zaterdag 19 maart 2016

Santokhi (VHP) wil weten hoe monetaire reserve in 4 jaar kan dalen van 1.2 miljard naar 100 miljoen Amerikaanse dollar

'Hoe en waaraan is het geld verdampt?'


De Nationale Assemblee (DNA) heeft gisteren in huishoudelijk verband besloten om maandagmiddag bijeen te komen om zaken met betrekking tot de economische situatie in het land te bespreken. De gezamenlijke oppositie heeft een spoedvergadering aangevraagd over de precaire economische situatie.

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi zegt vandaag, zaterdag 19 maart 2016, in het Dagblad Suriname. dat zijn fractie tal van vragen heeft met betrekking tot de valutaveiling, de huidige hoeveelheid valuta- en goudreserve, over de hoeveelheid valuta voor de importdekking en hoe het komt dat in 4 jaren tijd de monetaire reserve van Suriname gedaald is van 1.2 miljard naar 100 miljoen Amerikaanse dollar. 'Hoe en waaraan is het geld verdampt?', vraagt de politicus zich af. 

Santokhi zegt, dat hij ook duidelijkheid wil hebben over de 100 miljoen Amerikaanse dollar lening waarmee de regering al een tijdje bezig is. De totale monetaire reserve stond volgens cijfers van de Centrale Bank van Suriname eind februari op 299.1 miljoen. In 2006 stonden deze reserves nog op 237.2 miljoen Amerikaanse dollar. Daarna begon zij een opwaartse trend te vertonen naar de 403.3 miljoen van 2007. In december 2012 bereikte de reserve een piek van 1,008.4 miljoen. Een jaar daarna, in 2013, doken deze reserves naar 778.8 miljoen Amerikaanse dollar. De afname van de reserves was na de piek van december 2012, gelijk in januari 2013 te merken toen het bedrag met 34.1 miljoen slonk naar 974.3 miljoen Amerikaanse dollar.

Santokhi zegt verder, dat de totale oppositie ook de effecten van de financiële crisis wil bespreken, waarbij de toename van armoede en criminaliteit een duidelijke rol speelt. Het gaat om de bespreking van de zeer ernstig teruglopende gezondheidszorg, de diep ingrijpende onzekerheid onder de bevolking, de onzekere vooruitzichten voor werkgelegenheidscreatie, de opgeraakte deviezenvoorraad mede in relatie tot de valutaveiling, de bijzonder hoge staatsschuld, de steeds stijgende wisselkoers en daarmee de prijzen, de toename van de ernstige vormen van criminaliteit en de hiermee gepaard gaande angstgevoelens in de samenleving, de niet onderzochte aantoonbare corruptiegevallen en het steeds afnemend respect en vertrouwen in DNA en de regering.

Naar verwachting moet minister Gillmore Hoefdraad van Financiën morgenavond terug zijn gekeerd van een buitenlandse dienstreis. Hij kan dus maandag ingaan op vragen van Assembleeleden. Hoefdraad vertoeft volgens president Desi Bouterse in het buitenland om een lening via een fonds te bewerkstelligen.

Zware aardbeving 265 kilometer ten oosten van St. Maarten

Meteodienst Curaçao: Geen tsunamigevaar voor St. Maarten 

(Bron: U.S. Geological Survey)

De Meteorologische Dienst Curaçao (MDC) laat weten, aldus de Amigoe, dat er vanochtend, zaterdag 19 maart 2016, een vrij zware aardbeving heeft plaatsgevonden, waarvan het epicentrum zich op een afstand van ongeveer 265 kilometer ten oosten van St. Maarten bevond. 

'De magnitude ervan bedroeg 6.0 op de schaal van Richter, maar desondanks was deze beving niet sterk genoeg om een tsunami te veroorzaken', aldus de Meteo.

Platform Dierenwelzijn Curaçao telt straathonden op eiland

'Stichtingen en personen die zich om hun lot bekommeren, kunnen het eigenlijk niet meer aan'


De eerder deze week aangekondigde eilandbrede telling van straathonden van het Platform Dierenwelzijn Curaçao is in volle gang. Enkele tientallen vrijwilligers begonnen vanochtend, zaterdag 19 maart 2016, in teams van twee personen aan de klus. Initiatiefnemer Gregory Berry is positief over de gang van zaken tot dusverre, zo bericht de Amigoe.
 
Er zijn vele stichtingen en individuen actief op het gebied van dierenwelzijn. Om de versnippering tegen te gaan en gezamenlijk een vuist te kunnen maken tegen dierenleed, is een jaar geleden het Platform Dierenwelzijn ontstaan, als overlegorgaan en samenwerkingsverband van deze organisaties en individuen die zich inzetten voor dierenwelzijn. Gregory Berry neemt als voorzitter van de Stichting Dierenbescherming Curaçao deel aan het platform. Hij lanceerde binnen het overlegorgaan het idee om een telling te houden van straathonden, om beter inzicht te krijgen in de situatie.

Berry coördineert het project, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Gilbert Cijntje en studenten van de Inter Continental University of the Caribbean (ICUC). 'Er leven veel honden op straat. Stichtingen en personen die zich om hun lot bekommeren, kunnen het eigenlijk niet meer aan. Het asiel zit vol en bij de stichtingen zijn te weinig fosters beschikbaar om alle dieren die er slecht aan toe zijn, op te vangen. Er moet iets gebeuren.'

Omdat niet duidelijk is om hoeveel honden het gaat, is er een plan opgesteld om ze te tellen. 'Met deze informatie kunnen we het probleem inzichtelijk maken richting de overheid en tevens weer andere projecten initiëren, zoals bijvoorbeeld sterilisatie-acties in de wijken', aldus de voorzitter. De telling loopt gesmeerd, zegt hij. 'Er waren tot nu toe weinig telefoontjes met vragen of problemen en de eerste resultaten druppelen binnen.'

Er wordt bij de telling gebruikgemaakt van een methode die in de Verenigde Staten door dierenorganisatie WSPA (World Society for the Protection of Animals) is ontwikkeld. Veel vrijwilligers meldden zich aan en afgelopen donderdag werden zij geïnstrueerd over de telling. Zo’n twintig teams van twee vrijwilligers zijn vervolgens vanochtend de wijken ingegaan om alle loslopende honden op straat te tellen. In de aan het team toegewezen wijk worden loslopende honden geteld, maar ook worden er nadere gegevens geregistreerd – zoals het geslacht en de toestand van de hond – en wordt er een foto gemaakt.

Bij een aantal vrijwilligers die vanochtend de eerste ronde deden, viel het op dat er veel meer reuen dan teefjes los op straat lopen. Ook bestond de indruk dat het met name om honden ging die wel een eigenaar hebben, maar niet op het terrein gehouden worden.
'Uiterlijk dinsdag moeten de formulieren ingeleverd worden en dan zullen we zo snel mogelijk een debriefing houden om te evalueren. Eventueel wordt er in het weekend van 2 en 3 april weer geteld, als delen van wijken bijvoorbeeld nog niet gedaan zijn.'
ICUC krijgt alle informatie, analyseert die en verwerkt een en ander in een rapport.

OM Curaçao in beroep tegen vrijlating verdachte misbruikzaak Kinderoorden Brakkeput

Volgens rechter-commissaris wegen persoonlijke belangen zwaarder dan strafvorderlijk belang


Het Openbaar Ministerie Curaçao is in beroep gegaan tegen de voorwaardelijke vrijlating van Majron Maduro (34). Dat bevestigt OM-woordvoerder Norman Serphos, aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 19 maart 2016. De hechtenis werd afgelopen woensdag door de rechter-commissaris (r-c) onder voorwaarden geschorst, tot de behandeling van zijn zaak op 29 april. Officier van Justitie Ludmila Forbes-Vicento, die belast is met misbruikzaken, had drie dagen de tijd om in beroep te gaan en dat heeft ze ook gedaan. De hoger beroepzaak zal mogelijk volgende week behandeld worden door het Hof van Justitie.

De r-c heeft 2 februari een bevel tot gevangenhouding tegen Maduro verleend, oftewel zijn hechtenis met zestig dagen verlengd. Zijn advocate Marije Vaders diende op 4 maart een verzoek in bij de r-c om zijn hechtenis te schorsen. Een verhoor hierover vond op 8 maart plaats en afgelopen woensdag werd het verzoek van Vaders gehonoreerd en mocht de man naar huis. De rechter-commissaris is van mening dat de persoonlijke belangen van de man zwaarder wegen dan het strafvorderlijk belang.

Volgens de r-c heeft het tien maanden durende onderzoek geen andere verdenkingen opgeleverd. De verdenkingen betreffen het betasten van kwetsbare kinderen die aan Maduro’s zorg waren toevertrouwd. Uit het dossier blijkt tevens dat het gaat om betasten van intieme delen van geklede kinderen. De ernstige bezwaren en gronden die tot de voorlopige hechtenis van Maduro hebben geleid zijn nog altijd aanwezig, echter zijn persoonlijke belangen wegen zwaarder dan het strafvorderlijk belang, oordeelde de RC.

Terwijl de verdachte het beroep van het OM afwacht, moet hij zich strikt blijven houden aan de opgelegde voorwaarden voor zijn vrijlating, anders wordt hij wederom opgesloten. Zo moet hij bereikbaar blijven voor Justitie, blijven samenwerken met de autoriteiten, en mag hij geen enkel contact hebben met minderjarigen in het algemeen en de betrokken slachtoffers in het bijzonder, ook niet met de getuigen.

De medeverdachte in deze zaak, C.A.V. (35), zit nog vast.

Paardenvereniging Asodoka op Curaçao vraagt vergunning voor winning zeezand in Boka Ascencion

Minister Camelia-Römer heeft in algemene zin buik vol van activiteiten zonder vergunning

Team wordt gevormd om illegale bouwontwikkelingen en afgravingen aan te pakken


Paardenvereniging Asodoka zal maandag een aanlegvergunning aanvragen bij de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov), om alsnog zeezand voor de paardenrenbaan Hipodromo Luis Brion te mogen winnen in het natuurrijke gebied Boka Ascencion. Dit bevestigt Michael Monte namens de vereniging vandaag, zaterdag 19 maart 2016, in de Amigoe. Over de onorthodoxe gang van zaken, immers vorige week werden de beoogde afgravingen zonder vergunning al uitgevoerd en door ROP gestopt – stelt Monte, dat er sprake was van een 'misverstand'.


(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Suzy Camelia-Römer (PNP) laat in algemene zin over een omgekeerde gang van zaken in de praktijk weten de buik hiervan vol te hebben. Over het op grote schaal overtreden van regels zegt zij: 'Of het nou gaat over illegale afgravingen in conserveringsgebied, de bouw van huizen op of roof van overheidsterrein, is het vraagstuk simpel: Heb je de benodigde vergunning voor je werkzaamheden? Nee? Dan zit je verkeerd! Daar hoeft men geen discussies over te voeren. Je gaat toch ook niet met je auto op een fietspad rijden? Waarom dan in voornoemde gevallen denken dat het kan? Men dient op te houden met zaken recht te praten. Krom is krom.'

De VVRP-minister stelt omtrent de illegaal ondernomen afgravingen en baggerwerkzaamheden in Boka Ascencion: 'Aangezien men niet over de nodige aanlegvergunning beschikte, heeft ROP terecht handhavend opgetreden. Nu ben ik in afwachting van de interne adviezen/rapportages van de uitvoeringsorganisaties ROP en Domeinbeheer. Het kan zo zijn dat men mogelijk ook nog extern advies wil inwinnen over de aanwezige natuur. Ook kan het advies mogelijk behelzen dat er aangifte gedaan moet worden. Maar daar verwacht ik dus van onze experts nog interne rapportage over.'

Ze verklaart in samenwerking met de ministeries van Financiën en Justitie en het Openbaar Ministerie (OM) al een traject te zijn ingeslagen om een team te vormen dat zich bezig zal houden met de aanpak/bestrijding van illegale bouwontwikkelingen, afgravingen van zand en diabaas en roof van overheidsterreinen. 'Er is daarvoor ook binnen VVRP geld gereserveerd.''

Zoals eerder gemeld zijn de uitgevoerde graafwerkzaamheden in Boka Ascencion in opdracht van ROP door de paardenvereniging, de opdrachtgever, hersteld. Vervolgens werd gewezen op de grote hoeveelheid sedimentafzetting in het water als gevolg van de graafwerkzaamheden en de mogelijk nadelige gevolgen voor de aanwezige (onderwater)natuur. Met herstelwerkzaamheden kunnen reeds verloren ecosystemen – flora en fauna – niet zomaar hersteld worden. Aangezien voornoemd gebied behalve als conserveringsgebied ook bescherming onder de Ramsar-conventie geniet, heeft ook het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) in samenwerking met een lokaal wetenschappelijk instituut een onderzoek laten verrichten.

Voornoemd gebied is zoals bekend geliefd om de ‘turtle watch’. Met toestemming van de secretaris-generaal van het GMN-ministerie licht een GMN-ambtenaar het volgende toe: 'Het onderzoekje bevat een verslag van de direct zichtbare gevolgen van de afgravingen, de mogelijke effecten op de lange termijn en verder een conclusie. Over de inhoud hiervan kunnen wij nog geen uitspraken doen in afwachting van het onderzoek van het VVRP-ministerie naar de mogelijk strafbare feiten.'

Dergelijke bestemmingsovertredingen worden in de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (EROC) ook als misdrijf aangemerkt. Hierop staat een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete. De VVRP-minister laat op voornoemde uitlatingen van het GMN-ministerie weten contact te zullen zoeken met dit ministerie omtrent het onderzoek.

Lees hier het volledig artikel.

NPS-afdelingen willen Gregory Rusland weer als partijvoorzitter

Afdelingen dienen één kandidatenlijst in voor verkiezingen hoofd- en congresbestuur 22 mei


De afdelingen van de Nationale Partij Suriname (NPS) hebben één kandidatenlijst ingediend voor het hoofd- en congresbestuur. Gregory Rusland wordt weer de voorzitter, terwijl Jerrel Pawiroredjo is voorgedragen als ondervoorzitter. Ruth Wijdenbosch keert niet terug in het bestuur. Daniëlle Beeldsnijder wordt de nieuwe congresvoorzitter en Arnold Kruisland zal de functie van congres-ondervoorzitter bekleden, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 19 maart 2016.

In het hoofdbestuur zullen verder zitting hebben Patricia Etnel, Dorethy Hoever, Wayne Telgt, Orphey Marengo, Hesdy Pigot, Ruth Renfurm-Continho, Ronny Oemar, Roseline Daan, Ishaak Fatehmahomed, Sie Man (Andy) Lau, Michael Persaud, Silenta Neslo en Leendert Abauna.

In het congresbestuur zijn verder voorgedragen Rugia Bergraaf, Sjachnaz Pengel, Ben Woodly, Monique Sowidjojo en Runaldo Druiventak.

De verkiezingen worden gehouden op zondag 22 mei. De indiening van de kandidatenlijst is vanmiddag afgesloten.

Maatregelen regering hebben voor RaVakSur slechts status van voorstellen

'Met aantal voorstellen zijn wij het niet eens, met een aantal zijn wij wel op lijn'


De maatregelen, gepresenteerd tijdens de onlangs gehouden persconferentie van raadsadviseur Winston Lackin en president Desi Bouterse hebben voor de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) nog de status van voorstellen. Over een deel van de maatregelen, de belastingmaatregelen, was de organisatie met de regering al in overleg. Er is nu een voorstel gedaan waar volgens Robby Berenstein, RaVakSur-voorzitter, op zal worden gereageerd. 

'Met een aantal van de voorstellen zijn wij het niet eens. Met een aantal zijn wij wel op lijn', stelt Berenstein vandaag, 19 maart 2016, in het Dagblad Suriname.

De vakbondsman wil vooralsnog niet concreet aangeven wat het standpunt van RaVakSur is. Dat zal dit weekend aan de regering worden gepresenteerd. Als er gesproken wordt over loonsverhoging moet er volgens Berenstein meer duidelijkheid in komen. Vanuit richting de overheid zal er in beginsel voor de ambtenaren een voorstel moeten worden gedaan. Wat de particulieren betreft, is de organisatie in onderhandeling met de individuele bedrijven.

'Er was een voorstel gedaan voor Srd 100 per man voor de ambtenaren totdat er zicht is op een structurele loonsverhoging. Voor mij is nog niet eens duidelijk of die Srd 100 is geïmplementeerd. Nog minder is duidelijk wanneer men ruimte heeft om die structurele verhouding door te voeren. Belangrijk is dat al deze zaken onderdeel uitmaken van een totaal plan. Wat zijn de andere componenten van het plan? Je hebt de koers, werkgelegenheidsvraagstuk en ga zo maar door. Wij willen uiteindelijk een noodplan. De regering praat nu over bepaalde dingen, maar er is een aantal andere zaken waar wij nog over moeten praten', zegt Berenstein.

Het ander deel van de maatregelen, de woninghuur, heeft RaVakSur ook aangehoord. Daar heeft de organisatie een mening over en hoopt dat de nieuwe beleidsinzichten op dat gebied zullen werken. 'Niet alleen huishuur is een probleem. De problematiek is de koers. De huishuurproblematiek maakt daar onderdeel van uit. Als mensen in de rij moeten staan om vreemde valuta te kopen, om huur te betalen, voeren ze een oneigenlijke druk op de valutamarkt', aldus Berenstein.

Zoals aangekondigd zullen vanaf 1 mei 2016 vakantiegeld en bonussen tot Srd 4.000 onbelast worden uitgekeerd. De koerscompensatie stijgt van Srd 55 naar Srd 100. De Kinderbijslag wordt Srd 50 en zal onbelast tot een maximum van vier kinderen worden uitbetaald. De heffingstoelage gaat van Srd 50 per maand naar Srd 100 per maand.

4-Jarig meisje vermoedelijk door jongen (17) seksueel misbruikt

Meisje bij familie van haar moeder misbruikt


De politie van Santo Dorp kreeg gisteren een telefonische melding inzake een zedendelict, waarbij een verdachte een kind seksueel zou hebben misbruik. 

Uit het politieonderzoek blijkt, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 19 maart 2016, dat de moeder haar twee minderjarige kinderen respectievelijk van 2 en 4 jaar oud bij familie achterliet om wat zaken te gaan regelen. Zij zou goederen brengen naar het vliegveld Zorg en Hoop, bestemd voor het binnenland. De kinderen bleven bij een neef van haar.

Op een gegeven moment moest hij naar het werk en liet de kinderen onder verantwoordelijkheid van een ander familielid, die voor enkele dagen daar was komen wonen. Op een onbewaakt moment heeft de 17-jarige verdachte seksuele handelingen met het 4-jarig meisje gepleegd.

Toen de moeder haar kinderen ophaalde, merkte zij dat haar dochtertje over pijn klaagde bij haar geslachtsdeel. Zij bracht haar naar de politie, omdat zij roodheid had geconstateerd. De politie van Santo Dorp heeft het onderzoek overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname.

'Fiscale maatregelen door president Bouterse aangekondigd zijn lapmiddelen'

Gajadien (VHP): 'Inkomsten land zullen nog verder afnemen'

'CBvS dient ervoor te waken dat ze geen werkarm wordt van de regering'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt dat de door president Desi Bouterse aangekondigde fiscale maatregelen getypeerd kunnen worden als lapmiddelen, omdat het nog steeds niet duidelijk is wat de overheid precies wil bereiken. 'Als je als overheid nu meer uitgeeft dan je binnenkrijgt, is het niet raadzaam om lapmiddelen te gebruiken om je inkomsten juist minder te maken. Het enige waarvoor dit zal zorgen, is dat de inkomsten van het land nog verder zullen afnemen', stelt de politicus vandaag, zaterdag 19 maart 2016, in het Dagblad Suriname.

De president heeft tijdens een persconferentie enkele maatregelen aangekondigd in de belastingsfeer. Verder zullen minder draagkrachtigen tegemoet gekomen worden. Ook het aantal goederen van het basispakket wordt van veertig naar zestig opgetrokken. Het gaat om importvrije goederen. De douanekoers wordt bevroren, waardoor bij de valutaveilingen de goederen niet de lucht in gaan. Gajadien benadrukt dat dit alles een spiraaleffect teweeg brengt, waarbij de werkende klasse niet tegemoet wordt gekomen, zoals door het staatshoofd wordt beweerd.

'Als de koersen blijven stijgen, de winkelprijzen dan automatisch ook stijgen en je muntwaarde verder zal dalen, is het dan dweilen met de kraan open', aldus de VHP’er.

De parlementariër stelt, dat de president en zijn adviseurs nimmer hebben gerept over hoe zij precies de tekorten wensen aan te pakken. Hierdoor zal er geen andere mogelijkheid zijn dan monetair te blijven financieren en tegelijkertijd leningen te blijven nemen, waardoor de waarde van de Srd steeds lager wordt. Gajadien vindt dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) als monetaire autoriteit ervoor dient te waken dat ze geen werkarm wordt van de regering. De bank dient vanuit een onafhankelijke positie te functioneren en moet geen handelingen plegen die zeker niet stroken met de geest van de Bankwet. 'Hierdoor zal de samenleving nog dieper in de put worden geplaatst', aldus Gajadien.

Hij benadrukt, dat de president aanstaande maandag ook gevraagd zal worden om verantwoording in het parlement af te leggen. Volgens hem zijn de fiscale maatregelen ingevoerd, maar is het parlement in deze helemaal niet gehoord.

'De kwestie van de economische malaise is een punt waarop de minister van Financiën moet antwoorden. Er zijn nu echter meerdere aspecten bijgekomen, waarop de president zeker moet aangeven welke richting het beleid opgaat. Het gaat niet alleen om de fiscale beleidsmaatregelen, maar ook om welke maatregelen men verder gaat treffen om de leefbaarheid voor de samenleving te behouden.'

AKMOS-voorzitter: 'Met woninghuur in Srd creëert overheid nog meer daklozen'

Binda: 'Waarom zegt Bouterse niet tegen SLM tickets in SRD te verkopen?'


'Bouterse komt nu aan het bezit van mensen, door te stellen dat de huurgelden nu in Surinaamse dollars (Srd) moeten worden betaald', aldus AKMOS-voorzitter Sham Binda (Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname) vandaag, zaterdag 19 maart 2016, in het Dagblad Suriname, in reactie op hetgeen onlangs tijdens een persconferentie door de president werd meegedeeld. 

Verhuren is volgens Binda een vrijwillige zaak. wij wonen in een democratisch land. Mensen die bezittingen hebben, zijn naar zijn mening niet verplicht om deze te verhuren. De verhuurder hecht een bepaalde waarde aan zijn pand. Hij weet hoe hij aan zijn pand is gekomen, aldus Binda.

'Waarom zegt de president niet dat alle schulden van het bankwezen in Srd's worden omgezet? Waarom zegt hij niet tegen de SLM om de tickets in Srd's te verkopen? Er zijn politici die panden aan buitenlandse maatschappijen en consultants hebben verhuurd in Amerikaanse dollars. Er zijn zelfs Surinaamse panden aan de overheid in Amerikaanse dollars verhuurd. Hoe gaan ze daarmee om? Toen Glenn Gersie aantrad als governor van de Centrale Bank zei hij zelf, dat men werkt naar een vrije koers. Nu stelt men plotseling dat men geen dollars mag vragen voor huur', zegt Binda.

Volgens Binda creëert de overheid met deze maatregel simpelweg nog meer daklozen. Mensen gaan gewoon hun gebouwen dichtspijkeren. 'Het is niet de schuld van de verhuurders dat de Srd ontwaard is. Men wil zekerheid hebben met het geld, anders krijgt men telkens een dispuut met de huurder, gezien het feit dat steeds een nieuw bedrag moet worden betaald.'

Oud-strijders Jungle Commando voelen zich miskend rond totstandkoming monument aan Waterkant

'Ik heb geen spijt van wat toen is gebeurd'

Oud-leden Jungle Commando hadden monument graag te Moiwana gezien


Oud-strijders van het Jungle Commando (JC) voelen zich miskend bij de voorbereidingen en de activiteiten rond de totstandkoming van een monument voor slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog. Ook de plek waar het monument nu staat, aan de Waterkant in Paramaribo, valt hen tegen. Ze hadden het monument graag in bijvoorbeeld Moiwana gezien, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 19 maart 2016. 

Aan de Waterkant heeft president Desi Bouterse samen met Henk Herrenberg, voorzitter van de Commissie Monumentenzorg, donderdag het monument onthuld.

Koffie Ajonpong, ex-leider van de Unie van de Bevrijding en Democratie, een subafdeling van het JC, vindt dat Herrenberg met zijn uitspraak dat de Binnenlandse Oorlog te maken had met de soevereiniteit, de waarheid geweld heeft aangedaan.

Hij beweert dat de oorlog is voortgevloeid uit stigmatisatie van 'boslandcreolen'. Alles wat zij kochten werd in beslag genomen door de tegenstanders. Ook als Ronnie Brunswijk, die toen nog deel uitmaakte van het Nationaal Leger, wat had gedaan werd dat verhaald op marrons. 'Dit heeft geleid tot de oorlog en het oppakken van onschuldige jongeren.'

Ajonpong, toen 24-jaar, vertelt nu dat hij geen keus had dan terug te slaan naar de vijand. 'Ik heb geen spijt van iets wat toen is gebeurd, maar een oorlog mag zich nooit meer herhalen. Laten wij elkaar met respect behandelen.' 

Ook Jimmy Ajentoena, de vroegere bataljonscommandant, zegt dat het gedenkteken beter tot zijn recht zou komen in Marowijne, de plek waar de binnenlandse strijd is begonnen en waar grote schade is geleden. 'De naweeën van de oorlog zijn daar nog voelbaar.' Hij herinnert eraan, dat boslandcreolen voor criminelen, verkrachters en terroristen werden uitgemaakt. 'Wij hebben echter gehandeld uit zelfverdediging.' Toch beweert hij stellig dat de ware toedracht van het conflict nooit naar voren is gekomen.

Minister Peneux heeft terrein voor nieuwbouw Polytechnic College

Bewindsman zoekt nog wel donoren voor financiering bouw

(Bron foto: ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur)
Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is aan het onderhandelen met de Anton de Kom Universiteit van Suriname over een terrein van twee hectare bestemd voor het Polytechnic College (PTC). Deze onderwijsinstelling zal daar een eigen gebouw kunnen neerzetten. Dit zei de bewindsman donderdag bij de diploma-uitreiking van het PTC in de Congreshal in Paramaribo, zo heeft het ministerie vrijdag 18 maart 2016 in een persbericht laten weten. 

De bewindsman gaat ook op zoek naar donoren om een gebouw neer te zetten dat aan internationale maatstaven voldoet, aldus het ministerie.

Peneux: 'Ik als minister zal het bestaansrecht van dit instituut moeten bieden en ook dat zij goed gehuisvest worden.' Hij is er voorstander van, dat technisch kader beter gewaardeerd moet worden en een betere plaats moet krijgen in de maatschappij. Suriname moet volgens hem optimaal gebruik maken van kennis en kunde, omdat er technisch kader nodig is om het land op te bouwen.

Er zal vanuit het ministerie ook alles aan gedaan worden om alle opleidingen van het PTC te accrediteren.

De directeur van het PTC, Robby Holband, vindt dat het college een onderwijsinstituut is in Suriname, dat de Surinaamse economie ondersteunt door gekwalificeerde beroepsbeoefenaars af te leveren met gedegen technische kennis. De afgestudeerden moeten hun kennis en persoonlijke vaardigheden inzetten voor Suriname. Het dienen van het land moet volgens hem voorrang krijgen boven het heersen.

37 Afgestudeerden mochten hun diploma gisteren in ontvangst nemen. De afgestudeerden zijn afkomstig van de programma’s werktuigbouwkunde (12), elektrotechniek (9), hoger laboratorium onderwijs (8), infrastructuur (4), international agribusiness (2) en ICT (2).

Goudpontons op Marowijnerivier lijken bevestiging voortzetting gedoogbeleid regering

Regering knijpt ogen dicht, sluit oren en biodiversiteit deel grensrivier wordt vernietigd 

(Bron foto: Hurleurs de Guyane)
Dorpelingen in omgeving zouden geld toegestopt krijgen – Commissie Ordening Goudsector in geen geen velden of wegen te bekennen


Het was De Surinaamse Krant die al op 17 februari berichtte over de aanwezigheid van mogelijk zo'n twintig scalians op de Marowijnerivier (Maroni) tussen de dorpen Taluen en Maripasoula. De redactie van de nieuwswebsite was hierover getipt, met foto's van goudpontons, door de organisatie Hurleurs de Guyane in Frans-Guyana. De redactie van De Surinaamse Krant nam contact op met minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen met de vraag of hij ook tegen die goudpontons - zoals hij heeft gedaan met scalians op het stuwmeer - gaat optreden. Maar, een reactie is uitgebleven. Ook de Commissie Ordening Goudsector en enkele Assembleeleden zwegen. Is iedereen geschrokken van het nieuws over de massale aanwezigheid van goudpontons op de grensrivier?

In ieder geval is het stilzwijgen vanuit de overheid opmerkelijk als we even in herinnering roepen de ophef eind 2015 over een paar scalians op het stuwmeer. Maar, het stilzwijgen kan ook erop duiden, dat de overheid weer gewoon haar oude beleid van gedogen en doen alsof je neus bloedt volgt.

Minister Dodson lijkt in zijn maag te zitten met de goudpontons en zit niet te wachten op een tweede affaire, na de 'affaire stuwmeer'. Dus, lijkt hij nu willens en wetens doofstom te zijn geworden. De 'affaire stuwmeer' wist hij op zijn manier op te lossen in samenspraak met het Openbaar Ministerie; een inbeslagname van scalians en het uiteindelijk toestemming verlenen aan drie eigenaren van pontons om in het zuidoostelijk deel van de Sarakreek, aan de zuidzijde van het stuwmeer, te 'dredgen', voor een periode van maximaal twee jaren. Het gaat in totaal om vijf scalians. Vier overige in beslag genomen en aan de ketting gelegde scalians zouden worden ontmanteld of een andere bestemming krijgen, zo liet de bewindsman weten.

Nu lijkt hij de scalians op de grensrivier te gedogen. Na het bericht van 17 februari van De Surinaamse Krant is geen enkele actie tegen de scalians ondernomen. Betrokkenen zwijgen en de rol van de Commissie Ordening Goudsector is, na het vertrek medio december vorig jaar van haar spreekbuis Gerold Dompig, onduidelijk. De commissie – die nimmer sinds haar oprichting eind 2010 een inhoudelijk en financieel jaarverslag ter verantwoording voor haar activiteiten heeft gepubliceerd, terwijl miljoenen aan Srd's in die commissie door de overheid zijn gepompt – is dit jaar nog in geen velden of wegen te bekennen geweest.
Er lijkt een einde te zijn gekomen aan de ordening van de goudsector, terwijl er nog zeer veel geordend moet worden. Immers, nog steeds zijn vele goudzoekers in het binnenland illegaal aan het werk, nog steeds wordt met het voor mens en milieu schadelijke kwik gewerkt en is nog geen kilo van dat spul in beslag genomen, nog steeds gaat de vernietiging, door activiteiten van illegale goudzoekers, van het zogenoemde beschermde Brownsberg Natuurpark door en nog steeds is geen nieuw acceptabel werkgebied door de overheid aangewezen voor de goudzoekers uit het dorp Nieuw Koffiekamp die uit diverse goudvelden zijn verwijderd. Van enige ordening is verre van sprake.

Een maand na de publicatie op de website van De Surinaamse Krant bericht de Ware Tijd pas over de aanwezigheid van tien goudpontons op de Marowijnerivier. Een zogenoemde granman van de Paramaccaanse stam zou geld innen van de scalianhouders. Dat lijkt verdacht veel op een soort smeergeld en dat de aanwezigheid van de goudpontons op de rivier daarmee gedoogd wordt. Mogelijk is de overheid hiervan op de hoogte en wordt daarom geen actie tegen de varende 'goudfabrieken'ondernomen.

Het wachten is nog steeds op een reactie van de regering in casu van minister Dodson. Hij kan niet om de berichten heen, vooral niet met de 'affaire stuwmeer' in het achterhoofd en de commotie die daar omheen ontstond. Hij kan de aanwezigheid van vele, biodiversiteit vernietigende, goudpontons deze dagen op de Marowijnerivier niet negeren, niet ontkennen, en zal hoe dan ook moeten gaan optreden, willen hij en zijn beleid niet aan geloofwaardigheid en betrouwbaarheid inboeten.

(Red. De Surinaamse Krant, zaterdag 19 maart 2016)

Surinaamse Seafood Associatie niet blij met besluit minister Hoefdraad

SSA tekent protest aan tegen besluit


'Bestaanszekerheid van ruim 80.000 mensen, die direct of indirect van sector afhankelijk zijn, wordt in gevaar gebracht'


De Surinaamse Seafood Associatie (SSA) heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën laten ontstemd te zijn over het besluit, dat boten voor diepzeevisserij uitsluitend bij NV Cevihas invoerrechtenvrij diesel mogen bunkeren. De SSA heeft gisteren een vergadering gehouden waar unaniem werd besloten om protest aan te tekenen tegen de beslissing van Financiën. Cevihas (Centrale voor Vissershavens in Suriname NV) is een staatsbedrijf.

De SSA is het niet eens met de voorwaarden die gesteld worden door het ministerie van Financiën. Er wordt op gewezen, dat Cevihas niet beschikt over de fysieke mogelijkheden om ruim honderd boten te bunkeren.

Bovendien wordt de sector gedwongen om veel duurdere diesel van een buitenlandse maatschappij (SOL) af te nemen in plaats van 'onze eigen Staatsolie'. De organisatie geeft aan dat de bestaanszekerheid van ruim 80.000 mensen, die direct of indirect van de sector afhankelijk zijn, in gevaar wordt gebracht.

Aan minister Hoefdraad wordt gevraagd om na consultatie met het onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), die de aanlandingsplaats aanwijst, dit besluit in heroverweging te nemen. Er is een kopie van de brief, ondertekend door fungerend voorzitter Udo Karg, verstuurd naar president Bouterse, de ministers van LVV en Handel en Industrie I en het onderdirectoraat Visserij.

Curaçao Tourist Board voert 'Operatie Siman Santu' uit

Aantal toeristische locaties wordt in verband met Pasen onderzocht op netheid en veiligheid


Op groot aantal plaatsen is gedumpt afval aangetroffen


De Siman Santu, de periode rond Pasen, is traditioneel een drukke tijd op Curaçao. Er worden veel toeristen verwacht, er zijn religieuze activiteiten en op Paasmaandag trekt de optocht van de Seú door de straten van Otrobanda. Ook dit jaar vindt voorafgaand aan de Paastijd weer de door de Curaçao Tourist Board (CTB) gecoördineerde ‘Operatie Siman Santu’ plaats, zo bericht zaterdag 19 maart 2016 het Antilliaans Dagblad.

Tijdens deze operatie wordt een groot aantal toeristische locaties bezocht en voert het team een check uit op veiligheid en netheid. Het is immers van groot belang om in deze drukke periode een goede indruk achter te laten, stelt de CTB in een persbericht.

Het team is samengesteld uit mensen van het Korps Politie, Politur, Janthiel Security, Hawk Eye Security, GMN, AVB, ambulancedienst, brandweer en Selikor. Het team Siman Santu heeft al de volgende plaatsen bezocht en de situatie in kaart gebracht: Directeursbaai, Sint Jorisbaai, Playa Kanoa, Ascencion, Jan Kok, Bullenbaai, Playa Fòrti, Playa Kalki, Shete Boka, Knip Grandi, Knip Chiki, Jeremi en Santa Cruz.

Op een groot aantal plaatsen werd vuil aangetroffen en de weg naar Sint Joris en naar Playa Kanoa werden aangemerkt als heel erg vervuild. Het betrof hier vooral vuil uit huis en tuin en bouwafval.

Tijdens de Siman Santu zullen politieagenten geregeld patrouilleren bij de populaire toeristische plaatsen. De CTB spreekt de hoop uit dat ook de lokale bevolking een oogje in het zeil houdt, voor zichzelf maar ook voor de bezoekers.

Overigens zal de Siman Santu van 2016 waarschijnlijk minder bezoekers trekken dan voorgaande jaren. Miles Mercera, directeur marketing & product van de hospitalityvereniging CHATA laat weten, dat de dit jaar ingezette dalende trend ook in de Siman Santu zal worden gevoeld. 'We kunnen natuurlijk pas na afloop met concrete cijfers komen, maar als we de boekingen bekijken zal er waarschijnlijk een bezetting van 80 procent zijn in de hotels, terwijl dit normaal gesproken 95 procent is in deze periode. We verwachten sowieso dat het tot juni rustiger dan normaal blijft.'

De dalende cijfers worden veroorzaakt doordat de Nederlandse markt is gekrompen door de angst voor zika terwijl Curaçao niet profiteert van het instorten van de Oost-Europese en Noord-Afrikaanse markt. 'Er is wel interesse, maar je ziet dat mensen toch kiezen voor een vakantie dichter bij huis of in eigen land. De recessie in Brazilië en de situatie in Venezuela zijn hier de reden, dat mensen in eigen land blijven. De zachte winter in Noord-Amerika en Canada houdt ook meer mensen thuis', aldus Mercera.

De Curaçao Hospitality & Tourism Association, CHATA, heeft een nieuw bestuur

CHATA-directeur ziet groei toerisme door meer vluchten naar eiland te halen


Tijdens de jaarvergadering van hotel- en toerismeorganisatie CHATA (Curaçao Hospitality & Tourism Association) is een nieuw bestuur gekozen. Maar, er werd ook teruggekeken op 2015 en vooruitgekeken naar de toekomst. Over de toekomst van het toerisme wil Chata de discussie stimuleren tussen de overheid en de private sector. Daarvoor is een nieuw concept bedacht: #ChataHotSeat, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 19 maart 2016.

Het jaar 2015 kenmerkte zich volgens CHATA door hoge verwachtingen en lege beloftes. 'Er is nog een lange weg te gaan. Een van de grootste uitdagingen waar de toeristische sector voor staat is het nemen van beslissingen.' De aandacht moet vooral daarop gericht zijn, stelt de organisatie.

Directeur Liza Dindial van CHATA opende de bijeenkomst met het thema ‘Toerisme is de juiste keuze’. Zij gaf aan dat er steeds gewerkt moet blijven worden aan verbetering van het product en de groei van het toerisme, onder andere door meer vluchten naar Curaçao te halen.

Voor de eerste discussie in het kader van #ChataHotSeat waren vier deelnemers uitgenodigd in het panel: minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling, directeur James Hepple van de Arubaanse toeristische organisatie Ahata, general manager Paul Kok van Avila Beach Hotel en Vincent van der Pool, voormalig minister van Toerisme van de Bahama’s en oud-directeur van Caribbean Tourism Organization (CTO). In de discussie ging het onder andere over het recent verschenen masterplan voor het toerisme, de positie en ‘branding’ van Curaçao als bestemming en de herstructurering van toeristenbureau CTB.

Bij de verkiezing van het nieuwe bestuur kreeg Will Vogels van Lions Dive de meeste stemmen: 198 van de 243. Verder werden Cedric Nubul van Hilton Hotel (168 stemmen) en Darren Law van Santa Barbara Resort (92) gekozen. Vogels en Nubul zaten ook in het vorige bestuur. Zij vertegenwoordigen samen met nieuwkomer Law de grote hotels.

Nieuwe bestuursleden zijn verder Kenneth Canword (Orco Bank) en Wilhelmus Ignacio (Curaçao Airport Holding). Zij traden automatisch toe omdat er geen tegenkandidaten waren. Het Chata-bestuur bestaat verder uit Eduardo Reple (Marriott Beach Hotel), Frank Holtslag (Floris Suite Hotel), Irene Ferreira (Trupial Inn), Jeroen Kibbelaar (Impacto), Omar van der Dijs (Licores Maduro) en Peggy Croes (Curaçao Airport Partners).

Minister van Financiën Curaçao zoekt geld voor financiering uitbetaling indexering pensioen ambtenaren

Statenlid Leeflang stelt voor geld te zoeken bij alle negen ministeries

Minister Jardim vindt voorstel onafhankelijk Statenlid 'niet uitvoerbaar'


Minister José Jardim van Financiën onderzoekt momenteel de beste wijze van financiering voor de uitbetaling van de indexering van ouderdomspensioen voor ambtenaren. In totaal zou het gaan om vijf miljoen gulden. Dat stelt de minister in reactie op een voorstel van onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang om bij alle negen ministeries waar de desbetreffende ambtenaren gewerkt hebben geld te halen - in totaal een bedrag van iets meer dan 500.000 gulden - waarmee met gemak de nodige 5 miljoen gulden opgebracht zou kunnen worden. Dit bericht vandaag, zaterdag 19 maart 2016, het Antilliaans Dagblad.

Jardim stelt niet in te kunnen stemmen met het voorstel van Leeflang. 'Het voorstel zoals geformuleerd houdt geen rekening met overige verplichtingen, noch met de opbouw van de begroting, noch met de regels van budgetdiscipline, en is derhalve niet uitvoerbaar.'

En hoewel nu onderzocht wordt hoe de financiering wel rond kan komen, is de minister nog altijd van mening dat hij in hoger beroep alsnog de zaak kan winnen die de ambtenaren in eerste aanleg hebben gewonnen.

Jardim: 'Ik kan mij niet vinden in de stopzetting van het ingestelde hoger beroep. Dit beroep is aangetekend nadat gedegen juridisch advies was ingewonnen waaruit bleek dat met de uitspraak de rechtsprekende macht op verschillende onderdelen op de stoel van de uitvoerende macht is gaan zitten. Ook is er onvoldoende rekening gehouden met de afweging die de regering destijds heeft gemaakt bij de besluitvorming om niet te indexeren. Ter voorkoming van het creëren van een precedent in combinatie met bovenstaande argumenten is besloten om hoger beroep in te stellen, welk besluit nog staande is.'

Leeflang heeft in haar brief aangegeven een Statenvergadering te zullen aanvragen indien de minister niet ingaat op haar voorstel en de rechtszaak in hoger beroep voortzet. 'We zullen dan gebruikmaken van ons budgetrecht en een nota van wijziging indienen voor de begroting 2016', aldus het onafhankelijk Statenlid.

Cevihas-directeur Boete zonder toestemming RvC en aandeelhouder naar Miami, Florida (VS)

'De aandeel- houder bepaalt wie mag afreizen als het om een dienstreis gaat'

President-commissaris RvC stelt onderzoek in naar gang van zaken rond reis Boetoe


Derryl Boetoe, directeur van NV Cevihas (Centrale voor Vissershavens in Suriname), is zonder toestemming van de Raad van Commissarissen (RvC) en van de aandeelhouder, naar Miami in de Amerikaanse staat Florida vertrokken. Cevihas is een staatsbedrijf en valt onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. 

Perdiepkoemar Khedoe, president-commissaris van de RvC bij Cevihas, zegt in een reactie vandaag, zaterdag 19 maart 2016, op Starnieuws, dat Boetoe hem niet heeft gemeld dat hij in het buitenland zou zijn. In zo'n geval, neemt de president-commissaris waar bij het bedrijf. 'Als er iemand moet afreizen worden voorstellen gedaan aan de raad, die op zijn beurt deze voorlegt aan de aandeelhouder. Het is de aandeelhouder die beslist.' 

Khedoe stelt dat hij maandag nog met de raad heeft vergaderd over een rekening bij de Bank of Amerika. Er was afgesproken dat een delegatie zou afreizen om bankzaken af te handelen. Een datum was echter nog niet genoemd of vastgesteld.

Sinds de aanstelling van de vorige directeur, Benz Abbas, in 2010/2011 werd er een rekening geopend van Cevihas. Nu er een nieuwe directeur is aangetreden, moet de rekening worden overgedragen. 'Daarover zijn  afspraken gemaakt.' Hoeveel er op de Amerikaanse dollar rekening staat en waar de gelden vandaan komen, weet Khedoe niet. Al die jaren heeft de voormalige directeur die rekening beheerd. De raad had en heeft daar geen inzage in. Khedoe onderkent dat er hier veel onduidelijkheden over zijn en dat er een diepgaand onderzoek moet komen.

De rekening is volgens Khedoe geopend om het voor de visbedrijven makkelijker te maken, materiaal voor hun activiteiten aan te kopen.

Boetoe is samen met raadslid Caroline Heilbron naar Miami vertrokken. Khedoe kon niet met zekerheid zeggen of oud-directeur Abbas is meegereisd. De aanwezigheid van Abbas is noodzakelijk bij de overdracht. De president-commissaris benadrukt, dat de aandeelhouder bepaalt wie mag afreizen als het om een dienstreis gaat.

Hij zal een onderzoek instellen naar de gang van zaken. 'Zo gaat het niet, je kunt het bedrijf niet onbeheerd achterlaten.' Khedoe zal nagaan of het om een dienstreis gaat en wie heeft betaald voor de reis- en verblijfskosten. Hij vindt dat privéreizen niet mogen worden verhaald op het bedrijf, ook niet nu blijkt dat de directeur zonder toestemming is vertrokken. De raadsvoorzitter stelt maatregelen in het vooruitzicht.

Boetoe is overigens oud-voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement en heeft bij de afgelopen verkiezingen op nummer 15 op de kandidatenlijst van de NDP in Paramaribo gestaan. Hij behaalde 1.040 stemmen.

Personeel bestuursdienst klaagt over seksueel molest en rancune op werkvloer

'De mensen zijn ontevreden, vooral over de rancune van de commissarissen en uitblijven  bevorderingen'

'Vrouwen worden in hun carrière geremd, omdat ze seks weigeren met een meerdere'


Medewerkers van de verschillende bestuursdiensten in het land zijn gisteren bijeengekomen in het gebouw van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). Wensen en problemen zijn tijdens de vergadering in vier moties verwerkt en aan hun bondsvoorzitter overhandigd. Een medewerker las de moties, die aangenomen werden, voor. 'Om seks mi no mag bevorder. Wat voor rotzooi is dat', riep een medewerkster van de bestuursdienst, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 19 maart 2016.

'Ik doe al jaren van alles op kantoor, van brievenbezorger tot administratieve dienst, en dan nog word ik niet bevorderd, word ik gepest en tegengewerkt omdat mi no wan a man.'

Seksueel molest op de werkvloer, rancune, positieverbetering en financiële herwaardering zijn enkele van de punten die de medewerkers van de bestuursdiensten binnen een maand aangepakt willen hebben.

Glen Swamipersad, voorzitter van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling, hield de leden voor niet teveel te verwachten. 'Op het eerste gezicht zijn sommige dingen wel te doen in een maand, anderen niet. Die gaan veel tijd kosten. De mensen zijn ontevreden. Merendeels over de rancune van de commissarissen, de goede niet nagesproken, en het wegblijven van de bevorderingen.'

Het personeel wil dat rancune en favoritisme tot het verleden gaan behoren. Dit brengt met zich mee, dat heel veel capabele mensen in een hoek gedrukt worden en personen zonder de vereiste bagage op sleutelposities komen. Daarnaast schort het aan opleidingen om het personeel te laten groeien en door te stromen. De ambtenaren opleiding bij IBAS (Instituut voor Opleiding Bestuursambtenaren in Suriname) is niet praktisch gericht, luidt een klacht. De bestuursdiensten willen één uniformmodel en kleur voor de kleding, ‘juiste en officiële’ door de overheid bepaalde amuletten. Momenteel moet het personeel zelf voor de amuletten zorgen 'waardoor je nu allerlei modellen amuletten en uniform hebt. Dit ondermijnt het imago en gezag van de Bestuursdienst', werd uit een motie voorgelezen.

De verschillende toelagen moeten ook herzien worden, omdat die allang achterhaald zijn. De positie van de districtssecretaris moet zo gauw mogelijk verbeterd worden, omdat deze ambtenaar in feite de districtscommissaris vervangt in het werk. De andere posities in de dienst moeten dan evenredig omhoog gaan met die van de districtssecretaris. Er wordt geëist, dat de medewerkers in een hogere schaal komen en dat de salarissen met gemiddeld Srd 1.000 verhoogd worden.

Swamipersad verwacht dat met de huidige minister van Regionale Ontwikkeling er schot in de zaak gaat komen. Maar acties zijn niet uitgesloten, voegt hij eraan toe. Hij hoopt dat het niet zover hoeft te komen. 'De bestuursdiensten lamleggen is niet alleen slecht voor de overheid, maar voor het hele land.'

Swamipersad vindt het erg dat mensen, met name vrouwen, in hun vooruitgang geremd worden, omdat ze seks weigeren met een meerdere. 'Ik vind dit erg, het doet mij pijn. Het gebeurt niet alleen bij de bestuursdienst of de overheid, maar ook in de private sector dat een dame moet gaan liggen voor een bevordering. Laten we dat ding stoppen mannen. We hebben ook kinderen. We zullen het niet leuk vinden als dit onze kinderen overkomt. Dit is seksueel molest op de werkvloer. Dit kunnen we als CLO niet accepteren.'

Onderdirecteur Visserij LVV: 'Cevihas niet in staat alle diepzeevissersschepen te accommoderen'

Lieveld niet gekend in 'belachelijk besluit' ministerie van Financiën

'Dit besluit kan niet, je komt aan verdragen die gelden voor vissen in internationale wateren'


NV Cevihas (Centrale voor Vissershavens in Suriname) is niet in staat alle boten die aan diepzeevisserij doen te accommoderen. Daar heeft het bedrijf de faciliteiten niet voor, aldus René Lieveld, onderdirecteur Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vanochtend, zaterdag 19 maart 2016, op Starnieuws in reactie op het besluit van het ministerie van Financiën, dat de ruim honderd schepen uitsluitend bij NV Cevihas belastingvrij diesel mogen betrekken. Dit betekent ook enorme inkomstenderving voor Staatsolie.

In een brief, die waarnemend directeur der Belastingen, Winston Wirht, namens minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft ondertekend, is het besluit bekendgemaakt.

Lieveld die de visserijsector door en door kent, is niet gekend in het besluit. Hij stelt, dat de boten met dit besluit weken moeten wachten voor ze bevoorraad zijn. In de afgelopen jaren zijn Surinaamse bedrijven ertoe overgegaan hun eigen accommodaties voor het bunkeren van deze boten te bouwen. Lieveld zegt dat het altijd goed heeft gewerkt met de controle van de douane en de controle van LVV. Bij de boten wordt nagegaan of deze de belastingvrije diesel voor visserijdoeleinden gebruiken.

De onderdirecteur Visserij zegt het belachelijk te vinden, dat de boten bij Cevihas NV diesel moeten kopen van SOL voor 0,52 Amerikaanse dollar per liter, terwijl Staatsolie dezelfde diesel verkoopt voor 0,38 per liter. 'Ik snap het besluit niet. Waarom moeten wij SOL accommoderen en ons eigen Surinaams product beneden de kostprijs laten exporteren om aan Amerikaanse dollars te komen? Dit besluit kan niet doorgaan, je komt aan verdragen die gelden voor vissen in internationale wateren.'

Lieveld wijst op het gevaar voor Staatsolie. Gowtu is verplicht zijn olie in Srd te verkopen. Staatsolie zal straks op de vrije markt aangewezen zijn om Amerikaanse dollars te kopen om zijn schulden te betalen. 'Dat zal een grotere druk leggen op de wisselkoers.' Hij vindt dat Staatsolie in de gelegenheid gesteld moet worden diesel te leveren aan de boten. 'De afrekening vindt plaats in Amerikaanse dollars en boekt Staatsolie tegelijkertijd winst.'

Al decennialang worden de boten belastingvrij gebunkerd op de verschillende accommodaties. LVV is in staat de boten die uitgerust zijn met het VMS-systeem (Vessel Monitoring System) te volgen op visserij-activiteiten. De visserij-deskundige heeft goede hoop dat er geen beslissingen worden genomen om één van de weinige sectoren die het nog goed doen schade te berokkenen.

Lieveld waarschuwt dat de maatschappijen ook kunnen besluiten weg te gaan en hun olie op de internationale markt te kopen. 'Het duurt misschien langer, maar dan zijn ze er in elk geval goedkoper uit. En dan zijn wij nog verder van huis.'