woensdag 25 mei 2016

Wanica wordt opgedeeld in twee gebieden met als districtscommissarissen Ramai en Hankers

Samsoedien wordt binnenkort bedankt als districtscom- missaris van Wanica 


Roliene Samsoedien zal binnenkort bedankt worden als districtscommissaris van Wanica. Het Dagblad Suriname bericht vandaag, woensdag 25 mei 2016, via zogenoemde 'welingelichte bronnen' te hebben vernomen, dat de personen die na de splitsing van district Wanica als de nieuwe districtscommissarissen zullen functioneren, al bekend zijn. Het zou gaan om Sarwankoemar Ramai en Audrey Hankers. 

De huidige districtscommissaris Roliene Samsoedien wordt dus bedankt. Volgens minister Edgar Dikan van het ministerie van Regionale Ontwikkeling is dat echter niet waar. De minister beweert, dat de namen van de mensen die deze posities zullen innemen niet bekend zijn. De minister volstaat met de mededeling, dat dit een besluit is van de president.

Ten aanzien van het district Marowijne werd door dezelfde bron August Bado aangemerkt als nieuwe districtscommissaris van dat gebied. De minister zegt, dat Bado in Moengo woont, maar dat dat niet wil zeggen dat hij sowieso districtscommissaris van het gebied wordt. De minister stelt dat men het proces moet afwachten.

'De mensen moeten hun opleiding afronden en dan ligt het aan de president om het een en ander bekend te maken. Nu zijn het alleen speculaties', zegt de bewindsman. Volgens hem zullen de mensen een praktisch traject doorlopen.

De minister zegt verder, dat zolang de papieren niet in orde zijn er geen uitlatingen kunnen worden gedaan. De namen van genoemde personen zijn hem echter wel bekend. Deze drie zijn kandidaten die komende maand zullen starten met de districtscommissarissenopleiding. Acht mensen gaan die opleiding volgen, te weten Teresa Cirino, Sarwankoemar Ramai, Audrey Hankers, August Bado, Joana Aroepa, Kenia Pansa, Ludwig Mettendas en Adjaikoemar Kalli.

De minister gaf aan, dat na de opleiding en de komst van de nieuwe districtscommissarissen er teveel zullen zijn. Vandaar dat drie van hen ter beschikking geteld zullen worden aan de minister. Dat zijn de districtscommissarissen Mavrick Boejoekoe van het bestuursressort Paramacca, Naltus Nana van Kabalebo en Gracia Emanuel van Boven Saramacca.

SZF en Ziekenhuisraad bereiken akkoord over basiszorgverzekering voor 0-16 jarigen en 60+'ers

Per 1 juni worden cliënten van Self Reliance overge- nomen door het SZF

'In transitiefase mag zo min mogelijk stagnatie optreden in dienstver- lening aan de 2 groepen'


Het Staatsziekenfonds (SZF) en de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) hebben overeenstemming bereikt over de basiszorgverzekering in de leeftijdscategorie 0-16 jaar en 60+. Voorzitter Manodj Hindori heeft namens de NZR te kennen gegeven, dat de ziekenhuizen meewerken opdat de patiënt onverkort zorg blijft genieten. Dit meldt het SZF vanavond, woensdag 25 mei 2016, in een persbericht.

Het pleit volgens hem in het voordeel van het SZF, dat deze organisatie er alles aan wil doen om de transitie en administratie rond deze groep rechthebbenden zo goed mogelijk te regelen, deelt het SZF mee.

SZF-directeur Rick Kromodihardjo heeft de bespreking met de NZR bijzonder constructief ervaren.

Per 1 juni worden de cliënten van Self Reliance overgenomen door het SZF. Dit heeft de regering maandag beslist. Met de ziekenhuisdirecteuren zijn afspraken gemaakt over de administratieve en logistieke zaken.

Hindori sprak tevens de hoop uit dat de prettige relatie die de NZR heeft met het SZF onverstoord kan worden voortgezet. Hij doelt onder meer op de vlotte betalingscultuur van het SZF. Er zijn initiële afspraken gemaakt over de behandeling van deze groepen rechthebbenden en de financiële afhandeling na klinisch en poliklinisch bezoek.

Uitgangspunt van zowel de SZF-directie als de NZR is dat er ook in deze transitiefase zo min mogelijk stagnatie mag optreden in de dienstverlening aan deze twee groepen. Het SZF voert deze week gesprekken met alle betrokkenen binnen de gezondheidssector, die in de praktijk te maken zullen krijgen met de gevolgen van dit regeringsbesluit. Het Overlegorgaan Apotheken en de Vereniging van Medici in Suriname worden morgen ontvangen door het SZF.

Curaçao's Statenvoorzitter Franco vindt incident rond Statenlid Cijntje 'onaangenaam'

Zoon Melvin Cijntje verdachte in drugs- en witwas- zaak


Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) vindt het ‘onaangenaam’, dat er weer sprake is van een incident, waar een lid van de Staten bij betrokken is. In deze bewoordingen reageert hij op de huiszoeking gisteren bij het huis van PS-Statenlid Melvin ‘Mac’ Cijntje, aldus vanmiddag, woensdag 25 mei 2016, de Amigoe.

Justitie deed gisteren een inval in het huis van Cijntje in verband met een onderzoek naar de zoon van het Statenlid. De zoon wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en witwassen van geld.

Cijntje gaf meteen na het incident aan, dat hij zich zou beraden over zijn politieke toekomst. Hij overweegt zich uit de politiek terug te trekken.

Franco had vanochtend nog niets officieel van Cijntje vernomen. Hij stelt wel dat de Staten door het incident wel wordt geraakt. Hij benadrukt, dat het maar de vraag is in welke mate je een ouder verantwoordelijk kunt houden voor de handelingen van een volwassen kind en ook in welke mate je ervan moet uitgaan dat een volwassen kind luistert naar wat zijn ouders zeggen.

Mocht Cijntje besluiten zich uit de Staten terug te trekken, dan komt de vrije plaats in de PS-fractie in eerste instantie toe aan voormalig Statenvoorzitter, oud-premier en oud-PS-lid Ivar Asjes. Bij de laatste verkiezingen in 2012 stond Asjes op plaats twee, achter de op 5 mei 2013 vermoorde PS-leider Helmin Wiels. Asjes heeft echter inmiddels met de partij gebroken en heeft zijn eigen partij, Pro Kòrsou, opgericht, waarmee hij aan de komende verkiezingen van 30 september wil meedoen.

UTS Curaçao: 'SP-Tweede Kamerlid Van Raak heeft dubbele agenda'

UTS is beschuldigingen van Van Raak over witwassen in gokindustrie zat                  

Telecombedrijf UTS is de beschuldigingen over witwassen van geld in de gokindustrie door SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak aan haar adres zat. De goede naam van het bedrijf wordt onterecht aangetast, aldus UTS vandaag, woensdag 25 mei 2016, in een persbericht, zo bericht de Amigoe. 

De directie van UTS verdenkt de Nederlandse parlementariër ervan er een dubbele agenda op na te houden. Die verdenking is gebaseerd op een artikel in het NRC gedateerd op 26 maart. Daarin wordt gesteld dat internetgokbedrijven die zich in Nederland willen vestigen concurreren met casino’s uit onder andere Curaçao, omdat die geen vergunning in Nederland aanvragen en ook geen hoog belastingtarief hoeven te betalen en daardoor veel hogere prijzen kunnen uitkeren. Nederland wil het online gokken legaliseren. Het wetsvoorstel daartoe rept van 20 procent kansspelbelasting voor online aanbieders, maar de PvdA en VVD hebben een akkoord gesloten om dat op te krikken naar 29 procent, zodat internetgokbedrijven net zoveel betalen als loterijen en Holland Casino.

De belastingvoordelen die Curaçao aan deze bedrijven geeft is slecht voor de concurrentiepositie van Nederland.

Door UTS, Curaçao en een paar ‘yu di Kòrsou’ te beschuldigen van het witwassen van geld in de online gaming industrie, wordt de naam van het eiland aangetast en onaantrekkelijk gemaakt voor investeerders.

'Doordat we in het Koninkrijk der Nederlanden zitten kan elk ‘online gaming bedrijf’ zich legaal op Curaçao vestigen. Dat bedrijf kan in aanmerking komen voor de status van ‘offshore company’, om zich legaal op de Nederlandse markt te begeven en zo zijn diensten legaal aan de Nederlandse markt aan te bieden. Deze bedrijven betalen slechts twee tot drie procent belasting op Curaçao met als gevolg dat de bedrijven die zich op Curaçao vestigen meer voordeel hebben dan in Nederland gevestigde bedrijven. Hierdoor kan Nederland niet de belasting heffen die het wil heffen', aldus UTS in het persbericht.

Volgens UTS laten we zelf toe, dat Curaçao slachtoffer wordt van de Nederlandse belangen. Het telecombedrijf roept volksvertegenwoordigers op om dit bij de Nederlandse regering aan te kaarten zodat voorkomen wordt dat onze goede naam wordt aangetast.

'Curaçao heeft zeker geen capaciteit voor eventuele opvang 500 vluchtelingen'

Rode Kruis op eiland stelt dat het, los van regering, wel 500 vluchtelingen kan opvangen


Er is een crisisbeheersingsplan opgesteld, dat rekening houdt met vluchtelingen of hulpbehoevenden die mogelijk bij Curaçao komen aankloppen. Dat laat de directeur van de Directie Risicobeheersing en Rampenbeleid en tevens landelijk rampencoördinator, Lesley Fer, vanmiddag, woensdag 25 mei 2016, via de Amigoe weten. Er is capaciteit om een aantal personen die op de een of andere manier hulp nodig hebben op te vangen, maar zeker geen 500, zoals het Rode Kruis wel heeft. 

Het Rode Kruis heeft onlangs bekendgemaakt dat het (zelfstandig en onafhankelijk van de regering) 500 vluchtelingen kan opvangen, indien nodig. Het crisisbeheersingsplan is algemeen en is dus niet specifiek gericht op Venezolanen die mogelijk naar Curaçao en andere eilanden in het Caribisch gebied vluchten, vanwege de politieke en economische crisis in het land. Fer kon niet exacte melden waar de regering capaciteit voor heeft:

'Als je een getal aangeeft dan lijkt het meteen absoluut. Wij zullen hulpbehoevenden die bijvoorbeeld vanwege een kapot vliegtuig niet van het eiland af kunnen of personen die via de zee op Curaçao zijn gestrand van primaire levensbehoeften moeten voorzien, dat zijn de 3 B’s: brood, bed en bad. Daar is een plan voor gemaakt. Dat kunnen we een korte tijd doen en in ieder geval voor minder dan de helft van 500 personen.'

Fer stelt desgevraagd, dat de Directie Risicobeheersing en Rampenbeleid niet te maken heeft gehad met de kwestie van de Syriër die asiel is komen aanvragen op Curaçao, omdat dit onder andere organen van de regering valt.

'Vorig jaar november hebben wij een training gedaan van een scenario waarbij per boot ongeveer dertig hulpbehoevenden op Curaçao aangekomen', aldus Fer. In de simulatie zijn de dertig personen met behulp van Citro en de Kustwacht aan land geholpen en hebben de deelnemers de stappen volgens het crisisbeheersingsplan uit moeten voeren, onder andere het registreren van de personen en het regelen van opvang voor hen.

Volgens Fer is er een reële kans op rampen en crises, niet alleen op het gebied van vluchtelingen: 'Veel mensen denken dat sommige rampen niet op Curaçao kunnen gebeuren, maar ik vraag me af: waarom niet? Er is kans op een oil spill of ICT-storing, het is mogelijk. Daarom is het goed om voorbereid te zijn.'

Curaçaose regering schakelt externe adviseurs in om uitstoot Isla te verminderen

Besluit volgt op overleg minister Plasterk met onder andere premier Whiteman en minister Victorina 


Om de uitstoot van schadelijke stoffen door de Isla-raffinaderij te verminderen, schakelt de Curaçaose regering externe adviseurs in; een raffinage-expert en een wetgevingsexpert. Dat blijkt uit een brief die minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties vandaag, woensdag 25 mei 2016, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (zie hieronder), zo bericht de Amigoe.

De volledige tekst van de antwoordbrief van minister Plasterk van vandaag:

Naar aanleiding van de besprekingen tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg van 10 februari 2016 en de moties die bij die gelegenheid zijn ingediend en zijn aangenomen breng ik uw Kamer van het volgende op de hoogte.

Mede in het licht van de door het lid Van Laar (PvdA) ingediende motie inzake de Isla (Kst. 34300 IV nr. 38) heeft in de afgelopen maanden intensief overleg plaatsgevonden met het land Curaçao en meer concreet met minister-president Whiteman, minister Victorina (Gezondheid, Milieu en Natuur) en met door beiden aangewezen contactpersonen.
Doel van dit overleg is om op verzoek van Curaçao te komen tot bruikbare ondersteuning van Curaçao bij de invulling van de verantwoordelijkheid voor het beleid en de maatregelen in relatie tot de Isla-raffinaderij.

Gelet op de verantwoordelijkheid van het land Curaçao voor de Isla acht ik het gepast dat over de inhoud en resultaten van het overleg van de zijde van Curaçao mededeling naar buiten wordt gedaan.

In dat licht laat ik U in overleg met minister-president Whiteman weten dat van de zijde van Curaçao het overleg als constructief en oplossingsgericht wordt ervaren en dat er inmiddels op een tweetal gebieden een concreet plan van aanpak voorligt.
Het betreft de inhuur van deskundigheid op het gebied van audit van raffinage-processen en deskundigheid op het gebied van wet- en regelgeving. Deze beide onderwerpen hebben een logische samenhang.
De raffinagedeskundigheid is nodig om inhoudelijk te kunnen beoordelen welke verbetermaatregelen nodig of wenselijk zijn om tot een structurele vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen te komen.
De regelgevingdeskundigheid is nodig om de algemene regelgeving en specifieke vergunningsvoorschriften adequaat te laten aansluiten op de beleidskeuzes en wenselijke toekomstsituatie.

Naar het zich thans laat aanzien kan de opdrachtverlening voor beide onderwerpen nog voor de zomer plaatsvinden.

Ik deel de mening van minister-president Whiteman over de positieve sfeer van het overleg en ik zie met belangstelling uit naar de resultaten op eerdergenoemde gebieden. Het voortouw daarbij berust bij het land Curaçao. Aan minister-president Whiteman heb ik verzocht mij te informeren over de ontwikkelingen, zodat ik op mijn beurt de Tweede Kamer kan informeren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


dr. R.H.A. Plasterk

Het besluit om twee experts in te schakelen vloeit voort uit het overleg dat Plasterk de afgelopen maanden voerde met onder anderen minister-president Ben Whiteman en minister Siegried Victorina van Gezondheid, Milieu en Natuur. Het overleg was bedoeld om duidelijkheid te krijgen op welke terreinen Curaçao ondersteuning van Nederland kan gebruiken en werd door de Curaçaose autoriteiten als ‘constructief en oplossingsgericht’ omschreven. Ook Plasterk noemt het overleg positief. De minister vermeldt niet of het om Nederlandse experts gaat en of er sprake is van financiële ondersteuning.

Het overleg tussen Nederland en Curaçao kwam mede tot stand op aandringen van de Tweede Kamer. PvdA-Kamerlid Roelof van Laar nam eerder dit jaar het initiatief voor een motie, waarin het gebrek aan optreden door de Curaçaose regering werd omschreven als ondeugdelijk bestuur en een schending van de mensenrechten. Plasterk kreeg de opdracht om bij Curaçao aan te dringen op een maximale vermindering van de uitstoot binnen drie maanden.

Met zijn brief over de stand van zaken voldoet hij met een kleine vertraging tevens aan het verzoek van de Tweede Kamer om op de hoogte gehouden te worden. De Tweede Kamer zou de ontwikkelingen bij de Isla eigenlijk morgen bespreken tijdens een overleg met Plasterk, maar omdat Van Laar niet bij dat overleg aanwezig kan zijn wegens ziekte, werd vanmiddag besloten om het onderwerp weer van de agenda af te halen. 

Openbaar Ministerie Curaçao: Bijeenkomst 'ontcashen' geslaagd

OM tracht met bijeenkomsten bedrijfsleven te betrekken bij aanpak criminaliteit

(Bron foto's: Openbaar Ministerie Curaçao)
Justitie streeft naar minder aanwezig contant geld bij bedrijven om overvallen tegen te gaan


In het kader van het programma Veilig Ondernemen vond vandaag, woensdag 25 mei 2016, weer een bijeenkomst voor ondernemers op Curaçao. Het Openbaar Ministerie (OM) probeert via deze bijeenkomsten het bedrijfsleven te betrekken bij de strijd tegen de criminaliteit op Curaçao, omdat deze niet alleen door politie en justitie gewonnen kan worden. Samenwerking met publieke en private partners, maar ook met burgers,is noodzakelijk om een vuist te maken tegen de hoge criminaliteit op ons eiland, aldus het OM in een persbericht.

De bijeenkomst was zeer geslaagd, de opkomst was hoog en er zijn goede vervolgafspraken gemaakt, zo schrijft het OM.

De organisatie was in handen van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao. Aan de bijeenkomst hebben deelgenomen het ministerie van Justitie, het Korps Politie Curaçao en diverse ondernemers. Ditmaal was de thema 'ontcashen' waarbij wordt gestreefd naar minder contant geld in omloop te hebben in het bedrijfsleven en klanten meer met 'plastic' te laten betalen. Dit met als doel het aantal atrako’s, die vaak op cash gericht zijn, af te laten nemen onder met motto geen gelegenheid maakt geen dief.

De bijeenkomst vond plaats in de aula van het Openbaar Bibliotheek aan het Waaigat. Sprekers waren ditmaal Willem Teuben, Chief Security Officer (CSO) bij de Maduro & Curiels Bank (MCB) en Aaron Merite van het ministerie van Justitie. Deelnemers uit het bedrijfsleven waren onder andere het casinowezen, supermarkten, fastfood, juweliers maar ook de taxibranche en het verzekerings- en bankwezen.

Spreker Willem Teuben hield een pleidooi voor minder contant geld in winkels en bedrijven op Curaçao. MCB en het OM bleken gedeelde belangen te hebben als het gaat om 'ontcashing'. Naast een grotere kans op atrako’s bij veel cash blijkt veel cash ook een kostenpost voor MCB. 'Minder contact geld in een winkel, betekent ook minder kans op een overval en een grote buit, wat het op haar beurt weer minder aantrekkelijk maakt voor de crimineel. Dat moet ons streven zijn', aldus blikt Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong terug op de bijeenkomst.

Aaron Merite liet in zijn presentatie de verschillende pogingen van het ministerie van Justitie om te komen tot publiek-private samenwerking de revue passeren waaronder initiatieven om op Curaçao contact geld in de samenleving te verminderen. Ook het ministerie vindt dit een goede zaak en ziet verschillende mogelijkheden om vanuit overheid en bedrijfsleven prikkels te genereren op 'ontcashing'. Merite gaf aan dat er met deze blik al gekeken naar het 'ontcashen' bij benzinestations omdat daar traditioneel veel contant geld in omloop is.

Wilt u als ondernemer de volgende keer deelnemen aan een volgende bijeenkomst van 'Veilig Ondernemen', dan kunt u via het OM contact opnemen met coördinator Shannon Pfaff via telefoonnummer 4342150.

Politie op Curaçao schiet overvaller in een voet

Man maakt met geweld tas buit op de Jan Noorduynweg


Bij een overval op de Jan Noorduynweg heeft de politie een overvaller in zijn voet geschoten (zie foto - Bron: Èxtra). Dat heeft de politie tegenover de Èxtra laten weten, aldus Paradise FM vandaag, woensdag 25 mei 2016. 

De man had kort tevoren met geweld een tas buitgemaakt en rende daarna weg over de Jan Noorduynweg. Op dat moment reden agenten langs. Zij zagen de man en bevolen hem stil te blijven staan. De overvaller ging er desondanks vandoor. Daarop werd door de agenten een schot gelost richting de man. De kogel kwam terecht in een voet.

Hij werd voor medische behandeling overgebracht naar het ziekenhuis en zit nu vast in afwachting van verder onderzoek.

Man (27) steekt zijn 17-jarige vriendin dood te Livorno

Dader beëindigt dag voor moord relatie met meisje - Ze zouden iedere dag ruzie hebben gehad 


Een 27-jarige man, R.V., is, kort nadat hij rond twaalf uur vanmiddag, woensdag 25 mei 2016, zijn 17-jarige vriendin J.S. dodelijke steekverwondingen had toegebracht in de Johannesweg te Livorno, aangehouden en afgevoerd door de politie. De politie bevestigt in de Ware Tijd, dat zich een steekpartij heeft voorgedaan waarbij een jonge vrouw ter plaatse is overleden. 

Het voorlopig politieonderzoek wijst uit, zo bericht de webeditie van het Dagblad Suriname later op de dag, dat S. en V. elke dag ruzie hadden, waardoor zij terug ging naar haar ouderlijk huis.

Het slachtoffer werd gisteren door haar vriend gebeld met de mededeling, dat hij de relatie beëindigt. Hij hield haar ook voor, dat ze haar persoonlijke spullen moest ophalen.

Het meisje ging vandaag samen met haar zus met een auto om haar spullen op te halen. Ze ging de woning binnen, waarna V. de deur dichttrok. Kort daarna hoorden de inzittenden van de auto gegil. Zij snelden het huis binnen en zagen dat S. door V. met een scherp voorwerp was neergestoken. Zij wisten hem te ontwapenen en schakelden de politie in.

V. werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Assembleelid Girjasing, VHP, gelooft niet in crisisprogramma onder president Bouterse

'Kern van het crisisprogramma zou moeten zijn het vertrek van Bouterse'


Het VHP-parlementslid Shailendra Girjasing heeft vanwege zijn diepe teleurstelling in de regering Bouterse-I naar eigen zeggen niet de moeite genomen om het door de regering gepresenteerde crisisprogramma door te nemen. 'Met Bouterse aan het roer geloof ik niet in het crisisprogramma', zegt de volksvertegenwoordiger vandaag, 25 mei 2016, in het Dagblad Suriname. 

De kern van het crisisprogramma zou volgens hem moeten zijn dat Bouterse weg moet. 'Bouterse is alleen goed om sprookjes aan kinderen te vertellen voor het naar bed gaan. Een crisisprogramma met Bouterse zal niet werken.'

Als Girjasing de tweede termijn van de regering Bouterse evalueert, vandaag, een jaar na de verkiezingsdag, dan komt hij tot de conclusie, dat president Bouterse ‘krabu anu’ heeft’. 'Hij is de rampzaligste president voor Suriname', stelt Girjasing, die verder aangeeft dat Suriname na een jaar regering Bouterse is vervallen tot de bedelstaf. President Bouterse kan volgens hem alleen een land besturen als hij ‘veel geld’ heeft.

'Hij komt elke keer onder ideale omstandigheden aan de macht en dan verkwist hij al het geld waarna vervolgens anderen de chaos moeten opruimen', stelt het Assembleelid. Dit beeld zien we volgens Girjasing al sinds de jaren ’80. De huidige economische situatie was naar zijn mening daarom wel te voorspellen, aangezien Bouterse de ‘attitude’ zou hebben om niet met geld te kunnen omgaan.

'We hebben zoveel offers gebracht. Deze regering is gestart met 1 miljard Amerikaanse dollar en heeft er een chaos van gemaakt en vandaag moeten 500.000 Surinamers het gelag betalen', aldus Girjasing.

NDP'er Linga: 'Energietarieven niet door de keel samenleving geduwd'

'Strijd vakbeweging tegen verhoogde stroomtarieven is geen gezonde zaak'


Assembleelid Erwin Linga (NDP) vindt de pogingen van de vakbeweging om strijd te leveren tegen de verhoogde energietarieven geen gezonde zaak. Volgens Linga zijn de energietarieven niet eenzijdig door de keel van de samenleving geduwd, maar had het parlement reeds bij de goedkeuring van de energiewetten kamerbreed ervoor gestemd dat subsidies op de energietarieven zouden worden afgeschaft om zodoende de energiesector weer gezond te maken. 

'Dit was reeds voordat de regering op de deur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) was gaan aankloppen', beweert de politicus.

De parlementariër onderkent, dat de afschaffing van de subsidies ervoor heeft gezorgd dat burgers forse bedragen moet gaan betalen. Dit kan echter onder controle worden gebracht door zelf te bepalen hoeveel men wil verbruiken. 'Bovendien blijft een groot deel van de mensen, de sociaal zwakkeren, gevrijwaard van de verhoging.'

De politicus benadrukt, dat wat de verhoging van de watertarieven met 20% betreft, hij op dit moment nog niets wil zeggen, totdat het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen met een officiële berichtgeving komt.

Man (48) verdrinkt in ontwateringskanaal ressort Kasabaholo

Slachtoffer was met zoon visnetten gaan uitzetten


Een man is gistermiddag verdronken in een ontwateringskanaal in het ressort Kasabaholo in Paramaribo . Het lichaam werd vanochtend, woensdag 25 mei 2015, rond half tien gevonden door omstanders. Het slachtoffer was samen met zijn zoon toen hij te water raakte, zo bericht de Ware Tijd.

De 48-jarige man was in de nacht van 24 mei samen met zijn zoon visnetten gaan uitzetten in het kanaal. Op een gegeven moment is de zoon even naar huis gegaan en heeft hij de vader langs het kanaal achtergelaten. Bij terugkomst zag hij nog een paar netten liggen, maar van zijn vader ontbrak elk spoor.

Het lichaam werd gevonden bij de kruising van de Leysweg en de Nidhastraat, ongeveer vijfhonderd meter verwijderd van de plek waar de zoon in eerste instantie aangaf dat zijn vader te water raakte.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
Er werd sinds gistermiddag tot vanochtend bij de kruising van de Langatabikistraat en de Kasabaholoweg. Volgens het Dagblad Suriname is het slachtoffer de 48-jarige visser Ganga Soechit en zijn er geen tekenen van een misdrijf aangetroffen. Het dagblad maakt in haar berichtgeving geen melding van een al of niet aanwezige zoon....

Sharman (VHP) sceptisch over overhevelen basiszorgverzekering van Self Reliance naar SZF

SZF in verklaring: 'SZF garandeert nogmaals medische dienstverlening'


Het VHP-Assembleelid Dew Sharman is zeer sceptisch over de laatste handeling van de regering in de zorgsector. De basiszorgverzekering (BZSR) voor kinderen tot 16 jaar en 60-plussers wordt normaal gecontinueerd. Per 1 juni wordt deze dienstverlening van verzekeringsmaatschappij Self Reliance overgeheveld naar het Staatsziekenfonds (SZF). Volgens Sharman kan de overheid niet automatisch een heel bestand van de ene verzekeringsmaatschappij naar de andere overhevelen.

In het verleden is er een procedure ingezet van tenders, waarbij streng zou zijn gelet op wie in aanmerking komt voor de tenders. Bij de laatste handeling van de regering is dat niet gebeurd.

'Als de overheid nu zelf aangeeft, dat zij in een precaire situatie zit en niet het geld heeft om Self Reliance te betalen, hoe gaan ze het SZF dan betalen?', vraagt Sharman zich vandaag, woensdag 25 mei 2016, in het Dagblad Suriname af.

Het SZF is een organisatie die draait op basis van premies. Dat zijn premies van de mensen die bij SZF zijn aangesloten (landsdienaren of gelijkgestelden). Van die mensen wordt 4% van het salaris ingehouden, terwijl de overheid inkomt met 5% van de salarissen. Dit is het geld waarmee het SZF haar business moet draaien. SZF heeft dus een beperkt/bepaald budget ter beschikking. 'Als men nu met het zelfde budget 150.000 mensen extra wil voorzien, is dat onmogelijk. Men zal zoveel mensen niet meer kunnen financieren', stelt Sharman.

Aan de andere kant komen alle ambtenaren die bij het SZF verzekerd zijn, met de komst van de 150.000 mensen in gevaar. Zo zal volgens Sharman de hele gezondheidzorg in elkaar donderen. 'Wie gaat het SZF betalen? Zal de overheid dezelfde premie die zij bij Self Reliance betaalde aan SZF betalen? Waarom stopt men dan bij Self Reliance, als men dezelfde bedragen moet overdragen? Er is een groot stuk onlogica hierin. Of men gaat naar het SZF, omdat men gewoon niet zal betalen', meent de volksvertegenwoordiger.

Echter is een bestand van zo'n 300.000 funest voor het SZF. Het fonds zal volgens Sharman, met hetzelfde budget dat ambtenaar afhankelijk is, zo'n zware druk niet kunnen overleven. Ook kan worden gesteld, dat de premie van de ambtenaren, die momenteel op 9% staat, kan worden verhoogd om de kosten te kunnen dekken. Daarover zou er volgens Sharman eerst, vooral met de vakbeweging, moeten worden gesproken.
Hij denkt niet dat de overheid in de positie zit om op eigen gezag de premie te verhogen.

Het SZF heeft overigens vandaag onderstaande verklaring uitgebracht.

SZF garandeert nogmaals medische dienstverlening

Het Staatsziekenfonds (SZF) verzekert de gemeenschap nogmaals dat de continuïteit van de medische zorg voor kinderen tussen 0-16 jaar en zestigplussers gewaarborgd is. Na de bekendmaking dat de basiszorgovereenkomst met Self Reliance per 1 juni 2016 wordt opgezegd, schijnt de algemene indruk te zijn dat de basiszorg van overheidswege is stopgezet.

De basiszorg wordt overgeheveld naar SZF, een instelling van de Staat. SZF zegt als werkarm van de Staat de expertise en organisatie te bezitten op het gebied van de medische dienstverlening. De Staat Suriname zal deze rechthebbenden formeel aanmelden bij het SZF. Vanaf 1 juni 2016 worden deze twee groepen SZF-verzekerden genoemd. De Staat is vanaf dat moment premieplichtig naar het SZF toe en gehouden om periodiek de overeengekomen premies te voldoen, zodat de rechthebbenden onafgebroken en ongestoord medische zorg kunnen genieten.

Alle partijen – de overheid, de verzekerden en de zorgverleners – krijgen te maken met de voordelen van de beslissing die is genomen door de regering, meent het SZF. De premiebetalingen van de overheid aan het SZF komen de zorg volledig ten goede. "Het SZF is een zorginstelling zonder winstoogmerk en vanwege de maatschappelijke rol dus meer geneigd patiëntgericht te werken. Met de zorgverleners worden in het voortraject dan ook gesprekken gevoerd, om te komen tot een partnerschapsovereenkomst.

President Bouterse in Coronie bij presentatie van landbouwdeskundige over zoet-/zoutwaterprobleem district

'Geef ons het zoet water terug want dat moet terug naar de zee, het ecosysteem moet hersteld worden'

(Bron foto: Charles Chang/de Ware Tijd)

Landbouwdeskundige en Coroniaan Alexander Feller hield zondag een presentatie voor president Desi Bouterse in de Multifunctionele Zaal te Totness in het district Coronie over de zoet-/zouwaterproblematiek in dit district, zo bericht de Ware Tijd woensdag 25 mei 2016.

Voor zowel de inleider als de tweemansorganisatie, bestaande uit Sombra en zijn broer Desi Marbach, was het hoge bezoek een grote verrassing. 'In plaats van dat wij naar het kabinet gaan om uitleg te geven, komt de president naar ons toe. We zijn overdonderd', zei Marbach die als ceremoniemeester optrad. Het geheel werd afgewisseld met korte gedichten van Sombra.

Met de komst van Bouterse ging niet alleen een wens in vervulling, maar de president had ook een goed oor voor het verhaal.

Coronie bestaat nu iets langer dan tweehonderd jaar, maar vanaf het begin kon de plaats zich ontwikkelen dankzij een eenvoudig poldersysteem dat door de Schotse planters werd bedacht. In dit systeem, waarbij de natuur zichzelf reguleerde, gold slechts één voorwaarde: het zoete water uit de zwampen moest zijn weg vinden naar de zee. Daarvoor werd een netwerk aan kanalen, hulpkanalen en goten aangelegd. Niet alleen hield het zoet water de zee tegen, maar het zorgde ook voor landafzet.

In de jaren zeventig werd echter een kilometers lange waterkerende dam achter Coronie aangelegd. Met alle gevolgen van dien. Het water kon niet meer naar zee stromen. De reden, voor de aanplant van vierduizend hectare rijst. Feller wees erop, dat tot nu toe alle projecten in Coronie zijn mislukt. Dit wijt de senior aan de inmenging van de politiek en Nederlanders met hun politiek van buitenaf. De rijstaanplant noemt hij niet alleen een mislukking, maar ook een misleiding, waarbij hoge schulden zijn gemaakt en gronden zijn vernietigd. Op dit moment zijn van de vijftien rijstboeren nog twee actief. Voor Feller geen gezonde zaak, als hij denkt aan het overwaaien van landbouwgif. 'Kijk hoe dicht bij de rijstvelden de huizen staan.'

In zijn, volgens de Ware Tijd, vurige betoog noemde Feller de bouw van de nieuwe dijk ook een misleiding. 'Geef ons het zoet water terug want dat moet terug naar de zee; het ecosysteem moet hersteld worden,' Hij toonde met een apparaat het zoutgehalte aan van het grondwater in Coronie. In vergelijking met het zoet water van de zwamp is deze soms vijftien keer zo hoog. Dit is voor zowel de landbouw als de mens niet bevorderlijk.

De president wees naar een tafel met gewassen en vroeg of alles op de band mocht worden vastgelegd om het aan de gemeenschap te tonen. Hij beloofde alle ondersteuning te geven. 'Niet vanuit de regering, maar vanuit het kabinet. Want productie, dat na mi tori en ik heb geloof in Coronie.'

Dat het hem menens is, bleek, aldus de Ware Tijd, uit het feit dat hij na de aangeboden lunch nog een tijd lang blijft zitten om na te gaan welke stappen ondernomen kunnen worden.

'Het is jammer dat Suriname een jaar na verkiezingen op stoep IMF staat'

Tjin-A-Tsoi (NPS): 'Hoop van velen is omgeslagen in wanhoop, depressie en verarming'


'Het is jammer dat Suriname precies een jaar na de verkiezingen op de stoep staat van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De positieve ontwikkelingen bereikt in vijftien jaar regering onder leiding van president Ronald Venetiaan zijn teniet gedaan door verkwistend beleid, waarbij corruptie en hebzucht de boventoon hebben gevoerd. Het volk moet nu enorme offers brengen, terwijl het al genoeg drama's heeft meegemaakt. Het volk van Suriname verdient beter.' Woorden van ex-Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi (NPS), bekend om zijn gang naar het Openbaar Ministerie om corruptie binnen de EBS aan te pakken, vandaag, woensdag 25 mei 2016, op Starnieuws.

'Jammer genoeg zijn mijn waarschuwingen in het parlement en er buiten tijdens mijn zittingsperiode, in de wind geslagen. De eenzijdige druk op de bevolking vanuit de regering zal beter gedoseerd moeten worden, omdat de samenleving de storm van maatregelen niet goed kan verwerken en de verarming duidelijk merkbaar is', zegt Tjin-A-Tsoi.

Hij somt op de toename van de werkloosheid en criminaliteit, sluiting van handelszaken en supermarkten. Het moeizaam opgebouwde vertrouwen in de Srd is weg. Dit komt door wanbeleid, onverantwoorde uitgaven en monetaire financiering van regering Bouterse-I.

'Ik had gehoopt dat de chaos waarin we nu zitten nooit meer over Suriname zou komen, maar nu is goed leiderschap en stuurmanskunst meer dan ooit nodig, De instabiliteit zal weer stabiliteit moeten worden. Het moreel afglijden zal tot een halt moeten komen. Goed, corruptievrij en transparant bestuur zijn meer dan ooit nodig om uit deze grote chaos te komen. Om uit deze crisis te geraken heb je een gedegen persoon en persoonlijkheid nodig, iemand die het hart op de juiste plaats heeft voor Suriname. Een jaar na de verkiezingen is de hoop van velen - misschien tegen beter weten in - omgeslagen in wanhoop, depressie en verarming', concludeert Tjin-A-Tsoi.

Ondanks de sombere vooruitzichten is de NPS'er ervan overtuigd, dat Suriname genoeg veerkracht zal hebben om uit het dal te klauteren.

DA'91: 'Resultaat wanbeleid regering Bouterse is, dat Suriname in handen wordt gelegd van IMF'

'Afgelopen jaar ongestoorde voortzetting van niet schromen wet om te buigen om strafbare feiten, straffeloos te maken'

'Stap naar IMF is bevestiging van onbekwaamheid, ondeskundigheid, oneerlijkheid en gewetenloosheid'


Een jaar na de laatste vrije, algemene en geheime verkiezingen is het resultaat van het gecontinueerde wanbeleid van de regering Bouterse dat Suriname nu in de handen wordt gelegd van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, en nog vele andere geldschieters. Het is niet te ontkennen, dat de regering Bouterse Suriname heeft opgezadeld met de internationale bedelaars status. Een lege staatskas, miljarden aan onverklaarde uitgaven en compleet in duisternis gehulde besluitvorming van deze regering, heeft vele Surinamers van enig positief vooruitzicht beroofd. De vele beloften die gedaan werden door de huidige machthebbers tijdens de verkiezingen, zijn niet ingelost! In plaats daarvan kregen wij een ongedekte cheque van de regering met het stempel erop ‘onvoldoende fondsen, aldus DA'91 in een vandaag, 25 mei 2016, uitgebrachte verklaring vanwege een jaar regering Bouterse-II.

Goed bestuur wordt gekarakteriseerd door niet alleen wetten, maar ook sterke instituten en een bewuste samenleving. Principes die DA’91 ongeconditioneerd onderschrijft. De afgelopen 365 dagen zijn echter een ongestoorde voortzetting gebleken van het niet leven naar de wet, niet schromen om de wet om te buigen om strafbare feiten, straffeloos te maken. Zie de gewijzigde Wet op de Staatsschuld. Wetgevingsbevoegdheden worden volkomen onterecht aangewend om het rechtsproces te doorkruisen. Zie de amnestiewetgeving in 2012 en nu weer de Terugroepwet.

Ook de instituten worden structureel en bewust verzwakt; een duidelijk voorbeeld is de wijze waarop wordt omgegaan met het gerechtelijk vonnis naar het Centraal Hoofdstembureau. De laatste instantie dreigt alle kredietwaardigheid van een onafhankelijk en deskundig instituut kwijt te raken, door het politiek gemanipuleer dat door dit instituut wordt toegelaten.

Er is een ongestoorde voortzetting van het desastreus financieel beleid. Om schulden te betalen worden nieuwe leningen afgesloten met als resultaat het nog dieper wegzakken in de schuldenput. Teneinde in aanmerking te komen voor fondsen van het IMF, wordt er steeds door de regering gewezen op de noodzaak tot het verhogen van belastingen, burgers moeten bezuinigen, maar de cruciale vraag die niet gesteld wordt is hoeveel de regering mag uitgeven!

Want terwijl de gewone burger moet bezuinigen, zien we dat er nog steeds dure consultants rondlopen bij de financiële instituten en op het Kabinet van de President. Er is geen enkel signaal dat de regering op zichzelf bezuinigt, integendeel. Er zijn ministers die slechts in het weekend in Paramaribo zijn om schone kleding op te halen. Het is ernstig te moeten constateren dat steeds grotere delen van onze bevolking afhankelijk gemaakt worden van aalmoezen, terwijl regeringsfunctionarissen en aan hen gelieerden, profiteren van de vergroting van de armoede van het volk.

Transparantie en voorspelbaarheid, cruciale bouwstenen voor een democratisch goed bestuurde samenleving, zijn gebleken binnen de afgelopen 365 dagen onbekende begrippen te zijn geweest. Sprekende voorbeelden zijn het feit dat een president niet schroomt om de gemeenschap voor te spiegelen dat de EBS tariefsverhogingen worden aangehouden, terwijl ze in werkelijkheid rustig worden doorgevoerd evenals het feit dat gezondheidsverzekeringen, van vooral de minder draagkrachtigen in de samenleving, continu in onzekerheid verkeren. Het is volkomen terecht om van beleidsmakers te verwachten dat zij zich ethisch verantwoord gedragen. Het is dus de verantwoordelijkheid van elke regering, ook deze regering, corruptie te ontmoedigen en zwaar te bestraffen. Ook daar heeft deze regering gefaald. De anti-corruptie wet, in De Nationale Assemblee (DNA) voor behandeling, voldoet niet en zou bovendien slechts bedoeld zijn om eenmalige registraties van bezittingen van beleidsmakers te faciliteren. Van corruptiebestrijding en zware bestraffing is er dus geen sprake!

Hoopgevend zijn de signalen dat de bewuste samenleving die noodzakelijk is voor goed bestuur, wel vorm begint te krijgen. Ook binnen dit proces moet geconstateerd worden dat de regering een zeer afkeurenswaardige rol speelt door te pogen middels chantage, bedreiging en misleiding de ontwikkeling van een bewuste samenleving de kop in te drukken. Het is van cruciaal belang, dat deze bewuste samenleving in versneld tempo vorm krijgt, om zodoende weer vertrouwen op te bouwen in de politiek. Een politiek die anders zal moeten zijn dan we tot nu toe hebben ervaren.

Het vertrouwen is cruciaal. En meer nog dan vertrouwen in personen, moet er weer vertrouwen zijn in processen, in instituten. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de DNA, die jammer genoeg de afgelopen 365 dagen schromelijk heeft gefaald en de legitimiteit van het huidige instituut is zelfs ter discussie. Bovendien heeft deze DNA in de afgelopen zes jaren nu in meerderheid aangetoond dat stemmenwinst voorrang heeft op principes en opportunisme voorrang heeft op ethiek en recht en waarheid. Deze handelwijze is een ernstige ondermijning van de democratie. Het is van het grootste belang dat deze neerwaartse spiraal van wantrouwen en desillusie een halt wordt toegeroepen. Een bewuste samenleving zal hier zeker verandering in brengen.

Na 365 dagen van dit verarmingsbeleid te hebben doorstaan, komt de burgerij meer en meer tot het besef dat de huidige beleidsmakers niet in staat zijn om goed bestuur te etaleren. De stap naar het IMF is een bevestiging van deze onbekwaamheid, ondeskundigheid, oneerlijkheid en gewetenloosheid.

DA91 is in de afgelopen periode in bespreking gegaan met verschillende organisaties in de samenleving, zowel politiek als maatschappelijk, teneinde een basis te creëren voor positieve verandering in onze samenleving. Wij zullen deze inspanningen voortzetten om zodoende tezamen de angstcultuur te doorbreken en het pad op te gaan van duurzame vrijheid, verbetering en welvaart voor onze totale samenleving.

Twee capibara's zetten Canadese stad Toronto op stelten

Zuid-Amerikaanse grote knaagdieren ontsnapt uit High Park ZooZe zijn maar met z'n tweeën en worden beschouwd als lieftallige knaagdieren. Twee capibara's (Hydrochoerus hydrochaeris) wisten gisteren uit de High Park Zoo (zie foto - Bron: Cole Burston/Toronto Star) in de Canadese stad Toronto te ontsnappen en sindsdien zoeken letterlijk tientallen mensen naar de schichtige dieren. Diverse Canadese- en internationale berichten er gisteren en vandaag, woensdag 25 mei 2016, over en het is een zogenoemd 'trendig topic' op social media als Twitter.

Ze zijn wel groot, want capibara's zijn de grootste knagers ter wereld en kunnen wel 65 kilo zwaar worden.

De televisiezender CTV News Toronto meldt een waslijst aan zoekers: politieagenten, inwoners, medewerkers van de recreatiedienst van de gemeente en specialisten van de dierentuin kijken uit naar de roodbruine capibara's.


De capibara is afkomstig uit Zuid-Amerika en is onder meer te vinden in landen als Suriname, Brazilië, Colombia, Venezuela en Uruguay. Ze houden zich graag op in de buurt van water en kunnen uitstekend zwemmen. Toronto ligt aan Lake Ontario.(Red. De Surinaamse Krant)

Oud-minister Trinidad niet van zins Statenlid Cijntje op te volgen indien die besluit Staten Curaçao te verlaten

'Ik ben absoluut niet geïnteresseerd, onder geen enkele voorwaarde'


Trinidad heeft Pueblo Soberano verlaten en heeft zich aangesloten bij MAN


In het geval Statenlid  Melvin ‘Mac’ Cijntje besluit om uit de politiek te gaan - omdat zijn zoon verdachte is in een drugssmokkel- en witwaszaak -, dan zou hij volgens de kieslijst uit 2012 van Pueblo Soberano (PS) door de voormalige minister Carlos Trinidad moeten worden vervangen. Trinidad zegt echter vanochtend, woensdag 25 mei 2015, in het Antilliaans Dagblad, helemaal niets meer met de PS te maken te hebben. 

'De partij is sinds de moord op Helmin Wiels dood. Ik heb geen contact meer met de partij.' Hij voegt er nog aan toe: 'Mocht ik benaderd worden om die zetel te nemen, dan zal ik die niet accepteren. Ik ben absoluut niet geïnteresseerd, onder geen enkele voorwaarde.'

Trinidad onthult vervolgens sinds enkele maanden bij oppositiepartij MAN te zijn aangesloten. Of hij bij de komende verkiezingen op de lijst van MAN staat, is vooralsnog onbekend.

De eerstvolgende persoon op de lijst van PS is Aivi Rosalia-Stacie. Zij is nog steeds actief binnen de partij. Partijvoorzitter Edward Joseph zegt in een reactie, dat de partij formeel nog niet over de plannen van Cijntje heeft vergaderd.

Curaçao onderzoekt mogelijkheid voor directe luchtverbinding met Italië

Minister Rhuggenaath heeft in Italië gesproken met vicevoorzitter Alitalia


Op korte termijn worden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot een directe luchtverbinding tussen Curaçao en Italië. Zo heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling bekendgemaakt. Het onderzoek vloeit voort uit gesprekken die minister Eugène Rhuggenaath onlangs tijdens een werkbezoek aan Italië voerde met de vicevoorzitter van Alitalia, de grootste vliegmaatschappij van het land. Dit meldt vanochtend, woensdag 25 mei 2016, het Antilliaans Dagblad.

Curaçao is aantrekkelijk als alternatief voor Italiaanse toeristen, zij maken zich zorgen over de veiligheid in de bestemmingen rondom de Middellandse Zee.

In Italië sprak Rhuggenaath ook over een Europees concept voor vakantie en de mogelijkheden dit op Curaçao te introduceren. Dat zorgt voor diversificatie van het lokale toeristisch product.

Rhuggenaath was ook op werkbezoek in Amsterdam waar hij gesprekken voerde met een vertegenwoordiger van de KLM. De luchtvaartmaatschappij is blij met de toename van het aantal passagiers dat gebruikmaakt van de vluchten en met de installatie van de E-Gates op Hato. De KLM wil Curaçao blijven motiveren om te innoveren en de ervaring van de bezoekers aan het eiland te verbeteren.

IMF: 'Economie Curaçao kan verstoord raken door ontwikkelingen in Venezuela'

Missie Internationaal Monetair Fonds wil einde periode ‘glansloze groei’ 


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorziet middellange termijngroei van 0,9 procent voor Curaçao en 1,3 procent voor Sint Maarten. Er zijn echter wel ‘downside risks’; in het geval van Curaçao is dat vooral buurland Venezuela, de belangrijkste handelspartner. Het Antilliaans Dagblad bericht vandaag, 25 mei 2016, over deze informatie te beschikken, nadat gisteren op Sint Maarten een presentatie werd verzorgd van de voorlopige bevindingen van de missie van het IMF, die de afgelopen weken zowel Philipsburg als Willemstad bezocht. Later vandaag volgt een persconferentie op Curaçao. 

De economische activiteiten op het grootste eiland van de monetaire unie kunnen verstoord raken door de ontwikkelingen in Venezuela, belangrijk voor de raffinaderij, maar ook de financiële dienstverlening, handel (inclusief de vrije zone) en toeristenstromen.

Terwijl op korte termijn de adequate reserves - momenteel goed voor ruim zes maanden import, aldus het IMF - als stootkussen de impact van verminderde handel en toerisme kunnen opvangen, is op langere termijn wel meer export nodig om de inkomsten en reserves op peil te houden. Daarom adviseert het IMF in het kader van de Artikel IV-Consultatie om vooral structurele hervormingen door te voeren. De meeste hiervan staan al jaren op het lijstje van het IMF, zoals het veel meer flexibel maken van de arbeidsmarkt met beter opgeleide werknemers.

Het team, onder leiding van missieleider Arnold McIntyre heeft met instemming kennisgenomen van het National Development Plan 2015-2030, maar wil meer focus op het concurrerend maken van het eiland. De aanpak van de ‘restrictieve’ Ontslagwet en de bescherming van werk door middel van werkvergunningen (voor buitenlandse arbeidskrachten) is een vereiste.

Het IMF adviseert Curaçao ook om de op zich relatief lage en beheersbare schuldquote tussen 2017 en 2019 te reduceren tot 40 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en stelt concreet voor deze met 1,5 procent bbp (bruto binnenlands product) terug te brengen. Dat kan door verhoogde belastingcompliance (0,5 procent); het terugdringen van overheidspersoneelsuitgaven (0,4 procent); en het beter in de hand houden van zorgkosten (0,6 procent). Het inkomen per capita is hoog en op het niveau van landen met hoge inkomens.

Ook stelt het IMF tevreden vast, dat het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans terugloopt tot10,9 procent en dat de overheidsfinanciën in de pas lopen. Maar, het kan beter. De eilanden moeten de ‘glansloze groei’ (lackluster growth) en hoge werkloosheid met kracht te lijf te gaan. Zo stelt de missie, die morgen terugkeert naar Washington.

Minister Victorina: 'Hoogte meerkosten bouw Hospital Nobo Otrobanda onduidelijk'

'Bedragen fluctueren en zijn slecht onderbouwd'


De hoogte van de meerkosten voor de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) is onduidelijk. De bedragen fluctueren en zijn slecht onderbouwd. Dat zei minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur gisteren in de Staten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 25 mei 2016.

De Statenleden hadden gehoopt meer duidelijkheid te krijgen over de ontwikkelingen rond de bouw van HNO, in het vervolg op de vergadering van 19 april. Maar, minister Victorina moest op de belangrijkste vragen een antwoord schuldig blijven en gaf aan dat er veel verwarring en onduidelijkheid bestaat over wie waarvoor verantwoordelijk is wat betreft de overgang naar het nieuwe ziekenhuis en over een mogelijke claim van bouwer Ballast Nedam.

Voor de bouw van HNOis 421,8 miljoen gulden begroot. De Stichting Ontwikkeling Sona had extra geld gevraagd ter dekking van de meerkosten van ruim 78 miljoen gulden. Pas na een tussentijdse evaluatie zal de regering daarover beslissen. Daarover kon minister Victorina gisteren weinig zeggen, behalve dat het onderzoek ‘volgende week begint’. De onafhankelijk deskundige moet onder andere opheldering geven over de steeds wisselende bedragen die naar buiten komen wat betreft meerwerk.

Gaat u naar hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Screening 3-jarigen voor toelating tot basisschool plotseling voorlopig stopgezet

Toelating 3-jarigen tot onderwijs wordt geëvalueerd 

Organisatie screening kost geld - 'Als je geen geld hebt valt alles in duigen'


De screening van 3-jarige peuters op zogenaamd schoolrijp zijn, is vrij plotseling tot nader order stopgezet. Deze screening geeft de peuters vroege toegang tot het lagere school onderwijs in Suriname. John Koorndijk, beleidsadviseur op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) bevestigt de stopzetting vandaag, 25 mei 2016, in het Dagblad Suriname. 

Hij geeft aan dat het een beleidsaangelegenheid is om te bepalen of en zo ja, wanneer de screening voortgang zal hebben. Men is volgens hem nu bezig de toelating van 3-jarigen tot het onderwijsproces te evalueren. Met de screening gaan kosten gepaard. Voorts is er ook een hele organisatie mee gepaard, waarbij deskundigen en hoofdkleuterleidsters betrokken zijn. Aangezien de screening in de vakantie zal moeten plaatsvinden, zullen deze mensen ook weer extra betaald moeten worden.

'Je snapt dat wanneer je mensen moet betalen en je het geld niet hebt, alles in duigen gaat vallen', zegt Koorndijk.

Naast het kostenplaatje zijn er volgens hem ook andere bezwaren tegen voortzetting van het project. Er zijn inhoudelijke bezwaren tegen het vroegtijdig plaatsen van kinderen in het onderwijsproces. Psychologen zijn van mening dat kinderen beroofd worden van het kind zijn als ze zo jong naar school gaan. Voorts is gebleken, dat de kinderen later negatieve effecten in hun ontwikkeling ondervinden, waarbij bij hen een terugslag te zien is.

Koorndijk geeft aan, dat hij zelf enkele van dergelijke gevallen kent, waarbij kinderen achteraf toch niet mee kunnen met het onderwijsproces en dat zij hierdoor zelfs bij de psycholoog belanden. 'Het is in feite altijd een risico dat we nemen', meent Koorndijk. Hij maakt een vergelijking met andere landen waar er voor dergelijke jonge kinderen, in tegenstelling tot wat er in Suriname gebeurt, meestal een instapklas is.

Daarnaast is er volgens Koorndijk het niet te onderschatten praktisch probleem van de plaatsing. In afgelopen schooljaren is het vaker voorgekomen dat zelfs 4- en 5-jarigen geen plaats hebben gevonden op een school. Met dit gegeven komt het project van de 3-jarigen nog eens onder druk te staan, stelt Koorndijk.

Internaat Atjoni zit al weken zonder water door defect onderdeel waterinstallatie

Directrice gedwongen deel van leerlingen naar huis te sturen


Door een defect onderdeel in de waterinstallatie zit het internaat van Atjoni (zie foto - Bron: Irvin Ngariman/de Ware Tijd) al weken zonder water. Directrice Dana Doekoe heeft een deel van de schoolkinderen naar huis gestuurd. Leerlingen in het examenjaar mogen in Pokigron baden bij de directrice thuis en bij een medewerkster van het internaat. Zo kunnen deze leerlingen zich toch voorbereiden op het examen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 25 mei 2016. 

Een deel van de andere leerlingen is opgevangen door familie in Pokigron, maar wie geen familie in dit dorp heeft, kan - vanwege de afstand - niet naar school. 'Hun dorpen zijn afgelegen, juist daarom zijn deze kinderen ingeschreven in het internaat', zegt Doekoe.

Jeugdparlementariër Edgar Sampi van het district Sipaliwini wil de kwestie bespreken met minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Hij hoopt dat de bewindsman hem spoedig zal ontvangen om een oplossing te bespreken. 'Net als alle andere kinderen hebben ook de kinderen van mijn district recht op onderwijs, en ook op schoon drinkwater.'

Er is sprake van een overmachtssituatie, zegt Jurmain Linga, beheerder van de waterinstallatie van Atjoni. Hij is volledig afhankelijk van NH: het defecte onderdeel is ruim een maand geleden door de Dienst Watervoorziening meegenomen naar de stad. De reparatie van het onderdeel is nog niet begonnen, omdat er geen geld is om de monteur te betalen.

Volgens coördinator Marcel Meerzorg van het waterinstallatieproject van NH zitten de mensen van Alfonsdorp in Marowijne ook zonder water: daar heeft exact hetzelfde onderdeel het begeven. Een delegatie van de Dienst Elektrificatie Voorziening van NH reist vandaag naar het gebied, om naar mogelijke oplossingen te zoeken. Meerzorg zal daarna met NH-directeur Dave Abeleven de opties bespreken. Hij denkt, dat de leiding van het ministerie niet weet dat de meeste kinderen in Atjoni onderwijs missen door de waterproblematiek.

Kritiek op tekst billboard Godo

Tekst op billboard Godo onduidelijk voor gemeenschapVerschillende burgers attendeerden de redactie van het Dagblad Suriname op een billboard van de kredietcoöperatie Godo. Burgers kunnen zich niet vinden in de boodschap die Godo op haar billboard geplaatst heeft, zo bericht het dagblad vandaag, woensdag 25 mei 2016. 

Op het billboard van Godo, dat op de hoek van de Kernkampweg en de Johannes Mungrastraat staat, leest men het opschrift ‘Aan het eind van je salaris en nog een stukje maand over? Ik niet, want ik laat mijn salaris bij Godo storten’. Velen zijn van mening dat het om een blunder gaat qua zinsconstructie.

Marketing en PR-manager Andressa Hunsel van Godo verzekert, dat het in deze helemaal niet gaat om een blunder in de zinsconstructie. ‘Wat Godo eigenlijk met haar boodschap wil overbrengen, is dat de bank zich bewust is dat burgers nu lang voor het einde van de maand reeds door hun geld heen zijn. Sommige mensen hebben omstreeks de 15de van de maand geen geld meer. Ze hebben in principe dus nog een stukje maand over. Waarom die dame die op het billboard afgebeeld staat, aangeeft dat zij dat probleem niet heeft, komt doordat zij gebruik kan maken van de verschillende diensten van Godo, waaronder het gemakkelijker lenen wanneer het salaris bij ons gestort wordt. Ook mag men ‘rood’ staan. ‘Rood’ staan is nog niet populair in Suriname en houdt in dat men extra kredietruimte krijgt, die elke maand weer wordt aangezuiverd. Dat is wat wij willen aangegeven met het billboard.'

Zij zegt verder, dat de coöperatie hierbij juist het idee had dat de boodschap goed zou overkomen, omdat de meeste mensen vanwege de huidige economische situatie nu, heel snel door hun geld (salaris) heen zijn. De boodschap moest pakkend zijn, grappig en het moest mensen aan het denken zetten.

Volgens Hunsel is er vooralsnog geen contact met Godo zelf opgenomen met betrekking tot het billboard. Maar, indien men behoefte heeft dat nog te doen, dan kan men contact opnemen met Godo zelf, via haar website of via Facebook.

Gajadien sluit twee lijsten bestuursverkiezing VHP niet uit

VHP kiest 3 juli een nieuw hoofdbestuur en besturen diverse andere organen binnen partij


Binnen de Verenigde Hervormingspartij (VHP) wordt 3 juli een nieuw hoofdbestuur gekozen. Tevens zullen een nieuw congresbestuur en besturen van andere organen van de partij, zoals de Adviesraad, Jongerenraad en het Kennisinstituut, worden gekozen. Op dit ogenblik vinden er tussen diverse actoren van de partij onderlinge gesprekken plaats, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 25 mei 2016.

Het kan volgens VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zijn, dat deze gesprekken zullen uitmonden in twee kandidatenlijsten voor de verkiezingen. 'Het kan ook resulteren in één lijst', stelt Gajaden. De politicus vindt dat er reeds enkele jaren een transformatieproces is ingezet binnen de VHP. Hij meent dat dit transformatieproces gestalte krijgt. Het nieuwe hoofdbestuur zal daarom meer moeten appelleren aan de achterban van de VHP. Om dat te bereiken, ziet Gajadien al dat de voorzitter van de partij, Chandrikapersad Santokhi, zich beijvert om personen die bereid zijn hun krachten te geven, te spreken.

'Vooralsnog is er ondersteuning aan Santokhi verleend om de partij te mogen leiden, ook in de nieuwe constellatie, maar niet ten koste van alles. Diverse personen hebben de voorzitter voorgehouden dat er vernieuwingen in de structuren moeten plaatsvinden. Verandering in de zin van doorstroming en verdere verjonging', zegt Gajadien.

Hij zegt niet of hij ambities heeft voor de voorzittersstoel. Volgens hem hangt het totaal af van de gesprekken die momenteel plaatsvinden. 'Als de structuren hun behoefte aangeven, zal het uitwijzen of ik ambitie heb', stelt Gajadien.

Daar Gajadien ook praat over draagvlak, moet ook in herinnering moeten worden gebracht wat de resultaten waren van de afgelopen landelijke verkiezingen op 25 mei 2015. Gajadien haalde 749 stemmen in het district Wanica, terwijl Santokhi 17.983 stemmen haalde. Benadrukt moet worden dat er stemadvies was gegeven ten faveure van Santokhi, zo schrijft het dagblad.

Coronianen willen SCCN kunnen ontvangen

Coronie wil ook het Europees kampioenschap voetbal in Frankrijk zien Ruim 500 Coronianen hebben een verzoekschrift ingediend bij de directie van de omroep SCCN (Suriname Cable and Communication Network N.V) om faciliteiten te creëren zodat deze zender ontvangen kan worden in het district. Coronie wil ook het Europees kampioenschappen voetbal zien dat de volgende maand begint in Frankrijk.

SCCN heeft de rechten voor het uitzenden van het EK-voetbal. Isfahany Nagessersing, directeur van SCCN, bevestigt vanochtend, woensdag 25 mei 2016, op Starnieuws de petitie te hebben ontvangen.

'SCCN is afhankelijk van Telesur om de verbinding tot stand te brengen. De steunzenders, om niet alleen in Coronie, maar landelijk bereikbaar te zijn, heeft SCCN al enkele maanden in bezit. Met Telesur zijn de afspraken reeds een tijdje gaande en het wachten is op het bedrijf om over te gaan tot het plaatsen van de zenders.'

In het verzoek wordt gesteld, dat Saramacca en Nickerie SCCN wel kunnen ontvangen en dat het dus niet moeilijk kan zijn om ook Coronie te voorzien van digitale SCCN-uitzendingen. Op dit moment zijn in Coronie alleen STVS en ATV digitaal en Apintie analoog te ontvangen.

De ondertekenaars van de brief rekenen op een positief antwoord, zodat zij in de toekomst dit tv-station dat bekend staat om zijn vele sportuitzendingen, te kunnen ontvangen.

Surinaamse videokunstenaar Ruben Cabenda te zien in expositie in Teheran, Iran

Cabenda exposeert met zeventien Iraanse- en zeven kunstenaars uit diverse andere landenDe Surinaamse videokunstenaar Ruben Cabenda is deze dagen met werk te zien in de Ace Gallery in de Iraanse hoofdstad Teheran. Hij exposeert samen met zeventien kunstenaars uit Iran en acht uit diverse andere landen. Zij tonen schilderijen, foto's, beeldhouwkunst en installatiekunst, zo bericht dinsdag 24 mei 2016 de Tehran Times.

Onder de exposanten zijn verder Bertrand Peyrot uit Frankrijk, Hu Xing Yi uit China, de Rus Maxim Santalov, uit Nederland Merijn Kavelaars en Sam Samiei uit Iran.

Verder is werk te zien van de fotografen Julie Nymann uit Denemarken en de Nederlander Mattijn Franssen en videokunst van Mitchell Gilbert Messina uit Zuid-Afrika. De expositie is nog te bezichtigen tot en met donderdag.

(De Surinaamse Krant/Tehran Times)

Den Blauwvinger: Publiciteitsgeile naïeve Sylvana steunt via DENK ondemocratische en repressieve Turkse president Erdoğan

COLUMN: Anti-Zwarte Piet en dekolonisatie activiste zoekt aandacht via beweging DENK

Dissidente PvdA-2e Kamerleden spreken met mond van van onderdrukker Erdoğan


De bekende in 1971 in Paramaribo, Suriname, geboren publiciteitsgeile presentatrice, anti-Zwarte Piet activiste en dekolonialiste Sylvana Simons heeft afgelopen week opzien gebaard door zich aan te sluiten bij de zogenoemde Turkse beweging DENK van de PvdA-dissidente Tweede Kamerleden Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu, die het geluid in Nederland vertegenwoordigen van de repressieve Turkse president Recep Tayyip Erdoğan. Een besluit dat zelfs met een dosis gezond verstand verstand niet te doorgronden is. Ongeloof en vragen. Waarom het Turkse DENK? Geen touw aan vast te knopen, dan slechts een manier voor deze vrouw om weer in de schijnwerpers te komen.Het behoeft geen betoog, dat haar beslissing om zich bij DENK aan te sluiten een beetje dom, zo niet zeer naïef, is geweest en dat waarschijnlijk slechts een perverse drang naar media-aandacht eraan ten grondslag heeft gelegen, een andere logische reden dient zich niet aan.

Inmiddels heeft ze in media en op Facebook vooral veel bagger over zich heen gestort gekregen en zijn er talkshows op de Nederlandse televisie die haar ook nog eens een podium bieden ten faveure van slechts de kijkcijfers, zoals VARA's De Wereld Draait Door (18 mei) en het door fatsoensrakker Humberto Tan gepresenteerde RTL's Late Night (23 mei). Bij Tan zei ze maandagavond 23 mei onder andere: 'Een van de eerste dingen die ik moest bespreken was mijn beveiliging. Dat is toch heel raar. Ik ben nog geen Tweede Kamerlid, ik ben nog geen politica. Ik ben alleen een vrouw die zegt: ik wil dit graag gaan doen. Ik werk twintig jaar in de media. Ik heb geleerd het verschil te zien tussen wanneer het om mij gaat en wanneer het over mij gaat. Wat ik hier gezien heb, heeft heel weinig met mij te maken. Deze storm gaat ook weer liggen. Volgende week is er weer ander nieuws.'Öztürk en Kuzu ontlopen belangrijke Kamerdebatten
Maar, waarom zou je je voegen bij Öztürk en Kuzu? In het parlement durven de twee zich bijvoorbeeld niet eens uit te spreken tegen de Turkse persbreidel en andere aanvallen uit Ankara op de vrijheid van meningsuiting en die op momenten dat het erop aankomt, bijvoorbeeld bij een debat over de op dat moment weer in Nederland aanwezige columniste Ebru Umar, die in Turkije was gearresteerd vanwege een Erdoğan niet welgevallige Tweet (!), niet eens in de Tweede Kamer aanwezig zijn.

Simons keurt arrestatie columniste Umar in Turkije niet af en zwijgt over Armeense genocide...
Simons keurde in de uitzending van 18 mei van het programma De Wereld Draait Door de arrestatie van Ebru Umar in Turkije niet af. Integendeel, ze toonde er zelfs begrip voor, omdat Umar iets deed wat volgens de Turkse regels niet mag. Maar, dat is nog maar de vraag, er is immers nog geen rechtelijke uitspraak geweest in Turkije in 'de zaak' Umar.


Volgens het kersverse DENK-lid in haar eerste tv-optreden sinds haar bekendmaking, was er sprake van ’selectieve verontwaardiging’ over de arrestatie daar, terwijl er bij Nederlandse aangelegenheden weggekeken zou worden. Maar, ze weigerde in de uitzending om de Armeense genocide te erkennen. De massamoord op anderhalf miljoen Armeense mannen, vrouwen en kinderen is voor Sylvana dus beduidend minder interessant – of ze weet er simpelweg niets over en zat met een mond vol tanden – dan Zwarte Piet, waar ze een onophoudelijke ziekelijke vormen aannemende kruistocht tegen voert.


Het was overigens bij hetzelfde De Wereld Draait Door, dat Simons gemotiveerd raakte om de politiek in te gaan. Ze was geschokt dat Martin Šimek daar de term ’zwartjes’ gebruikte. 'Dát was het moment dat ik besloot om zaken als racisme en Zwarte Piet niet meer zonder tegengeluid te laten passeren', liet ze in een persbericht weten. 'Ik zie het nu als mijn taak om mijn stem te laten horen in de arena waar ik écht iets blijvends kan bijdragen: de politiek.' Maar, dat haar twee Turkse 'collega's' het woord 'negers' onlangs in een Twitter-bericht gebruikten is voor Simons kennelijk geen probleem....


Geïndoctrineerd door Erdoğan
Ze lijkt al helemaal te zijn geïndoctrineerd door Erdoğan. Door steun te verlenen aan DENK geeft de anti-Zwarte Piet activiste en dekolonialiste ook blijk de gewelddadige strijd van Erdogan tegen de Koerden in het zuidoosten van Turkije te steunen, de grootste bevolkingsgroep in de wereld. En laten we het maar niet hebben over de wijze waarop kritische journalisten en schrijvers worden onderdrukt en zelfs gearresteerd en tot celstraffen worden en zijn veroordeeld. Simons lijkt dat dus allemaal door haar fysieke aanwezigheid binnen DENK goed te keuren, een vrouw die haar mond vol heeft van racisme en discriminatie en van persvrijheid. Een vrouw die haar mond stevig roert over het Nederlandse slavernijverleden. Een vrouw die meteen reageert, vooral er vrolijk op los Twitterend, op allerlei incidenten waarbij sprake zou kunnen zijn van racisme en discriminatie. Ze heeft snel haar mening klaar. En met een dergelijke activistische achtergrond zoekt ze nu ter eigen glorie en aandacht een nieuwe thuishaven bij DENK. Hoe hypocriet en schijnheilig en onbetrouwbaar kun je zijn?

Kuzu en Özturk verlieten in 2014 de PvdA-fractie na onenigheid over het integratiebeleid van het kabinet. Ze vormden een eigen fractie onder de naam Groep Kuzu/Özturk. Ze willen volgend jaar aan de verkiezingen meedoen onder de naam DENK. In hoeverre Simons dan nog bij de partij is zal dan moeten blijken.

Simons gaat slechts voor aandacht en ondergaat de gevolgen
In ieder geval lijkt deze toch wel eigenzinnig, arrogant en zeer naïef overkomende dame, met weinig kennis van zaken, deze dagen zich niet van de wijs te laten brengen door de vele kritieken die ze te verduren krijgt. Haar hele attitude straalt uit, dat zij daar boven staat en dat zij gewoon gaat voor die voor haar ijdeltuitende aandacht, ook al zijn de kritieken zeer negatief, neerbuigend, hard, beledigend, racistisch, bedreigend, maar in vele gevallen wel goed onderbouwd. Je zou bijna met haar te doen krijgen....en haar een stem geven, wanneer dan ook, als een hart onder de riem. Overigens is het te betreuren dat, door de vele racistische reacties op haar optreden en stap naar DENK, de inhoudelijke aandacht naar die afkeurenswaardige reacties gaat en niet naar waar het om gaat, het aansluiten bij DENK van Simons.

In Suriname, vanuit Nederland, is het slechts Starnieuws columnist Sandew Hira ofwel Dew Baboeram die op 23 mei als enige reageert en het, niet verrassend gelet op het karakter en de activiteiten van Hira, juist met vuur en vlam opneemt voor Simons. 'Sylvana Simons heeft mijn hart gestolen met haar dappere optreden', aldus Hira. Hij is laaiend over het optreden van zijn mede activiste op het terrein het Nederlandse slavernijverleden en dekolonisatie in De Wereld Draait Door op 18 mei: 'Opnieuw was ze ijzersterk, samen met haar partijgenoten Tunahan Kuzu en Farid Azarkhan. Ze liet zich niet uit het veld slaan door de witte presentatoren en had op alles een prima antwoord. Ik ben trots op Sylvana Simons. Ik hoop dat alle Surinamers in Nederland op haar zullen stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen.'

Sylvana Simons heeft met haar stap naar DENK, en daarmee direct steun verlenend aan een Turkse dictatuur, een Turks repressief politiek aangestuurd systeem waar echte democraten worden onderdrukt, de mond gesmoord, in een cel gesmeten en uitgemoord worden, wel aan geloofwaardigheid ingeboet. Maar, ze heeft DENK de nodige gratis publiciteit bezorgd en haarzelf vooralsnog weer de nodige media-aandacht, een podium, waar ze zo graag op staat, in de schijnwerpers...., om haar activistisch dekoloniserend geluidje te laten horen tussen de klanken van de Turkse saz.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
24 mei 2016
Amsterdam-Paramaribo