maandag 23 mei 2016

VHP-voorzitter Santokhi wil brede strijd tegen wanbeleid regering

'Wij gaan de regering dwingen goed beleid en bestuur te voeren'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi bevestigt vandaag, maandag 23 mei 2016, in het Dagblad Suriname, dat na de massameeting van de partij op 28 mei, weer gesproken zal worden met verschillende groeperingen om mogelijkheden te bekijken voor een gezamenlijke strijd tegen het wanbeleid van de regering. 

'Wij gaan de regering dwingen goed beleid en bestuur te voeren, de economie te stabiliseren, de koers omlaag te brengen, armoede aan te pakken, betaalbare basisgoederen en medicijnen te garanderen, corruptie aan te pakken en het creëren van werkgelegenheid zoals men dat beloofd had aan het volk voor de verkiezing. En als men dat niet aankan, dan moeten zij het politieke mandaat, dat men van het volk gekregen had, terug geven aan het volk. Als VHP hebben wij onze eigen protestactie, die tot uiting zal komen middels een grote VHP informatiebijeenkomst op 28 mei in Nickerie, waarbij wij de economische en de politieke situatie zullen bespreken. Daarna gaan wij weer in consultatie met de politieke partijen, de private sector en de vakbonden, maar ook andere organisaties en bewegingen, teneinde na te gaan wat hun bereidheid nu is om gezamenlijk te strijden tegen het wanbeleid van de regering.'

De parlementariër benadrukt, dat de oppositiepartijen VHP, NPS, Pertjajah Luhur en ABOP enkele maanden geleden reeds geprobeerd hadden gesprekken met de vakbonden en het bedrijfsleven te voeren om na te gaan hoe zij keken naar de crisissituatie in het land en wat er gezamenlijk zou kunnen worden gedaan daartegen.

'Toen bleek, dat het bedrijfsleven het nog te vroeg vond voor acties en de vakbonden op het laatste moment de afspraak afgezegd hadden. Later begrepen wij dat men nog in onderhandeling was met de regering. Wij respecteren een ieders zienswijze, maar ondersteunen wel elke protestactie, die gericht is tegen het wanbeleid van de regering.'

Volgens de politicus hebben de vakbeweging en bedrijfslevenorganisaties nu zelf gezien dat de regering geen voorstander is van dialoog.

ABOP houdt een massameeting op 29 mei in Flamboyant Park, Paramaribo

'Als regering alle deuren dichtslaat, kunnen wij ook niet blijven kijken tot het land verzuipt'


De ABOP houdt 29 mei 2016 een massameeting, te Flamboyant Park in Paramaribo, waar de partij het afgelopen jaar, sinds de verkiezingen va 25 mei, zal evalueren. Daar zal de partij kenbaar maken hoe zij de toekomst tegemoet zal treden. 

'We weten dat iedereen het voelt. Je kunt niet afgaan op het woord van deze regering. Iedereen die samenwerkt met deze regering, voelt zichzelf na een tijdje gepakt. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven is het meest recent en sprekend voorbeeld daarvan. Wij weten niet of er nog ruimte is om te praten. Maar, wij wachten nog op het plan van de regering over haar visie. Wij hebben geduld. Maar, wij zijn volksvertegenwoordigers en het geduld raakt op bij het volk. Wij hopen dat het volk ons niet in een bepaalde hoek drukt, zodat wij gelijk in actie hoeven te komen. Als de regering echter alle deuren dichtslaat, kunnen wij ook niet blijven kijken tot het land verzuipt', stelt het ABOP-Assembleelid Marinus Bee.

Bee is zeer positief gestemd over de massameeting van zijn partij. Vooral tijdens crisisperiodes wil de achterban van elke partij korte lijnen hebben met zijn voorhoede. De leiding geeft richting aan de strategieën, maar volgens de ABOP zal dat in overleg met de achterban moeten gebeuren.

'Wij kunnen niet blijven zitten. Als de Nationale Democratische Partij (NDP) in de oppositie was, zou het anders zijn. Men kent de tijd van Venetiaan nog. Het was niet eens zo erg. Hoeveel keren was de NDP toen niet op straat?', stelt Bee.

Ook de NDP en de Verenigde Hervormingspartij (VHP) hebben massabijeenkomsten gepland. De NDP houdt naar verluidt haar bijeenkomst op 28 mei in het partijcentrum Ocer, alwaar het staatshoofd het eerste jaar van verkiezingswinst zal evalueren. Uit de verkregen informatie zal de NDP-voorzitter de tegenslagen en ‘voorbeeldige’ zaken bespreken.

Bee hoopt dat de voorzitter ook als één van de negatieve zaken meeneemt, dat hij als president weinig naar het parlement komt om met de volksvertegenwoordiging te praten. 'Als hij dat goed had gedaan, kon hij dat meenemen als één van de voorbeeldige zaken. Dat is jammer genoeg één van de negatieve zaken', aldus Bee.

De VHP houdt haar bijeenkomst ook op 28 mei, maar in het VHP-centrum in het rijstdistrict Nickerie.

Jogi (VHP): 'Bouterse gestrand en zit zonder reddingsboeien in eigen ellende'

'Bouterse weet bliksems goed welke ellende hij heeft aangericht'

'Hij is volledig de kluts kwijt'


'Bouterse weet bliksems goed welke ellende hij heeft aangericht. Hij is gestrand en heeft geen reddingsboeien om uit zijn eigen ellende te komen', zegt het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vandaag, 23 mei 2016, in het Dagblad Suriname. Volgens de politicus zal de regering op 8 augustus precies een jaar aanzitten. Hij vraagt zich af of men kort voor de verkiezingen in 2015, ondanks geheimhouding richting de samenleving, intern al niet wist wat de staat was van de staatsfinanciën. 

'Wanneer je als een aanzittende regering een tweede termijn ingaat, vraag ik mij af waarom wij duizend keren moeten vragen hoe de heersende ellende in het land opgelost zal worden.'

Volgens de parlementariër is het een kwalijke zaak dat ondanks zoveel beloftes De Nationale Assemblee (DNA) al een maand wacht op het veelbesproken urgentieprogramma van de regering. Het feit dat er nog steeds niets is gepresenteerd, geeft volgens hem aan dat er een gebrek is aan eenduidigheid bij de regering en dat president Desi Bouterse de kluts volledig kwijt is. Op hetzelfde moment ziet hij dat de president, ondanks aangegeven te hebben voor dialoog te gaan, wederom de gesprekken met het bedrijfsleven en vakorganisaties van de tafel veegt en ‘slechts om het IMF te pleasen’ maatregelen treft die het volk verder ‘vermoorden’.

'Het IMF gaat geld aan Suriname lenen en het IMF stelt daarom ook voorwaarden. Zie nu de eerste resultaten daarvan in de samenleving, want alles wordt op haar afgewenteld. Het staatshoofd heeft helemaal geen visie over hoe hij geld moet verdienen en ook hoe hij bestaande financiële middelen op een verantwoorde wijze moet uitgeven. Vandaar dat men naarstig op zoek is naar meer geld, maar wat gaat hij met al deze miljardenleningen doen als men niets zinnigs met de eerder verdiende 3.8 miljard Amerikaanse dollar heeft gedaan? De toekomst van de jeugd wordt hiermee totaal verpest', aldus de politicus.

'Wij willen niet hebben dat de samenleving verdrinkt. Wij willen helpen om het één en ander op te lossen. De president moet zijn trots nu zelf inslikken en zelf aangeven dat hij de hulp inderdaad nodig heeft. Wanneer het urgentieplan naar het parlement wordt gestuurd, kunnen wij een bijdrage leveren in het schaven, bijschaven en herspijkeren van het plan. Wij willen inderdaad iets hebben dat kan leiden tot heil van de samenleving.'

Volgens Jogi staan zowel politieke als andere organisaties uit het maatschappelijk veld klaar om de nodige deskundigheid te bieden. De politicus benadrukt, dat het land gezien de stand van de financiële malaise zowel een korte-termijn-urgentieprogramma en een lange-termijn-programma nodig heeft, die richting moeten geven aan het verdien- en uitgiftebeleid van het land. Hiernaast moet de regering zich ook committeren en houden aan het plan, ‘zodat er geen zigzagbeleid meer wordt gevoerd’. 'Wanneer de regering dat niet kan doen, moet zij dan mans genoeg zijn om dat te zeggen. Anders zijn wij inderdaad verloren', aldus de VHP’er.

'Ondanks het feit dat de leden van de coalitie in het parlement ook door de Surinaamse kiezer binnen zijn gebracht, blijkt dat zij nu totaal vergeten is om het volk te beschermen tegen ad hoc maatregelen van de regering.'

Volgens de parlementariër is het hierdoor duidelijk dat de coalitie het volk helemaal niet verdedigt tegen het terreurbeleid van president Desi Bouterse. 'Dit gedrag van de coalitie doet het land en de samenleving niet goed. Het gedrag van de coalitie en de regering geeft de gemeenschap aanleiding om in een grotere onzekerheid te geraken dan zij nu al is.' Het punt volgens de politicus is dat de coalitie de regering door dik en dun verdedigt, terwijl zij juist daar moet zijn om als eerste het volk te beschermen.

'Dat de coalitie nalaat om het volk te verdedigen, betekent dat zij slechts daar is om enge politieke belangen te behartigen.' Het Assembleelid benadrukt, dat parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons volgens het Reglement van Orde de bevoegdheid heeft om de regering tot orde te roepen. 'Als zij dat nalaat, bewijst zij de samenleving ook geen dienst', aldus Jogi.

SZF neemt, gratis, basiszorgverzekering van Self Reliance over voor kinderen 0-16 jaar en 60+'ers

'Regering tot inzicht gekomen dat staatsbedrijf SZF beste organisatie is voor medische dienstverlening'

Het Staatsziekenfonds (SZF) zal per 1 juni de basiszorgverzekering voor kinderen tussen tot en met zestien jaar en personen die zestig jaar en ouder zijn, overnemen van Self Reliance. De regering heeft vandaag aan Self Reliance te kennen gegeven, dat gezien de precaire financiële situatie het contract wordt beëindigd. Toen de brief naar Self Reliance werd verzonden, was het SZF nog niet gevraagd om de dienstverlening over te nemen, zo meldt het Staatsziekenfonds vanmiddag, maandag 2 mei 2016.


Rick Kromodihardjo, directeur van het SZF, bevestigt dat contact is gemaakt met het staatsbedrijf. Het SZF heeft op verzoek van de regering ermee ingestemd om de dienstverlening in zijn portefeuille op te nemen.

'Volgens de verklaring van de regering is zij thans tot het inzicht gekomen dat het SZF als werkarm van de Staat de beste organisatie is voor het bieden van de medische dienstverlening. Bij het SZF speelt namelijk geen winstbejag mee in de beleidsbepaling en vloeien eventuele positieve financiële resultaten terug in de sector', aldus Kromodihardjo.

Het SZF zal zich dan ook inzetten om de naar hem gedelegeerde taken goed uit te voeren en heel binnenkort in overleg treden met alle betrokkenen binnen de gezondheidssector om de dienstverlening naar deze groepen toe ongestoord te continueren. Ook de belanghebbenden zullen middels de media op de hoogte worden gehouden omtrent deze overschakeling.

IMF tevreden over door regering Suriname genomen stappen

'Regering heeft aan alle voorwaarden voldaan'


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal zich op 27 mei buigen over de ondersteuning van het hervormingsprogramma, waarover een intentieverklaring is getekend door president Desi Bouterse. Het IMF meldt vandaag, maandag 23 mei 2016, op haar website, in onderstaande verklaring, dat de regering aan alle voorwaarden heeft voldaan. 

Het IMF stelt tevreden te zijn over de stappen die ondernomen zijn door de regering. De ondersteuning houdt in, dat Suriname kan rekenen op een betalingsbalanssteun voor 478 miljoen Amerikaanse dollar voor de Centrale Bank van Suriname.


IMF Statement on Suriname

Press Release No. 16/240
May 23, 2016


Mr. Daniel Leigh, head of the IMF’s staff team for Suriname, issued the following statement in Washington today:

“The government of Suriname has been taking important steps to implement its home-grown reform program in response to the difficult economic situation the country is facing. The authorities have now adopted all prior actions agreed in discussions with the IMF staff, paving the way for the IMF’s Executive Board to consider a two-year Stand-By Arrangement (SBA) with the Fund in support of Suriname’s reform program on May 27. The SBA would provide financial assistance in an amount equivalent to approximately US$478 million.

“This is a challenging program that will require great efforts from Surinamese society as a whole to stabilize the economy and set the stage for recovery. The authorities’ program includes measures to strengthen the social safety net, including through increased spending on social cash transfer programs, to moderate any negative impact of macroeconomic adjustment. It also provides tax breaks to protect taxpayers’ purchasing power and raises capital spending to create jobs and build infrastructure.

“We welcome the decision taken in recent days to raise electricity tariffs to cover 60 percent of the cost of electricity production, while structuring the tariffs so that the biggest consumers bear the largest part of the adjustment burden. The gradual elimination of electricity subsidies will make space for better targeted social spending and improve the fiscal situation. “The authorities’ reform program, backed by the IMF, can provide a durable solution to the underlying problems facing the country, as well as a path toward sustained growth.”

'(Zelf)discipline'; Alphons Levens

(Zelf)discipline


Dit moet toch niet kunnen, dit moet niet mogen
wat de professor kinesitherapie en de chiropractors zeggen
dat een generatie kinderen opgroeit met een tabletnek
en dat reeds veertig procent van de Nederlandse tieners
rondloopt met nek- en rugklachten
en dreigt chronisch nek- en rugpatiënt te worden
omdat de kinderen in de speeltijd
niet meer spelen, niet bewegen…

Die bromfiets die jij cadeau hebt gekregen
was toch ook bedoeld om, bijvoorbeeld,
jou van huis naar school te brengen
en veilig weer thuis
en niet om jou in het ziekenhuis
of ergens daar achterin
te doen belanden…
Zo ook niet die smartphones.

Alphons Levens,
21 mei 2016.

'80/20-regeling wordt zeker door gouverneur George-Wout ondertekend'

Wetsvoorstel 80/20-regeling door Raad van Ministers aangenomen


'We zijn er zeker van dat het wetsvoorstel voor de 80/20-regeling ondertekend zal worden door de gouverneur.' Dat liet de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS), zaterdag tijdens een bijeenkomst van haar partij weten, zo bericht de Amigoe vanmiddag, maandag 23 mei 2016. Het wetsvoorstel is afgelopen vrijdag aangenomen door de Raad van Ministers (RvM) met vijf stemmen voor, drie stemmen tegen en een blanco, liet PS-Statenlid Elmer ‘Kadé’ Wilsoe tijdens de bijeenkomst weten. 

PS vecht al langere tijd voor de invoer van de 80/20-regeling, die stelt dat 80 procent van de werknemers binnen een bedrijf van lokale komaf moet zijn. De regeling is enkele jaren geleden door de (tegenwoordig niet meer zittende) Staten aangenomen. Het is nu langs de RvM en moet door de gouverneur van Curaçao ondertekend worden, zo meldt PS.

Maar, al maanden heerst de vraag of George-Wout de wet gaat ondertekenen, zodat deze van kracht kan worden. Zo concludeerde de Raad van Advies (RvA) in 2012 dat de wet inbreuk maakt op het gelijkheidsbeginsel en dat deze dan tegen het Reglement van de Gouverneur is en dus niet ondertekend kan worden.

Volgens Larmonie-Cecilia heeft men alle ‘gewenste veranderingen’ aangebracht in de wet en is deze langs de RvM. Zij stelde er zeker van te zijn, dat de gouverneur de wet zal ondertekenen.

Statenlid Jaime Cordoba, leider van PS, zei tijdens de bijeenkomst ‘vanochtend een gevecht’ aan te zullen gaan met de gouverneur over de regeling. Wilsoe zei desgevraagd dat het gesprek van ‘consultatieve’ aard zou zijn. Over de inhoud van het gesprek wil men weinig kwijt.

Larmonie-Cecilia: 'De gesprekken tussen een Statenlid of minister en de gouverneur zijn vertrouwelijk. Ik weet niet wat ze zullen bespreken.'

Cordoba was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. De politieke partij vindt dat lokale mensen geen kans wordt geboden op de arbeidsmarkt.

'Wij praten over een economie voor Curaçao, maar deze is niet voor de Curaçaose gemeenschap. Onze arbeidsmarkt zit vol buitenlanders', aldus Larmonie-Cecilia. Volgens haar heeft 40 procent van de werklozen op Curaçao een HBO-niveau of hoger, terwijl buitenlanders van lagere niveaus eerder werk krijgen. De Isla-raffinaderij is volgens PS een voorbeeld van een bedrijf dat meer buitenlanders dan lokale mensen aanneemt. 'De 80/20-regeling zal er zijn zodat elk bedrijf dat zaken wil komen doen op Curaçao, weet dat 80 procent van de werknemers van lokale komaf moet zijn', aldus de SOAW-minister.

VVD-fractie Tweede Kamer vraagt opheldering over dichtgelaste deuren gevangenis op Curaçao

Nooddeuren gevangenis zouden zijn dichtgelast


De VVD in de Tweede Kamer blijft zich zorgen maken over de veiligheid van gedetineerden in het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou. In een vervolg op eerdere vragen over mishandeling in de vreemdelingenbarak, vraagt Tweede Kamerlid André Bosman om opheldering over dichtgelaste deuren

Het dagblad De Telegaaf meldde vorige maand, dat de nooddeuren van de gevangenis zijn dichtgelast, brandslangen zijn doorgesneden en er nauwelijks druk op het water staat, zodat gevangenen bij brand groot gevaar lopen. De krant baseerde zich op informatie van de Movimentu Kontra Korupshon.

Directeur Unry Floran bevestigde dat de deuren zijn dichtgelast om ontsnappingen te voorkomen, maar dat er wel een ontruimingsplan voor calamiteiten is.

Bosman wil weten of het bericht op waarheid gebaseerd is en of de gevangenisdirectie op een andere manier had kunnen voorkomen dat de deuren moesten worden dichtgelast. Daarnaast wil hij weten wie verantwoordelijk is als er gewonden of doden vallen door brand als de gevangenis niet veilig blijkt te zijn.

'In hoeverre is de Nederlandse staat verantwoordelijk voor het overlijden of gewond raken van een persoon indien de veiligheidsmaatregelen in de gevangenis op Curaçao niet op orde zijn?', aldus Bosman vandaag in een brief aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Plasterk zal mogelijk aanstaande donderdag reageren, als de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met hem vergadert over rechtshandhaving op Curaçao, Aruba en St. Maarten.

In een reactie op eerdere vragen heeft de minister voortdurend herhaald dat justitie en de gevangenis autonome aangelegenheden van Curaçao zijn. Volgens de minister bleek uit de laatste rapportage over het Plan van Aanpak voor de gevangenis dat de situatie in de gevangenis nog niet optimaal is, maar kon de verdere professionalisering door Justitie-minister Nelson Navarro worden afgerond.

Curaçao’s Statenlid Wilsoe (PS) over belastingwetgeving: 'Wij moeten waken voor twee Curaçao’s'

'Weg tussen Curaçao dat alles heeft en Curaçao dat maar moet zien rond te komen, moet niet breder worden'


'Wij moeten waken voor twee Curaçao’s.' Dit bracht PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe vanochtend, maandag 23 mei 2016, naar voren tijdens de behandeling van tal van belastingwetten in de Staten. Volgens Wilsoe moet de regering ervoor zorgen dat de weg tussen het Curaçao dat alles heeft en het Curaçao dat maar moet zien rond te komen, niet breder wordt. 

Wilsoe stelde vanochtend tijdens een Centrale Commissie-vergadering van de Staten niet per definitie tegen de belastingwetten te zijn die op de agenda stonden – de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten en de Landsverordening pensioensparen, reparatie en modernisering belastingverordeningen. Maar, hij benadrukte wel dat hij duidelijkheid van de regering wenste over een aantal punten.

'We hebben het over belastingfaciliteiten die nieuwe investeringen tot stand moeten brengen. Maar voor wie zullen deze faciliteiten banen creëren? Als ik kijk naar de financiële wereld, zie ik alleen maar expats rondlopen', aldus Wilsoe.

Het PS-lid en oud-minister wees er op, dat er in de afgelopen jaren tal van maatregelen in de belastingsector zijn genomen. Hij wilde van Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) weten tot welke resultaten dit heeft geleid. 'De winstbelasting is verlaagd, tot hoeveel investeringen heeft dit geleid? Hoeveel banen zijn er bij gekomen?'

Wilsoe was ook kritisch over het voorstel van de regering dat het pensioensparen moet stimuleren. 'Er zijn mensen op het eiland die zelfs niet eens van hun loon kunnen rondkomen. Hoe moeten deze mensen dan gaan sparen voor hun eigen aanvullend pensioen? Dit moet een grap zijn', aldus het PS-lid.

Tijdens zijn interventie wees Wilsoe op de belastingverlagingen die de regering in de afgelopen jaren heeft geïntroduceerd. 'Blijkbaar heeft de regering geld te over. Wat is de derving van deze maatregelen voor de regering? Wij moeten waken dat deze derving er niet toe leidt dat het geld bederft. Als de regering zoveel geld over heeft, dan ga ik ervan uit dat dit geld terug te zien zal zijn in justitie, onderwijs, volksgezondheid en het sociale gedeelte.'

Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen heeft steun Staten Curaçao

Bepaalde bedrijven komen voor nieuwe wet in aanmerking 


Vanuit de Staten was er vanochtend, maandag 23 mei 2016, volop steun voor de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen die de regering wil introduceren. Deze wet betreft een vereenvoudiging, modernisering en samenvoeging van bestaande belastingfaciliteiten. Dit bericht de Amigoe vanmiddag. 

De wet die vanochtend in behandeling werd genomen vervangt de Landsverordening ter bevordering bedrijfsvestiging en hotelbouw, de Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling, de Landsverordening belastingfaciliteiten industriële ondernemingen en de Landsverordening renovatie hotels.

Voor de nieuwe wet komen, afhankelijk van de investering, bepaalde bedrijven in aanmerking voor in min of meerdere mate van vrijstelling van onroerende zaakbelasting, winstbelasting, inkomstenbelasting en invoerrechten. Het geldt onder meer voor ondernemingen tot exploitatie van hotels of andere gelegenheden tot verblijf en ontspanning, waarvan de bouw en eerste inrichting een investering vergen van ten minste 2 miljoen gulden en die aan ten minste vijf lokale personen blijvend en voltijd werk aanbieden bij de aanvang van de bedrijfsactiviteiten en die gericht zijn op de bevordering van het vreemdelingenbezoek. Ook bedrijven die actief zijn op het gebied van grondontwikkeling komen voor deze wet in aanmerking.

Om het hele artikel te kunnen lezen gaat u naar de Amigoe.

IMF stelt beslissing over steun aan Suriname opnieuw uit

IMF komt met verklaring over weer uitstel beslissingDe aankondiging van president Desi Bouterse, dat de doorvoering van verhoogde stroomtarieven voor enige tijd was aangehouden, heeft het werkprogramma bij het IMF (Internationaal Monetair Fonds) in de war geschopt. Het IMF-directeurenberaad over het steunprogramma voor Suriname ging vandaag, maandag 23 mei 2016, daarom niet door. De bijeenkomst vindt later deze week plaats. Een en ander wordt in de Ware Tijd bevestigd door Raphael Anspach, persvoorlichter bij het IMF, 

De reden waarom de vergadering niet is door gegaan werd niet aangegeven. Hij stelt, dat het instituut later met een verklaring komt en ook de datum zal bekendmaken wanneer weer over het Suriname-programma wordt gediscussieerd.

In een communiqué van 16 mei jongstleden zei de regering voorstander te zijn van een onverkorte voortzetting van de ingeslagen weg. 'De regering heeft daarom het IMF geïnformeerd op schema te zijn met alle prior actions waaraan zij zich gecommitteerd heeft en dat zij het resultaat van de IMF Board meeting van 23 mei afwacht', stelde het Kabinet van de President.

Op 13 mei ging de IMF-vergadering over Suriname ook al niet door, nadat het staatshoofd daags daarvoor de verhoging van de stroomtarieven voor enkele dagen had aangehouden.

Vijf organisaties in het bedrijfsleven richten overlegplatform op

Organisaties komen diverse actiepunten overeen


De Algemene Aannemers Vereniging, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de Tourism Union of the Republic Suriname, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Vereniging Surinaamse Winkeliers hebben een overlegplatform opgericht. De overeenkomst is vandaag, maandag 23 mei 2016, getekend door de voorzitters van de vijf belangenorganisaties. 

De organisaties geven aan dat zij zich ervan bewust zijn dat Suriname op dit moment wordt geteisterd door een financieel-economische crisis. Deze heeft zeer ernstige consequenties voor ondernemers en bedrijven en kan leiden tot bedrijfssluitingen op ongekend grote schaal.

De organisaties stellen verder, overtuigd te zijn dat de situatie in het land dermate ernstig is, dat de diverse belangenorganisaties van het bedrijfsleven zich niet kunnen veroorloven om eenzijdig te handelen. De vijf zijn diverse actiepunten overeengekomen.

Vakbeweging bindt niet in in strijd tegen verhoging stroomtarieven

'Dat er tegen de verhogingen acties ondernomen gaan worden staat buiten kijf'

Voorzitter C-47 betreurt uitblijven reactie op petitie tijdens protestmanifestatie aan Bouterse aangeboden via de directeur van zijn Kabinet


De vakcentrales en vakbonden, die tegen de verhoogde energietarieven vechten, blijven erbij dat de die verhoogde tarieven moeten worden teruggedraaid. Zij beslissen deze week welke verdere stappen zij zullen ondernemen om dit gedaan te krijgen. 'Wij blijven bij ons standpunt', zegt C-47 voorzitter Robby Berenstein vandaag, maandag 23 mei 2016, in de Ware Tijd. 

Nu ook de aanvankelijk aangehouden verhogingen normaal doorgaan, zullen de vakorganisaties de komende dagen eerst intern een standpunt bepalen en vervolgens gezamenlijk beslissen wat zij gaan doen. Dat er tegen de verhogingen acties zullen worden ondernomen staat volgens Berenstein buiten kijf.

De vakbeweging had zaterdag een ontmoeting met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Beide partijen hebben de afgelopen dagen met partners gesproken en over de uitkomst hebben zij elkaar gisteren geïnformeerd. Er is afgesproken, dat ze hun structuren zullen raadplegen over vervolgstappen.

Ruim een week geleden heeft deze bundeling van vakorganisaties samen met de Associatie voor Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname en een massa burgers een petitie aangeboden op het Kabinet van de President. Tot gisteren was er echter nog geen reactie gekomen op die petitie. 'Dat is erg onbeleefd', zegt Berenstein.

Hij betreurt het, dat de vakbeweging wordt verweten geen dialoog te willen, terwijl het volgens hem juist de regering is die overleg mijdt. 'Zij neemt eenzijdige besluiten.'

Berenstein verwacht niet dat het IMF vandaag een besluit neemt over de aangekondigde lening, zoals eerder werd gesteld. Hij heeft begrepen dat Suriname niet op de agenda voorkomt van de geplande vergadering van het fonds.

De VSB, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de top van de NV Energiebedrijven Suriname zijn vrijdag door de regering geïnformeerd dat de tariefsaanpassing van stroom - anders dan Bouterse had beloofd - gewoon op 1 mei is ingaan. In het gesprek beloofde een regeringsdelegatie, onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin, weliswaar dat er alsnog zal worden onderhandeld over de werkelijke kostprijs van elektriciteit bij de EBS.

Regering zegt zorgverzekeringsovereenkomst met Self Reliance op.... - Bom onder gratis zorgverzekering voor groepen

Reden voor opzegging zou 'de precaire situatie van staatsfinanciën' zijn


Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de overeenkomst met verzekeringsmaatschappij Self Reliance voor basiszorgverzekering voor kinderen tot zestien jaar en zestigplussers opgezegd. Als reden wordt opgegeven 'de precaire situatie van staatsfinanciën'. 

De opzegging is vandaag, maandag 23 mei 2016, schriftelijk meegedeeld aan de hoofddirecteur van Self Reliance, Maurice Roemer.

Starnieuws schrijft vernomen te hebben, dat het contract met ingang van 1 juni wordt beëindigd.

Het is nog niet duidelijk of Staatsziekenfonds belast zal worden met de verzekering van kinderen tussen nu en zestien jaar en mensen vanaf zestig jaar. Deze verzekering wordt betaald door de Staat. Op basis van een inschrijving heeft Self Reliance in 2013 de gunning gekregen voor de zorgverzekering van deze twee groepen. De dienstverleningsovereenkomst was getekend op 20 juni 2013.

Ratingbureau Moody's degradeert Suriname

Suriname van Ba3 naar B1, maar vooruit- zichten blijven stabiel


Kredietbeoordelaar Moody’s heeft Suriname’s positie in vreemde valuta en in de lokale valuta, vandaag gedegradeerd naar B1. Eerder had Suriname een Ba3 notering. De belangrijkste aanjager van de jongste beoordeling is de 'aanzienlijke verslechtering van Suriname’s kredietprofiel van het afgelopen jaar'. De vooruitzichten blijven stabiel. Dit bericht Starnieuws vandaag, maandag 23 mei 2016.

Moody’s noemt de aanzienlijke verslechtering van de macro-economische omstandigheden en de druk op de vreemde valuta. De verslechtering van de overheidsbalans, wat zal leiden tot een overheidsschuld van meer dan 45% van het Bruto Binnenlands Product in 2016. En dat ondanks de maatregelen die de regering nu aan het doorvoeren is.

De stabiele vooruitzichten weerspiegelen de maatregelen die de regering neemt en die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) naar verwachting zal ondersteunen. Moody’s stelt dat het mogelijke IMF-programma een belangrijk anker is voor macro-economische en budgettaire stabiliteit.

De verwachte voordelen voor de fiscale en externe rekeningen door de voltooiing van de grote energie-en mijnbouwprojecten zullen volgens de beoordelaar een sterke verbetering in de externe financiën brengen en de schuld tussen 2016-2018 stabiliseren. Op de lange termijn beoordeelt Moody de Suriname munt met Ba2 (eerder Ba1). Ook het risico voor vreemde valuta gaat omlaag; voor obligaties van Ba1 naar Ba2 en voor bankdeposito’s van B1 naar B2.

De waarderingen weerspiegelen een reeks van niet waarneembare risico’s waaraan de valuta in Suriname is blootgesteld, met inbegrip van economische, juridische en politieke risico’s. Het zijn deze noteringen die een beeld geven van in hoeverre Suriname in staat is te voldoen aan zijn binnenlandse en buitenlandse verplichtingen. Op elk niveau is er een verslechtering.

In februari had kredietbeoordelaar Fitch Ratings Suriname gedegradeerd van BB- naar B+. Ook Standard & Poor's heeft Suriname, in april, gedegradeerd van BB- naar B+. De vooruitzichten hebben deze kredietbeoordelaars verlaagd van stabiel naar negatief.

Hieronder het officiële persbericht van Moody's van 20 mei:


Rating Action: Moody's downgrades Suriname's rating to B1 from Ba3; stable outlook

Global Credit Research - 20 May 2016


New York, May 20, 2016 -- Moody's Investors Service has today downgraded Suriname's foreign currency and local currency issuer ratings to B1 from Ba3. The outlook is stable. The key driver of today's rating action is the substantial deterioration in Suriname's credit profile over the past year both in absolute terms and relative to peers that is now apparent. In particular:

1) The significant worsening in macroeconomic conditions and the external liquidity pressures that have resulted; and

2) The deterioration in the strength of the government's balance sheet which will push public debt above 45% of GDP in 2016, despite consolidation measures that are being implemented.

The stable outlook reflects the measures that the government now appears to be taking to consolidate its position, which are expected to be underpinned by the impending International Monetary Fund (IMF) program that will provide an important anchor for macroeconomic and fiscal stabilization. The expected benefits to fiscal and external accounts from the completion of large energy and mining projects will support a strong improvement in external finances and a stabilization of debt metrics in 2016-18.

Suriname's long-term local currency country risk ceilings have been changed to Ba2 from Ba1. The foreign currency bond ceiling was changed to Ba2 from Ba1 and the foreign currency bank deposit ceilings to B2 from B1, respectively. The short-term foreign currency bond and deposit ceilings remain at NP (Not-Prime). These ceilings reflect a range of undiversifiable risks to which issuers in Suriname are exposed, including economic, legal and political risks. These ceilings act as a cap on ratings that can be assigned to the foreign and local-currency obligations of entities domiciled in Suriname.

RATINGS RATIONALE

RATIONALE FOR THE DOWNGRADE

-- FIRST DRIVER: LARGE TRADE AND CURRENT ACCOUNT DEFICITS IN 2015 PROMPTED A WEAKENING OF SURINAME'S EXTERNAL LIQUIDITY --

The principal driver of Moody's decision to downgrade Suriname's rating is the substantial weakening of Suriname's external liquidity stemming from the significant recent increase in current account deficits. Low commodity prices led to falling export earnings, resulting a near doubling in Moody's estimate of the current account deficit to 14.9% of 2015 GDP from a peak surplus of 15% in 2010. The large current account deficit is owed to a shift in the goods balance, which fell into a deficit for the first time in more than a decade. Foreign exchange reserves have halved, falling from $447 million at the end of 2014 to $222 million in 2015 (approximately 3 months of imports). The drop in reserves undermined the central bank's ability to meet demand for foreign exchange and defend the exchange rate peg to the dollar. As a result, the central bank devalued the currency by 20% in November 2015, and then moved to abandon the peg and introduce an auction based foreign-exchange system in March 2016. The exchange rate regime is gradually shifting toward a more flexible system without a pre-determined target that Moody's expects will aid the current adjustment and increase the country's absorption capacity against possible future external shocks.

Moody's expects that the export decline will bottom out in 2016, and that the current account will begin to see a moderate adjustment this year, followed by a decrease in the external imbalance in 2017. State-owned oil company Staatsolie's refinery project was finished in late 2015, and the authorities expect a gradual ramp-up in production of refined oil products. This will have an import substitution effect given that Suriname previously exported crude oil but imported refined products. A gold mine project, which is set to be completed in September 2016, will likely double gold production and exports, and will contribute to the current account adjustment. Importantly, capital and service imports related to the construction of both projects will also taper off in 2016, which will underpin further import compression.

Nevertheless, the erosion of the country's external position has been materially larger than that of 'Ba'-rated peers, leaving an important aspect of the sovereign's credit profile more in line with that of commodity-reliant economies rated in the 'B' category.

-- SECOND DRIVER: FISCAL DETERIORATION WILL PUSH PUBLIC DEBT ABOVE 45% OF GDP --

The second driver of the rating action is the marked deterioration in the government's balance sheet that has become apparent following recent data releases, and which resulted from a widening of the fiscal deficit to 8.7% of GDP. Consolidation targets were abandoned during the first half of 2015 as spending tied to legislative elections in late May and a further large drop in commodity-related revenues drove the enlarged deficit. The IMF estimates that the fiscal imbalance reached an annualized 12.5% of GDP during January-July 2015. Moreover, fiscal deficits reported in previous years did not reflect the accumulation of payment arrears.

In order to stabilize the fiscal accounts and re-build fiscal credibility, the former president of the Central Bank was named finance minister in early August, and consolidation measures were put in place. Since the new authorities took over at the Ministry of Finance in August 2015 no new arrears have been created and in August-December arrears from previous years have been cleared. Consolidation measures included the rationalization of electricity subsidies. Two out of three planned electricity tariff increases have been implemented which will contribute strongly to reducing expenditures in 2016, and the ultimate elimination of the subsidy in December 2016 will also help underpin consolidation in 2017.

In line with the wider fiscal deficits, public debt increased to 38.3% of GDP in 2015 from 26.5% in 2014. Central bank financing, a further indication of fiscal pressures, underpinned the strong increase in debt. Moody's expects that public debt will peak in 2016 at 45.7% of GDP. While it may begin to decline in 2017 as a consequence of consolidation measures undertaken and in train, Moody's confidence in the authorities' ability to stabilize debt dynamics is tempered by the fact the adjustment comes after significant economic and fiscal deterioration.

RATIONALE FOR THE STABLE OUTLOOK

On 15 April the IMF announced that it had reached a staff-level agreement with Suriname on the key elements of an economic program which would involve a two-year $478 million Stand-By Arrangement (SBA). The program targets the adoption of broad-based measures. Elements of the program include economic diversification, enhancing sources of non-mineral revenues for the government, and a suite of other structural reforms to facilitate fiscal consolidation and improve fiscal and monetary policy frameworks. The SBA will help to cushion government finances and the economy during the period of fiscal and economic adjustment as well as allowing for a steady rebuilding of foreign reserves.

Moody's expects that the announced and already-adopted fiscal measures will reduce the fiscal deficit to 6.6% of GDP in 2016 from 8.7% in 2015. This is in line with the target the authorities have set under the IMF program (6.5% of GDP). Cuts to goods and services purchases and the reduction in the electricity subsidy should result in significant expenditure reduction. Although oil prices are now closer to the 2015 average, gold prices have recovered from 2015 levels which should underpin stable-to-higher revenues.

The new exchange rate regime will aid the current adjustment and increase the country's absorption capacity against possible future external shocks. Moreover, the completion of the large energy and mining projects will also underpin mending external and fiscal finances.

WHAT COULD MOVE THE RATING UP/DOWN

Moody's would consider upgrading the rating if a sustainable narrowing of the fiscal deficit were to indicate that a strong decrease in government debt metrics was likely, particularly if accompanied by an accumulation of substantial fiscal savings in the planned sovereign wealth fund. A strengthening of the budgetary and fiscal framework through institutional enhancements that decreases fiscal volatility would also lead to upward pressure on the government's rating.

Conversely, Suriname's sovereign rating could be downgraded in the event of a further deterioration in fiscal performance that led to a continued increased of government debt ratios or a material weakening of economic growth prospects, given the lower than expected economic and fiscal strength that environment would imply. Failure to implement planned reforms or to comply with those aspects of the IMF program would likely be a forward indicator of such a deterioration.

GDP per capita (PPP basis, US$): 16,261 (2014 Actual) (also known as Per Capita Income)

Real GDP growth (% change): 0.9% (2015 Actual) (also known as GDP Growth)

Inflation Rate (CPI, % change Dec/Dec): 25% (2015 Actual)

Gen. Gov. Financial Balance/GDP: -8.7% (2015 Actual) (also known as Fiscal Balance)

Current Account Balance/GDP: -14.9% (2015 Actual) (also known as External Balance)

External debt/GDP: [not available]

Level of economic development: Low level of economic resilience

Default history: No default events (on bonds or loans) have been recorded since 1983.

On 18 May 2016, a rating committee was called to discuss the rating of the Suriname, Government of. The main points raised during the discussion were: The issuer's economic fundamentals, including its economic strength, have not materially changed. The issuer's institutional strength/ framework, have not materially changed. The issuer's fiscal or financial strength, including its debt profile, has materially decreased. The issuer has become more susceptible to event risks.

The principal methodology used in these ratings was Sovereign Bond Ratings published in December 2015. Please see the Ratings Methodologies page on www.moodys.com for a copy of this methodology.

The weighting of all rating factors is described in the methodology used in this credit rating action, if applicable.

'Deze brief is bestemd voor alle Surinaamse jongeren'

'Jongeren moeten weten waarom het land kapot is gemaakt door groep mensen die sinds 1980 beweren dat ze van het land en de mensen houden'Deze brief is bestemd voor alle Surinaamse jongeren en is geschreven, omdat ze moeten weten waarom het land kapot is gemaakt door een groep mensen die sinds 1980 beweren dat ze van het land en van de mensen houden, maar eigenlijk alleen van zichzelf en hun eigen portemonnee houden. Ik schrijf deze brief, omdat de oudere generaties niets willen of kunnen vertellen over moeilijke jaren 80, toen de militairen de macht over namen. Schamen zij zich om te vertellen, dat ze opgelucht adem haalden, dat die vervloekte regering Arron met het eeuwige gebrek aan quorum eindelijk vertrokken was? Misschien schamen zij zich om jullie te vertellen dat ze ook aangesloten waren bij de Volksmilitie of bij de Stanvaste Beweging, opgericht door de Revolutionairen, en de voorlopers van de NDP.......misschien willen ze niet vertellen dat ze zichzelf ooit als revolutionair beschouwden, en dat ze als Dala Scotu’s en Lagadisas hun matties hebben aangegeven bij de militairen? Wie zal het zeggen, nietwaar? 

Maar, gisteren is vandaag. De geschiedenis herhaalt zich, omdat de ouderen niet gewaarschuwd hebben wat er kan gebeuren als de NDP en Desi Bouterse weer aan de macht zouden komen.

Ik was 15 jaar toen de militairen de macht in Suriname overnamen. Ik had niets met militairen of met hun revolutie en hun of met anti-koloniale retoriek, al de verhalen over verzonnen vijanden van de revolutie vond ik wer’ede. Ik wilde gewoon mijn school afmaken, diploma’s halen en verder studeren. Ik werkte hard voor goede cijfers en ik bleef, net als de meeste burgers, geloven in de belofte gedaan door de militaire machthebbers dat de militairen terug zouden keren naar de Memre Boekoe-kazerne, uit het politieke leven. Steeds weer werd beterschap beloofd door de leiders van de Nationale Militaire Raad, maar er gebeurde niets. Men was steeds aan het vechten om de macht en om veel geld, eerst met de oude machthebbers van de NPS en de VHP, en later met andere militairen en andere tegenstanders....er was nooit rust in het land. Ondertussen bleven de bevelhebber Bouterse en zijn secondanten roepen dat we de revolutie niet begrepen, dagelijks werden er willekeurige mensen opgesloten en gemarteld, zonder enige vorm van proces. Ook werden er diverse tegenstanders op beestachtige wijze vermoord. Niemand deed wat, de mensen bleven geloven in een revolutie, en sloten hun ogen voor de corruptie en het gebrek aan leiderschap en voor de vele mensenrechtenschendingen.

Ik was 18 jaar toen ik midden in de nacht wakker schrok van het kanongebulder. Het leek alsof de wereld verging. Wat waren we bang. Op 8 december 1982 is mijn leven onherroepelijk veranderd, niet langer geloofde ik in een vrij en veilig Suriname, niet langer geloofde ik dat Suriname een plaats was waar de mensen elkaar helpen, en elkaar steunen. Surinamers schoten elkaar dood, mensen werden vermoord omdat de machthebbers niet tegen kritiek konden en niemand hielp ons Surinamers om af te komen van deze ellendelingen.

De jaren erna werd het leven alleen zwaarder, vooral voor de jonge mensen. Er kwam geen ontwikkelingshulp meer vanuit Nederland en de schappen in de supermarkten raakten steeds leger. Vele jongeren konden geen baan vinden, maar hadden ook geen geld om verder te studeren.

De Binnenlandse Oorlog maakte de situatie niet beter, het waren de vooral jonge mensen die vochten, zowel aan de kant van het leger als aan de kant van het Jungle Commando. Vele jongeren stierven als dienstplichtig militair. Veel jongeren vluchtten naar het buitenland omdat leven in de illegaliteit in Amerika of Nederland te verkiezen was boven de hel van Suriname.

Heeft iemand aan jullie verteld hoe erg het was om in die ellendige dagen je leven te slijten; levend in de wetenschap dat je geen enkele toekomst hebt? Hebben de ouderen niet verteld, dat er geen stroom was, geen water, dat het eten niet te betalen was en bijna alle huishoudens afhankelijk waren van dozen met goederen en geld uit Nederland? Het is betreurenswaardig dat de ouderen niets hebben verteld wat wij als natie moesten meemaken in de jaren 1980, want misschien hadden jullie, de jongeren een andere keuze gemaakt in het stemhokje in 2010. Wie zal het zeggen, nietwaar? Misschien hadden jullie door de vele valse beloften van de kandidaat Desi Bouterse heen geprikt met een dikke vette tyuri. Jullie zouden dan geweten hebben, dat die achteruitkijkspiegel jullie toekomstbeeld zou zijn als de NDP aan de macht zou komen.

Wie weet, hadden jullie zelfs de stilte van de oude president Venetiaan niet geaccepteerd, maar geëist dat er plannen gemaakt werden voor de toekomst van de jongeren. Geëist van de oude politieke partijen dat er andere sterke leiders kwamen met kennis en drive om Suriname tot bloei te brengen. Leiders met voldoende visie om de frisse en vernieuwende ideeën van de jeugd te omarmen, en om te zetten in de praktijk. Als men jullie de waarheid had verteld hadden jullie mogelijk nooit geaccepteerd dat er vandaag de dag politici zijn die zeggen dat jullie lui zijn. Jullie hadden ze met de bradi kanti van je mofo vertelt dat ze zelf lui zijn, dat zij, nooit gewerkt hebben voor het land. Dat ze de jeugd in de steek laten, steeds weer. Dat ze steeds doen alsof ze er niets aan kunnen doen dat er geen werk is. Maar dat zij niet werken aan het creëren van werk voor de jongeren.

Als....als.

Er is een nieuwe tijd in Suriname aangeboden [aangebroken?], Een tijd waarin de kans op herstel en verbetering van de economie uiterst klein is, het lijkt alsof Suriname alle kansen om te groeien en te bloeien heeft verspeeld.

Als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) eenmaal begint te bepalen hoe de staatsfinanciën uitgegeven moeten worden zal elke poging om het land tot ontwikkeling te brengen gedoemd zijn. IMF is here to stay. Dit keer is herstel uitgesloten, er is geen Nederland meer die kan helpen om de situatie te verbeteren. Het ontwikkelingsgeld is nu echt op. Een heel klein deel van de jongeren heeft een buitenlands paspoort, en zal vertrekken, voor de anderen rest er een leven van pinaren en pinaren.
Het is nog niet te laat om te leren van het verleden. Eis verandering, en eis dat er nu verandering komt. Het is nog niet te laat, maar haast je.

M’e bar’ unu!

Natascha Adama

Douane Curaçao neemt weer 1.200 dozen illegaal Zulia-bier uit Venezuela in beslag

Bier geconfisqueerd bij een van de zogenoemde Venezolaanse barkjes


De douane heeft afgelopen vrijdag weer 1.200 dozen in beslag genomen met daarin Zulia-bier, dat niet conform de wetgeving was binnengekomen. Dat melden welingelichte bronnen tegenover het Antilliaans Dagblad, zo schrijft dit dagblad vandaag, maandag 23 mei 2016. 

De inbeslagname vond plaats bij een van de Venezolaanse barkjes, dit keer op de boot genaamd ‘Don Hilario’. Volgens informatie zouden erin eerste instantie 700 dozen zijn gedeclareerd, maar bij een controle door de douane bleken nog eens 500 extra dozen aan boord te zijn. 'Ze probeerden de dozen binnen te krijgen zonder accijns te betalen van tien gulden per doos', aldus de bron.

Illegaal Zulia uit Venezuela is herkenbaar aan de bierflesjes met een vervaldatum die er gemakkelijk af te vegen is.

Naar schatting gaat het om 20.000 dozen per maand die via de Venezolaanse barkjes aan land worden gebracht en daarmee wordt het officiële scansysteem van de douane en de betaling van ‘terminal handling charges’ aan Curaçao Port Services (CPS) omzeild.

Curaçao's Statenlid Rosaria (Pais) wil opheldering premier over verband twee RvA-leden en 'Panama Papers'

'Hoe hoog moet de integriteitslat liggen?'


Naar aanleiding van het verband dat tussen leden van de Raad van Advies (RvA) en de Panama Papers is gelegd, stelt Statenlid Alex Rosaria (PAIS) verschillende vragen aan minister-president Ben Whiteman (PS) die ook fungeert als minister van Algemene Zaken. 

Zo wil de parlementariër vooral weten: 'Hoe hoog moet de integriteitslat liggen?' 

Rosaria stelt dat de kwaliteit en het functioneren van onze regering, de democratie en democratische instanties voor een groot deel afhankelijk zijn van de kwaliteit van de integriteit van de personen die binnen de structuren van het land werkzaam zijn. 'Integriteit is niet slechts een kwestie van de wet naleven, maar ook normen, waarden, moraal en fatsoen. Ook wanneer je deel uitmaakt van de regering, de Staten of van de hoogste democratische instanties in ons land, moet de integriteitslat hoog liggen.'

Het Statenlid stelt zich grote zorgen te maken nadat hij heeft vernomen, dat twee leden van de Raad van Advies genoemd worden in de Panama Papers. In de brief aan Whiteman vraagt Rosaria onder andere of de minister duidelijkheid heeft gevraagd van de RvA en,zo ja, of duidelijkheid is verschaft.

Verder: 'Kunt u mij informeren of deze twee RvA-leden wegens het verrichten van strafbare feiten in de Panama Papers worden genoemd? Bent u het met mij eens dat het functioneren van democratische instanties voor een groot deel afhankelijk is van de kwaliteit van de integriteit van de personen die daar werkzaam zijn? Bent u het met mij eens dat de integriteitslat bij de RvA zo hoog mogelijk moet worden gelegd?'

Rosaria vraagt tot slot of de Raad van Ministers (RvM) een besluit zal nemen over deze kwestie wanneer alle informatie beschikbaar is.

Sloop gebouw op terrein Sint Elisabeth Hospitaal in Willemstad, Curaçao, hervat

Gebouw moet plaats- maken voor nieuwe Hospital Nobo Otrobanda


Afgelopen weekend is de sloop van een gebouw op het terrein van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) hervat. De werkzaamheden lagen sinds begin april stil, na waterschade aan de apparatuur in het hartkatheterisatie laboratorium (cathlab) dat er achter ligt, zo bericht vanochtend, maandag 23 mei 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Bij het slopen wordt veel water gebruikt. Het gebouw aan de zijde van de vroegere Hamelbergweg moet plaatsmaken voor het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO). Het stoppen van de sloopwerkzaamheden zou geen vertraging hebben veroorzaakt in de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

Na ‘stringente maatregelen’ kon de sloper weer aan het werk. Het cathlab is ontmanteld en in juni weer operationeel, zo laat medisch-directeur Franke Scheper weten. De afdeling waar hartpatiënten worden behandeld, verhuist naar de afdeling B in het Sehos. Patiënten krijgen voorlopig in principe een alternatieve behandeling op basis van medicatie. 'Maar, als het nodig is, gaan ze naar Colombia. Daarvoor is een luchtbrug geregeld', aldus de directeur.

Het Sehos werkt voor uitzendingen samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het team medische uitzendingen en ziekenhuizen in Bogota.

In juni wordt volgens Scheper de zuidwest-vleugel van het ziekenhuis gesloopt, maar daarvoor heeft de directie van Sehos nog geen akkoord gegeven. 'Voorbereiding en voorzorgsmaatregelen zijn work in progress', zegt Scheper. 'De veiligheid van de patiënten en de continuïteit van de zorg zijn onze belangrijkste prioriteit.' 

SER niet in staat om regering binnen korte termijn te adviseren over energietarieven

'SER niet ingesteld om terwijl het huis in brand staat oplossingen aan te dragen'


De Sociaal Economische Raad (SER) is niet ingesteld om in een crisissituatie, terwijl het huis in brand staat, oplossingen aan te dragen. 'Er is paniek, er heerst een grote crisis, de sirenes loeien, ook de mensen gillen, koeien loeien, plunderaars loeren, hoeveel tijd is er voor diepgaande beraadslagingen? Wat er moet gebeuren is gestructureerd crisisoverleg met het bedrijfsleven, vakbeweging, politieke leiders en het maatschappelijke middenveld. Met leiders die de verantwoordelijkheid op zich wensen te nemen voor het blussen van de brand', aldus Ferdinand Welzijn, voorzitter van de SER, gisteren in het programma Welingelichte Kringen op radio ABC, zo bericht vandaag, maandag 23 mei 2016, op Starnieuws. 

Welzijn zei, dat de SER geen advies zal kunnen geven op korte termijn over de energietarieven die intussen al ingegaan zijn. Er is daarvoor meer onderzoek nodig. Het is niet te doen om nu een advies uit te brengen, ook al heeft de regering dat gevraagd.

Welzijn is een van de technocraten die door de regering was gevraagd om zitting te nemen in de SER. Hij stelt, dat het vertrouwen belangrijk is om Suriname van verdere afgang te behoeden. Daar is goed leiderschap voor nodig.

'Wij hebben leiders nodig die het vertrouwen van hun volgelingen kunnen winnen. Maar, als er geen vertrouwen is, als er geen wederzijds respect is, zullen anderen het voor ons doen. In het verleden heeft Nederland het voor ons gedaan, nu zal IMF het waarschijnlijk worden.'

Welzijn vindt dat wat het land nu overkomt, een les moet zijn voor politieke machthebbers. Partijpolitieke machthebbers weigeren om het maatschappelijke middenveld op een gestructureerde wijze te betrekken bij het maken van beleid. 'Indien er op een bepaald kruispunt vanwege de toename van de verkeersstroom de veiligheid in gevaar komt, er vertraging ontstaat, de doorstroming wordt belemmerd, dan ontstaat er irritatie, dan kan je een crisismanager vragen om het probleem op dat punt aan te pakken. Dat kan alleen wanneer het probleem geïsoleerd is. De uitslag is een onsamenhangende oplossing die het probleem verplaatst en niet doet verdwijnen.' 

Een goede leider zal de SER inschakelen en vragen om een wetenschappelijke studie te maken van de situatie, data analyses, argumentaties aan de hand van deugdelijk onderzoek. De grootste fout die ook grote leiders en managers maken is om spoedoplossingen te eisen. Machthebbers hebben altijd haast, willen zaken snel gerealiseerd zien. Daar is niets fout mee, maar door haastig te werken wordt de kans op fouten verveelvoudigd. Als zaken planmatig aangepakt worden en structuren worden gevolgd, is de kans op fouten – zelfs fatale fouten – volgens Welzijn klein.

Welzijn geeft aan, dat de SER een onafhankelijk adviesorgaan is, dat bij wet is ingesteld. De SER adviseert de overheid over kwesties op het gebied van economisch en sociaal beleid en vormt een forum waar met sociale partners – vakbeweging, bedrijfsleven’ en het maatschappelijk middenveld – consultatie plaatsvindt voor deugdelijk, degelijk, betrouwbaar overheidsbeleid. Deze vorm van consultatie moet resulteren in adviesrapporten ondersteund door data, analyses, argumenten en aanbevelingen.

De wet SER (zie onderaan) werd in 2004 (een jaar voor de algemene verkiezingen van 2005) in De Nationale Assemblee aangenomen. De regering-Venetiaan heeft in haar tweede termijn wederom een jaar voor de verkiezingen in 2009) de SER geïnstalleerd. De regering-Bouterse heeft een jaar na haar aantreden in 2011 besloten de SER te discontinueren. Er is vanaf toen herhaaldelijk bij elke gelegenheid zowel door het bedrijfsleven als de vakbeweging aangedrongen om tot installatie van de SER over te gaan. De eerste voorzitter van de SER, Hans Lim A Po, heeft baanbrekend werk verricht, waarvoor volgens Welzijn de samenleving haar erkentelijkheid moet uitspreken.

Twee mannen (16 en 32) aangehouden verdacht van seksueel misbruik 12-jarig meisje

Agenten te Latour betrappen 32-jarige naakte man op heterdaad met meisje in auto


Twee verdachten zijn door de politie van Latour, Paramaribo, vrijdag aangehouden voor seksueel misbruik van een 12-jarig meisje. Na een melding via de Centrale Meldkamer dat een verdacht voertuig was gesignaleerd op een adres, togen agenten ter plekke voor onderzoek, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname gisteren, zondag 22 mei 2016, in een persbericht. 

Daar aangekomen werd de 16-jarige S. B. die op de motorkap van de auto zat, aangetroffen. Hij ging hevig tekeer en verzette zich tegen de politie bij zijn aanhouding.

In het voertuig troffen de agenten een naakte man en een naakt meisje aan. De 32-jarige M. U. werd aangehouden. De twee mannen werden overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Openbaar Ministerie werden ze in verzekering gesteld. Deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken, Het bericht vermeld geen nadere informatie over het slachtoffertje.

President Bouterse informeert directrice IMF uitgebreid in brief over financiële situatie Suriname en EBS

Afbouw subsidie EBS zou uitvoerig zijn beschreven in brief


De regering heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in detail, in een document dat president Desi Bouterse heeft getekend en opgestuurd naar Christine Lagarde, directrice van het IMF, aangegeven hoe de financiële situatie van Suriname ervoor staat en welke maatregelen allemaal genomen zullen worden in de komende twee jaar om de economie weer op rails te brengen. Het plaatje van afbouw van subsidie aan de Energie Bedrijven Suriname (EBS) is minutieus beschreven, zo weet Starnieuws vanochtend, maandag 23 mei 2016, te melden.

Het is eerder bekend geworden, dat vanaf 1 mei tot 1 januari de subsidie aan de EBS volledig moet worden afgebouwd. Op 1 mei werd door de regering bekendgemaakt dat de stroomtarieven per die dag zijn aangepast. De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, besloten hun vertegenwoordigers uit de commissie basistarieven nutsvoorzieningen terug te roepen. De commissie was nog bezig met het berekenen van de kostprijs van energie die geleverd wordt door de EBS toen de verhoging werd aangekondigd door de regering, zonder de vakbeweging en bedrijfsleven te consulteren.

In het document is opgenomen, dat in oktober 2015 begonnen is met de afschaffing van de subsidie aan EBS. Met de verhoging van 1 mei wordt volgens de regering 60% van de kosten van elektriciteitsproductie gedekt. Aangekondigd is nog een verhoging per 1 september dit jaar. Dan zal 90% van de kostprijs zijn gecoverd. Na de laatste verhoging per 1 januari 2017 is de prijs volledig marktconform.

De regering heeft het IMF aangegeven dat kwetsbare groepen niet getroffen worden met de afschaffing van de subsidie.

Grote delen van de vakbeweging en het bedrijfsleven hebben te kennen gegeven dat een verhoging van de elektriciteitstarieven niet te dragen is. Zij beroepen zich er op, dat de regering met hen overeengekomen was dat de verdere verhoging niet door zou gaan. Gesprekken met de sociale partners hebben geen bevredigend resultaat opgeleverd.

De regering wacht op goedkeuring van het tweejarige programma door de leiding van het IMF. Het Fonds heeft toegezegd met 478 miljoen Amerikaanse dollar in te komen als betalingsbalanssteun van de Centrale Bank van Suriname.

Den Blauwvinger: Laf, schijnheilig gedrag van door de mand gevallen volkspresident Bouterse

COLUMN: Bouterse lijkt vakbeweging te ontlopen en ziet en hoort het volk niet...

Selectieve afwezigheid valt op - Bouterse loopt aan leiband van IMF


President Desi Bouterse beweert een volkspresident te zijn, maar in alle opzichten wordt het volk door hem genegeerd. Deze president is dan ook een nep volkspresident, een president voor een elitair NDP-clubje, een soort Sjors en Sjimmie van de rebellenclub. Een president die geen oog en oor heeft voor de noden van het volk, een volk dat door zijn wanordelijk financieel 'beleid' sinds 2010 deze dagen moet pinaren en hosselen om te kunnen overleven. Een president die zich in zwaar weer niet laat zien. Een president die wegduikt als hij zich aangevallen voelt. Dat werd deze dagen weer eens bevestigd.

Braaf ventje Bouterse aan de hand van het IMF
Een president die het bedrijfsleven en vakbeweging aan een lijntje heeft gehouden. Immers, hij liet een dag voor de grootse protestmanifestatie van 13 mei, gericht met name tegen de verhoging van de stroomtarieven, weten dat die verhoging voor onbepaalde tijd zou worden aangehouden. Natuurlijk deed hij dat, en iedereen vermoedde dat ook, in de hoop dat die manifestatie geen grond meer zou hebben om door te gaan. Maar, het protest ging uiteraard gewoon door – Bouterse nam overigens niet persoonlijk een petitie van de deelnemende organisaties in ontvangst – en vrijdag 20 mei werd bevestigd, dat Bouterse gewoon met Jan en Alleman speelt, immers de verhoging van de tarieven voor stroom per 1 mei blijkt – hoe verrassend... – gewoon door te gaan. Het nutsbedrijf NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft 20 mei de gewijzigde tarieven gewoon weer op haar website geplaatst nadat die op 12 mei waren verwijderd, na de aankondiging van Bouterse dat de verhoging zou worden uitgesteld.

Bouterse is de kleine jongen die de hand stevig vasthoudt van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat immers als een van haar voorwaarden voor het verlenen van steun aan Suriname heeft gesteld, dat onder andere de subsidie aan de EBS gestopt moet worden. En als een braaf ventje luistert Bouterse naar het machtige IMF, in plaats van naar wie een echte volkspresident zou moeten luisteren, het bedrijfsleven, de vakbeweging en zijn eigen volk.... Het volk dat de fout heeft begaan om in mei 2015 massaal op de NDP te stemmen en daardoor Bouterse weer vijf jaar regeermacht in de schoot te werpen.

In de periode tussen 12 mei en 20 mei heeft de regering gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbeweging over die verhoging van de stroomtarieven. Bij die gesprekken was Bouterse steeds niet aanwezig. Dat duidde er al op, dat er iets niet in de haak was. Waarom zou de man die de verhoging 1 mei aankondigde en vervolgens 12 mei voor onbepaalde uitstelde, aanwezig zijn, wetende dat de verhoging gewoon zou doorgaan?

Zogenoemde volkspresident schoffeert het volk met schijnheilig gedrag
Bouterse heeft gewoon een laf spel gespeeld met de vakbeweging en het bedrijfsleven. Er is nooit sprake geweest van het aanhouden van de verhoging van de stroomtarieven. De zogenoemde volkspresident heeft zich van de domme gehouden, de zogenoemde volkspresident heeft de vakbeweging, het bedrijfsleven en zijn volk met zijn schijnheilig gedrag geschoffeerd. De oude Bouterse loopt als een schuw jongetje aan de leiband van het IMF. Hij lijkt niets uit de weg te gaan om de steun van dit machtig orgaan in zijn handen te krijgen. Bedrog en leugens zijn hem niet vreemd.

Natuurlijk werd vanuit de samenleving furieus gereageerd op het feit, dat de verhoging van de stroomtarieven toch per 1 mei is ingegaan.

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS), zei in een reactie, dat dialoog nu een gepasseerd station is. De organisaties die nog voor dialoog waren hebben hun les volgens hem geleerd. 'De AKMOS heeft reeds lang het standpunt ingenomen, dat het geen zin heeft om bij de duivel te biecht te gaan.'

De voorzitter van de NPS, Gregory Rusland: 'Krijgen we straks een IMF-regering?'

'Terwijl de regering weet dat er afspraken zijn met het Internationaal Monetair Fonds, worden delen van het bedrijfsleven, de vakbeweging en de samenleving, voor de gek gehouden door zogenaamd de stroomtarieven voor een periode aan te houden', zei het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien. 'President Desi Bouterse heeft wederom bewezen het vertrouwensprincipe overboord te gooien. Het is erg, dat delen van het bedrijfsleven en vakbeweging ook voor dit karretje werden gespannen en misbruikt voor een zogenaamde dialoog.'

ABOP-Assembleelid Marinus Bee: 'De aap is nu uit de mouw gekomen. Het is duidelijk dat de regering geen voorstander is van dialoog, maar misleidend bezig is. De president had de verhoging aangehouden, omdat het menens was met de actie van de vakbeweging de vorige week'. Hij vindt dat de regering een vertragingstactiek heeft toegepast om de ruimte te krijgen de dingen door te kunnen voeren.

'Het volk heeft geprotesteerd en men heeft er lak aan. Dit is precies de mentaliteit van deze regering en met name de politieke partij NDP. Zo zijn ze. Ze geven ons even rust om te praten, maar gaan achteraf toch hun tarieven doordrukken. Deze regering zal niet in staat zijn het land door deze crisisperiode te leiden, omdat zij niet doet wat ze zegt. Het volk moet nu massaler dan normaal zijn stem laten horen en niet luisteren naar de krabita vakbondsleiders die niet willen meedoen. Er is genoeg reden om de stemmen weer te laten horen. Het zijn juist de mensen die vandaag de dag zeggen ‘laat de regering maar doen’ die het zo meteen zullen voelen in hun portemonnee. Wat vast staat, is dat de haast om de tarieven op te schroeven, een eis is van het Internationaal Monetair Fonds. Het blijkt nu dat, zoals de minister van Natuurlijke Hulpbronnen dit gerucht onlangs tegensprak, het nu als een feit gepresenteerd wordt als effect op het maandelijkse inkomen van de Surinamer', zegt het VHP-parlementslid Shailendra Girjasing in een reactie.

Oppositie moet daadkrachtiger worden en Bouterse hard aanpakken
Dit zijn slechts een paar van de reacties. Maar, het merendeel van de reacties is echt mosterd na de maaltijd. Bedrijfsleven, vakbeweging en ook de leden van de oppositie in De Nationale Assemblee hadden de streken van Bouterse moeten zien aankomen en doorgronden. Er werd echter amper krachtig oppositie gevoerd. De hele gang van zaken had zelfs iets weg van 'Nederland'. Correct, netjes, politiek bedrijven en aansturen op compromissen. Maar, met een doortrapt persoon als Bouterse is het simpelweg te gevaarlijk en zeker te naïef om op een dergelijke wijze politiek te bedrijven. Deze vermeende volkspresident moet politiek hard aangepakt worden en niet met fluwelen handschoentjes, zachte woorden vanuit het pluche in het parlement. De oppositie kan een voorbeeld nemen aan Curtis Hofwijks. Misschien niet altijd even handig manoeuvrerend op het actieveld, maar hij durft tenminste en laat wel die krachtige oppositie horen die ontbreekt in de burelen van het parlement.

De oppositie heeft veel macht, maar gebruikt die nauwelijks. En juist die afwachtende, tamme, politiekvoering geeft Bouterse alle gelegenheid en alle macht om zijn voor de economie en voor het volk desastreuze beleid al sinds 2010 uit te kunnen voeren. Ongebreideld geld uitgeven, leningen afsluiten en op het moment dat de bodem van de kas in zicht komt, jammerend de oorzaak daarvan ten onrechte leggen bij dalende goud- en olieprijzen op de wereldmarkt. Het is deze naïeve attitude die het land en het volk op de rand van de afgrond heeft gebracht.

Het wachten is op weer een protestmanifestatie en harde oppositionele actie
Suriname kan zich gaan opmaken voor weer een protestmanifestatie. Immers, afgaande op de vele negatieve reacties op het toch gewoon doorgaan van de verhoging van de stroomtarieven per 1 mei, gaat het volk het handelen van hun 'volkspresident' niet langer accepteren. Levensmiddelen zijn welhaast onbetaalbaar geworden, een op hol geslagen wisselkoers, inkomens van de gewone arbeider zijn al jaren gelijk gebleven - de regering kent geen prijscompensatie -, elektriciteit is nauwelijks nog te betalen, een sociaal vangnet – zo het er al moge zijn – vangt velen niet op, de regentijd zorgt ook nog eens voor extra problemen voor velen, kortom, het volk zwoegt, het volk lijdt en Bouterse, de volkspresident, kijkt toe vanuit zijn luxueuze streng beveiligde optrekje aan de Surinamerivier te Leonsberg. waar de airco's geen minuut minder zullen loeien, dat is een illusie.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
22 mei 2016
Amsterdam-Paramaribo