zaterdag 7 mei 2016

Onduidelijkheid op Curaçao over visum- en paspoortaanvragen

Kabinet van de Gouverneur niet door Nederlandse overheid geïnformeerd over wijzigingen


Het is nog onduidelijk of de stappen die het Koninkrijk der Nederlanden heeft genomen in onder andere het Caribisch gebied om visum- en paspoortaanvragen efficiënter te laten verlopen, ook invloed zullen hebben op het aanvraagsysteem op Curaçao en de rest van de voormalige Nederlandse Antillen. Dit geeft Maurice Pourchez, woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Paramaribo, aan, aldus de Amigoe zaterdag 7 mei 2016.

Pourchez bevestigde onlangs in de Ware Tijd in Suriname, dat visumaanvragen door Surinamers en Guyanezen die bij de Nederlandse ambassade in Paramaribo worden ingediend, voortaan in Nederland worden beoordeeld. Dit zou ook voor andere landen elders in het Caribisch gebied gelden. Aangezien Curaçao in dit gebied ligt, zou deze aanpassing ook voor het eiland van kracht kunnen zijn.

Voor ingezetenen van Curaçao met een Nederlands paspoort zou dit geen verschil maken, maar mogelijk wel voor personen met een andere nationaliteit die op Curaçao verblijven en naar Nederland willen reizen. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland staat dat personen met bijvoorbeeld de Haïtiaanse of de Dominicaanse nationaliteit een ‘visum kort verblijf’ nodig hebben voor een verblijf van maximaal 90 dagen in Nederland.

Zowel het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao als de Vertegenwoordiging van Nederland op Curaçao zijn door de Amigoe benaderd voor een reactie. Een woordvoerder van het Kabinet, waar personen volgens de website van de Rijksoverheid een ‘visum kort verblijf’ voor Nederland moeten aanvragen, stelde dat zij geen bericht van Nederland hebben ontvangen over het invoeren van dit soort aanpassingen. Ook kon de woordvoerder niet aangeven of deze er zullen komen.

De plaatsvervangend Vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao stelde dat de instantie niets te maken heeft met deze mogelijke aanpassing. 'Wij zijn geen visumverlenende instantie. Wij houden ons alleen bezig met Nederlanders op Curaçao.'

VSB neemt niet deel aan grootse manifestatie vrijdag 13 mei tegen vooral verhoging stroomtarieven

Vereniging wil niet dat werknemers tijdens werktijd protesteren

'Dialoog in tripartiete opzet lijkt VSB enige heilzame weg om duidelijk dreigende escalatie te voorkomen'


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft, zoals verwacht mag worden, de ontwikkelingen in ons land in de afgelopen periode op de voet gevolgd. De VSB heeft daarbij geconstateerd, dat de regering in haar rol van uitvoerder van beleid, zich enerzijds steeds ten doel stelt om middels dialoog tot de meest werkbare besluitvorming te geraken, maar anderzijds steeds weer vervalt in het eenzijdig bepalen van maatregelen en overgaat deze zonder enige vorm van overleg met het bedrijfsleven en werknemersorganisaties te implementeren. 

Het fundamentele principe van tripartisme, zoals die onder andere in de Sociaal Economische Raad (SER) tot uiting komt, wordt dus steeds vaker met de voeten getreden.

De onlangs eenzijdig afgekondigde verhoging van de elektriciteitstarieven is een duidelijk voorbeeld van het miskennen van het principe van tripartisme en heeft dan ook terecht tot grote vertwijfeling en irritatie bij zowel het bedrijfsleven alsook de vakbeweging geleid.
Het is namelijk evident, dat het werk van de Commissie Basistarieven Nutsvoorzieningen, waarin het bedrijfsleven alsook de Vakbeweging zitting hadden, door de regering niet op de juiste waarde is ingeschat en de afkondiging van de nieuwe tarieven heeft dan ook voor de nodige verontwaardiging in de samenleving geleid.

Het is inmiddels bekend, dat de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en de vakbeweging, vanwege deze disrespectvolle bejegening, zich intussen uit de Commissie Basistarieven Nutsvoorzieningen hebben teruggetrokken. Thans is bekendgemaakt door de vakcentrale C-47, dat er een massale protestactie voor vrijdag 13 mei aanstaande wordt voorbereid. De VSB is, vanwege haar belangrijke maatschappelijke functie, de mening toegedaan, dat de regering er alles aan zal doen om een dergelijke actie te voorkomen.

Dialoog en dan in tripartiete opzet lijkt de VSB de enige heilzame weg om een duidelijk dreigende escalatie te voorkomen. De VSB zal vanwege het bovenstaande niet aan de protestmanifestatie meedoen en haar leden daaromtrent ook informeren.

Vanuit haar rol en verantwoordelijkheid als belangrijkste bedrijfsleven organisatie in Suriname, kan de VSB er ook niet aan meewerken, dat werknemers tijdens de arbeidstijd aan een protest meedoen.
De productie in ons land is mede vanwege het overheidsbeleid al erg onder druk en extra verlies van arbeidsuren kan in dit verband niet geaccepteerd worden. De VSB bepleit opnieuw, dat de regering met haar partners, het bedrijfsleven en de vakbeweging onmiddellijk in dialoog treedt, waardoor eensgezind aan het herstel van de economie kan worden gewerkt.

Paramaribo, 7 mei 2016,
Namens het Bestuur van ,
de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven
Bryan Renten
Voorzitter

VHP, NPS en Pertjajah Luhur sluiten zich aan bij manifestatie vakbeweging vrijdag 13 mei

'Elke actie tegen het wanbeleid van de regering ondersteunen wij als VHP'


De VHP, NPS en Pertjajah Luhur (PL)sluiten zich vrijdag 13 mei aan bij de door de vakbeweging georganiseerde manifestatie die in de eerste plaats gericht zal zijn op de recente verhoging van de stroomtarieven. Dit bevestigen de voorzitters Chandrikapersad Santokhi (VHP), Gregory Rusland (NPS) en Paul Somohardjo (PL) vanmiddag, zaterdag 7 mei 2016, op Starnieuws. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de ABOP gaat doen. De manifestatie werd gisteren aangekondigd door Robby Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C-47.

'Elke actie tegen het wanbeleid van de regering ondersteunen wij als VHP en zeker ook de geplande vakbondsacties. Wij gaan onze leden laten participeren aan deze manifestatie', laat Santokhi weten. Somohardjo zegt in een reactie, dat het volk de verhoging van de stroomtarieven zal voelen. De verhoogde kosten zullen worden afgewenteld op de mensen die nog een gesubsidieerd tarief betalen, merkt de PL-voorman op.

Rusland brengt in herinnering, dat hij in De Nationale Assemblee had aangegeven dat de tweede tariefsverhoging van elektriciteit niet te dragen zal zijn door de samenleving. Ook al wordt volgens de regering 75% nog gesubsidieerd, iedereen gaat de verhoging voelen door de verhoogde kosten van goederen en diensten. De NPS-voorzitter had op een structurenvergadering van de partij op 23 april al gezegd NPS'ers niet te zullen beletten om deel te nemen aan acties.

De NPS-voorzitter zegt verder, dat de verhoging van de stroomtarieven voor het hele land nadelige gevolgen zal hebben, omdat het bedrijfsleven de tarieven zal doorberekenen in de prijzen. De mensen hebben het door de geldontwaarding al behoorlijk moeilijk en zullen de extra kosten niet kunnen opbrengen.

Hij stelt, dat hij als oud-minister van Natuurlijke Hulpbronnen steeds in discussie was met de EBS over het efficiënt laten draaien van het bedrijf. Hij is er niet van overtuigd, dat de sanering van de EBS daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De samenleving moet opdraaien voor de extra kosten, terwijl Suriname door de Afobaka-krachtcentrale over goedkope waterkracht-energie beschikt.

'De tarieven zijn verhoogd om vooral het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tevreden te stellen. Een van de eisen van het IMF is immers het afbouwen van subsidies. Hoe dat gebeurt, moet de regering doen. Het IMF is zeer tevreden over hoe de regering deze kwestie aanpakt', aldus Rusland. Hij haalt aan, dat de kostprijs van een kilowattuur nog steeds te hoog is. 'De EBS moet eerst gezond gemaakt worden, want nu moet de samenleving opdraaien voor de inefficiëntie.'

Ministerie van HI niet opgewassen tegen illegale cambio's - NDP'er Doekhie woedend

In beslag genomen gelden twee cambio's Commewijne teruggegeven op last van OM

Aangehouden verdachten in vrijheid gesteld - OM stelt dat cambio's jarenlang door overheid zijn gedoogd


Alle sterke verhalen van de afgelopen weken ten spijt, het ministerie van Handel en Industrie (HI) blijkt machteloos te zijn tegen illegale cambio’s. Woorden in de Ware Tijd van vandaag, zaterdag 7 mei 2016. 'Het ministerie is verworden tot een papieren tijger, omdat het niet kan rekenen op ferme ondersteuning van het Openbaar Ministerie', zegt het NDP-assembleelid Rachied Doekhie.

Twee weken geleden werd bekend, dat in Commewijne het ministerie was opgetreden tegen twee illegale wisselkantoren waarbij grote bedragen in Surinaamse dollars en vreemde valuta in beslag werden genomen. Ook werden enkele personen aangehouden. Na toetsing door het Openbaar Ministerie moesten de verdachten echter onmiddellijk in vrijheid worden gesteld.

Naar verluidt zou het Parket zich op het standpunt hebben gesteld, dat HI geen poot had om op te staan, omdat de overheid al jarenlang een gedoogbeleid heeft gevoerd omtrent de illegale cambio's. Het in beslag genomen geld moest worden teruggegeven.

Doekhie is furieus hierover. HI-minister Sieglien Burleson heeft hem uitgelegd, dat ze zonder de steun van het Parket niets kan doen.

De parlementariër vreest, dat de koersopdrijving niet adequaat aangepakt kan worden indien de justitiële autoriteiten niet bij machte zijn op te treden of niet wensen op te treden 'onder het mom dat de overheid de illegale cambio's al die jaren heeft gedoogd'. 'Ik vind dat het publiek dit soort dingen, die achter de schermen gebeuren, moet weten', stelt de NDP-parlementariër.

Assemblee behandelt dinsdag 10 mei ontwerpwet terugroeping

Ontwerpwet moet bestaande 'rammelende' terugroepwetgeving vervangen


De Nationale Assemblee komt dinsdag vanaf het middaguur bijeen om de ontwerpwet houdende gronden en procedureregels voor de terugroeping van volksvertegenwoordigers te behandelen. Het gaat hier om een initiatiefwet die ingediend is door coalitieleden, aldus bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 7 mei 2016.

De ontwerpwet werd ingediend nadat in De Nationale Assemblee onder andere voorzitter Jennifer Geerlings-Simons opmerkte, dat de bestaande wet aan alle kanten rammelt. Het was jarenlang  politieke partijen niet gelukt om leden op basis van de bestaande wet terug te roepen.

Het is de Pertjajah Luhur, VHP en NPS nu overigens wel gelukt. Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan zijn teruggeroepen, nadat het Centraal Hoofdstembureau vrijdag door de Kort Gedingrechter werd veroordeeld om te voorzien in de vacature. De hoofdstembureaus van respectievelijk Wanica en Saramacca gaan bijeenkomen om de volgende kandidaat voor gekozen te verklaren. In de plaats van Sapoen schuift Barkat Mohabali (VHP) op in Wanica. In Saramacca is het Prim Sardjoe (NPS) die in de plaats van Chitan moet komen.

Politieke Vleugel van de FAL spreekt zich ook uit tegen recente verhoging stroomtarieven

'Het is raadzaam om met de meeste spoed de verhoogde tarieven te herzien'

 
Vanwege de devaluatie, de verhogingen van de brandstofheffing, andere belastingen en tarieven van energie en water de afgelopen zeven maanden, zijn vele bedrijven en gezinnen in ernstige financiële problemen terechtgekomen. De recente tweede verhoging van de energietarieven, heeft geleid tot verdere verslechtering van de situatie. Bedrijven die op de rand van sluiting stonden, moeten nu overgaan tot sluiting en bedrijven die plannen hadden om te investeren, gaan niet meer over tot uitvoering. De verlichting in de stad en woonwijken wordt met de dag minder, terwijl de armoede, criminaliteit en werkloosheid zowel in stad als district, ernstige vormen aannemen.

De tweede verhoging van de energietarieven heeft onder de huidige omstandigheden een heel negatieve uitwerking op zowel de consumptie als de productiezijde, waardoor de complete ontwikkeling in gevarenzone terecht gekomen is. Het is daarom raadzaam om met de meeste spoed de verhoogde tarieven te herzien.

Energie is de kracht voor de ontwikkeling op zowel micro als macro economisch niveau. Met betaalbare energie worden investeringen gestimuleerd, wat leidt tot verhoging van inkomsten en dus toename van besparingen. De toegenomen besparingen leiden tot meer investeringen, waardoor de inkomsten verder toenemen, dus ontstaat een opwaartse spiraal en groei van de economie. Maar vanwege de recente verhoging van de tarieven, is de toegang tot energie voor zowel de klein-, middenstands- en grootondernemers beperkt en onbetaalbaar geworden, waardoor er juist een neerwaartse spiraal is ontstaan waarbij de investeringen, inkomens en arbeidsplaatsen in een versneld tempo afnemen.

Vermoedelijk is er bij de besluitvorming geen juiste taxatie gemaakt van de totale schade voor de economie. Er is alleen maar uitgerekend hoeveel de EBS meer kan verdienen en de overheid aan subsidies kan besparen. Men zou ook rekening moeten houden dat enerzijds de staatsinkomsten zullen afnemen als gevolg van de daling van de productie en dat anderzijds de druk op de staatsuitgaven zal toenemen in de vorm van sociale voorzieningen of subsidies vanwege de toename van de armoede en werkloosheid. Bij een nuchtere berekening zou men tot de conclusie komen dat de totale verliezen en nadelen voor onze economie als gevolg van de verhoging, veel meer bedragen dan de besparing van de overheid. Daarom zou men in deze fase de tarieven niet moeten verhogen. Subsidies zijn gerechtvaardigd zolang de voordelen voor de economie groter zijn dan de nadelen.

De PVF constateert dat er vanaf september 2015 in een versneld tempo koopkracht verzwakkende maatregelen worden doorgevoerd, terwijl de noodzakelijke productie en productiviteitsverhogende maatregelen daartegenover, uitblijven. Uiteindelijk kunnen de effecten van voortzetting van dit beleid leiden tot meer onrust en ontevredenheid in de samenleving, terwijl juist maximale participatie van het volk een belangrijke voorwaarde is om uit de huidige crisis te geraken. Alle beleidsmaatregelen moeten daarom vooraf diepgaand en breedvoerig bestudeerd worden met alle belanghebbenden en in maximaal overleg, doorgevoerd worden.

De voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL,
Soedeshchand Jairam MSc

Minister Noersalim en voorzitter Hoofdstembureau lijken zwijgzame verslagenen in terugroep-soap Sapoen/Chitan

Noersalim: 'Ik lever nu liever geen commentaar'

PL-partijraads- voorzitter: 'CHS is verworden tot een verlengstuk van de NDP'


Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken wil niet reageren op de rechtsgeldige terugroeping van parlementariërs Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. Zij zijn het die hem hadden voorgedragen als minister namens de vernieuwingsbeweging binnen de Pertjajah Luhur (PL), zo schrijft de Ware Tijd vandaag, zaterdag 7 mei 2016.

Nu de twee dissidenten teruggeroepen zijn is het onduidelijk of de positie van Noersalim binnen de regering nog gegarandeerd is. 'Ik lever nu liever geen commentaar. Elke minister wordt door de president benoemd en ontslagen. Ik wil het daarop houden.'

Wie ook zwijgt als het graf is de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau(CHS), Eugène Merkus. Hij heeft vooralsnog niet publiekelijk gereageerd op de veroordeling van het CHS om te voorzien in de vacature in het parlement en ontwijkt al sinds maandag een interview met de de Ware Tijd. Merkus beloofde donderdag wel te zullen reageren tegenover de Ware Tijd, maar hield zich ook niet aan die afspraak.

Partijraadsvoorzitter van de PL, Hendrik Setrowidjojo, vindt dat Merkus slechts op aangeven van de NDP handelt. 'Hij heeft geen eigen mening en kan niet zelfstandig handelen.' Het CHS is volgens Setrowidjojo daarom verworden tot een verlengstuk van de paarse partij.

DOE-voorzitter Breeveld: 'De partij voelt met het volk mee'...

'Verhoging stroomtarieven is geen besluit van een toevallige minister, maar van de regering'


'Linksom of rechtsom, het is voor geen enkele partij die in de politiek zit, goed toeven op dit moment.' Woorden van DOE-voorzitter en -Assembleelid Carl Breeveld vandaag, zaterdag 7 mei 2016, in de Ware Tijd. Zijn partij krijgt op dit moment enorm veel kritiek over zich heen, vanwege de verhoogde energieprijzen, een beleidsgebied van zijn DOE-minister Regilio Dodson. 

Breeveld wil niet ingaan op de vraag of de kritiek mede veroorzaakt wordt door tegenstrijdige uitspraken van Dodson met betrekking tot het wel of niet verhogen van deze tarieven. 'Dat is voor zijn rekening. Wat ik wel wil benadrukken is, dat het hier gaat om een regeringsbesluit. Het is niet een toevallige minister die het besluit heeft genomen.'

De DOE-voorzitter zegt de kritiek op de partij te begrijpen. 'Zodra je in de politiek zit zal je kritiek krijgen. Maar, wat ik mij afvraag is of de mensen de informatie wel goed hebben doorgenomen. We zijn als regering steeds meer aan objectsubsidie gaan doen tot wel een bedrag van ruim Srd 1 miljard. Dat zouden we niet kunnen volhouden. Dat is lange tijd door vele regeringen in stand gehouden. Het komt nu zeer slecht uit natuurlijk, maar uiteindelijk zou de tariefaanpassing moeten komen. En natuurlijk voelt de partij met het volk mee.'

Politicus Van Coblijn sleept oud-governor CBvS Hoefdraad en oud-ministers van Financiën voor rechter

Monetaire autoriteiten zouden hebben meegewerkt aan monetaire financiering regering


Politicus John van Coblijn gaat een rechtszaak aanspannen tegen de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname, Gillmore Hoefdraad (huidige minister van Financiën) en één of meerdere ministers van Financiën uit het kabinet Bouterse/Ameerali. Er zijn er drie geweest, namelijk Wonnie Boedhoe, Adelien Wijnerman en Andy Rusland. Zij zouden hebben meegewerkt aan monetaire financiering van de regering en mogelijk de Bankwet hebben overtreden. Dit meldt de Ware Tijd zaterdag 7 mei 2016.

Mogelijk worden al de komende week de stukken bij de justitiële autoriteiten gedeponeerd.

'In de afgelopen decennia heeft de bevolking veel materiële en immateriële schade geleden. Zo zijn door inflatie spaargelden weggesmolten, lonen achtergebleven op de talrijke prijsverhogingen en sociale uitkeringen uitgehold door inflatie. Verzekeringen van diverse personen en bedrijven, en pensioenen in Surinaamse dollars hebben ook zwaar onder de inflatie geleden', aldus Van Coblijn.

Ook talrijke bonafide bedrijven hebben volgens hem ernstige last gehad van de inflatie en sommige bedrijven zijn daardoor over de kop gegaan.

In 2002 heeft De Nationale Assemblee de Bankwet gewijzigd en daarin zijn strafmaatregelen opgenomen tegen monetaire autoriteiten die deze wet hebben overtreden. Ministers van Financiën en governors van de Centrale Bank kunnen de gevangenis in of een enorm hoge boete krijgen, zo schrijft de Ware Tijd.

Ter informatie:
De Bankwet 1956:Wet van 20 mei 2005, houdende nadere wijziging van de Bankwet 1956, zoals deze luidt na wijziging laatstelijk bij decreet van 8 november 1986:

'Regering moet IMF duidelijk maken, dat 2e verhoging stroomtarieven niet te dragen is'

Berenstein: 'Regering moet de durf hebben om het IMF dat uit te leggen'


Robby Berenstein, voorzitter van C-47 en coördinator van RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname), vindt dat de regering aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) duidelijk moet maken, dat de tweede verhoging van de stroomtarieven niet te dragen is. 'De regering moet de durf hebben om het IMF dat uit te leggen. Wij zijn niet tegen het IMF, maar wel tegen de voorwaarden', aldus Berenstein gisteren na de besturenvergadering, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 7 mei 2016.


Berenstein benadrukte, dat de regering duidelijk gemaakt wordt dat de verhoogde stroomtarieven teruggedraaid moeten worden. Er is geen samenhangend pakket gepresenteerd, waardoor de verhoging op een ad hoc maatregel lijkt.

Maar, al zou de verhoging deel uitmaken van het eisenpakket van het IMF, dan nog is het niet draaglijk, betoogde de vakbondsleider. De regering moet het IMF duidelijk maken, dat onder andere voorwaarden samengewerkt kan worden.

Curaçao's minister Rhuggenaath laat effectiviteit moratorium op toko's en minimarkets evalueren

'In oktober 2014 ingegane moratorium geldt niet alleen voor Chinezen, maar voor alle vreemdelingen'


Minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling heeft zijn ministerie opgedragen de effectiviteit en de functionaliteit van het moratorium op toko’s en minimarkets te evalueren. Dat bericht vanochtend, zaterdag 7 mei 2016, het Antilliaans Dagblad.

Dit is geen individuele actie, maar onderdeel van het overheidsbeleid om zo veel mogelijk ‘red tape’ te reduceren. Ook past een moratorium niet bij het onlangs door de Raad van Ministers goedgekeurde voorstel tot oprichting van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC), die over eerlijke concurrentie en marktwerking moet gaan waken, aldus de minister.
'Het moratorium op door vreemdelingen op te starten toko’s en minimarkets is in oktober 2014 ingegaan en loop tot 31 december 2016. Tot dan blijft het moratorium gewoon van kracht. Maar, ik heb wel een commissie binnen MEO gevraagd het moratorium te evalueren. Is het effectief én is dit het juiste middel?'

Rhuggenaath doelt hierbij op een van de aanleidingen van het moratorium op Chinese toko’s, zoals deze in de volksmond worden genoemd. 'Ten eerste geldt het moratorium niet alleen voor Chinezen, maar voor alle vreemdelingen. Elke lokale Curaçaoënaar kan morgen een toko beginnen, daar hoeft geen vestigingsvergunning voor te worden aangevraagd. Veel Chinezen, Portugezen en meer nationaliteiten zijn inmiddels ook lokale Curaçaoënaars. Ten tweede was een van de redenen om een moratorium in te stellen de klacht van grote supermarkten dat Chinese toko’s oneerlijke concurrentie waren, omdat zij zich niet aan de regels zouden houden en geen belasting zouden afdragen.'


Klik hier om het complete bericht te kunnen lezen.

Schoolvervoer dreigt maandag 9 mei mogelijk volledig plat te worden gelegd

Groot deel bus- en boothouders heeft nog steeds geen geld over maart ontvangen


Schoolvervoerders van ruim 550 trajecten zouden, zo schrijft althans de Ware Tijd vandaag, zaterdag 7 mei 2016, kunnen besluiten om maandag het transport volledig plat te leggen, omdat een groot deel van de bus- en boothouders geen geld over maart heeft ontvangen. Dat zou uiterlijk 15 april moeten zijn uitgekeerd. 

Sommige vervoerders zijn al gestopt, waardoor scholen gesloten zijn, terwijl anderen rijden, omdat ze scholieren van VOJ- en VOS-scholen, die schoolonderzoeken hebben, niet willen duperen. 'De onderwijsdirecteur had hiervoor een beroep gedaan op ons, maar we kunnen het schoolvervoer niet meer garanderen', zegt Radjesh Ori, secretaris van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS).

Ongeveer tien transporteurs hebben hun geld gekregen via de Volks Credietbank (VCB). De meeste leden hebben een rekening bij de Finabank.

'Ik hoop dat ons geld vandaag wordt gestort', zegt Ori. De vervoerders kunnen niet langer benzine op rekening nemen bij de brandstofstations, omdat ze daar al schulden hebben. 'Ze kunnen het niet voor ons rekken, omdat het geld al gedevalueerd is wanneer ze het krijgen', stelt de bondsecretaris.

De OBS had in december, kort nadat ze het schoolvervoer had lamgelegd, afgesproken met de overheid, dat er niet meer laat zou worden uitbetaald, maar de overheid heeft haar woord niet gehouden. De belangenorganisatie gaat er vanuit, dat er financiële ruimte is geschapen, omdat subsidie op onder andere babyvoeding en stroom inmiddels zijn afgeschaft.

Districten met natuurlijke hulpbronnen in bodem hebben eigen ontwikkelingsfonds

RO-minister Dikan: 'Een ontwikkelings- fonds is een extra steun voor dorpen'


Districten waarin natuurlijke hulpbronnen, zoals mineralen en ertsen, voorkomen, hebben sinds kort hun eigen ontwikkelingsfonds. Die staat los van de districtsfondsen die in verband met de decentralisatie tot stand zijn gekomen. Bij een ontwikkelingsfonds gaat het om geld voor een dorp of cluster van dorpen in een district, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 7 mei 2016.

Als voorbeeld kunnen de opbrengsten uit de scalianactiviteiten in het Sarakreekgebied worden aangehaald, die terechtkomen in een fonds, waarvan de dorpen Lebidotie, Pisiang en Bakoe profiteren. Indien het fonds nog geen officieel karakter heeft, wordt het geld apart door de districtsadministrateur opgenomen. Het verschil tussen de twee fondsen ism dat het districtsfonds voor het hele district gebruikt kan worden en beheerd worden door de districtsadministrateur.

De districtscommissaris mag hieruit maximaal Srd 5.000 uitgeven per keer. Voor een hoger bedrag moet de districtsraad instemmen.

Ook de districten die beschikken over vernieuwbare hulpbronnen zoals hout, hebben een eigen ontwikkelingsfonds. Volgens minister Edgard Dikan van Regionale Ontwikkeling wordt met de nieuwe opzet het geld dat dorpen vergaren in een bepaald kader geplaatst. 'Een ontwikkelingsfonds is juist een extra steun en sluit dorpen niet uit om een beroep te doen op het districtsfonds.'

48-Jarige automobilist dag na aanrijding alsnog in AZP overleden

Automobilist belandt op verkeerde weghelft en komt in botsing met auto uit tegenovergestelde richting


De 48-jarige Dewanand Randolf is gisteren in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden, na een dag eerder betrokken te zijn geweest bij een aanrijding op de Hadji Iding Soemitaweg in Commewijne. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, zaterdag 7 mei 2016.

De politie van Richelieu kreeg donderdag via de Centrale Meldkamer melding van een aanrijding tussen twee voertuigen op de Hadji Iding Soemitaweg. Daar aangekomen bleek uit het politieonderzoek, dat Randolf vanuit de richting van Paramaribo had gereden in de richting van Albina.

Op een bepaald moment moet hij door tot nog toe onbekende redenen de controle over de besturing van zijn auto hebben verloren. De auto maakte een draai om haar as, waardoor de linker achterzijde met een auto, die in tegenovergestelde richting reed, in botsing kwam.

Door de klap liep Randolf een gat in het hoofd op en was niet aanspreekbaar. De andere autobestuurder en twee inzittenden liepen lichte verwondingen op. Per ambulance werden de gewonden afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De drie slachtoffers met lichte verwondingen konden na behandeling naar huis. Randolf moest echter ter verpleging opgenomen worden en overleed gisterochtend.

DA'91 fel gekant tegen verhoging stroomtarieven per 1 mei

Partij spreekt van een 'ondoordachte' verhoging en een eenzijdig besluit van regering

DA'91 blijft zich verzetten tegen wanbeleid regering


DA’91 spreekt zich fel uit tegen de ondoordachte verhoging van de stroomtarieven per 1 mei. Behalve het eenzijdige besluit van de regering om tot verhoging van de EBS-tarieven over te gaan, hetgeen in schril contrast staat tot de steeds geuite kreet van 'samen doen', merken wij dat zij op sluwe wijze op 1 mei, Dag van de Arbeid, ons heel volk, en de arbeiders in het bijzonder, een klap in het gezicht hebben gegeven met de gigantische verhoging van de energietarieven. De bewering dat slechts 25% van de bevolking deze verhoging zal ervaren is tot op heden niet bewezen aan de hand van harde cijfers.

Het uitblijven van daadwerkelijk onderzoek naar vermeende corruptieve handelingen bij de EBS en het nalaten van het gezond maken van het bedrijf, zijn duidelijke signalen dat het niet verwachtbaar is dat het verkwistend beleid bij de EBS zal verminderen. Een gegarandeerd effect van de ondoordachte verhogingen is dat de kwaliteit van het leven van de totale Surinaamse samenleving ernstig zal devalueren zoals reeds met de SRD gebeurd is.

Verarming door structureel wanbeleid
De ellende die door de huidige regering over het volk wordt uitgestort is het resultaat van het structureel wanbeleid van regering Bouterse-I en Bouterse-II. DA’91 is vastbesloten met alle andere Surinamers zich te blijven verzetten tegen dit wanbeleid.

DA’91 wil het volk erop wijzen, dat de verhogingen niet zullen stoppen met de stroomtarieven, aangezien ook het andere nutsbedrijf, SWM, om de hoek staat te wachten om de watertarieven te verhogen. Het verhogen van de energietarieven zal derhalve een domino-effect hebben op alle geledingen van onze samenleving. Nu al is duidelijk, dat een grote groep van kleine ondernemers, voornamelijk jonge en pas beginnende ondernemers, hun bedrijven zullen moeten sluiten met als resultaat niet alleen de doodsteek van hun droom, maar het brodeloos raken van vele gezinnen met alle gevolgen van dien.

Het zuiver op populisme gestoeld sociaal beleid van de regering Bouterse, heeft niet alleen geresulteerd in devaluatie van de Srd, maar ook verslechterde gezondheidszorg en vernietiging van de koopkracht van alle burgers, in het bijzonder senioren burgers, mensen met een beperking en alle andere kwetsbare groepen.

Het enthousiasme waarmee de huidige regering ons land wil plaatsen in de handen van het IMF is ongeëvenaard en kan slechts vertaald worden als een enorme wens om wederom de beschikking te krijgen over valuta in contanten, welke overigens niet het volk ten goede zal komen. Er zijn voorbeelden te over in onze wereld van wat het lot van een volk is wanneer haar leiders slechts uit het enge belang van behoud van politieke en financiële macht, de keus maken het volk voor generaties in buitenlandse schulden te jagen.

Suriname kan en moet beter
DA’91 roept de Surinaamse bevolking op zich niet te laten verdelen onder andere op basis van etniciteit, inkomen of geloof, doch zich te verenigen in het belang van een Suriname waar we allemaal goed en gelukkig met elkaar kunnen leven.

We moeten alle progressieve krachten bundelen en afrekenen met diegenen die profiteren van de armoede van ons volk en er bewust op gericht zijn een verdere verarming actief inhoud te geven. Wij kunnen beter, moeten beter en zullen beter zijn. Laten wij tezamen inhoud geven aan een nieuwe politiek gekarakteriseerd door goed bestuur, een kritische geest en saamhorigheid onder ons allen.

Hoofdstembureau geeft gehoor aan vonnis Kort Gedingrechter

CHS gaat voorzien in de vacature in De Nationale Assemblee

Sapoen en Chitan hebben hun langste tijd in Assemblee gehad

Sapoen en Chitan moeten Assemblee verlaten


Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) was gisteravond, 6 mei 2016, in vergadering bijeen om invulling te geven aan het vonnis van de Kort Gedingrechter. Het was gisteren de laatste dag waarop het besluit van de rechter diende te worden uitgevoerd, aldus Starnieuws.

Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan zijn rechtsgeldig teruggeroepen door de Pertjajah Luhur en dienen hun zetel in het parlement ter beschikking te stellen.

Diverse rechters hebben vastgesteld dat de terugroeping rechtmatig is geschied. Het CHS heeft tevergeefs gevraagd om de executie van het vonnis van de rechter op te schorten, maar de vorderingen van het CHS zijn gisteren afgewezen.

Het CHS heeft geen andere juridische mogelijkheid meer, dan het vonnis uit te voeren. Indien dat niet gebeurt, moet dagelijks een dwangsom van Srd 10.000 worden betaald tot een maximum van Srd 500.000.

Wilgo Valies voorzitter van nieuwe bond Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, ALS

Voorzitterschap Valies lag in de lijn der verwachtingen

ALS is geboren uit onvrede onder onderwijsgevenden over functioneren FOLS en haar president


Wilgo Valies is, zoals was te verwachten, voorzitter geworden van de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS). Deze nieuwe bond werd gistermiddag, vrijdag 6 mei 2016, geproclameerd in Theater Unique in Paramaribo. Ondervoorzitter is Helia Wangsarana en Shaireen Ramadhin is secretaris-generaal. Penningmeester van de nieuwe organisatie is Unise Kartonadi. Dit bericht Starnieuws.

Het initiatief tot de oprichting van ALS is ontstaan op de basisscholen en VOJ-scholen (Voortgezet Onderwijs voor Junioren) in Saramacca. De leerkrachten hebben vanaf het begin advies gevraagd aan Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL).

Op de vergadering zeiden enkele initiatiefnemers, dat zij niet tevreden zijn met de wijze waarop Marcelino Nerkust, voorzitter van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), onderhandeld heeft en zonder de leerkrachten te kennen, het contract met de regering heeft ondertekend.

Meegedeeld werd op de vergadering dat een actiegroep onder leiding van Wangsarana was ontstaan in Saramacca. Besloten werd om de krachten te bundelen, aangezien landelijk leerkrachten ontevreden zijn over de gang van zaken. De initiatiefnemers hebben hun ongenoegen geuit over Nerkust.

In het bestuur hebben verder ook zitting Reshma Mangre-Sewnundun (secretaris), Sharita Bhugwa (tweede penningmeester) en de leden Radjinder Ramnath, Winish Imansoeradi en Rabin Balesar.

Kenneth Jaliens nieuwe onderdirecteur Sport bij ministerie van Sport- en Jeugdzaken

Jaliens volgt ontheven Rudy Esajas op


Kenneth Jaliens is de nieuwe directeur van het onderdirectoraat Recreatie en Sport van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Per 16 mei vervangt Jaliens, voetbalcoach en docent, de vorige week ontheven onderdirecteur Rudy Esajas, zo meldt de webeditie van de Ware Tijd vrijdagmiddag 6 mei 2016.

Dit besluit is vandaag door minister Faizal Abdoelgafoer aan het personeel van het departement medegedeeld. De bewindsman vroeg het personeel hierbij de nieuwe onderdirecteur alle ondersteuning te geven bij het uitoefenen van zijn werkzaamheden.

Sinds de ontheffing van Esajas nam collega onderdirecteur Mitchell Kisoor waar in de functie.