maandag 9 mei 2016

Godo stelt eerste pinautomaat in binnenland, Atjoni, in gebruik

Eerste steen gelegd voor Godo-filiaal in Atjoni


De Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo heeft zaterdag de eerste pinautomaat (ATM, Automated Teller Machines) (zie foto - Bron: Godo) in het binnenland, te Atjoni, in gebruik gesteld. De ATM te Atjoni werd door Godo in aanwezigheid van onder andere het traditioneel gezag, districtscommissaris Armand Jurel, de directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, Wilco Finisi, in werking gesteld. Met de ingebruikname van deze ATM is er niet alleen een behoefte ingevuld bij de lokale bevolking, maar ook het bredere publiek, aldus de bank vandaag, maandag 9 mei 2016, in een persbericht.

Drie lokale instellingen werden uitgekozen waarvoor geld uit de ATM werd opgenomen en door de drie directieleden van Godo meteen werd afgedragen aan de instellingen. Het gaat om de EBGS School, het traditioneel gezag en de vrouwenbeweging van Pokigron.

Ook werd de eerste steen gelegd voor de bouw van een filiaal van Godo te Atjoni. Het filiaal moet binnen drie maanden gereed zijn en gaan voorzien in de bancaire behoeften van met name Pokigron en de 52 dorpen aan de bovenloop van de Suriname rivier.

Godo heeft het 'bankabel' maken van het binnenland hoog op agenda staan. Door de stappen die afgelopen zaterdag zijn gezet wordt inhoud gegeven aan financiële educatie en verdere ontwikkeling van deze gebieden, stelt de bank.

VHP keurt tijdens partijcongres nieuw Huishoudelijk Reglement goed

'Wij moeten ons klaarmaken voor de volgende verkiezing, om als grootste partij uit de bus te komen'


Nadat op 22 april de nieuwe partijstatuten al in werking waren getreden na bekrachtiging door de president, is tijdens het partijcongres van de VHP afgelopen zaterdag het nieuwe Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Bij de stemming hebben enkele leden hun stemmen onthouden, er waren geen tegenstemmers, zo laat de partij vandaag, maandag 9 mei 2016, in een persbericht weten.

Het Dagblad Suriname vermeldt vandaag overigens, dat er acht onthoudingen waren onder de iets meer dan 400 aanwezige partijcongresleden. De onthoudingen kwamen voornamelijk van de groep van de VHP Blauwgrond, onder leiding van ex-minister Geetapersad Gangaram Panday van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij was één van de personen die zich onthielden van stemming. Ook Roy Boedhoe en Harold Lobato de Mesquita behoorden tot de personen die zich onthielden van stemming. De groep Blauwgrond had namelijk nog een aantal punten ingediend, die ze graag anders beschreven zag in het nieuwe reglement, aldus het Dagblad Suriname.

Door de goedkeuring van de partijstatuten en het Huishoudelijk Reglement is de wens van partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi in vervulling gegaan. Bij zijn aantreden als nieuwe voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij(VHP) op 3 juli 2011, had hij beloofd de partijstatuten en het Huishoudelijk Reglement te vernieuwen c.q. moderniseren met het oog op de huidige tijd en omstandigheden.

Santokhi gaf aan, dat een dag na de goedkeuring van de nieuwe partijstatuten op 31 januari 2016 de partij meteen begonnen was om te werken aan het nieuwe Huishoudelijk Reglement. VHP-juristen zijn intern aan het werk geweest het Huishoudelijk Reglement goed in elkaar te zetten. In die tijd zijn er ook in de verschillende ressorten presentaties gehouden De verschillende kernen mochten hun aanbevelingen met betrekking tot het nieuwe reglement indienen, wat ook gebeurd is.

Volgens de partijsecretaris zijn 75 tot 80% van deze voorstellen die vanuit de kernen zijn ingediend opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Santokhi zei dat de VHP een sterke leiding, een sterk bestuur, crisismanagement en vertrouwen nodig heeft. 'Wij moeten ons intern en extern klaarmaken voor de volgende verkiezing, om als grootste partij uit de bus te komen.'

Hij gaf enkele voorbeelden van de verdere uitbouw en versterking van de democratie in de partij en haar structuren. Elk orgaan dat stemgerechtigd is in het partijcongres, zal voorafgaand aan de vergadering, intern moeten overleggen over standpunten en/of besluitvorming. De vergadering van het partijcongres zal voortaan plaatsvinden met een eigen congresbestuur. Op basis van de partijstatuten en het Huishoudelijk Reglement zal de partij nu werken aan de hoofdbestuursverkiezing, die gepland staat voor 3 juli 2016.

'Terugroepwet'; Alphons Levens

Terugroepwet


Wat thans in het geding is,
is of wij de rechtenstudie aan onze universiteit
kunnen opdoeken
of beter bepaalde juristen en advocaten
hun titels en bevoegdheden ontnemen.

Want er kan wetenschappelijk altijd
maar één waarheid zijn;
er kunnen nooit
twee waarheden zijn.
Sommige juristen houden het hele land op.

Alphons Levens,
7 mei 2016.

ABOP ondersteunt grootse protestmanifestatie van vrijdag 13 mei

Partij neemt deel, omdat zij tegen recente verhoging stroomtarieven is

Voorzitter ABOP Brunswijk: 'ABOP nog niet zover om regering naar huis te sturen'


De ABOP gaat de protestmanifestatie van vrijdag ondersteunen, omdat de tweede verhoging van de stroomtarieven de hele samenleving raakt. 'Er is niet vooraf met de partij afgestemd door C-47, maar wij kunnen wel achter het doel staan om de tarieven terug te draaien', aldus partijvoorzitter Ronnie Brunswijk in een reactie vanmiddag, maandag 9 mei 2016, op Starnieuws. De VHP, NPS en de Pertjajah Luhur hadden al laten weten de protestmanifestatie te ondersteunen.

Brunswijk zegt, dat ABOP niet bezig is om 'de regering naar huis te sturen, daarom brengen wij geen mensen op straat om 'Wij Zijn Moe' te ondersteunen. Die groep wil dat de regering aftreedt. Wij zijn nog niet zover. Maar, de stroomtarieven moeten teruggedraaid worden, daarom ondersteunt ABOP de manifestatie'

'Nogmaals wil ik benadrukken dat de ABOP geen samenwerking zal aangaan met de NDP. De ABOP zit in de oppositie deze regeertermijn en gaat niet met de NDP in zee.'

Hij geeft toe onlangs een gesprek te hebben gehad thuis bij president Desi Bouterse. 'Dat gesprek ging over het thuiszetten van meer dan honderd mensen van de ABOP. De mensen verliezen hun baan en dat kan niet. Daarover heb ik met de president gesproken. Ik zal elke keer als het nodig is of als de president overleg wil met hem praten. Daar is niks mis mee. Hij is de president van het land. Als het nodig is zeg ik ook in De Nationale Assemblee, dat de ABOP niet met de NDP gaat samenwerken om in de regering te komen nu.'

De Moederbond roept niet op om aan protestmanifestatie deel te nemen

'De deur is nog niet dicht gedaan voor dialoog over stroomtarieven'


'De AVVS (Algemeen Verbond van Vakbewegingen in Suriname) De Moederbond zal vanwege zijn filosofie in deze fase geen mensen oproepen om tien uur het werk te verlaten of neer te leggen', zegt Errol Snijders, voorzitter van De Moederbond vandaag, 9 mei 2016, op Starnieuws. Hij vindt dat de C-47, die de oproep heeft gedaan voor vrijdag, alle recht daartoe heeft als vakcentrale, maar ook in politieke zin.

Snijders wijst erop, dat de energie- en watertarieven zijn besproken in RaVakSur-verband (Raad van Vakcentrales in Suriname). Er zijn brieven daarover geschreven aan president Desi Bouterse als gesprekspartner en aangezien de deur niet dicht is gedaan voor dialoog, stelt De Moederbond zich op het standpunt, dat het besluit niet definitief is. 'Alleen God neemt besluiten die je niet kunt terugdraaien.'

De voorzitter van De Moederbond vindt, dat de Raad van Vakcentrales in Suriname en zijn gesprekspartners om de tafel moeten om het laatste voorstel van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) te bespreken. 'NH is niet gekomen met een antwoord dat voor elke partner bevredigend is.'

Snijders benadrukt dat de verhoging van de energietarieven geen aangelegenheid is van de vakcentrale, maar één van RaVakSur. 'En binnen RaVakSur is er nog geen unaniem besluit genomen over deze kwestie.'

AKMOS-voorzitter: 'Leden overwegen zich terug te trekken uit de VSB'

Binda betreurt beslissing VSB niet deel te nemen aan protestmanifestatie 13 mei


De voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS), Sham Binda, zegt in reactie op het niet deelnemen van de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven (VSB) aan de voor 13 mei geplande protestmanifestatie van de vakbond, het jammer te vinden, dat de VSB deze beslissing heeft genomen. Het besluit is volgens hem overigens door het bestuur genomen, waarbij de leden zelf buiten beschouwing zijn gelaten. 

Binda zegt vandaag, maandag 9 mei 2016, in het Dagblad Suriname, te hebben vernomen dat sommige leden met de gedachte spelen om hun lidmaatschap bij de VSB op te zeggen. Sommige van deze bedrijven zijn lid van meerdere bedrijfslevenorganisaties.

De AKMOS-voorzitter kan wel begrijpen, dat sommige grote bedrijven hun productie niet abrupt stop kunnen zetten, omdat het weer opstarten heel moeilijk gaat. Die specifieke bedrijven binnen de organisatie zouden ontheffing kunnen krijgen. Maar, om te stellen dat de hele organisatie niet meedoet, vindt hij verstrekkend.

De AKMOS heeft ondertussen aangegeven de acties van de vakbond te zullen ondersteunen. De VSB geeft in haar berichtgeving omtrent het niet meedoen voorts aan dat zij ‘de belangrijkste bedrijfslevenorganisatie in Suriname’ is.

Binda hiermee geconfronteerd zegt, dat hij het niet elegant vindt dat de VSB zich in een periode, waarin verschillende bedrijfslevenorganisaties pogen een platform te vormen, zichzelf op een voetstuk plaatst. ‘Voor het vormen van een eenheid zijn alle organisaties even belangrijk. Als één van ze stopt, dan komen ze allemaal in problemen. Ze zijn aangewezen op elkaar.’

Naar de mening van Binda had de VSB het besluit om vrijdag niet mee te doen binnen haar gelederen moeten houden en niet hiermee naar buiten hoeven te treden. Hij vindt het vervelend, dat dit nu tot een discussiepunt kan verworden. ‘Het geeft een wrang gevoel’, zegt Binda ten aanzien van de zelfverheffing van de VSB. Hij stelt dan ook, dat de AKMOS in ieder geval zal tonen dat zij wel mobilisatiekracht heeft en zij zal daarom alle bedrijven, ongeacht hun organisatie, oproepen om hun bedrijfsactiviteiten stop te zetten op de dag van de protestmanifestatie. ‘Hiermee zullen zij het signaal geven dat het niet goed gaat met ze.’

Van hen die open blijven, kan volgens hem worden aangenomen dat het wel goed met ze gaat en dat ze dus geen problemen hebben. Aangezien er binnen de bedrijven geen werkgever-werknemer-probleem is, vindt Binda voorts niet dat de werkgevers de werknemers moeten verbieden om mee te doen met de acties.

Pleidooi voor invoering 24 uurs economie in Suriname

24 Uurs economie essentieel voor creëren werkgelegenheid en verhoging productie

Verloren productiedagen binnen overheid compenseren door invoering ploegendiensten


Het invoeren van een 24 uurs economie voor Suriname zou een belangrijke stap zijn in de richting om meer werkgelegenheid te creëren en de productie voor het land te verhogen. Zo worden meer banen gecreëerd en is er een betere inzet van personeel. Bedrijven moeten gestimuleerd worden om hun productie en export drastisch te verhogen. De overheid moet hierin een voortrekkersrol vervullen om exportmogelijkheden te creëren voor ondernemers. Gedacht wordt aan het benutten van onze relaties via UNASUR, CARICOM en in de rest van de wereld.

Bij productie- en exportverhoging zijn meer arbeidskrachten nodig. Veel meer mensen kunnen een beter betaalde baan vinden en beter in hun vaste lasten voorzien. De levensstandaard kan dan gestabiliseerd worden en op termijn verhoogd.
Het motto is: werk, werk, werk en productie, productie en productie.

De overheid zal het voortouw moeten nemen in het initiëren van een 24 uurs economie in Suriname door middel van de invoering van werken in ploegendiensten. Dit houdt in, dat bij de overheid langere openingstijden worden ingevoerd, waardoor er meer diensten aan de samenleving geboden kunnen worden. De overheid zal moeten nagaan voor welke instellingen langere openingstijden nodig zijn. Langere openingstijden hebben ook een extra kostenaspect voor de overheid en bedrijven die dit willen invoeren.

Een belangrijk gegeven binnen onze samenleving is dat wij veel vrije dagen hebben. Dat betekent verloren productiedagen en gemiste financiële inkomsten. Met het invoeren van de ploegendienst bij de overheid, kan zij de verloren productiedagen en gemiste financiële inkomsten redelijk compenseren.

Ochtenddienst: 07:00 uur – 14:00 uur = 7 uur
Middag- en avonddienst: 14:00 uur – 21:00 uur = 7 uur
Tototaal: 14 uur productie per dag, in plaats van 8 uur.


Per dag draait de helft van het aantal ambtenaren op een afdeling de ochtenddienst en de andere helft de middag- en avonddienst. Zo kom je op veertien uren productie per afdeling per dag, met het zelfde aantal personeelsleden op de afdeling. Als beloning en stimulans voor dit alles zal de ambtenaar nu zeven uur in plaats van acht uur werken met behoud van het huidige salaris. Hiermee kan de klacht met betrekking tot lage lonen enigszins gecompenseerd worden.
Bij het instellen van een ploegendienst bij de overheid zal de leidinggevende aan de ambtenaren per afdeling een aantal targets en voorwaarden moeten stellen, zoals sneller voorbereiden en uitvoering beleidsbeslissingen, beter, slagvaardiger en efficiënter wetten toetsen en implementeren en beter, sneller en gedegen onderzoek verrichten.

Bij een instelling als het CBB, de waterleiding of de EBS kunnen meer klanten per dagdeel geholpen worden. Iedereen zal op zijn vakgebied een hogere productie moeten leveren. Elke ambtenaar zal op die zeven urige werkdag geen zes dossiers, maar bijvoorbeeld nu tien dossiers daadwerkelijk moeten hebben verwerkt.
Aan de targets en voorwaarden moet strikt de hand en toezicht gehouden worden (sociale controle helpt wel). Het vergt een kleine mentaliteitsombuiging, een proactieve houding van iedereen en vooral out-of-the-box durven denken door iedereen.

De invoering van de ploegendienst biedt vele combinatie- en resultaat voordelen en mogelijkheden.
Op de kantoren kan er onderling afgesproken en vastgelegd worden wie de ochtenddienst of middag- en avonddienst kan en wil draaien en voor hoe lang (maand, half jaar, een jaar of langer). Ook kan er na verloop van tijd gewisseld worden van ochtend-, naar middag- en avonddienst en omgekeerd. De ambtenaar kan een goed evenwicht leggen tussen privé en werk. Zie hier de flexibiliteit van de overheid in haar dienstverlening en uiteindelijk een tevreden en gelukkige ambtenaar die tot een hogere productie instaat is.

Zo bestaat er dan de mogelijkheid voor studerenden om in de ochtend of in de avond een (klassikale) studie te volgen. De kwantiteit en kwaliteit van de dienstverlening en productie moet dan toenemen en (verder) studeren wordt gestimuleerd. Hoe hoger de opleiding, hoe hoger de kwaliteit van het werk! Ambtenaren hebben zo meer mogelijkheden om werk en privé in balans te brengen en ook meer tijd voor het gezin.
Als doel moet uit deze wisselwerking uiteindelijk meer en hogere productie voortkomen en de jaren lange achterstanden kunnen weggewerkt worden. Een win-win situatie voor land en volk.

Voor spookambtenaren en overtollig personeel biedt dit ook een oplossing. Deze kunnen nu volledig ingezet worden. De achterstand in het verwerken van de dossiers en achterstallig werk kan dan in korte tijd worden ingelopen. Nieuwe ideeën kunnen worden geïnitieerd om zo continuïteit in het werk te waarborgen. Ideeën en mogelijkheden te over om te proberen de productie te verhogen, het ambtenaren apparaat efficiënter en slagvaardiger te maken, het fenomeen spookambtenaar te laten verdwijnen en het 'zeven even gedrag om te buigen.

Uit het bovenstaande kan nagegaan worden of daadwerkelijk de beslissing tot invoering van een ploegendienst voordelen en een stimulans voor de productie bij de overheid zal opleveren.
De wil en de durf moeten aanwezig zijn om deze beslissing te nemen en door te voeren.

Als volk moeten wij beseffen, dat Suriname nog tot de categorie ontwikkelingslanden behoort en dat wij niet achter kunnen blijven. Ook is door het aangaan van bilaterale betrekkingen met landen en internationale organisaties het werk dat verzet moet worden toegenomen en omvangrijker. Wij moeten ons huiswerk beter en grondiger voorbereiden en op tijd maken. Wij moeten ons professioneler opstellen, beter presenteren en beter profileren.

Armand H. Wijntuin Lcs. B Ec.

Woning aan Beekhuizenweg, Livorno, in de as gelegd

Bewoners (moeder en zoon) niet thuis op moment van brand

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Een houten woning is gisteren volledig in de as gelegd aan de Beekhuizenweg te Livorno. Het Dagblad Suriname weet vandaag, maandag 9 mei 2016, te berichten dat een moeder met haar zoon in het huis woonde. Ten tijde van de brand waren zij echter niet thuis. 

De buurtbewoners alarmeerden de politie en de brandweer. Het huis was niet tegen brand verzekerd, maar wel aangesloten op het elektriciteitsnet.

De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.

Santokhi (VHP) wil dat regering adviezen FEP inzake stroomtarieven tegen het licht houdt

Regering zou adviezen Financieel Economisch Platform ter harte moeten nemen

'VHP zal elke actie tegen wanbeleid regering, dat leidt tot verarming van het volk, ondersteunen' - 'De regering moet vrijdag niet met barrières en intimidaties komen om mensen te hinderen'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi wil dat de regering teruggaat naar de adviezen van het Financieel Economisch Platform (FEP) om een betere kijk te krijgen op de verhoging van de energietarieven.

'De FEP had geadviseerd dat de verhoging van de tarieven gefaseerd moest zijn, dat er een onderzoek zou komen naar de effecten, dat kwetsbare groepen subsidies zouden krijgen en dat in ieder geval de prijzen niet dusdanig verhoogd zouden moesten worden dat bedrijven daardoor zouden gaan sluiten. Wij hebben ook gevraagd in het FEP-rapport om te kijken naar hoe er meer stroom getrokken kan worden uit het stuwmeer en om opties te bekijken voor gebruik van zonne-energie', stelt de politicus vandaag, 9 mei 2016, in het Dagblad Suriname.

Wat de regering volgens de VHP’er nu doet, is direct de rek uitrekken. 'Dit kan niet. Het is daarom het goed recht van de vakbeweging om middels protestdemonstraties hun wil af te dwingen.'

De VHP-voorzitter heeft zaterdag duidelijke instructies aan de partijachterban gegeven om vrijdag 13 mei volledige ondersteuning te geven aan de nationale protestdemonstratie van ‘We Zijn Moe’ en de vakbeweging. Verwacht wordt dat de NPS en Pertjajah Luhur ook zullen meedoen. Santokhi benadrukt dat rekening gehouden moet worden met de gevoelens van de samenleving. 'Als die samenleving zegt dat zij bereid is om acties te voeren, zal jij als politieke leider daar  sturing aan moeten geven. Maar, de actiebereidheid moet er zijn, je moet het niet gaan forceren en dwingen. De samenleving is onze barometer en thermometer. Zij bepaalt de druk en kookpunt en ik zorg ervoor dat ik met de overige leiders ga voor een manifestatie waarbij het volk de gelegenheid krijgt om zijn stem te laten horen. De VHP zal elke actie tegen het wanbeleid van de regering, die leidt tot verarming van het volk, ondersteunen.

Bij elke bijeenkomst van ‘We Zijn Moe’ zijn VHP’ers volgens Santokhi aanwezig. De partij heeft volgens hem instructies aan alle VHP’ers gegeven om te participeren, omdat de strijd van de groep een strijd is tegen het regeerbeleid. Het initiatief van Curtis Hofwijks vindt hij een goed burgerinitiatief. 'Wij ondersteunen hem. Wij van de VHP leveren ook een strijd tegen het regeerbeleid, maar de partij moet ook haar structuren volgen. De structuren zeggen echter om eerst wijk-, ressorts- en districtsbijeenkomsten te houden. Dit is nu afgerond en wij gaan nu naar een grotere bijeenkomst rond 25 mei waar wij samen gaan toewerken met politieke partijen, bedrijfsleven en sociaal-maatschappelijke organisaties naar een ander climax.'

Santokhi benadrukt,  dat de regering rekening moet houden met het democratisch recht van de samenleving, waar reeds bij de afgelopen ondersteuningsmanifestatie van de regering duidelijk is gezien hoe de oproerpolitie werd ingezet om burgers te intimideren. 'De regering moet hier niet met barrières en intimidaties komen om mensen te hinderen. De mensen moeten de ruimte krijgen om hun democratisch recht uit de grondwet tot uitdrukking te brengen.'

Bond van Leraren steunt protestmanifestatie C-47


Onderwijsgevenden aangesloten bij BvL geven vrijdag tot tien uur 's morgens les


De voor vrijdag geplande protestmanifestatie van C-47, onder leiding van Robby Berenstein, geniet ondersteuning van de Bond van Leraren (BvL). De voorzitter van de BvL, Wilgo Valies, zegt vandaag, maandag 9 mei 2016, in het Dagblad Suriname dat de leerkrachten de acties ondersteunen, omdat zij van mening zijn dat de overheid zich niet aan eerder gemaakte afspraken gehouden heeft. 

De vakbond was met de overheid overeengekomen, dat de tweede fase van verhoging van de stroomtarieven niet door zou gaan, maar desondanks heeft de regering per 1 mei de verhoging doorgevoerd.

'Vandaar dat wij de protestmanifestatie zonder meer ondersteunen.'

'De leerkrachten zullen daarom komende vrijdag tot tien uur ’s morgens les geven en de school daarna verlaten om mee deel te nemen aan de protestmanifestaties', aldus Valies.

Man (45) op heterdaad betrapt op seksueel misbruik meisje (15) met geestelijke beperking

Meisje zou 'gewillig' met man zijn meegegaan...


De politie van Latour, Paramaribo, heeft vrijdag 6 mei de 45-jarige O.S. aangehouden, toen hij tijdens een surveillance door agenten op heterdaad werd betrapt toen hij bezig was een 15-jarig meisje met een geestelijke beperking seksueel te misbruiken op een adres in het ressort. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 9 mei 2016.

De man werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Volgens zijn verklaring is het meisje gewillig met hem meegegaan voor het bedrijven van seks. Hij gaf verder ook, dat het de tweede keer was dat hij seks met het meisje had gehad.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie werd de 45-jarige man in verzekering gesteld.

Bestuurskundige Boldewijn: 'CHS maakt Suriname ontzettend belachelijk naar buitenwereld toe'

'De rechtsstaat is nu in gevaar gebracht, de hele kwestie is een rommel geworden'


'Wat men nu doet is onwettig'


'Door het niet uitvoeren van het vonnis van de rechter in de terugroepkwestie Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan door het Centraal Hoofdstembureau (CHS) wordt Suriname ontzettend belachelijk gemaakt naar de buitenwereld toe', zegt bestuurskundige August Boldewijn vandaag, maandag 9 mei 2016, in het Dagblad Suriname.

'Deze zaak moet gewoon conform de Terugroepwet worden uitgevoerd. Ik snap nu niet meer waarom men zegt dat de wet niet zal worden uitgevoerd.'

Volgens de bestuurskundige is deze hele kwestie nu een rommel geworden, waardoor de rechtstaat nu in gevaar is gebracht. Een wet die niet goed is, moet volgens hem worden ingetrokken, een gelegenheid die De Nationale Assemblee (DNA) al jaren heeft gehad. Een spoedwijziging van de Terugroepwet morgen heeft in deze fase volgens hem helemaal geen zin meer, omdat het land hiermee ook een slecht signaal geeft.

Boldewijn benadrukt, dat door het niet uitvoeren van een wet of vonnis, de staat, het parlement en het verkiezingsorgaan tegen de wet handelen, aangezien er zelfs niet concreet kan worden aangegeven waarom het vonnis niet kan worden uitgevoerd. 'Zolang je een wet hebt op basis waarvan mensen hun recht kunnen zoeken, moet je de wet uitvoeren. Je lapt in feite een beslissing van één van de pilaren van de democratie aan je laars. Wat men nu doet is onwettig', aldus Boldewijn.

Volgens Boldewijn is het in het verleden reeds voorgekomen dat de staat vonnissen van de rechter naast zich heeft neergelegd. 'Je geeft een slecht signaal naar de buitenwereld. Vooral de mensen die hier moeten komen investeren zullen dit een kwalijke zaak vinden. Wat voor gezicht is dit?'

Hij benadrukt verder, dat investeerders de zekerheid willen hebben dat wanneer zij onrechtmatig worden benadeeld, zij hun recht bij de onafhankelijke rechter kunnen gaan zoeken. 'Men begrijpt dit in Suriname niet, omdat men alleen aan zichzelf denkt. Toen die Amnestiewet moest worden aangenomen, hebben ze dat binnen enkele dagen gedaan, omdat zij zekerheid wilden hebben. Maar iets als de Anti-Corruptiewet goedkeuren, kan men niet doen.'

Wanneer er volgens de bestuurskundige gekeken wordt naar de huidige Terugroepwet, is het duidelijk dat wanneer de mensen voldaan hebben aan alle gestelde verplichtingen, wat nu het geval is, het CHS invulling moet geven aan de terugroeping. Volgens Boldewijn heeft het CHS geen bevoegdheid om de terugroeping te toetsen. Het CHS is volgens hem geen rechtspersoon, maar een staatsorgaan. Het CHS is een verkiezingsorgaan dat namens de staat moet handelen. Dit leidt volgens hem ertoe, dat de staat in feite zou moeten worden veroordeeld tot het niet nakomen van een vonnis van de rechter.

'Ik snap nu niet wat het probleem weer is. De eerste keer had de partij van Paul Somohardjo misgeslagen door de mensen terug te roepen, voordat zij zelf in het parlement waren toegelaten. De misstappen zijn rechtgetrokken en toen heeft de rechter de Pertjajah Luhur in het gelijk gesteld.'

Boldewijn zegt de mening te zijn toegedaan, dat de Terugroepwet helemaal niet nodig is, omdat deze wet ervoor zorgt dat een politieke partij tot het hoogste orgaan van de staat wordt gemaakt. 'Als je zegt dat het parlement het hoogste orgaan van staat is, kun je de partij dan niet de mogelijkheid geven om een lid van het hoogste orgaan terug te roepen.' Volgens de bestuurskundige is het in de VS zo, dat wanneer een lid van het Huis van Afgevaardigden of lid van de Senaat over de schreef is gegaan, hij door het college waarvan hij lid is, zelf wordt teruggeroepen of weggehaald. Hiervoor is er dan twee derde meerderheid van het college nodig. Ook in Nederland kent men volgens hem geen Terugroepwet.

Hij kijkt in ieder geval uit naar welke acties de oppositiepartijen zullen voeren. Hij zou in ieder geval heftig protesteren tegen zo'n onwettige handeling.

Vierde drugsonderschepping door Zr.Ms. De Zeven Provinciën in Caribische wateren

320 Kilo drugs onderschept in Caribische Zee tussen Venezuela en Jamaica

(Bron foto's: Koninklijke Marine)

Afgelopen week heeft het Nederlandse fregat Zr.Ms. De Zeven Provinciën 320 kilo drugs onderschept in het midden van de Caribische Zee tussen Venezuela en Jamaica. De actie vond plaats in het kader van de internationale drugsbestrijdingsoperatie Carib Venture, onder leiding van de Commandant Zeemacht in het Caribische Gebied, zo bericht de Koninklijke Marine vandaag, maandag 9 mei 2016, in een persbericht.

Bij deze actie was een ‘go-fast’ betrokken, een kleine, snelvarende smokkelboot. Deze was ontdekt door het patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied. Hierop zette het marineschip de achtervolging in, waarbij zij de boordhelikopter - de Belgische Alouette III - lanceerde om het bootje te volgen en te stoppen.

Bij aankomst van het marineschip, gaf de vierkoppige bemanning van de go-fast zich over. In de pakketten die zij overboord hadden gegooid, bleek een combinatie van marihuana, hash en MDMA (bestanddeel van XTC) te zitten.

Het Amerikaanse Law Enforcement Detachment, dat speciaal voor deze acties meevaart aan boord van Zr.Ms. De Zeven Provinciën, heeft de boot en de contrabande in beslag genomen. De verdachten zijn aangehouden.

Dit is de vierde drugsonderschepping voor Zr.Ms. De Zeven Provincie. Eerder dit jaar onderschepte zij 850 kilo cocaïne en 400 kilo marihuana.

Veerbootdienst tussen Aruba, Bonaire en Curaçao lijkt werkelijkheid te worden

Prijzen voor overtochten tussen eilanden moeten betaalbaar zijn

Met veerboot in iets meer dan twee uur van Aruba naar Curaçao en in een uur van Curaçao naar Bonaire


De haalbaarheidsstudie naar een veerdienst tussen Aruba, Bonaire en Curaçao is bijna afgerond en dan kan de regering een openbare aanbesteding uitschrijven voor geïnteresseerde bedrijven om een veerdienst te starten. Dat bericht de Curaçao Chronicle vandaag, maandag 9 mei 2016.

De tickets voor de veerdienst moeten wel betaalbaar zijn, zegt de Arubaanse politicus en parlementslid Andin Bikker, een van de initiatiefnemers.

Het onderzoek naar een veerverbinding tussen de drie eilanden begon afgelopen jaar en werd uitgevoerd door Ferry Research Inter Caribbean Express en werd betaald door de eilanden.

Tijdens het onderzoek zijn onder andere de randvoorwaarden voor een veerboot geïdentificeerd,  Daarnaast is een snelle ommekeer nodig op elk eiland, zegt Bikker. 'De boot moet worden gelost en geladen binnen dertig minuten.''

Een ander belangrijk aandachtspunt zijn de ticketprijzen die betaalbaar moeten zijn. 'Gedacht wordt aan een prijs van 10 dollar voor een enkele reis per persoon en 25 dollar voor een auto.'

De vaartijd tussen Aruba en Curaçao zal iets meer dan twee uur zijn en van Curaçao naar Bonaire ongeveer een uur.

Onbekende dode man gevonden in Baaimacolaweg, Willemstad (Curaçao)

Politie roept hulp bevolking in om achter identiteit dode te komen


Het stoffelijk overschot van een onbekende dode man is gistermorgen rond negen uur gevonden in de Baaimacolaweg in Willemstad. Behalve dat het onduidelijk is wie de man is, is het ook niet zeker hoe hij is omgekomen, zo bericht Paradise FM vandaag, maandag 9 mei 2016.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Een misdrijf kan de politie niet uitsluiten. Het lichaam is dan ook in beslag genomen zodat er verder onderzoek kan worden gedaan.

De politie hoopt door middel van het verspreiden van een foto te kunnen achterhalen wie de overleden man is. Mensen die denken de man te herkennen kunnen contact opnemen met de politie via 917 of anoniem via 108.

Oppositie-politici vrezen dat terugroepen Assembleeleden met nieuwe Terugroepwet onmogelijk wordt

Etnel (NPS): 'Dat is een heel vreemde zaak en ik vind het niet correct'

'Initiatiefnemers van de wet trachten de terugroeping van Sapoen en Chitan te beïnvloeden'


Het NPS-Assembleelid Patricia Etnel (NPS) vreest dat het terugroepen van parlementariërs onmogelijk wordt, als de nieuwe Terugroepwet wordt aangenomen. Met de nieuwe wet is het namelijk bijna onmogelijk om een volksvertegenwoordiger zonder zijn goedkeuring terug te roepen.Er zijn bepalingen in de wet opgenomen die parlementariërs voldoende ruimte geven om het terugroepen te voorkomen. 'Dat is een heel vreemde zaak en ik vind het niet correct', aldus Etnel vandaag, maandag 9 mei 2016, in de Ware Tijd.

Jennifer Geerlings-Simons, Carl Breeveld, Melvin Bouva, Amzad Abdoel, Stephen Tsang en Rossellie Cotino hebben een initiatiefwet ingediend om de huidige Terugroepwet te vervangen. Het wetsvoorstel wordt morgen in het parlement behandeld. In het wetsvoorstel is onder andere een artikel opgenomen, dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) verplicht om eerder ingediende terugroepingen middels de bepalingen in de nieuwe wet te behandelen.

Deze bepaling is volgens Etnel vermoedelijk in de wet opgenomen om het terugroepen van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan terug te draaien. Zij keurt dit resoluut af en betreurt het dat de Assemblee een wet die zij zelf heeft gemaakt vertrapt.

Ook collega Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur) keurt het wetsvoorstel af. Zij vindt het belangrijk dat de partijraad enige greep heeft op zijn volksvertegenwoordigers. Met invoering van dit voorstel zal die helemaal wegvallen. Zij onderstreept dat alleen politieke partijen mogen meedoen aan de verkiezingen en dat kandidaten vóór de stemdag campagne voeren met het partijprogramma. Zij vindt het dan oneerlijkm dat de partij geen handvatten heeft om maatregelen te kunnen treffen tegen volksvertegenwoordigers die het beleid van de partij doorkruisen.

Karta-Bink vermoedt, net als Etnel, dat de initiatiefnemers van de wet de terugroeping van Sapoen en Chitan willen beïnvloeden. Naast de bepaling dat terugroepen alleen met goedkeuring van de betrokken volksvertegenwoordiger kan plaatsvinden, krijgen parlementariërs in de nieuwe wet ook nog meerdere mogelijkheden om de terugroeping te stuiten.

Ambtenaren ministerie van Arbeid uit hun pand in Heerenstraat gezet door verhuurder

Eigenaar pand heeft sinds januari geen huur ontvangen van ministerie

Ministerie stelt dat huur inmiddels is overgemaakt, maar verhuurder zegt niets ontvangen te hebben


Ambtenaren van het ministerie van Arbeid zitten al ruim een week thuis. De eigenaar, die sinds januari geen huur heeft ontvangen, heeft het gebouw in de Heerenstraat dichtgetimmerd, waardoor het personeel niet naar het werk kan. Het gaat om de afdelingen Interne controle, Personeelszorg, het secretariaat van de Raad voor Coöperatiewezen en de Stichting Productieve Werkeenheden, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 9 mei 2016.

Imro Smith, hoofd van de afdeling Voorlichting van het ministerie, zegt in een reactie dat de departementsleiding het personeel van ruim 25 man heeft gevraagd thuis te blijven tot er een oplossing is gevonden.

'De huurder heeft contractbreuk gepleegd. Ik begrijp hem wel, maar hij kan het gebouw niet dichtspijkeren. We hebben niet kunnen betalen door een overmachtsituatie.' Het ministerie stelt alles administratief afgehandeld te hebben.

Smith zegt, dat van het ministerie van Financiën is vernomen, dat het geld als is overgemaakt aan de verhuurder, maar die ontkent geld te hebben ontvangen. 'We leven in een rechtsstaat. Als we niet betalen, moet hij naar de rechter stappen. Nu voert hij pressie uit op ons, wat aan de andere kant wel te begrijpen is', aldus Smith.

Jatropha plantage in Goejaba ontvangt tractor van Staatsolie Foundation

Vraag naar Jatropha zeep overtreft het aanbod


De Staatsolie Foundation heeft zaterdag een tractor overhandigd aan de Stichting Makandi voor de Jatropha plantage te Goejaba, het grootste dorp aan de Boven Suriname. Goejaba Jatropha zeep is inmiddels te verkrijgen in supermarkten en drogisterijen in Paramaribo. Maar, de vraag overtreft het aanbod. Met behulp van de nieuwe tractor zal de plantage uitgebreid worden en de productie van Jatropha olie en zeep vergroot worden, aldus Starnieuws vandaag, maandag 9 mei 2016.

Hoofdkapitein Koedemoesoe van Goejaba heeft namens de stichting de sleutels in ontvangst genomen van Wim Dwarkasing, voorzitter van het bestuur van de Staatsolie Foundation.


Dwarkasing zei, dat de Staatsolie Foundation onder de indruk is van het verzette werk, de toewijding van de gemeenschap en de resultaten die zijn geboekt met het Jatropha project. Dit project is na beoordeling positief bevonden op duurzaamheid en bevordert de werkgelegenheid. Het past volledig binnen één van de aandachtsgebieden van de Staatsolie Foundation om lokaal ondernemerschap te ondersteunen.

Het tractorproject werd ingediend in 2014 en uiteindelijk goedgekeurd voor 24.500 Amerikaanse dollar. Financiering van de aanleg van de plantage en bouw van de fabriek zijn in eerdere fasen mogelijk gemaakt door de Rotary Club Paramaribo, de Alcoa Foundation en het UNDP GEF Small Grant Program.

Het Goejaba Jatropha project werd in 2008 door de Rotary Club of Paramaribo geïnitieerd. Hoofddoelen zijn het ontwikkelen van economische activiteiten en creëren van inkomsten voor de lokale bevolking. In 2012 werd een zeepfabriek opgezet op de plantage waar de Jatropha olie en zeep worden vervaardigd. Jatropha zeep staat bekend vanwege de medicinale eigenschappen.

Ter informatie:

Gajadien (VHP) ziet overeenkomst in wijze behandeling door coalitie initiatiefvoorstel Terugroepwet en Amnestiewet

'Beide hebben als doel om te interveniëren in rechtsprocessen welke gaande zijn'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vergelijkt de acute behandeling van de ontwerpwet over gronden en procedure regels voor de terugroeping van volksvertegenwoordigers met die van de wijziging van de Amnestiewet. Beide hebben als doel om te interveniëren in rechtsprocessen welke gaande zijn, zegt Gajadien vandaag, maandag 9 mei 2016, op Starnieuws.

Bij de terugroeping van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan wil de coalitie door wetswijziging invloed uitoefenen op vonnissen in hoger beroep. Wanneer de bestaande wet wordt ingetrokken, krijgt het Hof van Justitie te maken met de nieuwe wet. Er is ook een bodemprocedure over de terugroeping in behandeling.

De wijzigingen houden onder meer in, dat de gronden voor terugroeping aangepast worden. De procedure wordt veranderd, waardoor de gronden voor terugroepen niet meer hetzelfde zijn. 'Met de wetswijziging wenst de coalitie niet alleen de situatie voor Sapoen en Chitan veilig te stellen, maar zal zij ook nog instaat zijn andere volksvertegenwoordigers om te kopen', stelt Gajadien.

Het Assembleelid hekelt het feit, dat de regering Bouterse sinds haar aantreden in 2010 stelselmatig de rechtsstaatsgedachte, dus het rechtsstatelijk handelen, in gevaar brengt. En het ergste is volgens Gajadien, dat de Assembleevoorzitter het college hierin meesluist. 'Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons laat de constitutionele bevoegdheden van het parlement verwateren tot een verlengstuk van de president', vindt Gajadien.

Dit zijn, aldus de VHP'er, dieptepunten in de 150-jarige parlementaire democratie. Gajadien roept het volk op om tegen alle handelingen die de rechtsstaat in gevaar brengen, op te komen en strijd te leveren.

Man doodgeschoten bij flat Kikkenstein in Amsterdam Zuidoost

Identiteit jonge slachtoffer nog niet bekend

(Bron foto: AT5)

Rond half zes vanochtend (Nederlandse tijd), maandag 9 mei 2016, is op straat bij de flat Kikkenstein in Amsterdam Zuidoost een nog onbekende jongeman neergeschoten. Hij wist nog gewond de eerste verdieping van de flat te halen, waar hij op de galerij werd gevonden. Meerdere hulpdiensten rukten uit om het slachtoffer te helpen, maar dat mocht niet meer baten, hij overleed ter plekke, zo berichten vanochtend onder andere de Amsterdamse zender AT5 en de Telegraaf.

Een bewoonster meldt AT5, dat er zeker acht schoten zijn gehoord. Op straat lagen meerdere hulzen en kogels. Getuigen zagen een persoon na de knallen wegrennen, maar het is volgens de politie onduidelijk of het om de dader gaat, zo bericht de Amsterdamse zender AT5.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.


De spreektaal in dit deel van Amsterdam is geen Nederlands. Vele Afrikaanse talen zijn gemeengoed, zo schrijft de Telegraaf onder andere. Velen willen niet praten over wat zij hebben gezien. Een enkeling wil toch vertellen, welke terreur de buurt vroeg in de ochtend trof. Een buurtbewoner doet zijn beklag uit irritatie. 'Dit is de zesde schietpartij hier in vijf of zes jaar. Ik vind dat niet normaal meer. Vorig jaar nog, was het ook raak. Maar, toen waren er geen slachtoffers.'
Nu werd hij om half zes opgeschrikt door harde inslagen. 'Ik dacht eerst dat iemand een prullenbak stond in te slaan. Zeven keer achter elkaar.'Zeven minuten later hoorde hij van alle kanten hulpdiensten aankomen, die het slachtoffer nog probeerden te helpen. Dat bleek kansloos. De buurtbewoner: 'Toen ben ik toch even gaan kijken. Ja, het was geen fijn gezicht. Vreselijk voor zo’n jong mens.' Samen met andere buren kon hij trouwens niet achterhalen om wie het ging. 'Niemand kent hem. We weten niet of hij hier woont.'

Regeringspartij PAR op Curaçao werkt aan wetsvoorstel schorsing veroordeeld Statenlid

Jesus-Leito (PAR): 'Het is evident, dat deel bevolking vindt dat Statenlid tot voorbeeld moet dienen'


Regeringspartij PAR is bezig met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt, om een veroordeeld Statenlid te schorsen totdat het vonnis onherroepelijk is. Dat heeft fractie- en partijleider Zita Jesus-Leito (PAR) bekendgemaakt, aldus bericht vandaag, maandag 9 mei 2016, het Antilliaans Dagblad.

Ook zal PAR vandaag samen met PAIS tijdens de Statenvergadering waarin gesproken wordt over wat te doen met een door de rechter veroordeeld Statenlid, een motie indienen. In deze motie wordt voorgesteld gebruik te maken van een regeling die in het Koninkrijk van toepassing is.

Zo is bijvoorbeeld in de staatsregeling van Sint Maarten opgenomen wat er met een veroordeeld Statenlid moet gebeuren:

Artikel 50
 • 1. Een lid van de Staten dat bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot: 

  a. een vrijheidsstraf van ten minste een jaar wegens het begaan van een misdrijf ter zake waarvan bij landsverordening is bepaald dat de rechter de ontzetting van het kiesrecht als bijkomende straf kan opleggen; 

  b. een vrijheidsstraf wegens het begaan van een misdrijf als omschreven in de artikelen 2:128, 2:129, 2:130, 2:234 tot en met 2:237, 2:344, 2:347, 2:348 tot en met 2:351, 2:353, 2:355, 2:357 tot en met 2:362 van het Wetboek van Strafrecht dan wel; 

  c. een vrijheidsstraf wegens het begaan van een misdrijf in verband met artikel 1:116 van het Wetboek van Strafrecht; verliest van rechtswege het lidmaatschap van de Staten en is niet verkiesbaar of benoembaar tot minister voor de duur van de zittende Staten. 

 • 2. Een lid van de Staten wordt van rechtswege geschorst: 

  a. indien hij zich in voorlopige hechtenis bevindt terzake van een misdrijf als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b, en c; 

  b. wanneer hij bij rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een vrijheidsstraf wegens het begaan van een misdrijf als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b, en c.

 • 3. Degene die het lidmaatschap van de Staten heeft verloren, als bedoeld in het eerste lid, wordt vervangen. Het lid van de Staten dat is geschorst, als bedoeld in het tweede lid, wordt waargenomen. Gedurende de schorsing geniet het lid van de Staten zijn bezoldiging. Degene die het geschorste Statenlid waarneemt of degene die het Statenlid dat het lidmaatschap heeft verloren vervangt, treedt af op hetzelfde tijdstip als de andere Statenleden. 

Jesus-Leito stelt, dat het evident is dat een deel van het volk van mening is dat een Statenlid tot voorbeeld moet dienen.

Om het compleet bericht te kunnen lezen klikt u hier.

Land Curaçao moet Tao achterstallige schuld betalen daterend uit 2012

Schuld heeft betrekking op productie zes info-filmpjes voor ministerie van Financiën


Het Land Curaçao moet het lokale bedrijf Tao een achterstallige schuld betalen daterend uit 2012, in de periode dat kabinet-Schotte nog in Fòrti zat, voor de productie van zes afleveringen van informatieve filmpjes, gemaakt voor en over het ministerie van Financiën. Op dat moment was George ‘Jorge’ Jamaloodin voor MFK de bewindsman van Financiën, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 9 mei 2016. 

Vijf van de zes filmpjes zijn via TeleCuraçao uitgezonden onder de titel ‘Logranan di ministerio di Finansa’ (Resultaten van het ministerie van Financiën).

Het verschuldigde bedrag moet betaald worden aan het incassobureau Blue Factor, dat namens Tao Curaçao de rechtszaak aanspande.

In het op 25 april uitgesproken vonnis (zie hieronder), wordt geen totaal verschuldigd bedrag genoemd; wel dat het Land ook de kosten voor de rechtszaak moet voldoen van ruim 6.300 gulden.

Klik hier voor het gehele artikel.


Santokhi (VHP): 'Regering creëert nog meer crisis, namelijk een crisis in de trias politica'

Oppositie fel gekant tegen behandeling initiatiefwet terugroeping 10 mei in Assemblee

Regering tracht uitvoering vonnis kwestie Sapoen/Chitan te frustreren


De oppositie zal een politieke strijd leveren tegen de wijze waarop de coalitie ter ondersteuning van de regering omgaat met de wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers. In plaats van dat de regering zich bezighoudt met de aanpak van de economische crisis, wringt zij zich in allerlei bochten om de meerderheid in het parlement op de huidige sterkte te houden, zegt VHP-leider Chandrikapersad Santokhi vandaag, maandag 9 mei 2016, in de Ware Tijd. 'Ze creëert nog meer crisis, namelijk een crisis in de trias politica.'

Hij heeft kritiek op vermeende acties vanuit de regering om uitvoering van het vonnis van de kortgedingrechter in de terugroepkwestie Sapoen/Chitan te frustreren. Santokhi vindt dat het Centraal Hoofdstembureau (CHS) het vonnis van de rechter in die zaak moet uitvoeren. 'Ze staan niet boven het recht', zegt de VHP-voorzitter.

Hij stelt, dat de meerderheid van het CHS al akkoord was gegaan met de uitvoering van het vonnis, maar er is politiek ingegrepen door tussenkomst van advocaat Irvin Kanhai.

Met de wending die deze zaak heeft genomen stelt het instituut zich 'nu heel duidelijk op als een politiek instrument van de regering om alles te doen om het vonnis niet te laten uitvoeren'. 'In deze zelfde gedragslijn moet je ook de houding van de DNA-voorzitter zien, die dan in alle haast de wijziging van de Terugroepwet op de agenda zet voor behandeling dinsdag', aldus de politicus.

Deze ontwikkelingen brengen Suriname volgens hem regelrecht naar de afgrond van de rechtsstaat en zo verworden we tot een machtsstaat. De gezamenlijke oppositie zal hiertegen strijd voeren. De oppositiepartijen zullen in dat kader de Assembleevergadering van morgen, waarin de initiatiefwet terugroeping wordt behandeld, wel bijwonen.

Santokhi merkt op, dat door die conceptwet op de agenda te plaatsen, parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons geen prioriteit geeft aan belangrijkere wetten zoals de Anti-Corruptiewet.

Wisselkoers wordt waarschijnlijk vrijgegeven

President Bouterse spreekt met cambio- houders en governor Centrale Bank


De valutaveilingen waarschijnlijk van de baan en de wisselkoers wordt vermoedelijk vrijgegeven.  Dat bericht althans vandaag, maandag 9 mei 2016, Starnieuws. De valutaveilingen hebben nog niet geleid tot stabilisatie van de koers. De Amerikaanse dollar wordt verkocht voor Srd 6,55 terwijl de officiële koers vastgesteld, door de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Srd 5,60 is. De CBvS-koers voor de euro is Srd 6,41. 

Vorige week maandag werd de laatste valutaveiling gehouden. De vraag blijft groter dan het aanbod van de CBvS. Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat in het afgelopen weekeinde president Desi Bouterse met cambiohouders en met de governor van de CBvS, Glenn Gersie, heeft gesproken over het wisselkoersbeleid. Diverse betrokkenen zijn het met elkaar eens om de koers vrij te laten, maar officiële bekendmakingen zijn nog niet gedaan.

De cambio's hadden geklaagd dat 25% 'afdrachtsplicht' van de deviezen die ze opkopen, te hoog is. Vorige week is besloten door de CBvS, dat de cambio's voortaan 15% van de deviezen die zij opgekocht hebben hoeven in te wisselen. Wanneer de koers vrijgelaten wordt, zullen de cambio's deze ook helpen ondersteunen. Cambio's mogen geen grote transacties plegen, maar dienen klanten te verwijzen naar de handelsbanken.

Het is nog niet duidelijk of dagelijks vastgesteld zal worden wat de koers van de volgende dag zal zijn.

'Evident is dat de Terugroepwet chronologisch niet goed in mekaar zit'

'In democratische rechtsstaat vonnis primair uitvoeren'


Pas na de uitvoering kan blijken of het vonnis door feitelijke, maar ook juridische omstandigheden onuitvoerbaar is. Door al het gedoe in de publiciteit wordt het juridisch kader waarbinnen deze kwestie moet worden afgerond verlegd (het wordt al een terugroep soap genoemd). 

De rechter heeft het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) veroordeeld om overeenkomstig de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers en de Kiesregeling, zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet Terugroeping, er voor zorg te dragen dat hij binnen zeven dagen na de uitspraak, bijeenkomt om volgens de in de Kiesregeling bepaalde wijze te voorzien in de opengevallen vacatures van De Nationale Assemblee (DNA), als gevolg van de terugroeping van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan als volksvertegenwoordigers van De Nationale Assemblee. Aldus het dictum van het vonnis voor wat betreft de uitvoering.

Het CHS dient binnen zeven dagen bijeen te komen, om vervolgens ingevolge de Kiesregeling te voorzien in de opengevallen vacatures. De voorgeschreven wijze van de Kiesregeling behelst de artikelen 135, 136 en 137. Krachtens artikel 137 lid 2 moet de voorzitter van het hoofdstembureau van het betrokken kiesdistrict onmiddellijk kennis geven aan de president, het OKB, het CHS wanneer een gekozene zijn verkiezing heeft aanvaard. Pas dan kan in het onderhavige geval het CHS in actie komen. Wat betekent, dat de rechter de twee hoofdstembureaus voorzitters ook in het proces lees vonnis had moeten betrekken. Hieruit blijkt al dat het vonnis onuitvoerbaar is, anders moet het CHS uit eigen beweging vaststellen, dat er een vacature bestaat en dat is niet in overeenstemming met de Kieswet.

Om dit voor de niet ingewijden en babbelaars te verduidelijken verwijs ik u naar artikel 136 welke genoemd wordt in artikel 5 lid 2 van de Terugroepwet. Artikel 136 'De gekozene geeft bij het toekomen van het afschrift een bewijs van ontvangst daarvoor af en geeft binnen veertien dagen na de dagtekening van dat bewijs schriftelijk kennis aan het hoofdstembureau van het betrokken kiesdistrict, of hij zijn verkiezing aanvaardt'. Vervolgens stelt artikel 135 van de Kiesregeling, dat de voorzitter van het CHS een afschrift van het proces-verbaal doet toekomen aan het lichaam, waarvoor de verkiezing heeft plaatsgevonden. De gekozene ontvangt onverwijld van de voorzitter een afschrift van het proces-verbaal, waaruit zijn verkiezing blijkt. Dit afschrift strekt de gekozene tot zijn geloofsbrief. Pas dan is de weg open om eventueel te worden toegelaten tot DNA.

Evident is dat de Terugroepwet chronologisch niet goed in mekaar zit en in strijd is met de Kiesregeling waardoor van achteren naar voren de betreffende artikelen moeten worden toegepast.

Tenslotte: binnen het CHS zijn meer dan zeven juristen plus een secretaris jurist werkzaam. Het is onbegrijpelijk, dat het proces-verbaal niet door het CHS zelf wordt geredigeerd. Het zou verstandig zijn dat de bijdrage van de juridische adviseur binnenshuis blijft.

Eugene van der San 
Ex-secretaris OKB en CHS

Minister Dodson: 'Dialoog de enige manier om uit het probleem te geraken'

Bewindsman deelt mening VSB-voorzitter Renten inzake ruimte voor dialoog

VSB en RaVakSur door president Bouterse uitgenodigd voor gesprek 16 mei


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is het eens met de voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Bryan Renten, dat er ruimte is voor dialoog. De VSB is het net als de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) niet eens met de eenzijdige verhoging van de energietarieven. Dit is schriftelijk kenbaar gemaakt aan president Desi Bouterse. Dit bericht Starnieuws vanochtend, maandag 9 mei 2016.

De president heeft de VSB en RaVakSur uitgenodigd voor een gesprek op 16 mei. C-47 voorzitter Robby Berenstein heeft vrijdag op een besturenvergadering van de vakcentrale een protestmanifestatie aangekondigd die plaatsvindt vrijdag 13 mei op het Kerkplein in Paramaribo. Deze protestbijeenkomst wordt onder andere ondersteund door de oppositionele partijen VHP, NPS en Pertjajah Luhur. Ook diverse organisaties uit het bedrijfsleven ondersteunen deze actie.

De VSB heeft in een verklaring te kennen gegeven, dat de ruimte voor dialoog opengehouden wordt. Deze werkgeversorganisatie dan ook doet niet mee met de manifestatie, alhoewel Berenstein vandaag nog zal trachten om de VSB over te halen om toch deel te nemen.

Dodson zegt, dat dialoog de enige manier is om uit het probleem te geraken. Hij zegt blij te zijn met de coöperatieve houding van de VSB. De bewindsman was in het buitenland toen de tweede verhoging van de stroomtarieven werd bekendgemaakt. Hij erkent, dat de wijze van bekendmaking geen schoonheidsprijs verdient. Hij zou nog een presentatie houden voor het bedrijfsleven en de vakbeweging.

Renten zei gistermiddag in het het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC, dat de mogelijkheden om te praten niet uitgeput zijn. Er is nog ruimte voor dialoog. Hij stelde, dat het bedrijfsleven het ook bijzonder zwaar heeft, maar nu de deuren sluiten voor een demonstratie - werknemers worden opgeroepen om om tien uur 's morgens het werk te verlaten -, lijdt tot nog meer verlies.

De VSB kiest ervoor om verder van gedachten te wisselen met de regering en de vakbeweging. In tripartiet verband kunnen zaken worden opgelost, waarbij het gaat om een samenhangend pakket aan maatregelen. Wanneer een zwaarwichtig besluit genomen wordt, moet de algemene ledenvergadering bijeen komen, zegt Renten. De aankondiging van de actie door C-47 was niet afgestemd met de VSB.

Atleet Biondi Misasi hoopt op een eerste Paralympische medaille voor Suriname

De 100 meter T12 en T12-verspringer hoopt bronzen plak in Rio te behalen
Verspringer Biondi Misasi is op weg naar zijn derde Paralympische Spelens in september en is er optimistisch over, dat hij de eerste Surinaamse Paralympische medaille in de wacht kan slepen. Dat bericht de officiële website van de Paralympische atleten, gevestigd in Bonn (Duitsland), zondag 8 mei 2016.

Suriname maakte zijn Paralympisch debuut tijdens de Spelen van Athene 2004 met twee atleten en tijdens de Beijing 2008 en Londen 2012 Paralympische Spelen was Misasi de enige Surinaamse deelnemer.

De slechtziend atleet wil deze keer historie schrijven voor zijn land. 'Ik geloof werkelijk dat ik brons kan halen bij het verspringen', zegt Misasi die als zevende eindigde bij het verspringen in de T13-categorie tijdens de Spelen van Londen 2012, zijn beste Paralympische optreden tot nu toe.

'De realiteit is, dat ik nog steeds ver achter lig op de beste atleten, dus een gouden of zilveren medaille behalen is nog onmogelijk voor mij, maar ik werk er hard aan om een bronzen plak te pakken.'

Cuba domineerde vier jaar geleden in Londen met Luis Felipe Gutierrez en Angel Jimenez Cabeza die respectievelijk goud en zilver wisten te behalen. 'Ik kijk op naar Luis Felipe. Hij is zo'n goede atleet!', zegt de 25-jarige Misasi.

Misasi wist zijn plaatsing voor Rio 2016 veilig te stellen na het behalen van de kwalificatie limiet in zowel de 100 meter T12 als het T12-verspringen tijdens de Toronto 2015 Parapan American Games.

'Ik voelde me heel goed tijdens de wedstrijden in Toronto. Ik herinner me vooral het verspringen, omdat ik na mijn tweede sprong geblesseerd raakte. Ik voelde pijn, maar bleef doorgaan, omdat ik mijn zinnen had gezet op deelname aan de Spelen in Rio de Janeiro. Trouwens, ik wist dat ik kans maakte om een Parapan Amerikaanse medaille te pakken, maar uiteindelijk eindigde ik op de vierde plaats.'

Rio 2016 wordt dus Misasi’s derde Paralympische Spelen. Hij brengt met plezier zijn twee eerdere ervaringen op Spelenin herinnering. 'Beijing 2008 was spectaculair. Ik was nog maar net 16 jaar toen en genoot zeer van de Spelen. Overigens had ik nooit gedacht ooit naar China te kunnen gaan.'

'Ik presteerde beter in Londen, omdat ik toen vier jaren meer ervaring had. Dat waren grandioze Spelen. En het was tijdens mijn verblijf daar, dat ik voor het eerst fish en chips heb geprobeerd te eten. En ik vond het heerlijk!'

Met nog vier maanden te gaan richting de Paralympische Spelen in Rio, stelt Misasi zich al voor hoe die nieuwe ervaring zal zijn. 'Ik denk dat dit de beste en meest competitieve Spelen ooit worden. Ik ga mijn best doen om een medaille in de wacht te spelen. Misschien kan ik dan daarna wat meer genieten en naar het strand gaan.'

Terwijl Rio 2016 nog niet eens is begonnen, kijkt Misasi al verder. 'Ik wil actief blijven tot en met de Tokyo 2010 Paralmpische Spelen. Maar, wat ik werkelijk wil is mensen in Suriname te inspireren om te gaan sporten en om te tonen dat alles mogelijk is.'

(Red. De Surinaamse Krant/Paralympic.org)

Nog steeds geen brullende leeuwen te horen en te zien in de Paramaribo Zoo

De lange weg van drie leeuwen uit een Europese dierentuin naar de Paramaribo Zoo of.... Een droom van directeur Altenberg


De eerste leeuwen waren al in 1965 in Paramaribo te zien en te horen.....


Al een paar jaren duiken nu en dan berichten op over de komst van drie leeuwen, door tussenkomst van de Rotterdamse dierentuin Diergaarde Blijdorp, naar de Paramaribo Zoo. De eerste berichten verschenen al in 2011, gevolgd door nu en dan wat sporadische nieuwsberichten in 2012, 2013 en 2014. Inmiddels is het bijna half mei 2016 en er is nog steeds geen leeuwengebrul in de enige dierentuin van Suriname te horen. 

Komen die twee leeuwinnen en die ene leeuw nog wel vanuit, waarschijnlijk, een of andere Europese dierentuin naar Suriname of lukt het de Paramaribo Zoo-directeur John Altenberg maar niet om een noodzakelijk speciaal leeuwenverblijf, financieel, van de grond te krijgen? De directeur ontving in oktober 2014 een eerste financiële injectie van 39.000 Surinaamse dollar afkomstig van een sms-actie van telecombedrijf Telesur voor de bouw van het verblijf. Het verblijf voor de leeuwen was dat jaar begroot op ruim 240.000 Surinaamse dollar. Hoe het na oktober 2014 verder is gegaan met fondsenwerving is onbekend, met uitzondering van een in mei 2015 gedane financiële toezegging van Staatsolie en Telesur, beide staatsbedrijven, van 130.000 Surinaamse dollar. Of dat geld ooit werkelijk door de dierentuin is ontvangen en zo ja, wat er mee is gedaan, is niet bekend.

Zowel de Paramaribo Zoo als Diergaarde Blijdorp weigert helaas om onduidelijke redenen, ondanks herhaald verzoek, op vragen te reageren over de al dan niet komst van de drie leeuwen en de eventuele stand van zaken met betrekking tot de bouw van een verblijf voor deze grote katachtigen.

Een cadeau van Curaçao
Het zou overigens niet voor het eerst zijn, dat er een paar heuse leeuwen zonden leven in Paramaribo. In juni 1965 werden twee jonge leeuwen van Curaçao per vliegtuig naar Paramaribo vervoerd. Ze waren een cadeau van de premier van het eiland, Efrain (Ephraïm) Jonckheer, die tijdens een bezoek aan Suriname had vernomen, dat er plannen waren voor het oprichten van een dierentuin in Paramaribo. De leeuwen overleden echter binnen korte tijd. Dat was in augustus 1968 voor toenmalig premier Ciro Domenico Kroon van Curaçao aanleiding om een jong leeuwenpaar te doneren aan premier Johan Adolf Pengel van Suriname.


Die had al sinds 1966 een dierencollectie in de tuin van zijn huis aan de Surinamestraat in de wijk Zorg en Hoop te Paramaribo. Een dierentuin kende Suriname toen nog niet. Dus liet Pengel een aantal kooien op zijn erf van zijn eigen woning aan de Surinamestraat bouwen en stopte de leeuwen daarin. Er zaten ook apen en vogels en zo werd de tuin van Pengel een heuse kleine dierentuin. Aan het begin van de jaren ’70 verhuisde de collectie van Pengel echter naar een nieuwe, echte, dierentuin in Paramaribo, de huidige Paramaribo Zoo.

De komst van drie leeuwen werd het eerst eind februari 2011 door een stafmedewerker van de dierentuin wereldkundig gemaakt. De bouw van hun verblijf en een schutting rond de dierentuin waren destijds al gepland. Voor de financiering zouden allerlei fondsenwervende activiteiten dat jaar worden georganiseerd.

Maar, bijna twee jaren later, 21 december 2012, liet directeur John Altenberg via de media weten, dat hij hoopte op financiering van het leeuwenverblijf door het bedrijfsleven. Er zat dus geen vaart achter de mogelijke komst van de leeuwen. Hij zei tevens te hopen dat met de komst van die 'Europese' leeuwen het bezoekersaantal zou gaan stijgen. ‘We hebben de toezegging van de directeur van Blijdorp, dat hij alles in het werk gaat stellen om de leeuwen te verzamelen voor ons.’

Het houden van leeuwen is geen goedkope grap....
In september 2014 scheen er echter nog steeds geen licht aan de horizon. De directeur van de dierentuin zei 18 september in de Times of Suriname, dat het geld voor een verblijf van de leeuwen er nog steeds niet was. ‘De laatste leeuwen hebben we in de jaren tachtig in onze collectie gehad en sindsdien niet meer’, zei hij. ‘De dierentuin wil graag leeuwen, maar om ze te kunnen accommoderen heb je een geschikt verblijf nodig en dat hebben we nog niet’, aldus Altenberg. De biotoop voor de leeuwen, het zoveel mogelijk nabootsen van het natuurlijke leefmilieu, kost veel geld. In dezelfde maand berichtte het Dagblad Suriname, dat tientallen jaren geleden de Zoo al beschikte over leeuwen, waarschijnlijk doelend op de twee uit Curaçao afkomstige dieren. Maar, die zouden op zeer tragische wijze om het leven zijn gekomen. De leeuwin, die uit haar kooi ontsnapte, werd in de woonbuurt waar zij terechtkwam, neergeschoten. Kort daarna overleed het mannetje, kennelijk van verdriet, nadat hij steeds weigerde te eten.
Als de nieuwe leeuwen er zijn zullen die uiteraard ook goed gevoed moeten worden en dat is geen goedkope 'grap'. ‘Het houden en voeden van de dieren kost heel veel geld’, zei Altenberg in het Dagblad Suriname, ‘maar tot nu toe is het de Zoo wel gelukt de dieren te verzorgen en is geen enkel dier van de honger overleden. Met de komst van de leeuwen, die uiteraard vlees eten, zal hulp van buiten natuurlijk altijd welkom zijn.'


Telesur en het staatsbedrijf Staatsolie deden in mei 2015 toezeggingen en overhandigden symbolisch een cheque van 130.000 Surinaamse dollar aan Altenberg voor de bouw van het leeuwenverblijf. 'Die leeuwen zijn er al, maar vertoeven nog in Europa', zei de directeur. Pas als het leeuwenverblijf klaar is, zouden de leeuwen getransporteerd worden naar Suriname. 'Leeuwen zijn een onderdeel van het thema Afrika. Gezien het feit, dat onze voorouders uit Afrika afkomstig zijn, werken we met dit thema', aldus de Zoo-directeur, die destijds verder zei alles in het werk te stellen om de leeuwen voor eind 2015 naar Suriname te halen...

Huisvesten van leeuwen vandaag de dag is onverantwoord...
De vraag die vandaag de dag gesteld kan worden, is of het – gelet op de financieel-economische situatie van het land – wel zo verstandig en verantwoord zou zijn om drie leeuwen te huisvesten in de dierentuin. Het zou niet voor het eerst zijn, dat de dierentuin problemen zou krijgen om leeuwen en andere dieren te voederen. En Altenberg heeft in het verleden niet onder stoelen of banken gestoken, dat het voederen van leeuwen geen goedkope aangelegenheid is. Misschien is het verstandiger om de drie leeuwen vooralsnog te laten waar ze zijn, ergens in Europa.

Op 16 augustus 1993 berichtte de correspondent van het Nieuwsblad van het Noorden in Paramaribo (zie hieronder), dat de toenmalige crisis ook de dierentuin trof. Met pijn en moeite lukte het de beheerder van de dierentuin toen, Vishnudath Toelsie, om voer voor de dieren te vinden. 'In het abattoir heeft hij juist een voor menselijke consumptie afgekeurde koe op de kop weten te tikken. 'Het beest is van jou, mits je voor sluitingstijd terug bent. Anders wordt het karkas in de rivier gegooid', waarschuwden de heren van het slachthuis', aldus het Nieuwsblad. 

Klik op artikel voor leesbaar exemplaar

'De afgelopen maanden zijn bosvarkens, een pauwhaan, een kalkoen, boskonijnen en schildpadden uit de dierentuin verdwenen. Met name de varkens lopen in de dierentuin rond om in noodgevallen geslacht en aan de leeuwen en tijgers gevoerd te worden.' Dat was een crisis in 1993.

Investeer eerst in vernieuwen bestaande dierenverblijven en in eigen, lokale fauna
Kortom, heden ten dage is Suriname nu niet echt de unieke biotoop en thuishaven voor drie leeuwen uit een of andere 'luxe' Europese dierentuin. De crisis die het land in zijn greep heeft gaat ongetwijfeld nog enige tijd duren zou absoluut geen prettig vooruitzicht zijn voor drie leeuwen die toch iedere dag een flinke portie vlees naar binnen zouden moeten werken.

Laat de dieren daar waar ze nu zijn en laat directeur Altenberg, met al zijn goed bedoelde plannen voor de Paramaribo Zoo, zich eerst eens meer gaan richten op de eigen fauna en op fondsenwerving voor het vernieuwen en renoveren van de diverse oude, aftandse, dierenverblijven in de dierentuin en met het naar Suriname over laten vliegen van exotische diersoorten, zoals leeuwen die veel aandacht vragen en vergen, wachten tot de Paramaribo Zoo en Suriname er echt klaar voor zijn. En dat zijn ze nu nog zeker niet.

(Red. De Surinaamse Krant, zondag 8 mei 2016)