donderdag 19 mei 2016

Drie autokeuringsbedrijven geschorst in april door SHMS

'Bij de training STKM zijn mensen met tweetje en drietjes geslaagd als keurmeesters'


De Stichting Herkeuringen Motorrij- en Voertuigen Suriname (SHMS) heeft sinds de start van haar effectief optreden in de maand april in het veld tot nu toe al drie keuringsinstanties geschorst. De SHMS is in oktober 2015 geïnstalleerd als nieuwe overkoepelende instantie belast met controle op keuringsinstanties, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 19 mei 2016.

De stichting heeft sinds haar aantreden acuut administratief zaken moeten aanpakken. De stichting is eerst met een beschouwing begonnen om alles te lokaliseren en te evalueren. Tijdens de beschouwing zijn er zaken boven water gekomen die door de vorige stichting niet goed zouden zijn aangepakt. Er zijn ook zaken boven water gekomen die helemaal niet door de beugel konden.

Het ging om zaken die in strijd waren met de normen en waarden van het keuringsbedrijf. Tevens kwam als gevolg hiervan het veiligheidsaspect van de consument in gevaar. Op den duur kreeg de stichting de volmacht van de minister om de instanties die niet voldoen aan de gestelde eisen, te sluiten.

Inmiddels zijn er te Kwatta, in de Mr. Jagernath Lachmonstraat en de Indira Gandhiweg in drie keuringsinstanties geschorst. De schorsing houdt in, dat men voorlopig geen keuringen mag uitvoeren. De minister van Justitie en Politie zal bepalen wat er precies zal volgen na de schorsing.

Ook moet worden gedacht aan de laatste trainingen, verzorgd door de Stichting Toezicht Keuring van Motorvoertuigen (STKM), waarbij er certificaten zijn uitgereikt die door de SHMS niet erkend worden. De trainingen zijn geëvalueerd. Volgens een bron van het Dagblad Suriname zijn er bij de training van de STKM mensen ‘met tweetje en drietjes’ geslaagd als keurmeesters. Wat de training betreft, is er geen restrictie. Iedere instantie kan een training verzorgen, echter is SHMS niet verplicht de verstrekte certificaten te erkennen.

De certificaten verstrekt door de STKM waren voor de SHMS niet te accepteren. Die mensen zijn in de gelegenheid gesteld om weer examens af te leggen. Bijkans de helft van de groep nam deel aan het examen. 'Wij moeten een hoop rotzooi opruimen die de vorige stichting gewoon heeft laten liggen. De samenleving moet dat weten. Het is niet die puinhoop waarin de vorige stichting bezig was. Er is geen vriendjespolitiek meer. Neks ne setie moro. Keuren is keuren. Als de auto niet goed is, is het niet goed', zegt de bron.
Landelijk zijn er ongeveer 46 keuringsinstanties. De stichting is nog lang niet bij al de instanties langs geweest.

Ecuador weer getroffen door een aardbeving

Een ingestort gebouw te Portoviejo (Bron foto: MarieRiver356/Twitter)
President Correa meldt een dode en 87 vooral lichtgewonden


Ecuador is gisteren voor de tweede maal binnen een etmaal getroffen door een aardbeving. De tweede beving, die aan het eind van de ochtend (plaatselijke tijd) plaats vond, was met een kracht van 6,8 nog een fractie krachtiger dan die van enkele uren eerder, melden Amerikaanse seismologen, aldus bericht onder andere het Nederlandse persbureau ANP vandaag, donderdag 19 mei 2016.

Er is minstens één dode gevallen, meldt president Rafael Correa. Het slachtoffer is een hoogbejaarde man. Wat hem precies fataal is geworden is onduidelijk. Correa maakte ook melding van 87 voornamelijk lichtgewonden.


Het epicentrum lag opnieuw even ten noordwesten van de hoofdstad Quito, vlak bij dat van de vorige beving.De aardbeving van dinsdagnacht had een kracht van 6,7. Het epicentrum lag bij het vissersdorp Mompiche, een kilometer of 50 ten zuiden van de kustplaats Esmeraldas. De deskundigen zeiden meteen geen tsunami te verwachten in de Stille Oceaan.


Een beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in bijna zeventig jaar, trof het Zuid-Amerikaanse land vorige maand in dezelfde regio. Het natuurgeweld kostte 650 mensen het leven en meer dan 16.000 personen raakten gewond.

Volgens president Rafael Correa lijkt de schade ditmaal mee te vallen. Op een aantal plaatsen in de kuststreek viel na de eerste beving al de stroom uit. Tot in de hoofdstad Quito verlieten bewoners hun huizen en renden de straat, meldden ooggetuigen.


Personeel monument Jodensavanne al maanden niet uitbetaald

'Als geen verandering komt in gang van zaken, zal toeristenoord de deuren moeten sluiten'


'Het Nationaal Monument Jodensavanne in het district Para bij de Cassiporakreek, een zijrivier van de Surinamerivier, kampt met problemen. Subsidie wordt niet uitgekeerd. De kaartverkoop is bij lange na niet voldoende om zo’n goot terrein te onderhouden. Het personeel is al een paar maanden niet uitbetaald. De financieel-economische crisis die Suriname plaagt, biedt geen hoop voor betere tijden. Als er geen verandering komt in de gang van zaken, zal het historische toeristenoord de deuren moeten sluiten’, aldus Stephen Fokké, secretaris van de Stichting Jodensavanne, vandaag, 19 mei 2016, in het Dagblad Suriname.

De stichting conserveert en onderhoudt Jodensavanne dat sinds 2009 tot ‘Nationaal Monument’ is benoemd en bij wet wordt beschermd. Het beheer gebeurt in nauwe samenwerking met het inheemse dorp Redi Doti, dat op korte afstand is gelegen van de monumenten.

Zowel Jodensavanne als de Cassipora begraafplaats zijn toegankelijk voor bezoekers. Jodensavanne is genomineerd om tot Cultureel Werelderfgoed van de UNESCO verklaard te worden.

Volgens de Grondwet van Suriname is de staat verantwoordelijk voor het onderhoud en het in stand houden van het cultureel erfgoed. De Staat komt haar verplichtingen niet na. Integendeel, er worden belemmeringen opgeworpen als vermakelijkheidsbelasting heffen op de toegangskaarten. Bovendien moet de belasting betaald worden voordat de kaarten verkocht zijn. De Staat moet er juist voor zorgen, dat de instanties die zorgen voor onderhoud en de bescherming van het erfgoed, tegemoet gekomen worden.

Volgens Fokké moet de belasting op erfgoedinstanties worden afgeschaft. Het Openlucht Museum van Nieuw Amsterdam kampt met hetzelfde probleem.

Ter informatie:

Paramaccaners zouden niet blij zijn met komst nieuwe districtscommissaris Malontie

Malontie: 'Een NDP-parlementariër hitst de mensen tegen mij op'

BEP ziet graag districtscommissaris uit haar geledingen


De 57-jarige districtscommissaris Margaretha Malontie van Tapanahoni ligt niet wakker van de kritiek uit Paramacca tegen haar komst. De kwestie ligt ook gevoelig bij de lokale autoriteiten. Het traditionele gezag van Paramacca vergadert morgen onder meer hierover, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 19 mei 2016. De bedoeling is om vervolgens de president schriftelijk te laten weten, dat het gezag het oneens is met de op handen zijnde komst van Malontie. 

Wat ernstig stoort is dat het traditioneel gezag niet is betrokken bij het besluit, wat erop neerkomt dat anderen voor het traditioneel gezag bepalen. Malontie beweert, dat de Paramaccaners tegen haar worden opgezet door een NDP-parlementariër en sympathisanten van de BEP.

Malontie, afkomstig uit het NDP-kamp, is verbaasd dat er wordt gezegd, dat leden van het traditionele gezag haar niet lusten. 'Kapiteins en basya's van Paramacca zijn bij mij op kantoor gekomen en hebben er geen problemen mee dat ik de districtscommissaris word. De parlementariër hitst de mensen tegen mij op door hen te zeggen, dat ze niet met mij gaan kunnen samenwerken.' 

Ze weet niet wat de beweegreden is van het Assembleelid. Ze weet dat mensen van de BEP het niet eens zijn, dat de NDP alle posten van districtscommissaris zal bekleden en willen dat iemand uit hun gelederen districtscommissars wordt van Paramacca.

Een andere zaak is een grensgeschil tussen de Paramaccaners en Aucaners en sommige mensen vinden dat Malontie de Aucaners zal bevoordelen. 'Ik ben Aucaner, maar ik ben districtscommissaris  voor eenieder ongeacht stam, bevolkingsgroep en geloof.'

Sky Radio en TV noodgedwongen omgetoverd tot Pipel FM

Verandering van naam om eventuele juridische stappen Nederlandse Sky Radio te voorkomen


Sky Radio en Televisie heet sinds kort Pipel FM. De nieuwe naam van het station werd maandag tijdens een speciale uitzending ingewijd. Ook het praatprogramma ‘Bakana Tori Origineel’ heeft een nieuwe naam gekregen, ‘Bakana Boskopu’, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 19 mei 2016.

Het station bestaat al veertien jaar en is sinds haar oprichting ook via internet te beluisteren in België, Nederland en Luxemburg. Omdat de Nederlandse radiozender Sky Radio zich als eerste onder deze naam heeft geregistreerd, liep de Surinaamse zender het risico niet langer beschikbaar te zullen zijn voor internetluisteraars in die landen.

Waarom hier pas na zo'n lange tijd op wordt gewezen, weet de directie niet. Om juridische rompslomp te voorkomen, is besloten een andere naam te bedenken.

Zowel luisteraars als medewerkers van het station kregen de gelegenheid ideeën in te zenden. Bij de keuze voor Pipel FM is rekening gehouden met dat de naam past bij het concept van de zender.

'Bakana Tori Origineel' werd eerst door Clif 'Limbo' Limburg gepresenteerd bij toen nog Sky Radio. Hij nam het programma mee naar staatszender SRS, maar liet het woordje 'Origineel' weg. Het programma bij de SRS staat bekend als 'Bakana Tori'. Om eventuele naamsverwarring te voorkomen heeft Pipel FM besloten om 'Bakana Tori Origineel' te veranderen in 'Bakana Boskopu'.

De naamsverandering heeft geen invloed op het concept van het station.

Ook het logo, een gekleurde brug, blijft hetzelfde. De brug symboliseert de verbinding tussen de bevolkingsgroepen in Suriname.

Het bijna vijftien man tellende personeel van Pipel FM wordt gevormd door deel- en voltijdse medewerkers en freelancers. Het station streeft ernaar om kritisch te blijven en zodoende bij te dragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap. De radio- en televisiezender valt onder de bedrijfsnaam Sky Communication Suriname, waarvan Anwar Lall Mohamed directeur is. Overigens is hij ook voorzitter van de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS) en adviseur van president Desi Bouterse.

EBS gaat afvalolie hergebruiken

Afvalolie wordt nu nog in verbrandingsoven vernietigd of afgevoerd door een contractor

Sludge separator aangeschaft om afvalolie te bewerken voor hergebruik (Bron foto: EBS)

De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft, na een studie, besloten om afvalolie afkomstig uit de dieselcentrales, te hergebruiken. Het bedrijf heeft een apparaat aangeschaft om de olie geschikt te maken voor hergebruik, zo laat het bedrijf vandaag, 19 mei 2016, in een persbericht weten.

De studie toont verder aan, dat bij een inkoopprijs voor HFO (Heavy Fuel Oil) van 35 Amerikaanse dollar per vat, jaarlijks ruim 215,000 Amerikaanse dollar aan brandstofkosten bespaard kan worden. Doorgaans bevat afvalolie afkomstig uit de centrales nog water, zware deeltjes en bruikbare olie.

De elektriciteitscentrales gebruiken overwegend HFO als brandstof, waarbij de afval uit het scheidingsproces wordt gegenereerd. De afvalolie wordt momenteel nog in een verbrandingsoven verbrand of opgehaald door een contractor.

EBS haalt met deze exercitie niet alleen economisch voordeel uit, maar ook is zij in staat om afvalolie op milieuverantwoorde manier te verwerken en opnieuw te gebruiken, deelt het bedrijf mee.

Assemblee behandelt herziene handvest OIC

Minister Badrising: 'Lidmaatschap herziene handvest maakt Suriname geen moslimstaat'


De Nationale Assemblee vergadert vanmiddag, donderdag 19 mei 2016, verder over het herziene handvest van de 'Organisation of Islamic Cooperation' (OIC) - zie hieronder -. Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken stelt, dat Suriname met het lidmaatschap en de goedkeuring van het herziene handvest geen 'moslimstaat' wordt. Zij zegt, dat in het handvest de principes, idealen en doelen van de organisatie zijn vastgelegd.

Diverse leden hebben sinds de behandeling van het herziene handvest op 3 maart is begonnen, kritische vragen gesteld over wat het lidmaatschap precies betekent en wat de voordelen zijn.

Bij het religieuze aspect is diepgaand stilgestaan door NDP-fractieleider André Misiekaba en Carl Breeveld (DOE). Suriname is zo'n twintig jaar lid van de OIC. De minister voerde aan, dat Suriname binnen OIC bekend staat als land met een bijzondere mate van culturele diversiteit. Zo representeert het land zich ook. Dit heeft volgens Badrising nooit als een belemmering gediend.In het handvest is ook opgenomen het garanderen van vrede, veiligheid, harmonie en eenheid. Deze principes worden ook gedeeld door Suriname. Ze zijn verankerd in de Grondwet. De meerderheid van de landen in de OIC belijden het islamitische geloof. Dat is niet de basis waarom Suriname is toegetreden tot deze organisatie. Badrising haalde tijdens eerdere behandelingen in het parlement aan, dat in diverse opzichten de OIC enorme mogelijkheden biedt voor samenwerking en ontwikkeling. Suriname heeft veel voordelen aan het lidmaatschap.

Het handvest is gebaseerd op diverse internationale verdragen. De rechten worden gerespecteerd.

De Nationale Assemblee komt eerst in huishoudelijke vergadering bijeen om half twaalf, waarna de openbare vergadering staat geagendeerd voor twee uur. 

Bond Milieu-inspecteurs en directeur BOG Resida nog steeds lijnrecht tegenover elkaar

Achterstand in uitbetaling vervoerstoelage is voor milieu-inspecteurs heet hangijzer

Bond en leden beslissen vandaag, donderdag 19 mei, of acties verscherpt worden - Kritiek op functioneren BOG-directeur


De Bond van Milieu-inspecteurs en de directie van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) verschillen nog steeds van mening over de vraag of het gaat om grote achterstanden bij het toekennen van toelagen en overuren. BOG-directeur Lesley Resida zegt, dat hij niet in de hand heeft als stukken, die in december ingediend zijn, nu pas ontvangen zijn. Bondsvoorzitter David Bakker blijft erbij, dat zaken te lang duren. Bond en directie hebben gisteren tijdens een onderhoud geen bevredigende oplossing bereikt, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 19 mei 2016.

De bond belegt vandaag een ledenvergadering om te bepalen of de acties verscherpt zullen worden. Gisteren is niet meer vergaderd, omdat de directie de bond uitgenodigd had voor een overleg. 'Naar mijn inziens zijn de gesprekken nog niet vruchtbaar', zegt Bakker. Hij benadrukt dat de inspecteurs de situatie beu zijn en zaken gerealiseerd willen hebben. 'Zij gaan voor het uiterste.'

Bakker zegt, dat de uitbetalingen van vervoerstoelagen, overuren en bevorderingen redenen zijn om over te gaan tot actie. Ook de opleiding tot buiten gewoon agent van politie en het aantrekken van milieu-inspecteurs en opleidingen binnen de dienst, zijn besproken met BOG-directeur Resida.

Volgens Resida is er maar één geval bekend van een milieu-inspecteur die nog moet worden betaald. Bakker spreekt dit tegen en stelt, dat de directeur bewust de schuld in de schoenen van de sectiechef van de Milieu-inspectie schuift. 'De directeur heeft geen enkele milieu-inspecteur hier gesproken om te vragen wie een achterstand heeft. Ik vraag me af of de directeur een administratie heeft die wel functioneert.'

De bondsvoorzitter is van mening, dat de vervoerstoelage momenteel een heet hangijzer is. Hij geeft aan, dat het probleem bij de autotoelage ligt. Volgens Bakker zijn er afspraken gemaakt, dat om de drie maanden een rijstaat wordt gemaakt en op basis hiervan wordt er een toelage uitgekeerd in vijf categorieën. 'Dat probleem had de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken naar zich toe getrokken met toestemming van de minister van Volksgezondheid. We hebben afgesproken en zijn zelfs een categorie twee overeengekomen met de minister.' Wat categorie twee is, vermeldt Starnieuws niet.

De vakbondsleider stelt, dat de verschillende ministeries zaken op orde hebben, maar dat vanuit de BOG-directeur weinig aandacht wordt gegeven. 'Hij is de hoofdverantwoordelijke, de directeur. Als je zegt dat je elke week stafvergaderingen hebt, moet je dan gerapporteerd worden. Je moet toch kunnen vragen wat de status is van zaken, waar de schoen knelt', aldus Bakker.

De dienst heeft momenteel 78 milieu-inspecteurs voor tien districten. Om goed te kunnen functioneren zouden echter zo'n 400 inspecteurs nodig zijn....

Nieuwe plaatsvervangend Gevolmachtigde minister Curaçao laat zich niet afleiden door perikelen rond Wiels

Anthony Begina: 'Ik heb mijn opdracht'


De door politieke partij PAR aangestelde plaatsvervangend Gevolmachtigde minister Anthony Begina laat zich niet afleiden door de perikelen rond Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels en het Curaçaoshuis. 'Ik heb mijn opdracht.' Gisteren stelde de partij haar man in Nederland voor aan de Curaçaose bevolking tijdens een persconferentie, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 19 mei 2016.

Begina werd eind januari benoemd nadat PAIS-statenlid Marilyn Moses uit de partij stapte en de coalitie niet langer steunde. In ruil voor toetreding tot het kabinet-Whiteman mocht PAR de minister van Economie, Eugene Rhuggenaath, en de plaatsvervangend Gevolmachtigde minister leveren.

Anders dan zijn voorgangers ging Begina met een specifieke opdracht naar Nederland: het leggen van duurzame contacten gericht op ‘Brusselse aangelegenheden en handelsbevordering’.

'Ruim 95 procent van de Curaçaose bevolking heeft in een referendum gekozen voor een relatie met Nederland. Dat mandaat is voor ons heilig', zegt PAR-leidster Zita Jesus-Leito. 'Wij geloven niet in ruzie, maar in samenwerking.' Net als Jesus-Leito denkt ook Begina, dat Curaçao veel meer profijt kan hebben van de toegang tot Nederland en tot Europa dan tot nu toe.

Om de rest van het artikel even dit aanklikken.

Minister Rhuggenaath, Curaçao: 'Bouw tweede megapier gaat conform de planning door'

Voorschriften in contract aannemer voor omgaan met beschermde koralen op constructieplaats


Het contract voor de constructie van de tweede megapier is onlangs met aannemer BAM ondertekend. Dat zegt minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling vandaag, donderdag 19 mei 2016, in het Antilliaans Dagblad.

'De bouw van de tweede megapier gaat conform de planning door.' Met het project is een investering van 40 miljoen gulden gemoeid.

Eerder was sprake van een mogelijke vertraging van het project, aangezien er op de constructieplaats beschermde koraalsoorten zijn gevonden. Nadat het rapport over de bevindingen op de constructieplaats door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur was bestudeerd, zijn aan het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en het ministerie van Economische Ontwikkeling twee opties gepresenteerd: het elders ‘planten’ van de koralen en/of het instellen van een onderwaterpark waarbij koralen conform de wet beschermd zullen worden. De voorkeur ging toen uit naar het onderwaterpark. Hiervoor zijn al plannen opgesteld, deze zijn echter nooit opgenomen in de wet.

Rhuggenaath laat vandaag weten, dat het nog steeds de bedoeling is dat bij de constructie een onderwaterpark wordt ingesteld om de koralen te beschermen.

Gaat u naar hier om het complete bericht te kunnen lezen.

Curaçao's premier Whiteman bereid om met Isla-vakbonden te praten, 'maar ik onderhandel niet met mes op keel'

Whiteman: Bonden moeten 'volstrekt onnodige' actie bij ingangen raffinaderij beëindigenMinister-president Ben Whiteman (PS) is bereid vandaag met de Isla-vakbonden PWFC (Petroleum Workers Federation Curaçao) en Apri (Asosiashon pa empleadonan di stafdi refineria Isla) te praten, maar alleen als de bonden de acties bij de ingangen van de raffinaderij stoppen. Dat zei Whiteman gisteravond in Telenotisia, aldus het Antilliaans Dagblad vanochtend, donderdag 19 mei 2016.

De premier had aanvankelijk voorgesteld om morgenmiddag om drie uur bij elkaar te komen, maar dat was voor beide bonden onacceptabel.

Sinds gisterochtend voeren de leden van de Isla-vakbonden met blokkades acties bij de ingangen van de raffinaderij en eisen van de regering vóór vrijdag een afspraak. Daardoor dreigt de levering van benzine aan de pompen in gevaar te komen. 'We zullen er alles aan doen dat binnen ons bereik ligt om de aanvoer te garanderen', zegt Curoil-directeur Yamil Lasten in een reactie.

Volgens PWFC-voorzitter Angelo Meyer verliepen de acties gisteren rustig en zonder incidenten. De bonden willen duidelijkheid over de toekomst van de raffinaderij. Na de Statenvergadering vorige week vrijdag begrijpen zij dat het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) afzonderlijk onderhandelingen voert over Bullenbaai en de Isla. Apri en PWFC vrezen dat de positie van de raffinaderij dusdanig verzwakt dat die dan gesloten moet worden.

Whiteman zei de acties ‘volstrekt onnodig’ te vinden. 'We hebben altijd goede contacten gehad met de vakbonden en er was nooit een conflict. Over de raffinaderij en de installatie bij Bullenbaai is uitgebreide informatie beschikbaar. Deze manier van handelen begrijp ik niet.'

De minister-president is bereid om vandaag ruimte vrij te maken in zijn agenda, maar dan moeten de acties stoppen. 'Ik onderhandel niet met het mes op de keel. Als zij stoppen met de acties, ben ik bereid hun tegemoet te komen. Dan is er ruimte om te praten, anders niet.'

Advocaat Essed: 'Marica was wat we in de advocatuur een generalist noemen, een allrounder'

Essed gedenkt de dinsdag 17 mei in India  overleden advocaat Stanley Marica


'Het mooie van Marica vond ik, dat hij hele grote cliënten had, maar ook de kleine man kon bij hem terecht', zegt advocaat Hugo Essed. Volgens hem was advocaat Stanley Marica één van de weinigen bij wie cliënten voor alle soorten zaken terecht konden. 'Hij was wat we in de advocatuur een ‘generalist’ noemen, een allrounder.'

De jurist omschrijft zijn overleden collega als een vriend van de arbeidersklasse en een voorvechter van de mensenrechten. De twee advocaten hebben in de afgelopen jaren samen de nabestaanden van de 8 decembermoorden juridisch bijgestaan.

Marica is dinsdag na een ziekbed in India overleden. In maart vertrok de advocaat naar India om het World Cultural Festival in Delhi te bezoeken. Hij kreeg tijdens de trip een beroerte en moest vervolgens opgenomen worden in een ziekenhuis te Bangalore. Zijn echtgenote en zoon zijn hem achterna gereisd.

Nomafa Marica, de negentienjarige kleindochter van de overleden advocaat, belooft het pad van haar grootvader in te slaan. Zij zegt op dit gebied al enorm veel van Marica te hebben geleerd. 'Het is ons met de paplepel ingegoten, ons hele leven lang, of we wilden of niet.'

'Oom Stan heeft zijn droom niet kunnen verwezenlijken', is de reactie van Clifford Marica op het overlijden. Hij had namelijk al geruime tijd een eigen kantoor in aanbouw en was vastberaden dit gebouw dit jaar af te ronden. 'Maar, het is hem niet gelukt.'

Voor Clifford Marica mag de advocaat een zogenoemde 'grote zoon' van het land genoemd worden, omdat hij grote verdiensten heeft en vele megarechtszaken naar tevredenheid van cliënten heeft afgehandeld.

Banken en cambio's zijn elkaar aan het beconcurreren

Op hol geslagen koers baart velen grote zorgen...


De Surinaamse dollar wordt met de dag minder waard. De wisselkoers voor vandaag, donderdag 19 mei 2016, is vastgesteld op Srd 6,52 voor een Amerikaanse dollar. Wie wil verkopen krijgt daar gemiddeld Srd 6,40 voor bij de bank of cambio. De banken en cambio's beconcurreren elkaar om hun marktaandeel te kunnen behouden. Hierdoor wordt de koers verder opgestuwd, aldus Starnieuws.

De euro wordt door de cambio's en de banken verkocht voor Srd 7,36. De Europese munteenheid wordt opgekocht voor Srd 7,20. De verschillende wisselkoersen worden afgeleid van de Amerikaanse dollar.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) bepaalt dagelijks de koersen voor de volgende dag op basis van de gepleegde transacties tot twaalf uur 's middags.

De op hol geslagen koers baart velen grote zorgen. Verschillende banken kunnen hun cliënten niet meer tegemoet komen. Ook verliezen ze klanten doordat mensen eerst informeren waar ze een hogere koers kunnen krijgen, zo schrijft Starnieuws althans.

De CBvS is niet in staat om de koers te ondersteunen, omdat er onvoldoende deviezen zijn hiervoor. De koers wordt bepaald door de vrije markt, waarbij de vraag groter is dan het aanbod. De hoge koers maakt dat prijzen van goederen en diensten steeds omhoog gaan. De telecombedrijven passen dagelijks de koersen aan.

TV-persoonlijkheid en nu ook actief bij DENK Sylvana Simons heeft begrip voor recente arrestatie Umar

Sylvana Simons boet aan geloofwaardigheid in nu zij actief is geworden voor partij DENKPresentatrice Sylvana Simons begint haar nieuwe rol als kandidaat-Tweede Kamerlid bij de partij DENK met een opvallende uitspraak. De BN’er praat de arrestatie van columniste Ebru Umar in Turkije goed, zo bericht woensdag 18 mei 2016 onder andere de Telegraaf.

De oprichters van DENK, Kamerleden Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu, baren in het parlement opzien door zich niet uit te willen spreken tegen de Turkse persbreidel en andere aanvallen uit Ankara op de vrijheid van meningsuiting. De presentatrice, die bekend werd bij muziekzender TMF, sluit zich nu aan bij deze club en komt op de kandidatenlijst.


In het programma De Wereld Draait Door keurde ze de arrestatie van columniste Ebru Umar in Turkije niet af. Integendeel: ze toonde er zelfs begrip voor, omdat Umar iets deed wat volgens de Turkse regels niet mag. Volgens haar is er sprake van ’selectieve verontwaardiging’ over de arrestatie daar, terwijl er bij Nederlandse aangelegenheden weggekeken zou worden.

Over de komst van Simons wilden de betrokkenen niks kwijt. Alle verzoeken om informatie werden zoals gebruikelijk genegeerd, zo schrijft de Telegraaf. In het openbaar waren Kuzu en Öztürk niet te zien. Bij twee belangrijke Kamerdebatten over Turkije, een onderwerp waar ze normaal graag hun achterban vertegenwoordigen, waren zij niet aanwezig. Öztürk liet ook verstek gaan bij een actie van een goed doel waar hij aanwezig bij zou zijn.

Het was bij hetzelfde De Wereld Draait Door, dat Simons gemotiveerd raakte om de politiek in te gaan. Ze was geschokt dat Martin Šimek daar de term ’zwartjes’ gebruikte. 'Dát was het moment dat ik besloot om zaken als racisme en Zwarte Piet niet meer zonder tegengeluid te laten passeren', laat ze in een persbericht weten. 'Ik zie het nu als mijn taak om mijn stem te laten horen in de arena waar ik écht iets blijvends kan bijdragen: de politiek.'


Kuzu en Özturk verlieten in 2014 de PvdA-fractie na onenigheid over het integratiebeleid van het kabinet. Ze vormden een eigen fractie onder de naam Groep Kuzu/Özturk. Ze willen volgend jaar aan de verkiezingen meedoen onder de naam Denk.