dinsdag 29 maart 2016

Na 4 april is oude Albina taxi-standplaats Waterkant verboden gebied voor auto's

Autoriteiten gaan na 4 april over tot verwijdering geparkeerde auto's op terrein oude veersteiger


Nieuwe Albina taxi-standplaats in de Fred Derbystraat


'Iedereen die na 4 april aan de Waterkant, de huidige standplaats van de Albina-taxi’s op het terrein van de oude veersteiger parkeert, wordt verwijderd.' Dit zegt districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost vandaag, dinsdag 29 maart 2016, in de Ware Tijd. Vanaf 3 april mag niet meer langs de weg bij de oude veersteiger geparkeerd worden. 

Hij legt uit dat de plannen om de Albina taxi's te verplaatsen naar de Fred Derbystraat al twintig jaar bestaan. Volgens hem is het moeilijk beleid maken in een chaotische binnenstad.

De overheid blijkt vastberaden in haar streven naar ordening. Onderdeel hiervan is het verplaatsen van de Albina taxi's naar de Fred Derbystraat, waar een speciale parkeerplaats is ingericht (zie foto - Bron: Irvin Ngariman/de Warr Tijd). Deze plek is alleen voor de honderdvijftig geregistreerde Albina- taxi's. Van de driehonderd chauffeurs die de route illegaal onderhielden, hebben zich er maar honderdvijftig aangemeld.

Ook de eind/beginhaltes Paramaribo- Domburg (PD), Paramaribo- Albina (PA) en Paramaribo-Domburg-Paranam (PDP) worden verplaatst. Hun nieuwe standplaats wordt de Dr. Sophie Redmondstraat. De goederenvervoerders aan de Dr. Sophie Redmondstraat (Ondrobon) verhuizen ook.

Volgens Miranda loopt de herinrichting van de binnenstad al anderhalf jaar achter op de planning. De burgervader zegt dat hij slechts het beleid van het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) uitvoert. Zo gauw de ontruiming van standplaatsen heeft plaatsgevonden, zal het ministerie van Openbare Werken beginnen de ontwatering aan te pakken.

Fransman (34) op J.A. Pengelluchthaven aangehouden met ruim 3 gram cocaïne in bagage

Man was vanuit Guyana via Suriname onderweg naar Frankrijk


De 34-jarige Fransman D. D. is de vorige week door het BID-team (Bestrijding Internationale Drugshandel) van het Korps Politie Suriname op de Johan Adolf Pengelluchthaven aangehouden met in zijn bezit 3.360 gram cocaïne. Dit meldt de afdeling Public Relations van het korps vandaag, dinsdag 29 maart 2016.

De verdachte die Frankrijk als eind bestemming had, had de drugs verstopt in de dubbele bodem van zijn reiskoffer.

D. verklaarde de drugs vanuit Guyana te hebben meegenomen. De verdachte werd samen met de drugs overgedragen aan de Narcotica Brigade. Na afstemming met het Openbaar Ministerie werd hij in verzekering gesteld,

Centrale Bank publiceert nu pas 'door uiteenlopende omstandigheden' Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 toont sterke terugval staatsinkomsten


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft vandaag, dinsdag 29 maart 2016, haar jaarverslag over 2014 (zie hieronder) uitgebracht, waarin de algemene financiële en economische ontwikkelingen, alsook het door de bank gevoerde beleid in het desbetreffend jaar zijn uiteengezet. Door uiteenlopende omstandigheden is het jaarverslag 2014 later gepubliceerd dan gepland. De CBvS werkt er met volle kracht aan om de jaarverslagen voortaan binnen afzienbare tijd na het verstrijken van een boekjaar, te publiceren, zo bericht de bank vandaag, dinsdag 29 maart 2016, in een persbericht

Uit het verslag blijkt onder meer, dat de wereldeconomie in 2014 door positieve en negatieve factoren werd gekenmerkt die uiteindelijk in een groei van 3,4% resulteerden. De groei bleef stationair in vergelijking met 2013 en werd toen voornamelijk door groei van de Amerikaanse economie en opkomende economieën, aangevoerd door China en India, gevoed.Er is voorts een afname te constateren wanneer de groei van het volume van de wereldhandel in 2014 wordt vergeleken met die van 2013. Ontwikkelingslanden en opkomende economieën, tot voor kort nog aanjagers van de groei van het wereldhandelsvolume, registreerden in 2014 lagere groeivoeten. Verder had deze groep van landen te maken met een verslechtering van hun ruilvoetverhouding. De grote prijsdaling van grondstoffen is een belangrijke verklaring hiervoor. Ontwikkelde landen daarentegen, exporteurs van voornamelijk industriële producten, vertoonden een kleine verbetering van hun ruilvoetverhouding.

De mondiale inflatie, uitgaande van de prijsindex van de gezinsconsumptie, was relatief laag en bedroeg 1,4%. Op landen (geografisch gebied) niveau, was er sprake van lage inflatie (minder dan 3%) in de Verenigde Staten van Amerika (VS), het Eurogebied en Japan. In de ontwikkelingslanden en opkomende economieën was daarentegen sprake van relatief hoge inflatie. In Brazilië, Rusland, India en Zuid – Afrika was de inflatie boven de 6%.

Het verslag laat zien, dat de ruilvoetverslechtering in 2014 ook van toepassing was op Suriname. De internationale prijzen van de voornaamste exportproducten van Suriname vertoonden allemaal een sterke daling. Aangezien het handelsvolume van Suriname niet is toegenomen, zorgde dit uiteindelijk voor lagere deviezeninkomsten. Deze situatie heeft zich duidelijk gemanifesteerd op de lopende rekening van de betalingsbalans die in 2014 een tekort van 386,2 miljoen Amerikaanse dollar vertoonde. In 2013 was het tekort nog 197,6 miljoen. Dit tekort is in belangrijke mate gefinancierd via interen op de internationale reserves die in 2014 met 150,2 miljoen Amerikaanse dollar afnamen. De importdekking daalde van 3,4 maanden in 2013, naar 2,7 maanden in 2014.

De verslechtering van de externe economische klimaat – die resulteerde in een sterke terugval in de staatsinkomsten – en het in onvoldoende mate bijstellen van staatsinkomsten en -uitgaven resulteerden in een tekort bij de staatsfinanciën van 5,6% van het BBP (Bruto Binnenlands Product)  in 2014. Dit is weliswaar een verbetering in de positie van de staatsfinanciën ten opzichte van 2013 toen het overheidstekort 6,1 % van het BBP bedroeg. Echter is een overheidstekort van 5,6% van het BBP aan de hoge kant en niet houdbaar op de middellange termijn. De schuldpositie van de overheid bleef evenwel binnen het vastgestelde schuldenplafond.

De verslechterde internationale omgeving had ook gevolgen voor de nationale bedrijvigheid. De Surinaamse economie groeide met 1,8%. In 2013 was er sprake van een groei van 2,8%. De inflatie bedroeg 3,9% in 2014 tegenover 0,6% in 2013. De Centrale Bank heeft in het verslagjaar 2014 met behulp van valuta-interventies getracht om de druk op de wisselkoers ongedaan te maken.

'Bouw appartementencomplex in Pietermaai, Curaçao, is vrolijk doorgegaan'

'VVRP heeft nog geen aanzet gegeven om tot wetshandhaving over te gaan'


La Rivera Development, dat als omwonende van het appartementencomplex in Pietermaai, in oktober vorig jaar in hoger beroep tegen het VVRP-ministerie in het gelijk werd gesteld waardoor de bouwvergunning voor het gebouw vernietigd werd, zal verder procederen. Dit bevestigt de raadsman van La Rivera, Achim Henriquez, desgevraagd in de Amigoe van vandaag, 29 maart 2016.

'Het vonnis van het Hof dat in het voordeel van mijn cliënt is geveld, is onherroepelijk. Er staat daartegen geen hogere voorziening voor open. Dit noch voor het VVRP-ministerie, noch voor de projectontwikkelaar/eigenaar van het appartementencomplex, Jewel Investment and Management Group NV. Desondanks heeft het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), met het vonnis – bijna een half jaar later – nog niets gedaan. Het is heel simpel, het gebouw in Pietermaai heeft geen bouwvergunning en kan mijns inziens ook geen nieuwe bouwvergunning krijgen, maar het gebouw staat er nog steeds. Er is dus nog steeds geen aanzet door VVRP gegeven om tot handhaving van de wet over te gaan', aldus de advocaat, die toevoegt, dat om deze reden zijn client La Rivera zich genoodzaakt ziet om verdere juridische stappen te nemen.

Foto-onderschrift:  Deze foto is uit oktober 2015. In die maand werd voor het gebouw met donkerblauw dak linksvoor, en het zwembad in aanbouw, de bouwvergunning vernietigd. De raadsman van La Rivera wijst erop dat na het vonnis de werkzaamheden aan en achter het gebouw gewoon door zijn gegaan.

Lees hier het complete artikel in de Amigoe.

Nog steeds geen duidelijkheid voor Sehos-personeel op Curaçao over functies in nieuwe HNO

'Gaat iedereen over in dezelfde functie, hoe zit het met de werkprocessen?'


Het is voor het personeel van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) nog niet duidelijk wat de verhuizing naar het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda precies voor hen inhoudt. Dat meldt de zorgvakbond CBV (Curaçaose Bond van Werknemers in verplegende en verzorgende instellingen), zo bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 29 maart 2016.

CBV-voorzitter Johnsel Diaoen vindt het vreemd om te moeten vernemen, dat er nog geen opheldering kan worden gegeven over de functies in Hospital Nobo Otrobanda (HNO).

'Men weet hoeveel mensen er werkzaam zijn binnen het Sehos. Als dit wordt vergeleken met de ruimte die het nieuwe ziekenhuis zal bieden, moeten ze toch kunnen aangeven hoeveel functies er precies overgaan? Ik neem aan dat de capaciteit bij zo’n groot project van tevoren exact duidelijk is', aldus Diaoen.
Omdat het echter nog niet in kaart is gebracht, is het personeel bezorgd. 'Gaat iedereen over in dezelfde functie? Hoe zit het met de werkprocessen? Moeten ze worden bijgeschoold? En zo ja, wanneer begint dit traject?'

Klik hier voor het gehele artikel in de Amigoe van vandaag.

Werknemers Tayer Soshal Sta. Martha willen geschorste directeur Melfor niet terug

Het zou Melfor niet zijn gelukt om sociale werkplaats op goede orde te krijgen


De werknemers van Tayer Soshal Sta. Martha willen geschorste directeur Sharlon Melfor niet terug. Zij stellen dat het hem, vijf jaar na zijn aantreden als directeur, niet is gelukt om de sociale werkplaats op goede orde te krijgen. De werknemers vragen hem in een brief, gedateerd 21 maart, ‘opzij te stappen en een ander het werk te laten doen’, zo bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 29 maart 2016.

Melfor werd op 22 februari geschorst, nadat hij niet kwam opdagen voor een bestuursvergadering. Volgens Melfor’s advocaat, Bertie Braam, is zijn schorsing ongegrond, gezien hij onmogelijk van de vergadering af had kunnen weten. Hierdoor werd een Kort Geding aangespannen, dat vorige week werd behandeld. Aanstaande vrijdag is de uitspraak in het Kort Geding.

Braam zei vorige week nog ‘optimistisch’ te zijn over de uitspraak. Wordt Melfor in het gelijk gesteld, dan moet hij binnen 24 uur weer aan het werk kunnen bij Tayer Soshal.

Klik hier voor het volledige artikel in de Amigoe.

Arbeider EBS Albina aangehouden op verdenking diefstal dieselolie van werkgever

Op heterdaad betrapt tijdens aftappen diesel uit EBS-opslagtank


De politie van Albina kreeg woensdag 23 maart informatie vanuit de samenleving, dat personen bezig waren diesel uit de opslagtank van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) te tappen. Agenten, die op deze tip afgingen, troffen de 31-jarige C.C. en de 33-jarige A.K. aan op de aangegeven plek, zo bericht vandaag, dinsdag 29 maart 2016, de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De twee mannen hadden ongeveer 250 liter diesel in tanks opgeslagen in de laadbak van het voertuig waarmee zij ter plaatse waren. De verdachten werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Over de herkomst van de diesel legden beide mannen tegenstrijdige verklaringen af. K. beweerde, de olie langs de weg te hebben gevonden.

Uit het voorlopige politieonderzoek is komen vast te staan, dat C. werkzaam is bij de EBS te Albina als allrounder en dat hij in die hoedanigheid toegang had tot het emplacement. Beide verdachten zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De politie van Albina onderzoekt de zaak verder.

Districtscommissaris Pinas in Brokopondo moet mogelijk het veld ruimen

Pinas beweert zich van geen kwaad bewust te zijn.....


Districtscommissaris Ivonne Pinas van Brokopondo zal binnenkort het veld moeten ruimen. De informatie klinkt haar niet vreemd in de oren als de Ware Tijd haar vandaag,  dinsdag 29 maart 2016, hiermee confronteert. 

'Het is geen verrassing voor mij. Waar rook is, is vuur. Laten wij afwachten', zegt zij in een reactie.  Vernomen wordt dat zij de verantwoordelijkheid krijgt over één van de zeven bestuursressorten van het district Sipaliwini.

Pinas is er heilig van overtuigd, dat haar vervanging niets te maken heeft met iets dat zij misdaan zou hebben. Maar, de afgelopen periode hebben toch diverse zaken gespeeld die wat betreft het optreden van Pinas geen schoonheidsprijs verdienen.
Ze heeft haar vertrek inmiddels aan medewerkers op het commissariaat medegedeeld.

De deken van de districtscommissarissen, Roline Samsoedin, blijkt nog niet op de hoogte te zijn van de vervanging van Pinas. Wat zij wel weet is, dat er twee nieuwe districtscommissarissen geplaatst moeten worden in Para en Marowijne. Sinds het heengaan van Theodorus Sondreju vorig jaar, is Jerry Miranda van Paramaribo Noord-Oost belast met de waarneming in Marowijne. In Para neemt John de la Fuente waar, nadat Mohamed Kasto kort vóór de verkiezingen ziek werd. De vervanging voor deze twee districten is nodig, omdat Miranda bijna elke dag pendelt tussen de twee districten en De la Fuente al een hoge leeftijd heeft.

Pinas kwam in de plaats van Verno Pryor. Hij werd bedankt nadat zijn partij (BEP) uit de coalitie was gezet. Pinas wilde zich sterk maken voor een schoon Brokopondo, de landbouw aanpakken, omdat die verwaarloosd is, meer dokters naar het district halen en een hospitaal opzetten. Ze had ook de verdere verzelfstandiging van het district willen bevorderen.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

EBS verhaalt schade aan stroompalen bij veroorzakers, 'maar wie vergoedt mijn schade?'

'Wie vergoedt schade aan mijn apparatuur veroorzaakt door achterstallig onderhoud EBS aan haar infrastructuur'


De afgelopen weken heeft de NV EBS op frequente basis in de publiciteit gebracht, dat vele elektriciteitsmasten beschadigd raken als gevolg van aanrijdingen en dat de kosten voor herstel verhaald worden op de veroorzaker van de schades. 

'Ik heb deze berichten vaak gelezen. Maar, ik vraag me af wie voor de kosten zal opdraaien als ik als burger schade lijd aan mijn elektrische apparaten als gevolg van achterstallig onderhoud door de EBS van haar infrastructuur’, vraagt een burger zich vandaag, dinsdag 29 maart 2016, af in het Dagblad Suriname.

Hij zet zijn bezorgdheid kracht bij met de hierbij geplaatste foto van een slecht onderhouden transformator die overwoekerd is door wied (onkruid). Deze staat in de Nicolaas Gudstraat, een zijstraat van de Bomaweg.

Veilingkoers iets gedropt naar Srd 5,1540 voor Amerikaanse dollar

Amper verschil met de Srd 5,16 van eerste valuta- veiling


De veilingkoers is vandaag, dinsdag 29 maart 2016, nauwelijks omlaag gegaan. De verkoopkoers is bepaald op Srd 5,1540 voor de Amerikaanse dollar en dat is bijna hetzelfde bedrag als bij de eerste veiling. De vorige verkoopkoers werd afgerond op Srd 5,16.

Starnieuws bericht van 'bronnen' te hebben vernomen, dat sommige banken hoog hadden geboden, omdat hun cliënten geen risico willen lopen om buiten de boot te vallen. Er werd vandaag zelfs geboden voor Srd 5,35, zo meent Starnieuws te weten. Verschillende banken hebben hoger geboden dan de koers van Srd 5,16.

De vraag is groter dan het aanbod van valuta. De parallelkoers is ongeveer Srd 5,45 voor de Amerikaanse dollar.

Een officieel persbericht over de tweede valutaveiling moet nog worden uitgebracht door de Centrale Bank van Suriname.

Israël toont zich bereid Suriname te ondersteunen op terren van training en technische hulp

'Cacao-project met Israël is geen regeringsaange- legenheid, maar particulier initiatief'


'Als wij op welke wijze dan ook, deel kunnen zijn van de oplossing van het crisisvraagstuk voor Suriname, dan horen wij dat graag', zegt Israëls niet-residerende ambassadeur Mordehai Amihai-Bivas (zie foto - Bron: CARICOM Today)- standplaats New York (VS) - vandaag, dinsdag 29 maart 2016, op Starnieuws. Overigens is hij ook de niet-residerende ambassadeur voor Barbados, Guyana, St. Kitts and Nevis, St. Lucia en St. Vincent & the Grenadines. De diplomaat vertegenwoordigd zijn land ook bij de CARICOM en OECS (Organisation of Eastern Caribbean States) en binnen de Verenigde Naties is hij de liaison ambassadeur voor Latijns-Amerika en de Caribische missie.  

Israël biedt via Mashav, Hebreeuws voor Israëlisch Agentschap voor Internationale Samenwerking, hulp aan ontwikkelingslanden. Mashav valt onder het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken.

'Wij bieden geen kredieten of leningen aan, maar voornamelijk trainingen en technische assistentie. Wij kunnen van alles aanbieden. Maar, het helpt ons zeker als Suriname specifieke verzoeken voor ondersteuning doet. Suriname alleen kent de eigen behoefte.'

Amihai-Bivas benadrukt, dat hij in alle gesprekken met regeringsautoriteiten aangeeft dat Israël ook speciaal op maat gemaakte trainingen kan verzorgen. 'Als Israël over die expertise beschikt, dan zij wij te allen tijde bereid die kennis over te dragen.'

Verwijzend naar berichten, dat Suriname en Israël op grote schaal cacao gaan produceren, zegt de ambassadeur dat zijn regering niet betrokken is bij dit project. Vorige maand berichtte het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij over de samenwerkingsovereenkomst met de LR Group uit Israël. De ambassadeur zegt, dat hij achteraf over de ondertekening hoorde en vervolgens telefonisch contact opnam met de CEO van het bedrijf. Die bevestigde de joint-venture voor de ontwikkeling van verschillende gewassen. 'Maar, dit is puur een aangelegenheid van het Israëlisch particulier bedrijf. Natuurlijk zijn wij blij dat er een samenwerking loopt, waar beide partijen voordeel aan zullen hebben.'

Israël beschikt over een enorme expertise op het gebied van landbouw, maar kan Suriname ook op ander terrein helpen. Zo heeft het land recentelijk via een waterexpert, ondersteuning gegeven aan Barbados en Trinidad. 'De Caribische regio is omgeven door water en toch is er een probleem met watermanagement.'

De ambassadeur weet, dat Surinamers op kleine schaal gebruikmaken van de training en opleidingsmogelijkheden in Israël. Deze trainingen variëren van ondernemerschap, ontwikkelingsprogramma’s voor vrouwen, landbouw, tot aan alternatieve energie. Maar, de diplomatieke relatie kan uit veel meer bestaan. In het verleden hebben beide landen samengewerkt in de gezondheidszorg (dialyse zorg). 'Maar, in de laatste twee jaar is de voortzetting van de samenwerking slechts gebleven bij gesprekken. Het project vordert niet zo snel als ik had gehoopt.' Volgens planning zouden er weer Surinaamse artsen naar Israël gaan voor verdere opleiding en omgekeerd zou Israël medische experts naar Suriname sturen om de lokale medici verder te trainen.

Amihai-Bivas ziet ook graag samenwerking met Suriname om jong ondernemerschap te stimuleren. Mashav werkt met The Young Americas Business Trust (YABT), een Amerikaanse non-gouvernementele organisatie die samenwerkt met de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS. Zij zetten ‘Business class’ cursussen op voor jongeren in verschillende landen. De focus is om jongeren te leren hoe een eigen bedrijf op te zetten. Dit programma is vorig jaar uitgevoerd op Barbados, St Vincent & the Grenadines en Trinidad. Voor dit jaar staat Guyana op de agenda. De mogelijkheid wordt nagegaan om de training ook naar Suriname te halen.

Om de culturele banden tussen Suriname en Israël aan te halen, plant de ambassadeur een concert. De Israëlische muzikanten die hij wil laten halen bespelen ‘the handpan’, te vergelijken is met de steelpan van Trinidad. Een soortgelijk optreden is al opgevoerd op St. Vincent & the Grenadines. Dit keer zal het concert op Trinidad en in Suriname zijn en gemikt word op de maand mei. 'Het gaat om mensen bij elkaar brengen via muziek die hen niet vreemd in de oren klinkt. De muziek kent lokale elementen en klinkt tegelijk vreemd en interessant. We hebben al enige jaren geen culturele activiteiten gehouden.'

OM Curaçao en Stichting Restauratie & Behoud Slavendorp Savonet tekenen intentieverklaring

Stichting Savonet gaat jongeren Top C begeleiden en vormen 


Tussen het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao en de Stichting Restauratie & Behoud Slavendorp Savonet is een intentieverklaring getekend. Dit is een stap voorwaarts in de realisatie van een vormingstraject voor de Top C doelgroep, waarbij er door het stichtingsbestuur een locatie beschikbaar wordt gesteld waar de jongeren van het Top C-project aan het werk kunnen worden gesteld en de nodige vaardigheden kunnen worden aangeleerd, aldus het OM in een vandaag, dinsdag 29 maart 2016, uitgebracht persbericht.

Bij de bestaande leerwerk- en vormingstrajecten, valt de doelgroep van Top C structureel buiten de boot, door allerlei bijkomende problematiek, zoals agressiviteit en verslaving.

Het uitgangspunt van de Top C aanpak is de jongere een eerlijke kans bieden en hem laten zien hoe het anders kan. Daarbij moeten wel de mogelijkheden voor hem worden gecreëerd om de jongere te leren hoe zich staande te worden in deze samenleving en zich te kunnen ontwikkelen tot een volwaardige burger die zelfstandig (eventueel met begeleiding) kan functioneren in de maatschappij.

Een leerwerktraject voor de Top C jongeren bij Savonet biedt nieuw perspectief voor de jongere. Hij/zij krijgt een dagbesteding, structuur, voorbeeldfiguren en hij wordt als het ware losgeweekt van de wereld waarin hij verkeert en die hem steeds ervan weerhoudt het juiste pad te kiezen. Het Project Top C 'Tur Wowo Riba Bo' is gericht op jeugdige veelplegers van high impact crimes, zoals atrako's. Het project is per 1 december 2014 van start gegaan met hulp en bijstand van de gemeente Amsterdam. Deze kent al een aantal jaren een soortgelijke, succesvolle aanpak, de Top 600-aanpak. Alleen focus op repressie is niet effectief, dus wordt daarnaast hulp en (na)zorg geboden.

Bij deze groep spelen vaak meerdere (sociale, emotionele en psychische) problemen tegelijk, veelvuldig in combinatie met een verslaving. Ook speelt soms het hebben van verstandelijke beperkingen een rol. Armoede en schooldropouts verdient ook de aandacht bij deze groep. Door straffen te combineren met een zorg/werktraject, kan de doelgroep ervaren dat ze met hulp hun problemen kunnen aanpakken en er een uitweg mogelijk is.

Het derde doel van de aanpak is het voorkomen van een nieuwe generatie jonge criminelen. Broertjes en zusjes van deze criminelen mogen het voorbeeld van hun oudere broer(s) niet volgen. Het gezin maakt onderdeel uit van het plan van aanpak voor het subject.

Door de integrale aanpak van de Top C en de samenwerking met alle ministeries biedt deze 'nieuwe' manier van werken een oplossing voor de nodige problemen. Dit wordt met name bewerkstelligd door het SAMENwerken: 'Union ta hasi forsa.'

'Het is inmiddels een jaar geleden sinds de Top C aanpak een vliegende start heeft gemaakt. We hebben veel bereikt en er staat voor 2016 veel op het programma. Dit jaar staat in het teken van het vullen van de gaten in het systeem, de aanpak van de geconstateerde systeemfouten, zodat aan de jongere op de Top C lijst en diens familie, een sluitende interventiepakket kan worden geboden/opgelegd. In dit kader is gestart met de opzet van verschillende voorzieningen, zoals een begeleid kamer bewoning en een vormingstraject voor deze doelgroep', aldus het OM Curaçao.

OM en Korps Politie Curaçao voeren tijdens Paasdagen verkeerscontrole uit

In totaal 302 voertuigen gecontroleerd en 20 bekeuringen uitgeschreven


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in het Paasweekeinde samen met het Korps Politie Curaçao een verkeerscontrole gehouden op Bándabou. Hierbij zijn maar liefst 302 voertuigen gecontroleerd en in totaal 20 bekeuringen uitgedeeld, waarvan het merendeel voor het niet in orde hebben van de autopapieren. 

Negen voertuigen werden in beslag genomen en afgevoerd en twee mannen uit Guyana die illegaal op het eiland verbleven, zijn gearresteerd.

Klik hier om het volledig artikel te kunnen lezen.


Ouders examenkandidaten op Curaçao bezorgd

Wetgeving aanscherping eisen HAVO- en VWO-examens nog steeds niet goedgekeurd


Ouders van het Radulphus College, Kolegio Alejandro Paula, het Maria Immaculata Lyceum, de Dr. Albert Schweitzer school en de overkoepelende oudervereniging Rema Uni maken zich zorgen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 29 maart 2016.

Bron van deze zorgen is de trage voortgang van het proces van goedkeuring van de wetgeving die de aanscherping van de eisen voor de HAVO- en VWO-examens regelt, zo melden zij in een gezamenlijk persbericht.

'Wat betreft de HAVO-examens moet die wetgeving voor mei 2016 zijn afgerond, VWO volgt in 2017', aldus Clementine Wallé, voorzitter van Rema Uni. 'Natuurlijk moeten de leerlingen die examen gaan doen weten aan welke eisen ze moeten voldoen. Nu zijn de aangescherpte eisen wel bekend, maar als het wetswijzigingstraject niet is afgerond, zal er op basis van de oude wetgeving en op basis van die eisen een diploma worden afgegeven.'

Klik hier om het volledig artikel te kunnen lezen.


CBB heeft geen paspoorten meer op voorraad

Leverancier in Canada was in maart niet in staat om paspoorten te verzenden


Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is door de voorraad paspoorten heen. Het CBB geeft voorlopig alleen noodpaspoorten uit voor urgente gevallen. Dit bericht de Ware Tijd dinsdag 29 maart 2016.

De Canadese leverancier van de paspoorten, Canadian Bank Note, kon door overmacht de bezending van maart niet leveren.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken, zegt dat de leverancier heeft beloofd dat de nieuwe voorraad paspoorten in april aankomt. Hij geeft aan dat de vraag naar paspoorten groot is en dat er een behoorlijk achterstand is ontstaan, maar cijfers heeft hij niet.

Onduidelijkheid over nieuwe NV van de EBS

Minister Dodson en EBS-directeur Parmessar zwijgzaam over Energy Producers Suriname (EPS)


De nieuwe Elektriciteits- en Energiewet biedt ruimte voor meerdere stroomaanbieders. Op papier bestaat de Energy Producers Suriname (EPS) al. Dat is een nieuwe NV van de Energiebedrijven Suriname (EBS) die zich gaat bezig houden met het opwekken van elektriciteit. In april 2015 bevestigde NDP-kopstuk Ramon Abrahams in de Ware Tijd, dat zijn schoonzoon de scepter daar zou gaan zwaaien, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 29 maart 2016.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) wil geen vragen van de redactie beantwoorden en verwijst naar de directie van de EBS. Rabin Parmessar, als één van de toenmalige Assembleeleden één van de architecten van de Elektriciteits- en Energiewet en sinds kort directeur van de EBS, wenst ook niet uit te weiden over dit onderwerp.

De nieuwe NV startte met een kapitaal van Srd 500 miljoen verdeeld in 1 miljoen aandelen van Srd 500. Eén aandeel is van stichting Planbureau Suriname en de rest is van de staat. Volgens informatie van Asiskumar Gajadien (VHP), lid van de vaste parlementaire commissie van Natuurlijke Hulpbronnen, gaat deze verdeling niet door. 'Hoogstwaarschijnlijk wil de regering een andere weg op. De beslissing EPS/EBS is trouwens genomen onder de vorige minister van NH, Jim Hok.'

Gajadien had zich destijds al fel gekant tegen de benoeming van de schoonzoon van Abrahams, omdat diens naam eerder was genoemd in een corruptieschandaal.

Weinig geloof onder Surinaamse rijstexporteurs over 'Guyana-Suriname-Venezuela'-verhaal

Directeur rijstbedrijf NV Narvin verwijst Guyanees verhaal naar rijk der fabelen


'We moeten in Suriname nadenken voordat we dingen overnemen en geloven. Er klopt niets van het verhaal. De feiten liggen daar.' Rakesh Narsing, directeur van NV Narvin en één van de grootste rijstexporteurs in Suriname, verwijst het verhaal dat via Suriname rijst uit Guyana op de Venezolaanse markt wordt afgezet, naar het rijk der fabelen. 

'Er is maar één keer rijst naar Venezuela verscheept. En dat was een boot waarin ongeveer 6.000 ton zat', (zie foto) aldus Narsing vandaag, dinsdag 29 maart 2016, in de Ware Tijd. Er zit op dit moment ongeveer 32.000 ton uit de najaarsoogst van 2015 in de silo's van exporteurs. Daarbovenop komt nog dat ongeveer 25 procent van de voorjaarsoogst van 2016 is afgeoogst. 'Hoe gaan wij dan rijst uit Guyana naar Venezuela verschepen?', vraagt Narsing zich hardop af.

De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen Raphael Trottman maakte vorige week melding van het vermoeden, dat rijst uit zijn land via Suriname in Venezuela wordt afgezet. Dit zou te merken zijn aan de opmerkelijke productieverhoging in het Berbice-gebied. 'Ik weet dat Venezuela rijst koopt van Suriname en er zijn aanwijzingen dat een deel van onze rijst naar Venezuela gaat via Suriname', aldus Trottman.

Nizam Hassan, voorzitter van de Guyana Rice Development Board, onderstreepte het verhaal van zijn minister en zei in Guyanese media, dat er in de periode januari tot maart dit jaar 249 ton rijst naar Suriname is geëxporteerd, tegenover 151 ton over dezelfde periode in 2015.

Narsing wijt de uitspraken van de Guyanezen aan de moordende concurrentie op verschillende markten. 'Wat zij beogen is dat als ooit de export goed op gang zou komen, Venezuela met argusogen naar ons kijkt, omdat er mogelijk rijst van de vijand tussen zou kunnen zitten.'

Venezuela boycot de import uit Guyana naar aanleiding van het slepende grensconflict tussen de beide landen.

Abdoel (NDP): 'Met wijziging Wet op Staatsschuld wordt leenruimte overheid groter'

'Het synchroniseren van definities met wat internationaal erkend wordt is niet slecht'


Met de wijziging van de Wet op Staatsschuld zal de leenruimte van de overheid worden vergroot. Dat stelt het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel, voorzitter van commissie van rapporteurs, die verder vandaag, dinsdag 29 maart 2016, op Starnieuws zegt, dat de ontwerpwet voorbereid wordt voor openbare behandeling. Hij vindt het goed, dat de definitie van staatsschuld aangepast wordt aan internationaal gehanteerde normen. Hij voert aan dat wel goed nagegaan moet worden waarvoor geld geleend wordt en of lenen Suriname uit de precaire economische situatie zal halen.

'Het synchroniseren van de definities met wat internationaal erkend wordt, is niet slecht. Het zou een verbetering betekenen als wij het juridisch en technisch bekijken. Maar, we kunnen vaststellen dat bij de wijziging van de definities de leenruimte voor de overheid wordt vergroot. Ook wordt voorkomen dat door de vrijmarktkoers het obligoplafond wordt overschreden. Wij zijn ons ervan bewust, dat de overheid nu krap zit met financiën, echter moeten wij goed bekijken of lenen als instrument ons uit kan halen uit de situatie. Als de regering besluit te lenen, dan moet het wel duidelijk zijn waarvoor. Leningen bestemd voor de consumptieve sfeer zullen geen verbetering brengen. Ook dient rekening gehouden te worden met de verdiencapaciteit van het land. De regering kan lenen, maar het geld moet terugbetaald worden. Bij de terugbetaling heb je niet alleen aflossingen maar ook rente. Daartegenover is het belangrijk dat het verdiencapaciteit en terugbetaalcapaciteit van het land goed in beeld worden gebracht. Indien in tijd de verdiencapaciteit en daarmee de terugbetaalcapaciteit van het land niet stijgt hebben wij wel een probleem.'


Het Assembleelid zegt verder, dat de definitie die momenteel gehanteerd wordt, de gedachtegang had om slechts bij hoge uitzonderingen te lenen en wel voor kapitaaluitgaven (investeringen). Daarom werd het gehele bedrag dat in de overeenkomst staat, als lening geboekt. Er werd van uitgegaan dat je voor een bepaald project geld leent en dat ook afrondt.

Als de wetswijziging goedgekeurd wordt, zal alleen het bedrag dat getrokken wordt uit de overeenkomst, worden geboekt als lening. Indien uit andere bronnen ook geld wordt getrokken en het obligoplafond wordt bereikt, wordt het risico gelopen dat projecten niet volledig uitgevoerd kunnen worden totdat er weer wat ruimte ontstaat door af te lossen. Dat aspect moet wel nader worden bekeken, meent Abdoel.

Het stellen van prioriteiten bij het lenen voor projecten zal volgens het Assembleelid nu meer dan ooit van belang zijn.

'Met deze wijziging zullen in elk geval veel betere analyses moeten worden gemaakt. Er moet geen geld geleend worden wanneer de overheid krap bij kas zit, maar lenen moet tot doel hebben om om de productiesector te bevorderen. In elk geval zal de regering heel verstandig moeten omgaan met de ruimte die ontstaat door de wetswijziging. Als het geld voor consumptie bestemd is, is die ruimte zo op', aldus Abdoel.

Directeur AZP neemt maatregelen ter opvoering van veiligheid na dodelijk schietincident op de SEH

Minister Pengel krijgt steun van Defensie voor extra beveiliging


De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft diverse maatregelen getroffen waardoor de veiligheid is opgevoerd. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft enorm geholpen, zodat de Spoedeisende Hulp (SEH) weer normaal kan functioneren. Dit zegt algemeen directeur van AZP, Antoine Brahim, vandaag, dinsdag 29 maart 2016, op Starnieuws. 

Vanmiddag is er een evaluatie met de SEH over de situatie en het treffen van verdere maatregelen. De nieuwbouw, die gepland staat voor 2020, zal opnieuw bekeken worden op veiligheidsaspecten.

De zogenoemde triageruimte, waar beoordeeld wordt tot welke categorie een patiënt behoort, is verhuisd naar binnen. Dit was nodig om het veiligheidsgevoel verder te verhogen. Bovendien kunnen artsen inspelen wanneer de situatie van een patiënt verergert. De beveiliging is verder opgevoerd door de afdeling van het AZP en Mozart Secrurity. Minister Pengel heeft medewerking van het ministerie van Defensie gekregen voor extra beveiliging. Daarnaast surveilleren agenten van het politiebureau Munder extra in de omgeving.

Brahim en Fausia Poese, coördinator van de SEH, zeggen dat het in het Paasweekend veel rustiger was. De samenleving heeft gehoor gegeven aan de oproep om naar huisartsenpoli's te gaan en gebruik te maken van de wachtdienstregelingen. De SEH kon zich concentreren op acute hulp en traumapatiënten. In overleg met het ministerie van Volksgezondheid zal dit gestimuleerd worden, want de SEH is overbelast, waardoor patiënten langer moeten wachten.

De triage-unit beoordeelt de binnengekomen patiënten op de ernst. Er zijn vijf categorieën patiënten, aldus Brahim:
1. Bij een levensbedreigende situatie wordt de patiënt gelijk geholpen.
2. Patiënten die er ernstig aan toe zijn, maar waar nog geen sprake is van levensbedreiging, wachten tussen de tien tot dertig minuten. Indien de situatie verslechtert, worden zij ook meteen geholpen.
3. Mensen die ziek zijn en toch behoefte hebben aan nader onderzoek. De mogelijkheid bestaat dat zij worden opgenomen voor observatie, die wachten 1 tot 2 uren.

Bij categorie 4 en 5 gaat het om mensen die geen acute zorg nodig hebben. Deze mensen zouden evengoed door een huisarts behandeld kunnen worden. Zij wachten indien het druk is vier uren en langer. Indien zij na elf uur 's avonds nog naar een huisarts zouden kunnen gaan, zou de SEH enorm worden ontlast.

Brahim en Poese zeggen, dat nagedacht wordt over oplossingen om de druk op de SEH te verminderen. Het personeel werkt onder hoge druk. Medewerk(st)ers die in dienst waren toen een patiënt een bewaker van Mozart Security doodschoot in de SEH, worden psychisch begeleid. Beelden van de beschieting zijn afgestaan aan de politie die bezig is met het onderzoek.

Stichting Julius Leeft! viert 17 april 10-jarig bestaan in Amsterdamse De Balie

Ter gelegenheid van verjaardag verschijnt boek 'Tien jaar onverwerkt verleden'


Stichting Julius Leeft! bestaat tien jaar. In die periode zijn onder de bezielende leiding van John Leerdam vele theaterproducties in de diverse delen van ons Koninkrijk ontstaan en opgevoerd. Reden genoeg om na tien jaar stil te staan en vooruit te kijken. In samenwerking met De Balie in Amsterdam viert Stichting Julius Leeft! zijn tienjarig jubileum op zondagmiddag 17 april, vanaf drie uur, met de presentatie van het boek 'Tien jaar onverwerkt verleden', dat door LM Publishers wordt uitgegeven.

In zijn theatervoorstellingen in zowel Nederland als de voormalige koloniën probeert Julius Leeft! bijzondere en aangrijpende gebeurtenissen uit het gemeenschappelijke verleden bespreekbaar te maken via een verrassende mix van tekst, zang, muziek en dans. Maar ook dankzij het enthousiasme en de passie van een wisselende cast van (ster)acteurs, politici, journalisten, wetenschappers, ondernemers en anderen. Keer op keer geven zij hun kostbare tijd om Leerdam in zijn passie tot verbinden te helpen.

Het boek 'Tien jaar onverwerkt verleden' blikt terug op tien unieke voorstellingen die in het hele Koninkrijk der Nederlanden indruk hebben gemaakt. Het eerste gedeelte toont de verhalen achter de theaterstukken, interviews met acteurs, citaten uit recensies en vooral veel kleurrijke beelden. Het tweede deel van het boek bevat de tekst van de tien theaterstukken zoals ze zijn opgevoerd in Nederland en daarbuiten.

De eerste exemplaren van het jubileumboek zullen worden aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Jet Bussemaker, alsmede aan Humberto Tan, presentator programma RTL Late Night en Clayde Menso, directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Daarna zal de minister de gelijknamige fototentoonstelling met werk van Jean van Lingen, Ossa Kierkegaard en Joffrey van der Vliet openen.

De tentoonstelling is tot en met half juni 2016 in De Balie Amsterdam te zien. Gratis entree.

Meelfabriek De Molen serieuze overnamekandidaat in verval geraakte staats cassavefabriek in Para

Directeur Bhikharie: 'Er is niet onwelwillend gereageerd'

 
Meelfabrikant De Molen wil de in het slop geraakte cassavefabriek Inovative Agro-Processing Industries (IAP) NV in Para overnemen van de overheid. 'We hebben het te kennen gegeven op het Kabinet van de President. Er is niet onwelwillend gereageerd', zegt De Molen-directeur Julio Bhikharie vandaag, dinsdag 29 maart 2016, in de Ware Tijd.

De meelfabrikant ziet veel mogelijkheden in het inlijven van de cassavefabriek. Zo wil ze cassavemeel voor onder andere de broodproductie gaan produceren. 'Het is altijd ons idee geweest, maar toen werd IAP opgezet en zagen wij af van eigen productie. Nu het bedrijf gesloten is, willen wij het graag overnemen', aldus Bhikharie.

De cassavefabriek, die op 19 december 2012 feestelijk in gebruik werd genomen, heeft vanaf het begin problemen gekend. Onder meer het uitblijven van financiën voor de verdere ontwikkeling en het uitblijven van beleid deden het initiatief de das om. Zelden is de afgelopen enige bedrijvigheid zichtbaar geweest bij het bedrijf. Ongeveer drie jaar na de oprichting werden de aandelen via het ministerie van Financiën overgedragen aan het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).

Soeresh Algoe, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, gaf toen aan potentie te zien in het bedrijf. Eerst wilde hij een accountantsonderzoek door de Centrale Landsacountantsdienst (CLAD) instellen om de staat van het bedrijf vast te stellen. Dat onderzoek heeft, voor zover bekend, nog niet geresulteerd in een eindrapport.

Op een vraag waarom niet met Algoe is gesproken, zegt Bhikharie dat dat geen specifieke reden heeft. Hij kreeg contact met het Kabinet van de President en besloot daar de zaak gelijk aan te kaarten, 'maar, het is niet dat ik de minister wil overslaan'.

Herziene Handvest OIC weer op agenda openbare vergadering Assemblee

Minister Badrising beantwoordt vragen parlementsledenDe Nationale Assemblee komt vanmiddag, dinsdag 29 maart 2016 vanaf half een in openbare vergadering bijeen. Het is de voortzetting van de vergadering van 3 maart in behandeling is genomen. Voorafgaand aan de openbare vergadering komt De Nationale Assemblee in huishoudelijk verband bijeen, zo schrijft Starnieuws.

Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken moet antwoorden op vragen die gesteld zijn door Assembleeleden over het herziene Handvest van de 'Organisation of Islamic Cooperations' (OIC). Tijdens dit agendapunt werden, aldus Starnieuws, gevoelige snaren geraakt over het lidmaatschap van Suriname bij OIC. Amzad Abdoel, die voorzitter is van de commissie van rapporteurs, gaf aan wat het verschil is tussen het oude en nieuwe Handvest.


In het nieuwe handvest staat de verdieping van de samenwerking tussen de lidlanden centraal. Dit komt tot uitdrukking in de kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van de doelstellingen en de principes vastgelegd in het nieuwe Handvest. Een ander belangrijk verschil is dat eerder gestreefd werd naar bevorderen van solidariteit, terwijl nu gestreefd wordt naar consolidatie, zei Abdoel.

Een derde belangrijk verschil is dat in plaats van het bewerkstelligen van consultaties tussen lidstaten binnen internationale organisaties, het huidige doel is het verzekeren van actieve participatie in het wereldpolitieke -, economische en sociale besluitvormingsproces, ter bescherming van de gemeenschappelijke belangen. Het gaat ook om het aanmoedigen en verdedigen van gemeenschappelijke posities over gemeenschappelijke belangen op internationale fora.

Het tweede onderwerp op de agenda van vanmiddag is een initiatiefwet om te komen tot wijziging van het Surinaams Burgerlijk Wetboek. De aanpassing geeft de mogelijkheid aan het Bureau voor Burgerzaken om kleine fouten in persoonsgegevens aan te passen.

Hakrinbank-directeur verwacht bij 2e valutaveiling 5 tot 10 cent lagere koers

CbvS houdt vandaag, dinsdag 29 maart, haar 2e valutaveiling


De algemeen directeur van de Hakrinbank, Jim Bousaid, verwacht dat de valutaveilingkoers van vandaag, dinsdag 29 maart 2016, 5 tot 10 cent lager zal uitvallen dan de gemiddelde koers van Srd 5,16 voor de Amerikaanse dollar. De tweede veiling, een bedrag van 7.5 miljoen Amerikaanse dollar, wordt vandaag gehouden door de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Bij de vorige veiling was het bedrag 10 miljoen. Veel ondernemers vielen echter buiten de boot, omdat de vraag groter was dan het aanbod.

'Wij hebben toch zoveel mogelijk mensen die dringend valuta nodig hadden, kunnen helpen voor de koers van 5,16', aldus Bousaid vandaag op Starnieuws. Er zijn mensen die valuta hebben verkocht tegen de opkoopprijs van Srd 5,06 voor de Amerikaanse dollar, waardoor cliënten geholpen konden worden.

Ook voor de veiling van vandaag is de vraag groot. De bankdirecteur stelt, dat flankerend beleid van de regering nodig is, zoals aangegeven door de CBvS. De koers moet worden ondersteund door maatregelen. De Srd's die worden neergeteld voor de Amerikaanse dollars moeten volgens Bousaid niet weer in roulatie worden gebracht. Hierdoor zal de vraag naar vreemde valuta ook afnemen.

Bousaid zegt verder, dat de wisselkoers verder omlaag gebracht en gestabiliseerd kan worden als deze ondersteund wordt door overheidsmaatregelen.