donderdag 31 maart 2016

Ministerie van Welzijn gebruikt on-en minvermogendenlijst bij afgifte 7.000 voedsekpakketten

VHP'er Jogi wil weten hoe selectie van wie pakket ontvangt tot stand komt


Het ministerie van Welzijn moet erop toezien dat de 7.000 pakketten van de regering aan de meest behoeftigen worden uitgereikt. Vicepresident Ashwin Adhin antwoordde vandaag, donderdag 31 maart 2016, in De Nationale Assemblee, dat het ministerie daarvoor een systeem heeft ontwikkeld en de bestaande lijst van on- en minvermogenden zal hanteren. Deze lijst zal eventueel aangevuld worden. Indien er meer behoeftigen zijn, zullen die meegenomen worden. Dit bericht de webeditie van het Dagblad Suriname.

Het was VHP-Assembleelid Mahinder Jogi die duidelijkheid wilde hebben met betrekking tot wie precies deze hele operatie zal uitvoeren. 'Hoe komt de selectie tot stand? Wie zijn de mensen die in aanmerking komen en wie zijn de mensen die het project gaan uitvoeren? Is het zo dat mensen van het Bureau Volkscontacten het project gaan uitvoeren? Dat politieke structuren ingezet zullen worden?' 

Volgens Jogi heeft president Desi Bouterse enkele weken geleden nog gezegd, dat de cassavefabriek IAP NV een fiasco is geworden en het project naschoolse opvang zelf een ‘njang patu’ is geweest. Hij wil niet dat het staatshoofd over drie maanden wederom komt vertellen dat ditmaal het pakkettenproject ook een ‘njang patu’ is geworden.

Het gaat volgens hem uiteindelijk om ongeveer 84.000 pakketten op jaarbasis met een kostenplaatje van Srd 10 miljoen. Jogi benadrukte ook dat er uiteindelijk een einde moet komen aan het uitdelen van pakketten. Het land kan volgens hem niet altijd doorgaan met het uitdelen van pakketten. 'Is de eindhalte in zicht of niet? Welke maatregelen treft de regering om de inkomstenzijde te vergroten, zodat wij uiteindelijk een hengel kunnen geven en niet die vis', aldus de VHP’er.

'Ministerie van HI heeft weer bewezen consument niet goed te beschermen'

Voorzitter Consumentenkring vindt dat Consumentenzaken van HI ontkoppeld moet worden

'HI dient ook de belangen van de ondernemers'

 
Problemen tussen consumenten en ondernemers dienen op een volwassen manier opgelost te worden. Een situatie waarin deze twee groepen tegenover elkaar staan, is uit den boze voor het ministerie van Handel en Industrie (HI). Minister Sieglien Burleson legde hierop gisterochtend de nadruk  bij de lancering van een mobiele applicatie voor consumenten, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 31 maart 2016. 

HI laat weten, dat de consument via dit elektronisch systeem (zie foto - Bron: ministerie van HI) een klacht kan opsturen naar Consumentenzaken van het ministerie. Maar, voor een onafhankelijke behandeling van een klacht kan de consument natuurlijk nog steeds naar de consumentenorganisaties Consumentenkring en Consumentenbond Suriname.   

Burleson stelt, dat de consument zich bewust moet zijn van zijn rechten, 'maar, dat mag niet tot een conflictsfeer leiden. Dat willen we beslist niet. Het gaat erom dat we elkaar corrigeren, evalueren en steeds op een meer volwassen manier met elkaar omgaan'.

Voorzitter Albert Alleyne van de Consumentenkring vindt deze insteek van de minister ietwat ongelukkig tot zelfs 'onterecht'. Hij stelt, dat malafide ondernemers door deze opmerking ervan uit zullen gaan, dat zij ondanks hun handelingen tegen het belang van de consument, beschermd worden door het ministerie. Met de opmerking van de minister wordt volgens hem weer bewezen, dat het ministerie de consument niet goed zal kunnen beschermen, gelet op het feit dat het departement ook gericht is op het beschermen van ondernemers.

Hij vindt daarom, dat de afdeling Consumentenzaken gescheiden van het ministerie moet opereren, als ze de consument effectief wil beschermen. 'Zolang je als ministerie belangen van ondernemers dient, zul je de consument nooit adequaat kunnen beschermen. Je kunt geen twee goden dienen.'

Winkeliersvertegenwoordiger Raymond Hasnoe heeft de indruk dat consumenten openstaan voor dialoog in geval een ondernemer hun rechten heeft aangetast. 'Je hebt soms wel consumenten die kwaadaardig bezig zijn en het imago van de ondernemer schaden, maar dat komt niet veel voor.'


Coming soon near you; please share
Geplaatst door Consumentenbescherming Suriname op dinsdag 22 maart 2016


(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

D66-Tweede Kamerfractie wil gedetineerden Caribisch gebied Koninkrijk plaatsen in Nederlandse gevangenissen

Staatssecretaris Dijkhoff voelt weinig voor voorstel D66


De Tweede Kamerfractie van D66 heeft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff (VVD) gisteren verzocht om de mogelijkheid te bekijken om gevangenen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk onder te brengen in de vele lege gevangeniscellen in Nederland. In zijn reactie stelde Dijkhoff dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat dit zal gebeuren, aldus de Amigoe vandaag, donderdag 31 maart 2016.

Kamerlid Judith Swinkels (D66) kwam met dit voorstel tijdens een debat met Dijkhoff over het Nederlandse gevangeniswezen. Ze kreeg bijval van haar collega Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), die sprak van een ‘uitstekend voorstel’.

Nederland heeft een groeiend aantal lege gevangeniscellen: een derde van de cellen is nu leeg en men verwacht dat dit aantal de komende vijf jaar zal toenemen, omdat er minder capaciteit nodig zal zijn als gevolg van dalende criminaliteit en kortere straffen. Als gevolg hiervan overweegt de Nederlandse regering de sluiting van een aantal penitentiaire inrichtingen, ook vanwege het kostenbesparende aspect.

Om het gehele artikel te kunnen lezen klik hier.

Buschauffeurs op Curaçao in actie tegen lager tarief

Minister Rhuggenaath luistert naar klachten chauffeursBuschauffeurs kwamen vanochtend, donderdag 31 maart 2016, in actie tegen de tariefverlaging voor kleine- en middelgrote bussen. Deze gaat morgen in. De buschauffeurs verzamelden zich bij het busstation in Otrobanda en eisten de aanwezigheid van de minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath (PAR), zodat hij naar hun klachten kon luisteren. Hij was inderdaad aanwezig (zie foto), zo schrijft de Amigoe.
 
'De buschauffeurs hebben in hun bussen A4-tjes geplakt om duidelijk te maken dat een bus niet aan de tariefverlaging doet', aldus Giovanni Decaster, voorzitter van STU, de vereniging voor kleine bussen. Op de A4-tjes staat de tekst: ‘Let op! In deze bus worden de tarieven niet verlaagd!'

'Aan de minister werd ook duidelijk gemaakt, dat de buschauffeurs hun tarieven niet zullen verlagen. Hij kan inspecteurs sturen, het maakt niet uit. Wij doen er niet aan mee.' 

Klik hier voor het complete artikel. 

Advocaat van Curaçao's Statenlid Thodé (MFK) wil Pais-leden en Cft-voorzitter horen als getuigen

Behandeling beroep tegen vonnis door Thodé verdaagd tot 20 april


De behandeling van het beroep dat Statenlid Amerigo Thodé (MFK) heeft ingediend tegen het vonnis in de zaak Mantel, werd vandaag, donderdag 31 maart 2016, door het Hof verdaagd tot 20 april. Het Hof zal dan bekendmaken of enkele Pais-leden en de voorzitter van het College financieel toezicht (Cft), Age Bakker, op verzoek van de verdediging als getuigen gehoord moeten worden in deze zaak, zo bericht de Amigoe.

Het gaat hier om dezelfde personen waartegen afgelopen januari aangifte is gedaan, ook voor schending van ambtsgeheim, namelijk Bakker, Hensley Koeiman (MAN) en Pais-leden Alex Rosaria (leider), Alison Manuel (medewerker) en Marcolino ‘Mike’ Franco (Statenvoorzitter).

Advocaat Chester Peterson diende namens de politieke partij MFK op 18 januari een aangifte in bij het OM tegen de genoemde personen. MFK eist van het OM om ook deze personen strafrechtelijk te vervolgen voor schending van ambtsgeheim, aangezien zij dezelfde strafbare feiten hebben begaan als Thodé.

Lees hier het volledige artikel in de Amigoe van vandaag.

Na dertien jaren elektrciteit voor Sandlanding bij Apoera

26 Huishoudens in inheems dorp aangesloten op EBS Apoera netwerk

(Bron foto: EBS)
 
Het dorp Sandlanding, ongeveer een kilometer van de opwekfaciliteit van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) te Apoera, krijgt na dertien jaar elektriciteit van Power Generation Region Center (PG-RC). Dorpelingen van Apoera en Kwamalasamutu vestigden zich in 2002 in Sandlanding en waren sinds toen verstoken van energie, zo bericht de EBS vandaag, donderdag 31 maart 2016, in een persbericht.

Zesentwintig huishoudens in dit dorp werden op 9 maart 2016 op het elektriciteitsnet van EBS Apoera aangesloten. Ongeveer 800 meter aan hoogspannings- en laagspanningsnet is vanuit de Apoera centrale aangelegd naar de nederzetting. Voor enkele woningen moeten nog voorzieningen worden getroffen, zoals installaties en aanlegkabels.

In het inheemse dorp moet ook nog straatverlichting en ongeveer 120 meter laagspanningsnet worden bijgebouwd.

De start van de bouw van het elektriciteitsnet begon in maart 2015 en werd in april van datzelfde jaar opgeleverd. Dertig woningen werden voor keuring aangeboden door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

Aannemers aangesloten bij AAV wachten nog op ruim Srd 100 miljoen van overheid....

Werken voor overheid alleen met bankgarantie

AAV gaat devaluatie-compensatie vragen


De voorzitter van de Algemene Aannemersvereniging (AAV), Anthony Wong, zegt vandaag, 31 maart 2016, in het Dagblad Suriname, dat een heleboel civieltechnische bedrijven die weg- en waterbouwprojecten alsook projecten als het ophalen van trenzen voor de overheid uitvoeren, nu zowat stil liggen. De drop in de sector is volgens hem bijna 50%. Deze bedrijven zullen moeten saneren. 

De overheid is een aantal van de aannemers, aangesloten bij de AAV, nog een totaalbedrag van meer dan Srd 100 miljoen schuldig. De beloofde resterende 20% van het aan hen verschuldigde bedrag, dat afgelopen december uitbetaald moest worden, is nog steeds niet uitbetaald. Dit is volgens Wong ‘niet netjes’. Hier komt nog bovenop, dat er in november een devaluatie heeft plaatsgevonden, waardoor het verschuldigde geld ontwaard is. De vereniging zal hiervoor een compensatie vragen.

Wong zegt, dat het belangrijk is dat de overheid begrijpt dat als zij de ondernemers niet betaalt, het geld niet gaat rollen en er geen werk beschikbaar zal zijn. Alles zal stagneren. De AAV zal daarom wederom een schrijven richten aan de regering omtrent de resterende betalingen. Het ministerie van Openbare Werken is reeds aangeschreven hierover, maar een reactie is uitgebleven.

De overheid kan volgens Wong wel ervan uitgaan dat zij zich nu alleen op onderhoud gaat richten, maar de enige manier om de economie uit de slop te halen, is om werken te laten uitvoeren. Dit moet vooral niet door buitenlandse bedrijven geschieden, anders is het geld het land zo weer uit en is er geen omzet meer, legt hij uit. Aannemers zouden volgens hem nog wel projecten willen uitvoeren en daarbij voorschieten, mits de overheid een bankgarantie van een commerciële bank hiertegenover kan stellen. Ook moet het geld binnen een bepaalde termijn terugbetaald worden.

'Dit is de enige manier waarop de aannemers de overheid nog gaan vertrouwen.' De rollen zijn volgens Wong nu omgekeerd, omdat de overheid de wanbetaler is en dus degene die niet presteert bij de overeenkomst. Als blijkt dat het geld ter beschikking is op elk moment dat de aannemer uitbetaald moet worden, dan is een samenwerking wel mogelijk. Een belangrijke voorwaarde is ook dat de overeenkomst wordt aangegaan tegen een waardevast bedrag. 'Dit zou in valuta kunnen zijn uitgedrukt en uitbetaald kunnen worden in Srd.'

Goud schiet omhoog naar beste kwartaal in 30 jaar

Centrale banken van China, India en Rusland kopen in hoog tempo goud op 


De stormloop van kopers op goud maakt dat de prijs de sterkste stijging doormaakt in dertig jaar. Voor de standaardmaat van een troy ounce van 31,3 gram betaalden beleggers afgerond $ 1.350. Dit kwartaal steeg goud met 66%, de sterkst stijgende belegging in grondstof achter hout, zo schrijven onder andere de Telegraaf en persbureau Reuters vandaag, donderdag 31 maart 2016.

De Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, verwacht vanwege die zwakte in de VS en in de rest van de wereld niet dat de belangrijke beleidsrente snel wordt verhoogd. In juni zou de eerste stap volgen.
Beleggers zoeken veiligheid in goud, omdat de verwachting is dat dit zwakke economische sentiment bij centrale banken in de VS en Europa de komende maanden niet verandert.

Volgens goudkenners is met de stijging dit kwartaal van 66% ook een einde gekomen aan de bear market, een langdurig dalende markt et meer dan 20% daling, waarin het edelmetaal zich lang bevond.
Centrale banken van China, India en Rusland kopen in hoog tempo goud op, in ruil voor dollars. China alleen al heeft voor 215 ton aan fysiek goud op zijn kooplijst voor 2016 staan.

In heel Europa halen centrale banken hun goud uit andere landen terug. Eerder repatrieerde De Nederlandsche Bank (DNB) goud uit buitenlandse kluizen. Het bouwt een nieuwe opslag.
Volgens grondstoffenexpert William Engdahl is Rusland en China bezig om zijn munt net zo sterk als goud te maken, een verwijzing naar de oude goudstandaard uit 1971, toen elke dollar werd gedekt door goud.
Die standaard werd losgelaten, en centrale banken zetten de geldpers aan. Sindsdien zijn hun schulden maar voor een klein deel gedekt door het edelmetaal.

Staatsolie zou geld lenen bij dochter GoW2 om salarissen te kunnen betalen

Saneringsmaat- regelen noodzaak om Staatsolie te kunnen redden 


Het is inmiddels geen geheim meer, dat Staatsolie het financieel slecht doet. De bonussen van december 2015 kunnen nog niet uitbetaald worden en beweerd wordt, dat Staatsolie geld moet lenen bij dochtermaatschappij GoW2 om haar salarissen te kunnen betalen. Bondsvoorzitter Lloyd Read, die de Staatsoliewerknemers vertegenwoordigt, gaf gisteren in een radio-interview op ABC te kennen dat Staatsolie inderdaad in economisch zwaar weer verkeert, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 31 maart 2016.

Hij wilde niet bevestigen of het deelnemen van Staatsolie in Surgold/Newmont namens de Staat Suriname daar iets mee te maken zou hebben. Hij gaf wel te kennen, dat Staatsolie zich niet uit die deal zal terugtrekken. Staatsolie is wel bezig gesprekken te voeren om 5% van haar aandelen, die zij niet wil, af te stoten.

Read zei verder, dat er van alles wordt gedaan om arbeidsplaatsen te behouden. Er worden afvloeiingsregelingen uitgewerkt voor de werknemers die 55-plus zijn. Zij mogen vrijwillig aan een afvloeiingsregeling meewerken en zal het bedrijf op de plaats van de afgevloeide medewerker geen nieuw personeel aantrekken. Op die manier probeert men zoveel mogelijk werknemers te behouden en degenen die dicht bij een pensioen zitten, vervroegd af te vloeien.

Uit het gesprek werd niet duidelijk hoeveel procent van de werknemers afgevloeid moet worden om het bedrijf weer financieel gezond te maken. Ook is niet duidelijk of het verlagen van lonen ter behoud van arbeidsplaatsen een mogelijke optie is. De gemeenschap klaagt reeds lange tijd over de hoge salarissen bij dit staatsbedrijf.

Openbaar Ministerie op Curaçao op 1 en 2 april blauw gekleurd

Light It Up Blue vraagt internationaal aandacht voor autisme


De activiteit Light It Up Blue (LIUB) vindt jaarlijks wereldwijd plaats op 1 en 2 april en is bedoeld om internationale aandacht te vragen voor autisme. Dit bericht het Openbaar Ministerie op Curacao vandaag, donderdag 31 maart 2016, in een persbericht.

Op de avond van 1 april, het begin van de Autism Awareness Month, worden wereldwijd zo veel mogelijk monumenten, sportstadions, bruggen, scholen, universiteiten maar ook bedrijfspanden blauw verlicht.

Zo ook de drie locaties van het Openbaar Ministerie op Curaçao, te weten de betaalbalie (Paga Bo But) aan het Waaigat, De Tempel en het kantoor van de Procureur-generaal.

Deze zijn allen verlicht in het blauw om zo aandacht te vragen aan autisme.

Grote krant in Florida, Miami Herald, prijst Elias voor 'zijn' Cubaanse Stones-concert

'Wie ben ik nou helemaal?'


'Wie ben ik nou helemaal?', reageert Gregory Elias in de Amerikaanse krant Miami Herald, over zijn telefoontje met de manager van The Rolling Stones. Elias verwachtte niet teruggebeld te worden, maar 24 uur later was het concert op Cuba een feit. De Amerikaanse krant blikt met ‘de rijke bedrijfsjurist van Curaçao’ terug op het historische concert van een van de meest legendarische rockbands in het nog altijd communistische Havana, zo schrijft vandaag, donderdag 31 maart 2016, het Antilliaans Dagblad.

'Na een lange pauze zei manager Jayne Smyth dat het een uniek voorstel was', aldus Elias tegenover de krant. Dit gesprek vond op 13 november plaats, een dag later kon Elias aan de gang om alles te regelen.


Lees hier het gehele artikel in de Miami Herald van dinsdag 29 maart.

Onafhankelijk Curaçao's Statenlid Leeflang vraagt in motie aan premier Whiteman ontslag Marvelyne Wiels

Statenleden hebben nog steeds geen inzage gekregen in 3e rapport functioneren Wiels


In de eerstvolgende vergadering waarin Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels van het Curaçaohuis in Den Haag agendapunt is, zal onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang een motie indienen waarin premier Ben Whiteman (PS) wordt opgedragen Wiels te ontslaan. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 31 maart 2016.

Leeflang vroeg 11 januari het derde rapport over het functioneren van Wiels op, maar het parlement heeft dit rapport officieel nog niet ontvangen. Een verzoek van 19 februari, waarin Leeflang samen met oppositiepartij MAN en Statenlid Marilyn Moses een vergadering aanvraagt, omdat het rapport niet wordt verstrekt, is ook nog altijd niet ingewilligd.

'Het feit dat we het rapport - waarvan een oorspronkelijke en gekuiste versie zou bestaan - nog niet hebben ontvangen is eigenlijk al een motie van wantrouwen richting de premier waard', aldus Leeflang.

Klik hier om het gehele artikel te kunnen lezen.

Biografie over oud-premier Pourier van Curaçao gepresenteerd

Boek wordt in april gepresenteerd op zijn geboorte-eiland Bonaire


De biografie over oud-premier Miguel Pourier is gisteren gepresenteerd. Het door Bernadette Heiligers geschreven boek ‘Miguel Pourier, leven om te dienen’ werd overhandigd aan de weduwe van de politicus, zijn zoon, gouverneur Lucille George-Wout (rechts) en Carel de Haseth van de Fundashon Miguel Pourier. 

Bij de presentatie waren ook veel kopstukken van de door Pourier opgerichte partij PAR. Volgende maand wordt het boek gepresenteerd op zijn geboorte-eiland Bonaire, aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, donderdag 31 maart 2016.

Oud-premier Miguel Pourier van de Nederlandse Antillen overleed 23 maart 2013 op 74-jarige leeftijd. Pourier was in de jaren '90 van de vorige eeuw twee keer premier: van 1994 tot 1998 en van 1999 tot 2002.

Jogi (VHP): 'Cassavefabriek IAP in Para ligt al op de intensive care'

'Overname door meelfabrikant De Molen laatste poging om een verloren bedrijf te redden'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi ziet de stap van de regering om de cassavefabriek Innovative Agro Processing Industries (IAP) NV te Para  door meelfabrikant De Molen te laten overnemen, als een laatste poging om een verloren bedrijf te redden. 'Wanneer iemand nog ziek is, breng je hem naar de intensive care in de hoop dat die nog beter kan worden. IAP NV ligt al op de intensive care. Nu is het kijken of er nog iets eruit gehaald kan worden', aldus Jogi vandaag, donderdag 31 maart 2016, in het Dagblad Suriname.

Volgens Jogi heeft president Desi Bouterse zelf enkele weken geleden aangegeven dat de cassavefabriek een grote mislukking en fiasco is geworden. De parlementariër benadrukt, dat hij sinds de opzet van dit bedrijf erop gehamerd heeft dat zaken als corruptie en bemoeienis van familieleden van politieke kopstukken ervoor hebben gezorgd dat dit bedrijf naar de grond is gebracht.

Tot 2014 heeft de regering meer dan Srd 5 miljoen in het bedrijf geïnvesteerd. De fabriek, die oorspronkelijk met een schenking van 1 miljoen Amerikaanse dollar uit China productieklaar opgezet zou moeten worden, werd na een jaar wanbeleid overgedragen aan de Staat. Met nog een investering van in totaal Srd 5.2 miljoen bleek deze fabriek niet in staat te zijn nog te kunnen verwerken en te exporteren.

Jogi zegt dat er duidelijkheid moet komen over het CLAD-onderzoek (Centrale Landsaccountantsdienst) dat binnen het bedrijf is uitgevoerd. Het onderzoek moet volgens hem uitwijzen of Kamla Madho, levenspartner van ex-minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken, en Robert Power inderdaad schuldig zijn aan vermeende malversaties bij de cassavefabriek IAP NV. 'Toen wij in De Nationale Assemblee hebben aangekaart dat er flink gefraudeerd is bij IAP NV en mensen flink geld hebben gemaakt, heeft de regering dat steeds ontkend. Nu zien wij het rendement van die ontkenningen', stelt Jogi.

Eerder heeft minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) te kennen gegeven, dat hij het CLAD-rapport nog steeds niet heeft ontvangen. Dit onderzoek is in het laatste kwartaal van 2015 gestart.

IAP heeft namelijk één keer 10.000 kilo cassavemeel verkocht aan Barbados. De VHP’er vraagt zich af of de opzet van IAP NV werkelijk bedoeld was om een subsector te ontwikkelen of juist snel een slag te slaan. Dit, omdat na de overdracht van het cassavebedrijf nog dezelfde mensen deel uitmaken van de directie. 'Hoe serieus moet deze minister door de (cassave)boeren genomen worden? Vele boeren hadden na een intensieve training zwaar geïnvesteerd in de teelt van cassave. Echter zijn zij bedrogen uitgekomen. Zal het ministerie van LVV deze verliezen alsnog compenseren? Ik hoop echt dat er wel iets goeds hieruit kan komen', aldus Jogi.

Besluit om RGD-directrice te ontheffen is volgens Volksgezondheid in goed overleg genomen

Ontheffing vanwege lang slepende kwesties tussen RGD en artsen


Het besluit om de leiding van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) te vervangen is in goed overleg genomen met directrice Maaltie Sardjoe. Het ministerie van Volksgezondheid stelt vanmiddag, donderdag 31 maart 2016, in een verklaring, dat de beslissing voortvloeit uit een reeks slepende kwesties waar de RGD reeds enige tijd in verwikkeld is.

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid stelt, dat er overleg is geweest met Sardjoe. 'In dit gesprek heb ik het besluit aan de directeur meegedeeld en onderbouwd. Wij zijn in goed overleg en met wederzijds respect uit elkaar gegaan.'

Pengel geeft verder aan dat hij, ondanks de goede werkrelatie die hij met directrice heeft gehad, genoodzaakt was dit besluit te nemen. 'Een aantal slepende kwesties heeft de afgelopen periode een climax bereikt. Ik heb in de afgelopen zeven maanden meerdere malen interventies moeten plegen, die geen bevredigend resultaat hebben opgeleverd.'

De bewindsman wijst op de impasse tussen de RGD-directie en de Vereniging van RGD Artsen (VRA), het RGD-stichtingsbestuur dat het vertrouwen heeft opgezegd in Sardjoe die al tien jaar leiding geeft aan de RGD, alsook aanhoudende klachten van het RGD-personeel. De RGD-directie en de VRA zijn intussen beland bij de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname, waar nog geen oplossing is gevonden voor het geschil tussen partijen.

'Er is geen zicht op verbetering van de werkverhoudingen. Voor de continuïteit van de RGD, ben ik dus genoodzaakt de leiding te vervangen', aldus de minister, die verder laat weten, dat de directrice na overdracht van haar werkzaamheden ter beschikking is van het ministerie van Volksgezondheid. Er zal, wederom in overleg, worden nagegaan op welke manier verder invulling zal worden gegeven aan de werkrelatie.

Salarissen personeel COVAB zijn na april niet gegarandeerd

Precaire financiële situatie bij college is bekend bij Volksgezondheid, maar vooralsnog gebeurt niets


Het Elsje Finck Sanichar College (COVAB, Centrale Opleiding voor Verpleegkundige en Aanverwante Beroepen) kan nauwelijks meer het hoofd boven water houden. De uitbetaling van salaris vormt elke maand weer een uitdaging. De directeur van de instelling, Angele Wallerlei–Kumbangsila, heeft de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, op verschillende momenten ingelicht over de nijpende financiële situatie, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 31 maart 2016.

De COVAB heeft inmiddels de noodklok geluid, omdat de salarissen van vast personeel en parttime docenten niet gegarandeerd zijn na april. Hiermee lopen de lessen van 900 studenten gevaar en de salarissen van de 100 vaste - en 150 parttime docenten.
Volgens Gail Molijn, publiciteitsvrouw van de COVAB, had minister Pengel toegezegd, met zijn collega van Financiën, Gilmore Hoefdraad, te praten over de huidige situatie. Ook via het bestuur van de instelling is meermalen gebeld met Volksgezondheid.

'De financieel manager van COVAB, Ronald Pleisner, belt ook regelmatig naar het ministerie om te vragen wanneer er gestort zal worden.'
De COVAB is voor zijn inkomsten voor een groot deel afhankelijk van opbrengsten uit de opleidingen. 'Deze opbrengsten komen bij mondjesmaat binnen, omdat de ziekenhuizen ook met liquiditeitsproblemen zitten. Andere opbrengsten zijn verhuur van faciliteiten en verkoop van maaltijden. Deze opbrengsten maken echter maar ongeveer vijf procent uit van de totale maandelijkse kosten.'

Grote schuld bij SAO leidt tot uitbetaling personeel per kas

'Bij de bank hebben we een schuld die we spoedig moeten aflossen'


De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) zit zo diep in de schuld, dat ze besloten heeft om de subsidie die zie krijgt voor onder andere salarissen niet op de bank te laten storten, maar het personeel per kas te betalen. 

'Bij de bank hebben we een schuld die we spoedig moeten aflossen en de kans is groot dat beslag gelegd wordt op de rekening, waardoor geen salaris kan worden betaald',  zegt directeur Rajesh Hemradj vandaag, donderdag 31 maart 2016, in de Ware Tijd.

Hij benadrukt dat de lening bij de bank is aangegaan met toestemming van het ministerie van Arbeid, waaronder de stichting ressorteert.

De schuld is gemaakt om het salaris over november en december 2015 uit te betalen. Volgens informatie van de Ware Tijd gaat het om totaal Srd 350.000. De stichting zou de afgelopen maanden overigens geen loonbelasting hebben afgedragen, omdat de overheid nog geen subsidie heeft betaald voor het eerste kwartaal.

Winston Ramautarsing is de nieuwe voorzitter van de VES

Oud-voorzitter Sowna blijft bestuurslid als ondervoorzitter vereniging

(Bron foto: VES)

Winston Ramautarsing is gisteravond, bij enkele kandidaatstelling, gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). De overige bestuursleden zijn Waddy Sowma (ondervoorzitter), Brigette van Hetten (secretaris), Steven Debipersad, penningmeester en John Ramdat Tewarie (commissaris).

Op de algemene ledenvergadering werd ook het jaarprogramma gepresenteerd en goedgekeurd. De VES zal in dit verenigingsjaar haar traditionele activiteiten zoals CEO Talks, de nieuwjaarsreceptie, lezingen en discussie-avonden en bedrijfsbezoeken, blijven uitvoeren.

De vereniging zal ook een bijdrage leveren om te komen tot diversificatie van de Surinaamse economie. De VES stelt vandaag, donderdag 31 maart 2016, in een persbericht zich er bewust van te zijn, dat de 'non renewable resources' zoals goud en aardolie eens op zullen raken. 'Tevens hebben we ervaren dat de traditionele mijnbouwsectoren alleen, niet die brede basis vormen waarop structurele en duurzame macro-economische groei gerealiseerd kan worden.'

Sowma heeft de vereniging twee termijnen geleid. Hij blijft in het bestuur als ondervoorzitter.

Foto-onderschrift: Het nieuwe bestuur van de VES. Waddy Sowma, Winston Ramautarsing, Brigette van Hetten, Steven Debipersad en John Ramdat Tewarie.

Wilde actie personeel Anton de Kom Universiteit van Suriname door bond overgenomen

Personeel ontevreden over uitblijven Srd 100 inflatiecorrectie en verlagen december-extraatje


Het personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft gisteren een wilde actie gehouden die werd overgenomen door de bond. Bondsvoorzitter Hugo Blanker zegt dat het gaat om het personeel van CELOS, MWI en AdeKUS, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 31 maart 2016.

De inflatie correctie van Srd 100 die vanaf januari uitbetaald had moeten worden is uitgebleven. Het personeel is er ook niet over te spreken, dat de gebruikelijke Srd 300 die wordt toegevoegd aan het salaris in december, is teruggebracht naar Srd 100.
Blanker zegt, dat is gesproken met het stichtingsbestuur om een middenweg te zoeken, maar dit heeft niet geleid tot werkhervatting.

'Het stichtingsbestuur is niet bij machte om de belofte te doen dat het geld uiterlijk 8 mei wordt uitbetaald. Het geld ontwaardt elke dag dat het later word gestort. Daarom gaan wij morgen naar de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur', zegt Blanker.

Remy Grauwde, directeur van de universiteit, zegt dat de leiding zich wel inspant om het personeel tegemoet te komen. Met de bond is afgesproken dat de universiteit zich harder zal gaan inzetten. 'We hebben ons deel gedaan en we wachten op feedback, maar dat hebben we nog niet gehad. We weten nu ook wat de situatie is in het land.'

52e Avondvierdaagse trekt minder deelnemers dan voorgaande edities

Organisator Oliveira niet te spreken over afwezigheid bewindslieden
 
(Bron foto's: Kevin Ngadimin/Dagblad Suriname)

De 52e Avondvierdaagse (AVD) is gisteren met een paar duizend wandelaars van start gegaan. Purcy Oliveira, voorzitter van de Bedrijven Vereniging Sport en Spel (BVSS), neemt het de ministers van Volksgezondheid, Onderwijs, Wetenschap & Cultuur en Sport & Jeugdzaken, kwalijk dat ze het hebben laten afweten bij de start. Oliveira stelt dat bij dit evenement de samenleving van hen wil horen wat er gedaan wordt aan de gezondheid van het volk, 'vooral in deze tijd waar het moeilijker wordt om de dokter te betalen', zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 31 maart 2016.

Het is de laatste jaren de gewoonte geworden, dat bij de opening een hoogwaardigheidsbekleder het startsein geeft of zelf minstens een straatje meeloopt. 'Ik zie geen van die ministers hier. Eentje heeft afgezegd, dat is te begrijpen. Wij zeggen dat als je in al je begrotingen, je concept ontwerpplannen, pagina’s vol schrijft over gezonde levensstijl, maar niet hier bent, heb je alleen meer geschreven plannen, alleen maar geschreven beleid. Wij verwachten van de beleidsmakers dat ze ook hier zijn om ons te vertellen wat ze gaan doen. Zeker in deze situatie waar we geen geld hebben om de dokter en medicijnen te betalen.'Het ministerie van Sport & Jeugdzaken had wel een vertegenwoordiging. Directeur Jeugdzaken Rachel Koningsbloem-Pinas zei in een reactie het ongenoegen bij Oliveira te begrijpen en gaf de verzekering dat de boodschap zeker zal aankomen bij minister Faizel Abdoelgafoer.

Koningsbloem-Pinas zei verder, dat het ministerie meer doet dan alleen beleid ontwikkelen. Zij heeft uit de doeken gedaan dat Abdoelgafoer binnenkort een buurtontwikkelingsprogramma voor jongeren zal lanceren. Het ministerie zal op de laatste dag meelopen, deelt Koningsbloem-Pinas mee. 'Daarmee geven wij ook aan dat wij u ondersteunen, dat we het beleid begrijpen om tot een gezondere samenleving te komen.' Oliveira blijft er echter bij dat de aanwezigheid van de ministers een positiever beeld schept.

'We hebben geen 3500 lopers, maar gelet op de situatie moeten we trots zijn op u dat u een bijdrage bent komen leveren aan een gezonder Suriname', gaf hij de wandelaars bij de start mee. Het thema van de wandelmars dit jaar is ‘Obesitas is Negatieve ballast.’


'In wezen zijn we terug naar het gemiddelde. Vorig jaar was het een verkiezingsjaar en was het deelnemers aantal fors toegenomen.'

Van alle politieke partijen is de NDP nog steeds aanwezig. De partij wordt door nog geen honderd jongeren vertegenwoordigd. Er zijn ook veel minder buitenlanders, met name uit het Caribisch gebied, aanwezig dit jaar. Dit ligt onder andere aan het Zikavirus, aldus Oliveira. De economische situatie is ook een oorzaak van het afgenomen deelnemersaantal.

'Door de situatie in het land is men gaan bezuinigen. In essentie gaat het om het promoten van de gezonde levensstijl. In wezen doe je dat gewoon met een jeans en een patta, maar we hebben er iets fleurigs van gemaakt wat geld kost, de kleding. Daarop is men gaan bezuinigen.'

Ontheven RGD-directrice moet volgens haar arbeidscontract tot haar 60e salaris ontvangen...

Bond en RGD- stichtingsbestuur niet bekend met reden ontheffing Sardjoe


De algemeen directrice van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Maaltie Sardjoe, mag dan wel door de Staat zijn ontheven, maar door haar arbeidscontract moet ze tot haar zestigste uitbetaald worden. Dit hangt wel af van de vraag of ze niet in strijd met dat contract heeft gehandeld, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 31 maart 2016.

Gelet op haar leeftijd kan Sardjoe over een periode van bijna tien jaar salaris ontvangen. Zij zou maandelijks rond de Srd 20.000 verdienen. Dit schrijft de Ware Tijd 'uit betrouwbare bronnen' te hebben vernomen.  
Sardjoe, die meer dan tien jaar verbonden was aan de RGD, was niet bereikbaar voor commentaar.

Zowel bondsvoorzitter Robby Naarendorp als de voorzitter van het stichtingsbestuur RGD, John Goedschalk, weet nog niet waarom de directrice is ontheven. Zij zijn wel afzonderlijk hiervan op de hoogte gesteld  door minister Patrick Pengel van Volksgezondheid en zullen nader geïnformeerd worden. De bewindsman zal in de loop van vandaag een persverklaring publiceren.

Naarendorp zegt dat hij over het algemeen een goede samenwerking had met  Sardjoe. 'Wij hadden onze meningsverschillen, maar we hebben een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten getekend.'