maandag 28 maart 2016

'Averechts'; Alphons Levens

Averechts


Juist in deze dagen, nò?
Juist nu in de media wordt herdacht
hoe heroïek de jurist Fidel Castro
en de Argentijnse arts Ernesto (Che) Guevara
samen met nog een aantal kameraden
vanuit de bergen, de Sierra Maestra,
de wrede dictator Fulgencio Baptista versloegen
en naar zijn meesters in de V.S. verjoegen,
juist in deze dagen, hè,
waarin de USA-president dit Cuba bezoekt
en in Argentinië zijn spijt betuigt
voor het door de V.S. steunen van de staatsgreep daar,
daar en in Chili,
maar ook in de rest van dit continent
− hoewel hij dit laatste niet luid heeft gezegd −,
juist nu wij eraan worden herinnerd
hoe de Cubaanse echte revolutionairen
in 1959 een eind maakten
aan het US-casino- en prostitutiewalhalla
op hún eiland,
juist nu stelt in ons reeds verloederd land
een directeur van Stichting Toerisme voor
nu hier het casinotoerisme te bevorderen.

Alphons Levens,
26 maart 2016.

Oudste inwoonster Suriname (112) overleden te Gunsi

Pikiennei Donoe woonde nog in eigen woning te Gunsi
 
(Bron foto: Hugo den Boer/de Ware Tijd)

Pikiennei Donoe is vanochtend, maandag 28 maart 2016, op 112-jarige leeftijd in haar woning in Gunsi overleden. Zij stond te boek als oudste inwoner van Suriname met een leeftijd van 112 jaar en 77 dagen. De juistheid van haar leeftijd is echter niet honderd procent bekend, omdat zij een geschatte leeftijd had, zo schrijft de Ware Tijd vandaag.

Dat ze zo oud is geworden, mag opmerkelijk worden genoemd, aldus de Ware Tijd, omdat zij zonder enige ondersteunende faciliteiten nog in haar eigen huis woonde in Gunsi. Ze werd volledig verzorgd door haar familie en stond onder medische verzorging van de Medische Zending vanuit de nabij gelegen poli Ladoani.

Donoe kon haar Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) 'pas' sinds januari 1974 ontvangen. De op 1 juli 1973 opgestarte AOV met de maandelijkse 25 Surinaamse gulden uitkering gold destijds alleen voor 70-jarigen en ouder.

Pikiennei werd geboren in oud Kadjoe, een dorp dat nu verborgen licht op de bodem van het Van Blommenstein stuwmeer. Een deel van de bewoners verhuisde tijdens de grote transmigratie in 1964 naar Kadjoe, een dorp te Brownsweg. De andere groep, waarvan zij deel uitmaakte, verhuisde naar Gunsi, verder stroomopwaarts van de Suriname rivier.

Volgens de Gerontology Research Group, een groep van onderzoekers die wereldwijd de oudste aardbewoners traceren, behoorde Donoe tot de selecte groep van ruim 100 supereeuwlingen, ouder dan 112 jaar.

Lichaam man (33) in auto te Bigi Poika gevonden

Politie sluit een misdrijf niet uit


Het in verre staat van ontbinding verkerende lichaam van Clifton Apanson (33 ) is aangetroffen in een voertuig te Bigi Poika, in het district Para. De auto met het lijk werd bij het Anansveld in het gebied ontdekt, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 28 maart 2016.

Het lichaam bevond zich op de achterbank

De politie sluit een misdrijf niet uit, omdat rond de hals van het slachtoffer een touw zat. Er zijn nog geen andere details bekend.

Mathoera (VHP) vraagt aandacht voor gebrek aan hulp voor slachtoffers misdrijven

'Terwijl overheid miljoenen verbrast aan corruptie blijkt voor slachtoffers misdrijven geen enkele hulp te bestaan'

 
In enkele dagen tijd zijn twee bejaarden beroofd en vermoord, zijn een bewaker en een dief doodgeschoten heeft iemand in het verkeer het leven gelaten en is een kind, dat zich totaal niet kan beschermen, verkracht. Deze zaken opgeteld bij de gezinnen, die gekneveld en mishandeld zijn, de vele aanrijdingen, de berovingen, inbraken en overvallen geven een alarmerend veiligheidsbeeld, dat vraagt om directe en deskundige aanpak, aldus het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) vandaag, maandag 28 maart 2016, op Starnieuws.

Zij stelt, dat onschuldige burgers ontzettend veel leed en schade wordt toegebracht. Zij moeten hun problemen echter zelf oplossen en kijken hoe ze het trauma verwerken en hun leven oppakken. Een enkeling, die het zich kan permitteren, zoekt professionele hulp. Het grootste deel moet echter levenslang een trauma dragen en alle schade zelf herstellen. De overheid laat ze vierkant in de steek, vindt Mathoera.

'Geen begeleiding, geen financiële tegemoetkoming en vaak ook geen enkele informatie over de daders en de oplossing van hun zaak. En dit alles in een periode, waar burgers en vooral moeders met veel moeite de eindjes aan elkaar moeten knopen om brood op tafel te leggen. Het beetje spaargeld door hard werken wordt op beestachtige manier van hun afgepakt. Moeders, die zelf oplossingen moeten zoeken voor oppas van hun kinderen, terwijl ze alleenverdieners zijn. Terwijl de overheid miljoenen verbrast aan corruptie, en ook miljoenen uitgeeft aan subsidies, blijkt voor deze groep slachtoffers geen enkele hulp te bestaan. Ook de miljoenen voor de naschoolse opvang heeft helaas geen oplossing kunnen brengen in het oplossen van de oppasproblemen van kinderen.'

De voedingsbodem van al deze incidenten heeft volgens Mathoera een scala aan oorzaken zoals de slechte economische situatie, de verloedering van normen en waarden, de lage opleiding, de vele schoolverlaters, de ontwrichting van gezinnen, de miskenning van problemen en de steeds toenemende stress binnen de samenleving

Daders blijken jeugdigen te zijn, die vaak betrokken zijn bij gewelddadige overvallen, berovingen en inbraken. Daarnaast gaat het om daders die drugs- en alcoholgebruikers zijn. Ze opereren in teamverband en observeren hun slachtoffers heel goed. Deze criminelen kennen de gangen van hun slachtoffers en zijn goed op de hoogte van de werkwijze en opsporingsmogelijkheden van de politie en anticiperen daarop. In verhoorsituaties wordt gewoon gebruik gemaakt van hun zwijgrecht. Er is veelal onvoldoende bewijs om een succesvolle strafvervolging te starten, waardoor ze jaren in de criminaliteit blijven gedijen zonder enige sanctie. 'En als ze al veroordeeld worden, blijken ze binnen enkele jaren weer op straat, door gratie en de kwijtschelding van een derde van hun straf door goed gedrag in de gevangenis. De burger is op deze manier totaal niet beschermd tegen het geweld van deze criminelen.'

In plaats van deze problemen aan te pakken, lijkt het erop dat de regering en de minister van Justitie en Politie met lede ogen de problemen aan het aanschouwen zijn, meent Mathoera.

Het mandaat en het vertrouwen van het volk zijn er om actie te ondernemen en het volk te beschermen. 'Van een competente en verantwoorde minister en regering wordt verwacht, dat ze integraal beleid ontwikkelen om de economische crisis niet te doen ontaarden in een veiligheidscrisis en een complete chaos. Hard optreden gecombineerd, waar nodig met ondersteuning voor zowel slachtoffers als daders, moet het antwoord zijn. Oorzaken, die onveiligheid creëren moeten met daadkracht weggemaakt worden, terwijl beschermende maatregelen in de plaats moeten komen. De burger snakt naar bescherming en wacht op actie.'