vrijdag 29 april 2016

VHP staat ondanks 'mineurstemming' bij arbeidersklasse stil bij Dag van de Arbeid

VHP bij Wrokoman dey: Eenheid en Strijdbaar- heid

'De VHP vindt het tijd, dat de regering investeert in echte banen'


Hoewel er een mineurstemming heerst bij de arbeidersklasse staat de Vooruitstrevende Hervormings Partij(VHP) toch stil op deze bijzondere dag voor de arbeidersklasse. We vieren Dag van de Arbeid voor successen en om te strijden voor een rechtvaardige samenleving. De Vooruitstrevende Hervomings Partij gaat voor eenheid en strijdbaarheid. 

Ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid op 1 mei richt de VHP haar aandacht op de omstandigheden waarin de menselijke arbeid verricht moet worden. We gaan immers ervan uit, dat menselijke arbeid nog altijd de bron is van de creatie van rijkdom en welzijn in de samenleving. Dag van de Arbeid, een dag waarop wij mensen moeten eren die zich onbaatzuchtig hebben ingezet voor de fundamentele rechten van werknemers: fatsoenlijk loon, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, fatsoenlijke werktijden, zekerheid van werk. Vandaag moeten we vooruit en daarom staan we voor heel wat nieuwe uitdagingen.

1 Mei staat dan ook in het teken van nieuwe uitdagingen en hoe we daarmee de welvaart van iedereen kunnen verhogen. Alleen het inventieve werk van onze handmatige en intellectuele werkers kan ons het materiële en spirituele welzijn opleveren dat we met recht nastreven. Het zou goed zijn dat de vakbeweging een herstart maakt. De vernieuwing is nodig omdat de vakbeweging, zeker in deze roerige economische tijd, voor nieuwe uitdagingen staat. De snel oprukkende flexibiliteit op de arbeidsmarkt stelt andere eisen aan de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden.

De voorbije drie jaren hebben we in ons land een degradatie van de menselijke arbeidsplaats meegemaakt. In honderden gezinnen schuift er ‘s avonds iemand aan tafel aan die niet weet of hij de volgende week nog werk heeft. Dat vreet aan die gezinnen, dat vreet aan de gehele samenleving. Vlak de verkiezingen van 25 mei 2015 had de regering Bouterse-I, duizenden banen beloofd aan de kiezers. In plaats van banen te creëren zijn er duizenden banen verloren gegaan door wanbeleid, slecht bestuur en corruptie. De arbeiders en arme gezinnen worden het hardst getroffen. Family and friends van deze regering hoeven niet te vrezen voor banenverlies, ze zijn verzekerd van hun banen. Door het wanbeleid de huidige regering staan nog eens duizenden banen op de tocht. Het landelijk beeld: duizenden ontslagen dreigen of zijn al gerealiseerd voor mensen met een overheidsbaan of een baan in de particuliere sector. De komende tijd zullen meer banen verloren gaan, hoeveel weet niemand. Door het slechte bestuur van huidige regering zijn enkele bedrijven over de kop gegaan.

Het sneuvelen van banen komt deels doordat de regering een slecht economisch beleid heeft gevoerd. Het is een van de eerste vele gevolgen van het afbraakbeleid van deze regering, die zich langzaam maar zeker beginnen af te tekenen.

De galopperende stijging van de voedsel- en brandstofprijzen hebben ons leven duur gemaakt. De lonen van de arbeiders zijn in waarde gedaald door de devaluatie van de Srd met bijna 50%. De regering moet de materiële en financiële middelen op een rationele manier aanwenden, zodat de kosten teruggedrongen kunnen worden en de broodnodige economische efficiëntie kunnen bereiken. Een deel van onze beroepsbevolking zit momenteel werkloos thuis.

De VHP vindt het tijd dat de regering investeert in echte banen. Mensen willen werk en zekerheid. Negatieve berichten over de economie dragen bij aan onzekerheid en leveren natuurlijk geen banen op. Het zou goed zijn als de regering nu gaat investeren in banen en met een plan komt om de werkloosheid terug te dringen. Mensen hebben genoeg zekerheid, respect en een stabiel inkomen nodig om gewoon goed werk te kunnen leveren. Goed werk is werk dat voldoende werk- en inkomenszekerheid biedt, veilig en gezond is en toegang biedt tot sociale zekerheid. Veel te veel mensen hebben onzeker werk, werken in tijdelijke contracten. Velen daarvan willen niets liever dan een echte baan.

De helft van de mensen die arm zijn, hebben gewoon een slecht betaalde baan. Zo gaan we afglijden naar Venezolaanse toestanden. Er worden nog steeds mensen ontheven en ontslagen. Niemand heeft zekerheid. Bedrijven gaan nu over de kop, arbeiders worden ontslagen. De arbeiders en arme gezinnen worden het hardst getroffen. Iedereen heeft recht heeft op een baan met zekerheid, kwaliteit en koopkracht, dat is het streven van de Vooruitstrevende Hervormings Partij.

Van een land van groeiende onzekerheden en onbehagen, naar een land van optimisme en vertrouwen. Dat is Suriname waarvoor de VHP strijdt.

De VHP wenst aan het Surinaamse volk een bezinnings- en hoopvolle arbeidersdag toe.

VHP

Kakakreek bij Brownsweg treedt buiten oevers door zware regenval

Woningen in Macambie, Kadjoe en Snesikondre onder water


Districtssecretaris Brownsweg: 'Bewoners blijven huis- en grofvuil in kreek gooien'


De Kakakreek te Brownsweg is buiten zijn oevers getreden door de recente hevige regenval. Meer dan tien huizen in de dorpen Macambie, Kadjoe en Snesikondre zijn onder water gelopen, aldus Starnieuws vanmiddag, vrijdag 29 april 2016.

De districtssecretaris van Brownsweg, Freddy Linga, zegt in een reactie, dat de kreek en trenzen medio vorig jaar opgehaald en opgeschoond waren. Dit is gebeurd in opdracht van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. De Kakakreek is 4.5 kilometer lang.

Linga zegt verder, dat bewoners hun huis- en grofvuil in de kreek gooien, ondanks het feit dat een ondernemer regelmatig vuil ophaalt. Er is een contract getekend met het commissariaat Brokopondo en de ondernemer.

Aangezien de bewoners vuil blijven gooien, ontstaan er verstoppingen. Een aantal mensen heeft ook te dichtbij gebouwd, meldt Linga.

Isla-aannemer Curaçao Engineering Contractors ontslaat 45 arbeiders

Reden ontslagaanvraag zou mislopen van contract op Isla-terrein zijn

Bedrijf stelt inzet Venezolaanse bedrijven bij Isla aan de kaak


Het aannemersbedrijf Curaçao Engineering Contractors (Curengcon) heeft ontslag aangevraagd voor 45 van zijn werknemers. Aanleiding voor het besluit van het bedrijf is het mislopen van een contract op het Isla-terrein. Een verontruste SGTK-voorzitter Alcides Cova (Sentral General di Trahadonan di Korsou) stelt dat het nu tijd is geworden om maatregelen te treffen. Dit bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 29 april 2016.

In een brief aan Soaw-minister Ruthmila Larmonie-Cecilia (PS), waarvan een kopie ook naar de Staten en het Bureau Landsbemiddelaar is gestuurd, gaat de directie van het bedrijf in op de omstandigheden die hebben geleid tot haar besluit en stelt zij het inzetten van Venezolaanse bedrijven op het Isla-terrein, die via een lokale constructie bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven, aan de kaak.

Curengcon bestaat al twaalf jaar en is actief voor de Isla-raffinaderij, de BOO-centrale en dokmaatschappij CDM. Het bedrijf heeft ongeveer zestig werknemers in dienst die worden ingezet bij routine-werkzaamheden. Deze contracten zijn van levensbelang voor het bedrijf, benadrukt de directie in haar brief aan de minister. Het zijn deze contracten die de continuïteit van de werkgelegenheid voor het personeel van het bedrijf garanderen, aldus de Curengcon.

Maar, volgens het bedrijf zijn er tal van ontwikkelingen geweest die het functioneren hebben bemoeilijkt in de afgelopen jaren.

Klik hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

KITLV-onderzoek: Curaçao heeft het meest negatieve beeld over eigen politici van de Nederlands-Caribische eilanden

'Lokale politici handelen uit eigenbelang en vertegenwoordigen belangen kiezers maar matig'


De vijf Nederlands-Caribische eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba en St. Eustatius oordelen negatief over hun eigen politici. Maar, Curaçao het meest negatieve beeld over de eigen politici. Dat blijkt uit opinieonderzoek Confronting Caribbean Challenges (2016, zie hieronder), geleid door onderzoeker Wouter Veenendaal van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). Dit bericht de Amigoe vandaag, 29 april 2016.

Lokale politici handelen uit eigenbelang en vertegenwoordigen de belangen van hun kiezers maar matig. Deze mening hebben de meeste respondenten van de vijf deelnemende eilanden. Ze geven daarnaast aan maar weinig vertrouwen te hebben in de eigen lokale politici. (“Veenendaal, W. (2016). Eindrapport CCC-Opinieonderzoek. Leiden: KITLV.”)

Volgens het onderzoek nemen, afhankelijk van de grootte van het eiland, de negatieve opvattingen toe. Zo oordelen Curaçaoënaars het meest negatief over de lokale politici, terwijl men op Saba en St. Eustatius een stuk milder oordeelde. Op de vraag of lokale politici corrupt zijn, waren de antwoorden wisselend.

Het opinieonderzoek werd in het najaar van 2015 op de zes eilanden in Caribisch Nederland verricht en had als doel om ‘de opvattingen van de inwoners van de zes Nederlands Caribische eilanden over politiek en bestuur in het Koninkrijk en op de eilanden in kaart te brengen’. Dit ook in verband met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010.

Vanwege vermeende fraude in het veldonderzoek op St. Maarten is dit onderdeel van het onderzoek als mislukt beschouwd. De verzamelde data op dit eiland zijn niet in de verdere analyse gebruikt.

Uit Confronting Caribbean Challenges zijn al eerder stukken gepubliceerd. Deze hadden als onderwerp de tevredenheid over de politieke status van Aruba en Curaçao, en de weerstand tegen Nederlanders en buitenlanders op de eilanden. Onlangs is het volledige rapport gepubliceerd.

Het onderzoek wijst uit, dat op Curaçao een grote verdeeldheid heerst over de status van het eiland. 'Van alle eilanden is op Curaçao de steun voor onafhankelijkheid het grootst, maar tegelijkertijd is er een sterke nostalgie naar de Nederlandse Antillen', aldus het rapport.

Ondervraagden op Curaçao zijn het ermee eens om Nederlands toezicht te hebben op bestuur, financiën, rechtspraak en politie. Echter, ze zijn niet tevreden met de manier waarop het eiland door Nederlandse politici behandeld wordt. Verder voelen Curaçaoënaars zich, naast Nederland, vooral verbonden met Aruba en Bonaire en wat minder met de Bovenwindse eilanden.

'Deelnemende partijen aan verkiezingen op Curaçao moeten oplossingen bedenken voor deviezenuitstroom'

VBC: 'Vanaf nu moet rekening gehouden worden met aankomende pieken in deviezenuitstroom'


De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt dat partijen die gaan deelnemen aan de  verkiezingen op 30 september dienen te weten hoe om te gaan met de aankomende pieken in de deviezenuitstroom, die na 2019 door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) worden voorspeld. Dat laat VBC in haar nieuwsbrief van deze maand (zie hieronder) weten, aldus de Amigoe vanmiddag, vrijdag 29 april 2016.

De CBCS heeft de ontwikkeling van de deviezenuitstroom als gevolg van de schuldsanering in 2010 geanalyseerd. Nederland heeft in 2010 de schulden van de voormalige Nederlandse Antillen grotendeels overgenomen. De restschulden hebben Curaçao en St. Maarten gedekt door obligaties aan de Nederlandse staat uit te geven. De aflossing en rente van de overgenomen schuld door Nederland resulteren in een deviezeninstroom, maar deze lening vervalt in 2018.De rentebetalingen van Curaçao aan de Nederlandse staat vanwege de uitgegeven obligaties, resulteren in een uitstroom van deviezen. De jaarlijkse aflossing en rentebetaling van de overheidsschulden, gecombineerd met andere grote aflossingen in de komende jaren, komen uit op oplopende pieken in de deviezenuitstroom.

De VBC stelt dat vanaf nu rekening gehouden moet worden met de aankomende pieken in de deviezenuitstroom en over manieren nagedacht moet worden om deze pieken te mitigeren. De vereniging vindt daarnaast dat politieke partijen die met de verkiezingen van 30 september willen meedoen, ten minste nagedacht moeten hebben over maatregelen en voorstellen om dit vraagstuk effectief aan te pakken en op te lossen. Ook moeten politieke partijen nadenken over mogelijke economische activiteiten om deviezeninstroom te genereren, zodat de deviezenreserve op peil gehouden kan worden.

De CBCS-notitie somt oplossingen op om de pieken in de deviezenuitstroom te mitigeren. Zo stelt deze onder andere de herfinanciering voor van de aflossingen, op de internationale dan wel lokale kapitaalmarkt.

Volgens de VBC is een solide en duurzame deviezengenererende basis voor Curaçao van belang. 'De importen moeten namelijk worden gefinancierd. In de regio laten momenteel landen als Venezuela en Suriname zien wat de financiële, sociale, economische en maatschappelijke gevolgen kunnen zijn wanneer er sprake is van een gebrek aan deviezen', aldus de vereniging. Zij noemt de gevolgen op: 'Zeer sterke inflatie, schaarste aan goederen van primaire levensbehoefte zoals voedsel en medicijnen en verlies van vertrouwen in de nationale munteenheid, kortom een zorgwekkende maatschappelijke disruptie.'

Politiebond wil dat regering klein deel geïnde boetegelden onderbrengt bij korpschef of minister

Financieel potje om tekort aan middelen uit te kunnen bekostigen


De voorzitter van de Surinaamse Politiebond (SPB), Robby Ramdjiawan, doet een verzoek aan de regering om een heel klein deel van geïnde boetegelden onder te brengen bij de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, of bij de korpschef, Agnes Daniel, zodat zij het eventuele tekort aan middelen daaruit kunnen bekostigen. Dat meldt vandaag, 29 april 2016, het Dagblad Suriname.

Momenteel verlopen zaken binnen het Korps Politie Suriname heel stroef en moeizaam vanwege dat gebrek aan middelen. Bijna alle politiebureaus klagen steen en been over tekorten. Er is een waslijst aan tekorten. Zo zijn bijvoorbeeld voor het wagenpark geen remschoenen, autobanden en accu’s beschikbaar. Voor de bureauwerkzaamheden is een chronisch gebrek aan zaken als inkt, papier en toiletpapier. Het blijkt, dat zelfs uniformen tegenwoordig schaars zijn.

De geïnde boetegelden worden momenteel gestort op rekening van het ministerie van Financiën. De minister van Justitie en Politie moet dan op basis van de tekorten een lijst opsturen en daarvoor autorisatie aanvragen. Omdat boetegelden in feite steeds contant worden gestort, moeten zij ook altijd beschikbaar zijn.

De politie werkt constant onder stress. Dit stagneert het werk en de gewenste productie blijft uit. Ramdjiawan benadrukt, dat het niet alleen de schuld is van de korpsleiding of van de minister van Justitie en Politie. Ook zij zijn aan wetten en regels gebonden. Indien de regering het verzoek inwilligt, is het probleem in een mum van tijd opgelost en dan kan het werk van de politie geruisloos en naar tevredenheid worden gecontinueerd, aldus de bondsvoorzitter.

Bryan Renten nieuwe voorzitter Vereniging Surinaams Bedrijfsleven

Vertrekkend voorzitter Welzijn had meer ongemakken dan plezier aan functie


Welzijn zag sterke partijpolitieke tegenstellingen binnen zijn organisatie


Bryan Renten, directeur van Fernandes Bottling Company NV, is de nieuwe voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Wilfred Baldew is de nieuwe ondervoorzitter. Ferdinand Welzijn was zichtbaar blij dat hij de hamer na drie jaar gisteravond over kon dragen aan zijn opvolger, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 29 april 2016.

Welzijn stak niet onder stoelen of banken, dat hij veel meer ongemakken dan plezier heeft gehad aan het leidinggeven aan de VSB. Hij heeft vooral in de laatste periode sterke partijpolitieke tegenstellingen meegemaakt in de organisatie.

In het bestuur, dat aanzit tot 2019, hebben verder zitting Sigmund Proeve (penningmeester), Jan van Charante en Rabin Soechit (leden). Renten dankte het bestuur onder leiding van Welzijn voor de significante resultaten die zijn neergezet ondanks alle moeilijke omstandigheden. Hij gaf aan dat het streven gericht zal blijven op duurzame ontwikkeling voor de samenleving, zoals beschreven in het Manifest dat in 2015 werd uitgegeven door de VSB in verband met haar 65-jarig bestaan.

In het beleidsplan 2016/2017 van de VSB zijn als belangrijkste doelstellingen opgenomen:
- verdere professionalisering van de VSB
- strategische communicatie en informatieverstrekking
- duurzame ontwikkeling
- verbetering van ondernemingsklimaat en bevordering ondernemerschap op een holistische wijze
- promotie van de fundamenten van zogenoemd 'decent work', en
- vergroten van 'corporate social responsibility' in het Surinaams bedrijfsleven.

Dit beleidsplan zal in uitvoering moeten worden genomen met als eerste uitdaging de beperkte uitvoeringscapaciteit van zowel het bureau als de bestuursleden en als tweede uitdaging de overheid die ertoe bewogen moet worden serieus om te gaan met de problemen waarmee ondernemers geconfronteerd raken.

Het bestuur zal de ingezette 'coalitievorming' continueren en optrekken met gelijk denkende organisaties die passen binnen het tripartiet verband om de nodige veranderingen teweeg te brengen. De VSB ziet zich genoodzaakt haar coulante houding naar de overheid toe te laten varen en haar standpunten en visie duidelijk kenbaar te maken, zodat de overheid nu echt gaat luisteren naar de stem van de ondernemers.

Ruim 200 bewakers Suralco dreigen zonder werk te komen zitten

Suralco heeft te kennen gegeven dat diensten bewakers niet langer gewenst zijn


De afgelopen week heeft het bestuur van de Algemene Werknemers Organisatie (AWO) onder leiding van vakbondsleider Murwin Leeflang gesprekken gevoerd met de werknemers die bewakingswerkzaamheden verrichten op de verschillende complexen van de Suralco. Het gaat om een groep van ongeveer 200 arbeiders die straks zonder werk zullen zitten, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 29 april 2016.

Het probleem van deze groep is heel lastig, omdat zij eerder gewerkt heeft voor een ander bedrijf, te weten Geosis, dat een lange tijd een contract met de Suralco heeft gehad. Zo zijn er werknemers met meer dan vijftien dienstjaren vanaf de eerste werkgever van deze groep.

Uit de informatie die afgelopen zaterdagmiddag te Onverdacht in een vergadering met de werknemers is verkregen, blijkt dat eerder genoemd bedrijf failliet zou zijn geraakt. De vergadering werd belegd nadat de leden van hun huidige werkgever begrepen hadden dat hun diensten niet langer gewenst zijn. De werknemers zijn dus overgenomen door een ander bedrijf dat met de Suralco een werkrelatie heeft. Een systeem dat bekend bij het bedrijf, maar deze groep is administratief niet correct afgewikkeld door eerder genoemd bedrijf. De werknemers hebben zowel in gesprekken met de bond, als op de vergadering aangegeven, dat zonder enige vorm van afkoop deze groep arbeiders overgegaan is naar hun huidige werkgever.

De vraag die gesteld wordt door de arbeiders is of zij in aanmerking komen voor de Department Supervisor Uitkering. Suralco heeft alleen aan de contracters die destijds werkzaam waren, een uitkering gegeven na overleg met de AWO, terwijl ook deze groep werknemers in die periode gefunctioneerd heeft als Department Supervisor.

Verder geven de werknemers aan dat het nieuwe bedrijf waarvoor zij nu werkzaamheden verrichten hierover niet wenst te spreken. Leeflang vindt dit jammer, omdat het voor deze werkgever heel makkelijk zou zijn om de informatie van de Suralco te verkrijgen. 'Dit soort problemen kom je heel veel tegen. Zaterdag wordt weer vergaderd en dan zal er een besluit worden genomen door de algemene leden vergadering', zegt Leeflang.

'Kostendekkende tarieven verzekeraars zouden al zorgen voor verlichting binnen sector'

Voorzitter NZR Hindori: 'Ziekenhuizen kunnen niet nog meer geld gaan lenen bij de banken'
 

De geschatte totale schuld van alle ziekenhuizen in 2016 bedraagt in totaal Srd 130 miljoen. 'Dit is een schatting, omdat we niet precies weten wat de prijsontwikkelingen zullen zijn in de rest van het jaar. Maar, dit bedrag is al zeer zorgwekkend, omdat wij niet weten hoe dit gat moet worden gedekt', zegt Manodj Hindori voorzitter van de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) en directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis vandaag, 29 april 2016, in het Dagblad Suriname. 

'Wij kunnen niet nog meer geld gaan lenen bij de banken. De onderhandelingen met verzekeraars over tarieven hebben tot nog toe niets opgeleverd en hebben in ieder geval niet geleid tot verhoogde inkomsten voor de ziekenhuizen', stelt hij.

Als de tarieven kostendekkend zouden zijn zouden de ziekenhuizen volgens Hindori al beter aan hun verplichtingen jegens leveranciers, personeel, medici etc. kunnen voldoen. 'Er zou dan zeker sprake zijn van verlichting voor de ziekenhuizen. In de afgelopen periode hebben we te maken met een hoge inflatie en recentelijk zelfs met grote koerssprongen. Onze uitgaven vliegen de pan uit, terwijl de inkomsten maar niet toenemen. We kunnen er dus niet aan ontkomen om de tarieven aan te passen naar de huidige realiteit. Echter krijgen de ziekenhuizen maar niet de ruimte om kostendekkende tarieven te kunnen hanteren. Het gat tussen verdiensten en uitgaven wordt hiermee elke dag groter.'

De onderhandelingen tussen de verzekeraars en de ziekenhuizen, die al 18 maanden gaande zijn, verliepen volgens Hindori heel stroef. 'De ziekenhuizen kregen steeds nieuwe vragen voorgeschoteld, waardoor de onderhandelingen zich alsmaar voortsleepten.' Dit is dan ook de reden waarom de ziekenhuizen in februari van dit jaar naar de Zorgraad gestapt zijn om te bemiddelen bij de onderhandelingen, in de hoop dat er meer schot in de zaak zou komen.

'We hebben intussen wel een aantal keren met de Zorgraad overlegd en men zegt begrip te hebben voor de urgentie van deze zaak voor de ziekenhuizen. Ook de minister van Volksgezondheid is bezig met de acute cashflow positie van het ziekenhuis. Hopelijk gaat dit alles gauw leiden tot een oplossing voor de financiële problemen van de ziekenhuizen. De ziekenhuisdirecties zitten dus met de handen in het haar hoe met dit enorm tekort om te gaan. Er moet spoedig zicht komen op noodfinanciering voor de ziekenhuizen, anders gaan we het niet redden om de continuïteit van de zorg te garanderen', aldus Hindori.

Het is bekend dat de subsidies vanuit de overheid naar de ziekenhuizen toe weg zijn komen te vallen sinds 2014. De ziekenhuistarieven die momenteel gehanteerd worden door de verzekeringsmaatschappijen dateren uit juli 2013.

Pertjajah Luhur, VHP en NPS bestuderen vonnis Kort Gedingrechter

Rechter oordeelt, dat terugroeping Sapoen en Chitan door PL rechtsgeldig is

Advocate Van Dijk van de Staat Suriname vindt uitspraak 'apert onjuist' en 'juridisch onbegrijpelijk'


De Pertjajah Luhur (PL), VHP en de NPS hebben vanmiddag, vrijdag 29 april 2016, het vonnis tegen het Centraal Hoofdstembureau (CHS) op schrift ontvangen. Het vonnis moet nu betekend worden aan het CHS, dat binnen zeven dagen in de opengevallen vacatures in De Nationale Assemblee moet voorzien. De Kantonrechter stelt, dat het aannemelijk is gemaakt dat de terugroeping van Raymond Sapoen en Dipakkoemar Chitan rechtsgeldig is, zo schrijft Starnieuws.

Starnieuws bericht te hebben vernomen van de leiding van de NPS dat het vonnis wordt bestudeerd. Door het besluit van de rechter krijgt de NPS er een zetel bij. Prim Sardjoe, die op de lijst van V7 op de tweede plaats in Saramacca stond gekandideerd, zal opschuiven als het CHS voorziet in de vacature. Chitan was lijsttrekker in Saramacca. In Wanica komt Barkat Mohabali (VHP) in aanmerking om Assembleelid te worden.


De advocaat van de politieke partijen, Gerold Sewcharan, wil vandaag nog via de deurwaarder het vonnis betekenen aan het CHS. De politieke partijen moeten hiertoe groen licht geven.

De rechter stelt, dat op basis van artikel 68 lid 1 van de Grondwet Sapoen en Chitan zijn teruggeroepen. Daarin is opgenomen wanneer het lidmaatschap van De Nationale Assemblee wordt beëindigd. Het CHS moet de proceskosten betalen van Srd 480. De dwangsom is gesteld op Srd 10.000 per dag, indien in strijd met het vonnis wordt gehandeld tot een maximum van Srd 500.000. De Staat is niet veroordeeld.

Advocate Nailah van Dijk vindt het vonnis van de rechter 'apert onjuist' en 'praktisch onuitvoerbaar', zo reageert ze vanmiddag via de Ware Tijd. Zij trad in deze zaak namens de Staat Suriname op.

Van Dijk zegt, dat de rechter een zodanige uitspraak gedaan dat deze een definitief karakter heeft. Het wetboek van Rechtsvordering schrijft echter voor, dat in Kort Geding rechters zodanige vonnissen wijzen waarin voorlopige voorzieningen worden getroffen.

In deze is het CHS opgedragen om binnen een week bijeen te komen om het proces in gang te zetten om nieuwe leden voor het parlement aan te wijzen.
'Dit is naar mijn gevoel een apert onjuist vonnis, omdat de rechter in Kort Geding buiten haar bevoegdheid is gegaan.'

Praktisch is het vonnis volgens Van Dijk ook onuitvoerbaar, omdat het CHS de vacatures pas kan invullen wanneer het Hoofdstembureau haar heeft voorzien van de nieuwe namen van de nieuwe volksvertegenwoordigers.
Behalve dat de hoofdstembureaus van de districten waar Sapoen en Chitan gekozen zijn eerst bijeen moeten komen en daarna onderzoek doen, schrijft de kieswetgeving voor, dat voor deze procedures veertien dagen moeten worden uitgetrokken. Nu kort de rechter deze termijn in tot zeven dagen, stelt  de advocate.

In deze zaak is alleen het CHS veroordeeld. Alle andere vorderingen van de eisers zijn afgewezen.

Zo'n zes kilo cocaïne in bagage Nederlander (35) op J.A. Pengelluchthaven

Drugs verstopt tussen voedingsmiddelen en gedroogde vis, maar niet onzichtbaar voor scan


Iets meer dan zes kilo cocaïne zat verborgen tussen voedingsmiddelen en gedroogde vis in de bagage van de 35-jarige Nederlander L. O. Hij werd afgelopen zaterdag aangehouden op de Johan Adolf Pengelluchthaven, zo bericht vandaag, vrijdag 29 april 2016, pas de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De man stond op het punt te vertrekken naar Nederland, toen de cocaïne tijdens het scannen in zijn bagage werd ontdekt. Hij is overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade van het korps.

In afwachting van het verder onderzoek is O. in verzekering gesteld.

'Prijzen producten in winkel dalen niet zo snel als de valutakoersen'

VSB-voorzitter: 'De kritiek op het bedrijfsleven is onterecht'


Het is niet logisch om te verwachten dat de prijzen in de winkels even hard zullen dalen als de valutakoersen. 'De kritiek op het bedrijfsleven is onterecht', zegt Steven MacAndrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), vandaag, vrijdag 26 april 2016, in de Ware Tijd.

Het is volgens hem veel te vroeg om de koersdaling ook in de winkels te merken. 'Prijzen zijn afhankelijk van een aantal factoren. Ondernemers, bijvoorbeeld, zijn nog steeds huiverig over de stabiliteit van de valutamarkt. De hamvraag is of de koersdaling duurzaam is of slechts iets van tijdelijke aard.'

'Prijzen stijgen te paard als de koersen omhooggaan en dalen te voet als de koersen dalen', is de reactie van een ervaren cambiohouder.

Voor wat de illegale valutamarkt betreft, is de prijs van de Amerikaanse dollar met bijna vijftig cent gedaald naar rond de Srd 6. 'Ondanks deze daling blijft de situatie onzeker. Eén verkeerde politieke uitspraak of schokbericht in binnen- of buitenland, kan de zaak weer laten ontsporen', waarschuwt een valutahandelaar.

Hij wijst er ook op, dat de vraag naar valuta rond deze periode van het jaar altijd laag is. 'Er zijn geen grote importen, geen grote inkopen voor de school en 'niemand' gaat op vakantie. Dit zijn enkele meevallers waar de regering op kan rekenen en die geleid hebben tot de gedaalde koersen. Maar, de situatie blijft enerverend, desnoods totdat het Internationaal Monetair Fonds geld begint over te maken naar de Centrale Bank van Suriname.'

Wantrouwen Somohardjo (PL) en vraagtekens bij forse lening aan regering van Islamitische Ontwikkelingsbank

'Toch geen lening, omdat Suriname de eerste islamitische bank op westelijk halfrond krijgt?'

'Waarom gaat de regering dan alsnog naar het IMF?'


Het is vreemd, dat terwijl minister van Financiën Gillmore Hoefdraad uitlegt, dat alleen het IMF (Internationaal Monetair Fonds) open stond om Suriname een crisislening te geven, de Islamitische Ontwikkelingsbank (IDB) nu 1.75 miljard Amerikaanse dollar beschikbaar stelt. Dit zegt Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo vandaag, 29 april 2016, in de Ware Tijd. 

'Als dat zo is, waarom gaat de regering dan nog naar het IMF?', vraagt hij zich af.

Hij zegt, dat voor het eerst een financiële instelling Suriname zoveel geld aanbiedt. Zelfs de ontwikkelingshulp van Nederland zou volgens hem niet zoveel zijn geweest. Den Haag gaf na de onafhankelijkheid van Suriname het land omgerekend 1,5 miljard Amerikaanse dollar aan ontwikkelingssteun, brengt Somohardjo in herinnering.

'Zijn ze weer bezig om ons met leugens en bedrog voor de gek te houden, een loopje te nemen met het volk? Ik hoop dat het echt is. Ik wil niet blij gemaakt worden met een dode mus.'

De politicus hoopt dat de IDB de lening niet slechts geeft als tegenprestatie, omdat in Suriname de eerste islamitische bank op het westelijk halfrond zal worden gevestigd. Hij kan zich niet voorstellen dat zo'n aanzienlijk bedrag voor Suriname opzij wordt gezet, zonder dat het land nog een project of plan op papier heeft.

Centraal Hoofdstembureau moet van rechter vacature in Assemblee invullen - Sapoen en Chitan geen Assembleelid meer

PL, VHP, NPS en Assem- bleekandidaten Mohabali en Sardjoe winnen rechtszaak

Somohardjo (PL): 'Eindelijk is recht geschied, Sapoen en Chitan horen duidelijk bij coalitie'

 
De Pertjajah Luhur, VHP, NPS en de kandidaten Barkat Mohabali (VHP) en Prim Sardjoe (NPS) hebben het Kort Geding dat zij hadden aangespannen tegen het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en de Staat Suriname gewonnen. Het CHS moet van de rechter in Kort Geding de vacature invullen die ontstaan is door het terugroepen van de Pertjajah Luhur-Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan.  Dit meldt Starnieuws vandaag, vrijdag 29 april 2016.

De rechter heeft vandaag het CHS veroordeeld om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis te voorzien in de vacature. Het vonnis is gelijk uitvoerbaar, ook al zouden het CHS en de Staat in hoger beroep gaan. Er is een dwangsom van Srd 150.000 per dag opgelegd dat in gebreke wordt gebleven om uitvoering aan het vonnis te geven.

Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur, zegt in een eerste reactie, dat eindelijk recht is geschied. Hij stelt, dat Sapoen en Chitan duidelijk horen bij de coalitie. Hij wacht het vonnis af, dat later op de dag op schrift beschikbaar is, om een uitgebreidere reactie te kunnen geven.

Vicepresident Adhin: 'Er komt een structuurplan voor geheel Suriname en sterker Planbureau'

Meerjaren Ontwikkelingsplan moet ervoor zorgen dat Suriname niet van mijnbouw afhankelijk blijft


In zijn openingstoespraak op het Caribbean Urban Forum, dat heeft plaatsgevonden afgelopen woensdag, donderdag en vandaag, heeft vicepresident Ashwin Adhin een aantal nieuwe voornemens van de overheid op het gebied van planning gelanceerd. Hij gaf onder andere aan, dat goede planning absoluut nodig is en dat de regering dat ook inziet. Men is nu bezig om een beter Planning Systeem te ontwikkelen, waaronder een sterker Planbureau, zo laat organisator Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) vandaag, vrijdag 29 april 2016, via een persbericht weten.

Te midden van het managen van de crisis wordt een meerjaren ontwikkelingsplan voorbereid. Dat plan moet in oktober afgerond zijn en zal mede ervoor moeten zorgen dat Suriname niet eenzijdig afhankelijk blijft van de mijnbouwsector. Bij het maken van het nieuwe plan zal de overheid afwijken van haar traditionele top-down benadering. Men zal bijdragen van uit de verschillende ministeries, sociale partners, de burgersamenleving, en de Sociaal Economische Raad vragen.

De ruimtelijke planning zal moeten worden gemoderniseerd met nieuwe wetgeving.

De Planwet en de wet op Woongebieden voorzien wel in een raamwerk voor planning, maar Suriname heeft nog geen nationaal ruimtelijk plan. In dit kader kondigde de vicepresident aan, dat er een Nationaal Structuurplan voor het hele Surinaamse grondgebied gemaakt zal worden. Dit Nationaal Structuurplan zal verschillende aspecten meenemen van ruimtelijke planning, alsook de beschikbare natuurlijke hulpbronnen, en de manier waarop wij over het structureren van onze samenleving denken.

Uit het Nationaal Structuurplan zullen de regionale plannen gehaald kunnen worden en kan regionale zonering plaatsvinden. Zonering is belangrijk in verband met de bescherming van de natuur en  unieke Surinaamse biodiversiteit.

Het Nationaal Structuurplan zal ook helpen om speciale economische zones in te stellen, waardoor productie en groei bevorderd kunnen worden. Suriname zal ook goed aandacht moeten besteden bij de planning aan de klimaatverandering. Bij een stijging van de zeespiegel wordt 7% van onze bevolking slachtoffer, terwijl 6% van het landbouwland wordt aangetast en het invloed zal hebben op 6,2% van het Bruto Nationaal Product. In de planning moet dit worden meegenomen, omdat het is belangrijk voor het overleven als land, aldus het IGSR.

Inheemse dorpen Mata, Pikin Saron, Bigi Poika en Tibiti zetten fonds op met ministerie van NH

Dorpen in West Para willen hun gebied tot ontwikkeling brengen

 
De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Regilio Dodson, en de dorpsbesturen van Mata, Pikin Saron, Bigi Poika en Tibiti zijn woensdag overeengekomen om een ontwikkelingspot op te zetten. Het fonds zal beheerd worden door het ministerie, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 29 april 2016.

De dorpen liggen in West Para en de bewobers hebben zich gebundeld om het gebied te ontwikkelen, ondanks de moeilijke financiële situatie waarin het land verkeert. De nadruk ligt onder meer op het stimuleren van klein ondernemerschap. Het is de bedoeling, dat alle ondernemingen in het gebied geld storten in het fonds. NH zal met hen praten over hun bijdrage aan de kas.

Dorpen in het Sarakreekgebied hanteren dit model al enkele maanden. Begin dit jaar was er al ongeveer Srd 80.000 in de kas van de dorpen Lebidoti, Pisiang en Bakoe gestort en Srd 40.000 in de districtskas.

'We juichen het toe. Nu de overheid krap zit, is de ontwikkelingspot een mogelijkheid voor ons om het gebied toch tot ontwikkeling te brengen. Het is een tegemoetkoming voor ons', aldus kapitein Michel Karwofodi van het dorp Mata. Dit dorp telt zo'n 550 inwoners. 'We moeten kijken wat voor projecten we kunnen uitvoeren en dat alles moet in samenspraak met de gemeenschap.'

Saramacca heeft nu een vestiging van Vakantie Dialyse Suriname en van Mens & Zorg Thuiszorg

Beide instanties ondergebracht in een pand aan de Paloeloeweg, Groningen

(Bron foto: ministerie van RGB)
 
In Groningen, in het district Saramacca, zijn gisteren de gezondheidscentra Vakantie Dialyse Suriname en Mens & Zorg Thuiszorg in gebruik genomen. Beide instellingen zijn in één gebouw ondergebracht aan de Paloeloeweg. Radjes Sewgobind, initiatiefnemer en motor achter dit project, benadrukte dat de twee centra voor zijn districtsgenoten een verlichting en besparing zullen zijn. Zij hoeven niet meer naar Paramaribo om te dialyseren. Dit bericht vandaag, vrijdag 29 april 2016, Starnieuws.

In de naaste toekomst zijn er ook plannen voor de bouw van een apotheek, een oogcentrum en een fitness faciliteit.

Districtscommissaris Laksmienarain Doebay zei blij te zijn met de komst van dit dialyse centrum en de thuiszorg. Hij heeft altijd gepleit voor het upgraden van district Saramacca. Er zijn plannen voor de bouw van een ziekenhuis.

Raadsadviseur Jules Wijdenbosch verrichtte namens president Desi Bouterse de opening van de vestiging van Mens & Zorg Thuiszorg, terwijl minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer het dialysecentrum opende. Alle sprekers en genodigden juichten het initiatief voor het opzetten van de centra toe.


Sam Polanen: 'Actievoerders moeten zich tot gekozen Assembleeleden richten en niet tot regering'

'Je bent moe, maar, waarvan ben je moe?'


Burgers die ontevreden zijn over het beleid van de overheid moeten zich niet tot de regering, maar tot de gekozen parlementariërs richten. Dit zegt staatsrechtsgeleerde Sam Polanen vandaag, vrijdag 29 april 2016, in de Ware Tijd. Hij doelt met name op de actiegroep ‘We Zijn Moe’, die al geruime tijd eist dat de regering-Bouterse aftreedt. 

Polanen vreest dat de huidige manier van actievoeren door de groep op niets zal uitlopen, omdat zij formeel nooit iets kenbaar heeft gemaakt. 'Je bent moe. Maar, waarvan ben je moe?', vraagt de staatsrechtsgeleerde zich af.

Hij adviseert dat de groep een petitie voorbereidt, waarin ze haar argumenten duidelijk verwoordt en aan De Nationale Assemblee aanbiedt.

Polanen onderstreept. dat het volk volgens de Grondwet het hoogste gezag bezit, maar dat dat gezag via verkiezingen aan volksvertegenwoordigers wordt overgedragen. De parlementariërs zijn er dus verantwoordelijk voor dat de wil van het volk tot uitdrukking wordt gebracht. Als het volk ontevreden is, dan moet het vertrouwen in de parlementariërs worden opgezegd.

Bee (ABOP) wil weten op basis waarvan IMF aan regering lening verstrekt

'Er is nog steeds geen crisisplan ontvangen van de regering'

Ergernis bij Bee over feit dat regering leningen afsluit om leningen af te lossen
 
 
Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee vraagt zich af op basis waarvan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zee gaat met de regering. 'Er is nog steeds geen crisisplan ontvangen van de regering. Wij hebben nog niets ontvangen en deze week is er ook niet vergaderd', aldus Bee vandaag, vrijdag 29 april 2016, op Starnieuws.

'Suriname heeft volgens de president complimenten gekregen van het IMF over het plan dat wordt uitgevoerd. Maar, wij hebben tot nu geen enkel plan gezien.' Bee vraagt zich af op grond waarvan de IMF-leiding gaat beoordelen of in zee gegaan wordt met Suriname, waarbij 478 miljoen Amerikaanse dollar betalingsbalanssteun wordt gegeven aan de Centrale Bank van Suriname.

Bee stelt, dat terwijl De Nationale Assemblee nog wacht op een plan dat opgestuurd zou worden, de regering bezig is op alle fronten geld te lenen. 'Er is ook geen duidelijk plan gepresenteerd over hoe de leningen terugbetaald zullen worden. Wij willen weten onder welke condities geld geleend wordt. De regering moet het land niet in een avontuur storten, waaruit wij niet kunnen komen.'

De volksvertegenwoordiger ergert zich eraan, dat de regering geld leent om eerdere leningen af te lossen. 'Dit gebeurt zonder dat wij op de hoogte worden gesteld hierover. Ik doe een beroep op de regering om eerst verantwoording af te leggen in De Nationale Assemblee, voordat er leningen worden afgesloten met buitenlandse organisaties.'

Gilbert van Dijk stapt op als lid Raad van Toezicht CBvS

Van Dijk hult zich 'uit egards voor president Bouterse' over reden opstappen in stilzwijgen

Leden raad zouden niet worden betrokken bij vergaande besluiten...


Gilbert van Dijk heeft gisteren bedankt als lid van de Raad van Toezicht van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Van Dijk werd in januari dit jaar benoemd. Hij is net als regeringscommissaris Silvano Tjong-Ahin afkomstig uit geledingen van de NPS. Beiden hebben de functie aanvaard als technocraten.

Tegenover Starnieuws zegt Van Dijk vandaag, vrijdag 29 april 2016, dat hij uit egards voor de president, geen publieke verklaring zal geven over zijn besluit.

Uit andere bronnen wordt echter vernomen, zo schrijft Starnieuws, dat binnen de Raad van Toezicht leden niet betrokken worden bij diverse verregaande besluiten die genomen worden. Van Dijk wenst niet in te gaan op zijn beweegredenen om op te stappen.

Onderdirecteur SWM Fernand buiten functie gesteld

Actie tegen Fernand op basis van voorlopige resultaten intern accountants- onderzoek


Laetitia Fernand, onderdirecteur Financieel-Economische Zaken van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), is per vandaag, vrijdag 29 april 2016, buiten functie gesteld. Dit is gebeurd op basis van voorlopige resultaten van een intern accountantsonderzoek, zo bericht Starnieuws.

Fernand heeft gisteren een brief ontvangen over haar op non-actief stellen. Starnieuws schrijft verder te hebben vernomen, dat dit besluit is genomen in opdracht van de aandeelhouder, die vertegenwoordigd wordt door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen.

De onderdirecteur heeft te horen gekregen, dat zij haar dienstvoertuig en de sleutels van haar kantoor moet inleveren. Voorlopig mag zij de faciliteiten van het bedrijf niet betreden.

Het onderzoek naar het financieel beheer van het bedrijf wordt voortgezet. Er zijn volgens de Raad van Commissarissen en de directeur, zaken aan het licht gekomen die nader moeten worden onderzocht.

Bijzondere klok voor Klein Curaçao

Bronzen klok uit Haarlem dateert uit 1942


De Mermaid, die bijna dagelijks op Klein Curaçao vaart, heeft afgelopen week een loodzware oude bronzen klok uit Haarlem meegebracht, die op het eilandje moet gaan luiden bij noodgevallen en die tot in de verre omtrek te horen zal zijn. Dit bericht vandaag, 29 april 2016, het Antilliaans Dagblad.

De klok dateert oorspronkelijk uit 1942, maar de Duitsers haalden het tijdens de bezetting van Nederland uit de toren van de kerk om er in de oorlog munitie van te maken.

In 1948 werd dit exemplaar, dat naar schatting ongeveer 450 kilo weegt, teruggeplaatst in de kerk van Haarlem, met als opschrift: ‘Door ruwe hand geschonden, is de eerste nooit gevonden. Als tweede mag mijn stem de lof verkondigen van hen, die alle oorlogsjaren deze kerk heeft willen sparen’.

Nu is het onbewoonde Klein Curaçao de trotse bezitter van de klok met historische waarde.

Fundashon Kòrsou Limpi Bunita (FKLB) en Selikor in Santa Rosa, Willemstad (Curaçao)

Te Santa Rosa record aantal kilo's vuil opgehaald: 24.270

 
De Fundashon Kòrsou Limpi Bunita (FKLB) en Selikor waren op 13 april in de wijk Santa Rosa met hun project Mobiele Milieustraat (Kaya Medioambiente Móbil), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 29 april 2016.

(Bron:: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Bij dit project kunnen buurtbewoners hun afval en grofvuil inleveren bij de mobiele inzamelpunten in de wijk. Santa Rosa vestigde een record: er werd 24.270 kilo vuil opgehaald.

Het project zal worden voortgezet in andere wijken.

Fundashon Rif op Curaçao wil open dag om leegstaande panden te koop aan te bieden

Stichting stuurt voorstel voor open dag naar VVRP-minister Camelia-Römer


Bewonersvereniging begrijpt niet hoe overheid de huizen, bijna allemaal monumenten, zo laat vervallen


De bewonersvereniging Fundashon Rif wil nog dit jaar een open dag organiseren waarop de leegstaande panden in de wijk te koop worden aangeboden. leegstand De stichting heeft daarover een voorstel gestuurd naar minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 29 april 2016.

'Een soort autoshow, maar dan voor huizen', zegt Marushka Manuel, voorzitter van Fundashon Rif. 'Tijdens die dag zijn dan bijvoorbeeld ook makelaars aanwezig en bedrijven die bouwmaterialen verkopen.'

De meeste leegstaande panden in de tweeëntwintig stegen van Rif zijn volgens Manuel eigendom van de Fundashon Kas Popular (FKP). Samenwerking met het ministerie van VVRP, maar ook met organisaties als Monumentenzorg en Stadsherstel, is dan ook een vereiste om de dag mogelijk te maken. De bewonersvereniging begrijpt niet hoe de overheid de huizen, volgens Manuel bijna allemaal monumenten, zo kan laten vervallen. Vooral, omdat de binnenstad door UNESCO is aangewezen als Werelderfgoed.

Om te voorkomen dat het helemaal mis gaat, moet er snel iets gebeuren. De onbewoonde gebouwen zijn met hout of stenen afgesloten, maar de bewoners willen voorkomen dat drugsverslaafden erin trekken.

Klik hier voor het volledig bericht.

Twee beveiligers Luchthavenbeheer aangehouden

Man en vrouw verdacht van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel


De politie heeft woensdag twee beveiligingsmedewerkers van Luchthavenbeheer aangehouden wegens vermoedelijke betrokkenheid bij drugssmokkel. In een vuilniston op de Johan Adolf Pengelluchthaven werd vorige week een pakket gevonden met daarin ongeveer drie kilogram cocaïne. Uit onderzoek is gebleken dat de twee - een man en een vrouw - de doos in de ton hadden gegooid. Dit is vastgelegd op camerabeelden, zo bericht de Ware Tijd vanochtend, vrijdag 29 april 2016. 

'Ja, helaas zijn twee medewerkers over de streep gegaan. Zij hebben vermoedelijk hand- en spandiensten verleend', bevestigt directeur Vijay Chotkan van Luchthavenbeheer de arrestatie.

'Mocht uit het verdere politieonderzoek blijken dat ze inderdaad schuldig zijn, dan mogen zij harde maatregelen tegemoet zien', aldus Chotkan. 'Wij zullen ervoor zorgen dat dit soort zaken zich niet meer voordoen.'

Chotkan wil preventieve maatregelen nemen. Personeelsleden zullen een periodieke screening ondergaan. De directeur onderstreept, dat de aard van de werkzaamheden van zijn personeel erg gevoelig is en dat alle regels strikt in acht genomen moeten worden.

Of het tweetal vaker dergelijke handelingen heeft gepleegd en of dat bij deze zaak meerdere personeelsleden zijn betrokken, durft hij niet te zeggen. 'Onderzoek zal dat moeten uitwijzen.' Chotkan zegt verder, dat hij constant in overleg is met de politie over de vorderingen van het onderzoek. Hij wil de zaak tot op de bodem uitgezocht hebben.

Bonden binnen universiteit in protestvergadering bijeen bij ingang universiteitscomplex

Ontevredenheid bij personeel Anton de Kom Universiteit Suriname over uitblijven salaris


De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) houdt vanochtend, vrijdag 29 april 2016, vanaf tien uur een gecombineerde algemene ledenvergadering bij de ingang van het universiteitscomplex. Het personeel is ontevreden, omdat het salaris over de maand april nog niet is uitbetaald. Er is een ultimatum gesteld aan minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Als om tien uur de werknemers nog niet zijn uitbetaald dan gaan de organisaties in actie, zo meldt Starnieuws.

De Bond Technisch- en Administratief Personeel, de CELOS Werknemers Organisatie (Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname) en de Bond Personeel Medisch Wetenschappelijk Instituut zullen onder de paraplu van de WFU de protestvergadering beleggen.

Inmiddels heeft het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname onder leiding van Jack Menke, laten weten de besturen van de bonden om negen uur vanochtend te zullen ontvangen. Hierna zal aan de leden meegedeeld worden wat de stand van zaken is.

De WFU, onder leiding van Hugo Blanker, werd maandag door het universiteitsbestuur geïnformeerd dat de uitbetaling van de salarissen gevaar loopt. Direct hierna is er een spoedbrief geschreven naar minister Peneux, waarin geprotesteerd werd over de vertraging van de uitbetaling.

Badrisein Sital en Clifton Limburg smijten over en weer met vuil


Sital: 'NDP wordt allang niet meer gezien als een multi-etnische partij'

Limburg vuurt onvolwassen terug: 'Sital, maak contact met een specialist, wang bung psychiater'

'Jammer dat er personen zijn die anderen nababbelen zonder bewijzen. Zelfs die Badrisein Sital. Mi arki radio tide manting, terwijl mi ai njang a kausbanti nanga fisi, dan mi yere Badrisein Sital ai ouwehoer op ABC, ai taki abra Bakana Tori. Je vraagt je af, wat is de meerwaarde om een figuur als Badrisein Sital te brengen in die discussie rond a artikel sang kong ini a kranti (Dagblad Suriname). Sang na a belang tak’ yu ai tjari Sital fu kong leg uit?', sprak Clifton Limburg, presentator van het radioprogramma Bakana Tori op staatsradio SRS, woensdag naar aanleiding van losgebroken reacties op een eerder gepubliceerd artikel van de krant, zo bericht het Dagblad Suriname in haar editie van donderdag 28 april 2016.

Sital zou enkele uren eerder in het radioprogramma ABC Actueel hebben gezegd, dat de NDP allang niet meer gezien wordt als een multi-etnische partij. Toen hij bij de eerste verkiezingen daar was, was het duidelijk dat hij zich op zijn gemak voelde. Na de tweede verkiezingen was het voor Sital duidelijk dat de ruling niet multi-etnisch was. Iets dat volgens hem duidelijk werd gereflecteerd in de leiding van de partij.

'Het was gelegenheidsgebruik en misbruik dat bepaalde bevolkingsgroepen meegenomen werden op het tweede en derde niveau. In de hogere lijn zijn die nooit tot wasdom gekomen. Mochten zij daar zijn geplaatst, zijn ze dan daarna de sjatu futu’s. Dat is altijd de werkwijze van meneer Bouterse geweest. Hij duldt geen enkele concurrentie, vooral niet van andere soorten dan hij zelf”, aldus Sital op ABC.

'A mang na wang uitgedroogde, uitgeperste revolutionair. Dan komt Sital ook die rommel zeggen over Limbo op die zender.' Volgens Limburg heeft Sital nu plotseling een probleem met zijn programma. 'Zo zie je hoe oneerlijk mensen kunnen zijn. Zodra yu ai bespreek wang piking oneerlijkheid bij mensen, dan vraag je je af hoe serieus je ze moet nemen, wanneer ze zo oneerlijk zijn.'

Volgens Limburg was hij degene die Sital zo'n twee tot drie jaar geleden op het Revolutieplein had aangekondigd. 'Toen was Limbo goed. Vandaag hebben ze je eruit gesmeten, dan ben ik plotseling racist. Sital, maak contact met een specialist, wang bung psychiater', aldus Limburg.

Volgens Sital is het pure manipulatie voor machtsconcentratie en machtsbehoud. 'Dat is de werkwijze van Bouterse. Deze lijn is een zeer gevaarlijke lijn en heeft Suriname op geen enkele wijze nodig.' Sital zei verder, dat het absoluut af te keuren is dat de afdeling NDP Paramaribo oproept tot boycot van Dagblad Suriname en het radio- en televisiestation RBN. Volgens hem is de economische crisis door de regering gecreëerd en zou men niet de richting van etniciteit moeten opgaan.

'Het wordt alleen maar erger, nu dreigt men zelfs producten van een mediahuis in brand te steken'

Vakbondsman Murwin Leeflang: 'Het land heeft al voldoende problemen, maar het wordt grimmiger'


Afgelopen vrijdag heeft regeringspartij NDP een grote tegenslag gehad van de groep ‘We zijn Moe’. Uiteindelijk heeft dat zijn weerslag gehad op Facebook, waar er van alles en nog wat vanuit verschillende hoeken naar verschillende groepen werd gesmeten. Om het nog erger te maken, waren daartussen heel wat racistische meningen. Het Dagblad Suriname koos ervoor om een deel van deze meningen te publiceren, wat bij een groep niet in goede aarde viel, zo schrijft het dagblad donderdag 28 april 2016. Dit resulteerde in een reactie, die door velen als onterecht en als een afleidingsmanoeuvre wordt getypeerd. 

Vakbondsleider Murwin Leeflang vindt de situatie waarin Suriname de afgelopen dagen in terecht is gekomen, geen goed voorbeeld voor het land.

'Natuurlijk kijken wij als jonge leiders naar hetgeen gebeurd is. De situatie continueert zich. Het wordt alleen maar erger. Nu dreigt men zelfs producten van een mediahuis in brand te steken. Het wordt steeds grimmiger', aldus Leeflang.

Voor Leeflang is belangrijk dat Surinamers kijken naar de productiviteit in het land. Werknemers zijn ontslagen en worden nog steeds ontslagen. De regering is naar het Internationaal Monetair Fonds gegaan. 'Men wil snijden in de ambtenarij. Wat zijn de plannen van de regering? Hoe gaat men dat doen? Wij horen dat het geld van de International Development Bank telkens in tranches van 65 miljoen Amerikaanse dollar zullen worden overgemaakt. Daar moet meer transparantie in komen. De regering moet beter communiceren', stelt Leeflang. Het land heeft al voldoende problemen. Surinamers kunnen zich volgens Leeflang liever daarop concentreren ‘en geen etnische zaken creëren, zoals in de Afrikaanse landen, waar groepen tegen groepen vechten’.

'Wij onderschatten de werkzaamheden van de president. De man is een man vol strategieën en scenario’s. Als voorzitter heeft hij het recht om zich te distantiëren van hetgeen door een ander is gezegd. Wij kunnen echter niet kijken in de keuken van de man', zegt Leeflang. Een verstandig iemand heeft volgens Leeflang hierbij niet veel woorden nodig.

Het volk moet volgens Leeflang zijn ogen openen om realistisch te zijn, wanneer men zegt dat het nog goed gaat in het land. 'Wij hebben op dit moment gigantische problemen.' Er zullen naar zijn inschatting nog meer bonden opstaan, die zullen zeggen dat zij nog geen geld hebben ontvangen. Er zullen meer groeperingen opstaan om te vragen wat er precies gebeurt.

'Wang moni probleem de ini a kondre. Dat zie je al in een huishouding. Als er geldproblemen zijn, beginnen er spanningen op te treden. Zo moet men ook naar de regeerders kijken. Er zijn nu spanningen. Wij hebben op dit moment denkers nodig. Wij hebben mensen nodig die ons kunnen helpen uit deze situatie. De partijen die dat zullen kunnen doen, zitten allemaal in de oppositie', aldus Leeflang.