zondag 20 maart 2016

Bestuurder (40) pick-up bij eenzijdig ongeluk op Kennedyweg in district Para overleden

Bestuurder zou met zeer hoge snelheid hebben gereden

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)
Een man heeft zaterdagavond rond half twaalf het leven gelaten na een verkeersongeval op de Kennedyweg, ter hoogte van plantage Overtoom, in het district Para, zo bericht Starnieuws vanmiddag, zondag 20 maart 2016.

Volgens de Ware Tijd Online is het slachtoffer de 40- jarige Otmar Joewarame. Hij zou volgens de Ware Tijd met zeer hoge snelheid hebben gereden in een pick-up met zes inzittenden richting Lelydorp en verloor op gegeven moment de controle over het stuur.
De auto sloeg over de kop en belandde in een goot langs de weg. Joewarame overleed ter plaatse. De inzittenden, onder wie drie kinderen, bleven niet ongedeerd

Libi Makandra en de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo werden ingeschakeld om hulp te verlenen. De overige inzittenden werden voor observatie naar de het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd, aldus Starnieuws.

Overigens meldt Starnieuws dat Joewarama het 11e dodelijke verkeersslachtoffer, terwijl de Ware Tijd Online dat hij slachtoffer nummer 12 is.....

Pertjajah Luhur houdt workshop over armoedeverlichting en bevordering ondernemerszin

PL-voorzitter: 'Partij kan niet lijdzaam toezien hoe grote delen van de bevolking verder verarmen'Ruim vijftien voorstellen zijn voortgevloeid uit de workshop Armoedeverlichting en Ondernemerszin Bevorderen die de Pertjajah Luhur (PL) gisteren hield in haar activiteitencentrum te Beekhuizen, Paramaribo. Reden voor de workshop was de verslechterde financieel-economische situatie in het land. 

De recente devaluatie waarbij de Surinaamse munt tussen de 25% en 30% in waarde is gedaald, heeft ertoe geleid dat prijzen van veel goederen zijn gestegen en nog steeds een stijgende trend vertonen. De forse verhoging van de tarieven voor benzine, stroom en water hebben gemaakt dat verschillende groepen in de samenleving niet uitkomen met hun salaris. Vooral de maatschappelijke kwetsbare groepen en lage inkomensgroepen hebben het zeer moeilijk, zo schrijft Starnieuws vandaag, zondag 20 maart 2016.

Volgens PL-voorzitter Paul Somohardjo kan de partij, die bekend staat om haar sociale betrokkenheid met het volk, niet lijdzaam toezien hoe grote delen van de bevolking verder verarmen. De partij wil niet slechts kritiek leveren op het beleid van de regering, maar ook de handen uit de mouwen steken en uitvoerbare oplossingen aandragen om de noden van het volk te helpen verlichten. Hij ziet de regering nog geen maatregelen treffen om duurzaam armoede te bestrijden. 'Het is juist deze regering die de veroorzaker is van de armoede die nu in Suriname heerst', aldus Somohardjo.

Een van de gedane voorstellen tijdens de workshop is het opzetten van een tuinbouwcoöperatie voor onder andere de coördinatie van trainingen en het beheer van een machinepark. Ook is voorgesteld dat de PL zorgt voor de opkoop- en/of afzetmogelijkheden van landbouwproducten. Gelet op het feit dat jongeren en onderwijs een belangrijke plaats innemen binnen het beleid van de partij, zijn er ook voorstellen daarvoor gedaan. Zo werd gezegd, dat aan kinderen die geen onderwijs kunnen volgen schoolpakketten kunnen worden verstrekt. Deze kinderen worden dan als het ware geadopteerd. Voorts werd voorgesteld dat de partij bussen inzet, indien het openbaar vervoer voor met name scholieren het laat afweten.

Zeven districten waren vertegenwoordigd op de workshop. Het ging om ruim 50 vertegenwoordigers van de partij uit Marowijne, Commewijne, Paramaribo, Wanica, Para, Saramacca en Nickerie.

Het doel van deze workshop was om samen de nodige bouwstenen te leveren voor het samenstellen van een concreet en effectief PL-200 dagen Volksverlichtingsplan. Dit moet dienen als eerste aanzet om landelijk op zeer korte termijn de zware last van de economische malaise voor het volk te helpen verlichten. Somohardjo heeft benadrukt geen papierentijger te willen hebben, maar een plan dat realistisch en uitvoerbaar moet zijn. Behalve deze voorstellen werden ideeën aangedragen over ondernemerschap, sport en de aanpak van werkloosheid.

Landbouwers en marktverkopers verkeren in zwaar weer door dalende koopkracht en oneerlijke concurrentie

Zo'n 30 procent stands in Centrale Markt is gesloten en bezoekersaantal neemt af


Marktverkopers ondervinden concurrentie van supermarkten die, zonder toestemming, groenten aanbieden


Landbouwers en marktverkopers zitten met de handen in het haar. Hun dagelijkse onkosten gaan gewoon door, terwijl er helemaal geen koopkracht is. Ze raken hun landbouwproducten niet eens aan de straatstenen kwijt, zo schrijft vandaag, zondag 20 maart 2016, althans Starnieuws. Bladgroenten zijn vanaf Srd 0,50 per bos te berkrijgen, terwijl de kostprijs vele malen hoger ligt.

Zo’n 30% van de stands in de Centrale Markt aan de Waterkant in Paramaribo is gesloten. Tegen elf uur 's morgens is de markt uitgestorven, een enkele bezoeker waagt zich nog er naartoe, aldus Starnieuws.

Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) erkent dat de koopkracht enorm is gedaald. Wat volgens hem de marktverkopers ook de das omdoet, is de verkoop van groenten bij de supermarkten.

'Geen enkele supermarkt heeft toestemming om groenten te verkopen. We moeten de fulltime-landbouwers beschermen.' Hij noemt de mensen die hun groenten leveren aan de supermarkten 'parttime-landbouwers'. Algoe zegt, dat deze mensen al hun overheidsbaan hebben en verzekerd zijn van hun inkomen. 'Daarnaast doen ze ook aan landbouw.' 

'De fulltime-landbouwers zijn volledig afhankelijk van de verkopen van hun geteelde producten. Dat is hun salaris, en het is niet een vast inkomen. De ene keer iets meer dan de andere keer.'

De consumenten kopen de groenten echter eerder bij de supermarkten en gaan niet naar de markten. De groenten bij de supermarkten zijn ook vele malen duurder dan op de markt, stelt de minister, 'maar de mensen kopen, omdat het nu eenmaal makkelijker is'.

Hij heeft het probleem al besproken met zijn collega van het ministerie van Handel en Industrie. 'Ik zal er weer werk van maken, want onderschat de verkoop bij de supermarkten niet. Dat ding moet ophouden, supermarkten hebben er geen vergunning voor.' Voor de verwerking van het ‘overtollige aanbod’ heeft de bewindsman niet direct een oplossing.

FOLS-voorzitter Nerkust kiest nog niet voor de aanval

'Niet omdat de ene bond een bepaalde richting opgaat, moet ik dat ook doen'


FOLS-voorzitter Marcelino Nerkust (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) beseft maar al te goed, zo schrijft de Ware Tijd Online vandaag, zondag 20 maart 2016, dat alle ogen nu op hem gericht zijn. Vooral nu de Bond van Leraren (BvL) probeert de regering te dwingen om te voldoen aan de wensen van zijn leden. Hij kiest er echter nog niet voor om die richting op te gaan. Nerkust, die zichzelf een gematigde vakbondsleider noemt, onderstreept dat zijn federatie evenals de BvL 'keihard' strijdt voor positieverbetering van leerkrachten. 

'Niet omdat de ene bond een bepaalde richting opgaat, moet ik dat ook doen. Het is geen kwestie van solidariteit. Wij zijn anders gestructureerd.'

Nerkust stelt, dat de FOLS als vertegenwoordiger van leerkrachten van basis- en VOJ-scholen (Voortgezet Onderwijs voor Junioren), een totaal andere verantwoordelijkheid heeft, vergeleken met de BvL die leerkrachten van middelbare scholen vertegenwoordigt. 'Het gaat bij ons om jonge kinderen, dus je moet met veel rekening houden. Wanneer je bijvoorbeeld besluit om tot tien uur te werken, zijn de kinderen vaak alleen. Er kan dan van alles met hen gebeuren.'

Nerkust begrijpt dat de regering nu niet in staat is om tegemoet te komen aan de herwaardering van leerkrachten. 'Gezien de huidige situatie kan ik me realiseren dat alle beroepsgroepen verruiming willen van hun inkomen. Dan is het verwachtbaar dat de regering voor alle groepen een algemeen oplossingsmodel wil.'

President Desi Bouterse heeft duidelijk gesteld, dat de Staat geen geld heeft om te voldoen aan de wensen van de leerkrachten. BvL-voorzitter Wilgo Valies accepteert dit echter niet en heeft zijn leden opgeroepen om tot elf uur 's morgens te werken en daarna 'in beraad' ofwel in staking te gaan.


(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Ministeries van LVV, OW en RO gaan samen aan de slag met irrigatie en drainage in Nickerie

Drie ministeries tekenen intentieverklaring om waterbeheer te verbeteren

(Bron foto: ministerie van LVV)

De ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Openbare Werken (OW) en Regionale Ontwikkeling (RO), hebben een intentieverklaring getekend om samen de irrigatie en drainage in Nickerie ter hand te nemen. Het document werd ondertekend door de regiocoördinatoren Guido van der Kooye (LVV), Charles Perk (OW) en districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh als vertegenwoordiger van RO. Dat bericht het ministerie van LVV in een persbericht, zo is vandaag, zondag 20 maart 201t, te lezen op Starnieuws.

De ondertekening van de Memorandum of Understanding vond vrijdag op het districtscommissariaat in Nieuw Nickerie plaats. De directeur van LVV, Djoemadie Kasanmoesdiran, en de onderdirecteur Landbouw Ashween Ramdin waren ook aanwezig. De coördinatoren van LVV en OW zien deze overeenkomst als een belangrijke stap in hun streven om het waterbeheer te verbeteren.

Kasanmoesdiran hoopt dat gauw aan alle voorwaarden kan worden voldaan om via de International Development Bank (IDB) de middelen vrij te krijgen. Het is noodzakelijk om een optimaal waterbeheer voor de totale agrarische sector te realiseren, meldt LVV. 

Samen met het Overliggend Waterschap MCP moet gezorgd worden voor een gecoördineerd en professioneler waterbeheer. Ook op landelijk niveau is een samenwerking tussen deze ministeries. In de intentieverklaring zijn opgenomen de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende ministeries individueel en gezamenlijk voor het waterbeheer in het district.

Het ligt ook in de bedoeling om in de andere districten deze samenwerking te bevorderen. De samenwerking is onderdeel van een tiental voorwaarden dat de IDB stelt om in aanmerking te komen voor een lening waarmee enkele grote irrigatie en drainage projecten structureel zullen worden aangepakt.

Boetoe, directeur Cevihas, haalt uit naar president-commissaris Raad van Commissarissen: 'Die man liegt'

'Hij zegt dingen om mij in kwaad daglicht te stellen'

'Mijn vertrek naar Miami is binnen Raad van Commissarissen besproken en goedgekeurd'


'Die man liegt. A man no ab neks fu taki en dan zegt hij dingen om mij in een kwaad daglicht te stellen.' Directeur Derryl Boetoe van Cevihas (Centrale voor Vissershavens in Suriname) reageert vandaag, zondag 20 maart 2016, via Starnieuws zeer ontstemd op de uitspraak van de president-commissaris van de Raad van Commissarissen bij het bedrijf, dat hij zonder toestemming naar Miami in de Amerikaanse staat Florida zou zijn vertrokken.

Raadslid Caroline Heilbron, die samen met Boetoe in Miami is, sluit zich aan bij de directeur en vindt dat de president-commissaris spijkers op laag water zoekt. 'Dit is niet correct. Het is niet goed voor de bedrijfsvoering.'

Boetoe en Heilbron zijn samen met de voormalige Cevihas-directeur Benz Abbas in Miami om de tekeningsbevoegdheid van een rekening van het bedrijf bij de Bank of America in orde te maken. Tot donderdag had Abbas de tekeningsbevoegdheid voor de rekening op de Amerikaanse bank. Die bevoegdheid is nu overgedragen aan de huidige directeur, Boetoe.

President-commissaris Perdiepkoemar Khedoe zei eerder op Starnieuws, dat Boetoe zonder toestemming van de aandeelhouders was vertrokken en het bedrijf zonder leiding heeft achtergelaten. In een normale situatie neemt volgens Khedoe de president-commissaris waar bij afwezigheid van de directeur.

Boetoe zegt, dat zijn vertrek binnen de vergadering van de Raad van Commissarissen van maandag is besproken. De raadsleden zouden zelfs hebben gestemd. Khedoe zegt desgevraagd dat hij en een ander raadslid na de vergadering zijn vertrokken. Wat er tijdens zijn afwezigheid is gebeurd, weet hij niet. 'We hebben er wel over gesproken, maar geen dag, datum en tijd.'

Ofschoon Boetoe hard is in zijn reactie en zegt dat Khedoe liegt en zoekt naar macht, spreekt de president-commissaris over miscommunicatie. 'Maar, hij heeft mij niet gemeld. En zegt dat hij mij is vergeten, dan moet hij absoluut de aandeelhouder op de hoogte stellen van zijn vertrek.'

Cevihas is een staatsbedrijf en de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij vertegenwoordigt de aandeelhouder. Khedoe vindt in elk geval dat er genoeg onderzoekswerk voor hem ligt bij het bedrijf.

Boetoe stelt, dat hij het bedrijf niet zonder leiding heeft gelaten. Hij zou een managementteam hebben samengesteld vanaf zijn aantreden, nu drie maanden geleden. Dat team is verantwoordelijk voor de leiding als ik er niet ben, legt hij uit. Hij zou zelfs een circulaire daarover hebben rondgestuurd. Khedoe: 'Dat is flauwekul. Laat hij de statuten van Cevihas goed gaan lezen. Daarin staat duidelijk dat als de directeur voor dienstverband weg is, de president-commissaris dan waarneemt. Zaken moeten volgens de juiste procedures plaatsvinden.'

Voor Boetoe en Heilbron is het laatste over deze kwestie nog niet gezegd. Ze zijn morgen terug in Suriname.

’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara, Amsterdam, vraagt zich af of president Bouterse de vakbonden heeft ingepakt

Panel bespreekt het 'proces Wilders', de situatie in Brazilië en de winnende Duitse populisten


 Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 20 maart 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:

* Proces Wilders: een klucht?
Het 'minder, minder, minder'-proces tegen Geert Wilders (zie foto - Bron: Wilders/Twitter) is begonnen met een regiezitting. Hoewel de eigenlijke behandeling van de aanklacht pas in het najaar plaatsvindt, heeft het proces alles weg van een vermakelijke klucht. Eerst werd bekend, dat analfabete Marokkanen zich onder valse voorwendselen hebben laten verleiden tot het ondertekenen van vooraf opgestelde aangiftes. Vervolgens bleek dat de pleitnota van Wilders' advocaat was uitgelekt.


En als klap op de vuurpijl heeft Wilders een wrakingsverzoek ingediend tegen een van de rechters; de bewuste rechter heeft zich namelijk meerdere malen kritisch uitgelaten over Wilders. Is er sprake van een politiek proces? Wat is de meerwaarde van dit proces terwijl duidelijk is dat Wilders zal worden vrijgesproken?

* Verkiezing Duitsland: Populisten winnen, Merkel verliest
Afgelopen week zijn verkiezingen gehouden in drie Duitse deelstaten. Voor het eerst in de Duitse naoorlogse geschiedenis hebben rechtspopulisten de kiesdrempel gehaald. Alternative für Deutschland, AfD, won met dubbele cijfers. De partij van Angela Merkel, de moeder aller vluchtelingen, verloor fors.


Eindelijk heeft ook Duitsland een anti-EU en anti-moslim partij. De aanvalslinie voor het opblazen van de Europese samenwerking is nu compleet. Wordt het jaar 2017 een slagveld, het Waterloo van de EU? Immers, volgend jaar worden er verkiezingen gehouden in drie sleutellanden van de EU, namelijk Nederland, Frankrijk en Duitsland. Landen waar het politieke midden is uitgehold door het populisme. Of slaat moedertje Merkel (en lachebek Rutte) terug met de Turkse vluchtelingendeal?

* Grootste deel Russiche troepen weg uit Syrië: eindelijk vrede?
Rusland heeft afgelopen week plotseling besloten zijn troepen uit Syrië grotendeels terug te trekken. De Russen verklaren dat hun doel is bereikt. Zij willen een diplomatieke oplossing voor het conflict, de vredesbesprekingen moeten een kans krijgen. Het overhaaste vertrek roept echter vragen op. Zijn er politieke of strategische redenen achter het vertrek? Heeft de Russische interventie het einde van de oorlog bespoedigd? Hoe groot is de kans op vrede?

* Brazilië: politieke justitie?
Brazilië is van zijn voetstuk gevallen. Economisch een grootmacht, maar qua rechtstaat een klucht. In dit land lijkt corruptie een wetenschap, de wetteloosheid jegens armen zit kennelijk in de genen, de vernietiging van de ecologie is onbeschrijflijk. Recent is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan dit belabberde CV. Ex-president Lula is door de Braziliaanse justitie gehoord over zijn rol in het Petrobras corruptieschandaal. Om hem te vrijwaren van vervolging heeft zittend president Dilma Rousseff hem benoemd tot stafchef van de regering. In die functie is Lula namelijk onschendbaar. Inmiddels heeft een rechtbank dit besluit teruggedraaid, opgeschort. Overtreedt Rousseff de wet door de rechtsgang te hinderen? Is er sprake van politieke justitie?
Ondertussen gaan dagelijks miljoenen Brazilianen de straat op om te protesteren tegen de verkrachting van de rechtsstaat en de economische crisis. Ze eisen het aftreden van Rousseff. Is het straatprotest een voorbeeld voor de buurlanden, zoals Suriname? Deze week is het Braziliaans Congres een afzettingsprocedure tegen haar begonnen. Haalt Rousseff de Olympiade van Rio deze zomer?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:
 
Is RaVakSur-voorzitter Berenstein ingepakt door Bouterse?
* Pakt Desi Bouterse de vakbonden in?
De Surinaamse regering heeft lastenverlichting en huurmaatregelen aangekondigd. Op deze wijze hoopt de regering de ontevredenheid onder de bevolking weg te nemen. De dreigende krachtmeting tussen regering en vakbonden lijkt gepareerd. Opnieuw heeft Bouterse zijn tegenstanders tegen elkaar uitgespeeld. Een bevolking die zich gehoord voelt en min of meer tevreden is gesteld gaat immers geen actie voeren. Hoe machteloos zijn de vakbonden? Het panel bespreekt de stand van zaken met de overkoepelende vakbondsorganisatie RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname).

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Max Sordam en Iwan Bottse en de presentatie is weer in handen van Krishna Salikram.

Dit programma wordt zondag 20 maart 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.