donderdag 17 maart 2016

'Onnodig, onsmakelijk en onvolwassen en zeker gênant naar delegatieleden Zambia toe'

Assembleelid Sapoen kritisch over wijze waarop collega's dienstreis naar Zambia op korrel nemen


'Onnodig, onsmakelijk en onvolwassen en zeker gênant naar de delegatieleden toe. Zo typeer ik de wijze waarop Assembleeleden de afgelopen dagen in het openbaar de dienstreis van collega-parlementariërs naar Lusaka, Zambia, op de korrel hebben genomen. Dit heeft beslist geen goed gedaan aan het gezag en het vertrouwen dat het hoogste college van de Staat behoort uit te stralen', aldus Assembleelid Raymond Sapoen donderdag 17 maart 2016 op Starnieuws.

Het Assembleelid vindt, dat niet vergeten mag worden dat de noodzaak van de deelname en de samenstelling van de delegatie het resultaat is geweest van een parlementair besluit waarachter zowel coalitie als oppositie stonden. 'Suriname is trouwens volwaardig lid van de Inter Parlementaire Unie', aldus Sapoen.

'Ik juich de kritische houding van de samenleving toe wanneer het gaat om het rendement van dienstreizen van regeringsautoriteiten en zeker tegen de achtergrond van de huidige sociaal economische situatie. Deze afweging wordt ook in huishoudelijk verband in het parlement aan de orde gesteld. Maar, als land dienen wij ervoor te waken dat wij ons internationaal in een isolement manoeuvreren.'

De les die geleerd moet worden volgens het Assembleelid is, dat het parlement nu kritischer dan ooit het belang en de financiële consequenties van dienstreizen zal beoordelen en bij deelname de minimale bezetting in acht zal moeten nemen. Dit zal overigens ook moeten gelden voor regeringsdelegaties. Wanneer een Assembleedelegaties het land moeten vertegenwoordigen, moet dat door de gehele volksvertegenwoordiging ondersteund worden. Er mag volgens Sapoen geen ruimte openlaten worden voor partijpolitieke beïnvloeding of stemmingmakerij.

Op uitnodiging bezoekt Landbouwcoöperatie Kwatta landbouwprojecten in India


'Wat wij het meest in India hebben kunnen leren is coöperatief werken'


De Landbouwcoöperatie Kwatta heeft op uitnodiging van een beursorganisator in India de ‘International Agriculture Technology Exhibition’ bezocht. De voorzitter van de coöperatie, Wim Bajnath (zie foto - Bron: Bajnath/Facebook), ging in op de uitnodiging. Behalve de beurs, heeft agrariër Bajnath een aantal landbouwoperaties bezocht om wat meer kennis op te doen, die handig zouden kunnen zijn in de Surinaamse praktijk, zo bericht het Dagblad Suriname donderdag 17 maart 2016.

Hij bezocht plekken als Lucknow waar hij getuige kon zijn van de aardappeloogst. Ook maakte hij de suikerrietoogst en graanoogst mee. Verder bezocht hij in Pune een Indiaas-Nederlands bloemenbedrijf, waar gerbera's worden gekweekt voor lokale bloemenbedrijven en voor de export.

Als Bajnath de landbouw in India nu vergelijkt met wat hij dertien jaar geleden heeft gezien, dan merkt hij een groot verschil op. Er wordt veel machinaal en georganiseerd gewerkt.

Op de beurs zelf heeft de coöperatie veel contacten gelegd met bedrijven, waarmee zeker als coöperatie in toekomst zaken kunnen worden gedaan. 'Wat wij het meest hieruit hebben kunnen leren, is coöperatief werken. Als wij bijvoorbeeld naar de aardappeloogst kijken, dan is op te merken dat arealen misschien totaal duizenden ha groot zijn, maar niet aan 1 eigenaar behoren. Het zijn verschillende perceeleigenaren die hun percelen ter beschikking stellen. Wat we als lessen kunnen meenemen, is dat de wereld veel meer mogelijkheden biedt op het agrarisch gebied. Niet alleen op productiegebied, maar ook op het gebied van verwerking. Het zou dus goed zijn dat de subsectoren, zoals veeteelt en visserij, zulke beurzen ook bijwonen. Ze gaan behalve kennisverrijking ook veel andere voordelen aan hebben. Men leert het toepassen van nieuwe technieken voor beter rendement', aldus Bajnath.

Roché Hopkinson vanaf maandag 21 maart nieuw NDP-Assembleelid

Jonge Hopkinson volgt naar EBS vertrokken Parmessar op


Roché Hopkinson (NDP) wordt maandag tijdens een bijzondere openbare vergadering toegelaten tot De Nationale Assemblee, DNA. 'Ik word op het juiste moment DNA-lid. Een moment van uitdagingen en mogelijkheden. Dit is waarnaar ik al geruime tijd uit heb gekeken. Ik ben enthousiast om een steentje bij te dragen aan de verbetering van de huidige gang van zaken', zegt Hopkinson vandaag, donderdag 17 maart 2016, in de Ware Tijd.

Hij volgt Rabin Parmessar op, die sinds kort de functie van directeur van de NV EBS bekleedt.

Volgens de DNA-kandidatenlijst die was ingediend door de NDP bij het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) voor deelname aan de verkiezingen van 25 mei 2015, schuift Hopkinson op als een lid van de partij zou bedanken.

De laatste stukken om aangesteld te worden heeft het aankomend DNA-lid vandaag getekend.

Oud-premier van Curaçao Schotte: 'Verzoek Statenvoorzitter om mij terug te trekken is staatsrechtelijke dwaling'

MFK-Statenlid Schotte reageert op brief Statenvoorzitter Franco

 
Statenlid Gerrit Schotte (MFK) heeft vandaag, donderdag 17 maart 2016, de brief van Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco, met daarin het verzoek om zich als lid van het parlement terug te trekken, beantwoord (zie onderaan). 'Aangezien de inhoud van beide brieven, zoals u zelf toegeeft, het niveau van brutum fulmen (inhoudloos machtsvertoon) niet overstijgt, zal ik die als zodanig behandelen en dus niet vereren met een inhoudelijk antwoord op het volgende na', aldus Schotte in zijn brief, om vervolgens een aantal zaken op te noemen, aldus de Amigoe.

Schotte verwijst in zijn brief van vandaag ook naar de protestbrief van afgelopen dinsdag, die de coalitieleden aan Franco hadden gericht om hem te verzoeken Schotte te benaderen met genoemd verzoek. Schotte herinnert in zijn brief zowel Franco als de coalitieleden eraan dat zij, net als hij, conform artikel 47 van het Statuut voor het Koninkrijk de eed of belofte van trouw aan het Statuut hebben afgelegd.

'Dit houdt in dat wij allen gehouden zijn aan zowel de letter als de geest van artikel 43 daarvan en dus de verzorging en waarborging van onder andere de fundamentele menselijke rechten en vrijheden moeten bevorderen. Dit houdt tevens in dat wij allemaal verplicht zijn om de uitoefening van die rechten door wie dan ook met woord noch daad te belemmeren.'

De brieven van Franco en de coalitieleden zondigen nu juist daartegen, aldus Schotte, en het verbaast hem dat het de Statenvoorzitter, kennelijk verblind door zijn vooringenomenheid tegen hem, is ontgaan dat hij met zijn brief een gedrag vertoont dat getuigt van gebrek aan respect voor één van de meest fundamentele staatsrechtelijke beginselen. Schotte doelt hiermee op de onschuldpresumptie (presumption of innocence).

'Ingevolge dit beginsel wordt eenieder geacht onschuldig te zijn totdat zij/hij na een eerlijk proces in uiterlijke instantie onherroepelijk schuldig is bevonden aan een strafbaar feit. Voorts, zelfs dan, ingevolge de beginselen van een democratische rechtstaat, heeft betrokkene geen andere straf te ondergaan dan de straf die de rechter heeft opgelegd.'

Schotte stelt in zijn brief verder te begrijpen dat de Statenvoorzitter en de briefschrijvers graag politieke munt willen slaan uit hetgeen Franco kennelijk als bekroning van de strijd tegen hem beschouwt. Het strookt echter niet met de eed of belofte die Franco heeft afgelegd om voorschot te nemen op een hangende strafrechtelijke procedure, aldus Schotte.

'Als geen ander moet u een voorbeeldfunctie vervullen, teneinde alle burgers die om welke reden dan ook met justitie in aanraking komen niet voortijdig en onherstelbaar (reputatie) schade te berokkenen. U weet dat in onze samenleving helaas, ondanks de grondwettelijke onschuldpresumptie, zodra iemand verdacht wordt of strafrechtelijk vervolgd betrokkene door menigeen behandeld wordt als ware hij of zij reeds onherroepelijk veroordeeld. Zij worden ontslagen, zij worden niet geselecteerd in sollicitatieprocedures, zien hun bedrijf te gronde gaan et cetera.'

De MFK-leider hoopt verder, dat Franco het met hem eens is dat volksvertegenwoordigers willen bevorderen dat werkgevers niet zo reageren. 'Ik zou teleurgesteld zijn indien dat anders zou zijn. Echter, met uw brief en die van de brievenschrijvers zendt u juist de verkeerde boodschap naar werkgevers op Curaçao. Indien uw ‘twisted’ logica gevolgd zou worden, zullen werkgevers met recht kunnen zeggen dat als de Staten iemand mogen behandelen alsof hij/zij reeds onherroepelijk is veroordeeld, dan mogen wij dat ook. Dat kan toch niet uw bedoeling zijn?'

Schotte hoopt bovendien in verband hiermee dat Franco inziet dat zijn brief en die van de coalitieleden getuigen van alles behalve de juiste morele en juridische opvatting, conform onze grondwettelijke regelingen. 'Ik laat het aan u over of u de brief wilt intrekken of dat u er de voorkeur aan geeft de annalen van de Staten permanent te ontsieren met deze staatsrechtelijke dwaling.' 

Operatiekamers Sehos op Curaçao tijdelijk slechts voor spoedgevallen

Geplande operaties zijn verschoven vanwege dreigende materiaalschaarste

Leveranciers willen dat eerst facturen worden betaald alvorens nieuw materiaal wordt geleverd


Vanwege een dreigende schaarste aan materiaal zullen de operatiekamers van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) vandaag, morgen en zaterdag alleen worden gebruikt voor spoedgevallen. Alle geplande operaties voor deze dagen worden verschoven. Dat meldt vandaag, 17 maart 2016, een woordvoerster van de afdeling communicatie van het ziekenhuis, aldus de Amigoe. 

Ze benadrukt dat het om een preventieve maatregel gaat. 'Het is niet dat we geen materiaal hebben, het wordt alleen mondjesmaat geleverd.' Met andere woorden, de leveranciers leveren niet de normale hoeveelheden. Dat heeft weer te maken met de financiële situatie van het ziekenhuis.

De leveranciers willen dat eerst hun facturen betaald worden voor ze nieuw materiaal leveren. Het Sehos krijgt wel geld binnen, maar dat is gefaseerd en dus zijn de betalingen aan derden in de knel gekomen. Volgens de woordvoerster is de directie in onderhandeling met de ministers van Gezondheid en Financiën over onder meer de dreigende materiaalschaarste en wordt er gewerkt aan een oplossing om de zaak recht te trekken. Dat kan kort duren, maar wellicht ook langer.

Om niet geconfronteerd te worden met daadwerkelijk tekorten aan materiaal voor de operaties, is besloten de komende dagen de geplande operaties te verschuiven. Alleen oogoperaties gaan wel door, want daarvoor is minder materiaal nodig. Dat betekent voor patiënten die soms maanden hebben moeten wachten, dat hun operatie uitgesteld is.

De planning voor een nieuwe operatie gaat in nauw overleg tussen de specialisten, de staf van de OK’s en de directie van het ziekenhuis. 'Zij dragen er zorg voor dat deze zaken netjes afgehandeld worden met de patiënten', aldus de woordvoerster.

Vorig jaar september moesten operaties uitgesteld worden, omdat het centrale aircosysteem voor de operatiekamers van het Sehos niet goed functioneerde. Het was er te warm of te koud. Enkele weken geleden bleken bij de polikliniek korte tijd alle liften buiten gebruik te zijn. Patiënten die al slecht ter been waren, moesten, indien zij daartoe in staat waren, met de trap naar de eerste verdieping dan wel de kelder voor hun afspraken en behandelingen.

2e Kamerleden VVD en SP plaatsen vraagtekens bij rol KPMG in goksector op Curaçao en St. Maarten

Bosman (VVD) en SP'er Van Raak vrezen voor het aanzien van het Koninkrijk in het buitenland


De VVD en de SP plaatsen weer vraagtekens bij de rol van accountantsbureau KPMG binnen de gokindustrie van Curaçao en St. Maarten. Daarnaast vragen ze aandacht van de Nederlandse regering voor de online goksector op Curaçao, aldus de Amigoe vandaag, donderdag 17 maart 2016. De Tweede Kamerleden André Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) baseren hun vragen op een reeks mediaberichten de afgelopen maanden, zoals een reportage in de Volkskrant in september vorig jaar (zie hieronder), waarin Francesco Corallo verklaart, dat hij zich aan de regels houdt. 'KPMG controleert ons', zei de zakenman.


Daarnaast verwijzen Bosman en Van Raak naar een blog op de site Knipselkrant Curaçao, waarin KPMG, UTS en de illegale goksector met elkaar in verband worden gebracht. 'KPMG staat de laatste jaren wereldwijd niet bekend als het keurigste jongetje van de klas', meldt de site.

Bosman en Van Raak maken zich zorgen om de hechte banden tussen verschillende partijen en personen en vrezen voor het aanzien van het Koninkrijk in het buitenland. 'Is hier sprake van een afbreukrisico voor het Koninkrijk der Nederlanden vanwege de verbinding KPMG-Corallo-gokindustrie? Is er sprake van een afbreukrisico voor het Koninkrijk der Nederlanden vanwege de verbinding KPMG-UTS-Robbies Lottery-gokindustrie?', aldus de twee parlementariërs in een brief die ze vandaag stuurden aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Ard van der Steur van Justitie.

Aanleiding voor de vragen over online gokken is onder meer de boete die Bluemay Enterprises in november vorig jaar kreeg van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Het Curaçaose bedrijf kreeg de boete omdat het geen vergunning had voor de Nederlandse markt, waar het duidelijk wel op gericht was. Daarnaast zijn er ook sportsbetting-bedrijven gevestigd op Curaçao, die zich met name richten op de Amerikaanse markt.

'Kunt u verklaren waarom het fenomeen van sportsbetting al meer dan vijftien jaar op Curaçao bestaat, zich richt op internationale markten, maar er lokaal geen wetgeving bestaat en ook geen controle wordt uitgeoefend door de lokale instanties, zoals de Gaming Control Board?', aldus Bosman en Van Raak. 'Is er contact geweest met de overheden van landen zoals de VS ten aanzien van deze grensoverschrijdende gokactiviteiten?'

Bosman en Van Raak vragen met enige regelmaat aandacht voor de goksector op Curaçao en St. Maarten. Precies een jaar geleden stelde Van Raak bijvoorbeeld ook vragen over de rol van KPMG binnen de goksector op Curaçao. Minister Plasterk antwoordde destijds dat rechtshandhaving en toezicht op de gokindustrie autonome aangelegenheden zijn van Curaçao en dat er naar zijn mening veel aandacht is voor de bestrijding van witwaspraktijken. Curaçao krijgt daarnaast ondersteuning van Nederland voor het project Duradero, dat gericht is op financieel-economische criminaliteit. Op St. Maarten helpt Nederland bij de aanpak van fraude en corruptie.

Begroting 2016 van regering Curaçao goedgekeurd door College financieel toezicht

'Begroting is realistisch en voorzichtig kan van een economische groei worden gesproken'

 
De begroting voor 2016 is door het College financieel toezicht (Cft) van een positief advies voorzien. Dat meldde Cft-voorzitter Age Bakker gisteren tijdens een persconferentie. Volgens het Cft is de begroting realistisch en kan er voorzichtig gesproken worden van economische groei, zo schrijft de Amigoe vanmiddag, donderdag 17 maart 2016.
 
Daarnaast hebben enkele maatregelen ervoor gezorgd dat de sociale fondsen zijn bijgetrokken. De risico’s zijn niettemin zichtbaar gebleven, aldus het College. Ook is er in het afgelopen jaar een klein overschot op de gewone dienst gerealiseerd. Het Cft adviseert Curaçao om door te gaan op de ingeslagen weg van realistische ramingen en met het verder verbeteren van het financieel beheer, zodat alle begrotingsstukken tijdig worden behandeld en vastgesteld.

Bakker: 'De begroting 2016 ziet er realistisch uit maar kent ook risico’s met name bij de sociale fondsen. Wij adviseren de regering daar alert op te blijven. De begroting is tijdig vastgesteld. Tijdigheid is echter ook van belang bij de andere begroting- en verantwoordingstukken, inclusief de jaarrekeningen. Dat geldt zowel voor het opstellen door de regering als bij het vaststellen door de Staten. De aandacht voor financieel beheer mag niet verslappen.'

Het jaar 2015 sluit naar verwachting in evenwicht na een ‘schenking’ van 13 miljoen gulden aan het schommelfonds. Daarmee is de begroting van Curaçao voor het derde jaar sluitend. Wel zijn er volgens het Cft nog onzekerheden, waaronder het tijdig binnenkomen van begrote dividendopbrengsten van 30 miljoen gulden. De uiteindelijke realisatie wordt duidelijk bij de vaststelling van de jaarrekening. De overheidsinvesteringen, inclusief de voortgang van de bouw van het nieuwe ziekenhuis, bedroegen in vorig jaar 222 miljoen gulden (3,9 procent BBP). Volgens het Cft blijven de feitelijke investeringen achter bij de begrote kapitaaldienst. Daarom is aan de regering gevraagd om voor de begroting van 2017 een meer realistische en inzichtelijke kapitaaldienst op te stellen zodat het Cft niet gedwongen is om daarop een voorbehoud te maken.

De zorgelijke financiële situatie bij CPost International behoeft volgens Cft aandacht. Het postbedrijf schrijft al meerdere jaren rode cijfers waardoor het negatieve vermogen toeneemt. Inmiddels wordt er uitvoering gegeven aan verbeterplannen. De voortgang hiervan zal de regering aan het Cft moeten doorspelen.

Tijdens het tweedaags bezoek deze week heeft het Cft gesproken met de gouverneur, de Raad van Ministers, de minister van Financiën, de Commissie Financiën van de Staten en de Raad van Advies.

Vier procent meer winst dan in 2014 voor Grassalco in 2015 - Afhankelijkheid van royalty's is dalende

Staatsbedrijf teert op eigen vermogen van Srd 115 miljoen


Deze maand brengt Grassalco steenslag in zakken van 25 kilo op de markt


Grassalco heeft het afgelopen jaar 4 procent meer winst gemaakt dan in 2014, meldt het staatsmijnbouwbedrijf. Vóór de afdracht van belastingen bedroeg de winst Srd 10.2 miljoen. De voorlopige jaarcijfers werden tijdens een onlangs algemene aandeelhoudersvergadering gepresenteerd door directeur Sergio Akiemboto, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 17 maart 2016.

Twintig procent van de inkomsten uit royalty's hield Grassalco zelf, de overige 80 procent ging naar de Staat als enige aandeelhouder in de onderneming. Met het geboekte resultaat van 2015 is het eigen vermogen van het bedrijf gekomen op Srd 115 miljoen.
                                        
Grassalco meldt, dat door de lage goudprijs de royalty-inkomsten fors zijn gedaald naar 35 procent van de totale verdiensten. In 2014 was dat nog 53 procent. De terugval werd echter voor een deel gecompenseerd door de hogere inkomsten uit de verkoop van steenslag. 'Hiermee heeft Grassalco de afhankelijkheid van royalty-inkomsten significant weten te verminderen.'                                                                                                                       
Nog deze maand wordt een nieuw product, 'Steenslag in a bag' -steenslag in verpakkingen van 25 kilo- op de markt gebracht. Dit product is vooral geschikt voor hoveniers en klein gebruikers en dient vooral het gemak omdat transport makkelijk is. De directie zegt hoge verwachtingen te hebben van dit product.
                                                                         
Het mijnbouwbedrijf streeft ernaar de afhankelijkheid van royalty-inkomsten voor haar operaties verder omlaag te brengen. Hierdoor kunnen de royalty-verdiensten deels worden aangewend voor exploratie en investeringen in de huidige steenslag- en goudoperaties en in nieuwe businessmogelijkheden.

De doelstelling voor 2016 is om in de totale operationele kosten van het bedrijf te kunnen voorzien, zonder daarbij gebruik te maken van de inkomsten uit royalty’s. Hierdoor kunnen deze inkomsten deels worden aangewend voor exploratie en investeringen in de huidige steenslag- en goudoperaties en in nieuwe businessmogelijkheden.

Om de doelstellingen van 2016 te halen werkt Grassalco onder meer aan het verhogen van de efficiency in de bedrijfsvoering en opvoeren van het verkoopvolume van steenslag. Ook de inning van de kleinmijnbouwers, werkzaam op de concessies van Grassalco, zal beter gestructureerd worden. Ook is verplicht gesteld dat deze goudzoekers kwikvrij mijnen.

Met deze maatregelen beoogt de directie kostenverlagend en omzetverhogend te opereren, zo meldt het staatsbedrijf.

Federale Braziliaanse rechter schort nieuw ambt oud-president Lula op

Rechter oordeelt, dat nieuwe baan in regering-Rousseff lopend strafrechtelijk onderzoek kan dwarsbomen


Een federale rechter in Brazilië heeft vandaag, donderdag 17 maart 2016, de aanstelling van ex-president Luiz Inácio Lula da Silva als speciale minister of kabinetschef opgeschort. De magistraat vindt, dat Lula in zijn nieuwe baan in de regering van huidig staatshoofd, Dilma Rousseff, mogelijk een obstakel vormt voor een lopend strafrechtelijk onderzoek, zo berichten diverse nationale en internationale media, waaronder CNN.

Lula wordt verdacht van het witwassen en verduisteren van geld in het kader van jarenlange corrupte praktijken rond staatsoliemaatschappij Petrobras. Het onderzoek naar deze zaak doet het land sinds maart 2014 op zijn grondvesten schudden.

De aanklagers die zich op deze zaak hebben gestort, mogen geen leden van de regering lastigvallen. Alleen het Braziliaanse hooggerechtshof zou hem mogen vervolgen.

Lula en Rousseff zijn beiden van de linkse Arbeiderspartij (PT). Lula was eerder vandaag beëdigd, onder hevige protesten en demonstraties in diverse steden in het land. Rousseff uitte daarbij haar woede over het onderzoek, dat ze als misbruik door de politie en instrument van coupplegers betitelde.


Rousseff zou overigens administratieve regels hebben overtreden met Lula's benoeming. Uit afgetapte telefoongesprekken blijkt dat Rousseff Lula de functie aanbood om hem daarmee te vrijwaren van rechtsvervolging.

De positie van Rousseff was al niet sterk. Diverse parlementsleden willen een partijoverschrijdende commissie oprichten die onderzoekt hoe zij Rousseff het beste kunnen aanklagen. 'Mensen die een coup steunen krijgen mij niet op de knieën', verklaarde de president tijdens Lula's aanstelling. Vicepresident Michel Temer was niet aanwezig bij de ceremoniële plechtigheid. Dit zou er op duiden dat zijn partij wellicht uit de regeringcoalitie stapt, zo schrijft het Financieele Dagblad in Nederland.

Malaise in Suriname leidt tot sluiting drie restaurants in noorden Paramaribo

Bekend Chinees restaurant Palm Palace heeft 15 maart haar deuren gesloten


'Het was een moeilijke beslissing, maar wij konden niet langer door'


Zeker drie restaurants in Paramaribo–Noord zijn onlangs genoodzaakt geweest om de deuren te sluiten. De directe aanleiding hiervoor moet gezocht worden in de ontwikkelingen op de Surinaamse valutamarkt. Dat zegt Max Man A Hing van de Kamer van Koophandel en Fabrieken vandaag, donderdag 17 maart 2016, in de Ware Tijd. 'De omzet is behoorlijk teruggevallen en producten moeten aangeschaft worden tegen een torenhoge koers.'

Donna Cheng, eigenares van Palm Palace, zegt dat de terugval zich sinds vorig jaar voordoet. Pogingen om de situatie ten goede te keren mochten niet baten. 'Huur, stroom en water zijn te duur en niet langer te betalen met onze huidige omzet.' Cheng zegt, dat zij na achttien jaar haar restaurant ingaande 15 maart noodgedwongen heeft gesloten.

'Het was een moeilijke beslissing, maar wij konden niet langer door. De inkoopprijzen van de producten bleven stijgen, terwijl de omzet juist achterruit ging.' Zij zegt, dat het verhogen van de prijzen van haar producten met 5 tot 10 procent juist averechts heeft gewerkt.

Man A Hing zegt dat ook ondernemers in andere branches het moeilijk hebben. Hij noemt als voorbeeld de winkels aan de Gompertsstraat die dicht bij elkaar staan. 'De omzet is behoorlijk achteruit gegaan.'

Een horeca ondernemer, die anoniem wil blijven, heeft ongeveer een jaar geleden zijn zaak geopend. Hij noemt de situatie dodelijk. Ook hij merkt een aanzienlijke terugval in omzet bij zichzelf en collega-ondernemers. 'Ik betaal maandelijks gemiddeld meer dan tweeduizend Srd extra aan huur. Het wordt onbetaalbaar. We wachten op betere tijden, maar weten niet wanneer ze zullen aanbreken.'

In Frans-Guyana wordt illegale goudwinning wel effectief aangepakt

Illegale goudmijnen worden resoluut met explosieven opgeruimd


In Frans-Guyana houden de autoriteiten al enkele jaren een hoog tempo aan als het aankomt op de strijd tegen de illegale goudmijnbouw. Het devies is simpel, korte metten maken. Vorige week was het opnieuw raak, toen bijna 650 kilo aan explosieven werd ingezet voor de vernietiging van illegale goudmijnen op amper een uur rijden van de hoofdstad Cayenne. Ongeveer zeventig gewapende eenheden waren betrokken bij de vernietigingsactie die op 7 maart werd uitgevoerd bij zeker twaalf putten waar illegale goudzoekers opereerden, zo bericht De West in haar editie van woensdagmiddag 16 maart 2016 op gezag van diverse nieuwswebsites in Frans-Guyana, waaronder la1ere.francetvinfo.fr/.

De goudzoekers namen massaal de benen en zijn enorm geschrokken van de grootschalige actie. Volgens informatie ging het om voornamelijk Brazilianen die met de hand en kleinschalige machines, putten graven om ondergronds het goud te zoeken. Ondanks het grote instortingsgevaar is het een van de weinige manieren om nog ‘onzichtbaar’ te blijven voor de hardnekkige voet-, boot- en luchtpatrouilles.

Orpaillage clandestin : dynamitage de mines
A 1 heure de route de Cayenne, les forces armées de Guyane ont détruit un centre illégal d'extraction d'or. Les "garimpeiros" exploitaient 12 puits. Immersion au cœur de l'opération Harpie avec Guyane 1ère.
Geplaatst door La 1ère op maandag 14 maart 2016


De strategie van de Franse autoriteiten is nog altijd om de voedsel- en brandstoflijnen naar de goudvelden af te snijden en illegale goudzoekers naar hun land van herkomst te deporteren. Het gaat overwegend om Brazilianen. De Fransen hebben ingezien, dat als de illegale goudzoekers niet genoeg voeding en brandstof kunnen opslaan, ze ook niet al te lang op een plek blijven en ook geen grote vestigingen bouwen, zoals in Suriname. De ontmoedigingsstrategie heeft tot op zekere hoogte gewerkt, maar niet afdoende, want het gros van de smokkelwaar komt uit Suriname en beland via Albina 2, ook wel Klein Albina, aan de Lawariver.

Veel van de illegale goudzoekers wijken uit naar Suriname vanwege de open grens en omdat ze vrij spel hebben op Surinaams territoir. De Franse autoriteiten zijn resoluut in hun methoden die worden toegepast in de kleinschalige goudmijnbouw vanwege de grootschalige ontbossingen, en grote hoeveelheden kwik die in het milieu worden geloosd en zorgt voor directe en indirecte schade aan mens, flora en fauna.

Nu gaan de Fransen zelfs nog een stap verder in de strijd tegen de illegale goudsector. Naast het afsnijden van bevoorradingsroutes en het opblazen van de mijnen, luisteren zij ook de gesprekken af van nummers die zijn aangetroffen in de telefoonlijsten van eerder aangehouden illegale goudzoekers.

Ondertussen worden goudpontons op de Marowijnerivier, de grensrivier tussen Suriname en Frans-Guyana, weer gewoon gedoogd door de Surinaamse autoriteiten en lijkt het beleid van de regering er een te zijn van 'pappen en nathouden'. De regering en verantwoordelijk minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen doen er het zwijgen toe, terwijl zij op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de scalians op de 'Maroni'.

(Red. De Surinaamse Krant/De West)

President Bouterse komt met belastingverlichtende maatregelen op de proppen

Basisgoederenpakket van 40 uitgebreid naar 60 en import belastingvrijHuren mogen vanaf 1 mei alleen in Srd worden betaald - 'Mensen die de straat op gaan zijn geen oprechte Surinamers'


Met ingang van 1 mei 2016 zijn vakantiegeld en bonussen tot Srd 4.000 onbelast. De koerscompensatie gaat van Srd 55 naar Srd 100. Kinderbijslag wordt met Srd 50 volledig onbelast tot een maximum van vier kinderen. De heffingstoelage gaat van Srd 50 per maand naar Srd 100. Deze belastingmaatregelen heeft raadsadviseur Winston Lackin opgesomd tijdens een persconferentie die president Desi Bouterse rond het middaguur vandaag, donderdag 17 maart 2016, had belegd om de samenleving te informeren over de huidige financieel-economische situatie van het land, zo schrijft Starnieuws. 


Terwijl de hervorming van het belastingstelsel en de belastingdienst voortduurt, heeft de regering 'toch gemeend enkele maatregelen te treffen', sprak Bouterse.

Het pakket aan basisgoederen wordt van 40 uitgebreid naar 60 en zal belastingvrij worden ingevoerd. Per 1 mei 2016 mogen woninghuurprijzen alleen worden voldaan in SRD en dus niet meer in euro's of Amerikaanse dollars. De overheid komt met huurcompensatie. Als huurders met hun huurcontract kunnen aantonen, dat minimaal 25% van hun loon aan woninghuur opgaat, dan komt de huurder in aanmerking voor huurcompensatie. Deze sector wordt gereguleerd, zei Lackin.

Via het ministerie van Welzijn worden 7.000 pakketten gratis verstrekt aan degenen die het 'absoluut het hardst nodig hebben. We willen de mofina wans zoveel mogelijk tegemoet komen', zei Bouterse. Daarnaast worden dagelijks 1.500 pakketten verkocht voor Srd 65. Een aantal maatregelen, waaronder herschikking van de belastingschijven en leningen in Amerikaanse dollars, is nog in behandeling. Ook wordt gekeken naar hoe de douanekoers kan worden bevroren om consumenten te beschermen tegen prijsverhogingen na de valutaveilingen.

President Bouterse zei herhaaldelijk, dat 'we gezamenlijk moeilijke tijden met elkaar moeten doorkomen'.

Hij zei verder, dat volgens hem onverlaten proberen misbruik te maken van de situatie om mensen op straat te krijgen. 'Dat biedt geen soelaas. Was soelaas biedt is gezamenlijk de economische malaise het hoofd te bieden. Mensen die de straat op gaan zijn geen oprechte Surinamers.'

Bouterse zei, dat alle opgesomde maatregelen bedoeld zijn voor verzachting van de nood in het algemeen. 'Daarom betrekken we RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) erbij. Om het groter belang te kunnen masseren. Dit wordt een heel moeilijk jaar.'

BvL-leden vanaf 18 maart elf uur 's ochtends in staking

Leden bond niet tevreden met uitkomst gesprek met president Bouterse die geen herwaardering in het vooruitzicht stelt


De bij de Bond van Leraren (BvL) aangesloten leden c.q. leerkrachten gaan morgenochtend om elf uur voor onbepaalde tijd in staking gaan. Dit is vanmiddag, donderdag 17 maart 2016, besloten tijdens een algemene ledenvergadering, zo bericht Starnieuws.

De BvL is niet tevreden met de uitkomst van de gesprekken die gevoerd zijn met de president en RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname). Er was een voorstel gedaan om de positie van de leerkrachten te verbeteren. De regering heeft maatregelen getroffen in de fiscale sfeer, terwijl sociaal zwakkeren in aanmerking komen voor pakketten.

Wilgo Valies, voorzitter van de BvL, heeft aangehaald dat sinds 2014 onderhandeld wordt met de regering. De leden hadden gerekend op een herwaardering.

President Desi Bouterse heeft rond het middaguur vandaag op een persconferentie gezegd, dat niet gekeken kan worden naar belangen van één groep. De regering heeft gekeken naar het algemeen belang.

Suriname krijgt een FAO-vertegenwoordiger bosbouw

LVV-minister komt komst FAO naar Suriname overeen met de directeur-generaal van FAO
 
Algoe en Jose Graziano da Silva in Mexico Stad (Bron foto: LVV)

Suriname krijgt een technische bosbouw functionaris van de voedselarm van de Verenigde Naties, de Food and Agricultural Organization (FAO), die ook toegezegd heeft om drie businessplannen voor Suriname te schrijven. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is dat overeengekomen met José Graziano da Silva, de directeur-generaal van de FAO, tijdens de 34e vergadering van de Regionale Conferentie van de FAO voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied in Mexico Stad tussen 29 februari en 3 maart.

De bewindsman zegt vandaag, donderdag 17 maart 2016, op Starnieuws dat hij ook het probleem van illegale visserij aan de orde heeft gesteld met de FAO-topman. Met de FAO Agreement on Port State Measures (PSMA) wil hij daar paal en perk aan stellen. Bij de PSMA-overeenkomst wordt onder andere ook de verscheping van illegale visvangsten gecontroleerd. Algoe stelt dat hij zich samen met de Maritieme Autoriteit Suriname sterk wil maken voor deze PSMA.

Suriname heeft sinds 1984 gevraagd om een kantoor van de FAO te huisvesten en dan vooral op het gebied van de bosbouw. 'Er is nu afgesproken dat Suriname zorgt voor een goede huisvesting voor de bosbouw functionaris die hier geplaatst zal worden.' De FAO-functionaris zal vanuit Suriname ook werkzaam zijn voor Guyana en het Midden-Amerikaanse Belize.

De deelnemers van 33 landen aan de FAO-vergadering in Mexico zijn ingegaan op de uitdagingen in de transformatie van de rurale sector, het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, riskmanagement, aanpassing aan de klimaatverandering en de Zuid-Zuid-samenwerking tussen de landen in de regio.

De LVV-minister heeft bij de Zuid-Zuid-samenwerking de problemen die het land ondervindt bij de export, aangekaart. Enkele weken geleden werd bekend, dat Trinidad en Tobago steeds obstakels in de weg legt voor de import van eendenvlees uit Suriname. In een persoonlijk gesprek met de FAO-topman heeft Algoe gevraagd om te bekijken hoe de export binnen de regio op korte termijn kan worden bevorderd. Hij denkt daarbij aan de verdere ontwikkeling van de kleine herkauwers. In dat licht tast de bewindsman de mogelijkheid af om geitenvlees naar Trinidad en Tobago te exporteren.

Raad van Ministers op Curaçao akkoord met havenconcessie

Nieuwe concessie gaat over periode van 20 jaar


'Nieuw contract geldt  alleen voor de werf waar CPS nu opereert en niet voor toekomstige containerhaven'


De Raad van Ministers (RvM) is gisteren akkoord gegaan met de havenconcessie die nu op tafel ligt. Dat meldt minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling vandaag, donderdag 17 maart 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

Curaçao Ports Authority (CPA) schuift nu weer aan de onderhandelingstafel met Curaçao Port Services (CPS). Laatstgenoemde heeft de onderhandelingen eerder ‘on hold’ gezet in afwachting van een duidelijk standpunt van de regering.

De nieuwe concessie - waar de RvM gisteren akkoord mee is gegaan - gaat over een periode van twintig jaar. Verder is akkoord gegaan met een investering van 50 miljoen gulden door CPS voor de renovatie van de kade en de aankoop van twee nieuwe containerkranen. Als het contract eindigt worden de kranen eigendom van CPA.

Verder is in de nieuwe concessie ook het verlies van het recht van CPS op exclusiviteit in de haven opgenomen. Het nieuwe contract geldt, in tegenstelling tot het huidige contract, alleen voor de werf waar CPS nu opereert en niet voor toekomstige containerhavens, zo benadrukt Rhuggenaath. 

CPA blijft conform de nieuwe concessie verantwoordelijk voor de kadewanden. Tevens moet CPA het onderhoudsplan van CPS goedkeuren.

Tot slot is in de nieuwe concessie opgenomen dat er bij afloop van het contract een openbare aanbesteding zal plaatsvinden.

In een reactie laat CPA-directeur Humberto de Castro weten tevreden te zijn, dat er een besluit is geworden inzake de havenconcessie. In 1991 tekende CPS de concessie met CPA. De discussie met betrekking tot de concessie in de haven is al sinds 2003 gaande. De containerkranen die met het ondertekenen van de nieuwe concessie worden vervangen zijn inmiddels al 20 en 30 jaar oud. 'We hadden dit niet langer kunnen uitstellen. We gaan de details van het besluit van de Raad van Ministers bestuderen en nemen meteen de nodige stappen om dit uit te voeren.'

Oppositieleidster Wever-Croes op Aruba: 'Had Aruba maar zo'n OM als op Curaçao'

Schotte-vonnis heeft veel aandacht onder Arubaanse politici


De kwestie Gerrit Schotte (MFK) en de strafzaak Babel op Curaçao hebben hun stof doen opwaaien op zustereiland Aruba. Oppositie en coalitie in de Arubaanse politiek spreken erover en gebruiken het onderwerp om elkaar zwart af te schilderen en verwijten te maken, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 17 maart 2016.

Zo verklaart oppositieleidster Evelyne Wever-Croes (MEP, Movimiento Electoral di Pueblo) te hopen dat de noordoostpassaat vanuit Curaçao wat meer ‘curashi’ (durf) met zich meebrengt voor het Openbaar Ministerie van Aruba. De strafbare feiten die tegen Schotte zijn ingebracht zijn erg zwaar, aldus Wever-Croes, die het ook heeft over een zware veroordeling.

'Mijn eerste reactie was: ‘Wow, daar zit wel een OM met moed, een OM dat zich vastbijt in corruptiezaken; had Aruba maar zo’n Openbaar Ministerie.’ Want als je het vonnis leest, dan gebeuren alle feiten die tegen Gerrit Schotte op Curaçao zijn ingebracht, ook hier op Aruba. Onder de ogen van allen. Waar iedereen bijstaat, waaronder het OM. Het zijn zaken die wij ook al bij het OM hebben aangekaart, met bewijs, maar men wil het niet onderzoeken.'

Daarom wenst Wever-Croes ‘dat de wind een beetje durf laat overwaaien’ van het OM in Willemstad naar het OM in Oranjestad, zodat justitie op Aruba het aandurft om de corruptiezaken bij regering en overheid verder uit te zoeken. 'Want het kan niet zo zijn, dat wij hier van de ene corruptiezaak en het ene schandaal in de andere belanden, en dat er niets gebeurt.'

Deze opmerkingen zijn meteen aanleiding voor regeringspartij AVP (Arubaanse Volkspartij) - de partij van minister-president Mike Eman - om ‘terug te slaan’ en er de MEP fijntjes aan te herinneren dat Wever-Croes degene was die Schotte ontving en op sleeptouw nam tot aan het stembureau bij de laatste Arubaanse Statenverkiezingen.

Clarisca Velasquez (AVP): 'Wij herinneren ons nog heel goed hoe de MEP-leidster samen met haar vriend Gerrit Schotte aan haar zijde haar stem uitbracht in 2013. Er zijn veel foto’s van hen samen. Daarom willen wij van de MEP weten, ‘Hoe zit dat nu precies met Schotte, nu hij is veroordeeld?’ Het is als een boemerang die terugkeert voor MEP. Wat zeggen ze nu?'

De toen nog nieuwe leider van de Arubaanse politieke partij MEP, Wever-Croes, bracht in juni 2012 een kennismakingsbezoek aan Gerrit Schotte, die op dat moment sinds 10-10-’10 premier van Curaçao was in het kabinet van MFK/PS/MAN. De leider van MEP was op Curaçao vanwege het partijcongres van de politieke partij MAN, die op dat moment werd aangestuurd door Charles Cooper, tevens minister in het kabinet Schotte, dat een paar maanden later de meerderheid verloor en gedwongen werd ontslag te nemen.

'Stuntprijzen' landbouwproducten bij Belangen Organisatie Centrale Markt Paramaribo

Organisatie informeert samenleving via Facebookpagina Centrale Markt


In verband met de sterk gedaalde koopkracht is de Belangen Organisatie Centrale Markt Paramaribo (BOCMP) sinds kort gestart met ‘stuntprijzen’ voor landbouwproducten. Om toch kopers te trekken is de landbouwgroothandel erin geslaagd om uniforme tarieven aan te bieden. 

De voorzitter van BOCMP, Charlton Lieuw Choy, bevestigt de daling van de koopkracht, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 17 maart 2016.

Volgens hem is dit de oorzaak van het verminderde marktbezoek. De belangenorganisatie wil kopers bewuster maken en produceert zoveel mogelijk een prijslijst op haar Facebook-pagina.

PRIJSLIJST LANDBOUW PRODUKTEN CENTRALE MARKT PARAMARIBODatum ; 15 maart 2016
Geplaatst door Centrale Markt Paramaribo op dinsdag 15 maart 2016

Volgens Lieuw Choy zijn kopers niet op de hoogte van de verlaagde marktprijzen vandaar dat zij via Facebook worden geïnformeerd.

'Als je groenten kan kopen voor Srd 1 kan een gezin met heel weinig geld eten.' De voorzitter is enthousiast over de wijze waarop op Facebook is gereageerd op de prijzen. De prijslijsten zijn al bekeken door zo'n achtduizend personen.

De coördinator van de markt, Dennis Moor, zegt dat de tarieven door de groothandelaren bepaald worden. De marktcoördinatie heeft geen bemoeienis met de samenstelling. Waarop de leiding wel toeziet is dat de standhouders de huur betalen en dat de vergunningen in orde zijn. Het ligt in de bedoeling ook voor andere branches op de markt uniforme tarieven in te voeren.

Gajadien (VHP) zegt nu verontwaardiging te begrijpen over dure Zambia-reis

'Ik heb diep nagedacht en uiteindelijk mijn keuze gemaakt voor een crisisvergadering in Suriname'


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) zegt vandaag, donderdag 17 maart 2016, op Starnieuws, open te staan voor positieve kritiek uit de samenleving. Hij begrijpt dat mensen verontwaardigd zijn over de Zambia-reis voor het bijwonen van de algemene vergadering van de Inter Parlementaire Unie. Het heeft hem verder tot nadenken gestemd. 'Nu collega Carl Breeveld en ik niet meer afgereisd zijn naar Zambia, heeft dit het land 20.000 Amerikaanse dollar bespaard. Het hoofd te buigen over de crisis in het land is de hoogte prioriteit op dit moment', aldus Gajadien.

Gajadien vindt dat het parlementaire werk er niet onder mag lijden, terwijl er sprake is van crisis in het land. 'In zo'n situatie moet in alle geledingen worden bezuinigd. Daarom heb ik begrip voor de positieve verontwaardiging die is ontstaan. Ik heb diep nagedacht en uiteindelijk daarom mijn keuze gemaakt voor een crisisvergadering hier in Suriname. Wij willen oplossingen hiervoor hebben, omdat het gehele land gebukt gaat onder deze situatie. Ook sta ik als volksvertegenwoordiger altijd open voor positieve kritiek vanuit de samenleving', stelt de politicus.

Hij heeft er wel moeite mee, dat er bewust een hetze wordt ontketend door bepaalde personen om volksvertegenwoordigers te bekladden.

Het Assembleelid vindt dat openheid van zaken belangrijk is. Wanneer Assembleeleden of functionarissen van de regering op dienstreis gaan, moet het volk hierover worden ingelicht. 'Zelfs De Nationale Assemblee is er niet altijd op de hoogte van als ministers naar het buitenland gaan, waardoor geplande vergaderingen niet doorgaan. Dit was recent het geval, toen een vergadering gehouden zou worden over de valutaveilingen en de financieel-economische situatie. Toen pas bleek dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën uitlandig was.'

Gajadien heeft uitgerekend dat de reis naar Zambia meer dan 65.000 Amerikaanse dollar zou kosten. Behalve de Assembleeleden is ook een substituut-griffier afgevaardigd naar Zambia. De ticketkosten (business class) variëren tussen de 5.800 tot 6.200 Amerikaanse dollar per persoon. Daarnaast komen er nog handgeld, hotel en uitrustingskosten bij.

'Ik denk dat opnieuw besproken moet worden op welke wijze het parlement zal deelnemen aan buitenlandse vergaderingen in deze crisisperiode', vindt Gajadien. Hij onderkent dat het belangrijk is dat Suriname aanwezig is op belangrijke internationale fora, maar er dient kritisch gekeken te worden naar de samenstelling van de delegatie. Gajadien vindt het jammer, dat vorige week niet is vergaderd, terwijl het volk snakt naar informatie en leiding in deze crisisperiode. Tot nu toe is er geen vergadering uitgeschreven. Hij vindt dat de leiding van De Nationale Assemblee teveel rekening houdt met de regering.

'Wij moeten met ons allen waken voor de onafhankelijke positie van de volksvertegenwoordiging', stelt Gajadien.

Overigens, was het Gajadien die - voordat hij zijn reis naar Zambia had afgezegd - op 13 maart tegenover het Dagblad Suriname had gezegd, er niet over te spreken zijn, dat Assembleevoorzitter Jennifer-Geerlings-Simons en vicepresident Ashwin Adhin naar respectievelijk Canada en India/Nederland waren afgereisd, terwijl De Nationale Assemblee (DNA), maar geen informatie van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën ontving over de aankomende valutaveilingen en de op hol geslagen valutakoers. 

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Vereniging van Touroperators ziet het liefst geen toeristenkaart

'Nu is de drempel verlaagd, maar we moeten die wegwerken'


 Het besluit van Suriname om de aangepaste prijs voor de toeristenkaart opnieuw te wijzigen, is een opluchting voor de Vereniging van Touroperators in Suriname (Vestor). Voorzitter Ernie de Vries ziet als ideale situatie echter, dat de toerist helemaal gevrijwaard wordt van onkosten om het land binnen te komen. 

'Nu is de drempel verlaagd, maar we moeten die wegwerken', aldus De Vries vandaag, donderdag 17 maart 2016, in de Ware Tijd, die meent dat er pas sprake daarvan kan zijn, wanneer de toerist niets hoeft te betalen bij binnenkomst. Hij stelt voor dat toeristen op een andere manier financieel kunnen worden belast ten behoeve van de sector.

De overheid had aanvankelijk beslist om de prijs voor een toeristenkaart van 20 naar 90 euro te verhogen, maar dat besluit ontlokte grote verontwaardiging in de sector. Velen waren van mening dat de Staat zich daarmee in de vingers zou snijden, gezien het streven om juist meer toeristen naar Suriname te trekken. Kort daarna werd de prijs weer bijgesteld tot 30 euro.

De Vries constateert dat Suriname geen schoonheidsprijs verdient voor de ontwikkelingen rond de prijsvorming. Die conclusie trekt hij, na met  verschillende betrokkenen in de sector te hebben gesproken op een recente toerismebeurs in Duitsland. 'Het was een lachertje. Iedereen vroeg zich af hoe de regering op dat idee kwam op de prijs te verhogen. Het kwam heel klungelig over.'

Toerismedeskundige Martin Panday verschilt niet veel van mening met De Vries over het opheffen van de drempel. Wat Panday betreft, wordt de toeristenkaart afgeschaft, omdat ze volgens hem barrières opwerpt. Hij stelt voor dat een departure tax daarvoor in de plaats komt. Dat is een belasting die toeristen moeten betalen wanneer ze het land verlaten.

Een alternatief voor nu is volgens Panday, om de prijs voor de toeristenkaart alleen te verhogen voor niet frequente Surinamegangers. Voor frequente bezoekers zoals Nederlanders, Duitsers, Belgen en Fransen mag de prijs wat hem betreft laag gehouden worden, omdat Suriname meer kan halen uit deze groep die lokaal veel deviezen investeert.

Van corruptie verdachte Braziliaanse oud-president Lula benoemt tot kabinetschef president Rousseff

Met aanstelling ontloopt Lula verdere strafvervolging tot woede van velen

(Bron foto: The Associated Press)
Bekendmaking benoeming leidt tot felle protesten en demonstraties


De Braziliaanse ex-president Luiz Inacio Lula da Silva wordt de nieuwe kabinetschef van presidente Dilma Rousseff. Dat werd gisteren bekendgemaakt. In diverse Braziliaanse steden braken protesten uit na het nieuws over zijn nieuwe aanstelling, zo berichten vandaag, donderdag 17 maart 2016, diverse internationale- en Braziliaans media.

Volgens de politie demonstreerden zo'n 2.500 mensen voor het presidentiële paleis in de hoofdstad Brasilia tegen Lula's aanstelling. Ook in het financiële centrum van São Paulo waren mensen op de been.

Eerder op de avond gaf een rechter telefoongesprekken vrij tussen Lula en Rousseff die het vermoeden bevestigen,dat de oud-president is aangesteld om strafvervolging te ontlopen. 


De federale politie tapte Lula's telefoon af voor onderzoek naar een van de grootste corruptieschandalen ooit in Brazilië. Afgelopen week zijn tevens huiszoekingen verricht in panden waar Lula woonde of werkte en hij werd ondervraagd.

Als reactie zei Lula's advocaat tegen GlobalNews, dat de rechter de telefoongesprekken heeft vrijgegeven om sociale onrust te zaaien. 

Lula, die president was van 2003 tot en met 2010, zou betrokken zijn bij een groot corruptieschandaal bij staatsoliemaatschappij Petrobras. Hij zou steekpenningen hebben aangenomen en geld hebben witgewassen voor zijn verkiezingscampagne. Ook zijn partij, de Arbeiderspartij, zou hebben geprofiteerd van het geld.
Lula werd begin deze maand meegenomen door de politie voor een verhoor na een inval in zijn woning. Na zo'n drie uur kwam hij vrij. De politieactie lokte protesten uit van aanhangers en tegenstanders van Lula.


De populariteit van Rousseff is naar een absoluut dieptepunt gezakt, onder meer omdat ze genoemd wordt in de corruptiezaak rond Petrobras.

Eerder deze maand stak Rousseff haar voorganger een hart onder de riem nadat ook hij ondervraagd was in dezelfde zaak. Ze bezocht Lula in diens woning in São Bernardo do Campo. Talrijke aanhangers van de Arbeidspartij juichten Rousseff en Lula toe toen ze samen op het balkon verschenen.

'Terwijl men schreeuwt ‘crisis, crisis’, neemt men onnodig meer personeel in dienst bij overheid'

Gajadien (VHP): 'Nog steeds niet duidelijk wanneer regering verantwoording aflegt voor situatie in het land'

'Regering gaat door met haar desastreus beleid' 


Het nemen van meer personeel bij de overheid zet zich voort. ‘Het gebeurde voor de algemene verkiezingen en gaat nu ook in deze crisisperiode door. Terwijl men schreeuwt ‘crisis, crisis’, neemt men onnodig meer personeel in dienst bij de overheid. Personen worden benoemd tot regeringsadviseurs met ministerssalaris. We merken dat terwijl het functioneren van de Rekenkamer bijvoorbeeld te wensen overlaat, een pand wordt gehuurd om meer personeel op lager niveau aan te trekken.’ Woorden van het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vandaag, donderdag 17 maart 2016, in het Dagblad Suriname. 

Het stoortt Gajadien mateloos, dat de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bijvoorbeeld in het parlement aangeeft een CLAD-onderzoek (Centrale Landsaccountantsdienst)  in te laten stellen bij Surzwam, maar vervolgens gaat deze minister op reis met de directeur van dat bedrijf en in de praktijk blijkt dat geen onderzoek wordt ingesteld. 'Terwijl de regering verantwoording zou afleggen over de financieel economische situatie in het parlement, is nog steeds geen duidelijkheid wanneer dat zal plaatsvinden.' 

Gajadien kijkt nog steeds uit naar de beantwoording van de vragen die eerder gesteld zijn over wat thans het dekkingspercentage van onze munteenheid is en waarom niet conform artikel 19 van de Bankwet wordt gehandeld. Ook heeft hij geen duidelijkheid gekregen aan welke externe deskundigen, voor hoelang en tegen welk fee er in afgelopen vijf jaren werken door en ten behoeve van de Centrale Bank zijn gegund.

'Er moet ook, voordat er een valutaveiling wordt gehouden, duidelijkheid worden gebracht welke transacties hebben plaatsgevonden voor de devaluatie van de Srd in november 2015, waarbij grote bedragen in deviezen verkocht en wederom opgekocht zijn geworden. Evenzo hoe groot de valutatransacties in totaal waren bij de recente valuta-inschrijvingen van de Surinaamse Postspaarbank en welk deel hieruit afkomstig was van de Centrale Bank.'

Gajadien blijft erbij, dat als er geen transparantie komt en er geen onderzoeken komen met betrekking tot alle onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan en de regering doorgaat om meer uit te geven dan de inkomsten, onze economie verder zal blijven afglijden. Hij ziet tot nu toe deze regering doorgaan met ‘het desastreus beleid’.

Pas paar dagen voor eerste valutaveiling start CBvS informatievoorziening

Centrale Bank verwacht een vlekkeloos verlopende eerste valutaveiling 22 maart


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) verwacht dat de eerste valutaveiling komende dinsdag vlekkeloos zal verlopen. De afgelopen weken is het veilingsysteem vaak uitgetest en is er frequent overleg geweest met onder meer de deviezenbanken. Het doel van de valutaveilingen is om een evenwichtskoers in de economie te vinden. Deze koers wordt ondersteund met kundig, toepasselijk en verantwoord fiscaal en monetair beleid, waardoor langdurige stabiliteit verkregen kan worden, aldus de CBvS donderdag 17 maart 2016 in een persbericht.

Het systeem van de valutaveilingen zal uiteindelijk moeten overgaan in een interbancaire markt van de valutahandel waarin naast banken mogelijk ook andere instellingen, als zij aan de gestelde normen voldoen, kunnen participeren. De middelen uit de valutaveiling zijn primair bedoeld voor bedrijven die goederen en diensten importeren.

Het belang van de valutaveilingen is dat de hoogte van de wisselkoers bepaald wordt op basis van vraag en aanbod. Ook zorgt dit systeem voor transparantie en voorspelbaarheid, omdat de veilingen met regelmaat, vooralsnog wekelijks, zullen plaatsvinden op een door de CBvS aangegeven dag en tijdstip. Vanaf de aankondiging dat de veilingen op 22 maart beginnen, vertonen de koersen op de parallelle markt een neerwaartse trend. Dit is volgens de CBvS niet verwonderlijk, omdat ook importeurs, op basis van prijsinformatie die van consumenten verkregen wordt, zich hebben uitgesproken tegen een koersniveau dat niet door de samenleving gedragen zou kunnen worden.

Die informatieverschaffing loopt via winkeliers/handelaren die aangeven welke producten zij van distributeurs willen afnemen. Indien de afzet van een bepaald product constant blijft, dan is dat een teken dat het product gewild is en dat de prijs daarvoor zich op het juiste niveau bevindt. Bij geen afzet of sterk verminderde afzet, hapert er iets aan de kwaliteit, de prijs of aan de aard van het product.

'Met zijn allen zullen wij een verkregen evenwichtskoers moeten schragen. Veel vraag uitoefenen naar vreemde valuta, hetzij direct (door te speculeren of bankrekeningen in deviezen te spekken) of indirect (door overdadig kopen van buitenlandse goederen en diensten), zal onze wisselkoers weer onder druk zetten. Ter voorkoming daarvan moet elke sector in de economie, elke entiteit, groot of klein, bedachtzaam omgaan met geldmiddelen die zij ter beschikking heeft. Een appeltje voor de dorst bewaren, zeker in tijden van stabiliteit, kan echt nooit kwaad', stelt de CBvS, die deze dagen pas is begonnen met een voorlichtingscampagne.

Vrouw geeft op 5 februari een baby aan 12-jarige jongen in Slangenhoutstraat, Paramaribo

Politie is naarstig op zoek naar de moeder van de baby


Naar pas nu bekend is geworden heeft een vrouw op 5 februari in de Slangenhoutstraat in Paramaribo een baby gegeven aan een 12-jarige jongen. De vrouw zei tegen de jongen, dat ze het meisje weer zou komen halen, maar dat is niet gebeurd. Volgens informatie van de politie is het kind vermoedelijk acht maanden oud, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 17 maart 2016.

De ouders moeten zich volgens de oproep spoedig melden bij de afdeling Jeugdzaken van de politie. Ook wordt een beroep gedaan op de samenleving, dat indien iemand informatie heeft over de ouders van het kind, die door te geven aan de politie.
Het 'regende' woensdag commentaren, toen de oproep van de politie op Facebook - die overigens ook vandaag op de Facebookpagina van het Korps Politie Suriname is gepost - verscheen: 


Oproep KORPS POLITIE SURINAME BESTRIJDING ZWARE CRIMINALITEIT FORENSISCHE...
Geplaatst door Korps Politie Suriname op donderdag 17 maart 2016

Zo vragen mensen zich af waarom dit nu pas door de politie bekend wordt gemaakt. Tot gistermiddag had niemand gereageerd op de oproep van de politie om het kind op te halen. Mocht niemand zich melden, dan zal het Openbaar Ministerie beslissen over wat verder moet gebeuren.

Geen herwaardering leerkrachten

Bond van Leraren teleurgesteld in mededelingen president Bouterse

President kondigt verlichting aan in de 'belastingsfeer'


De herwaardering van leerkrachten, zoals de Bond van Leraren (BvL) had gevraagd, zal nu niet worden toegekend. President Desi Bouterse heeft aan de BvL, de FOLS (Federatie van Onderwijzers en Leraren in Suriname) en RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) gisteravond meegedeeld, dat er wel andere verlichting komt, zoals in de belastingsfeer. Er komt nu ook geen algemene loonronde. Dit bericht Starnieuws vanochtend, donderdag 17 maart 2016.


De BvL, die teleurgesteld is omdat er geen concrete toezegging is gedaan voor herwaardering van leerkrachten, heeft vandaag een algemene ledenvergadering gepland.

President Bouterse belegt een spoedpersconferentie over de brief die BvL heeft geschreven naar de regering en wat er besproken is met de vakbeweging tijdens diverse gesprekken.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat er enkele verlichtende maatregelen zullen komen. Zo zullen goederen die behoren tot de basisgoederen invoerrechtenvrij geïmporteerd worden. Er is gesproken over een heffingskorting voor de belastingen. Ook de belasting op vakantiegeld zal minder worden.

Tijdens de bijeenkomst gisteravond werd ook gesproken over de valutaveilingen. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons was ook aanwezig bij de bespreking. Zij heeft toegelicht wat er speelt bij de volksvertegenwoordiging. De veel gehoorde kritiek - ook in de Assemblee - op het betalen van huishuur in Amerikaanse dollars en euro's valuta kwam ook aan de orde. De meest kwetsbare groepen dienen te worden ondersteund met subjectsubsidie.

Waarnemend president Hof van Justitie Rasoelbaks beëdigt drie nieuwe fungerend-griffiers

Er zijn nog steeds te weinig griffiers en rechters waardoor behandeling zaken te lang duurt

 
Nathaly Amatkarijo, Cherida Tamsiran-Harris en Bitoya Pakosie zijn gisteren door waarnemend president van het Hof van Justitie Iwan Rasoelbaks beëdigd tot fungerend-griffier bij het Hof. Hij legde in zijn toespraak, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 17 maart 2016, de nadruk op de taken van griffiers en hun werkhouding. Om het werk uit te voeren zijn communicatie, nauwgezetheid en in teamverband kunnen werken, heel belangrijk. Er zijn nog steeds te weinig rechters en griffiers, waardoor het te lang duurt voordat een zaak afgerond kan worden en een vonnis op schrift kan worden afgerond.

Rasoelbaks zei, dat het aantal rechtszaken alleen maar toeneemt. Het duurt te lang voordat civiele en strafzaken afgehandeld kunnen worden. Rasoelbaks stelde, dat op de civiele afdeling geen genoegen genomen kan worden met maar twee griffiers, voor de ondersteuning van de honderden zaken die op de rol zijn.

Hij zei blij te zijn met de beëdiging van drie nieuwe fungerend-griffiers. Rasoelbaks stond lang stil bij hoe belangrijk integriteit is. Griffiers mogen geen giften accepteren om zaken te bespoedigen. 'Neem niks, het gevaar schuilt. Voorkom het, want de belofte die u hebt afgelegd is even sterk als de eed', sprak Rasoelbaks.

Griffiers bereiden de rollen voor in samenspraak met de rechters. Zij ondersteunen het werk van de rechters. Zij moeten ook de geheimhouding in acht nemen. Zij zorgen voor de notulen en helpen relevante juridische feiten te selecteren en vast te leggen. De griffier is feitelijk de contactpersoon tussen het publiek en de rechter.

Minister Van Dijk-Silos krijgt beschikking over een Toyota Land Cruiser Prado

Bewindsvrouwe maakt nog gebruik van auto Onafhankelijk Kiesbureau

 
Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie bevestigt vanochtend, donderdag 17 maart 2016, via Starnieuws, dat de Onderraad voor Aanbesteding en Gunning heeft goedgekeurd dat een Toyota Land Cruiser Prado aangeschaft zal worden voor haar ministerie.  De bewindsvrouwe rijdt nu nog in een auto van het Onafhankelijk Kiesbureau met goedkeuring van haar collega van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het nieuwe voertuig kost 61.500 Amerikaanse dollar tegen de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname.

De minister deelt mee, dat de missive van vicepresident Ashwin Adhin binnengekomen is. De procedure is via de comptabele regels ingezet voor autorisatie bij het ministerie van Financiën. 'Ik heb gekozen voor een soepele regeling, zonder voorschot te betalen, gezien de economische situatie. In twee jaar is het voertuig afbetaald en het maandelijkse leasebedrag is evenveel als een huurauto van een minister kost. Ik heb vanaf het begin voor gepleit om geen auto's te huren', zegt Van Dijk-Silos. Zij stelt, dat voertuigen voor ministers nou eenmaal duur zijn.

In De Nationale Assemblee is de auto waarin de bewindsvrouw nu rijdt tot een issue gemaakt. Opgemerkt werd daar, dat zij een auto zou hebben gekocht als voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau en deze zou verhuren aan de overheid. De minister weerlegde dat verhaal. Zij had destijds als OKB-voorzitter een oude auto gekocht volgens de comptabele regels, nadat een andere auto was aangeschaft. Zij maakt gebruik van dit voertuig dat toebehoort aan Binnenlandse Zaken.

Na alle heisa over de auto in De Nationale Assemblee, deelde de minister mee dat het het beste is om ook een auto aan te schaffen waar bewindslieden recht op hebben. 'Nu weet eenieder dat voor de minister van Justitie en Politie een auto wordt aangeschaft die aan de Staat toebehoort', zegt Van Dijk-Silos.

Uit de missive blijkt dat een leaseovereenkomst van minimaal 24 maanden wordt aangegaan. Suroto NV/CKC heeft de gunning gekregen.

NDP-fractie is niet tegen valutaveilingen, maar heeft enkele nog onbeantwoorde vragen

Misiekaba: 'Hoe moeten mensen die huishuur in vreemde valuta betalen het doen?'


NDP-fractieleider André Misiekaba, zegt vandaag, donderdag 17 maart 2016, op Starnieuws, dat zijn fractie niet tegen valutaveilingen is, maar dat er wel enkele zorgpunten zijn waarop antwoord gegeven moet worden door de regering. Het gaat om beleidsaangelegenheden die niet door governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) beantwoord kunnen worden. Hij zegt, dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën werkt aan het verkrijgen een lening. Zodra er wat meer duidelijkheid is, zal Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons een openbare vergadering uitschrijven.

Misiekaba verwacht, dat de vergadering in elk geval voordat de veiling op 22 maart plaatsvindt zal worden gehouden. De vraagpunten waarmee de coalitie zit, zijn onder andere wat er zal gebeuren met de prijzen in de winkels als de importkoers (douanekoers) wordt losgelaten. Ook de brandstofprijzen zullen de lucht in gaan.

Er werd op 18 november vorig jaar gedevalueerd, waarbij de officiële koers gemiddeld Srd 4 voor de Amerikaanse dollar word. Bij de veilingen zal de officiële koers die dan bepaald zal worden verder omhoog gaan.

'Wij willen weten hoe studenten die hun studie in vreemde valuta betalen of de tegenwaarde daarvan, uit moeten komen. Hoe moeten mensen die huishuur in vreemde valuta betalen het doen?', vraagt Misiekaba zich af. Van de regering wordt antwoord verwacht op de vraag hoe sociaal zwakkeren worden opgevangen. Op grond van deze zaken heeft Misiekaba gevraagd om de valutaveiling aan te houden tot er duidelijkheid komt vanuit de regering.

De governor van de CBvS is volgens Misiekaba overtuigd, dat de veiling succesvol zal zijn. Dit heeft hij duidelijk laten blijken tijdens een interne sessie die gehouden is voor De Nationale Assemblee. 'De governor is enthousiast erover en hij gelooft er in. Dat is geruststellend, maar beleidsvragen kan hij niet beantwoorden. Dat moet de regering doen', stelt Misiekaba.

Korps Politie Suriname neemt deel aan mogelijke nationale dag van rouw 30 juni

Politie wil agenten herdenken die tijdens hun dienstoefening om het leven zijn gekomen

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
Korpschef Agnes Daniel van het Korps Politie Suriname vindt het gepast dat de politie deelneemt aan de eventuele nationale dag van rouw op 30 juni. Politieambtenaren die tijdens hun dienstuitoefening omgekomen zijn worden dan ook herdacht. Dit meldt de afdeling Public Relations van de politie vandaag, donderdag 17 maart 2016, in een persbericht.

De voorzitter van het comité herdenking slachtoffers en nabestaanden politiek geweld, Humprey Jeroe, heeft afgelopen vrijdag, samen met 'getuigenis' onderzoeker Sandew Hira ofwel Dew Baboeram, een bezoek gebracht aan de korpschef.

Het is de bedoeling om 30 juni alle slachtoffers sinds 1975, die tijdens de uitoefening van hun dienst het leven hebben gelaten, te herdenken. Aangezien ook binnen het Korps Politie Suriname politieambtenaren tijdens de uitoefening van hun beroep het leven hebben gelaten, is door de korpsleiding positief beslist over deelname aan de dag, waarvan overigens nog niet bekend is of het een officiële dag van nationale rouw wordt.

(Red. De Surinaamse Krant)