zaterdag 16 april 2016

Bewoners Sta. Catharina, Curaçao, bezorgd over gedumpte gasbommen bij Koraal Bak

Gedumpte gasbommetjes ontploffen...


Nadat er afgelopen donderdagmiddag rond vier uur sprake was van hevige rookontwikkeling en stankoverlast van in brand gevlogen afvalhopen in Koraal Tabak op het terrein van de familie Bakhuis, gingen enkele bewoners op onderzoek uit en kwamen ‘tot hun ontsteltenis’ tot de ontdekking dat op het plateau – naast een ongeveer 10 meter diepe afvalgeul – een 50-tal gasbommetjes was gedumpt. 'De ploffen waren op flinke afstand te horen', aldus Thierry Jansegers namens de bewoners van Sta. Catharina vandaag, zaterdag 16 april 2016, in de Amigoe.

Over de herkomst van de gasbommen is vooralsnog geen duidelijkheid. Politiewoordvoerder Imro Zwerwer kon vandaag over dit specifieke geval nog geen nadere informatie verschaffen. Hij beloofde hier aanstaande maandag op terug te zullen komen.

Jansegers, die al jarenlang met regelmaat aan de bel trekt omtrent de overlast die gepaard gaat met smeulende afvalhopen bij Koraal Tabak, lichtte toe dat ‘de bewoners de afgelopen vier maanden juist geen last hadden van brandende afvalhopen’. 'Tja, we hebben dus de afgelopen maanden geluk gehad. Eergisteren viel de zwarte rookontwikkeling op grote afstand op. Ditmaal zijn er dus gasbommen gedumpt, wat natuurlijk onvoorstelbaar en gevaarlijk is aangezien de afvalhoop daaronder in brand was gestoken. De gasbommen lagen op het plateau waar de trucks aan komen rijden om zich van het afval te ontdoen in de ongeveer 10 meter diepe geul die aldaar is uitgegraven. De vlammen waren zo hoog dat ze tot het plateau reikten waar de gasbommen lagen. Zo heb ik zelf flinke ploffen gehoord. Van een andere bewoner, die zich op flinke afstand bevond – op de berg waar tal van zendmasten geplaatst zijn, de berg van Cocori – begreep ik dat zelfs daar de explosies te horen waren.'

Ook de bewoner die foto’s van de gasbommen nam, deed verslag van ‘ontploffingen’. Ralph Durgaram doet als bezorgde bewoner van Sta. Catharina ook verslag van stankoverlast die reeds in de ochtenduren aanving: 'Er was al vanaf zes uur ‘s ochtends sprake van een intense stankoverlast van verbrand rubber. Dat zette zich in de middaguren voort.'

De bewoners stellen de meldkamer onder het nummer 917 te hebben verwittigd. 'De brandweer kwam de eerste maal kijken en is zonder te blussen vertrokken. Na een tweede maal te hebben gebeld, heeft men toegezegd dat wederom de brandweer gestuurd zou worden met een politiepatrouille', aldus Jansegers.

MFK Curaçao: 'Staten kan pas vergaderen over positie Schotte na onherroepelijk worden vonnis'

Staten gaat 21 april vergaderen over positie leden die zijn veroordeeld voor strafbaar feit


De MFK-fractie heeft grote problemen met de openbare vergadering van de Staten van volgende week donderdag. Op de agenda van deze bijeenkomst, die door de coalitiefractie is aangevraagd, staat de positie van de Staten ten aanzien van leden die door de rechter schuldig zijn bevonden aan het plegen van een strafbaar feit. Volgens de MFK kan er niet over dit punt worden vergaderd, omdat de zaak die aanleiding is voor deze vergadering nog bij de rechter ligt, zo bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 16 april 2016.

In een brief aan Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais), die ondertekend is door waarnemend fractievoorzitter Amerigo Thodé, wordt op de voor volgende week donderdag opgeroepen vergadering ingegaan.

In een reactie stelt Statenvoorzitter Franco de brief van de MFK nog niet te hebben ontvangen. 'Die is blijkbaar eerst naar de pers gestuurd. Wij zullen er kennis van nemen als die eenmaal bij ons binnenkomt. Maar, de MFK heeft het verzoek niet ingediend. De partij is niet een van de aanvragers. Dit verzoek is ingediend door twaalf leden van de Staten en ik kan niet zomaar het verzoek van twaalf leden van de Staten naast mij neerleggen aan de hand van het verzoek van één fractie. Dus de vergadering gaat in principe gewoon door.'

De vergadering werd aangevraagd nadat MFK-fractievoorzitter en politiek leider Gerrit Schotte door de rechter in eerste aanleg tot drie jaar werd veroordeeld voor onder meer omkoping, fraude en het witwassen van geld. Ook mag Schotte zich voor vijf jaar niet meer verkiesbaar stellen. De MFK’er is inmiddels in hoger beroep gegaan; tot die tijd is hij vrij man en kan hij zijn politieke activiteiten voortzetten. Vanuit de Staten echter kwam het verzoek aan Schotte om zich vrijwillig uit de Staten terug te trekken. Schotte heeft dit verzoek naast zich neergelegd en nu volgt er dus een oproep voor een openbare vergadering over dit onderwerp.

In de brief van de MFK aan Franco stelt de fractie ervan uit te gaan dat het doel van de vergadering is om Schotte uit te sluiten van werkzaamheden in de Staten. De MFK-fractie roept Franco op om de aangevraagde vergadering geen doorgang te laten vinden. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de kwestie nu bij de rechter ligt, aangezien Schotte in hoger beroep is gegaan, en dat een straf pas kan worden uitgevoerd nadat deze onherroepelijk is geworden.

'Naar goed gebruik en bovendien vanwege de hierna te bespreken juridische redenen past het zowel de uitvoerende als de wetgevende macht om zich te onthouden van het bespreken van zaken die zich onder de rechter bevinden.'

Cpost International op Curaçao vindt dat zij legaal bezig is

Bedrijf plaatst zogenoemde community boxes


Volgens bewoner zou inzetten van die postbussen tegen de wet zijn


Cpost International is volkomen legaal bezig wanneer het gaat om het inzetten van community boxes: centrale postbussen voor bewoners van een buurt. Dat zegt Andy Luisa, interim-directeur van het postkantoor, vandaag, zaterdag 16 april 2016, in de Amigoe, in reactie op een brief van Felix Pinedo, een burger die van mening is dat het inzetten van deze postbussen tegen de wet in druist en een aantasting van de persoonlijke levenssfeer van mensen is. 

Pinedo heeft al eerder zijn bezwaren over de beslissing van Cpost, om over te gaan op community boxes, geuit. In een tweede brief aan de directie van Cpost, de Staten van Curaçao en het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) verzoekt hij de partijen te overwegen de beslissing om community boxes in te zetten, terug te draaien, aangezien het ‘absurd is dat een organisatie het gehele volk op dictatoriale wijze uit huis haalt om op de door Cpost vastgestelde plaats zijn post op te halen’.

Hij stelt dat oudere burgers aangeven dat het onmogelijk is om telkens naar de community boxes te gaan om hun post op te halen en dat postbezorging thuis een verkregen recht is van meer dan honderd jaar. Verder geeft hij aan dat in de Post-landsverordening 1998 wordt vermeld in welke situaties groepsgewijze brievenbussen geplaatst kunnen worden. 'Individuele huisadressen vallen hier niet onder', stelt Pinedo.

Luisa stelt echter dat men helemaal niet tegen de wet in bezig is. Hij benadrukt dat een officiële reactie op de brief van Pinedo in de maak is, maar stelt alvast dat Cpost, door middel van het inzetten van de community boxes, aan zijn universele verplichting voldoet om post te bezorgen.

'De post per brief is afgenomen. Men is nu overgestapt op digitale correspondentie. Er is dus minder inkomen en wij kunnen geen brieven aan elk adres blijven bezorgen als wij hier de middelen niet voor hebben. Het inzetten van de community boxes is niet om weer winst te maken, maar om minder verlies te maken. Wij wijken hierbij niet van de wet af, wij voldoen aan onze verplichting', aldus de interim-directeur.

Medewerker Kabinet van de President aangehouden verdacht van zware mishandeling vrouw

Mishandeling in Paramaribo-Noord zou deels zijn gefilmd en verspreid via Facebook


De webeditie van de Ware Tijd bericht vanmiddag, zaterdag 16 april 2016, dat de politie van het resort Geyersvlijt vanochtend D.O. heeft aangehouden voor zware mishandeling van een vrouw. De verdachte is werkzaam bij het Kabinet van de President. 

Het ernstige voorval werd deels gefilmd door onbekenden en verspreid via Facebook.

Het voorval vond plaats op een afgelegen plek in Paramaribo-Noord. Op de videobeelden zou zijn te zien, dat het slachtoffer op de grond zit en het uitschreeuwt van de pijn.

De Ware Tijd bericht te hebben vernomen, dat het slachtoffer gisteren aangifte heeft gedaan tegen O., die zich vervolgens bij de politie meldde. Na verhoor werd hij direct in verzekering gesteld. De politie van Geyersvlijt onderzoekt de zaak verder.

Twee jaar cel voor 25-Jarige Surinaamse in Guyana voor cocaïnesmokkel

Vrouw had bolletjes cocaïne geslikt en in haar vagina verstopt


De 25-jarige Surinaamse G.P. is gisteren door de Sparendaam rechtbank in Georgetown, Guyana, veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en een boete van 30.000 Guyanese dollar voor de smokkel van cocaïne, zo bericht de Guyanese nieuwswebsite iNewsGuyana vandaag, zaterdag 16 april 2016.

De vrouw bekende schuld tegenover de rechtbank. Ze werd op 21 september vorig jaar gearresteerd op de Ogle Internationale Luchthaven in Guyana, terwijl ze op weg was naar Barbados.

De vrouw bleek 1.047 kilo cocaïne in haar lichaam te hebben verstopt. Ze had cocaïnebolletjes verstopt in har vagina en ook had ze bolletjes geslikt (zie foto - Bron: iNewsGuyana).

Het was de vrouw overigens op een moment gelukt om te ontsnappen uit de gevangenis van New Amsterdam, Berbice, maar kon korte tijd later in de kraag worden gevat bij de Springlands backtrack te Corriverton, op weg naar Suriname. Ze beweerde dat ze bij haar ontsnapping was geholpen door een gevangenbewaarder.

(Red. De Surinaamse Krant/iNewsGuyana)

Minister van Arbeid activeert drie onderdelen ('werkarmen') van ministerie

Raad voor Coöperatiewezen, Arbeidsadvies College en Commissie Vrij Verkeer van Personen weer in het leven geroepen
 

De minister van Arbeid heeft gisteren drie van haar werkarmen opnieuw bemand. Het ging bij deze om de Raad voor Coöperatiewezen (Raco), het Arbeidsadvies College (AAC) en de Commissie Vrij Verkeer van Personen (VVP). Deze werkarmen bestonden al, maar zoals de nieuwe beleidsinzichten van de overheid vergen, moeten de werkarmen ook met de mind shift meegaan, aldus het ministerie vandaag, 16 april 2016, in een persbericht.

Volgens minister Soewarto Moestadja is er bewust ervoor gekozen om deze werkarmen tegelijk te installeren. Het gaat volgens hem om een samenhangend geheel.

Het ligt in de bedoeling dat de Raco zijn bijdrage zal leveren op het gebied van het scheppen van werkgelegenheid. Raco zal vanuit haar expertise worden ingezet voor de aanpak van vooral het probleem van werkloosheid. Raco draagt aan hoe ondernemers in coöperatieverband hun situatie kunnen verbeteren vanuit dit werkinstrument.

Het AAC op haar beurt zal de minister moeten adviseren over zijn beleid betreffende het arbeidsgebeuren in Suriname. Vertegenwoordigers van de overheid, werknemersorganisaties en de vakbeweging zitten in het orgaan. Het voornaamste van dit orgaan is dat het inspraak verschaft aan zowel werkgevers als werknemers bij de voorbereiding van wetsproducten op het gebied van arbeid. Dit college zal zowel gevraagd als ongevraagd de minister adviseren over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De VVP zorgt ervoor, dat het personenverkeer voor vooral het arbeidsgebeuren goed geregeld wordt. Deze commissie vloeit in beginsel voort uit een verdragsrechtelijke verplichting van Suriname als lid van de Caricom. De commissie is interdepartementaal (ministeries van Justitie en Politie, Handel en Industrie en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) om invulling te geven aan de eis van de CARICOM-landen om het goederen- en personenverkeer goed te regelen. 'De mensen die over en weer zich in de gemeenschap willen vestigen en willen werken, moeten dat volgens de afspraken tussen de CARICOM-lidlanden vrijelijk kunnen doen', aldus minister Moestadja

Samenwerking tussen Streekziekenhuis Nickerie en RGD in Wageningen

LMSZN stelt accommodaties in Pietronella Ziekenhuis ter beschikking aan RGD


Het Drs. Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) en de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) werken samen in Wageningen. Volgens Antoine Elias, algemeen directeur van het LMSZN, en Edwin Noordzee, waarnemend algemeen directeur van de RGD, moeten gelijksoortige organisaties de handen ineen slaan om in deze moeilijke economische situatie toch kwalitatieve zorg te kunnen bieden aan patiënten. Beide organisaties vallen onder het ministerie van Volksgezondheid. Dit meldt Starnieuws vandaag, zaterdag 16 april 2016.

De samenwerking houdt in, dat het LMSZN enkele accommodaties in het Pietronella Ziekenhuis Wageningen (PZW) ter beschikking stelt aan de RGD, om de 1e lijn zorg te doen.

De RGD-arts zal ook ter beschikking zijn van de spoedeisende hulp van het ziekenhuis Wageningen. Het LMSZN gaat normaal door met het verlenen van de 2e lijnzorg in het PZW. De specialisten die pendelen tussen Paramaribo en Nickerie zullen op aanvraag, ook Wageningen bezoeken.

Voor de zorgbehoeftigen is het prettiger om op één plaats alle betrokkenen te kunnen raadplegen. Een patiënt die naar de huisarts gaat en wordt verwezen naar het lab, kan enkele meters verder in hetzelfde gebouw geholpen worden. Hierdoor worden ook minder onkosten gemaakt.

Voor beide organisaties zal de samenwerking kostenbesparend zijn, terwijl personeel van beide organisaties elkaar zullen aanvullen.

‘Kapitein Bouterse is erger dan de kapitein van Titanic’

Richard Kalloe: 'De politiek doet alleen aan belazerij, dat is hun vak'

'Bouterse heeft alleen gezegd, dat wij moeten wachten tot 2020'


President Desi Bouterse heeft tijdens zijn gisteren gehouden persconferentie de samenleving getracht te informeren over de huidige financieel-economische situatie en de verwachtingen in de toekomst als gevolg van de huidige situatie. Voor Richard Kalloe, econoom en politiek analist, heeft de president de samenleving voor de zoveelste keer belazerd. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 16 april 2016.

'De politiek doet alleen aan belazerij, dat is hun vak. Bouterse heeft gewoon gezegd, dat wij moeten wachten tot 2020. Hij is erger dan de kapitein van Titanic. De kapitein van dat schip had, toen hij zag dat zijn schip zou zinken, tijdig gezegd om het schip te ontruimen. Deze kapitein zegt dat wij allemaal op het schip moeten blijven, totdat het schip in 2020 op de bodem van de Atlantische Oceaan ligt', zegt Kalloe.

De president moest naar de mening van Kalloe vertellen wat hij doet om te voorkomen dat het schip zal zinken. 'Het is zijn schip. Als hij dat niet kan, moet hij het veld ruimen', stelt Kalloe.

Zoals bekendgemaakt door de president is Suriname op zoek naar ruim 900 miljoen Amerikaanse dollar om het hoofd boven water te houden. Kalloe is sceptisch over de te verkrijgen lening. 

'Mensen zijn vergeten wat ik geschreven heb. Al geef je deze president miljarden, de ellende wordt alleen maar groter. Dit zijn mensen die gewend zijn bakken vol geld over de balk te smijten. Ze zijn geen mensen met de cultuur van opbouwen. Cultuur is hierbij het meest belangrijke woord. Er is nergens een concreet plan dat aangeeft waarin wij zullen investeren. Men heeft geen visie. Al krijgt men dus tientallen miljarden, het maakt geen verschil uit.'

Studentenbestuur VOS-scholen teleurgesteld in zwijgzaam Jeugdparlement

Jeugdparlement heeft zich nog uit uitgesproken over actie BvL

'Wij zijn de dupe en kunnen niet wachten dat er een oplossing komt in de kwestie'


Studenten van het Voorgezet Onderwijs voor Senioren (VOS) overleggen met elkaar wat te doen tegen de staking van de Bond van Leraren (BvL), die het onderwijs op de middelbare scholen heeft stilgelegd. De studentenbesturen van VWO-4, SPI, Lyceum-2 en HHS zijn voornemens om straatacties te voeren als het onderwijs maandag nog niet is gerealiseerd, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 16 april 2016.

Over hoe, waar en wanneer de protestactie zal worden gevoerd, kon voorzitter Carlo Redmond van het Lyceum 2, die sprak namens de gezamenlijke studentenbesturen, niet aangeven. Er wordt nog van gedachten gewisseld met de scholen, die zich nog niet hebben uitgesproken over hun deelname. Er werd bekendgemaakt dat de BvL en het Nationaal Jeugdparlement (NJP)P ook gehoord zullen worden.

Studentenleider Redmond toonde zich teleurgesteld, dat het Nationaal Jeugdparlement tot nu toe niets heeft gezegd over de staking van de leerkrachten. De studenten willen duidelijkheid over wat de regering van plan is om de hervatting van het onderwijs te bewerkstelligen

'Men komt aan onze toekomst. Wij kunnen niet thuis blijven zitten en wachten tot het goed komt. Elke stakingsdag is er één te veel. Wij willen dat er liever vandaag dan morgen les wordt gegeven. Wij zijn niet tegen de regering, ook niet tegen de BvL, wij komen op voor onze belangen, wij willen onderwijs. Partijen zijn al sedert voor de aanvang van de vakantie met elkaar bezig. Zij hadden twee tot drie weken de tijd om elkaar te vinden rond de tafel.'

'Wij zijn de dupe en kunnen niet wachten dat er een oplossing komt in de kwestie', aldus Carlo Redmond.

De diverse studentenbesturen van middelbare scholen kwamen in hotel Krasnapolsky bijeen om zich te beraden over de situatie.

Chinees bedrijf Tong Sen Woods opent houtexportfabriek in Suriname


'Ondernemers moeten zich meer richten op export, importeren levert Staat geen deviezen op''Als wij als ondernemers op dit moment een bijdrage willen leveren aan de verbetering van de economische situatie, moeten wij ons meer gaan richten op export. Het land heeft deviezen nodig. Importeren levert de Staat geen deviezen op', zei Jackie Hu, directeur van Tong Sen Woods, gisteren bij de officiële opening van zijn houtzagerij. In welke branches Hu van plan is verder te investeren, wil hij nog niet prijsgeven, aldus de Ware Tijd van vandaag, zaterdag 16 april 2016.

De bedrijfseigenaar spreekt van productie gebaseerd op wereldstandaarden. Het bedrijf start met een productiecapaciteit van achthonderd tot duizend kuub per maand van zowel ruw als geschaafd hout.

'We hebben nu al een bestelling vanuit Duitsland voor een pakket walabahout voor het aanleggen van vloeren.' Hu is van plan om naast de internationale- ook de Surinaamse markt  te voorzien.

Vertrekkend ambassadeur Yang Zigang van China zei, dat er grote uitdagingen en kansen voor Suriname liggen, gezien de financieel-economische situatie in het land. 'De opening van Tong Sen Woods is op het juiste moment en zal in zekere mate een bijdrage leveren aan de economie van het land.'

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zei, dat Tong Sen Woods zich tot zover als een maatschappelijk verantwoorde onderneming heeft gepresenteerd. Dit blijkt uit de positie die zij aan de Surinamers met wie zij haar bedrijfsactiviteiten zal ontplooien heeft gegeven en aan haar sociale activiteiten. Het bedrijf doneerde gisteren Srd 5.000 aan een sociale instelling en ongeveer drieduizend liter brandstof aan Witagron, het Paramaccaanse gebied, Bigi Poika en Redi Doti.

Zo'n 330 overtredingen op bouwprojecten eerste kwartaal 2016

'Als je in overtreding bent, gaat het bouwsel worden gesloopt'


'In het eerste kwartaal van 2016 zijn bij bouwwerkzaamheden ongeveer 330 overtredingen geregistreerd', zegt Anwar Hassankhan, directeur Bouwkundige Werken en Dienstverlening van het ministerie van Openbare Werken (OW), vandaag, zaterdag 16 april 2016, in de Ware Tijd. 'Door concrete samenwerking tussen diensten van het ministerie, het commissariaat en het Korps Politie Suriname is het resultaat in acties te merken. Dit is pas het begin.'

Raoel Swedo, hoofdvoorlichter op OW, drukt burgers op het hart zich te houden aan de bouwvoorschriften en zich goed te laten informeren. 'Je investeert zomaar als je bouwwerkzaamheden uitvoert zonder je aan de vergunningsvoorwaarden te houden. Als je in overtreding bent, gaat het bouwsel worden gesloopt.'Ondernemer Howard Chin Joe Kie werd gistermorgen rond tien uur verrast door een team van ambtenaren die zijn schutting kwamen slopen (zie foto's). Volledig overstuur uitte hij zijn ongenoegen ter plekke, zo schrijft de Ware Tijd. Chin Joe Kie zei tegen de ambtenaren dat het in zijn vergunning is opgenomen, dat hij activiteiten mag ontplooien op het stuk grond. Ook zijn terechtwijzing dat bijna alle buren hun schutting, sommigen zelfs een gebouw op dezelfde afstand van de straat hebben gebouwd, mocht niet baten.

De bouwpolitie gaf opdracht om de schutting van zijn bedrijf annex woning aan de Botromankistraat te slopen, omdat deze ver buiten de aangegeven grens was gebouwd.

Chin Joe Kie proeft echter rancune en zegt zegt dat zijn buurman, die ressortraadslid is, hierachter zit. 'Hij heeft me bedreigd dat hij ervoor gaat zorgen dat de schutting verwijderd wordt, omdat hij connecties heeft. Het hindert niemand. Er zijn ergere dingen die in het land gebeuren en niemand treedt op. Dat ding staat er al elf jaar. Jullie verlenen hand en spandiensten', zei hij tegen de ambtenaren.

Voorzitter Assemblee niet blij met negatieve uitspraken Surinamers met 'a-patriotische houding' over parlement

'Surinamers beweren tegenover UNCTAD dat parlement niet werkt en geen wetten maakt'


Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons is er niet over te spreken, dat landgenoten geprobeerd hebben De Nationale Assemblee (DNA) zwart te maken bij een VN-delegatie die momenteel in het land verblijft. Ze uitte gisteren aan het einde van de openbare vergadering haar ongenoegen over de a-patriotische houding van deze personen, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 16 april 2016. Geerlings-Simons doelde met haar scherpe bewoordingen op 

Tijdens de parlementsvergadering hield president Desi Bouterse een presentatie over het economisch herstelplan dat hij de komende periode wil uitvoeren. In het kader van de WTO-onderhandelingen zijn functionarissen van de UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), de commissie voor Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties, voor overleg in Paramaribo.

'Het schijnt dat Surinamers zich geroepen voelen om daar uit te leggen aan de UNCTAD dat het Surinaamse parlement niet werkt en geen wetten maakt', sprak Simons. De voorzitter voerde aan dat zowel coalitie- als oppositieleden vaak tot laat in de nacht debatteren om wetgeving in orde te maken, wat de beweringen van de zwartmakers logenstraft. In sommige gevallen betrof het initiatiefwetten van het parlement zelf. 'Dat is niet iets van de coalitie, maar van het hele parlement.'

Op het stuk van import, export en douane-aangelegenheden moet er additionele wetgeving gemaakt worden hield Simons de regering en het parlement voor. De politieke verschillen mogen er, aldus de parlementsvoorzitter, zijn, maar gelet op de huidige problemen 'moeten we elkaar vasthouden en ons land vasthouden en tien keer nadenken voor we aan buitenlanders verhalen gaan vertellen over belangrijke instituten in ons land'.

Captain motorclub No Surrender blijft in cel op verdenking betrokkenheid smokkel 1.200 kilo cocaïne uit Suriname

Cocaïne met zeesleper vanuit Paramaribo naar Nederland vervoerd

Voor de Belgische kust werd drugs overgelaten op sportvissersbootje dat vervolgens strandde bij Cadzand


Klundertenaar Tjeu N. (51), die captain is bij motorclub No Surrender, blijft in de cel op verdenking van betrokkenheid bij het gestrande cocaïne transport van 1.200 kilo uit Suriname met sportvisboot de Zeeland. Dat heeft de rechter-commissaris donderdag bepaald, aldus de regionale krant BN/De Stem vrijdag 15 april 2016.


Welke rol de deze week aangehouden verdachte zou hebben gespeeld bij de megasmokkel, zegt het Openbaar Ministerie niet. De verdachte werd in 2002 tot zes jaar cel veroordeeld, omdat hij een drugslaboratorium bij zijn woning had.

Hij zou in januari een van de drie 'hengelaars' zijn geweest die samen met de eigenaar werd gered toen de Zeeland in een vliegende storm in problemen raakte voor de Belgische kust. De volgende morgen spoelde het schuitje aan op het strand van Cadzand met de lading coke aan boord.

In deze zaak zijn in totaal elf verdachten aangehouden, onder wie de opvarenden en eigenaar van de Zeeland en diverse bemanningsleden van de Marian-V. Deze zeesleper heeft de drugs volgens de politie in Suriname opgehaald en voor de Belgische kust overgeladen op het visbootje.

De man die de sleper a zou hebben gecharterd, is Jack G. (62) uit Halsteren, eigenaar van een bedrijf in Schiedam dat actief is in de scheepvaart. Hij werd afgelopen zaterdag aangehouden en moet ook langer in de cel blijven. De man heeft, anders dan eerder gemeld, geen strafblad op het gebied van drugs. Volgens zijn advocaat Henk van Asselt is hij verward met een naamgenoot. De raadsman zegt dat G. ontkent. Hij mag op last van van Justitie inhoudelijk niet op de zaak ingaan.

Beeldend kunstenaar Herman van Bergen wint Cola Debrotprijs Curaçao

'Ik was zo blij, ik wilde de minister wel platknuffelen'


Beeldend kunstenaar Herman van Bergen heeft gisterochtend van minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) te horen gekregen, dat hij de winnaar is van de Cola Debrotprijs 2016, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 16 april 2016.

Van Bergen krijgt de prijs voor zijn hele oeuvre.

De Cola Debrotprijs is de belangrijkste prijs voor kunst en cultuur op Curaçao. De prijs, vernoemd naar de Antilliaanse schrijver, dichter, arts, diplomaat, jurist, minister, filosoof eKathedraaln balletcriticus Debrot wordt uitgereikt aan mensen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de Curaçaose cultuur. Eenmaal in de zeven jaar wordt de prijs aan een beeldend kunstenaar uitgereikt.

Herman van Bergen is heel blij met de prijs. 'Ik kreeg donderdagavond een app van minister Dick, of ik de volgende ochtend langs wilde komen. Ik ging er samen met mijn vrouw heen en we waren zo verrast. Ik was zo blij, ik wilde de minister wel platknuffelen.'

De officiële uitreiking van de prijs vindt plaats op 4 mei op het podium van de ‘Kathedraal’ in de tuin van Landhuis Bloemhof. Meer informatie over Herman van Bergen en het project de Kathedraal van Doornen is te vinden op de website de kunstenaar.

Voor honderen kinderen op Curaçao nieuw schooljaar geen plek in 1e groep scholen funderend onderwijs

Voor scholen met wachtlijst gelden de selectiecriteria van het RKCS


Voor honderden kinderen is er komend schooljaar geen plek in de eerste groep van de scholen van het funderend onderwijs met Nederlands als instructietaal. De directeuren van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) en de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) erkennen het probleem, maar zien geen oplossing, zo bericht vanochtend, zaterdag 16 april 2016, het Antilliaans Dagblad.

De enige school met Nederlands als instructietaal van het RKCS, het Vigdis Jonckheer-Mensing College, begint elk jaar met ongeveer 50 leerlingen in de eerste groep. Dit jaar kwamen er rond de 300 aanmeldingen binnen. Daarvan kwamen er 175 niet in aanmerking voor inschrijving en stonden er donderdag nog 20 op een wachtlijst.

Voor de scholen met een wachtlijst gelden de selectiecriteria van het RKCS, zoals: katholiek zijn, al een broertje of zusje op de school hebben of in de buurt wonen. Naast de school met Nederlands als instructietaal zijn er van de 27 rooms-katholieke scholen voor funderend onderwijs (fo) nog 18 tweetalige scholen. 'Maar, ook daar ‘variëren de wachtlijsten van tien tot honderden leerlingen’, zegt RKCS-directeur Lisette van Lamoen-Garmers.

Lees hier het complete artikel.

E-gates op Curaçaose luchthaven Hato officieel in gebruik genomen

Passagiers met een paspoort met chip gaan sneller langs immigratie

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)

Op Hato werden gisteren de veelbesproken e-gates in gebruik genomen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 16 april 2016.  Dat gebeurde door de bewindslieden Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening en Eugene Rhuggenaath van Economische Ontwikkeling.

Daardoor kunnen passagiers die over een juist paspoort beschikken veel sneller langs de immigratie. Het paspoort moet over een chip beschikken en mensen die niet op Curaçao wonen moeten vooraf het EDformulier (met gegevens over het verblijf) online hebben ingevuld.

Zoetjesaan neemt aantal deelnemers protesten 'We Zijn Moe' toe

'Vandaag zie ik dat het loskomt, het geeft hoop'

(Bron foto: Facebook)

'Regering doet alleen maar suggestieve uitspraken en de speeches geven geen hoop' - 'Je kunt geen lening nemen om een lening af te betalen, lenen is dweilen met de kraan open'


Ruim honderd actievoerders waren gistermiddag bij De Nationale Assemblee met de actiegroep 'We Zijn Moe' aanwezig om te protesteren tegen het beleid van de regering, onder leiding van president Desi Bouterse, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 16 april 2016. Curtis Hofwijks, een van de initiatiefnemers van de actiegroep, zei blij te zijn met de opkomst. 'In Nickerie hadden we ook een groot response. Dit is de eerste keer in Paramaribo dat we dit meemaken.'

'We zijn altijd gemotiveerd en hopen dat mensen sneller reageren, maar vandaag zie ik dat het loskomt. Het geeft hoop.' 

Politici worden met leuzen en illustraties op protestborden flink op de korrel genomen. De actievoerders laten ook luidkeels hun gedachten over de regering horen.

'Onze leefomstandigheden zijn erg verslechterd. Het lijkt alsof je voor zomaar werkt. Dan heb je daar een regering die geen plan heeft om eruit te komen. Ze doet alleen maar suggestieve uitspraken en de speeches geven geen hoop. Je kunt geen lening nemen om een lening af te betalen. Lenen is dweilen met de kraan open, want je hebt de gestolen gelden niet terug en geen wetten die moeten voorkomen dat het weer gebeurt.'

‘We Zijn Moe’ gaat proberen samen te werken met andere actiegroepen. 'Dit is geen geïsoleerde strijd, iedereen voelt het. We proberen in contact te komen met de andere groepen die opkomen voor hun rechten. Zij mogen ons ook benaderen. We moeten een structurele oplossing vinden voor dit probleem. Dit is allemaal terug te leiden naar de regering. Een regering die geen vertrouwen geniet, geen vertrouwen uitstraalt, geen hoop kan geven, is niet geschikt voor de taak. Ik hoop dat de president inziet dat hij de eer aan zichzelf moet houden en liever kan aftreden.'

De actiegroep gaat maandagmorgen weer protesteren bij het Assembleegebouw.

Nieuwe tarieven PLO-bushouders vanaf juli

Brandstofsubsidie is verhoogd van Srd 1,62 naar Srd 2,25 voor een liter diesel

Grote ontevredenheid en verhitte gemoederen tijdens vergadering Particuliere Lijnbushouders Organisatie


Pas in juli komen er nieuwe tarieven voor de bushouders die aangesloten zijn bij de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO). Ondertussen zullen zij het moeten doen met een verhoging op de brandstofsubsidie van Srd 1,62 naar Srd 2,25 per liter diesel. Er is heerst grote ontevredenheid en volgens Starnieuws vandaag, zaterdag 16 april 2016, liepen de gemoederen zo hoog op, dat er een gevecht uitbrak tijdens de met spoed belegde vergadering van gisteravond.

PLO-voorzitter John Mahadewsingh heeft gisteravond het principeakkoord dat met minister Andy Rusland van Transport, Communicatie & Toerisme is bereikt aan zijn leden voorgehouden. Vanaf maandag worden de achterstallige compensatiegelden over november en december 2015 uitbetaald tegen Srd 1,62. De compensatie met de verhoging van 63 cent geldt vanaf 1 januari 2016. Na 30 juni wordt de brandstofsubsidie afgeschaft. Per 1 juli zullen er in de plaats nieuwe tarieven gelden op de verschillende routes. De nieuwe prijzen moeten nog berekend en gepresteerd worden aan de overheid.


De bushouders waren behoorlijk verhit, omdat zij hadden gerekend op verhoogde tarieven. Voor een bushouder was de maat vol en hij opende een verbale aanval op Mahadewsingh. Hij slingerde heel wat verwijten naar het hoofd van de voorzitter. Ondanks aanmaningen bleef de verhitte bushouder doorgaan tot de kruik ook barstte bij zijn collega's. Met geweld werd de man uit de vergadering gezet. Daarbij moesten enkele plastic stoelen het ontgelden. De bushouder is een sympathisant van het actiecomité, dat tegen het PLO-bestuur ten strijde trekt. De leden hebben niet massaal het principeakkoord afgekeurd. Men zal ondanks protesten het doen zonder de nieuwe tarieven tot 1 juli en de 63 cent op de dieselcompensatie aannemen.

Mahadewsing is zich van de ontevredenheid bewust. 'We kunnen niet iedereen tevreden stellen maar we kunnen bij nader inzien niet zomaar met verhoogde bustarieven komen. De ruimte is er nu wel om een gedegen calculatie te maken. We gaan rekening houden met de koersen.' 

De leden wezen Mahadewsing herhaaldelijk op de slechte communicatie tussen bestuur en leden. 'Praat u eerst met ons voordat u afspraken met de minister maakt, anders ga je gevallen als vanavond krijgen', zei een lid.

CBvS: 'Koersstijging gedreven door opzettelijk verspreiden onjuiste informatie en door speculatie'

'Koers wordt kunstmatig omhoog gebracht''Medio 2016 wordt gestart met veiling van schatkistpapier voor monetaire beleidsdoeleinden'
  

Gegeven de economische fundamenten, het bijgestelde monetair en fiscaal beleid is de enige conclusie die getrokken kan worden, dat de koersstijging gedreven wordt door opzettelijke verspreiding van verkeerde informatie en door speculatie. Dit schrijft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in een persbericht, zo bericht Starnieuws vanochtend, zaterdag 16 april 2016. Gesteld wordt. dat de koers op de parallelle markt de afgelopen dagen, tegen alle economische fundamenten in, kunstmatig sterk omhoog wordt gebracht.

De CBvS is ervan overtuigd, dat de evenwichtskoers die door de zuivere werking van het mechanisme van vraag en aanbod tot stand zal komen, op een lager niveau ligt dan dat van de huidige parallelle markt.

'Volstrekt verkeerd is de informatie, dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een bepaald target van de wisselkoers voor ogen heeft. Niets is minder waar. Als voorhoedeloper bij de bewaking van de waarde van onze munt, verzekert de Bank de gemeenschap, dat op maat gesneden monetair en fiscaal beleid gericht is op prijsstabiliteit en evenwicht in de economie en dat dit beleid onomwonden bijval van het IMF gekregen heeft.'

'Reeds getroffen maatregelen op het terrein van het fiscaal beleid, de aanscherping van het monetaire beleid, waarbij nieuwe instrumenten worden geïntroduceerd hebben diepe indruk gemaakt op topdeskundigen van het IMF, de Wereldbank, de Caribbean Development Bank en de Inter-American Development Bank. Daarom hebben deze organisaties zich uitdrukkelijk bereid verklaard om aanmerkelijke financiële en technische steun te geven, nadat de formele plichtplegingen zijn verricht. Dat de monetaire autoriteiten de historische beslissing genomen hebben om binnenkort een overeenkomst te ondertekenen waarbij met elkaar wordt afgesproken dat zelfs financiering van de Staat conform de Bankwet, vooruitlopend op de wetswijziging, niet langer zal plaatsvinden, is door hen als hoog uitzonderlijk gekwalificeerd.'

De CBvS zal op korte termijn onder meer beginnen met depositoveilingen voor banken, om zodoende extra liquiditeiten te binden, zodat die uiteindelijk niet uitmonden in een verhoging van de vraag naar vreemde valuta. Hierdoor zal de rente bij de banken voor het beleggend publiek zeer aantrekkelijk worden en kan men een redelijk rendement ontvangen op beleggingen in Srd. Medio 2016 zal ook begonnen worden met de veiling van schatkistpapier voor monetaire beleidsdoeleinden. Dit houdt in dat schatkistpapier, afhankelijk van het niveau van de geldhoeveelheid in de maatschappij, gekocht of verkocht zal worden. Bij verkoop zullen de verkregen Srd’s bevroren worden zodat die geen vraag kunnen uitoefenen in de economie.

'Bankpresident Glenn Gersie wenst een uitdrukkelijke geruststelling te geven aan het publiek dat beleid in kaart is gebracht dat ongetwijfeld rust op de valutamarkt en in de economie zal brengen. Het publiek wordt opgeroepen zich niet nodeloos in paniek te laten brengen en er vertrouwen in te hebben dat dag en nacht gewerkt wordt aan verbetering van de algehele economische situatie van het land. Vooralsnog mag uitgezien worden naar circa 900 miljoen Amerikaanse dollar overbruggingsfinanciering gedurende twee jaren tegen zachte leencondities verkregen van de internationale financiële instituten. Zoals de ervaring leert, leidt zulke overbruggingsfinanciering voor een geloofwaardig herstelprogramma tot groot vertrouwen van zowel het publiek in het eigen land als dat van het buitenland. Behalve de verwachte financiële steun van de internationale financiële instellingen, merken wij ook tekenen van herstel in de internationale prijzen van olie en goud, die de Bank in staat zullen stellen om haar monetaire reserves versneld op een adequaat stabiel niveau te brengen.'

De CBvS vraagt de gemeenschap om zich niet te laten opjutten, maar dat 'wij juist gezamenlijk werken aan herstel van de economie en dat wij investeerders, zowel binnenlandse als buitenlandse, verwelkomen om gezamenlijk een robuuste economie neer te zetten'.

500 Kilo cocaïne gevonden bij Haags import- en exportbedrijf tropische producten

Politie volgt container vanuit haven Rotterdam naar Nandan BV in Den Haag

(Bron foto: screenshot video Regio15.nl)
  
Bij een spectaculaire politie actie begin deze week bij het Haagse import- en exportbedrijf Nandan BV is 500 kilo cocaïne gevonden. De drugs zou een straatwaarde van 16 miljoen euro vertegenwoordigen. Dat bericht Regio15.nl vrijdagavond 15 april 2016. Volgens de nieuwssite is de cocaïne gevonden in een dubbele bodem van een koelcontainer.

 
De inval werd gedaan nadat de politie de container volgde vanuit de Rotterdamse haven naar het bedrijf aan de Westvlietweg. Nandan BV is gespecialiseerd in het importeren van tropische producten uit Costa Rica, Ecuador, Suriname en de Dominicaanse Republiek.

Vier aanwezigen werden bij de inval meteen gearresteerd door een arrestatieteam. Een auto met daarin twee personen die korte tijd later kwam aanrijden, werd meteen klemgereden door het arrestatieteam. Ook zij zijn opgepakt.

Uiteindelijk volgde na de inval nog drie aanhoudingen bij huiszoekingen in Rotterdam en omgeving. Daarbij werd ook een behoorlijk geldbedrag gevonden. De verdachten werden vrijdag voorgeleid in Amsterdam.

Politie wil graag in media meer aandacht voor behaalde successen

Ieder kwartaal gaat Korps Politie Suriname overzicht publiceren van behaalde successen


Het Korps Politie Suriname zal elk kwartaal haar behaalde successen aan de samenleving bekendmaken. De politie belegde gisteren een persconferentie om aan te geven wat de stand van zaken is in geruchtmakende zaken in de afgelopen tijd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 16 april 2016.

Commissaris Guno Rozenhof, hoofd van de afdeling Zware Criminaliteit, vindt dat er onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de successen van de politie. 'Wanneer er iets gebeurt, wordt het breed in de pers uitgemeten, maar wanneer de politie succes boekt, zie je vaak genoeg een klein berichtje van maar een paar zinnetjes.' Volgens hem is het belangrijk, dat de gemeenschap weet dat de politie niet slaapt, maar constant actief is.

Humphrey Naarden, hoofd van de Anti-Narcotica Brigade, gaf onder meer informatie over twee opmerkelijke gevallen waarbij in totaal ruim twintigduizend xtc-tabletten in beslag zijn genomen. Een zaak betreft een onderzoek dat is begonnen bij een vijftienjarige scholier die werd betrapt op het verkopen van xtc-tabletten. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar een vangst van dertienduizend stuks in een woning. Naarden noemde ook nog de arrestatie van drie buitenlanders op de J.A. Pengelluchthaven die ruim ruim vierenhalve kilogram cocaïne in bezit hadden.

De misdaadcijfers van het eerste kwartaal zijn ten opzichte van dezelfde periode van het vorig jaar met ongeveer 18 procent gestegen. Vorig jaar registreerde de politie in deze periode 2.433 gevallen van diefstallen, inbraken, berovingen, overvallen, levensberovingen en diefstallen uit auto's. Dit jaar is dat aantal 2.870.

Colombiaanse onderminister van BuZa brengt bliksembezoek aan Suriname

Bezoek Francisco Echeverri Lara serieus begin uitdiepen relatie tussen beide landenHoewel Suriname en Colombia op één continent liggen zijn er tot nu nauwelijks diplomatieke en handelsrelaties tussen beide landen, dat schrijft althans de Ware Tijd vandaag, zaterdag 16 april 2016. Als het aan de Colombiaanse onderminister van Buitenlandse Zaken (BuZa), Francisco Echeverri Lara, ligt, komt daarin verandering. 'Dit is het beginpunt om dichterbij elkaar te komen', zei hij gisteren tijdens een bliksembezoek van een dag aan Suriname. 

Vanwege afwezigheid van minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken (zij heeft deze week namens Suriname een top van de OIC - Organisation of Islamic Cooperation - in Istanboel, Turkije, bijgewoond) werd Echeverri ontvangen door de directeur van het ministerie, Henry Mac Donald, oud-vertegenwoordiger van Suriname bij de Verenigde Naties in New York.

Echeverri's bezoek moet gezien worden als een serieus begin om de relaties tussen Colombia en Suriname verder aan te halen en uit te diepen. 'Ik zie ook niet graag dat we hierna pas over tien jaar weer de draad oppakken', sprak de Colombiaanse onderminister.

Bekend zijn de overeenkomsten voor medische behandelingen in Colombia, verder komen slechts enkele Colombiaanse producten voor op de Surinaamse markt. In het verleden waren er vertegenwoordigers geweest van de ministeries van Handel en Defensie en Procolombia, een agentschap van de Colombiaanse overheid. Echeverri wil de relatie met Suriname op alle aspecten verbeteren.

Hoewel de handel en investeringen op een laag pitje staan, ziet de onderminister veel mogelijkheden hiervoor. 'Daaraan willen we werken, maar ook voor de bilaterale samenwerking kunnen we ervaringen met elkaar delen. Ik denk daarbij aan educatie, agrocultuur en mijnbouw. Goud winnen zonder kwik moet mogelijk zijn, want in ons land is kwik verboden.'

Andere belangrijke kwesties tijdens de bijna twee uren durende ontmoeting met Mac Donald waren gezondheidszorg en veiligheid. 

Hieronder een persbericht van het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op haar website:

Viceministro de Asuntos Multilaterales realizó visita oficial a Surinam


15/04/2016
Paramaribo, Suriname (abr. 15/16). El Viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverri Lara, realizó una visita oficial a Surinam en el marco de la cual se reunió con el Secretario Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Surinam, Embajador Henry Leonard McDonald.

Durante la reunión revisaron la agenda bilateral, dialogaron sobre comercio e inversión, cooperación, seguridad, programas de bilingüismo, conectividad aérea y asuntos regionales y multilaterales.

El Viceministro Echeverri estuvo acompañado por la Directora de América, Patricia Cortes, y funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Procolombia y la Dirección de Cooperacion Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Secretario Permanente McDonald, estuvo acompañado por el Director de América, Jerrel W. Moriah.

Guyana y Colombia ejecutan un programa de cooperación Sur – Sur que incluye proyectos en medio ambiente, seguridad alimentaria y formación técnica para el trabajo.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

'Ramjiawan grootste schurk die ooit de Surinaamse Politiebond heeft geleid'

Ongemeen felle strijd tussen Vernieuwingsbeweging Surinaamse Politiebond en voorzitter bond Ramjiawan

Partijen slepen elkaar beide voor de rechter in Kort Geding


De Vernieuwingsbeweging Surinaamse Politiebond heeft gisteren een vergadering gehouden in het KOB-gebouw ( Katholieke Onderwijzers Bond). De trekkers van deze beweging, Mielando Atoempai, Sergio Gentle en Raoul Hellings, maken maandag een Kort Geding aanhangig tegen het bestuur van de Surinaamse Politiebond onder leiding van Robby Ramjiawan. Zij hebben Ramjiawan ervan beschuldigd de grootste schurk te zijn die ooit de bond geleid heeft. De voorzitter van de bond voelt zich beledigd en spant maandag ook een Kort Geding aan, aldus Starnieuws vanochtend, zaterdag 16 april 2016.

De Vernieuwingsbeweging vindt, dat de moties die ingediend waren op de algemene ledenvergadering van 12 april om het bestuur af te zetten, in feite als aangenomen moeten worden beschouwd. Maar, het bestuur heeft de twee moties genegeerd en naast zich neergelegd. Het oordeel van de rechter wordt hierover gevraagd.

De ontevreden bondsleden stellen zich op het standpunt, dat het bestuur vijf jaar geen transparantie heeft gegeven in het beleid. Er is volgens de trekkers een terrein te Cupido geruild voor een perceel aan de Zwartenhovenbrugstraat. Ramjiawan heeft volgens Atoempai vian de media laten weten, dat er 400.000 euro voor is betaald. Dit zou niet volgens een akte, waarover de trekkers van de beweging, zeggen te beschikken, onjuist zijn. Ook de andere bestuursleden zijn volgens hen boeven en zijn medeplichtig.

Ramjiawan heeft tijdens de ledenvergadering aangekondigd, dat hij op 17 mei een commissie zal benomen die verkiezingen zal leiden.

De Vernieuwingsbeweging vindt echter, dat bepaalde bewijzen weggemaakt kunnen worden. Aan de rechter wordt gevraagd om het huidige bestuur met terugwerkende kracht af te zetten, want volgens de moties is het vertrouwen opgezegd en het bestuur gevraagd om het mandaat onmiddellijk terug te geven. 'Wij vragen de rechter om dit te toetsen, want het bestuur is afgezet', zegt Gentle. Er komt ook een civielrechtelijk proces om gelden van de bond terug te vorderen.

Hellings zegt, dat maandelijks Srd 65 wordt betaald aan contributie. Het gaat om 2.300 leden. Per jaar komt dat dus neer op Srd 1,4 miljoen. Maar, er wordt geen financiële verantwoording afgelegd.
 
Ramjiawan zegt in een reactie, dat hij het alleen over de slechte werksituatie eens kan zijn met de mensen, aangezien de bond niet alles heeft kunnen oplossen. 'Voor de rest klopt niets. Ik ben zwaar beledigd door de beschuldiging dat de voorzitter de grootste schurk is die de Politiebond ooit gehad heeft. Over de beschuldiging over de koop/ruil van een perceel is alles volgens de normale procedure gegaan via de notaris en de bank. Ik kan het alleen maar betreuren, dat sommige leden zo laag zijn gevallen dat zij geen respect meer hebben voor mensen en autoriteiten. Hun goede naam en eer worden door het slijk gehaald. Ik zal niet op die toer gaan, maar via de democratische weg hun laten corrigeren.'

Bejaarde dame hulpeloos aangetroffen in bouwval te Storkoeweg, Ephraimzegen (Paramaribo)