vrijdag 20 mei 2016

Guillermo Samson: 'Sinds wanneer heeft een zwerver het voor 't zeggen?'

'Deze regering heeft niets te zeggen, want men heeft geen geld'

 'Alleen de leeghoofden geloven nog in deze regering'

De dagstraatkoers voor de Amerikaanse dollar voor vandaag, vrijdag 20 mei 2016, is gesteld op Srd 6,65 en de Euro op Srd 7,55. In vergelijking met gisteren is de Amerikaanse dollarkoers gestegen met Srd 0,05. Met woensdag verschilt de koers Srd 0,15. 

Er werd eerder gesteld, dat een drastische devaluatie werd voorgesteld door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Uiteindelijk werd dat door de autoriteiten ontkend. Men gooide het roer om en laat de koers nu aan een vrije marktwerking over. Critici vragen zich af of dit nou een bewuste handeling is van de regering om de koers omhoog te krijgen, gezien de autoriteiten weten dat de huidige vraag de koers zeker omhoog zal tillen. Alle maatregelen die nu worden getroffen en alles wat er nu gebeurt, geschiedt volgens econoom/jurist Guillermo Samson op instigatie van het IMF.

'Deze regering heeft niets te zeggen, want men heeft geen geld. Sinds wanneer heeft een zwerver het voor het zeggen als je hem een broodje wil geven? Het IMF heeft alles doorgesproken en er zijn prioriteiten besproken. De overheid moet zich daaraan houden om op de eerste plaats betalingsbalanssteun te krijgen', stelt Samson vandaag, vrijdag 20 mei 2016, in het Dagblad Suriname.

De vraag wanneer de koers omlaag gaat is volgens Samson niet gemakkelijk te beantwoorden.
Prijzen die naar boven gaan, hebben niet gemakkelijk de neiging om weer naar beneden te gaan. De prijs van het goed wordt nu bepaald door vraag en aanbod, terwijl er aan de andere kant ook ondersteuning nodig is van een deviezenreserve. Wat nu het geval is, is dat de vraag groter is dan het aanbod. Betalingsbalanssteun van het IMF zal volgens Samson voor een bepaald moment soelaas kunnen bieden. 'Vervolgens zullen de monetaire autoriteiten de koers moeten ondersteunen, wat betekent dat men weer geld zal moeten uitgeven. Op het moment dat men weer geld zal uitgeven, en er geen vertrouwen is, zal de koers weer de lucht in springen.'

'Wij zullen het niet terug kunnen krijgen. André Telting heeft in zijn tijd als governor van de Centrale Bank van Suriname de koers kunstmatig aangepakt. Toen het SF 3.300 was, heeft hij het kunstmatig naar SF 2.800 gebracht en vervolgens drie nullen weggehaald. Dat ging niet via vraag en aanbod. Daarna is hij gaan werken aan zijn deviezenreserve. Telting was een gezaghebbende persoon, door wie er meer vertrouwen is ontstaan in de koers. Hij heeft systematisch ervoor gezorgd het uitgavenbeleid van de overheid aan banden te laten leggen. Dat kwam niet van de overheid. Telting stelde het uitgavenbeleid. Zo is de deviezenreserve systematisch opgebouwd, waardoor er weer een bepaalde dekking was', stelt Samson.

Nu er geen deviezenreserves meer zijn, zijn alle dekkingen van de Surinaamse dollar weggevallen. Aan de andere kant stelt Samson, dat de huidige regering geen waarheden vertelt over de echte financiële situatie in het land en haar plannen daarvoor, waardoor het onmogelijk is om het vertrouwen terug te winnen. 'Het grootste deel van het rationeel denkend volk gelooft niet meer in hun. Alleen de leeghoofden geloven nog in hen', aldus Samson.

Actie milieu-inspecteurs BOG is opgeschort

Vervoerstoelage wordt binnen anderhalve maand uitbetaald

BOG-directeur Resida: 'Bondsvoorzitter Bakker is de grootste frustrator van administratie'...


De actie van de bond van milieu-inspecteurs bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) is vandaag, vrijdag 20 mei 2016, opgeschort. Dit besluit kwam na een algemene ledenvergadering waar de leden zijn toegesproken door de waarnemend directeur en de onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid. Bondsvoorzitter David Bakker heeft dit besluit vandaag via een persbericht bekendgemaakt, zo bericht de Ware Tijd.

Afgesproken is dat de uitbetaling van de vervoerstoelagen, wat een heet hangijzer was, binnen anderhalve maand zal geschieden. Ook de toekenning van bevorderingen en de uitbetaling van achterstallige overuren wordt binnen afzienbare tijd ingehaald.

Na twee weken komt er een bespreking tussen de bond en het ministerie van Volksgezondheid over hoe de zaken lopen. Als er geen concrete resultaten uit de bus komen, overweegt de bond weer in actie te gaan.

Kort voordat Bakker liet weten, dat de actie wordt opgeschort, belegde BOG-directeur Lelsey Resida een persconferentie waarin hij zijn gal spuwde over de opstelling van de bond. Hij viel vooral over de handelingen van de bondsvoorzitter die volgens hem 'de grootste frustrator is van de administratie'.

Nederland verscherpt reisadvies voor Venezuela

Advies nu om alleen te reizen naar grote steden in dicht- bevolkte gebieden


Het reisadvies voor Venezuela is vandaag, vrijdag 20 mei 2016, door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland aangepast. Reizigers wordt nu geadviseerd om alleen naar grote steden en dichtbevolkte gebieden in Venezuela te gaan als het ‘noodzakelijk’ is. Verder wordt men gewaarschuwd voor transport: 'Zorg voor bekend en betrouwbaar transport', meldt het ministerie op de website van de Rijksoverheid. Men wordt ook geadviseerd niet naar de grensgebieden met Colombia te reizen. De Amigoe bericht dit vanmiddag.

Deze adviezen worden gegeven vanwege de steeds toenemende zware en gewelddadige criminaliteit in het land. Venezuela verkeert in een economische en politieke crisis. Naast gewelddadige criminaliteit heeft het land een gebrek aan medicijnen, voedsel en energie. Het wordt geregeerd door president Nicolás Maduro.

Volgens nieuwsmedium ANP is het risico voor onrust en demonstraties groot en staan voor morgen in de hoofdstad Caracas demonstraties gepland, die gewelddadig kunnen aflopen

President Maduro heeft de 'state of emergency' uitgeroepen in het land, zijn argumenten waren om het land te ‘stabiliseren’ en ‘nationale en internationale bedreigingen te confronteren’, meldde deze krant eerder. Morgen houdt het land de grootste militaire oefening in het land ooit, meldt het ANP.

De minister van Defensie van Venezuela, Vladimir Padrino López, stelde dat dit nodig is ‘omdat het land wordt bedreigd’. Volgens Maduro schenden spionagevliegtuigen, die onder meer uit Curaçao vertrekken, het luchtruim van Venezuela. Echter, waarnemers denken dat de oefeningen vooral bedoeld zijn om indruk te maken op de binnenlandse vijanden van de regering van Maduro.

Rapport concludeert ernstige situatie bij Kinderoorden Brakkeput op Curaçao

Bestuur en directie Kinderoorden Brakkeput stappen eind mei op


Het bestuur en de directie van Kinderoorden Brakkeput maken eind mei plaats voor een nieuw interim-bestuur en directie. Het internaat scoort op bijna alle fronten matig tot onvoldoende. Dat blijkt uit het kwaliteitsonderzoek dat naar aanleiding van seksueel misbruik in Kinderoorden Brakkeput is uitgevoerd, aldus de Amigoe vandaag, vrijdag 20 mei 2016.

Het rapport werd opgesteld door een onderzoekscommissie die in opdracht van het ministerie van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn (SOAW) een kwaliteitsonderzoek uit moest voeren naar de zorg in het internaat, nadat bekend werd dat medewerkers van het internaat zich aan kinderen hadden vergrepen.

Gisteren lichtte de minister van SOAW, Ruthmilda Larmonie-Cecilia, het rapport ‘Awor sigur! Sigur awor?’ toe tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad. Zij werd bijgestaan door gezondheidszorgpsycholoog Nataly Li-Martina die aan het hoofd van de commissie staat.

De commissie beoordeelde de kwaliteit van het internaat aan de hand van vier indicatoren: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat en organisatie. Op drie van de vier indicatoren scoorde Kinderoorden Brakkeput matig tot onvoldoende. Alleen leefklimaat scoorde iets beter, namelijk matig, behalve op de stelling ‘kinderen hebben een zo normaal mogelijke routine met ruimte voor onderwijs en vrijetijdsbesteding’. Daarvoor kreeg het internaat een voldoende.

Het interim-bestuur en de interim-directie krijgen de taak om de aanbevelingen van de commissie door te voeren om zo de kwaliteit van het internaat te verbeteren. Een van de aanbevelingen is het introduceren van risico-indicatoren in de zorg. Ook moet er ruimte zijn voor individuele therapie bij jongeren, indien dat nodig is. Verder heeft het internaat ook de opdracht gekregen om specifieke protocollen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik in te voeren. Ook moet de gedragscode voor personeel worden geëvalueerd en bekend worden gemaakt onder de werknemers. Deze aanbevelingen zijn, gezien de ernst van de situatie, niet vrijblijvend en worden aan een tijdstraject verbonden.

Volgens de minister staan het huidige bestuur en de directie van Kinderoorden Brakkeput achter de uitkomsten van het rapport. Zij werken daarom ook mee aan het verzoek om op te stappen. Volgens gezondheidspsycholoog Nataly Li-Martina had het internaat de risico’s van seksueel misbruik kunnen verkleinen als ze de tools daarvoor hadden gehad. 'Een aantal dingen waren niet aanwezig.' Dat de kwaliteit van de zorg niet van deze tijd is, heeft volgens de minister ook te maken met gebrek aan capaciteit.

Ondanks de slechte score zal de subsidiekraan niet worden dichtgedraaid. Volgens de minister moet het internaat zijn deuren sluiten wanneer het geen geld meer krijgt om voor de daar geplaatste jongeren te zorgen. 'Je kunt de kinderen niet op straat zetten. Ze voelen zich op hun gemak in het instituut', aldus Larmonie-Cecilia.

Kinderoorden Brakkeput is een onafhankelijke stichting met een eigen directie en bestuur, waaraan het ministerie van SOAW subsidie voor vijftien kinderen verstrekt. Op dit moment is er een stop voor het plaatsen van kinderen in Kinderoorden Brakkeput. Pas als de aanbevelingen zijn doorgevoerd zal het SOAW-ministerie groen licht geven om nieuwe kinderen daar te plaatsen. Het internaat heeft momenteel de zorg voor twintig kinderen.

Milieuorganisatie op Curaçao eist in bodemprocedure handhaving uitstootnormen voor bedrijven Schottegat

'Uitstoot van de groene giftige substantie moet per direct stoppen'


Stichting Clean Air Everywhere (CAE) is een bodemprocedure gestart tegen de overheid. Daarin eist de stichting dat de uitstootnormen die gelden voor bedrijven in het industriegebied te Schottegat per direct worden gehandhaafd. Tevens wordt geëist ‘dat de uitstoot van de groene giftige substantie per direct stopt’, aldus de stichting, die met de bodemprocedure een gang naar het Europees Hof mogelijk wil maken. Dit bericht de Amigoe vanmiddag, vrijdag 20 mei 2016.

CAE kondigde eerder dit jaar al aan opnieuw een gang naar de rechter in te zetten bij uitblijven van actie vanuit de overheid. De stichting verwijst naar de rechterlijke uitspraak van medio november 2015, in het Kort Geding dat door CAE en Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) was aangespannen.

'De rechter oordeelde toen dat de overheid goed op weg was. De overheid is echter direct na deze uitspraak gestopt met de uitvoering van de door eisers naar voren gebrachte punten, zoals het onderzoeken van de groene substantie, het opzetten van extra luchtmeetpunten, het terugdringen van de uitstoot, onderzoek naar de gezondheid van mensen onder de rook van de Isla, het informeren van de bevolking en handhaving van de uitstootnormen', aldus CAE.

Verder verwijst de stichting ook naar de Tweede Kamer-motie waarin er bij de Curaçaose overheid op wordt aangedrongen om de uitstoot maximaal te beperken. 'De overheid legt dit naast zich neer, want de luchtmetingen laten zien dat de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) erger is dan ooit. Op social media kan men verslagen zien dat de uitstoot van de giftige groene substantie, met daarin onder meer vanadium, nikkel en chroom, onverminderd doorgaat. Na het voeren van deze bodemprocedure is de weg open voor CAE om deze misstanden voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens', aldus de stichting, die hieraan toevoegt dat de Europese Rechten van de Mens (ERVM) ook voor Curaçao gelden.

'Deze gebieden de overheid om zorg te dragen voor een veilige leefomgeving en om de gezondheid van haar bevolking te respecteren. CAE gaat ervan uit dat de rechter ook inziet dat de mensenrechten door de overheid van Curaçao met voeten worden getreden. Er wordt geen enkele intentie getoond om op te komen voor de gezondheid van haar bevolking onder de rook van de Isla. Elk jaar gaan er achttien mensen voortijdig dood, vanwege de giftige uitstoot in het Schottegatgebied. Dit moet stoppen! CAE zal zich daarom blijven inzetten om dit onrecht te bestrijden.'

EBS reageert op verloren rechtszaak aangespannen door ondernemer Chiragally/City Entertainment

Nutsbedrijf gaat in op gang van zaken rond drie aansluitnummers...


De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft kennis genomen van het vonnis van de Kantonrechter in Kort Geding in de kwestie Chiragally / City Entertainment contra EBS. Op grond van deze uitspraak wenst de EBS het volgende vandaag, vrijdag 20 mei 2016, onder de aandacht te brengen.

De aansluitingen op naam van Chiragally en City Entertainment met aansluitnummers 032600 en 032614 zijn wegens achterstallige betalingen van stroomrekeningen over een periode van vier maanden door de N.V. EBS afgesloten. Tijdens de behandeling van de rechtszaak is de vordering van de EBS op Chiragally en City Entertainment door hun vertegenwoordiger erkend. De vordering van Chiragally en City Entertainment om de EBS te veroordelen tot weder aansluiting van deze aansluitingen is door de Kantonrechter afgewezen. De Kantonrechter heeft echter de reconventionele vordering van de EBS tot veroordeling van Chiragally en City Entertainment tot betaling van de openstaande rekeningen en de incassokosten geweigerd.

Tijdens de behandeling van de rechtszaak is komen vast te staan, dat de aansluiting 032614, nadat deze door de EBS is afgesloten, is gekoppeld aan het aansluitnummer 032616 welke aansluiting op het moment van de koppeling toebehoorde aan Princess Casino. Deze koppeling, welke heeft plaatsgevonden zonder medeweten van de EBS, is geheel in strijd met de Algemene Voorwaarden van het bedrijf.

De EBS heeft daarom bij constatering van voormelde koppeling Princes Casino terstond om rekenschap gevraagd en haar aansprakelijk gesteld hiervoor, waarna Prinses Casino aan de EBS heeft medegedeeld, dat zij niet op de hoogt is van de koppeling en er niets mee te maken heeft aangezien zij niet meer actief is in het pand. In een formeel schrijven heeft Princes Casino daarna de aansluiting bij de EBS opgezegd, waarna deze is afgesloten. De Kantonrechter heeft de EBS veroordeeld deze aansluiting wederom open te stellen, omdat zij onder meer van oordeel is, dat de EBS rekening had behoren te houden met mogelijke schade van de tegenpartij .

De EBS brengt hierbij ten overvloede onder de aandacht, dat haar Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op al haar afnemers. Iedere afnemer dient zich daarom te houden aan deze voorwaarden en elke handeling welke mogelijkerwijs in strijd zou zijn met deze voorwaarden na te laten teneinde staking van de levering van elektriciteit te voorkomen.

Lichaam 14-jarige jongen uit Marowijnerivier geborgen

Boot waarin jongen zat slaat om door onstuimig rivierwater


Het lichaam van de 14-jarige Ortinet Jafet Awese is gisteren door de politie van Albina geborgen. Awese is omgekomen toen de boot waarin hij zaterdag zat zonk. Er waren naast de jongen nog twee  mannen in de boot, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 20 mei 2016.

Andere boten die op de rivier waren kwamen de slachtoffers te hulp, waarbij de twee volwassen mannen in veiligheid konden worden gebracht. De tiener verdween echter in de diepte.

Na de melding van het ongeval werd door de politie van Albina, de Franse gendarmerie, Franse duikers en familieleden een zoekactie ingezet zonder echter resultaat.

Volgens verklaring van de booteigenaar was hij met twee arbeiders met een lading planken in de boot. Op een bepaald moment begon het te zwaar te regenen. Door de zware golven en de stroming kwam er veel water in de boot terecht, waardoor deze zonk. Zowel de inzittenden als de lading kwamen in het water terecht.

Het ontzielde lichaam van Ortinet is donderdag langs de over van Pokaitabiki, een eiland in de Marowijnerivier, in verre staat van ontbinding aangetroffen. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het lichaam afgestaan aan de nabestaanden.

De politie vermeldt niet of de opvarenden een zwemvest droegen....en of tegen de eigenaar wordt strafrechtelijk wordt opgetreden, mocht hij de opvarenden geen zwemvest ter beschikking hebben gesteld. 

(Red. De Surinaamse Krant)

Regering erkent in herstelplan zelf verantwoordelijk te zijn voor economische crisis door gevoerd beleid

Oppositie vindt zijn gelijk in herstelplan


Waar de oppositie de afgelopen periode steevast heeft aangegeven, dat monetaire financiering en verspilling de belangrijkste oorzaken zijn van de huidige economische crisis, geeft de regering dat nu schoorvoetend toe. Eerder stelde de regering constant met verve, dat de hoofdoorzaak gezocht moest worden in de sterk gedaalde prijzen voor Surinames belangrijkste exportproducten goud en aardolie, met als gevolg fors afgenomen staatsinkomsten. 

In haar concept-Stabilisatie- en Herstelplan haalt de regering bakzeil, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 20 mei 2016, door te stellen dat de crisis mede is veroorzaakt door 'de manier waarop het begrotingstekort van de overheid is gefinancierd, voornamelijk in de periode 2013 to 2016'.

De scherpe val van exportopbrengsten en forse toename van de overheidsuitgaven worden ook als oorzaken genoemd.

In het rapport wordt aangevoerd, dat ofschoon sommige deskundigen slechts een van de aspecten tot 'de enige oorzaak verheffen', het een gezamenlijke werking van de verschillende met elkaar samenhangende vraagstukken is waardoor de economie in een crisis is beland.

'De regering is zelfkritisch, maar komt op basis van technische overwegingen  tot de conclusie, dat beide vraagstukken een rol gespeeld hebben en het voorgestelde stabilisatieprogramma pakt dan ook beide aspecten onmiddellijk aan', wordt nu gesteld. Volgens de regering is een goede analyse cruciaal om een pakket van doortastende en effectieve maatregelen te nemen om de crisis af te remmen en langdurige schade te voorkomen.

Onvrede onder oppositieleden over onduidelijkheid rond forse lening bij IsDB

Santokhi (VHP) wil van regering weten wat basis en bestemming zijn van miljardenlening

VHP'er Jogi hekelt afwezigheid in Assemblee van minister van Financiën Hoefdraad


Tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) zijn gisteren weer vragen gesteld over 1.75 miljard Amerikaanse dollar lening, die onlangs werd goedgekeurd door de Islamic Development Bank (IsDB). VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi vroeg maar weer eens aan de regering wat precies de basis en bestemming zijn van deze miljardenlening, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 20 mei 2016.

Santokhi hekelde het feit, dat terwijl het parlement bezig is met de behandeling van het herziene handvest van de Organization of Islamic Cooperation (OIC), de regering zelf bezig is met het aangaan van leningen met de organisaties die onder die OIC vallen.

Ook moet er volgens de politicus duidelijkheid komen met betrekking tot 'Sharia-banking' in Suriname. 'Is de kwestie al geregeld in Suriname? Sluit dit aan op de Bankwet?', vroeg Santokhi aan de regering.

Het verschil met islamitische bankieren ligt volgens de minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising, in een drietal aspecten.

Het verschil ligt in de opvattingen met betrekking tot de rente, transparantie en ethische fondsen. Wat de rente betreft, draait het volgens de bewindsvrouwe bij islamitische bankieren om een dienst waar de bank een product voor de cliënt koopt en deze aan de cliënt uitleent. De cliënt moet dan het bedrag in termijnen betalen, maar dan wel renteloos. Speculeren bij islamitisch bankieren is verboden en de bank investeert niet in producten die als onethisch gelden. Voorbeelden hiervan zijn middelen verkregen uit wapenhandel, verkoop van alcohol en gokken.

Badrising zei, dat haar collega van Financiën, Gillmore Hoefdraad, degene is die op de meeste gestelde vragen moet ingaan. Hoefdraad, die gisteren echter pas vanuit Jakarta teruggekeerde waar hij deze week de bestuursvergadering van de Islamitische Ontwikkelingsbank bijwoonde, was niet op de vergadering aanwezig, waardoor de vragen weer niet konden worden beantwoord.

Mahinder Jogi van de VHP hekelde, dat zeer belangrijke vragen weer door de bewindsvrouwe moesten worden doorgeschoven naar een minister, die weer eens afwezig was. Volgens Jogi komt het vaker voor, dat parlementariërs vragen stellen en de regering deze vragen naar bevinden beantwoordt. Volgens Jogi moet de parlementsvoorzitter ook erop toezien dat deze vragen worden beantwoord door de regering.

EBS publiceert weer de per 1 mei gewijzigde prijs van stroomtarieven op haar website

Terwijl regering nog in gesprek is met bedrijfsleven en vakbeweging lijkt prijsverhoging stroomtarieven EBS onomkeerbaar

(Klik op webscreenshot voor groter, leesbaar, exemplaar.)


De Energiebedrijven Suriname NV (EBS) heeft op haar website de nieuwe energietarieven, die per 1 mei zijn ingegaan, toch weer geplaatst. Deze tarieven waren vorige week donderdag, nadat president Desi Bouterse, een dag voor de grootse protestmanifestatie onder andere tegen de verhoging van de stroomtarieven, had aangekondigd dat de nieuwe verhoging enkele weken zou worden aangehouden, verwijderd van de website.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) was niet blij met de ad hoc maatregel van het staatshoofd en besloot de beslissing, die zij vrijdag 13 mei zou nemen, om Suriname te steunen, uit te stellen. Afbouwen van subsidies, waaronder van de stroomtarieven, is een vereisten van het fonds, wil Suriname in aanmerking komen voor de steun die de regering heeft aangevraagd.

Het IMF beslist op over drie dagen, 23 mei, over het al dan niet verstrekken van betalingsbalanssteun aan Suriname. De eerdere vergadering van het IMF over dit besluit werd afgeblazen. Het fonds vroeg om opheldering, nadat president Bouterse had bekendgemaakt dat de verhoging van de stroomtarieven voor enkele weken zou worden aangehouden.

Overeengekomen was met het IMF, dat de energietarieven in drie termijnen tot 1 januari 2017 zouden worden verhoogd, ingaande 1 mei. Suriname had aangegeven, dat tot 1 januari 2017 Srd 215 miljoen aan subsidie aan de EBS zou worden afgebouwd.

Ofschoon de regering nog geen overeenstemming heeft bereikt met de vakbeweging en het bedrijfsleven, zijn de verhoogde tarieven naar het zich laat aanzien toch doorgevoerd, schrijft Starnieuws.
Overigens zou de herpublicatie van de tarieven een vergissing kunnen zijn van de webbeheerder. Het is dus feitelijk niet zeker of de tarieven deze keer willens en wetens door de EBS weer zijn gepubliceerd op de website. Enige terughoudendheid lijkt op zijn plaats.

Het staatshoofd had aangegeven dat de Sociaal Economische Raad en het Tripartiet Overleg zich zouden buigen over de afbouw van de subsidie van de stroomtarieven.

Nagenoeg alle groepen in het land hebben aangegeven dat de prijsverhoging onacceptabel is. Terwijl de regering nog praat met de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) en met bedrijfslevenorganisaties zijn de nieuwe stroomtarieven toch weer geplaatst op de website van de EBS, zo meldt Starnieuws vandaag, vrijdag 20 mei 2016.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Tiener Nicole Lake weer ontsnapt uit Justitiële Jeugdinrichting Curaçao

Politie roept bij zoektocht hulp bevolking in


Het is weer raak: Nicole Lake is weer weg. Zij is weer ontsnapt uit de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Lake is sinds gisterochtend rond acht uur verdwenen, zo bericht vandaag, vrijdag 20 mei 2016, Paradise FM.

Politiewoordvoerder Imro Zwerwer heeft eerder tegenover het Antilliaans Dagblad laten weten, dat de tiener elke maand wel een keer wegloopt.

Volgens het ministerie van Justitie verzet Lake zich tegen haar verblijf, maar is er voor haar geen andere instelling die haar kan opvangen. Lake wordt dus weer gezocht.

Iedereen met meer informatie over haar verblijfplaats of die haar heeft gezien of gesproken wordt dringend verzocht zich te melden bij de politie.

Bruto Nationaal Product mag in 2016 niet meer dan 2% dalen

Investerings- programma van 111.7 miljoen Amerikaanse dollar moet economie uit het slop trekken


Uitvoering van het investeringsprogramma van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 moet een te sterke inkrimping van de economie voorkomen in de periode dat de overheidsbegroting beter in balans wordt gebracht, dat schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 20 mei 2016, aan de hand van het conceptplan waar zij bericht 'de hand op heeft weten te leggen.

De geplande investeringen moeten ook de weerbaarheid van ondernemers en werknemers vergroten en de groeicapaciteit 'op zeer korte termijn versterken'. Zo blijkt uit het conceptplan. Voor de kapitaalsinvesteringen wil de regering 250 miljoen Amerikaanse dollar uittrekken. Het plan, dat een maand geleden aan het parlement was toegezegd, heeft het college naar verluidt nog niet bereikt.

Het investeringsprogramma zal zich richten op fysieke infrastructuur, geselecteerde productiesectoren alsmede op de sociale infrastructuur en menselijk kapitaal. De regering zal een speciale faciliteit opzetten waar op korte termijn aandacht zal worden besteed aan de institutionele capaciteit om projectvoorstellen op professionele wijze voor te bereiden. Deze voorstellen zullen voorts op transparante wijze worden afgehandeld, gemonitord en geëvalueerd.

De regering heeft als belangrijk doel gesteld, dat het bruto nationaal product dit jaar niet met meer dan twee procent mag dalen. Voor dit jaar is de uitvoering van een urgentie-investeringsprogramma van 111.7 miljoen Amerikaanse dollar gepland. In de productiesector en andere economische activiteiten zal Srd 35.9 miljoen worden gestopt. In onder andere sleutelproductiebedrijven zal Srd 549.2 miljoen worden geïnvesteerd. Het betreft bedrijven in agroverwerking, houtbewerking en visserij, landbouwbedrijf Alliance, de veehouderij en het pompgemaal in Wageningen. Aan investeringen in de sociale sector zal een bedrag van Srd 164.2 miljoen worden besteed.

Het is overigens te betreuren, dat Ivan Cairo, schrijver van het bericht in de Ware Tijd, niet meer informatie uit een zo belangrijk conceptplan heeft gebruikt voor zijn artikel om de bevolking zo volledig mogelijk te informeren over regeringsplannen die iedereen aangaan en raken. Nu is het vooral wollig taalgebruik gelardeerd met de nodige cliché-opmerkingen a la de regering en slechts een paar concrete feiten. 'De hand weten te leggen op' klinkt dan wel interessant, maar het artikel had qua inhoud wel iets interessanter en onthullender mogen zijn. Het wachten is op het officiële plan...

Zo'n anderhalf uur na publicatie in de online editie van de Ware Tijd, volgt een tweede artikel over het conceptplan, met toch iets meer informatie. Het is een gewoonte bij diverse (web-)media in Suriname om uit een (1) nieuwsonderwerp meerdere artikelen te filteren, waarschijnlijk om het artikelquotum op te vijzelen...

'De eerste realiteit is dat we onze levensstandaard zullen moeten aanpassen', concludeert de regering in het concept-Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018, zo schrijft Cairo in zijn 2e bericht. Aanpassing van de levensstandaard is nodig, omdat ondanks het nationaal inkomen van de burger tussen 2005 en 2015 is gestegen van ruim Srd 12.000 naar iets meer dan Srd 31.000 per jaar er veel scheef is in de economie.

Zo zijn in 2015 de exportopbrengsten per persoon in vergelijking met 2010 met 25.4 procent gedaald van 3.923 Amerikaanse dollar naar 2.927 Amerikaanse dollar. Vergeleken met 2011 is de daling nog groter, namelijk 40,3 procent, stelt de regering. Verder wordt aangevoerd dat het afgelopen jaar de importen per persoon in vergelijking met 2010 met 53,5 procent van 3.119 Amerikaanse dollar naar 4.787 Amerikaanse dollar zijn gestegen.

'Eigenlijk zou de noodzaak om onze levensstandaard aan te passen al direct moeten blijken uit de analyse van het nationaal inkomen per capita of het bruto binnenlands product per capita. Helaas geeft in Suriname deze analyse een vertekend beeld, grotendeels vanwege de dominante rol van de overheid in onze economie', staat in het herstelplan. Ondanks het aandeel van de mijnbouw en de industrie in het reële Bruto Binnenlands Product in 2014 sterk is gedaald met 9,5 procent, is de economie gegroeid met 1,8 procent. 'Dit geeft sommigen het verkeerde idee dat het heel goed gaat met onze economie, terwijl in feite een crisis zich gestadig ontwikkelt', constateert de regering.

Om de scheve situatie te herstellen zal de productie omhoog moeten en de structuur van de importen veranderd moeten worden. Er zal minder aan consumptieartikelen moeten worden ingevoerd en de op export gerichte productie dient gestimuleerd te worden. 'Dit betekent een herstructurering van de economie en een herverdeling van rol en taken van de overheid, huishoudens en bedrijven', stelt de regering in haar conceptplan.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Actiegroep binnen PLO wil 30 juni bij bestuursverkiezing voorzitter Mahadewsingh wegstemmen

Protestgroep dreigt PLO ook met Kort Geding als 140 bushouders niet als lid worden toegelaten


De actiegroep binnen de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) wil 30 juni deelnemen aan de bestuursverkiezing van de PLO. Inzet is het wegstemmen van voorzitter John Mahadewsingh. De groep mobiliseert bushouders om lid te worden van de PLO om aan de verkiezingen te kunnen meedoen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 20 mei 2016.

Ze heeft een week geleden het PLO-bestuur per deurwaarderexploot gevraagd om 140 bushouders binnen twee weken toe te laten als lid. 'Als de PLO dat niet doet, gaan we een Kort Geding aanspannen. Ze moet ook durven om ons van de verkiezing uit te sluiten', zegt Suraj Sahadew-Lall, leider van het Actiecomite Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders.

Leden van de actiegroep zijn boos, omdat ze vinden dat de leiding van de PLO hun belangen niet behartigt.

Sahadew-Lall wijst erop, dat de actiegroep al wordt ondersteund door 450 bushouders, van wie slechts 140 een geldige vergunning hebben. De vergunning van de rest is vervallen. Dat is volgens de actiegroep niet de schuld van de bushouders, maar de overheid is hiermee laat begonnen. Aan het vernieuwen van de vervallen vergunningen wordt gewerkt. De bedoeling is om deze groep ook in te schrijven. 'De statuten schrijven wel voor, dat een bushouder een vergunning moet hebben om lid te worden, maar zegt niet of die vervallen moet zijn.'

De actiegroepleider heeft vernomen, dat Mahadewsingh heeft gezegd dat ze te laat zijn om aan de verkiezing deel te kunnen nemen, omdat ze vóór een bepaalde tijd lid moeten zijn, maar dat is volgens de actiegroep niet waar. Sahadew-Lall zegt hierop in een reactie, dat Mahadewsingh nu al door heeft dat hij de verkiezing zal verliezen, omdat slechts een klein deel van de ongeveer zeshonderd bushouders landelijk achter hem staat.

President Bouterse weer niet aanwezig bij gesprekken met bedrijfsleven en vakbeweging

Regering ontmoet vandaag, 20 mei, weer delegatie van VSB, ASFA en KKF

Vakbeweging blijft zich verzetten tegen prijsverhoging stroomtarieven


Een regeringsdelegatie heeft gisteren gesprekken gevoerd met eerst de Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) en daarna met bedrijfslevenorganisaties. De stand van zaken bij de vakbeweging is hetzelfde gebleven. Het gesprek met het bedrijfsleven wordt vandaag, vrijdag 20 mei 2016, vervolgd. President Desi Bouterse was weer niet aanwezig bij de besprekingen.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) zijn gezamenlijk ontvangen. Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat er voldoende basis gevonden is om verder te praten met de bedrijfslevenorganisaties. De stroomtarieven worden vandaag verder onder de loep genomen.

De vakbeweging wil echter niets weten van een tariefaanpassing. Eerder was met president Desi Bouterse afgesproken, dat er geen tweede verhoging van de stroomtarieven zou komen. De vakbeweging vindt dat een verhoging niet te dragen is en wil weten wat de voorwaarden zijn van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om ondersteuning te geven aan het herstelplan voor de economie. Aangedrongen wordt op een samenhangend pakket aan maatregelen.

De regering wil zo snel mogelijk consensus bereiken over de nieuwe stroomtarieven die per 1 mei waren ingegaan, maar 'voor enkele weken' zijn aangehouden, nadat diverse organisaties te kennen gegeven hebben, dat de ingevoerde verhoging niet te dragen zou zijn.

Het IMF heeft haar beslissing over het al of niet verlenen van steun aan Suriname - die zij vrijdag de 13e zou nemen, op de dag van de grootste protestmanifestatie in het centrum van Paramaribo -, uitgesteld vanwege de weerstand tegen de prijsverhoging van de stroomtarieven en zij heeft de regering hierover vragen gesteld.

Suriname had aangegeven tot 1 januari 2017 Srd 215 miljoen aan subsidie aan de EBS te zullen afbouwen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Suriname heeft weer een actief werkend Medisch Tuchtcollege

Medisch Tuchtcollege beëdigd op ministerie van VolksgezondheidHet Medisch Tuchtcollege, onder voorzitterschap van rechter Anand Charan, is gistermiddag, donderdag 19 mei 2016, beëdigd op het ministerie van Volksgezondheid. De termijn van het vorige tuchtcollege was sinds 1 januari 2015 verstreken. Eventuele klachten werden in behandeling genomen door de geneeskundig inspecteur, in deze de directeur van Volksgezondheid. Daarnaast is elke gezondheidsinstelling genoodzaakt over een klachtencommissie te beschikken, zo bericht het ministerie in een persbericht.

De minister van Volksgezondheid Patrick Pengel en zijn collega van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos hebben vanaf hun aantreden er alles aan gedaan om bekwame leden voor dit college te vinden, waarna de beëdiging kon plaatsvinden.

De voorzitter en de leden werden beëdigd door de directeur van Binnenlandse Zaken, die gemachtigd was door de president.

Namens het college sprak de voorzitter zijn dank uit en gaf aan dat de komende
week de eerste zitting van het Medisch Tuchtcollege wordt gehouden. De stukken die er liggen, zullen in behandeling worden genomen.

Minister Pengel zei te rekenen op de inzet en kundigheid van de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden. En hij gaat ervan uit dat ze de functie op hoog niveau zullen realiseren.

Het Medisch Tuchtcollege bestaat uit mr. A. Charan (voorzitter) mevrouw mr. S.M.
Chu, (plaatsvervangend voorzitter), mevrouw drs. A Bueno De Mesquita-Voigt en de heer dr. W. Jap Tjoen San (leden). De plaatsvervangend leden zijn mevrouw drs. D. Ramautar-Gangaram Panday en mevrouw drs. F Henar-Karamat Ali. Als secretaris van dit college wordt aangesteld mevrouw mr. M.E. van Genderen-Relyveld.

Venezolaanse president Maduro: Amerikaanse Awacs schenden luchtruim

Onbekend is of de vliegtuigen vanaf Curaçao zijn opgestegen'Caracas' zal heftig protest aantekenen tegen de beweerde schending van het Venezolaanse luchtruim door de Verenigde Staten. Dat heeft president Nicolás Maduro deze week gezegd, aldus het Antilliaans Dagblad vanochtend, vrijdag 20 mei 2016.

Hij maakte melding van tweemaal een schending door een Boeing 707 E-3, ook bekend als een Awacs, van bewaakt luchtgebied van Venezuela. Dit zou zijn gebeurd iets na zes uur ’s morgens op zowel 11 als 13 mei.


De internationale media die hier melding van maken, waaronder UPI (persbureau United Press International) melden niet van waar deze vluchten zouden zijn opgestegen. Het is dus niet duidelijk of dit vanaf de US Forward Operating Location (USFOL) op de Curaçaose luchthaven Hato zou zijn gebeurd.

De Amerikaanse consulaat-generaal in Willemstad is om een reactie gevraagd, maar daar was bij het ter perse gaan van deze editie nog geen antwoord op gekomen.Klik hier om het complete verhaal te lezen.

Cft op Curaçao stemt in met lening van 60 miljoen

Geld bestemd voor onder andere en nieuwbouw en renovatie scholen


Het College financieel toezicht (Cft) stemt in met de lening van 60 miljoen gulden die het Land Curaçao door middel van een obligatie-emissie aangaat. Het gaat om een 30-jarige 1%-lening, zo bericht het Antilliaans Dagblad vrijdag 20 mei 2016.

Niet eerder was de rente zo laag, maar dat is het gevolg van de staande inschrijving door de Nederlandse staat, die onlangs van kredietbeoordelaar Fitch weer de hoogst haalbare AAA-rating, ofwel Triple A, kreeg.

Het Cft ontving medio maart een leningverzoek van minister José Jardim van Financiën voor een bedrag van 60 miljoen. De lening is voor kapitaaluitgaven aan de Curaçaose wegeninfrastructuur, nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen, zonnepanelen ten behoeve van scholen en de aanschaf van software voor het project herstructurering belastingstelsel.

Ga naar hier om de rest van dit bericht te kunnen lezen.

Bonden heffen blokkades bij Isla-raffinaderij op Curaçao op

Opheffing blokkade maakt einde aan opgetreden benzineschaarste


De blokkades bij de Isla-raffinaderij zijn voorbij. In het Kort Geding tegen de Isla-bonden PWFC (Petroleum Workers Federation Curaçao),Apri (Asosiashon pa empleadonan di stafdi refineria Isla) en Refinería Isla zijn de partijen in een vaststellingsovereenkomst akkoord gegaan dat de gedaagden zich verplichten om de eisers de vrije toegang tot het terrein van de raffinaderij te verschaffen. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, vrijdag 20 mei 2016.

Het kort geding was aangespannen door Curoil, Curgas, Curaçao Refinery Utilities (CRU) en Refineria di Kòrsou (RdK).

De overeenkomst werd gisteravond door alle partijen getekend nadat de bonden eerder in de middag al de blokkades hadden opgeheven. De vaststellingsovereenkomst houdt voor de Apri en PWFC in dat zij voor ieder uur dat zij de vrije toegang van de eisers blokkeren een dwangsom krijgen opgelegd van 250.000 gulden.

Nu de blokkades bij de raffinaderij zijn opgeheven, komt er een eind aan de benzineschaarste die met name gisteren voor filevorming zorgde bij de weinige pompen die nog wel benzine hadden. Het tekort ontstond. omdat de wagens van Curoil het terrein van de Isla niet meer op konden.

Het hele artikel kan hier worden gelezen.

SLM zet 'bekende' Surinamers in al 'ambassadeurs' op vluchten naar Amsterdam en Miami

Nieuw bedacht marketingconcept moet 'Surinaamse identiteit' uitdragen


Passagiers kunnen met persoonlijkheden kennismaken en op de foto


De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij heeft een 'SLM Ambassadeur programma' geïntroduceerd als marketingproject. Hiermee wil de luchtvaartmaatschappij zoveel mogelijk de Surinaamse identiteit uitdragen. Van 1 mei 2016 tot 31 maart 2017 gaat de maatschappij contracten aan met verschillende min of meer bekende personen van Surinaamse origine of die affiniteit met Suriname hebben, die als ambassadeurs op zullen treden tijdens de vluchten van de SLM.

'We hebben gemeend om dit idee niet alleen intern te exploiteren, maar Surinamers en de Surinaamse maatschappij erbij te betrekken', zegt Angela Landburg, hoofd Corporate Planning, vanochtend, vrijdag 20 mei 2016, op Starnieuws.

Er zullen zogenoemde ambassadeursvluchten worden uitgevoerd op vluchten van Zanderij naar Amsterdam en Miami, Florida (VS), waarbij met deze personen ‘meet and greet’ sessies gehouden worden. Passagiers die op deze vluchten meevliegen, kunnen in de gelegenheid zijn een van de ambassadeurs te ontmoeten. Dit houdt in kennismaking, foto’s maken, handtekeningen uitdelen en mogelijk een act of persoonlijke bijdrage van de ambassadeur zelf. Met dit initiatief denkt de maatschappij het land positief op de wereldkaart te zetten en een bijdrage te leveren aan het Surinaamse toerisme.

'Dit geeft het trotse gevoel. Ook intern is er kritisch gereageerd op het voorstel. Het is een promotie, maar ook wat betreft de bedrijfsvoering. Laten we ideeën een kans van slagen geven, want geen beslissingen nemen gaat ons niet verder bren
gen', zegt Louis Voigt directeur van de SLM. Hij vraagt aan de SLM-ers en het Surinaamse volk dit project een kans van slagen te geven.

Bekenden uit de muziekwereld als Ronald Snijders, Manoushka Breeveld, DJ Cat, Nisha Madaran, Steven Maayen en auteur Cynthia McCleod zijn inmiddels als ambassadeurs gecontracteerd. Ook standup commedians 'Deng Boy' (Ormskirk en Schroder), Huan Graanoogst en Pres Juriaantje en de atleten Renzo Tjon A Joe en Anthony Nesty, maken deel uit van de SLM ambassadeurs groep.

Elke ambassadeur krijgt twee retourtickets. De ambassadeurs verplichten zich om de SLM en eventueel zichzelf uit te dragen op vluchten. Twee maanden vóór vertrek van elke ambassadeur zal dat via de media bekendgemaakt worden.

Assemblee stemt voor herziene handvest van de OIC

Oppositie en Breeveld (DOE) verlaten bij stemming vergaderzaal

Teruggeroepen Pertjajah Luhur-dissidenten Sapoen en Chitan aanwezig in parlement


Met 28 stemmen vóór is het herziene handvest van de 'Organisation of Islamic Cooperation' (OIC) gistermiddag aangenomen door De Nationale Assemblee. De oppositie had kort vóór de stemming de vergadering verlaten als protest tegen besluitvorming, waar de rechtsgeldig teruggeroepen Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan deel van zijn. Asiskumar Gajadien, VHP, zei dat de oppositie niet zal meewerken aan illegale beslissingen. Dit meldt Starnieuws vanochtend, vrijdag 20 mei 2016.

Ook Carl Breeveld (DOE) verliet de zaal, omdat hij zich niet kon vinden in het exclusivisme in het handvest. NDP-fractieleider André Misiekaba, die ook kanttekeningen had, ook vanwege zijn geloofsovertuiging, deelde mee dat hij uit algemeen belang het document niet af zou wijzen, aangezien Suriname reeds twintig jaar terug toegetreden is tot deze organisatie.

Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken benadrukte dat Suriname als lid multireligieus en multicultureel blijft. Suriname wordt niet een 'moslimstaat', maar behoudt zijn diversiteit waar het bekend om staat.

Amzad Abdoel, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat Suriname al jarenlang tal van voordelen heeft door het lidmaatschap van de OIC. Diverse projecten zijn uitgevoerd en andere zijn in de plannen.

Chandrikapersad Santokhi, fractieleider van de VHP, en partijgenote Krishna Mathoera wilden weten wat de relatie is met de lening van 1,78 miljard Amerikaanse dollar, goedgekeurd door de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB). Deze vraag werd ook bij een eerdere behandeling gesteld. Badrising heeft de vraag doorverwezen naar minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons antwoordde, dat de bewindsman tijdens de behandeling van het herstelplan zal ingaan op deze vraag.

Ter informatie:

Rechter eist van EBS dat stroomlevering aan City Entertainment wordt hersteld

Op van stroomvoorziening afgesloten adres bestond geen betalingsachterstand bij EBS


De Kantonrechter heeft gisteren, donderdag 19 mei 2016, de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) veroordeeld om binnen 24 uur de stroomlevering aan City Entertainment (Chiragally) te herstellen. De vordering die Oemar Chiragally en City Entertainment tegen de Staat hadden ingediend, is niet ontvankelijk verklaard. Indien de EBS weigert het vonnis uit te voeren, moet een dwangsom van Srd 10.000 per dag worden betaald tot een maximum van een half miljoen. Het vonnis moet meteen uitgevoerd worden, zo bericht Starnieuws.

In het pand van City Entertainment zijn drie aansluitingen op naam van Chiragally, City Entertainment en eentje op naam van Princess Casino. In juni 2014 is Princess Casino vertrokken uit het pand, terwijl het aansluitnummer bij de EBS op deze naam is blijven staan. Vanaf toen heeft City Entertainment de rekening op dat aansluitnummer betaald. Daar was geen achterstand op. Op de twee andere nummers was er een betalingsachterstand van januari tot april dit jaar.

Rabin Parmessar, algemeen directeur van de EBS, heeft Princess Casino geschreven over de rekening die niet is opgezegd en de koppeling van andere nummers op de aansluiting, zonder medeweten van de EBS. Princess Casino werd op gewezen dat het verantwoordelijk wordt gehouden voor de openstaande rekeningen. De stroomtoevoer werd mede na een schrijven van Princess Casino afgesloten.

De advocaat van City Entertainment/Çhiragally, Michelle Lau-Kersenberg, voerde aan dat er geen achterstand was op het nummer dat is afgesloten. De dienstverlening aan gasten die ondergebracht waren in Wyndham Garden Hotel kwam abrupt stil te liggen. De gehele hoteloperatie is afhankelijk van de stroomvoorziening. Het gevolg was dat enkele hotelgasten terstond elders een onderkomen moesten zoeken.

Door de handelingen van de EBS heeft City Entertainment schade ondervonden, waar de EBS aansprakelijk voor wordt gesteld. Partijen konden elkaar niet vinden in een minnelijke schikking.

Schrijfster Astrid Roemer ontvangt P.C. Hooftprijs

'Een ontroerend en historisch moment'


In het Letterkundig Museum in Den Haag is gisteravond de P.C. Hooftprijs uitgereikt aan schrijfster Astrid Roemer (zie foto's - Bron: Twitter). Het is voor het eerst dat een auteur uit het Caraïbisch gebied deze belangrijkste literaire onderscheiding van Nederland en België in de wacht heeft gesleept, zo bericht Den Haag FM vandaag, vrijdag 20 mei 2016. 

'Een ontroerend en historisch moment', noemde de juryvoorzitter de uitreiking. Hij was vol lof over de schrijfster die lange tijd in Den Haag woonde.

'Politiek engagement en literair experiment gaan bij Roemer hand in hand. Ze roept op tot reflectie en verdient daarmee alle aandacht.'

Roemer werd verrast met een optreden van zangeres Izaline Calister die het lied ‘Omhels’ in het Papiamentu zong.

De schrijfster geeft het beeldje dat bij de prijs hoort aan het Letterkundig Museum. De 60.000 euro prijzengeld houdt ze zelf. Roemer woont tegenwoordig in een klooster in Gent.

Nieuwe zender op Surinaamse televisie

ALPHA Channel zendt uit op kanaal 5-2


ALPHA channel is een nieuwe televisiezender op kanaal 5-2 en is deze week begonnen met uitzendingen. Deze zender is een onderdeel van de Rapar Group. De regie over de uitzendingen wordt gedaan vanuit de studio aan de Jagernath Lachmonstraat. De dagelijkse leiding is in handen van Wilfried Roelandt, operations manager van RBN Group, zo meldt onder andere Starnieuws donderdag 19 mei 2016.

ALPHA channel brengt een gevarieerd programma met films, series, documentaires, sport, muziek en nieuws. Het televisiestation brengt van  maandag tot en met vrijdag dagelijks 24 uur per dag programma’s op de buis. Overdag zijn de programma’s gericht op kinderen en thuiswerkers, aldus Roelandt. 's Avonds is de uitzending meer gericht op volwassenen met actie, informatie en ontspanning.

De kinderprogramma’s hebben een educatief karakter waar spelenderwijs kennis zal worden aangeboden.

De programmering in de weekends is deels gelijk aan de doordeweekse dagen, maar zal worden aangevuld met sport. Iedere ochtend is er om vijf uur een religieus programma waarbij alle religies de revue zullen passeren. ALPHA is niet gebonden aan religie of politiek maar stelt zich tot doel informatie en educatie te delen en ontspanning te bieden.

Ricky Stutgard op ramkoers tegen DOE-voorzitter Breeveld

'De partij is geen eigendom van Breeveld, niemand gaat mij onder druk zetten'

'U ziet het nu, DOE is aan het afbrokkelen, we zijn nu deeg zonder zout' - Minister Dodson is een joker


Ricky Stutgard, hoofdbestuurslid van de partij voor Democratie voor Ontwikkeling in Eenheid (DOE), zal zich niet laten intimideren door partijvoorzitter Carl Breeveld en de mensen die hem ondersteunen. De politicus zegt geen enkele vrees te hebben uit de partij te worden geroyeerd. 'De partij is geen eigendom van Breeveld. Niemand gaat mij onder druk zetten. Ik ben gekozen op een algemene ledenvergadering, dus als zij een probleem hebben met meneer Stutgard, moeten zij het naar de ledenvergadering brengen. Hier zullen wij zien of men daar ook dezelfde mening is toegedaan', aldus Stutgard donderdag 19 mei 2016 in het Dagblad Suriname.

Stutgard benadrukt dat de partij nu uit de regering moet rennen. 'Als Breeveld en zijn vrienden willen blijven en mee willen werken met Bouterse, so be it.'

Naar aanleiding van de publieke uitlatingen van de voedseltechnoloog, waarin hij aangeeft dat de partij terstond uit de regering moet stappen, is Stutgard door de partij uitgenodigd om van gedachten te wisselen.


Volgens Stutgard, die als lijstduwer 130 stemmen in Paramaribo haalde, gaat het niet om een gesprek met het hoofdbestuur, maar met slechts vier leden daarvan. De voedseltechnoloog benadrukt, dat volgens de statuten de partij dertien hoofdbestuursleden telt. Onder de vier vermoedt hij dat het gaat om Breeveld en drie andere leden die ‘op zijn lijn zijn’. De politicus zegt, dat hij het even nog verrassing zal houden of hij ingaat op de uitnodiging of niet. Belangrijk voor hem is dat DOE niet meewerkt aan de verhoging van de stroomtarieven en niet in zee gaat met het IMF.

‘Zoete praatjes, achterbaksheid, zich niet bezighouden met de realiteit en grote mate van hebzucht’, hebben volgens hem gemaakt dat er toch in zee gegaan is met de NDP. 'U ziet het nu, DOE is aan het afbrokkelen, we zijn nu deeg zonder zout, alle uitspraken over de 3 K’s (Kennis, Kunde en Karakter), transparantie, eerlijk leiderschap en morele herbewapening waren slechts voer voor de kiezers. Intern werden deze zaken echter niet toegepast.'

Stutgard beweert, dat ‘een heleboel dingen stiekem, stiekem zijn gebeurd’. Een voorbeeld hiervan is de voordracht van Marlyn Arron-Denz, ondervoorzitter van de partij, om zitting te nemen in de Staatsraad. 'Ik ben hoofdbestuurslid en plotseling hoor ik dat de persoon daar is. Er is nooit een interne sollicitatie geweest.' Ook Dave Abeleven, directeur op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), is zonder enige mededeling voorgedragen en benoemd tot directeur. 'Dan praat men over eerlijk leiderschap en transparantie. Dan willen wij een beeld naar de gemeenschap toe geven dat wij anders zijn.' Hij vindt het een kwalijke zaak, dat een hoofdbestuurslid via andere wegen moet vernemen welke leden op welke positie zijn geaccommodeerd.

Stutgard benadrukt dat wat NH betreft, de partij nauwelijks kader op het ministerie heeft kunnen onderbrengen. Zo zijn alle directeuren en Raad van Commissarissen-leden van parastatalen, die ook onder NH vallen, uit de gelederen van de NDP. 'Waar zie je DOE? Alleen bij de staf van NH. Wie zijn het allemaal? Twee economen, een geschiedenislerares, een zangeres die niet eens de universiteit heeft afgerond en iemand van de administratie.' 

Stutgard vindt het erg, dat een technisch ministerie als NH geen enkel technocraat met een technische opleiding in de staf heeft. Volgens hem moest de partij juist gevraagd hebben voor ministeries als Welzijn, Onderwijs, Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, aangezien de partij wel het kader in huis heeft. Indien dat niet lukte, moest DOE net als de PALU karakter tonen en netjes bedanken.

Stutgard geeft aan dat de tegenstrijdige handelingen van NH-minister Regilio Dodson hem nu tot een joker hebben gemaakt. Dit, omdat hij bij elke actie door hogerhand wordt teruggefloten en steeds het vuile werk van de regering moet doen. 'Bij de scalians was aangegeven dat de dingen ontmanteld zouden worden. Nu werk je mee om de kreken verder te vervuilen en sooner or later worden alle mensen in de gebieden ziek. Ook geen stroomverhoging als de EBS niet zou worden doorgelicht. Nu komen zoveel verhogingen. Hoeveel moet ik uiteindelijk in februari 2017 betalen?'

Stutgard benadrukt dat hij soms het idee krijgt dat de bewindsman zijn eigen dingen doet. Zo verwijst hij naar de benoeming van Patrick Peneux als president-commissaris bij de EBS. Breeveld was volgens hem ertegen, maar de minister heeft het gewoon doorgedrukt.

'De NDP heeft ons nooit nodig gehad, omdat zij met haar 26 zetels wel in staat was om regeermacht te verwerven. Wij zouden lering van de verkiezingen moeten hebben getrokken door onze interne organisatie beter te ordenen en niet in de regering te gaan waar je in feite een popki bent', aldus Stutgard.

DOE zelf betreurt het dat Stutgard via de media oproept dat de partij uit de coalitie moet stappen. Er zijn volgens de partij ook evaluatiemomenten geweest binnen de partij, waarbij Stutgard niet aanwezig was. Het is de redactie van het Dagblad Suriname na herhaaldelijk bellen echter niet gelukt om een reactie van Breeveld los te krijgen.