zaterdag 14 mei 2016

'Voorbijganger'; Alphons Levens

Voorbijganger


Zijn er in ons land
nog dammers
die niet over
een eigen dambord beschikken?

Leeft deze man
die hier het hele jaar door
damborden verkoopt
echt alleen hiervan?

Alphons Levens,
14 mei 2016.

Pais-voorzitter Rosaria wil met brede coalitie richting verkiezingen 30 september op Curaçao

Rosaria zoekt samenwerking met 'gelijkdenkende politieke partijen'


Pais-leider Alex Rosaria wil met het oog op de verkiezingen van 30 september dat gelijkgezinde partijen de handen ineen gaan slaan. Rosaria lanceerde zijn voorstel donderdag tijdens een fundraisingsactiviteit van zijn partij in het Sta. Barbara Resort. Hoe deze samenwerking vorm moet gaan krijgen, liet de Pais-leider in het midden, aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 14 mei 2016.

Tijdens zijn toespraak benadrukte Rosaria het belang van het werken aan een coalitie van gelijkdenkende politieke partijen, wat hij een brede ‘coalitie’ noemde. Deze ‘coalitie’ moet gebaseerd zijn op een akkoord over enkele concrete uitgangspunten. Het gaat hierbij om het streven om de levenskwaliteit op het eiland te verbeteren, het realiseren van gelijke kansen voor iedereen en een beleid dat uitgaat van inclusion, wat inhoudt ‘het zoveel mogelijk betrekken van alle lagen van de maatschappij bij de ontwikkeling van het eiland’.

De nieuwe ‘coalitie’ moet uitgaan van een schoon bestuur van het eiland, dat uit integere en capabele bestuurders moet bestaan. Hoe deze samenwerking vorm moet krijgen, daarover kon Rosaria gisteren geen duidelijkheid verschaffen.

'Ik weet nog niet welke formule wij moeten hanteren, maar als politiek leider van Pais ben ik bereid om samen met mijn team de onderhandelingen aan te gaan om zo te komen tot een coalitie van een gelijkgezinde politieke gedachte. Het is niet onmogelijk', aldus Rosaria.

In een reactie benadrukt Rosaria dat de coalitie vóór de verkiezingen vorm zal moeten krijgen. 'Ik weet niet welke vorm dit moet gaan krijgen. Het kan variëren van iets los, tot iets dat een formeler karakter heeft. Het kan van alles worden, van een samenwerking, stembusakkoord tot een akkoord op hoofdlijnen voordat wij de verkiezingen ingaan. Daarover moeten wij het eens zien te worden. Maar je hoeft het niet met elkaar over alles eens te zijn, als je het maar over de hoofdpijnen eens bent.'

De Pais-leider stelt, dat hij voor de samenwerking een aantal partijen op het oog heeft ,maar hij wilde vanochtend niet ingaan op de vraag om welke partijen dat zou gaan. Hij stelt dat hij met een van deze partijen heeft gesproken. 'Het antwoord was niet negatief. Het is dus niet onmogelijk, denk ik.'

Het voorstel van Rosaria lijkt overeenkomsten te hebben met het voorstel van elf jaar geleden, van toenmalig PAR-leider Etienne Ys. Hij pleitte in 2005 voor een Christen-democratische alliantie in de lokale politiek om zo verdere versnippering op het eiland te voorkomen. Dit voorstel haalde het indertijd niet, omdat de partijen geen basis zagen voor de samenwerking. Onlangs betreurde Ys nog het falen van zijn initiatief.

Het is niet voor het eerst dat Rosaria tijdens een fondsenwervingsactiviteit van Pais een opmerkelijk voorstel lanceert. Vorig jaar stelde hij voor om de coalitie uit te breiden, om zo de basis van de samenwerkende partijen in de Staten te vergroten. Indertijd had hij het niet alleen over toetreding van een nieuwe partij tot de coalitie, maar ook dat de coalitie over specifieke punten met oppositiefracties zou kunnen samenwerken. Enkele maanden later trad de PAR tot de coalitie toe, juist toen de coalitie haar meerderheid verloor, omdat toenmalig Pais-lid Marilyn Moses haar steun voor fractie en regering introk.

Raad van Advies Curaçao adviseert wetsontwerp 'No Mas No More' aan te passen

Raad adviseert initiatiefnemers (Pais) ook advies in te winnen van derden


De Raad van Advies (RvA) heeft de Staten een uitgebreid advies gestuurd over de initiatiefontwerplandsverordening tijdelijk huisverbod slachtoffers van huiselijk geweld en de invoering van een meldcode (Ordenansa No Mas No More). De RvA adviseert de initiatiefnemers (Pais) middels de Statenvoorzitter om het ontwerp aan te passen en ook om advies in te winnen van derden, zoals het hof. Dit bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 14 mei 2016.

De RvA heeft het ontwerp, dat afgelopen december bij de Staten is ingediend, half januari ontvangen voor bestudering en heeft hierna het advies afgelopen woensdag bij de Staten ingediend.

Met het wetsontwerp wordt beoogd om een wettelijke maatregel in te voeren waarbij, kort gezegd, aan de pleger van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd. Dat geldt ook wanneer er een ernstig vermoeden bestaat dat een persoon huiselijk geweld zal plegen. Het doel hiervan is om het slachtoffer te beschermen, maar ook om de pleger zover te krijgen dat hij de noodzakelijke hulp van deskundigen aanvaardt.

Gaat u naar hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Man (40) verdrinkt in Coropinakreek in Para

Slachtoffer is geborgen, toedracht verdrinking nog niet bekend


De 40-jarige Dewkoemar N. is vandaag, zaterdag 14 mei 2016, verdronken in de Coropinakreek in de omgeving van de Kinderboerderij, in het district Para. De politie van Zanderij is belast met het onderzoek.

Het lichaam is inmiddels geborgen. De ingeschakelde arts heeft dood door verdrinking vastgesteld.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat het lichaam in beslag is genomen voor verder onderzoek. De toedracht van de verdrinking is nog niet bekend.

Informatieve sessie door OM Curaçao over dumpen afval in de mondi

Nieuwe regelgeving in nieuwe Landsverordening Openbare Orde


Officier van Justitie Guillano Schoop van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao heeft deze week een informatieve sessie gehouden voor het personeel van de Milieudienst van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Onderwerp van gesprek was het opmaken van oproepingsprocessen-verbaal in verband met de nieuwe wetgeving Openbare Orde, zo bericht het OM vandaag, zaterdag 14 mei 2016.

In de nieuwe wetgeving Landsverordening Openbare Orde zijn nieuwe regels opgenomen voor onder andere het dumpen van vuil in de mondi e langs de kant van de weg. 

Bij de informatieve sessie waren behalve de Milieudienst, ook aanwezig ambtenaren van Selikor, Fundashon Korsou Limpi i Bunita en vertegenwoordigers van de politie. 


Binnenkort start het ministerie van GMN met een informatieve campagne om de burgers bekend te maken met de nieuwe wetgeving en de bekendmaking over de boetes die zullen worden uitgeschreven in verband het dumpen van vuil en vuilnis.

Telesur wil glasvezelnetwerk in distributienetwerk EBS ophangen en stapt af van ondergrondse aanleg

Telecombedrijf in overleg met EBS over hoe project uit te voeren


Het is sneller en goedkoper. Daarom wil Telesur zijn glasvezelnetwerk ophangen in het distributienetwerk (zie foto - Bron: eigen foto Red. De Surinaamse Krant) van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS. Partijen zijn aan het onderzoeken hoe dit project moet worden uitgevoerd. Daarmee stapt de telecomprovider af van het eerdere voornemen om de lijnen voor meer dataverkeer ondergronds te doen lopen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 14 mei 2016.

De Ware Tijd bericht te hebben vernomen, dat de zaak in feite rond is en dat nu wordt nagegaan hoe het initiatief in de praktijk moet werken. De komende week hopen deskundigen oplossingen op tafel te kunnen leggen. Wanneer het project moet starten is nog onduidelijk, maar het moet wel op korte termijn van start gaan.

Bij geen van beide bedrijven bleek overigens de bereidheid om over het project te praten erg groot.
In elk geval blijken deskundigen blij te zijn met wat zij horen. Rahit Doekhie, voorzitter van de E-government commissie van de overheid, zegt dat dit vroeger niet mogelijk was. 'Glasvezelkabels waren niet flexibel. Nu heb je flex fiber die de kabel erg flexibel maakt en het in de lucht ophangen mogelijk maakt.'

Hij rekent uit, dat als de kabel niet meer ondergronds hoeft, het in een gebied drie tot vier keer sneller kan worden aangelegd. 'Het enige wat ik mij afvraag is hoe men om zal gaan met de palen die zo vaak kapot worden gereden.'
Doekhie meent dat de lang verwachte landelijke breedband capaciteit goed is voor de economie. In die stelling vindt hij ondersteuning bij ICT-provider Span Makandra. Directeur Vincent Kensmil zegt dat hoe eerder breedbandverbindingen overal mogelijk zijn, des te beter dat is. 'Zolang de kwaliteit beter en het tarief goedkoper is, is het een voordeel.'

VES-voorzitter Ramautarsing: 'Tijd van eenzijdig zaken opleggen is al lang voorbij'

'Aankondiging president aanhouding stroom noodkreet om te voorkomen dat maatschappelijke onrust ontstaat'


Winston Ramautarsing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), vindt het jammer, dat president Desi Bouterse ervoor gekozen heeft om de energietarieven in eerste instantie eenzijdig op te legen aan de samenleving, zonder met haar partners af te stemmen. 'Dit, terwijl wij praten over consultaties, meedoen, meedenken en meebeslissen.'

In tweede instantie blijkt in de praktijk, dat wanneer er tegendruk komt vanuit de samenleving, het terugdraaien van de energietarieven wel mogelijk is.

'Het is jammer. Het is laat, maar niet te laat om goed te praten, over hoe wij de energiesector willen herstructureren, hoe de lasten te verdelen over consumenten en producenten, hoge inkomens en lage inkomens. Daar zijn instituten als de Sociaal Economische Raad voor', stelt de VES-voorzitter.

De aankondiging van de president over de aanhouding van de energietarieven is volgens Ramautarsing een noodkreet om te voorkomen, dat er maatschappelijke onrust ontstaat. 'Ik denk dat de president op tijd heeft ingegrepen. Het was een noodzakelijke stap. Die tijd van eenzijdig dingen opleggen is al lang voorbij', aldus Ramautarsing.

Raymond Sapoen neemt uitnodiging Pertjajah Luhur voor massameeting te Wanica niet aan

'Met uitnodiging probeert Somohardjo zijn achterban weer te misleiden'


'HVB betreurt dat Somohardjo zich bedient belachelijke en clowneske methode Pertjajah Luhur onwaardig'


De stuurgroep van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) heeft besloten de uitnodiging van Pertjajah Luhur (PL) aan Raymond Sapoen om een massameeting te Dessa in Wanica te negeren. De PL heeft per deurwaardersexploot Sapoen uitgenodigd voor de bijeenkomst morgen. Daar zou hij in de gelegenheid worden gesteld de leden te bedanken, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 14 mei 2016.

De HVB vindt, dat met de uitnodiging aan Sapoen, PL-voorzitter Paul Somohardjo zijn achterban voor de zoveelste maal probeert te misleiden. De HVB stelt, dat Sapoen en Diepakkoemar Chitan volwaardig lid zijn van De Nationale Assemblee en voor vijf jaren verkozen als resultaat van de algemene, geheime en vrije verkiezingen in Suriname. De HVB betreurt het verder, dat partijvoorzitter Somohardjo zich bedient van deze belachelijke en clowneske methode die de Pertjajah Luhur onwaardig is, zegt secretaris Vergillio Rebin van de HVB.

'Het meest opvallende in de uitnodiging is, dat niet eens is vermeld waarvoor de heer Sapoen de leden zou moeten bedanken. Dat staat in de onvolledige brief niet aangegeven. Als er een reden zou zijn waarom de heer Sapoen de leden zou willen bedanken, dat is het voor het feit dat zij in toenemende mate inzien dat de partijvoorzitter de organisatie naar een heilloze toekomst leidt', aldus de HVB.

Sapoen zal elke uitnodiging van de PL aanvaarden als deze gericht is op verheffing en herstel van de ernstige breuk die is ontstaan binnen de partij en in geen geval ingaan op een uitnodiging die bedoeld is om het geknakte ego van de partijvoorzitter op te vijzelen.

Met de structuren van het district Wanica is dagelijks contact en zondag 29 mei zal Sapoen zelf de achterban bedanken voor het in hem gesteld vertrouwen. 'Dat zal gebeuren in een meeting die niet gericht is op het polariseren, maar onder andere op het inlichten en gereedmaken van de achterban voor de uitdagingen waar onze samenleving voor staat', zo laat de HVB weten.

Vrouw licht winkeleigenaren op met zogenoemde rekeningbonnen

42-Jarige vrouw neemt goederen op rekening met echte en valse bonnen, maar betaalt vervolgens nooit

Rekeninghouders door vrouw met dood bedreigd


De politie van Flora, Paramaribo, heeft afgelopen woensdag de 42-jarige vrouw M.K. aangehouden. Diverse personen hebben de afgelopen tijd aangifte tegen haar gedaan wegens oplichting en bedreiging, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 14 mei 2016.

Zij heeft sinds december 2015 bij diverse rekeninghouders bonnen van een winkelzaak genomen. K.  nam goederen op rekening met zowel originele als vervalste bonnen. Als rekeninghouders haar opriepen voor de betalingen verscheen zij echter nooit. Ze hield de mensen steeds een ander verhaal voor en bedreigde enkelen zelfs met de dood. Redenen genoeg voor benadeelden om aangifte tegen haar te doen.

Na te zijn opgespoord kon ze op 11 mei door agenten worden aangehouden op haar werkplek. De vrouw heeft bekend de strafbare feiten te hebben gepleegd.

K. is voorgeleid aan een hulpofficier van Justitie en na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is ze in verzekering gesteld.

CHS betekent proces-verbaal ter uitvoering Kort Gedingvonnis aan ministerie van Binnenlandse Zaken

Proces-verbaal niet bezorgd bij hoofdstem- bureau Wanica en Saramacca


Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) heeft het proces-verbaal ter uitvoering van het vonnis van de Kantonrechter betekend aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Starnieuws bericht vanochtend, zaterdag 14 mei 2016, te hebben vernomen, dat het document niet is bezorgd bij het hoofdstembureau van Wanica en Saramacca. Raymond Sapoen is in Wanica en Diepakkoemar Chitan in Saramacca gekozen. Het is nog niet duidelijk wat het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat belast is met de organisatie van de verkiezingen, gedaan heeft met het proces-verbaal.

Eerder beweerde CHS-advocaat Irvin Kanhai, dat het vonnis niet uitvoerbaar is. In deze geest heeft het CHS gehandeld, nadat het opgedragen werd door de rechter om te voorzien in de vacature op basis van wettelijke regelingen.

Er is een wel een proces-verbaal opgemaakt waarin gesteld wordt, dat het CHS bijeen is gekomen om uitvoering te geven aan het vonnis van de Kantonrechter. In het proces-verbaal wordt ook in overweging genomen, dat er nog rechtszaken gaande zijn inzake de rechtsgeldige terugroeping van Sapoen en Chitan. De zaken lopen in bodemprocedure en hoger beroep.

In het proces-verbaal gaat het CHS niet concreet in op de vacatures die ontstaan zijn door de terugroeping van Sapoen en Chitan. Starnieuws schrijft verder vernomen te hebben, dat op de zitting van het CHS aanwezig waren voorzitter Eugene Merkus, Maya Manohar (plaatsvervangend voorzitter) en de leden Elviera Sandie, Ricardo Vreden, Dennis Menso, Luciano Mentowikromo, Delano Landvreugd en Robby Raghoe.
Afwezig waren Raymond Landburg, Joan Nibte, Anuska Ramdhani en Steven Vrieze.

Geruchten over veiling bordeel Campo Alegere op Curaçao hinderen verkoop

'De minister roept al twee jaar dat er een veiling komt, maar daar is geen reden meer voor'


De geruchten over een veiling van bordeel Campo Alegre zorgen ervoor dat potentiële kopers hun beslissing uitstellen. Dat zegt Marlon Regales van exploitant Rectour vanochtend, zaterdag 14 mei 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Gisteren zei minister van Justitie Nelson Navarro in de Vigilante, dat een notaris bijna klaar is met het opstellen van de condities waaronder de openbare verkoop van het bordeel moet plaatsvinden.

'De minister roept al twee jaar dat er een veiling komt. Maar. daar is geen reden meer voor. We hebben de schuld aan het Openbaar Ministerie deels afbetaald en voor het restant een regeling getroffen. We moeten elke maand ongeveer 50.000 gulden betalen. Dat willen we ook, maar het is onduidelijk hoe en aan wie.'

Ga naar hier voor de rest van dit bericht.

Medische evacuatie door Kustwacht Curaçao en Citro vanaf boorschip

Bemanningslid onwel geworden


De Kustwacht heeft afgelopen donderdag samen met Citro (Citizens Rescue Organization) een medische evacuatie (zie foto - Bron: Kustwacht) uitgevoerd vanuit het boorschip Deep Sea Metro II (zie foto onderaan). Dat bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 14 mei 2016.

Een bemanningslid was onwel geworden, kon zich niet meer bewegen en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Het boorschip lag op dat moment voor anker ter hoogte van Boka St. Michiel.

De melding kwam binnen bij de centrale van de Kustwacht, waarna Citro werd ingeschakeld en een arts van Citro naar het boorschip werd gebracht. Bij aankomst ging de arts aan boord en werd de patiënt na de diagnose op een brancard gelegd. Gezien zijn medische staat konden er aan boord geen medische handelingen worden verricht. Met een kraan werd de brancard aan boord van de SuperRhib gehesen, die naar de wal voer waar de ambulancedienst paraat stond.

Venezolaanse president Maduro roept noodtoestand uit voor 60 dagen

Maduro vermoedt dat OPEC-landen en VS hem af willen zetten

(Bron foto: Twitter/Maduro)
Maatregelen zijn genomen om aanval uit ander land af te slaan...

 
De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft de noodtoestand uitgeroepen voor een periode van zestig dagen. Dit doet hij, omdat volgens hem de OPEC-landen en de Verenigde Staten bezig zijn om hem af te zetten. De noodtoestand werd  gisteren door Maduro uitgeroepen op de nationale televisie (zie hieronder). De huidige president zei dat er de 'nodige maatregelen' worden getroffen om een aanval uit een ander land af te slaan. Dit berichten vandaag, zaterdag 14 mei 2016, vele internationale media waaronder het persbureau Reuters en nu.nl.

'Washington is op verzoek van het Venezolaanse fascistische rechtse beweging bezig met maatregelen', aldus Maduro. De rechtse partijen van Venezuela zijn volgens hem geïnspireerd door de schorsing van presidente Dilma Rousseff in Brazilië.


'De staatsgreep in Brazilië is een gevaarlijk en slecht voorteken voor de toekomstige stabiliteit en vrede op het continent', klaagde Maduro in een eerdere speech. 'Ik weet dat ze nu achter Venezuela aangaan.'

De Verenigde Staten lieten gisteren weten bezorgd te zijn over de economische en politieke situatie in Venezuela. De autoriteiten verwachten niet dat Maduro het einde van zijn termijn, na de verkiezingen van eind 2018, gaat halen.


In januari riep Maduro nog een economische noodtoestand uit. Toen gaf hij als reden dat er 'een economische oorlog tegen Venezuela wordt gevoerd door rechtse en internationale kringen'.

Hij staat er inmiddels om bekend, wanneer zaken in zijn land niet goed gaan, snel op de proppen te komen met over het algemeen ongefundeerde opmerkingen over activiteiten van de VS en andere vijandige landen achter de schermen. In vele televisietoespraken slaat hij dan ook wild om zich heen om de aandacht af te leiden van zaken waar het echt in Venezuela om gaat, de financieel-economische problemen.

Maduro staat onder hevige druk in het land. Het land kent schrijnende tekorten aan eerste levensbenodigdheden en voedsel. Ook is er veel stroomuitval in het Zuid-Amerikaanse land en mogen ambtenaren nog maar twee dagen per week werken.

Eerder haalde de oppositie bijna twee miljoen handtekeningen op om een referendum mogelijk te maken over de positie van Maduro.

(Red. De Surinaamse Krant/nu.nl/Reuters)

Spin Anansi opgenomen nu Cultureel Erfgoed in Nederland

Verhalen over Surinaamse spin opgenomen in Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed


De verhalen over de spin Anansi zijn opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De Caribische verteltraditie heeft zijn wortels in het slavernijverleden. De verhalen over Anansi worden al eeuwen verteld in West-Afrika. Door de slavenhandel verspreidden ze zich tot Suriname en de Antillen. Door de naoorlogse migratie kwamen ze ook in Nederland terecht, zo bericht de NOS vandaag, zaterdag 14 mei 2016.

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed zegt dat de verhalen een positieve connotatie kennen ondanks het donkere verleden. Ze 'dragen bij aan het versterken van de bewustwording en trots over afkomst en cultuur'.


Het hoofdpersonage is een gewiekste spin die graag andere dieren beet mag nemen. Anansi is een ambivalente figuur, een trickster, die ook geregeld zijn eigen vrouw of kinderen benadeelt.
In de tijd van de slavernij konden de vertellers de verhalen ook gebruiken om de plantagehouders voor schut te zetten. Nederlanders hadden niet door dat ze in de sprookjes als kikkers belachelijk gemaakt werden.

De verhalen werden vroeger van ouder op kind doorgegeven, maar tegenwoordig ook via theatervoorstellingen, scholen en bibliotheken. Een van de bekendste boeken over Anansi werd geschreven door de Surinaamse oud-president Johan Ferrier.

Anansi-verhalen zijn een exotische toevoeging aan de erfgoedlijst, omdat die bijna allemaal een Europese oorsprong hebben: de poaskearls in Ootmarsum, het Brabants worstenbroodje of de Limburgse schuttersfeesten.

Van de 93 tradities hebben er zes een multiculturele achtergrond, zoals de Surinaamse klederdrachten koto en angisa en de tambú-trommels van de Antillen. 

De niet-westerse tradities in de lijst
Indische rijsttafel Indonesië

Marroncultuur Suriname

AnansiSuriname

Angisa en koto Suriname

Hennakunst Turkije, Marokko

Tambú Antillen


De toevoeging van de Anansi-verhalen aan de erfgoedlijst wordt later vandaag gevierd bij de nieuwe Anansi-boom in het Openlucht Museum in Arnhem. Twintig verhalenvertellers houden daar de komende tijd de verhalen levend voor de bezoekers.

Bouva (NDP): 'Wij hebben ontevreden jongeren die op ons gestemd hebben onder controle'...

'Wij geven de garantie dat het beloofde beleid zal worden uitgevoerd'


Hoewel de NDP zich bewust is van de grote ontevredenheid onder bijna alle lagen van de bevolking, heeft zij ontevreden jongeren die op haar gestemd hebben onder controle. Ze vreest niet dat deze groep door ongeloof in het beleid van de NDP-regering afstand zal doen van de partij. Die overtuiging heeft althans NDP-parlementariër Melvin Bouva

'Ook ik ben ontevreden en ik wil dat het beter gaat met het land. We hebben het recht om ontevreden te zijn, maar het geloof is er', aldus Bouva vandaag, zaterdag 14 mei 2016, in de Ware Tijd.

Bouva stelt, dat ondanks dat er mensen zijn die klagen over het beleid, ze de regering toch bemoedigt om het beste ervan te maken. 'Dat is http://www.de-surinaamse-krant.com/2016/05/twee-heldere-eisen-in-petitie-vakbonds.htmlwat ik hoor wanneer mensen mij benaderen.'

De NDP heeft zich tijdens haar verkiezingscampagnes veel gericht op de jonge massa. Een peiling van LC Media en de Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond vóór de laatst gehouden verkiezingen, wees uit dat ruim 45 procent van de jonge kiezers op de NDP zou stemmen. Het peilingsbureau stelde toen ook, dat de campagne van de NDP en haar voorzitter 'steeds meer invloed heeft' op deze groep. Ook in het parlement heeft de partij veel jonge volksvertegenwoordigers.

Bouva zegt, dat deze groep niet zomaar op de NDP heeft gestemd, maar op basis van vertrouwen. Hij vindt het daarom belangrijk, dat zij daaraan blijft vasthouden. 'Het is een uitdaging om te midden van de crisis waarin we nu verkeren de koers vast te houden, maar wij geven de garantie dat het beloofde beleid zal worden uitgevoerd.'

Twee heldere eisen in petitie vakbonds- en bedrijfslevenorganisaties aan president Bouterse

Organisaties eisen terugdraaien verhoging stroomtarieven en afwijzing lening bij IMFIn een gistermiddag door vier vakbonds- en twee bedrijfslevenorganisaties - na een protestmanifestatie op het Kerkplein in Paramaribo - aan president Desi Bouterse, via de directeur van zijn kabinet Eugene van der San bij afwezigheid van Bouterse, aangebonden petitie zijn twee heldere eisen gesteld. De per 1 mei aangekondigde tariefsverhoging van elektriciteit moet direct teruggedraaid worden en de regering moet niet in zee gaan met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit bericht Starnieuws vanochtend, zaterdag 14 mei 2016.

Inmiddels heeft de regering de voorwaarden van het IMF voor ondersteuning geaccepteerd. Hiervoor zal 478 miljoen Amerikaanse dollar betalingsbalanssteun worden gegeven aan de Centrale Bank van Suriname. De IMF-leiding moet echter nog formeel een besluit nemen over ondersteuning van het urgentieprogramma van Suriname, dat nog niet is gepresenteerd aan de samenleving. Het IMF zou gisteren overigens beslissen of zij definitief Suriname gaat steunen met een forse lening, maar tot nu toe is het stil gebleven vanuit de burelen van het IMF in Washington (VS).

De vakbondsorganisaties C-47, FAL (Federatie van Agrariërs en Landarbeiders), PWO (Progressieve Werknemers Organisatie) en de BvL (Bond van Leraren) en van het bedrijfsleven de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS) en de Tourism Union Republic of Suriname (TOURS) wijzen op de gevolgen van de stroomverhoging. Deze hebben volgens hen negatieve gevolgen op de werkgelegenheid. Talrijke bedrijven zijn reeds gedwongen om hun deuren te sluiten, waardoor velen hun baan hebben verloren of vrezen brodeloos te zullen worden.


De organisaties stellen in hun petitie, door de onstabiele wisselkoersen de koopkracht van de werkers en van de burgers naar onacceptabele niveaus zijn afgenomen. Dit koopkrachtdaling komt volgens hen door de grootscheepse monetaire financiering die in september 2015 manifest werd en door de devaluatie van de SRD op 18 november vorig jaar.

In de petitie wordt verder gesteld, dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, heeft aangegeven dat de tariefaanpassing in drie fasen zal plaatsvinden, zoals het scenario van het IMF voorschrijft. Dit moet plaatsvinden tussen 1 mei 2016 tot 1 januari 2017.

De verhoging die al ingegaan was op 1 mei is voorlopig aangehouden door de president. De ondertekenaars van de petitie benadrukken, dat onder geen beding akkoord zal worden gegaan met zo'n tariefaanpassing, omdat die eenzijdig werd doorgevoerd door de regering. Daarenboven is er geen transparantie in de financiële hervorming van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS.

De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) is voor maandag uitgenodigd door de president voor een gesprek. Dit onderhoud zou samen met de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven (VSB) plaatsvinden. Bouterse had achter de VSB donderdag uitgenodigd en afgelopen dinsdag had een regeringsdelegatie ook een onderhoud met het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Na het gesprek met de VSB besloot de president donderdagmiddag om de verhoging voor enkele weken aan te houden. De Sociaal Economische Raad en het Tripartiet Overleg zullen betrokken worden bij deze kwestie.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Girjasing (VHP): 'Actie van Herrenberg toont aan hoe men binnen NDP ontspoord is'

'Dankzij verbroederingspolitiek Lachman is Herrenberg naar school gegaan'


'Herrenberg moet weten, dat niet hij alleen politiek heeft gestudeerd, maar ook wij het hebben gedaan. Ook wij hebben ervaren hoe de NDP is', aldus VHP-politicus Shailendra Girjasing vrijdag 13 mei 2016 in het Dagblad Suriname, naar aanleiding van de spoedlezing van Henk Herrenberg woensdagmiddag die de ‘coup der hindoestanen’ in herinnering bracht. De NDP heeft in haar historisch bestaan, bij monde van Girjasing ‘een grote puinhoop gemaakt van Suriname’. ‘Dat was te merken vanaf de periode van de revolutie.’

‘In de politieke wetenschap is het zo, dat wanneer een partij met zijn rug tegen de muur staat en geen kant op kan gaan, zij het volk in de war tracht te brengen/of op de emoties van het volk tracht in te spelen. Die twee zaken zijn godsdienst en etniciteit.’ De NDP heeft volgens Girjasing keer op keer deze instrumenten in de gemeenschap gegooid, wat niet heeft mogen baten.

De actie van Herrenberg is naar zijn mening dus duidelijk een reactie van hoe men in het kamp van de NDP helemaal ontspoord is. Vandaar men nu op de etnische toer gaat, wat volgens Girjasing een heel gevaarlijke situatie kan vormen.

'Vaak genoeg zijn er vanuit de NDP-kringen beschuldigingen geuit naar Surinamers van hindoestaanse afkomst. En toch zie je niemand binnen de gelederen van de NDP zijn mond open maken. Men moet dat ding van ka kare ka kare van Bouterse ook niet vergeten. Vandaag aan de dag wordt de hindoestaan tot zondebok gemaakt, terwijl men weet dat er straks een protestdemonstratie is. Bouterse weet dat hij van dit land een puinhoop heeft gemaakt. Het volk pinaart nu en juist op dit moment gaat men het gooien op het etnische.'

Deze ‘grappenmakerij’, zoals Grjasing het noemt, moet Herrenberg vertellen aan de achterban van de NDP, die andere redenen heeft om achter de NDP te staan, maar niet aan de Surinamers.

'Wij leven in een multi-etnische samenleving. Wij zijn daarin gebleven. Dankzij de verbroederingspolitiek van Lachman is Herrenberg tenminste een keer naar school gegaan.
Herenberg heeft vóór de verkiezingen van 1980 in Verenigde Democratische Partijen (VDP)- verband, Lachman op zijn knieën verzocht om samen te werken. Toen kwam de coup en de verkiezingen gingen niet door, maar de hindoestaan is dus wel goed wanneer men in nood zit.
Laten wij hopen dat het gros van de NDP er niet in trapt.'

Vier maanden cel voor naar Suriname vertrokken thuiszorgmedewerkster (47) na dood suikerpatiënt

Vrouw krijgt ook voor periode van vijf jaar beroepsverbod opgelegd

Onbekend is of de vrouw nu in zorgsector Suriname werkzaam is


Een zelfstandig werkende thuiszorgmedewerkster (47) heeft zes maanden celstraf gekregen, waarvan twee voorwaardelijk, en een beroepsverbod van vijf jaar voor het geven van verkeerde zorg aan een suikerpatiënt. Door die verkeerde zorg overleed de patiënt, dat bericht het Openbaar Amsterdam vrijdag 13 mei 2016. Tegen de vrouw had het Openbaar Ministerie (OM) Amsterdam eind april een boete van 5.000 euro geëist, een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een beroepsverbod voor de duur van twee jaar.

Volgens de rechtbank in Amsterdam spoot de verzorgster op 11 januari 2012 het slachtoffer insuline in terwijl die een gevaarlijke lage bloedglucosewaarde had. Zonder verdere behandeling kan dit levensgevaarlijk zijn. Dat bleek ook in dit geval. De suikerpatiënt was niet meer aanspreekbaar toen de verzorgster de woning verliet.De veroordeelde vrouw vond het volgens de rechtbank niet nodig een arts of ambulance in te schakelen.

De thuiszorgmedewerkster heeft één keer met de politie gesproken en is daarna naar Suriname vertrokken. Niet bekend is of zij op dit moment in Suriname in de zorgsector werkzaam is.

Ze is niet op de rechtszaak tegen haar verschenen en heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor haar handelen genomen, aldus de rechters.

(Red. De Surinaamse Krant/OM Amsterdam)