zaterdag 23 april 2016

Kippenfarm op Curaçao houdt gemoederen bezig vanwege extreme vliegenoverlast

Zo'n 7.000 omwonenden ondervinden dagelijks overlast

Bewoner en Statenlid Sulvaran trekt aan de bel


Het chronische probleem van extreme vliegenoverlast die wordt veroorzaakt door de kippenfarm, waardoor naar schatting 7.000 bewoners dagelijks overlast ondervinden in de omliggende wijken Sun Valley, Sunset Heights, Rancho, Brievengat, Schelpwijk, Amerikanenkamp, Waterloo, Groot Kwartier en Muizenberg, dient door de kippenfarm door naleving van de geldende regels op het gebied van hygiëne opgelost te worden. Dit stelt onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, aldus de Amigoe van vandaag, zaterdag 23 april 2016.

De directie van de kippenfarm vindt echter dat er een lastercampagne wordt gevoerd met ‘ongefundeerde insinuaties’.

Sulvaran woont in Sunset Heights – waar op circa 400 meter afstand de kippenfarm al decennialang gevestigd is – en stelt zowel als parlementariër als namens de bewoners aan de bel te trekken.
Het Statenlid:

'De aanhoudende overlast – gekeken over een periode van een jaar – is nog nooit zo erg geweest. We leven werkelijk onder een aanval van vliegen, het huis moet voortdurend gesloten blijven want anders komen de vliegen op je eten af. Men kan gasten onder deze omstandigheden zo niet uitnodigen. We weten ook allemaal dat het onhygiënisch is als vliegen op je eten landen, maar het is bijna onmogelijk om ze te weren.'

Het is overigens geen probleem van vandaag of gisteren. Al in 2010 verschenen berichten over vliegenverlast.

Om het volledig artikel te kunnen lezen klikt u hier.


(Red. De Surinaamse Krant/de Amigoe)

Man gewond geraakt door 'drive by-shooting' te Sta. Maria op Curaçao

Slachtoffer in gezicht geraakt door schoten vanuit een witte SUV


Een man is gistermiddag rond twee uur het slachtoffer geworden van een drive by-shooting. Het slachtoffer reed op dat moment op de Elminaweg in Sta. Maria.Bij aankomst van de politie troffen de agenten kogelgaten aan in de muur van een woning. Ook lag er een autospiegel op straat, aldus vandaag, zaterdag 23 april 2016, de Amigoe. 

Een kwartier later kwam er een telefoontje binnen bij de politiecentrale binnen over een man die schotwonden had in zijn gezicht en zich had gemeld bij de polikliniek van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos).

Het slachtoffer verklaarde te zijn beschoten in de wijk Sta. Maria, waardoor zijn grijze auto was doorboord met kogelgaten. De schoten kwam vanuit een witte SUV. Vervolgens is hij zelf naar het ziekenhuis gereden voor medische behandeling. De politie onderzoekt de zaak.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Domeinbeheer van VVRP-ministerie Curaçao opent aanval op illegale bouwactiviteiten Boca Samí

VVRP is gestart met handhaving in afstemming met Justitie en politie


De uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer van het ministerie van VVRP heeft de illegale bouwwerken en occupatie van overheidsterrein bij de ingang van de saliña van Boca Samí ‘flink in het vizier’ en is begonnen met handhaving. 'De eerste stap in de sommatie is gezet. In afstemming met Justitie/politie zullen op korte termijn ook vervolgstappen gezet worden', aldus Domeinbeheer vandaag, 23 april 2016, in de Amigoe.

De organisatie heeft donderdag een bord (zie foto- Bron: Amigoe) geplaatst waarop staat

'Aan degene die bouwactiviteiten verricht op dit terrein. U bent zonder recht of titel bouwactiviteiten aan het uitvoeren op dit terrein en handelt hiermee in strijd met het eigendomsrecht van het Land. U wordt gesommeerd om onmiddellijk deze bouwactiviteiten te staken en gestaakt te houden, alsook onmiddellijk doch uiterlijk binnen twee dagen dit perceel te ontruimen.'

Deze illegale bouwwerken, een illegaal geplaatste slagboom en de storting van een grote hoeveelheid zand met zwaar materieel ter landwinning – dit alles bij de ingang van de saliña – werd eerder door de Amigoe onder de aandacht gebracht toen de verantwoordelijken selectief de toegang tot het gebied wilden weren. Zo werd een wandelaarster met honden met stenen bekogeld.

Naar aanleiding van het stenengooi-incident heeft het High Impact Team (HIT-team) een onderzoek op locatie ingesteld omtrent de aldaar heersende illegaliteit. Politiewoordvoerder Imro Zwerwer bevestigde vervolgens dat, nadat de wandelaarster aangifte had gedaan van het incident, het HIT-team nog een gesprek met haar heeft gehad en dat er contact is gelegd met Domeinbeheer. Deze uitvoeringsorganisatie bevestigt dan ook, dat het onderzoek en de gehele handhaving in afstemming plaats zal vinden.

Aangezien het hier conserveringsgebied betreft dat ook onder de de Ramsar-conventie bescherming geniet, zijn bovengenoemde handelingen strafbaar.

Klik hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Statenvoorzitter Curaçao opent aanval op MFK-Statenlid Thodé

Voorzitter Staten Franco: 'Thodé zet media op het verkeerde been'

Volgens Thodé heeft Staten geen legale basis om over veroordeling Schotte te debatteren


MFK-parlementariër Amerigo Thodé zet de media op het verkeerde been. Dat stelt Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco. Thodé beweert dat er geen legale basis is om in de Staten over de veroordeling van Gerrit Schotte te debatteren. Franco weerlegt deze bewering in een schrijven, zo schrijft de Amigoe vandaag, zaterdag 23 april 2016.

In de eerste plaats is het volgens Franco goed om te benadrukken dat het vergaderonderwerp niet specifiek om Schotte draaide. Het vergaderonderwerp afgelopen donderdag was namelijk ‘Standpunt van het parlement over leden die door het hof van Justitie schuldig zijn bevonden aan het begaan van een misdaad’. 'Dus de parlementariërs die het vergaderverzoek hebben getekend, wilden tot een conclusie komen die op alle zaken waarin een parlementariër in een strafzaak is veroordeeld, kan worden toegepast', aldus Franco.

Franco legt ook uit hoe het onderwerp op de agenda is gekomen. Op 14 maart hadden twaalf parlementariërs namelijk een verzoek ingediend bij Franco om in het geval dat Schotte zelf geen afstand zou doen van zijn parlementariërschap, de Statenvoorzitter hem zou benaderen om zijn functie neer te leggen totdat er een onherroepelijk besluit op tafel ligt. Franco heeft vervolgens op 16 maart Schotte schriftelijk benaderd en een appèl gedaan op zijn moraal en ethiek om te voorkomen dat het imago van het parlement bezoedeld zou raken.

Op 14 maart hebben daarnaast dertien Statenleden een vergadering aangevraagd. 'Op het moment dat drie of meer parlementariërs een verzoek indienen voor een openbare vergadering plant de Statenvoorzitter deze in', zegt Franco. Als het vergaderonderwerp over een lopende rechtszaak gaat, respecteert het parlement de scheiding der machten in het staatsrecht, legt Franco uit. Het parlement zal dan pas over het onderwerp debatteren nadat er een vonnis ligt. Na het vonnis, zelfs als de zaak in beroep is gegaan, is het parlement vrij om over het thema te debatteren, aldus Franco.

Ook beweert Thodé. dat er geen wet bestaat waardoor het lidmaatschap van een Statenlid vervalt. Dit is volgens Franco ook niet waar. 'Vanaf 10-10-‘10 is de wet ‘Landsverordening vervallenverklaring lidmaatschap Staten’ (A.B. 2010 no. 87) in werking getreden. In deze wet staat dat een lid van de Staten onder andere ophoudt lid van de Staten te zijn indien hij, na zijn toelating, bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een tijdelijke gevangenisstraf voor de duur van ten minste een jaar.'

Het is volgens Franco te betreuren, dat Thodé het constitutionele systeem verkeerd interpreteert en probeert de publieke opinie op basis daarvan te manipuleren. Weliswaar heeft de verkeerde interpretatie van de wet ertoe geleid dat Thodé zelf problemen heeft met Justitie, aldus Franco.

Conservation Internationaal Suriname gaat jaar samenwerken met Bauxiet Instituut

CI-S en BIS gaan schade in uitgemijnde gebieden Alco inventariseren

 
Het Bauxiet Instituut Suriname (BIS) en Conservation International Suriname (CI-S) gaan voor een jaar samenwerken. De samenwerking heeft alles te maken met de sluiting van de Suralco-raffinaderij en het vertrek van multinational Alcoa uit het land. Beide zullen de status van de aangerichte schade, verstoring en vervuiling in de door Alcoa gebruikte mijngebieden, inventariseren. De milieubeheersings-en herbestemmingsplannen van de Alcoa, zullen worden beoordeeld en geanalyseerd tegen internationaal geldende criteria en standaarden in de sector. Dit berichten CI-S en BIS vandaag, zaterdag 23 april 2016, in een persbericht.

BIS-directeur Rita Vaseur-Madhoeban en CI-S-directeur John Goedschalk hebben een intentieverklaring voor de samenwerking getekend (zie foto - Bron: CI-S).

Het optimaal herstel van de natuur in de voormalige bauxietwinningsgebieden is het voornaamste doel. Zowel Vaseur-Madhoeban als Goedschalk is het eens dat de verdere ontwikkeling van het land voorop staat 'en dat er een zo deugdelijk mogelijk resultaat moet worden bereikt voor de uitgemijnde gebieden'.

Ze willen dat afhankelijk van de nieuwe bestemming van deze gebieden, de natuur optimaal herstelt, waardoor de nieuwe bestemming duurzaam voordeel kan bieden voor de ontwikkeling van het land.

De Amerikaanse multinational Alcoa heeft in oktober vorig jaar zijn vertrek uit Suriname aangekondigd. BIS moet namens de minister van Natuurlijke Hulpbronnen toezien dat Alcoa zijn verplichten ten opzichte van Suriname nakomt. De rehabilitatie- en sluitingsactiviteiten van alle vervuilde, verstoorde en uitgemijnde gebieden spelen daarbij een belangrijke rol, zeggen beide organisaties in een persbericht.

CI-S zal technische hulp verlenen door haar internationaal netwerk en ervaring met zowel rehabilitatieprocessen als het werven van fondsen voor herstel in de mijnbouwsector beschikbaar te stellen.

Minister Badrising tekent voor Suriname in New York VN Klimaatverdrag Parijs

Het akkoord van Parijs moet opwarming aarde beperken tot maximaal twee graden Suriname heeft gisteren in New York in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties het klimaatakkoord getekend, dat vorig jaar in Parijs werd bereikt. Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken (zie foto - Bron: UN Photo/Rick Bajornas), die president Desi Bouterse vertegenwoordigde, zette haar handtekening onder het document, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 23 april 2016.

Vier maanden na de euforie van Parijs zijn vertegenwoordigers van meer dan 175 landen neergestreken op de VN-hoofdzetel voor een symbolische hoogmis die nogmaals moet onderstrepen dat de wereld het tijdperk van de vervuilende energie achter zich wil laten. Nooit eerder ondertekenden zoveel landen op één dag tijd een nieuw internationaal akkoord. 'Dit is een historisch moment', sprak VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon.

Behalve de VN-baas geven ook de Franse president François Hollande en VN-klimaatambassadeur Leonardo Di Caprio acte de présence. Hollande, gastheer in Parijs, zet als eerste zijn handtekening. Het Franse staatshoofd beklemtoonde 'de urgentie' van de strijd tegen klimaatverandering en vroeg de wereld om de daad bij het woord te voegen .

China en de Verenigde Staten, de twee grootste vervuilers ter wereld, werden vertegenwoordigd door vicepremier Zhang Gaoli en minister van Buitenlandse Zaken John Kerry.

'Dit is verreweg het grootste aantal landen dat ooit op dezelfde dag een internationaal akkoord heeft getekend', stelde Ban Ki-moon.De participatie van zoveel landen en de aanwezigheid van zoveel regeringsleiders laat er volgens hem geen twijfel over bestaan dat de internationale gemeenschap vastberaden is om acties te ondernemen tegen klimaatverandering. Ban Ki-moon was ook zeer ingenomen met de sterke vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen bij de ondertekening. Deze groepen zijn van cruciaal belang om de doelstellingen van het Parijs Akkoord te realiseren.

Het akkoord van Parijs moet de opwarming van de aarde beperken tot maximaal twee graden in vergelijking met het pre-industriële niveau. Wetenschappers stellen dat de ingediende nationale plannen niet zullen volstaan en dat er nog extra maatregelen nodig zullen zijn om binnen die limiet te blijven. Historisch aan de deal in Parijs is echter vooral dat voor het eerst de hele wereld een klimaatakkoord omarmt.

Het akkoord wordt bindend wanneer 55 procent van de landen die samen goed zijn voor minstens 55 procent van de wereldwijde uitstoot het verdrag heeft geratificeerd. Gehoopt wordt dat die drempel reeds eind dit jaar wordt gehaald. Vijftien, voornamelijk kleinere eilanden, voegen meteen de daad bij het woord en dienen vrijdag reeds hun ratificatie-instrumenten in.

December vorig jaar stemden in Frankrijk 196 landen voor goedkeuring van het klimaatverdrag. De belangrijkste doelstelling is om de stijging van de temperatuur op aarde te houden beneden 2 graden Celsius, maar het ultieme streven is 1,5 graden Celsius. Het verdrag treedt in werking 30 dagen nadat tenminste 55 landen, wat neerkomt op 55 procent van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, het akkoord in hun wetgeving hebben opgenomen en de ratificatiedocumenten bij de VN hebben gedeponeerd.

Als alle landen die vandaag getekend hebben de volgende stap doen op nationaal niveau en het verdrag ratificeren, zal het vereiste aantal bereikt worden dat nodig is om het Parijs Akkoord in werking te doen treden', aldus de VN-chef.(Red. De Surinaamse Krant/Het Laatste Nieuws/de Ware Tijd/VN)

Door afsplitsing binnen Politiebond aangehaalde misstanden zijn niet bekend bij korpsleiding

Misstanden in politiekorps vermeld in motie ingediend door 'vernieuwings- beweging' tijdens recente bondsvergadering


In een motie, ingediend vorige week tijdens een ledenvergadering van de Politiebond, waarin tientallen politieambtenaren van de zogenoemde vernieuwingsbeweging binnen de Politiebond hun ongenoegen uiten over het niet functioneren van het bondsbestuur, wordt een aantal misstanden binnen het Korps Politie Suriname aangekaart. Maar, korpschef Agnes Daniel zegt vandaag, zaterdag 23 april 2016, in de Ware Tijd, dat de klachten noch door het bondsbestuur noch door de klagende politieambtenaren aan haar zijn gemeld.Ze wil echter nauwelijks inhoudelijk op de geconstateerde misstanden reageren.

Leden klagen onder meer over de onhygiënische toestand bij de politiepost Geyersvlijt. Er heerst daar een  rattenplaag. Volgens Daniël is dit probleem eerder aan de orde is geweest en zijn er al maatregelen genomen. Het personeel heeft instructies ontvangen over het in stand houden van een hygiënische situatie. Het probleem is recentelijk niet onder haar aandacht gebracht, maar ze geeft toe, dat de huidige situatie haar niet bekend is. 'Maar, ik heb mijn mensen al op onderzoek uitgestuurd.'

De leden klagen ook over een maatregel van de korpsleiding, waarbij overuren niet meer zullen worden uitbetaald, maar worden opgenomen in de vorm van compensatiedagen. Dit is volgens hen tegen de Personeelswet en het Politiehandvest. Daniël bevestigt, dat de korpsleiding een dergelijke instructie heeft gegeven als gevolg van de bezuinigingen. Ze wilde deze maatregel echter niet met de Ware Tijd bespreken, omdat het een interne aangelegenheid betreft.

Ook op de overige misstanden die in de motie worden genoemd wilde de korpschef niet reageren. Deze misstanden hebben de leden van de vernieuwingsbeweging van de politiebond aangekaart om aan te tonen, dat het bondsbestuur niets voor zijn leden doet en hen in de kou laat. Bondsvoorzitter Robby Ramjiawan vindt echter, dat deze klachten niet bij het bondsbestuur thuishoren, maar bij de korpsleiding.

Dodental aardbeving Ecuador blijft oplopen: 602 doden geborgen

113 Mensen leven onder puin vandaan gehaald


Ecuador kampt met voedsel-, water- en medicijntekorten


Het dodental als gevolg van de aardbevingen in Ecuador blijft maar oplopen. De autoriteiten van het Zuid-Amerikaanse land hebben tot nu toe 602 doden en 130 vermisten geteld, meldde CNN gisteren (lokale tijd), zo berichten vandaag, zaterdag 23 april 2016, diverse media in Nederland. Daarnaast zijn 12.492 mensen gewond geraakt en worden 26.091 mensen elders opgevangen omdat hun huizen vernield zijn. 113 Mensen konden levend onder het puin worden gehaald. 

In totaal zijn 6.998 gebouwen door de aardbevingen verwoest en 2.740 beschadigd. 281 Scholen kunnen niet meer gebruikt worden vanwege schade. Het ruimen van puin gaat nog steeds door in de hoop overlevenden te vinden hoewel die kans, zes dagen na de eerste aardbeving, hoe langer hoe kleiner is.
Bovendien kampt het land met voedseltekorten. Ook is er nauwelijks water en zijn er medicijnen nodig.

Bijna een week geleden werd Ecuador voor de eerste keer opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7,8. Daarop volgden woensdag en donderdag nieuwe aardbevingen met een kracht van respectievelijk 6,2 en 6,0.


Om de kosten van de aardbeving te kunnen betalen heeft president Rafael Correa aangekondigd de belastingen tijdelijk te verhogen. Dat moet 600 tot 900 miljoen euro opbrengen. De door de aardbeving getroffen gebieden worden vrijgesteld van de belastingverhoging.

De Wereldbank zei gisteren het land 150 miljoen dollar (130 miljoen euro) te lenen om slachtofferhulp te versnellen, zoals de aanvoer van water, voedsel en medicijnen. Meer dan 26.000 mensen hebben hun huis verloren. In een verklaring zegt de vicepresident van de Wereldbank Latijns-Amerika Jorge Familiar: 'Door dit project stimuleren we de aankoop en verspreiding van non-foodartikelen, zoals chirurgisch gereedschap, medische instrumenten en mobiele ziekenhuizen.'


Ministerie van OW wil negen houten bruggen beschermen door plaatsen tonnagebeperkingsborden

Het gaat om bruggen in de weg tussen Zanderij en Apoera

Overbeladen trucks veroorzaken schade aan bruggen


Het ministerie van Openbare Werken is begonnen met het plaatsen van borden waarop het maximumgewicht staat vermeld van voertuigen die gebruik mogen maken van sommige bruggen in het binnenland. Het gaat om negen houten bruggen in de weg tussen Zanderij en Apoera. Dat meldt Raoel Swedo, hoofd Voorlichting van het ministerie, zo bericht de Ware Tijd vandaag, 23 april 2016.

Er zijn inmiddels bij de bruggen van Witagron en Tibiti tonnagebeperkingsborden aangebracht. De tonnagebeperking is acht en tien ton (zie bord - Bron: Red. De Surinaamse Krant), afhankelijk van de staat van de brug. 'De handhaving zal geschieden in overleg met de politie en de districtscommissaris. Er zijn bruggen die in slechte staat verkeren. Overbeladen en zwaarbeladen vrachtwagens veroorzaken schade aan de rails of het brugdek', zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer.

Met de actie tracht het ministerie de bruggen die het binnenland met de stad verbinden te beschermen.

'Elke schade aan de infrastructuur kan voor verzwakking van een brugconstructie zorgen. De overheid moet veelal voor het herstel betalen, omdat veroorzakers van de schade vrijwel niet te achterhalen zijn', zegt Wip. Hij heeft daarom een oproep gedaan aan mensen om elke overtreding met zoveel mogelijk informatie te melden bij onder meer het districtscommissariaat. Wip zegt verder, dat volgens de wet straffen zullen worden opgelegd.

Ministerie van TCT spreekt met toerismeautoriteiten uit Frans-Guyana

Suriname wil banden met Frans-Guyana op gebied van toerisme versterken


Een delegatie van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft een ontmoeting gehad met toerismeautoriteiten uit Frans-Guyana. Er werd onder meer gesproken over de samenwerking tussen beide landen op het gebied van grensoverschrijdend toerisme en Amazone toerismeattracties. Ook knelpunten wat betreft eerdere samenwerking, transport, visa en verzekeringskwesties, zijn aan de orde gekomen, zo laat het ministerie in een vrijdag 22 april 2016 uitgebracht persbericht weten.

Er zijn afspraken gemaakt en voor beide landen is een goede basis gemaakt voor de toekomst, aldus TCT. Suriname en Frans-Guyana zullen in mei een Memorandum of Understanding tekenen om de relatie met betrekking tot toerisme te verstevigen.

De Surinaamse delegatie heeft gesproken over de mogelijkheden van samenwerking tussen Suriname, Frans-Guyana, Guyana en Braziliëmet betrekking tot ecotoerisme in het Amazonegebied. Dit initiatief moet nader uitgewerkt worden.

De Surinaamse afvaardiging bestond uit de minister van TCT, de directeur van TCT, de onderdirecteur van Toerisme en de directeur van de Stichting Toerisme Suriname. De Franse delegatie was onder leiding van de president van het Le Comité du Tourisme de Guyane, Alex Madeleine, de directeur Alex Bathilde van Toerisme en vertegenwoordigers van de Franse ambassade in Paramaribo.

Man vermoordt zijn vriendin en begraaft haar op achtererf woning

Politie graaft vrouw op op perceel aan Rijsdijkweg


De politie heeft aan de Rijsdijkweg in het district Para, niet ver van Bernharddorp, gisteravond het lichaam van Naomi Dhanradj (32) opgegraven. De vrouw is vermoord door haar vriend M.P. en begraven op het achtererf, zo bericht Starnieuws vanochtend, zaterdag 23 april 2016.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat de man de politie heeft verteld waar hij de vrouw had begraven. De man heeft bekend haar om het leven te hebben gebracht. Hij is aangehouden. Er kon nog geen nadere informaties worden verkregen.

Familie, vrienden en buurtgenoten hebben geschokt gereageerd op dit drama.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Door president Bouterse gepresenteerd urgentieplan moet nog doorberekend worden door Planbureau

Jogi (VHP): 'De president lijkt radeloos en het volk knollen voor citroenen te willen verkopen'


Het gisteren in het parlement door president Desi Bouterse gepresenteerde 'Surinaams plan voor crisisbeheersing en aanzet tot transformatie van de economie' moet nog doorgerekend worden door het Planbureau. De president, vicepresident Ashwin Adhin en minister Gillmore Hoefdraad legden uit, dat het om een Surinaams plan gaat en dat het niet door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt gedicteerd, zo schrijft Starnieuws vandaag, zaterdag 23april 2016.

Oppositieleden zeiden, dat de president vorige week had aangegeven dat het plan vrijdag gepresenteerd zou worden, maar dat ze nog niets op papier hadden gezien. De discussie over de inhoud zal gevoerd worden, wanneer het plan af is en beschikbaar wordt gesteld aan de volksvertegenwoordiging, zo liet Bouterse weten.

Bij interruptie uitte VHP-Assembleelid Mahinder Jogi zijn ongenoegen er over, dat de president vroeg om de vergadering te schorsen, zodat afgestemd kon worden met ministers over te geven  antwoorden. Bouterse, ministers, de Assembleevoorzitter en diverse coalitieleden gingen echter naar het Onafhankelijkheidsplein om ondersteuners van de regering toe te spreken. Jogi stelde, dat de president radeloos lijkt en het volk knollen voor citroenen wil verkopen. NDP-fractieleider André Misiekaba reageerde hierop door te beweren, dat er minimaal 4.000 mensen op het plein waren en het ook om het volk zou gaan. Een volkspresident spreekt dan de massa toe, aldus de volgeling van Bouterse.

Bouterse zei, na een vijf kwartier durende schorsing, dat het om een vrij gecompliceerd en belangrijk onderwerp gaat. In eerste instantie was aangegeven, dat het plan gepresenteerd zou worden aan De Nationale Assemblee. Na beraad in regeringsverband bleek dat de zaak niet zo eenvoudig was als was gedacht. Er is gekeken naar programma's van landen uit Afrika en Europa, die succesvol hervormingen hebben doorgevoerd, sprak de president. De regering wil een gedegen programma presenteren, waarbij deskundigen nationaal en internationaal betrokken zijn. De tijd was te kort om een volwaardig geïntegreerd plan af te krijgen, waarbij zaken doorgerekend zijn. Bouterse zei, dat alle gegevens die verzameld zijn, gegeven worden aan het Planbureau. Wanneer het plan aan het college verstrekt wordt, moeten er geen misverstanden zijn, aldus Bouterse.

Het gaat om een urgentieprogramma met maatregelen tot eind van dit jaar. Het plan zal ook verstrekt worden aan de Sociaal Economische Raad (SER). Het ligt in de bedoeling dat hieruit een Meerjaren Ontwikkelingsprogramma zal voortvloeien voor 2017 tot 2021.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

'Oliestromem naar Curaçao en terug' volgens OM Rotterdam reden invallen op eiland

Openbaar Ministerie in Rotterdam terughoudend met verstrekken informatie


Het is nog altijd niet echt duidelijk waarom Justitie in Nederland op Curaçao invallen heeft laten doen in de zaak Andante. 'Oliestromen naar Curaçao en terug', is alles wat woordvoerster Marieke van der Molen van het Functioneel Parket in Rotterdam wil zeggen als het Antilliaans Dagblad vraagt naar het onderwerp van het onderzoek, zo schrijft het dagblad zaterdag 23 april 2016.

Er werden in de afgelopen week zes doorzoekingen gedaan op Curaçao. 'Bij drie personen, twee bedrijven en een rechtspersoon. Er is ook een doorzoeking geweest bij een nevenvestiging in Zwitserland.' Namen wil Van der Molen echter niet noemen.

Op Curaçao worden twee bedrijven en drie personen verdacht in het onderzoek rond vervuild afval van het asfaltmeer: Asphalt Lake Recovery (ALR), directeur Jason Debrot, oud-directeur Karel Aster, een man met de naam Schep en het bedrijf Taryna Corporation. Het zou gaan om overtreding van de Nederlandse milieuvoorschriften. Dat zei advocaat Thomas van Aardenburg van ALR eerder deze week.

Statenlid Moses leidster nieuwe Curaçaose partij Movementu Progresivo

Partij neemt in september deel aan verkiezingen


De nieuwe beweging van onafhankelijk Statenlid Marilyn Moses doet onder de naam Movementu Progresivo mee aan de verkiezingen in september. De akte van oprichting van de vereniging werd donderdag bij de notaris ondertekend, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 23 april 2016.

Moses wordt zelf leidster van de partij. Wie er verder op de verkiezingslijst komen te staan kon zij gisteren nog niet zeggen.

'Een commissie bepaalt op basis van de interesse voor bijvoorbeeld een ministerspost of een functie als parlementariër wie op welke plek op de lijst komt.' Eerder liet zij al wel weten de beweging op te richten met een groep jonge, dynamische, bekwame en integere mensen.

Movementu Progresivo zal binnenkort de speerpunten van haar programma bekend maken. Moses was tot november vorig jaar nog een van de fractieleden van PAIS. Haar beslissing om met de partij te breken, kwam totaal onverwacht en daarmee verloor het kabinet-Whiteman de steun van een meerderheid in de Staten.

Minister Hoefdraad: 'IMF-lening is niet voor de overheid, maar voor de CBvS als betalingsbalanssteun'

'Lening geeft ruimte voor Centrale Bank om te kunnen interveniëren' 
  

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft gisteravond in De Nationale Assemblee duidelijk gemaakt, dat de lening van 478 miljoen Amerikaanse dollar van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet bestemd is voor de overheid, maar voor de Centrale Bank van Suriname (CBvS) als betalingsbalanssteun. De monetaire reserve wordt hiermee ondersteund. Niets gaat naar de begroting van de Staat. Dit bedrag zal niet geboekt worden als staatsschuld, zei Hoefdraad aldus Starnieuws vanochtend, zaterdag 23 april 2016.

Deze steun, die in delen aan de CBvS wordt overgemaakt, geeft de ruimte om te kunnen interveniëren. De rente is 1,05%, een van de laagste percentages die kan worden verkregen, benadrukte Hoefdraad. Deze lening geeft de CBvS volgens de minister een behoorlijke buffer om de monetaire en wisselkoerspolitiek met de nodige rust uit te kunnen voeren.

De andere leningen komen van de ontwikkelingsbanken, die zijn gericht aan de overheid. Deze kunnen budgettaire steun zijn of een investeringslening. De rente komt nooit boven de 3% zei Hoefdraad.

Samen met de leningen wordt ook technische assistentie gegeven om onder andere het institutionele kader te versterken, wetgeving aan te passen en gezondmaking van parastatale instellingen. De overheid wil gaan naar een betere efficiëntie van het sociaal programma. Met kleine ingrepen in de gezondheidszorg kan ook nog eens 50 miljoen bespaard worden op jaarbasis. De internationale banken - Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, Wereldbank en de Caribbean Development Bank -  hebben veel expertise waar de regering gebruik van wil maken.

Een delegatie van de Islamic Development Bank (IDB) is deze dagen op bezoek in Suriname. De besprekingen worden vanochtend afgesloten. De minister zei optimistisch te zijn over de geluiden van ondersteuning. De vertegenwoordigers van de IDB hebben een telefoonconferentie gehouden met het IMF.  Er is veel ondersteuning toegezegd, aldus Hoefdraad, en gedacht wordt aan het verstrekken van zachte leningen.

Een van de werkarmen van de Islamic Development Bank zal helpen met het financieren van de importen van basisgoederen, medicijnen en de import van onder andere materialen voor de EBS en waterleiding. 'Het is een behoorlijke handreiking en dat zal natuurlijk helpen bij de ademruimte die wij zo hard nodig hebben dit jaar', sprak Hoefdraad.

Suriname wordt regionaal trainingscentrum voor reddingswerkers

Hoofd NCCR: 'Suriname heeft aardig wat ervaring op gebied van reddingsoperaties op land'...

...maar een bijna 1 jaar vermiste heli en 2 inzittenden kan niet worden gevonden


Suriname zal binnen niet al te lange tijd beginnen te functioneren als een trainingscentrum voor reddingswerkers uit de regio. 'Het zal voornamelijk gaan om ‘search and rescue’ trainingen aan land. Het overkoepelende lichaam van de rampen beheersingsorganen van het Caribisch gebied (CDEMA, Caribbean Disaster Emergency Management Agency) en zijn partners hebben hiervoor goedkeuring gegeven', zegt Jerry Slijngard, hoofd van Suriname’s rampenbeheersingsorgaan (NCCR, Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing), zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 23 april 2016.

Slijngard nam deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van CDEMA waarbij afspraken zijn gemaakt over hoe de landen elkaar het best kunnen ondersteunen in noodsituaties. Volgens hem heeft Suriname al aardig wat ervaring op het gebied van reddingsoperaties aan land.

'Nu zullen wij de zaak uitbouwen, opdat onder anderen reddingswerkers uit de regio hier kunnen participeren in trainingen, gebruikmakend van onze faciliteiten.'

De recente dodelijke aardbeving in Ecuador werd ook besproken en CDEMA heeft afgesproken dat er gezamenlijk assistentie zal worden verleend indien er gevraagd wordt om hulp.

Verder is er in diverse Caribische landen sprake van ernstige droogtes in verband met het klimaatverschijnsel El Niño. 'In Suriname hebben wij ook te maken gehad met de effecten van El Niño, met droogtes voornamelijk in het achterland. Daarnaast is er sprake van veel rukwinden. In Wageningen hebben wij deze week het meest recente geval gehad', aldus Slijngard.

Het is in dezen wrang te moeten constateren, dat het dit weekeinde elf maanden (!) geleden is, dat een Hi-Jet helikopter en de twee inzittenden - de Nederlandse piloot Donavan van Embricqs en zijn Surinaamse collega mechanicus Noy Kertodikromo - vermist raakten in het binnenland van Suriname. Tot op heden is geen spoor van de helikopter en beide inzittenden gevonden door welk overheids reddingsteam dan ook.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

President Bouterse kondigt valutaveiling aan op woensdag 27 april

'De vijand is erin geslaagd om de malafide en de bonafide cambio's door elkaar te gooien'


President Desi Bouterse heeft gisteravond in De Nationale Assemblee aangekondigd, dat woensdag een valutaveiling gehouden zal worden. Hij beweerde, dat het negatieve syndroom dat gecreëerd is rond het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de koers heeft opgedreven naar Srd 8 voor een Amerikaanse dollar. Volgens Bouterse zijn mensen die na de valutaveilingen het hardst schreeuwen dat alles goed is gegaan, bezig er alles aan te doen om de regering naar huis te sturen, zo schrijft Starnieuws vanochtend, zaterdag 23 april 2016.

Bouterse zei eerder, op een persconferentie op 13 april, dat hij de koers omlaag zou brengen. Hij claimde gisteravond, dat hij ervoor gezorgd heeft, dat de koers nu naar Srd 6,30 is gezakt op de parallelmarkt. Als hij gewild had, was de koers nog lager uitgekomen, maar er moet rekening gehouden worden met mensen die geïnvesteerd hebben. Er moet een balans gevonden worden wat de koers moet zijn, aldus de president.

'De vijand is erin geslaagd om de malafide en de bonafide cambio's door elkaar te gooien. En wij gaan er gevoeglijk van uit, dat zij die altijd na de veilingen het hoogste woord hebben hoe alle dingen goed zijn gegaan, zand strooien in uw ogen', sprak Bouterse.

Hij zei in deze periode ervaren te hebben, dat hij 'met een aantal bonafide jongens beter in staat is, in staatsbelang binnen het concept van hun business zaken te doen, dan mensen die dubbele agenda's op nahouden'. Volgens het staatshoofd worden de stoelpoten door hen weggezaagd.

'Woensdag wordt weer een veiling gehouden. Gelooft u mij, heel wat vijanden van dit volk zijn niet waar u ze zoekt. Er zijn een paar mensen die niet goed bezig zijn met dit land. Maar, het neemt tijd. Een aantal van ons hier weten wat er aan de hand is. Maar,wanneer wij geloven waarmee wij bezig zijn, dan gaan ook dezen het onderspit moeten delven. U hebt geen idee. U hebt geen idee waarmee men bezig is en op welk niveau om alleen maar ervoor te zorgen dat deze regering naar huis gaat', beweerde Bouterse, zonder concreet te worden, maar het te laten bij zijn gebruikelijke suggestieve retoriek en daarmee willens en wetens een sfeer van een zekere spanning te creëren.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Politie moet NDP-aanhang en actievoerders 'We zijn Moe' uit elkaar houden

Over en weer provoceren groepen elkaar door het scanderen van leuzen

(Bron foto's: Luiz Paulo/Facebook)

Na wat aanvankelijk een magere opkomst leek te worden, was gistermiddag, vrijdag 22 april 2016, rond vijf uur ’s de aanhang van president Bouterse op het Onafhankelijkheidsplein behoorlijk aangezweld, aldus de Ware Tijd, die eerder had bericht over een geringe aanhang. De achterban had zich naar het plein begeven om het staatshoofd steun te betuigen bij de presentatie van het herstelplan van het Internationaal Monetair Fonds, IMF.


Al gauw bleken de aanvankelijk twintig agenten die op de been waren niet voldoende. Toen president Bouterse het parlement, tijdens een schorsing van de vergadering, verliet om zijn achterban toe te spreken was de opkomst al aanzienlijk aangegroeid. Het staatshoofd hield zijn aanhang voor dat het land op dit moment een beproeving doormaakt.Bouterse riep zijn aanhang op haar geloof te vestigen op God.

Zo'n dertig geüniformeerde agenten en dertig manschappen van de Mobiele Eenheid waren ter plekke om een scheidslijn te vormen tussen de menigte van de NDP en de ondersteuners van 'We zijn Moe'. Nog voordat de groep onder leiding van Curtis Hofwijks dicht bij het Assembleegebouw kwam werd zij gesommeerd niet verder te gaan. Met leuzen van deze groep weg, 'de Moordenaar' en 'weg met Bouta', was de aanhang van de president niet te houden. De politie moest steeds weer de menigte weerhouden om de oversteek te doen elkaar in de haren te vliegen.

(Bron foto: NDP)
Hoewel de NDP bekend staat om het op de been brengen van grote massa's, was het aantal mensen - volgens woorden van NDP-fractievoorzitter André Misiekaba vanavond in het parlement zouden er rond de 4.000 NDP'ers aanwezig zijn geweest... - op het plein voor raadsadviseur Winston Lackin niet het beeld, dat de NDP terrein aan het verliezen is. De aanwezigen waren afkomstig uit de rangdistricten. Het binnenland was bijvoorbeeld niet gemobiliseerd alleen om de kosten te drukken, beweerde Lackin om een excuus voor het aantal opgedraven NDP-aanhangers te verdedigen.

De Bouterse sympathisanten werden met de bus vervoerd, voorzien van vlaggen, protestborden, drank en snacks. Ambtenaren op sommige ministeries mochten het werk eerder verlaten om deel te nemen aan de ondersteuning van de president.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Olympisch zwemmer Renzo Tjon A Joe hoopt een baken voor Suriname te worden