maandag 14 maart 2016

Dwarka: ‘Bacovebedrijf FAI aan de rand van afgrond’

'Het bedrijf heeft in de afgelopen twee jaren miljoenen dollars verlies geleden'


Bacovebedrijf FAI heeft het sinds zijn bestaan in Suriname moeilijk. Het bedrijf staat volgens Dayanand Dwarka, voorzitter van de Bananen Arbeiders Bond Nickerie (BABN), momenteel op de rand van afgrond. De bacovesector maakt bijzonder moeilijke tijden mee. Aan de ene kant heeft de algemene situatie in het land een negatieve invloed op alle bedrijven, maar de bacovesector is een hoofdstuk apart. 

Het bacovebedrijf Food and Agriculture Industries NV (FAI) richt zich over het algemeen op de exporten van zijn product, A-kwaliteit bacoven. Hier krijgt men te maken met een stukje regelgeving voor de exporten naar Europa, waar een bepaald regiem wordt gehanteerd. De FAI bestaat nu twee jaar. Het was 23 januari 2016 twee jaar geleden dat het voormalig bacovebedrijf Stichting Behoud Bananensector (SBBS) werd geprivatiseerd en overgenomen door een Belgisch bedrijf.
Deze ontwikkeling, samen met tal van andere factoren, hebben volgens Dwarka dit bedrijf aan de rand van de afgrond gebracht.

'Wij moesten er rekening mee houden dat dit bedrijf ook gesloten kon worden. De perikelen met betrekking tot de Moko-ziekte waren niet de rampzaligste. Het bedrijf heeft in de afgelopen twee jaren miljoenen dollars aan verlies geleden. Voor een beginnend bedrijf is dat ondragelijk. Wij als vakbond en alle andere gelederen binnen het bedrijf staan voor een gigantische uitdaging om te voorkomen dat dit bedrijf ook over de kop gaat. Er worden alle inspanningen daartoe gepleegd om het bedrijf uit het diepe dal te halen', aldus Dwarka vandaag, 14 maart 2016, in het Dagblad Suriname.

FAI had zowel op Jarikaba als in Nickerie een arbeidersbestand van 2.600 werknemers opgebouwd. Dwarka durft te zeggen, dat er momenteel op beide locaties minder dan 2.000 werknemers zijn.

'Wij kennen de potentie en mogelijkheden van het bedrijf, maar ook de beperkingen en uitdagingen. Wij exporteren naar een markt waar de concurrentie moordend is. Een aantal van de ACP-landen (Afrikaanse-, Caribische - en Pacifische landen) is al gestopt met de productie. Wij in Suriname hebben nog geloof in onze mogelijkheden. Wij moeten in staat zijn om de uitdaging aan te gaan, zodat het bedrijf behouden kan worden voor de samenleving.'

Militair waarschijnlijk in Larecokanaal in Nickerie verdronken

Man komt tijdens zwempartijtje met vrienden niet meer boven water

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Een militair die met twee vrienden ging vissen in het Larecokanaal in Nickerie is vermoedelijk verdronken. Regiocommandant West van het Korps Politie Suriname, Wiedjaikoemar Oedit, heeft dit vandaag, maandag 14 maart 2016, bevestigd tegenover Starnieuws.

Oedit zegt, dat de mannen na het vissen besloten om een duik te nemen in het water. De militair was plotseling verdwenen.

Zoekacties hebben tot nu toe niets opgeleverd. De zoekacties gaan nog steeds door, waarbij familie en vrienden ook meehelpen.

Directeur Hakrinbank: 'Er is geen sprake van limitering van valuta-opname'

Boussaid: 'Er is wel meldingsplicht voor opnamen boven de 20.000'


'Er is geen sprake van limitering van valuta-opname. Er is nu wel een meldingsplicht van grote opnamen boven de 20.000. Dit moet drie dagen van tevoren formeel worden aangevraagd. In urgente gevallen kan dit geld wel meteen beschikbaar worden gesteld', dit zegt de directeur van de Hakrinbank, Jimmy Boussaid vandaag, maandag 14 maart 2016, in het Dagblad Suriname. 

De betreffende regel is volgens Boussaid een ordemaatregel. Het betekent volgens hem niet dat de bank geen liquiditeiten heeft. Hij legt uit dat vreemde valuta uit het buitenland moet komen. 'In de afgelopen periode zijn er verhoogde opnames geweest, maar dit is nu weer rustiger. De cash moet worden ingevlogen en bij hoge opnames betekent dit dat de bank extra invoer moet plegen.' Dit doet zich volgens Boussaid overigens bij meerdere banken voor. De regel is kennelijk niet nieuw, maar werd eerder nauwelijks toegepast.

Met de onrust op de markt twee maanden geleden waren er volgens Boussaid verhoogde opvragen. Toen is besloten de regel toch toe te passen, weliswaar met de nodige flexibiliteit. 'Als iemand aangeeft dat hij zijn geld echt vandaag nodig heeft, wordt dit verzoek wel gehonoreerd', stelt de bankdirecteur.

Boussaid zegt, dat het niet correct is om een link te leggen met de plotselinge hantering van de regel en de huidige financieel-economische situatie in het land. 'Anders geef je een verkeerd signaal alsof de bank in moeilijkheden zit, wat absoluut niet zo is', meent hij. De hantering van de regel is volgens hem meer een vorm van voorraadplanning. De verhoogde opvragen van enkele maanden terug waar Boussaid het over heeft gehad, waren het gevolg van geruchten dat de vreemde valuta van klanten op de banken in gevaar zouden zijn, omdat er geen valuta in het land waren en men mogelijk aan de gelden van de klanten zou komen. Na een mededeling van de CBvS, het ministerie van Financiën en de banken zelf dat dit een uitgesloten zaak was, keerde de rust onder de klanten terug.

Volgens Boussaid is er geen reden voor onrust. De bank beschikt nog over voldoende vreemde valuta in kas. De bankdirecteur geeft aan te hopen, dat met zijn uitleg van waarom de regel nu gehanteerd wordt, de huidige rust bij de bank gecontinueerd kan worden, 'want we hebben belang bij rust'.

Kalloe (VHP): 'De landbouwer in Nickerie wordt door LVV gewoon overgelaten aan zijn lot'

'De verwerker biedt zijn prijs aan en LVV grijpt niet in'

'Ouders raken gedemotiveerd en sturen hun kinderen weg uit het district'
 

De rijstoogst in Nickerie is net gestart. Over een week of twee zal de piek worden bereikt, waarbij een groot aantal padieboeren tegelijk zal oogsten. De boeren kijken uit naar een ingrijpen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) voor een oplossing voor de prijzen van padie. De landbouwers hebben het afgelopen seizoen minder ingezaaid. Zij proberen alles in het werk te stellen om de zaak te kunnen bijbenen, maar volgens VHP-Assembleelid Jitendra Kalloe wordt er vanuit LVV de laatste tijden heel weinig gedaan. 'De landbouwer is gewoon overgelaten aan zijn lot', aldus de politicus vandaag, maandag 14 maart 2016, in het Dagblad Suriname.

Gezien de laatste ontwikkelingen op economisch gebied zijn de inputprijzen van de landbouwers zodanig gestegen, dat men zo meteen niet meer kan uitkomen. De landbouwers hebben leningen af te lossen, die met de huidige prijs van Srd 55 voor een baal padie niet kunnen worden afgelost. De vraag is hoe de landbouwers hieruit zullen komen.

Aan de andere kant moeten de boerenorganisaties, LVV en de verwerkers aan tafel zitten voor een redelijke prijs, die in de buurt van Srd 80 zou moeten zijn om inderdaad uit te kunnen komen. 'Precies hier wordt de boer aan zijn lot overgelaten. De verwerker biedt zijn prijs aan en LVV grijpt niet in', zegt Kalloe, die lid is van de vaste parlementaire commissie LVV.

De input van LVV in het hele rijstdistrict zelf is volgens Kalloe nihil. Een district waar er potentie is en veel wordt geproduceerd voor de Surinaamse samenleving en voor de export, krijgt geen aandacht.

'Wij hebben in commissieverband afgesproken, dat het zeer noodzakelijk is om te kijken naar de productieverhoging. Jammer genoeg merken wij dat er maar Srd 11 miljoen is uitgetrokken voor ondersteuning van de boer, dat op zich heel weinig is', stelt Kalloe.

De economische situatie kan volgens Kalloe verbeterd worden door groot te produceren. Ook de regering had aangegeven dat er meer dan 60.000 hectaren geplant zou worden. Hier is echter niet veel van terechtgekomen. De achteruitgang in het district heeft volgens Kalloe ook effect op de interesse van de Nickeriaan. Een heleboel studenten vertrekken uit het district naar de stad en keren nooit meer terug naar het district. 'Ouders raken gedemotiveerd en sturen hun kinderen weg. Studenten die naar het district terug zouden moeten komen, gaan naar andere districten omdat zij elders mogelijkheden zoeken om zich te ontwikkelen', meent Kalloe.

Twee panden in Eduard Brumastraat, Paramaribo, afgebrand

Oorzaak brand nog niet duidelijk

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Twee panden aan de Eduard Brumastraat (vroegere Weidestraat) in Paramaribo, waaronder een dierenwinkel, zijn vanmiddag rond drie uur afgebrand. De brandweer had de brand snel onder controle, terwijl eerst gewacht moest worden op de NV Energiebedrijven Suriname om de stroomvoorziening te onderbreken. Dit berichten onder andere Starnieuws, het Dagblad Suriname en het programma In de Branding van Apintie TV.

Diverse dieren konden nog gered worden uit de 'petshop'. Voorkomen kon worden dat andere panden vlam konden vatten. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.

Er zijn nog geen verdere details beschikbaar.

Ballast Nedam: 'Turkse arbeiders gaan niet het werk van lokale vaklui bij bouw HNO overnemen'

Arbeiders zouden komst Turkse arbeiders vrezen


Hoofdaannemer Ballast Nedam voert de bouw van het Hospital Nobo Otrobanda (HNO) uit. Hiervoor maakt het bedrijf gebruik van lokale vaklui. Maar, sinds de overname van Ballast door het Turkse Renaissance Construction klinken er verontruste geluiden vanuit de bouwplaats. De angst is, dat het moederbedrijf Renaissance Turkse bouwvakkers wil invliegen, omdat die goedkoper zouden zijn.

In een reactie op deze geluiden laat een woordvoerder van Ballast Nedam uit Nederland vandaag, maandag 14 maart 2016, via de Amigoe weten, dat Ballast Nedam sinds kort onderdeel is van Renaissance Construction. 'Beide ondernemingen onderzoeken hoe zij in de bedrijfsprocessen en bij internationale projecten het beste kunnen samenwerken. Net als bij alle projecten, worden ook bij de bouw van het ziekenhuis op Curaçao de mogelijkheden van nadere samenwerking nader uitgewerkt, binnen het bestaande contract.' 

In de praktijk zou dat neerkomen op synchronisatie van de organisaties en aansturing op managementniveau. Dus geen Turkse bouwvakkers, maar op hoger niveau wel opzichters.

Voor het inzetten van buitenlandse arbeiders moet toestemming gevraagd worden aan het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Werkgelegenheid (SOAW), dat de werkvergunningen moet afgeven. De ambtenaren kijken eerst of er voldoende lokale bouwvakkers voorhanden zijn, anders worden er, zo schrijven de regels voor, geen werkvergunningen uitgegeven.

Officieel dienen buitenlandse werklieden ook het minimumloon te verdienen dat op het eiland geldt. Sinds vorig jaar een vernietigend rapport uitkwam over de afgifte van tewerkstellingsvergunningen en het ontbrekende toezicht, zijn binnen SOAW de teugels wel aangetrokken. Recent werden twintig nieuwe inspecteurs aangesteld, belast met toezicht en controle.

Vorige week meldde TeleCuraçao, dat er een tekort aan ijzervlechters is op het eiland. Hierdoor zou onder andere de bouw van het HNO in gevaar komen. Het betreft zwaar maar ook gespecialiseerd werk waarin de ijzervlechter het ontwerp van de architecten goed moet kunnen lezen. Bij SOAW is een verzoek om vijftien ijzervlechters uit het buitenland te laten komen daarom gehonoreerd, zo bevestigde directeur Donna Philbert voor Telenotisia.

Vooralsnog wordt er nog niet gewerkt om het tekort aan lokale ijzervlechters op te lossen. Volgens Philbert hebben de aannemers het ministerie daarover niet tijdig geïnformeerd. Maar, ook zouden er geen fondsen zijn voor deze opleiding.

Leden STU op Curaçao willen duidelijkheid Soab-rapport over bustarieven

Geadviseerde tarieven zijn tarieven die in de jaren negentig werden gebruiktDe leden van STU (Sindikato Transporte Uní), de vereniging van chauffeurs van kleine bussen, willen meer duidelijkheid over het onderzoeksrapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) over eerlijke bustarieven. Dat zegt voorzitter Giovanni Decaster vandaag, maandag 14 maart 2016, in de Amigoe. De vereniging hield gisteren een algemene ledenvergadering waar de onderzoekresultaten van het Soab-rapport werden besproken. 

In september startte de Soab, met toestemming van de ministerraad, een onderzoek naar het aantal ritten dat de bussen per dag rijden, de afstand die zij rijden en het aantal passagiers dat zij vervoeren. Doel van het onderzoek was om tot een vast calculatiemodel voor de bustarieven te komen, dat ten voordele zou zijn van zowel de buschauffeurs als de klanten.

De STU-voorzitter kreeg de resultaten van het onderzoek te zien en was verbaasd, omdat de geadviseerde tarieven volgens hem tarieven zijn die in de jaren negentig werden gebruikt.

De leden werden gisteren van de geadviseerde tarieven op de hoogte gebracht. Volgens Decaster reageerden de leden verbaasd en vonden zij de tarieven onacceptabel. 'Voor een rit naar Bándabou, waar nu een tarief van 3,50 gulden voor geldt, adviseert Soab 2,29 gulden. Deze tarieven kunnen in de huidige economie niet meer gehanteerd worden.'

De leden willen daarom een presentatie van Soab over het onderzoek, waarna zij vragen kunnen stellen. 'Zij willen ook het rapport van tevoren inzien om hun vragen voor te bereiden', aldus de voorzitter. Hij stelt dat toen hij de presentatie een paar weken geleden bijwoonde, hij maar kort ervoor het onderzoeksrapport kon inzien. Hij had daarom geen tijd om vragen voor te bereiden. 'Zelfs zo kon Soab niet alle vragen die wij hadden gesteld beantwoorden', aldus Decaster.

Het is voor hem nog niet duidelijk wanneer Soab een presentatie gaat houden. 'Ik heb ze nog niet kunnen bereiken', aldus de voorzitter. Na de presentatie van Soab wil STU weer een ledenvergadering organiseren om de adviezen te ‘evalueren en analyseren’. 'Vervolgens willen we graag het standpunt van minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling (MEO) over het onderzoeksrapport en de tarieven horen. Daarna houden we een laatste ledenvergadering waarin we besluiten wat de volgende stappen zullen zijn.'

De brief van het MEO die de voorzitter 29 februari ontving, had niet alleen als onderwerp het onderzoeksrapport. 'Er waren ook vragen vanuit het ministerie zelf.Er werd onder andere een vraag gesteld over het aanpassen van bustarieven om de drie, zes of twaalf maanden.' De voorzitter geeft aan niet op de brief te zullen reageren voordat er voor de buschauffeurs meer duidelijk is over de tarieven.

Nog geen akkoord Sehos en zorgvakbond CBV over nieuwe pensioenregeling

CBV: Bal ligt nu bij Sehos 


Het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) en zorgvakbond CBV (Curaçaose Bond van Werknemers in Verplegende en Verzorgende Instellingen) hebben afgelopen week geen akkoord kunnen bereiken over een nieuwe pensioenregeling voor het personeel van het ziekenhuis. Maar, CBV-voorzitter Johnsel Diaoen maakt zich voorlopig geen zorgen, zo bericht de Amigoe vanmiddag, maandag 14 maart 2016.

Diaoen houdt vast aan het principeakkoord dat de twee partijen met elkaar zijn overeengekomen. Dit akkoord gaat ervan uit dat de nieuwe pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar zal zijn, net zoals die in de algemene ouderdomsverzekering (aov) is opgenomen. Ook staat er in het akkoord, dat niemand bij Sehos die de leeftijd van 60 of 62 jaar heeft bereikt, verplicht met pensioen wordt gestuurd.

'Dit is het akkoord dat wij hebben en daar houden wij ons aan. Sehos is op dit moment bezig met de cijfers. Wij zouden deze week een presentatie krijgen, maar dat is niet gebeurd. Aan de hand van deze cijfers zal duidelijk moeten worden of de premie voor Sehos-medewerkers aangepast zal moeten worden. Maar wij wachten af. De bal ligt nu bij Sehos', geeft de CBV-voorzitter aan.

De CBV en de Raad van Bestuur (RvB) van het Sehos zijn al enige tijd in gesprek om tot een nieuwe cao te komen. Deze gesprekken werden eind vorig jaar opgeschort om eerst een akkoord te bereiken over de pensioenregeling. Na onder meer een vergadering onder werktijd van de CBV-leden gingen de partijen met elkaar in gesprek, waar het eerdergenoemde principeakkoord uit rolde.

Oppositie in Assemblee staat niet afwijzend tegenover Grondwetswijziging

VHP ziet ook graag wijziging van de Kiesregeling


Oppositie en coalitie realiseren zich, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 14 maart 2016, dat ze elkaar nodig zullen hebben voor de Grondwetswijzigingen, omdat geen van beide groepen een meerderheid van 34 stemmen heeft in De Nationale Assemblee (DNA). De regeringscoalitie heeft 32 zetels, inclusief die van de Pertjajah Luhur-dissidenten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. Amzad Abdoel, waarnemend fractieleider van de NDP, verzekert dat steun gezocht zal worden bij de oppositie, zodat de wijziging breed gedragen wordt. 

Aan de andere kant staan de oppositionele fracties niet afwijzend tegenover een Grondwetswijziging. VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi, zijn NPS-collega Gregory Rusland, Abdoel en waarnemend fractieleider Marinus Bee van de ABOP hopen en verwachten dat de regering de wijzigingsvoorstellen van de Grondwetscommissie-Polanen spoedig naar DNA stuurt.

Rusland gaat ervan uit dat oppositie en coalitie elkaar zullen vinden om essentiële wijzigingen in de Grondwet door te voeren. Indien het niet lukt om de vereiste minimale 34 stemmen in DNA bijeen te krijgen, staat volgens hem de mogelijkheid open om de bevolking haar mening te vragen in een referendum, zoals dat gebeurd is met de Grondwet van 1987.

Santokhi vindt, dat als een Grondwetswijziging betekent een fundamentele en verregaande verandering van het staatsbestuur en het politieke stelsel, daarvoor breed draagvlak moet worden gezocht. Dit kan onder meer door gesprekken met alle betrokkenen, zoals politieke partijen en de bevolking.

De VHP heeft overigens wel een belangrijke voorwaarde om mee te werken aan de Grondwetswijziging. Ze wenst namelijk ook wijziging van het kiesstelsel en zal eisen dat de Kiesregeling samen met de Grondwet wordt gewijzigd. Ook Bee kijkt uit naar een brede consultatie en discussie. Het kan volgens hem nog lang duren alvorens de grondwetswijziging een feit is.

Robby Makka: 'Geld voor valutaveilingen moet niet uit leningen komen'

Makka vraagt zich waar deviezen vandaan komen voor valutaveiling 22 maart


De deviezen die voor de valutaveilingen beschikbaar gesteld zullen worden, dienen niet uit leningen te komen. Leningen die aangegaan worden, dienen enkel voor kapitaalinvesteringen gebruikt te worden. 'Dus geen honderd miljoen Amerikaanse dollar lenen voor valutaveilingen', zegt fiscaal jurist Robby Makka vandaag, maandag 14 maart 2016, in de Ware Tijd.

Hij reageert op een bericht, dat de regering bezig is honderd miljoen Amerikaanse dollar in voornamelijk het buitenland te lenen. 'Iets wat helemaal niet raadzaam is, omdat het leningenplafond al bijna is bereikt.' Makka vraagt zich af waar de deviezen vandaan komen voor de valutaveiling van 22 maart.

Hij hoopt dat de Centrale Bank van Suriname en de regering spoedig duidelijkheid daarover verschaffen. 'Onze importdekking nu is niet eens voldoende voor drie maanden. Suriname heeft geen deviezen. De essentiële vraag blijft dus, waar de moederbank de deviezen vandaan zal halen. Valuta, los of klos. De geschiedenis herhaalt zich', aldus Makka over de valutaveilingen.

'Een valutaveiling vermindert deining. Indien we kijken naar de stand van de economie per 12 maart 2016, met name naar de reserves van 308 miljoen Amerikaanse dollar per 1 februari, welke gelijk is aan 1.7 maanden importdekking, dan is het mijns inziens goed dat ons land de Srd nog niet loslaat.'

De fiscaal jurist heeft ervaringen van valutaveilingen van 1992 geraadpleegd en vindt dat de Centrale Bank diverse veiligheidskleppen in het systeem dient in te bouwen. Zo dient de bank de zaak te blijven volgen en op tijd te stoppen met de veiling, zodra het doel ervan zal zijn bereikt.
Volgens Makka heeft er geen gedegen evaluatie van de valutaveilingen in 1992 door technocraten van Suriname plaatsgevonden. 'Wel wordt beweerd dat enkele personen, die voorkennis hadden, miljonair zijn geworden.'

Volgens Makka zullen de valutaveilingen zorgen voor rust op korte termijn op de valutamarkt. Het proces van de valutaveilingen dient wel transparant te zijn. Ook pleit hij voor een crisisplan gericht op deviezenverhogende inkomsten op korte termijn.

Den Blauwvinger: 'Getuigenis'-onderzoeker Hira valt langzaam maar zeker door de mand

COLUMN: De zeepbel Sandew Hira lekt

Ongeloofwaardigheid Hira en zijn project neemt met de dag toe


De zelf verklaarde pseudo wetenschapper, econoom, historicus en onderzoeker Dew Baboeram, beter bekend onder het pseudoniem Sandew Hira, die medio juli vorig jaar met een zogenoemd 'getuigenis' onderzoeksproject startte om de waarheid boven water te krijgen over gepleegde mensenrechtenschendingen in met name de jaren '80 van de vorige eeuw, waaronder de 8 decembermoorden in 1982, begint meer en meer door de mand te vallen. De man lijkt een karikatuur te zijn geworden van Pinokkio. Bij iedere door hem in Paramaribo belegde persconferentie over de voortgang van zijn project lijkt zijn Hollandse gatenkaas steeds meer gaten te vertonen en hangt de man urenlange nietszeggende – en over het algemeen al bekende – verhalen op, slechts bedoeld om zijn 'onderzoek' nog iets te laten lijken.

Twee vermeende bommetjes...
Maar, in zijn vooralsnog laatste persconferentie, donderdag 10 maart 2016, dropte Hira twee vermeende 'bommetjes'. Zo beweerde hij van iemand vernomen te hebben, dat er filmbeelden zijn van de 8 decembermoorden. 'De persoon legt uit de omstandigheden waaronder de beelden zijn gemaakt, wie de opdracht heeft gegeven, waarom en wie de cameraman was. Iemand heeft de beelden gezien. Maar, ik kon geen beschrijving krijgen van wat er op de beelden te zien was. De beelden zouden net als het rapport van Herman Doorson mogelijk in Nederland zijn terechtgekomen en in het gesloten archief zitten. Deze informatie leek mij heel plausibel op grond van zaken die ik nu niet kan vertellen', sprak Hira. Opmerkelijk en weinig betrouwbaar. Hira hult zich verder in stilzwijgen en laat iedereen achter met vraagtekens. Filmbeelden? En, dat zou nu pas door iemand tegen niemand minder dan Hira.... zijn gezegd? Waarom nu?
Verder kwam hij met een bizar voorstel om een nieuwe Amnestiewet in te dienen, waarin 'het leed van het geven van amnestie erkend moet worden'. Hij beweerde dat zijn voorstel gesteund wordt door de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos. Wie is Hira om met een dergelijk voorstel te komen? Hij was geloofwaardiger overgekomen, als nabestaande van een van de vijftien 8 decemberslachtoffers (!), door juist te pleiten en zich hard te maken voor afschaffing van die wet. Maar, neen, Hira zoekt slechts op confronterende aandacht, dropt bommetjes zonder die verder tot ontploffing te laten komen.

Financiers project komen, hoe begrijpelijk, niet over de brug
Een dag na zijn zoveelste 'eenrichtingsverkeer' persconferentie kwam Hira plotseling via de Ware Tijd schuchter uit de hoek, met de niet zo verrassende mededeling, dat potentiële financiers van zijn project het laten afweten. Niet zo vreemd, toch? Wie wil immers als organisatie, bedrijf of persoon zijn of haar vingers branden aan dit curieuze project dat staat en valt bij alles wat die Hira in zijn eentje allemaal uitspookt. Overigens, waarom beleg je geen persconferenties in je thuishaven Den Haag en moet je iedere keer naar Suriname reizen om je verhaal voor een handjevol Surinaams journaille op te hangen? Gebruik voorhanden zijnde techniek en internetverbindingen, zoals Skype.... scheelt de nodige kosten.
Daarnaast is hij eindelijk tot de conclusie gekomen, dat zijn onderzoeksmethode niet de volledige waarheid naar voren zal brengen. Maar, wist iedereen – behalve Hira dus, die moet blijven geloven in zijn project – dat al niet bij aanvang van zijn op drijfzand rustende project?

Het zogenoemde project rammelt. Aan alle kanten en constant onderhevig aan terechte kritieken. Zo uitte op 20 oktober vorig jaar al de bekende jurist Hugo Essed, advocaat van nabestaanden van de 8 decemberslachtoffers, al forse kritiek op Hira en zijn manier van werken.
Bijna twee maanden later, 10 december 2015, was het historica Mildred Caprina die in de Ware Tijd haar bedenkingen over het Hira-project naar buiten bracht. Zij zei transparantie in het onderzoek te missen. 'Wie zijn de personen die het onderzoek doen? Wat is hun achtergrond en hun politieke voorkeur? Welke analysemethode wordt gehanteerd? Wat is het doel? En ook de bronnen moeten nader geanalyseerd worden', vragen van Caprino. Deze informatie is noodzakelijk en moet vooraf bij het publiek bekend zijn voor de geldigheid van elk onderzoek en om achter 'een waarheid' te komen. 'Ik zeg bewust een waarheid want achter de waarheid komen is onmogelijk', zei de historica. Haar vragen zijn overigens nimmer beantwoord.

Het 'instituut' ISSR
Hira is een pseudo wetenschapper en dat blijkt uit zijn hele optreden, gedrag en zijn eigen interessant ogende, maar inhoudsloze, website en zogenoemd 'instituut' International Institute for Scientific Research, ISSR. Het ISSR is, zo is te lezen op de website, 'opgezet door Sandew Hira' (ook hier gebruikt hij, hoe vreemd, niet zijn echte naam). 'Hira is econoom en historicus en vertegenwoordigt de dekoloniale geschiedschrijving van Suriname. Hij is de trekker van het project Decolonizing The Mind, die op een systematische manier analyseert hoe wetenschap is beïnvloed door het kolonialisme.' Maar, wie eens de moeite neemt op die website te bezoeken komt bedrogen uit.

Onwaarheden misstaan een 'wetenschapper'
Hira schroomt ook niet om onwaarheden te vertellen, met name in zijn columns op zijn spreekbuis Starnieuws. Zo beweerde hij bijvoorbeeld in een column op 7 maart, dat de Britse jurist Jeff Handmaker, die namens de Nederlandse tak van de Internationale Commissie van Juristen (ICJ) het 8 decemberstrafproces op de voet volgt, een 'Hollander uit Rotterdam' genoemd die 'zich via de juridische weg gemengd heeft in een politieke strijd in Suriname'. Hoe verzint Hira het, een 'wetenschapper'? Hoeveel meer onzin heeft Hira de afgelopen maanden verkondigd?

In ieder geval tijdens zijn voorlopig laatste persconferentie, waarin hij onder andere beweerde met zoveel woorden dat nabestaanden van de 8 decemberslachtoffers geen aandacht zouden hebben voor andere slachtoffers van mensenrechtenschendingen. In een reactie op die opmerking van Hira liet de voorzitter van de Stichting 8 december 1982, Sunil Oemrawsing, weten dat 'handlangers van personen die ernstige mensenrechtenschendingen in Suriname hebben gepleegd, proberen een vals beeld te geven over groepen die gerechtigheid nastreven voor de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden. Hira probeert de indruk te wekken alsof Stichting 8 december1982 en de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden geen compassie hebben voor het leed dat het bloedige militaire bewind in de jaren tachtig aan nabestaanden van andere slachtoffers heeft aangedaan. De Stichting 8 december 1982 wenst te benadrukken dat ze vanaf het begin actief haar solidariteit heeft getoond aan alle nabestaanden van slachtoffers van mensenrechtenschendingen in en buiten ons land.'

Zeepbel boet in aan geloofwaardigheid
Sandew Hira/Dew Baboeram is een zeepbel die meer en meer aan geloofwaardigheid inboet. Hij uit zich ongenuanceerd tegen Jan en Alleman die hem niet zo welgezind is. Met nu en dan belegde persconferenties tracht hij de bevolking op de hoogte te houden van de voortgang van zijn project. Het is onduidelijk waarom hij steeds die persconferenties houdt. Waarschijnlijk als een soort bewijs van goed gedrag van zijn zijde en vooral om interessant over te willen te komen en serieus genomen te willen worden. Hij slaagt daar echter niet in.
De uitkomst van zijn 'getuigenis' onderzoeksproject laat zich raden: geen nieuws onder de zon, een hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces Desi Bouterse die zwijgt en blijft zwijgen (iets dat iedereen van tevoren wist, behalve de naïeveling Sandew Hira/Dew Baboeram) en slechts publicitaire aandacht voor een zeepbel.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
14 maart 2016
Amsterdam-Paramaribo

'Vier jaar geopereer'; Alphons Levens

Vier jaar geopereer


En de jurist die de leiding had
over de lange operatie aan deze grondwet,
die door wijlen Dr. Fred Marte
in zijn zondagmorgencauserieën op radio ABC
herhaaldelijk werd genoemd een ratjetoe,
zegt nu op deze zelfde radio ABC
dat hij secretaris was in de grondwetscommissie
voor de Onafhankelijkheidsgrondwet.

Waren wij met ons allen
er niet beter af geweest
als die eerste grondwet
op de operatietafel had gelegen,
daaraan was gesleuteld,
zij was gecorrigeerd en verbeterd…,
want na vier jaren opereren aan deze patiënt
weten wij nóg niet of hij beter is.

Alphons Levens,
12 maart 2016.

Toeristenkaart kost per 15 maart 30 euro (35 Amerikaanse dollar)

Besluit volgt na evaluatie in reactie op eerdere plotselinge forse verhoging naar 90 euro


De toeristenkaart zal met ingang van morgen, 15 maart 2016, 30 euro of 35 Amerikaanse dollar kosten. Dit besluit is genomen na een evaluatie, zo bericht het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag, maandag 14 maart, in een persbericht. Onlangs werd de prijs van de toeristenkaart van de ene op de andere dag, plotseling, van 20 euro verhoogd naar 90 euro. Die verhoging leidde tot een golf van kritiek. Voor Nederland en Frans-Guyana werd de verhoging toen aangehouden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt, dat meer faciliteiten zijn geboden aan Surinamers in de diaspora. Geruime tijd geleden werd het besluit genomen tot versoepeling van het personenverkeer. Deze versoepeling werd ingezet in 2012, met de introductie van de toeristenkaart, en voortgezet in 2014, middels de afkondiging van de wet PSA (Personen van Surinaamse Afkomst) en de invoering van de PSA-kaart.

Met de op 29 januari afgekondigde verdere versoepeling van het personenverkeer werd dit beleid gecontinueerd en heeft verruiming plaats gevonden van de lijst van landen wier burgers middels een toeristenkaart naar Suriname mogen afreizen. Als gevolg hiervan mogen nu burgers van alle lidlanden van UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en CARICOM (Caribbean Community and Common Market), evenals China, India, Indonesië en Turkije, zonder een visum naar Suriname afreizen voor toeristische doeleinden, aldus Buitenlandse Zaken.

Voorzitter Surinaamse Voetbalbond CONCACAF-kandidaat voor bestuursfunctie FIFA

Kandidatuur ingediend met ondersteuning van Bahama's, Guyana en Trinidad & Tobago


John Krishnadath is kandidaat gesteld om gekozen te worden tot één van de CONCACAF-vertegenwoordigers (The Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football) in het bestuur van de wereldvoetbalbond, de FIFA. De voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) zal het hoogstwaarschijnlijk moeten opnemen tegen een Cubaan, die zich ook kandidaat heeft gesteld in de Caribische zone. Krishnadath bevestigt vandaag, 14 maart 2016, in het Dagblad Suriname zijn kandidaatstelling. 

‘We kregen een week geleden een mail van het Concacaf-secretariaat dat we voor de Caribbean Football Union (CFU) een kandidaat vooruit konden schuiven. Zaterdag is de kandidaatstelling gedaan en we hebben bevestiging gekregen van de CONCACAF’, aldus Krishnadath.

Door de verandering van de statuten bij de CONCACAF, dde overkoepelende voetbalbond van de Noord- en Centraal-Amerikaanse- en Caribische landen, is het nu mogelijk om naast een vicepresident van de FIFA vier andere vertegenwoordigers te kiezen voor het FIFA-bestuur. Uit de vier moet verplicht een een vrouw zijn. Daarnaast mogen de CFU en Noord-Amerika en Centraal-Amerika elk een plek invullen.

De kandidatuur van Krishnadath is met ondersteuning van de Bahama’s, Guyana en Trinidad & Tobago ingediend. Verder heeft Suriname samen met St. Kitts & Nevis ook een vrouwelijke kandidaat naar voren geschoven, de vicepresident van de Trinidadiaanse voetbalbond, Joan Salazar.

De verkiezingen voor de CONCACAF-vertegenwoordigers vinden 26 mei plaats in Mexico. Hier zal het FIFA-congres en het buitengewoon CONCACAF-congres plaatsvinden.  

‘Nu zal het lobbywerk moeten beginnen en kijken wie we achter ons kunnen krijgen’, zegt Krishnadath. Zo is bekend dat St. Kitts de mannelijke kandidaat van Cuba heeft ondersteund bij de indiening. ‘Maar, toen ze hoorden dat Suriname ook kandidaat is, vroegen ze waarom we hen dat niet gemeld hadden.’ Suriname zal vooral rekenen op de Engelssprekende Caribische landen.

Zes leden Bijstandsteam Oost Korps Politie verliezen eten en wapens in Purugudusula, Lawagebied

Boot van manschappen raakt rots en breekt in stukken


Zes manschappen van het Regionale Bijstandsteam Oost van het Korps Politie Suriname zijn al hun voedingsmiddelen en drie wapens vanochtend, maandag 14 maart 2016, kwijtgeraakt in de Purugudusula, in het Lawagebied, zo bericht de afdeling Public Relations van de politie.

De politieambtenaren vertrokken gisteren vanuit hun politiepost te Richelieu waar het Recherche Bijstand Team (RBT-Oost) is ondergebracht, richting het Lawagebied om de dienst over te nemen van andere collega’s die op de verschillende hulpposten van de politie in dat gebied zijn gestationeerd.

Na de nacht te hebben doorgebracht te Apoma Tapu deden zij op advies van de lokale gemeenschap voor hun vertrek een deel van hun goederen in een hulpboot,  om gemakkelijk over de watervallen (sula’s) te kunnen varen. De ambtenaren verlieten de plek in twee boten.

In de Pulugudusula viel de buitenboordmotor uit en kwam de boot tegen een rots aan met als gevolg dat de boot in delen brak. De agenten kwamen met hun volle bepakking in de stroomversnelling terecht.

De zogenaamde hulpboot, die reeds over de stroomversnelling was gevaren, keerde terug en schoot de politiemannen te hulp. De bootsman en de agenten konden in veiligheid worden gebracht.

Zij zijn ondergebracht bij de militaire post te Ga Kaba en hebben besloten door te reizen naar hun eindbestemming. Het Korps Politie Suriname doet er alles aan om de politieambtenaren spoedig weer van al het nodige te voorzien.

RaVakSur wacht nog steeds op reactie regering op ingediend '21 punten document'

Voorzitter Berenstein: 'De CLO niet langer alleen-vertegen- woordiger van ambtenaren'


Vakbondsleider Robby Berenstein, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur), laat vandaag, maandag 14 maart 2016, via Starnieuws weten, dat woensdag minstens twee concrete antwoorden worden verwacht van president Desi Bouterse. Los van de eisen van de onderwijsbonden heeft RaVakSur een 21 punten tellend document ingediend bij de regering. Er moet antwoord komen op de belastingverlichting die is voorgesteld en duidelijkheid over wat er met de rest van de ambtenaren zal gebeuren.

Berenstein zegt, dat het vroeger zo was dat de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) de vertegenwoordiger was van ambtenaren. Die situatie is echter volgens hem duidelijk veranderd. 'Er zijn ook ambtenarenbonden aangesloten bij De Moederbond, OSAV, C-47 en andere vakcentrales.'  De Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) zijn ook niet bij de CLO. Dit geldt ook voor de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL), onder leiding van Hugo Blanker. Ook deze organisatie heeft gevraagd om inspraak.

Op de kritiek van de CLO dat de BvL en de FOLS ook betrokken worden bij de gesprekken die RaVakSur voert met de president, reageert Berenstein met de mededeling, dat het om draagvlak gaat. Hij vindt, dat het om belangrijke organisaties gaat die ook pressie kunnen uitoefenen als het nodig is. Het pakket van herwaardering maakt geen deel uit van de eisen die door RaVakSur op tafel zijn gelegd. Die worden wel gedeeld door de onderwijsbonden. Het gaat onder andere om beleidsombuiging, inspraak in het aanpassingsprogramma, de zorgen over de valutamarkt, inkomstenverhogende maatregelen van de overheid, bezuiniging.

Het pakket van RaVakSur zal aangevuld worden met onderwerpen die besproken zijn met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Besloten is om gezamenlijk als RaVakSur en VSB op te trekken, omdat de situatie in het land ook van invloed is op de bedrijven en de werknemers, zegt Berenstein.

Directeur EBS Parmessar laat niets los over kwestie Eyndhoven

Op non-actief gezette Eyndhoven: 'Er komt een persbericht vanuit de EBS'

Eyndhoven zou weer bij de EBS aan het werk zijn...


Rabin Parmessar, algemeen directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS), houdt de kaken stijf op elkaar in de kwestie Marcel Eyndhoven, die onlangs wegens geconstateerde onregelmatigheden op non-actief werd gesteld. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 14 maart 2016.

Zes dagen voordat Parmessar algemeen directeur werd van de NV EBS, tekende Eyndhoven een zogenoemd ‘wurgcontract’ met de firma Olibis. Dit contract werd op 12 januari getekend, terwijl een intentieverklaring hierover getekend was in oktober 2015. Olibis en Eyndhoven tekenden een overeenkomst voor financiering van 5 miljoen Amerikaanse dollar voor de levering van onderdelen voor MAN-generatoren. De kredietfaciliteit was tegen een rente van 22,5%. De regering had inmiddels, vanwege de eerdere betrokkenheid van Olibis met ex-directeur Willy Duiker van de EBS in een megacorruptiezaak, besloten geen zaken meer met dit bedrijf te doen. De juridische screening werd gedaan door juriste Nisa Bergraaf. Beide functionarissen werden door de Raad van Commissarissen, met instemming van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), op non-actief gesteld. Zij ontvingen vervolgens een schrijven van Parmessar, waarin hen meegedeeld werd dat een onderzoek zou worden ingesteld tegen hen.

Volgens geluiden uit het bedrijf mocht Eynhoven enkele dagen na zijn op non-actiefstelling wederom zijn werkzaamheden hervatten. Parmessar zelf weigert aan te geven of dit lid van het directieteam weer op de werkvloer verschijnt.

‘Wat deze kwestie betreft, verwijs ik u naar de Raad van Commissarissen en de minister van NH. Ik heb publiekelijk al aangegeven, dat ik niet over deze kwestie zal praten’, aldus de EBS algemeen directeur. Opmerkelijk in deze zaak is, aldus het dagblad, dat minister Dodson al ruim een week niet te bereiken is voor commentaar.

Eyndhoven zegt in een reactie, dat hij niet over de bevoegdheid beschikt om uitlatingen te kunnen doen, omdat de kans volgens hem groot is dat zaken kunnen verergeren. ‘Er komt een persbericht vanuit de EBS’, aldus de technische directeur over zijn mogelijke terugkeer.

De accountant van de NV EBS, BDO Assurance NV, gaf eerder aan dat er miljoenen euro’s voor leverancier Olibis zijn goedgekeurd. Door het ontbreken van transparantie en aanbestedingen is bij de accountant de indruk ontstaan dat Olibis de bedragen veel hoger dan de werkelijke prijzen had gefactureerd. Het rapport over de bevindingen is in mei 2015 aan de Raad van Commissarissen gepresenteerd. Het onderzoek van BDO en de CLAD (Centrale Landsaccountantsdienst)  toont vermoedens aan, dat leverancier Olibis samen met de toenmalige EBS-Raad van Commissarissen voor miljoenen Amerikaanse dollars extra zou hebben gefactureerd. In de meeste gevallen had de EBS volgens de CLAD geen aanbesteding hiervoor gehouden.

CLO-voorzitter: 'BvL-voorzitter Valies heeft zelf door FISO te steunen, leerkracht naar lager niveau getrokken'

Hooghart verbaast zich over houding Valies

Voorman CLO blijft hameren op afschaffing Functie Informatie Systeem van de Overheid, FISO


De enige manier om leerkrachten te kunnen herwaarderen, zoals de Bond van Leraren (BvL) vraagt, is door het huidige waarderingssysteem FISO (Functie Informatie Systeem van de Overheid) overboord te gooien. Dit is de conclusie van voorzitter Ronald Hooghart van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zo schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 14 maart 2016.

Een dergelijk standpunt van de BvL komt vreemd over bij hem, omdat Valies volgens de CLO-voorzitter juist ervoor heeft gezorgd, dat FISO werd ingevoerd.

Door dit door te drukken heeft de Bvl-voorzitter volgens zijn CLO-collega zelf de leerkrachten naar een lager niveau getrokken, terwijl Hooghart al jaren tegenstander is van FISO, zelfs vóór de invoering ervan.

Hooghart beweert, dat de positie van de leerkracht in het vroegere systeem veel beter was dan nu. 'De leerkrachten waren op de tweede plek', zegt de CLO-topman. Volgens hem is een klein deel van de leerkrachten met het invoeren van FISO flink vooruitgegaan in salaris, maar in het rangenstelsel van de verschillende soorten ambtenaren is deze beroepsgroep enorm achteruit gegaan in positie.

Hooghart blijft erbij, dat het onverstandig is om de leerkrachten apart een verhoging te geven.
Hij vindt de maandelijkse Srd 100 verhoging voor alle ambtenaren, voorlopig goed, terwijl er verder wordt onderhandeld over de waardering van het totale ambtenarenbestand.

Bovendien bevreemdt het Hooghart - in zijn beleving -, dat Valies ineens deze houding etaleert, terwijl hij enkele weken geleden zelf zou hebben gezegd, dat verhoging van salarissen in de huidige economische situatie onverstandig is.

Valies heeft een afspraak met president Desi Bouterse, dat de regering uiterlijk woensdag een voorstel doet aan de BvL. De vakbondsleider zegt, dat de leerkrachten al hebben besloten niet verder te zullen werken als het bod niet bevredigend is.

Verzekeringsmaatschappij Assuria met tussenpersoon actief in district Brokopondo

Kantoor tussenpersoon Assuria geopend te Klaaskreek


'Als kind van het binnenland stel ik mijzelf vaker de vraag, hoe ik daar ontwikkeling kan brengen', zegt Boike Tojo vandaag, maandag 14 maart 2016, in de Ware Tijd. Hij is frequent in het binnenland en heeft het initiatief genomen om het eerste tussenpersonenkantoor van verzekeringsmaatschappij Assuria in Brokopondo te openen. Het kantoor werd vorige week op feestelijke wijze geopend te Klaaskreek. Tojo en zijn zakenpartner Hugo Snell proberen op deze manier bij te dragen aan de zogenoemde decentralisatiegedachte. 

Er wonen duizenden mensen in dit district en die moeten voor al hun verzekeringszaken naar Paramaribo. Tojo zegt, dat mede hierdoor dagelijks automobilisten van het district op de Afobakaweg worden bekeurd, omdat ze met een vervallen autoverzekering rijden.

Het idee van Tojo is in december ontsproten en gepresenteerd aan Assuria. Na goedkeuring heeft het bedrijf trainingen verzorgd over het dienstenpakket, klantvriendelijkheid, ethiek en moraal. Het pas geopende kantoor biedt dan ook verschillende producten aan, zoals WAM-, brand-, medische en levensverzekering.

Een meevaller is, dat Snell als erkend installateur, de inspectie en goedkeuring van de elektra doet, alvorens er een brandverzekering wordt afgesloten.

'Er zijn meerdere tussenpersonen die opereren binnen dat gebied, maar Tojo is wel de eerste die een kantoor opzet, en dat geeft het vertrouwen aan', zegt Clif Karwofodi van Assuria. Het kantoor dat te Klaaskreek is gevestigd is drie dagen in de week open voor het publiek. Informatie wordt in het Saramaccaans gegeven aan de klanten die geen Nederlands spreken of verstaan. 'Het enthousiasme waarmee de mensen ons hebben ontvangen geeft mij alleen maar hoop', zegt Tojo.

CLO stapt uit RaVakSur bij gesprekken met president Bouterse

Bond zou onheus zijn behandeld

CLO vindt dat RaVakSur niet met regering kan onderhandelen over positie ambtenaren - 'Aanpassing loon leerkrachten moet voor alle ambtenaren gelden


De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) neemt niet meer deel in RaVakSur-verband (Raad van Vakcentrales in Suriname) aan de gesprekken die gevoerd worden met president Desi Bouterse. Bestuurslid Michael Miskin, die de CLO vertegenwoordigde, zegt vandaag, maandag 14 maart 2016, op Starnieuws zich teruggetrokken te hebben, omdat de ambtenarenvakcentrale volgens hem een onheuse behandeling heeft gekregen. Daarnaast stelt CLO zich op het standpunt, dat over de positie van ambtenaren niet door RaVakSur kan worden onderhandeld met de regering. In de Personeelswet zou duidelijk zijn opgenomen, dat de CLO gesprekspartner is van de regering. 

De CLO heeft tegen president Desi Bouterse gezegd, dat indien leerkrachten een aanpassing krijgen van de loonreeks, deze voor alle ambtenaren zouden moeten gelden.

Miskin zegt, dat de president het bestuur van de CLO op 8 december heeft ontvangen. Bouterse heeft toen de rechtspositie van de leerkrachten aan de orde gesteld. De CLO, onder leiding van Ronald Hooghart, heeft de president tijdens die ontmoeting uitgelegd, dat sinds de invoering van het Ambtenaren Bezoldingsbesluit er sprake was van één loonreeks. In 1998 werden verschillende loonreeksen voor groepen landsdienaren ingevoerd. Bij de invoering van een nieuw beloningssysteem (FISO, Functie Informatie Systeem van de Overheid) is de beloofde correctie niet doorgevoerd. De leerkrachten hadden een eigen loonreeks, terwijl voor de rest van de ambtenaren een aparte loonreeks kwam.

De CLO heeft de president meegedeeld, dat de leerkrachten in een voordelige positie waren ten opzichte van de rest van de ambtenaren. Hiertegen werd ook schriftelijk geprotesteerd. De CLO legde Bouterse voor, dat als de regering de leerkrachten een herwaardering geeft, het verschil met de overige landsdienaren zal toenemen. Als de regering besluit de leerkrachten een herwaardering te geven, dan moet die voor alle ambtenaren gelden. Volgens Miskin gaat het om een verkapte loonsverhoging.

Miskin zegt verder, dat RaVakSur de Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), erbij heeft gehaald. Het dagelijkse bestuur participeerde niet meer binnen dit overleg.

Toen ik geen minister meer was, heb ik op mij genomen om een lijmpoging te doen', zegt Miskin. Hij constateerde dat zonder afstemming vooraf meegedeeld werd aan de regering, dat een persoon van de CLO, die in een overheidsstichting zitting had, moest worden vervangen. Daarna werd tijdens een andere vergadering binnen RaVakSur het vertrouwen opgezegd in de secretaris, die een CLO'er is. Op basis van onder andere deze voorvallen heeft ook Miskin zich teruggetrokken.

Honderdduizenden Brazilianen de straat op om te protesteren tegen president Rousseff

Betogers eisen massaal aftreden Dilma Rousseff

(Bron foto: persbureau Agence France Presse, AFP)

Honderdduizenden Brazilianen zijn gisteren opnieuw de straat op gegaan in zeker achttien steden om tegen de president van het land Dilma Rousseff te protesteren. Op verschillende plekken in Brazilië eisten ze haar aftreden. Volgens verschillende media gaat het om het grootste protest tot nu toe, zo berichten vandaag, maandag 14 maart 2016, onder andere RTL Nieuws en het NRC.


In São Paulo waren naar schatting zo'n 500.000 mensen op de been. Heel wat demonstranten waren uitgedost in de nationale kleuren (geel, groen en blauw). Ze scanderen leuzen als 'Fora Dilma' ('Dilma buiten') en hadden spandoeken of borden bij zich waarmee ze hun steun betuigden aan Sergio Moro, de rechter die het onderzoek naar het Petrobras-schandaal leidt.

De militaire politie, die gewoonlijk op veel hogere schattingen uitkomt, sprak zelfs over 1,4 miljoen deelnemers op het hoogtepunt van het protest. Daarmee is het de grootste demonstratie in de geschiedenis van de stad. Vorig jaar kwamen rond de 135.000 mensen op een protest af.

De Brazilianen verwijten Rousseff betrokkenheid bij een groot corruptieschandaal. Ook verwijten ze haar de ergste recessie in Brazilië in 25 jaar. Rousseff is vastbesloten aan te blijven als president.


Ook heeft het vertrouwen in de politiek een flinke deuk opgelopen na een corruptieschandaal waarbij oud-president Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva officieel in staat van beschuldiging werd gesteld. Tegen Lula lopen aanklachten vanwege het witwassen van grote sommen geld en identiteitsfraude. Lula is de voorganger van Rousseff en wordt gezien als haar politieke mentor.


(Red. de Surinaamse Krant/RTL Nieuws, De Morgen, NRC)

PAIS-voorzitter Rosaria (Curaçao): 'Schotte is niet veroordeeld voor het stelen van een blik sardientjes'

Coalitie tekent bij brief bezwaar aan tegen deelname veroordeeld Statenlid Schotte aan Staten

'Het feit dat hij nu schermt met hoger beroep, bewijst hoe hij manipuleert en mensen verkeerd informeert'


Politiek leider Alex Rosaria van regeringspartij PAIS heeft op verzoek van de coalitiepartijen een brief opgesteld waarin hij bezwaar aantekent tegen de deelname van ex-premier Gerrit Schotte (MFK) aan de Staten nu de rechter hem tot een gevangenisstraf van drie jaar heeft veroordeeld. Dat verklaart Rosaria vandaag, 14 maart 2016, in het Antilliaans Dagblad.

'De coalitie heeft aan mij gevraagd om een brief te concipiëren waarin wij protest aantekenen tegen de aanwezigheid van een veroordeelde persoon in de Staten. Die brief zal aan alle Statenleden worden uitgereikt. Ik hoop dat ook de oppositie zich achter de brief schaart, het is een ontwerptekst.'

Schotte werd afgelopen vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor valsheid in geschrifte, witwassen en het in bezit hebben van frequency jammers. Bovendien mag hij zich de komende vijf jaar niet verkiesbaar stellen.

In een toelichting op de brief stelt Rosaria dat het aanzien van de Staten en het land meer schade is toegebracht door de veroordeling van Schotte.

'Nu een parlementslid door de rechter is veroordeeld, zijn de Staten en het land daarmee nog meer in diskrediet gebracht. Schotte heeft laten zien dat hij niet integer is. Hij heeft zich ook niet gehouden aan de eed die Statenleden bij de gouverneur afleggen, namelijk dat zij het werk doen zonder druk van buitenaf en zonder dat anderen hun opdragen wat zij wel of niet moeten doen. In het geval van Schotte is het bij de rechtbank duidelijk bewezen dat hij zich hier niet aan heeft gehouden. Hij is niet veroordeeld voor het stelen van een blik sardientjes, nee, hij is veroordeeld voor valsheid in geschrifte en het witwassen van geld, zaken die overduidelijk in strijd zijn met de eed die Statenleden afleggen. Dat hij in hoger beroep gaat tegen het vonnis doet niets af aan het feit dat hij veroordeeld is. Het feit dat hij nu hiermee schermt, bewijst hoe hij manipuleert en de mensen verkeerd informeert.'

Rosaria is vastbesloten om druk uit te oefenen opdat de ex-premier opstapt.

'Ik ben mij ervan bewust dat we een heel lange weg hebben om af te leggen. Hoe kun je een ethisch beroep doen op een persoon wanneer uit zijn staat van dienst duidelijk blijkt dat hij geen ethisch besef heeft? Wat er nu gebeurt moet een waarschuwing, een les zijn voor de kiezers dat als zij niet opletten, er mensen zijn die zich verkiesbaar stellen die een crimineel verleden hebben.'

De politiek leider van PAIS verklaart ook het te betreuren, dat de Staten vorig jaar niet akkoord is gegaan met een voorstel waarmee een eind gemaakt had kunnen worden aan de situatie waarin de Staten zich nu bevinden. Met name coalitiegenoot Pueblo Soberano en oppositiepartij MFK waren ertegen.

CPA: 'Te veel afwijken van concessiedeal Container Terminal kan leiden tot claims en chaos'

Toekomstige havenconcessie vandaag behandeld in Staten


De Curaçao Port Services (CPS) is ervan overtuigd, dat hetgeen tot nu toe met havenautoriteit CPA en regering inzake een nieuwe concessieovereenkomst voor de Container Terminal is bereikt, het beste model is voor Curaçao, de haven, werknemers en de economie. Daar al te veel van afwijken kan leiden tot claims, onzekerheid voor werknemers en ‘chaos’.  Dit liet het particuliere stuwadoorsbedrijf CPS gistermiddag weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 14 maart 2016, aan de vooravond van de belangrijke Statenvergadering vandaag, waarin de toekomstige havenconcessie wordt behandeld. 

Directeur en medeaandeelhouder Fernando da Costa Gomez hecht eraan te zeggen, dat de CPS op belangrijke hoofdlijnen al heeft ingestemd met zaken als de monopliepositie komt in de nieuwe concessie te vervallen, de oneindigheidsclausule wordt vervangen door een concessie met een duur van 25 jaar en CPS zal 50 miljoen gulden investeren in de haven, kranen en in verbetering van de terreinen en kades.

'De CPS heeft haar medewerking verleend om tot een nieuwe en gezonde concessieovereenkomst te komen, omdat zij ervan overtuigd is dat dit het beste alternatief is in vergelijking met de andere voorstellen, zoals de beëindiging van de huidige concessie over vijf jaar in het jaar 2021. die allerlei negatieve consequenties zullen hebben.'

De opsomming die volgt klinkt, zo schrijft het dagblad, dreigend:
geen toekomst voor de huidige lokale werknemers;
een sterfhuisconstructie die met zich mee zal brengen dat er geen vervanging, innovatie, onderhoud en investeringen in deze periode in de haven zullen plaatsvinden;
een claim wegens onrechtmatige, vroegtijdige beëindiging van de huidige overeenkomst;
indien CPA de investeringen in de kranen/terreinen doet in plaats van de CPS, heeft CPA publiekelijk aangekondigd dat de haventarieven verhoogd zullen worden (40-80 procent);
de installatie van kranen alsmede de reparatie van de kades, die door CPA of derden moet geschieden, zal tot een operationele chaos leiden;
het overgaan tot aanbestedingen, ‘bids’, betekent dat de Curaçaose haven uit handen wordt gegeven aan buitenlanders;
in plaats van het voor de overheid/CPA en ook voor de operator gunstige ‘landlordmodel’ betekent dit scenario het continueren van het huidige ‘toolportmodel’ met de volgens CPS voor iedereen al bekende negatieve gevolgen.
Aldus de directie van de exploitant van de Container Terminal in een boodschap duidelijk gericht aan regering en Statenleden.

Bond van Leraren onderhandelt al sinds 2014 met regering over betere positie onderwijsgevenden

Leden bond willen concrete stappen van regering


De Bond van Leraren (BvL) wil voor alle leerkrachten vanaf de basis tot het Instituut voor Opleiding van Leraren (IOL) een betere positie hebben. Starnieuws schrijft vandaag, maandag 14 maart 2016, te hebben vernomen, dat in geld uitgedrukt het neerkomt op zo'n Srd 4 miljoen per maand, zonder verder in te gaan op hoe dat bedrag tot stand is gekomen. 

De BvL en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) onderhandelen sinds 2014 over een betere positionering van onderwijsgevenden.

De BvL die samen met de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVkSur) en de FOLS met de regering, onder leiding van president Desi Bouterse, in gesprek was, heeft vrijdag een prikactie gehouden. Wilgo Valies, voorzitter van de BvL, zegt dat de algemene ledenvergadering van zijn bond hiermee een signaal heeft willen afgeven aan de regering. De leden willen nu concrete acties zien, anders zijn de gevolgen niet te overzien.

De president heeft beloofd om woensdag de BvL antwoord te geven. Valies verwacht dat er concrete toezeggingen gedaan worden over de herwaardering van de leerkrachten. Daarnaast moet er ook een beleid gevoerd worden door de regering waardoor de economie weer op spoor wordt gebracht.

Delegatie Assemblee vertrokken naar Zambia voor bijwonen vergadering IPU

Delegatieleider Bouva (NDP) over duur tripje: 'Het is in het belang van versterking relatie parlement en democratie'


Vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) Melvin Bouva is gisteren aan het hoofd van een delegatie richting Lusaka, Zambia, afgereisd. De Assembleeleden wonen de 134e algemene vergadering van de de Interparlementaire Unie (IPU) bij, die gehouden wordt in het Mulungushi International Conference Centre (MICC) en het Radisson Blu Hotel. Bouva bevestigt vandaag, maandag 14 maart 2016, op Starnieuws dat Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons inmiddels onderweg is naar Suriname. Zij komt vervroegd terug. Simons is bestuurslid van het ParlAmericas en woonde een vergadering bij van deze organisatie in Ottawa, Canada.

Met Bouva zijn meegereisd Rossellie Cotino (NDP) en Dinotha Vorswijk (ABOP). Zij zullen een jongerenconferentie bijwonen, voorafgaand aan de algemene vergadering van de IPU. Later deze week reizen ook Asiskumar Gajadien (VHP) en Carl Breeveld (DOE) af naar de Lusaka.

De algemene vergadering wordt van 19 tot 23 maart gehouden. Er is ook een bijeenkomst voor griffiers waaraan Suriname zal deelnemen.


Het gaat, aldus Starnieuws, om 'een vrij dure reis' naar Lusaka. Vliegtickets per persoon kosten ruim  5.500 Amerikaanse dollar. Bouva zegt het belangrijk te vinden dat Suriname deelneemt aan de vergaderingen. 'Het is in het belang van de versterking van relatie parlement en democratie.'


Hij zegt verder, dat er constant afstemming was met de Assembleevoorzitter. Nadat zij terug is en overleg heeft gevoerd met de regering komt er volgens Bouva een openbare vergadering waarin de regering zal ingaan op de beleidsvraagstukken rond de valutaveilingen en de financieel-economische situatie.

Mogelijk gaan melkveeboeren weer over tot dumpen melk op straat

Regering-Bouterse reageert niet op verzoeken om opkoop- prijs rauwe melk te verhogen

 
Ondanks herhaald aandringen op aanpassing van de opkoopprijs van rauwe melk doet de regering niets. Dit leidt ertoe, dat de situatie voor melkveeboeren steeds nijpender wordt. Al vóór de devaluatie van de Surinaamse dollar was gevraagd om verhoging van de opkoopprijs en nu de Surinaamse munt is gedevalueerd wordt de situatie steeds dreigender, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 14 maart 2016.

De opkoopprijs per kilo melk, overeenkomend met één liter, is Srd 2,43 en het voorstel is om die op te trekken naar Srd 3,50.

De voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Melkboeren, Edmund Blufpand, zegt dat de boeren het gevoel hebben alsof ze tegen dovemansoren praten, omdat een reactie uitblijft. Hij vreest dat er weer acties kunnen komen als de situatie niet snel veranderd.

'Dan gaat men weer melk op straat dumpen zoals men dat in het verleden heeft gedaan. Je hoort de geluiden al.'

De prijs die melkboeren krijgen voor hun product is volgens hem al lang achterhaald. Al in 2008 had een commissie een calculatie gemaakt, waarbij de minimale prijs voor rauwe melk Srd 3,46 was en het maximum Srd 5,01.

De melkboerenorganisatie heeft over de gewenste aanpassing ook gesproken met de directeur van de Melkcentrale (MCP), Dew Sitaram. Hij staat er niet afwijzend tegenover, alleen is hij niet bevoegd om hierover een besluit te nemen.

De consument zal mogelijk vanaf eind maart enkele centen meer moeten betalen voor een liter melk van de MCP. Sitaram merkt op dat een prijsverhoging noodzakelijk is. Er wordt hierover nog onderhandeld.