dinsdag 17 mei 2016

1.100 Marihuanaplantjes ontdekt achter Ingi Kondre, district Coronie

Plantjes ter vernietiging in beslag genomen - (Nog) Geen aanhoudingen

 
De politie heeft 1.100 jonge marihuanaplantjes aangetroffen achter Ingi Kondre (Inverness) in het district Coronie. Deze zijn in beslag genomen en worden vernietigd, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 17 mei 2016.

Het Regio Bijstands Team (RBT) West van de politie heeft samen met de recherche van het gebied, na verkregen informatie, een onderzoek ingesteld en stuitten op een marihuanaveld.

In deze zaak zijn nog geen verdachten aangehouden. Het onderzoek is nog gaande.

Minister Badrising ontmoet ambassadeurs van Pakistan, Sri Lanka en Egypte

Samenwerkings- verbanden besproken met ambassadeurs Islam, Jayasuriya en Zai


De minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising, heeft 11 mei bilaterale besprekingen gevoerd met achtereenvolgens de ambassadeur van Pakistan, Burhanul Islam, de ambassadeur van Sri Lanka, Jagath Jayasuriya, en de ambassadeur van Egypte, Hossam Eldin Mohamed Ibrahim Zaki. Zij zijn overigens zogenoemde niet-residerende ambassadeurs en hebben hun standplaats in Brazilië, aldus het ministerie in een vanmiddag, dinsdag 17 mei 2016, uitgebracht persbericht.

Ambassadeur Burhanul Islam bood de kopie geloofsbrieven aan minister Badrising aan. Tijdens het onderhoud met de bewindsvrouwe ging Islam in op verschillende ontwikkelingen in Zuid-Azië, waarbij er uitgekeken wordt naar een vreedzame oplossing inzake de kwestie Afghanistan en naar positieve ontwikkelingen in de controversiële kwesties met India. Voor wat betreft de samenwerking met China is Pakistan voorstander van een driehoekssamenwerking met China, Suriname en Brazilië.

Tijdens de ontmoeting gaf minister Badrising aan, dat Suriname lid is van de ‘Islamic Development Bank’. Hiermee bestaat de mogelijkheid, dat Suriname een belangrijke partner zou kunnen zijn voor islamitisch bankieren in de regio. Ook Suriname’s culturele diversiteit en de harmonie tussen de verschillende culturen blijft een voorbeeld voor de wereld. Als mogelijke samenwerkingsgebieden tussen Pakistan en Suriname werden genoemd samenwerking op agrarisch gebied, met name voor de teelt van sojabonen, suikerriet en kokosnoot.

De Sri Lankese ambassadeur Jagath Jayasuriya werd begeleid door de Honorair Consul van Suriname voor Sri Lanka, de heer Ashwien Kanhai. De ambassadeur sprak zijn erkentelijkheid uit voor de ondersteuning die Sri Lanka binnen de Verenigde Naties steeds heeft genoten van Suriname voor haar resoluties. Tijdens het gesprek werden de volgende gebieden geïdentificeerd voor mogelijke samenwerking, capaciteitsversterking, onderwijs waaronder beurzen voor manschappen uit het leger, de gezondheidssector, hotel management, human resource development en de kokosnootindustrie. Ook handel werd als een mogelijk gebied van samenwerking geïdentificeerd. Momenteel wordt er al thee geïmporteerd door Suriname.

Ambassadeur Jayasuriya wees verder op de mogelijkheden van ruilhandel tussen de twee landen. Sri Lanka is toonaangevend in de wereld voor wat betreft rubberproducten waaronder medische handschoenen. Voorts is Sri Lanka geïnteresseerd in het opkopen van Surinaams goud.

Tijdens het gesprek van ambassadeur Hossam Eldin Mohamed Ibrahim Zaki met Badrising kwam de samenwerking met Suriname in verscheidene organisaties waar de beide landen lid van zijn ter tafel. In dit kader verwees hij naar de bijzondere betekenis van Zuid-Zuid samenwerking, evenals de driehoekssamenwerking. De laatste vorm levert vrij positieve resultaten op, vooral met betrekking tot het identificeren van donoren. Minister Badrising merkte op dat deze mogelijkheid ook gunstig zou zijn voor Caribische landen, met name de CARICOM-landen.

Uit het onderhoud kwam ook naar voren, dat Egypte de mogelijkheid heeft om studiebeurzen aan te bieden aan Suriname. De minister haalde ook hier de positie van Suriname aan, als lid van de ‘Islamic Development Bank’ en de potentie die het land hierdoor heeft in de Caraïbische en Latijns-Amerikaanse regio. In dit verband wees de Egyptische ambassadeur ook op de handelsmogelijkheden die er bestaan tussen MERCOSUR en de EU. Ambassadeur Hossam Eldin Mohamed Ibrahim Zaki deed het verzoek om de besprekingen met betrekking tot visumafschaffings-overeenkomsten voor houders van diplomatieke - en dienstpaspoorten wederom te activeren. Minister Badrising informeerde de ambassadeur aangaande de mogelijkheden van de toeristenkaart.

De gesprekken vonden allemaal plaats in het hoofdkantoor van het ministerie van Buitenlandse Zaken en verliepen in een positieve sfeer, zo laat het ministerie weten.

Curaçao getroffen door golf misdrijven met buitensporig geweld

Politie wil niets zeggen over een eventuele toename, recente misdaadcijfers zijn er niet

 
Curaçao wordt nog steeds geteisterd door woning-, bedrijven- en voertuiginbraken en diefstallen, al dan niet in combinatie met geweld en schietpartijen. De afgelopen dagen was er weer een aantal in het oog springende gevallen van buitensporig geweld, aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 17 mei 2016.

Nieuwe misdaadcijfers zijn er nog niet en de politie wil ook niets zeggen over een eventuele toename.

Jusitie-minister Nelson Navarro gaf onlangs in een toespraak bij een fundraising van Pais wel aan, dat misdrijven steeds gewelddadiger worden.

Afgelopen weekeinde waren er schietpartijen in Saliña en Dein, werden Chinese ondernemers in Saliña overvallen en bedreigd met een kapmes, net als een Chinese zaak bij Hòfi Barbolina, en gisteren werden Burger King Gosieweg en trùk Lik je Vingers in Saliña overvallen.

Ook worden regelmatig gestolen voertuigen in brand gestoken. De laatste tijd zijn dieven (meestal gewapend) diverse toko’s, minimarkten, woningen en trùk di pan binnengedrongen, en ‘drive-by shootings’ komen ook nog steeds geregeld voor.

Om de rest van dit bericht te kunnen lezen gewoon even dit aanklikken.

Sedreko wil graag dat regering van Curaçao voor 7 juni reageert op verzoek om sportzaal Barber over te nemen

‘Regering (lees: premier Whiteman) draalt met overname sportcentrum Barber’ 


De voormalige sportstichting Sedreko geeft de regering tot 7 juni de tijd om te reageren op haar verzoek om de sportzaal van het multifunctionele sportcentrum in Barber over te nemen. 'Er is een projectteam ingesteld voor de overdracht van Sedreko naar de regering, maar tot op heden heeft premier Ben Whiteman (PS) geen reactie gegeven over de het wel of niet willen overnemen van de zaal', zegt Ashur Solognier, Sedreko-bestuurslid, vandaag, dinsdag 17 mei 2016, in de Amigoe.

Het multifunctionele sportcentrum in Barber wordt momenteel beheerd door Sedreko. 'Er is een openstaande schuld van 900.000 gulden die Sedreko eerst moet ontvangen voordat de overdracht van de zaal kan plaatsvindt. Sedreko heeft op eigen kosten de eerste fase, de sportzaal gerealiseerd. Dit is een schuld die bij ons openstaat en die wij betaald willen hebben.'

Er is een projectteam opgesteld om de zaal over te dragen aan de regering. Zowel Solognier als zijn mede-bestuurslid Boy Melfor, heeft meerdere malen contact proberen te krijgen met de premier, maar dat is tot op heden niet gelukt. Verder is er van de kant van de regering ook geen reactie gekomen op het verzoek.

Solognier geeft aan tot 7 juni alles in het werk te stellen om een reactie over de overdracht van de Whiteman te krijgen. 'Na deze datum wordt er naar een vervolgoplossing gezocht voor deze zaal', aldus het Sedreko-bestuurslid.

'Tegelijkertijd hebben wij gesprekken gehad met Fundashon Vishon Bándabou (ViBA) om het beheer van de zaal aan hun over te dragen', zegt Solognier. 'Op dit moment wacht Sedreko op een antwoord van ViBa over de overname van het beheer van de zaal.'
De sportspullen zijn gekocht, maar er is iemand nodig om deze spullen en de zaal te beheren. 'Er is gekozen voor een overdracht aan ViBa, omdat de zaal in gebruik moet worden genomen om te voorkomen dat deze achteruit gaat. De omheining is reeds voor een gedeelte beschadigd en er wordt verder wordt geen enkel onderhoud gepleegd.'

Minister van Financiën op Curaçao stuurt nieuwe Belastingwet naar Staten

Wet moet meer ruimte bieden om voor eigen pensioen te sparen


Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) heeft een nieuwe belastingwet naar de Staten gestuurd. De wet ‘Landsverordening pensioensparen, reparatie en modernisering belastingverordeningen’ heeft onder andere als doel om meer ruimte te geven om voor een eigen pensioen te sparen, zo schrijft de Amigoe vanmiddag, dinsdag 17 mei 2016.

Er zijn 30.000 werkenden die na hun pensionering alleen op AOV aangewezen zullen zijn. Ook een pensioengat, waarbij men maar deels een pensioen heeft opgebouwd, komt veel voor.

Op dit moment bedraagt de ruimte voor aftrek van premies voor een oudedagsvoorziening maximaal 1000 gulden. Het voorstel van de regering is om deze aftrek te verruimen tot 10.000 gulden.
Het voorstel moet werknemers op Curaçao stimuleren om meer te sparen voor hun pensioen. Naast deze verhoging wordt ook de mogelijkheid geïntroduceerd om via banksparen, waarbij het spaarbedrag op een geblokkeerde rekening wordt gestort, een pensioen op te bouwen.

Hier kan het gehele artikel worden gelezen.

SOL neemt 35.000 vaten premium diesel af van Staatsolie

Sinds december heeft Staatsolie ruim 100.000 vaten premium diesel geëxporteerdRuim 5,5 miljoen liter (35.000 vaten) premium diesel is door oliemaatschappij SOL afgenomen bij Staatsolie. De lading is opgehaald door de onder de Britse vlag varende olietanker Georgina P.G. (Pritchard -Gordonn Tankers Ltd.) olietanker, die vandaag, dinsdag 17 mei 2016, is aangemeerd te St. Lucia.

Vanaf de introductie van dit product, samen met premium gasoline op 13 december vorig jaar, is dit de eerste keer dat zo'n grote hoeveelheid is geëxporteerd, aldus Staatsolie in een persbericht.

'Deze grote export is mogelijk geweest door de inspanningen die hebben geleid tot het wegwerken van initiële kinderziekten bij de raffinaderij. Hierdoor is bijna anderhalf maal meer dan de dagelijkse lokale behoefte aan premium diesel geproduceerd.'

Per dag consumeert de lokale markt ruim 4.500 vaten (715.500 liter) van deze brandstof. Sinds december heeft Staatsolie in totaal meer dan 100.000 vaten (bijna 16 miljoen liter) premium diesel geëxporteerd naar voornamelijk Barbados en Trinidad & Tobago.

Nu worden voorbereidingen getroffen om de laatste onderdelen in het productieproces van de raffinaderij, de gas- en zwavelzuurfabriek, in gebruik te nemen. In de derde week van juni is de performance-test gepland, waarna de nieuwe raffinaderij volledig in bedrijf zal zijn. De verwachting is dat de exporten dan verder zullen toenemen, zo laat Staatsolie weten in haar persbericht.

Trustbank krijgt fiat van CBvS om zich te transformeren tot islamitische bank Trustbank Amanah

Eind 2016 hoopt Trustbank eerste islamitische bank op Zuid-Amerikaans continent te zijn


De Trustbank in Suriname hoopt tegen eind van het jaar de eerste volwaardige islamitische bank in Zuid-Amerika te zijn. In april heeft project director van de Trustbank Amanah, zoals de instelling dan zal heten, Jim Rasam op Starnieuws gezegd, dat de ‘zegen’ van de Centrale Bank van Suriname werd afgewacht voor de transformatie. Dit bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 17 mei 2016.

Chief Executive van de bank, Maureen Badjoeri, heeft vandaag tegenover het internationaal persbureau Reuters (zie onderaan) gezegd, dat de bank de principiële goedkeuring van de Centrale Bank deze week heeft ontvangen. Met de transformatie zal de Trustbank de financiering van kleine bedrijven uitbreiden en sterkere commerciële banden opbouwen met islamitische landen.

Vorig jaar juni besloot de bankinstelling, geadviseerd door de in Jeddah gevestigde Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) over te gaan. De ICD is de private arm van de Islamitische Ontwikkelingsbank. Trustbank is ook in gesprek met de ICD over een strategische participatie in de bank als de transitie is voltooid. Dat zegt Badjoeri in de marge van de jaarlijkse bijeenkomst van de Islamitische Ontwikkelingsbank, die deze dagen in Jakarta wordt gehouden.

Islamitisch financieren volgt religieuze principes die de betrokkenheid bij activiteiten zoals gokken, tabak, alcohol, en de heffing van rente verbiedt. Suriname is in 1997 toegetreden tot de Internationale Ontwikkelingsbank.

Rasam ziet als eerste ambitie het neerzetten van een financiële hub. Op micro niveau streeft hij erna om de Trustbank om te bouwen naar de eerste Islamitisch bank voor de Caribische regio en Zuid-Amerika. 'Suriname heeft alle potentie om op dit moment de rol te vervullen van een financiële hub en kan dan verdienen aan die financiële dienstverlening.'


Markets | Tue May 17, 2016 3:53am EDT

Suriname's Trust Bank to convert to Islamic banking by year-end


 

May 17 Suriname's Trust Bank hopes to complete a conversion of its operations to Islamic banking by the end of this year, becoming the first full-fledged Islamic bank in South America, its chief executive told Reuters.
This week the bank received approval in principle from the central bank for the transition, as it aims to expand financing to small businesses and build stronger commercial links with Muslim countries, said Chief Executive Maureen Badjoeri.

The lender, which decided on the transition in June of last year, is being advised by the Jeddah-based Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), the private sector arm of the Islamic Development Bank.

Trust Bank is also in discussion with ICD for the latter to take a strategic stake in the bank after the transition is completed, Badjoeri said on the sidelines of the annual meeting of the Islamic Development Bank being held in Jakarta.

Islamic finance follows religious principles which forbid involvement in activities such as gambling, tobacco, alcohol, and the charging of interest.

Suriname, perched on South America's northeastern shoulder, is the only country from the Western hemisphere to be a member of the IDB group, joining in 1997. (Reporting by Bernardo Vizcaino; Editing by Kim Coghill)

Aangehouden vrouw is zesde verdachte in 'Blue Bay'-zaak op Curaçao

Openbaar Ministerie zuinig met informatie over gearresteerde vrouw en rol bij overval met dode


Opnieuw is een verdachte aangehouden in de zaak ‘Blue Bay’, de roofoverval met fatale afloop op ondernemer Franky Ignacia. Die overleed op 21 december vorig jaar toen hij in zijn huis in Blue Bay Resort werd overvallen, waarbij hij werd vastgebonden en zijn mond afgeplakt. Waarschijnlijk kwam hij door verstikking om het leven, zo bericht Paradise FM vandaag, dinsdag 17 mei 2016.

Tot vandaag waren er al vijf verdachten in deze zaak aangehouden, waaronder twee broers en een zus. 

Vandaag gelastte een Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie de arrestatie van een vrouw met de initialen S.M. op haar werk. Wat haar mogelijke betrokkenheid bij de overval is, of nadere informatie over de identiteit heeft het Openbaar Ministerie niet bekendgemaakt. 

Burger King aan Gosieweg in Willemstad, Curaçao, overvallen

Door kordaat optreden manager Burger King bereiken overvallers niet de kluis


De Burger King aan de Gosieweg in Willemstad is gisteravond overvallen. Drie mannen met bedekte gezichten kwamen de fastfoodketen ingelopen en bedreigden de klanten en het personeel, zo bericht Paradise FM vandaag, dinsdag 17 mei 2016. 

Een van hun sprong achter de toonbank en ontvreemde de geldla. Ook wilden de drie, vooralsnog, onbekende overvallers naar de kluis. De manager van de Burger King zag het trio echter aankomen en sloot de ruimte waar de kluis in staat af. Daarop kozen de overvallers het hazenpad en gingen er vandoor met de geldla.

Fastfoodketens zijn vaker het slachtoffer van overvallen. Het is niet duidelijk hoeveel geld er dit keer is meegenomen.

Personeel Milieu-Inspectie gaat weer in actie

Uit 2008 daterend wensenpakket werknemers wordt maar niet door directie uitgevoerd

'We zijn moe, we worden willens en wetens gedemotiveerd'


'Als het van ons afhangt, staken we nooit meer, maar de directie schijnt de zaak te traineren.' In deze bewoordingen uitte de bond bij Milieu-Inspectie haar ontevredenheid vanmorgen, dinsdag 17 mei 2016, tijdens een persconferentie. Voor deze personeelsleden is de maat vol. Door uitgebleven uitvoering van haar wensenpakket, hebben de leden besloten om vanaf morgen  tot elf uur te werken. Na die tijd melden zij zich massaal ziek. 

Bondsvoorzitter David Bakker zegt dat de persconferentie 'onder zware druk' van zijn leden is belegd. 'We zijn moe. We worden willens en wetens gedemotiveerd.' Het wensenpakket dat sedert 2008 is ingediend, behelst onder meer uitkering van vervoerstoelage en overuren en een immense achterstand van bevorderingen.

Ondanks dat op verschillende momenten correspondentie is geweest tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid met de directie, weigert deze om afspraken met de bond na te komen.

Milieu-inspecteurs werkzaam op de haven te Zanderij krijgen vanwege hun urgentie daar voorlopig dispensatie van de actie. De bond gaf echter, zo schrijft de Ware Tijd, tussen neus en lippen door dat het niet is uitgesloten dat ook zij in actie gaan.

Tout Lui Faut Middenweg onbegaanbaar geworden door kuilen en wateroverlast

'Wil je een duurzame oplossing, dan moet je verharden'


'Triest, zorgwekkend, erg. Je komt woorden tekort om de slechte wegsituatie van de Tout Lui Faut Middenweg Zuid, het zandgedeelte, te beschrijven. Ook al is de weg droog, door de vele kuilen is het zelfs moeilijk lopen op de weg.' De ressortraad van Houttuin bracht een veldbezoek aan dit gebied, nadat bewoners aan de bel trokken, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 17 mei 2016.

'We willen dat de weg verhard wordt, want egaliseren helpt niet meer. De weg verkeert al jaren in een slechte staat. Wil je een duurzame oplossing, dan moet je verharden’, meent Marvin. Hij woont er zes jaar op een project aan deze weg. De Tout Lui Faut Middenweg is een zijstraat van de Martin Luther Kingweg. De straat heeft heel veel projecten, waar flink gebouwd is. Marvin toont een offerte van een autoherstelwerkplaats, waar hij zijn onderstel wil laten repareren. ‘Ik heb het drie maanden geleden al gedaan voor Srd 2.000, nu moet ik weer Srd 3.500 betalen. Dat komt door de slechte wegsituatie, maar ik kan er niets aan doen. Ik moet naar het werk rijden en ik heb een personenauto en geen terreinwagen. Ik wil deze zaak niet zo laten en tot het uiterste gaan.’ 

Volgens de ressortraadsleden van Houttuin hebben ze op 9 mei al een brief gericht aan de districtscommissaris van Wanica voor spoedige aanpak van deze weg. ‘Tot nu toe hebben we niets gehoord, noch minder is er iets gedaan’, zeggen ze. ‘We hebben de bewoners voorgesteld om handtekeningen te verzamelen om kracht bij te zetten aan het verzoek’, zeggen de raadsleden.

In het veld kwam de redactie van het Dagblad Suriname een bewoner tegen, die op eigen houtje het initiatief heeft genomen om de slechte wegsituatie aan te kaarten bij de minister van Openbare Werken (OW) en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Initiatiefnemer Antonio Refos heeft 239 handtekeningen van buurtbewoners verzameld en in een brief vervat, die hij ook op 9 mei gestuurd heeft naar de OW-minister en de DNA-voorzitter. ‘Maar ik heb tot nu toe niets vernomen.’

Op een personenwagen, waarin ook een baby ligt, rijdt een vrouw stapvoets naar huis. 'Ik moet dit elke dag doen en meerdere keren. Ik moet een weg banen tussen al de kuilen. En door deze slechte situatie hebben ze het vuil ook niet opgehaald zaterdag.’ De vrouw woont in één van de vele projecten van de Tout Lui Faut Middenweg. In de projecten wordt geen vuil opgehaald. De bewoners zetten hun vuil op de hoek van de straat, waar ze hopen dat de vuilwagen het ophaalt. Maar, doordat deze week de vuilniswagen niet is gekomen, is er een enorme troep ontstaan, doordat honden de vuilzakken hebben open getrokken.

'Mijn kinderen gaan naar de universiteit. Ze moeten meestal twee keer van huis voor hun studie, maar dat lukt niet meer vanwege de slechte weg. Ze slapen gewoon in de auto op de universiteit, om zo de tijd door te brengen voor hun volgende activiteit’, zegt een vrouw. ‘Breng snel, ik ga elk initiatief ondersteunen.’ Ze zet snel haar krabbel op de brief namens de buurtbewoners. ‘Ik moet ook dagelijks langs deze slechte weg naar het werk.’

Rusland (NPS): 'IMF heeft regering op de knieën gekregen'


Binda (AKMOS): 'Als de regering het volk negeert, krijgen wij ongewenst onhoudbaar onrust'

'Regering, lok het volk niet uit'...


In eerste reactie op de persverklaring van de regering over het Internationaal Monetair Fonds (IMF) - zie hieronder - zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland vandaag, dinsdag 17 mei 2016, dat duidelijk is komen vast te staan, dat de regering geen kant meer uit kan en aan de verwachtingen van het IMF moet voldoen.

'Een van de eisen is de afschaffing van subsidies aan parastatalen en daarmee onder andere verhoging van de elektriciteitstarieven. We merken, dat de regering onder druk van het misnoegen geuit vanuit de samenleving de tarieven heeft aangehouden. Echter bleek, dat op basis van dit besluit het IMF haar vergadering ter behandeling van de Surinaamse lening niet door heeft laten gaan op 13 mei en het thans duidelijk is dat de noodzakelijke ondersteuning die de regering deze maand wil ontvangen, namelijk 80 miljoen Amerikaanse dollar, niet in gevaar gebracht mag worden', zegt Rusland.

De regering zal volgens Rusland zoals eerder gezegd alles doen wat het IMF verlangt, 'al zal dat leiden tot verdere verarming van het volk'. Hierbij wordt bevestigd, dat het IMF de huidige Surinaamse regering op de knieën heeft gekregen voor wat haar verdere ontwikkelingsrichting betreft en dat is een kwalijke zaak. Surinamers zullen volgens de NPS-voorzitter moeten nagaan hoe zij als volk dit gegeven in de komende periode tegemoet moeten treden.
Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), is totaal niet te spreken over deze mededeling van het Kabinet van de President.

'Wij hebben in een bemiddelende poging geprobeerd zaken tot rust te brengen. Mensen gaan niet in staat zijn verhogingen te dragen. De economie is niet in staat om de verhogingen te dragen. Wij hebben in het vooruitzicht gesteld dat de benzineprijzen, douaneprijzen, enzovoorts, omhoog gaan. Dit betekent dat de importgoederen steeds onbetaalbaar zullen worden. Men moet maar doen wat men doet. Een groot deel van het volk wordt genegeerd. Men heeft de adviezen van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en Kamer van Koophandel en Fabrieken hiermee gewoon genegeerd. Dit is gewoon dictatuur. Men is uit op confrontaties. Daar heb ik geen woord meer voor over.'

Als de regering het volk negeert, krijgen wij volgens Binda ongewenst onhoudbaar onrust.

'Hierbij zullen mensen niet op een democratische manier meer protesteren, maar in de vorm van erupties. Daarom adviseer ik de regering, lok het volk niet uit.'

Door het bereikte resultaat van afgelopen vrijdag van de protestmanifestatie heeft men volgens Binda mogen proeven hoeveel mensen problemen hebben met verhoogde energietarieven en de gang naar het IMF. 'Een groot deel van deze samenleving is niet eens met de receptuur van het IMF en verhoging van de energietarieven, die volgens belofte niet meer aangepast zouden worden. Men is gekomen met een stukje dictatuur. Het is massaal, op een democratische manier afgewezen. Men heeft een punt bereikt waarbij men moet luisteren naar de samenleving. De actie kwam niet alleen van de vakbeweging. Ook het bedrijfsleven heeft het ondersteund. De binnenstad bijvoorbeeld was bijna gesloten. Ook waren er ontzettend veel VSB- (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) en AAV-bedrijven (Algemene Aannemers Vereniging) vertegenwoordigd. Het zijn allemaal mensen geweest die met hun vrije wil daar zijn geweest.'

Binda meent, dat de president die zich een volkspresident noemt, dat stukje respect naar de duizenden mensen die zich naar hem toe hebben begeven, niet heeft kunnen opbrengen. 'Als een schrijver een boek komt presenteren, dan ontvang je hem wel, maar de duizenden mensen die voor je deur staan, ontzie je. Daar is het masker van de president weer gevallen. Politiek heeft hij heel slecht gescoord', aldus Binda. De ondernemer heeft geen goed woord over voor de wijze waarop de overheid om wil gaan met haar burgers. Hij hoopt dat de regering alsnog inziet dat zij niet de goede kant opgaat.

EBS schenkt deel van haar wagenpark aan diverse ministeries

Nutsbedrijf werkt aan bezuinigende maatregelenDe N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft een deel van haar voertuigen aan verschillende ministeries geschonken. Het doel van het gewijzigd voertuigenbeleid is onder andere om het brandstofverbruik terug te brengen en te beperken tot de operationele voertuigen voor een efficiënte bedrijfsvoering. Dit meldt het nutsbedrijf maandag 16 mei 2016 in een persbericht.

Op één van de parkeerhavens van de EBS aan de Borretstraat, zijn op 27 april twaalf voertuigen overgedragen aan de overheid. Het gaat om een aantal pick-up trucks en luxe auto’s. Het ministerie van Handel en Industrie zal de voertuigen inzetten ten behoeve van de Economische Controledienst. Andere ministeries die ook in aanmerking kwamen voor de voertuigen zijn Welzijn, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Buitenlandse Zaken en Openbare Werken.

Eerder dit jaar, in februari, werd het voertuigenbeleid van de EBS aangepast en werden ongeveer 42 bedrijfsvoertuigen anders ingezet. Een groot deel van deze voertuigen is in de operatie ingezet bij de verschillende diensten binnen het bedrijf. Het doel van het gewijzigde voertuigenbeleid is onder andere om het brandstofverbruik terug te brengen en te beperken tot de operationele voertuigen voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Op de foto (Bron: NV EBS) is te zien, dat een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken (l) uit handen van EBS’er Sunny Bakboord de sleutels in ontvangst neemt.

Stichting Voor het Kind heeft nog slechts geld voor een week eten en drinken

Overheid moet nog maanden achter- stallige subsidie voldoen

'De kinderen worden daar afgezet en de overheid bekommert zich niet om hun lot'


'Een optie na deze week is de kinderen rijst gekookt met zout en water aan te bieden.' Met deze woorden, vandaag, dinsdag 17 mei 2016, in de Ware Tijd, schetst directrice Sonja Mac Donald van Stichting Voor het Kind de hachelijke situatie waarin het tehuis voor seksueel misbruikte kinderen terecht is gekomen. Het tehuis heeft nog voor maar één week geld voor voeding en drank. 

Een ander gevolg van de financiële situatie is, dat de leiding op den duur genoodzaakt zal zijn om deze kinderen, die er door de politie zijn ondergebracht, over te dragen aan het ministerie van Welzijn. De kinderen, tussen zeven tot zeventien jaar, zijn een verantwoordelijkheid van het ministerie, stelt bondsvoorzitter Robby Naarendorp.
Er dreigt een achterstand in betaling van salarissen en achterstallig onderhoud aan het gebouw wordt steeds groter. De Stichting voor het Kind is in zwaar weer beland, nadat ze vorig jaar slechts 40 procent van de subsidie van de overheid ontving en voor dit jaar nog niets heeft ontvangen.
De directrice zegt, dat het ministerie van Welzijn kennelijk niets voor de stichting kan betekenen. 'Ze hebben ons meegedeeld, dat de stukken op het ministerie van Financiën liggen. Het kost ons zeer veel moeite om in contact te komen met dat ministerie.'
Naarendorp noemt de situatie onhoudbaar. 'Men moet ons geen zoetsappige verhalen komen vertellen. We worden veel te lang aan het lijntje gehouden. Ervaren en gedreven personeel dreigt te vertrekken, niet om het beleid van de stichting, maar om dat van het ministerie. Hoe moet de stichting de middelen ophoesten? De kinderen worden daar afgezet en de overheid bekommert zich niet om hun lot.'

Het bevreemdt Naarendorp, dat de overheid verzuimt haar plicht na te komen.

Landbouwers Saramacca lijden onder zware regenval

Door hoge waterstand rivieren kan overtollig water niet snel worden afgevoerd


Er lijkt geen einde te komen aan de ellende van de landbouwers. Zware regenval heeft een groot deel van hun aanplant vernield en hun landbouwgronden staan nog steeds onder water. Grote delen van Saramacca en Weg naar Zee kampen met extreme wateroverlast, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 17 mei 2016.

Onderdirecteur Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Ashween Ramdin, zegt in een reactie, dat het ministerie landelijk bezig is de schade aan de aanplant in kaart te brengen. Als gevolg van extreem veel neerslag zijn diverse agrarische gebieden in verschillende districten onder water gelopen.

Het ministerie van LVV heeft zijn werkarm, NV Surzwam, ingezet om de diverse lozingen op te halen, zodat het overtollige water in de getroffen gebieden beter kan worden verwerkt. De hoge waterstanden in de rivieren maken echter, dat het overtollige water niet snel kan worden afgevoerd.

Landbouwers in Saramacca hebben hun ongenoegen kenbaar gemaakt, dat zwampwater wordt geloosd in de kanalen, terwijl die alleen zijn bedoeld voor irrigatiewater. Door zwampwater af te voeren, krijgt irrigatiewater geen kans om in de kanalen terecht te komen. Ook zouden kanalen dichtgegroeid zijn. Vooral over de Bhikha sluis zijn er klachten. Volgens onderdirecteur Ramdin functioneert de sluis wel en is die enkele maanden geleden nog gerehabiliteerd. 'Naar alle waarschijnlijkheid zijn er lekkages in de waterkerende dam, waardoor rivierwater naar binnenstroomt. LVV is bezig met het onderzoek.'

Hij legt uit, dat de situatie in La Poule onder controle is en er daar geen sprake is van calamiteiten. Anders zit het met het Weg naar Zee-gebied dat onder water staat. 'De lozingen zijn vrijwel opgeschoond, maar door de hoge waterstand kan het water niet optimaal worden afgevoerd.' Ramdin benadrukt dat onderhoud van lozingen niet alleen de primaire taak van de overheid is, maar ook die van belanghebbenden. Ook het dumpen van afval in de lozingen, zorgt er volgens hem voor dat gebieden onder water komen te staan.

'Met de beperkte middelen waarover LVV beschikt, proberen we de landbouwers tegemoet te komen door de dichtbegroeide lozingen op te schonen en zo de schade te beperken tot een minimum.' Inmiddels voelt de consument de gevolgen van de wateroverlast in zijn zak. Was groente tot drie weken geleden nog betaalbaar, nu zijn de prijzen meer dan verviervoudigd. Voor drie kleine boulangers moet de consument Srd 7,50 neertellen. Een bundel amsoi (tien bossen) verkoopt de groothandelaar voor Srd 100. Een bosje dagoeblad kost nu rond de Srd 4,50.

Politiebond hoeft van Kort Gedingrechter moties vernieuwingsbeweging niet te behandelen

'Het was niet onrechtmatig van bondsbestuur om moties niet in behandeling te nemen'


De rechter in Kort Geding heeft vanochtend, dinsdag 17 mei 2016, de vordering afgewezen van de trekkers van 'vernieuwing Surinaamse Politie Bond' om de ingediende moties vandaag door het bestuur van de bond te laten behandelen. De Surinaamse Politie Bond (SPB) komt om twaalf uur in vergadering bijeen. 

De trekkers van die zogenoemde vernieuwingsgroep binnen de bond, Raoul Hellings, Mielando Atompai en Sergio Gentle zeggen beweren toch, dat het Kort Geding voor hen succesvol is geweest . Het bestuur is immers een verbod opgelegd om leden met meerdere machtigingen te laten stemmen op de algemene ledenvergadering, op straffe van een dwangsom.

Tijdens de algemene ledenvergadering in april werden twee moties ingediend. In de moties werd het vertrouwen in het bestuur onder leiding van Robby Ramjiawan opgezegd en het bestuur moest terstond aftreden. De moties werden echter niet in behandeling genomen. Het bestuur voerde aan dat de moties buiten de orde waren.

Aan de rechter werd vandaag gevraagd om het bestuur te veroordelen om de moties in behandeling te nemen op de ledenvergadering van vanmiddag.

'Een rechterlijk oordeel is pas dan van belang wanneer eisers van mening zouden zijn, dat een motie die wel voldoet aan de vereisten, door gedaagde niet in behandeling wordt genomen en gedaagde daarvoor onrechtmatig handelt. In een dergelijk geval zal aan de rechter moeten worden voorgelegd de rechtsvraag of die betreffende motie aan de vereisten voldeed en of het onrechtmatig was van de leiding van de algemene ledenvergadering om de motie niet in behandeling te nemen en niet in stemming te brengen. De Kantonrechter zal, nu daarover vooralsnog geen sprake van is, het gevorderde niet kunnen toewijzen, immers hebben eisers geen belang bij het gevorderde', aldus het vonnis.

'Minister Van Dijk-Silos zegt, dat problemen advocatuur zorgpunt zijn, maar onderneemt vervolgens geen actie'

Deken Orde van Advocaten Monorath: 'Wij kunnen geen oplossing hiervoor bedenken'


'We kunnen geen oplossing hiervoor bedenken', reageert de deken van de Orde van Advocaten, Harish Monorath, op problemen van advocaten, met name ten aanzien van kosteloze rechtsbijstand en administratieve beslommeringen. Het gaat niet om nieuwigheden, maar de zaken komen steeds weer aan de orde, omdat een oplossing uitblijft, aldus Monorath vandaag, 17 mei 2016, in de Ware Tijd.

Hij ergert zich eraan, dat deze situatie zich blijft voortslepen. Negen maanden geleden werd de huidige minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos, die zelf advocate was, benoemd. 'We nemen het haar kwalijk, dat ze zelf aangeeft dat dit een zorgpunt is, maar geen initiatief neemt om dit probleem weg te werken.'

Vorig jaar hadden de advocaten tijdens een algemene ledenvergadering besloten om de kosteloze bijstand aan 'minder draagkrachtigen' stop te zetten, maar kwamen op dit besluit terug. Volgens hem is er uiteindelijk rekening gehouden met de personen die rechtsbijstand willen, maar niet zelf hiervoor kunnen betalen. Bij stopzetting van de dienst zou deze groep gedupeerd worden. 'Elke dag krijgen de advocaten samen ten minste tien van zulke zaken. Ga maar na hoeveel het er in een jaar worden.'

Een aantal advocaten heeft zich geregistreerd om deze mensen bij te staan, maar ze raken met de dag gedemotiveerder. Per zaak krijgt een advocaat Srd 500 van de overheid. Bij sommigen van hen heeft de overheid een betalingsachterstand van meer dan drie jaar. Voor jonge advocaten is kosteloze bijstand verlenen niet aantrekkelijk. Monorath benadrukt, dat de persoon die bijstand krijgt de advocaat niet hoeft te betalen, maar dat de overheid dat moet doen.

'Financiële situatie in het land wordt met de dag ernstiger'

Gajadien (VHP): 'Onafhankelijke positie CBvS in gevaar door verregaande betrokkenheid  regeringsautoriteiten'


De financiële situatie in het land wordt met de dag ernstiger, zegt het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vandaag, dinsdag 17 mei 2016, op Starnieuws. Bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) merkt hij een voortzetting van het beleid, terwijl van governor Glenn Gersie werd verwacht, dat hij het roer zou omgooien. 'De onafhankelijke positie van de CBvS komt in gevaar door verregaande betrokkenheid van regeringsautoriteiten in het beleid.'

In april nam de goudvoorraad bij de bank af met 25.000 troy ounces, terwijl niet duidelijk is waar de tegenwaarde naartoe gaat. De Cbvs heeft vrij recentelijk aan exporteurs te kennen gegeven, dat een deel van de goudexport opgekocht wordt, maar inmiddels is de voorraad geslonken in plaats van toe te nemen, zegt Gajadien.

Ook de voorschotten aan de Staat van Srd 270 miljoen door de bank begin mei duidt aan, dat de Staat nog steeds meer uitgeeft dan ze binnenkrijgt. De valutakoers blijft stijgen en de loontrekkers komen maar niet uit, ondanks hun bezuinigingen.

Gajadien kan zich niet voorstellen, dat de regering naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) toe committering maakt, terwijl De Nationale Assemblee zich niet heeft uitgesproken hierover. 'Het is onvoorstelbaar. dat de coalitie niet in staat is haar constitutionele verantwoordelijkheid op zich te nemen en het volk te beschermen. Dit zou in ons democratisch bestuurlijk systeem niet mogen.'

Verder kan de regering nog steeds niet met haar samenhangend pakket van maatregelen komen dat een crisisplan zou moeten voorstellen.

Gajadien hekelt het feit, dat prijsverhogingen van de stroomtarieven zonder overleg worden doorgevoerd om vervolgens een dag voor een aangekondigde protestmanifestatie bekend te maken dat die verhoging wordt aangehouden voor enkele weken, terwijl aan het IMF gerapporteerd wordt dat de committering onverkort doorgaat. 'Het is duidelijk dat de aanhouding te maken had met het beïnvloeden van de protestmanifestatie.'

Mac Donald ontkent ruzie te hebben met BuZa-bewindsvrouwe Badrising

Oud-VN ambassadeur is nu adviseur van minister Badrising

 
Henry Mac Donald is niet teruggetreden als waarnemend directeur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege ruzie met minister Niermala Badrising. Het heeft alles te maken met een reorganisatie, waarbij gestreefd wordt om op elke plek de meest geschikte medewerker te plaatsen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 17 mei 2016.

Mac Donald is nu adviseur van de bewindsvrouwe, belast met het uitdragen van het departement en het leggen van contacten met potentiële buitenlandse investeerders. Dat zegt Gladys Relyveld, die is aangesteld als waarnemend directeur.

Medewerkers op het ministerie beweerden 15 mei via Starnieuws, dat Mac Donald en Badrising niet meer door één deur konden vanwege verschillende beleidsinzichten. Daarnaast zouden door het 'moeilijke karakter' van de bewindsvrouwe, veel medewerkers om overplaatsing naar andere ministeries hebben gevraagd en zou een groot deel van het personeel gedemotiveerd zijn.

Badrising stelt er prijs op, dat stukken die bij haar terechtkomen correct zijn opgemaakt. Wat niet aan haar standaarden voldoet, wordt teruggestuurd voor correctie. 'De minister is wel streng en ze wil de dingen met de puntjes op de i. Ze eist kwaliteit. Mensen raken hierdoor soms geïrriteerd, omdat ze dat niet gewend zijn.'

Grote Panamese tanker 'Parnaso' meert aan aan pier Caracasbaai, Curaçao

Schip te Curaçao voor nieuwe bemanning, inslaan proviand en uitvoeren reparaties

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
De Parnaso, een middelgrote tanker uit Panama, is zondagavond aangemeerd aan de pier bij Caracasbaai. Dit 244 meter lange schip zal ongeveer een week blijven liggen, aldus havenmeester Marlon Laroche vanochtend, dinsdag 17 mei 2016, in het Antilliaans Dagblad.

'Het schip komt hier voor een wisseling van de bemanning en er zal proviand worden ingeslagen. Ook zullen er een paar kleine reparaties worden uitgevoerd.'

 De Parnaso komt wel vaker naar Curaçao en doet ook Bullenbaai wel eens aan.

Curaçao heeft nieuw artiestenfonds Curaçao’s Artist Development Fund

Nieuw Fonds opgericht bij viering 31e verjaardag Korpodeko


Bij de viering van het 31-jarige bestaan van de ontwikkelingsbank stichting Koperashon pa Desaroyo di Kòrsou (Korpodeko), is een nieuw fonds opgericht, het Curaçao’s Artist Development Fund, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 17 mei 2016.
.

Bij de lancering werd een speech gehouden door een van de oprichters van Korpodeko, Agustin Diaz. Hij was bij de oprichting betrokken als toenmalig gedeputeerde van Economische Ontwikkeling en deed dit samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het vakbondswezen. Korpodeko is dan ook een tripartiete organisatie, waaronder ook de stichting voor het midden- en kleinbedrijf (Feck) viel en later ook samengewerkt werd met de Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen (Obna).

In haar 30-jarig bestaan heeft Korpodeko zeker 1.000 projecten gefinancierd waarvan enkele zeer succesvol. Een daarvan is het Lions Dive Hotel, maar ook het Chogogo Resort is met financiën van Korpodeko gerealiseerd.

Verder was er het ‘remodeling fund’ voor het centrum van Willemstad waarbij vele gebouwen gerestaureerd konden worden. In totaal hebben 51 bedrijven van het ‘remodeling fund’ gebruikgemaakt. Pietermaai Smal was een project dat geen enkel commercieel bedrijf wilde aanpakken, totdat Korpodeko het deed, aldus Diaz.

Tot slot is Korpodeko 100 procent aandeelhouder in het Marriott Hotel.

2e Kamerlid Van Raak (SP) stelt weer vragen over grootschalige illegale gokactiviteiten vanuit Curaçao

SP'er Van Raak bijt zich vast in webcasino's met basis op Curaçao


Het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) heeft voor de derde keer in enkele weken tijd schriftelijke vragen gesteld over ‘grootschalige illegale gokactiviteiten vanuit Curaçao’. Dit keer vuurt hij maar liefst veertig vragen af op de ministers Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Ard van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 17 mei 2016.

De nieuwe reeks richt zich vooral op de rol van UTS en - opnieuw - KPMG.

Aanleiding is de ontdekking van een nieuwe aanbieder die met een Curaçaose vergunning verboden online kansspelen aanbiedt: 'Kent u Bit Casino, dat vanuit het gebouw van het overheids-telecommunicatiebedrijf UTS op Curaçao actief is op de Nederlandse markt?'

Ga naar hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Vernieuwingsbeweging binnen Politiebond eist via Kort Geding alsnog behandeling moties door bondsbestuur

Strijd tussen 'vernieuwing' en bondsvoorzitter Ramjiawan gaat onverminderd voort


De groep 'vernieuwing Surinaamse Politie Bond' (SPB) is opnieuw naar de rechter gestapt. Gevraagd wordt aan de Kort Gedingrechter om het bondsbestuur te verplichten om moties die eerder ingediend waren voor te leggen aan de algemene ledenvergadering. Die vergadering van de SPB is voor vandaag, dinsdag 17 mei 2016, om twaalf uur vanmiddag uitgeschreven, zo bericht Starnieuws.

De eisers, Mielando Atompai, Sergio Gentle en Raoul Hellings, hebben de rechter gevraagd om niet toe te staan, dat bij de stemming van de moties, een lid voor meerdere leden kan stemmen. Ook wordt aan de rechter gevraagd van het bondsbestuur te eisen, dat alleen moties die aan alle formele en materiële eisen voldoen in stemming worden gebracht.

De algemene ledenvergadering mag ook niet zonder toestemming van de leden worden verdaagd.

Op 12 april werden twee moties ingediend. Het ging om een motie van wantrouwen en om het afzetten van het bestuur onder leiding van Robby Ramjiawan. Het bestuur nam toen de moties echter niet in behandeling genomen.

De trekkers van de vernieuwingsbeweging gingen vervolgens naar de rechter, maar verloren de rechtszaak. Nu wordt aan de rechter gevraagd om het bestuur te dwingen om de moties vanmiddag alsnog te behandelen.

35-Jarige AHKCO slaagt er maar niet om, goede, journalisten op te leiden

'Mijn academie is het werkveld en wat ik leer van ervaren journa- listen'


'Er mag best een kritische noot zijn, bij 35 jaar AHKCO', zegt een vierdejaarsstudent van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs, richting Journalistiek maandag 16 mei 2016 in de Ware Tijd. De academie hield in het weekend een open dag om haar verjaardag te vieren, maar de meest gehoorde kritiek is dat de opleiding, wat deze richting betreft, niet die kwaliteit aflevert die ervan verwacht mag worden. Er is kritiek op de lange periode van afstuderen en het niet op tijd inleveren van cijfers door docenten, zo schrijft Wilfred Leeuwin, die ook voorzitter is van de amper hoor- en zichtbare Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ.

Richtingscoördinatrice Jane Bergraaf zegt dat de opleiding over het algemeen een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Alle kritiek is volgens haar aanleiding tot verbetering.

De AHKCO bestaat deze maand 35 jaar en staat bekend om de opleidingsrichtingen, Journalistiek, Beeldende kunst en Sociaal Culturele vorming. De focus in het artikel van vandaag in de Ware Tijd ligt op de studierichting journalistiek. Om represaille te voorkomen heeft de redactie van de Ware Tijd besloten de namen van de studenten niet te vermelden. Waar een eventuele 'represaille' dan uit zou bestaan vermeldt Leeuwin niet. Bergraaf vindt studenten geen meetindicatoren en zeker niet een handjevol dat wordt geïnterviewd.

Toch is de algemene opvatting dat het diploma van deze studierichting voor het diploma bachelor of arts, mooi is meegenomen zonder dat de opleiding daar een praktische bijdrage aan heeft geleverd. 'Journalist word je niet, wel voorlichter of Public Relations-medewerker. In de breedte heeft de academie wel een toegevoegde waarde. Ik ben bijgeschaafd. Alleen denk ik dat deze opleiding je niet moet bijschaven, maar klaarstomen voor het beroep. Ik ben nu elf jaar werkzaam als journalist. Als ik na de middelbare school naar de academie was gegaan om het vak te leren zou ik niet op het niveau zijn waar ik nu ben. Naast de academie moet je in de praktijk zeker nog leergeld betalen', aldus een anonieme student.

'Ik kan niet zeggen dat de academie mij het journalistieke vak heeft bijgebracht. Mijn academie is het werkveld en wat ik leer van ervaren journalisten', zegt een andere student.

Bergraaf zegt, dat gekeken moet worden naar het programma van de opleiding en de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren. 'Bij studenten is hun opleiding nooit goed, maar wanneer ze die hebben afgerond zijn ze er wel dankbaar voor.' Ze merkt op dat de opleiding journalistiek vrij uitgebreid is en dat de Surinaamse markt waarschijnlijk veel vraagt naar voorlichters. 'En toch is de opleiding in tegenstelling tot vroeger, met nu een radio- en televisie lokaal, er behoorlijk op vooruit gegaan.' 

Rachel van der Kooye die vierde jaarstudenten de technische kneepjes van het beroep moet bijbrengen, zegt dat het kernprobleem gezocht moet worden in de interesse van de student en waar de opleiding op inspeelt. 'De studenten schrijven zich in voor de opleiding journalistiek, maar willen opgeleid worden tot voorlichter en public relations-medewerker, simpelweg, omdat media eigenaren niet betalen voor opgeleide journalisten. Ik heb nu achttien vierdejaarsstudenten en slechts één van hen is een actieve journalist. Voor de rest zijn het allemaal voorlichters. Daarnaast kiezen journalisten na het behalen van hun diploma al snel voor een carrière bij een bedrijf of de overheid. Nadat ik als actieve journaliste was afgestudeerd heb ik geen cent bij gekregen van het mediabedrijf waar ik werkte.'

Overigens is de website van de AHKCO verre van actueel. De homepage vermeldt bijvoorbeeld deze zeer gedateerde informatie:


(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

C-47 voorzitter Berenstein: 'Gesprek met regering was niet bepaald vruchtbaar'

'We kunnen niet praten over stroomprijzen zolang integraal plan van aanpak ontbreekt'


'Onze standpunten dat de verhogingen van de stroomtarieven niet moeten doorgaan en dat er duidelijkheid moet komen over de deal met het IMF, blijven overeind', zegt Robby Berenstein, coördinator van RaVakSur en voorzitter van C-47 gisteravond, maandag 16 mei 2016, op Starnieuws. De vakbeweging heeft vanmiddag een gesprek gehad met de regering onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin. Het gesprek is volgens Berenstein niet bepaald vruchtbaar geweest. Er komt een vervolggesprek waarbij de regering zal ingaan op de vragen die vanmiddag onbeantwoord zijn gebleven.

De vakbeweging heeft aan Adhin, geflankeerd door ministers Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, Soewarto Moestadja van Arbeid, raadsadviseurs Jules Wijdenbosch, Errol Alibux en Eddy Jozefzoon, de standpunten en eisen nogmaals verduidelijkt. Ook is de gedachte achter de protestmanifestatie van vrijdag nader uitgelegd.

'We zijn niet komen praten over de verhoging van de stroomtarieven alleen. De EBS is geen eiland, de impact van de verhoging treft alle sectoren en alle lagen van de bevolking', aldus Berenstein. 'Wij kunnen de impact pas bespreken als er een integraal plan van aanpak is, een waarbij de schokken gegarandeerd opgevangen kunnen worden. Maar, dat is er niet, zolang dat er niet is kunnen we niet praten over de stroomprijzen. Daar had de regering geen antwoord op.'

De vakbeweging is ook niet veel meer te weten gekomen over de overeenkomst met het IMF. 'De vicepresident heeft geen duidelijkheid kunnen geven. Er komt een speciale vergadering waarbij op al die onduidelijkheden over het IMF zal worden ingegaan.'

Ook zullen de plannen van de VSB en KKF over stroomtarieven worden gepresenteerd. 'Wij blijven op ons standpunt. Het gaat niet om tarieven alleen. Van verhogingen kan er geen sprake zijn zolang andere zaken niet in orde zijn. Om eerlijk te zijn, zijn we daar niet in geïnteresseerd.' De vakbeweging kijkt uit naar de presentatie van het crisisplan 'dat vandaag is afgekomen', dat ook op de vervolgvergadering zal worden gepresenteerd. Wanneer het vervolggesprek komt moet nog worden bepaald.

Minister Dodson: 'Nagegaan wordt wat de samenleving kan dragen'

Bewindsman niet eens op hoogte van alles dat met IMF is afgesproken...


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen kan nog niet aangeven welke gevolgen het aanhouden van de prijsverhoging van de stroomtarieven zal hebben. De regering heeft besloten om de subsidie van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) af te bouwen. Hiermee is vorig jaar begonnen. Van mei tot januari 2017 zou nog eens Srd 215 miljoen aan subsidie afgebouwd worden. Dit is ook besproken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zo schrijft Starnieuws maandag 16 mei 2016.

De bewindsman zegt, dat nagegaan wordt wat de samenleving kan dragen. Na overleg zal worden bepaald hoe dit traject verder uitgevoerd kan worden.

President Desi Bouterse heeft na een onderhoud met het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, besloten de verhoging die per 1 mei - van de ene op de andere dag - doorgevoerd was, voor enkele weken aan te houden.

Deze kwestie zal worden voorgelegd aan de Sociaal Economische Raad en het Tripartiet Overleg van overheid, vakbeweging en bedrijfsleven.

Dodson zegt, verrassend, dat hij niet het hele plaatje kent dat afgesproken is met het IMF. Zijn deel gaat over het afbouwen van de subsidie bij de EBS, waarvoor acht maanden uitgetrokken was. Hij kan niet van te voren zeggen wat de uitkomst zal worden, omdat hierover nog dialoog gevoerd wordt.

Dodson blijft erbij, dat het om een Surinaams programma gaat dat uitgevoerd wordt. Voordat het IMF in beeld was, was de regering al begonnen met het afbouwen van subsidies. Dit beleid is volledig in overeenstemming met de nieuwe Energiewet die behandeld en aangenomen is door De Nationale Assemblee.