zondag 13 maart 2016

Geroyeerde 12 leden Surinaamse Moeslimassociatie komen in verweer

SMA-voorzitter vindt beschuldigingen van ontucht en onbehoorlijk bestuur 'onzin'


'Met de organisatie als rechtspersoon is niks aan de hand, we gaan geen nieuwe organisatie oprichten', zegt Anas Abdoelbasier vandaag, zondag 13 maart 2016, in de Ware Tijd Online, nadat hij eerder deze maand samen met elf andere leden van de Surinaamse Moeslimassociatie (SMA) geroyeerd is. Volgens hem is de strijd dan ook niet tegen de organisatie, maar tegen haar voorzitter Michel Soebhan. Abdoelbasier zegt dat nu alle wegen bewandeld zullen worden om het royement ongedaan te maken. 'De redenen voor royement zijn niet duidelijk genoeg aangegeven.'

Soebhan zegt, dat de geroyeerde leden alle recht hebben hun uitzetting te bestrijden. 'Ze kunnen dat volgens de statuten op de eerstvolgende algemene ledenvergadering doen.'

De beschuldigingen van ontucht en onbehoorlijk bestuur die uiteindelijk tot de commotie geleid hebben, wuift hij weg als onzin. Hij verwijt de leden dat ze nooit met bewijs zijn gekomen. Hij geeft aan dat hij zelfs langer dan voorzien heeft gewacht met het royement. 'De leden hadden al een jaar geleden mandaat gegeven om maatregelen te treffen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de SMA dat leden daadwerkelijk geroyeerd zijn. Eerder konden we het stuiten, maar ditmaal niet.'

De SMA-voorzitter zegt, dat het de groep alleen gaat om de macht in de associatie over te nemen. 'Ik weet niet waarom, want de vereniging is geen commercieel winstmakend bedrijf. We doen meer sociaal werk. Ze zijn al decennialang bezig, maar we vergeven ze. We hebben hen altijd al vergeven.'

Abdoelbasier verwijst de beschuldiging dat het hen om macht gaat naar het rijk der fabelen. Volgens hem is al verschillende malen naar voren gehaald dat het hen om onrechtmatige handelingen van de voorzitter gaat die ze graag rechtgetrokken zien. 'We willen helemaal niet overnemen. Er zijn daar veel betere mensen dan wij voor.' Of met het royement nu de rust terugkeert in de religieuze organisatie valt nog te bezien.

Volgens Soebhan is die rust overigens nooit verstoord. 'Het was slechts een kleine groep die zich niet aan de regels hield, maar ruzie of oorlog is er nooit geweest.' Hij zegt dat de associatie overstelpt wordt met complimenten over het royement van de twaalf leden.

Abdoelbasier zegt echter over andere informatie te beschikken. 'Ik heb juist begrepen dat leden het de leiding kwalijk nemen en het afkeuren. Er is nog geen antwoord gegeven op dingen die aan de kaak worden gesteld. In plaats daarvan wordt dictatoriaal opgetreden.'

Minister Moestadja: 'Gezonde beroepsbevolking voorwaarde voor ontwikkeling Suriname'

Moestadja ontmoet nieuwe vertegenwoordiger PAHO in Suriname, Yitades Gebre

(Bron foto: ministerie van Arbeid)
'Eerst moet de Arbeidsinspectie gezond worden gemaakt'


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid ziet een gezonde beroepsbevolking als voornaamste voorwaarde voor de ontwikkeling van Suriname. Dit voor ogen houdend heeft hij vrijdag een aftastende bespreking gevoerd met de nieuwe vertegenwoordiger van de Pan American Health Organization (PAHO) in Suriname, Yitades Gebre, ter versterking van de bedrijfsgezondheidszorg en veiligheid op de werkvloer. Dit meldt het ministerie vandaag, zondag 13 maart 2016, in een persbericht.

Een basisvoorwaarde voor de zo gewenste economische ontwikkeling is volgens de minister een goede gezondheid en vitaliteit van de beroepsbevolking, waardoor de inzetbaarheid van werkenden vergroot kan worden. Hij vindt dat dit pas mogelijk zal zijn als de Arbeidsinspectie eerst zelf gezond wordt gemaakt. Deze dienst, die onder andere dient toe te zien op de gezondheid en veiligheid van de werkende mens op de werkvloer, functioneert helaas onvoldoende. Daarom geniet revisie van de Arbeidsinspectie op dit moment de hoogste prioriteit bij de minister. 

De PAHO-vertegenwoordiger heeft zich bereid verklaard om technische assistentie te verlenen aan het ministerie op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en veiligheid op de werkplek.

Afgesproken is, dat spoedig deskundigen van het ministerie en PAHO in overleg zullen treden om samenwerkingspunten te identificeren en specifieke programma’s te ontwikkelen. De essentiële missie van de PAHO is het verbeteren van de gezondheid van de volkeren in onder andere landen van de regio. De Surinaamse overheid werkt nauw samen met deze organisatie aan het versterken van de gezondheidszorg in ons land over het algemeen. 

De verantwoordelijkheid van het ministerie van Arbeid in dit verband is in het bijzonder gericht op arbeid gerelateerde gezondheidsproblemen. De PAHO is een werkarm van de Wereld Gezondheidsorganisatie, WHO.

Gangaram Panday (NDP) pleit voor intrekking privileges en salarissen oud-ministers

'Het kan niet, dat als je minister af bent je gelijk kunt opteren voor een directeurssalaris, terwijl je thuis blijf'

 
In deze precaire financieel-economische situatie zou het volgens NDP-Assembleelid Keshopersad Gangaram Panday een wijs besluit zijn om de privileges en topsalarissen van alle oud-ministers in te trekken. Ex-ministers maken aanspraak op een onderstand, 20% van het salaris dat zij kregen toen zij nog minister waren, met nog eens 2% pensioen voor elke maand dat zij minister waren. Indien ex-ministers het 60ste levensjaar nog niet bereikt hebben, mogen ze opteren voor het maximumsalaris van een directeur. 

'Ik ben een voorstander van een wijziging, omdat het niet zo kan zijn dat als je minister af bent, je gelijk kunt opteren voor een directeurssalaris. Dit, terwijl je thuis blijft en zittend het geld verdient', stelt de NDP’er vandaag, zondag 13 maart 2016, op de webeditie van het Dagblad Suriname.

Volgens Gangaram Panday is het geen eerlijke kwestie wanneer slechts een of twee personen door bepaalde politici worden aangevallen, omdat er honderden zijn die gebruik maken hiervan. 'Ook bij de vorige regering en alle voorgaande regeringen is dat gebeurd. Als we willen stoppen, moeten wij van allemaal stoppen. Wanneer wij als parlement in huishoudelijk vergadering of in fractieverband deze zaak hebben bekeken, kunnen wij meer uit de doeken doen.'

De ex-buurtmanager zegt, dat er zelfs een paar gewezen bewindslieden in het parlement zitten, die nu van beide wallen eten. 'Het is niet goed te spreken wanneer de samenleving de buikriemen strakker moet trekken. Als de samenleving dat moet doen, dan geldt het voor iedereen.'

Gajadien (VHP): 'Dienstreizen regering en Assemblee leggen Suriname lam'


Ontevredenheid bij Gajadien over uitblijven van informatie van minister Hoefdraad


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien is er niet over te spreken, dat Assembleevoorzitter Jennifer-Geerlings-Simons en vicepresident Ashwin Adhin naar respectievelijk Canada en India/Nederland zijn afgereisd, terwijl De Nationale Assemblee (DNA) al ruim een week geen informatie van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft kunnen krijgen over de aankomende valutaveilingen en de nu op hol geslagen valutakoers. Ondertussen is overigens bekend dat de valutaveilingen op 22 maart worden gehouden. 

'Assemblee-vicevoorzitter Melvin Bouva geeft aan dat het parlementaire werk normaal zal doorgaan, maar het is vrijwel duidelijk dat hij machteloos is. Als hier in belang van de samenleving zou worden gedacht, kon het parlement samen met de eerste vervanger van Adhin, minister Soewarto Moestadja, kunnen afspreken om Hoefdraad zo snel als mogelijk zijn informatiesessie in het parlement te laten houden. Immers, Hoefdraad en Moestadja zijn beiden in het land en de coalitie beschikt over ruime meerderheid om te kunnen vergaderen', zegt Gajadien vandaag, zondag 13 maart 2016, op de webeditie van het Dagblad Suriname.

Adhin is naar India vertrokken. Hij heeft 11 maart het Global Leadership Forum in New Delhi toegesproken. Hij keert 17 maart terug na nog een aangeplakte vakantie van vier dagen in Nederland. Geerlings-Simons heeft van 8 tot en met 11 maart een vergadering van de ‘Board of Directors’ bijgewoond van het  ParlAmericas in het Canadese Ottawa. Zij is 16 maart weer  terug Suriname. Ook verscheidene DNA-leden vertoeven in het buitenland.

De DNA-voorzitter had voor haar vertrek al in het parlement gezegd, dat het parlement pas in de derde of vierde week van maart weer zou vergaderen.

Gajadien benadrukt, dat in deze situatie de regering niet kan zeggen dat het resultaat van nalatigheid niet te overzien was, omdat zij duidelijk ervoor gekozen heeft om andere zaken te gaan doen dan verantwoording in het hoogste college van staat af te leggen. 'De president probeert zogenaamde bilaterale meetings met maatschappelijke groeperingen te houden, maar dat is alleen maar om de zaak op een langere baan te schuiven', aldus Gajadien.

Gajadien zegt de indruk te krijgen, dat de regering eigendunkelijk bezig is leningen met buitenlandse organisaties aan te gaan en de gestelde voorwaarden zonder goedkeuring van DNA door te drukken. Bij de politicus gaat het erom dat elk programma dat besproken wordt of doorgevoerd zou moeten worden, besproken dient te worden in het parlement. 'De NDP heeft altijd kritiek geleverd op de aanpassingsprogramma’s van het Nieuw Front. Maar, die Surinaamse aanpassingsprogramma’s hebben altijd goedkeuring van DNA gehad', stelt hij.

De VHP zegt verder, dat als de woorden van Hoefdraad gevolgd kunnen worden, hij aangegeven heeft dat deze regering sinds haar aantreden een aanpassingsprogramma in overleg met buitenlandse missies doorvoert. 'De andere kant van de zaak is dat wij in deze situatie zijn gekomen vanwege het desastreus beleid van de regering Bouterse-Adhin. De factor die hieraan heeft bijgedragen, is corruptie', aldus Gajadien.

Corruptie zou volgens Gajadien als eerst moeten worden aangepakt, alvorens een aanpassingsprogramma kan worden ingevoerd. Het Internationaal Monetair Fonds, IMF, wil Suriname technische steun bieden voor het doorvoeren van een hervormingsprogramma. Daarvoor wordt 500 miljoen Amerikaanse dollar beschikbaar gesteld. De regering is ook bij andere instellingen op zoek naar geld. Met het IMF in zee gaan, betekent ook dat er een strak aanpassingsprogramma moet worden doorgevoerd. IMF is voorstander van een forse devaluatie.

'Als wij een programma willen uitvoeren, waarbij men al de door corruptie verspilde middelen terug wil brengen voor de samenleving, zal in de toekomst voorkomen worden dat er verdere corruptie plaatsvindt. Ook als er alternatieven aan mensen die op de ontslaglijsten staan, worden geboden om in de productiesector te gaan werken, krijgt het IMF-programma zeker mijn goedkeuring', aldus Gajadien.

MAS merkt lichte stijging aantal ongelukken op water

Stichting Logistiek Onderwijs: 'Er wordt te weinig aandacht besteed aan theorie om veilig te kunnen varen'


Een vaarbewijs, de bevoegdheid om vaartuigen te besturen, is nog niet bij wet verplicht in Suriname, maar als het aan de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) ligt zal dat niet lang meer duren. Er ligt  een wetsontwerp klaar om zo’n bewijs verplicht te stellen. Zodra de ontwerpwet goedgekeurd wordt, zullen er sancties komen voor bestuurders van een vaartuig zonder vaarbewijs. Twee sancties zijn op dit moment bekend, in beslagname van het vaartuig en een boete. 

'We merken een lichte stijging in het aantal meldingen van ongelukken op het water', zegt Lloyd Gemerts van de MAS vandaag, 13 maart 2016, in de Ware Tijd Online. Hij hoopt dat met het vaarbewijs het aantal ongevallen afneemt.

Ook de Stichting Logistiek Onderwijs (SLO) maakt zich zorgen om het gedrag van bootbestuurders. Met de tweedaagse training 'Veilig Varen', die vrijdag van start ging, wil ze hen informeren over de theoretische kennis van het varen. 'De meeste personen op het water hebben de kunst van het varen aangeleerd gekregen, maar er is ook veel theorie nodig om veilig te varen. Daar wordt nu nog te weinig naar gekeken', zegt SLO-manager Martina Amoksi.

Zij vindt dat bootbestuurders meer aandacht moeten geven aan hun omgeving en bijvoorbeeld hun snelheid moeten temperen bij het naderen van recreatiegebieden.

Aan de training, die bij de MAS wordt gegeven, nemen twintig personen deel. Na de theorielessen volgt een eenvoudige toets, waarbij wordt gekeken of de deelnemers er wel degelijk iets van hebben opgestoken. Daarna krijgen ze een certificaat, waarmee ze zich bij de MAS mogen aanmelden voor een vaarbewijs, dat ze echter niet alleen op basis van de training krijgen.

'Handlangers mensenrechtenschenders in Suriname geven vals beeld'

'Stichting 8 december 1982 betoont solidariteit aan alle nabestaanden slachtoffers mensenrechten- schendingen'


Handlangers van personen die ernstige mensenrechtenschendingen in Suriname hebben gepleegd, proberen een vals beeld te geven over groepen die gerechtigheid nastreven voor de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden. Dat zegt Sunil Oemrawsing, voorzitter van mensenrechtenorganisatie Stichting 8 december 1982, vandaag, zondag 13 maart 2016, in de Ware Tijd Online. Hij reageert op de uitspraken en mededelingen die Sandew Hira donderdag heeft gedaan tijdens diens persconferentie over de stand van zaken van zijn 'getuigens' onderzoeksproject. 

Hira, broer van de op 8 december 1982 standrechtelijk geëxecuteerde advocaat John Baboeram, begon vorig jaar een zogenaamd waarheidsvindingsproces. Hoofdonderdeel daarin was een urenlang interview met hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces Desi Bouterse. 'Hira probeert de indruk te wekken alsof Stichting 8december1982 en de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden geen compassie hebben voor het leed dat het bloedige militaire bewind in de jaren tachtig aan nabestaanden van andere slachtoffers heeft aangedaan', zegt Oemrawsing.

'De Stichting 8 december 1982 wenst te benadrukken dat ze vanaf het begin actief haar solidariteit heeft getoond aan alle nabestaanden van slachtoffers van mensenrechtenschendingen in en buiten ons land.'

Naast de stichting hebben andere Surinamers en organisaties ook hun ondersteuning betuigd en strijd geleverd aan beëindiging van 'de beestachtige schendingen die gepleegd zijn onder leiding van Desi Bouterse tijdens het militaire bewind'. De voorzitter wijst op andere grove mensenrechtenschendingen, zoals de slachting in Moiwana en Tjongalanga-pasi, de verdwijning van de gebroeders Sabajo en andere inheemse jonge mannen te Apoera, de executie van de militair Wilfred Hawker en de moord op politie-inspecteur Herman Gooding.

Hij merkt op dat nabestaanden het recht te hebben om te strijden voor gerechtigheid voor alle slachtoffers. 'Het is niet alleen ons recht, het is meer nog onze plicht de stem te zijn voor al degenen die hun leven verloren hebben in de strijd voor democratie en recht. Wij zijn niet op vakantie in ons land. Wij zullen blijven strijden voor gerechtigheid en dat de lafhartige moordenaars van de vijftien helden die op 8 december 1982 hun straf niet ontlopen', sneert Owemrawsing naar Hira, die overigens in Nederland, woont zo schrijft de Ware Tijd.

Minister Peneux zou druk doende zijn 'autorisatie te zoeken voor uitbetalingen'...


Beveiligings- en schoonmaak- bedrijven kloppen constant tevergeefs bij Peneux aan de deur


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zou druk in de weer zijn om autorisatie van het ministerie van Financiën te krijgen om de bewakings- en schoonmaakbedrijven, die al zo'n tien maanden geen gelden hebben ontvangen voor hun diensten, uit te betalen. De bewindsman zegt vandaag, zondag 13 maart 2016, op de webeditie van het Dagblad Suriname, dat hij bezig is de stukken in orde te maken, zodat deze opgestuurd kunnen worden naar Financiën. Hoelang dit precies zal duren, kan hij echter niet aangeven. 

Indien er geen betaling komt, zullen de bedrijven na 31 maart 2016 de dienstverlening aan het ministerie gedwongen moeten stoppen. Zij vinden de houding van de regering discriminerend, omdat bepaalde groepen, zoals bushouders, wel met spoed kunnen worden uitbetaald. De betalingsachterstand is volgens hen diverse malen onder de aandacht gebracht van het ministerie, maar er komt geen bevredigende oplossing.

De situatie verslechtert alleen maar. De ondernemers stellen, dat vier maanden geleden Peneux zelf beloofd had alles in het werk te stellen om de achterstallige betaling in te lopen. De bedrijven stellen dat zij voor verrichtte werkzaamheden sinds juni 2015 geen betalingsreçu’s hebben ontvangen. Door het ministerie werd op 30 december 2015 wederom beloofd alle betalingsachterstanden in januari 2016 te zullen inlopen. Tot nu toe is dit niet gebeurd. De bedrijven hebben hun nieuw contract tot op heden ook niet ontvangen. Zij vinden dat zij van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Met de stopzetting van de werkzaamheden eind maart zal dit veel ongerief zorgen voor leerlingen en leerkrachten, omdat scholen niet meer optimaal schoongehouden zullen kunnen worden. Deze situatie zal erin resulteren, dat leerlingen en leerkrachten de leslokalen en toiletten zelf zullen moeten onderhouden en de diefstallen op de scholen aan de orde van de dag zullen zijn.

Koersstijging heeft zeer negatieve invloed op ontwikkeling zonne-energie in Suriname

Prijzen voor onderdelen zonne-energiesystemen met ruim 60 procent gestegen

Zonne-energiepanelen in Kwamalasamutu (Bron foto: Guguplex)

De huidige stijging van de koers heeft een zeer negatieve werking op de ontwikkeling van zonne-energie in Suriname en heeft de prijzen in vergelijking met een jaar geleden reeds doen stijgen met meer dan 60%. Bijkans 90% van de componenten zoals zonnepanelen, batterijen, regulatoren, zonneboilers e.d. behorende tot een zonne-energie systeem, worden geïmporteerd. De importheffingen voor zonne-energie componenten kunnen oplopen tot zelfs 35%.

Met de huidige koersstijging zijn de kosten van zonne-energie alsmaar aan het stijgen en is de ondernemer bang dat zonder nodige stimuleringsmaatregelen, dit product buiten het bereik van de doorsnee burger zal vallen.

Vooral Surinamers die wonen in het binnenland maken gebruik van deze vorm van schone energie. Dorpen in het binnenland zijn soms maanden verstoken van energie en indien deze aanwezig is, dan is dit vaak voor 4 tot 5 uren in de avonduren. In Suriname beschikt zo'n 15% van de huishoudens niet over adequate energie voorziening. Verscheidene Surinaamse bedrijven hebben reeds concrete voorstellen met financieringsmodaliteiten gedaan naar de overheid, om dit probleem op een duurzame en verantwoorde wijze aan te pakken.

Afschaffing importheffing
Er is reeds een gesprek aangevraagd met de nieuwe directeur van belastingen Winston Wirht en deze week zal er ook een gesprek aangevraagd worden met de minister van Financiën. Over het algemeen wordt ontheffing verleend aan ngo`s (non-gouvernementele organisaties) voor de uitvoering van gemeenschapsprojecten. Commerciële klanten hebben ook hieraan behoefte vanwege de stijging van de energiekosten en de valutakoers. Ons buurland Guyana heeft reeds een 0% heffing , alsook andere Caribische landen.

Bedrijven werkzaam op het gebied van hernieuwbare energie zijn doende zich te bundelen in Suriname. De eerste meeting is reeds geweest in augustus 2014. Momenteel wordt samen met de KKF nagegaan hoe zaken verder geformaliseerd kunnen worden. De huidige minister van Financiën had reeds aangekondigd dat er verlichtende maatregelen zullen volgen waaronder afschaffing van de importheffing.
Gezien de precaire financiële situatie waarin wij als land verkeren, zijn verlichtende maatregelen nodig, ook voor deze sector.

Orlando Olmberg
CEO Guguplex Technologies

Mogelijk korte stroomonderbrekingen 14 en 15 maart in buurten Paramaribo en districten

EBS en Staatsolie voeren testen uit op nieuwe dieselmachines en generatoren


De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) en Staatsolie voeren morgen en dinsdag enkele belangrijke testen uit op dieselmachines en generatoren die onlangs zijn geïnstalleerd. 

Tijdens de testen is het mogelijk dat er frequentieschommelingen plaatsvinden, met als gevolg dat enkele buurten binnen Paramaribo, Commewijne, Para, Wanica en Saramacca voor minder dan tien minuten een stroomonderbreking kunnen ondervinden. Dat meldt de EBS vandaag, zondag 13 maart 2016, in een persbericht.

De testen zijn noodzakelijk om de betrouwbaarheid, zekerheid en veiligheid van de motoren te garanderen. De nieuwe MAN-generator, die de EBS afgelopen week heeft geïnstalleerd, zal binnenkort op het elektriciteitsnetwerk worden aangesloten. Als de testen positief zijn verlopen, kan de machine worden opgeleverd.

De tijden van de testen zijn tussen acht uur 's morgens en twaalf uur 's middags.

NPS-voorzitter: 'Ik heb gesprekken gehad met mensen die het echt niet meer zien zitten'

'De spiraal waar Suriname in terecht is gekomen is zeer ongezond'


'Ik voel al een hele tijd een woede, omdat je de ontwikkelingen op je ziet afkomen en had kunnen voorspellen.' Dit zegt NPS-volksvertegenwoordiger en partijvoorzitter Gregory Rusland vandaag, zondag 13 maart 2016, op de webeditie van het Dagblad Suriname, in reactie op de laatste ontwikkelingen in het land op financieel vlak. 

'Ik heb gesprekken gehad met mensen die het echt niet meer zien zitten. Zelfs mensen die op de huidige regering hebben gestemd zeggen ‘if mi ben kang go tek mi steng baka, mi bo teking baka’. Dat is de sfeer in het land. Men is bijzonder voor de gek gehouden', zegt Rusland.

De regering moest volgens Rusland maatregelen treffen om deze mensen wat hoop te bieden, maar het beleid van de regering is niet duidelijk. Er is een nieuwe leiding bij de Centrale Bank van Suriname. Er was geen transparantie en als gevolg daarvan is er chaos op het valutafront. Men wilde dat terugbrengen, komt met een plan en het plan wordt op den duur aangehouden. Deze situatie heeft volgens Rusland meer onduidelijkheid met zich meegebracht.

'Deze spiraal waar Suriname in terecht is gekomen, is zeer ongezond. Ik weet nou niet als de mensen niet overweg met elkaar kunnen, maar ik roep ze op om ervoor te zorgen dat zij wel komen tot duidelijkheid. Ook de Centrale Bank moet de ruimte krijgen om haar werk op haar maner te doen', stelt Rusland.

Rusland voelt de boosheid binnen de samenleving. 'Het is niet eens onmacht, omdat het volk dit niet verdiend heeft. De regering treft diverse maatregelen die nog meer kwaad bloed zetten.'

De NPS heeft volgens Rusland altijd erachter gestaan dat er geen wantoestanden zich voordoen, gecreëerd door beleidsmakers. Het leningenplafond voor de binnenlandse schuld is 25 procent van het bbp en voor de buitenlandse schuld 35 procent. Een reële mogelijkheid was dat de buitenlandse staatsschuld overschreden wordt, indien de Amerikaanse dollar boven Srd 5 uitkomt. Afgelopen week was de Amerikaanse dollar zelfs boven de Srd 6. Hierdoor zou de minister van Financiën strafbaar zijn. De governor van de Centrale Bank stelde dat in zijn visie de minister niet strafbaar wordt wegens omstandigheden die zich momenteel voordoen.

'Ondanks het feit dat wij in de regering zaten, hebben wij ervoor gezorgd dat excessen in de samenleving voorkomen werden door wetten te maken. Dat betekent dat iedere verantwoordelijke minister van Financiën zich aan de regels moet houden. Nu merken wij dat men probeert om die wetten overboord te gooien, kennelijk om mensen te beschermen. De wetten waren er juist voor zodat de mensen hun werk op een verantwoordelijke manier doen. De minister dient zich te houden aan de wetten van het land. Je moet de wetten niet overtreden en dan vragen om de wetten te veranderen. Dat creëert ook instabiliteit in de rechtstaat, dat weer een effect heeft op iedereen, want iedereen denkt dan dat men alles mag. Dat is geen goed signaal', aldus Rusland.

'Uitkomst 8 decemberproces zal een bevrijding betekenen voor de PALU'

PALU en de haar opgedrongen 'relatie' met de 8 december- moorden...

Jim Hok: 'De PALU heeft de tol moeten betalen voor haar visie en standpunten'


'Het 8 decembermoorden- strafproces moet doorgaan. De uitkomst zal een bevrijding betekenen voor onze partij', zegt voorzitter Jim Hok van de PALU, aldus de Ware Tijd Online vandaag, zondag 13 maart 2016. Sinds de moord op vijftien tegenstanders van de toenmalige regering wordt de partij door veel burgers met de nek aangekeken. Partijkopstukken zouden de militaire machthebbers hebben ingefluisterd hoe af te rekenen met hun tegenstanders. De afrekening ging gepaard met een bloedbad in Fort Zeelandia, zo schrijft de Ware Tijd.

De vier PALU-exponenten ex-voorzitter Iwan Krolis, Winston Caldeira, Imro Themen en Errol Alibux, worden door het Openbaar Ministerie vervolgd voor hun vermoedelijke aandeel in de 8 decembermoorden.

Hok herkent zijn partij niet in de dubieuze en weinig aantrekkelijke rol die haar wordt toebedeeld in de 8 decembermoorden. Immers, de partij maakte vanaf de oprichting op 12 maart 1977 een razendsnelle groei door en vormde een serieuze bedreiging voor gevestigde partijen als NPS, VHP, KTPI en PSV. Het is, aldus Hok, onlogisch dat uitgerekend PALU als politieke organisatie die ontwikkeling als doel heeft, zou grijpen naar instrumenten als politieke moorden die haar de woestijn in zouden sturen. 'Wij hebben het vermogen om met mensen te communiceren. Wij hebben het vermogen om mensen te overtuigen van onze inzichten', stelt Hok.

Hok zegt dat de PALU na 1982 de Zwarte Piet rond de decembermoorden kreeg toegeschoven. 'Niet van het Surinaamse volk, maar van het buitenland', zegt hij. De PALU moest als opkomende progressieve partij die het nationale belang van Suriname vooropstelde een kopje kleiner gemaakt worden. Haar streven naar nationale ontwikkeling dat onlosmakelijk verbonden was met nationale onafhankelijkheid strookte namelijk niet met de belangen van het buitenland. Hok: 'Nationale ontwikkeling verdraagt zich niet met het buitenland dat jou wil domineren.' De politicus is van oordeel dat de PALU als nationalistische kracht die onafhankelijkheid principieel stelde, de tol heeft moeten betalen voor haar visie en standpunten.

Wat betreft het 8 decembermoordenproces, vindt de voorzitter dat dit onverkort moet doorgaan. 'Laat dat proces lopen. Daarom is het toch gestart? Laat de rechter een uitspraak doen.' Hok voert aan, dat aangezien de aangepaste Amnestiewet momenteel een obstakel vormt voor de voortgang van het proces, de rechter een uitspraak zal moeten doen.

Tijdens de behandeling van hun zaak door de Krijgsraad hebben Krolis, Themen, Alibux en Caldeira steevast elke betrokkenheid bij de moorden ontkend. Zij worden verdacht van uitlokking en medeplichtigheid aan moord. Waarom zij op de verdachtenlijst staan is voor hen een raadsel. Tot nu toe is vooral van Caldeira onduidelijk wat zijn aandeel zou zijn in de massamoord. Themen, Alibux en Krolis worden vervolgd, omdat getuigen hun naam hebben genoemd. Zo zouden Krolis en Alibux op de dag van de moorden in Fort Zeelandia zijn geweest en wordt Themen ervan verdacht de adressen van de journalisten Bram Behr en Leslie Rahman aan de militairen te hebben doorgespeeld, zodat ze konden worden opgepakt.

’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara, Amsterdam: Acties leraren Suriname cruciaal voor slagen buitenparlementair verzet

Panel over positie Samsom binnen PvdA en Trump als waarschijnlijke presidentskandidaat VS


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 13 maart 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:
 
* Vluchtelingedeal Turkije: doorbraak of illusie?
De EU onder leiding van Angela Merkel en Mark Rutte heeft een akkoord bereikt met Turkije over de vluchtelingencrisis. De Turken gaan teruggestuurde vluchtelingen opnemen en vluchtelingen die naar de EU willen tegenhouden. De EU verplicht zich tot het opnemen van vluchtelingen uit Turkse opvangkampen, in aantal gelijk aan het aantal teruggestuurde vluchtelingen. Verder krijgen de Turken zes in plaats van drie miljard euro. Ook hebben de Turken de toezegging gekregen dat zij vanaf juni visumvrij mogen reizen naar de EU en dat de toetredingsbesprekingen tot de EU worden versneld.
Is dit de langverwachte doorbraak?
Maar, wat als de mensensmokkelaars de route verleggen naar andere landen? Wordt de last niet ongelijk verdeeld aangezien Oost Europese lidstaten ondanks het akkoord blijven weigeren vluchtelingen op te nemen?
Is de uitruil van vluchtelingen juist niet een van de zwaktes van het akkoord? Immers, het zal niet lang duren voor de Europese landen doorkrijgen dat het beter is om vluchtelingen rechtstreeks naar hun eigen land terug te sturen in plaats van naar Turkije; zo hoeven zij geen nieuwe vluchtelingen uit Turkse kampen op te halen.
Een ander probleem met het akkoord is het draagvlak in Europa. De Franse president François Hollande, die buiten de onderhandelingen is gehouden, heeft al verklaard dat er geen sprake kan zijn van visumvrij reizen zolang Turkije niet heeft voldaan aan alle geldende EU-voorwaarden hieromtrent. Hebben Merkel en Rutte te veel weggeven aan Turkije?

* Lijsttrekker Samsom: verzet neemt toe 
Het verzet binnen de PvdA tegen Diederik Samsom als lijsttrekker voor de komende verkiezingen neemt toe. Op de site van Linksom!, dat zich een 'sociaaldemocratische beweging binnen onze Partij van de Arbeid' noemt, wordt Samsom opgeroepen op te stappen.
Jacques Monasch, Tweede Kamerlid en oud-campagnestrateeg van de partij, deed die oproep al eerder. In de ogen van de critici is Samson ongeloofwaardig en heeft hij de partij kapot gemaakt. Volgens hen is de PvdA-kiezer weggelopen als gevolg van het regeringsbeleid waarvan Samson een van de architecten is. Een recente peiling waarin de partij acht zetels scoort, versterkt hen in hun overtuiging. Als voorbeeld van Samsons ongeloofwaardigheid noemen zij de intrekking van het plan voor een luchtbrug voor vluchtelingen, een plan dat Samson eerst met veel bombarie had gelanceerd. Ook Samsons houding ten opzichte van de strafbaarstelling van illegalen is volgens hen een bewijs van Samsons ongeloofwaardigheid. Hebben de tegenstanders van Samsom een punt? Is het niet beter om ruim voor de verkiezingen de lijsttrekkerskwestie uit de wereld te helpen? Bijvoorbeeld door een lijsttrekkersverkiezing?

* Donald Trump: de aanstaande president van de VS?
Het lijkt erop dat Donald Trump de presidentsnominatie van de Republikeinse Partij in de wacht zal slepen. Politieke outsider Trump heeft geen programma. Hij blinkt uit in geschreeuw en het lanceren van onrealistische plannen. Zijn uitspraken over moslims, zwarten en vrouwen hebben een racistische ondertoon. De top van de Republikeinse Partij ziet de populist Trump helemaal niet zitten. Zijn radicalisme zou hem onverkiesbaar maken. De democratische kandidaat, mogelijk Hillary Clinton, zou met Trump als opponent met gesloten ogen de verkiezingen winnen.
Wat is het alternatief voor de Republikeinen? Het is bekend dat trends uit de VS navolging vinden in Europa. Het populisme heeft zich inmiddels stevig genesteld in de Europese samenlevingen. Volgend jaar zijn er verkiezingen in drie leidende Europese landen, namelijk Nederland, Frankrijk en Duitsland. Welke gevolgen heeft Trumps succes voor het Europees populisme?

* Campagne Oekraïne-referendum gestart: ja of nee?
Op 6 april vindt het referendum plaats over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Nederland is het laatste land dat dit verdrag moet ratificeren. Het verdrag gaat over economische betrekkingen, mensenrechten en de rechtsstaat. Is het verdrag een opmaat naar het EU-lidmaatschap van Oekraïne? Wat is de meerwaarde van dit referendum? Moet de regering een eventuele 'nee' overnemen? Is het referendum te zien als een volksraadpleging over de EU?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

Gaat Code Geel over naar Oranje? Langzaam begint een kolossale krachtmeting op gang te komen tussen de Surinaamse regering onder leiding van president Bouterse en de Surinaamse samenleving. Er tekent zich een coalitie af van maatschappelijke organisaties die een uitweg willen uit de economische crisis. Afgelopen week is de Bond van Leraren, BvL, begonnen met acties. De Surinaamse geschiedenis wijst uit, dat acties van de onderwijssector cruciaal zijn voor het slagen van buitenparlementair verzet tegen onwelgevallige regeringen. De BvL heeft de regering een ultimatum gesteld. Het panel van 'Welgeinformeerd' doet moeite om de voorzitter van de BvL te spreken.

Dat panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Wesley Amzand en Iwan Bottse en de presentatie is weer in handen van Krishna Salikram.

Dit programma wordt zondag 13 maart 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Moeder rijdt met auto over haar 1.5 jaar jonge dochtertje heen

Meisje met verwondingen aan hoofd in ziekenhuis opgenomen


Een anderhalf jaar oude peuter is donderdag in de vooravond te Groningen, district Saramacca, overreden door een auto die werd bestuurd door haar moeder. Dit bericht de webeditie van het Dagblad Suriname vandaag, zondag 13 maart 2016. 

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, dat de moeder van het kind naar de winkel zou gaan. Zij pakte de autosleutel en nam plaats in de auto om vervolgens weg te rijden. Op dat moment was haar dochtertje met haar vader in huis. Op het moment dat de moeder haar voertuig optrok, kwam het kind plotseling voor de wagen. De auto kwam tegen het kind, waardoor zij viel en onder de wagen belandde.

De in paniek geraakte ouders brachten het meisje meteen naar de Spoedeisende Hulp. Het kind heeft letsels aan haar hoofd en een oor opgelopen. De politie van Groningen werd hierover in kennis gesteld. Volgens de politie verkeert het kind buiten levensgevaar. In het belang van het verdere onderzoek wordt de moeder verhoord.

Abdoel (NDP) overtuigd van bepaalde periode van rust op valutamarkt door valutaveilingen

'Controle op waar geveilde valuta terechtkomen is van belang'


'De aangekondigde valutaveiling zal ervoor zorgen, dat er voor een bepaalde periode rust zal komen op de valutamarkt. Het monetaire beleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal falen of standhouden met het beleid gevoerd vanuit de regering. Laat het duidelijk zijn dat deze maatregel nooit succesvol zal zijn indien de regering faalt om haar beleid vanuit diverse ministeries in lijn uit te voeren met dat van CBvS. Het moet een samenhangend geheel zijn.' Woorden van het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel vandaag, zondag 13 maart 2016, op Starnieuws.

Het beleid vanuit CBvS en de regering moeten elkaar aanvullen, stelt Abdoel. Toezicht en controle zullen de uitwerking van het beleid bepalen. 'Waar komen de geveilde valuta terecht en zullen de importeurs daadwerkelijk de valuta gebruiken voor hetgeen zij het hebben aangevraagd? Die controle is belangrijk. Er moet toezicht erop zijn dat de algemene banken daadwerkelijk de valuta ter beschikking stellen van de importeurs die zich bij hen hebben aangemeld. Verder is de vraag aan welke importeurs er voorkeur gegeven zal worden. Al die afspraken moeten van te voren worden gemaakt. Aanpassing van wet en regelgeving zal ook belangrijk zijn. Een van de belangrijkste zaken is hoe de behoefte van de kleine man zal worden behartigd. Ook daar moet er aan gedacht worden. Het aanscherpen van de rapportageplicht en een goede samenwerking tussen beide monetaire autoriteiten is zeer van belang.'

Het Assembleelid vindt naast het inzetten van andere monetaire instrumenten, het stimuleren van de productie, het allerbelangrijkste om de rust te garanderen. De export dient te worden bevorderd en mensen zullen gemotiveerd moeten worden zoveel als mogelijk, hier geproduceerde goederen te kopen. Ook is het volgens hem belangrijk het volk bewust te maken om niet te speculeren. Om geen valuta te kopen tegen een hoge koers.

'Transparantie van zowel het monetaire beleid als dat van de regering is zeer belangrijk. Vooral het fiscale beleid. Bezuinigen en targets halen, moeten de voornaamste doelen zijn op dit moment. De CBvS kan het beste middel hebben, maar zonder flankerend beleid van de regering zal het niet werken en omgekeerd ook niet', stelt Abdoel.

Hij vindt dat er slechts één koers is. De vrijmarkt koers. De koers die door de economie wordt gedragen. Alle andere koersen moeten worden opgeheven. Slechts dan zal de marktwerking het resultaat dat wij willen, kunnen bereiken. Het zal wel leiden tot een zekere mate van prijsstijging, maar de prijzen in de winkels zijn op dit moment al gebaseerd op de zwarte markt koers. Daarom moet het ministerie van Handel en Industrie ook zijn deel doen,vindt Abdoel.

Theo Para neemt het op voor ICJ-medewerker jurist Handmaker die door Sandew Hira valselijk is beschuldigd

'Handmaker is geen Hollander die zich via juridische weg mengt in politieke strijd in Suriname'


Sandew Hira heeft 7 maart in een door hem geschreven column op Starnieuws mr. dr. Jeff Handmaker en de Internationale Commissie van Juristen (ICJ), voor wie Handmaker waarnemer is bij het 8 decemberstrafproces, in een kwaad daglicht gesteld. Hira schreef onder meer: ‘Zo wordt in het 8 decemberproces de Internationale Commissie van Juristen (ICJ) gemobiliseerd. Jeff Handmaker, een Hollander uit Rotterdam heeft zich via de juridische weg gemengd in een politieke strijd in Suriname.‘ In het kader van hoor en wederhoor heb ik dr. Handmaker geïnterviewd en via internet gekeken naar het curriculum vitae, de publicaties en activiteiten van deze ICJ vertegenwoordiger.

Wie is Jeff Handmaker?
Jeff Handmaker is geen ‘Hollander uit Rotterdam’, maar Brits advocaat en wetenschapper, geboren in Oxford. Hij is universitair docent mensenrechten aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit en ook werkzaam aan de University of the Witwatersrand in Zuid Afrika. Hij was zowel onder het apartheidsregime als tijdens de transitie periode actief in de Zuid-Afrikaanse organisatie Lawyers for Human Rights (LHR). Als lid van LHR was hij nauw betrokken bij de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. LHR was in beginsel voorstander van het idee voor een waarheidscommissie. In dit opzicht was LHR niet legalistisch doctrinair maar had in de context van beëindiging van het gewapend conflict oog voor de sociale, culturele en politieke context. Tegelijkertijd waakte LHR voor onvoorwaardelijke amnestie. Sindsdien vocht Handmaker tegen straffeloosheid bij internationale misdrijven en ernstige mensenrechten schendingen.

Handmaker is redacteur van de South African Journal on Human Rights, gepromoveerd in de sociologie van het recht met als thesis ‘Advocating for Accountability: Civic-State Interactions to Protect Refugees in South Africa.’ In zijn onderzoek, publicaties en werk voor vluchtelingenrecht in Zuid Afrika, kritiseerde hij het kolonialisme en de apartheid. Het laatste noemde hij in gesprek met mij ‘die andere vorm van kolonialisme’. Hij is auteur van vele artikelen en boeken over de mensenrechten in het Midden-Oosten, Zuidelijk Afrika, Europa, Latijns-Amerika en andere regio’s.

Wat is het ICJ?
Deze onafhankelijke internationale organisatie voor de implementatie van mensenrechten werd opgericht in Berlijn in 1952 en is gevestigd in Genève. De organisatie heeft commissieleden, 60 secties en geaffilieerde organisaties over de hele wereld. Handmaker is door de ICJ afgevaardigd als onafhankelijk proceswaarnemer bij het 8 december strafproces Hij ontkent dat het ICJ ‘gemobiliseerd’ is door anderen dan het ICJ zelf. Het ICJ heeft een lange traditie om dit soort high profile strafprocessen kritisch te volgen.

Geen politieke agenda
Handmaker ontkent dat hij of het ICJ een politieke agenda hebben. Hij verwijst mij naar www.icj.org. Handmaker en het ICJ spreken vanuit het perspectief van het internationaal recht, en zien toe op naleving van de internationale plicht tot vervolging van internationale misdrijven door alle staten. In zijn interview van 28 januari 2013 met Radio ABC liet hij er geen misverstand over bestaan: ‘Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Suriname is verplicht iemand aansprakelijk te stellen als er sprake is van internationale misdrijven.’

Theo Para