dinsdag 3 mei 2016

Guyanees forensisch accountantsbureau: 'Nieuw onderzoek naar goudroof op Curaçao vereist wegens laksheid'

'Personen betrokken bij illegaal goudtransport zouden beschermd worden'


Er moet een grondig onderzoek komen naar de miljoenen goudroof uit de boot Summer Bliss in 2012 bij Grote Werf op Curaçao, gezien het lakse onderzoek van de betrokken autoriteiten. Dat suggereren althans forensische accountants aan de Guyanese overheid. Men zou tijdens het onderzoek gepoogd hebben de personen die mogelijk betrokken zijn geweest bij de goudsmokkel, te beschermen. Dat meldt de Guyanese krant Stabroek News, aldus vandaag, dinsdag 3 mei 2016, de Amigoe.

De forensische audit van de boeken van de Guyana Gold Board (GGB) werd door het accountantskantoor Ram en McRae uitgevoerd. Die werd afgelopen maart afgerond en naar de minister van Financiën, Winston Jordan, gestuurd ter inzage.

'De verslagen die wij mochten ontvangen, suggereren een minder dan serieuze poging om het onderzoek voort te zetten, met het oog op de bescherming van personen die mogelijk betrokken zijn geweest bij het illegale transport. Wij vinden het merkwaardig dat de belangrijkste toezichthouder, de GGB, niet betrokken was bij het onderzoek', staat in het kritische rapport. Het wijst tevens uit dat de zogenoemde Gold Board Act de GGB toegang geeft tot de gebouwen, de facturen en de inventaris van de goudhandelaars. De raad heeft echter geen inspanningen gedaan om significante verschillen vast te kunnen stellen.

Uit het rapport blijkt bovendien, dat van bijzonder belang was het feit dat de Curaçaose autoriteiten bereid waren om de door een Guyanees team opgevraagde informatie alleen te verschaffen, indien dat verzoek via het Guyanese Openbaar Ministerie aan het lokale Openbaar Ministerie wordt gedaan.

Om het volledig bericht te kunnen lezen klikt u hier

Curaçao's ministerie van Onderwijs schrapt eindexamen beeldende vorming

HAVO- en VWO-leerlingen zouden niet goed zijn voorbereid op examen van 27 mei


 
Vanwege de commotie over het vak beeldende vorming heeft het ministerie van Onderwijs besloten het eindexamen niet door te laten gaan. Dit nadat HAVO- en VWO-leerlingen van verschillende scholen vorige week aan de bel trokken, omdat ze niet goed zijn klaargestoomd om het examen op 27 mei te kunnen maken, zo schrijft de Amigoe vandaag, 3 mei 2016. 

'Het kunstvak is een examenvak, dat de afgelopen drie jaar moest worden afgelast, omdat leerlingen niet goed waren voorbereid. Dit was te wijten aan de conditie waaronder er les werd gegeven. Ook waren er niet voldoende middelen om de leerlingen goed voor te bereiden. Als de leerlingen het examen zouden maken bestond er zodoende een reële kans dat ze zouden zakken', zo meldt het ministerie in een persbericht.

Minister Irene Dick van Onderwijs (PS) heeft naar aanleiding hiervan vorig jaar een brief gestuurd naar de directies van de scholen met de melding dat het examen dit schooljaar (2015-2016) door zou gaan. Daarnaast heeft ze verklaard dat ze waar nodig steun zou bieden. Ook heeft ze leraren ervan op de hoogte gesteld dat ze bij Fundashon Material di Skol kunnen aankloppen om tot een consensus te komen over de leermethode.

Verder heeft het Sentro di Ekspertisia di Prueba & Éksamen (ETE) leraren dringend verzocht om aan te geven welke einddoelen niet behaald konden worden, zodat hiermee rekening kon worden gehouden. 'Hier is geen gehoor aan gegeven', schrijft het ministerie.
Leerlingen hebben hierdoor niet de kans gekregen zich gedegen voor te bereiden op het eindexamen. Dit heeft er toe geleid dat ze dit jaar wederom een verzoek hebben ingediend om het examen af te gelasten.

Ook heeft er vorige week een gesprek plaatsgevonden met de Statenleden Winifred Raveneau, Jaime Córdoba en Sherwin Leonora (PS), waarbij leerlingen van het Radulphus College, Omega, Abel Tasman, Albert Schweitzer en Kolegio Alejandro Paula hun bezorgdheid hebben geuit over het vak.

Siegfried Victorina (PS), waarnemend minister van Onderwijs, stelt dat de schoolbesturen in de eerste instantie een eigen taak hebben, maar leerlingen mogen echter niet de dupe worden van deze situatie. 'Komend schooljaar zullen er maatregelen worden getroffen en zal het leerproces worden bewaakt om te garanderen dat de leerlingen de benodigde voorbereiding krijgen en het examen door kan gaan.'

Akkoord parlementen Curaçao, Aruba en St. Maarten over eindtekst voorstel geschillenregeling

Pais-leider Rosaria zeer tevreden over bereikt akkoord


De parlementen van Curaçao, Aruba en St. Maarten hebben in het afgelopen weekeinde overeenstemming bereikt over de eindtekst van het voorstel voor een Rijkswet voor een geschillenregeling binnen het Koninkrijk. Het is de bedoeling dat de memorie van toelichting deze week klaar is, aldus Pais-leider Alex Rosaria, zo bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 3 mei 2016.

Rosaria is zeer te spreken over het bereikte akkoord. Het was zijn partij die meer dan een jaar geleden een voorstel deed voor een geschillenregeling.

In mei vorig jaar tijdens een bijeenkomst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) gingen de parlementen van alle Koninkrijkslanden akkoord met de uitgangspunten voor een geschillenregeling. Die gingen er onder meer van uit dat een onafhankelijk orgaan belast moet worden met het beslechten van geschillen binnen het Koninkrijk en dat de uitspraken bindend moeten zijn.

Klik hier voor het gehele artikel. 

Cleon Gonsalves Jardin de Ponte (PALU) treedt toe tot De Nationale Assemblee

Jardin de Ponte wil problemen van zijn district Coronie in parlement aankaarten


Cleon Gonsalves Jardin de Ponte (Palu) is vandaag, dinsdag 3 mei 2016, als opvolger van partijgenoot Anton Paal tot De Nationale Assemblee (DNA) toegetreden. Paal hield het enkele weken geleden na twee volle zittingstermijnen en bijna een jaar in de huidige zittingstermijn voor gezien. Paal heeft zijn vervanger beloofd hem de komende maanden te zullen begeleiden en assisteren. Gonsalves zei zich te zullen inzetten, opdat de problemen waarmee het district Coronie kampt op nationaal niveau onder de aandacht van de regering te brengen, zo bericht de Ware Tijd.

Hij beseft dat het geen makkelijke opgave wordt om de prestaties die Paal als DNA-lid heeft neergezet te evenaren of voorbij te streven. Hij voerde na zijn toetreding verder aan, dat verbetering van de visserij, bevordering van toerisme en dienstverlening in het cocosdistrict tot zijn belangrijkste prioriteiten zullen behoren.

DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons wees het nieuwe lid erop, dat hij geen makkelijke taak op zich heeft genomen. Nu hij in het parlement zit zal hij merken anders aan te gaan kijken tegen de problemen die hij zal moeten helpen oplossen. Het werk van parlementslid is aldus Geerlings-Simons, 'veel, zwaar en lichtelijk ondankbaar'. Veel mensen begrijpen het werk van het parlement niet. Ze verwacht dat Paal zijn opvolger zal bijstaan met zijn kennis en ervaring.

De fractieleiders André Misiekaba (NDP), Carl Breeveld (DOE), Chandrikapersad Santokhi (VHP), Marinus Bee (AC) Celsius Waterberg (BEP) en Paul Somohardjo (Pertjajah Luhur) verwelkomden hun nieuwe collega en hopen op een goede samenwerking. Santokhi zei te hopen, dat Gonsalves zich ontpopt als een strijder voor het volksbelang en in de voetsporen van Paal zal lopen.

CLO wil met spoed informatie van vicepresident over sanering ambtenarenbestand

Regering zou ambtenaren naar huis willen sturen


De Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) wil met spoed informatie van vicepresident Ashwin Adhin over sanering van het ambtenarenapparaat. In een brief aan Adhin schrijft de CLO, dat zij informatie heeft dat de regering van plan is ambtenaren naar huis te sturen om in aanmerking te komen voor een lening bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Vertegenwoordigers van het IMF hebben de CLO op 7 april laten weten, dat 'het slechts gaat om het afbouwen van subsidies en dat saneren van het ambtenarenapparaat niet aan de orde is'. De CLO heeft dan ook haar achterban gerustgesteld, dat arbeidsplaatsen niet in gevaar zullen komen.

De CLO stelt in de brief verder, dat de Adhin de Sociaal Economische Raad (SER) heeft geïnformeerd dat er plannen zijn om te komen tot sanering van het ambtenarenapparaat. De plannen van de regering zullen op korte termijn aan de Raad worden aangeboden voor advies.

De CLO, onder voorzitterschap van Ronald Hooghart, benadrukt dat de organisatie niet in de SER is vertegenwoordigd. Hij vindt het dan ook vreemd, dat de regering haar plannen over sanering van het ambtenarenbestand niet met de organisatie heeft besproken.

Minister Pengel bespreekt medicijnenprobleem met apothekersvereniging

Regering werkt aan voorkoming schaarste aan medicijnen

 
(Bron foto: ministerie van Volksgezondheid)


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft gisteren een gesprek gehad met een vertegenwoordiging de Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA). Afgesproken werd, zo bericht het ministerie vandaag, dinsdag 3 mei 2016, dat er een gezamenlijk overleg komt tussen de bewindsman, de VvA en de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (SurVAM). Er zullen nieuwe afspraken gemaakt worden over een tijdige vergoeding om een schaarste van medicijnen te voorkomen.

De minister zal zich inzetten voor de reservering van deviezen tegen de officiële koers voor de aanschaf van medicijnen, zodat de prijzen stabiel zullen blijven. Na het overleg zijn partijen uit elkaar gegaan met het vertrouwen dat er samengewerkt zal worden aan het behouden van de rust in de samenleving, aldus het ministerie.

In het gesprek heeft de VvA de verschillende knelpunten met de SurVAM onder de
aandacht gebracht van de minister. Breekpunt in de onderhandelingen is de vergoeding systematiek.

Er ligt een gezamenlijk voorstel ter goedkeuring bij de SurVAM waar de VvA momenteel op wacht. De VvA heeft ook haar bezorgdheid geuit over de koersontwikkelingen en het effect op de verkoopprijzen van medicijnen.

Regering wijst niet op kosteneffect van 1 KWh oververbruik

Energiedeskundige Ajodhia: 'Onder de 450 KWh gebeurt er niets, daarboven krijg je enorme chaos'


De bottom line van de gepresenteerde nieuwe energietarieven van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen is dat zij vreselijk ingewikkeld zijn. Dit zal volgens energiedeskundige Viren Ajodhia veel problemen met zich meebrengen bij de uitleg aan de gemeenschap, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 3 mei 2016. 

Iemand die momenteel 600 KWh verbruikt, betaalde vóór 1 mei Srd 189. Met de verhoging komt men op een rekening van Srd 300. Zodra het verbruik van de consument 601 KWh wordt, springt de verbruiker op een ander tarief. Hier wordt niet meer het schijvensysteem toegepast, waarbij men voor alleen het oververbruik, extra betaalt. De 601 KWh-verbruiker betaalt gemiddeld Srd 445 (een sprong van ruim SRD 145). Men betaalt met dit systeem dus voor een extra 1 KWh Srd 145 extra.

Stel nou, dat het verbruik van iemand precies 800 KWh is. Die betaalde normaliter Srd 263. Met de verhoging komt deze consument op een bedrag van Srd 592. Indien deze consument pech heeft en er een KWh extra wordt geregistreerd (801 KWh), dan zal de rekening springen naar Srd 1,049. De regering heeft in haar persbericht dit effect van deze 1 KWh niet benadrukt.

Volgens Ajodhia heeft de regering dit slim gespeeld, omdat zeker 75% van de samenleving onder de 450 KWh zit. Deze massa zal niet klagen, omdat me nog steeds hetzelfde zal betalen. Nu zal een kwart van de samenleving worden belast voor de mensen die geen verhoogde tarieven hoeven te betalen.

Dit systeem komt volgens Ajodhia niemand ten goede. 'Men kan zich niet voorstellen wat er met zo'n verbruiker zal gebeuren. Nu gaat men onder stress leven, omdat men de meterstand telkens moet monitoren. Onder de 450 KWh gebeurt er niets. Daarboven krijg je een enorme chaos.'

Nationaal Nierdialyse Centrum pleit voor normering binnen dialysezorg - 'Wij zijn niet het afvalputje van dialysezorg'

'Iedereen kan dialysekliniek openen en krenten uit pap halen en gecompliceerde gevallen voor NNC laten'


Cliëntenbestand  NNC bestaat voor 30% uit gecompliceerde gevallen


Bedrijfsleider Glenn Uiterloo van het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC) vindt dat de overheid zorg moet dragen voor normering binnen de dialysezorg. 'Doordat die ontbreekt kan iedereen een dialysekliniek openen en dan pikken zij de krenten uit de pap en laten de gecompliceerde gevallen voor ons.' Dat zegt hij vandaag, 3 mei 2016, in de Ware Tijd,naar aanleiding van het steeds toenemende aantal klinieken.

Uiterloo zegt, dat het cliëntenbestand van het NNC nu reeds voor ruim 30 procent uit gecompliceerde gevallen bestaat.

'Ongeveer twee weken terug hebben mijn artsen gewerkt van drie uur 's middags tot half negen de volgende ochtend, alleen maar om één patiënt, die zij gelukkig gered hebben. Het gaat om twee artsen en twee zusters en dan krijgt het NNC voor die behandeling Srd 400. Dat is geen goede zaak.'

Deze ontwikkeling binnen de dialysezorg vindt Uiterloo niet gezond. 'Het NNC heeft heel veel geïnvesteerd in kwaliteitszorg. Ik heb de hele dag en nacht een behandelteam achter de hand. We zijn niet het afvalputje van de dialysezorg, maar merken dat wij steeds meer moeilijke gevallen moeten behandelen.' 

De bedrijfsleider zegt, dat zijn organisatie in staat en ook bereid is ook die gevallen aan te pakken. 'Het punt is het tarief dat wij krijgen voor een behandeling, zeker voor een gecompliceerde behandeling, is veel te laag.' Hij benadrukt dat hij met zijn opmerking niet de indruk wil wekken dat het in Suriname slecht is gesteld met dialysezorg. 'Internationaal bekeken staat dialysezorg in Suriname op zeer hoog niveau. We hebben lagere sterftecijfers dan Amerika en Nederland.'

Oppositiepartijen nemen onder protest deel aan vergaderingen Assemblee

Aanwezigheid in parlement van Sapoen en Chitan leidt tot oppositioneel protest


Assembleeleden van de oppositiefracties van de VHP, NPS, Pertjajah Luhur en ABOP vinden dat op basis van het vonnis van de Kantonrechter Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet meer als volksvertegenwoordigers deel mogen nemen aan vergaderingen van De Nationale Assemblee. 

In een brief aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stellen zij vandaag, dinsdag 3 mei 2016, dat het tweetal niet uitgenodigd kan worden voor vergaderingen van het college.

De oppositie woont de vergaderingen vandaag onder protest bij. VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi heeft hierover een verklaring afgelegd in De Nationale Assemblee.

De tekst van de brief gericht aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons:

'Zoals u wellicht bekend geeft de Grondwet van de Republiek Suriname aan, dat een van onze grondrechten is dat eenieder aanspraak maakt op een eerlijke en openbare behandeling van zijn klachten binnen een redelijke termijn door een onafhankelijke en onpartijdige rechter indien er sprake is geweest van een inbreuk of aantasting van diens rechten en vrijheden.

Het is u vervolgens bekend, dat onze geldende wet aangeeft, dat in alle zaken waarin het belang van partijen enige onverwijlde voorziening bij voorraad vordert, de belanghebbende partij zich wendt tot de kantonrechter met het verzoek om in die zaak zo spoedig mogelijk een beschikking bij voorraad uit te voeren. Zo heeft de Kantonrechter in een openbare terechtzitting van het Eerste Kantongerecht vonnis uitgewezen op 29 april 2016 ten verzoeke van de politieke organisaties VHP, NPS, PL en de personen Mohabali, M.B en Sardjoe, P.K. Bij vonnis in dit Kort Geding is het Centraal Hoofdstembureau veroordeeld om zorg te dragen, dat zij binnen zeven dagen na de uitspraak bijeenkomt, om vervolgens de in de Kiesregeling bepaalde regeling te voorzien in de opengevallen vacatures van De Nationale Assemblee, als gevolg van de terugroeping van de heren R. S. Sapoen en D. Chitan als volksvertegenwoordigers van De Nationale Assemblee.

Verder is bij dit vonnis het Centraal Hoofdstembureau tevens veroordeeld tot betaling van een aanzienlijk dwangsom per iedere dag dat zij in strijd handelt met dit vonnis. Ook heeft de Kantonrechter verklaart, dat dit vonnis uitvoerbaar is bij voorraad. Met dit rechterlijk vonnis is bevestigd, dat de terugroeping van betrokkenen door de terugroepingsgerechtigde in casu is geschied op basis van de wettelijke grondslag en dus rechtsgeldig is. Betrokkenen kunnen in casu derhalve niet meer worden aangemerkt als volksvertegenwoordigers, daar volgens de Grondwet het lidmaatschap van De Nationale Assemblee door deze terugroeping onvoorwaardelijk is beëindigd. Betrokkenen mogen en kunnen derhalve niet meer functioneren als leden van De Nationale Assemblee. Hun uitnodigen voor vergaderingen van en het dulden van hun aanwezigheid in De Nationale Assemblee als leden van dit orgaan, zijn handelingen in strijd met de wet en wel met vergaande gevolgen van dien aard. De bijdrage en participatie van betrokkenen in De Nationale Assemblee als leden, zijn dus nietig en dus van nul en generlei waarde.

Wij doen een dringend beroep op u om zorg te dragen dat De Nationale Assemblee, als hoogste orgaan van het land, niet betrokken wordt in illegaliteiten en dat betrokkenen niet meer worden beschouwd als leden van uw college en dat spoedig voorzien wordt in de opengevallen vacatures van De Nationale Assemblee. 


Tevens vragen wij u erop toe te zien dat DNA geen handelingen pleegt, die de uitvoering van het vonnis enigszins zou kunnen beïnvloeden. Wij wensen u derhalve op te wijzen dat wij DNA vergaderingen, waarbij de betrokken leden aanwezig zijn, onder protest zullen bijwonen.
Indien u dat nodig acht zijn wij bereid u het een en ander mondeling toe te lichten.

Chandrikapersad Santokhi (VHP), Ronnie Brunswijk (ABOP), Paul Somohardjo (Pertjajah Luhur) en Patricia Etnel (NPS)'

Oppostie richt zich rechtstreeks tot IMF met vragen

'Wat zijn gevolgen voor Suriname als niet aan betalings- verplichtingen wordt voldaan?'


De VHP, NPS, Pertjajah Luhur en de ABOP hebben 2 mei een zogenoemde memorandum verzonden aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) - zie hieronder - waarin zij onder andere vragen wat de gevolgen voor Suriname zijn, indien de regering niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.. Zij uiten hun bezorgdheid over een aantal vraagpunten. Volgens de oppositie heeft de regering onvoldoende draagvlak om de hersteloperatie van de economie met succes uit te voeren. 

Advocaat Essed plaatst vraagtekens bij zoveelste uitstel 8 decemberstrafproces

'Vreemd dat ministerie en niet Krijgsraad of OM mededeling over uitstel doet'

 
Hugo Essed, een van de advocaten van de nabestaanden in het 8 decemberstrafproces, vindt het vreemd dat zonder duidelijke redenen de zitting van 6 mei tot nader order is verschoven. 'Er kan sprake zijn van een technisch of huisvestingsprobleem, maar het is ook mogelijk dat er obstructie plaatsvindt. Het is daarom zeer te betreuren dat het ministerie van Justitie en Politie geen inzicht geeft in de reden. Hierdoor ontstaat mogelijk nodeloos ruimte voor speculaties', zegt Essed vandaag, dinsdag 3 mei 2016, op Starnieuws.

Overigens vindt Essed 'het vreemd dat het ministerie en niet de Krijgsraad of het Openbaar Ministerie deze mededeling doet'.

Helemaal bezwaarlijk vindt Essed de mededeling van het ministerie dat 'de belanghebbenden gelijk in kennis gesteld zullen worden zodra een andere datum voor de te houden strafzitting is bepaald'. In feite zegt het ministerie 'dat nog niet vaststaat wanneer de zitting wel door gaat. Dat kan duiden op een structureel probleem'.

Komt nog bij, aldus Essed, 'dat de belanghebbenden, in deze de nabestaanden, uit de pers moeten vernemen dat de zaak tot nader order is uitgesteld'. 

Essed betreurt daarom deze gang van zaken, maar stelt dat het 8 december strafproces, dat in 2000 gestart is, het strafproces van de eeuw is en dat vertragingen daarin niet vreemd zijn.

Polytechnic College Suriname (PTC) en de Surinaamse Scheepvaartmaatschappij (SMS) gaan samenwerken

Samenwerking heeft voordelen voor beide partijen


Het Polytechnic College Suriname (PTC) en de Surinaamse Scheepvaartmaatschappij (SMS) hebben gisteren een Memorandum of Understanding ondertekend. De overeenkomst heeft een tweeledig aspect. Ten eerste kan het PTC zijn onderwijsterritoir beter verspreiden. Studenten en docenten van het PTC zullen onderzoek verrichten en voorstellen aandragen met betrekking tot de nieuwe aanmeerstijger aan de zijde van Paramaribo en Meerzorg, Commewijne, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 3 mei 2016.

Hieruit hoopt PTC ook zijn derde geldstroom te genereren. Uit deze samenwerking krijgt PTC ook vergoedingen van de SMS.

De samenwerking behelst ook, dat SMS studenten van het PTC zal ontvangen voor project- en bedrijfsbezoeken. De SMS stelt studenten van het PTC in de gelegenheid om lopende projecten en opdrachten te mogen aanschouwen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Studenten van het PTC worden ook in de gelegenheid gesteld om stage te lopen bij deSMS. Al met al zullen beide partijen samenwerken op het gebied van preventief onderhoud van de schepen en kantoor.

Het PTC is het enig instituut dat hogere technische beroepsopleidingen in Suriname aanbiedt. Het PTC is ISO-gecertificeerd en biedt project- en praktijkgericht onderwijs aan, waar kennis en technische innovatie voorop staan. Hierbij is het verstevigen en verbeteren van de marktpositie van het Surinaamse bedrijfsleven, door adequaat opgeleid en direct inzetbaar technisch personeel met innoverend vermogen en leiderschaps skills, voor het PTC een belangrijk gegeven.

De NV Scheepvaartmaatschappij Suriname (SMS) stelt zich ten doel om de leidinggevende te zijn in de scheepvaartsector in Suriname, verantwoordelijk voor zowel het nationale (vervoer van mensen en goederen) als internationaal maritiem transport (goederen vervoer).

Voorzitter Consumentenkring vindt berekening verhoogde EBS-tarieven niet transparant genoeg

De consument begrijpt proces van berekening EBS-prijzen niet


Er bestaat veel verwarring rond de berekenwijze van het nieuw EBS-tarief, veelal omdat zoals consumenten aangeven, de bedragen die zij thuis berekend hebben, niet overeenkomen met wat zij bij de kassa van de EBS gepresenteerd krijgen en wat zij uiteindelijk moeten betalen. Volgens Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring Suriname, is het systeem rondom de berekening niet transparant genoeg en gaat men dit moeten verduidelijken. 

'Wij zijn vanaf 2007 bezig, zo'n tien jaar nu, om  hierover aan de bel te trekken. Indien men meer duidelijkheid wil rondom de prijsberekening kan men contact opnemen met de Consumentenkring', zegt de Consumentenkring-voorzitter vandaag, dinsdag 3 mei 2016, in het Dagblad Suriname.


Ten aanzien van de huidige verhogingen vraagt men zich af of verder bezuinigen van het energieverbruik mogelijk is. Alleybe vindt van wel. 'Als we kijken naar de manier waarop huizen geïnstalleerd zijn en hoe apparaten gebruikt worden, dan geloof ik zeker dat er nog mogelijkheden zijn om te bezuinigen. Het is slechts een kwestie van consequent zijn. Veel mensen gebruiken een hydrofoor, terwijl dat niet nodig is. Je hoeft de hydrofoor niet de hele dag aan te houden, vooral wanneer de druk hoog is kan je deze uitschakelen. Schakel je hem uit, heb je daar al een besparing. Verder kan je onder andere ervoor zorgen lichten niet aan te laten, de ijskastdeur niet onnodig of lang open te laten. Zo zijn er nog meer voorbeelden die ik kan aandragen.'

Het is niet alleen de Consumentenkring Suriname die zich bekommert om het bezuinigen van energieverbruik, maar het is een vraagstuk dat wereldwijd de aandacht trekt, waaronder ook Consumers International. 'We hebben een uitnodiging ontvangen om naar een congres te gaan over het bezuinigen van energie, waarbij Consumers International bezig is met een plan hoe om te gaan met energie. Wij gaan daar bijzondere aandacht aan besteden.' 

De Consumentenkring heeft vaker over bezuinigen gesproken. In de Consumentenkoerier, het maandblad van de Consumentenkring Suriname, staan tips over hoe men energie kan besparen en hoe men het te betalen bedrag moet berekenen. 'Helaas kunnen we geen koeriers uitbrengen, omdat de overheid ook hier niet betaalt. Het gaat om een grote achterstand en we zijn maandenlang niet betaald geworden, waardoor we niet met ons blad kunnen komen', aldus voorzitter Alleyne.

Bondscoach van Curaçao Patrick Kluivert naar Ajax

Bondscoach van Curaçao wordt trainer hoogste Ajax juniorenelftalHij is nu nog bondscoach van Curaçao, maar vanaf volgend seizoen gaat hij aan de slag als trainer van het hoogste juniorenelftal van Ajax: Patrick Kluivert. Dit bericht Paradise FM op het eiland vandaag, dinsdag 3 mei 2016.

Hij tekent waarschijnlijk eind deze week een tweejarig contract.

Kluivert doorliep de opleiding van Ajax en bezorgde zijn club in 1995 met een puntertje in de finale tegen AC Milan de Champions League. Als trainer werd hij kampioen met Jong FC Twente. Kluivert was ook assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal op het WK in Brazilië en is nu actief als bonds van Curaçao.

Kluivert krijgt in de A1 van Ajax te maken met zijn zestienjarige zoon Justin, die vorige week een driejarig contract tekende.

Op Soccer.nl is vandaag te lezen, dat onlangs faliekant is tegengesproken dat er vriendjespolitiek heerst bij Ajax, maar de bekende en spraakmakende sportjournalist Johan Derksen denkt er het zijne van. In diens ogen is de aanstelling van Patrick Kluivert als trainer van de A-junioren puur een bescherming voor diens zoon Justin.

'Ik kan het me niet voorstellen dat Kluivert de nieuwe trainer wordt bij Ajax. Hij is al langer bezig en heeft bij meerdere clubs gewerkt', zo oordeelde Derksen tijdens het RTL-tvprogramma Voetbal Inside. 'Bij elke club hebben ze zijn contract niet verlengd. Hij heeft er alles aan gedaan om hoofdtrainer te worden, maar dat is hem niet gelukt.'

Derksen vervolgde zijn verhaal over Kluivert als volgt: 'Ik begrijp best dat hij nu interessant is, omdat zijn zoon een geweldig talent is. Dat is ook veiliger voor dat jochie. Dan gaat hij niet naar een Arsenal of een andere club. Ik denk dat ze hem daarom een baantje gunnen.'

VSB-voorzitter sluit enorme werkloosheid als gevolg tariefsverhoging stroom niet uit...

'Niet omdat het IMF zegt dat je iets moet doen, doe je het'


Het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, heeft zich gisteravond gebogen over de verhogingen van de stroomtarieven. 'De tarieven zijn niet bepaald in samenspraak met de sociale partners, de overheid heeft ze zelf bepaald. Ook de vakbeweging die niet gehoord is, is niet te spreken over deze verhoging', zegt de directeur van de vereniging, Steven Mac Andrew, vandaag, 3 mei 2016, in het Dagblad Suriname. Hij denkt dat het niet onmogelijk is om deze verhoging achteraf nog terug te draaien. 

'We weten dat het IMF (Internationaal Monetair Fonds) gevraagd heeft om de subsidies op te heffen, maar zaken moeten toch wel in samenspraak met de sociale partners gebeuren. Niet omdat het IMF zegt dat je iets moet doen, moet je ondanks dat je de consequenties niet volledig in kaart hebt gebracht het toch doen.'

Het kan volgens Mac Andrew dat je straks ziet dat het werkloosheidscijfer ten gevolge van de verhoging binnen drie maanden misschien met duizenden toeneemt, omdat bedrijven zich bepaalde zaken niet meer kunnen permitteren.

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, heeft volgens Mac Andrew onterecht aangegeven dat de leden die namens de VSB in de Energiecommissie (Commissie Basistarieven Nutsvoorzieningen) zitten, dus de sociale partners, bezig waren met het vaststellen van energietarieven.

'Het was niet het mandaat van deze commissie om energietarieven te bepalen', stelt Mac Andrew. Er moest door hen slechts een methodologie worden ontwikkeld, zodat de EBS in het vervolg zelf haar tarieven kon vaststellen. Hun ongenoegen over dit stukje miscommunicatie naar buiten toe hebben de VSB en de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVaksSur) afgelopen vrijdag middels een brief aan de regering kenbaar gemaakt.

'Behalve voor het bedrijfsleven zijn verhogingen op stroom voor de bevolking in het algemeen niet gunstig', stelt Mac Andrew verder. De productiekosten zullen verder omhoog gaan wat ook nadelen kan hebben voor de concurrentiepositie van ondernemers in Suriname. De VSB had volgens hem al van haar commissieleden vernomen, dat de Raad van Ministers de tariefsverhoging waarschijnlijk zelfstandig zou doordrukken, dus echt verrast was de VSB niet toen dit ook gebeurde. De VSB is echter geen voorstander van verhoging van tarieven op dit moment. 'De verhoogde kosten en koersfluctuaties zorgen al voor de nodige problemen, dus dit kunnen wij niet gebruiken', aldus Mac Andrew.

Amerikaanse Hess Corporation neemt belang in Staatsolie Blok 42

Hess wordt met 33,33 procent partner van Kosmos Energy en Chevron Global Energy


Hess Suriname Exploration Limited, een dochtermaatschappij van het in New York, VS, gevestigde Hess Corporation, wordt partner van Kosmos Energy en Chevron Global Energy in het offshore Blok 42, dat 6176 km² beslaat. Dit bericht Kosmos Energy in een persbericht, zo is te lezen op BusinessWire.com vandaag, dinsdag 3 mei 2016.

Hess neemt een derde van de belangen van Kosmos en Chevron in dit blok over, waarvan Kosmos de operator is. Volgens Kosmos topman Andrew G. Inglis bezit Suriname aan de hand van de recente successen in het Suriname-Guyana bekken, een toppositie in hun exploratie portfolio.

Bij het aangaan van deze samenwerking zullen de drie deelnemende oliebedrijven een gelijk aandeel van 33.33 procent in dit blok hebben. Hess zal de volledige kosten voor het uit te voeren 3D seismisch onderzoek dekken. Dit onderzoek start in het derde kwartaal van 2016.

Hess heeft een aandeel van 30 procent in de significante olie ontdekking in 2015 middels de Liza-1 put in offshore Guyana. Deze Amerikaanse oliemaatschappij, die per mei 2016 een marktwaarde van 18 miljard dollar heeft, houdt zich bezig met exploratie en productie van ruwe olie en gas. Hess is met haar exploratie en productieactiviteiten in ruim 10 landen actief.

Staatsolie is ingenomen met deze derde speler in Blok 42. In totaal zijn er nu 11 internationale oliemaatschappijen bezig met exploratieactiviteiten in het Surinaams offshore-gebied, namelijk het Maleisische Petronas, Tullow Oil (gevestigd in Londen), Statoil (te Stavanger, Noorwegen), Apache in Houston (Texas, VS), Kosmos Energy (Dallas, Texas, VS), Inpex (in Toky, Japan), Cepsa (Madrid, Spanje), Chevron in San Ramon, Californië (VS), Noble Energy (Houston, Teas, VS), DEA in het Duitse Hamburg en Hess.

VHP-voorzitter Santokhi: 'Vakbeweging moet tariefsverhogingen stroom niet pikken'

'Regering verhoogt tarieven eenzijdig, omdat IMF dat eist om te doen, dat is schandalig, ongehoord'


'De drastische verhoging van de energietarieven is in strijd met het besluit van het parlement vorig jaar met betrekking tot het model van de verhoging. De verhoging is ook in strijd met de toezegging van president Desi Bouterse in het parlement, dat de stroomprijzen niet verhoogd zouden worden. De verhoging is ook in strijd met de afspraken die gemaakt zijn met de vakbeweging en je verhoogt de prijzen eenzijdig als regering, alleen omdat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat van jou eist om te doen. Dat is schandalig en ongehoord.  Ik hoop dat de vakbeweging dit niet zal pikken', zegt VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi vandaag, dinsdag 3 mei 2016, in het Dagblad Suriname naar aanleiding van de drastische doorvoering van de verhoging van stroomtarieven. 

Tegenover het dagblad, stelt Santokhi, dat zijn fractie vandaag harde noten tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) zal kraken.

Volgens de VHP-voorzitter is de verhoging moordend voor de samenleving en zal leiden tot verdere armoede van het volk, meer bedrijfssluitingen en toename van de werkloosheid en criminaliteit.

'En dan is dit pas de tweede verhoging in een reeks van verhogingen, want de regering zal nog met twee verhogingen komen.'

'Als men de grote corruptiegevallen goed onderzocht had bij de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) en andere instellingen van de staat en het gestolen geld teruggebracht had voor de EBS en de staat, dan zou de verhoging minder zijn geweest.'

Slecht onderzoek van corruptiegevallen heeft volgens de politicus vandaag ervoor gezorgd, dat inefficiënties nu op de consument worden afgewenteld. Drie aannemers zouden het energiebedrijf mogelijk voor miljoenen hebben benadeeld. Het CLAD-rapport (Centrale Landsaccountantsdienst) constateerde grove onregelmatigheden in het uitgavenbeleid van de ex-EBS-directieleden Willy Duiker en Kenneth Vaseur. Ondanks een grondig onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst  blijkt, dat de gestolen middelen bij het energiebedrijf nimmer zijn teruggestort.

Albert Ramdin aan de slag als 'senior director' bij Surgold/Newmont

Newmont gaat gebruik maken van internationale ervaring, -contacten en -netwerk van Ramdin


Berichtte het Dagblad Suriname al op 1 mei over het vertrek van Albert Ramdin bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, vandaag, dinsdag 3 mei 2016, bericht de Ware Tijd dat Ramdin per 4 mei aan het werk gaat als ‘senior director’ bij de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont in Suriname. Ramdin is belast met de external relations en zal te werk gesteld zijn bij Surgold. Surgold/Newmont heeft een grote, nieuwe, goudmijn in het Meriangebied, in het oosten van Suriname, en het bedrijf verwacht dat de mijn in de tweede helft van dit jaar in productie kan gaan.

De Ware Tijd schrijft te hebben vernomen, dat het personeel van Surgold vandaag hiervan op de hoogte is gesteld.

Ramdin heeft ruim 20 jaar internationale ervaring, waaronder op diplomatiek gebied. Hij is twee perioden als plaatsvervangend secretaris generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) werkzaam geweest en heeft ruime ervaring op het gebied van internationale onderhandelingen, multilaterale diplomatie en handelszaken.

Hij heeft een brede internationale oriëntatie en een enorme netwerk nationaal en internationaal.

In zijn nieuwe functie bij Surgold/Newmont zal Ramdin onder meer contacten onderhouden met de Surinaamse regering, het bedrijfsleven en andere sectoren.

Hoofdstembureau niet van zins om uitvoering te geven aan vonnis

CHS gaat beide open gevallen zetels in Assemblee niet invullen

Somohardjo (PL): 'Dit getuigt van geen respect hebben voor de rechtsstaat'


Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) zal de beide ontstane vacatures in het parlement niet invullen. Het CHS werd afgelopen vrijdag veroordeeld en opgedragen om binnen een week over te gaan tot invulling van de twee vacatures in De Nationale Assemblee (DNA)- ontstaan door de volgens de Kort Gedingrechter rechtsgeldige terugroeping door de Pertjajah Luhur van haar dissidente leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan -, maar het zal dit vonnis niet uitvoeren. Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 3 mei 2016, te hebben vernomen 'van zeer betrouwbare bronnen'. Het CHS heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis in Kort Geding.

Pertjajah Luhur-voorzitter Paul Somohardjo is niet van plan verdere juridische stappen te ondernemen, indien het CHS de veroordeling negeert. 'Voor mij is het duidelijk. Het is een vonnis. Wat de Staat ermee wil doen, is zijn zaak.' Hij vindt weliswaar dat het geen goed voorbeeld vanuit de Staat zal zijn om een rechterlijk vonnis ter zijde te leggen. Dat getuigt van 'geen respect hebben voor de rechtsstaat'. De politicus vindt dat het land zich met een dergelijke houding te schande zet.>

CHS-voorzitter Eugène Merkus wil nog geen uitspraken over deze kwestie doen. Hij zegt, dat de leden al hebben vergaderd, maar dat dit slechts een informatief en oriënterend gesprek was. Volgens Merkus zal het standpunt van het CHS pas na morgen bekendgemaakt worden.

Hij is vooralsnog voorzichtig, omdat CHS bezig is gerechtelijke stappen te ondernemen naar aanleiding van de veroordeling.

Naast de hoger beroepzaak heeft het orgaan een tegenvordering ingediend om uitvoering van het  vonnis te voorkomen. Irvin Kanhai, advocaat van het CHS, vermoedt dat de rechter zich heeft vergist met dit vonnis. De eisers zijn volgens hem met een dode mus blij gemaakt.

Nieuwe Partij voor Minder tot Geen Overheid streeft naar een 'vrije samenleving'

Partij zonder logo en kleur wil zo weinig mogelijk bemoeienis van de overheid

'Wij beschouwen een politieke partij als een gepromoveerde straatbende'


Suriname heeft er sinds gisteren officieel een nieuwe politieke organisatie bij. In het Blindencentrum werd de Partij voor Minder tot Geen Overheid, PMGO, geproclameerd. Het is de politieke vleugel van de anti-overheidsbeweging Free Society Project. Een partij die van oordeel is, dat het huidige politieke systeem niet deugt en het slechts een groepje mensen in staat stelt om macht uit te oefenen over de rest. De overheid werkt remmend op de welvaart en welzijn van het land en eist steeds meer van het volk en geeft te weinig tot niets terug. Dit systeem en het huidige kiesstelsel hebben bewezen niet te werken en dienen vervangen te worden met één waarbij de gemeenschap feitelijke zeggenschap krijgt over de eigen welvaart en welzijn, aldus sprak Rumi Knoppel (zie foto - Bron: Knoppel/Facebook) als vertegenwoordiger van de partij. 

Free Society Project is een beweging die als doel heeft om de denkwijze van Surinamers te transformeren om zodoende een ‘vrije samenleving’ tot stand te brengen. De beweging heeft geconstateerd dat landgenoten zich eerder afhankelijk van de overheid opstellen in plaats van zelf zaken aan te pakken. Aan de ene kant werken regering en overheid met de wet en regelgeving in de hand remmend op de welvaart van het individu. Met radio, televisie en onlineprogramma's zoals Freedom Vibez wordt geprobeerd Surinamers bewuster te maken en hun zogenoemde mind set te veranderen.Knoppel lichtte toe waarom de anti-overheidsbeweging Free Society Project over is gegaan tot het opzetten van een politieke partij. Met deze stap wordt de kans gecreëerd om daadwerkelijk iets te doen aan de situatie. Het huidige haperende kiesstelsel is ook de enige manier om een zekere mate van zeggenschap te verwerven. Ook al zou 60 procent van de stemgerechtigden niet stemmen, dan nog zou de huidige regering kunnen blijven aanzitten en wordt iedereen verplicht te doen wat zij opdraagt, aldus Knoppel. 'De regering heeft zichzelf ook het recht van wapenbezit gegeven en ook het recht om middels regelgeving, in de door haar gegeven situaties, gehoorzaamheid met geweld te kunnen afdwingen.'

Het alternatief van de partij voor het kiesstelsel is een systeem waarbij de samenleving stemt op diegenen met een gedegen, realistisch plan voor een bepaalde sector in een bepaald gebied. De gekozene blijft in dit geval aanzitten tot het project is afgerond. Een project dat door crowd funding wordt gefinancierd. Hiermee heeft de gemeenschap direct controle op wat er gebeurt, zei Knoppel. De PMGO gaat ook voor het afschaffen van de government take, het systematisch afschaffen van de verschillende belastingvormen zoals inkomsten-, loon-, winst-, vermogens- en huurwaardebelasting. De douanetarieven wil zij drastisch reduceren en indien mogelijk afschaffen. De partij wil ook dat de bezoldiging van hoogwaardigheidsbekleders teruggebracht wordt naar het niveau van landsdienaren.De overheid zal niet totaal weggewerkt worden, benadrukte Knoppel. 'We gaan stapsgewijs kijken waar de overheid nog nodig is. De richting naar waar we op willen gaan is een overheid met min mogelijk bemoeienis. Hoe groter de overheid is in een land hoe zwakker de leden van de gemeenschap zijn. Dit betekent dus dat de overheid heel veel zaken heeft op te lossen.' De PMGO predikt niet dat het Surinamers gaat redden, het land uit het slop gaat halen of de armoede gaat bestrijden, aldus Knoppel. 'Je hoort politici dat vaak zeggen, maar dat is onmogelijk. Dat kan niet, ik of wie dan ook is niet in staat om armoede voor een ander op te lossen. Het enige wat wij kunnen doen is werkgelegenheid creëren, projecten opzetten en opties aanbieden.'

De partij heeft zijn documentatie nog niet in orde en is officieel nog niet ingeschreven. De PMGO zal ook geen logo of partijkleur hebben. 'Wat politieke partijen ook sterk hebben is een eigen logo en kleur. Wij houden niet van dat ding. Wij beschouwen een politieke partij als een gepromoveerde straatbende want een straatbende heeft zijn eigen kleur en zijn eigen gebied én ze mogen niet aan elkaars belangen komen. Dat veroorzaakt meer verdeeldheid in de gemeenschap. Maar omdat dit systeem zo domineert en de mensen zo geïndoctrineerd zijn opteren we voor deze keuze.'

De komende weken zal de nieuwe politieke partij haar plannen aan de samenleving voorhouden. Ook zal dan duidelijk zijn wie deel uitmaken van het bestuur.

Er zijn weer paspoorten...

Eerste lading van 10.000 paspoorten uit Canada is gearriveerd


Met het inklaren van een eerste zending van 10.000 paspoorten is het tijdelijk tekort opgeheven. Eind van de maand wordt de tweede zending van 20.000 paspoorten uit Canada verwacht. Het verstrekken van paspoorten is hiermee gegarandeerd, aldus vandaag, dinsdag 3 mei 2016, Starnieuws.

In december 2016 constateerde het CBB (Centraal Bureau voor Burgerzaken) een enorme toename aan paspoortaanvragen. Volgens Herel Bodeutsch, hoofd van de afdeling Paspoorten, was dit reden om de Canadese leverancier van de paspoorten te vragen de bestelling eerder te leveren. Maar, die bleek niet in staat om de gevraagde bestelling eerder te leveren. Vanwege een technisch mankement aan de printer van de paspoortenmachine zouden de boekjes juist veel later worden geleverd dan in eerste instantie was afgesproken.

Het CBB heeft er alles aan gedaan om de dienstverlening naar de burgers toe te continueren. Diverse oplossingsmodellen werden bekeken om het tijdelijke tekort zo goed mogelijk op te vangen. Besloten werd om reizigers naar het Caribisch gebied te voorzien van een noodpaspoort. Wie naar een land moest waar een visum vereist was, kon de beschikking krijgen over een zakenpaspoort. Voor een zakenpaspoort is in principe een KKF-uittreksel vereist, maar vanwege de overmachtssituatie hoefde men in de afgelopen periode geen KKF-uittreksel te overleggen. De beperkte hoeveelheid reguliere paspoorten was bestemd voor kinderen en seniore burgers.

Bodeutsch zegt, dat het ging om een overmachtssituatie. 'Dat heb je niet in de hand', zegt ze. Toch gaat het CBB na op welke manieren een eventueel tekort in de toekomst voorkomen kan worden. Een optie zou kunnen zijn om met de leverancier na te gaan om veel eerder dan gebruikelijk, paspoorten te bestellen. Dus niet wachten totdat er bijvoorbeeld slechts 1.000 stuks over zijn, maar bij 5.000 stuks al een bestelling plaatsen. 'Maar, nogmaals, een overmachtssituatie heb je niet in de hand. Je kunt wel voor oplossingen zorgen wanneer zich zo een situatie voordoet.'

BiZa moet tussendepot bouwen om te voorkomen dat archieven ministeries van 30 jaar en ouder vergaan

Archieven moeten uiteindelijk belanden in het Nationaal Archief Suriname


Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) moet een tussendepot bouwen, dat moet voorkomen dat archieven van ministeries in een slechte staat komen te verkeren. Het tussendepot zal een verlichting betekenen voor de overvolle archiefruimten op de overheidsdepartementen. Van de archieven moeten wel bestandslijsten aanwezig zijn. Dit advies gaf Maurits Hassankhan, voorzitter van de Nationale Archief Raad (NAR), tijdens een kennismakingsbezoek aan minister Mike Noersalim, zo bericht het ministerie vandaag, dinsdag 3 mei 2016.

Op overheidsdepartementen zijn momenteel archieven die ouder zijn dan 30 jaar en zo spoedig mogelijk moeten worden overgebracht naar het Nationaal Archief Suriname (NAS).

Deze archieven moeten echter eerst een selectieprocedure ondergaan. Het tussendepot is voorgesteld, om te voorkomen dat in die tussentijd de staat van deze archieven nog meer verslechtert.

De NAR, een adviserend orgaan van de minister van BiZa, heeft de selectiedoelstelling en criteria die nodig zijn voor het opstellen van de selectielijsten aangeboden aan Noersalim. Hij zal dit document op korte termijn voorleggen aan zijn collega's voor goedkeuring. Daarna kan het proces tot het opstellen van selectielijsten door de archiefvormende instellingen (overheidsorganen) gestart worden, aldus BiZa.

Er zijn nog veel archieven die overgebracht moeten worden naar het NAS. Dit zal door het ministerie van BiZa, in samenwerking met de andere overheidsdepartementen zo spoedig mogelijk moeten gebeuren, met inzet van deskundig archiefkader, voor onder meer het opstellen van selectielijsten.

Levendige illegale handel in Venezolaans bier Zulia op Curaçao via barkjes uit Venezuela

Illegaal Venezolaans bierflesje heeft eenvoudig af te vegen vervaldatum...


Een willekeurige dag, op de werf bij Scharloo Abou worden tientallen pallets met kisten bier in opvallend gele kleur van de barkjes overgezet op de werf. Op een vrachtwagen. Richting de toko’s en andere verkooppunten op het eiland, schrijft het Antilliaans Dagblad dinsdag 3 mei 2016.

Het gaat om Zulia-bier uit Venezuela. Er blijken - zo wordt de redactie van het AntilliaansDagblad na enig onderzoek duidelijk - twee ‘soorten’ Zulia op Curaçao beschikbaar. De ene officieel ingevoerd door de wettelijke vertegenwoordiger van het biermerk - Bix Brandsimport - via de containerterminal met de vervaldatum ingeslagen in de dop. En de andere officieus geïmporteerd maar eenvoudig te herkennen aan het feit dat de inkt van de vervaldatum gemakkelijk afveegbaar is.

Dit laatste is tégen de Warenlandsverordening en het daaruit voortvloeiende Landsbesluit etikettering. En dus illegaal. Toch gebeurt het en naar verluidt op grote schaal. Schattingen spreken van 20.000 dozen per maand die via de Venezolaanse barkjes en dus niet conform de lokale wetgeving aan land worden gebracht.

Klik hier voor het complete bericht.

Obrero Games op Brionplein in Willemstad, Curaçao, na formaliteiten Dag van de Arbeid

Obrero Games olympiade voor de werkman met spijkerslaan, kruiwagenrace en touwtrekken...

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)

De traditionele kranslegging en toespraken op de Dag van de Arbeid werden dit jaar gevolgd door de door JCI (Junior Chamber International) georganiseerde ‘Obrero Games’. Deze olympiade voor de werkman bestond uit een tiental traditionele spelen, waaronder een kruiwagenrace, touwtrekken, spijkerslaan en zaklopen, zo schrijft vanochtend, dinsdag 3 mei 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Verschillende Curaçaose bedrijven gingen op het Brionplein op deze manier de competitie aan. Een dj en de populaire band Era Outentiko zorgden voor een levendige sfeer.

Na een Heilige Mis op het Brionplein sprak minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn als laatste voor de games begonnen.

Nog tientallen vacatures voor onderwijsgevenden op Curaçao staan open

Gezocht: lokale leerkrachten

(Bron foto: naarcuracao.com)

Zowel het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) als de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) heeft nog tientallen vacatures voor komend schooljaar. Die zijn maar moeilijk op te vullen met lokale krachten. En ook de spoeling uit Nederland lijkt dun, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 3 mei 2016.

Het wordt spannend, want de tijd dringt. De schoolbesturen doen hun best om op het eiland docenten te vinden, maar dat is dit jaar een nog grotere uitdaging dan gewoonlijk.

De aanvoer van lokale studenten die afstuderen aan de lerarenopleiding van de University of Curaçao (UoC) is beperkt en voor een deel van de vacatures, zoals voor docenten voor de exacte vakken, bestaat op Curaçao geen opleiding.

Lees hier het gehele artikel.

Ruim 1.200 medewerk(st)ers bewakings- en schoonmaakbedrijven wachten al vele maanden, zo niet een jaar, op uitbetaling

Ministerie van OWC komt gedane toezeggingen niet na

'Achterstanden zijn inmiddels in de miljoenen opgelopen, we zitten met de handen in het haar'


Bewakings- en schoonmaakbedrijven die werkzaamheden verrichten voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur (MinOWC) zijn radeloos. Sommigen zijn sinds mei 2015 niet uitbetaald voor geleverde diensten. Er zijn ook geen reçu's - bewijzen dat er betaald moet worden - verstrekt door het ministerie. De bedrijven komen  morgen bijeen om te bepalen wat zij verder zullen ondernemen, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 3 mei 2016.

Minister Robert Peneux is sinds vorig jaar op de achterstanden gewezen zegt Jerry Doelwijt, woordvoerder van de bedrijven. Met de bewindsman was 16 maart overeengekomen, dat er vier maanden achterstand in reçu's zou worden ingelopen. De bewakingsbedrijven hebben over slechts één maand de bewijzen ontvangen. Alleen één schoonmaakbedrijf werd geholpen.

Uit protest hebben de schoonmaakbedrijven vrijdag het werk neergelegd. Het gaat om ruim 1.200 medewerkers, verdeeld over negen bewakings- en vijf schoonmaakbedrijven die op ruim tachtig scholen actief zijn, aldus Doelwijt.

'We werken al jaren met het ministerie maar dit maken we voor het eerst mee. De achterstanden zijn inmiddels in de miljoenen opgelopen. We zitten met de handen in het haar. Sommigen van ons kunnen nergens geld meer lenen om ons personeel uit betalen.'

Het personeel blijft werken uit verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook omdat het moeilijk is om in deze tijd aan een nieuwe baan te komen, stelt Doelwijt. 'De mensen willen werken, wij willen dan ook doorbijten. We willen uitsluitsel hebben. Als de overheid ons niet kan betalen moet ze ons opzeggen.'

Ondertussen is er weer contact gemaakt met MinOWC. De bedrijven willen weten wat er mis is en wanneer ze uitbetaald gaan worden. Het antwoord van het ministerie zal bepalen hoe de vergadering morgen zal verlopen.

Drugshond Korps Politie Suriname onderschept 124 cocaïnebolletjes in koffer op J.A. Pengelluchthaven

Twee Nederlandse cocaïnesmokkelaars (man, 24, en vrouw, 22) aangehouden


Een van de politiespeurhonden, die nauwelijks anderhalve maand in dienst is van het Korps Politie Suriname, heeft al een mooi resultaat neergezet, zo bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, dinsdag 3 mei 2015. 

De hondenbrigade heeft afgelopen woensdag samen met leden van het Bestrijding Internationale Drugshandel Team (BID) een partij cocaïnebolletjes onderschept.

Bij de reguliere controle sloeg de speurhond aan bij een reiskoffer. Bij visitatie werden in die koffer 124 cocaïnebolletjes aangetroffen. De 24-jarige G. van Z. en I. B. (22), beiden Nederlanders, werden aangehouden en overgedragen aan de Narcotica Brigade.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie werden de verdachten in verzekering gesteld.

Monetaire reserve gedaald met zo'n 22 miljoen Amerikaanse dollar

Fiscaal jurist Makka: 'Administratieve staatsschuld boven Srd 16 miljard'

'Duizelingwekkende cijfers voor Suriname waar elk kind hersenbloeding van kan krijgen'


De monetaire reserve is in februari en maart met ongeveer 22 miljoen Amerikaanse dollar gedaald. In maart was ze 276.4 miljoen dollar en in februari 299.1 miljoen dollar, blijkt uit geactualiseerde cijfers op de website van de Centrale Bank van Suriname. Fiscaal jurist Robby Makka vindt dat de staatsschuld straks op een historisch record zal komen te staan, aldus de Ware Tijd van vandaag, dinsdag 3 mei 2016.

Hij telt daarbij de huidige staatsschuld en de in de pijplijn liggende leningen op. Hoewel de regering heeft aangegeven dat de lening van 472 miljoen Amerikaanse dollar bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geen staatsschuld is, maar betalingssteun, zegt Makka dat die toch als een administratieve schuld geboekt zal worden. Het land zal die lening namelijk moeten aflossen.

Zet hij de huidige staatsschuld en de leningen af tegen de veilingkoers van Srd 5,50 voor een Amerikaanse dollar, dan komt Makka op een zogenoemde 'administratieve staatsschuld' uit van boven de Srd 16 miljard.

'Dat zijn duizelingwekkende cijfers voor Suriname waar elk kind van Suriname hersenbloeding van kan krijgen. Straf de volgende generatie niet. We maken nu schuld op schuld en lossen schulden met nieuwe schulden af.'

Veel verwarring over verhoogde stroomtarieven per 1 mei

Vakbonden uiten hun bezorgdheid in brief aan president Bouterse over verhoging tarieven

Vakbeweging wil dat verhoogde tarieven worden teruggedraaid


De verhoging van de stroomtarieven zorgt voor behoorlijke verwarring. Veel verbruikers zouden nog niet door hebben wat hun nieuwe rekening zal zijn, zo schrijft althans Starnieuws vanochtend, dinsdag 3 mei 2016. Bij de vorige verhoging, waarbij 60% van het nieuwe tarief inging, werden velen geconfronteerd met enorme verhogingen. Maar, huishoudens die tot 450 kilowattuur (kWh) verbruiken,zullen nog volledig gesubsidieerd worden. Hun rekeningen gaan niet omhoog. Alle andere huishoudens en bedrijven zullen de verhoging in hun portemonnee voelen, aldus Starnieuws.

Wie nu gespaard blijft zal uiteindelijk merken dat goederen en diensten de lucht ingaan. Daarom hebben C-47, de Moederbond, de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO), de Organisatie Samenwerkende Autonome Vakbonden (OSAV), FAL (Federatie van Agrariërs en Landarbeiders), BvL (Bond van Leraren) en de FOLS (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) president Desi Bouterse gevraagd om de verhoging terug te draaien, omdat deze niet te dragen is. De ambtenarenvakcentrale CLO (Centrale Landsdienarenorganisaties) heeft nog geen standpunt kenbaar gemaakt. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft samen met RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) ernstige bezorgdheid geuit in een schrijven aan de president.

De NV Energiebedrijven Suriname (EBS), die de nieuwe tarieven zal doorberekenen, stelt dat voor de huishoudelijke verbruikers die niet meer dan 450 kWh per maand verbruiken, de kosten identiek zijn aan die van oktober 2015. Indien het verbruik meer dan 450 kWh is, dan zullen de nieuwe tarieven van toepassingen zijn.Bij verbruiken groter dan 450 kWh zijn er drie categorieën. Indien het verbruik tussen de 451 en 600 kWh ligt, zal het gestaffeld model niet meer worden toegepast. Het zogenaamde flat-rate model zal gelden. Plus de abonnementskosten die horen bij de aansluiting. Deze groep zal voor 50 cent betalen. Een huishouden dat bijvoorbeeld 500 kWh verbruikt, betaalt dan 500 x 50 cent = Srd 250.

Verbruikers tussen de 601 en 800 kWh, betalen ook een vast tarief van SRD 0.74 per kWh, plus de abonnementskosten die horen bij de aansluiting.
Alle huishoudens die meer dan 800 kWh verbruiken, betalen een tarief van SRD 1.31 per kWh, plus de abonnementskosten die horen bij de aansluiting.

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft bekendgemaakt, dat de aanpassing van de stroomtarieven is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• Een gemiddelde basisprijs per kWh van 60% van de werkelijke basisprijs van Srd 0,92.
• Een gehanteerde wisselkoers van Srd 5,50.
• Een barrelprijs voor HFO (Heavy Fuel Oil) van 35 Amerikaanse dollar gemiddeld.

Huishoudens die voor een kWh SRD 1,31 moeten neertellen vinden dat zij nu de EBS moeten subsidiëren, aangezien het basistarief Srd 0,92 is.

Intussen is de EBS met een intensieve voorlichtingscampagne begonnen om de samenleving te informeren over de nieuwe tarieven.

Veilingkoers met Srd 0,10 gestegen naar Srd 5,60

Centrale Bank houdt in stilte weer een veiling


In alle stilte heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) gisteren weer een valutaveiling gehouden. De koers is van Srd 5,50 voor een Amerikaanse dollar gestegen naar Srd 5,60 en die gaat vandaag, dinsdag 3 mei 2016, in, zo meldt Starnieuws. 
 
De CBvS heeft gisteren 500.000 Amerikaanse dollar geveild. De banken wilden 750.000 dollar kopen. De vraag was weer groter dan het aanbod. De hoogst toegewezen koers was Srd 5,712. Het hoogst geboden bedrag was Srd 6,150 voor een Amerikaanse dollar.

Aan de veiling namen vijf banken deel De Hakrinbank heeft geen deviezen toegewezen gekregen. Deze bank had een bod gedaan op 150.000 dollar.

Meer en meer supermarkten gedwongen de deuren te sluiten door verhoogde exploitatiekosten en dollarkoers

Te Livorno zijn alle vier supermarkten in een straat dicht gegaan

(Bron foto: Dagblad Suriname)
  
De verhoogde exploitatiekosten maken dat veel winkels in Suriname genoodzaakt zijn hun deuren te sluiten. Afgelopen weekend hebben weer enkele hun deuren moeten sluiten. 'Serie no de. Ala sani kon dirie. Dalla dirie tu, fa mi go pai juru’, zegt een winkelier maandag 2 mei 2016 in het Dagblad Suriname. Deze heeft op 1 mei, de Dag van de Arbeid, haar deuren gesloten. 

De verhoogde vaste lasten, waaronder de stroom- en watertarieven, maar bovenal de dollarkoers en de koopkrachtdaling hebben ertoe geleid dat veel supermarkthouders het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

De gemiddelde kleine supermarkthouder betaalt een huurprijs van 500 Amerikaanse dollar. Door de koers moeten ze nu tweemaal neertellen voor alleen huur. Op Livorno, waar in een straat van een kilometer lengte vier supermarkten waren, zijn nu alle vier gesloten.

‘We betreuren deze gang van zaken’, zegt Gretl Wolfram, voorzitter van de Winkeliers en Ondernemersvereniging Suriname (WOVS). 'Door de verhoogde vaste lasten is er een zware druk op ze ontstaan. Ook de koopkrachtdaling speelt een grote rol. Als je alleen verlies lijdt, moet je op den duur sluiten', zegt ze. Haar organisatie zet momenteel alle knelpunten op een rij.

'We willen om de tafel gaan zitten met de bevoegde instanties en deze problemen bespreken. We zijn niet van plan haastig en subjectief te gaan reageren en alleen van onze kant zaken aanhalen. We gaan zaken goed bekijken en een objectieve houding nemen', zegt de WOVS-voorzitter. Volgens haar hebben ook de grote winkeliers moeite met de verhoogde lasten. 'Vooral winkels die met grote airco’s en koelkasten draaien.' 

De WOVS, die een paar maanden geleden is opgericht, komt in een periode waarbij de winkeliers en ondernemers enorm veel problemen hebben. Naast de verhoogde lasten hebben ze ook te kampen met de toegenomen en verruwde criminaliteit. 'We zijn ons ervan bewust dat deze periode een moeilijke tijd is voor onze leden en doelgroep. Er is heel veel werk voor ons', zegt Wolfram.

8 Decemberstrafproces voor onbepaalde tijd uitgesteld

Zitting stond gepland voor vrijdag 6 meiDe zitting in verband met de voortzetting van het 8 decemberstrafproces die gepland was voor vrijdag 6 mei 2016 is vanwege omstandigheden tot nader order uitgesteld. Dit meldt het ministerie van Justitie en Politie maandag 2 mei 2016 in een bekendmaking. 

Volgens het ministerie zullen belanghebbenden meteen in kennis worden gesteld, zodra een andere datum voor de te houden strafzitting is bepaald. Een reden voor dit uitstel wordt niet vermeld.

Den Blauwvinger: Bouterse bevreesd voor groeiende aanhang 'We zijn Moe' en rondhangende buitenlanders en blanken

COLUMN: Suggestieve, ongefundeerde beweringen Bouterse over 'heleboel blanken' die actiegroep zouden aansturen

De 'blanke' waanbeelden als verweer van een president in het nauw


Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat geldt zeker voor de Surinaamse president Desi Bouterse. Zodra hij zich bedreigd of in het nauw gedreven voelt, dan trommelt hij als paniekerig verweer buitenlandse krachten (lees: Nederlanders) en blanken (lees: Nederlanders) op. Dat was vrijdagmiddag 22 april niet anders.

Provocatief
Zijn partij, de NDP, hield om vier uur 's middags een provocatief te noemen manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo ter ondersteuning van het door Bouterse gevoerde beleid. Een bewust provocatieve actie, omdat rond hetzelfde tijdstip, vanaf half zes, de protestgroep 'We zijn Moe' haar wekelijks protest hield voor het gebouw van De Nationale Assemblee tegen het door Bouterse gevoerde beleid.

De NDP stuurde bewust aan op een confrontatie, immers, nimmer tevoren kwam de NDP in touw op een moment dat Bouterse iets 'belangrijks' te zeggen had in het parlement en dan nu plotseling wel uit vrees voor de groeiende aanhang van de groep 'We zijn Moe'. De groep begon in november 2015 als slechts een protest van alleen de huidige trekker van de groep, Curtis Hofwijks, – die met een bord met de tekst 'Weg met Bouta!!! voor het parlementsgebouw zat – maar door consequent te protesteren, vol te houden en zich niet te laten intimideren en bedreigen, is de groep aangezweld en is Bouterse een heuse bedreiging in ze gaan zien, in de onschuldige demonstranten met hun kartonnen protestborden met daarop met zwarte stift en verf gekalkte protestwoorden die wekelijks, begrijpelijk, qua taalgebruik harder, venijniger en persoonlijk tegen NDP'ers gericht, worden.

Natuurlijk, de sfeer wordt grimmiger. De bezuinigingsmaatregelen van de regering worden immers steeds zwaarder voor het volk om te kunnen (ver)dragen. Alles wordt fors duurder, maar inkomens blijven gelijk. De burger pinaart, de burger hosselt door falend overheidsbeleid sinds 2010 en de regering blijft doorgaan met beleidsmatig aanmodderen. De regering blijft maar leningen afsluiten om leningen te kunnen aflossen. Het amateurisme in het regeringsbeleid is te treurig voor woorden. Het is beschamend en de wereld kijkt mee. En toch blijven de ministers de wereld rondvliegen om in god vergeten oorden oninteressante en voor Suriname niets opleverende ministersvergaderingen bij te wonen van onder andere de Islamic Organization of Cooperation (IOC).....alsof het niets kost. Surinaamse banden met de islam worden steeds nauwer. Natuurlijk, waar kan het land anders nog terecht en een organisatie als de OIC zoekt een ingang op het Latijns-Amerikaanse continent. Binnenkort heeft Suriname zelfs de eerste islamitische bank van het Caribisch gebied.

De openbare vergadering in het parlement van 22 april, waar Bouterse de grote lijnen van een nog uit te werken urgentieprogramma voor Suriname presenteerde, om uit het moeras van de financiële malaise te krabbelen, werd 's middags zelfs op verzoek van de president geschorst, voor een periode van vijf kwartier, zodat hij zijn achterban op het plein kon toespreken. En toen bleek de angst bij Bouterse voor 'We zijn Moe'.

'Ik zie een heleboel blanken rondrennen'
In zijn toespraak haalde hij fors uit naar de demonstranten van de protestgroep. En, natuurlijk, als de president zich in het nauw gedreven voelt, worden de 'blanken' er door hem bijgesleept. 'Ik zie elke vrijdag een paar jongemannen hier met een heleboel blanken rondrennen. Maar, ik maak mij geen zorgen om ze', riep Bouterse. Hij zei ook te vermoeden, dat de actiegroep wordt gestuurd, maar zei niet door wie. Natuurlijk niet, omdat hij raaskalt, om de aandacht van echte problemen af te wimpelen.
Het was weer de typische Boutere retoriek met allerlei niet onderbouwde vingerwijzingen. Maar, het is toch logisch, dat er bij een openbare activiteit ook blanken op af komen. Immers, ook die wonen hier en maken deel uit van de Surinaamse samenleving en maatschappij. Maar, Bouterse ziet toch steeds een gevaar in ze, de 'blanken'. Het woord Nederlanders, durft hij niet in de mond te nemen, maar iedereen weet dat zij die 'blanken' zijn. Er zit natuurlijk ook het nodige oud zeer bij Bouterse als het om Nederland gaat. Immers, hij tracht al enige jaren tevergeefs vernietiging van zijn veroordeling in 2000 door het Hof in Den Haag, bij verstek tot 11 jaar cel voor betrokkenheid bij een transport van bijna 500 kilo cocaïne, gedaan te krijgen. De drugs werd in 1997 ontdekt in een zeiljacht in Stellendam. Bouterse zou op basis van een valse verklaring van een kroongetuige zijn veroordeeld.

Het was trouwens niet voor het eerst, dat Bouterse Nederlanders misbruikt in zwakke pogingen om zijn eigen falend beleid te verdoezelen. Zo zei hij onder andere woensdagavond 24 februari van dit jaar op het Revoplein in Paramaribo in een speech bij de herdenking van 36 jaar machtsovername: 'Wanneer onverlaten vandaag aan de dag niet schromen de een na de ander, de Assembleevoorzitter voorzitter naar de rechter te brengen. De president naar de rechter te brengen, de Assembleeleden naar de rechter te brengen.'
Hij doelde vooral op de hervatting van het 8 decemberstrafproces waarin hij hoofdverdachte is. Bouterse zei ook die avond, dat buitenlandse krachten invloed hebben op de Surinaamse rechtspraak. Natuurlijk ging het weer om die vermaledijde Nederlander, 'blanken'.

'Door buitenland aangestuurde krachten trachten het land te destabiliseren'
Twee dagen eerder had hij zich ook al uitgesproken over het buitenland en de rechterlijke macht. Tijdens een persconferentie beweerde hij, dat er door het buitenland – Nederland dus weer – aangestuurde krachten zijn die 'proberen in Suriname onregelmatigheden te doen plaatsvinden om het land te destabiliseren.' Hier zou volgens Bouterse de rechterlijke macht deel van uitmaken. Hij legde een link met het heropenen van het 8 decemberstrafproces.
'Ik ben er heilig van overtuigd, omdat de mensen van de rechterlijke macht niet achterlijk zijn. Die weten natuurlijk dat er wet- en regelgeving is. Het rekest wordt buiten geschreven. De requisitoir wordt buiten geschreven, overigens zij die het gaan schrijven, zijn al hier', aldus Bouterse.
Hij stelde niet bezig te zijn met sensatieverhalen om de aandacht af te leiden. Als men hem daarvan wilde betichten, zo zei zij, 'dan kan ik er niets aan doen'. Hij zei niet dieper op de zaak in te kunnen gaan, 'maar de instanties zijn ermee bezig'. 'November, december hadden wij al tien man gespot, die zich met dit soort onoorbare praktijken bezighouden. Zij zijn terug en ze zijn zwaar bezig. Of het nou gaat om mensen uit Libië, Nederland of de Verenigde Staten, dat is niet belangrijk. Men moet weten dat ze professionals zijn en ze zijn momenteel weer in het land.'

Suggestief
 '(…) tien man gespot, die zich met dit soort onoorbare praktijken bezighouden.' Dit gelooft niemand. Immers, waarom zijn die tien man niet opgepakt voor verhoor? Wat waren die 'onoorbare praktijken'? Het verhaal van de president rammelt aan alle kanten en dat is niet de eerste keer. Ongeloofwaardig en verzonnen om stemming te maken. Het is Bouterse op en top. Suggestief. Beschuldigingen, verdachtmakingen en complottheorietjes de ether in slingeren zonder welke feitelijke onderbouwing dan ook. Dat getuigt van zwakte en van een bewuste stemmingmakerij. Als een persoon of organisatie tracht tweespalt en haat en nijd in de samenleving te creëren, dat zijn het Bouterse en zijn NDP. NDP'ers laten zich op social media (lees: Facebook) niet onbetuigd. Zij zijn de grootste intimiderende, laffe vuilsmijters, daarbij ook nog eens op een potsierlijke wijze ondersteund door de altijd blaffende en alles van Bouterse en de NDP goedpratende spreekbuis van beiden, de perschef van het Kabinet van de President en het keffertje van het programma 'Bakana Tori' op de staatszender SRS, Clifton 'Limbo' Limburg.

Enige vorm van hypocrisie is Bouterse niet vreemd
Het constant beschuldigen van Nederlandse betrokkenheid bij van alles en nog wat, zonder ook maar ooit met bewijzen te komen, als hij zich in het nauw gedreven voelt, is een president onwaardig. Laf ook, vooral laf, onvolwassen. Bouterse en zijn clan binnen de burelen van zijn kabinet zijn zelf debet aan hun eigen teloorgang. Daar zijn geen buitenlanders bij betrokken, buitenlanders die hij deze dagen hard nodig heeft om het land uit het door hemzelf veroorzaakte moeras van de financieel-economische malaise te trekken. Enige vorm van hypocrisie is Bouterse ook niet vreemd, enige zelfreflectie en realiteitszin daarentegen wel. De zelf geproclameerde 'volkspresident' Desi Bouterse is niets meer en niets minder dan een president voor de portemonnee van hemzelf, zijn clan en NDP-getrouwen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
2 mei 2016
Amsterdam – Paramaribo