woensdag 13 april 2016

Vrijstelling van omzetbelasting voor grote evenementen op Curaçao

Staten neemt wijziging Landsverordening Omzetbelasting 1999 aan zonder debat en stemming


‘Organisaties met een charitatieve doelstelling die grote evenementen op Curaçao organiseren hebben vrijstelling van omzetbelasting’. Dit is de kern van de wet die gisteren met algemene stemmen door de Staten werd aangenomen. De wet is bedoeld voor organisaties zoals de Fundashon Bon Intenshon, die jaarlijks het Curaçao North Sea Jazz Festival organiseert, zo bericht de Amigoe vandaag, woensdag 13 april 2016.


De vrijstelling geldt voor charitatieve doelstellingen van organisaties die evenementen organiseren op het eiland, met een exploitatiebegroting van minimaal 1,5 miljoen gulden, en die zowel lokaal als internationaal bekendheid aan het eiland gegeven. Deze vrijstelling vereiste dat de Landsverordening omzetbelasting 1999 werd aangepast. Dit gebeurde tijdens de openbare vergadering van de Staten, die gisteren werd gehouden. Het voorstel werd aangenomen, zonder een debat en zonder dat er gestemd moest worden.

Het voorstel van de regering heeft als doel om de economie, de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat te verbeteren door het organiseren van grote evenementen op het eiland te faciliteren. De vrijstelling heeft betrekking op prestaties verricht door de organisatoren van gekwalificeerde grote evenementen, maar ook op de kaartverkoop en op prestaties verricht aan de organisatoren, zoals onder meer sponsorcontracten. Volgens de regering zullen hierdoor de kosten van dergelijke evenementen voor de organisatoren worden verlaagd.

In de Memorie van Toelichting (MvT) geeft de regering aan dat tal van studies, die door gerenommeerde buitenlandse onderzoeksinstellingen zijn verricht, overtuigend hebben aangetoond dat dit soort evenementen een wezenlijke bijdrage aan de deviezenvoorraad van het eiland hebben opgeleverd. De regering wil deze organisaties tegemoetkomen door hun lasten zo veel mogelijk te beperken of zelfs mogelijk af te schaffen. Op deze manier wordt meer financiële ruimte verkregen om hun doelstellingen te bewerkstelligen, aldus de regering in de MvT.

De vrijstelling zal overigens met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 worden ingevoerd.

Merendeel personeel Feffik op Curaçao legt werk neer

Medewerkers willen weten wat met opleidingsinstituut gaat gebeurenHet merendeel van de medewerkers van Feffik (Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon) heeft vanochtend, woensdag 13 april 2016, het werk neergelegd. Het personeel eist opheldering over wat er exact gaat gebeuren met het opleidingsinstituut, zo bericht de Amigoe 's middags.
 
Vijftig werknemers en een aantal studenten werden rond negen uur met de bus opgehaald om vervolgens bij het gerenoveerde gebouw van het ministerie van Financiën in Pietermaai een vreedzaam protest aan te gaan.

De onderwijsvakbond Sitek was in de eerste instantie van plan om bij Fòrti een brief te overhandigen aan premier Ben Whiteman (PS). De ministerraad vond echter plaats in Pietermaai vanwege een renovatie. Aldaar heeft voorzitter Lio Plantijn alsnog de brief overhandigd met daarin het verzoek om met de vakbond om de tafel te zitten. De premier beloofde voor het eind van de dag een uitnodiging te sturen.

Lees hier de rest van het artikel.

Netten langs Wijdenboschbrug zal het aantal zelfmoordpogingen niet verminderen

Officiële data over zelfmoordgevallen in Suriname dateren uit 2005...

'De wijze waarop politiek gevoerd wordt zorgt ook voor morele verwarring binnen de samenleving'


Minister Siegfried Wolff van Openbare Werken betreurt het ten zeerste dat mensen de Wijdenboschbrug gebruiken om hun leven te beëindigen. Het plaatsen van netten zou een optie, uit de vele opties die er bestaan, kunnen zijn. Maar, het ligt voor de hand dat iemand die suïcide wil plegen een andere optie zou vinden, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 13 april 2016.

Maar, de mogelijkheid om netten te plaatsen, heeft een kostprijs. 'Dat kost geld. Wij moeten nagaan hoe wij aan de middelen kunnen komen', zegt de minister. Er bestaat al sinds 2008 een crisishulplijn 114' van het Psychiatrisch Centrum Suriname, dat volgens de instantie in ieder geval haar nut heeft bewezen.

De laatste officiële data over zelfmoordgevallen in Suriname dateren overigens uit 2005. Gemiddeld sloegen 28.7 Surinamers per 100.000 inwoners de hand aan zichzelf. Hiervan waren 23.9 man en 4.8 vrouw. Volgens een rapport uit het jaar 2012 van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) komt Suriname in de hoogste regionen voor met meer dan 15 zelfmoordgevallen per 100.000 inwoners. Recent zijn weer zelfmoordgevallen aan de orde gekomen, nadat twee mannen vanaf de Wijdenboschbrug hun leven beëindigden.

De oorzaken van zelfmoord in Suriname liggen meestal in de relationele sfeer. Benadrukt moet worden dat dit niet de enige oorzaak is van dit probleem. Het zelfmoordpeil in Suriname is aan de hoge kant, vindt psycholoog Roy Bhikharie. De grootste groep zelfmoordplegers is in de leeftijdsgroep 15–29 jaar. Bhikharie zegt, dat er bij dit probleem meestal sprake is van vervreemding, waarbij het contact tussen ouders en kinderen verloren is gegaan.

In een goede samenleving zijn er controlemechanismen. Bhikharie noemt hierbij voorbeelden als ouderverenigingen op scholen en de verplichting om rapporten te laten ondertekenen. 'Ik vraag mij af in hoeverre de controlemechanismen nog functioneren. Sociale controle is vanwege de complexiteit in de samenleving verwaarloosd. De wijze waarop er politiek gevoerd wordt in Suriname zorgt ook voor morele verwarring binnen de samenleving', stelt Bhikharie.

Een oplossing voor dit probleem zou volgens de psycholoog multidisciplinair moeten zijn. Onderwijs bijvoorbeeld is niet alleen voor curriculumontwikkeling en de wijze waarop je les moet geven via vertellingen. 'Het heeft te maken met een stukje opvoeding, overleg met ouders, via controlemechanismen. Regionaal zou er een hotline moeten zijn die goed functioneert. Er moet voldoende voorlichting zijn. Weten de mensen dat 114 bestaat? Hoe is de bereikbaarheid? Ik denk niet dat zulke dingen goed zijn aangepakt. Je kunt netten plaatsen bij de brug, maar iemand die heeft besloten om dood te gaan, zal wel een andere weg vinden. Van bruggen springen is zeker niet één van de gemakkelijkste dingen. De oorzaken van het probleem zijn bekend. Hoeveel experts komen op de televisie om op die mogelijke oorzaken voorlichting te geven? Die voorlichting moet niet uit het luchtledige bestaan. Het moet inspelen op de onderzoeksresultaten. Er moet meer coördinatie en integratie komen op alle vakgebieden, die rechtstreeks hiermee te maken hebben', stelt Bhikharie.

'Het gaat hierbij om een compleet pakket. Men moet kijken of er genoeg opvang is, genoeg recreatie is, zijn er genoeg controlemechanismen. Ook is belangrijk dat de mens altijd op snelle, effectieve en efficiënte manier in communicatie kan treden.'

Trustbank wacht op fiat CBvS om over te gaan in Trustbank Amanah

'Als wij blijven slapen, zal Guyana de eerste islamitische bank in de regio hebben'


De Trustbank wacht nog op het fiat van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om te transformeren naar de Trustbank Amanah. 'Suriname krijgt dan de tweede internationale bank erbij. Het is een kwestie van nu of nooit. Als wij blijven slapen, zal buurland Guyana er met de optie vandoor gaan om de eerste islamitische bank voor de regio bij hun onder te brengen', zegt Jim Rasam project director bij de Trustbank Amanah vandaag, woensdag 13 april 2016, op Starnieuws.

Gelet op de huidige financiële crisis vindt Rasam, dat Suriname geen minuut mag verliezen om die zegen te geven aan de Trustbank. 'Er is al geen geld, geen valuta in het land. De economie van ons land ziek.' Of die nu verziekt is of ziek is geworden, laat Rasam in het midden.

Met de pet op van arts en ondernemer, schrijft hij het eerste recept voor van een goede financiële infrastructuur die moet zorgen dat er voldoende cash het land binnenkomt. 'Dit kan door eigen productie, Foreign Direct Investment of doorsluizen van halal kapitaal uit de Arabische wereld naar de regio.' Hij ziet als eerste ambitie het neerzetten van een financiële hub. Op micro niveau streeft hij erna om de Trustbank om te bouwen naar de eerste islamitische bank voor de Caribische regio en Zuid-Amerika. 'Suriname heeft alle potentie om op dit moment de rol te vervullen van een financiële hub en kan dan verdienen aan die financiële dienstverlening.'

Op dit moment zijn er concrete aanvragen binnen van St. Maarten, geeft Rasam aan. 'Als ik via de Trustbank Amanah investeerders aantrek om te investeren op St. Maarten en hun geld doorsluis, dan verdien ik als tussenpersoon ongeveer twee procent', legt hij de werking van de financiële hub uit. Suriname zal dan aan het eind van de dag eindelijk kunnen verdienen aan de financiële sector. Buurland Guyana is enkele dagen geleden ook toegetreden tot de Islamic Development Bank (IDB). 'Als wij niet snel handelen, dan lopen wij hetzelfde risico als Indonesië, dat ook draalde. Buurland Maleisië zag zijn kans en werd het IDB-regiokantoor.'

De Trustbank ging in december 2015 een samenwerking aan met de Islamic Corporation for the Development of the Private sector (ICD). Dit is de financiële poot voor de private sector binnen de IDB Groep, die zelf onderdeel is van de Organisation of Islamic Cooperation (OIC). De ICD helpt de Trustbank met het transformeren naar de eerste Shari'ah complaint bank. Het streven was de transformatie voor juni dit jaar rond te hebben. 'Suriname en de Arabieren zullen met het opzetten van deze eerste bank in de regio, geschiedenis schrijven', stelt Rasam.

Naast het opzetten van de tweede internationale bank in Suriname, de invulling van financiële hub voor de dienstverlening naar de regio, pleit Rasam ook voor een kapitaalmarkt (aandelenmarkt) volgens internationale regels. In zijn plaatje voegt hij de creatie van een ‘financial district’ met een arbitrage-instituut aan toe. De opzet van de financiële hub is niet het doel, maar een middel om de cash flow direct weer op gang te brengen en deze te pompen in de productie, benadrukt hij. De volgende stap is het opzetten van de agrarische/handels hub: zelf produceren en exporteren, maar ook als tussenhandelaar dienen voor een OIC land en de regio. De creatie van een industriële hub en industriële parken (economische zones) is het derde in het rijtje.

Ivan Fernald: 'De inflatie heeft hard toegeslagen en het sociaal economisch leven is ontwricht'

'Er is sprake van aanzienlijke verarming en de ontgoocheling is alom aanwezig'


De financieel-economische crisis heeft vergaande sociaal-maatschappelijke gevolgen. Was de devaluatie van onze nationale munt van 3,35 naar 4,2 al een aanslag op de kwaliteit van het bestaan, thans is de CBvS-koers (Centrale Bank van Suriname) opgelopen tot 5,79 voor een Amerikaanse dollar (USD). Deze koers is echter weggelegd voor een kleine uitverkoren groep van zakenlui die in aanmerking zijn gekomen voor de veilingkoers.

De vraag overtreft in ruime mate het aanbod aan buitenlandse valuta. In een dergelijke situatie is het niet verwonderlijk dat de parallelmarkt welig tiert en de koers omhoog wordt gestuwd. De werkelijke koers (de zogenaamde straatkoers) die wordt gehanteerd om aan USD te komen is gestegen tot Srd 6,15. De koersstijging sinds het devaluatiemoment in oktober 2015 is opgelopen tot 83,5%.

Stijging van de koers betekent stijging van de importprijzen. Suriname is een importeconomie. Vrijwel alles wordt geïmporteerd, zelfs (inputs), grondstoffen voor productiebedrijven. De stijging van de importprijzen leidt ontegenzeggelijk tot toename van prijzen in de goederen- en dienstensector. Daarbij moeten we ons realiseren dat de verzwarende maatregelen die de overheid heeft doorgevoerd bij EBS, SWM en de zogenaamde solidariteitsheffing bij brandstof, zeer ingrijpend zijn voor de meeste huishoudens. De koopkracht van de burger is aanzienlijk aangetast. Veel landgenoten zijn daarom niet in staat om voldoende levensmiddelen te kopen en leven rond het bestaansminimum.

De inflatie heeft hard toegeslagen en het sociaal economisch leven is ontwricht. Hoe moet het een plichtsgetrouwe vader vergaan die ondanks verwoede pogingen niet in staat is om zijn gezin op een behoorlijke manier te onderhouden? Wat gaat er om in het hoofd van een alleenstaande wanhopige moeder die haar kroost niet kan voeden.

De loontrekkers zijn niet in staat om de hoge prijzen voor goederen en diensten af te wentelen op derden zoals handelaren het wel kunnen. Zij zijn overgeleverd aan de grillen van de regering en moeten met lede ogen aanzien hoe zij van dag tot dag verder verarmen.

Er is sprake van geschonden vertrouwen. De regering heeft in aanloop van de verkiezingen in 2015 'hemel op aarde' beloofd, maar is niet in staat gebleken om maar een fractie van de beloften waar te maken. Integendeel is er sprake van aanzienlijke verarming en de ontgoocheling is alom aanwezig.

De leraren zijn al jaren in onderhandeling met de overheid over een wensenpakket en krijgen nu de indruk dat zij aan het lijntje zijn gehouden. Het is onbegrijpelijk dat de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) meent om aan de vooravond van de vergadering van de BvL (Bond van Leraren) uitspraken te doen als: 'Wij laten ons niet leiden door de BvL.'

Het MinOWC is kennelijk niet op de hoogte van de vakbondscultuur en gemoedstoestand van leraren. De uitspraak zal worden opgevat als een regelrechte provocatie. Leraren zijn tot wanhoop gedreven en een kleine vonk kan leiden tot een uitbarsting. Niemand zit te wachten op een langdurige staking. Het ware beter geweest dat het MinOWC een handreiking had gedaan door te wijzen op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden.

De structurele ellende voor het Surinaamse volk is niet begonnen met de toewijzing van de looneisen van de BvL in de jaren negentig, zoals mijn kameraad Theodorus Vishnudatt in een ingezonden artikel met de kop: Gaan de nachtmerries van jaren 90 zich herhalen. Het is goed om de kernoorzaken van de algemene malaise bloot te leggen en niet de effecten daarvan te onderdrukken.

De kiem van de neergang moet worden gezocht in een verwoestend financieel-economisch handelen tijdens de militaire dictatuur, de NDP-bestuursperiode na de telefooncoup in 1990 en het verkwistend beleid dat gevoerd is tijdens het bewind van Wijdenbosch 1996-2000. Daarna is er een significante opleving geweest onder leiding van Ronald Venetiaan. De stabiliteit werd aan diggelen geslagen door het wanbeleid in de periode 2010-2015. De regering Bouterse-I heeft tegen beter weten in aanzienlijk meer geld in omloop gebracht. Het financieringstekort (het verschil in ontvangsten en uitgaven) beliep jaarlijks Srd 1.000 miljoen tussen 2015 t/m 2015. Met de jaren worden wij wijzer. Het is uitgerekend de leraar Vishnudatt geweest die destijds (in de jaren negentig) op de barricaden stond voor loonsverhoging.

Onderwijs is aan een heroriëntatie toe. Er zijn structurele problemen in het onderwijs die vragen om fundamentele oplossingen. Leerkrachten spelen hierin een cruciale rol. Daarbij moet de materiële positie van leerkrachten ook in beschouwing worden genomen. Gezien de sterk verminderde koopkracht is een eis tot positieverbetering gerechtvaardigd. Echter zullen macro-economen erop wijzen dat het niet verstandig is om in deze fase massaal lonen te verhogen. Het is daarom verstandig om een rekenmodel te ontwikkelen en principe afspraken te maken die gebaseerd zijn op een scenario van ontvangsten en uitgaven. De geldhoeveelheid mag in geen geval toenemen.

De regering moet eraan worden gehouden om ernstig te bezuinigen, slechts leningen aan te gaan voor rendabele productieve doeleinden en initiatieven te ontplooien voor facilitering van de productie. Dit kan op termijn leiden tot verbetering van de verdiencapaciteit van de natie. Verbetering van de positie van loontrekkers hangt in ruime mate af van een prudent beleid en daadkracht van de overheid. Langer talmen met de uitvoering van een samenhangend pakket van maatregelen zal betekenen dat de crisis nog verder zal verergeren.

Ivan Fernald

President Bouterse: 'Mogelijk zal rond 900 miljoen Amerikaanse dollar internationaal geleend worden'

Bouterse garandeert dat hij de wisselkoers omlaag gaat krijgen

'Ambtenarenapparaat zal op een Surinaamse manier gesnoeid worden'


President Desi Bouterse heeft vanmiddag, woensdag 13 april 2016, tijdens een persconferentie in het Kabinet van de President, toegegeven dat het bedrag dat mogelijk over een periode van twee jaar geleend zal worden van internationale bankinstellingen ongeveer 900 miljoen Amerikaanse dollar zal zijn. 478 Miljoen daarvan zal besteed worden aan het opvoeren van de reserves van de Centrale Bank van Suriname, zo schrijft de webeditie van de Ware Tijd.

Daarbij zal de importdekking opgebouwd worden van de anderhalve maand die het enkele maanden geleden was, naar vier maanden.

De president zei ook, dat gekeken wordt hoe de situatie bij de NV Energiebedrijven Suriname weer gezond gemaakt kan worden. Of het tot tariefsverhogingen gaat komen heeft Bouterse niet gezegd.

Hij garandeerde verder, dat hij de wisselkoers omlaag zal krijgen. Hoe hij dat zal doen heeft hij vooralsnog niet prijs gegeven. De president legde uit, dat de brandstofprijs en de hoge koers funest zijn voor het land, maar dat de regering haar uiterste best zal doen om de munt weer in waarde te doen toenemen. 'De valutaveiling is daar een manier toe', sprak Bouterse.

De president liet ook weten, dat de maatregelen die waren beloofd door het sociaal akkoord dat hij trof met het volk voor de verkiezingen niet van de baan zijn. 'Wij waren juist aangenaam verrast tijdens de gesprekken met het IMF, toen die aankondigde dat er meer maatregelen getroffen moeten worden om de bevolking, die lijdt onder de huidige economische situatie, te compenseren.' Volgens Bouterse is het huidige IMF niet het bittere fonds van jaren geleden. 'It is a whole new reality.'

De president zei verder, dat het ongeveer 10.000 man omvattende ambtenaren apparaat 'op een Surinaamse manier' gesnoeid gaat worden. Details over hoe dat aangepakt zou moeten worden, heeft de president nog niet gegeven.

Ondernemer stopt levering eten aan arrestanten in Commewijne

Staat is Ramon Saeri Srd 350.000 schuldig 


Uit verkregen informatie blijkt, dat de ondernemer Ramon Saeri sinds zaterdag 9 april gestopt is met het leveren van voeding aan arrestanten in het district Commewijne, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 13 april 2016.

Saeri leverde vanaf sinds februari 2015 voeding aan arrestanten in Commewijne waaronder in de politiepost Meerzorg, Marienburg en Richelieu.

'Ik heb vanaf 1 maart 2015 geen kopercent ontvangen van de staat. Het is inmiddels al bijkans dertien maanden en acht dagen. De bestelling was ongeveer vijftig porties en honderd broden op dagbasis. Je komt zodoende op een bedrag van Srd 350.000.' De staat is deze ondernemer het vermelde bedrag schuldig.

Vanwege het niet aanleveren van de voeding, had de politie van Commewijne geen keus dan de arrestanten over te plaatsten naar de stad, waar tot nu toe wel voeding wordt geleverd. Saeri zegt dat hij van de overige posten in Paramaribo en Wanica wel het geld heeft ontvangen.

'Ik heb geen boom in mijn achtertuin waar het geld groeit. Men moet realistisch blijven.' Behalve het leveren van voeding heeft Saeri ook nog post Richelieu ondersteund met traliewerk en het in orde maken van sanitaire problemen. 'De staat moet mijn achterstallige betalingen inlopen en het contract in orde maken.'

'Regering heeft door te knijpen Srd 11 miljoen per maand voor gemeenschap opzij kunnen zetten'

Regering heeft 86 miljoen Amerikaanse dollar van Oppenheimer Funds kunnen lenen

Bouterse is met bonden heffingskorting van Srd 125 overeengekomen


'Deze regering heeft door te knijpen niet de vereiste Srd 5 miljoen van de Bond van Leraren (BvL), maar Srd 11 miljoen per maand voor de hele gemeenschap opzij kunnen zetten', zei president Desi Bouterse vanmiddag, woensdag 13 april 2016, tijdens zijn persconferentie op zijn kabinet. Hij zei de Bond van Leraren duidelijk te hebben aangegeven, dat hij niet voor één groep deze uitzondering kan maken.

De BvL is sinds vandaag in staking, omdat de aangesloten leerkrachten vinden, dat de president hen aan het lijntje houdt. 'Wat voor u geldt, geldt ook voor andere bonden en organisaties in het land. Ik probeer zo eerlijk mogelijk met jullie te zijn', aldus Bouterse.

Met een voorbeeld illustreerde Bouterse, dat wat hij niet heeft, hij niet kan uitgeven. Als een vader die werkt bij de Suralco tegen zijn dochter zegt, als je slaagt dan krijg je een fiets van mij, maar als twee jaar later het meisje is geslaagd is Suralco vertrokken. De vader kan zijn belofte dus niet nakomen, waarop de moeder erop aandringt dat de man toch zijn belofte moet nakomen en dus de fiets moet kopen voor zijn dochter. De vader zegt vervolgens, dat als hij de fiets koopt, de andere kinderen voor langere tijd honger zullen lijden. Met dit voorbeeld trachtte Bouterse de precaire financiële situatie van de overheid duidelijk te maken.

Hij heeft in RaVakSur-verband (Raad van Vakcentrales in Suriname) de kwestie van de BvL besproken. Moederbondsvoorzitter Errol Snijders, C-47 voorzitter tevens coördinator van RaVakSur Robby Berenstein en FOLS-president (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) Marcellino Nerkust zouden geadviseerd hebben om weer te gaan praten met de BvL. Dit zal ook gebeuren, want het probleem moet worden opgelost, zei de president.

Op de persconferentie werd ook aangegeven,dat de geaccumuleerde inflatie van 2008 tot 2015 92% bedraagt, terwijl het pakket dat de regering aanbiedt ruim 93% is. Daarmee zou de koopkrachtvermindering dus zijn gecompenseerd.

Ook is er mogelijk een principe-overeenkomst bereikt over de belastingheffingskorting. Per maand is de huidige heffingskorting Srd 50 per maand. RaVakSur had gevraagd om die op te trekken tot Srd 150, waarop de regering kwam met het bod van Srd 100. Na onderhandelingen zijn partijen gekomen op een heffingskorting van Srd 125 per maand. President Bouterse zou vanmiddag vanaf drie uur weer met RaVakSur, die heeft aangegeven in principe akkoord te gaan met de Srd 125.

Bouterse maakte ook bekend dat Suriname bij Oppenheimer Funds in de VS 86 miljoen Amerikaanse dollar heeft kunnen lenen. De regering had echter 150 miljoen willen lenen. Het geld is besteed aan de 5 procent participatie van de Staat in de Merian-goudmijn van Surgold/Newmont). De rest is besteed aan dringende buitenlandse rekeningen, aldus Bouterse.

Hij zei, dat niets van die 86 miljoen kon worden besteed aan andere uitgaven of beleidsprogramma's van ministeries. De lening is een druppel op een gloeiende plaat. Het geld is weer geïnvesteerd, benadrukte de president.

Staatsolie heeft 20% ingevuld bij Merian, maar heeft geen middelen om invulling te geven aan de 25% aandelen die overeengekomen is. De Staat is ingekomen met de resterende 5%. De president zei dat uit de goudmijn, die dit jaar in productie gaat, 35 tot 50 miljoen Amerikaanse dollar op jaarbasis terugverdiend wordt.

Schiphol-verdachte is een dakloze Pool

Man (25) zei dat hij een terrorist was


De man die gisteravond bij Schiphol Plaza werd aangehouden in verband met een 'verdachte situatie', blijkt een onder invloed van alcohol verkerende dakloze Pool te zijn. Dit heeft de marechaussee vanmiddag, woensdag 13 april 2016, laten weten.

De man was dronken en zei dat hij een terrorist was. Hij had twee grote rugzakken bij zich. Een hond van de marechaussee gaf aan dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in de tassen zaten.

De Explosieven Opruimingsdienst kwam ter plaatse en deed onderzoek naar de bagage van de man, maar trof niets aan. De man zit nog steeds in de cel.

De arrestatie zorgde voor veel tumult. De luchthaven was urenlang afgesloten en veel reizigers konden geen kant op.

Dezelfde avond werden nog twee personen bij de luchthaven aangehouden. Volgens de marechaussee had dit echter niets met de eerste arrestatie te maken en werden de twee na korte tijd weer vrijgelaten.

Overheid zet verkooppunten brandstof in binnenland op

Regering wil prijsopdrijving door pomphouders aanpakken

Ministerie van RO stelt commissie in voor toezicht op brandstofverkoop binnenland


Om prijsopdrijving door pomphouders in het binnenland aan te pakken, stelt de overheid speciale verkooppunten voor brandstof in. De minister van Regionale Ontwikkeling (RO) Edgar Dikan heeft gisteren een commissie ingesteld, die erop moet toezien dat de verkoop van brandstof in het binnenland transparant en ordelijk verloopt. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van RO, Handel en Industrie (HI), Financiën, Natuurlijke Hulpbronnen en een deskundige op het gebied van olietransport in het binnenland, zo is vandaag, woensdag 13 april 2016, in de Ware Tijd te lezen.

De verkooppunten worden op strategische plekken opgezet en door plaatselijke ondernemers beheerd.

Het besluit voor deze accommodaties betekent volgens Dikan niet dat de overheid niet opgewassen is tegen de plaatselijke pomphouders die woekerwinsten maken. Hij zegt, dat wanneer de overheid tegen hen optreedt, ze uit boosheid hun pompstation sluiten en dat de bevolking vervolgens nergens anders terechtkan.

Zo'n commissie bestond al tot 2012. Sommige leden van die periode zijn er nu weer bij. Hun ervaring binnen de werkgroep voegt meerwaarde toe.

Dikan zegt verder, dat de verkoopprijzen van brandstof in het binnenland over het algemeen in scheve verhouding staan met de door HI vastgestelde prijs. 'Dat mag niet en moet afgestraft worden. Het gaat om één grondgebied.' De bewindsman geeft de garantie, dat er bij de verkooppunten sprake zal zijn van transparantie. De commissie zal ervoor zorgen dat de brandstof tegen redelijke prijs wordt verkocht. Verder worden er regels voor de opslag, leverantie en distributie van brandstof geformuleerd en distributiepunten vastgesteld. De commissie moet om de twee weken verslag uitbrengen aan de minister over de voortgang van haar werkzaamheden.

Technisch directeur EBS Eyndhoven weer aan het werk

Raad van Commissarissen plaatste Eyndhoven eind februari op non-actief


Technisch directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), Marcel Eyndhoven, is vanaf vandaag, woensdag 13 april 2016, weer op zijn werkplek. Er zijn nog geen officiële  mededelingen hierover gedaan door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, die transparantie in deze zaak had beloofd, aldus Starnieuws.

Dodson deelde eerder in een persbericht mee, dat er een onderzoek gaande was over de aankoop van reserve onderdelen voor de MAN-generatoren van de EBS. De minister zei dat hij vooraf niet op de hoogte gesteld was over het contract dat daartoe was gesloten met NV Olibis.

De bewindsman deelde eerder ook meem dat verificatie plaatsvindt van dat contract. Eyndhoven had toestemming van de vorige Raad van Commissarissen om de overeenkomst te tekenen. Hij werd eind februari op non-actief geplaatst door de huidige Raad van Commissarissen onder leiding van Patrick Peneux.

Kustwacht Caribisch Gebied beboet aantal 'speervissers' bij Piscaderabaai op Curaçao

'Harpoeneren' en in het bezit hebben van een harpoen is verboden op het eiland


Het Reddings en Coördinatie Centrum (RCC) van de Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB) ontving gisteren een melding, dat een aantal personen ter hoogte van Piscaderabaai op Curaçao aan het speervissen waren. Een patrouille van de Kustwacht rukte gelijk uit en trof een groep mannen aan die met harpoenen/speergeweren bezig waren, zo bericht de Kustwacht vandag, woensdag 13 april 2016, in een persbericht.

Op het moment dat de mannen de Kustwachtpatrouille zagen trachtten zij de harpoens te verstoppen door ze in het water te gooien, maar de Kustwachtmedewerkers vonden de harpoens in het water bij de mannen en ook een in de kofferbak van auto die bij de mannen hoorde. 


De mannen hadden ook zakken met geharpoeneerde vissen. De vissen en de speergeweren (zie foto's: Bron: Kustwacht Caribisch Gebied) zijn in beslag genomen en de mannen hebben allemaal een oproep proces verbaal (OPV) en een proces-verbaal (PV) uitgereikt gekregen.

De Kustwacht wil hierbij weer benadrukken, dat het harpoeneren of het in bezit hebben van een harpoen niet is toegestaan. Bij aantreffen zal er altijd tot in beslagname overgaan en de persoon zal een OPV uitgereikt krijgen. De komende periode zal de Kustwacht hier extra attent op zijn.


(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Directeur Curaçaohuis in Den Haag neemt per direct ontslag

Humphrey Senior zwijgzaam over reden voor plotseling vertrek


Humphrey ‘Pim’ Senior heeft gisteren per direct ontslag genomen als directeur van het Curaçaohuis in Den Haag, waar Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) de hoogste politieke functionaris is. Dit wordt vandaag, woensdag 13 april 2016, in het Antilliaans Dagblad bevestigd door zowel Senior zelf als door plaatsvervangend Gevolmachtigde minister Anthony Begina, die namens de later aan de regeringscoalitie toegevoegde PAR is benoemd. 

Wat de reden is voor het onmiddellijke vertrek van Senior, in het verleden voor MAN waarnemend-Gevolmachtigde minister (ten tijde van het kabinet Schotte) en sinds augustus 2015 interim-directeur, is niet exact bekend. Hij wil er in dit stadium niet over uitweiden.

Begina, die zelf gisteren niet op kantoor aanwezig was, betreurt het ontslag, dat hij een ‘klap’ noemt voor het Curaçaohuis. Hij zal proberen vandaag een gesprek te voeren met Senior. Gevolmachtigde minister Wiels was gisteren niet meer bereikbaar.

Klik hier om het complete artikel te kunnen lezen.

Curaçao zoekt ijzervlechters voor bouwwerkzaamheden nieuw ziekenhuis HNO

Overheid zoekt lokale arbeiders, maar Ballast Nedam wil vijftien buiten- landse ijzervlechters


Dat er voor de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) meer ijzervlechters nodig zijn, is een feit, maar of die lokaal te vinden zijn, daarover verschillen de meningen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 13 april 2016.

Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) deed vorige week in een advertentie een ‘dringende oproep’ aan lokale arbeiders zich te melden voor het werk, om te voorkomen dat mensen uit het buitenland worden aangetrokken.

Volgens Desmond Leetz, communicatiemedewerker bij SOAW, heeft Ballast Nedam vergunningen aangevraagd om 15 ijzervlechters uit het buitenland te halen.

Voor het gehele artikel klik hier.

Cubaanse delegatie hoogwaardigheidsbekleders bezoekt Curaçao

Delegatie ontvangen door minister Rhuggenaath


Een Cubaanse delegatie hoogwaardigheidsbekleders is maandag door minister van Economische Ontwikkeling Eugene Rhuggenaath (PAR) ontvangen op Curaçao. De groep, die wordt geleid door directeur Ondernemingen met Vreemd Kapitaal Katia Alonso Cañizares van het ministerie van Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen, blijft tot 14 april op het eiland, zo bericht het Antilliaans Dagblad woensdag 13 april 2016. 

De delegatie bestaat verder uit vertegenwoordigers van de ministeries van Toerisme, van Energie en Mijnzaken, de Kamer van Koophandel en Cupet.

Het is een vervolg op het bezoek dat Rhuggenaath in januari bracht aan Cuba in het kader van de commerciële missie van het Koninkrijk in mei waar Rhuggenaath hoofd van zal zijn.

'Het doel van de reis is het kennismaken met wat Curaçao te bieden heeft in de sectoren toerisme, logistiek, alternatieve energie en internationale financiële dienstverlening en om mogelijke samenwerking op deze gebieden te bespreken', aldus het ministerie van Economische Ontwikkeling.

Geld voor economisch herstelprogramma regering niet van het IMF

IMF zou slechts als 'boekhouder' optreden bij leningsconstructie met drie internationale banken


Het geld dat de regering gaat lenen om een economisch herstelprogramma uit te voeren, komt niet van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De miljoenenlening wordt, indien overeenstemming wordt bereikt, beschikbaar gesteld door de Caribische Ontwikkelingsbank, Wereldbank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Dat schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 13 april 2016, te hebben vernomen van twee verschillende - volgens de Ware Tijd - doorgaans goed ingevoerde bronnen. 

Het IMF zou slechts als 'boekhouder' optreden bij de leningsconstructie die momenteel in de maak is. Het fonds geeft ook richtlijnen en stelt een aantal voorwaarden waar de regering mee akkoord zou moeten gaan, als ze wil dat het dringend nodige geld vrijgemaakt wordt. Zo heeft het IMF als voorwaarde gesteld, dat de overheidssubsidie aan de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) wordt afgebouwd.

In gesprekken met de vakbeweging, bedrijfsleven en delen van het parlement zou een IMF-delegatie die in Paramaribo vertoefde, hebben aangegeven, dat het IMF zich momenteel niet bezighoudt met lonen van ambtenaren en sociale voorzieningen.

Het fonds bestudeert op welke gebieden de overheid kan snijden in subsidies en doet daarover voorstellen aan de regering. Dat zou binnen acht maanden moeten gebeuren. De Staat subsidieert het elektriciteitsbedrijf met circa 200 miljoen Amerikaanse dollar per jaar. Word de subsidie afgebouwd, dan heeft de EBS geen keus dan de stroomtarieven naar een marktconform niveau op te trekken, wat een forse stijging zal betekenen.

Australische goudonderneming Mariana Resources verlaat Suriname

Resultaten Nassau Gold Project voldoen niet aan verwachtingen bedrijf

 
Mariana Resources (MR), een goudonderneming in Australië die zich specialiseert in het ontwikkelen van mijnen, houdt het na iets meer dan een jaar voor gezien in Suriname en heeft zich teruggetrokken uit het 'Nassau Gold Project'. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 13 april 2016. 'Mariana ziet Suriname nog altijd als een aantrekkelijke bestemming voor goudexploratie en wij blijven toegewijd aan dit land. Maar, de resultaten en mijlpalen die tot nu toe zijn bereikt, waren toch niet in lijn met de verwachtingen van ons bedrijf, om het project verder te stuwen', aldus topman Glen Parsons in een gisteren uitgebracht persbericht op de officiële website van MR (zie hieronder).Het bedrijf deed in januari 2015 officieel haar intrede in Suriname door ruim de helft van de aandelen te kopen in de zogeheten Sumin Resources (SR), een lokaal bedrijf met Nederlandse investeerders (Sumin Delfstoffen BV te Kootwijk) en geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden.

De concessie ligt ongeveer twintig kilometer ten zuiden van de Merian-goudmijn van Surgold/Newmont.


'Het is moeilijk voor Mariana om verdere investeringen in het project te rechtvaardigen', stelt Parsons. Volgens de overeenkomst tussen zijn bedrijf en SR, zou Mariana Resources tussen eind vorige maand en nu één miljoen Amerikaanse dollar op tafel moeten leggen om haar aandeel in de operatie verder te verhogen naar 80 procent.

De Australische onderneming behoudt 10 procent van de aandelen in de operatie, vanwege de exploratie investeringen die gepleegd zijn in het Nassaugebied. 'Wij zullen met belangstelling de vorderingen van Sumin op de concessie in de gaten houden. Er zijn nog diverse veelbelovende locaties binnen de concessie die nog onaangeroerd zijn. Mariana is echter van oordeel dat de middelen die onder de vorige overeenkomst op tafel gelegd moesten worden, beter elders kunnen worden besteed.'

MR heeft ook goudinvesteringen lopen in goudmijnen in Argentinië (Las Calandrias, Los Cisnes , Bozal en Sierra Blanca), Peru (Soledad and Rurimarac), Chili (Dona Ines and Exploradora East) en Turkije (Hot Maden  and Ergama).

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Vakcentrale C-47 tegen afgifte door regering van vergunning exploitatie algemene steiger aan Surinamerivier

Voorzitter Berenstein: 'Er is hier duidelijk sprake van vriendjespolitiek'


Vakbondsleider Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C-47, is niet van plan te accepteren, dat de regering een particulier bedrijf vergunning verleent een algemene steiger te exploiteren aan de Surinamerivier. Hij ondersteunt de Bond van Personeel in dienst van NV Havenbeheer Suriname (BPHB). Deze bond onder leiding van Raymond Ford is aangesloten bij C-47. 'Er is hier duidelijk sprake van vriendjespolitiek', zegt Berenstein. Het algemeen belang wordt volgens hem ernstig geschaad, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 13 april 2016.

De BPHB heeft een brief geschreven aan minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Volgens Ford komen het belang en de continuïteit van NV Havenbeheer ernstig in gedrang als de vergunning wordt verleend. Benadrukt wordt dat de concurrentie oneigenlijk zal zijn, omdat de bedrijfslasten sterk verschillen.

De bond wijst er verder op, dat de afgelopen tien jaren enorme investeringen zijn gepleegd. De gemaakte schulden worden nog steeds afgelost. Aan de minister is gevraagd om zijn invloed aan te wenden om de verlening van de vergunning tot exploitatie van een algemene steiger, stop te zetten. Volgens de Scheepvaartwet (zie hieronder) worden steigers aangewezen door de president van Suriname.

Artikel 7
§ 3. Het is verboden op de losplaatsen zonder vergunning van de Inspecteur aan te leggen, te lossen of te laden elders dan aan de algemene steigers, daartoe door de President aangewezen of aan andere steigers daartoe door de President toegelaten.

Rechtszaak tegen verdachten dodelijke schietpartij Geyersvlijt onder strenge veiligheidsmaatregelen begonnen

Onder vijf verdachten pleegzoon Meriba van president Bouterse

Twee verdachten willen medisch behandeld worden aan opgelopen schotwonden


De rechtszaak tegen de vijf verdachten van de dodelijke schietpartij te Geyersvlijt op 9 november vorig jaar is gisteren begonnen onder strenge veiligheidsmaatregelen. Zwaar gewapende politieambtenaren en leden van het Arrestatie Team (AT) waren aanwezig om, naar het schijnt - zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 13 april 2016 -, de veiligheid te waarborgen. Onder de verdachten bevindt namelijk zich Romano Meriba, pleegzoon van president Desi Bouterse. De vier overige verdachten zijn A.C., E.S.,V.S. en R.S.

De verdachten hadden op 9 november het vuur geopend op leden van het AT die hen na een beroving trachtten aan te houden. Tijdens de beschieting raakten drie leden van de bende zwaargewond, terwijl twee ter plekke stierven. De bende had een ondernemer van een grote som geld beroofd.

Toen de verdachten eenmaal plaats hadden genomen in de beklaagdenbank hield de rechter hen voor dat de zaak op 22 april zal worden behandeld door een collega .

Advocaat Benito Pick zei tegen de rechter, dat het voor hem onduidelijk is waarom de zaak van V.S. samen met de andere zaken is voorgebracht. Volgens hem wordt deze verdachte vervolgd voor overtreding van de Vuurwapenwet en niet voor beroving samen met anderen. De Officier van Justitie zei, dat voor deze wijze van behandelen is gekozen, omdat V.S. gelijktijdig met de andere verdachten was aangehouden. Ook is uit onderzoek gebleken. dat hij op de dag van het voorval telefonisch contact had met leden van de bende.

Advocaat Oscar Koulen verzocht de rechter om E.S., die met kogels in zijn arm zit, medisch te laten behandelen. Ook verdachte A.C. vroeg de rechter zijn medische behandeling te gelasten. Hij moest op 4 april voor een operatie naar het ziekenhuis gaan, maar dat is niet gebeurd en hij weet niet waarom. De verdachten beweren veel last te hebben van de kogels in hun lichaam.

Santokhi (VHP): 'Wij, de oppositionele partijen, zijn het alternatief'

'Regering moet met een gedegen crisisplan op de proppen te komen, maar treft maatregelen die zaken erger maken'


'De regering is de kluts kwijt. Ze is niet in staat gebleken met een gedegen crisisplan op de proppen te komen, maar treft maatregelen die zaken erger maken. Er worden op allerlei manieren getracht om snel aan geld te komen. Het land zakt dieper in een crisis door wanbeleid, de geschiedenis van de jaren tachtig en negentig herhaalt zich.' Dat concluderen de oppositionele partijen. 'Wij, de oppositionele partijen, zijn het alternatief', zei VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi gisteren tijdens een door de oppositie belegde persconferentie in de VHP-fractiekamer in De Nationale Assemblee. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 13 april 2016.

'Wij hebben al die keren bewezen dat wij wel in staat zijn het land uit de crisis te halen. Als de regering onze adviezen vanaf het begin had meegenomen hadden we nu echt geen valutaveilingen of het IMF (Internationaal Monetair Fonds) nodig, maar de oppositie wordt constant genegeerd.'

Aanleiding voor de persconferentie was de stiefmoederlijke behandeling die de oppositie gisteren heeft ervaren in het parlement. De openbare vergadering, die om elf uur zou beginnen, kon niet beginnen vanwege een gebrek aan quorum, aldus de oppositieleiders, 'ondanks dat de coalitie kan bogen op 32 leden'. Om half een begon de vergadering, maar de regering was niet aanwezig en er werd geschorst met de mededeling, dat de regering de gelegenheid werd gegeven alsnog naar het parlement te komen. De coalitie ging met de regering in overleg zonder de oppositionele fractieleiders op de hoogte te stellen. Rond vijf uur begon de vergadering, maar de oppositie was al die tijd in het ongewisse gelaten. De oppositionele partijen hekelen ook het feit, dat de president tijdens een persconferentie uitleg wilde geven over nijpende zaken, maar niet in De Nationale Assemblee.


Voor de oppositie is de maat vol. Er zal op een andere manier oppositie gevoerd worden, kondigt Santokhi aan. 'De VHP heeft een strategisch plan klaarliggen dat we nog met de partners moeten delen. Maar, het komt erop neer dat we ook het veld in zullen gaan. Het beleid van deze regering heeft vernietigende effecten op de samenleving. We hebben sympathie voor de samenleving en voor de acties die nu ondernomen worden door verschillende organisaties.'

Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, zei dat het land 'in de gevarenzone is terechtgekomen en dat we weer bij af zijn'. Door het wanbeleid is het zover gekomen, dat men op de knieën gaat bij de IMF om geld te lenen. Er zullen maatregelen genomen worden die het volk enorm pijn zullen doen. We zullen verdere verhoging van de prijzen in de winkels zien, van elektra, brandstof, afname van koopkracht. Surinamers zijn armer geworden, daar verzetten we ons tegen.'

Voor Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur, zal het een wonder zijn als de huidige regering in 2018 nog aanzit. 'Dit kan niet zo blijven. Sommige mensen hebben moeite, omdat ze bij lanti werken. Maar, eens zal je uit die angst moeten komen en als we gaan, moeten we dat massaal doen. Het moet niet aan de politiek overgelaten worden maar iedereen moet eraan werken om ze weg te zetten. Een regering die op basis van bedrog aan de macht is, gaat niet in stand blijven. Dat is een vloek op het volk.'

Marinus Bee, fractieleider van de ABOP, vermoedt dat de regering al instructies van de IMF uitvoert. Voor hem zijn de valutaveilingen een manier om de koersen systematisch te verhogen. Hij geeft aan dat er in kleine kamers besproken wordt hoe de prijzen van stroom en brandstof te verhogen en hoe het overheidsapparaat af te slanken. 'We gaan zware tijden tegemoet. De regering heeft tot nu toe geen hoopgevend plan kunnen presenteren. We hopen dat dat binnenkort komt zo niet zal de regering haar mandaat terug moeten geven.'

Santokhi: 'Vergeet u niet de diepe crisis waarin wij beland waren in de tachtiger jaren. Wij waren het alternatief om het land te redden. Vergeet u niet het diepe dal waarin het land terechtgekomen was in de jaren negentig door dezelfde regering. Wij waren het alternatief om het land weer te redden. Nu verkeert het land jammer genoeg weer in een crisis omdat men niet geleerd heeft uit de fouten van het verleden. Wij zijn het alternatief, wij zullen het land weer redden. Er zijn voldoende alternatieven om het land te redden, een valutaveiling en een IMF zouden niet nodig zijn maar het beleid van deze regering is er een geweest om het land zodanig te besturen dat een IMF-programma onafwendbaar is. Ik bevestig dat er genoeg voorstellen en alternatieven zijn, wij maken ons klaar voor regeerverantwoordelijkheid. We hebben een team van deskundigen dat een crisisplan aan het uitwerken is dat we binnenkort zullen presenteren. U zult zien dat het land wel te redden is.'

Assemblee neemt gewijzigde Wet Inkomstenbelasting 1922 aan

Vanaf dit jaar einde aan overhevelen winst verzekeringsmaat- schappijen naar egalisatiereserve

Oppositie verlaat vergaderzaal voor de stemming


Verzekeringsmaatschappijen zullen vanaf 2016 hun gehele winst niet meer kunnen overhevelen naar de egalisatiereserve. Zij zullen nu ook inkomstenbelasting over de winst moeten betalen. De gewijzigde Wet Inkomstenbelasting 1922 is gisteravond met 29 stemmen aangenomen, zo bericht Starnieuws vanochtend, woensdag 13 april 2016.

De oppositionele partijen VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en de NPS verlieten vlak vóór de stemming de vergaderzaal. Zij hadden liever goed overleg gehad tussen de regering en de verzekeraars. De oppositie vindt dat door aanname van de wet op deze manier onzekerheden gecreëerd worden in de samenleving.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën verzekerde het parlement, dat de bedrijven niet over de kop zullen gaan met deze heffing. De egalisatiereserve is tot eind 2014 ongeveer Srd 211 miljoen. In twee termijnen zal deze faciliteit. die in 1960 gecreëerd is om de maatschappijen een goede start te geven en om de concurrentie aan te kunnen met buitenlandse verzekeringsbedrijven, worden afgebouwd. Het is volgens de coalitie niet meer nodig om de verzekeraars langer te faciliteren. Hoefdraad merkte op dat een verzekeringsmaatschappij onlangs nog aangaf de grootste financiële instelling van Suriname te zijn en de vleugels naar de regio uitgeslagen te hebben.

Amzad Abdoel (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat zaken rechtgetrokken moeten worden. Het gaat om een rechtvaardigheidsbeginsel, waarbij verouderde wetten aangepast moeten worden. Volgens Abdoel komt de bedrijfsvoering niet in gevaar. Hij werd ondersteund door diverse fractiegenoten die vinden. dat alle bedrijven gelijke behandeling moeten krijgen.

Asiskumar Gajadien, Krishna Mathoera en Chandrikapersad Santokhi van de VHP benadrukten dat de wet gevolgen zal hebben voor mensen die premies betalen. Zij vinden dat de regering maar geld gaat innen zonder te letten op de gevolgen. Voorgesteld werd om niet een afbouwperiode van twee, maar vijf jaar te kiezen. Er moet volgens de VHP ook gekeken worden naar internationale standaarden die er zijn. Gregory Rusland (fractieleider van de NPS) zei mede namens de Pertjajah Luhur en ABOP bij de stemmotivatie, dat er beter overleg moest zijn geweest. Ook de onderbouwing met cijfers is niet verstrekt. Er moesten meer concrete gegevens worden verschaft door de regering. De oppositie meent dat er haastwerk is verricht.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei, dat het om een bijzondere wet gaat. Er is volgens haar intensief gepoogd om de zaak een andere wending te geven. De belangengroepen stonden volgens haar tegenover elkaar. Zij wees er op, dat de wetswijziging al in 2014 (zie hieronder) werd ingediend. Iedereen kon weten dat een keertje de wijziging zou worden behandeld.

Voorzitter Politiebond valt in ongenade bij deel leden

'Ramjiawan gedraagt zich als een tiran en lijkt op Italiaanse maffia'

Bondsvoor- zitter negeert ingediende moties


De voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Robby Ramjiawan, heeft op de algemene ledenvergadering van dinsdag 12 april 2016 besloten om een motie van wantrouwen tegen zijn bestuur niet te behandelen. Ramjiawan meent dat het bestuur niet tijdens de vergadering naar huis gestuurd kan worden. Sergio Gentle, een van de opposanten tegen Ramjiawan, vindt dat de voorzitter van de SPB de wil van de vergadering niet heeft uitgevoerd. De vergadering had een rumoerig verloop, aldus Starnieuws.

Gentle, Milando Atompai en Raou Hellings zeggen, dat het overgrote deel van de leden ontevreden is. Zij hebben gemobiliseerd opdat de ledenvergadering vandaag goed zou worden bezocht. Zij hadden twee moties ingediend die door het bestuur zijn genegeerd. Het gaat om een motie van ontevredenheid en een motie van wantrouwen. Het bestuur moest onmiddellijk haar functie neerleggen. Tijdens de vergadering moest een commissie worden benoemd om lopende zaken af te ronden en binnen een maand verkiezingen te organiseren.

'De voorzitter van de politiebond heeft zich gedragen als een tiran en als een gewestelijke politiecommandant. Onze vakbondsrechten worden vertrapt. De man is te vergelijken met de Italiaanse maffia. Zijn gedrag is niet te accepteren', zei Gentle na afloop van de vergadering. 'Veel leden zijn moe van de vakbondsvoorzitter.'

Ramjiawan zegt in een reactie, dat het om een groep gaat die oppositie voert. Hij beweert, dat de algemene ledenvergadering bijeen was geroepen, omdat het koelingssysteem van de Centrale Meldkamer al geruime tijd is uitgevallen en vanwege andere knelpunten. Er zijn twee airco's vanmorgen aangeschaft en die worden geïnstalleerd.

De moties kunnen volgens hem niet ineens worden ingediend. Het bestuur kan niet tijdens de vergadering het mandaat teruggeven. 'Als voorzitter moet ik zorgen voor de orde', aldus Ramjiawan.

De bondsvoorzitter deelt mee dat op 17 mei een algemene ledenvergadering is gepland. Dan zal een commissie worden benoemd die de bestuursverkiezing zal leiden. De zaken moeten volgens Ramjiawan volgens de regels plaatsvinden. Hij zegt verder, dat de SPB meer dan 2.300 leden telt en niet kan ingaan op emoties van een groep. Verder laat hij nog weten al te kennen hebben gegeven zijn functie over te zullen dragen wanneer hij benoemd zou worden tot commissaris van politie.