woensdag 27 april 2016

Partijstatuten VHP na goedkeuring president Bouterse gepubliceerd in advertentieblad Suriname

VHP kiest voor versterking democratie, verhoging transparantie en moderniteit 


De Partijstatuten van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), die goedgekeurd zijn op het partijcongres van 31 januari 2016, zijn na goedkeuring door president Desi Bouterse op vrijdag 22 april 2016 gepubliceerd in het advertentieblad van Suriname. Daardoor zijn de statuten in werking getreden en rechtskracht gekregen. Er heerste een algemene drang naar politieke hervorming binnen de partij, met de gewijzigde statuten en goedkeuring is dat ingelost, aldus de partij vandaag, woensdag 27 april 2017, in een uitgegeven verklaring. 

Met de goedkeuring van de gewijzigde statuten is nu sprake van volledige moderniteit, democratie en transparantie binnen de politieke organisatie van de Vooruitstrevende Hervormings Partij(VHP). De partij onder leiding van voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft de manmoedigheid gehad om de partij te herstructureren, in deze tijd is het nodig dat je een omslag maakt van klassieke naar moderne politieke organisatie.

Als partijleider heeft Santokhi de durf gehad om nieuwe structuren in het leven te roepen. In het belang van de partij is kiezen voor de beginselen van moderniteit, democratie en transparantie de enige weg om de doelen van de partij te realiseren. De VHP is nu overgestapt van het traditioneel politiek denken naar modern politiek denken. Door de moderniteit kun je je politieke filosofie veranderen. De gewijzigde en goedgekeurde statuten dragen bij tot modernisering, transparantie, groei van democratie, internationalisering, van de organisatie met behoud en verdere ontwikkeling van kennis middels nieuwe organen. Voorts is er doorgroeimogelijkheid van eenieder in de organisatie vooral met name jongeren en gender. Daarnaast legt het ook een beperking op aan het aantal termijnen dat personen in de organisatie functies mogen bekleden. Hierdoor krijgen andere capabele en competente leiders van verschillende disciplines ook de mogelijkheid om door te stromen op horizontaal en verticaal niveau met vernieuwing en verjonging.

Met de wijziging en goedkeuring van de partijstatuten is nu een nieuw tijdperk ingeluid voor de VHP waarbij het transformatieproces dat ingezet is door het hoofdbestuur een duidelijk kader heeft middels regelgeving. Zichtbaar zijn de transformaties die hebben plaatsgevonden in de afgelopen periode binnen de organisatie, waarbij gedocumenteerde beleidsplannen en verantwoordelijkheden werden uitgedragen op basis van gedeeld leiderschap en collectieve inspanning van partijleden. Merkbaar waren de verbreding van de sociaal-maatschappelijke en politieke draagvlak van de partij waarvoor de VHP verschillende commissies in het leven geroepen heeft ter realisatie daarvan.

Kenmerkend zijn geweest de ontplooiing van diverse sociale, culturele en politieke activiteiten in stad, districten, binnen- en buitenland waardoor de visie en missie beter bekend werden bij burgers van de Suriname en internationale samenleving. In de reeks van religieuze, senioren, jongeren, gender, wetenschappelijke en sport activiteiten zijn er ook toekomst gerichte activiteiten geweest zoals de Vision 2030 conferentie en de talrijke lezingen die gehouden zijn.

Ter versterking van de democratie binnen de organisatie zijn verantwoordelijkheden verder gedelegeerd naar structuren binnen de districten en ressorten door middel van nieuwe structuren in de vorm van district en ressort coördinatieteams, gevolgd door de uitbreiding en verkiezingen van nieuwe kernen en kernbesturen.

Ter internationalisering van de organisatie zijn nieuwe structuren in de vorm van VHP kernen in verschillende landen opgezet.

Met de goedkeuring van deze statuten heeft het hoofdbestuur ook de opdracht gehad om verdere invulling te geven aan een aantal statutaire bepalingen die verder uitgewerkt zijn in het huishoudelijk reglement dat intussen al ontwikkeld is en bediscussieerd wordt in alle structuren en lagen van de partij.

Het eindresultaat van het huishoudelijk reglement dat voortvloeit uit alle discussies zal na behandeling ter goedkeuring gelegd worden aan het partijcongres dat op 7 mei 2016 gehouden zal worden. Het hoofdbestuur acht hiermee alle beloftes te hebben ingelost die gepresenteerd waren in de beleidsdocumenten van de organisatie. De partij maakt zich nu klaar voor de nieuwe bestuursverkiezingen die op 3 juli 2016 gehouden zullen worden. Het bestuur hoopt zoals door hem beloofd een goed, sterk en breed gedragen bestuur te presenteren die zoveel mogelijk een weerspiegeling zal zijn van onze samenleving.

VHP

PALU belegt 29 april 'krutu' over problemen rond opvolging Gaaman Belfon Aboikoni

Partij wil beeld geven van traditionele wijze van benoeming Gaaman der Saramaccaners


Binnen de stam der Saramaccaners is grote onenigheid over de opvolging van wijlen Gaaman Belfon Aboikoni. De spanning tussen de drie groepen van de stam der Saramaccaners om de opvolging van Gaaman Belfon Aboikoni is aan het oplopen. Er worden verder handelingen gepleegd die geheel tegen de traditie in gaan en grote gevolgen kunnen hebben voor de gemeenschap, zo stelt de PALU in een vandaag, woensdag 27 april 2016, uitgebracht persbericht.

Naar aanleiding van het bovenstaande organiseert het Secretariaat voor Theorie en Scholing van de PALU komende vrijdag een 'krutu' met een informatief karakter. Middels deze bijeenkomst wordt een beeld gegeven van de traditionele manier waarop de benoeming van de Gaaman plaatsvindt. 

Enkele vragen die verder behandeld zullen worden tijdens de 'krutu' zijn:
•             Hoe ziet het gezagsstructuur bij de Saramaccaners eruit.
•             Wat speelt momenteel binnen de Saramaccaanse gemeenschap.
•             Wat is het gevolg van de bemoeienissen van de staat in het traditioneel gezag.
Het doel van de avond is het bespreken van het proces voor de benoeming van een Gaaman bij de Saramaccaners om meer duidelijkheid te krijgen over de problemen bij de opvolging van Gaaman Belfon Aboikoni.

Inleider :              Mr. Hermess R Libretto
Datum:                 vrijdag 29 april 2016
Inloop:                  19.30 uur
Aanvang:             20.00 uur
Plaats:                  Ontmoetingscentrum 'Bun Dyari'                               
                              Dr S.Kafiluddistraat 27

Braziliaanse overheid treedt hard op tegen illegale goudzoekers in Yanomami-leefgebied

Doel is om zoveel mogelijk schade toe te brengen aan materieel van goudzoekers

(Bron foto's: Reuters/Bruno Kelly)
'Deze goudzoekers, zijn als mieren, ze blijven terug komen'


Braziliaanse autoriteiten hebben tussen 15 en 19 april tijdens een vijfdaagse operatie 15 vliegveldjes ontdekt en 20 vaartuigen vernietigd die werden gebruikt voor het vervoer van materieel en voorraden naar de ongeveer 5.000 illegale goudzoekers in het grote afgelegen gebied in het hart van het leefgebied van de Yanomami inheemsen in de Amazone, in de staat Roraima. Dit bericht vandaag, woensdag 27 april 2016, het internationaal persbureau Reuters.

De goudzoekers en het goud waren al verdwenen, opgeschrikt door het geluid van de rotorbladen van een helikopter, maar gewapende leden van het Braziliaanse milieuagentschap IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) en de inheemse stichting FUNAI (Fundação Nacional do Índio), in camouflagekleding, staken tenten en generatoren in brand. Toen er niets meer over was, trokken ze verder naar een volgend goudzoekerskamp.

Het leefgebied van de Yanomami beslaat 9.5 miljoen hectare en is twee keer zo groot als Zwitserland en er wonen zo'n 27.000 inheemsen. Het gebied behoort sinds 1992 officieel toe aan de Yanomami, maar goudzoekers exploiteren het gebied, kappen bomen en verontreinigen rivieren met kwik in hun zucht naar goud.

Het kwik is een groeiende bron voor zorg geworden. Terwijl ooit Yanomami werden gedood door geweren en ziekten - bijna 20 procent van de populatie was in de jaren '80 van de vorige eeuw uitgeroeid - is vandaag de dag het giftige kwik dat gebruikt wordt in het goudwinningsproces door goudzoekers, de grootste bedreiging.


Een vorige maand gepubliceerd onderzoek van de stichting Oswaldo Cruz, een publieke biomedische onderzoeksgroep, stelt dat in sommige Yanomami-dorpen 92 procent van de bevolking lijdt aan kwikvergiftiging. Experts schrokken van de onderzoeksresultaten, ze zeggen dat kwik in de voedselketen terecht komt door vis in verontreinigde wateren.

Een hoog kwikgehalte in het lichaam beschadigt de zenuw-, spijsverterings- en immuunsystemen en kan leiden tot een verminderd gezichtsvermogen en gehoor en kan dodelijk zijn

De actie van IBAMA en FUNAI van vorige week wordt gezien als een succes, maar IBAMA's leider van de operatie Roberto Cabral zegt, dat de goudzoekers waarschijnlijk alweer terug zijn gekeerd.

'Het doel is om hun materieel te vernietigen. We zijn in staat om ze te arresteren, maar er is geen ruimte in de helikopter', aldus Cabral. Nadat goudzoekers waren opgepakt werden ze onderworpen aan verhoren om informatie te vergaren en vervolgens weer vrijgelaten. Behalve het materieel, jagen de autoriteiten op aanwijzingen over de zakelijke belangen achter de goudzoekers.

Vanaf een basis in het Tepequém Gebergte op de grens met Venezuela vlogen drie helikopters een team bestaande uit 35 personen in een anderhalf uur durende vlucht naar de oevers van de majestueuze Urarucoera rivier. Vandaar was het nog zo'n twee uur lopen, takken weg kappend en wadend door modder tot aan het middel, om de illegale goudzoekers te bereiken.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Het is duur en een uitzondering dat het recht zo ver kan reiken en het zal waarschijnlijk minder gaan gebeuren. FUNAI's budget is met 24 procent gekort, terwijl IBAMA haar uitgaven zag teruglopen met 30 procent.

Fiona Watson, die werkt voor de in Londen gevestigde organisatie Survival International die zich wereldwijd inzet voor inheemse volkeren en die sinds 1990 campagne voert voor de Yanomami, vindt dat iedere lange termijn oplossing gebaseerd moet zijn op het hebben van meer mensen in het veld, zwaardere straffen en op het focussen op degenen die goudzoekers inhuren en ze voorzien van materieel. 'Deze goudzoekers, zijn als mieren. Ze blijven terug komen.'

(Red. De Surinaamse Krant/Reuters)

Pertjajah Luhur wil dat vonnis gewezen wordt in terugroepingszaak Sapoen/Chitan 15 maart

Partij doet zoveelste verzoek aan rechter om vonnis te wijzen

Sapoen en Chitan nog steeds formeel lid van de Pertjajah Luhur - Nog geen royement uitgesproken


De Pertjajah Luhur (PL) heeft gisteren een zoveelste brief naar de Kort Gedingrechter gestuurd om gedaan te krijgen dat vonnis wordt gewezen in haar zaak tegen de teruggeroepen parlementsleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. PL-voorzitter Paul Somohardjo is het wachten moe.

Hij laat vandaag, woensdag 27 april 2016, via de Ware Tijd weten, dat de zaak sinds 15 maart is uitgeprocedeerd. Partijen zijn toen door de rechter voorgehouden dat een week later vonnis zou worden gewezen. Toen twee weken later nog geen vonnis was gewezen stuurde de advocaat van de partij een brief naar de magistraat om te vernemen wanneer dat zou gebeuren. 'Geen reactie', zegt Somohardjo. Op 15 april ging opnieuw een brief naar de rechter, ook zonder het gewenste resultaat.

Somohardjo zegt, dat ofschoon de kwestie-Sapoen voor zijn partij een gepasseerd station is, hij het vonnis wil hebben. 'Iedereen, fout of niet fout,  heeft recht op een vonnis als het in je nadeel valt of niet, je hebt er recht op. We leven toch in een rechtstaat?'

Hij vraagt zich af of het uitblijven van de uitspraak te maken heeft met de initiatiefwet die bij het parlement was ingediend om de wet Terugroeping Politieke Ambtsdragers aan te passen. De wetswijziging moet nog behandeld worden.

Momenteel treft de Pertjajah Luhur voorbereidingen om de twee dissidente leden te royeren. PL had Sapoen en Chitan uit De Nationale Assemblee teruggeroepen, nadat die de NDP na de verkiezingen bij het vormen van de nieuwe regering zijn gaan ondersteunen. Sindsdien is er over en weer rechtszaak op rechtszaak aangespannen in deze kwestie.

Medewerkers Scheepvaartmaatschappij Suriname continueren voorlopig 'sitdownstaking'

Personeel wil zekerheid van directie dat salarissen april op tijd worden uitbetaald

 
Hoewel de ongeveer tachtig medewerkers van Scheepvaartmaatschappij Suriname (SMS) vandaag, woensdag 27 april 2016, zijn betaald over de maand maart, continueren ze toch hun zogenoemde 'sitdownstaking'. Ze willen weten van de directie of ze tijdig hun loon van april zullen ontvangen. Hun salaris wordt gewoonlijk op de 28e van elke maand gestort, zo bericht de Ware Tijd.

'We willen ook zekerheid dat het principeakkoord dat we hebben bereikt met de directie wordt overgeheveld naar een collectieve arbeidsovereenkomst', zegt Rogillio Veldwijk, bondsvoorzitter bij SMS.

Ook beweert hij, dat het personeel wat tegoed heeft van de maatschappij, omdat zij de loonsverhoging van vier maanden in 2014 nog niet heeft ontvangen. De medewerkers willen nu dit geld ook spoedig zien.

Deze issues zal de bond nu bespreken in een bespreking met de directie en mocht zij de zekerheid krijgen dat deze zaken gerealiseerd worden, dan zal de actie worden opgeschort. Het SMS-personeel is sinds maandag in actie. De SMS heeft al zes maanden geen subsidie van de overheid gekregen.

'Niet benijdenswaardig'; Alphons Levens

Niet benijdenswaardig


Dus, als ik het goed begrijp,
moet de huidige governor van de Centrale Bank
heel stevig in zijn schoenen staan;
hij moet het been
stijf kunnen houden.

Want, de voormalige governor van de Centrale Bank,
die nu minister van Financiën is
en als governor meer dan een miljard
had afgestaan aan de Staat, legt nu uit
waarvoor de I.M.F.-lening precies dient.

Die lening is geen lening aan de Staat,
maar een betalingsbalanssteun aan de Centrale Bank.
Dus, als ik het goed begrijp,
moet de huidige governor van de Centrale Bank
het been heel stijf kunnen houden.

Alphons Levens,
24 april 2016.

Onderdirecteur Recreatie en Sport Rudy Esajas ontheven door minister Abdoelgafoer

Ontheven 'wegens gewijzigde beleidsinzichten'


Rudy Esajas (zie foto - Bron: ministerie van Sport- en Jeugdzaken) is sinds gisteren door minister Faizal Abdoelgafoer van Sport- en Jeugdzaken ontheven als onderdirecteur Recreatie en Sport. Starnieuws schrijft vandaag, woensdag 27 april 2016, dat Esajas ontlast is van zijn taken en bevoegdheden. Er is geen duidelijke reden opgegeven. Hij is ontheven 'wegens gewijzigde beleidsinzichten', zo luidt de cliché geworden reactie bij ontheffingen.

De ontheffing is vandaag meegedeeld aan staf en personeel.

Onderdirecteur Administratieve Diensten, Mitchell Kisoor, is belast met de waarneming. Esajas is ter beschikking gesteld van de directeur Sportzaken.

Esajas is de zoveelste ambtenaar in de top van het ministerie die het veld moest ruimen sinds het aantreden van minister Abdoelgafoer. Eerder zijn twee onderdirecteuren en enkele afdelingshoofden bedankt.

Esajas is overigens op vrijdagmiddagen een vaste presentator van het ABC actualiteitenprogramma 'Magazine4' op de televisie.

Veilingkoers zakt met Srd 0,29 naar Srd 5,50 voor een Amerikaanse dollar

Zogenoemde parallelkoers bedraagt Srd 6,50


De veilingkoers ofwel de officiële koers, is vandaag, woensdag 27 april 2016, van Srd 5,79 gedaald naar Srd 5,50 voor een Amerikaanse dollar. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft een miljoen Amerikaanse dollar geveild.

(Bron: CBvS)

Starnieuws meldt te hebben vernomen, dat vandaag een ander systeem is toegepast. Dit heeft de CBvS in overleg met de algemene banken gedaan. De koers wordt niet meer berekend op basis van gewogen gemiddelde.

De parallelkoers is Srd 6,50 voor de Amerikaanse dollar.

'SPA verkeert in staat van paraatheid'

Partij viert 1 mei de internationale Dag van de Arbeid

'Curtis Hofwijks is welkom en iedereen die een signaal van protest wil tonen tegen regeringsbeleid'

 
'De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) verkeert in staat van paraatheid', zegt voorzitter Guno Castelen van de SPA vandaag, woensdag 27 april 2016, in het Dagblad Suriname. De partij roept alle Surinamers die ontevreden zijn over het huidige beleid van de regering op, om hun ontevredenheid te uiten. Op 1 mei, Arbeidsdag, organiseert de partij een kranslegging. 

Op die dag zullen de C-47-bonden, leden van de SPA, de familie Derby en de familie Sylvester aanwezig zijn tijdens de kranslegging bij de beelden van Fred Derby (gewezen SPA-voorzitter) Hendrik Sylvester en Pater Weidman (grondlegger van het algemeen kiesrecht in Suriname).

'Als ook Curtis Hofwijks daar zou willen komen, is hij welkom. Iedereen die een signaal van protest wil tonen richting wat arbeiders en werkers nu moeten ervaren, is welkom', zegt Castelen.

Ook Castelen was afgelopen vrijdag aanwezig voor het gebouw van De Nationale Assemblee om de protestgroep ‘We zijn Moe’ fysiek te ondersteunen.

Hij is de mening toegedaan. dat de regering, indien zij het land niet kan besturen, haar mandaat terug zou moeten geven aan het volk. Echter moet blijken in hoeverre het de SPA lukt om Surinamers voor dit doel op de been te krijgen. Indien de vakbeweging, waaronder C-47, besluit om zich achter de SPA aan te sluiten, is er wel een zware aanhang. Dat zal op 1 mei moeten blijken, zo schrijft het dagblad.

Stichting 8 december 1982 verwerpt oproep NDP-Paramaribo om Rapar te boycotten

'NDP roept met boycot herinneringen op aan brandstichting mediabedrijven en moorden op journalisten 8 december 1982'

'Jongeren die deelnamen aan anti-discriminatieloop zouden in actie moeten komen tegen NDP-oproep'


De Stichting 8 december 1982 keurt de oproep van de afdeling Paramaribo van de NDP om mediabedrijf Rapar Broadcasting Network (RBN) volledig te boycotten met klem af. Vooral de oproep aan partijgenoten krantenexemplaren van RBN's zusterbedrijf Dagblad Suriname (DBS) te verzamelen en in het openbaar te verbranden wordt verworpen. 

'Terwijl de Surinaamse samenleving gezamenlijk gebukt gaat op haast elk gebied onder de crises in ons land, roept deze oproep van de NDP-afdeling Paramaribo herinneringen op, van de brandstichting van mediabedrijven en moorden van journalisten op 8 december 1982', stelt de mensenrechtenorganisatie vandaag, woensdag 27 april 2016, in een verklaring.

De oproep van de NDP-afdeling komt voorts op een moment waarbij Suriname op de internationale index voor de persvrijheid van de organisatie Verslaggevers zonder Grenzen is gestegen van de 31e plaats naar positie 22. 'Door inspanningen van de totale samenleving, verrast de grootste afdeling van de NDP deze ontwikkeling en daarmee de vrije meningsuiting en vrijheid van drukpers.'

Het valt de Stichting 8 december 1982 ook op, dat het hoofdbestuur van de NDP in een later uitgegeven communiqué (zie hieronder), de verklaring van haar afdeling Paramaribo niet heeft afgewezen en veroordeeld.Dit betekent volgens de stichting, dat de oproep van die NDP-afdeling de vrije meningsuiting op de brandstapel te plaatsen nog recht overeind staat. Stichting 8 december 1982 spreekt haar afschuw uit over het voornemen van de zogenoemde 'dagbladencrematie' door de NDP.

De mensenrechtenvereniging merkt verder op, dat de racistische en andere verwerpelijke uitlatingen die door derden zijn gedaan via de sociale media waar het Dagblad Suriname gewag van heeft gemaakt, aangeeft dat Suriname ook online aan het ontsporen is. De duizenden jongeren die onlangs hebben deelgenomen aan de anti-discriminatieloop en elke Surinamer die tegen elke vorm van discriminatie is, zou de oproep om de media of een deel daarvan te boycotten, moeten veroordelen meent de stichting.

'Democratie vergt een cultuur die ruimte biedt voor vrije meningsuiting én redetwisten. Maar, om spanningen te beheersen, is inspanning vereist en bereidheid met elkaars opvattingen rekening te houden. Het recht op onder andere vrije meningsuiting, vormt een kernstuk van onze democratie, een absoluut recht', aldus de Stichting 8 december 1982.

Verklaring Vereniging van Medici over noodsituatie in Surinaamse ziekenhuizen

'Er is ernstig tekort aan medische artikelen binnen alle medische disciplines'

'Artsen blijven op hun post en zich onverkort inzetten om onder gegeven omstandigheden zorg te bieden'


De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) is op 26 april 2016 in spoedoverleg bijeengekomen met de respectieve besturen van de Medische Staven van de ziekenhuizen Academisch Ziekenhuis Paramaribo, St. Vincentius Ziekenhuis, Diakonessenhuis en ’s Lands Hospitaal.

Na consultaties is er gebleken dat er een ernstig tekort bestaat aan medische verbruiksartikelen binnen alle medische disciplines. De medische staven zien het als hun eigen morele plicht om de Surinaamse gemeenschap te informeren omtrent de werkelijke situatie in de ziekenhuizen. Het tekort aan medische verbruiksartikelen heeft namelijk ook consequenties voor het wel of niet kunnen uitvoeren van handelingen/verrichtingen bij patiënten door de medisch specialisten in de ziekenhuizen, terwijl de artsen in het geheel geen directe invloed kunnen uitoefenen op de opheffing van deze tekorten oftewel de aanvulling van de verbruiksartikelen tot het minimaal noodzakelijke niveau.

De artsen in dienst van de ziekenhuizen blijven op hun post en blijven zich onverkort inzetten om onder de gegeven omstandigheden toch waar mogelijk zorg te bieden met de beschikbare middelen. Echter is de zo hoog mogelijk na te streven kwaliteit onder deze omstandigheden niet langer te garanderen.

Indien dan ook op korte termijn geen structurele oplossingen voor de ontstane situatie volgen, neemt het risico alleen maar toe dat hierdoor mensenlevens verloren kunnen gaan!

Deze cri de coeur wordt gegeven mede namens de besturen van de Medische Staven van respectievelijk het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het St. Vincentius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en ’s Lands Hospitaal.

De Vereniging van Medici in Suriname,
P. Voigt
Voorzitter

Assembleeleden willen dat hun rechtspositie eindelijk eens bij wet wordt vastgesteld

Etnel (NPS): 'Stoppen is geen probleem, zolang de zaken goed bij wet zijn geregeld'

Zo'n tachtig procent leden parlement heeft dubbele functie


Parlementariërs zijn bereid afstand te doen van een dubbele functie, als ze de garantie krijgen dat er wetgeving komt om dubbele functies te verbieden. Zo vindt Patricia Etnel (NPS) het voorstel goed, maar ze zegt dat er wetgeving geproduceerd moet worden. 'Parlementariër is niet een job voor je leven. Stoppen is geen probleem, zolang de zaken goed bij wet zijn geregeld.' Etnel wijst erop dat er nu geen wet is die een dubbele functie verbiedt, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 27 april 2016.

Er moet volgens de politica duidelijk geformuleerd en schriftelijk vastgelegd worden wat in een bepaalde functie verwacht wordt. Zij is tegen een dubbel salaris, maar zegt daarentegen wel dat er doorgroeimogelijkheden voor ambtenaren ontwikkeld moeten worden. Etnel werkt op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Patrick Kensenhuis (NDP) ziet zijn werk als arbeidsinspecteur en Assembleelid niet als een dubbele functie. 'Een parlementariër is niet in overheidsdienst. Je hebt een rol voor vijf jaar. Het lidmaatschap van het parlement is geen fulltime betrekking. Ik ontvang geen loon, maar een schadeloosstelling.' Kensenhuis stelt, dat hij wordt vergoed voor zijn verantwoordelijkheden als parlementslid. Ook hij kijkt uit naar een wet, die zich niet alleen beperkt tot Assembleeleden, maar zich uitstrekt tot andere functies en wurgcontracten.

Zijn collega Asiskumar Gajadien van de VHP zegt, dat hij zich sinds zijn aantreden in 2010 zorgen maakt over dit vraagstuk.

Hij wijst erop, dat de rechtspositie van een ambtenaar die parlementslid wordt, niet bij wet geregeld is, in vergelijking met een minister wiens positie geregeld is door buitengewoon verlof. 'Toen ik dat van dubbele functies aankaartte in 2010, was er bij de coalitie geen animo. Bijkans 80 procent van de parlementsleden heeft een tweede functie.'

Gajadien is officieel onderdirecteur op het ministerie van Openbare Werken, maar is met het aantreden van de regering-Bouterse-I thuis gezet met behoud van salaris. De regering weigert hem in te zetten in zijn oude functie, terwijl hij zich daar vaak voor heeft gemeld. Hij heeft sinds 2011 al vier rechtszaken aangespannen tegen de Staat in deze zaak, maar vonnissen laten op zich wachten.

Chinese winkelier vermoord in Sir Winston Churchillweg, Paramaribo

Slachtoffer vertoont kapwonden over zijn hele lichaam


Winkelier Chin Jia Fin is vanochtend, woensdag 27 april 2016, gedood bij vermoedelijk een roofmoord aan de Sir Winston Churchillweg in Paramaribo. De politie van het bureau Houttuin ontving rond twee uur een melding. Ter plaatse aangekomen vonden agenten het slachtoffer bloedend aan achter de woning annex supermarkt, zo schrijft het Dagblad Suriname.

Hij vertoonde kapwonden over zijn heel lichaam waaronder zijn het hoofd en armen.

Voor de komst van een ambulance was het slachtoffer al overleden.

Het is vooralsnog niet duidelijk of het om een roofmoord gaat. De winkel was wel overhoop gehaald. Het politieonderzoek duurt voort.

'Oppenheimer Funds heeft zeker 2 tot 4 miljoen dollar uit lening verdiend'

VHP'er Gajadien bekijkt lening van Oppenheimer Funds met argusogen


De 86 miljoen Amerikaanse dollar voor de lening via Oppenheimer Funds is door verschillende financiers ingebracht, maar is niet gratis aan Suriname verschaft. De financiers die bereid waren een bijdrage te leveren zijn de Republic Bank of Trinidad, een bank in Guyana en financiële instellingen en beleggingsbedrijven op Jamaica en Trinidad & Tobago en in de VS. Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zegt vandaag, 27 april 2016, in het Dagblad Suriname, dat de bemiddeling van Oppenheimer voor Suriname het land zeker 2 tot 4 miljoen Amerikaanse dollar heeft gekost.

De regering kreeg onlangs via het Amerikaanse Oppenheimer Funds een lening van 86 miljoen. Met het geld zijn schulden in het buitenland afgelost en werdhet resterende 5% belang in de Merian-goudmijn van Surgold/Newmont gekocht. Suriname heeft nu 25% van de goudmijn in het Patamacca-gebied, die later dit jaar in productie gaat, in handen.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei eerder, dat 50 miljoen dollar is gegaan naar de Republic Bank of Trinidad. Bij deze bank werd vorig jaar april een lening genomen die uiterlijk deze maand terugbetaald moest worden. Volgens Gajadien gaat het hier om gelden die voor propaganda bij de verkiezingen van mei 2015 van de bank waren geleend.

Opmerkelijk volgens hem is dat Oppenheimer een rentepercentage van 8.57% hanteert, terwijl dat van de andere bankinstelling veel minder was. Concluderend hierop kan hij aangeven, dat het land nu binnen 18 maanden een veel hoger bedrag zal moeten ophoesten voor Oppenheimer. 'De middelen die men voor de verkiezingen heeft gebruikt om de gemeenschap te beïnvloeden, heeft men na de verkiezingen niet kunnen terugbetalen. Nu heeft men voor een 18 maandenregeling gekozen om deze gelden terug te betalen', stelt Gajadien.

Gajadien zegt verder, dat het zeer cruciaal is te weten hoeveel gelden de instellingen precies hebben verschaft, omdat Oppenheimer vaak in diskrediet is geraakt bij verschillende leningen in de wereld. 'Nu zie je dat Suriname met dit soort maatschappijen moet werken. Het geeft al een indicatie hoe ver wij zijn gezakt.'

Volgens de politicus is het vrijwel duidelijk dat het grootste deel van de leningen voor consumptieve doeleinden wordt gebruikt.

Arts Jim Rasam gaat handjevol Indonesische medici en verpleegkundigen naar Suriname halen

Rasam tekent hiertoe in mei een MoU met Indonesische ministerie van Volksgezondheid

 
Intermed Caribe is voornemens om Indonesische medici en verpleegkundigen naar Suriname te halen, aldus directeur Jim Rasam vandaag, woensdag 27 april 2016, op Starnieuws. Volgende maand tekent hij in Jakarta een Memorandum of Understanding (MoU) met het ministerie van Volksgezondheid in Indonesië. 'Wij willen krachten in de zorg laten halen, waar wij nu een tekort aan hebben.'

Rasam, arts en ondernemer, zegt dat de experts in de gezondheidssector artsen of verpleegkundigen kunnen zijn. Het hangt allemaal af van de lokale behoefte en het budget. In eerste instantie denkt hij aan het binnenhalen van vijf of zes verpleegkundigen. 'Het wordt een testperiode van een jaar en dan kijken wij hoe het werkt.' Zijn eigen medische onderneming zoekt naar dialyse verpleegkundigen.
Het binnenhalen van de Indonesiërs is een particulier initiatief, benadrukt Rasam.

Het zal precies om dezelfde werkwijze gaan, die hij al jaren hanteert bij Filipijnse verpleegkundigen. Met deze tweede try-out probeert hij ook een cultuuromslag teweeg brengen in de gezondheidssector. Patiënten worden vaak genoeg ‘geslachtofferd’. 'Zij zijn al ziek en worden dan nog onbeleefd en onheus behandeld,de goede niet na gesproken.Met de Filipijnen is de verandering al gemerkt. Je ziet dat het heeft gewerkt met hen.'

In oktober 2015 maakte het Indonesische dagblad Jakarta Post bekend - waarover De Surinaamse Krant destijds als eerste in Suriname berichtte - dat het provinciaal bestuur van Midden-Java 500 verpleegkundigen naar Suriname zou sturen om te voorzien in de toenemende vraag naar medische professionals. Volgens Rasam berustte die berichtgeving op een miscommunicatie. In een ontmoeting met de bezoekende gouverneur Ganjar Pranowo van Midden-Java in Paramaribo, schetste Rasam de gezondheidssituatie in Suriname. 'Ik heb gezegd, dat er een tekort was van ongeveer 600 verpleegkundigen. Ze worden wel lokaal opgeleid, maar trekken weg.' Met de komst van 100 Filipijnse verpleegkundigen, was er nog een gat te dichten van 500.

Volgens Rasam wilde de gouverneur weten waarom er niet met Indonesische verpleegkundigen wordt gewerkt. 'Ik vertelde dat ik in 2008 al naar potentiële dialyseverpleegkundigen zocht. Maar, er was een taalbarrière.' De gouverneur gaf aan, dat er inmiddels aan was gewerkt en hij eventueel in de behoefte van 500 kon voorzien. 'De Jakarta Post-journalist die aanzat in de meeting, heeft het verhaal groter gemaakt: Indonesië levert 500 verpleegkundigen.'

Intermed Caribe zal ook samenwerken met een Indonesische investeerder, om een medisch centrum voor onder andere stamcelonderzoek in Suriname op te zetten. 'Het idee is om Suriname tot een medische hub in de regio om te bouwen voor bepaalde onderzoeken.'

Labrador Dayko in Ibarra, Ecuador, sterft door uitputting na zeven mensen van onder puin aardbeving te hebben gered

Brandweerkorps Ibarra wordt beticht van dierenmishandeling Labrador Dayko in de Ecuadoraanse stad Ibarra is geëerd als held voor het redden van zeven mensen uit het puin na de zware aardbeving voordat hij op 4-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van uitputting, zo berichten vandaag, woensdag 27 april 2016, veel Zuid-Amerikaanse en internationale media, waaronder het Amerikaanse Fox News.

Dayko, een hond die actief was voor het brandweerkorps van Ibarra, heeft diverse dagen gespeurd naar overlevenden na de 7.8 aardbeving. Op de Facebookpagina van het brandweerkorps (zie hieronder) verklaart het korps, dat de hond overleed terwijl hij door een dierenarts werd onderzocht. Vermoed wordt dat een combinatie van hitte, uitdroging en de enorme inspanningen die hij leverde tijdens de reddingsmissie, hem fataal werd.


'Deze viervoetige vriend heeft zijn leven gegeven tijdens de uitvoering van zijn taak. Dank je Dayko voor je heldhaftige optreden in Pedernales en in andere gebieden', zo schrijft het korps. Pedernales is één van de zwaarst getroffen gebieden in de Ecuadoriaanse provincie Manabi.

'Je hebt de naam van de K9-afdeling hooggehouden.' Overigens blijkt uit diverse reacties onder de posting op de Facebookpagina van het brandweerkorps, dat velen van oordeel zijn dat Dayko het slachtoffer is geworden van dierenmishandeling.


De aardbeving van 16 april heeft zo'n 700 mensen het leven gekost en ruim 2.000 mensen zijn gewond geraakt. De wederopbouw gaat miljarden dollars kosten.


(Red. De Surinaamse Krant/Fox News)

TCT-minister Rusland in gesprek met bestuur van de SATCA

Wensen en problemen luchtverkeers- leiders komen ter tafel bij TCT

 
Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) heeft gisteren met het bestuur van de Suriname Air Traffic Controllers Association (SATCA) aan tafel gezeten. De wensen en grieven van de luchtverkeersleiders zijn ter tafel gekomen.De algemene ledenvergadering heeft vrijdag een ultimatum gesteld aan TCT dat vrijdag om middernacht afloopt. De SATCA stelt in een vandaag, woensdag 27 april 2016, uitgebracht persbericht, dat de bespreking vruchtbaar was.

Tijdens het gesprek waren ook aanwezig TCT-directeur Joyce Blokland-Wijnstein en het waarnemend hoofd van de Luchtvaartdienst, Faizel Baarn. Afgesproken is, dat TCT de komende paar dagen informatie zal inwinnen bij onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken, voor wat betreft de bevorderingen en beschikkingen van de luchtverkeersleiders. Daarnaast zullen er vervolggesprekken komen over de shift en andere toelagen en het onderbrengen van de luchtvaartschool bij de Luchtvaartdienst.

Het eerst volgende gesprek om de knelpunten te bespreken is maandag 2 mei.

De voorzitter van de SATCA, Manodj Ramparichan, benadrukt, dat ongeacht het feit, dat het eerste gesprek vruchtbaar was, de bond de gang van zaken met 'argusogen' zal blijven volgen.

Ondervoorzitter Genaro Alpin stelt in het persbericht, dat de leden geïnformeerd zullen worden over het resultaat. Na de ontmoeting van maandag wordt weer een algemene ledenvergadering belegd en zal samen met de leden bekeken worden wat de verder te nemen stappen zullen zijn.

Ministerie van OW laat beslag leggen op twee te zwaar beladen trucks op weg naar Atjoni

'Ondanks borden met tonnagebeperkingen rijden te zwaar beladen trucks over bruggen'


Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft maandag in overeenstemming met districtscommissaris Yvonne Pinas van Brokopondo beslag gelegd op twee trucks die de maximale toegestane asdruk hebben overschreden. Dit gebeurde bij de Yornamobrug op de weg naar Atjoni. De ene truck was overbeladen met houtblokken en de andere vervoerde een bulldozer, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 27 april 2016.

Raoel Swedo, hoofdvoorlichter van OW, zegt dat de controles in het achterland sinds maandag zijn opgevoerd. 'Het is gebleken dat truckhouders ondanks geplaatste tonnagebeperkingen toch overbeladen over bruggen en wegen rijden, terwijl het ministerie meermaals hiervoor heeft gewaarschuwd. De controle gaat door.'

Vorige week maandag is het ministerie gestart met het plaatsen van tonnagebeperkingen bij bruggen op de weg van Zanderij naar Apoera.

Swedo zegt dat de samenleving ook moet bijdragen om de duurzaamheid van bruggen en wegen te garanderen. 'We moeten als samenleving er gezamenlijk voor zorgdragen dat onze bruggen en wegen een lange levensduur hebben. Dit kan door ons aan de regels te houden en indien anderen dat niet doen de klachten door te geven aan de instanties.'

41 Chinese ondernemers in Albina boycotten Parbo Bier en Fernandes softdrinks

Ondernemers willen bestellingen contant bij levering betalen en niet vooraf via bank


De salesman van de Surinaamse Brouwerij heeft gisteren de wekelijkse bestellingen voor Parbo Bier niet kunnen opnemen in Albina. Een groep van 41 Chinese ondernemers heeft zondag afgesproken, dat ze Parbo Bier en Fernandes-softdrinks boycot, zolang ze haar bestelling niet contant bij levering mag betalen.

Fayzal Abdoelrazak, salesmanager van de brouwerij, betreurt het dat er in Albina binnenkort geen Parbo Bier meer te koop is, maar zegt er niets aan te kunnen veranderen. 'We zijn al twee maanden in onderhandeling met de ondernemers. Ons is voorgehouden, dat het systeem van vooruitbetalen via de bank drempels opwerpt. Er zouden veel tijd en hoge stortingskosten mee gepaard gaan. We hebben in overleg met de lokale bank Godo afgesproken, dat de winkeliers kosteloos mogen storten en een voorkeursbehandeling krijgen om snel geholpen te worden.'

De ondernemers voeren als extra argument aan, dat het storten van het geld een extra risico met zich meebrengt. In het afgelopen jaar zouden drie ondernemers zijn beroofd op weg naar de bank. Abdoelrazak zegt dat dit veiligheidsaspect niet voor rekening van de brouwerij kan komen. 'De overheid moet voor veiligheid zorgen.'

Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers, vindt dat de twee maatschappijen niet van de winkeliers mogen eisen dat zij vooraf betalen. 'Pas als je goederen levert, wordt betaald. In het verleden was afgesproken om uit veiligheidsoverwegingen achteraf te betalen.'

Hasnoe trekt zijn wenkbrauwen wel op dat zo'n grote groep de samenwerking met Parbo Bier en Fernandes Bottling heeft opgezegd. Hij zegt dat de winkeliers steeds tegenspreken dat ze een kartel vormen, maar hij twijfelt aan die bewering. 'Ze beheersen de markt daar en dat is niet goed voor het bedrijfsleven.'

Bilkerdijk herkozen als ASFA-voorzitter

Voorzitter ASFA: 'We willen lokale markt voorzien en exporteren om deviezen te besparen'


'Het is nu wel belangrijker dan ooit om zwaar te investeren in de lokale productie' - ASFA wil laboratorium en business centre


Wilgo Bilkerdijk is gisteravond herkozen als voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). De lijst Bilkerdijk vergaarde 29 stemmen en de lijst van tegenkandidaat Aristo Kelly kreeg 24 leden achter zich. Van de 112 stemgerechtigden waren 53 aanwezig of vertegenwoordigd, zo bericht Starnieuws vanochtend, woensdag 27 april 2016.

Het bestuur is gekozen voor de periode 2016-2019.

De kandidatenlijst van Kelly was eerder afgekeurd door het bestuur van de ASFA. De rechter besloot echter om de lijst goed te keuren. De bestuursverkiezing werd vervolgens uitgesteld.

Bilkerdijk zei niet in een ‘halleluja’ stemming te verkeren over de vele buitenlandse leningen die door de regering gesloten worden. Het is nu volgens hem belangrijker dan ooit om zwaar te investeren in de lokale productie, omdat die schulden op den duur terugbetaald moeten worden, zo sprak de herkozen voorzitter. 

'Het beleid wordt een voortzetting van wat er al was met wat bijstellingen. We hebben, gelet op de bijzonder trieste situatie waarin we nu zitten, een zware klus te klaren. Ergens in time zijn er geen goede keuzes gemaakt, ergens in time zal de rekening gepresenteerd worden. Die ergens in time is nu. De prijzen van grondstoffen zijn weliswaar omlaag gegaan maar we hoefden vandaag er niet zo diep in te zitten. Er is gewoon niet geïnvesteerd in ons verdienvermogen. We hadden veel meer kunnen doen met lokale producenten, we beschikken over genoeg natuurlijke hulpbronnen. We kennen allemaal landen die het ondanks het ontbreken van die bronnen het toch prima doen op de exportmarkt.'

'We vragen simpele dingen die nu juist critical zijn.' De producenten willen belastingincentives zoals minder of geen heffing bij import van grondstoffen, een Investeringswet, industrieparken voor de efficiëntie zodat beter voldaan kan worden aan standaarden, sanitaire inspecties en controle van ziektes bij export van vlees en vis.

'We waren al redelijk goed onderweg met de regering om zaken gedaan te krijgen. We hebben laatst nog battles gevoerd om de incentives los te krijgen. We willen de incentives van de overheid krijgen want het is een harde competitie met de importindustrie. We willen de lokale markt voorzien én exporteren om deviezen te besparen en te verdienen voor het het land. We moeten over enkele jaren niet in een andere crisis terechtkomen. In deze periode moet er wel geïnvesteerd worden in de lokale productie. Daar gaan we de regering aanhouden.'

Het bestuur hoopt dat in deze periode twee projecten gestalte krijgen; een laboratorium en een business centre. Het laboratorium zal in samenwerking met de Polytechnic College worden opgezet. 'De plannen voor een business centre liggen al een tijdje klaar, maar we zaten nog met de financiering. We hopen dat het geld dit jaar vrijkomt. We hebben vernomen, dat er middelen mogelijk beschikbaar worden gesteld door de Islamic Development Bank. Zij zijn een betere kandidaat voor financiering van deze projecten.'

CBvS veilt een miljoen Amerikaanse dollar

Volgende valutaveiling staat gepland voor vrijdag 29 april


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) veilt vandaag, woensdag 27 april 2016, een miljoen Amerikaanse dollar. President Desi Bouterse had reeds aangekondigd dat er weer een valutaveiling gehouden zou worden.

De vraag is nog steeds groter dan het aanbod. Er is een ander systeem ingevoerd om de koers te bepalen. Tot nu toe gold de gewogen gemiddelde. Diverse algemene banken doen vandaag mee met de veiling, aldus Starnieuws. Er zijn gesprekken tussen de algemene banken en de CBvS gevoerd.

Op 14 april ging de veiling niet door, omdat de banken 650.000 Amerikaanse dollar niet aantrekkelijk genoeg vonden om deel te nemen.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat president Bouterse verdere gesprekken heeft gevoerd met bonafide cambio's. Afgesproken is, dat cambio's de veilingkoers helpen ondersteunen via de banken. Na vandaag zal vrijdag nog een valutaveiling worden gehouden.

Er is ook opgetreden tegen drie illegale cambio's in het district Commewijne. Er werd een aanzienlijke som geld in beslag genomen, Srd’s, euro’s en Amerikaanse dollars. De politie wordt technisch bijgestaan door de CBvS.

Weer serieuze problemen voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo

Medisch Stafbestuur: 'Er is nog slechts een voorraad van een tot twee dagen'

AZP-directeur: 'Het is oude probleem, de verzekeraars betalen laat en tarieven niet toereikend'

Nationale Ziekenhuisraad luidt alarm: De ziekenhuizen zijn ten einde raad
 

De situatie in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is precair. Het Medisch Stafbestuur meldt aan haar leden, dat er slechts een voorraad van een tot twee dagen is om op een verantwoorde en veilige manier zorg te bieden aan de medemens. Het Medisch Stafbestuur, het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname en stafbesturen van andere ziekenhuizen, zijn gisteravond avond bijeen gekomen om een plan van aanpak te formuleren in deze crisistijd.

Algemeen directeur van het AZP Antoine Brahim zegt vandaag, woensdag 27 april 2016, op Starnieuws dat het ziekenhuis niet genoeg middelen heeft. 'Het gaat om het oude probleem dat steeds terugkomt. De verzekeraars betalen laat en de tarieven zijn niet toereikend. Hierdoor is er een structureel tekort aan financiële middelen. Ook de steeds stijgende wisselkoers maakt de situatie erger, omdat een groot deel van de medicamenten en benodigdheden in het buitenland aangeschaft moet worden.' Hij benadrukt dat de acute zorg gegeven wordt.

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zegt het toe te juichen, dat het Medisch Stafbestuur meedenkt over de vraag hoe een en ander opgelost kan worden. 'Het is goed dat zij de koppen bij elkaar steken.' Hij is op de hoogte van de situatie en had gisteren langdurig overleg met de directie en andere betrokkenen. Pengel zegt verder, dat hij continu bezig is met de situatie.

Het Medisch Stafbestuur laat haar leden weten, dat er crisisoverleg is geweest met de hoofden van de afdelingen Operatie Kamer, Intensive Care en Cardiologie. Er is nog geen oplossing op korte termijn. Het Medisch Stafbestuur is bijzonder bezorgd over de situatie en zal zijn leden op de hoogte blijven houden over de ernstige situatie.

De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) heeft minister Patrick Pengel van Volksgezondheid een gisteren een noodbrief gestuurd. Voorzitter Manodj Hindori bevestigt, dat de situatie van alle ziekenhuizen bijzonder precair is. De ziekenhuizen zijn ten einde raad nu. Zij staan samen voor Srd 35 miljoen tot Srd 40 miljoen rood bij de banken en kunnen niks meer lenen. 'De situatie is aan het ontaarden. Wij kunnen niet meer ontkennen dat de kwaliteit en continuïteit van de ziekenhuiszorg niet langer gegarandeerd zijn', stelt Hindori. De NZR heeft bij de minister de noodkreet geuit om dringend noodmaatregelen te treffen. Gevreesd wordt dat de ziekenhuiszorg anders in een diep dal terechtkomt.

De NZR-voorzitter zegt, dat de koersstijgingen, verhoogde onkosten, toenemende inflatie gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de ziekenhuizen. Aan de andere kant zijn de suppleties van de overheid abrupt gestopt per 1 januari 2014. De ziekenhuizen moeten het doen met de ligdagtarieven van de basiszorg die twee jaar geleden zijn bepaald. De NZR is de minister erkentelijk dat hij zich inspant om oplossingen te vinden. 'Maar, terwijl zaken worden uitgezocht, worden de ziekenhuizen elke dag weer geconfronteerd met sterk verhoogde onkosten.'

Hindori deelt mee. dat de ziekenhuizen opgescheept zitten met torenhoge schulden bij binnenlandse en buitenlandse leveranciers. Zij kunnen alleen nog op basis van contante betaling goederen betrekken. Financiële verplichtingen naar specialisten, verplegend personeel en andere werknemers kunnen niet worden waargemaakt. Deze maand is er weer geen zicht op het kunnen uitbetalen van salarissen. De situatie is uitzichtloos aan het worden, waardoor geschoold kader wegtrekt.

Volgens de NZR zal het gezamenlijk tekort van de ziekenhuizen dit jaar oplopen tot Srd 130 miljoen. De gevolgen van de precaire situatie zijn niet meer te verbergen. Aan de minister is duidelijk gemaakt dat steeds meer operaties niet meer doorgaan, steeds meer diensten komen stil te liggen wegens gebrek aan verbruiksmaterialen. Steeds minder medicijnen zijn beschikbaar. In alle toonaarden is duidelijk gemaakt dat er nu gelijk moet worden gehandeld.

'Bouta had grote mond, nu blijft hij bedelen bij de buitenlander'

'Het ziet er triest uit, omdat je bij de regeringen onder Bouterse nooit kunt afgaan op zijn woorden'

'Oppenheimer Funds heeft geen geld geleend aan Suriname, maar is slechts een bemiddelaar'


'Bouta had een grote mond, nu blijft hij bedelen bij de buitenlander', stelt Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) dinsdag 26 april 2016 in het Dagblad Suriname,naar aanleiding van de vele leningen die de regering sinds de goedkeuring van de definitiewijziging van de Wet op Staatsschuld is aangegaan. Volgens de politicus is het vrijwel duidelijk, dat de regering Bouterse-II menens is om haar uitgavenpatroon veilig te stellen. 

'Met de 1.75 miljard Amerikaanse dollar lening van de Islamic Development Bank (IDB) komt het totaal geleend bedrag dichtbij de 3 miljard. Men heeft de Leningenwet speciaal gewijzigd om dan zoveel als mogelijk de staat te kunnen binden en zo op afroep hun lopende uitgaven te kunnen financieren. Wij zijn blijven verdedigen, dat de wijziging van de Wet op de Staatsschuld, zoals dat opgemaakt was in 2002, niet zomaar op zo'n manier was opgesteld. Dit, omdat het toenmalige parlement wilde voorkomen dat de excessen die zich hebben voorgedaan tussen 1996 en 2000 zich ooit meer zouden herhalen. Wat wij bij deze regering zien is, dat terwijl de coalitie schreeuwt dat men leningen wil nemen voor productiedoeleinden, de regering nu zelf komt aangeven dat een deel van de lening van de Islamitische Bank gebruikt zal worden voor de import van basisgoederen, medicamenten en spullen voor de NV Energiebedrijven Suriname.'

Volgens Gajadien komen de geleende middelen hierdoor toch in de consumptieve sfeer terecht. 'Zo is het ook in de jaren ’90 geschied. Toen hadden wij gezien, dat er leningen waren genomen om patta’s en levensmiddelen te importeren. Het ziet er triest uit, omdat je bij de regeringen onder Bouterse nooit kan afgaan op zijn woorden', aldus de politicus.


Gajadien, die lid is van de vaste parlementaire commissie Financiën, zegt dat De Nationale Assemblee (DNA) niet geïnformeerd is over het besluit van de regering. Ook ten aanzien van de 86 miljoen lening van het Amerikaanse Oppenheimer Funds is er volgens hem niets in ’s Lands vergaderzaal gerept. President Desi Bouterse deelde eerder mee, dat dit geld besteed is aan de vijf procent participatie van de Staat in de Merian-goudmijn van Surgold/Newmont. De rest is besteed aan dringende buitenlandse rekeningen.


Volgens de VHP’er had minister Gillmore Hoefdraad van Financiën eerder toegezegd afgelopen vrijdag informatie vrij te geven over waar deze middelen precies geleend zijn en waarvoor deze precies gebruikt zullen worden. De parlementariër benadrukt, dat Oppenheimer Funds slechts een bemiddelaar is die leningen bij financiële instellingen in orde kan maken. Zij zelf leent geen geld aan landen. Er wordt volgens hem een verkeerd beeld geschapen door aan te geven, dat het Oppenheimer Funds geld aan Suriname heeft geleend.

Gajadien benadrukt dat elke vorm van transparantie bij alle leningen ontbreekt. Volgens hem heeft de director van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) aangegeven, dat zij elk moment de stekker er uit kan trekken bij een land waar geen sprake is van good governance en corruptie hoogtij viert. 'Wij kijken uit dat vooralsnog wij van het IMF uit geen enkel kritisch standpunt richting Suriname hebben vernomen met betrekking tot corruptiebestrijding. Corruptie heeft ervoor gezorgd dat wij vandaag in deze situatie zijn beland.'


Gajadien zegt verder, dat indien de regering op een bepaald moment meer uitgeeft dan de inkomsten, zij automatisch uit deze leningen zal moeten trekken. Dit betekent volgens hem, dat de samenleving voor jaren met schulden zal zijn opgescheept. 'Niet Bouterse of Hoefdraad zullen de schulden moeten terugbetalen, maar het volk en de volgende generaties zullen dat moeten doen. Dit alles zal middels tariefsverhogingen moeten gebeuren.'

'Abrahams is grootste voorbeeld van hoe president Bouterse corruptie binnen eigen gelederen tolereert'

Mahinder Jogi (VHP): 'Abrahams, pe a moni de?'


'Het is Ramon Abrahams die het grootste voorbeeld is van hoe president Desi Bouterse corruptie binnen zijn eigen gelederen tolereert en zelfs beloont. Deze man heeft de staat volgens zijn eigen partijmensen voor miljoenen opgelicht en nu zit hij lekker op het kabinet van de president te genieten. Misschien moet ik Abrahams vragen Pe a moni de?' Dit stelt het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi dinsdag 26 april 2016 in het Dagblad Suriname. 

De politicus zegt, dat het staatshoofd alsnog de gelegenheid heeft om per direct een gerechtelijk onderzoek in te stellen naar het wanbeleid van ex-minister Ramon Abrahams op het ministerie van Openbare Werken (OW).

'Tijdens het economisch debat ‘Op weg naar de verkiezingen’ van de Vereniging van Economisten in Suriname in 2015, heeft de vertegenwoordiger van de NDP, Winston Caldeira, gezegd dat ex-minister Abrahams was vervangen wegens corruptie. De vraag is waarom de NDP over dit strafbaar feit de procureur-generaal niet vraagt om een gerechtelijk onderzoek in te stellen naar de wanpraktijken op het ministerie van OW ten tijde van de ex-bewindsman. Er zijn genoeg cases tegen Abrahams bekend, die een gerechtelijk onderzoek rechtvaardigen. Waarom is het onderzoek nog steeds niet opgestart? Is dit de kruistocht tegen corruptie? De kortzichtigheid van deze regering heeft ervoor gezorgd dat bepaalde mensen vandaag de dag over twee tot drie helikopters beschikken', aldus Jogi.

Jogi zegt verder, dat minister Martinus Sastroredjo van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer op 15 december werd 2010 oneervol ontslagen werd door president Desi Bouterse. Als reden werd opgegeven ‘onmaatschappelijk handelen’. Reden was echter, dat zijn vrouw een stuk perceel had aangevraagd.

'Toen ik de president vroeg waarom hij Abrahams geen oneervol ontslag had gegeven, heeft het staatshoofd geen reactie daarop gegeven. Bovendien is Caldeira iemand die in de directe omgeving van Bouterse zit. Wanneer hij dus bevestigt wat de reden van ontslag was van Abrahams, heb ik geen enkel reden dan aan te nemen, dat datgene dat Caldeira heeft gezegd, bezijden de waarheid is. Wat is er gebeurd met de kwestie rondom de uitgifte van het terrein aan de Waterkant? Er was zelfs geld gereserveerd voor de bouw van een dijk te Weg naar Zee. Dit geld heeft men gebruikt voor andere doeleinden, terwijl Weg naar Zee nu zit te verzuipen. Zo zijn er ook verschillende design en bouwcontracten waarvoor gelden gereserveerd waren. Jammer is door corruptief handelen van de NDP Suriname in een situatie belandt dat zij bij het IMF moet gaan bedelen.'

Volgens de parlementariër laten zulke handelingen duidelijk zien, dat Bouterse mensen uit zijn gelederen beschermd en slechts partners voor de leeuwen gooit.


Abrahams kreeg het ministerie van Openbare Werken onder zijn vleugels. In de bijna drie jaren die hij op het ministerie zat, heeft hij volgens de politicus er een behoorlijke janboel van gemaakt.

'Hoeveel Abrahams precies zou hebben gestolen weet niemand, want Bouterse doet er het zwijgen toe. Die heeft niet eens de werkelijke reden van het opmerkelijke ontslag bekendgemaakt. Tientallen miljoenen Srd’s zijn verdwenen of over de balk gegooid. Dat vrijwel alle opdrachten onderhands werden gegund, is inmiddels publiek geheim. Kort na het aantreden van Abrahams was zijn eerste daad om zijn werkkamer op het ministerie voor de lieve som van Srd 650.000 te renoveren. Kort daarna liet hij zijn dienstvoertuig voor een flink bedrag bepantseren. Uiteraard, ook op kosten van de belastingbetaler. Sterker nog, keurde de Raad van Ministers opnieuw een onderhandse gunning goed voor de renovatie van de werkkamer van de directeur Civieltechnische Werken. Die kostte welgeteld Srd 714.784,80. Oostwijk Contractors & Consultancy, waarmee Abrahams vriendschappelijke banden heeft, mocht de klus klaren.'

Volgens Jogi is voor minstens 100 miljoen Amerikaanse dollar onderhands gegund. 'Hij moet daarvoor dus de medewerking hebben gehad van de Raad van Ministers en van het ministerie van Financiën, dat uiteindelijk de gelden beschikbaar moest stellen. Het parlement, dat de minister behoorde te controleren, werd volledig buiten spel gezet', aldus Jogi.