vrijdag 25 maart 2016

President Bouterse onthult monument ter nagedachtenis aan 72 gedode militairen Binnenlandse Oorlog

'De gemaskerde buitenlandse vijand loert nog steeds om de hoek om toe te slaan'


'Surinamers wees op uw hoede, want a kondre e smer zwavel’, waren de waarschuwende woorden van de minister van Defensie, Stanley Benschop, voorafgaand aan de onthulling van het monument ter nagedachtenis aan de 72 gesneuvelde militairen uit de binnenlandse oorlog in de periode 1986-1992 dinsdag 22 maart in de Memre Boekoe Kazerne in Paramaribo. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 25 maart 2016.

'De militairen hebben hun leven gegeven in de strijd tegen de gemaskerde vijand die helaas niet tot het verleden behoort, maar nog steeds manifest is', sprak de minister.

Zowel Benschop als president Desire Bouterse, die de onthullingsplechtigheid verrichtte, gaf aan dat de vijand nog steeds om de hoek loert om weer toe te slaan. Dit zou volgens Benschop dezelfde buitenlandse vijand zijn, die gemaskerd is en de militairen tijdens de binnenlandse oorlog de dood in heeft gejaagd.

Bouterse gaf in zijn korte toespraak ook aan dat ‘vanaf ervoor gekozen werd in 1980 om voor het volk te werken en het algemeen belang maar in het bijzonder het volksbelang voorop te stellen er steeds strijd geweest is ondersteund door het buitenland’. De strijd is volgens hem nog niet afgelopen. Het binnenlands conflict dat begon met het gijzelen van een aantal militairen op een post te Stolkersijver zou volgens Benschop zijn aangestuurd door het buitenland.

Voorafgaand aan de onthulling werden geestelijken aan het woord gelaten. Aangegeven werd dat aan de nabestaanden met dit monument de kans gegeven wordt om de vastgelopen rouw opnieuw te starten en te verwerken.

Het monument, bestaande uit twee rotsblokken afkomstig uit Patamakka, destijds een oorlogsgebied, stelt een open boek voor dat het verhaal van de helden vertelt. Erop staat de tekst ‘Rotsvast in ons geheugen’. De wapens op de rotsen symboliseren de strijd die is geleverd voor ‘soevereiniteit en territoriale integriteit’. Het monument staat deels in de Gravenbergstraat en deels binnen de Memre Boekoe Kazerne. Deze constructie was een bewuste keus. De commissie belast met de totstandkoming van het monument stond onder leiding van Henk Herrenberg. Hij stelde dat de totstandkoming van dit monument na zoveel jaar tot de conclusie leidt dat het nationaal bewustzijn in Suriname sterk gegroeid is.

Paasboodschap Nationale Partij Suriname, NPS: 'Goed voorbereiden op hoe verder te gaan met dit leven'

'NPS wil hoop bieden door realistische doelen in haar beleid te presenteren'


De Goede week is aangebroken. Zoals dat steevast gedurende ons bestaan moet gebeuren, is de boodschap van de Nationale Partij Suriname (NPS) in deze goede week van christenen dat wij ons innerlijk goed moeten voorbereiden op hoe verder te gaan met dit leven.

De verrijzenis van Jezus na zijn dood, geeft ons allen hoop dat er leven bestaat na de dood. De NPS wijst erop dat de viering Pasen meer dimensie moet krijgen bij de mens, waarbij het vergroten van de nationale waarde in het algemeen en de eigen waarde in het bijzonder worden nagestreefd.

Bij de NPS komen zaken als nationale ontwikkeling, nationalistische normen en waarden, vaderlandsliefde en nationale solidariteit in ruime mate aan de orde. Negatieve aspecten binnen dit geheel worden niet geaccepteerd. Land en volk kunnen zich verzekeren van de kritische instelling van de partij die bedoeld is om mensen te helpen vormen op weg naar hun groei.

De partij twijfelt er niet aan dat deze religieuze dag ertoe zal bijdragen dat menigeen de ware betekenis ervan tot zich neemt en bereid zal zijn over te gaan tot vernieuwing en om een niet weg te denken rol te spelen in de groei van niet alleen zichzelf, maar ook bij de ontwikkeling van Suriname.
Liefde en hoop zijn kernbegrippen bij de viering van Pasen. Liefde die gepaard is gegaan met het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. Wanneer wij uit de geschriften van christenen halen, dat toen Jezus de geest gaf de graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen tot leven werden gewekt, geeft dat hoop.

Wanneer mensen hoop hebben, is er een gezonde bron om door te gaan en te werken aan een beter bestaan. Ook de NPS wil op haar wijze hoop bieden aan een ieder door het presenteren van realistische doelen in haar beleid die voor elke burger welvaart en welzijn kunnen brengen.

De NPS wenst u allen gezegende Paasdagen toe.

Ministerie van RGB verwacht spoedig oplossing rond geschil uitbreiding begraafplaats Meerzorg

RGB brengt oriënterend bezoek aan begraafplaats

(Bron foto's: ministerie van RGB)

Het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) laat vandaag, vrijdag 25 maart 2016, in een persbericht weten, dat op korte termijn er een oplossing komt rond de uitbreiding van de begraafplaats aan de Sutjieweg te Meerzorg. 


Daar is een geschil gaande tussen het bestuur van de begraafplaats Meerzorg en de familie Hoesenie. Er zou onrechtmatig op een stuk perceel, dat bestemd was voor de uitbreiding van de begraafplaats, een huis zijn gebouwd.

Deze kwestie werd door het Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur) onder de aandacht van minister Steven Relyveld gebracht. De leiding van RGB oriënteerde zich gisteren ter plekke. Hierbij waren ook aanwezig districtscommissaris Remy Pollack, Assemblee-, districts- en ressortraadsleden.

Na overleg met beide partijen ter plekke is besloten om zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden in deze kwestie. Meredith Woei, directeur RGB, stelt, dat partijen dichtbij een oplossing zijn, alleen moeten zaken nog verder afgewikkeld worden, zo bericht het ministerie.

Nauwelijks sprake van door Assemblee verlangde transparantie rond valutaveilingen

CBvS veilt dinsdag 29 maart 7.5 miljoen Amerikaanse dollar


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) gaat dinsdag 29 maart 7.5 miljoen Amerikaanse dollar veilen en dat is dus 2.5 miljoen minder dan bij de eerste veiling op 22 maart. Hoewel de verkoopkoers bepaald is op Srd 5,16 voor een Amerikaanse dollar was de parallelkoers Srd 5,40. Diverse cambio's verkochten tegen een hogere koers. Na de veiling bleken veel bedrijven ontevreden te zijn. Niet iedereen zou aan bod zijn gekomen bij de veiling, zo bericht Starnieuws vrijdag 25 maart 2016.

De handelsbanken mogen maximaal 30% van het te veilen bedrag bieden. Sommige banken hadden een grotere vraag. Bedrijven die een lager bod hadden dan Srd 5,10, zijn niet in aanmerking gekomen voor de veilingkoers. Sommige cliënten van banken hadden voor hoge koersen ingeschreven. Door hun monopoliepositie kunnen zij het verhoogde bedrag doorberekenen naar hun cliënten.

Bedrijven zijn bang, dat de koers omhoog gestuwd zal worden door kapitaalkrachtigen.

Niet alle banken zijn aan hun recht gekomen, omdat zij een lager bod hebben gedaan. Hoewel in De Nationale Assemblee is aangeven dat er transparantie zou zijn over de gehouden veiling, zijn er geen nadere bijzonderheden bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoeveel de banken hebben kunnen kopen en om welke sectoren het gaat.

Ondernemers klagen erover, dat verschillende provisiekosten, die variëren van 0.25% tot 0.5%, worden gehanteerd. Sommige banken berekenen deze kosten in Srd's en andere in Amerikaanse dollars. Bij de eerste veiling bleek, dat de behoefte aan Amerikaanse dollars bij de bedrijven groter was dan het aanbod.

Beveiliger Spoedeisende Hulp AZP doodgeschoten

Dader zou lid zijn van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname


De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname heeft vanmiddag bekendgemaakt, dat vanochtend, vrijdag 25 maart 2016, rond half zeven, de 45-jarige Ivanildo Daniel, beveiliger van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, is doodgeschoten door een patiënt.

De schutter is W. R. (29), medewerker van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS). De BBS'er, die vanmorgen rond half vijf voor behandeling de  SEH was binnengestapt, kreeg een woordenwisseling met een beveiliger van Mozart Security. R. was bij SEH, omdat hij eerder in de ochtend bij een vechtpartij was betrokken, waar hij werd mishandeld.

De woordenwisseling ontstond toen de beveiliging van Mozart de vriendin van R. de toegang tot een ruimte bij SEH weigerde. Dit monde uit in een handgemeen. De gemoederen waren ernstig verhit. Op een gegeven moment trok de BBS'er zijn dienstwapen en loste het fatale schot, zo is te lezen op Starnieuws.

De wachtruimte van de Spoedeisende Hulp is door de politie afgezet en er kunnen nu dan ook geen mensen worden geholpen.

Het AZP was onlangs, aldus de Ware Tijd, in zee gegaan met het beveiligingsbedrijf Mozart vanwege toenemende agressieve voorvallen tegen het SEH-personeel door patiënten of hun begeleiders.

AZP-directeur Antoine Brahim over de huidige situatie na het schietincident: 'Ons personeel is erg overstuur en ernstig aangetast in hun gevoel van veiligheid. U moet zich voorstellen, het heeft zich midden in de SEH voor de balie afgespeeld. Men is in shock en we gaan kijken hoe we de patiënten verder gaan behandelen. We zullen extra artsen laten opdraven zodat ook de niet-acute gevallen kunnen worden geholpen. Indien er acute gevallen zijn dan kan men zich gewoon melden bij de SEH. Wel verzoeken we personen die twijfelen of hun geval acuut is, zich te melden bij hun huisarts om zo druk op de SEH te verkleinen.'

Bisschop Choennie ziet zichtbare ontkerkelijking in Suriname

'Bij huwelijk zingen mensen liever liederen van Celine Dion dan kerkelijke liederen'

Choennie gaat voort met traditie van voetwassing


In de Kathedrale Basiliek St Petrus en Paulus zijn gisteravond gelovigen bij elkaar gekomen voor de avondmis van Witte Donderdag. Het is het begin van het Paas triduüm, de avond waarin Jezus tijdens het laatste avondmaal de eucharistie heeft gegeven. De viering van Witte Donderdag staat ook dit jaar in het teken van bevrijding, sprak Bisschop Karel Choennie, aldus Starnieuws vanochtend, vrijdag 25 maart 2016.

'Iedere Witte Donderdag moet het diep tot ons doordringen dat wij ons niet mogen laten knechten. Mensen mogen nooit meer slaaf worden van iets en/of iemand. Niet van voorouderlijke hebi’s en kunu’s, macht, geld, de televisie, onze mobiel of computer. Wij zijn geroepen om vrije mensen te zijn.'

Choennie heeft er bij oudere personen op aangedrongen om de kinderen, familie en vrienden aan te sporen de kerk, tempel of moskee te bezoeken. 'Wij hebben allemaal een missionaire opdracht van de heer. De liturgie moet de mens zijn tweede natuur worden. De mens kan de genade van god alleen ontvangen in een ontvankelijk hart. De liturgie moet daarom een sfeer scheppen van hartelijke welwillendheid.'

Verwijzend naar een studie over ontkerkelijking in Nederland, zei de bisschop dat het geloof in God in Suriname nog sterk is. 'Maar, de ontkerkelijking begint zich nu wel aan te dienen. Het wordt nu echt zichtbaar.' Als voorbeeld haalde hij het huwelijk aan, waarbij mensen liever liederen van Celine Dion willen zingen, in plaats van kerkelijke liederen. Als deze trend zich voortzet, dan kan de liturgie Gods genade niet meer doorgeven. 'Het hart moet bewerkt en gemasseerd worden, om Gods woord en genade, barmhartigheid te bevangen.'

Op Witte Donderdag wordt traditioneel de zogenoemde voetwassing gehouden. Sommige priesters schrappen liever dit onderdeel van de vieringen, omdat het theater zou zijn. 'Maar, liturgie wil geen theater of drama zijn. Wat wij hier doen is ons werkelijk openstellen voor Gods bewerking in ons. Wanneer wij de voeten wassen, het diep tot in ons doordringt, dat wij pas echt christen kunnen zijn in nederige gemeenschap. Tegen de genodigde die gevraagd zijn voor de voetwassing.'

De voetwassing hoort bij het verhaal over Jezus die in aanloop naar Pasen met zijn leerlingen bij elkaar zijn om te eten. Jezus deed iets opvallends, hij waste de voeten van zijn leerlingen. Hij wist dat het beslissende moment gekomen was dat Hij terug zou gaan naar Zijn Vader. Jezus wees zijn leerlingen op nederigheid, het dienen in plaats van gediend te worden.

Met de viering van Witte Donderdag wordt de periode afgesloten van de veertigdagentijd, waarin boete, bekering en gebed voor Pasen centraal staan. Afgelopen zondag is De Goede Week begonnen met Palmzondag, die voert via Witte Donderdag, Goede Vrijdag naar Stille Zaterdag. De kerkklokken hebben gisteren voor het laatst geluid en zullen zwijgen tot de Paasviering op zondag.

De teloorgang van de Surinaamse jeugd

Recente mediaberichten geven te denken, maar kinderpsychologen zijn nergens te bekennen


Recente artikelen in de media geven maar weer eens te denken over waar delen van de lokale jeugd zich zoal mee bezighouden buiten schooltijd, als ze al onderwijs volgen, want sommige jongeren zie je al in de vroege ochtenduren rondhangen in de stad, Paramaribo. Onder jongeren blijkt fors te worden gehandeld in xtc-tabletten. Daarnaast zaten donderdagochtend 24 maart 2016 rond drie uur in een van de weg geraakte auto drie dronken jongeren in de leeftijd van 13, 15 en 17 jaar. Dat geeft te denken, de combinatie van tijdstip, leeftijd en overmatig alcoholgebruik.

De afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft onlangs 13.422 xtc-tabletten op jongeren aangetroffen en in beslag genomen. In het centrum van Paramaribo werd een 17-jarige student aangehouden, na klachten over het gedrag van hangjongeren, met tien xtc-tabletten op zak die hij voor Sd 15 per stuk verkocht.

Inmiddels zitten zes jongens achter slot en grendel, waaronder drie scholieren. De verdachten variëren in de leeftijd tussen 17 en 25 jaar.

Op de kruising Lalla Rookh- en Cocobiacowegin Paramaribo sloeg donderdagochtend een auto over de kop en in belandde in de goot. De bestuurder van het voertuig, een man van 30, overleed korte tijd later in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Drie inzittenden van 13, 15 en 17 jaar, die gewond naar het AZP werden vervoerd, hebben verklaard, dat zij samen met de bestuurder naar een evenement waren geweest, waar zij de nodige alcoholhoudende drank hadden gedronken. Volgens de drie tieners was de chauffeur dronken en heeft hij met hoge snelheid gereden over de Lalla Rookhweg vanuit de richting Kwattaweg in de richting van de Hermitage Mall.

Het geeft te denken. Immers, wat doen jongeren van slechts 13, 15 en 17 jaar 's morgensvroeg rond drie uur dronken in een auto bestuurd door een man van 30? 13, 15 en 17 Jaar jong!

Opmerkelijk is, dat na de publicatie van de artikelen er geen enkele reactie gekomen is of gevraagd is aan personen in het veld van de kinderpsychologie. Daarenboven, wat doen en waar zijn de ouders of verzorgers van deze jongeren die zich bezighouden met de handel in en gebruik van xtc-tabletten en jongeren die 's nachts dronken over straat gaan?

Er is nog steeds veel mis onder de Surinaamse jeugd en 'incidenten' als hiervoor aangegeven kunnen en mogen niet slechts beperkt blijven tot berichten in de media. Het is de hoogste tijd dat de zogenoemde deskundigen zich eens serieus gaan bezighouden met de problemen en negatief gedrag van jongeren. De gearresteerde jongeren die zich bezighouden met de handel in xtc-tabletten zouden meteen door deskundigen benaderd moeten worden en datzelfde geldt voor de drie jonge gewonde jongeren. Ze moeten niet uit het oog worden verloren, voordat het van kwaad tot erger gaat.

(Red. De Surinaamse Krant, donderdagavond 24 maart 2016)

VHP bij Pasen: Liefde overwint haat

'De hoop moet in deze wereld onvermijdelijk afrekenen met de hardheid van het kwaad'


Pasen is een belangrijk christelijk feest. Christenen gedenken tijdens dit feest dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Pasen is tevens het einde van een veertig dagen durende periode van vasten en berouw. De opstanding van Jezus is een van de pijlers van het christelijke geloof. Jezus Christus, heeft zich, uit liefde voor ons, van zijn goddelijke glorie ontdaan. Hij heeft zichzelf ontledigd, en heeft zich vernederd tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem verheven en Hem Heer gemaakt van het universum. Door zijn dood en opstanding, laat Jezus iedereen de weg ten leven zien, de weg naar het geluk. 

De liefde heeft de haat overwonnen, het leven de dood, het licht heeft de duisternis verjaagd. De liefde overwint alles, ze geeft leven, liefde doet de hoop groeien in uitzichtloze situaties. Het goede nieuws is niet langer alleen een kwestie van woorden, maar een getuigenis van onbeperkte en onvoorwaardelijk trouwe liefde.

De hoop moet in deze wereld onvermijdelijk afrekenen met de hardheid van het kwaad. Niet alleen staat de muur van de dood haar in de weg, maar nog meer wordt de hoop gehinderd door de scherpe punten van afgunst, hoogmoed, leugen en geweld. Het gaat niet langer alleen om jezelf, maar de ontmoeting met de ander, hen nabij zijn die door het leven zijn geslagen. Heer Jezus, help ons met een samenleving waarin waarachtige en Godvrezende leiders goed onderwijs, bereikbare gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid, optimale koopkracht en vooral rust en veiligheid garanderen. Help ons de gesel van de armoede te overwinnen, die het gevolg is van enorme spilzucht. En dat de opstanding van de Heer licht mag brengen voor het Surinaamse volk, in het bijzonder voor degenen die gebukt gaan onder de ernstige heersende financiële crisis.

Wij vragen de zegevierende Jezus het lijden van velen te verlichten en dat het land vrede en hoop vindt. Moge de verrezen Christus hoop geven aan onze samenleving, opdat alle partijen gaan samenwerken voor het algemeen welzijn en het eerbiedigen van de mensenrechten.

Dat de overwinning van Pasen ons volk ook moge helpen om uit de financiële crisis en ernstige armoede van het land te geraken. Heer Jezus, stel ons in staat om de kwetsbaren te beschermen, vooral de kinderen, jongeren, vrouwen en ouderen. En dat de troostende stem van U de gemarginaliseerden mag bereiken, de armen, de zieken en hen die lijden. Voorts de kinderen, vrouwen en ouderen die gebukt gaan onder geweld.

De VHP benadrukt, dat zij indachtig deze Paasboodschap in staat is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bestendigen van een sociaal rechtvaardige samenleving en te zorgen voor stabiliteit en ontwikkeling in ons geliefd land Suriname. De VHP streeft naar verzoening en broederlijke samenleving te bevorderen, een samenleving die de waardigheid van elke persoon respecteert. Voorts is het streven naar vrede en welzijn voor de hele bevolking.

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) roept eenieder op maar in het bijzonder onze christelijke broeders en zusters om de boodschap van bekering ter harte te nemen en als levende lichtbronnen deze boodschap van geloof, hoop en liefde in de samenleving te blijven verkondigen In volle hoop, geloof en liefde wenst de Vooruitstrevende Hervormings Partij(VHP) alle Surinamers een vrolijk paasfeest toe.

Vrede zijt met u. 
Zalig Pasen aan u allen. 

VHP

Den Blauwvinger: Suriname zwijgt als de wereld rouwt

COLUMN:Voor president Bouterse lijkt Brussel ver weg en voor de SVB lijkt Johan Cruijff


'Het regent steunbetuigingen uit alle uithoeken van de wereld voor ons land na de aanslagen afgelopen dinsdag in Brussel.' Woorden in de Belgische krant Het Laatste Nieuws van donderdag 24 maart 2016. 

Op dit moment zijn 31 doden te betreuren en 300 gewonden (zie foto - Bron: Associated Press), maar het aantal doden neemt ongetwijfeld toe vanwege het hoge aantal gewonden in zeer kritische toestand. Maar, de Surinaamse president Desi Bouterse zwijgt. Onfatsoenlijk en een president onwaardig.

Juist, vanwege de banden tussen Suriname en België.
Denk bijvoorbeeld eens aan de vele Belgische studentes en studenten die stage lopen in Suriname, denk aan De Watergroep, een Belgisch waterbedrijf gevestigd in Brussel, dat in opdracht van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen te Laarwijk in het district Commewijne een waterproductiecentrum met state-of-the-art-technologie bouwt (contract werd 29 januari van dit jaar ondertekend), dat drinkwater zal leveren op basis van oppervlaktewater uit de Surinamerivier,
denk aan de relatie ('stedenband') tussen de Belgische kustplaats Koksijde en het inheemse dorp Galibi in het district Marowijne.
Maar, denk ook aan de vele in België woonachtige Surinamers. Het (nog) niet reageren door Bouterse lijkt bijna iets te hebben van minachting voor of ontkenning van België.

Het zwijgen van Bouterse is dan ook verwerpelijk. Mogelijk volgt nog een presidentiële steunbetuiging, maar dan zal het toch rijkelijk laat zijn. Hij kan een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld zijn NDP-jongeling Assembleelid en vicevoorzitter van het parlement Melvin Bouva. Die betuigde meteen na de aanslagen, vanuit de Zambiaanse hoofdstad Lusaka waar hij met zijn collega's Rossellie Cotino (NDP) en Dinotha Vorswijk van de ABOP, deelneemt aan de 134e vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU), zijn medeleven namens de Surinaamse delegatie met de Belgen.
Suriname heeft weer een reden om zich te schamen voor deze president.

En dan vandaag, donderdag 24 maart. Het plotselinge overlijden van voetballegende Johan Cruijff, die op 68-jarige leeftijd in Barcelona zijn laatste wedstrijd, die tegen longkanker, heeft verloren. Geschokte reacties uit de wereld van de sport. Maar, niet - nog - uit Suriname. De Surinaamse Voetbalbond (SVB) heeft nog niets van zich laten horen, terwijl de naam Cruijff ook in Suriname een klinkende naam is. Mogelijk volgt nog een reactie, beter laat dan nooit, maar het getuigt verre van respect voor een van 's werelds grootste voetballers ooit.


De Stichting Suriprofs schonk in mei 2010 een zogenoemde ‘Cruijff court’ aan Stibula, de Stichting Buurtwerk Latour in Paramaribo. Dit ‘Cruyff Court’ is een klein voetbalveld van kunstgras, een hedendaagse versie van het trapveldje. De Courts zijn een project van de Johan Cruyff Foundation waarvan Johan Cruijff een van de oprichters is. In de hele wereld zijn deze veldjes te vinden waarop de jeugd zich kan uitleven in het voetbalspel en dus ook in Suriname en een blijk van medeleven was vandaag op zijn plaats geweest vanuit het in een in alle opzichten erbarmelijke staat verkerende Surinaamse voetbal.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
24 maart 2016
Amsterdam-Paramaribo