woensdag 4 mei 2016

Minister Peneux installeert commissie 'Herwaardering Onderwijsgevenden in Suriname'

Presidentiële commissie bereidt implementatie herwaarderings- programma uit


Minister Robert Peneux van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft vandaag, woensdag 4 mei 2016, de commissie ‘Voorbereiding implementatie Herwaardering Onderwijsgevenden in Suriname’ geïnstalleerd (zie foto's - Bron: MinOWC). De commissie heeft tot taak het voorbereiden van de implementatie van het herwaarderingsprogramma voor de onderwijsgevenden in Suriname.


Minister Peneux zei, dat het installeren van de commissie een presidentieel besluit is. Het MinOWC is belast met de uitvoering van het presidentieel besluit, zo bericht MinOWC in een persbericht. 

De te bereiken kwaliteit van het onderwijs hangt volgens de bewindsman voor een groot deel af van de onderwijsgevenden, vandaar dat het noodzakelijk is om over te gaan tot het operationeel maken van een herwaarderingsprogramma voor onderwijsgevenden. 

Drs. Eric Banel is benoemd tot voorzitter van de commissie en hij zal verantwoording moeten afleggen aan president Desi Bouterse. De commissie bestaat verder uit de leden Ernst Wever (ministerie van Binnenlandse Zaken), Regina Tholen (MinOWC), Joy Ten Bergen (ministerie van Financiën), Soenarijo Moestadja (ministerie van Arbied), Marisa Meye (FOLS, Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) en Ricardo Kenswil (FIBOS, Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname). Als secretaris en tevens lid, is Monique Brown toegevoegd, terwijl Eddy Jozefzoon zal fungeren als adviseur. 

Volgens Jozefzoon gaat het bij deze commissie niet om een loonstructuur, maar om de herwaardering van de onderwijsgevenden. 'Onderwijsgevenden zijn belangrijk voor de samenleving, vandaar dat zij beter gewaardeerd moeten worden. Het gebeurt vaak dat zij twee banen op na moeten houden met als gevolg dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat', zegt hij. Het herwaarderen van onderwijsgevenden zal ervoor moeten zorgen dat onderwijsgevenden zich optimaal kunnen inzetten, zodat de kwaliteit van het onderwijs steeds beter wordt.

Hoge staat van alertheid brandweer na recente woningbrand waarbij twee jonge zusjes om het leven kwamen

Brandweerkorps zet zich in voor wettelijke verplichting rookmelders woningen


Het Korps Brandweer Suriname (KBS) heeft een staat van hoge alertheid aangekondigd. Dit heeft het KBS vandaag, woensdag 4 mei 2016, bekendgemaakt tijdens een spoed persconferentie naar aanleiding van de woningbrand vanmorgen in de Loorstraat, Paramaribo, waarbij twee meisjes van zes en tien jaar om het leven kwamen. Een van de acties die de komende tijd hoge prioriteit geniet is het wettelijk verplicht stellen van rookmelders in woningen. 

Het KBS zal zich hiervoor sterk maken bij de Nationale Assemblee en het ministerie van Justitie en Politie. Ook zal het KBS de komende periode met verhoogde voorlichtingsacties komen, waarbij gewezen wordt op de gevaren van brand.

Waarnemend brandweercommandant Radjen Jakhari meldt, dat er de afgelopen jaren een toename is van het aantal dodelijke slachtoffers. De statistieken sinds 2011 geven aan, dat vanaf dat jaar achttien personen zijn omgekomen in een brandend huis of pand. Vorig jaar ging het om vier doden. Dit jaar is nog maar vier maanden oud is en er zijn al elf dodelijke brandslachtoffers te betreuren.

Reden voor de brandweer om een verhoogde staat van alertheid aan te kondigen. Jakhari zegt dat er veel meer oorzaken zijn die bijdragen tot brand en het gevaar voor mensenlevens verhoogt. Hieraan zal de brandweer in de komende periode extra aandacht geven.

Over de brand van vanochtend zegt Jakhari, dat er sprake was van een uitslaande brand en dat er gevaar was voor mensenlevens. 'Wij hebben ons uiterste best gedaan het leven van de mensen te kunnen redden, maar het is niet gelukt. De vader van de kinderen heeft meer dan zijn uiterste best gedaan zijn kinderen te redden. Op een gegeven moment moest hij naar beneden springen waardoor hij ernstig gewond raakte.' De vader van het gezin en een zoon liggen nu in het ziekenhuis. De vader ligt op de intensive care. De moeder van het gezin verkeert in shocktoestand.

Fietser (56) te Latour overlijdt na val

Politie arriveert pas een uur na melding bij plaats ongeval

Politiepost Latour had geen auto ter beschikking - Buurtbewoners woedend


De 56-jarige fietser Hesdy Grootfaam. is na een val op de Badoellaweg in Latour, Paramaribo, overleden. Omstanders hadden de politie gealarmeerd, maar, omdat de politie na een hele tijd nog niet kwam opdagen, gingen enkele buurtbewoners persoonlijk naar de politiepost Latour, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 4 mei 2016. 

Daar aangekomen deelde de politie hen mede, dat zij het bericht over de gevallen fietser wel had ontvangen, maar dat er op dat moment geen voertuig ter beschikking was. Pas ongeveer een uur daarna arriveerden agenten op het adres, maar toen bleek dat Grootfaam geen tekenen van leven meer vertoonde. Het officiële persbericht van de politie maakt daar, uiteraard, geen melding van.

De buurtbewoners van Latour zijn woedend over het gebeurde. Volgens de buurtbewoners is de fietser overleden door nalatigheid van de politie.

Santokhi (VHP) wil weten waarom 8 decemberstrafproces weer is uitgesteld

'Bekendmaking uitstel door ministerie van Justitie en Politie, zonder redenen, roept speculaties op'


De behandeling het 8 decemberstrafproces is 'tot nader order' uitgesteld. Dat heeft het ministerie van Justitie en Politie gisteren bekendgemaakt. Maar, het ministerie vermeldt geen reden voor het uitstel. De zaak zou vrijdag weer dienen. 'De redenen van het uitstel zijn mij niet bekend, maar het is goed dat hierover duidelijkheid komt', aldus het VHP-Assembleelid Chandrikapersad Santokhi vandaag, woensdag 4 mei 2016, in de Ware Tijd.

'Het zou goed zijn, indien het Hof zelf had bekendgemaakt dat de zitting vrijdag niet doorgaat. De bekendmaking door het ministerie van Justitie en Politie, zonder dat de redenen duidelijk zijn, roept namelijk speculaties op. Voor de zuiverheid en uit oogpunt van scheiding der machten, zou de rechterlijke macht de bekendmaking moeten doen uitgaan', zegt Santokhi.

Dit is het zoveelste oponthoud van deze rechtszaak die in 2008 is begonnen in het speciaal daarvoor ingerichte gerechtsgebouw te Boxel.

Na een stilstand van een aantal maanden kwam de Krijgsraad begin maart weer bijeen, nadat het Hof van Justitie had bevolen dat de rechtszaak, die door de rechtbank was opgeschort, moest worden hervat. Nabestaanden van de slachtoffers van de massamoord van december 1982 hadden een klacht bij het Hof gedeponeerd en verzocht dat de vervolging van de verdachten werd hervat.

Eerder had verdachte Edgar Ritfeld ook al met succes een beroep gedaan op het rechtscollege om de opschorting van de strafzaak tegen hem op te heffen. Na de zaak tegen Ritfeld te hebben heropend schorste de Krijgsraad de vervolging opnieuw.

VHP roept oppositiegroepen op om eind mei ook manifestaties tegen regeringsbeleid te houden

Vakbeweging niet te porren voor protestmanifestaties - Santokhi ziet graag een grootse manifestatie

RaVaksur-woordvoerder Berenstein: 'Wij concentreren ons nu op een stuk vakbondsstrijd'


De VHP werkt ernaar toe, dat niet alleen zij, maar ook andere oppositionele groeperingen rond het einde van mei protestmanifestaties houden. De VHP doet dat in de week van 25 mei en praat met de Pertjah jahLuhur (PL) en NPS om ze ertoe te bewegen hetzelfde te doen. 'Van de PL is merkbaar, dat zij in dezelfde periode in Wanica een manifestatie zal houden', zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi vandaag, 4 mei 2016, in de Ware Tijd.

Hoewel er met ‘exponenten’ uit de vakbeweging is gesproken, blijkt dat er op dit moment niet op steun van de vakbeweging moet worden gerekend.

'Wij concentreren ons nu op een stuk vakbondsstrijd', zegt Ravaksur-woordvoerder Robby Berenstein (Raad van Vakcentrales in Suriname). 'Er is op dit moment ook sprake van een stuk politiek opportunisme en je moet waken daarin zomaar mee te gaan.'

Santokhi erkent, dat toen drie tot vier maanden geleden werd gezocht naar draagvlak voor protesten, dit niet is gevonden. 'Je moet het niet forceren. Het volk moet zelf aangeven wanneer hij het genoeg vindt. Wij hebben dat nu wel gemerkt bij onze kernvergaderingen en dat is onze barometer.'

Met de NPS en PL wordt gesproken om hetzelfde te doen, in eerste instantie afzonderlijk. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat het ultieme doel van zijn partij is dat uiteindelijk de krachten worden gebundeld in het protest tegen het huidige beleid. Toen drie maanden geleden werd gezocht naar draagvlak, was ook de vakbeweging uitgenodigd, maar die liet toen ook verstek gaan. De VHP-leider zegt dat nu gesproken is met 'exponenten' uit de vakbeweging. Op een vraag of er geen sprake is van oud zeer tussen de vakbeweging en de politiek, zegt de politicus 'van bepaalde mensen' te hebben gehoord dat dit wel zou spelen.

De vakbeweging heeft de huidige oppositie nooit vergeven, dat zij aan de kant werd gezet toen in gezamenlijke acties politiek en vakbeweging toenmalig president Jules Wijdenbosch in 2000 op de knieën kregen. In de aanloop was er sprake van een zakenkabinet dat zou aantreden, maar toen Wijdenbosch kwam, werd het een politiek kabinet. Santhoki is echter van mening, dat er toen geen afspraken daarover waren.

Jogi (VHP): 'Eigenlijk is de veiling van schatkistpapier door CBvS mislukt'

'Vicepresident Adhin schijnt nauwelijks te weten waarmee minister van Financiën bezig is'


'Terwijl ik gisteren kritiek uitte in De Nationale Assemblee, DNA, op het gebrek aan transparantie bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het ministerie van Financiën, bleek achteraf dat ook schatkistpapier geveild is. De veiling van schatkistpapier als voorwaarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), werd gehouden tegen een rente van 18 tot 23% voor respectievelijk een jaar en drie maanden. Bovendien was er geen belangstelling van de grote banken. Eigenlijk is de veiling van schatkistpapier mislukt', zegt Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vandaag, woensdag 4 mei 2016, op Starnieuws.

Jogi beweert, dat vicepresident Ashwin Adhin nauwelijks schijnt te weten waarmee de minister van Financiën en de CBvS bezig zijn. Hij kon gisteravond in DNA geen informatie verschaffen over de valutaveilingen en hij repte met geen woord over veiling van schatkistpapier. Het Assembleelid vindt, dat op deze manier het vertrouwen in de regering en de eigen munt niet zal worden hersteld.

'Het volk wordt zand in de ogen gestrooid. Terwijl een overeenkomst wordt ondertekend dat er geen monetaire financiering meer plaats zal vinden, is daarvoor de overheid met Srd 270 miljoen voorgefinancierd. Ook deze intentieverklaring is een eis van het IMF', stelt Jogi. Volgens een bericht van de CBvS zou zonder de overeenkomst voor dit jaar Srd 500 miljoen monetair gefinancierd worden.

'Nu blijkt, dat de grote banken bij de veiling van schatkistpapier niet hebben geparticipeerd. Er is slechts Srd 250.000 aan schatkistpapier verkocht. Dit betekent dat de overheid het land in nog grote problemen zal storten. Eind van de maand zullen weer heel wat verplichtingen niet kunnen worden nagekomen', voorspelt Jogi.

De veiling van schatkistpapier moet ervoor zorgen, dat de overheid monetair neutraal geld kan lenen op de kapitaalmarkt, waardoor er geen ongedekt geld in roulatie wordt gebracht. De eerste veiling is mislukt. Ook in de toekomst verwacht het Assembleelid niet dat veel banken mee gaan doen, want zij hebben weinig Srd's om deze om te zetten in schatkistpapier.

Het Assembleelid vindt het gevaarlijk, dat er zo'n hoge rente wordt neergeteld voor schatkistpapier. 'Van waar zal de hoge rente betaald worden? Straks zullen ook de banken hun hypotheekrente verhogen met alle gevolgen van dien.'

Minister Dodson: 'Afvloeiing EBS-personeel is laatste optie om verder te snoeien in bedrijf'

'Als bond gaan wij voor behoud arbeids- plaatsen, de EBS heeft juist mensen nodig'


Er wordt nu niet gedacht aan afvloeiingen bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). 'Als bond gaan wij voor behoud van de arbeidsplaatsen. De EBS heeft juist mensen nodig', zegt Steve Geerlings, voorzitter van de werknemersorganisatie, vandaag, woensdag 4 mei 2016, in de Ware Tijd.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen had in het weekend al gezegd, dat afvloeiing de laatste optie is om verder te snoeien in de kosten van het bedrijf.

De bondsvoorzitter is het met de bewindsman eens, dat er reeds aardig is bezuinigd binnen het bedrijf om de kosten te verlagen van 18 naar 15 Amerikaanse dollarcent per kilowattuur. 'Naast maatregelen bij het wagenpark, zijn overeenkomsten met subcontractors herzien. Daarnaast zijn mensen die op contractbasis werkten afgevloeid. Alleen waar contractors onmisbaar zijn vanwege hun expertise zijn ze behouden.' Geerlings beaamt, dat er in dit stadium wordt nagegaan hoe de vaste medewerkers, in totaal rond de 1.360 personen, optimaal ingezet kunnen worden.

'Er zijn afdelingen die overbezet zijn en andere die versterkt moeten worden. Wij schuiven momenteel met werknemers, door op basis van hun kwaliteiten, vast te stellen waar zij het best ingezet kunnen worden.' In het uiterst geval ziet hij mogelijkheden om te snoeien in het bestand van administratieve krachten.

'Hoofdstembureau leeft volgens de wet van de jungle'

'Alle besluiten in DNA die door aanwezigheid van Sapoen/Chitan worden genomen, kunnen als illegaal  worden bestempeld'


Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo vermoedt, dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) het vonnis in de terugroepzaak van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet wil uitvoeren. Hij vraagt zich af of met bepaalde uitspraken van de tegenpartij er niet geprobeerd wordt een beeld te schetsen, waardoor de rechterlijke macht haar geloofwaardigheid zal verliezen. 

'Het vertrouwen moet niet alleen in de economie worden gewonnen, maar ook in de rechtstaat. Als je daaraan twijfelt, leef je in de wet van de jungle. Een konijn en een tijger hebben geen enkele inspraak. Wij hebben ook de geruchten gehoord, dat het CHS het vonnis naast zich wil neerleggen. Gisteren was er al een Kort Geding waarbij de partij was opgeroepen om negen uur ‘s morgens. Het tijdstip van negen uur ’s morgens was te snel voor de partij, waardoor de rechter gevraagd werd om onze advocaat tegen twaalf uur te laten antwoorden. Het repliek zou dan in de late middag om zes uur plaatsvinden', stelt de PL-voorzitter vandaag, woensdag 4 mei 2015, in het Dagblad Suriname naar aanleiding van het Kort Geding van het CHS om de uitvoering van het vonnis op te schorten. Wat de toelating van Sapoen en Chitan in De Nationale Assemblee (DNA) betreft, zegt de politicus, dat er sprake is van illegaliteit.

Assembleeleden van de fracties van de VHP, NPS, PL en ABOP vinden, dat op basis van het vonnis van de Kantonrechter Sapoen en Chitan niet meer mogen functioneren als volksvertegenwoordigers. In een brief aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons stellen zij, dat het tweetal niet uitgenodigd kan worden voor vergaderingen van het college. De oppositie woonde de vergaderingen gisteren dan ook onder protest bij.

'Wie macht heeft, maar het recht niet kent, zal door hetzelfde recht zijn macht verliezen', stelt Somohardjo. Hij benadrukt, dat alle besluiten die nu door aanwezigheid van de twee overlopers in DNA worden genomen, als illegaal kunnen worden bestempeld.

'De overeenstemming met het IMF, als die wordt aangenomen, is dan ook illegaal. Wij willen niet binnen het circuit van illegaliteit zitten.'

Volgens de politicus is het onder protest deelnemen bedoeld om te kunnen benadrukken dat het huidige parlement steeds illegale besluiten neemt en dat de NDP-coalitie ‘gewoon voor spek en bonen’ is. 'Als jij als regering, onderdeel van de regering en verlengstuk van de regering bereid bent een vonnis naast je neer te leggen, dan heeft geen enkel vonnis waarde. De rechter zelf mag dan ontheven worden, want niemand luistert toch naar hem.'

'Juist of niet juist, het is een vonnis van de rechter. Als de rechter in hun voordeel uitspreekt, is het vonnis dan wel goed. Als zij in ons voordeel uitspreekt, dan is het vonnis helemaal niet goed.'

Somohardjo vindt dat er al weinig geloof in onze munteenheid, regering en de economie is. Volgens Somohardjo worden nu al voorbereidingen getroffen om zelfs de Interparlementaire Unie in kennis te stellen, indien de parlementsleiding meewerkt aan het niet uitvoeren van het vonnis. De eerdere klacht was volgens de PL-voorzitter aangehouden, maar deze keer zal die zeker worden ingediend.

UTS op Curaçao: 'SP-2e Kamerlid Van Raak wekt verkeerde indruk'

'Het is een zeer kwalijke zaak'


Telecommunicatiebedrijf UTS vindt dat Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) onterecht de indruk wekt, dat er een verband zou bestaan tussen UTS en wetsovertredingen in de internationale online gokindustrie. Dit bericht het Antilliaans Dagblad woensdag 4 mei 2016.

UTS vindt het van groot belang, dat parlementariërs hun werk naar behoren kunnen doen, maar op het moment dat er stelselmatig onjuistheden worden verkondigd en de indruk wordt gewekt ‘dat rechtspersonen in onze maatschappij zich niet aan de wet- en regelgeving houden’, is dat een ‘zeer kwalijke zaak’.

'Dergelijke standpunten berokkenen immers schade', aldus UTS in een persbericht.
Van Raak heeft sinds maart verschillende malen schriftelijke vragen gesteld aan de Nederlandse regering over online casino’s die vanuit Curaçao opereren.

Het volledig artikel kan worden gelezen door hier te klikken.

Renovatie zwembad Sentro Deportivo Kòrsou start naar verwachting eind mei

Aanbestedings- proces voor bedrijven wordt 16 mei afgerond


De renovatie van het zwembad van Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) zal, als alles meezit, eind mei kunnen beginnen. Dat meldt Wilfred Bonafacia, directeur van de Stichting Fonds voor Sociale Ontwikkeling en Economische Bedrijvigheid (Reda Sosial), vandaag, woensdag 4 mei 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Reda Sosial is door de overheid gevraagd om als intermediair het aanbestedings- en uitvoeringsproces te coördineren.

'Een aantal bedrijven is gevraagd om een aanbieding te doen. Daar kunnen zij een bepaalde tijd voor nemen. Als het goed is, wordt het aanbestedingsproces op 16 mei afgerond en kan de uitvoering eind mei beginnen.'

Om de rest van dit bericht te kunnen lezen hier klikken.

Kansspelautoriteit in Nederland wil met Curaçao, Aruba en St. Maarten aanpak aanbod illegale webcasino's

'Verschillen in kansspelwetgeving zorgen voor onwenselijke situaties'


De Kansspelautoriteit in Nederland wil afspraken maken met de autoriteiten op Curaçao, Aruba en Sint Maarten om het illegale aanbod van webcasino’s op de Nederlandse markt aan banden te leggen.
'De verschillen in kansspelwetgeving en toezicht tussen de landen van het Koninkrijk zorgen voor onwenselijke situaties', aldus de Kansspelautoriteit in zijn jaarverslag 2015, aldus vandaag, 4 mei 2016, het Antilliaans Dagblad.Voorzitter Jan Suyver van de Raad van Bestuur: 'Het doet me deugd, dat er in 2015 een begin is gemaakt met het verkennen van nauwere samenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk.'

In dat kader, zo blijkt uit het Jaarverslag, heeft directeur Marja Appelman in oktober een werkbezoek aan Willemstad gebracht. Doel van het bezoek was om ‘te verkennen of in de toekomst - met inachtneming van de autonome bevoegdheden van de vier landen - de kansspelwetgeving en het kansspeltoezicht dichter bij elkaar kunnen worden gebracht’.Klik hier voor het gehele artikel.

Rechter op Curaçao stelt twee agenten Beveiligingsdienst in het gelijk in zaak stopzetten salaris

Loon ondanks corruptie 


Twee agenten van de Landelijke Beveiligings- dienst (LBD) zijn door het Gerecht in Ambtenarenzaken in het gelijk gesteld met betrekking tot het stopzetten van hun salaris per maart dit jaar. Belangrijkste reden is, dat bij de strafoplegging en het daaropvolgende ontslag is nagelaten om een onmiddellijke tenuitvoerlegging te bepalen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 4 mei 2016.

Het tweetal, L. Thodé en F. Martina, werden vorig jaar januari aangehouden op luchthaven Hato, omdat zij de controles zouden hebben omzeild en met koffers met auto-onderdelen naar buiten zijn gekomen zonder hier invoerrechten over te betalen.

De zaak baarde opzien, omdat een agent de broer is van Statenlid Amerigó Thodé (MFK) en omdat beide mannen voorheen lijfwachten waren van Gerrit Schotte (MFK).

In het vonnis wordt nog aangevoerd: 'Feit is dat verzoekers tegen het strafontslag bezwaren hebben ingediend. Niet gesteld of gebleken is dat deze bezwaren niet tijdig zijn ingediend. Dit betekent dat het strafontslag niet onherroepelijk is geworden. Dit heeft tot gevolg dat de over en weer geldende verplichtingen zijn blijven bestaan. Het stopzetten van de loonbetalingen verdraagt zich daar niet mee.' Uitgelegd wordt dat er een voorziening getroffen moet worden, omdat het stopzetten van het salaris een dreigend nadeel is voor de twee agenten.

De rechter stelt dan ook: 'De minister van Justitie (verweerder) zal worden bevolen de loonbetalingen aan verzoekers met ingang van de maand maart 2016 te hervatten en zoals gebruikelijk voort te zetten totdat de landsbesluiten van 23 december 2015 onherroepelijk zijn geworden.'

Personeel Arbeidsinspectie schort actie voor periode van drie maanden op

'De minister heeft beloofd serieus te werken aan oplossing van de problemen'


De medewerkers van de Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid in Paramaribo en Nickerie hebben na ruim drie weken actie voeren de situatie genormaliseerd. De actie hield in, dat gewerkt werd van zeven tot elf uur 's morgens, omdat de hitte niet te harden was. 'We hebben de acties opgeschort voor drie maanden. De minister (Soewarto Moestadja) heeft beloofd serieus te werken aan oplossing van de problemen', zegt Peter Nabibaks, ondervoorzitter van de Bond Arbeidsinspectie, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 4 mei 2016.

Aanleiding voor de actie waren een defecte airco in het kantoor aan de Watermolenstraat in Paramaribo, de deplorabele staat van dit gebouw, achterstand in bevorderingen en gratificaties en geen papier voor het opmaken van processen-verbaal en cartridges voor de printer.

Nabibaks zegt dat het defect aan de airco grotendeels is verholpen en dat er een nieuwe voorraad papier en cartridges is aangevoerd. De minister heeft op een bondsvergadering twee weken geleden gezegd, dat er al gewerkt wordt aan een ander pand. Het moet over ongeveer drie maanden gereed zijn voor gebruik.

Hij werkt ook aan het oplossen van de problemen rond bevorderingen en gratificaties. In sommige gevallen wachten medewerkers zelfs al ongeveer tien jaar. Nabibaks: 'De mensen zijn al dertig jaar terug in dienst getreden. Het ministerie weet allang dat ze geld moeten krijgen. Het is lastig, want vorig jaar zouden ze meer hebben kunnen doen met het geld.'

De ondervoorzitter van de bond zegt verder, dat alle vraagstukken midden juli moeten zijn opgelost. Bronnen meldden gisteren, dat het pand waarin de afdeling is gehuisvest op instorten staat. Het lukte de redactie van de Ware Tijd niet meer om Nabibaks te bereiken voor een reactie.

Mathoera (VHP): 'Srd 20 miljoen is vrijgemaakt voor bestrijding criminaliteit, maar criminalteit stijgt'

Assembleelid vraagt zich af waarom er nog bevelhebber van het leger is benoemd


VHP-Assembleelid Krishna Mathoera heeft gisteren in De Nationale Assemblee een dringend beroep gedaan op de regering om de criminaliteit aan te pakken. Zij zei, dat minister Jennifer van Dijk-Silos via de media heeft gezegd, dat zij niet kan toveren als er geen middelen vrijgemaakt worden. De volksvertegenwoordigster voerde echter aan, dat op de begroting Srd 20 miljoen is vrijgemaakt voor bestrijding van criminaliteit. Zij zei niet te begrijpen waarom er geen geld is, terwijl de criminaliteit volgens haar met 20 tot 40% is toegenomen, zo meldt Starnieuws vandaag, woensdag 4 mei 2016.

Mathoera deelde mee, dat agenten geld moeten bijleggen om auto's rijdende te houden, omdat veel voertuigen zouden zijn uitgevallen. Zij wilde van de regering weten wat de situatie is. Ook leveranciers van arrestantenvoeding hebben aangegeven, dat zij gaan stoppen met leveren.

Het Assembleelid kaartte verder aan dat de regering vanaf augustus aanzit. De vorige bevelhebber van het Nationaal Leger, Ronni Benschop is minister van Defensie geworden. Maar, er is nog steeds geen bevelhebber benoemd. 'Kost dat ook geld? Wat is de vertraging daarin, terwijl er heel veel demotivatie is binnen het leger. Ook binnen het leger zitten mensen zonder middelen. Kan de regering aangeven waarom er geen bevelhebber wordt benoemd?'

Vicepresident Ashwin Adhin zei, dat net als onderwijs en gezondheidszorg, ook veiligheid tot de prioriteiten behoort. Hij ging inhoudelijk niet in op de vragen die Mathoera gesteld heeft over bestrijding van de criminaliteit. Van Dijk-Silos is in het buitenland. Over het benoemen van een bevelhebber gaf Adhin als reactie, dat de regering ermee bezig is.

Kenny B vrijgesproken van plagiaat

Hit  'Parijs' niet gebaseerd op 'Parler Français' van Quincy Cardinal


Kenny B heeft zich niet schuldig gemaakt aan plagiaat. Zijn hit ' Parijs' is volgens de plagiaatcommissie van Buma/Stemra niet gebaseerd op een nummer van de Eindhovense zanger Quincy Cardinal, meldt het Eindhovens Dagblad vandaag, woensdag 4 mei 2016.

Cardinal vond dat 'Parijs' wel erg leek op zijn eigen liedje 'Parler Français' en spande een zaak aan bij de auteursrechtenorganisatie. Die gaf hem echter geen gelijk.

Hoewel in beide liedjes termen als 'un petit peu' en 'je t'aime' langskomen, zijn de overeenkomsten volgens de commissie 'zeer beperkt'. Van kopieergedrag is dan ook geen sprake.

'Parijs' betekende vorig jaar de grote doorbraak voor Kenny B in Nederland. De Surinamer scoorde er een nummer 1-hit mee.

Nog steeds geen rust binnen bond Korps Brandweer Suriname na bestuursverkiezing

Oud-voorzitter bond Seedorf spant na bestuursverkiezing rechtszaak aan

Nieuwe voorzitter Pahalwakhan wint verkiezing nipt


Het huidige bestuur van de bond bij het Korps Brandweer Suriname, onder leiding van Clifton Pahalwakhan, heeft op 15 april bij een bestuursverkiezing met zes stemmen meer de overwinning behaald op de gewezen voorzitter John Seedorf. Het bestuur heeft gisteren tijdens een algemene ledenvergadering de verkiezingsuitslag bekrachtigd, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 4 mei 2016.

Voorzitter Pahalwakhan heeft de leden opgeroepen om de gelederen te sluiten. 'Ongeacht tot welke groep je behoorde, we moeten eensgezind de organisatie naar betere tijden brengen. De organisatie heeft te lang stilgestaan.'

Pahalwakhan stelt, dat met de leden is overeengekomen dat zij op de eerstvolgende vergadering al hun problemen mogen aankaarten. 'In de wandelgangen hoor je natuurlijk over de kwesties van de levensverzekering, herwaardering en de overuren. Maar, ik wil niet vooruitlopen, we geven de leden alle ruimte om met hun eigen punten te komen.'

De Ware Tijd bericht vandaag, dat op de vergadering, die niet langer dan een kwartier heeft geduurd, slechts rond de vijftig leden aanwezig waren.

Seedorf, die ruim twintig jaar de scepter heeft gezwaaid bij de bond, vindt dat de verkiezingscommissie afspraken niet is nagekomen en heeft een rechtszaak aangespannen. Zo was afgesproken dat leden van de bond alleen mochten stemmen, indien ze zich zouden identificeren. Ook zouden er bussen worden ingezet om brandweerlieden uit de districten te halen om te stemmen, wat niet is gebeurd. 'Mensen zijn komen stemmen met loonslips, SZF-kaarten of hebben zich helemaal niet geïdentificeerd', zegt Seedorf in de Ware Tijd. Ook noemt hij de opkomst marginaal. Van de 486 stemgerechtigden hebben 296 leden gebruik gemaakt hebben van hun stemrecht.

Het geschil tussen de groepen Pahalwakhan en Seedorf is geboren in 2013. Ontevreden leden eisten in juli van dat jaar het onmiddellijk vertrek van Seedorf, die op dat moment al 24 jaren de leiding bij de bond had. In oktober werd hij afgezet en in december werd een verkiezing gehouden en was een nieuw bestuur onder leiding van Pahalwakhan gekozen. Seedorf heeft zich hiertegen verzet.

Er zijn verschillende pogingen geweest om de scheur bij de bond te lijmen. De bemiddelingsraad heeft een interim-bestuur opgericht. Besloten was om in maart dit jaar een referendum te houden. Seedorf stak daar een stokje door naar de rechter te stappen. De rechter blies het referendum een dag van te voren af en de verkiezingsdatum werd bepaald op 15 april. De groep Seedorf wist 140 stemmen binnen te halen en Pahalwakhan 146.

Twee zusjes (6 en 10) bij woningbrand in Paramaribo om het leven gekomen

Moeder en vader gewond naar ziekenhuis vervoerd

(Bron foto: Anthony Janki/de Ware Tijd)

De webeditie van de Ware Tijd bericht dat vanochtend rond drie uur, woensdag 4 mei 2016, bij een woningbrand in de Loorstraat, een zijstraat van de Willem Campagneweg in Paramaribo, twee kinderen om het leven zijn gekomen. De moeder en vader zijn gewond geraakt, aldus de Ware Tijd.


De woning is vrijwel volledig afgebrand.

Starnieuws meldt, dat de twee dodelijke slachtoffertjes twee zusjes zijn van 6 en 10 jaar. Zij sliepen op de bovenverdieping en zouden zich onder bed hebben verscholen, zo schrijft het Dagblad Suriname.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt op Starnieuws, dat zeven personen in het huis waren. De drie jongens konden in veiligheid worden gebracht door hun vader en moeder. De vader en moeder hebben brandwonden opgelopen en zijn behandeld op de Spoedeisende Hulp.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Jogi (VHP) wil meer transparantie vanuit CBvS over valutaveilingen

Volgens VHP-Assembleelid is er sprake van een 'intimidatiekoers'

 
Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi heeft gisteren in De Nationale Assemblee maar weer eens vragen gesteld over de valutaveilingen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Alles bij elkaar opgeteld is ruim 25 miljoen Amerikaanse dollar geveild sinds 22 april. Dit heeft Srd 137 miljoen opgeleverd. Jogi wilde van de regering weten wat er met die Srd's gebeurt. Hij stelde, dat er weinig transparantie is vanuit de CBvS, zo schrijft Starnieuws vanochtend, woensdag 4 mei 2016.

De volksvertegenwoordiger wilde ook weten welke importeurs in aanmerking zijn gekomen om deviezen via de algemene banken op de veiling te kopen. Naar welke branche zijn de Amerikaanse dollars gegaan? Jogi bracht in herinnering dat een overzicht was toegezegd waar de gelden naar toe gaan.

Jogi wenste ook te weten wat het nieuwe veilingssysteem inhoudt. Hij haalde ook aan dat de monetaire positie van de CBvS er slechter op is geworden. Nog steeds is de koers niet gestabiliseerd. Hij vroeg hoe realistisch de koers is die tot stand is gekomen. Volgens de politicus is er sprake van een 'intimidatiekoers', omdat president Desi Bouterse heeft beloofd dat hij de koers omlaag zou krijgen.

Vicepresident Ashwin Adhin ging niet diepgaand in op de door Jogi gestelde vragen. Volgens hem is de CBvS een monetaire autoriteit die een eigen beleid voert. Adhin zei, dat periodiek informatie verschaft wordt op de website van de CBvS en via berichtgeving. Toen Jogi bleef aandringen, zei Adhin dat hij deze kwestie zal aankaarten bij de president, die als instituut kan ingrijpen indien het nodig is.

22-Jarige Anti-Zwarte Piet- en -Gouden Koets-activiste met Surinaamse roots voert actie tegen dodenherdenking

'Nederland moet mentaal dekolonialiseren'

'Twee minuten stilte symboliseren hedendaags fascisme'- Activiste neemt wel deel aan Pegida anti-moslim demonstratiesHet is 4 mei 2016 en vandaag worden om acht uur 's avonds Nederlandse tijd (drie uur 's middags Surinaamse tijd) twee minuten in stilte alle oorlogsslachtoffers herdacht, mensen die hun vrijheid voor anderen hebben gegeven. Maar, niet iedereen is bereid om even twee minuutjes uit respect stil te zijn. Zo is de 22-jarige Christa, een gedreven anti-Zwarte Piet en -Gouden Koets- activiste, met drie anderen, op haar Facebookpagina zelfs een actie gestart - #geen4meivoormij - tegen de herdenking. Haar opvallende  actie heeft, begrijpelijk - vooral door het door deze jongedame gehanteerde taalgebruik, dat als kort-door-de-bocht zou kunnen worden gekwalificeerd -, inmiddels het nodige losgemaakt. 

Voor- en tegenstanders van haar actie laten zich via haar Facebookpagina niet onbetuigd en onder de tegenstanders bevinden zich personen die zich te buiten gaan aan allerlei verwensingen en bedreigingen. Zo heeft zij te horen gekregen dat ze verkracht moet worden.

De krant NRC besteedt vandaag uitgebracht aandacht aan de jonge vrouw en haar Facebookactie.

'Het is heel bizar, ik word via sociale media en telefonisch bedreigd. Vooral veel seksistisch getinte opmerkingen, mensen die vinden dat ik verkracht moet worden', zegt de 22-jarige. Dat had ze nu ook weer niet verwacht, toen ze haar actie begon.

De vier activisten roepen mensen op om de hashtag op Twitter of Facebook te gebruiken om hun ongenoegen over 4 mei en de huidige staat van Nederland te laten blijken. Christa vindt de dodenherdenking hypocriet. 'Voor mij heeft 4 mei geen zin wanneer we het opkomende fascisme en moslimhaat in Nederland gewoon zijn gang laten gaan', schreef ze:'4 mei is een belangrijke dag voor veel mensen. Heel veel mensen hebben iemand gekend die de oorlog heeft meegemaakt. Het komt dus dichtbij. Maar veel mensen die boos worden, begrijpen mijn statement geloof ik niet. Zij denken dat ik de herdenking wil afschaffen of verstoren. Maar ik ga echt niet op de Dam staan met een megafoon. Ik zeg gewoon dat ik er niet aan meedoe.'

Ze schrijft, dat ze de samenleving hypocriet vindt. 'Om de paar weken zijn er demonstraties van organisaties zoals Pegida, de Nederlandse Volks-Unie en Zwart Front, die onder meer tegen de islam demonstreren. Er komen soms mensen op af met nazisymbolen. We herdenken vier mei terwijl zij onder het mom van vrijheid van meningsuiting nog steeds door de straten marcheren. Ik heb daardoor niet het idee dat twee minuten herdenken zin heeft.'

Overigens gaat zij geregeld naar extreemrechtse Pegida-demonstraties, waardoor ze zich toch lijkt uit te preken tegen de islam en hangt er toch een zweem om haar heen van discriminatie en lijkt ze niet consequent in haar actie-gedrag - om een tegengeluid te laten horen en daar is ze ook wel eens voor gearresteerd. In 2013 begon Christa als anti-Zwarte Piet activiste. Later heeft ze tegen de Gouden Koets en tegen de film over Michiel de Ruyter gedemonstreerd. Ook toen zag ze dat 'niet de hele geschiedenis' werd verteld. 'Op de Gouden Koets staan mensen van voormalige koloniën afgebeeld, daardoor wordt die tijd geromantiseerd terwijl het misdadig was.' De jonge vrouw vindt dat Nederland 'mentaal moet dekolonialiseren'.

Christa zegt niet wat zij in het dagelijks leven nog meer doet. Ze wil ook niet dat haar hele naam gepubliceerd wordt. Uit angst voor mogelijke tegenstanders. 'En ik houd mijn privéleven en mijn activistenbestaan zoveel mogelijk gescheiden.' Christa wil wel vertellen over haar achtergrond, die een belangrijke reden voor haar activisme is. 'Mijn vader is Surinaams-Javaans. Mijn overgrootouders zijn in 1930 naar Suriname verscheept om het werk dat tot slaaf gemaakten achter lieten te gaan doen. Ik heb een Nederlandse moeder, haar grootouders hebben tijdens de Tweede Wereld Oorlog ondergedoken gezeten.'
Christa zegt in het NRC dat ze activiste is geworden toen ze in 2013 een vrouw bij de VN zich hoorde uitspreken, dat Zwarte Piet racisme is. 'De reacties op haar uitspraak verbaasden me enorm. Op sociale media zag ik dat veel mensen waarvan ik het niet had verwacht racistische opmerkingen maakten. ‘Buitenlanders moeten oprotten’, schreven ze bijvoorbeeld. Daardoor ben ik anders om me heen gaan kijken. Ik ben me gaan verdiepen in racisme in Nederland. Waarom wordt er op een bepaalde manier gereageerd op mensen die niet wit zijn?'

(Red. De Surinaamse Krant/NRC)

Assemblee wil ingrijpen regering in ernstige situatie in gezondheidszorg

'Binnenkort worden ingrijpende besluiten Raad van Ministers bekendgemaakt'

 
Assembleeleden van de coalitie en oppositie hebben gisteren, zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 4 mei 2016, harde noten gekraakt over de ernstige situatie in de gezondheidszorg. Vooral de betalingstermijn van negentig dagen voor de verzekeraars werd aan de kaak gesteld. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei na de kritische opmerkingen van leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, dat de volksvertegenwoordiging bereid is de betalingstermijn drastisch in te korten. Vicepresident Ashwin Adhin deelde mee dat ook door de Raad van Ministers ingrijpende besluiten genomen zijn, die dezer dagen zichtbaar zullen zijn. Hij kon gisteren echter geen details prijsgeven.

Dew Sharman (VHP) en Jennifer Vreedzaam (NDP) stelden dat het zo niet door kan gaan. Vreedzaam voerde aan dat zij niet gaat onderhandelen over de gezondheid van de mens en maande de regering aan om in te grijpen. Zij wees op de verantwoordelijkheid van de regering voor de gezondheidszorg.

Sharman, arts, zei dat de basiszorg een fundamentele kwestie is. Het kan volgens hem niet zo doorgaan. Hij merkte op, dat de verzekering niet overgelaten kan worden aan commerciële verzekeraars. De gezondheidszorg vertoont stuiptrekkingen en er zullen doden vallen.

Sharman voerde aan dat er noodsignalen gestuurd worden vanuit de sector. Er is geen rek meer. Over twee weken kunnen er helemaal geen operaties meer worden verricht. De apotheken hebben onvoldoende medicijnen. Om iedereen te kunnen helpen wordt een deel van de medicijnen die voorgeschreven worden verstrekt. Mensen gaan naar Frans-Guyana om medicamenten op te halen die familieleden uit Cayenne hebben gekocht. Hij riep op om te voorkomen dat er een humanitaire crisis ontstaat in het land.

Geerlings-Simons stelde, dat iedereen in de vaste commissie op één lijn is. De knoop moet nu doorgehakt worden. De Nationale Assemblee is bereid om zo snel mogelijk de wetgeving aan te passen, zodat ziekenhuizen niet zo lang op hun geld hoeven te wachten. Adhin liet verder nog weten, dat er wat voorzieningen getroffen zijn. Zo is het probleem van nierdialyse opgelost. Er zal gauw verlichting te merken zijn, aldus Adhin.