woensdag 16 maart 2016

Pressiegroep Aliansa op Curaçao wil kritische bevolking

'Waarheid over geruchten van seksueel misbruik door een priester moet aan het licht komen'


De pressiegroep Aliansa, die zich inzet voor slachtoffers van seksueel misbruik, roept de Curaçaose bevolking op zoveel mogelijk vragen te stellen en kritisch te zijn, zodat de waarheid over de geruchten van seksueel misbruik door een priester aan het licht komt. Dat meldt de Amigoe vandaag, woensdag 16 maart 2016 (Bron foto: seksueelmisbruik.info).

De afgelopen week hebben veel media een zaak gemeld, waarbij een priester mogelijk anderen in zijn religieuze gemeenschap seksueel misbruikt. De advocate van een slachtoffer, Olga Saleh-Kostrzewski, gaf gisteren al aan aangifte tegen de man te hebben gedaan. Zij stelde daarnaast te hopen dat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak serieus neemt. Ook Aliansa vraagt het OM om verantwoordelijkheid in deze zaak te nemen en zo snel mogelijk onderzoek te doen.

De pressiegroep vraagt de hulp van de bevolking: 'Alleen wanneer wij als bevolking zaken met een kritisch oog bekijken en vragen blijven stellen, zullen er positieve veranderingen komen.'

Aliansa refereert daarbij aan de misbruikzaak bij Kinderoorden Brakkeput die vorig jaar aan het licht kwam, en stelt dat er alleen door druk op de verantwoordelijke instanties uit te oefenen actie werd ondernomen. Volgens Aliansa moeten ook de leden van de religieuze gemeenschap kritisch zijn.

'Wij hebben geconstateerd dat leden van de gemeenschap de zaak proberen weg te wuiven. Zij verdedigen de pastoor met uitspraken zoals zij hebben het zelf uitgelokt. Hierbij rijst de vraag of de religieuze gemeenschap wel de waarheid wil weten of juist de waarheid probeert te verbergen', aldus de pressiegroep. Deze stelt daarnaast: 'Binnenkort zullen er door ons stappen genomen worden om tot de waarheid te komen.'

De vertegenwoordigers van Aliansa waren vanochtend niet bereikbaar voor uitleg over de ‘stappen’ die genomen zullen worden.

Vier bedrijven op Curaçao hebben opties voor ontwikkeling op landtong Caracasbaai

Vier opties uitgegeven door overheid aan noordzijde landtong langs Spaanse Water
 
(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Domeinbeheer heeft vier initiatieven een optie gegeven voor eventuele ontwikkeling op de ‘landtong’ van de Caracasbaai (vanaf de rotonde tot aan het bewakershuisje naast de volleybalvelden). Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Suzy Camelia-Römer (PNP) heeft hiervoor onlangs getekend. Het gaat om de daar gevestigde surfschool, Village Marina & Appartments en Amparo dos Santos. Wie de vierde gegadigde is, is nog onbekend, aldus de Amigoe vandaag, woensdag 16 maart 2016.
 
De vier opties zijn aan noordzijde van de landtong, die langs het Spaanse Water grenst uitgegeven. Enkele van de bestaande bouwwerken in dit gebied en het strandgedeelte worden momenteel door de overheid gedoogd. Dit nadat onder oud-VVRP-minister Charles Cooper een inventarisatie had plaatsgevonden van de, in sommige gevallen illegaal gerealiseerde, bestaande bouwwerken.
Het ministerie stuurde een ‘gedoogbrief’ naar onder meer de surfschool, zakenman Amparo dos Santos en de strandtenten Pop’s Place en Golden Seahorse. In de brief werd bevestigd, dat er sprake is van gedoogbeleid zolang de overheid geen duidelijk plan voor het gebied formuleert. Met de twee strandtenten is Domeinbeheer in gesprek over een legalisatietraject.

Aan het Spaanse Water kreeg een bedrijf al in de jaren negentig een terrein in erfpacht voor een periode van zestig jaar. Daarop verscheen vervolgens een roze pand, dat diende als modelwoning. Dit bedrijf is niet een van de vier gegadigden die een optie hebben gekregen.

Over de naast de rotonde gevestigde Village Marina & Appartments, die zich kenmerkt door houten bouwwerken op palen in het water, drie chalets en een restaurant, wordt gemeld dat het restaurant legaal gerealiseerd is. Eigenaar van de in de volksmond genoemde Caracasbaai Village, Michael Marugg, heeft ook een optie gekregen waarbij een ‘algehele regeling voor de village vanuit Domeinbeheer wordt beoogd’.


Amparo dos Santos, die in het verleden in opspraak kwam omdat hij zonder de nodige bouwvergunningen tot bouwwerkzaamheden overging, heeft ook een optie gekregen. Domeinbeheer meldt dat zijn illegaal gerealiseerde bouwwerken geruimd dienen te worden alvorens de zakenman conform de door de overheid gestelde normen eventueel tot ontwikkeling over kan gaan. Dos Santos heeft in het verleden verklaard toeristische ontwikkeling na te streven met plannen voor meerdere appartementencomplexen.

De surfschool behoort eveneens tot gegadigden en heeft een optie gekregen. Verder is aan een vierde gegadigde die volgens Domeinbeheer ‘door de jaren heen meermaals plannen voor deze landstrook heeft gepresenteerd en consequent was in zijn voornemens’, ook een optie verstrekt. De uitvoeringsorganisatie doet vooralsnog geen uitspraken over wie dat is.

Onder een optie wordt verstaan dat men op eigen kosten conform een ‘bouwenvelop’ – waarin de Terms Of Reference (TOR), bouwkundige en planologische richtlijnen zijn vastgelegd – tot uitwerking van de plannen door een architectenbureau dient over te gaan. De gegadigden krijgen zes maanden de tijd om middels impressies aan te tonen wat hun plannen zijn. Daarbij zijn zij verplicht om een haalbaarheidsstudie te realiseren en aan te tonen dat zij kapitaalkrachtig genoeg zijn om het project te realiseren.

'Voor de opties worden dan in dit halfjaar zogenoemde ‘optievergoedingen’ in rekening gebracht, wat weer extra inkomsten voor de overheid genereert. Overigens hebben van de vier gegadigden er al drie al een sfeerimpressie van een architect laten zien. Het gaat erom dat men laat zien dat men serieus is, dat de bouwplannen in de plannen van de overheid passen, alvorens de overheid tot terreinuitgifte in dit gebied kan overgaan', aldus de uitvoeringsorganisatie. Bij Caracasbaai is ook de vissershaven gevestigd, die zoals bekend onder het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) valt. Domeinbeheer benadrukt de potentiële ontwikkeling van de landtong, middels overleg met het GMN-ministerie nader te zullen afstemmen.

Het Caracasbaai-schiereiland heeft volgens het Eilandelijk Ontwikkelings Plan (EOP) als bestemming gedeeltelijk toeristische ontwikkeling en voor een ander gedeelte conserveringsgebied. Bouwvergunningen zullen pas worden verstrekt – in afstemming met de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov) – als het masterplan gereed is. Domeinbeheer is met de opmaak daarvan belast. Het masterplan behelst het gebied vanaf het bewakershuisje naast de volleybalvelden en het gehele schiereiland tot aan de Directeurenbaai. Binnen het masterplan wordt er naar gestreefd orde op zaken te stellen door nieuwe illegale ontwikkelingen, die buiten het gedoogbeleid vallen, tegen te gaan. Het landtonggedeelte waar nu de vier opties voor verstrekt zijn, vallen buiten het masterplan.

Domeinbeheer benadrukt wederom dat de opzet voor het gehele schiereiland blijft, ‘dat dat voor het publiek toegankelijk dient te blijven’. Het plan behelst het opknappen van het koetshuis door de overheid, waarvoor een tijdelijke beheerder aangetrokken kan worden die ervaring heeft met natuurbeheer. Als voorbeeld wordt Carmabi genoemd. De beheerder zou dan het opgeknapte koetshuis kunnen betrekken. Behalve een tijdelijke beheerder zal deze locatie ook een horeca-uitbater op het strand dienen te huisvesten.

'Tijdens een tijdelijk beheer van ongeveer twee jaar, zou de overheid zich over de vele aanvragen en reeds ingediende ontwikkelingsplannen kunnen buigen, om vervolgens definitief voor een ontwikkelaar en/of beheerder te kiezen', aldus Domeinbeheer. Vooralsnog is masterplan nog niet geheel uitgewerkt en zal het na interne afstemming binnen het VVRP-ministerie waaronder ook ROP, aan de minister worden voorgelegd. Een eventuele strand-upgrade zal verder ook in overleg met het GMN-ministerie geschieden.

Curaçao's nutsbedrijf Aqualectra verwijst speculatie over totale black-out naar land der fabelen

Stroomtekort onder andere door onderhoud aan enkele generatorenDe directie van nutsbedrijf Aqualectra ontkent, dat de elektriciteitsschaarste kan leiden tot een totale black-out. Als alles volgens plan loopt zouden de technici van Aqualectra samen met deskundigen uit het buitenland vandaag, woensdag 16 maart 2016, de elektriciteitsproductie normaliseren, aldus de Amigoe vanmiddag.

Vakbond SEU (Sindikato di Empleadonan den Utilidat) meldde onlangs in een persbericht, dat als de zwakke stroomlevering zo doorgaat de kans op een black-out groot is. De directie van Aqualectra wijst deze speculatie echter naar het land der fabelen. Het stroomtekort van de laatste dagen wordt onder meer veroorzaakt door enkele generatoren aan de Dokweg en op het Isla-terrein die in onderhoud zijn.

Daarnaast vielen gisterochtend twee machines vanwege een technische fout uit. Ook krijgt Aqualectra minder elektriciteit van de windmolens. De huidige capaciteit van de windmolens ligt ongeveer op 12 megawatt terwijl de maximale capaciteit van de windmolens op 30 megawatt ligt.

Tot slot krijgt het bedrijf ook minder elektriciteit van CRU (15 MW) in vergelijking met de 22 MW die met de CRU is afgesproken. Bovendien is de reservecapaciteit van Aqualectra momenteel niet beschikbaar vanwege een storing die vorige week donderdag in de Gasturbine 2 (GT2) optrad.
De onderdelen die nodig zijn om de GT2 te repareren zijn maandag op Curaçao aangekomen. Een technicus van Aqualectra werkt samen met een internationale deskundige van General Electric rond de klok om GT2 weer aan het netwerk aan te sluiten. Daarmee krijgt Aqualectra 20 MW extra tot zijn beschikking. Naast de kortetermijnoplossingen werkt het nutsbedrijf ook aan een structureel plan om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Aqualectra roept de gemeenschap op om bij storingen in de elektriciteitslevering te bellen naar het gratis nummer 0800-0135 dat 24 uur per dag bereikbaar is.

PVV verrassende medestander Curaçao in Tweede Kamer bij 'fopspeen' Rijkssanctiewet

'Dat Curaçao straks zijn eigen buitenlands beleid kan bepalen, nemen we op de koop toe'

PVV gaat waarschijnlijk als enige partij 22 maart tegen Rijkssanctiewet stemmen


Curaçao had vandaag, woensdag 16 maart 2016, een verrassende medestander op het gebied van internationale politiek, namelijk de PVV, de partij die de banden met het Caribische deel van het Koninkrijk zo snel mogelijk wil verbreken. Dat bleek vandaag tijdens het Tweede Kamerdebat met minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders over de Rijkssanctiewet, zo schrijft Otti Thomas in de Amigoe.

De partij van Geert Wilders zal volgende week dinsdag, waarschijnlijk als enige partij, tegen de Rijkssanctiewet stemmen uit protest tegen de toenemende invloed van de Europese Unie op het buitenlands beleid van Nederland.

'Dat Curaçao straks zijn eigen buitenlands beleid kan bepalen, nemen we op de koop toe', zei Raymond de Roon, PVV-woordvoerder voor buitenlandse zaken. De Roon had desondanks stevige kritiek op de houding van de Curaçaose Staten. De fracties van PS, MAN en MFK maakten eind 2014 bezwaar tegen de toevoeging van EU-sancties aan de bestaande Curaçaose sanctie-verordening, zodat de geldigheid van die sancties nu verplicht wordt met een Rijkssanctiewet. 'Curaçao wil blijkbaar wel financiële bijdrages en leningen ontvangen van Nederland, maar is niet bereid om in de pas te lopen als het gaat om sancties tegen schurken. Je mag toch wel enige loyaliteit verwachten jegens de hand die hen voedt', zei De Roon.

Voor VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke was die uitspraak aanleiding om de PVV te vergelijken met Curaçao. 'De houding van Curaçao binnen het Koninkrijk is een beetje te vergelijken met die van de PVV-fractie als het gaat om Europees buitenlands beleid', zei hij. Zoals Curaçao oog moet hebben voor de lusten en de lasten van het Koninkrijk, zou de PVV ook oog moeten hebben voor de lusten en lasten van de Europese Unie, aldus Ten Broeke.
Specifiek over de Rijkssanctiewet waarschuwde zowel Ten Broeke als PvdA’er Roelof van Laar dat de PVV met een stem tegen de Rijkssanctiewet eigenlijk het terrorisme steunt.
'De PVV maakt mogelijk dat de Syrische president Bashar Assad gewoon een bankrekening kan openen op Curaçao', verduidelijkte Van Laar zijn waarschuwing met een concreet voorbeeld.

De Roon benadrukte echter, dat Curaçao zich met of zonder de Rijkssanctiewet niet aan sancties van de EU zal houden. 'Die wet is een juridisch net om te zorgen dat Curaçao in het juiste kanaal gaat zwemmen. Maar, Curaçao is volledig autonoom om te kijken hoe ze sancties uitvoeren. Ze zullen dat gigantisch gaan traineren of mazen in de wet zoeken tot die sancties alweer afgelopen zijn. Daar kunnen we niets tegen doen. Die Rijkssanctiewet is gewoon een fopspeen', aldus de PVV’er.

Die opmerking zorgde voor ergernis bij minister Bert Koenders. 'Ik wil niet aan Curaçao-bashing doen, waar ik vanmiddag weer wat van meende te horen.' Hij merkte op dat Nederland wel degelijk kan controleren of Curaçao uitvoering geeft aan sancties en in kan grijpen via de Rijksministerraad als dat niet het geval is. 'Ik heb eigenlijk een beetje genoeg van redeneringen die niet gebaseerd zijn op feiten.'

Koenders benadrukte het belang van de Rijkssanctiewet, als een garantie voor de eenheid van buitenlands beleid en daarmee ook de strijd tegen terrorisme of mensenrechtenschendingen. 'Tot nu toe was er sprake van een goede samenwerking op ad hoc basis, maar die benadering is kwetsbaar in een tijd dat we met nieuwe dreigingen te maken hebben. Het kan niet zo zijn, dat een Russische burger door sancties geen beschikking heeft over zijn geld bij een bank in Nederland, maar wel toegang heeft tot zijn rekening op Curaçao, Aruba of St. Maarten. Of dat Iraanse olie wel verwerkt kan worden bij de raffinaderij op Curaçao, maar niet Rotterdam binnenkomt.'

Nederland zal Curaçao, St. Maarten en Aruba ondersteunen bij de implementatie van de huidige sancties, waarbij prioriteit wordt gegeven aan sancties tegen Iran, Libië, Noord-Korea, Oekraïne, Rusland, Syrië, Zuid-Sudan en sancties die verband houden met terrorisme en al-Qaeda.
De minister benadrukte verder dat Curaçao, Aruba en St. Maarten actief betrokken zullen worden bij de voorbereiding van besluiten over sancties. Afspraken hierover worden nu al gemaakt, zei hij.

Na berichtgeving 17 februari door De Surinaamse Krant, bericht de Ware Tijd nu over goudpontons op Marowijnerivier

Autoriteiten laten sinds 17 februari niets van zich horen
 
(Bron foto: Hurleurs de Guyane/Red. De Surinaamse Krant)

Scalians verrichten ondertussen hun vernietigende werkzaamheden in de grensrivier


Volgens de Ware Tijd van vandaag, woensdag 16 maart 2016, zouden tien goudpontons actif zijn op de Marowijnerivier in het Paramaccagebied. De inwoners die tegen deze activiteiten zijn, blijken machteloos. 'We zijn echt moe om over dit probleem te praten, omdat er niet naar ons wordt geluisterd', zegt Albert Kamil, hoofdkapitein van de Paramaccaanse stam. 

De Surinaamse Krant berichtte op 17 februari (!) al over de aanwezigheid van zo'n twintig scalians op de Marowijnerivier, na een tip en foto's hierover te hebben ontvangen van de milieuorganisatie Hurleurs de Guyane in Frans-Guyana. De redactie van De Surinaamse Krant benaderde toen voor een reactie minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, de Commissie Ordening Goudsector en enkele Assembleeleden, maar reacties zijn uitgebleven.

Kamil wijst erop, dat ze tevergeefs hulp hebben gevraagd aan de Fransen, omdat de goudpontons ook op Frans grondgebied werken. De hoofdkapitein zegt dat de gemeenschap geen voordeel heeft aan de goudpontons. 'Ik heb gehoord dat ze geld storten bij een instantie in de stad, waardoor ze niets voor ons kunnen doen.'

Door de activiteiten van de goudpontons wordt zand en grind opgehoopt in de rivier, waardoor vaargeulen dichtgaan. Twee boten zijn hierdoor onlangs vastgelopen op de rivier en de mensen waren genoodzaakt om daar te overnachten. 'In dit geval hebben ze geen ongelukken opgelopen, maar een andere keer kan het fataal aflopen', zegt de hoofdkapitein.

René Amautan was samen met de hoofdkapitein en een basya aangewezen door inwoners en districtscommissaris Mavrick Boejoekoe van Paramacca om de goudpontons te verwijderen. 'Ik voel me gepakt, omdat de mannen van de goudpontons waren gestopt met hun activiteiten toen we met ze hadden gesproken. Maar, toen ze daarna een gesprek hadden met de districtscommissaris en granman Samuel Forster, zijn ze de volgende dag weer aan de slag gegaan', herinnert Amautan zich.

Hij vermoedt dat de granman geld int van de pontonhouders. Boejoekoe zegt dat hij toen de commissie Ordening Goudsector Suriname had gevraagd om de goudpontons aan te pakken, maar dat die niet heeft opgetreden.

Man overlijdt aan steken Braziliaanse bijen op Indira Gandhiweg, Paramaribo

Johnny Sabajao was bladeren aan het plukken langs de weg


Johnny Sabajo is vandaag, woensdag 16 maart 2016, overleden langs de Indira Gandhiweg, nadat hij was gestoken door Braziliaanse bijen. De politie van Lelydorp kreeg via de Centrale Meldkamer melding, dat een man bewusteloos was neergevallen. De man werd langs de weg aangetroffen. Een familielid, bij wie de man de nacht had doorgebracht, wist de politie te vertellen dat Sabajo in de vroege ochtend uit huis was vertrokken met de bedoeling bladeren te gaan plukken, aldus bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Toen hij merkte dat Sabajo niet thuis kwam ging hij op zoek naar hem en vond hem in het wachthuisje op de hoek van de Libanon- en de Indira Gandhiweg. De man die nog in leven was, hield hem voor dat hij was aangevallen door een zwerm bijen.

Ervan uitgaande dat het goed zou verlopen met Johnny verliet de vriend het wachthuisje, nadat hij Johnny had geadviseerd de dokter te consulteren. Het vermoeden bestaat dat de man het wachthuisje op een gegeven moment moet hebben verlaten. Toen een ambulance arriveerde, bleek de man al te zijn overleden.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. In de halsstreek zijn bulten waargenomen. De politie is voor onderzoek naar de plaats geweest waar het slachtoffer bladeren was gaan plukken. Zij hebben  bijen gezien en de brandweer ingeschakeld.

'Stichting 8 December hard op weg een plaats te vinden op vuilnisbelt van de geschiedenis'

Onderzoeker Hira reageert op reactie stichting 8 December op zijn recente persconferentie


De Stichting 8 December heeft 14 maart via Starnieuws gereageerd op mijn voorstel voor de intrekking van de twee amnestiewetten en het indienen van een nieuwe amnestiewet die de slachtoffers centraal stelt. Ook geeft de stichting haar mening over mijn voorstel om een Dag van Nationale Rouw in te stellen. De argumentatie is een combinatie van persoonlijke aanvallen op mijn karakter en een manipulatie van feiten. De persoonlijke aanvallen op mijn karakter ga ik niet beantwoorden. Ik wil ingaan op de manipulatie van de feiten.

De stichting spreekt over de tweede zelfamnestiewet. Maar, hoe noem je de eerste wet die het Jungle Commando vrijpleitte voor de misdaden waar de stichting over zwijgt en die intussen algemeen bekend zijn? Waarom niet gewoon bij de feiten blijven, namelijk dat er twee amnestiewetten zijn geweest en niet één, zoals de stichting suggereert door de derde wet die ik voorstel als tweede wet aan te duiden.

De stichting spreekt over straffeloosheid die door de derde wet zou worden ingesteld. Waarom spreekt de stichting niet over straffeloosheid die de eerste wet heeft ingesteld en die betrekking heeft op de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog. Waarom worden alleen de 39 slachtoffers van Moiwana en de 15 slachtoffers van 8 december als slachtoffer erkend en het slachtofferschap van de honderden anderen die zijn omgekomen, ontkend? Juist als je slachtoffer bent van politiek geweld zoals 8 december zou je toch meer inlevingsvermogen moeten hebben voor andere nabestaanden?

Door deze houding is de stichting bezig met politiek en niet met rechtvaardigheid en moraliteit. Op basis van haar politieke standpunten wijst ze de Dag van Nationale Rouw af. Dit is een initiatief vanuit slachtoffers, maar de stichting presenteert het als een van boven opgelegd voorstel. Waarom deze bewuste verdraaiing van de feiten? Waarom is het onmogelijk dat slachtoffers zelf op het idee kunnen komen dat er een Dag van Nationale Rouw moet worden georganiseerd? Het is niet alleen een volledig gebrek aan respect voor de andere nabestaanden, het is ook nog eens een verdraaiing van de feiten.

De stichting zegt een hand te willen reiken aan alle slachtoffers maar stelt vervolgens voorwaarden aan die handreiking, namelijk dat de gesprekspartner vooraf haar politieke opvattingen moet onderschrijven. Waarom die voorwaarde? Waarom gaan we niet zonder enige voorwaarde als slachtoffers met elkaar om de tafel zitten en een conversatie starten? Ik hoop dat de stichting de voorwaarde voor een gesprek laat vallen en alsnog een oprechte handreiking doet door een gesprek te starten zonder enige conditie vooraf.

In het 35-jaar durende conflict in Suriname dat uitgemond is in processen van geweld is de tijd aangebroken om te erkennen dat er minimaal twee partijen waren in dit conflict en slachtoffers zijn gevallen aan alle kanten. De feiten over de misdaden van alle betrokken partijen zijn intussen algemeen bekend. Die erkenning is cruciaal om verder te gaan met elkaar. Die erkenning is nu meer dan ooit aanwezig. Het is jammer dat de Stichting 8 December niet wil deelnemen aan een rouwbijeenkomst waarin ook van de slachtoffers van 8 december zullen worden herdacht. Hun namen zullen ook voorgelezen worden tijdens de herdenking. We zullen één minuut stilte vragen en ook hen daarbij gedenken.

Door de weigering om deel te nemen aan de Dag van Nationale Rouw laat ze zien dat het hen niet gaat om de verwerking van verdriet en om rouw, maar om politiek. De stichting wil op 8 december alleen de slachtoffers van 8 december en Moiwana herdenken. Waarom ook niet de andere slachtoffers herdenken? Dat zou toch heel menselijk zijn geweest?

Met deze houding is de Stichting 8 December hard op weg een plaats te vinden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.

Sandew Hira

Bee (ABOP) is duidelijk: 'Het is de coalitie die bepaalt of buitenlandse reis wordt ondernomen of niet'

'Iedereen probeert nu verantwoordelijkheid van zich af te schuiven voor deelname aan delegatie'


Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee vindt, dat het uiteindelijk de coalitie is die bepaalt of een buitenlandse reis al dan niet wordt ondernomen. 'Nu probeert iedereen de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven over deelname aan de vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU) in Zambia. De coalitie had ook kunnen besluiten om gezien de precaire economische situatie voorlopig geen buitenlandse reizen te ondernemen', zegt Bee vandaag, woensdag 16 maart 2016, in een reactie op Starnieuws.

NDP-fractieleider André Misiekaba beweert echter, dat Bee een van de personen was die pleitte voor een grotere delegatie naar de IPU-conferentie. Bee zegt hierop, dat er veel onderdelen zijn tijdens de vergadering in Lusaka die van belang zijn. Daarom heeft hij tijdens de discussie ruim een maand geleden in een huishoudelijke vergadering gezegd, dat een vijf leden tellende delegatie niet te veel is.

'Ik vind het kinderachtig dat mensen nu een schuldige willen zoeken voor de participatie aan een vergadering in het buitenland. Het parlement neemt een beslissing en het is de coalitie die de richting bepaalt of er geparticipeerd wordt of niet. Ik ben niet in de leiding van De Nationale Assemblee en ben ook geen IPU-vertegenwoordiger', aldus Bee.

Hij wijst er op dat van de vijf plaatsen drie zijn ingevuld door de NDP.

Het Assembleelid vindt, dat eigenlijk toegegeven moet worden dat het parlement een fout heeft gemaakt. In de crisissituatie waarin het land verkeert, moet het goede voorbeeld worden gegeven. Besloten had moeten worden om af te zien van deelname aan de vergadering.

'Wereldwijd is Suriname een hoog risicoland als het gaat om branden'


Voornaamste oorzaak brand in Suriname is 'opzet' gevolgd door 'elektriciteit'

In Suriname is het niet de gewoonte om met erkende installateurs te werken


Het lijkt er niet alleen op, dat er heel veel branden in Suriname uitbreken, het is volgens de statistieken werkelijk zo. 'Wereldwijd is Suriname een hoog risicoland. Suriname is één van de landen waar de brandverzekering het hoogste is als je kijkt naar herverzekeraars', zegt Arnold Halfhide, deskundige op het gebied van brandbeveiliging en directeur van Securico, vandaag, 16 maart 2016, in het Dagblad Suriname. 

Hij stelt, dat de voornaamste oorzaak van brand in Suriname op dit moment ‘opzet’ is en op de tweede plaats ‘elektriciteit’. De top vijf lijst van oorzaken wordt vervolgd met kaarsen, vlam in de pan en kinderen die met vuur spelen.

Een reden waarom elektriciteit leidt tot brand is, omdat men in Suriname niet de gewoonte heeft om met erkende installateurs te werken. 'Men moet werken met erkende installateurs, want die weten precies wat ze moeten doen.' Mensen moeten volgens Halfhide vooral niet zelf gaan sleutelen aan elektriciteitsinstallaties.

Elektriciteitsbranden worden vooral veroorzaakt door overbelasting of door defecte of inferieure apparatuur. Suriname wordt overspoeld door inferieure elektrische randapparatuur. Een leek ziet het verschil bijna niet. Het probleem is dat de kabels in de apparatuur vaak te dun zijn om de hoeveelheid stroom door te kunnen voeren. Hierdoor worden de kabels sneller heet en zullen vlam vatten. Halfhide raadt voorts het gebruik van adapters sterk af. Vaak zitten grote stroomverbruikers zoals koelkasten en magnetrons op een adapter, die de aarde niet doorgeleidt. De adapters smelten door de hitte en vatten vlam. Een dringend advies is dan ook nooit adapters te gebruiken, maar de stekkers te laten vervangen door een erkende installateur.

In de zekeringskasten zijn de kabels middels schroeven aan de zekering vast gemaakt. Door de trilling van stroom raken deze in de tijd losser met brand als gevolg. Oplossing: voor de huisaansluiting moet een keer in de vijf jaren de schroeven in de zekeringskast worden aangetrokken en in bedrijven een keer per jaar.

Er kan heel veel menselijk leed voorkomen worden door het gebruik van rookmelders. Rookmelders kunnen levens redden als er eenmaal een brand is uitgebroken. 'Het blijkt dat bij het uitbreken van brand er maar om en bij een minuut tijd is om het gebouw te verlaten. Bij de recente brand te Flora bijvoorbeeld, waarbij een man en twee kinderen kwamen te overlijden, is gebleken dat de bewoners na een minuut en dertig seconden het huis niet meer uit konden. Rookmelders zijn eigenlijk een must om je leven te redden.' In Suriname is het hebben van rookmelders, ook in bedrijven geen verplichting.

Wetgeving op het gebied van brandbeveiliging minimaal. In andere landen wordt het aanbrengen van rookmelders reeds bij de bouw verplicht gesteld. In het bouwbesluit is meteen een brandbesluit opgenomen. Bij de bouw moet men bijvoorbeeld ook denken aan vluchtramen bij het dievenijzer.

Halfhide zegt, dat zijn bedrijf op dit moment cursussen in ‘Brandveilig wonen’ verzorgt waar vooral gezinnen  aan meedoen. Participanten leren behalve hoe ze uit een brandend gebouw moeten vluchten, ook zelf echte brandjes blussen en EHBO-methoden toepassen. Voorts leren zij hoe zij het huis zoveel als mogelijk brandveilig kunnen maken. Het maken van een ontruimingsplan voor het gezin, in geval van brand, is volgens Halfhide ook een noodzakelijkheid.

Onveilig gevoel bij leerkrachten basis- en VOJ-scholen neemt toe


Onderwijsgevenden krijgen workshop over hoe problemen bij leerlingen te signaleren

Training door SOB in samenwerking met ACC en Naks


Het onveilig gevoel dat thans heerst bij met name leerkrachten op basis- en VOJ-scholen (Voortgezet Onderwijs voor Junioren) neemt steeds grotere vormen aan. Ook ouders maken zich zorgen om het onacceptabel gedrag van hun kinderen en zitten met hun handen in het haar. Doordat leerkrachten de problemen vaak niet weten te herkennen en daardoor niet weten hoe op te treden c.q. waar naar toe te verwijzen, heeft de SOB (Surinaamse Openbare Onderwijzersbond) gemeend om in samenwerking met de Academie voor Counseling en Coaching (ACC) en Naks, een workshop te organiseren. Dat bericht vandaag, 16 maart 2016, het Dagblad Suriname.

De SOB heeft via Naks, de ACC bereid gevonden om op vrijwillige basis haar deskundigheid in te zetten voor de begeleiding van jongeren met gedragsproblemen. 'Als leerkracht moet je het probleem eerst kunnen signaleren en als je het hebt herkend, kun je nagaan welke stappen je kan ondernemen. Het is de bedoeling dat de leerkrachten deze skills meekrijgen in de workshop', zegt Marisa Meye van het MULO-scholenberaad en lid van de SOB. Zij juicht deze stap van haar bond bijzonder toe. Als schoolleider/leerkracht weet zij als geen ander hoe frustrerend het is als je geen pasklaar antwoord hebt op onacceptabel gedrag van leerlingen.

In de volksmond worden bonden toch vaak geassocieerd met ‘loonrondemachines’. 'Dat wil niet zeggen dat SOB’ers de steeds strakker wordende buikriem, niet voelen. Absoluut niet', zegt Meye. Alleen is uit het veld gebleken, dat de roep om aanpak van deviant gedrag prioriteit geniet. De SOB heeft als verantwoordelijke hierop ingespeeld en het voortouw genomen.

De workshop wordt gehouden in het SOB Centrum aan de Albertlaan. De datum is zaterdag 19 maart 2016 en de tijd van tien uur 's morgens tot drie uur 's middags.

Het ligt in de bedoeling dat meer dan 100 leerkrachten gaan deelnemen aan deze workshop. Zij zullen tools aangereikt krijgen hoe problemen bij kinderen te signaleren. Er is gekozen voor scholen, die aangemerkt worden als de scholen die ‘moeilijk’ zijn.

De inleiders zijn Christine Aalspeer en Saskia de Meza. Beide dames hebben de deskundigheid in huis en hebben vaker met dit bijltje gehakt. 'Het zijn onze kinderen die later van ons moeten overnemen dus laten wij hen helpen', aldus Meye.

Aantal veilingen onroerend goed neemt toe door financieel-economische crisis

Meer en meer Chinese supermarkten gaan over de kopHet aantal veilingen op grond van artikel 1207 van het Burgerlijk Wetboek heeft de afgelopen periode een stijgende trend aangenomen. Het Dagblad Suriname schrijft vandaag, woensdag 16 maart 2016, te hebben vernomen, dat steeds meer Chinese supermarkten over de kop gaan en vervolgens de onroerende goederen op de veiling belanden. Het over de kop gaan van ondernemingen zou met allerlei toestanden waar de Surinaamse economie in zit te maken hebben, aldus het dagblad.

Oud-notaris Carlo Jadnanansing constateert ook een toename van veilingen. Maar, hij benadrukt dat aan de andere kant de koopkracht is gedaald. 'Ik kan allen maar spreken vanuit ons notariaat. De opmerking van een verhoogd aantal veilingen delen wij ook. Er wordt geveild, maar er is inderdaad ook geen koopkracht. Vaak gaan veilingen niet door. Er zijn vaak bij de veilingen geen gegadigden. De zaken worden niet altijd gekocht en vaak koopt de crediteur de goederen zelf. De persoon die het geld heeft uitgeleend, kan het goed zelf kopen. Wij zien dit vrij vaak gebeuren.'

In Suriname kennen wij geen minimum voor de verkoopwaarde/veilingwaarde van de op veiling geplaatste goederen. Er bestaan wel richtlijnen voor dit beginsel. Uit jurisprudentie kan worden afgeleid dat een goed, ethisch niet ver beneden zijn waarde kan worden verkocht. 'Als de waarde van een goed een miljoen zou zijn en het op een ton wordt verkocht, zou de notaris volgens de rechter er niet aan mee moeten werken', zegt Jadnanansing.

De oud-notaris heeft echter moeite met het laatste, aangezien het volgens hem niet op de wet gebaseerd is. 'Het gaat om vraag en aanbod. Een ieder mag komen en bieden. Dat is het mooie van de openbaarheid. De verkoper is niet de notaris. De schuldeiser is de verkoper. Hij zelf mag het goed voor een lager bedrag kopen. De rechter vindt inderdaad dat ook de mening van de debiteur hier moet worden meegenomen. Wanneer iets een miljoen waard is en het voor drie kwart miljoen wordt verkocht, is dat geen probleem, maar als het voor een ton wordt verkocht, zegt de rechter dat het niet klopt. De schuldeiser kan inkopen, maar een ander mág ook bieden. Wanneer niemand anders wil bieden, heeft de debiteur pech.'

Dit systeem waarbij er geen minimum bestaat, komt de speculanten in de huidige situatie van een daling van de koopkracht ten goede. Indien er geen hogere bieder is, kunnen zaken voor lagere bedragen worden opgekocht.

Ook onderwijsgevenden op basis- en VOJ-scholen klagen over onderwaardering

Leerkrachten basis- en VOJ-scholen zien echter geen heil in acties


Leerkrachten van basis- en VOJ-scholen (Voortgezet Onderwijs voor Junioren), die niet door de Bond van Leraren (BvL) worden vertegenwoordigd, klagen ook over onderwaardering. Tegenover de redactie van de Ware Tijd klaagt een aantal leerkrachten - zo schrijft die krant vandaag, woensdag 16 maart 2016  - steen en been, maar om verschillende redenen zijn veel van hen niet gecharmeerd van de actie van BvL-voorzitter Wilgo Valies. 

'Valies gaat niets bereiken. Het zijn alleen maar leugens van de regering. Waar gaat de president het geld dan vandaan halen? Dan moet hij een toverstok hebben', zegt een boze leerkracht van een MULO, terwijl meerdere collega’s haar hierin ondersteunen.

Zij zijn het weliswaar roerend eens met de lerarenbond, dat het beroep enorm ondergewaardeerd is. De groep ziet geen oplossing in acties. 'U zult mij ook niet op straat krijgen om mijn tijd te verdoen. Dan blijf ik liever met mijn leerlingen werken', reageert een collega.

President Desi Bouterse ontvangt vandaag de BvL. die hem een voorstel zal doen voor een betere waardering van leerkrachten. De bond vertegenwoordigt echter voornamelijk leerkrachten van  middelbare scholen. Het is nog niet duidelijk of de regering met een oplossing komt voor alle leerkrachten. Alle overige bonden van leerkrachten van basis- en VOJ-scholen vallen onder de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS).

Het stoort FOLS-voorzitter Marcelino Nerkust, dat de indruk wordt gewekt alsof alleen de BvL met de regering onderhandelt. Hij onderstreept, dat de onderhandelingen met de overheid in 2012 zijn begonnen met de BvL en de FOLS. Beide hebben volgens hem een bijdrage geleverd aan het voorstel dat uiteindelijk naar de regering is gestuurd. De overeenkomst met de regering, waarnaar Valies verwijst, die vorig jaar getekend zou worden, had ook betrekking op FOLS-leden. Nerkust is ervan overtuigd, dat wat er dan ook vandaag gepresenteerd wordt door de regering, voor alle leerkrachten zal gelden.

Misiekaba (NDP): 'Alle Assembleeleden waren op hoogte van afvaardiging naar IPU in Zambia'

'De kosten van de reis zijn in overweging genomen'

'IPU behoort tot een van de vergaderingen waar wij altijd naar toe gaan'


André Misiekaba, fractieleider van regeringspartij Nationale Democratische Partij (NDP) in De Nationale Assemblee (DNA), zegt vandaag, woensdag 16 maart 2016, op Starnieuws, dat alle DNA-leden op de hoogte waren van de samenstelling van de afvaardiging naar de vergadering van de Inter Parlementaire Unie (IPU) in Lusaka, Zambia. 'Hoewel het om een dure reis gaat, is het belangrijk dat Suriname deelneemt aan de vergadering', aldus Misiekaba. Hij stelt dat de kosten in overweging zijn genomen. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons wilde drie leden afvaardigen, maar vanuit de oppositie (ABOP en VHP) werd echter aangegeven, dat er veel activiteiten plaatsvinden tijdens de IPU-vergadering, waardoor voorgesteld werd voor een delegatie van vijf, zegt Misiekaba.

'Wij krijgen tientallen uitnodigingen en gaan niet op alles in. IPU behoort tot een van de vergaderingen waar wij altijd naar toe gaan, hetzelfde geldt voor de ACP/EU en de Wereldhandelsorganisatie (WTO).' Hij haalt aan dat ongeveer twee jaar geleden ook besloten werd om het IPU-Youth Forum bij te wonen.

Misiekaba vindt dat zaken die nu naar voren worden gebracht niet relevant zijn.

'Ik sta er nog steeds achter dat De Nationale Assemblee participeert in de IPU-vergadering. Deze vergadering is belangrijk voor Suriname, waarin alle parlementen ter wereld vertegenwoordigd zijn', benadrukt Misiekaba. Hij stelt, dat het om een unaniem besluit gaat van De Nationale Assemblee om  vijf leden af te vaardigen.

De NDP-fractievoorzitter zegt verder, dat vroeger de hele delegatie gezamenlijk afreisde naar de IPU. Nu is door de Assembleevoorzitter besloten dat de Assembleeleden die de voorvergaderingen bijwonen alleen vertrekken en wie naar de IPU-vergadering gaat later afreist. Misiekaba haalt aan dat er wel degelijk rekening gehouden wordt met de situatie in het land. Daarom wordt op veel uitnodigingen niet ingegaan. 'Zelfs als de voorzitter een vergadering bijwoont, wordt hiervoor al dan niet toestemming gegeven door De Nationale Assemblee hiervoor.'

Dierenrechtenactiviste Ashruf grijpt brand in dierenwinkel aan om weer te wijzen op ongereguleerde dierenhandel

'Dieren worden in kooien gepropt, in de felle zon gezet, zonder water en voedsel'


Dierenrechtenactiviste Cynthia Ashruf hoopt dat het nu - na de brand maandag in een dierenwinkel in de Mr. Eduard J. Brumastraat - eindelijk tot de overheid doordringt, dat zij de dierenverkoop moet reguleren of stopzetten. 'Dieren worden in kooien gepropt. Ze worden in de felle zon gezet, zonder water en voedsel.' Dat is het beeld dat Ashruf vandaag, 16 maart 2016, in de Ware Tijd schept van enkele petshops in Paramaribo. 

'Die petshops staan er bekend om dat ze dieronvriendelijk zijn. Wij hebben meermaals aan de bel getrokken, maar men blijft doorgaan.'

Bij de brand van afgelopen maandag konden slechts enkele dieren, waaronder honden, worden gered. Andere huisdieren zijn omgekomen in de vlammenzee.

Ook over de afgebrande petshop heeft de dierenrechtenactivist geen goed woord over. 'Wij hebben meermaals klachten over die winkel gehad. Na sluitingstijd werden de dieren gewoon op elkaar gepropt in een warme ruimte.'

Ashruf zegt, dat er internationale regels zijn over hoe om te gaan met dieren. 'Die regels moeten alleen nog in de vergunningsvoorwaarden opgenomen worden en er moet toezicht komen op de naleving ervan.'

Ondanks dat er nooit eerder gehoor is gegeven aan de oproep van dierenliefhebbers, blijft Ashruf positief. 'We hebben vijf petities ingediend en twee keer een protestmars gelopen.'

De dieren, ruim 25 honden, die de brand overleefd hebben kunnen net als mensen getraumatiseerd raken, zegt dierenarts Julia Hovens. 'Het is voor hen lastiger, omdat ze ten opzichte van de mens geen mogelijkheden hebben om hun hart te luchten.' Zij zegt dat wanneer een hond eens geslagen is en getraumatiseerd is geraakt, je dat aan hem merkt zodra iemand een bepaalde beweging maakt in zijn omgeving.

Artsen aangesloten bij de VRA dreigen weer met actie

Na 13 maanden onderhandelen nog steeds geen cao


De Vereniging van Regionale Gezondheidsdienst Artsen (VRA) niet over te spreken over het feit, dat na dertien maanden onderhandelen er nog steeds geen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan worden afgesloten. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 16 maart 2016. De artsen wilden in actie gaan, maar die werd uitgesteld op uitdrukkelijk verzoek van minister Patrick Pengel van Volksgezondheid die deze dagen wegens privé-redenen op Cuba verblijft.

Er zijn ook nog andere langslepende problemen binnen de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) waarbij er een behoorlijke wrijving is tussen het bestuur en directrice Maaltie Sardjoe. Ook in dit geval wordt gewacht op de terugkomst van de bewindsman. In dit stadium wil het bestuur nog geen reactie geven.

De VRA vindt, dat de directie een obstructieve houding aanneemt waardoor maar geen akkoord kan worden bereikt. De vereniging stelt de gemeenschap in kennis te stellen van de situatie. 'Indien deze kwestie niet op korte termijn wordt opgelost, zal de VRA niet langer garant staan voor de dienstverlening', aldus de vereniging onder leiding van de arts Nafisa Slamat.

Meer cocaïne vanuit Curaçao onderschept in Rotterdamse haven in 2015

OM Rotterdam presenteert criminaliteitscijfers 2015/2016Er zijn vorig jaar in de Rotterdamse haven meer partijen drugs onderschept vanuit de Antillen en specifiek vanuit Curaçao. Dat vindt het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam opvallend, zo liet het gisteren weten bij de presentatie van de criminaliteitscijfers over 2015, zo bericht onder andere de NOS vandaag, woensdag 16 maart 2015.

Bij die onderschepping vanuit Curaçao zaten ook grotere partijen van enkele tientallen tot 200 kilo. In totaal werd in de Rotterdamse haven vorig jaar bij 72 vangsten 4.650 kilo cocaïne en ongeveer evenveel marihuana onderschept.

Santokhi (VHP) haalt ongemeen fel uit naar Breeveld (DOE): 'Hij liegt alsof het gedrukt staat'

'Hij is in mijn ogen nog verder in achting gedaald'

'Breeveld moet niet het land uit willen gaan als er problemen zijn, net zoals bij de behandeling van de amnestiewet verdween hij met de noorderzon'


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi is er niet te spreken over dat Assembleelid Carl Breeveld (DOE) de 'a no mi cultuur' heeft overgenomen. 'Hij liegt alsof het gedrukt staat. De oppositie beslist niet de grootte en de samenstelling van de delegatie naar Zambia, maar de coalitie', aldus Santokhi vanochtend, woensdag 16 maart 2016, op Starnieuws.

'Oorspronkelijk werd door de voorzitter voorgesteld dat de delegatie uit drie personen zou bestaan. Het geachte lid Santokhi zei toen, dat het om een grote vergadering gaat en dat een delegatie bestaande uit vijf leden gangbaar was. Er is toen besloten om het aantal leden op te trekken naar dat aantal', stelde Breeveld in een persbericht.

Hij heeft net als Asiskumar Gajadien (VHP) gisteren op het allerlaatste moment, nadat er veel kritiek was te horen in de samenleving, besloten om niet meer af te reizen naar de vergadering van de Inter Parlementaire Unie in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka.

Santokhi zegt, dat vanuit de oppositie de VHP één plaats had. Die werd namens de VHP ingevuld door Gajadien. 'Breeveld is voorgedragen door de NDP en hij moet durven verantwoordelijkheden te accepteren en niet het land uit willen gaan als er problemen zijn, net zoals bij de behandeling van de amnestiewet verdween hij met de noorderzon. Hij is in mijn ogen nog verder in achting gedaald. En het is heel jammer dat hij die 'a no mie cultuur' ook overgenomen heeft en hij zijn niet afreizen in de schoenen van anderen probeert te schuiven.'

Ondanks vele mastaanrijdingen is EBS geen voorstander van duur bovengronds netwerk

Suriname telt ruim 150.000 elektriciteitspalen, 10.000 km bovengronds- en 405 km netwerk onder de grond
 
(Bron foto: EBS)

Het aanrijden van elektriciteitsmasten van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is, hoewel de kosten van de schade op de veroorzaker worden verhaald, een zorgpunt voor het bedrijf. Een mastaanrijding gaat bijna altijd gepaard met een stroomonderbreking. De EBS streeft ernaar het aantal stroomonderbrekingen te minimaliseren, zo laat het bedrijf woensdag 16 maart 2015 in een persbericht weten.

De elektriciteit wordt vanuit verschillende opwekcentrales over een kilometer lang netwerk van kabels naar huishoudens en bedrijven gebracht, aldus de EBS. Landelijk heeft de EBS ruim 10.000 kilometer aan hoogspannings- en laagspanningsnet boven de grond en 405 kilometer onder de grond. Om de elektrische energie die getransporteerd wordt via het netwerk op een veilige afstand van mens en dier te houden wordt deze boven de grond gehouden door ruim 150.000 elektriciteitsmasten, ondersteund door hulpmasten en schoordraden. Dagelijks worden deze masten aangereden.

Technische deskundigen van de EBS hebben de mogelijkheid van een volledig ondergronds netwerk bestudeerd. Uit de studie bleek, dat het voor de EBS geen haalbare oplossing is voor het mastaanrijdingen probleem. Waar het niet anders kan, in delen van het Centrum en langs de Oost-Westverbinding bijvoorbeeld, is het netwerk wel ondergronds geplaatst, zegt de EBS.

De aanleg van een ondergronds elektriciteitsnet kan per project minimaal twee- tot driemaal duurder zijn dan een bovengronds net. Alleen het graven van de kabelgoten kost al veel tijd en geld. Daarnaast zijn er voor ondergrondse netten duurder isolatiemateriaal en netcomponenten nodig dan bij een bovengronds net. Naast de aanlegkosten zijn ook de onderhoudskosten hoog. Een ander nadeel van een net ondergronds is dat, omdat de kabels onder de grond liggen, het opsporen en opheffen van een storing langer kan duren dan bij bovengrondse lijnen.

Bovengronds zal het opsporen en opheffen van een storing slechts in bijzondere gevallen langer dan een dag duren. Bij een ondergrondse storing zou het opsporen en opheffen enkele dagen in beslag kunnen nemen, stelt het bedrijf. Verder duurt het veel langer een klant aan te sluiten op het netwerk als de bekabeling ondergronds loopt. 'Het voordeel van een ondergronds elektriciteitsnet is dat het esthetisch mooier oogt, omdat je niks ziet. Ook is deze minder storingsgevoelig.'

'De masten van de EBS staan voor weggebruikers misschien niet op de meest ideale plek. De elektriciteitsmasten worden namelijk op de berm langs de weg op een lijn geplaatst. Hierbij bepaalt de beschikbare ruimte op de berm de afstand tussen de masten en de weg. Sommige wegen die voorheen onverhard waren, zijn nu verhard en breder geworden, waardoor de afstand tussen de masten en de weg verkleind is (Kwattaweg bijvoorbeeld).' De EBS probeert waar het technisch kan, haar masten wel verder af van de weg te (ver)plaatsen.

Elektriciteitslijnen moeten altijd stabiel blijven, legt het bedrijf in haar persbericht uit. De masten moeten daarom zoveel mogelijk op één lijn staan, anders zouden ingewikkelde en voor de samenleving onprettige constructies moeten worden gebruikt om de masten te ondersteunen. Ook moeten ze tussen de 40 tot 80 meter van elkaar verwijderd staan. Dit, omdat de kabels anders te veel druk uitoefenen op de masten als ze te laag hangen. Verder vormt dit gevaar voor trucks met een hoge laadbak.
Voor sommige elektriciteitsmasten staan er galvaan bumpers die vroeger geplaatst werden ter bescherming tegen aanrijdingen. Door de jaren heen is gebleken, dat ook dit niet het gewenste resultaat oplevert.

Het elektriciteitsnet met haar 150.000 masten en andere ondersteunende delen, is deel van het wegmeubilair waar dagelijks het verkeer langsrijdt. Bij hard rijden, inhaalmanoeuvres en ander onveilig verkeersgedrag is de kans groot dat er een aanrijding plaatsvindt. Bijna dagelijks heeft de EBS te maken met hoge en onnodige herstelkosten voor schade aan haar net als gevolg van mastaanrijdingen. De EBS doet daarom een dringend verzoek aan alle weggebruikers om met inachtneming van alle veiligheidsregels, deel te nemen aan het verkeer en zodoende schade aan het elektriciteitsnet te voorkomen.

'De EBS biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief ontstaan als gevolg van mastaanrijdingen en herinnert veroorzakers eraan dat de kosten op hen verhaald zullen worden.'

Argentijnse Kustwacht brengt Chinese vissersboot tot zinken

Chinezen waren illegaal aan het vissen in territoriale wateren Argentinië


Vissersboot tracht opzettelijk aanvaring met boot Kustwacht te veroorzaken


De Argentijnse Kustwacht heeft maandag een Chinese vissersboot, die aan het vissen was in territoriale wateren voor de kust van Argentinië, tot zinken gebracht. Dit berichten diverse Argentijnse en internationale media vandaag, woensdag 16 maart 2016.

De Kustwacht achtervolgde de vissersboot Lu Yan Yuan Yu 010 om het uiteindelijk tot zinken te brengen, nadat was geconstateerd, dat de Chinezen illegaal aan het vissen waren in de exclusieve economische zone van Argentinië, zo verklaarden de Argentijnse autoriteiten gisteren.

Eerst werden echter, aldus een verklaring van de Argentijnse Kustwacht, waarschuwingsschoten afgevuurd. Hierop reageerde het Chinese schip door de verlichting uit te schakelen en aan te sturen op een aanvaring. 'Diverse malen maakte het Chinese vissersschip manoeuvres die gericht waren op een aanvaring met de Kustwacht, waardoor niet alleen de eigen bemanning in gevaar kwam, maar ook het personeel van de Kustwacht', aldus de autoriteiten. Dat was de reden waarom de Kustwacht het vuur opende.


Het schip zonk, en vier mensen aan boord - drie bemanningsleden en de kapitein - werden gered door de Argentijnse Kustwacht.

Volgens China werden de overige 28 bemanningsleden door een andere Chinese vissersboot die in de buurt was. 

De Kustwacht bericht dat het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Chinese consulaat zijn ingelicht over het incident.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Argentinië verzocht het incident te onderzoeken en de veiligheid van de bemanning te garanderen.


(Red. De Surinaamse Krant/CNN/ITV)

Oud-premier Curaçao Schotte en echtgenote Van der Dijs in hoger beroep

De partij van Schotte, MFK: 'It's a new ball game'

(Bron foto: Van der Dijs/MFK/Facebook)
'De hoogste staatsorganen hebben samengespannen om een politiek persoon uit te schakelen'


'It’s a new ball game', laat de politieke partij MFK uit naam van hun leider Gerrit Schotte weten. Zowel hoger beroep tegen de veroordeling van Schotte, die drie jaar onvoorwaardelijke celstraf heeft gekregen van de rechter, als tegen de veroordeling van zijn partner Cicely van der Dijs, die tot achttien maanden werd veroordeeld, waarvan negen voorwaardelijk, met twee jaar proeftijd. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 16 maart 2016.

Advocaat Eldon 'Peppie' Sulvaran liet eerder via Caribisch Netwerk weten, dat er door het Openbaar Ministerie (OM) een aantal strafbare feiten is gepleegd. 'De hoogste staatsorganen hebben samengespannen om een politiek persoon uit te schakelen. De rechter heeft een niet-bestaande e-mail aangegrepen en dat is verwonderlijk om dat als start van een onderzoek te gebruiken. De rechter zegt het OM op dit punt te geloven. Geloof is goed maar controle is beter. Wij kunnen deze e-mail niet controleren en dus is dit volstrekt onaanvaardbaar.'

Volgens Sulvaran zijn er 'sterke indicaties’ dat gouverneur Frits Goedgedrag, voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst Edsel Gumbs, oud-procureur generaal Dick Piar en Yasser Dennaoui, die een echtgenoot is van een Officier van Justitie, betrokken waren bij het schenden van de geheimhoudingsplicht.

'Er zijn tegen sommigen rechtstreekse bewijzen dat ze hierbij betrokken waren.'

Tijdens het hoger beroep zal dit opnieuw aan bod komen, aldus Sulvaran tegenover Caribisch Netwerk. 'Het vonnis is niet definitief, we beginnen weer op een nulpunt. Wie een veldslag heeft gewonnen, heeft de oorlog nog niet gewonnen.'

Sulvaran gaf verder aan, dat hij tijdens het proces op het punt heeft gestaan om de rechter te wraken, onder meer vanwege haar uitspraak dat een diplomatiek paspoort geen pootjes heeft. 'Het leek ons toen een te zwaar middel, maar misschien hadden we dat achteraf toch moeten doen.'

Official statement of appeal in Higher Appeal by Lawyer E.F. Sulvaran on behalf of Gerrit F. Schotte and Cicely R. van...

Geplaatst door Movementu FUTURO Korsou op dinsdag 15 maart 2016

De vogels op en rond Curaçao zijn geteld

Vrijwilligers van BirdsCaribbean monitoren ruim 240 locaties

(Bron foto: BirdsCaribbean)

BirdsCaribbean, het internationale netwerk van vogelbeschermers in het Caribisch gebied, heeft in januari en februari van dit jaar meegedaan aan de vijftigste International Waterbird Census. Gedurende drie weken trekken vrijwilligers de habitat van Caribische watervogels in (in 13 landen in de regio) om te rapporteren welke soorten vogels en in welke hoeveelheden zijn gesignaleerd. Dat bericht vandaag, 16 maart 2016, het Antilliaans Dagblad.

In de Cariben komen 700 vogelsoorten voor, waarvan 148 soorten alleen in de Cariben leven.

Meer dan 240 locaties worden momenteel door vrijwilligers van BirdsCaribbean gemonitord. De organisatie streeft ernaar de lokale gemeenschappen en de jeugd te betrekken bij het onderzoek naar het voorkomen van de vogels in hun omgeving.

Meer dan 7.000 eilanden en inhammen zijn nog niet opgenomen in het monitoringssysteem.

The first internationally coordinated waterbird count was organized in January 1967 by Wetlands International. Now...
Geplaatst door Birds Caribbean op maandag 14 maart 2016

Overheid Curaçao verstrekt geen tewerkstellingsvergunningen meer voor on- of laaggeschoolde beroepen

Regering wil de lokale arbeidskrachten beschermen en toelating buitenlandse arbeiders reguleren


Tewerkstellingsvergunningen voor buitenlandse ongeschoolde of laaggeschoolde beroepen als automonteurs, kapsters, timmerlieden, maar ook serveerders, administratief personeel, koks worden niet meer verstrekt. Dit is per 1 maart 2016 beleid, zo blijkt uit de ministeriële regeling van minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (Pueblo Soberano) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Naar nu blijkt heeft de bewindsvrouw dit op 26 februari jongstleden getekend, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 16 maart 2016.

Het gaat om ‘nieuwe aanvragen’ ten behoeve van buitenlandse arbeidskrachten. De lijst telt in totaal 34 beroepen. Van vakkenvullers, tuinlieden, tegelzetters, naaisters, bewakers, bouwassistenten, dienst- en postbodes, elektriciens, kamermeisjes, kinderverzorgers, krantenverkopers, lassers en landbouwers, tot loodgieters, masseuses, schoonheidsspecialistes, schoonmakers en ‘managers’.

Het doel van de stopzetting is het beschermen van de lokale arbeidskrachten. Dat is nodig, aldus minister Larmonie, omdat de werkloosheid onder de lokale bevolking nog altijd te hoog is (13 procent onder mannen van 24 jaar en ouder, 15 procent onder vrouwen van 24 jaar en ouder en maar liefst 37,2 procent onder de jeugd). Dit terwijl het rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao aangeeft, dat in de afgelopen drie jaar jaarlijks meer dan 4.000 aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning werden ingediend. Degenen aan wie vergunningen zijn afgegeven voeren voornamelijk laag- en ongeschoolde functies uit, terwijl er onder de lokale bevolking voor deze functies ‘een groot aanbod bestaat’.

Het wordt als ‘van groot belang’ beschouwd ‘om de toelating van buitenlandse arbeidskrachten te reguleren’. Dat wil zeggen, stopzetting van nieuwe aanvragen. Dit is het nieuwe beleid en wordt omschreven als ‘om redenen ontleend aan het economisch belang’.

Volgens de PS-bewindsvrouwe verkeren verschillende lokale bedrijven momenteel in een slechte financiële en economische situatie, met als gevolg dat ze arbeidskrachten moeten ontslaan ‘waarbij de voorkeur ligt op het ontslaan van de lokale arbeidskrachten’. Het is niet bekend waar Larmonie deze vergaande en generaliserende stelling op baseert, zo schrijft het dagblad. Dat geldt ook voor de overweging, ‘dat er een groeiende trend zichtbaar is waarbij werkgevers de voorkeur hebben om buitenlandse arbeidskrachten in dienst te nemen’ voor laag- en ongeschoolde functies. Dit terwijl er volgens SOAW ‘op allerlei opleidingsniveaus lokale werklozen beschikbaar zijn’.

Vakbond SEU op Curaçao is de ‘smoesjes’ van Aqualectra-directie zat

'Als bedrijf haar beleid niet wijzigt, krijgen we dezelfde ervaringen als derde wereldlanden'


SEU vreest een ‘totale black-out’ van het eiland als niet ingegrepen wordt


Zowel maandagavond als gisteren hadden heel wat delen van het eiland te kampen met stroomuitval. Aqualectra-medewerkers die bij vakbond SEU (Sindikato di Empleadonan den Utilidat) zijn aangesloten, zijn de ‘smoesjes’ van de directie zat. 'Wij roepen al drie jaar lang dat als Aqualectra haar beleid niet aanpast, we dezelfde ervaringen zullen krijgen als derde wereldlanden.' Dit is vanochtend, woensdag 16 maart 2016, te lezen in het Antilliaans Dagblad.

Begin dit jaar ontstonden de eerste problemen met de capaciteit, laat SEU weten. 'De directie trad zelf elke keer naar buiten toe over het schakelen en liet onder meer weten dat de Curaçao Refinery Utilitites (CRU) niet genoeg capaciteit had. Daarop gaf de directie van CRU weer uitleg, die het spel dat de directie van Aqualectra aan het spelen was moest rechtzetten', aldus SEU. Keer op keer werden de handen in onschuld gewassen, vervolgt de vakbond.

'Ook werd de schuld afgeschoven op de natuur.'

De vakbond wil van de directie weten wat er met het oude plan van de vorige directie is gebeurd dat Plan 2020 heette. 'Wordt dit nu 2030? Als dat het geval is, moet de bevolking nog 14 jaar wachten tot de situatie genormaliseerd is?'

Een verantwoorde directie moet ervoor zorgen, dat Aqualectra zelf genoeg capaciteit heeft voor de hele bevolking, en niet afhankelijk zijn van CRU of windmolens, stelt SEU. De vakbond vindt dat de directie een voorbeeld kan nemen aan CRU, waar gewerkt wordt aan reservecapaciteit. 'De directie van Aqualectra moet stoppen met de bevolking te vragen rekening te houden met de situatie, terwijl ze veel geld betalen voor water en stroom, want dit veroorzaakt veel overlast en afkeer', aldus SEU, die aangeeft dat de directie moet stoppen met jammeren en begrip vragen, maar de handdoek in de ring gooien als ze niet aan hun taken kunnen voldoen.

SEU vreest een ‘totale black-out’ van het eiland als er niet ingegrepen wordt.

Aqualectra heeft echter laten weten, dat de stroomuitvallen de afgelopen dagen meerdere oorzaken hebben. Zo wordt onderhoud gepleegd aan verschillende generatoren aan de Dokweg en op het terrein van de Isla, terwijl twee machines onverwachte technische mankementen vertonen. Ook zou in deze tijd van kuaresma zo’n 18 megawatt meer aan windenergie moeten worden opgewekt, want er wordt nu maar 12 geleverd terwijl er normaal gesproken in deze tijd van het jaar op 30 megawatt gerekend kan worden. CRU levert maar 15 in plaats van 22 megawatt, stelt Aqualectra en de reservecapaciteit is wegens een storing niet bruikbaar.

Jerry A-Kum door regering benoemd als nieuwe directeur Stichting Toerisme Suriname

A-Kum volgt Faridy Lila op die haar functie onlangs neerlegde


Door de regering is onlangs Jerry A-Kum (zie foto - Bron: A-Kum/Facebook) benoemd als de nieuwe directeur van de Stichting Toerisme Suriname (STS). Hij begint vandaag, woensdag 16 maart 2016, officieel bij de STS, aldus de Ware Tijd. A-Kum volgt Faridy Lila op die enkele weken geleden de functie neerlegde, maar wel voorzitter blijft van het stichtingsbestuur. 

Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat de nieuwe STS-directeur vandaag zijn intrede doet bij de organisatie. Met het stichtingsbestuur vindt eerst een bespreking plaats waarna vermoedelijk een kennismaking met het personeel volgt. 'Er volgt dan een periode van introductie en inventarisatie. Dan gaat de man aan de slag', aldus Rusland.

De STS kreeg jarenlang, zo schrijft de Ware Tijd, een stiefmoederlijke behandeling van opeenvolgende regeringen.

De nieuwe directeur heeft jarenlange ervaring in de toerisme- en horecasector in zowel binnen- als buitenland en heeft een wetenschappelijke masterstudie Tourism & Hospitality gedaan. Hij heeft onder andere gewerkt in Guyana, op Barbados, St. Lucia en St. Eustatius en in Hong Kong.

Bij zijn aantreden maakte minister Rusland bekend, dat het toerismebeleid bij hem hoge prioriteit geniet. Door president Desi Bouterse is diversificatie van de economie aangekondigd en de toerismesector wordt gezien als één van de potentiële grootverdieners voor de toekomst. Vooral het ecotoerisme heeft veel potentie.

Ter informatie:

Rosebel/IAmGold blijft zoeken naar gebieden met zacht bodemgesteente

'Indien binnen zo'n 5 jaar dat gesteente niet wordt gevonden, dan is het einde van bedrijf in zicht'

'Rosebel is voor IAmGold een succesverhaal, daarom moeten we het in leven houden'


Rosebel Gold Mines NV, in het district Brokopondo, heeft dringend toegang nodig tot concessies met zacht bodemgesteente. Als dat niet snel gebeurt is het einde van het bedrijf binnen zo’n vijf jaar in zicht. Dit zei Steve Letwin, de hoogste baas, CEO, van IAmGold, het Canadese moederbedrijf ‎van Rosebel, gisteravond tijdens een zakenpresentatie over de perspectieven van de onderneming tegenover belanghebbenden. 'We need more soft rock', zo sprak hij volgens de Ware Tijd van vandaag, woensdag 16 maart 2016.

Eerder op de dag had Letwin deze noodzaak bepleit in een onderhoud met president Desi Bouterse. 'De regering is goed op de hoogte van de problemen waarmee we kampen en wat nodig is. Wij zijn optimistisch gestemd, omdat de president zelf aangeeft dat er geen enkele reden is om Rosebel, die al twaalf jaren in Suriname opereert, niet nog eens tien jaren hier te hebben', aldus Letwin.

Het komt erop neer, dat Rosebel binnen zijn huidige concessiegebied steeds minder goud vindt, terwijl het bodemgesteente steeds harder wordt. Hoe harder het gesteente des te hoger de winningskosten.

Letwin: 'De zekerstelling van zacht bodemgesteente is daarom noodzakelijk.' Desondanks blijft Rosebel volgens Letwin de beste mijn binnen de portefeuille van IAmGold.  De productiekosten zijn, met succes, de afgelopen twee jaren verlaagd vanwege de fors dalende goudprijs. Daarnaast blijft de concessie tussen de dertig en veertig procent van de totale goudproductie van het Canadese bedrijf leveren. 'Het is een succesverhaal, daarom moeten we het in leven houden.'

ASFA gaat niet in hoger beroep tegen vonnis in Kort Geding

Voorzitter Bilkerdijk ontkent belangenverstrengeling met overheid


Jongere broer ASFA-voorzitter gehuwd met dochter president Bouterse en voorzitter is beleidsadviseur bij ministerie van HI


Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), zegt vanochtend, woensdag 16 maart 2016, op Starnieuws dat zijn bestuur niet in hoger beroep gaat tegen het vonnis in Kort Geding van gisteren. De rechter verbood om de bestuursverkiezing, die gisteren had moeten plaatsvinden, te houden. Die verkiezing moet nu binnen zestig dagen worden gehouden. De lijst van tegenkandidaten dient te worden geaccepteerd. Bilkerdijk wuift de kritiek over belangenverstrengeling met de overheid weg. 'Ik kan juist meer doen voor de leden door toegang te hebben tot het beleid.'

Bilkerdijk beweert, dat kandidaten een behoorlijke contributieachterstand hadden, terwijl de meesten niet actief zijn in de organisatie.

Het ASFA-bestuur belegt volgende week dinsdag een algemene ledenvergadering. Dan zal aan de leden uitgelegd worden wat er zich allemaal heeft afgespeeld. Bilkerdijk geeft aan, dat de statuten gewijzigd zullen moeten worden om de verkiezingscommissie eerder te benoemen. Al jaren is het zo, dat het bestuur de ingediende kandidatenlijst toetst aan de statuten. Hij blijft erbij, dat drie leden niet voldeden aan de eisen. Er is achteraf contributie aangezuiverd, wat ook tegen de statuten is. De rechter heeft hieraan meegewerkt, aldus Bilkerdijk.

Bilkerdijk vindt de kritiek, die ineens geleverd wordt op hem, omdat zijn jongere broer getrouwd is met de dochter van de president, onterecht. Hij had al jaren contact met de president en ingang bij de overheid. Dat Bilkerdijk beleidsadviseur is bij het ministerie van Handel en Industrie, vindt hij ook geen belangenverstrengeling.

De ASFA-leiding heeft met de toenmalige governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Gillmore Hoefdraad, nu minister van Financiën, gesprekken gevoerd over input voor de productiesector. Hierbij waren ook stafleden van de CBvS betrokken. Ongeveer zestig leden van de ASFA, ook enkele tegenkandidaten, hebben ingeschreven voor Amerikaanse dollars tegen de koers van de CBvS. Het gaat om een bedrag van 35 miljoen.

Governor Glenn Gersie zegt nu in een reactie, dat hij hier niet van op de hoogte is. Bilkerdijk reageert hierop door te stellen, dat hij om een onderhoud heeft gevraagd met Gersie. Deze kwestie speelde al voordat Gersie aantrad bij de bank.

Consumentenkring wil dat fastfoodrestaurants stoppen met serveren vlees met overdosis antibiotica

Consumenten- organisatie steunt campagne 'Antibiotica off the Menu' van Consumers International


Fastfoodrestaurants als KFC, Mc Donalds, Subway en Burger King moeten stoppen met het serveren van voedselproducten waarbij voor vlees een overdosis aan antibiotica in dieren is gebruikt. Dit meldt Consumentenkring Suriname in een persbericht naar aanleiding van de Wereld Consumentenrechtendag gisteren, dinsdag 15 maart 2016, zo schrijft de Ware Tijd.


Deze voedingsproducten vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Britse regering, wordt voorspeld dat de wereldwijde sterftegevallen als gevolg van overdreven antibioticagebruik bij dieren, tien miljoen personen zal treffen tegen 2050.
Om dieren sneller te laten groeien en ziektes te voorkomen worden grote hoeveelheden antibiotica gebruikt. Ongeveer de helft van antibiotica dat in de wereld wordt geproduceerd, wordt gebruikt in de landbouw, veeteelt en kippenkwekerij.

Antibiotica die bestand zijn tegen bacteriën verspreiden zich op deze manier van boerderijen naar mensen via de lucht, het water en gebruikte meststoffen, maar voornamelijk door de stijgende consumptie van besmet vlees en dierlijke producten.
Meer dan zeventig consumentenorganisaties in vijftig verschillende landen, waaronder de Consumentenkring Suriname, steunen de bewustwordingscampagne 'Antibiotica off the Menu' van Consumers International.

Margareth Chan, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), haalde de opkomende problematiek van overdreven antibioticagebruik bij dieren ook aan in haar toespraak vorig jaar tot de Group of Seven, de zeven machtigste landen ter wereld.

Chan roept consumenten op om zich kritisch op te stellen bij de aankoop van vlees en om vraagtekens te plaatsen bij de productieprocessen die het vlees heeft ondergaan. Als de consument voortdurend weigert geld uit te geven aan vlees dat gemaakt is van dieren die grote hoeveelheden antibiotica toegediend kregen, zal dat een grote invloed hebben op de praktijken van de fastfood industrie, aldus Chan.

'Regering wil met valutaveilingen probleem van zich afstoten'

Nurmohamed (VHP): 'Valutaveiling is gewoon een vorm van gokken, dat is altijd een groot risico'


Een van de tegenstanders van de valutaveilingen van de Centrale Bank van Suriname, waarvan de eerste 22 maart wordt gehouden, is het VHP-Assembleelid Riad Nurmohamed. 'Ik kan niet begrijpen dat wij geld willen veilen. Valutaveiling is gewoon een vorm van gokken. Dat is altijd een groot risico. Vandaar ik tegen de veilingen ben. Ik ben niet zeker of dit de redding is van onze koers', zegt Nurmohamed in het Dagblad Suriname gisteren, dinsdag 15 maart 2016. 

De cambio’s hebben volgens de volksvertegenwoordiger al jaren bewezen, dat zij in staat zijn de zaak onder controle te kunnen brengen. De valutaveilingen zijn naar zijn mening gewoon overbodig. 'De regering wil met de valutaveilingen het probleem van zich afstoten. Ik als burger kan niet aan de dollars komen van de valutaveilingen. Die dollars en euro’s zijn niet bedoeld voor de gewone man om bijvoorbeeld een truitje te kopen in het buitenland. Bij de cambio aan de andere kant kan ik wel aan de dollars komen. Vandaar er ook geen uniformiteit zal zijn tussen de valutaveilingkoers en het cambiokoersen', stelt Nurmohamed.

'De Centrale Bank van Suriname heeft sinds het begin van de eerste devaluatie aangegeven streng te zullen letten op de koersen die door de cambio’s gehanteerd worden. Het niet naleven van de regels zou strafmaatregelen met zich meebrengen. Niets daarvan blijkt minder waar te zijn in de praktijk. Als simpel voorbeeld kan worden genoemd het telefonisch informeren over de koersen. Zelfs telefonisch wordt door de wisselkantoormedewerkers doorgegeven, dat de koers hoger staat dan de officiële koers van de Centrale Bank. Als de controle nu al niet lukt, mag men terecht vragen waarom de controle na de veiling plotseling wel zal lukken.'

Nurmohamed meent, dat de regering de door het Internationale Monetaire Fonds aangeraden devaluatie aan de valutaveilingen wil overlaten, om zodoende geen schuld te hoeven dragen. 'Wij hebben aan de andere kant ook onvoldoende valuta in ons formeel systeem. Er is gewoon een groot tekort aan valuta. Ik weet niet of dit systeem zal werken.'

Lichaam verdronken militair uit Larecokanaal in Nickerie geborgen

Militair springt in water om zijn aan een koker vastzittende visnet los te maken en komt niet meer boven


Het lichaam van militair Roy Nazarali (23), die maandag met drie vrienden was gaan vissen in het Larecokanaal in Nickerie, is geborgen. Starnieuws berichtte gistermiddag, dinsdag 15 maart 2016, dat het lichaam gesignaleerd werd door de politie van Nickerie. Eerdere berichten, dat hij zou zijn gaan zwemmen blijken niet juist te zijn geweest.

Het duikersteam van de brandweer van Paramaribo werd ingeschakeld. Twee duikers wisten het lichaam naar boven te halen.

De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bericht later op de dag, dat de vier mannen naar een rijstareaal waren gegaan om te vissen. Ze wierpen visnetten, maar zochten ook met de hand naar vissen.

Op een bepaald moment liep Roy naar het einde van het rijstperceel en wierp zijn visnet in het brede en diepe kanaal voor een koker. Hij liet zijn vrienden op een afstand van ongeveer zeven meter achter.
Eén van de vrienden hoorde Roy op een moment zeggen, dat het visnet vastzat aan de koker. Hij liep gelijk in de richting van Roy om hem te helpen, maar die was al in het water gesprongen. Toen de vriend op de plek aankwam zag hij slechts de handen van Roy boven het water uitsteken.

De drie vrienden sprongen meteen in het water om Roy te redden, maar dat bleek tevergeefs. De zoekactie werd tot in de late avond voortgezet door de politie, de brandweer en collega’s van Roy.