zondag 15 mei 2016

Den Blauwvinger: Het wispelturig gedrag van een keurig parlementslid

COLUMN: Breeveld (DOE) lijkt zich buiten coalitie geplaatst te hebben

Sociaal parlementslid toont nog wel eens onberekenbaar politiek gedrag


DOE-voorzitter en -Assembleelid Carl Breeveld baarde weer eens opzien door zich op 10 mei plotseling terug te trekken als een van de initiatiefnemers in de coalitie in De Nationale Assemblee van een nieuwe Terugroepwet, nota bene op de dag dat de ontwerpwet in het parlement zou worden behandeld. 'Wij gaan niet mee in een politieke machtsstrijd als DOE-fractie. Wij hebben gezegd, wij willen wel de Terugroepwet wijzigen, maar wij gaan niet ervoor om de Terugroepwet te laten voor wat het is. Maar, wat wij zeggen is, dit nu niet het moment is om de Terugroepwet te behandelen', sprak de ervaren politicus.

Hij zei verder, dat hij tijdens de laatste huishoudelijke vergadering heel duidelijk al had aangegeven, dat voor DOE de Anti-Corruptiewet belangrijker is op dit moment. Die staat boven de Terugroepwet. Met zijn actie heeft hij zich feitelijk onmogelijk gemaakt binnen de coalitie en fractievoorzitters in de oppositie waren er dan ook als de kippen bij om Breeveld te vragen zich bij hen te voegen. Vanzelfsprekend en logisch en Breeveld zou daar ook verstandig aan doen, wil hij niet nog meer aan geloofwaardigheid inboeten.

Volstrekt belachelijk en ongeloofwaardig
Door zich als mede-initiatiefnemer van een nieuwe controversiële Terugroepwet op de dag van de behandeling ervan terug te trekken heeft Breeveld zichzelf volstrekt belachelijk en ongeloofwaardig gemaakt. Het lijkt overigens gewoonte zijn geworden van Breeveld om onder maatschappelijke en oppositionele druk zijn hakken over de sloot te trekken, zoals hij ook deed toen hij op de valreep toch niet vertrok naar Zambia om deel te nemen aan een bijeenkomst van de Inter Parlementaire Unie. En was het ook niet Breeveld op 4 april 2012 die verstek liet gaan bij de stemming van een andere controversiële gewijzigde wet, de Amnestiewet? Nee, hij zou het geven van lessen ergens op Hawaii belangrijker hebben gevonden dan een stem tegen die wet.

Het Breeveld-Zambia debacle
Even terug naar die Zambia-reis. Breeveld zou media maart een vergadering van de Inter Parlementaire Unie in Lusaka, Zambia, bijwonen. Hij zou samen met zijn collega van de VHP, Asiskumar Gajadien, een paar dagen later vertrekken dan Melvin Bouva (NDP), die 13 maart samen met Rossellie Cotino (NDP) en Dinotha Vorswijk (ABOP) al was afgereisd. Maar, toen media over de reis van Bouva en zijn collega's berichtten kwam er veel kritiek uit de samenleving los op het dure uitstapje, vooral omdat Suriname in een financieel-economisch ernstige situatie verkeert. Er was simpelweg geen begrip. Dat deed Gajadien op 15 maart besluiten om toch maar niet te gaan en vervolgens maakte ook Breeveld een paar uur later bekend, dat hij afzag van de trip. Duidelijk was, dat beide heren onder druk van de publieke verontwaardiging besloten hadden om in Suriname te blijven en niet vanwege welke andere reden dan ook.

De DOE-voorzitter kwam met onderstaande verklaring op de proppen om zijn beslissing te rechtvaardigen:

‘De deelname aan de vergadering van de Inter Parliamentary Union (IPU) is een parlementair besluit van ongeveer een maand geleden. Als lid van het parlement sta ik dan ook achter dit besluit. Het gehele parlement is van dit besluit op de hoogte en het lijkt me vreemd wanneer er leden zijn die aangeven dat zij hiervan niet wisten.'
(...)
Na ampele overwegingen heb ik echter besloten niet meer af te reizen naar Zambia. De ontwikkelingen in ons land, die ook mij bezighouden, waarbij ik mij vanuit de DOE-fractie voor verbetering blijf inzetten, hebben tot dit besluit bijgedragen.'

Overigens, na terugkomst van de drie Zambia-gangers heeft de bevolking niets, geen woord, van ze vernomen of hun aanwezigheid bij de bijeenkomst van de Inter Parlementaire Unie in Lusaka ook maar iets heeft opgeleverd voor Suriname, dan slechts een paar mooie persoonlijke vakantiedagen voor Melvin, Rossellie en Dinotha in het Afrikaanse Zambia...., op kosten van de Surinaamse staat en de belastingbetalers...

Les geven op Hawaii toch belangrijker dan stem uitbrengen tegen gewijzigde Amnestiewet
Het is een gewone gang van zaken voor Breeveld om, na het nemen van controversiële beslissingen met excuus-verklaringen te komen, zoals hij ook deed na 4 april 2012 toen hij niet aanwezig was bij de stemming in het parlement over de geruchtmakende gewijzigde Amnestiewet. De wijziging van de Amnestiewet van 1989, afgekondigd in 1992, werd met 28 stemmen vóór en 12 tegen tegen half elf de avond van de 4e april 2012 aangenomen.
Overigens had DOE in een op 22 maart 2012 uitgebrachte verklaring laten weten, 'verrast' te zijn 'door de haast die gepaard gaat met de indiening van de initiatief Amnestiewet bij De Nationale Assemblee en zijn van mening dat hiervoor voldoende tijd genomen moet worden. Het gaat immers om een kwestie die grote impact zal hebben op hoe Surinamers en anderen zullen oordelen over de beleving van het Recht in Suriname. (…) Wij adviseren daarom, dat het proces zijn beloop moet hebben, er daarna een waarheidscommissie wordt ingesteld en dat de kwestie amnestie dan aan de orde komt.
DOE kan zich dus niet terugvinden in deze initiatiefwet, wij zullen de Surinaamse bevolking op de hoogte houden van alle verwikkelingen rond deze kwestie en ons blijven inzetten om het belang van onze natie te behartigen.'

Uit die verklaring zou geconcludeerd kunnen worden, dat indien Breeveld op 4 april 2012 wel aanwezig was geweest, hij tegen zou hebben gestemd...... Maar, hij was ergens op Hawaii, lessen aan het verzorgen.


Een paar jaar later, op 18 februari 2014, beweerde hij In het actualiteitenprogramma Kal Aaj Aur Kal van RBN (Rapar Broadcasting Network ) het verzorgen van die lessen niet meer te kunnen hebben afgezegd. Hij zei toen verder onder andere:

'We hebben toen alle moeite gedaan om de commissie die de wijziging voorbereidde, uit te leggen dat het een heilloze weg was die zij ingingen. Ik vind het kwaadwillig als mensen andere dingen vertellen over mij. We hebben aan de leden van de commissie gezegd dat het amnestiewetsvoorstel een heilloze weg is en hen geadviseerd om het in te trekken. Het zal voor Suriname niet heilzaam zijn. (…) Toen heb ik gezegd, dat ik een commitment had in het buitenland en als men niet van gedachten zou veranderen, we de burgers via de media zouden inlichten wat onze reden van afwezigheid was. (..) Maar het standpunt van DOE en de DOE-parlementariër is bekend. Dat is dat wij tegen aanpassing van de Amnestiewet zijn.’

Breeveld op en top. Gelikte, keurige verklaringen en zich in bochten wringend om gedane zaken a la Breeveld goed te praten, maar nooit eens zeggen 'goed mensen, de DOE en ik zaten fout, we hadden dit toch wat anders moeten aanpakken'.......

Braaf jongetje hoort niet thuis tussen het 'wild' van de coalitie
Deze lieve, zachtaardige, braafste-jongetje-van-de-klas-politicus past en hoort niet thuis tussen de (geld-)wolven en hyena's van de NDP in de coalitie. Wees een oprecht en betrouwbaar parlementariër en spring over naar de oppositie, daar waar u werkelijk thuishoort en zich ongetwijfeld thuis voelt. Blijf niet gedwongen en krampachtig tussen het wild van de coalitie rondhangen als eenling, enkel en alleen vanwege het behoud van de ministerpost van uw partijgenoot Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen). Wees uzelf en sta eens ferm achter uw beslissingen en standpunten en krabbel niet terug met allerlei niet-gemeende 'goed-praterij' verhaaltjes.Verhuis naar de overzijde in het 'huis der democratie' en sta voor uw principes en idealen.

UPDATE: Lees ook de twee onderstaande berichten van 20 mei:
http://www.de-surinaamse-krant.com/2016/05/ricky-stutgard-op-ramkoers-tegen-doe.html 
http://www.de-surinaamse-krant.com/2016/05/assemblee-stemt-voor-herziene-handvest.html

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
15 mei 2016
Amsterdam-Paramaribo

De strijd van Braziliaanse inheemsen tegen nieuwe grondenrechtenwetgeving PEC215Acht districtscommissarisen in spe krijgen opleiding en stage

President Bouterse gaat een paar districtscommis- sarissen vervangen


Acht personen worden opgeleid tot districtscommissaris. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling bevestigt tegenover Starnieuws vanochtend, zondag 15 mei 2016, dat enkele districtscommissarissen vervangen zullen worden door president Desi Bouterse.  

Districtscommissaris Mavrick Boejoekoe, die nu gestationeerd is in het Paramaccaans gebied, zal ter beschikking worden gesteld van het ministerie. Hij is op de hoogte hiervan. Bewoners van het gebied zeggen, dat zij ook inspraak willen hebben wie in de plaats komt van Boejoekoe. Maar, minister Dikan zegt in een reactie, dat het president Desi Bouterse is die bepaalt wie de nieuwe districtscommissaris wordt van bestuursressort Pamacca.

De acht kandidaat districtscommissarissen die klaargestoomd worden om de functie te kunnen bekleden, zijn Theresia Cirino, Joanna Aroepa, Sarwankoemar Ramai, Audrey Hankers, August Bado, Kenya Pansa, Ludwig Mettendaf en Adjaykoemar Kali.

Inheemsen Boven Saramaccagebied willen dat Kalina- en Lokono-vonnis IACHR wordt uitgevoerd

Kapitein Willems van Wanhati heeft gevoel, dat de wil niet aanwezig is bij de regering om vonnis uit te voeren


'Meester Misiedjan heeft mij geen antwoord gegeven op mijn vraag. Hij week uit, citeerde uit een boek, sprak Engels, maar hij gaf mij geen concreet antwoord. Zeg mij wanneer het vonnis uitgevoerd zal worden, is dat overmorgen of over twee jaar?' Woorden van kapitein Wilson Willems van Wanhati aan de Boven Saramacca, na een presentatie van onder andere Martin Misiedjan over het vonnis het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens (IACHR, Inter-American Commission on Human Rights) in Costa Rica inzake de Kalina en Lokono (zie hierna) in het Marowijnegebied. Hij is agent van de Staat bij het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens en presidentieel commissaris grondenrechtenzaken. Dit bericht de Ware Tijd zondag 15 mei 2016.

Het Hof heeft de Staat op 25 november 2015 veroordeeld voor het niet erkennen van de collectieve rechten van de twee inheemse stammen in het Marowijnegebied. 'De Staat is al gevonnist en een vonnis moet uitgevoerd worden en a Staat no musu dray dray', aldus Willems. Hij heeft het gevoel dat bij de Staat niet de wil bestaat om het vonnis uit te voeren, anders was ze hiermee al begonnen.De kapitein wijst erop, dat Suriname eerder, 28 november 2007 (!) - zie hieronder -, is veroordeeld door het Hof in de Samaaka- en Moiwana zaak. Ondanks dat deze vonnissen al jaren zijn uitgesproken, heeft de Staat ze nog niet helemaal uitgevoerd.'Nu zegt meester Misiedjan, dat het Surinaams Burgerlijk Wetboek veranderd moet worden en er komen nog zoveel dingen bij kijken. De zaak wordt op de lange baan geschoven en het kan zijn dat dit vonnis in 2050 nog niet is uitgevoerd.'

Michael Hiwat, 'marine officer' van het Wereldnatuurfonds Guianas, is hierover kort. 'Time will tell of het vonnis zal worden uitgevoerd.' Ook hij vindt het uitvoeringstraject niet concreet, hoewel Misiedjan hem tijdens de vragenronde van de presentatie antwoord gaf op zijn vraag wat het stappenplan is van het vonnis. 'Hij sprak toen over bewustwording en belangen. Voor mij was onduidelijk wat hij bedoelt, maar dat er wetgeving moet komen is wel duidelijk. Ik had echter een uitgewerkt plan verwacht zoals wat de Staat eerst gaat uitvoeren en in welke periode', zegt Hiwat.

Hij wijst erop, dat indien de Staat bijvoorbeeld eerst het punt van de natuurreservaten in het Marowijnegebied ter sprake zou brengen, het Wereldnatuurfonds moet afstemmen met partners van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer. Misiedjan zegt in een reactie tegenover de Ware Tijd, dat de termijnen die zijn aangegeven in het vonnis als uitgangspunt genomen kunnen worden om het vonnis uit te voeren.

'Wanneer we zien dat een termijn te kort is, kunnen we altijd uitstel aan het Hof vragen', zegt de jurist. Hij wijst erop, dat wanneer het Hof een vonnis uitspreekt, het ervan uitgaat dat het wordt uitgevoerd.

De Staat heeft volgens hem het Hof al drie jaar lang constant voorgehouden dat Suriname de technische veranderingen in de wet nog niet kan aanbrengen. 'We moeten een deskundige aantrekken om naar ons Burgerlijk Wetboek te kijken en adviezen hierover te geven.'

Hij wees tijdens zijn presentatie erop dat collectieve rechtspersoonlijkheid niet voorkomt in Surinames wetgeving. 'We moeten geen dingen doen om ons rechtssysteem uit elkaar gaat te drijven.' Ook is in de wet collectieve eigendom niet opgenomen, maar het individuele eigendom wordt wel erkend. 'Zie daar de botsingen', aldus Misiedjan.

Proces-verbaal CHS wordt in Advertentieblad van Suriname gepubliceerd

CHS blijft volhouden, dat Kort Gedingvonnis inzake vacature parlement niet uitvoerbaar is


Uit het proces-verbaal van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) blijkt (zie hieronder, met dank aan Starnieuws), zo bericht Starnieuws vandaag, 15 mei 2016, dat vier keer vergaderd is om op een of andere manier uitvoering te geven aan het Kort Gedingvonnis van de Kantonrechter. In feite wordt aangegeven door het CHS, aldus de nieuwswebsite, dat het vonnis niet uitvoerbaar is. Het proces-verbaal is betekend aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Administratief valt het CHS onder dit ministerie, dat ook belast is met de verkiezingsorganisatie.

Minister Mike Noersaliem bevestigt, dat het proces-verbaal is betekend. Dit zal worden gepubliceerd in het Advertentieblad van de Republiek Suriname. Het proces-verbaal is niet betekend aan het hoofdstembureau van Wanica, waar Raymond Sapoen is gekozen en aan Saramacca, waar de verkiezing van Diepakkoemar Chitan heeft plaatsgevonden. Volgens de Kantonrechter zijn Sapoen en Chitan rechtsgeldig teruggeroepen en het CHS is bij vonnis bevolen om te voorzien in de vacature.

Het CHS verwijst echter naar de Kiesregeling over de procedure. Geconcludeerd wordt dat er een bodemprocedure gaande is en dat zaken in hoger beroep dienen.

Inmiddels hebben Sapoen en Chitan via hun advocate Nailah van Dijk een Kort Geding aanhangig gemaakt om de werking van het vonnis op te schorten totdat een uitspraak is gedaan in de bodemprocedure. Ook wordt gevraagd om het besluit van het CHS te schorsen in afwachting van het vonnis in de bodemprocedure over deze kwestie die aangespannen is door Sapoen en Chitan.

IMF heeft nog geen beslissing genomen over definitieve steun aan Suriname

Internationaal Monetair Fonds zou opheldering willen over uitstel verhoging stroomtarieven


De leiding van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal zich vermoedelijk 23 mei buigen over de vraag of zij wel of geen definitieve ondersteuning aan Suriname gaat geven bij het uitvoeren van een tweejarig urgentieprogramma. De datum is verschoven - afgelopen vrijdag zou het IMF beslissen -, omdat enkele zaken nog in orde moesten worden gemaakt door de regering. Starnieuws schrijft vanochtend, zondag 15 mei 2016, vernomen te hebben, dat het IMF om opheldering heeft gevraagd, nadat president Desi Bouterse bekendmaakte, dat de verhoging van de stroomtarieven voor enkele weken wordt aangehouden.

Een van de zaken die overeengekomen was met het IMF is, dat de subsidies worden afgebouwd. De energietarieven zouden in drie termijnen tot 1 januari 2017 worden verhoogd, ingaande 1 mei.

De regering had de verhoging al doorgevoerd, maar deze werd voor enkele weken teruggedraaid door president Desi Bouterse na een gesprek met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) donderdag. Daarenboven had een regeringsdelegatie dinsdag gesproken met het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF).

Inmiddels zou Bouterse een document ondertekend hebben waarin de contouren van het programma dat uitgevoerd zal worden, zijn vastgelegd. In dit programma moeten nu aanpassingen worden aangebracht, aangezien het afbouwen van de subsidie van de stroomtarieven zal worden aangepast. De Sociaal Economische Raad en het Tripartiet Overleg zullen zich hierover buigen.

Mac Donald na amper vier maanden weg als waarnemend directeur Buitenlandse Zaken

Oud-VN ambassadeur zou verschil van beleidsinzichten hebben met minister Badrising

Harde woorden zouden zijn gevallen tussen topdiplomaat en bewindsvrouwe...


Henry Mac Donald heeft het amper vier maanden volgehouden als waarnemend directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij had in januari de functie overgenomen van Ellen Naarendorp. De baan was hem aangeboden door president Desi Bouterse.

Starnieuws bericht vanochtend, zondag 15 mei 2016, dat Mac Donald en minister Niermala Badrising verschil van inzichten hebben over het te voeren beleid.

Er zijn nog geen mededelingen gedaan vanuit het ministerie, terwijl er veel niet geverifieerde berichten worden verspreid over slaande ruzie tussen Mac Donald en Badrising. Het personeel van het ministerie zou getuige geweest zijn van de harde woorden die zouden zijn gevallen.

Mac Donald wil hier nu niet inhoudelijk op ingaan. 'Iedereen die mij kent, weet dat ik niet een persoon ben die ruzie maakt. Please don't trust those rumors. Ik stel voor dat u de minister uit respect eerst spreekt en dan zal ik op de zaak ingaan.'

Mac Donald heeft achttien jaren Suriname vertegenwoordigd op diverse buitenlandse posten. Hij was eerst Surinames vertegenwoordiger bij de Organisatie van Amerikaanse Staten. Daarna was hij de permanente vertegenwoordiger van Suriname bij de Verenigde Naties in New York.

Surinamer (55) in Florida (VS) tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor oplichten twee ziekenhuizen

Man woont en werkt zo'n 36 jaar illegaal in VS door zich voor te doen als staatsburger


De 55-jarige Surinamer Eon L. Menckeberg, wonend in Chipley, Washington County (Florida, VS), is dinsdag in Panama City, Florida, veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en betaling van 268.135,10 dollar aan het Northwest Florida Community Hospital (NFCH) en 122.184,38 aan Jackson Hospital in Marianna. Dit berichtte de Chipley Paper op 10 mei 2016. Het Dagblad Suriname bericht hier zaterdag 14 mei over.

De man is veroordeeld op basis van zes gevallen van fraude door hem gepleegd binnen de gezondheidssector. Hij werd op 14 januari van dit jaar schuldig bevonden door een federale jury.

Menckeberg, die zo'n 36 jaar illegaal in de VS woont en werkt, heeft door het overleggen van valse documenten, medische specialisten doen geloven dat hij over een medische verzekering beschikte en in staat was de kosten voor zijn dure behandelingen te betalen.

De man liep een ernstig enkelfractuur op. Nadat hij zich met de valse documenten bij het ene ziekenhuis had gemeld, heeft hij maandenlang, naast operatieve ingrepen, ook speciale zuurstofbehandelingen aan zijn enkel in een ander ziekenhuis genoten, waarvoor uiteindelijk nooit betaald is.

Hij had op  last van de immigratiedienst al in 1986 de VS moeten hebben verlaten, nadat zijn aanvraag voor permanent verblijf was afgewezen. Hij deed dit echter niet en heeft zich al die jaren voorgedaan als een Amerikaans staatsburger. Na het uitzitten van zijn straf zal hij uitgeleverd worden.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname/Chipley Paper)

Dilma Rousseff en perikelen rond 30 juni/1 juli in Amsterdam aan tafel ’Welgeïnformeerd', Radio Tamara Amsterdam

Panel blikt terug op protest- manifestatie vakbeweging en bedrijfsleven tegen beleid regering Bouterse


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 15 mei 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:

* Presidente Dilma Rousseff van Brazilië is door de Senaat tijdelijk afgezet en vice-president Michel Temer neemt over. Een jury zal nu moeten oordelen over de aanklachten tegen Rousseff, die de schijn tegen heeft, omdat er zoveel onduidelijks (corruptieve handelingen) gebeurd is onder haar bewind en dat van haar voorganger Luiz Inácio Lula. En toen zij Lula wilde beschermen, door hem een onschendbare functie in haar kabinet aan te bieden, heeft Justitie ingegrepen. Bij een inval in Lula's woning kort daarvoor werden alle telefoons en computers / tablets in beslag genomen. Deze informatiedragers helpen Justitie heel effectief aan wettig en overtuigend bewijs. We zijn benieuwd!

* De huidige burgemeester van Almere, Frank Weerwind (D'66) heeft op een achternamiddag met Kenneth Renfurm van het 30-juni Comité Amsterdam en een select groepje organisaties, besloten dat de traditionele 1 juli herdenking en viering voortaan zal worden gesplitst in 30 juni 's avonds de herdenking en 1 juli overdag de viering, beide in het Amsterdamse Oosterpark.

Ter informatie:


Met de nationale achterban heeft geen communicatie en inspraak plaatsgevonden, waardoor er een storm aan kritiek is losgebarsten op het NiNsee-bestuur (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) en de huidige voorzitter Antoin Deul. Deze zegt, dat hij dit besluit heeft aangetroffen bij zijn aantreden. Een aantal grass-roots organisaties zoals het LPS, Landelijk Platform Slavernijverleden, is woedend en op ramkoers gekomen met NiNsee, de gemeente Amsterdam en de rijksoverheid. Hoe nu verder richting de nationale 1 juli-activiteiten?

* Wijkt de politiek steeds meer voor onderbuikgevoelens? Eerst hadden wij de 'Erdogan Geitenneuker Duitse Beweging', toen de Nederlandse steunbeweging hiervoor en nu de beweging 'Geen Voorrang Bij Huisvesting Vluchtelingen' als het gaat om geaccepteerde vluchtelingen. En dan doen de politici nog alsof dit niets te maken heeft met de komende landelijke verkiezingen in 2017. En de opmars van de PVV en extreemrechts in de politiek in Europa. Wie houdt wie voor de gek?

* Tweede Kamer Verkiezingen. Hoe komt de vier jaren geleden nog zo machtige PvdA (38 zetels) uit het diepe dal waarin zij is terechtgekomen? Wat heeft deze partij de afgelopen jaren fout gedaan waardoor deze genadeloze afstraffing van de kiezers zich lijkt te zullen afspelen ? Bijna alle traditionele doelgroepen (vrouwen, ouderen, etnische groepen, arbeiders enzovoorts) hebben zich afgekeerd van deze partij en zoeken hun heil nu bij andere progressieve partijen zoals bijvoorbeeld Socialistische Partij en GroenLinks. Wie komt of komen met de nu zo noodzakelijke reddingsboeien voor de PvdA?
Volgens Owen Venloo is zijn idee 'Diversiteits Sterren Voor Werkgevers' een van die reddingsboeien voor de PvdA. Venloo heeft zijn voorstel ingebracht bij de komende ledenraadpleging van de PvdA en hoopt dat de leden van de PvdA dit eerste integrale en alle diversiteitsgroepen betreffende voorstel zal aannemen en verder (laten) uitwerken.

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:


* Het panel tracht een telefonisch interview te hebben met een van de demonstrerende leiders van vakbeweging of bedrijfsleven. Afgelopen vrijdag heeft in Suriname de grootste (zo tussen de 5.000 en hooguit 7.000 deelnemers) protestbijeenkomst tegen het beleid van de regering Bouterse tot nu toe plaatsgevonden.

Wat op het Onafhankelijkheidsplein, 'Ik Ben Moe !!!', begonnen is met een (1) man (Curtis Hofwijks) is nu op het Kerkplein uitgegroeid tot een volwassen protestbeweging die kan uitgroeien tot een volksprotest, waartegen Bouterse en zijn regering niet bestand zullen zijn. Zoals ook is gebleken in Brazilië en Venezuela. Ook daar begonnen de protesten aanvankelijk op zeer kleine schaal. En zie daar het resultaat. Beide presidenten daar staan nu op gedwongen vertrek .

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Owen Venloo, Wesley en Iwan Bottse.

Dit programma wordt zondag 15 mei 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

13-Jarige jongen waarschijnlijk verdronken Marowijnerivier

Tussen Albina en St. Laurent slaat korjaal om door onstuimige rivier

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Twee mannen weten zich te redden, jongen niet meer boven water gekomen


Starnieuws bericht zaterdagavond 14 mei 2016, dat een 13-jarige jongen vanmiddag vermoedelijk is verdronken in de Marowijnerivier. Hij was samen met twee mannen in een korjaal op het water op weg van Albina met een lading bestemd voor St.Laurent.

Midden op de rivier kwamen de opvarenden in problemen door het onstuimige rivierwater. De boot sloeg om. De twee mannen konden zich redden, maar de jongen verdween in de diepte.

Er is een zoektocht ondernomen naar de tiener, maar tot nu toe is er geen resultaat. Gevreesd wordt voor het leven van de jongen. De politie van Albina is bezig met het onderzoek. Maar, aangenomen kan worden dat de mannen en jongen geen zwemvest droegen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)