maandag 16 mei 2016

PALU: Aanpassing energietarief uitsmeren over langere periode

'Met uitsmeren over langere periode kan regering productie stimulerende maatregelen nemen'


'De regering zou de verhoging van de energietarieven moeten uitsmeren over een langere periode. De regering zal in dat geval naar andere alternatieven moeten kijken om de inkomsten te verhogen die niet zo zwaar drukken op de samenleving', aldus Henk Ramnandanlal, ex-Assembleelid en ondervoorzitter van de PALU in een vandaag, maandag 16 mei 2016, uitgebracht persbericht van zijn partij. 

Volgens hem zijn er voldoende mogelijkheden om de inkomsten van de regering te verhogen die liggen in de sfeer van Niet-Belasting Ontvangensten (NBO’s). Deze maatregelen zullen bovendien minder inflatoir werken. Het uitsmeren van de verhoging van de stroomtarieven over een langere periode zal de regering de mogelijkheid geven om andere, productie stimulerende maatregelen te nemen en met name te komen met een lange termijn energiebeleid.

Ramnandanlal zegt, dat de huidige inmiddels tijdelijk aangehouden tarieven erg onredelijk zijn omdat de middenklasse onevenredig zwaar belast wordt. Bovendien heeft het IMF nog twee verhogingen later dit jaar voorgeschreven waarbij de regering niet eronder uit zal komen om ook de lagere klassen te belasten. Nu in de huidige crisis zullen de verhogingen extra hard aankomen in de samenleving. Het inkomen van de gemiddelde Surinamer is bovendien ook minder waard geworden.

Ramnandanlal is het eens met de stelling, dat sterkere schouders zwaardere lasten moeten dragen. Maar, ook dat moet natuurlijk naar evenredigheid en naar alle redelijkheid. De regering zal de energieprijzen ook niet los moeten zien van een lange termijn energiebeleid.

De relatief hoge energietarieven in Suriname zijn het resultaat van het gebrek aan een lange termijn energiebeleid van opeenvolgende regeringen. In de vorige regering zijn daarom de Elektriciteitswet en de Wet Energie Autoriteit Suriname voorbereid onder leiding van de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Jim Hok. Deze wetten zijn inmiddels goedgekeurd door De Nationale Assemblee. Maar, het betekent niet dat daarmee het werk eindigt.

De regering zal het beleid van ex-minister Hok moeten voortzetten en een lange termijn energiebeleid moeten formuleren en uitwerken. En als onderdeel daarvan zal de regering op de kortst mogelijke termijn invulling moeten geven aan de twee goedgekeurde energiewetten. De goedgekeurde energiewetten zullen bij een juiste toepassing de prijs van stroom omlaag moeten brengen, aldus Ramnandanlal.

Ook zal de regering eindelijk vorm en inhoud moeten geven aan de overige maatregelen die op korte termijn de economie zullen moeten stimuleren tot productie zodat de Surinamer haar inkomen kan verhogen. Maatregelen in de in de NBO-sfeer genomen zullen ook de inkomsten van de overheid op korte termijn omhoog brengen. Uitsmeren van de verhoging van de energietarieven geeft de overheid de ruimte om de genoemde maatregelen te nemen en de pijn draaglijker te maken voor de samenleving.

Om de pijnlijke maatregelen te draaglijker te maken zal de samenleving tegelijkertijd een perspectief moeten worden geboden op welke termijn er verlichting verwachtbaar is. De regering zal nu meer dan ooit haar huiswerk moeten doen om een geïntegreerd en goed doorgerekend crisisplan uit te werken en te presenteren aan de samenleving. Indien de regering dit zal doen, zal ook meer onderhandelingsruimte ontstaan naar het IMF, aldus Ramnandanlal.

Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) 
Suriname 
info: www.palu-suriname.org

Voorstel Pais-leider Rosaria voor brede partijencoalitie verkiezingen krijgt geen steun van PNP

PAR is bereid om over voorstel Rosaria van gedachten te wisselen


Het voorstel van Pais-leider Alex Rosaria waarin hij een pleidooi houdt voor een brede coalitie van gelijkdenkende partijen voor de verkiezingen van 30 september heeft vooral tot gemengde reacties geleid. De PNP zegt stellig nee, maar de PAR, een andere mogelijke kandidaat, stelt over eenheid altijd bereid te zijn te praten, aldus de Amigoe maandag 16 mei 2016.

Het voorstel van Rosaria werd vorige week gelanceerd tijdens een fondsenwervingsactiviteit van de lichtblauwe partij. Met het oog op de verkiezingen en het grote aantal partijen dat verwacht wordt, maakte de Pais-leider zich sterk voor een of andere manier van samenwerking. In een reactie  verklaarde Rosaria een dag later, geen idee te hebben hoe de samenwerking vorm moet krijgen, maar dat hij openstaat om de gesprekken hierover aan te gaan.

In een eerste reactie antwoordt PNP-leider Humphrey Davelaar volmondig nee, als hem gevraagd wordt of hij iets ziet zitten in het voorstel van Rosaria. 'Daar doen wij niet aan mee. Dit komt neer op beïnvloeding van de kiezers voordat hij hun stem uitbrengen. Het stemrecht is een heilig recht van de burger. Daar moet niet aan worden getornd.'

De PNP-leider benadrukt, dat voor wat betreft zijn partij, na de verkiezingen altijd gepraat kan worden. 'We zijn altijd bereid om met iedereen te praten die een zetel heeft gekregen. Je moet wel een zetel hebben, anders heeft het geen zin. Twee dingen zijn dan van belang, of wij het eens kunnen worden over een regeerakkoord en of men onze principes respecteert.'

PAR-leider Zita Jesus-Leito is aan de andere kant wel bereid het gesprek aan te gaan. 'Als je kijkt naar de hoeveelheid partijen waarvan verwacht wordt dat zij aan de verkiezingen zullen meedoen, dan vraag ik mij af of Curaçao het best gediend is met al deze partijen. We zijn altijd bereid om te praten over eenheid. Op dit moment is het nog te vroeg en ook onduidelijk waar een eventueel gesprek over zal moeten gaan, maar als het gaat om de eenheid op het eiland te vergroten, dan zijn wij graag bereid om aan te schuiven.'

Curaçaose luchtvaartmaatschappij InselAir wil betalingstermijn naar een maand terugbrengen

InselAir praat met financiële instellingen over overbruggingskrediet


'De toestand met Venezuela zorgt wel voor financiële onrust'


InselAir is momenteel nog in gesprek met verschillende financiële instellingen voor een overbruggingskrediet. Met een lening wil de luchtvaartmaatschappij de betaaltermijn terugbrengen naar een maand. Het bedrijf kan namelijk niet op tijd aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, zo schrijft de Amigoe vandaag, maandag 16 mei 2016.

InselAir-directeur Edward Heerenveen legt uit dat het gaat om een lening, die dus terugbetaald zal worden. 'Het overbruggingskrediet zal helpen om de termijn van de uitstaande betalingen terug te brengen naar een maand, zodat we meer rust in onze financiële situatie krijgen. De kredietaanvraag betekent dus niet dat het compleet misgaat. De inkomsten zijn verder stabiel en het geld zal helpen om het gat in onze cashflow te dichten.'

De luchtvaartmaatschappij krijgt geen kapitaalinjectie van overheid. Dit is ook bevestigd door minister Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling. 'De regering zal binnen haar rol waar nodig steun verlenen om de situatie te verhelpen, maar het is niet zo dat er een kapitaalinjectie zal worden verstrekt vanuit de overheid', aldus de minister.

Heerenveen legt uit, dat het bedrijf wel het hoofd boven water kan houden, maar de toestand met Venezuela zorgt wel voor financiële onrust. 'Er zijn andere geldstromen, maar het geld gaat gelijk weer op aan openstaande betalingen.' De betalingen hebben overigens geen betrekking op de salarissen, ‘die worden altijd op tijd uitgekeerd. Het gaat om schuldeisers, die langer dan normaal op hun geld moeten wachten.'

Het bedrijf moet nog 90 miljoen dollar krijgen van de Venezolaanse deviezenuitkeerder Cadivi. De openstaande vordering uit Venezuela betreft het geld voor de verkoop van vliegtickets, omdat dit in het verleden in bolivares geschiedde. Cadivi zorgde er vervolgens voor dat de opbrengsten in dollars worden overgemaakt.

Heerenveen is nog steeds positief gestemd over de gesprekken met het buurland. 'Wanneer we het geld in handen hebben, kan de lening worden afbetaald.' Hij kan nog niet precies zeggen wanneer de organisatie het krediet zal ontvangen, wel zegt hij dat dit zo spoedig mogelijk zal gebeuren. 'Het heeft wat voeten in de aarde voordat het zover is, maar het ziet er goed uit', aldus de directeur.

Secretaris Henriquez van ministerraad Curaçao wint rechtszaak tegen Raad van Ministers

Raad van Ministers acht echter terugkeer Henriquez als secretaris geen optie


De schorsing van Raul Henriquez, secretaris van de ministerraad, is opgeschort tot er in de bodemprocedure een uitspraak ligt. Dat heeft het gerecht in ambtenarenzaken vrijdag geoordeeld, zo bericht de Amigoe maandag 16 mei 2016. Volgens de rechter zijn er geen goede gronden om te spreken van een vertrouwensbreuk. De Raad van Ministers (RvM) vindt echter een terugkeer van Henriquez als secretaris geen optie.

De ministerraad hield zaterdag een buitengewone vergadering met als agendapunt het vonnis. Henriquez werd door de premier geschorst, nadat premier Ben Whiteman (PS) en de rest van de RvM hun vertrouwen in hem hadden opgezegd. De RvM beschuldigde Henriquez van het bespreken van gevoelige informatie met de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad. Het geschil draait om de steun en expertise die minister Ronald Plasterk van Koninkrijkszaken heeft aangeboden bij het oplossen van de vraagstukken rond de Isla-raffinaderij. De regering reageerde afgelopen december instemmend op het verzoek.

Anderhalve week later e-mailde Henk Brons van de Vertegenwoordiging aan Henriquez: 'Eerder vertelde je me dat het kabinet een brief met een gedetailleerd verzoek klaar had liggen maar dat toen op goede gronden gekozen is voor een meer politieke brief. Zou het een idee zijn de inhoud van de gedetailleerde versie als een soort non-paper (dus niet als officiële brief) via de Vertegenwoordiging in te brengen in Den Haag?' Deze e-mail stuurde Henriquez vervolgens door aan de premier. Die vond dat echter reden om de secretaris ter verantwoording te roepen.

Henriquez, die sinds 2005 secretaris van de Raad van Ministers is, werd vervolgens op 28 december met onmiddellijke ingang voor een termijn van drie maanden de toegang tot zijn werk ontzegd wegens een vertrouwensbreuk als gevolg van het zonder toestemming spreken over een intern politiek gevoelig onderwerp met de Vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad.

De regering vindt een terugkeer van Henriquez als secretaris van de RvM geen optie. De ministerraad heeft daarna in maart de toegangsontzegging met minimaal drie maanden verlengd om een passende functie voor Henriquez te vinden. De rechter oordeelde echter, dat er geen goede gronden zijn om te spreken van een vertrouwensbreuk. De regering had vanmorgen nog geen contact gehad met Henriquez over een mogelijke terugkeer naar zijn werkplek.

Somohardjo (PL) bereid om zelfs beslag te laten leggen op 'kleding, jas en hoedje' CHS-voorzitter Merkus

'We zijn nu bezig met voorbereiding beslag te laten leggen op alle CHS-bezittingen'

'Advocaten Kanhai en Van Dijk procederen tegen zichzelf'


Om de leden van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) ‘de waarde van een vonnis van de rechterlijke macht aan te leren, zal er niet voor geschroomd worden om op alle bezittingen van het instituut beslag te leggen. Wij zijn nu bezig met de voorbereiding ofwel de uitvoering door beslag te laten leggen op alle bezittingen van het CHS. Als het moet, zal er zelfs beslag worden gelegd op de kleding, jas en het hoedje van voorzitter Eugene Merkus', zegt Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo vandaag, maandag 16 mei 2016, in het Dagblad Suriname. 

De Kort Gedingrechter heeft in haar voorlaatste vonnis bevolen, dat het CHS binnen zeven dagen in de opengevallen vacatures van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan voorziet. Doordat het vonnis pas vier dagen later, op 10 mei, werd uitgevoerd, moet het CHS nu een dwangsom van Srd 40.000 aan de PL, VHP en NPS betalen.

De PL-voorzitter stelt, dat deze handeling niet per se om geld gaat, maar om het principe dat een vonnis van de rechter uitgevoerd moet worden. 'Het gaat om een vreemde situatie. Wij hadden eerder ook vernomen van een aantal leden van het CHS, dat de meerderheid reeds getekend had, maar dat plotseling de zaak was aangehouden, omdat een zekere Kanhai heeft aangegeven dat zij toch in hoger beroep gaan.' Volgens de parlementariër probeert men de zaak alleen maar complexer te maken.

Het CHS heeft hoger beroep aangetekend tegen twee vonnissen die geveld zijn door de Kort Gedingrechter over het rechtsgeldig terugroepen van Sapoen en Chitan als Assembleeleden. Aan het Hof van Justitie vraagt advocaat Irvin Kanhai om het vonnis te schorsen waarin het CHS opgedragen wordt om te voorzien in de vacature. Gesteld wordt, dat het vonnis onjuist en onuitvoerbaar is. Gevraagd wordt om het vonnis op te schorten.

Inmiddels hebben Sapoen en Chitan via hun advocate Nailah van Dijk een Kort Geding aanhangig gemaakt om de werking van het vonnis op te schorten totdat een uitspraak is gedaan in de bodemprocedure. Ook wordt gevraagd om het besluit van het CHS te schorsen in afwachting van het vonnis in bodemprocedure over deze kwestie, die aangespannen is door Sapoen en Chitan.

'Wat ik niet begrijp, is dat terwijl Nailah van Dijk advocate is van het CHS, zij tegelijkertijd als verdediger van de overlopers tegen zichzelf zal procederen. Het lijkt mij een conflict op interest', zegt Somohardjo. Hij is benieuwd naar het verloop van het scenario van Sapoen en Chitan. 'Het is een hele vreemde combinatie. Eerst is Kanhai advocaat van de staat, dan van het CHS, dan Sapoen en Chitan en tegelijkertijd advocaat en adviseur van de president', aldus de PL-leider.

Regering laat IMF weten dat zij op schema is met 'alle prior actions'

'Niet in zee gaan met IMF betekent sterkere inkrimping economie'

 
De regering gaat onverkort door op de ingeslagen weg. Zij heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geïnformeerd, dat zij op schema is met alle zogenoemde 'prior actions' waaraan zij zich heeft verplicht. De regering wacht het resultaat van de bestuursvergadering van het IMF op 23 mei dan ook af, zo laat het Kabinet van de President vandaag, maandag 16 mei 2016, in onderstaand persbericht weten.

De regering benadrukt, dat er 'praktisch geen alternatief is voor het home-grown programma dat het IMF en de internationale gemeenschap ondersteunen'. Volgens haar is de keerzijde om niet in zee te gaan met het IMF, een veel sterkere inkrimping van de economie, een voortgaande neergang van de koopkracht en zware lasten voor de bevolking.

De rente van de leningen die Suriname zal krijgen van het IMF en de internationale gemeenschap is ongeveer 1,05% per jaar, schrijft het kabinet. De buitenlandse valuta van deze leningen zal Suriname volgens het kabinet in staat stellen om ernstigere daling van de importen te voorkomen. 'Het zal de wisselkoersstabilisatie steunen, het zal helpen om de internationale reserves op te bouwen en het vertrouwen te vergroten.'

Het programma omvat ook verreikende hervormingen van het investeringsklimaat om de particuliere sector te stimuleren en de economische groei te vergroten.

De leiding van het IMF buigt zich later dan gepland over de ondersteuning van Suriname bij het uitvoeren van een tweejarig urgentieprogramma. De datum is verschoven, omdat de regering nog enkele zaken in orde moest maken. Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat het IMF om opheldering heeft gevraagd, nadat president Desi Bouterse had bekendgemaakt dat de verhoging van de stroomtarieven voor enkele weken wordt aangehouden. Een van de zaken die is overeengekomen met het IMF is, dat de subsidies worden afgebouwd.'Gebrek aan structureel beleid tijdens corruptiecrisis is reden stijging wisselkoers'

Gajadien (VHP): 'Regering weigert constant om corruptie binnen eigen gelederen aan te pakken'


'Wanneer de regering tijdens deze corruptiecrisis geen structureel beleid kan maken, zal zij geen enkel vertrouwen in de samenleving wekken. Dit zal ertoe leiden dat de valutawisselkoers verder de lucht in zal schieten.’ Dit zegt het VHP-Aassembleelid Asiskumar Gajadien, lid van de vaste parlementaire commissie Financiën, vandaag, maandag 16 mei 2016, in het Dagblad Suriname. 

Gajadien zegt, dat hij sinds het loslaten van de valutawisselkoers door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een schrikbarende ontwikkeling heeft gezien waar de wisselkoers voor de dollar en de euro drastisch is toegenomen. Thans is de Amerikaanse dollar volgens de CBvS te verkrijgen voor Srd 6,42, terwijl de euro voor Srd 7,30 te vinden is. De straatkoers, waarvan de bankkoers nu afhankelijk is, vertoont ook een stijgende trend. Voor 1 Amerikaanse moet men nu Srd 6,50 neertellen, terwijl voor een euro het bedrag op Srd 7,35 zit.

‘De wisselkoers zal dezelfde bewegingen blijven maken’, totdat er volgens de politicus ‘sprake zal zijn van geldinjecties in de economie, waardoor deze tijdelijk stationair of omlaag zal gaan’.

Structureel ziet hij echter geen enkele beleid vanuit de regering in deze corruptiecrisisperiode komen. ‘Vooral als de regering steeds weigert om de corruptie binnen haar gelederen aan te pakken. Als je als land in een situatie zit waar er ontzettend veel wantrouwen en geen beleid is, krijg je dan deze situatie waar je valutawisselkoers gestadig door zal blijven stijgen’, aldus de politicus.

Het te lenen bedrag van 478 miljoen Amerikaanse dollar van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal volgens de parlementariër slechts tijdelijk voor verlichting zorgen. Dit alles hangt volgens hem echter ook af van het beloofde crisis- ofwel urgentieprogramma van de regering waarop De Nationale Assemblee (DNA) al enkele weken wacht. ‘Daarna heeft men het zoveel benamingen gegeven, maar het is tot op dit moment niet onder ogen van het parlement gekomen.'

Het vermoeden volgens de VHP’er bestaat, dat er iets is neergepend dat men komende week aan het parlement zal aanbieden. Nu al zijn er volgens hem indicaties, dat het om een stuk gaat waar men niet eens een goede doorrekening heeft gemaakt en concrete maatregelen heeft opgenomen die men wenst te gaan treffen. De leiding van het IMF zal zich vermoedelijk op 23 mei buigen over ondersteuning aan Suriname bij het uitvoeren van een tweejarig urgentieprogramma. De datum is verschoven, omdat enkele zaken nog in orde moesten worden gemaakt door de regering. Zolang er volgens Gajadien ‘geen vertrouwen in de economie is, kan het IMF met middelen komen, maar zal dit op termijn niets nuttigs opleveren’.

Voorzitter Berenstein van C-47: 'Niemand weet wat Bouterse met IMF is overeengekomen'

Regering heeft naar het schijnt geen plan B mocht IMF-plan falen

'Er is geen samenhangend programma en crisisbeheersingsplan is niet bekend'


C-47 voorzitter Robby Berenstein vindt, dat het aan de regering ligt om met een alternatief te komen voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 'Wij zijn tegen de eisen van het IMF en wij blijven erbij, dat de verdere verhoging van de stroomtarieven teruggedraaid moet worden', zegt de vakbondsleider vanochtend, maandag 16 mei 2016, op Starnieuws. Later vandaag wordt de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) ontvangen door president Desi Bouterse.

Berenstein stelt, dat niemand weet wat de president overeengekomen is met het IMF. De samenleving is hier niet van op de hoogte. 'Er is nog steeds geen samenhangend programma. Het crisisbeheersingsplan is niet bekend. De regering schijnt ook geen plan b te hebben als het niet lukt met het IMF.'

De vakbondsleider benadrukt nog maar weer eens voor een zoveelste keer, dat de koopkracht enorm achteruit is gegaan. Ruim tachtig bedrijven hebben de deuren al gesloten. In gesprekken met het bedrijfsleven is duidelijk naar voren gekomen, dat de tweede verhoging van de stroomtarieven niet gedragen kan worden.

Berenstein brengt verder nog in herinnering, dat er over de stroomtarieven al een overeenkomst was met de regering.

De president heeft RaVakSur en het bedrijfsleven meegedeeld dat de verdere verhoging wordt aangehouden. Dit is ook meegedeeld in De Nationale Assemblee. Ineens kwam de regering zondag 1 mei met een tweede verhoging op de proppen die per direct in ging, zonder af te stemmen met de vakbeweging en het bedrijfsleven, terwijl er nog gesproken werd. 'Dit is een van de eisen van het IMF, daarom zeggen wij, 'weg met de receptuur van het IMF', aldus Berenstein.

Dambreuk over 30 meter lengte bij ressort Bakkie leidt tot extreme wateroverlast

Zo'n 60 centimeter water in plantages Bakkie, Bruinendal en Constantia

(Bron foto: de Ware Tijd)
Jarenlang achterstallig onderhoud aan dam


Door een dambreuk hebben bewoners van het ressort Bakkie, aan de rechteroever van de Commewijnerivier, al een week last van extreme wateroverlast. Door de aanhoudende regen is de druk van het zwampwater, dat zijn weg vond door de dam die een U-vorm heeft, groter geworden. Het water staat zo'n zestig centimeter hoog in de plantages Bakkie, Bruinendal en Constantia waar totaal ongeveer zestig gezinnen wonen, zo bericht de Ware Tijd maandag 16 mei 2016.

'Bijna alle huizen zijn onder water en wij moesten ons have en goed hoger zetten. De meeste mensen hebben gelukkig al hun gewassen tijdig geoogst', zegt David Sanredjo, ressortraadslid van Bakkie. Hij ziet het jarenlange achterstallige onderhoud van de dam als reden van de dambreuk.

'De ringdam is decennia lang niet onderhouden, waardoor er veel bos hierop is gegroeid. We moeten eerst ontbossen om bij de plek van de dambreuk te komen', zegt Oemar Jimidar, één van coördinatoren van het bureau Volkscontacten in Commewijne. Het gaat om een dambreuk van ongeveer dertig meter. De bedoeling was om gisteren met twee graafmachines de plek te bereiken.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft een graafmachine ter beschikking gesteld. De andere is van de lokale ondernemer die het werk uitvoert. De coördinator zegt, dat de wateroverlast nog erger kon zijn. 'Als de springvloed van een paar dagen geleden over de dam heen was gegaan, was Bakkie er geweest. Het rivierwater was bijna op gelijke hoogte met de dam en bij elke golf ging er wat water over heen', aldus Jimidar.

Hij werd vorige week maandag op de hoogte gesteld van de wateroverlast en heeft ervoor kunnen zorgen, dat de twee graafmachines de weg naar de dam woensdag begonnen vrij te maken.

Eigenaar Wyndham Garden Hotel sleept EBS voor Kort Gedingrechter

Chiragally wil dat hotel weer op elektriciteitsnet wordt aangesloten

'Hoteleigenaar vermoedt rancuneus handelen van EBS, omdat hij kritiek heeft geleverd op functioneren EBS'
 

Hoteleigenaar Oemar Chiragally hoopt vandaag, maandag 16 mei 2016, door de Kort Gedingrechter in het gelijk gesteld te worden, zodat de stroomtoevoer naar zijn Wyndham Garden Hotel door de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) wordt hersteld. De EBS sloot de stroomtoevoer ruim een week geleden af, omdat Wyndham Garden’s moederbedrijf City Entertainment een openstaande rekening van circa Srd 300.000 bij de EBS heeft. Ruim drie maanden is niet voor elektriciteit betaald, zo bericht de Ware Tijd.

Momenteel worden stroomaggregaten ingehuurd om het hotel en de winkels die daarin gevestigd zijn van stroom te voorzien.

Chiragally maakte vorige week een Kort Geding aanhangig tegen de EBS nadat de elektriciteitsvoorziening van het hotel was afgesloten. In eerste instantie werden de twee lijnen op naam van City Entertainment afgesloten. Chiragally liet toen een installateur aanrukken die via een lijn, die op naam stond van Princess Casino, de stroomtoevoer naar een deel van het hotel herstelde. Toen de EBS dat ontdekte werd ook die aansluiting uitgeschakeld. Volgens de advocaten van de EBS was dit illegaal en dus strafbaar.

Het casino verhuisde twee jaar geleden, maar de stroomrekening werd sindsdien door City Entertainment betaald. De directeur vermoedt, dat onder druk van de EBS de directie van Princess Casino een brief naar het elektriciteitsbedrijf heeft gestuurd met de instructie om de Princesslijn in het hotel af te sluiten.

'Er was geen enkele sprake van stroomdiefstal. De omleiding van de stroom naar andere delen van het gebouw is achter de elektriciteitsmeter gebeurd, dus het verbruik werd normaal door de meter opgenomen', aldus Chiragally. Hij vraagt zich af waarom de EBS twee jaar lang het geld van City Entertainment voor de casinoaansluiting 'grif heeft aangenomen', maar deze nu afsluit terwijl er daar geen betalingsachterstand is.

De ondernemer zegt dat zijn bedrijf al meer dan vijftien jaar afspraken heeft met de EBS, dat hij de stroomrekening drie maanden mag oppotten waarna die betaald dient te worden. Met meerdere bedrijven heeft de EBS een dergelijke regeling getroffen, beweert hij. Door de slechte financiële positie van het bedrijf de afgelopen maanden is de stroomrekening echter opgelopen tot vier maanden achterstand. Chiragally vraagt zich af waarom bij andere bedrijven, die ook een betalingsachterstand hebben, niet zo rigoureus is opgetreden door de EBS. De hotelhouder vermoedt rancuneus handelen van de EBS, omdat hij recentelijk in de media kritiek heeft geleverd op het reilen en zeilen bij het bedrijf en de voorgenomen tariefaanpassing.

Chiragally was tijdens de Nieuw Front-regering president-commissaris en waarnemend directeur van de EBS.

Hij zegt verder, dat het hotel een stroomrekening van gemiddeld Srd 90.000 per maand heeft. Hij heeft een voorstel gedaan om de achterstand de komende maanden steeds in termijnen van Srd 15.000 per maand in te lopen. Evenals de ondernemer beroept de stroomleverancier zich op het gelijkheidsbeginsel. De EBS vindt, dat het volledige bedrag plus de heraansluitkosten moeten worden betaald voordat de stroomvoorziening wordt hersteld. Het bedrijf zegt, dat wat dit soort zaken betreft zowel op de kleine huishoudens als op groot- en industriële verbruikers dezelfde strafmaatregelen worden toegepast.

De EBS bracht overigens gisteren over deze kwestie een verklaring uit:

'Naar aanleiding van berichten in de media wenst de EBS te kennen te geven, dat met deze klant nimmer een driemaandelijkse betalingsregeling getroffen is. Op verzoek van City Entertainment heeft de EBS wel meermalen uitstel van betaling verleend, om de onderneming in de gelegenheid te stellen de achterstallige betalingen te voldoen. De EBS was genoodzaakt over te gaan tot afsluiting, nadat City Entertainment zich structureel niet aan de gemaakte betalingsafspraak hield.

 Indien verbruikers niet tijdig hun rekening betalen gaat de EBS over tot het afsluiten van de stroomtoevoer. Grootverbruikers (commerciële verbruikers met een vermogen hoger dan 24 kVA) die één openstaande rekening hebben, worden persoonlijk op de hoogte gesteld van hun betalingsachterstand. Dit gebeurt nog voordat de daaropvolgende rekening wordt opgemaakt.'

Fundashon Kas Popular (FKP) int een op Curaçao niet bestaande belasting

Statenlid Leeflang: 'FKP int niet bestaande gebruiksrechten- belasting'


Fundashon Kas Popular (FKP) int een niet bestaande belasting, de gebruiksrechtenbelasting van burgers die een huis van de woningbouwstichting hebben gekocht. Dat schrijft onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang in een brief aan minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, 16 mei 2016.

Volgens Leeflang is deze gebruiksrechtenbelasting niet bij de Belastingdienst bekend. Op het moment dat een voormalige huurder de gekochte woning heeft afbetaald en een notaris de koopakte moet opstellen, brengt de FKP duizenden guldens aan gebruiksrechten in rekening. Leeflang haalt het voorbeeld aan van een burger die over de periode 1990 -2014 in totaal 23.898,38 aan gebruiksrechten moest betalen.

'Het is niet alleen zo, dat de belasting niet bestaat, maar de FKP heeft ook nooit de schuld gevorderd, maar komt daar aan het eind wel mee aanzetten. Dus de burger die iedere maand steevast de woning afbetaalde, wordt aan het eind geconfronteerd met een schuld van duizenden guldens opgezadeld. Dit is onrechtvaardig, hier moet een eind aan komen', aldus Leeflang in haar brief aan Camelia-Römer.

De politica wil van de bewindsvrouwe weten of zij op de hoogte is van de gebruiksrechten die geïnd worden. Tevens wil zij een kopie ontvangen van het besluit waarin de gebruiksrechten zijn geregeld. Het Statenlid wil weten of de minister op de hoogte is dat de FKP wacht tot wanneer een burger de hypotheek heeft afgelost, om de gebruiksrechten in rekening te brengen. Tot slot wil zij ook weten of de inkomsten uit de gebruiksrechten worden afgedragen aan de overheid of dat het voor de woningbouwstichting zelf is.

Er komt weer een loopbrug bij Waaigat op Curaçao

Werkzaamheden bouw brug zijn begonnen


Brug wordt kopie wordt van vroegere Van den Brandhofbrug


Er komt weer een loopbrug ter hoogte van markplaats Marshe Nobo die dit deel van Punda verbindt met de parkeerplaats Plaza Mundu Merced bij The Movies in Scharloo.  Afgelopen weekend is begonnen met de werkzaamheden. Het wordt een ophaalbrug geleverd door Meerdink Bruggen, gevestigd in Winterswijk (Nederland), zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, maandag 16 mei 2016.

Bijzonder is dat het een kopie wordt van de vroegere Van den Brandhofbrug.

Het project wordt bekostigd door het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) van minister Eugene Rhuggenaath (PAR) en uitgevoerd door havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA), dat ook belast zal zijn met het beheer en onderhoud. Op de achtergrond is de Wilhelminabrug te zien, die deze dagen eveneens onder handen wordt genomen.

Curaçao's advocatenkantoor FCW Legal: 'Er is niets illegaals met de offshore sector'

Advocaten Camelia en Flocker: 'De offshore is belangrijk voor economie van het eiland'


Er is niets illegaals met de offshore sector, de branche is afhankelijk van structuren die via Curaçao en via andere jurisdicties lopen. Dat is de officiële reactie van het advocatenkantoor FCW Legal van onder andere ex-formateur Glenn Camelia op de berichten, dat hij en zijn compagnon Wilfred Flocker - lid van de Raad van Advies - in de Panama Papers worden vermeld, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 16 mei 2016. In totaal worden overigens 124 namen van personen van Curaçao en 64 zogenoemde offshore entiteiten vermeld in de Panama Papers.Flocker en Camelia stellen in hun schriftelijke reactie, dat men in plaats van een sfeer te creëren alsof er iets verkeerd heeft plaatsgevonden, het beter zou zijn om met vereende krachten de verdere groei van de offshore te stimuleren. In hun reactie stellen de advocaten dat de offshore belangrijk is voor de economie van het eiland. Het genereert veel inkomsten aan belastingen, deze worden dan gebruikt voor het onderwijs, de sociale zorg en gezondheidszorg.

De advocaten reppen in de verklaring niet over de Panama Papers. En de bedrijven waar zij als aandeelhouder of begunstigde aan zijn gelieerd, zoals administratiekantoor Chachacha, Smart Legal Solutions Services en Danzón Administration Services, worden in de verklaring niet vermeld. Die bedrijven worden wel in de Panama Papers gemeld. Volgens de verklaring van de advocaten wordt er afhankelijk van de wens van de cliënt een keuze gemaakt voor een bedrijf op Curaçao, de Britse Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden of in Panama.

De verklaring meldt ook, dat er klanten zijn die kiezen voor een Panamese entiteit, omdat zij met Cuba zaken willen doen. De oprichting van de entiteit en de legalisatie van de documenten gaat veel sneller in Panama dan wanneer een Curaçaose entiteit dat moet doen. De documenten van een Curaçaose entiteit moeten via Buitenlandse Betrekkingen in Den Haag en daarna via de Cubaanse ambassade in Rotterdam worden gelegaliseerd. Dat vergt veel tijd, aldus de verklaring.

Tegen deze achtergrond hebben de advocaten een trustkantoor in Panama benaderd, om een structuur op te zetten die gericht is op de Cubaanse markt. Dit voor het geval de cliënt voor een Panamese entiteit kiest.

Flocker verklaart desgevraagd, dat publicaties over advocaten die in Panama structuren hebben opgezet voor hun klanten, nadelig kunnen uitpakken voor de offshore sector in zijn geheel. Het gaat niet per se om Panama, dat maakt deel uit van een internationale structuur. Soms worden structuren bedacht of opgezet om de identiteit van de cliënt te beschermen, aldus Flocker.

Schade aan ruim tien woningen in Paramaribo-Noord door noodweer

NCCR meteen ter plekke om eerste noodhulp te bieden


Ruim tien woningen hebben schade ondervonden door rukwinden die gistermiddag ontstonden tijdens fikse regenbuien. Het gaat om Paramaribo-Noord, Beni's Park en Weg naar Zee. Kolonel Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), zegt vanochtend, maandag 16 mei 2016, op Starnieuws, dat noodhulp wordt geboden.

De brandweer, politie en bestuursdiensten hebben meteen aangepakt, zegt Slijngard. Een vrouw van 71 jaar was behoorlijk in de war geraakt door de situatie en moest worden gekalmeerd.

Slijngard heeft zich op diverse plekken georiënteerd. Naast daken van huizen en een kippenren, zijn diverse bomen ontworteld. Langs de Ringweg zijn billboards ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch beschadigd.

Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo-Noordoost zegt, dat de bestuursdienst samen met het ministerie van Openbare Werken dagenlang in de weer zal zijn om het probleem van overtollig water op te lossen. Er is in korte tijd heel veel neerslag gevallen de afgelopen dagen.

Op verschillende plekken zijn maatregelen getroffen waardoor het water snel kan wegstromen. In sommige gebieden, zoals Charlesburg, moet nog een oplossing worden gevonden.

Sapoen door Pertjajah Luhur-voorzitter Somohardjo dood verklaard

'Hij heeft ons verraden en dat doet mij zeer pijn'

(Bron foto: Pertjajah Luhur)

Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), is niet van plan om in de komende tijd de leiding van de partij over te dragen. In tegendeel, hij maakt zich op om zijn partij te leiden in de strijd om de Nationale Democratische Partij (NDP) van de troon te stoten. 'Ik ga nergens, omdat het volk wil dat ik aanblijf als leider', zei hij gisteren tijdens een bijeenkomst voor de partijdissidenten Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan in Lelydorp. Sapoen werd door de PL-leider politiek dood verklaard, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 16 mei 2016.

Somohardjo hield de aanwezigen voor, dat Sapoen hebzuchtig is geweest om te bezwijken voor de omkoping van de NDP. 'Als hij maar twee jaren geduldig was geweest was deze partij van hem. Hij was de kroonprins, en wij hebben hem zelfs de hoogste eer gegeven, om namens de Pertjajah Luhur presidentskandidaat te zijn tijdens de afgelopen verkiezingen. Maar, hij heeft ons verraden en dat doet mij zeer pijn.'


De partijleider zei gewaarschuwd te zijn om Chitan niet op de kandidatenlijst te plaatsen, maar hij heeft die waarschuwing genegeerd. De vrees dat hij, Chitan, mogelijk zou overlopen naar de NDP kwam uiteindelijk uit. De PL-voorzitter zegt desalniettemin dat zijn politieke organisatie standhoudt ondanks het verraad.

'Iedereen die zich liet misleiden door Sapoen is welkom om terug te komen. Ik ontvang ze met open armen, omdat wij iedereen nodig hebben om de NDP te verslaan. Alleen Sapoen is niet meer welkom. En hij zal nooit terugkomen in de politiek in het district Wanica. Hier is hij dood', sprak de partijvoorzitter.

Sapoen en Chitan zijn formeel nog lid van de Pertjajah Luhur. Aan de andere kant zijn beide heren teruggeroepen als lid van het parlement na een reeks van rechtszaken die maanden in beslag hebben genomen. Op hun beurt proberen Sapoen en Chitan hun terugroeping, die door de rechter is beklonken, nog steeds nietig te verklaren via een rechtszaak.

Den Blauwvinger: De grappen en grollen van clown Bouterse

COLUMN: Plotseling wordt prijs stroomtarief verhoogd en even zo plotseling weer opgeschort

De clown en zijn circus in geen velden of wegen te zien


Zondag 1 mei 2016.
Uit het niets, de prijs voor stroomtarief wordt zomaar verhoogd.
Per meteen, per direct, per onmiddellijk.
Gewoon een persbericht, 's avonds.
Omdat het moet, van het IMF.
Uit de toverhoed van clown Bouterse.
Neen, niet even netjes bijvoorbeeld twee weken van te voren aankondigen.
Gewoon op een zondagavond aankondigen en meteen effectief.

Maatschappelijk veld roert zich.
Vakbeweging roert zich, zowaar.
Vrijdag 13 mei 2016.
Protestmanifestatie.
Bedrijfsleven, vakbeweging, 'We Zijn Moe', oppositiepartijen.
De dag, dat het IMF ja of neen zegt tegen financiële steun aan Suriname.

En, daar is clown Bouterse.
Bang, angstig.
Aan de vooravond van het protest.
'Oh jee, een protestmanifestatie.'
'Laat ik iets doen.'
Donderdag 12 mei 2016.
De clown: 'Sorry mensen, maar, ik moet de prijsverhoging opschorten hoor, enkele weken.'
Iedereen hoort de clown denken: 'Zo, die manifestatie zal worden afgelast.'
De clown maakt het uitstel bekend in het cabareteske programma Bakana Tori op staatszender SRS.
Dus, de clown gebruikt zijn eigen clowneske perschef om het uitstel aan te kondigen.
Niet netjes, niet zoals 't hoort.

Maar, iedereen is geen koe van zondag.
Het protest gaat door.
Natuurlijk.
Die prijsverhoging gaat toch wel komen.
Iedereen kent de fratsen van de clown.
Een andere paarse clown tracht nog even op klungelige wijze te intimideren:
'Personen in NDP-kledij gaan zich onder demonstranten begeven.'
Het circus van de clown probeert zich al preventief in te dekken, mocht het vrijdag 13 mei tot rellen komen.
Triest. Grote mond, maar oh zo kleinzerig, die clown en zijn circusteam.

Vrijdag 13 mei 2016.
Duizenden demonstranten.
Tegen prijsverhoging, tegen regeringsbeleid, tegen bemoeienis IMF en tegen Bouterse.
Geen NDP'er te zien.
De NDP heeft zich in zijn schulp teruggetrokken.
Geen clown te horen of te zien.
Het IMF stelt beslissing uit.
Een succesvolle dag voor de democratie.
Clown Bouterse laat zich niet zien.
Clown Bouterse laat zich niet horen.
De clown en zijn circus leiden zware nederlaag.
En nu?
Op weg naar weer een aankondiging verhoging prijs stroomtarieven....
Op weg naar een nog grootser protest.
En de clown en zijn paarse aanhang krimpen meer en meer in.

Neen, we zijn niet moe, nog lang niet.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
16 mei 2016
Amsterdam-Paramaribo

Noodweer treft delen Paramaribo

Daken van woningen gerukt, buurten onder water


Aan het begin van de avond, zondag 15 mei 2016, zijn delen van Paramaribo getroffen door extreem zware regenval en rukwinden. In verschillende buurten zijn daken van woningen weggerukt door rukwinden. Diverse gebieden zijn verstoken van elektriciteit. Er zouden zich geen persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan.

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat het gaat om Paramaribo-Noord (omgeving Paulus Potterstraat, Rembrandstraat), Beni's Park en Okrodam. Maar, ook delen van Abrabroki zijn door het noodweer getroffen. Vele percelen staan blank.

Bij de politie zijn diverse meldingen van wateroverlast binnengekomen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Bijzonder grote cocaïnevangst in Colombia

Zo'n 8 ton cocaïne in beslag genomen in noordwesten Colombia


De politie van Colombia heeft in het noordwesten van het land minstens acht ton cocaïne in beslag genomen. De drugs werden in de in de kustplaats Turbo, in de provincie Antioquia, ontdekt, in een bananenplantage, onder de grond. De cocaïne was verstopt onder een laag cement, bericht de krant El Tiempo zondag 15 mei 2016.

Volgens de politie is de lading cocaïne van de grote drugsbende Urabeños, ook wel Clan Úsuga genoemd. De clan wordt geleid door ex-paramilitair Dairo Antonio Úsuga David.


President Juan Manuel Santos spreekt op Twitter van de grootste drugsvondst uit de geschiedenis van het land.