dinsdag 26 april 2016

VES-voorzitter: 'Het urgentieplan van de regering is incompleet'

Ramautarsing mist gedachten over hoe productie en export te verhogen


Het zogeheten urgentieplan van de regering om het land uit de huidige crisis te helpen is incompleet. Het belangrijkste hiaat in wat president Desi Bouterse aan het parlement en de samenleving afgelopen vrijdag presenteerde is de vraag hoe de regering van plan is de productie en export te verhogen. 

'Opeenvolgende regeringen hebben dit laten liggen. Ik maak mij zorgen dat er ook nu weinig aandacht hieraan geschonken is door de president in zijn toespraak. Laat het duidelijk zijn, dat als wij niet meer gaan produceren en exporteren, wij niet in staat zullen zijn de honderden miljoenen dollars aan leningen terug te betalen. Ook zullen al onze sociale voorzieningen die wij rijker zijn geworden de laatste jaren niet behouden kunnen worden', waarschuwt Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten (VES), vandaag, 26 april 2016, in de Ware Tijd.

Hij hoopt daarom, dat de regering alsnog terug zal komen met een gedegen uiteenzetting van hoe de productie en export gestimuleerd zullen worden in haar geïntegreerd crisisplan dat nog niet is afgerond.

'Ondernemers kun je niet stimuleren slechts door geen belastingen te heffen op investeringsgoederen. Ze hebben veel meer diepgang nodig. Er moet per branche worden gepland. De regering moet bijvoorbeeld met de rijstverbouwers afstemmen wat ze moeten doen, en wat ze in ruil daarvoor tegemoet kunnen zien van de overheid.'

Hij doet een beroep op vooral de vertegenwoordigers van de private sector die zitting hebben in de Sociaal Economische Raad en op de leden van het Planbureau, om sterk de nadruk te leggen op de behoeften van de productiesector.

Fundashon Vishon Bándabou (ViBa) zet haar demonstratie op Koningsdag door

Stichting negeert waarschuwing premier Whiteman dat regering geen protestacties tolereert

 
Ondanks de waarschuwing van minister-president Ben Whiteman (PS) dat de regering geen protestacties accepteert op Koningsdag, zet Fundashon Vishon Bándabou (ViBa) haar demonstratie morgen door. Het is echter niet de bedoeling om de orde te verstoren, zoals de premier het gisteren verwoordde in zijn persconferentie, zo schrijft vandaag, dinsdag 26 april 2016, de Amigoe.

De stichting wil ‘een passieve protestactie, zonder geweld’ houden, meldt ViBa-voorzitter Selfrin Sambo. Tijdens een gesprek vanochtend  tussen ViBa en de politie afgesproken dat het protest onder begeleiding van de politie plaatsvindt, aldus Sambo.

'Op Koningsdag, morgen gaan wij onze ontevredenheid uiten door te protesteren in Punda en Otrobanda', aldus Sambo.

ViBa, die opkomt voor de bevolking van Bándabou heeft in de afgelopen dagen op haar Facebookpagina (zie hieronder) de bewoners van Bándabou opgeroepen om samen met de stichting te gaan protesteren. Sambo zegt dat ‘Bándabou niet meer stil gaat zitten en wachten op verandering’.Om het complete artikel te lezen hier klikken.

Achttien koninklijke lintjes op Curaçao

Gouverneur George-Wout reikt onderscheidingen uit


Achttien personen hebben vanochtend, dinsdag 26 april 2016, uit handen van gouverneur Lucille George-Wout een koninklijke onderscheiding gekregen. Zeventien daarvan ontvingen hun lintje op het Paleis van de Gouverneur, aldus de Amigoe.

Bankier Anthony Owers (bij bevordering), componist Jacobo Gregory Colina, zakenman Ram Boolchand Nandwani en oud-zeiler Cor van Aanholt zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De achttiende onderscheiding is op Marinebasis Parera aan kapitein-luitenant-ter-zee Gerard Hekkers uitgereikt, die tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden is benoemd (zie foto - Bron: Amigoe).

Het is voor de tweede keer dat Owers een koninklijke onderscheiding krijgt. In 2006 werd hij benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Hij is bekend als atleet en bankier, maar is ook actief als penningmeester van talrijke sociale organisaties op het eiland.

Colina komt uit de muziekwereld en is componist van vooral lokale muziekritmes zoals de tumba, de wals en seú, maar ook op jazzgebied is hij actief. Hij is vooral bekend van zijn deelname aan het jaarlijkse tumbafestival, waar hij geregeld in de prijzen valt.

Nandwani, directeur/eigenaar van Boolchand’s, heeft zich jarenlang ingezet voor de ontwikkeling van Punda, terwijl hij ook bijgedragen heeft aan talrijke sociale organisaties. Hij is ook jarenlang actief als honorair consul van India.


Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

C.B.G. van Aanholt
J.G. Colina
R.D.B. Nandwani

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, bij bevorderin
g
A.W. Owers

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarde
n
E.G.J. Hekkers

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

F.M. Hanze
R.C. Hato
Y.A. Isidora-Gumbs
M.M. Jansen-Liberia
E.E. Leonard Bryan
T.A. Martina
D.E. Mourillon
M.E. Ricardo
R.I.C. Samson
E.B. Wederfoort
R.F.M. Wijngaarde
A.J. de Wit
K. van Zwieten

Voor het complete artikel klik hier.

Stukken ontwerp-Landsverordening inzake Oostpunt onbruikbaar door onleesbaar gemaakte teksten

Stichting Carmabi: 'We zijn hier niets mee opgeschoten'

Minister Camelia-Römer: 'Misschien is er inderdaad te veel tekst blanco gemaakt'


De overheid bleef zich tot het hof verzetten tegen een LOB-verzoek (Landsverordening Openbaarheid van Bestuur) van Stichting Carmabi. Uiteindelijk heeft de overheid nu op bevel van het hof inzage gegeven in alle relevante stukken die zijn gebruikt bij de ontwerp-Landsverordening voor de concept-bestemmingswijziging van Oostpunt. In de stukken blijkt zoveel blanco gemaakt, ‘uit privacybescherming van ambtenaren’, dat deze volgens Carmabi ‘onleesbaar en onbruikbaar’ zijn, zo bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 26 april 2016.

'We zijn hier niets mee opgeschoten.' De stichting vraagt zich af of zij wel alle stukken heeft gekregen en beraadt zich over vervolgstappen.

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Suzy Camelia-Römer (PNP) geeft aan dat er misschien inderdaad te veel blanco is gemaakt. 'Ik heb gisteravond ook opgevangen dat er mogelijk te veel blanco is gemaakt en daarom vandaag reeds intern de opdracht verstrekt om daar nogmaals naar te kijken. Men zal dus kijken of er mogelijk meer informatie vrijgegeven kan worden. Onze juristen hebben overigens een week de tijd genomen om te toetsen welke gegevens conform het vonnis, wel of niet vrijgegeven konden worden. Dit met het oog op privacybescherming van ambtenaren waarbij informatie niet herleidbaar mag zijn tot opvattingen van specifieke personen.'

Ze benadrukt ‘transparantie binnen de wettelijke kaders’ voor te staan.

Klik hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Advent Ziekenhuis op Curaçao in bezit van vereiste vergunningen voor Damacor

Advocaat ziekenhuis: 'Daar waar de tegenpartij anders beweert, ziet zij dat verkeerd'


'Het Advent Ziekenhuis beschikt over alle vereiste vergunningen voor de activiteiten te Damacor.' Dat zegt advocaat Arndt van Hoof vandaag, dinsdag 26 april 2016, in de Amigoe, in reactie op vragen over de bodemprocedure die een omwonende van het Advent Ziekenhuis in de wijk Damacor onlangs aanhangig maakte. 'Alle relevante overheidsdiensten zijn volledig op de hoogte. Daar waar de tegenpartij anders beweert, ziet zij dat verkeerd', aldus Van Hoof. 

Een wijkbewoonster is een rechtszaak gestart tegen de zorginstelling. In september vorig jaar trok ze aan de bel, omdat de kliniek volgens haar willens en wetens in strijd met de wet zou handelen. Hierdoor ondervindt de vrouw last van bezoekers die voor haar deur parkeren. Naar eigen zeggen zouden ook andere omwonenden last hebben van de parkeerproblemen.

In het verzoekschrift voor de bodemprocedure schrijft haar advocaat, Melrose Bloem, dat het Advent Ziekenhuis niet de vereiste vergunningen zou hebben. Ook zou er voor een aantal kavels in de villawijk een gevestigde erfdienstbaarheid gelden. Zo ook voor de vier kavels van de voormalige Taams Kliniek, waardoor er nooit een ziekenhuis gevestigd had mogen worden op de percelen. Dit is in strijd met het karakter van de villawijk Damacor.

De koper van de percelen, Antillean Adventist Hospital, oftewel het Advent Ziekenhuis, kocht die in mei 2015 toen de kavels werden geveild na het faillissement van de Taams Kliniek. Ze zou tijdig op de hoogte zijn gesteld van de erfdienstbaarheid, stelt de eiseres.

Minister Siegfried Victorina van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft bevestigd dat de zorgvergunningen in december vorig jaar zijn verleend onder de voorwaarde, dat er wordt samengewerkt met het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos). Verder heeft hoofdinspecteur Ronny Cornelis van het ministerie van Economische Ontwikkeling verklaard, dat het ziekenhuis een stichting is, waardoor het ontheffing krijgt en geen vestigingsvergunning hoeft aan te vragen. Met betrekking tot de hindervergunning heeft secretaris-generaal Geraldine Christina van GMN op drie maart jl. schriftelijk bevestigd dat het ziekenhuis hier destijds nog niet over beschikte. Het is vooralsnog niet bekend of de instelling hier inmiddels wel over beschikt.

Volgens advocaat Van Hoof zijn alle vereiste vergunningen in orde. 'Voor wat betreft de erfdienstbaarheden hebben wij geen onderliggende bescheiden die de verstrekkende beweringen van de tegenpartij (er mag niets en het ziekenhuis moet dicht) staven.'

Voorzitter NDP-afdeling Paramaribo roept tot boycot Rapar Broadcasting Network

Ramahi beweert dat Dagblad Suriname etnische discriminatie en rassenhaat promoot...De voorzitter van de afdeling Paramaribo van de Nationale Democratische Partij (NDP), Laurens Ramahi, vraagt aan alle partijleden om het mediabedrijf Rapar Broadcasting Network (RBN) volledig te boycotten. Dit geldt voor onder andere de radio en televisie frequenties (89.7 FM en tv kanaal 5, Green Dot) en het Dagblad Suriname. Ramahi beweert, dat in het Dagblad Suriname etnische discriminatie en rassenhaat wordt gepromoot, zo schrijft hij in een vandaag, dinsdag 26 april 2016, persbericht.

Op de voorpagina van het Dagblad Suriname van vandaag wordt aangegeven hoe op hindostanen wordt gescholden op Facebook.

Ramahi beweert, dat de NDP de enige multi-etnische partij in Suriname is en deze gedachte is diepgeworteld in de partij ideologie. 'Wij zullen nimmer accepteren of toestaan dat bevolkingsgroepen worden gediscrimineerd in dit land. Dit wordt ten stelligste afgekeurd.'

Alle NDPers worden opgeroepen om met onmiddellijke ingang alle exemplaren van het dagblad te verzamelen en publiekelijk te verbranden om zo hun misnoegen kenbaar te maken.

Tevens doet de NDP een oproep op de minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising, om onmiddellijk de Marokkaanse regering op te roepen Faried Pierkhan’s benoeming tot honorair consul per direct in te trekken. 'Onze bevriende natie kan nimmer toestaan, dat deze persoon in een multi-etnische samenleving als de Surinaamse, etnische discriminatie en rassenhaat promoot', aldus Ramahi.

Econoom Samson zeer sceptisch over samenwerking met IMF

'Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt nooit meer goed'


Er is sinds de bewegingen van de regering richting het Internationaal Monetair Fonds (IMF), veel kritiek op de richting waarin de regering gaat. Vooral econoom Guillermo Samson is zeer sceptisch over een samenwerking met het IMF. De grote vraag is, geen IMF, wat dan wel, zo vraagt de redactie van het Dagblad Suriname zich vandaag, dinsdag 26 april 2016, af.

Minister van Financiën Gillmore Hoefdraad kondigde onlangs aan, dat er gesprekken zijn afgerond met vertegenwoordigers van de Islamic Development Bank, die bereid zijn voor meerjaren Ontwikkelingsprogramma’s 1,75 miljard Amerikaanse dollar ter beschikking te stellen.

Samson gevraagd naar hoe hij kijkt naar de bekendmaking van de minister, vraagt zich nu af, waarom de regering nog praat over een IMF-model, terwijl blijkt dat er andere mogelijkheden zijn. 'Waarom grijp je dit niet aan en ontwijk je het IMF? Dit is de vraag die men moet stelen als men logisch kan nadenken', zegt Samson.

Het IMF stelt haar geld ter beschikking om de Centrale Bank van Suriname te helpen en niet de Surinaamse burger. 'Hoefdraad heeft 1,1 miljard Amerikaanse dollar over de balk gegooid met interventies. Nu gaat hij die 478 miljoen ook over de balk gooien via interventies. Als hij het toen met meer dan een miljard niet heeft kunnen doen, wil ik graag weten hoe hij het nu met 478 miljoen zal doen. Waarom gaat men het nu met minder kunnen doen?', vraagt Samson zich af.

Aan de andere kant zijn het volgens Samson nog de zelfde corrumperingen die momenteel rond de president zitten. Er is nooit een onderzoek verricht naar al het verdwenen geld, laat staan het terug laten storten van het geld.
Er is verder geen vertrouwen meer naar de regering toe en naar de monetaire autoriteiten. Het is gebleken, dat niet de Centrale Bank governor, maar dat Hoefdraad vaststelt voor het hele land wat er met geleend geld zal gebeuren.

Er is ten slotte is er ook geen integraal programma om het geld aan te besteden. 'Men begint eerst te lenen, zonder zich af te vragen aan wat men het zal uitgeven. Er bestaat geen crisisprogramma van acht maanden. De president heeft uit het hoofd gesproken en kon op de vragen van de oppositie niet eens reageren', aldus Samson.

'Zal mij niet verwonderen dat Duiker werkzaam is op het Kabinet van de President'

Gajadien (VHP) heeft weinig vertrouwen in onderzoeken megafraude door OM en CLAD


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien heeft sinds de start van het onderzoek in de mega fraudezaak bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) aangegeven, dat dit onderzoek door technisch deskundige personen gedaan zou moeten worden, waaronder zeker een forensisch accountant. Onlangs bleek, dat Willy Duiker en Kenneth Vaseur, ex-directieleden van de EBS, volgens hun advocaat Raoul Lobo mogelijk vrijuit zullen gaan in deze megafraudezaak.

De middelen voor een technisch deskundig onafhankelijk onderzoek zouden door de overheid voor het Openbaar Ministerie (OM) vrij moeten worden gemaakt. Maar, Gajadien ziet bij deze regering de bereidwilligheid om onderzoek te doen helemaal niet. 'Het zal mij niet verwonderen, dat Duiker inmiddels al bij het kabinet van de president werkzaam is', aldus Gajadien vandaag, dinsdag 26 april 2016, in het Dagblad Suriname.

Zowel het OM als de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) zouden volgens Lobo veel steken hebben laten vallen om hun beschuldigingen richting zijn cliënt hard te maken. Het gaat volgens de advocaat slechts om beschuldigingen, die nergens middels concrete bewijsmiddelen hard gemaakt kunnen worden.
Gelet op het feit dat zowel het OM als de CLAD vooral financieel afhankelijk zijn van de overheid, wordt ook gesteld dat er opzettelijk zaken zijn nagelaten om de bewijslast te verzwakken.
Gajadien echter ziet het niet zo. Naar zijn mening is het bij voorbaat bekend, dat Suriname de expertise niet heeft om zo'n onderzoek uit te voeren.

'Als de regering menens is om zaken te onderzoeken en de middelen die van de samenleving zijn genomen terug te halen voor de samenleving, zal men ook moeten investeren in onderzoek. Het gaat wat kosten, maar het honderdvoudige daarvan haal je terug', aldus Gajadien.

Dreigende actie bushouders die rijden voor het NVB van de baan

Minister van Financiën maakt helft achterstallige schuld aan NVB over


Leden van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS), die diensten verlenen aan het Nationaal Vervoers Bedrijf (NVB), hoeven niet ertoe over te gaan om de Wijdenboschbrug of de Van 't Hogerhuysstraat in Paramaribo te blokkeren. Minister Gillmore Hoedraad van Financiën heeft de helft van de achterstallige schuld, zo'n Srd 9 miljoen, overgemaakt voor de NVB. Dit meldt Starnieuws vanmiddag, dinsdag 26 april 2016.

Kenneth Themen, voorzitter van de OBS, bevestigt dat de bushouders uitbetaald worden. De acties zijn afgeblazen.

De bushouders ontvangen alvast twee maanden achterstand. De derde maand is ook veiliggesteld. De NVB zal de komende week ook dat bedrag kunnen betalen.

Er was een achterstand sinds oktober vorig jaar. De OBS had geëist dat in twee termijnen de betaling moest worden voldaan.

Themen verwacht dat Financiën de volgende maand drie maanden uitbetaald. Dan is de achterstand volledig ingelopen, met zelfs een voorsprong. De bushouders en NVB zijn blij dat de mensen eindelijk geld kunnen ontvangen voor verrichte diensten.

PALU: Regering moet beloftes over ontwikkeling waar maken

Voorzitter Hok: 'Regering kan nu laten zien, dat het haar ernst is meerdere poten onder economie te plaatsen'


De voorzitter van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), Jim Hok, stelt vandaag, dinsdag 26 april 2016, dat elke crisis ook kansen biedt. Er zijn onlangs weer beloftes gedaan bij de presentatie van de president van het crisisplan in De Nationale Assemblee. De regering heeft nu de kans om, zoals keer op keer beloofd, te laten zien dat het haar ernst is om meerdere poten onder de economie te plaatsen. Meerdere economische sectoren zullen nu serieus tot ontwikkeling gebracht moeten worden, mede met inzet van nationale ondernemers waaronder de duurzame sectoren als de bosbouw, toerisme, de agrarische sector, de dienstensector enzovoorts. Sectoren die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid en aan de nationale productie. Andere zaken zijn voorlopig alleen maar schijnbewegingen.

Hok zegt, dat een goed deel van de maatregelen die de regering ons voorhoudt natuurlijk al eerder getroffen moesten worden door voorgaande regeringen om de economie stukje bij beetje te saneren, en wel onder omstandigheden waar ons land er gunstiger voor stond. Op dit moment zal dat extra hard aankomen en het is nauwelijks te geloven dat onze regering zich hierover schouderklopjes laat geven door het IMF, Internationaal Monetair Fonds.

De overeenkomst met het IMF heeft in elk geval duidelijkheid gebracht. Want, terwijl de regering tijdens de laatste begrotingsbehandeling nog bij hoog en laag beweerde een eigen hervormingsplan uit te voeren en ontkende een IMF-programma voor te bereiden, blijkt achteraf dat dit laatste wel het geval is. Voorts blijkt, dat de regering nooit een eigen plan op papier had staan en dat dit in de komende dagen, weken of maanden pas uitgewerkt en op papier gezet zal worden. De vraag is daarbij in hoeverre de regering nog een eigen inbreng zal hebben nu de grote lijnen van het beleid door het IMF reeds zijn vastgesteld, aldus Hok.

Dit is op het moment een van de grootste problemen waar de gemeenschap mee te maken heeft. In de afgelopen maanden is namelijk steeds weer gebleken, dat er van de regering geen duidelijk antwoord te krijgen was op belangrijke vragen. En als er dan wel een antwoord kwam, dan had men geen moeite om die net zo gemakkelijk weer terug te draaien zoals de president dat laatstelijk weer heeft gedaan met de verdere verhogingen van de elektriciteitsprijzen, die eerst zouden worden aangehouden door de regering. Maar, ook het zogenaamd betrekken van de Surinaamse samenleving door de regering bij het vinden van mogelijke oplossingen door de instelling van het Financieel Economisch Platform (FEP) blijkt een grote grap te zijn geweest als we kijken naar bereikte IMF overeenkomst, waarin weinig van de aanbevelingen van dit nationale platform terug te vinden zijn.

Nu de Surinaamse regering bij het IMF op schoot is komen te zitten is natuurlijk de vraag wat Suriname daarvan mag verwachten. 

Wat volgens de PALU voorzitter in de eerste plaats duidelijk moet zijn, is dat het IMF geen liefdadigheidsinstelling is. Men richt zich vooral op de macro-economische zaken en niet zozeer op de dingen die voor ons Surinamers zelf van belang zijn. De zaken waarmee de zittende regering de verkiezingen heeft gewonnen, zoals bereikbare gezondheidsvoorzieningen, drinkwater- en elektriciteitsvoorziening, huizenbouw, werkgelegenheid en dergelijke, zijn eigenlijk van ondergeschikt belang. Integendeel, het accent ligt meer op de afbouw van subsidies en het efficiënter maken van het overheidsapparaat. Hok stelt dat de regering dan wel heeft aangegeven dat er voor kleine ondernemers meer kansen zullen worden gecreëerd middels kredieten, maar uit een IMF persbericht blijkt dat de regering hervormingen moet doorvoeren primair om buitenlandse investeerders te faciliteren. Ook het in te stellen ‘spaarfonds’ waar het IMF op aandringt, zal er primair op gericht zijn om zuurverdiende gelden uit de mijnbouw te beleggen in het buitenland. En dus niet, zoals broodnodig is, voor de instelling van een nationaal investeringsfonds om nationale ondernemers tot productie te stimuleren.

Belangrijk is om in de gaten te houden wat de regering in de tussentijd met de opgenomen leningen zal gaan doen. Met de situatie die is ontstaan is de sociale nood opnieuw heel erg groot geworden en verwachtbaar is dat het nog verder zal groeien. Nu gaat heel duidelijk worden wat er gebeurt wanneer we eenzijdig investeren in de sociale sector en de productiesector verwaarlozen. 

Dat vele regeringen, de een na de andere, zich overwegend hebben gericht op monetaire stabiliteit en sociale noden, valt misschien te verklaren door het gegeven dat het natuurlijk een veel grotere uitdaging is om ook de productiesector op te bouwen. Dat is nou precies wat er bedoeld wordt met de PALU leuze dat 'investeringen in de sociale sector hand in hand moeten gaan met investeringen in de reële sector'. Wie tegen deze regel zondigt krijgt vroeg of laat de rekening gepresenteerd.
----
Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie
(PALU)
Suriname
info: www.palu-suriname.org

Autokraker door agent doodgeschoten

Agent schiet gericht op vluchtende verdachte en raakt hem in het hoofd

Vraagtekens kunnen weer geplaatst worden bij het optreden van een lid van een der gewapende machten...


Een verdachte van een autokraak, die vanochtend, dinsdag 26 april 2016, ingebroken had in een voertuig in de Costerstraat te Paramaribo, werd dodelijk geraakt door een politiekogel. Hij werd werd vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij rond vier uur vanochtend overleed, zo bericht Starnieuws.

Starnieuws bericht verder te hebben vernomen, dat de man bij het zien van de politie wegrende. Hij werd gesommeerd om te stoppen, maar negeerde het bevel. Hierop werdgericht op hem geschoten door een politieman.

De inbreker werd geraakt in zijn hoofd. Het is nog niet bekend om wie het gaat. Het lichaam is in beslag genomen voor obductie.

Lees in verband met dit voorval ook deze column en dit artikel, in De Surinaamse Krant,waaruit blijkt, dat de autokraker niet het eerste dodelijk slachtoffer is in Suriname van uitgeoefend vuurwapengeweld door een lid van onder andere het Korps Politie Suriname. Suriname schendt in dezen ook nog eens internationale wet- en regelgeving. De vraagt dient zich weer aan, of het geoorloofd is om gericht te vuren op een vluchtende autokraker. Rechtvaardigt het 'lichte' vergrijp/misdrijf van een autoinbraak het zware middel van vuurwapengeweld tegen een vluchtende verdachte....

Overigens heeft zogenaamd 'gericht schieten' ook deze keer finaal zijn doel gemist. De verdachte werd in zijn hoofd (geraak), terwijl bij gericht schieten geschoten dient te worden op met name de benen. De schietvaardigheid van agenten lijkt te wensen over te laten.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's somber over toekomst economie Suriname

Standard & Poor's schroeft kredietwaardigheid naar beneden

Kansen op verbetering zijn klein zonder daadkrachtig ingrijpen regering Bouterse


De verwachtingen voor de economie van Suriname voor de komende jaren zijn niet best. Het land zucht onder meer onder teruglopende inkomsten uit olie en goud en een toenemende schuldenlast. Dat constateert kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) vandaag, dinsdag 26 april 2016 (zie hieronder).

S&P schat de kans dat instellingen die geld lenen aan Suriname hun geld terugkrijgen steeds kleiner in. De kredietwaardigheid van het land werd vandaag teruggeschroefd van B+ naar BB- en de vooruitzichten voor een verdere verlaging voor het land zijn somber.

Zonder daadkrachtig en goed getimed ingrijpen van de regering-Bouterse zijn de kansen op verbetering volgens S&P klein. Suriname kwam recent een overbruggingskrediet van 478 miljoen dollar overeen met het IMF (Internationaal Monetair Fonds). Goede besteding van dat geld kan het vertrouwen van investeerders in het land mogelijk herstellen, aldus Standard & Poor's.


Republic of Suriname Downgraded To 'B+' From 'BB-' On Weaker External Liquidity And Fiscal Flexibility; Outlook Negative

25-Apr-2016 16:45 EDT


OVERVIEW

We are lowering our long-term sovereign credit rating on the Republic of Suriname to 'B+' from 'BB-'. The downgrade reflects the weakening of the country's external liquidity, fiscal flexibility, and debt burden, stemming from rising recent fiscal and current account deficits. We are also lowering our transfer and convertibility assessment on the republic to 'BB-' from 'BB'. We are affirming our 'B' short-term rating on Suriname. The negative outlook reflects the risk of further economic deterioration during the two-year outlook period.

RATING ACTION
On April 25, 2016, Standard & Poor's Ratings Services lowered its long-term sovereign credit rating on the Republic of Suriname to 'B+' from 'BB-'. At the same time, Standard & Poor's lowered its transfer and convertibility assessment on the republic to 'BB-' from 'BB'. Standard & Poor's also affirmed its 'B' short-term rating on Suriname. The outlook is negative.

RATIONALE The downgrade reflects the weakening of Suriname's external liquidity, fiscal flexibility, and debt burden, stemming from rising recent fiscal and current account deficits. Low commodity prices led to falling export earnings, resulting in large trade and current account deficits in 2015. Foreign exchange reserves also fell to SR$1.4 billion in December 2015 from SR$2.1 billion at the beginning of 2015, weakening the country's external position. Higher government spending and sharply lower fiscal revenues from the mining sector resulted in a fiscal deficit of 10% of GDP and boosted the net general government debt burden to 36% of GDP in 2015.

We believe that the prospects for recovery in key external, fiscal, and debt metrics from 2016-2019 are modest. The negative outlook reflects our belief that there is a one-in-three chance that those key metrics could deteriorate further, absent decisive and timely government policies. The government recently announced that it had reached a staff-level agreement with the IMF to enter a two-year, standby agreement for US$478 million. Successful implementation of the agreement, along with likely added funding from other multilateral development banks, could gradually enhance investor confidence, stabilize public finances, and sustain external liquidity.

The value of Suriname's exports fell for the third consecutive year in 2015, weakening the country's current account balance and external position. Low prices, especially for the country's key exports of gold and oil, have resulted in a decline in the value of exports of close to 32% from 2012 to 2015, which led to a trade deficit, the country's first in over a decade. That deficit, coupled with a relatively large deficit in services (related to the construction of the oil refinery), led to a current account deficit of about US$800 million or almost 16% of 2015 GDP, the largest in more than a decade. The central bank's foreign exchange reserves have fallen to less than three months' worth of current account payments. We expect that the current account deficit will narrow to about 8% of GDP in 2016 as exports grow and imports compress. We believe that improving commodity prices, rising gold production at the new Merian mine, and slow import growth could lead to the current account back to balance by 2017.

The average of Suriname's gross external financing requirements is likely to remain at about 100% current account receipts (CAR) and usable reserves in the next three years and its narrow net external debt should average about 42% of CAR. Suriname's external accounts have reflected material data inconsistencies historically.

We project that general government debt could increase by an average of 6.5% of GDP during 2016-2019. The fiscal deficit reached close to 10% of GDP for fiscal 2015, up from 5.7% in 2014. Total revenues fell in 2015 to 18% of GDP from 22% a year earlier due to low commodity prices and the closure of an aluminum mine. Total fiscal revenues (income tax, royalties, and dividend payments) from the mining sector (including oil and gold) fell to 2.0% of GDP in 2015 from 4.4% in 2014 and from a peak of 8.7% in 2012. Spending, on the other hand, increased about 6% in 2015 (due to higher outlays on goods and services and subsidies) and, because of all this, the fiscal deficit widened.

We expect the fiscal deficit to narrow in the next four years as the government implements revenue and expenditure measures. The deficit should fall to close to 5% of GDP by fiscal 2019 from close to 8% in fiscal 2016. If oil or gold prices rise substantially beyond our expectations, fiscal deficits could be smaller than expected.

Suriname's net general government debt rose to 36% of GDP in 2015 from 24% in the previous fiscal year. We expect the net general government debt to GDP ratio to average 38% for the 2016-2018 period. Also, we expect that general government interest burden will be below 10% of government revenues on average from 2016-2019. Both interest and debt burdens will rise in that time.

In fiscal 2015, the government borrowed from the central bank to reduce the debt it owed to the commercial banks. As a result, the banks' exposure to the government (including the central bank) was 18% of their total assets, down from above 20% in the previous year. However, we expect that their exposure will rise back over 20% in the next three years due to the government's high domestic financing needs. Furthermore, 49% of the government's debt was in U.S. dollars in fiscal 2015. The overwhelming majority of external debt is owed to official bilateral and multilateral creditors; only a small portion is owed to external commercial creditors.

Despite a 45% devaluation of the Surinamese currency in April 2015, the country's foreign exchange reserves continued to fall, contributing to a gap between the official and parallel exchange rates. The central bank has responded with periodic auctions of foreign exchange, gradually introducing more flexibility into the exchange rate (which has historically been fixed to the U.S. dollar). It has conducted five auctions to date. The most recent one set the exchange rate at 5.789 Surinamese dollars to one U.S. dollar. The auctions are weekly and relatively small in size, but are slowly bringing the official exchange rate closer to the parallel market rate.

The central bank has limited monetary policy tools; it primarily uses reserve requirements on local and foreign currency deposits to manage credit growth in the local banking system. Financial dollarization, however, remains high, limiting the potential effectiveness of monetary policy. About 58% of deposits and just more than 30% of claims by resident commercial banks and credit unions were foreign-currency denominated at the end of 2015. Accordingly, we have equalized the local and foreign currency ratings on the country.

We project that Suriname's GDP per capita will be US$9,600 in 2016. Despite slumping oil prices and low gold prices, real GDP grew modestly in 2015 (less than 1%) owing to continuing construction work at the Merian gold mine and steady domestic demand. We expect that per capita growth will be 0%-1% for the 2016-2019 period, depending on the path of commodity prices. For 2016, we expect real GDP growth of less than 1% as construction at the Merian mine ends and production begins in the last quarter of the year. Domestic demand in real terms, which loose fiscal policy before the election had sustained, should be flat as the government imposes spending restraint. Because of low commodity prices, Suriname's growth rates in the next four years will be somewhat below those of other countries at the same level of income, after having been higher in the recent past. As a result, we do not believe that the country's trend economic growth is either consistently above or below the average of its peers. The country's medium-term growth prospects should be sustained by the expansion of gold mining, which will partially compensate for the decline in oil prices.

Suriname's government is stable and democratic. The Nationale Democratische Partij (NDP), led by President Desi Bourtese, won a narrow majority (26 out of 51 seats) in the 2015 election. Although the government has and will likely continue to enact economic and financial reforms, some of them unpopular, we expect broad continuity in economic and social policies. Suriname's public sector institutions, however, remain weaker than those of most countries at a similar level of per capita income.

OUTLOOK
We base the negative outlook on the at least one-in-three likelihood of a downgrade in the next two years due to continued erosion of the country's external or debt profile. The formal agreement with the IMF will provide greater clarity about the government's policy agenda and its medium-term economic targets, potentially boosting investor confidence and reducing pressures on the exchange rate. We expect that the government will take steps to boost revenues, curb spending, and move toward fiscal balance in the outlook horizon. We also expect that improving commodity prices will eventually lead to modest but positive GDP growth and stronger exports, reversing the recent deterioration in the current account.

Delays in strengthening the government's revenue base, including through the introduction of a proposed value added tax and curbing spending, could result in persistent high fiscal deficits, further increases in general government debt, and potentially weaken external liquidity. Loose fiscal policy, combined with persistent current account deficits, could further reduce the central bank's foreign exchange reserves, weaken external liquidity, and result in a downgrade.

Successful stabilization of the economy, including steps to boost confidence in the exchange rate, would contain the erosion of public finances. Enhanced access to external funding from official sources would alleviate immediate liquidity pressures in the domestic market and boost foreign exchange reserves. These steps, along with measures to improve business conditions to attract more investment in noncommodity sectors of the economy, would sustain long-term GDP growth and fiscal revenues. We could revise the outlook to stable as a result.

Regering lost lening bij Republic Bank op Trinidad & Tobago af

Voor aflossing van 50 miljoen Amerikaanse dollar wordt lening van Oppenheimer Funds gebruikt


Uit de lening van 86 miljoen Amerikaanse dollar van het Amerikaanse Oppenheimer Funds is 50 miljoen betaald om de lening af te lossen bij de Republic Bank op Trinidad & Tobago. Deze lening werd aangegaan op 24 april 2015, voor een jaar met als doel het verrichten van kapitaalsuitgaven. De moest uiterlijk eind van deze maand worden afgelost, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 26 april 2016.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën bevestigt, dat het gehele bedrag is besteed aan buitenlandse verplichtingen.

Een deel van de lening is besteed aan de aandelen die Suriname heeft in de Merian-goudmijn van Surgold, dochtermaatschappij van het Amerikaanse Newmont. Staatsolie heeft 20% van de aandelen betaald, maar kon de resterende 5% niet meer opbrengen. De Staat heeft besloten dit deel voor haar rekening te nemen.

Hoefdraad zei tijdens een persconferentie, dat de investering in de goudmijn op jaarbasis, afhankelijk van de goudprijs, tussen 30 tot 50 miljoen Amerikaanse dollar kan opleveren,  gedurende tien jaar. De regering heeft ervoor gekozen om deze investering veilig te stellen. De goudmijn gaat dit jaar nog in productie. Maandelijks wordt er 9 miljoen betaald aan Surgold. Eind mei moet weer betaald worden. De rest van de lening van het Oppenheimer Funds is ook besteed aan aflossingen.

Definitief einde monetaire financiering van de Staat

Minister van Financiën en governor Centrale Bank ondertekenen een MoU


Vanaf vandaag, dinsdag 26 april 2016, zal er geen verdere monetaire financiering van de Staat, overheidsinstanties en staatsbedrijven meer plaatsvinden. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Glenn Gersie hebben gisteren daartoe een zogenoemd Memorandum of Understandig (MoU) getekend (zie hieronder). Hoefdraad had zondag tijdens een persconferentie aangekondigd, dat het document de volgende dag zou worden getekend, zo schrijft Starnieuws.

Dit memorandum zal van kracht zijn totdat de Bankwet is gewijzigd, waarbij de mogelijkheid van monetaire financiering/kredietverlening aan de Staat wordt beëindigd.

De aankoop van schatkistpapier of andere schuldinstrumenten uitgegeven door de Staat op de secundaire markt mag door de CBvS niet worden gebruikt om de beperking van de aankopen van de schuldbewijzen op de primaire markt te omzeilen.

Deze overeenkomst is een van de voorwaarden die gesteld is door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor het verkrijgen van een lening. Eerder had Hoefdraad in De Nationale Assemblee ook aangegeven geen voorstander te zijn van monetaire financiering van de Staat. Er is wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid, omdat de Bankwet dat toeliet. Hij had een wetswijziging hierover aangekondigd in 's lands vergaderzaal.

Kinderontvoerster uit België is door Curaçao uitgeleverd

Vrouw zit inmiddels opgelegde 4 jaar gevangenisstraf in Belgische cel uitVoorlopig even geen luxe leven meer voor Viviane V. uit België. De vrouw werd in haar thuisland in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer oplichting en de ontvoering van haar eigen zoon naar Curaçao. Tot voor kort leefde ze nog een onbezorgd bestaan op villapark Zuurzak, aldus vandaag, 26 april 2016, het Antilliaans Dagblad. 

V. is een tijdje geleden van Curaçao naar Nederland gevlogen. Door een internationale signalering werd ze op luchthaven Schiphol door de Koninklijke Marechaussee aangehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten, dat ze inmiddels is uitgeleverd aan België en dat ze daar haar straf uitzit.

De vrouw leek haar straf voor oplichting te ontlopen door met haar zoon Jeremy naar Curaçao te vluchten, maar daardoor maakte ze zich ook schuldig aan internationale kinderontvoering.

De Nederlandse misdaadjournalist John van den Heuvel ging daarom een jaar geleden naar haar op zoek. Voor zijn misdaadprogramma bracht hij het leven en de schuilplaatsen in kaart van mensen die voor het OM vluchten. Uiteindelijk had Van den Heuvel informatie dat V. van plan was om Curaçao te verlaten.

Voor het complete artikel klikt u hier.

Korpodeko lanceert fonds voor kunstenaars op Curaçao

'Korpodeko is er voor de ontwikkeling van alle sectoren, dus ook voor kunst'


Korpodeko (Korporashon pa Desaroyo di Korsou) start met een ontwikkelingsfonds voor kunstenaars. Dat meldde Chesron Isidora, directeur van Korpodeko bij de persconferentie over de expositie rond het thema ‘Desaroyo’, die Korpodeko samen met het team van Landhuis Bloemhof organiseert, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 26 april 2016.

'Korpodeko is er voor de ontwikkeling van alle sectoren, dus ook voor kunst', aldus Isidora.

De feestelijke opening zal plaatsvinden op 14 mei. De opbrengst van de toegangskaartjes komt ten goede van het kunstenaarsfonds.

De kunstwerken in Landhuis Bloemhof worden allen vervaardigd op een driehoekig doek, waarmee Korpodeko haar tripartite relatie met de werknemers, overheid en publieke sector wil verbeelden. Ook is een aantal van de projecten die Korpodeko in de afgelopen 30 jaar heeft helpen ontwikkelen, te bezichtigen in een foto-expositie.

Korpodeko roept mensen op om hun foto’s van Korpodeko-projecten in te leveren bij Landhuis Bloemhof om deze aan de expositie toe te voegen. De expositie is maandelijks op een andere plaats te bezichtigen.

Geen bezwaar mogelijk tegen ontwerp Landsverordening ontwikkeling Oostpunt, Curaçao

Carmabi: 'Over ontwikkeling zo'n groot deel van eiland moet goed nagedacht worden'

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen de ontwerp-Landsverordening die de ontwikkeling van Oostpunt mogelijk moet maken. Dit is een groot zorgpunt voor Carmabi (Caribbean Research & Management of Biodiversity Foundation), zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 26 april 2016.

Niet omdat de organisatie tegen de ontwikkeling van Oostpunt is, maar wel vindt dat er over de ontwikkeling van zo’n groot deel van Curaçao goed nagedacht moet worden. In het wetsvoorstel wordt het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) aangepast.

Klik hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Ter informatie:


Jachtopzieners te Galibi zoeken drie ontwapende op de vlucht geslagen smokkelaars zeeschildpadeieren

Sinds februari al 25.000 eieren zeeschildpadden onderschept op stranden Bamboesi


Drie smokkelaars van eieren van bedreigde, beschermde zeeschildpadden zijn zondagmorgen gevlucht nadat ze werden ontwapend door natuuropzichters op het strand van Bamboesi. De mannen werden herkend en de politie zoekt momenteel op Galibi, aldus Ressortcommandant van het Korps Politie Suriname John Koorndijk vandaag, dinsdag 26 april 2016, in de Ware Tijd.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Dorpsbestuurders gaven aan, dat de mannen naar Frans-Guyana waren uitgeweken. De politie heeft echter informatie dat de mannen zich in het dorp schuil houden.

De smokkelaars werden zondagmorgen om vier uur ontdekt. Ze bedreigden de jachtopzichters met een jachtgeweer. Die trokken op hun beurt hun wapen, waardoor de smokkelaars hun wapen lieten vallen en wegvluchtten.

Een jachtopzichter, die niet bij naam genoemd wil worden, zegt dat er dit seizoen sinds februari al 25.000 schildpadeieren zijn onderschept op de stranden van Bamboesi. Koorndijk is vooralsnog positief over het verloop van het huidige legseizoen. 'We hebben nog geen schildpadeieren onderschept, ondanks de scherpere controle bij de politiepost op Stolkertsijver.'

Schildpadeieren zijn een delicatesse die door de inheemse bevolking wel gegeten mogen worden. Zij mogen in beperkte mate met een toestemmingsbrief van de dorpskapitein een nest opgraven. De jachtopzichter laat hierbij een zogenoemd doomnest opgraven, een nest onder de vloedlijn.

Bond luchtverkeersleiders stelt regering ultimatum dat vrijdag middernacht afloopt

Leden hebben vier punten tellend eisenpakket inzake personele kwesties

Na verstrijken ultimatum zonder reactie regering is veiligheid luchtvaartverkeer niet gegarandeerd


De bond van de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA) heeft de regering een ultimatum gesteld dat op vrijdag 29 april 2016 om 23.59 uur afloopt. Het ultimatum en het wensenpakket van de leden heeft de bond vandaag, dinsdag 26 april 2016, in een schrijven aan de regering kenbaar gemaakt. Wanneer het ultimatum verlopen is, is veiligheid van het vliegverkeer in Surinaamse luchtruim niet meer gegarandeerd. Dit bericht Starnieuws.

De voorzitter van de SATCA, Manodj Ramparichan, zegt dat de luchtverkeersleiding genoodzaakt zal zijn om in overleg met de leden nadere stappen te ondernemen, indien de regering zich niet houdt aan het gestelde ultimatum. Hij zegt dat mogelijk de veiligheid van het luchtverkeer te Johan Adolf Pengelluchthaven, Nickerie en Zorg en Hoop niet meer gegarandeerd zal zijn, nadat het ultimatum is verlopen.

Volgens Ramparichan gaat het in deze niet om een loonsverhoging of een inflatiecorrectie, maar om zaken waar de luchtverkeersleiders al jaren aanspraak op maken.

Genaro Alpin, ondervoorzitter van de organisatie, zegt dat het wensenpakket uit een viertal concrete punten bestaat. Het gaat in de eerste plaats om de beschikkingen van de nieuwe groep Assistant Air Traffic Controllers, aanstelling van de oudere groep in vaste dienst, wijziging van de ingangsdatum van de beschikkingen van de aerodrome approach controllers, alsook benoeming van een zevental area controllers tot supervisor. Daarnaast maken de leden zich ook sterk voor de toekenning van een shift toelage en een ATS/ATC-toelage (Air Traffic Service/Air Traffic Control).

Sinds 2007 wordt aandacht gevraagd voor de situatie van de luchtverkeersleiders, echter is het resultaat tot heden nihil gebleven. Alpin benadrukt dat sommige luchtverkeersleiders al dertien jaren wachten op hun bevordering. De leden kunnen zich ook niet vinden in het besluit, dat PTC belast is geworden met het verzorgen van trainingen voor de luchtverkeersleiders.

De luchtvaartdienst beschikte over een eigen trainingsschool, welke onder auspiciën van de ICAO (International Civil Aviation Organization) was opgericht. De leden eisen dat de school onder beheer van de Luchtvaartdienst blijft.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Reinier Artist biedt eerste exemlaar van zijn boek 'Indiaans Verhaal' aan aan SP-2e Kamerlid Van Bommel

Boek verhaalt over leven van Artist in Surinaams binnenland tussen inheemse en westerse cultuur


Schrijver en cultureel antropoloog Reinier Artist (1935), wonend in Oegstgeest bij Leiden, overhandigde afgelopen donderdag het eerste exemplaar van zijn boek ‘Indiaans verhaal. In de schaduw van twee beschavingen’ aan SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Ook Henry Oerajakana, voorzitter van sociaal culturele vereniging Wajonong, die het dorpshoofd Anesta Jagendorst van Bigi Poika vertegenwoordigde, kreeg een exemplaar van de schrijver, aldus het Dagblad Suriname maandag 25 april 2016.

De auteur zei in een toelichting, dat hij voor het SP-Kamerlid had gekozen, omdat hij overeenkomsten ziet in de Socialistische Partij en de politieke beweging in Suriname (Amazone Partij Suriname) van zijn zoon René Artist. Hij benadrukte, dat ook in de inheemse cultuur sterk wordt uitgegaan van het collectief. Dat uitgangspunt is eveneens aanwezig in het gedachtegoed van de SP. Van Bommel en René Artist ontmoetten elkaar vorig jaar in Leiden.

‘Indiaans verhaal’ vertelt hoe Reinier Artist in de jungle van Suriname geleefd heeft in de schaduw van twee totaal verschillende beschavingen; de indiaanse (inheemse) en de Westerse. Als oorspronkelijke bewoners van Suriname hebben de indianen de Hollanders en later andere culturen aanvankelijk in vrede en met respect ontvangen. Toch bleven de indianen min of meer in een isolement leven, dat duurde tot halverwege de vorige eeuw. Over het dagelijks leven van de indianen en hun ontmoeting met die andere culturen was niet veel bekend. Het leven in het dorp was door periodes van droogte en honger niet gemakkelijk, maar ook vol van mystiek en romantiek. Reinier Artist is er volgens uitgever Walburg Pers, in Zutphen, in geslaagd ‘om het leven in de eerste helft van de vorige eeuw te beschrijven als was het gisteren’.

Van Bommel is zeer verheugd met de verschijning van ‘Indiaans verhaal.’ ‘Van de verschillende culturen in Suriname is de Indiaanse het minst belicht. Met dit boek wordt deze tekortkoming opgeheven. Ook in mijn eigen boek ‘Surinamers in de polder’ ontbreekt iemand met een Indiaanse achtergrond. Dat verandert met de verschijning van de tweede druk, omdat daar een interview met een Indiaanse Surinaamse is opgenomen.’

De tweede druk van ‘Surinamers in de polder’ zal naar verwachting in mei verschijnen. Er zal dan ook een speciale presentatie zijn voor de inheemse Surinaamse gemeenschap in Nederland.

Op de vraag van het NRC van vandaag waarom hij het boek schreef, antwoordt hij: 'Na diep beraad besloot ik als indiaan uit die samenleving, me bewust geworden van mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat wij eens zelf ons verhaal moesten komen vertellen.Want in de westerse samenleving bestaan merkwaardige opvattingen over Indianen. Over onze leefwijze, over hoe we denken. Dat we dom zijn, dat we schuw zijn, allemaal negatieve dingen.'

Reinier Artist werd in 1935 in het Indiaanse dorp Bigi Poika, in Suriname, geboren. In 1959 haalde hij zijn ingenieursdiploma aan de Hogere Tropische Landbouwschool in Deventer, na de MULO in Paramaribo. 

Hij werkte tot 1964 voor de Surinaamse overheid in landbouwprojecten. Vanaf 1965 werkte hij als landbouwkundige voor de Nederlandse overheid, en in 1975 studeerde hij af als cultureel antropoloog in Nijmegen.

Vanaf de onafhankelijkheid in 1975 werkte hij weer in Suriname aan projecten voor binnenlandbewoners. Na de Decembermoorden in 1982 vertrok hij en werkte hier in diverse functies. Sinds 1992 is hij zelfstandig consultant. Artist is getrouwd en heeft vier kinderen.

Reinier Artist, Indiaans Verhaal, in de schaduw van twee beschavingen, 256 blz.; Walburg Pers

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname/NRC/Walburg Pers)