maandag 18 april 2016

Minister Peneux: 'Scholen zijn dinsdag gewoon open'

'De BvL bepaalt wanneer onderwijs- instellingen open zijn'

 
Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, zei vanmiddag, maandag 18 april 2016, op een persconferentie, dat de scholen morgen gewoon open zijn. Hij gaf aan, dat de Bond van Leraren (BvL) niet bepaalt wanneer onderwijsinstellingen open zijn. De directeuren van VOS-scholen (Voortgezet Onderwijs voor Senioren) hebben de bewindsman de verzekering gegeven, dat de deuren van de scholen open zijn. Hij riep leerlingen en leraren op om volgens het rooster zich te melden op school. Natuurlijk is de kans groot, dat leerkrachten aangesloten bij de BvL niet aanwezig zijn.

Peneux zei, dat Wilgo Valies, de voorzitter van de BvL, hem gisteravond had gebeld met de mededeling dat er geen principeakkoord meer is. Hij verweet de regering ervan dat het document uitgelekt is naar de media, zo bericht Starnieuws.

Peneux stelt zich echter op het standpunt, dat nog steeds het akkoord geldt dat door drie partijen gesloten is. De regering, de BvL en de FOLS (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) hebben overeenstemming bereikt en getekend.

Kenneth Slooten, adviseur van de president, ging in op de onderhandelingen die gevoerd zijn met RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname), de BvL en de FOLS maakten hier ook deel van uit. De regering heeft zich op het standpunt gesteld, dat gekeken wordt naar de belangen van alle groepen. De BvL kwam ineens met eisen. Op gegeven moment is de BvL niet naar de vergadering gekomen en kondigde een staking aan. Slooten stelde, dat na lang onderhandelen een overeenkomst is bereikt. Met RaVakSur werd ook afgesproken, dat de belastingkorting van Srd 50 wordt opgetrokken naar Srd 125. Hiertegen heeft de BvL nimmer geprotesteerd.

Studentenbesturen verontwaardigd over komst van Landelijke Studenten Bond Suriname met 39-jarige voorzitter...

'We kennen de bond niet en zij wil nu pas opkomen voor ons, waar was de bond al die tijd?'


'We kennen de bond niet en zij wil nu pas opkomen voor ons. Waar was de bond al die tijd?', is de reactie van Carlo Redmond, woordvoerder van de studentenbesturen, vandaag, maandag 18 april 2016, in de Ware Tijd, op het persbericht van de Landelijke Studenten Bond Suriname. De zogenoemde bond beweert nooit betrokken te zijn geweest bij het stellen van een ultimatum aan de regering om gisteren tot een principeakkoord te komen met de Bond van Leraren (BvL). Ook zou zij niet op de hoogte zijn geweest van eventuele straatacties.

Redmond zegt echter, dat de studentenbesturen niet eens weten dat er een bond bestaat. 'Waarom heeft die niet eerder, toen de BvL met de staking begon, van zich laten horen? Nu wij in actie komen wil de bond ons actiemodel bepalen', redeneert de woordvoerder.

Redmond zegt verder, dat hij met de voorzitter van de studentenbond, de 39-jarige (!) Clyde Ford, student aan het, volgens een Facebookprofiel, Polytechnic College Suriname (Ford heeft op Facebook een paar profielen/accounts met de namen 'Daadkrachtige Clyde Ford' en 'Doelbewuste Clyde Ford'), heeft gesproken en hem heeft gezegd dat de bond niet te zien is bij de middelbare scholen. Indien de bond voor hen wil opkomen, moet hij zich onder de studenten begeven om te weten wat hun problemen zijn.

De bond wil de samenleving eraan herinneren dat zij in november 2015 tijdens de 'Democratische maand' - toen de bond 'in oprichting' was - contact heeft gezocht met alle middelbare scholen. Dat was gedaan door middel van uitnodigingen via de post in samenwerking met het Nationaal Jeugdparlement en via de media en social media.

'Van verschillende scholen kregen wij te horen, dat er geen studentenbesturen bestonden, wat ons aanleiding gaf om via het ministerie, na overleg en met goedkeuring van de minister, het proces op te starten om ervoor te zorgen dat alle scholen een studentenbestuur hebben. Dit proces is nog gaande', aldus de bond.

Ter informatie: 


Bromfietser (51) overlijdt na door val te zijn overreden door auto

Slachtoffer verliest op Magentakanaalweg door onbekende reden controle over bromfiets en valt


De 51-jarige Banarsi Soerish is afgelopen vrijdag na een aanrijding op de Magentakanaalweg, Paramaribo, in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden. De politie van Santo Boma kreeg via de Centrale Meldkamer melding van het ongeval, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 18 april 2016.

Soerish reed over de Magentakanaalweg vanuit de Nieuwweergevondenweg en naar de Welgedacht A weg. Ter hoogte van de Hanna’s Lustweg moet hij door tot nog toe onbekende reden de controle over de besturing van zijn bromfiets hebben verloren. Hij viel van zijn bromfiets en kwam op het wegdek terecht.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Een automobilist, die op dat moment in dezelfde rijrichting reed en rechts wilde inhalen, kon niet tijdig en voldoende uitwijken naar rechts. Soerish werd daarbij overreden.

Met zware lichamelijke letsels werd hij in een ambulance afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij kort daarna overleed.
Het onderzoek is door de politie van Santo Boma overgedragen aan de verkeersunit van de Regio Midden.

BvL blijft in actie na afwijzing principeakkoord met regering door leden

'Scholieren en ouders mogen ook eens rekening houden met de leraren'

'De leraren zijn bereid tot het uiterste te gaan'


De Bond van Leraren (BvL) blijft in actie en haar leden gaan morgen niet aan het werk. Het principeakkoord dat met de regering overeengekomen was, is vanochtend, maandag 18 april 2016, afgewezen door de algemene ledenvergadering. Wilgo Valies, voorzitter van de BvL, zegt in een reactie op Starnieuws, dat de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan is binnen de bond. 

De leraren hebben tijdens de vergadering van vanochtend op verschillende punten van het principeakkoord kritiek geuit. Zo willen zij niet wachten tot februari volgend jaar om de herwaardering in te laten gaan, indien de economische situatie dat toelaat. De leraren vinden dat ze lang genoeg hebben gewacht op de herwaardering en willen deze niet verder uitstellen. Valies wil nog geen details geven over de punten die bijgesteld zijn door de vergadering, die moeten eerst aan de regering worden voorgehouden.

De BvL vindt overigens, dat de scholieren en ouders ook eens een keer rekening mogen houden met de leraren. Valies stelt, dat steeds rekening wordt gehouden met de leerlingen, zelfs ten koste van de docenten. Zij moeten meerdere jobs verrichten om het hoofd boven water te kunnen houden. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.

'De leraren zijn bereid tot het uiterste te gaan', zegt Valies. Het bestuur heeft de opdracht gekregen om weer om de tafel te gaan zitten met de regering.

'Functie van plaatsvervangend gevolmachtigde minister kan vervallen'

Rapport over doorlichting Curaçaohuis is nu openbaar

(Bron: Google Street View/Red. De Surinaamse Krant)

De structuur van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao (KGMC) is topzwaar. De functie van de plaatsvervangende gevolmachtigde minister kan komen te vervallen. En er dienen duidelijk afspraken gemaakt te worden tussen de gevolmachtigde minister en de directeur, want beiden hebben een andere rol. Dat zijn enkele conclusies uit het rapport over de doorlichting van het Curaçaohuis in Den Haag dat in opdracht van de regering van Curaçao werd opgesteld, zo schrijft de Amigoe vandaag, 18 april 2016. Het rapport is afgelopen woensdag naar het parlement gestuurd. 

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang had in januari van dit jaar reeds vragen gesteld over het rapport en de handelwijze van gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels en wil dit opnieuw op de agenda laten zetten. Daags na het zelfgenomen ontslag van directeur Pim Senior - de derde directeur sinds 2013 -, is het rapport nu openbaar.

Bij het Curaçaohuis is nu sprake van een dubbele aansturing, waarbij de beslissingsbevoegdheid over de bedrijfsvoering overwegend bij de gevolmachtigde minister ligt.

Het volledige artikel kan hier worden gelezen.

Sehos ontvangt weer voorschot Sociale Verzekeringsbank Curaçao

Met voorschot kan ziekenhuis rekeningen betalen


Het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft weer een voorschot ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dat bevestigt Johnsel Diaoen, voorzitter van de zorgvakbond CBV (Curaçaose Bond van Werknemers in Verplegende en Verzorgende Instellingen). Eind vorige maand schoot de organisatie het ziekenhuis ook al te hulp vanwege een dreigende schaarste aan materiaal. Dit bericht de Amigoe vandaag, maandag 18 april 2016.

Het bestuur is niet in staat om leveranciers tijdig te betalen. De benodigde materialen voor ingrepen worden daardoor maar mondjesmaat geleverd, omdat de leveranciers eisen dat de facturen worden betaald alvorens ze nieuw materiaal leveren. Hierdoor werden de geplande operaties enkele dagen stopgezet en de operatiekamers alleen voor spoedgevallen gebruikt. Het ziekenhuis werd uit de brand geholpen door de SVB, waardoor de operaties konden worden hervat.

Diaoen vertelt dat de Raad van Bestuur (RvB) afgelopen vrijdag weer een tussenoplossing heeft gekregen van de SVB. Dit om te voorkomen dat de zorg verder in de knel komt. Het is de bedoeling dat ze echter tot een structurele oplossing komen om de penibele situatie op te lossen.

Het gehele artikel kunt u hier lezen.

Wrakingsverzoek advocaat tegen rechter inzake Oostpunt op Curaçao afgewezen

 'Ik vond de toon in mailwisselingen in aanloop naar de zitting ongepast en vond het daarom van belang dat partijen bijeen zouden komen'


Advocaat Achim Henriquez – die in totaal vijf organisaties en een particulier vertegenwoordigt inzake Oostpunt – heeft vanochtend een wrakingsverzoek ingediend tegen LAR-rechter (Landsverordening Administratieve Rechtspraak) Nicole Martinez. Dit verzoek is door het Hof van Justitie afgewezen. De zitting, de ‘gevoegde’ behandeling van de zes partijen die Henriquez vertegenwoordigt en die van Stichting Carmabi, die zich bezighoudt met natuureducatie, onderzoek en natuurbeheer, stond vanochtend, maandag 18 april 2016 gepland, die na de afwijzing van het wrakingsverzoek dan ook later van start ging, zo bericht de Amigoe.

Henriquez gaf aan dat rechter Martinez een ‘schijn van partijdigheid over zich had afgeroepen’ door eerdere verzoeken van het Land en derdenbelanghebbenden voor uitstel van de zitting te honoreren en die van de eisende partijen niet. Dit ondanks een ‘gemotiveerd inhoudelijk betoog’ om uitstel.

De eisende partijen menen dat de stukken die de overheid conform een recent vonnis openbaar dient te maken, pas een gelijke strijd kunnen opleveren. Het Hof kon zich in de uiteenzetting van Henriquez niet vinden en wees het wrakingsverzoek af.

Rechter Martinez: 'Ik vond de toon in de mailwisselingen in aanloop naar de zitting ongepast en vond het daarom van belang dat de partijen bijeen zouden komen, elkaar recht in de ogen zouden kijken om te bepalen ze hoe verder moeten.'

Carmabi, de organisaties Amigu di Tera, Fundashon Pro Monumento (ProMo), Curaçao Footprint Foundation, Green Force, Defensa Ambiental en particulier Adriaan van der Hoeven hebben een LAR-bodemprocedure aangespannen tegen het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) met betrekking tot een bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt die eigendom van de familie Maal zijn. De rechtszaken hebben te maken met het voornemen van het ministerie om conform de door het ministerie reeds geformuleerde concept-Landsverordening, tot bestemmingswijziging te komen om zo ontwikkeling van Oostpunt mogelijk te maken.

Lees hier het complete artikel in de Amigoe. 

'Overheidsentiteiten op Curaçao maken misbruik van hun machtmarktpositie'

'Er is sprake van substantiële afwijkingen in beloningsstructuur overheidsentiteiten'


Overheidsentiteiten maken misbruik van hun machtmarktpositie. Dit is een van de redenen waarom de regering met regels wil komen voor de beloning van personeel en directeuren in overheids-nv’s en stichtingen. Dit staat vermeld in de Memorie van Toelichting Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten, aldus de Amigoe vanmiddag, maandag 18 april 2016.

De regering stelt dat er sprake is van ‘substantiële afwijkingen’ in de beloningsstructuur van overheidsentiteiten.

'Hoewel overheids gelieerde entiteiten publieke goederen of diensten leveren en vaak niet hoeven te concurreren, daar hun markt is afgeschermd, blijkt dat de beloning gehanteerd wordt als die welke geldt in de private sector, waar wel geconcurreerd moet worden, waar sluiting van het bedrijf een risico vormt, en waar ontslagen ook een groter risico vormen.'

Deze manier van handelen bij overheidsentiteiten leidt volgens de regering tot een situatie waarbij hogere kosten worden doorberekend aan de afnemer van goederen en diensten. Dit heeft gevolgen voor zowel de lokale economie als de lokale gemeenschap. 'Dit indiceert in feite misbruik van hun marktmachtspositie. Ook hier worden voorzieningen voor getroffen door normen in te voeren in de beloningsstructuur bij overheids gelieerde entiteiten.'

Klik hier voor het gehele artikel.

OIC steunt CARICOM-roep dat oud-koloniale machten herstelbetalingen verrichten voor slavenhandel en slavernij

Ondersteuning OIC opgenomen in slotcommuniqué 13e OIC-top in Turkije

(Bron foto: FTN News, Turkije)

De Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC, Organisaton of Islamic Cooperation) schaart zich achter de oproep van de CARICOM-landen, dat de toenmalige koloniale machten herstelbetalingen plegen voor de slavenhandel en slavernij waarmee zij zich hebben verrijkt. 

Dat is vastgelegd in een communiqué met 218 punten dat is uitgebracht in Istanbul, Turkije, aan het einde van de 13de OIC-staatshoofdenvergadering die op 14 en 15 april werd gehouden (zie hieronder), aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 18 april 2016.

177.
The Conference expressed its renewed determination to tackle and address, through joint Islamic action, the recent upsurge in xenophobic attacks, violent extremism, inequality, racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the factors giving rise to their resurgence. In this regard, the Conference supports efforts to galvanize the international community towards re-engaging with the ongoing discourse on the negative historic legacies of trans-Atlantic slave trade slavery, colonialism and looting of cultural heritage and artifacts and the related issues of restitution, reparations and atonement for these wrongs, including the need for an agreement on strategies for achieving them.

178.
The Conference further mandated the OIC, its relevant Organs and its Groups in New York and Geneva to support the convening an international conference to comprehensively discuss the issue of the slave trade, slavery, colonialism, restitution and reparations. Such a conference shall also discuss measures and strategies to address the lasting negative impact of these historic wrongs. Thus, the Conference called upon other stakeholders including other member states of the United Nations, the Caribbean Community, the African Diaspora and relevant CSOs to advance this agenda from where it was left at the Durban Conference of 2001 and its follow-up review meetings.

Suriname werd op de top vertegenwoordigd door minister van Buitenlandse Zaken Niermala Badrising. Naar verluidt, zo schrijft de Ware Tijd, zou de bewindsvrouwe een belangrijke bijdrage hebben geleverd om dit onderwerp op de agenda te krijgen. Suriname en Guyana zijn de twee enige CARICOM-landen die lid zijn van de OIC.

De OIC-top heeft de relevante organen en groeperingen van de organisatie in New York en Genève gemandateerd acties te ondernemen ter ondersteuning van de roep om een internationale conferentie te houden om de slavenhandel, slaverij, het kolonialisme, restitutie en herstelbetaling breedvoerig te bespreken.

Volgens CARICOM-leiders heeft de slavernij tot nu toe negatieve effecten op de economische ontwikkeling van de regio. De inheemse bevolkingen en tot slaaf gemaakte Afrikanen die naar de regio zijn gebracht, hebben ook zwaar geleden onder de mensonterende slavernij en slavenhandel.

Inmiddels heeft de CARICOM een commissie ingesteld die de voorbereidingen treft voor de onderhandelingen met de vroegere kolonisatoren. Suriname is ondervoorzitter van deze commissie.

Somohardjo (PL) weet het zeker: 'In 2017 worden verkiezingen gehouden'

'PL moet stand-by zijn om mede regeringsverant- woordelijkheid te dragen wanneer het kabinet naar huis gestuurd wordt'

'We gaan niet chanteren, we gaan ons recht opeisen'


Paul Somohardjo, de voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), is ervan overtuigd dat in 2017 verkiezingen worden gehouden. 'Willen of niet, in 2017 zullen er verkiezingen worden gehouden. Het kan met een paar maanden uitlopen naar begin 2018, maar langer zal deze regering het niet volhouden.' Dit zei hij gisteren tijdens een dankdienst in het partijcentrum in Beekhuizen, Paramaribo, zo laat de partij vandaag, maandag 18 april 2016, in een persbericht weten.

Deze conclusie trekt de PL-voorzitter uit de huidige ontwikkelingen in het land. 'De straatkoers voor de Amerikaanse dollar is al op Srd 8, alle prijzen schieten de lucht in en nu al worden uitkeringen zoals AOV heel laat uitbetaald', aldus het bericht.

'Het volk heeft het zwaar. We kunnen niet aan de kantlijn blijven staan', stelde Somohardjo. Hij maakte duidelijk, dat het tijd is om ten strijde te trekken tegen de verdere verarming van het volk. Maar, er zal niet tegen Bouterse of de NDP worden gevochten, want NDP klari kaba motiveerde Somohardjo, omdat de vele beloften die aan het volk zijn gedaan nu niet nagekomen kunnen worden.

Somohardjo hield zijn partijleden voor, dat de Pertjajah Luhur stand-by moet zijn om mede regeringsverantwoordelijkheid te dragen, wanneer het huidig kabinet naar huis gestuurd wordt. Hij benadrukte echter, dat deze positie niet moet worden verkregen door chantage. 'We gaan niet chanteren, we gaan ons recht opeisen', zei Somohardjo.

Belangrijk is evenwel dat partijgenoten een eenheid vormen. Zonder die eenheid zal er volgens de PL-voorzitter geen alternatief zijn. Hiervoor zal er een meet-the-people campagne worden uitgevoerd. De partij zal de komende dagen het veld opgaan om met het volk te praten en de eenheid te verstevigen. Daartoe zal een ieder worden gevraagd een bijdrage te leveren.
'Iedereen is welkom, behalve Sapoen. Die is persona non grata', aldus de PL-voorzitter.

Mathoera, VHP: 'Minister Van Dijk-Silos heeft al het vakjargon van coalitieregering aangenomen'

'Opmerking over door uit bepaalde hoek aangestuurde criminaliteit om regering omver te werpen is belachelijk'

'Minister moet met dergelijke uitspraken geen paniek zaaien in samenleving'


De opmerking van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, dat de criminaliteit vanuit een bepaalde hoek opzettelijk aangestuurd wordt om de regering ten val te brengen, is volgens het VHP-Assembleelid en oud-politiecommissaris Krishna Mathoera een zeer ludieke uitspraak. 'Het is gewoon een belachelijke uitspraak. Ik moet zeggen dat de minister het vakjargon van de coalitieregering heeft aangenomen', zegt de volksvertegenwoordiger vandaag, maandag 18 april 2016, in het Dagblad Suriname. 

Volgens Mathoera is een minister van Justitie en Politie een gezaghebbende autoriteit waar zowel in binnen- als buitenland naar wordt geluisterd. 'Ik vraag me af van waar zij dit haalt. Mijn ervaring is dat ‘intelligence informatie’ soms ruwe informatie is. Wanneer zij die informatie heeft geanalyseerd en zij vindt dat het noodzakelijk is om het met het publiek te delen, betekent het dat zij harde informatie heeft. Als het inderdaad uit een bepaalde hoek gedirigeerd wordt, dan moet zij optreden tegen die groep.'

Mathoera vindt dat de minister geen paniek moet zaaien in de samenleving door zulke uitspraken te doen. Van een minister wordt volgens haar verwacht dat zij niet zomaar uitspraken doet, maar dat haar uitspraken onderbouwd moeten zijn met feiten en omstandigheden.

Mathoera vraagt zich af wat de bewindsvrouwe precies doet om de criminaliteit tot beheersbare proporties te brengen. In vergelijking met 2015 zijn gekwalificeerde diefstallen toegenomen met 15,9%, terwijl inbraken zijn toegenomen met 15,5%. Berovingen zijn toegenomen met 5,6%. Diefstallen uit auto’s zijn gestegen met 23,02% en de diefstallen van bromfietsen zijn schrikbarend toegenomen met 40%. Dit alles blijkt uit cijfers over het 1e kwartaal van het jaar 2015/2016 van het Korps Politie Suriname.

'Het is mooi om dingen te zeggen, maar ik denk juist dat je van een minister van Justitie en Politie moet verwachten dat zij keihard optreedt en niet gewoon losse uitspraken doet. Ik praat veel met mensen en kom veel tussen mensen. Wat mij duidelijk is opgevallen, is dat de criminaliteit is toegenomen. Niet alleen de berovingen en inbraken, maar we zien ook veel zedenmisdrijven. Door stress is ook opmerkelijk dat mensen veel meer geweld gebruiken en veel meer gevallen van zelfmoord voorkomen.'

Volgens de parlementariër is er een dringende oplossing nodig voor de slechte werkomstandigheden van de politie. Vanwege haar achtergrond heeft Mathoera veel contact met politieambtenaren. 'Wat doet zij om de werkomstandigheden van de politie te verbeteren? Twee airco’s voor de Centrale Meldkamer gaat het probleem eventjes oplossen, maar het probleem is veel groter. In de afgelopen periode merk je, dat ze weinig middelen krijgen om hun auto’s rijdend te houden en er is een tekort aan toiletpapier en schrijfgerei. Wat het nog erger maakt, is dat de mensen steeds opgedragen worden om onder die slechte omstandigheden te blijven werken.'

Mathoera zegt verder, dat de samenleving geen boodschap heeft aan het clichéverhaal dat er geen geld is. Volgens de politica moest de minister reeds tijdens een inventarisatie bij haar aantreden hebben moeten weten dat er weinig geld was. 'Dan moet ze niet nu aan de samenleving komen zeggen, ik ben minister van Justitie en Politie en ik heb geen geld. De minister moet juist zeggen, dat er een begroting is goedgekeurd van bijna Srd 5 miljard. Laat zij prioriteiten stellen door geen dure Prado aan te schaffen, omdat een minister ook in een kleine Corolla kan rijden. Dan kan de samenleving tenminste rustig ’s avonds slapen', aldus Mathoera.

Leden BvL wijzen principeakkoord met regering af - Minister Peneux belegt persconferentie over nieuwe situatie

Onderwijsgevenden niet eens met ingaan herwaardering pas per februari 2017


De algemene ledenvergadering van de Bond van Leraren (BvL), vanochtend, maandag 18 april 2016, achter gesloten deuren in Theater Unique, heeft het principeakkoord dat overeengekomen is met de regering, afgewezen. De leden zijn niet tevreden met het voorlopige resultaat dat bereikt is met de regering. Het principeakkoord was overeengekomen met de besturen van de BvL en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten (FOLS) en de regering. Dit meldt Starnieuws.

Het principeakkoord lekte gisteren uit. Vanaf dat moment ontstond er, zo schrijft Starnieuws, rumoer bij de leden van de BvL.Valies legde vanochtend uit, dat het geen definitief akkoord is, maar een principeovereenkomst die voorgelegd moest worden ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering. De leden vallen er vooral over, dat de herwaardering van de leerkrachten pas in februari 2017 zal ingaan, indien de economische situatie het toelaat.

De bond zal opnieuw moeten onderhandelen met de regering.

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur belegt om twee uur vanmiddag een persconferentie over de situatie.

Voorzitter AKMOS: 'Ik kijk met argusogen naar de lening van het IMF' - Binda verwacht burgerlijke ongehoorzaamheid

Binda: 'Het is geleend geld dat ons nergens naartoe gaat brengen'

'Bouterse gaat het weten weg te toveren'


Sham Binda, ondernemer en voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), zegt vandaag, maandag 18 april 2016, in het Dagblad Suriname, dat de lening van het IMF geen oplossing is voor Suriname. 'Ik kijk er met argusogen naar. Het is geleend geld dat ons nergens naartoe gaat brengen. Een structureel aanpassingsprogramma brengt geen geld binnen en er is geen strategisch plan omtrent hoe het de verdiencapaciteit van het land gaat vergroten.' Ook is er volgens hem geen lijn in alle contracten die getekend worden door de regering. Daarnaast is niet bekend hoe de aflossing zal geschieden.

Naar Binda verneemt, zal de aflossing mogelijk per 1 november 2019 van start moeten gaan. 'Ik kan me echter vergissen in deze informatie.' De aflossing zou dan volgens hem 65 miljoen Amerikaanse dollar per kwartaal zijn, verdeeld over acht kwartalen. 'Dit betekent dat Suriname dan begint met aflossen, zeven maanden voor de volgende verkiezingen.' Dit brengt volgens hem met zich mee, dat mogelijk een nieuwe regering met problemen komt te zitten als het programma niet goed is uitgevoerd en de verdiencapaciteit niet gehaald is. 'Deze nieuwe regering gaat iets moeten betalen dat door de huidige regering gecreëerd is.'

Binda verwacht overigens niet, dat het bedrag van 478 miljoen Amerikaanse dollar toereikend is, vooral gezien de verspillende cultuur van de huidige regering. Binda denkt dat slechts een kleine groep er rijker van gaat worden en hij verwacht dat president Bouterse in staat kan worden geacht om dit geld ook op te maken. 'Hij gaat het weten weg te toveren', stelt Binda.

Het volk moet volgens Binda bovendien goed voorbereid zijn als er een aanpassingsprogramma word doorgevoerd en dat is naar zijn mening niet het geval. 'Het volk moet deelgenoot zijn, maar dat is het volk niet omdat het niet betrokken wordt bij zaken.' Hij redeneert dat zelfs de volksvertegenwoordigers niet weten hoe het aanpassingsprogramma er inhoudelijk uitziet. Er is geen tijdsperiode bekend, details zijn niet doorgegeven en er is geen haalbaarheidsstudie gedaan. De laconieke houding van de president in de huidige crisis is volgens hem ook niet bevorderlijk en heeft ervoor gezorgd dat de koers nu op hol is geslagen. Binda stelt dat de situatie zo erg is, dat Surinamers de zin van het in Srd sparen niet meer zien. 'Op het moment dat mensen in een land niet meer sparen, betekent dit dat de ondergang van het land al getekend is.'

Binda stelt verder, dat het volk aan het verdrinken is en dat het water hen nu tot aan de lippen zit. Gezien de hyperinflatie van 37% in het land verwacht hij dat er de komende twee weken veel opschudding zal zijn in de samenleving, aangezien de gemoederen onder het volk verhit zijn. 'De onrust zal alleen maar toenemen.' Hij verwacht burgerlijke ongehoorzaamheid en mensen of groepen die zelf tarieven gaan willen bepalen voor hun goederen en diensten.

Binda geeft aan, dat er binnenkort waarschijnlijk een rapport van de SER uitkomt, waarin hij verwacht deskundige strategieën verwoord te zullen zien, maar hij denkt dat president Bouterse niet in staat zal zijn om die voorstellen uit te voeren.

'Voorzitter PLO heeft ledenvergadering laten escaleren'

Tweespalt binnen PLO leidt tot opstootje tijdens rumoerige vergadering


Een aantal bushouders van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO is van mening, dat de algemene ledenvergadering van de PLO afgelopen vrijdag opzettelijk werd verstoord door een sympathisant van het actiecomité, dat in leven is geroepen om het bestuur van de PLO te counteren, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 18 april 2016. 

De vergadering van de PLO verliep bijzonder rumoerig, waarbij men zelfs overging tot een  handgemeen.

Volgens Suraj Sahadewlal, één van de trekkers van het comité, is de man die de orde van de vergadering verstoorde nooit door het comité daar naartoe gestuurd. In tegendeel, het comité heeft zijn eigen vergadering belegd, waar men uitkeek naar de maximale vertegenwoordiging van vergunninghouders.

'Ik ken die man die daar de vergadering is gaan verstoren niet. Men moet goed volgen hoe dat ding zich heeft afgespeeld. Die man had zijn zegje gedaan en de voorzitter zei keihard 'je bent dronken, ga weg'. Moet een voorzitter zo praten? Mensen zullen verwijten maken naar de voorzitter, maar jij als voorzitter moet juist ervoor zorgen. dat die man in bescherming genomen wordt en dat er van beide kanten uit met respect gesproken wordt. De voorzitter heeft ervoor gezorgd dat de zaak is gaan escaleren. Wij hebben niemand daar gestuurd. De natuur heeft ervoor gezorgd dat de PLO-vergadering is geëscaleerd. Als de voorzitter had gewild, kon hij de escalatie voorkomen. Hij heeft bewust zo gehandeld zodat zijn handlangers de man in elkaar konden trappen', aldus Sahdewlal.

VMS is achterstanden in betalingen verzekeringsmaatschappen zat en belegt ledenvergadering

'Ook SZF kan geen betalingen doen, artsen kunnen nergens innen en dat maakt situatie erg moeilijk'


De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft voor morgen een spoed algemene ledenvergadering gepland. De VMS stelt, dat de verzekeringsmaatschappijen hun afspraken niet nakomen. Het VHP-Assembleelid en arts Dew Sharman zegt vandaag, maandag 18 april 2016, op  Starnieuws dat deze kwestie al geruime tijd speelt, maar dat de artsen kunnen nu niet meer wachten.

Sharman stelt, dat het om betalingsachterstanden gaat. De verschillende verzekeringsmaatschappijen hebben betalingsachterstanden voor poliklinische behandelingen. Daarnaast kunnen de ziekenhuizen de specialisten ook niet uitbetalen voor klinische behandelingen, waardoor de artsen geen kant op kunnen. Verder is er sprake van ontwaarding van het geld dat zij moesten ontvangen.

De volksvertegenwoordiger zegt verder, dat er zelfs een verzekeringsmaatschappij is die vanaf november betalingen moet verrichten.

'Het Staatsziekenfonds betaalde altijd op tijd, maar nu is het anders. Ook het SZF kan de betalingen niet doen. Artsen kunnen nergens innen en dat maakt de situatie erg moeilijk. Tijdens de spoed ledenvergadering zullen de medici aangeven wat er zal moeten gebeuren.'

Een niet met naam genoemde verzekeraar zegt, dat de overheid een betalingsachterstand van ongeveer zes maanden heeft bij de verzekeringsmaatschappijen. De verzekeringsmaatschappij heeft steeds de betalingen voorgeschoten.

Dodental aardbeving Ecuador gestegen naar 272

President Correa zegt meer doden te vrezen


Het dodental van de zware aardbeving van zaterdagavond in Ecuador is opgelopen naar 272. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder oploopt, aldus is vandaag, maandag 18 april 2016, te lezen op nu.nl. Dat heeft president Rafael Correa zondag bekendgemaakt (zie hieronder).


De aardbeving vond plaats in het noordwesten van het Zuid-Amerikaanse land, dichtbij de stad Muisne. Er zijn 2.527 mensen gewond geraakt.

De beving langs de kust had een kracht va 7.8 Magnitude en er zijn 135 naschokken gemeten. Hoofdstad Quito ligt 170 kilometer ten oosten van waar de aardbeving werd gemeten.

Er is behoorlijk wat schade door de aardbeving, waarbij vooral de kuststreek zwaar is getroffen. Sommige dorpen zouden volledig zijn verwoest. In de stad Guayaquil is een brug ingestort en bij een vliegveld in de stad Manta is een verkeerstoren ingestort. Het vliegveld is gesloten.
Reddingswerkers gebruiken onder meer tractors en hun blote handen bij de zoektocht naar overlevenden onder ingestorte gebouwen.

Ongeveer honderd gedetineerden zijn na de aardbeving uit een gevangenis ontsnapt. Dit liet minister van Justitie Ledy Zuñiga weten.
Ongeveer dertig gevangenen konden na de uitbraak uit de gevangenis van Portoviejo in de westelijke provincie Manabi weer gepakt worden, zei zij (zie hieronder).
Suriname gokt op Turkish Airlines als 3e luchtvaartmaatschappij op Mid-Atlantische route

Minister Badrising doet formeel verzoek aan haar Turkse collega Çavuşoğlu


Suriname wil een derde luchtvaartmaatschappij op de Mid-Atlantische route en overweegt Turkish Airlines daarvoor toe te laten. De eerste stappen zijn afgelopen week in Turkije gezet, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 18 april 2016. 

Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken heeft in Istanboel tijdens overleg met haar Turkse collega Mevlüt Çavuşoğlu, in de marge van de staatshoofdentop van de Organisatie van de Islamitische Conferentie, OIC, op 14 en 15 april, een voorstel daartoe ingediend. Dat bericht het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken 13 april 2016 op haar website (zie onderaan).

Onder meer kwamen tijdens het onderhoud de wederzijdse betrekkingen aan de orde. Badrising vertegenwoordigde president Desiré Bouterse op de top. Suriname en Guyana waren overigens de enige twee landen van het westelijk halfrond die aanwezig waren.

Vooral in Nederland wordt al jaren geageerd tegen de ticketprijzen op de Mid-Atlantische route. De KLM en Surinam Airways zouden misbruik maken van hun positie. Sinds enige tijd is op Facebook de pagina 'Turkish Airlines cheaper to Suriname' te vinden.

De hoop is nu dat Turkish Airlines genoeg kan concurreren om de prijzen omlaag te krijgen.

Ter informatie hieronder het persbericht over de ontmoeting tussen Badrising en Çavuşoğlu op de website van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken:

Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun 13 Nisan Tarihinde Gerçekleştirdiği İkili Görüşmeler Hakkında Arka Plan Notu, 13 Nisan 2016


Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu İstanbul'da bugün (13 Nisan) öğleden önce çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

(Bakan Çavuşoğlu dün -12 Nisan- Filistin, Afganistan, Bangladeş, Mali ve Gine Dışişleri Bakanlarıyla görüşmüş ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Marjında Düzenlenen Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına başkanlık etmişti.)

1. Bakan Çavuşoğlu ilk olarak Surinam Dışişleri Bakanı Niermala Badrising ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği anlaşmaları, Türkiye'nin Eximbank kredisi olarak Surinam'a tahsis edebileceği meblağ ve enerji işbirliği konuları da gündeme geldi. Görüşmede ayrıca, iki ülkenin özellikle projeler bazında işbirliği yapması hususunda da mutabakata varıldı. Surinam Dışişleri Bakanı Badrising, diplomasi akademisi için Surinamlı diplomatlara Türkiye'nin sağlamış olduğu burslar için teşekkür etti. Surinam Dışişleri Bakanı ayrıca THY'nin Surinam'a uçuş başlatması konusunda talepte bulundu.

Surinaamse delegatie op Trinidad & Tobago ter voorbereiding van handelsmissie in september

Delegatieleden van HI, SBF en ASFA begeleidt door groep consultants...


Een delegatie, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van Handel en Industrie (HI), het Suriname Business Forum (SBF) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) is deze dagen voor een marktonderzoek op Trinidad & Tobago. De missie, die gisteren is begonnen, wordt dinsdag afgesloten, zo bericht de Daily Express, onderdeel van Trinidad Express, op het eiland zaterdag 16 april 2016.

De Surinaamse delegatie wordt begeleid door een team van consultants van NexConneX, een regionaal gevestigd bedrijf dat is gespecialiseerd in internationale marketing. Een zoektocht op het wereldwijde net naar meer informatie over dit 'bedrijf' heeft niets opgeleverd....

Volgens Gilbert van Dijk, directeur van het SBF, is de missie een voorloper op een volledige handelsmissie die is gepland voor september. Dan zullen vertegenwoordigers van openbare instellingen en zakenmensen van verschillende Surinaamse agrifoodbedrijven zakelijke relaties zoeken met bedrijven op Barbados.

Tijdens de huidige missie zal de delegatie een ontmoeting hebben met een aantal retail- en productiebedrijven, de belangrijkste brancheorganisaties en regelgevende instanties. De consultants zullen de producten die een aantal Surinaamse agrifoodbedrijven maken en die het goed doen op Barbados en Trinidad en Tobago, bekijken.

De missie is onderdeel van een consultancy die in opdracht van de Surinaamse regering is uitgevoerd. De Caribische Ontwikkelingsbank heeft betaald voor de missie. Het gaat erom de toegang van Suriname tot de Caricom-markten van Barbados en Trinidad en Tobago, te verbeteren.

Hieronder het originele bericht in de Daily Express van 16 april:

Delegation to visit T&T for market survey missionA delegation consisting of representatives from the Suriname Ministry of Trade and Industry (SMTI), the Suriname Business Forum (SBF) and the Suriname Manufacturers Organisation will be visiting Trinidad and Tobago from tomorrow until Tuesday on a market survey mission.
They will be led by a team of consultants from NexConneX, a regionally based firm specialising in international marketing.
Gilbert van Dijk, executive director of the SBF said in a statement: “The mission is a precursor to a full trade mission which is planned for September this year with representatives of public institutions and business people from several Surinamese agrifood enterprises who will be seeking to establish business relationships with Barbadian companies.”
On this current mission, the delegation will meet with several retail and manufacturing businesses, key industry organisations and regulatory agencies.
Lead consultant of NexConneX, Cecilia St Hilaire, said the information obtained would allow the consultants to “determine the range of products currently produced by a number of Surinamese agrifood enterprises, which may be successful in Barbados and Trinidad and Tobago” and to ensure that the regulatory environment is well understood. She explained that the mission was part of a consultancy “commissioned by the Government of Suriname, funded by The Caribbean Development Bank and executed by the SBF to improve the export-readiness and capacity of Suriname’s agrifood enterprises to penetrate the Caricom markets of Barbados and Trinidad and Tobago”.
St Hilaire added that the project should result in significant potential benefits not only to the Barbadian consumer through increased varieties of agrifood products on the shelves but to food manufacturers, providing them with alternative sources of supplies.


(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/Daily Express)

Sapoen (groep Sapoen): 'Er is geen andere optie dan ondersteuning van IMF te aanvaarden'

'Het is een noodzakelijke voorwaarde, dat maatregelen draagvlak genieten van bedrijfsleven en vakbond'

 
Het Assembleelid Raymond Sapoen (groep Sapoen) zegt vandaag, maandag 18 april 2016, op Starnieuws van mening te zijn, dat gelet op de precaire financiële situatie, er geen andere optie is dan de ondersteuning van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te aanvaarden. Het IMF is bereid een lening van 478 miljoen Amerikaanse dollar te verstrekken aan Suriname als lidland. Op basis hiervan zullen de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Caribbean Developmentbank ook inkomen met een lening tussen de 400 en 500 miljoen.

'De regering Bouterse-II heeft de bijzonder moeilijke maar uitdagende taak om via internationale financiële en technische ondersteuning, fundamenten te leggen voor duurzame economische ontwikkeling. Fundamenten die opeenvolgende regeringen helaas hebben nagelaten met het oog op de verkiezingen', stelt Sapoen.

'Ook in het vorige kabinet hebben wij te maken gehad met structurele tekortkomingen als overmatige overheidsbestedingen zonder adequate controle, zwakke verantwoordingsplicht, corruptie zonder sancties, inefficiënte staatsbedrijven die miljarden subsidies opslokken, om maar een paar te noemen. Zaken die decennialang ons land in de greep hebben gehouden van een zeer kwetsbare en fragiele economie.'

Op basis van de IMF-ondersteuning wordt een Surinaams Structureel Hervormingsprogramma ontwikkeld. Dit zal volgens Sapoen gefaseerd en beheersbaar uitgevoerd worden, 'gebaseerd op onze specifieke omstandigheden en beperkingen'. Het IMF laat volgens hem Suriname deze ruimte, omdat het fonds ook onder internationale druk reeds jaren heeft ingezien, dat de steun niet een 'one size fitts all' model, maar een landspecifieke support moet zijn. 'Immers alleen hierdoor kan de financiële ondersteuning aan ontwikkelingslanden een succes zijn.'

Sapoen zegt, dat erop toegezien zal worden dat een stabilisatiefonds gecreëerd wordt. De internationale ondersteuning zal besteed worden aan investering in de productiesector en een duurzaam systeem van subjectsubsidie voor de kwetsbaren uit de samenleving. Het is volgens hem toe te juichen, dat er al belangrijke stappen zijn gezet door de regering, zonder het IMF. Hij noemt hierbij de gefaseerde afbouw van subsidies bij de nutsbedrijven en aanpassing van het belastingstelsel, zodat het geld inderdaad wordt gehaald waar dat is en de breedste schouders ook de zwaarste lasten dragen.

'In dit proces is een noodzakelijke voorwaarde, dat de maatregelen het draagvlak genieten van het bedrijfsleven en de vakbeweging, zodat deze ook de ondersteuning krijgen van de sociale partners.'

Suriname jaagt op meer buitenlandse olie-investeerders

Staatsolie-directeur Elias: 'Wij willen meer exploratie-activiteiten en boringen hebben'


Suriname heeft zichzelf iets aantrekkelijker gemaakt voor buitenlandse olie-investeerders. 'Wij moeten voorkomen dat wij buiten de boot vallen, omdat landen betere voorwaarden dan ons aanbieden aan investeerders', zegt Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie, vandaag, maandag 18 april 2016, in de Ware Tijd. 

Hij spreekt naar aanleiding van internationale nieuwsberichten over de verdere versoepeling van de voorwaarden die Suriname stelt aan olie-multinationals om te investeren.

Suriname staat overigens internationaal reeds bekend als een aantrekkelijke bestemming voor olie-investeringen en heeft in de afgelopen jaren een aantal maatschappijen kunnen aantrekken. 'Maar, tot nu toe hebben wij slechts veertig procent van de gebieden die wij uitgezet hebben voor exploratie kunnen uitgeven. Wij willen veel meer exploratie-activiteiten en boringen hebben', aldus  Elias.

Hij bevestigt dat er, los van de maatschappijen die momenteel concessies hebben in het zeegebied van Suriname, slechts één nieuwe speler in de afgelopen twee jaar is bijgekomen. Daarnaast heeft het gros van de bestaande concessiehouders zijn plannen voor proefboringen uitgesteld. Dit jaar worden er hooguit twee proefboringen verwacht, terwijl het aanvankelijk de bedoeling was dat er zes proefboringen zouden plaatsvinden.

Het grootste probleem is de forse gedaalde wereldmarktprijs voor olie. Met de versoepeling kunnen investeerders nu, volgens diverse buitenlandse mijnbouwnieuwssites, uitkijken naar flexibelere onderhandelingen met Staatsolie, zoals belastingvoordelen, indien de olieprijs laag is, of als zich een 'complexiteit' voordoet.

Ze zullen ook in de gelegenheid kunnen worden gesteld om een groter deel van hun investeringen terug te verdienen voordat hun belastingplicht ingaat. Elias wijst erop dat er nog geen definitieve besluiten genomen zijn. Een proefboring kost al gauw tussen de vijftig en honderd miljoen Amerikaanse dollar.

Marvelyne Wiels verstrekt via Radio Direct, Curaçao, vertrouwelijke informatie over Senior

Vertrekkend directeur Curaçaohuis Senior: 'Wiels creëert rookgordijn'


Met de meest recente verklaringen van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) in de media met betrekking tot Humphrey ‘Pim’ Senior, de vertrekkend directeur van het Curaçaohuis, tracht zij een rookgordijn te creëren en wijkt ze af van de issue. Dat stelde Senior afgelopen vrijdag in een interview op Radio Mas, zo bericht het Antilliaans Dagblad maandag 18 april 2016.

Diezelfde ochtend had Wiels een interview bij Radio Direct waarbij zij - na aan te hebben gegeven dit niet te zullen doen - vertrouwelijke informatie verstrekte over Senior, onder andere over zijn vakantiedagen.

Tijdens het interview ging zij gedetailleerd in op het dispuut met Senior over de uitbetaling van de door hem geclaimde resterende vakantiedagen, iets dat doorgaans als een interne personeelsaangelegenheid wordt gezien.

Volgens Wiels heeft Senior last van een selectief geheugen en ontbreken er documenten waaruit moet blijken wanneer de directeur wel en niet op kantoor was.

Voor het complete artikel klik hier.

Weinig testaanvragen zika op Curaçao

Aantal geregistreerde zikagevallen nog steeds op 75


Slechts een op de vijf mensen die het zikavirus oplopen krijgt ook klachten en daarom is het volgens de Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth lastig om het verloop van de epidemie te volgen. Het aantal op Curaçao geconstateerde gevallen staat nog steeds op 75, simpelweg omdat er sinds eind maart geen update meer is gekomen. Dit bericht vandaag, maandag 18 april 2016, het Antilliaans Dagblad.

'Degenen die wel ziek worden, hebben relatief milde symptomen en gaan niet naar de dokter. Kortom, het loopt geen storm. Het aantal aangevraagde tests is dus relatief laag.'

Klik hier voor het gehele artikel.

Voor verkiezingen op Curaçao geen besluit over centrale huisvesting overheidsdiensten

Plan om één groot onderkomen te bouwen voor overheidsdiensten van de baan


Een besluit om te komen tot een centrale huisvesting voor overheidsdiensten zal niet voor de verkiezingen genomen worden. In elk geval is het plan om één groot onderkomen te bouwen voor overheidsdiensten van de baan, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 18 april 2016. 

Het is wel mogelijk dat er verschillende centrale gebouwen komen waarbij diensten geconcentreerd worden, bijvoorbeeld bij ‘Zwaan’, het terrein achter het oude Kranshi op Scharloo, of bij Marshe Nobo, het Waaigat of in Otrobanda. Dit is onderzocht door Domeinbeheer, vallende onder het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Om de rest van het artikel te kunnen lezen klikt u hier.

Mogelijk kankerverwekkend glysofaat nog steeds niet op negatieve lijst bestrijdingsmiddelen Suriname

Glysofaat (Roundup) een van de meest geïmporteerde onkruidverdelgings- middelen

LVV: 'We doen wel ons best om het gebruik ervan te ontmoedigen'


Hoewel wetenschappers vermoeden dat glyfosaat kankerverwekkend is, staat het middel in Suriname nog niet op de negatieve lijst van bestrijdingsmiddelen. Het Internationaal Bureau voor kankeronderzoek van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) bestempelt glyfosaat sinds 2015 als 'waarschijnlijk kankerverwekkend' voor mensen. Ondanks het 'alarm' van de WHO heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) geen plannen om het gebruik te verbieden. Het ministerie volstaat met informatie aan gebruikers over de schadelijke effecten, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 18 april 2016.

Volgens statistieken van LVV is dit onkruidverdelgingsmiddel één van de meest geïmporteerde soorten. In 2014 werd ongeveer driehonderdduizend liter geïmporteerd, terwijl het jaar hiervoor slecht de helft van het totaal van 2014 werd geïmporteerd. Bij landbouwwinkel Agrimex wordt per week gemiddeld, afhankelijk van het seizoen, zo'n vijfduizend liter glyfosaat verkocht aan onder andere landbouwers.

Glysofaat bevindt zich onder andere in het onkruidbestrijdings- middel Roundup van producent Monsanto. De Surinaamse Krant berichtte 1 mei 2015 uitgebreid over Roundup Monsanto en glyfosaat.

Wim Bainath, voorzitter van Landbouw Coöperatie Kwatta, zegt in een reactie, dat dit verdelgingsmiddel heel veel wordt gebruikt in de landbouw voor het uitroeien van onkruid. Persoonlijk gebruikt hij het ook, hoewel hij zich bewust is van de negatieve gevolgen. Er zijn wel alternatieven, maar glyfosaat is nog steeds het beste middel voor onkruidbestrijding.

Onderdirecteur Landbouw Ashween Ramdin van het ministerie van LVV, zegt dat het ministerie de internationale ontwikkelingen volgt, maar een verbod op dit verdelgingsmiddel is nog niet aan de orde. Het ministerie heeft al drie andere alternatieven gevonden waarmee dit 'kankerverwekkende' herbicide middel kan worden vervangen, maar hierover wil Ramdin niet uitweiden.


'We doen wel ons best om het gebruik ervan te ontmoedigen. We hebben bijvoorbeeld een afspraak met aannemers dat zij geen glyfosaat mogen gebruiken bij het onderhoud van bermen in opdracht van het ministerie. Het middel zorgt namelijk ook voor afkalving en dat is niet wat we willen.'UPDATE: Dit meldt LVV vrijdag 22 april 2016 op haar Facebookpagina:

NH draagt veertien productiestations in kuststrook over aan de SWM

Huishoudens worden door SWM voorzien van een watermeter


De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft op 14 april veertien productiestations van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) overgedragen gekregen. SWM-directeur Marlon Oosterling zegt vanochtend, maandag 18 april 2016, op Starnieuws dat dit belangrijk is voor de efficiëntie.

De SWM neemt de huishoudens over en zij worden voorzien van een meter. De mensen worden voorzien van goed en veilig drinkwater, waarvoor ze ook zullen moeten betalen. De SWM is veel beter dan het ministerie van NH in staat om de nodige voorzieningen te treffen, zo schrijft Starnieuws.

De veertien productiestations bevinden zich in de gehele kuststrook. Het gaat om Coronie, Saramacca, Nickerie, Wageningen en Commewijne. NH blijft verantwoordelijk voor de watervoorziening in het binnenland.

Vakbondsman Berenstein ontkent dat er een principeakkoord zou zijn over aanpassing stroomtarieven

'Werknemers niet in staat verhoging stroomtarieven te betalen, de rek is er uit'


Vakbondsleider Robby Berenstein, coördinator van de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur), zegt vanochtend, maandag 18 april 2016, op Starnieuws niets te weten van een akkoord dat zou zijn bereikt over aanpassing van de stroomtarieven. President Desi Bouterse heeft vrijdag meegedeeld in De Nationale Assemblee, dat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) hem heeft verteld, dat in de commissie waar de vakbeweging en bedrijfsleven participeren, een principe-akkoord is bereikt.

Berenstein stelt, dat de werknemers niet in staat zijn een verhoging van de stroomtarieven te betalen. Daarom is met president Bouterse overeengekomen, dat de verdere verhoging van de tarieven wordt aangehouden. Hiermee is de president akkoord gegaan. Ook in De Nationale Assemblee is aan de regering gevraagd om de verdere verhoging aan te houden. De tarieven zijn met 60% aangepast.

Michael Miskin, die samen met Armand Zunder in de commissie zit namens de vakbeweging, zegt in een reactie, dat er geen overeenkomst is bereikt. Er zijn voorstellen gedaan door NH, maar deze zijn in discussie. Ook de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zijn er nog niet uit.

Berenstein zegt verder, dat er totaal geen rek meer in is om nog een verhoging van de elektriciteit te kunnen betalen. Een van de eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is het stopzetten van subsidies. Deze kwestie is nog een heet hangijzer. De president heeft aangegeven, dat in overleg met de sociale partners een oplossing moet worden gevonden voor dit vraagstuk. De minst draagkrachtigen en kwetsbare groepen zullen worden ontzien.

Braziliaans parlement stemt voor afzettingsprocedure tegen presidente Rousseff

Rousseffs stafchef Warner vertrouwt erop dat Senaat afzettingsprocedure verwerptHet Braziliaanse parlement heeft gisteravond, zondag 17 april 2016, voor een afzettingsprocedure tegen presidente Dilma Rousseff gestemd. Na een urenlange stemming gaven de partij van Rousseff en de regering al hun verlies toe, nog voordat er een twee derde meerderheid van de parlementariërs voor een afzettingsprocedure had gestemd.

Zo'n meerderheid is nodig om een afzettingsprocedure te beginnen. De stemming werd live uitgezonden op de Braziliaanse televisie. Vele Brazilianen volgden die dan ook op hun vrije dag. Even na elf uur vanavond uur had twee derde van de parlementariërs zich voor het beginnen van een afzettingsprocedure uitgesproken. 342 Volksvertegenwoordigers stemden voor een afzettingsprocedure van Rousseff. Nadat 400 van 513 parlementsleden gestemd hadden erkende de Arbeiderspartij al zijn verlies.


Het hoogtepunt van de marathonsessie was de bijna vijf uur durende stemming gisteravond, waarbij alle 513 kamerleden de kans kregen hun stem toe te lichten. Regelmatig schreeuwde iedereen door elkaar, de politici probeerden elkaar te verdringen voor de camera's. 'Ciao querida (dag schat)', stond op de protestborden van Rousseff's tegenstanders. 'Fica querida (blijf schat)', aldus de boodschap op de borden van haar aanhangers.  

De Brazilianen beleefden de stemming als ware het de finale van een WK voetbal. Overal in het land volgden ze de sessie op grote schermen. De tegenstanders van Dilma Rousseff gingen daarbij gekleed in het groen geel van de Braziliaanse vlag. Het andere kamp droeg het rood van Rousseff's Arbeiderspartij. Iedere stem ging gepaard met luidkeels gejuich, of met boegeroep en opgestoken middelvingers. 

De presidente ligt al langer onder vuur, onder meer omdat ze met de begroting zou hebben gerommeld en vanwege haar rol in de corruptie-affaire rond de staatsoliemaatschappij Petrobras.
Nu er een twee derde meerderheid in het parlement is, wordt de zaak aan de Senaat voorgelegd.

Rousseffs stafchef Jaques Warner zei na de nederlaag in het parlement, dat de regering er vertrouwen in heeft dat de Senaat de afzettingsprocedure verwerpt. Volgens hem gaat het om een complot van Rousseffs tegenstanders die haar herverkiezing in 2014 nooit hebben kunnen accepteren. Warner (zie foto - Bron: Givaldo Barbosa /Agência O Globo) noemde de actie van het parlement een terugslag voor de Braziliaanse democratie. Maar, in de Senaat zou zich echter al een meerderheid aftekenen voor het starten van de procedure. Zodra dat besluit is genomen, komt Rousseff op non-actief te staan. De Senaat heeft dan drie maanden de tijd om te onderzoeken of het gesjoemel van Rousseff genoeg reden is voor een impeachment. Als vervolgens twee derde van de Senaat voor haar afzetting stemt, is het einde verhaal voor het staatshoofd. 

De kwestie belandt nu in de Senaat waar eveneens een meerderheid nodig is onder de 81 senatoren om Rousseff op non-actief te zetten. Vice-president Michel Temer stapt dan naar voren als tijdelijke vervanger. De procedure tegen de impopulaire presidente kan nog gestopt worden als de Senaat niet instemt met de impeachment.


(Red. De Surinaamse Krant/NRC/NOS/Volkskrant/Nu.nl/O Globo)

Online petitie We zijn Moe 'Zeg nee tegen IMF-lening regering'

'De Surinaamse regering moet aftreden, we willen een zakenkabinet'De actiegroep 'We zijn Moe' heeft zondag 17 april 2016 een nieuwe weg gevonden om actie te voeren, om haar druk p de regering Bouterse-II op te voeren. Zij heeft een online-petitie geplaatst op de website avaaz.org. De titel van de petitie luidt 'Zeg NEE tegen IMF lening tbv Regering die Wanbeleid voert'.

'Corrupte lieden moeten niet langer worden gefaciliteerd met leningen, omdat ze als overheid functioneren. De Surinaamse regering moet aftreden. We willen een zakenkabinet. We willen geen geld van het IMF. Suriname is een rijk land. We hebben genoeg kennis en kunde om samen Suriname een economisch sterke en gezonde natie te maken. Teken de petitie en stem tegen nog meer schulden, corruptie en wanbeleid', aldus de petitie.

Avaaz Burgerpetities is een nieuw web-platform dat mensen over de hele wereld in staat stelt om lokale, nationale en wereldwijde campagnes te lanceren en te winnen!

Avaaz Burgerpetities is een crowd-sourced deel van Avaaz - de grootste wereldwijde web-beweging dat de kloof tussen burgerpolitiek en de kringen van besluitvorming overbrugt. Elke week ondernemen miljoenen mensen uit talloze landen en lagen van de bevolking via Avaaz actie om allerlei urgente problemen aan de kaak te stellen en op te lossen - van corruptie en armoede tot conflicten en klimaatverandering.


(Red. De Surinaamse Krant)