zondag 1 mei 2016

Weggespoeld wegdeel bij Goliathbrug waarschijnlijk maandag 2 mei hersteld

Verkeer tussen Zanderij en Apoera nog gestremdDe autoriteiten hopen in de loop van morgen de weg naar West-Suriname te hebben hersteld. Ongeveer vijftien meter van het weggedeelte tussen Zanderij en Apoera is nabij de Goliathbrug weggespoeld. De twee voertuigen die in het vier meter diepe gat terechtkwamen zijn inmiddels uit het water gehaald door kraanwagens, zo bericht het Burger Informatie Centrum (BIC) Para vanavond, zondag 1 mei 2016.

De bestuursdienst van Para, vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken (OW), NDP-Assembleelid en inwoner district Para Patrick Kensenhuis en aannemingsbedrijf S. Main Transportbedrijf hebben zich in het Goliathgebied georiënteerd.

Omstreeks een uur afgelopen nacht werd zo'n vijftien meter van de rijweg naar West-Suriname weggespoeld. Het aannemingsbedrijf moet in opdracht van OW zogenoemde 'laterite boulders' leggen in het weggespoelde gedeelte, schoeien, opvullen en rijbaar maken, zodat het verkeer normaal gebruik kan maken van de weg, aldus het BIC Para.

De grote stalen buizen die onder de weg zijn gelegd om het overtollige water van de ene kant naar de andere te voeren, waren niet voldoende om de druk van het water te verwerken. Door de hoge stand heeft het water de weg kunnen wegspoelen.

In beide richtingen staan voertuigen die niet verder kunnen. Bestuurders kunnen pas na de werkzaamheden hun reis voortzetten.

Stroomtarieven van ene op andere dag per 1 mei verhoogd...

Slechts tarieven voor huishoudens tot en met 450 kWh niet gewijzigd

 
De stroomtarieven zijn van de ene op de andere dag vanaf vandaag, zondag 1 mei 2016, plotseling verhoogd. Dat laat het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in een 's avonds uitgegeven 'spoedbericht' weten (zie hieronder). De tarieven voor huishoudens tot en met 450 kWh blijven ongewijzigd. Huishoudens die tot 600 kWh gebruiken en Srd 205 betaalden zullen vanaf vandaag Srd 316 betalen. Wie Srd 321 betaalde, moet Srd 1.197 neertellen.

'Met verwijzing naar het besluit van de Raad van Ministers (RvM) maakt het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hierbij bekend dat met ingang van 1 mei 2016 de tarieven voor elektriciteit verder worden aangepast.
De regering streeft ernaar om ten behoeve van de totale samenleving, te komen tot een gebalanceerde tarievenstructuur voor elektriciteit. Dit stelsel is erop gericht om gefaseerd de decennialang gehanteerde overheidssubsidie aan de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) af te bouwen. Het is daarnaast van belang dat het energiebedrijf kostendekkend kan draaien en in staat is de nodige investeringen te plegen om de continuïteit van de energielevering en de aansluiting van nieuwe consumenten (huishoudens en bedrijven) te garanderen.

Aanpassing van de stroomtarieven is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• Een gemiddelde basisprijs per kWh van 60% van de werkelijke basisprijs van USD 0,16802 of te wel Srd 0,92.
• Een gehanteerde wisselkoers van USD 1 voor de Srd 5,50.
• Een barrel prijs voor HFO (Heavy Fuel Oil) van USD 35 gemiddeld.Bij de invoering van de aangepaste tarieven zullen onder meer de nieuw door te voeren tarieven voor huishoudelijke verbruikers onder 800 kWH per maand, alsook commerciële en industriële verbruikers nog steeds onder de gemiddelde kostprijs per kWh liggen. Dit verschil zal de overheid vooralsnog subsidiëren, deels geheel en voor een ander deel gedeeltelijk. Voorts zullen alleen de minst draagkrachtige burgers van wie kan worden aangetoond dat zij niet in staat zijn te betalen, in aanmerking komen voor subjectsubsidie.

Met ingang van 1 mei 2016 geldt dus het volgende:
• De tarieven voor huishoudens t/m 450 kWh blijven ongewijzigd.
• De tarieven voor huishoudens tussen 450 kWh en 800 kWh per maand worden gedeeltelijk gesubsidieerd.
• Groot verbruikende huishoudens met een maandelijks verbruik boven de 800 kWh en daaraan gelijkgestelde categorieën worden niet meer gesubsidieerd en zullen een aangepast tarief betalen.
• Alle overige verbruikersgroepen, inclusief commerciële en industriële bedrijven worden gedeeltelijk gesubsidieerd.
• De overheidssubsidie voor elektriciteit zal zoals aangekondigd in oktober 2015, gefaseerd worden afgebouwd. Groepen met een verbruik van minder dan 600 kWh per maand zullen voor langere tijd worden gesubsidieerd.

De regering garandeert voorts dat de herstructurerings- en bezuinigingsmaatregelen in het kader van een efficiëntere bedrijfsvoering binnen de NV EBS onverkort wordt voortgezet. De aangepaste tarievenstructuur alsook de herstructurering binnen de EBS zullen in september 2016 worden geëvalueerd.'

Venezolaanse reddingswerkers halen 72-jarig slachtoffer 2 weken na aardbeving Ecuador levend onder puin vandaan

Bejaarde man uitgedroogd, gedesoriënteerd, nieruitval en paar tenen kwijt

(Bron foto: ambassade van Venezuela in Quito)
 
Reddingswerkers hebben twee weken na de aardbeving in Ecuador een slachtoffer levend onder het puin vandaan gehaald in de vissersplaats Jaramijó. Een Venezolaans team wist de 72-jarige Manuel Vasquez onder de resten van een ingestort gebouw vandaan te halen.

Zij ontdekten het bejaarde slachtoffer doordat ze geluiden hoorden tijdens het zoeken in de resten. Vasquez was uitgedroogd en gedesoriënteerd, had uitval van nieren en hij verloor enkele tenen.

De man is naar een ziekenhuis in Jaramijó gebracht, zo meldt de Venezolaanse ambassade in Quito vandaag, zondag 1 mei 2016, op haar website.

Ecuador werd zaterdag 16 april getroffen door een beving met een kracht van 7.8. Door de trilling kwamen zo'n 650 mensen om.


Houten brug en deel weg Zanderij-Apoera 9 kilometer voor Goliath weggespoeld

Twee auto's storten met brug naar beneden: 3 lichtgewonden

Verkeer van en naar Apoera via Zanderij niet mogelijk


Een houten brug en een deel van de weg nabij de Goliathbrug in West-Suriname , zo'n negen kilometer voor Goliath, zijn weggespoeld (zie foto's - Bron: Farida Soebhan/Facebook). Dit gebeurde rond een uur vanochtend, zondag 1 mei 2016. Tegen zeven uur uur in de ochtend  arriveerde de politie ter plaatse en troffen drie lichtgewonden aan, zo berichten de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname en Starnieuws. Het heeft extreem veel geregend in dit gebied. 

Rajiv Jagbandhan zegt op Starnieuws, dat twee auto’s in het ontstane gat zijn terechtgekomen. 'We zijn hier met ongeveer dertig personen. Het is nu onmogelijk om vervoerd te worden. Het water staat erg hoog. We zijn middels een touw over de boomstammen heen geklommen. Ook moesten we 25 kilometer terugrijden, zodat we konden bellen naar 115. Bijna waren twee personen omgekomen in het water. We hebben ze snel met een touw kunnen redden. De auto’s kunnen niet uit het water getrokken worden.'

Volgens andere omstanders is het instortingsgevaar groot. Niemand kan hen nog aangeven hoe lang de situatie zal duren. De agenten hebben enkele personen in de laadbak van hun auto vervoerd.

Verkeer via Zanderij naar Apoera en omgekeerd via de weg naar Zanderij is niet mogelijk.

'Wij doen er alles aan om het probleem aan te pakken, waardoor het verkeer weer genormaliseerd kan worden', zegt districtscommissaris John de la Feunte van Para vanmiddag in de webeditie van de Ware Tijd.

Hij heeft het ministerie van Openbare Werken (OW) gevraagd om de weg te herstellen. OW-functionaris Johnny Dassa heeft hem gezegd, dat er getracht zal worden een aannemer naar het gebied te halen. Rehabilitatie van het weggedeelte zal ook afhangen van de beschikbaarheid van materiaal en het weer.

NPS: '1 mei 2016 is een dag van bezorgdheid en teleurstelling'

NPS pleit voor versterking Arbeidsinspectie en Arbeidswetgeving


Op 1 mei worden wij herinnerd aan de strijd die jaren geleden geleverd is voor betere werkomstandigheden. Het gaat om een dag van viering van de strijd en de waardigheid van de arbeidersklasse; een strijd die geheel verband houdt op het hebben van een rechtvaardige samenleving.

Wanneer wij een terugblik doen naar het ontstaan van deze dag, zien wij dat die is begonnen in 1889 als herdenking van de moord op demonstrerende stakers in Chicago in 1888. De NPS stelt vastm dat de zoektocht naar recht en naar een beter bestaan er één is die continu moet plaatsvinden.

Het menselijk ontwikkelingspotentieel is een essentiële factor in het streven naar economische groei en sociale ontwikkeling. De NPS heeft de overtuiging dat iedere burger de gelegenheid geboden moet worden om op waardige wijze in haar eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Het recht op arbeid en tevens fatsoenlijk werk houdt tevens in een plicht om een bijdrage te leveren aan de nationale ontwikkeling. Naast de maatschappelijke verplichtingen heeft iedere burger het recht op voldoende individuele ontplooiing.

Met de helft minder doen
Voor de geleverde arbeid moet elke werknemer zich verzekerd weten van een rechtvaardig loon, een veilige werkomgeving en carrièremogelijkheden. Het mag nimmer zo zijn dat waar burgers zich middels noeste arbeid reeds een plek hebben verworven in de samenleving, zij vanwege ondeskundig bestuur meters terug worden geworpen naar af.
De anticlimax is nu duidelijk zichtbaar geworden. De regering heeft gefaald in haar strijd tegen armoedebestrijding. Talloze werkers zijn afgevloeid dan wel ontslagen vanwege de slechte financieel-economische situatie waarin de huidige regeerders het land in hebben gestort. Degenen die nog een baan hebben, moeten het doen met een salaris dat voor zeker 50% minder waard is.

De NPS sympathiseert met alle werkers die hiermee te maken hebben gekregen. Er is op geen enkel front gezorgd voor sociale bescherming en zekerheden voor ons volk. Daarnaast blijkt dat de werkloosheid toeneemt en afgestudeerden na hun studie niet verzekerd zijn van een baan. Deze dag, 1 mei 2016, is derhalve een dag van bezorgdheid en teleurstelling.

Transitie nodig
De NPS is van oordeel dat waar er sprake is van banenverlies de regering er alles aan moet doen om ‘instrumenten’ in place te brengen zodat de transitie naar nieuwe banen kan worden gegarandeerd. Dit houdt volgens de regels van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) onder andere in dat:
1. oprechte tripartiete sociale dialoog die gericht is op concrete resultaten, gevoerd moet worden;
2. de ontwikkeling van sociale bescherming moet plaatsvinden;
3. aandacht geschonken moet worden aan de bijscholing en herscholing van de beroepsbevolking.

Deze ‘instrumenten’ kunnen een bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. De NPS beseft, dat de wereld verandert en daarmee ook wetten en regelgeving op het stuk van arbeid, maar dat kan nimmer betekenen dat wij een val naar beneden maken waardoor het leven van mensen in (economische) groei en waarde afneemt.

Moed niet opgeven
De NPS pleit ervoor, dat de problematiek van contractarbeid met daaraan gekoppeld een onzekere rechtspositie en sociale onrechtvaardigheid oplossingsgericht wordt aangepakt evenals het versterken van de Arbeidsinspectie en Arbeidswetgeving. Voorts dient deze versterking betrekking te hebben op het arbeidsmarktinformatiesysteem en van de Arbeidsbemiddeling.

Van belang vindt de NPS het ook, dat ordening komt in de deelname van buitenlandse werklieden op de Surinaamse arbeidsmarkt. Zeer van belang is dat het klein ondernemerschap wordt bevorderd en dat begeleiding en het creëren van faciliteiten voor micro-ondernemers plaatsvindt.

De NPS roept alle hard werkenden in Suriname op om de moed niet op te geven en wijst erop dat er hoop is voor de toekomst. Zoals de Frambo van de partij er is om te verlichten en bij te lichten, zal de NPS bij de nieuwe fase, waarin het volk het vertrouwen aan haar geeft, er planmatig naartoe werken om het licht wederom te doen schijnen op de Dag van de Arbeid.

CLO-voorzitter roept collega vakbondsleiders op 'pad van egoïsme' te verlaten

Hooghart: 'Het land wordt door kapitalisten overgenomen'...


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) en anti-kapitalist, vindt dat op deze dag arbeidersleiders zich moeten bezinnen over hoe met elkaar omgegaan wordt. 'De arbeidersklasse is continu op de drempel van oorlog met elkaar. Er is veel verdeeldheid door de politieke verhoudingen. De arbeidersbeweging gaat steeds meer naar rechts en is onder invloed van het kapitaal', zegt Hooghart vandaag, 1 mei 2016, op Starnieuws.

Hooghart stelt, dat de CLO de strijd van arbeiders altijd heeft ondersteund, ook toen Robbie Berenstein, voorzitter van C-47 namens de Surinaamse Partij van de Arbeid in De Nationale Assemblee zat.

De vakbondsleider beweert dat men problemen maakt, omdat hij nu via de lijst van de NDP in de volksvertegenwoordiging is terechtgekomen. 'Kijk goed naar mij, ik ben niet degene die de ruzie maakt. Maar als men ruzie zoekt, ga ik deze niet uit de weg. Mensen zijn afgunstig en kunnen mij die positie niet geven, terwijl ik de enige vertegenwoordiger nu ben van de arbeidersklasse in De Nationale Assemblee.' 

Hij stelt, dat hij al die tijd lid was van de NPS, maar de SPA heeft ondersteund in de arbeidersstrijd. 'Toen maakte men er geen probleem van. De NPS heeft mij uit de partij getrapt. Daarna heb ik een eigen partij opgericht. Ik ben wel gekandideerd op de lijst van de NDP.'

'De verdeeldheid in de vakbeweging is niet goed. Mensen laten hun ego prevaleren boven het belang van de werknemers. In de vorige regeringsperiode zijn wetten gerealiseerd waar tientallen jaren op gewacht werd.' Hij noemt onder andere het minimumloon en de algemene pensioenregeling. Ook de basisverzekering is een belangrijke verworvenheid.

Hooghart roept zijn mede vakbondsleiders op om zich te bezinnen en het pad van egoïsme te verlaten. Ook het oprukken naar het kapitaal vindt hij een funeste ontwikkeling. Het land wordt volgens Hooghart door kapitalisten overgenomen. Hij vindt dat het oorlogspad verlaten moet worden.

De vakbondsman zegt echter nimmer wie of wat hij verstaat onder 'kapitalisten'. Hij smijt altijd in toespraken en interviews met begrippen als 'kapitalisme' en 'kapitalist' zonder deze feitelijk te benoemen. Je vraagt je af of hij zelf wel begrijpt wat hij zegt wanneer hij die begrippen bezigt. Dat Suriname volgens hem door 'kapitalisten' wordt overgenomen is slechts een persoonlijk waanbeeld waarin hij echter heilig is gaan geloven. Waar een issue ook over gaat binnen de CLO of binnen het parlement, Hooghart weet altijd het 'kapitalisme', maar ook het kolonialisme, erbij te betrekken ook al raakt het kant noch wal.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Vakbondsman Snijders: 'Het is altijd stuntelig gegaan met het land'

'Het is ons nooit geleerd, we hebben onszelf nooit bijgebracht te gaan werken aan eigen ontwikkeling'

 
'We maken als ambtenaren een heel moeilijke tijd door. Een situatie om welke reden dan ook, het kan elk land overkomen. Wat we moeten doen is over deze streep heen gaan.' Woorden van Moederbondsvoorzitter Errol Snijders via Starnieuws vandaag en 'In de Branding' van Apintie Televisie gisteren in verband met de internationale Dag van de Arbeid vandaag, zondag 1 mei 2016.

'We moeten nu de gelegenheid te baat nemen om te kijken hoe we dit land nu eens eindelijk een keer gaan opbouwen tot genoegen van eenieder. We moeten allemaal samen gaan kijken hoe we Suriname op een niveau brengen dat we allemaal willen.' Snijders vindt, dat het altijd stuntelig is gegaan met het land. 'Het is ons nooit geleerd, we hebben onszelf nooit bijgebracht om te gaan werken aan een eigen stukje ontwikkeling. Zelfs in de sport hebben we ons niet gedwongen om resultaten te boeken.'

Hij hoopt, dat er eindelijk wordt gewerkt aan een loon-en prijsbeleid, want 'zolang we de prijzen niet beteugelen, gaan vakbonden rennen achter loonsverhogingen'.

Snijders kan zich niet voorstellen, dat niemand aanvoelt dat er iets niet in balans is. Om de rush op loonverhoging te stoppen, moeten de mensen goederen kunnen kopen tegen de prijzen die deze behoren te hebben. 'En dan kun je bij onderhandelingen aan vakbonden vragen waarom er loonsverhoging moet worden gegeven. Met een loon- en prijsbeleid zal de procentuele verhoging lager zijn.'

Hij zegt verder, dat de vakbeweging heeft getoond dat als de situatie in het land erom vraagt, ze samen kunnen zitten en discussiëren over wat hun positie is. 'We hebben de Bond van Leraren (BvL) en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) betrokken bij RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname). We hebben allemaal samen gezeten en gediscussieerd hoe we deze situatie moeten benaderen, hoe we ermee moeten omgaan.'

Snijders vindt dat RaVakSur-plus (met de BvL en FOLS) heeft getoond in saamhorigheid te kunnen werken.

De vakbondsman doet een beroep op de gemeenschap om 'een keer op te houden om instituten en mensen tegen elkaar op te zetten. Laten we elkaar stimuleren om dit land te brengen naar waar wij willen.'

Twee woningen en twee auto's afgebrand in Mandolinestraat, Victoriapark

Brandweer voorkomt dat 3e woning wordt verwoest

 
In de nacht van vrijdag op zaterdag brak rond twee uur brand uit in een woning aan de Mandolinestraat te Victoriapark, Paramaribo. Binnen de kortste keren stond de hoogbouwwoning, die als kerk werd gebruikt, in lichterlaaie zo bericht de webeditie van het Dagblad Suriname vandaag, zondag 1 mei 2016.

Het vuur woedde dusdanig, dat een belendend pand ook compleet is afgebrand. Dat huis behoorde toe aan de familie S. Behalve de woning van S. zijn ook twee van hun voertuigen compleet afgebrand.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Het vuur sloeg ook over naar pand nummer 39 van de familie K. De brandweer was echter snel ter plaatse en heeft de woning van familie K. nog kunnen redden. De 'kerk' was niet tegen brand verzekerd. De woning van familie S. wel.

Jurist Armand van der San laat zijn licht schijnen over gevolgen vonnis in terugroepingszaak Sapoen/Chitan

'CHS kan of overgaan tot uitvoering vonnis of in Kort Geding vragen executie ervan op te schorten'


Jurist Armand van der San zegt vanochtend, zondag 1 mei 2016, op Starnieuws, dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) of het vonnis moet uitvoeren of in een Kort Geding kan vragen de executie ervan op te schorten. Daarnaast is het gebruikelijk dat hoger beroep wordt aangetekend. Van der San heeft steeds gesteld, dat de Terugroepwet uitvoerbaar is. De rechter heeft vrijdag besloten, dat het CHS binnen zeven dagen invulling moet geven aan de vacature, omdat Raymond Sapoen en Dieppakkoemar Chitan rechtmatig door hun partij de Pertjajah Luhur zijn teruggeroepen.

Van der San zegt, dat de enige juridische mogelijkheid om het vonnis niet uit te voeren is als CHS in het gelijk wordt gesteld in een mogelijk aanhangig te maken Kort Geding. 'Maar, de rechter kan ook beslissen dat het vonnis uitgevoerd moet worden. Dan is er geen andere keus.'

Wanneer de kwestie bij De Nationale Assemblee terechtkomt, zullen de nieuwe kandidaten toegelaten moeten worden als hun stukken goed bevonden zijn. 'Als De Nationale Assemblee om wat voor redenen dan ook het vonnis niet uitvoert, zal er een verstoring ontstaan tussen de rechterlijke macht en de wetgevende macht.'

Volgens Van der San is het gegeven, dat het CHS geen rechtspersoon is, geen bezwaar. Het CHS heeft een zelfstandige bevoegdheid, waardoor de rechter wel over kan gaan tot de veroordeling. Dit soort situaties komt volgens Van der San vaker voor.

De jurist stelt verder, dat eerdere terugroepingen niet succesvol waren, omdat ze bijna aan het einde van een zittingsperiode hadden plaatsgevonden. Deze kwestie speelde al kort na de verkiezingen van 25 mei vorig jaar, waardoor er voldoende tijd is geweest om de zaak aan te pakken. Volgens Van der San heeft de initiatiefwet, die ingediend is door de coalitie, geen invloed op deze uitspraak.

Den Blauwvinger: Dag van de Arbeid in Suriname is een cliché

COLUMN: Politieke partijen en bonden komen slechts in woorden op voor arbeidersklasse


1 Mei, de internationale Dag van de Arbeid, is in Suriname verworden tot een dag die bol staat van cliché woorden/teksten en toespraken van de diverse 'links' georiënteerde politieke partijen en een handjevol vakbonden die krampachtig - het is immers een 'must' - vasthouden aan een stereotype traditie van het ophemelen van de zogenoemde arbeidersklasse.

Maar, dit zou vandaag juist de dag moeten zijn voor genoemde partijen en bonden om een krachtig geluid, protest, te laten horen in de richting van de regering Bouterse-II. Immers, vele, vele honderden arbeiders zijn door toedoen van het regeringsbeleid werkloos geworden en worden nog werkloos. Maar, iedereen lijkt in slaap gesust. Het enige dat men nog wil doen is 'in beraad' gaan, een politiek correct begrip voor 'in staking' gaan, maar daar houdt het bij op.

Geen echte acties, geen massaprotesten, geen grootse manifestaties. Nee, dat laten de nette, laffe partijen en bonden liever over aan een protestgroep als 'We zijn Moe', want in geweer komen tegen Bouterse en zijn clan lijkt verder niemand aan te durven.

Maar, in andere landen worden parlementen door oppositionele groepen bestormd..... In andere landen vinden op een dag als vandaag grootse demonstraties en manifestaties plaats, tja....

In Suriname woedt geen strijdbaar vuur, neen, hier woedt slechts het lieflijk waxinelichtje van 'We zijn Moe'...

Hoogachtend,

Den Blauwvinger
1 mei 2016
Amsterdam-Paramaribo

Gajadien (VHP): 'LVV-minister verspilt Srd 85.000 aan dienstreis naar Kazakhstan'

'Er is niets zinnigs uit vergadering te Kazakhstan voortgevloeid'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt het een zeer ernstige zaak. dat de regering al een tijdje bezig is met geïsoleerde acties om kosten wat het kost te komen met kostenverhogende maatregelen voor de samenleving en voor het bedrijfsleven. Dit, omdat aan de ene kant verhogingen worden doorgevoerd en aan de andere kant nog steeds allerlei verspillingen plaatsvinden. 

Maar, afgelopen week is minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) naar Astana, Kazakhstan, vertrokken en heeft hij daar voor minimaal Srd 85.000 aan kosten gemaakt, zonder dat er iets zinnigs daaruit is voortgevloeid. De bewindsman woonde de zevende vergadering van ministers van Landbouw bij van de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) over voedselzekerheid en agrarische ontwikkeling. De kosten zijn volgens Gajadien volledig door de staat gedekt. Een reis, die volgens hem in deze periode helemaal niet nodig was.

Volgens de politicus heeft president Desi Bouterse pas nog aangegeven, dat dienstreizen voor bewindslieden tot het uiterst zullen worden geminimaliseerd. Echter ziet hij nog steeds hetzelfde patroon van verspilling en voor-de-gek-houderij plaatsvinden.

De politicus verwijst hiermee ook naar het voornemen van de regering om zo spoedig mogelijk de energietarieven verdrievoudigd te doen verhogen. 'Geïsoleerd, omdat men alleen maar voor het verkrijgen van goodwill bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bezig is deze maatregelen door te voeren, zonder een integraal plan.'

Gajadien zegt verder, dat het dezelfde regering is die sinds vorige week een urgentie- of crisisplan aan De Nationale Assemblee (DNA) zou presenteren. Maar, zijn fractie heeft in ieder geval tot vrijdag niets van de regering in handen gekregen. 'Het ziet ernaar uit dat de regering niet in staat is dat te presenteren. Dat geeft alleen aan hoe zwak de regering in haar beleidsvoering, planning en uitvoering te werk gaat', aldus Gajadien.

Met deze verhogingen van de elektriciteitstarieven zal er volgens hem een enorm spin-off effect ontstaan in de samenleving, dat automatisch door gaat werken in alle sectoren. 'Uiteindelijk zal het volk de dupe hiervan worden.'

Gajadien stelt, dat de acties van de regering niets te maken hebben met het feit dat er eerder is aangegeven dat slechts de breedste schouders de zwaarste lasten zullen dragen. Volgens hem is er geen enkele garantie, dat prijsverhogingen slechts voor de breedste schouders zijn bestemd. 'Als het bedrijfsleven onder de lijst van breedste schouders valt, zal dit duidelijk in alle prijzen zichtbaar zijn.'

DA91 wijst op Dag van de Arbeid op probleem van werkloosheid onder jongeren

Jeugdwerkloosheid in Suriname neemt afgelopen vijf jaar alleen maar toe


Er zijn naar schatting 202 miljoen werkloze personen in de wereld en hiervan is ongeveer 38%, rond de 77 miljoen, jongeren. Ook in Suriname ondervinden jongeren heel veel problemen bij het vinden van een baan. Het is vaak zo, dat jongeren die wel werk hebben, veelal aangenomen worden in jobs van lage kwaliteit en met onzekere arbeidsovereenkomsten, meestal in de informele sector. Veel van deze jongeren komen uit gezinnen die het moeilijk hebben.

Jeugdwerkloosheid en onderwaardering in inzetbaarheid leidt tot nog meer gemiste kansen op het vlak van economische groei en ontwikkeling. Bovendien remt jongerenwerkloosheid de ontwikkeling van jongeren en hun geloof in eigen kunnen en hun recht op onafhankelijkheid.

Perspectieven
Statistieken geven aan, dat gedurende de afgelopen vijf jaren de jeugdwerkloosheid in Suriname alleen maar blijft toenemen. DA91 is overtuigd, dat goede en positieve arbeidsvooruitzichten voor  jongeren van cruciaal belang zijn voor een dynamische, evenwichtige en succesvolle ontwikkeling van elke burger. De creatie van deze fundamentele basis ziet DA91 dan ook als een belangrijke opdracht in de formulering van beleid in het algemeen, maar in het bijzonder met het oog op onze jonge generatie.

Elke verantwoordelijke en kundige bestuurder is zich er terdege van bewust hoe belangrijk het jong ondernemerschap is voor de economische groei van een land. Suriname vormt daar geen uitzondering op. Wat het ondernemerschap betreft is het niet zozeer de grootte van de onderneming die van belang is, als wel de leeftijd van de ondernemer. Nieuwe en jonge bedrijven zorgen voor dynamiek in de economie vanwege het introduceren van gezonde competitie en een stimulans voor innovatie. Een verantwoordelijke regering zou er dus alles aan moeten doen dat deze jonge ondernemers stevige voet aan de grond krijgen en een ondernemersklimaat creëren waarbij deze jongeren hun droom kunnen realiseren. Het beleid van de huidige regering is zodanig destructief dat dagelijks jonge, enthousiaste ondernemers hun bedrijven moeten sluiten en/of werknemers afvloeien. Een vreemde valutakoers waar geen garantie op is, en die slechts op papier bestaat, evenals een drastische verlaging/vernietiging van de koopkracht doet vele eerlijke en hardwerkende jongeren de das om.

Het fundament voor positieve arbeidsvooruitzichten moet nu worden gelegd, door vooral ons onderwijssysteem te moderniseren en te richten op de hedendaagse en voor de toekomst voorziene eisen voor arbeidsvaardigheden.

Bijna 52% van onze huidige bevolking zal in de komende 5-15 jaar de arbeidsmarkt moeten betreden. Nu moet de basis gelegd worden voor deze generatie door hun de ruimte te bieden de noodzakelijke vaardigheden en kennis op te doen om invulling te geven aan hun ideale baan. Deze basis wordt gelegd binnen het onderwijs maar ook middels het scheppen van werkgelegenheid. De participatie van het ondernemerschap en bedrijfsleven in de vormgeving, aanpassing en investeringskeuzen voor de toekomst is hierbij onmisbaar.

Koerswijziging noodzakelijk
Met deze voorziene groei van onze beroepsbevolking en om te voldoen aan de aspiraties van onafhankelijkheid van onze jonge generatie, evenals de noodzaak tot volledige ontplooiing van hun talenten om zo volledig te participeren in de ontwikkeling van zichzelf en ons land, moet de rol en gedrag van de overheid dringend veranderen. De overheid haar huidige rol als grootste werkverschaffer zal moeten veranderen in die van een leidende rol in het voorwaarden scheppen voor alle Surinamers. De systemische corruptie binnen de regering zal plaats moeten maken voor transparant en goed bestuur. Voorwaarden die onze jongeren in staat zullen stellen om inhoud te geven aan hun dromen voor een eigen onderneming, het succesvol ontplooien van eigen initiatieven en zo een daadwerkelijke gediversifieerde economie vorm te geven.

Teneinde onze jongeren alle mogelijkheden te bieden om succesvol inhoud te geven aan hun leven en hun toekomst, is dringend vereist dat beleidsbeslissingen vandaag het resultaat zijn van vernieuwd leiderschap met een modern, toekomstgericht en sociaal karakter. DA91 roept alle Surinamers op en in het bijzonder de jonge Surinamers, om hier actief inhoud aan te geven.

Angelic Alihusain-del Castilho
Voorzitter DA91

Panel ’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara, Amsterdam, belicht 'regime' Mohamed B. en een VS onder Trump

1 Mei in Suriname: maar, hoe sterk is daar de vakbond nog?

De zin of onzin van straatacties om regering te verdrijven


 Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 1 mei 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:

* Mohammed B. naar minder zwaar regime, kabinet is tegen 
Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, moet worden overgeplaatst naar een minder strenge gevangenis. Dit heeft de Raad voor de Strafrechttoepassing bepaald na een klacht van B. Hij zit nu in de extra beveiligde penitentiaire inrichting Vught, dat bekend staat om het zware regime. Het kabinet is tegen. VVD-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff vindt dat B. in een zwaar regime thuishoort.
Verdient B. een lichter regime?
Waarom maakt de VVD zoveel kabaal? Immers, ook in de kwestie Volkert van der G. had de Raad een uitspraak gedaan die de toenmalige VVD-staatssecretaris Fred Teeven niet beviel. Toch voerde Teeven de uitspraak uit.

* Donald Trump onstuitbaar
 Afgelopen week werd duidelijk, dat Donald Trump de Republikeinse nominatie vrijwel zeker gaat verwerven. De ondemocratische contested convention lijkt van de baan. Volgens internationale media bereiden grote landen in de wereld zich al voor op een eventueel presidentschap van Trump.
Maakt Clinton enige kans tegen Trump?
Wat kunnen we van een president Trump verwachten?

* Ongelijke kansen kinderen laagopgeleide ouders 
Onlangs is een alarmerend rapport van de Onderwijsinspectie verschenen. Het onderwijssysteem bevoordeelt kinderen van hoogopgeleide ouders. Niet talent en inspanning bepalen de opleidingskansen, maar de hulpbronnen van hun ouders. Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een hoger schooladvies, komen eerder op vervolgopleidingen en halen vaker de eindstreep. Dat komt doordat hoogopgeleide ouders bij elk selectie moment alles uit de kast halen om hun kind te helpen. Zoals gesprekken met de leerkracht, huiswerkbegeleiding en toetstraining. Bij laagopgeleide ouders is dit veel minder het geval. Kortom: gelijk talent, ongelijke kansen.
Wat is de oplossing?
Cito-toets zwaarder laten wegen dan het schooladvies?
Afschaffen van de vroege selectie?
De Middenschool weer in ere herstellen?
Anderzijds: is dit niet het gevolg van het neo-liberalisme en het streven naar een kenniseconomie ?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

Aandacht voor eventuele vakbondsmanifestaties op van de Dag van de Arbeid in Suriname. Hoe sterk is de vakbeweging in de strijd tegen president Bouterse?
De vakbondsacties hebben Bouterse tot nu toe geen pijn gedaan. Het staatshoofd slaagt er telkens in de aanvallen onschadelijk te maken. Bovendien is de vakbeweging verdeeld.
Ook de Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA, mengt zich nu openlijk in de strijd. Zal dat helpen? De SPA heeft immers geen aanhang. Langzaamaan wordt duidelijk, dat de strategie om de regering weg te krijgen door middel van vakbondsacties niet gaat werken. Deze strategie blijkt te zijn ingehaald door de tijd. De SPA en de SPA-vakbonden zijn blijven steken in het verleden. 'Straatacties hebben geen zin', heeft Bouterse gezegd. Heeft hij gelijk? Het panel probeert actueel commentaar te krijgen uit Paramaribo.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Wesley Amzand en Iwan Bottse en de presentatie is in de vertrouwde handen van Krishna Salikram.

Dit programma wordt zondag 1 mei 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Albert Ramdin alweer vertrokken bij ministerie van Buitenlandse Zaken

Oud-assistent secretaris-generaal bij OAS zou werkzaam zijn bij een multinational buiten Suriname


Gewezen assistent secretaris-generaal bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) Albert Ramdin, die sinds augustus werkzaam was voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname, blijkt onlangs zijn ontslag te hebben ingediend bij de minister. 

Het Dagblad Suriname bericht vandaag, zondag 1 mei 2016, op haar website dit te hebben vernomen uit welingelichte bronnen. De reden van zijn vertrek is niet bekend. Vanuit het ministerie zelf is hieraan geen ruchtbaarheid gegeven en er kon ook geen bevestiging gekregen worden van het ministerie.

Vernomen wordt ook, aldus het dagblad, dat Ramdin inmiddels bij een multinational in dienst is getreden. De bron bevestigt verder, dat hij in het buitenland is. Ramdin was niet bereikbaar voor een reactie.

Het oud-OAS-kopstuk keerde begin augustus 2015 terug naar Suriname. Hij beëindigde in juli 2015 zijn werkzaamheden als assistent secretaris-generaal bij de OAS.

Mathoera (VHP): ‘President toon daadkracht! Pe a moni de?’

'Laat Bouterse overzicht tonen van afgelopen jaren uitgevoerde projecten met naam bedrijf en bedrag'


Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera zegt zaterdag 30 april 2016 in het Dagblad Suriname, dat het tijd wordt dat de president in plaats van mooie verhalen te vertellen in De Nationale Assemblee, daadkracht laat zien. 'Het volk vraagt hem pe a moni de. Hij heeft de macht verkregen door het vertrouwen van het volk te winnen. Laat de president nu tonen, dat hij het vertrouwen waard is. Laat hij een overzicht tonen van alle projecten, die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd met vermelding van bedrijf en bedrag. En laat hij ook presenteren of deze mensen belasting betaald hebben. Laat het volk meeweten, meedenken en meebeslissen.'

Mathoera stelt, dat de regering Bouterse als een tornado heeft geraasd over staatsfinanciën met allerlei ondoordachte projecten. Nu het geld op is, kunnen burgers, die part noch deel hadden aan de nyan patu van de regering, hun salaris niet uitbetaald krijgen. ‘De universiteit, ADRON, SMS en ziekenhuizen zijn voorbeelden van instituten, waarvan personeel steeds laat uitbetaald wordt, met als gevolg een ontwrichting van het leven van deze mensen. Is niet de schuld van deze personen, dat a moni no de.’

De VHP-politica zegt verder, dat alleen al voor het project Naschoolse Opvang sinds 2012 zo'n 350 miljoen Srd is betaald aan leveranciers van voeding. De evaluatiecommissie van dit project stelt in een rapport, dat in januari 2015 werd aangeboden aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, dat 'op basis van documenten er voldoende aanleiding was om een diepgaand financieel technisch onderzoek te doen instellen naar al hetgeen in het verleden aan vergrijpen heeft plaatsgevonden'.

De commissie heeft erop gewezen, dat het accent op voeding werd gelegd in plaats van educatie. De president gaf eerder aan dat het een nyan patu was. 'Laat de president het volk vertellen, wat het resultaat van het onderzoek is en hoeveel geld de staat terug heeft gehaald. Dat is daadkracht en goed bestuur', stelt Mathoera.

Econoom Samson vindt koersdaling naar Srd 5,50 'een grote grap'

'Het is gewoon worst voor de mensen houden, de koers is op papier 5.50, maar in realiteit hoger'


De koers van Srd 5.50 voor een Amerikaanse dollar is volgens econoom Guillermo Samson een grap. Hij stelt dit naar aanleiding van het feit dat de doorsnee burger, die ook heel graag over vreemde valuta zou willen beschikken om zaken te doen, niet naar de commerciële banken of de Centrale Bank van Suriname kan stappen om dollars voor de koers van Srd 5,50 te kopen. 

De prijzen in de winkels zijn ook niet gedropt, ondanks dat de koers bij de vorige veiling ook op Srd 5,50 stond. Dit komt simpelweg door het feit, dat de ondernemers/burgers die niet kunnen meedoen aan de valutaveilingen, gewoon naar de zwarte markt gaan en meer bereid zijn neer te tellen om aan vreemde valuta te komen.

Volgens Samson begeeft zeker 70% van de behoeftigen zich richting de zwarte markt, dat meer dan voldoende is om druk uit te oefenen op de markt. 'Die drop naar 5,50 is een grote grap. Het is gewoon worst voor de mensen houden. De koers is op papier 5,50, maar in de realiteit hoger', stelt Samson 30 april 2016 in het Dagblad Suriname.

prijzen van vreemde valuta komen, vanaf de tijd van de grondlegger van de economie, tot stand door vraag en aanbod. Dat gebeurt integraal en niet voor een deel van de economie, zoals nu het geval is. 'Men past nu zogenaamd een vraag- en aanbodsysteem toe, maar de werkelijke vraag- en aanbodprijs komt op straat tot stand. Als de koers werkelijk door vraag en aanbod tot stand zou komen, zou er een andere koers zijn, gezien er geen dekking daartegenover is', aldus Samson.