vrijdag 18 maart 2016

Assemblee vergadert maandag 21 maart over economische situatie

Valutaveilingen Centrale Bank staan 22 maart op agenda parlement


De Nationale Assemblee (DNA) komt maandag in openbare vergadering bijeen  om de huidige economische situatie met de regering te bespreken. Dat is vandaag, vrijdag18 maart 2016, besloten tijdens een huishoudelijke vergadering. Dinsdag volgt een openbare bijeenkomst waarbij over de te houden valutaveilingen gesproken zal worden, zo bericht Starnieuws.

Zowel oppositie als coalitie hebben aangegeven, dat er behoefte is om de situatie met de regering te bespreken. Parlementariërs willen geïnformeerd worden over wat de plannen van de regering zijn om verlichting te brengen in de noden van burgers, die hard geraakt worden door de huidige problemen. Door de devaluatie van de Surinaamse munt en de op hol geslagen wisselkoers voor vreemde valuta is het leven voor talrijke burgers moeilijker geworden.

Tijdens de huishoudelijke vergadering zijn de commissies van rapporteurs samengesteld die voorbereidingen moeten treffen voor de behandeling van de Wet op Casinobelasting en de Wet op Hazardspelen.

De twee commissies zullen de komende periode besprekingen voeren met relevante personen, instituten en organisaties en daarna een preadvies uitbrengen aan het college. Daarna vindt de behandeling in het openbaar plaats.

Minister Dodson: 'Er loopt een onderzoek naar aankoop reserveonderdelen MAN-generatoren bij EBS'

Dodson vooraf niet in kennis gesteld van contract met Olibis

'Het is niet wenselijk dat personen en bedrijven onnodig in een kwaad daglicht geplaatst worden'


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) laat vandaag, vrijdag 18 maart 2016, via een persbericht weten, dat een onderzoek loopt naar de aankoop van reserve onderdelen voor MAN-generatoren van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). De minister is vooraf niet op de hoogte gesteld over het contract dat is gesloten met NV Olibis. NH belooft transparantie in de kwestie. Na het onderzoek worden de bevindingen kenbaar gemaakt.

Vers in het geheugen zijn de perikelen rondom voorfinanciering binnen EBS en het effect daarvan op de kaspositie van het bedrijf. Begrijpelijk dat bij een dergelijke zaak welke zich recent weer voorgedaan heeft, er enorme commotie ontstond binnen de samenleving en de geruchtenmachine op volle toeren draaide, aldus het ministerie.

Uit voorlopig onderzoek is volgens het minsterie het volgende gebleken:

- Vanwege dringende noodzaak om de MAN-generatoren in de nieuwe centrale van de N.V. EBS draaiende te houden, werd een overeenkomst aangegaan met de firma N.V. Olibis, ter waarde van 5 miljoen Amerikaanse dollar. Uit de aangetroffen stukken blijkt verder, dat financiering van de benodigde onderdelen door financiële instellingen in Suriname moeizaam ging en dat de bereidheid tot financiering minimaal was. Hierdoor was het energiebedrijf genoodzaakt bij de leverancier van de machines (N.V. Olibis) aan te kloppen voor voorfinanciering.
Naast rente bracht de leverancier enkele extra kosten in rekening als voorwaarde. Bij elkaar opgeteld is er een percentage van 22,5% overeengekomen, met nog een boeterente van 1% bij wanprestatie.
- Verder blijkt, dat de toenmalige Raad van Commissarissen (RvC) goedkeuring had verleend aan eerder genoemde overeenkomst, omdat ze overtuigd was door de technisch directeur dat er geen andere financieringsopties mogelijk waren. Ook de screening door de juridische afdeling was doorslaggevend voor het besluit van de rvc.

Nu vindt de verificatie plaats van de aangegeven details, waarna er een besluit genomen wordt conform de statuten van het bedrijf, zegt NH. 'Ten overvloede kan aangegeven worden, dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen als vertegenwoordiger van de aandeelhouder, noch door de technisch directeur noch door de Raad van Commissarissen in kennis was gesteld van deze ontwikkelingen. Het ministerie zal er te allen tijde voor waken dat het bedrijf niet in een situatie gemanoeuvreerd wordt, waarbij onnodige kosten gepaard gaan met de bedrijfsvoering en betreurt het dat de NV. EBS wederom negatief in de publiciteit is gebracht', aldus NH in het persbericht.

'Aan de samenleving wordt gevraagd geduld te betrachten in deze kwestie aangezien het onderzoek nog voortduurt. Ook is het niet nodig verkeerde associaties te leggen met voormalige malversaties en is het niet wenselijk dat personen en bedrijven onnodig in een kwaad daglicht geplaatst worden.
Het ministerie is voorstander van volledige transparantie en zal na afronding van het onderzoek de resultaten en de verder te nemen stappen delen met de samenleving.'

Meer slachtoffers seksueel geweld voorganger op Curaçao melden zich

Advocate Saleh-Kostrzewski: 'Ik wil zo min mogelijk informatie over mijn cliënten geven'
  
Een zelfverklaarde apostel (51) is aangehouden als verdachte van zedenmisdrijven


Meer slachtoffers van seksueel misbruik door een voorganger van een kerk hebben zich bij advocate Olga Saleh-Kostrzewski gemeld. Dat bevestigt zij vandaag, vrijdag 18 maart 2016, in de Amigoe. De zelfverklaarde apostel O. B. (51) werd vanochtend thuis aangehouden.
 
Zoals de advocate eerder deze week al liet weten, werd zij onlangs door een eerste slachtoffer van seksueel misbruik ingehuurd. Dit slachtoffer heeft al aangifte gedaan bij de politie. Ze stelt niet te weten of de aanhouding van de priester en de gerelateerde huiszoekingen het gevolg zijn van de aangifte die haar cliënte in eerste instantie heeft gedaan. 'Andere slachtoffers hebben ook aangifte kunnen doen.'

Nu hebben meer slachtoffers zich bij de advocate gemeld. Om hoeveel mensen het gaat en wat hun leeftijd is, wil de advocate niet kwijt. 'Ik wil zo min mogelijk informatie over de cliënten geven. Het zijn in ieder geval meerdere slachtoffers die zich bij mij hebben gemeld. Ik ben nu bezig met onderzoek', aldus Saleh-Kostrzewski. Op de vraag of er door de nieuwe cliënten al aangiftes zijn gedaan, antwoordde de advocate: 'Hier zijn we mee bezig.'

O.B. werd vanochtend aangehouden als verdachte in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. De man wordt verdacht van zedenmisdrijven en tegen hem zijn meerdere aangiftes gedaan. Het OM stelt niet uit te sluiten dat er meer aangiftes zullen volgen.

Naast de aanhouding vonden er, onder leiding van de rechter-commissaris, ook twee huiszoekingen plaats. OM-woordvoerder Norman Serphos meldt dat een huiszoeking in het huis van de man in de Dommelstraat in de wijk Suffisant plaatsvond. De tweede huiszoeking werd gedaan bij het gebedshuis waar de man opereert, in de wijk Kwartier.

Veroordeelde schutter dubbele moord in 2014 bij Bullenbaai, Curaçao, trekt hoger beroep in

Schutter (26) werd in september 2015 tot 25 jaar cel veroordeeld


De veroordeelde moordenaar Nahum Heeren (26) heeft gistermiddag het hoger beroep ingetrokken dat hij tegen zijn vonnis had ingesteld. Hij kreeg op 11 september vorig jaar 25 jaar gevangenisstraf opgelegd voor zijn betrokkenheid bij de dubbele moord bij Bullenbaai in 2014. De beroepszaak werd dus niet behandeld, waardoor de celstraf van 25 jaar blijft staan, zo bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 18 maart 2016.

De dubbele moord was een fatale ripdeal, werd ter zitting duidelijk. Het jonge stel Nikita Attaf en Shendrick Randt werd op 17 maart 2014 op koelbloedige wijze door het hoofd geschoten en hun lichamen werden in de kunuku achtergelaten. Dit nadat zij van een partij drugs (marihuana) werden beroofd. De rechter achtte vorig jaar moord met voorbedachten rade niet bewezen.

De tweede schutter, Jhoan ‘Patsu’ Franco Franco (Colombia, 27), kreeg twintig jaar cel opgelegd.

Heeren en Franco Franco gingen Attaf ophalen om zaken te doen, en zij kwam met haar vriend Randt. Volgens Heeren schoot Franco Franco eerst en droeg die hem daarna bedreigend op om ook te schieten, en volgens Franco Franco was het precies omgekeerd. De reden voor het schieten werd niet duidelijk.

In het geval van Heeren hield de rechter tevens rekening met een reeks ernstige delicten waaraan hij zich in een korte periode schuldig had gemaakt. Zo heeft hij samen met anderen op 8 februari 2014 een gewelddadige overval gepleegd op de familie Attaf. Bij deze overval zijn de slachtoffers met wapens bedreigd en met ‘tiewraps’ vastgebonden. Dit alles vond plaats in het bijzijn van jonge kinderen. Heeren had hierin een leidende rol, net als bij het witwassen van de verkregen buit. Voorts is hij uit winstbejag ‘behulpzaam’ geweest bij het plegen van nog een overval, namelijk bij San Sebastian op 27 juli 2014. “Dit soort feiten brengt bij de directe slachtoffers grote angst teweeg. Bovendien veroorzaken feiten als deze gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving”, merkte de rechter op.

Verder werden de Colombiaanse broers Rudolf en Fabian Virama Franco en medeverdachte Bledisson Vanegas Garcia veroordeeld tot respectievelijk vier en acht jaar cel voor hun betrokkenheid bij de overval op de familie Attaf, een overval bij San Sebastian en wapenbezit.
Voorts wees de rechter de vordering toe van de nabestaanden en degenen die slachtoffer zijn geworden van de criminele activiteiten van deze groep mannen. Het gaat hier om een totaalbedrag van ruim 60.000 gulden.

Officier van Justitie Leomar Angela eiste eerder respectievelijk 30 en 28 jaar cel voor Heeren en Franco Franco en eiste tevens acht jaar cel voor Fabian Virama Franco, zeven jaar voor Vanegas Garcia en zes jaar voor Rudolf Virama Franco.

KPMG Dutch Caribbean betreurt uitspraken 2e Kamerleden Bosman (VVD) en Van Raak (SP)

'We zijn accountant voor telecombedrijf UTS en er is geen verband met Robbies Lottery of Francesco Corallo'

'Het is jammer, dat Bosman en Van Raak niet even contact met ons hebben opgenomen voor ze hun vragen stelden'


KPMG Dutch Caribbean betreur het, dat de Tweede Kamerleden André Bosman (VVD) en Ronald van Raak (SP) twijfelen aan de integriteit van het accountantskantoor. KPMG DC is accountant voor telecombedrijf UTS, maar er is geen verband met Robbies Lottery of Francesco Corallo, aldus Raymond Begina, managing partner van KPMG DC, vanmiddag, vrijdag 18 maart 2016, in de Amigoe.
 
Begina schrijft dit naar aanleiding van de vragen die beide Kamerleden gisteren stelden aan de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) Bosman en Van Raak wilden opheldering over de relatie tussen KPMG en de illegale goksector op Curaçao en St. Maarten. Ze baseerden zich op een uitspraak van zakenman Corallo in de Volkskrant in september 2015, dat KPMG zijn boeken controleert. Daarnaast wordt in sommige media ook de rol van KPMG DC als boekhouder van UTS in twijfel getrokken, omdat het netwerk van het telecombedrijf gebruikt wordt bij sms-loterijen.

'Vanwege alle aandacht door deze Kamervragen voelen wij ons gedwongen met een openbare verklaring te komen', schrijft Begina in een reactie. 'KPMG DC is de controlerend accountant van het telecommunicatiebedrijf UTS. Het gesuggereerde verband tussen UTS en KPMG enerzijds en Robbies Lotteries en Francesco Corallo anderzijds bestaat niet.’

KPMG DC was wel werkzaam voor een bedrijf van Corallo op St. Maarten, maar die werkzaamheden werden begin 2015 officieel beëindigd, dus maanden voor de uitspraak van Corallo dat KPMG zijn boeken controleerde. 'Over de achtergrond van de beëindiging zullen wij geen mededelingen doen, anders dan dat deze beëindiging op ons initiatief tot stand is gekomen', schrijft Begina.

In een telefonische toelichting zegt, hij dat KPMG DC, licentiehouder voor KPMG International, ook voor 2015 nooit een controleverklaring heeft afgegeven voor bedrijven van Corallo op St. Maarten, maar dat het om standaardwerkzaamheden ging. 'Het is jammer dat Bosman en Van Raak niet even contact met ons hebben opgenomen voor ze hun vragen stelden. We zullen geen vertrouwelijke informatie geven over onze klanten, maar we hadden wel duidelijk kunnen maken dat hun suggesties niet kloppen', aldus Begina.

SP’er Van Raak laat weten blij te zijn met de reactie. 'Ze bevestigen dat ze tot begin 2015 de controle van Corallo deden. Het onderzoek naar de verbondenheid tussen de onder- en bovenwereld zal duidelijk moeten maken wat er in die periode allemaal wel of niet is gebeurd', aldus Van Raak.

In een artikel op opiniesite The Post Online (zie hieronder) herhaalde hij vandaag, dat hij twijfelt aan het accountantskantoor en verwees naar het onderzoek naar de relatie tussen de gokindustrie en de politiek, waar hij samen met Bosman om heeft gevraagd. 'Bij onderzoek naar de (illegale) gokindustrie hoort ook onderzoek naar de controleurs. Ik wil graag geloven dat alles wat Corallo doet ook goed is, omdat KPMG het heeft gecontroleerd. Maar dan wil ik graag eerst wat meer weten over de betrouwbaarheid van KPMG.'

Gaming Board begint binnenkort met werkzaamheden

Minister van Justitie en Politie maakt kennis met leiding toezichthoudende organisatie op kansspelen

(Bron foto: ministerie van Justitie en Politie)

De Gaming Board, die controle en toezicht op kansspelen in Suriname moet houden, start binnenkort met haar operationele werkzaamheden. Dit kwam vandaag, vrijdag 18 maart 2016, aan de orde tijdens de officiële kennismaking tussen minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie en de leiding van de Gaming Board, zo bericht het ministerie in een persbericht.

De directeur van de Gaming Board, Dayanand Bandhoe, liet weten dat een stappenplan klaar ligt.

De Gaming Board werd bij wet in 2009 ingesteld en daarin hebben ook zitting de ministeries van Financiën en Handel en Industrie. De verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van Justitie en Politie. De minister heeft aangegeven dat de relatie tussen haar en de Board goed moet lopen.

Van Dijk-Silos gaf aan, dat er nagedacht moeten worden over hoe de Board corruptie ongevoelig en integer te maken. Er moet een goede profielschets van het personeel worden gemaakt. De Board moet in de toekomst zelfstandig kunnen opereren.

'Jullie zijn de toezichthouder en jullie moeten gaan werken aan het vertrouwen. Jullie hebben een maatschappelijke functie en het is belangrijk dat u de plek inneemt die u bij wet is toegekend', zei de minister. Het team zal op grond van de wet de ruimte krijgt om te functioneren. Het moet uitgebreid worden en uitgroeien tot een goed functionerende instituut.

Monument der Gevallenen Binnenlandse Oorlog onthuld aan Waterkant, Paramaribo

Oud-dienstplichtig soldaat Garbin: 'Wij worden jaar in jaar uit vergeten'


Het monument Monumenten der Gevallenen Binnenlandse Oorlog is gisteren officieel onthuld aan de Waterkant in Paramaribo. Een eerste krans werd gelegd door de voorzitter van de Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons. President Desi Bouterse legde namens de Nationale Commissie 40 jaar Srefidensi ook een krans. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 18 maart 2016.

Dit monument staat symbool voor alle mensen die zijn omgekomen in de ‘vuile oorlog’, maar moet volgens Henk Herenberg, voorzitter van de presidentiële commissie, ook betekenen dat zo iets zich in Suriname nooit meer mag voordoen. Het monument moet een soort van gateway vormen naar de commissie voor nationale verzoening/waarheidsvinding.

Omdat De Nationale Assemblee de waarheidscommissie bij wet moet regelen, werd de DNA-voorzitter in de gelegenheid gesteld om de eerste krans te leggen als overstap naar waarheidsvinding.

'Als ik eraan terugdenk, lijkt het op een strijd van gisteren', vertelt de 49-jarige Hendrie Garbin over de oorlog die dertig jaar geleden is gevoerd in het binnenland. Op 16 juni is het precies dertig jaar geleden dat Surinamers gewapend tegenover elkaar hebben gestaan. De militairen die hebben gestreden zijn een vergeten groep. 'Wij worden jaar in jaar uit vergeten', zegt Garbin, aldus de Ware Tijd vandaag.

Volgens Garbin was het een strijd om de soevereiniteit van het land te behouden. 'Als die oorlog niet was geweest, hadden wij dit Suriname vandaag niet.' Als 18-jarige dienstplichtige bij het Nationaal Leger behoorde hij tot de eenheden die de groep die gestationeerd was op Stolkertsijver moesten vervangen, om uiteindelijk op te rukken naar Albina.

'Dit is wat wij mede nastreven, erkenning en dat de slachtoffers een beetje rust vinden. Ik denk dat de nabestaanden zich gelukkig kunnen prijzen', zegt Humphrey Jeroe voorzitter van het Comité slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld van 1975 tot Heden. Hoewel Jeroe niet pretendeert, dat een monument het diepe leed verzacht, herinnert het Suriname wel eraan wat er is gebeurd. 'En het helpt ook om tegen elkaar te zeggen dat het niet weer mag gebeuren. Het is een monument waar je aandacht krijgt voor slachtoffers.'

Het monument der gevallenen in de Memre Buku Kazerne wordt op 22 maart door de president onthuld.

Als straf voor slecht gemaakte repetities op school laten adoptie-ouders hun zoon (11) telkens hele ui eten

Adoptiezoon heeft zichtbare gevolgen mishandeling op lichaam


De adoptie-ouders R. (46 en 28 jaar) zijn donderdag 10 maart door de politie van Nickerie aangehouden als verdachten van mishandeling van hun 11-jarige adoptiezoon. Na verkregen informatie startte de politie een onderzoek naar de leefsituatie van de jongen, die geadopteerd is door het echtpaar, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 18 maart 2016.

Agenten ontdekten, dat de jongen striemen op zijn bil had en andere plekken op het lichaam. De jongen verklaarde met een ketting te zijn geslagen door zijn adoptie-ouders. Bij elke onvoldoende die hij bij een repetitie behaalde moest hij een hele ui eten als strafmaatregel.

De politie heeft na deze informatie te hebben uitgewerkt het echtpaar aangehouden. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het stel in verzekering gesteld.

Ana Nantawi en Ketoera Aparaka uit Trio-dorp Tepu ronden met succes training zonne-energie in India af

Zes maanden training volgen in een voor de Trio-vrouwen vreemde omgeving met vreemde taal

Ana (l) en Ketoera met de Indiase ambassadeur Satender Kumar en BuZa-directeur Henry MacDonald (foto: Kevin Ngadimin/Dagblad Suriname)
Echtgenoot  Aparaka overlijdt tijdens haar verblijf in India


Ana Nantawi en Ketoera Aparaka, twee Trio-inheemse vrouwen uit het dorp Tepu, in het district Sipaliwini, vertrokken in september 2015 richting India voor een training Solar Engineering. Drie dagen geleden keerden zij terug naar Suriname, na de training succesvol te hebben afgerond. Het opmerkelijke is, dat de vrouwen de training hebben kunnen ronden zonder de Nederlandse taal, de Engelse en Hindi machtig te zijn, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 18 maart 2016.

Volgens Minu Parahoe van het Amazon Conservation Team (ACT) was naar Paramaribo komen voor de vrouwen al iets nieuws was, laat staan richting India vertrekken.


Nantawi zei na terugkeer in Suriname, dat zij elke avond dachten over hoe zij de volgende dag zouden aangaan. Tijdens de zes maanden in India overleed de echtgenoot van Aparaka, maar zij besloot toch in India te blijven om haar training af te ronden. De gedrevenheid om deel te nemen aan de training in India kwam voort uit het feit dat de twee inheemse vrouwen graag ook ontwikkeling zien in hun dorp.

Henry Mac Donald, directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat dit als een voorbeeld mag dienen voor de wereld.

Nantawi en Aparaka zullen nu ervoor zorg moeten dragen, dat de kennis die zij hebben opgedaan, in hun dorp verder verspreid wordt. Hiermee zal een fundament moeten worden gelegd voor de ontwikkeling op het gebied van energie/elektrificatie in het dorp. In beginsel kan worden gezegd dat het echte werk nu pas begint.

Nantawi en Aparaka kunnen nu zonne-energiesystemen opzetten, onderhouden en repareren. De trainingsmogelijkheid vloeit voort uit een samenwerking tussen ACT Suriname, het Barefoot College in Tiloniya, Rajasthan (India), en de Indiase overheid.

President Bouterse: India heeft dienstreis vicepresident Adhin betaald

Reizen op kosten ander land binnen diplomatieke kringen als schande gezien

Vijf ministers zijn deze dagen ergens in het buitenland...


De regering van India draait volledig op voor de onlangs ondernomen dienstreis van vicepresident Ashwin Adhin President Desi Bouterse bevestigde gisteren tijdens zijn persconferentie over de situatie in het land, dat Suriname niet opdraait voor de kosten, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 18 maart 2016.

'Niet Suriname heeft betaald voor zijn reis. Wij vonden het wel nodig, dat de vicepresident in India moest zijn en wij hebben geen bezwaar als de regering van India wil betalen, omdat wij het zelf niet betalen', aldus Bouterse.

Adhin heeft op 12 maart het Global Leadership Forum toegesproken. Dit wereldforum had als thema ‘Ethics in business’. Adhin vertrok 7 maart, vlak nadat hij een vergadering van de Raad van Ministers had gehouden. Hij moest volgens planning gisteren zijn teruggekeerd. Zijn vrouw en drie medewerkers zijn ook met hem meegereisd.

Internationaal is het een gewoonte dat toppers van staten, in dit geval de president of vicepresident, voor hun eigen kosten opdraaien bij bezoek aan een land. Reizen op kosten van een vreemde mogendheid wordt in diplomatieke kringen als een schande vertaald, aldus het dagblad.

Opmerkelijk is, zo schrijft het Dagblad Suriname, dat momenteel de ministers Gilmore Hoefdraad (Financiën), Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling), Niermala Badrising (Buitenlandse Zaken), Mike Noersalim (Binnenlandse Zaken) en Patrick Pengel (Volksgezondheid) in het buitenland vertoeven. De minister van Financiën is volgens Bouterse op reis om een lening via een fonds te bewerkstelligen. Pengel verblijft wegens privéredenen op Cuba, Noersalim is weg voor de vergadering van de Verenigde Naties. Hij heeft dinsdag 15 maart de 60e zitting van de Commissie voor de Status van Vrouwen in New York toegesproken. Dikan is volgens informatie momenteel in Bolivia, terwijl het niet duidelijk is waar Badrising verblijft.

HBO-studenten uit St. Lucia op bezoek bij ministerie van Arbeid

Studenten krijgen inzicht in procedure werken in Suriname

(Bron foto: ministerie van Arbeid)
Zes HBO-studenten uit St. Lucia hebben onder leiding van Salas Hamilton van het CARICOM- Secretariaat een bezoek gebracht aan het ministerie van Arbeid. Dit bezoek dat gisteren plaatsvond, moet gezien worden om de integratie te bevorderen binnen de CARICOM Single Market and Economy (CSME), zo bericht het ministerie vandaag, vrijdag 18 maart 2016.

In Suriname is het ministerie van Arbeid belast met het vrij verkeer van personen binnen de CARICOM. Het ministerie is het aanspreekpunt voor CARICOM-burgers die in Suriname willen werken. De studenten zijn in Suriname om op praktische wijze kennis te maken met alle werkprocessen die nodig zijn wanneer men als CARICOM-burger legaal wil wonen en werken in Suriname.

Tijdens dit bezoek hebben de studenten van gedachten gewisseld met de deskundigen van Arbeid: Rita Henry, hoofd van de afdeling Wetgeving en de verantwoordelijke functionaris van het ministerie van Arbeid voor het Vrij Verkeer van Personen in CARICOM en Joan Rellum, hoofd van de dienst Arbeidsbemiddeling, waaronder de afdeling Werkvergunning Vreemdelingen ressorteert.

De studenten brengen diverse bezoeken aan instanties die nodig zijn voor het in orde maken van onder andere een verblijfsvergunning en een werkvergunning. Ze kregen inzicht in de toepassing van het certificaat van bekwaamheid voor CARICOM-burgers.

Aan de studenten is met een PowerPoint-presentatie uitgebreid uitleg gegeven over de te volgen procedure en de benodigdheden. Voor bepaalde categorieën van beroepen hebben CARICOM-burgers slechts een certificaat van bekwaamheid nodig om in Suriname te mogen werken. Dit geldt ook voor Surinamers die in één van de CARICOM-landen wensen te werken. Vanaf de implementatie van CSME in 2006 heeft het ministerie ongeveer 115 certificaten verstrekt aan Surinamers die werken of wensen te werken binnen de CARICOM.

Over het algemeen hebben vreemdelingen die in Suriname wensen te werken een werkvergunning nodig, echter geldt deze regeling niet voor alle personen in de CARICOM. De studenten van St. Lucia kijken terug op een zeer vruchtbare ontmoeting en hopen zo gauw mogelijk hun studie af te ronden om te komen werken in Suriname. Hamilton heeft aangehaald dat er veel mogelijkheden zijn in Suriname in verschillende sectoren. Tijdens deze missie hebben de studenten kennis gemaakt met de Surinaamse cultuur en leefwijze. Ze hebben zelfs een paar Nederlandse woorden geleerd en kunnen ook alleen hun bestemming bereiken met het openbaar vervoer.

De kibrahacha op Curaçao staat al in volle bloei

Kleine regentijd lijkt al te zijn ingezet...


Normaal valt de kleine regentijd op Curaçao in de maand mei. De afgelopen paar jaar viel de bui echter al in maart. Zo ook dit jaar. Wie al wat langer op het eiland woont, weet dat die ene bui die dan valt, een transformatie teweeg brengt die slechts enkele dagen duurt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 18 maart 2016. 

Bomen als de brasia, de bonchi kabai en natuurlijk de kibrahacha gebruiken het kleine beetje water voor het produceren van bloemen en vruchten/zaden voor de volgende generatie.

De afgelopen dagen mochten we weer genieten van de gele bloemenpracht van de kibrahacha. En ook verschillende vogels en deze leguaan genoten van de nectar in de bloemen en de bloemblaadjes zelf. De bloemenzee is er maar twee dagen. En dan is het feest weer over.

Weer klinkende namen op Curaçao North Sea Jazz Festival

Tom Jones, Level 42, Kassav', Michael Bolton en Juan Luis Guerra begin september op Curaçao


Tom Jones (zie foto - Bron: Twitter/Tom Jones), Jamie Cullum, Level 42, Branford Marsalis & Kurt Elling, Melody Gardot, Michael Bolton en Snarky Puppy staan dit jaar op het podium van Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF). Dat heeft de organisatie gisteren bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 18 maart 2016. Het grootste muziekfestival van Curaçao vindt dit jaar plaats op 1, 2 en 3 september.
Eerder werden al namen zoals Kassav’ en Juan Luis Guerra bekendgemaakt. Beiden zullen op donderdag 1 september optreden.

Speciaal voor het festival stelde producer Sergio George ‘Our Cuban Affair’ samen; een bijzonder project om het publiek het beste te bieden uit de Cubaanse muziek. Rond de topformatie Havana D’ Primera van Alexander Abreu is een schare van zangers en zangeres verzameld waarbij de medewerking van Aymee Nuviola, Isaac Delgado, Paulito FG en de leadzangers van Los Van Van zijn bevestigd. 'Een eenmalig historisch optreden waarmee het programma van vrijdag op het Sam Cooke-podium aanvangt', aldus de organisatie.

Anderen die op vrijdag optreden, zijn Tom Jones, Jamie Cullum, Level 42, Melody Gardot en Branford Marsalis & Kurt Elling Group.

Op zaterdag, 3 september, beklimmen Michael Bolton en Snarky Puppy het podium. De organisatie is nog volop bezig met diverse andere artiesten. Die zullen in de loop van de komende maanden bekend worden gemaakt.

Dorpen binnenland blij met geleverde brandstof, maar die is slechts voldoende voor een maand, hooguit...

'Mensen bereid om voor stroom te betalen, nu zij steeds van overheid afhankelijk zijn'

 
Een combinatie van opluchting, ongeduld en onzekerheid leeft onder bewoners van dorpen in het binnenland die deze dagen worden voorzien van brandstof voor het opwekken van elektriciteit. Opluchting bij gemeenschappen die al voorzien zijn, ongeduld in de dorpen die nog moeten volgen, maar algehele onzekerheid, omdat er geen garantie is dat zij niet weer langdurig in het donker komen te zitten, zo schrijft althans de Ware Tijd vandaag, vrijdag 18 maart 2016.

De brandstof die wordt geleverd is echter hoogstens voor één maand voldoende. Dorpelingen zijn door deze onzekerheid steeds meer bereid om te betalen voor stroom. 'De mensen hebben er helemaal geen moeite mee. Nu zijn ze afhankelijk van de overheid om aan energie te komen. Het is niet prettig', zegt districtscommissaris Armand Jurel van het Boven-Surinamegebied.

De distributie van brandstof door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) begon vorige week nadat de overheid had voldaan aan de betalingsachterstand bij de leverancier. Een medewerker van de afdeling vertelt dat de distributie al voor een groot deel is afgerond.

Patricia Sabajo, dorpskapitein van Powakka in Para zegt opgelucht te zijn dat het dorp nu weer stroom heeft. Het gebied zat ongeveer een maand in het donker. 'We gingen huis-aan-huis om geld in te zamelen om zelf in brandstof te voorzien. Als we moeten betalen om 1x24 uur stroom te hebben, is dat geen probleem, want nu moeten we telkens wachten op de overheid. Het is lastig.'

Het ministerie van NH heeft verschillende projecten in de planning, om gebieden die met een structureel stroomgebrek kampen duurzaam te voorzien van elektriciteit. Het ligt in de bedoeling om eind 2017 de primitieve wijze van stroomvoorziening achter de rug te hebben. Tot die periode is het hopen dat de overheid de leverancier van dieselolie op tijd betaalt.

In alle stilte zou in Coronie gewerkt worden aan opbouw kokosindustrie

Kokos-plannen in Coronie ondersteund door EU en ministerie van LVV


'We werken in alle stilte. Het is goed om aan het resultaat ruchtbaarheid te geven', zegt Mohamed Kodabaks, die als contactpersoon optreedt tussen de Europese Unie (EU) en de nationale belanghebbenden, vandaag, vrijdag 18 maart 2016, in de Ware Tijd. De EU ondersteunt negen landen in de regio om de kokosindustrie te ontwikkelen. Tot nu toe verloopt alles nog volgens planning. 

Na de eerste bijeenkomst van belangengroepen in de kokossector in juni 2015 zijn er flink wat stappen gezet. Vorige maand werd een onderzoek onder kokostelers in Coronie, die meer dan één hectare grond hebben, afgerond en de informatie wordt nu verwerkt.

'We hebben een inventarisatie, volgens de regels van de VN Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO, Food and Agriculture Organization), gehouden. Verder hebben we ook onderzocht wat de problemen van de mensen zijn. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zal er een strategisch beleidsplan ontwikkeld worden.' Kodabaks zegt het noodzakelijk te vinden om precies te weten wat nodig is om de sector te ontwikkelen.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft voorlichters getraind in het aanmaken van plantmateriaal. Het is de bedoeling dat zij de informatie later overdragen aan belanghebbenden. In april wordt in Guyana een topvergadering gehouden over de verdere uitvoering van het regionaal project. In mei zullen twee technici van Suriname op Jamaica deelnemen aan de training plantvermeerdering. De maand daarop zullen vijf personen uit de regio, onder wie Surinamers, een bezoek brengen aan het kokosdistrict van India. 'Dit bezoek is bedoeld om te zien hoe ze kokos telen, welke rassen ze gebruiken en wat we nog van hen kunnen leren.'

Eveneens in juni moeten de proefprojecten plantvermeerdering in Coronie en Saramacca beginnen. Er is gekozen voor deze twee locaties, omdat daar de meeste kokos wordt geteeld. Coronie neemt het grootste deel voor zijn rekening.

Kodabaks hoopt dat de kokostelers door deze projecten meer geloof krijgen in de ontwikkeling van de sector. Hij heeft gemerkt, dat de inwoners van Coronie welwillend zijn. Hij is zich er van bewust dat veel organisaties projecten hebben opgestart in het district waarvan niets terecht is gekomen.

Minister van Financiën besluit dat diepzeevisserijboten alleen bij NV Cevihas diesel mogen afnemen

Visserijsector onaangenaam verrast door plotselinge besluit


Schepen zijn niet meer toegestaan om bij SAIL invoerrechtenvrij te tanken


De ruim honderd schepen die aan diepzeevisserij doen mogen uitsluitend nog bij - ijsfabriek - NV Cevihas (Centrale voor Vissershavens in Suriname) diesel betrekken zonder indirecte belastingen te betalen. Dit is het definitieve besluit dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft genomen. In een brief aan de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen werd gisteren het besluit medegedeeld.

Starnieuws bericht vandaag, vrijdag 18 maart 2016, te hebben vernomen, dat het gaat om maandelijks ruim twee miljoen liter diesel. Cevihas, waar de jonge NDP'er Darryl Boetoe (oud-voorzitter Nationaal Jeugdparlement) onlangs benoemd is tot directeur, heeft een pijplijn naar oliemaatschappij SOL.

Visverwerkingsbedrijven die afspraken hadden met Staatsolie kunnen op basis van dit besluit niet in aanmerking komen voor de vrijstelling. In de brief staat dat de bunkering van de boten uitsluitend plaatsvindt bij Cevihas.

Binnen de visserijsector heeft dit besluit voor opschudding gezorgd. Boten mogen ook niet meer bij SAIL invoerrechtenvrij tanken. De diesel bij Cevihas is ook ongeveer tien cent duurder dan bij Staatsolie. SOL betrekt deze diesel bij Staatsolie. De boten betalen in deviezen voor de olie bij Cevihas.

In september 2015 had de regering besloten om de vrijstelling van indirecte belastingen op diesel op te heffen. Daarna was er een voorlopig besluit genomen, waarbij drie diepzeevisserijbedrijven weer vrijstelling van deze belasting werd verleend. Het ministerie meldt dat dit voorlopige besluit wordt ingetrokken. 'Er is een definitief besluit hieromtrent genomen, waarbij NV Cevihas als centrale bunkerplaats is aangewezen', staat in het schrijven. Ook de voorwaarden waaronder het bunkeren plaatsvindt, zijn aangegeven.

Assembleevoorzitter niet afwijzend tegenover incidenteel in avonduren vergaderen

'Het kan incidenteel, maar niet als regel'

Jogi (VHP): 'Met te lange uren zou men weleens minder effectief kunnen vergaderen'


Om het behandelen van zaken in De Nationale Assemblee (DNA) te versoepelen, zijn er stemmen die opperen, dat er mogelijk ook in de avond vergaderd zou kunnen worden. Hierdoor zouden DNA-leden en ook ministers overdag meer ruimte hebben voor reguliere zaken. Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons reageert hierop in het Dagblad Suriname van donderdag 17 maart 2016.

'Gezien het feit, dat onze vergaderingen gemiddeld tussen zes en negen uren duren, zou het betekenen dat er tot twaalf uur 's nachts of drie uur in de ochtend zou moeten worden vergaderd. Dit is niet mogelijk na een normale werkdag in DNA of daarbuiten. We vergaderen al vaker in de avond, maar natuurlijk aansluitend op de dag. Het kan dus incidenteel, maar niet als regel.'

Het parlementslid Mahinder Jogi (VHP) blijkt dezelfde mening als Geerlings-Simons te hebben. Hij zegt dat elk mens maar een aantal uren productief kan arbeiden. 'Het werk in het parlement is intensief. Je moet zaken goed bestuderen, je moet geargumenteerd kunnen praten. Met te lange uren zou men weleens minder effectief kunnen vergaderen.'

Alhoewel hij geen tegenstander is van ’s avonds vergaderen, denkt hij toch dat er met meerdere facetten rekening moet worden gehouden. Nu trekt het parlement al vaker door tot elf` of twaalf uur ’s avonds, waar hij geen moeite mee heeft, maar het moet volgens hem geen structuur worden. Er moet bijvoorbeeld ook rekening gehouden worden met het personeel van DNA, dat ondersteunend werk verricht. 'Het zijn mensen die ook gezinnen hebben.'

Daarnaast zijn er deskundigen die meekomen met de ministers die allen ook hun verantwoordelijkheden hebben. Er zijn meerdere personen betrokken dan alleen de parlementariërs, verduidelijkt Jogi.

Ook omgevingsfactoren spelen een rol, zoals mensen die vanuit de districten moeten afreizen. 'Ik weet niet of het wel zou beantwoorden als je al deze mensen en ook bijvoorbeeld de pers heel lang zou vasthouden in DNA.'

Wanneer een situatie vereist dat moet worden doorgetrokken, is het ook handig als iedereen vooraf gemeld wordt dat het laat zal worden, zodat men de nodige zaken in orde kan maken, zegt het DNA-lid. Hij noemt hierbij het regelen van vervoer en oppas als enkele dingen waar rekening mee gehouden moet worden. 'Eén keer in een week, twee keer in een week tot vier keer in een maand gaan we ervoor als het belang groot is.' Jogi geeft aan dat het parlement wel vaker tot zelfs in de ochtenduren heeft vergaderd. Het is volgens hem dan ook dat het incidenteel kan, maar niet structureel van aard moet worden.

Santokhi (VHP): 'Regering moet in Assemblee verantwoording afleggen voor haar beleid'

'President kan niet via een persconferentie verantwoording afleggen'


VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi vindt dat de regering in De Nationale Assemblee (DNA) verantwoording voor het door haar gevoerde beleid moet afleggen. Er is een spoedvergadering aangevraagd om de precaire financieel-economische situatie te bespreken. Santokhi zegt vanochtend, vrijdag 18 maart 2016, op Starnieuws dat vandaag aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gevraagd zal worden om zo snel mogelijk de gevraagde spoedvergadering uit te schrijven.

Santokhi vindt, dat de president niet via een persconferentie verantwoording kan afleggen, terwijl dat plaats moet vinden in De Nationale Assemblee.

De gezamenlijke oppositie heeft een vergadering aangevraagd om de door de regering voorgestane oplossingen voor de huidige crisis in het land, die doorwerkt naar alle sectoren in de samenleving, te bespreken.

De Nationale Assemblee houdt vandaag een huishoudelijke vergadering. 'Dan zullen wij de voorzitter vragen wanneer de aangevraagde vergadering gehouden zal worden', stelt Santokhi.