vrijdag 27 mei 2016

Nieuwe Agrarische Federatie (AFS) gaat voor eenheid en professionalisme

Bundeling agrarische organisaties, omdat sector te verdeeld is met teveel groepen

Rijstsector moet nog over streep worden getrokken


Verschillende organisaties binnen de agrarische sector hebben besloten zich te bundelen in de Agrarische Federatie Suriname (AFS). De proclamatie van de organisatie zal op 30 mei 2016 plaatsvinden. De coördinator van de federatie, Rieknath Sanchit (zie foto - Bron: Sanchit/Facebook)zegt vrijdag 27 mei 2017 in het Dagblad Suriname, dat besloten is tot dit initiatief nadat men constateerde dat de sector te verdeeld is.

'Er zijn teveel groepen die langs elkaar werken en dit komt niet ten goede aan de totale sector.' De federatie kan gezien worden als een overkoepelende organisatie. Er zijn op dit moment al ongeveer vijftien organisaties bij de AFS aangesloten.

Sanchit geeft aan dat de rijstsector zich vooralsnog niet geheel aangesloten heeft bij de federatie, omdat hier nog een dispuut gaande is, maar er wordt getracht dit nu recht te trekken. Die sector komt er volgens hem zeker nog bij. 'De federatie is een open huis en alle organisaties kunnen zich nog aansluiten', stelt hij.

Als eerste stap na de proclamatie, zal de AFS, die de functie van gesprekspartner van de sector naar de regering toe wenst te gaan vervullen, is een brief richten aan de regering. In de brief zullen onder andere enkele acute punten binnen de sector aan de regering worden voorgehouden die een dringende aanpak behoeven. De AFS wil uiteindelijk in dialoog treden met de regering om de agrarische sector uit de diepte te kunnen trekken.

De AFS gelooft dat er slechts sprake kan zijn van de agrarische sector als topsector wanneer een drastische verandering op alle fronten in het agrarisch beleid plaatsvindt. De visie van de AFS is, dat de agrarische sector in 2030 een hoogte zal hebben bereikt, waarbij de agrariërs tot professionals zullen zijn gegroeid met duurzame en efficiënte productiemethoden waarmee kansen benut zullen worden op zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt en antwoord geboden kan worden op omgevingsfactoren, waaronder klimaatsverandering.

De federatie omvat verenigingen, coöperaties en andere organisaties die actief betrokken zijn in de agrarische sector vanaf de primaire productie, de toeleverende tot aan de verwerkende en distribuerende functies. De inspanningen van de Federatie zullen onder andere gericht zijn op het beter organiseren van de subsectoren alsook scholing, elkaar assisteren en stimuleren en informatie met elkaar delen. Er zal gewerkt worden aan de algemene bewustwording over de businessmogelijkheden in de sector met de bedoeling om meer jongeren te interesseren in de sector.

Ambassade Suriname in Beijing herdenkt 40-jaar diplomatieke banden met China

'Er dienen zich nieuwe kansen in China aan'


Surinames ambassadeur Lloyd Pinas (zie foto - Bron: Pinas) in Beijing, China, heeft vandaag, vrijdag 27 mei 2016, stilgestaan bij het feit dat 40 jaar geleden Suriname en China de diplomatieke banden zijn aangegaan. Suriname, evenals meerdere regiolanden, ondergaat uitdagende tijden door de vertraging van de wereldeconomie, gaf Pinas in zijn speech aan, aldus Starnieuws.

'Desondanks dienen zich nieuwe kansen in China aan. Wij beginnen de daadwerkelijke betekenis te begrijpen van het gezegde: unieke uitdagingen brengen unieke kansen.'

De Surinaamse diplomaat hield zijn toespraak tijdens een banket lunch van de ‘Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries’ (CPAFFC). Hij haalde aan, dat de relatie tussen beide landen veel langer bestaat. Hij verwees naar de culturele link die 1853 is ontstaan met de komst van de eerste Chinese immigranten in Suriname. Deze immigranten en zij die na hen de stap naar Suriname maakten, hebben volgens Pinas niet alleen een grote bijdrage geleverd in de sociaaleconomische vooruitgang van het land.

'Zij hebben ook onze culturele ontwikkeling verrijkt in de hedendaagse ‘bromki dyari’, kleine Verenigde Naties.' Hij is daarom ingenomen met de verrichtingen van het Chinese ministerie van Cultuur in samenwerking met de Suriname missie binnen het kader van 2016 China-Latijns-Amerika Cultureel jaar. Zo zijn food, kunst, film en literatuur festivals in China gehouden om de lokalen kennis te laten maken met de onder andere de Surinaamse culturen.

 De relatie tussen Suriname en China heeft zich door de jaren heen ontwikkeld en is kenmerkend op het gebied van politiek, economie, infrastructuur, cultuur en educatie. Pinas verwees in deze naar zichzelf, die met een beurs in China heeft gestudeerd. De laatste jaren is er enige mate van intense uitwisseling. Dit beperkt zich niet tot het hoogste niveau maar strekt zich verder tot goede intermenselijke relaties, zoals tussen zakenmensen, sociale en culturele groepen. Sommige hiervan vallen onder supervisie van CPAFFC.

Pinas citeerde ook uit een speech van president Desi Bouterse (maart 2015). Hierin gaf het staatshoofd aan, dat China met de ontwikkelingsprojecten, bijdraagt in de eigen rol als investeringspartner naar Suriname toe.

De lunch werd onder andere bijgewoond door Chen Yuan, vicevoorzitter Nationaal Committee ‘Chinese People's Political Consultative Conference’ (CPPCC), Wang Chao, viceminister van Buitenlandse Zaken en Xie Yuan, CPAFFC vicepresident. Evenals bij de viering van 30 en 35 jaar diplomatieke banden Suriname-China, heeft de filatelisten vereniging van het Chinees ministerie van Buitenlandse zaken, ook dit keer een gedenkenveloppe uitgegeven.

 Op 28 mei 1976 tekende Suriname en China de gezamelijke diplomatieke nota in New York. De Chinese ambassade in Paramaribo houdt morgen een receptie. Er wordt een speciale gouden munt uitgegeven en er volgt binnenkort een Chinese filmweek.

Spoedeisende Hulp AZP heeft chronisch tekort aan artsen

Acute hulpver- lening op laag pitje gezet


De Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft een structureel tekort aan artsen. Op grond hiervan is de acute hulpverlening op een laag pitje gezet. Het ministerie van Volksgezondheid doet een dringend beroep op het publiek om de SEH van het AZP voorlopig alleen aan te doen als de hulp niet geboden kan worden door een huisartsenpraktijk, zo bericht Starnieuws vrijdagavond 27 mei 2016.

Antoine Brahim, algemeen directeur van het AZP, bevestigt dat er een tekort is aan vooral artsen. De directie is bezig om diverse mogelijkheden te bekijken. De situatie is besproken met het ministerie van Volksgezondheid.

Brahim is blij met de ondersteuning die het ministerie geeft door de samenleving te vragen om gebruik te maken van andere mogelijkheden.

'Maak tijdens de gebruikelijke openingstijden zoveel als mogelijk gebruik van de huisartspraktijken en daarbuiten van de wachtdienstregeling van het Staatsziekenfonds en de Regionale Gezondheidsdienst, alsook de avondpoli De Poort van Diakonessenhuis, en de spoedpost van St. Vincentius Ziekenhuis, Joshua Medical Centre en Libi Makandra', deelt Volksgezondheid mee.

Voor ambulancedienstverlening blijven de overige deelnemers van het emergency response gebeuren hun rol uitvoeren, en verlenen daarbij tegelijk volledige assistentie aan de SEH. De RGD en de Medische Zending zijn op de hoogte gesteld van de situatie.

Sehos te Willemstad, Curaçao: 'Geen medische hulp geweigerd aan baby'

'Onder geen enkele omstandigheid zal Sehos medische behandeling weigeren aan patiënt'

'De baby wordt uitgezonden naar Colombia (Bogotá) voor behandeling'

Er is geen sprake geweest van het weigeren van medische behandeling aan een pasgeboren baby. Dit laat medisch directeur Franke Scheper van het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) weten via Sehos-woordvoerder Raiza Kibbelaar, naar aanleiding van berichtgeving in de (sociale) media, zo schrijft vandaag, vrijdag 27 mei 2016, de Amigoe.

Door de Reparatiewet Basisverzekering vallen alle personen die zich na oktober 2014 hebben gevestigd op Curaçao en geen Nederlanderschap hebben verworven, buiten de basisverzekering. Om toch aanspraak te kunnen maken op een verzekering, moet dit particulier worden aangevraagd. In een filmpje op Facebook vroeg Gerrit Schotte (MFK) afgelopen woensdag aandacht voor deze kwestie:

Door de wijziging van de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten worden pasgeboren baby’s van ouders die woonachtig zijn op Curaçao, maar geen Nederlands paspoort hebben, niet verzekerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In de desbetreffende situatie die Schotte aanhaalt, gaat het om een pasgeboren baby van Haïtiaanse ouders, die medische hulp nodig heeft. Doordat de ouders zich voor de invoering van de wet op Curaçao hebben gevestigd en in het bezit zijn van een verblijfsvergunning, kunnen zij aanspraak maken op medische hulp via de SVB. Hun pasgeboren baby valt door de wet echter buiten de boot, wat tot gevolg heeft dat er steeds meer onverzekerde kinderen zijn op het eiland. Door de situatie is er een discussie ontstaan over wie er voor de kosten opdraait.

'Je krijgt nooit meer een privéverzekering om het kind alsnog te verzekeren. De wet moeten worden aangepast. Dit druist tegen alle internationale mensenrechten in, laat staan die van kinderen', aldus de MFK-leider.

In reactie hierop meldt medisch directeur Franke Scheper, dat ‘de baby vanaf de geboorte, en nog steeds, onder medische behandeling is van het ziekenhuis’. 'Onder geen enkele omstandigheid zal het Sehos medische behandeling weigeren aan een patiënt bij wie acute zorg noodzakelijk is.'

Het ziekenhuisbestuur wil verder niet uitweiden over de toestand van de baby. 'Het is als ziekenhuis onze plicht om de privésituatie van zowel de ouders als de baby te waarborgen. Om deze reden is dit de enige informatie die wij kunnen verschaffen betreffende de status van de baby. Wij garanderen dat al het nodige wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de baby optimale medische behandeling blijft ontvangen.'

De directie van het ziekenhuis zou inmiddels contact opgenomen hebben met de vader van het kind. Schotte meldt vandaag, in het meest recent filmpje op zijn Facebook-pagina, dat de situatie uiteindelijk is opgelost. 'De baby wordt uitgezonden naar Colombia (Bogotá) voor behandeling. De regering zal de medische kosten in dit geval vergoeden. De overheid is zich bewust van de omissie. Het punt is echter dat er meerdere families zijn die in dezelfde situatie verkeren. De wet moet daarom worden aangepast', aldus het Statenlid. 

Regering Curaçao tracht bestuursleden te benoemen bij stichting Carmabi

'Er is door regering coup gepleegd binnen stichtingsbestuur'


De regering heeft geprobeerd een aantal bestuursleden te benoemen bij Carmabi, hetgeen volgens de statuten niet mag. De overheid mag één bestuurslid benoemen en had dat al gedaan. Dat is voormalig interim-diensthoofd van de afdeling LVV Kenneth Heidweiller. Heidweiller vormt momenteel samen met Edwin ‘Makambi’ Flameling het bestuur. Flameling meent dat de regering een coup heeft gepleegd binnen het bestuur van de stichting. Dit bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 27 mei 2016.

In een advies van SBTNO (Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten) stelt de overheidsadviseur inzake corporate governance ‘zwaarwegende bezwaren’ te hebben tegen de benoeming door het Land:De advocaten van Flameling, Achim Henriquez en Olga Kostrzewski, wilden hiertegen vandaag nog een gang naar de rechter inzetten. Hoewel het bestuur van Carmabi conform de statuten uit minimaal vijf en maximaal negen leden moet bestaan en momenteel slechts twee bestuursleden telt, is het niet aan de regering om leden te benoemen. SBTNO stelt in het advies gericht aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Siegfried Victorina (PS), dat aan de hand van ontvangen stukken – onder meer een besluit van de Raad van Ministers (RvM) van op 20 april jl. – van het voornemen tot het benoemen van een aantal bestuursleden bij Carmabi door het Land te hebben vernomen.

De adviseur ontving hierbij onder andere ook de statuten van Carmabi, opgesteld op 5 mei 2011.

Gaat u naar hier om het gehele artikel te kunnen lezen.

Gevaarlijke psychoot op Curaçao komt na 5 maanden celstraf in vrijheid

Buurtbewoners in Tera Pretu vrezen voor hun veiligheid

Capriles Kliniek weigert man op te nemen, omdat hij te gevaarlijk is - Mogelijk opname in Nederlandse psychiatrische instelling


Jamel Lomp, een gevaarlijke psychoot, komt vandaag, vrijdag 27 mei 2016, op vrije voeten. Zijn vijf maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf loopt af. Buurtbewoners in Tera Pretu op Bándabou vrezen voor hun veiligheid nu hij uit de gevangenis komt. Volgens de buurtbewoners neemt de overheid haar verantwoordelijkheid niet, zo bericht de Amigoe.

Zij voelen zich in de steek gelaten en vinden dat de betrokken instanties ‘de dreiging van een levensbedreigende situatie’ voor buurtbewoners en ook Lomp zelf niet serieus nemen. 'Lomp is een gevaar voor zichzelf en voor zijn omgeving', aldus de bezorgde buurtbewoners in een brief aan het Openbaar Ministerie (OM). Lomp heeft geen vaste verblijfplaats sinds zijn woning in Tera Pretu afbrandde.

'In de praktijk komt het er dus op neer dat de labiele Lomp feitelijk op straat wordt gezet als hij uit de gevangenis komt. Deze omstandigheden zullen niet bijdragen aan de gemoedsrust van hem en de kans op nieuwe escalatie en ontsporing extra groot maken', zeggen de buurtbewoners wier naam bij de redactie bekend zijn. De buurt is pertinent tegen Lomps terugkomst.

Lomp stond terecht voor de bedreiging van Oswin Ambrotius eind december vorig jaar, die eerder ook zelf gestraft werd voor het schieten op Lomp. Daarnaast werd hij beschuldigd van diefstal van een nummerplaat van de vrouw M. Schoop en van bedreiging van die vrouw. Hij heeft haar gewaarschuwd dat hij contacten heeft in Suriname die haar moeiteloos kunnen doden, mocht hij dat willen.

Eén van de bijzondere voorwaarden die door het gerecht zijn opgelegd is dat Lomp – aansluitend op zijn detentie en in overleg met de reclassering – zich ter verpleging laat opnemen in een psychiatrische inrichting voor de duur van maximaal een jaar, of zolang de inrichting in overleg met de reclassering wenselijk acht. De reclassering heeft het OM laten weten dat zij het opgelegde toezicht aan Lomp niet kan realiseren aangezien de Capriles Kliniek de enige opname- en behandelmogelijkheid voor Lomp is. De psychiatrische instelling weigert hem echter op te nemen, omdat hij te gevaarlijk is.

Een mogelijke opname van Lomp in Nederland is nog in behandeling. Het OM hoopt op korte termijn uitsluitsel te krijgen over de vraag of Lomp uiteindelijk wel of niet in Nederland in een psychiatrische instelling kan worden behandeld.

Nu Lomp zijn onvoorwaardelijke straf heeft uitgezeten heeft het OM niet het recht om hem in de gevangenis te houden in afwachting van een definitief antwoord over een eventuele behandeling in Nederland. Ook over opvang elders is met reclassering gesproken en door reclassering onderzocht aangezien het bekend is dat de woning van Lomp is afgebrand.

De gevoelens van onveiligheid in de buurt zijn bij het OM en de politie bekend. De buurtbewoners hopen echter dat de politie meer daadkracht toont dan bij de vorige escalatie in december. 'Toen zijn er immers tien dagen lang doodsbedreigingen geuit en gemeld, maar greep de politie niet in', schrijven de buurtbewoners.

Assembleelid Sapoen: 'IMF zal partij overschrijdende hervormingen waarmaken'

'Gang naar IMF moet, omdat Suriname geen ander keus heeft'


'De gang naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is niet een kwestie van willen of niet. Het moet, omdat Suriname geen ander keus heeft. Ik heb vanaf het begin gezegd, dat als wij nu eruit willen komen en fundamenteel veranderingen willen aanbrengen, moet dat kunnen zonder of met het IMF. Wij moeten gewoon een eigen hervormingsprogramma op tafel leggen en draagvlak geven aan alle stakeholders. Hierdoor kan dat dan in een vastberaden meerjarenplan worden uitgevoerd.' Dit zegt Assembleelid Raymond Sapoen vrijdag 27 mei 2016 in het Dagblad Suriname. 

De directie van het IMF neemt vandaag een beslissing over de 478 miljoen Amerikaanse dollar betalingsbalanssteun aan Suriname ofwel de Centrale Bank van Suriname.

De politicus benadrukt, dat landen die in het verleden ook in financiële problemen zaten, met het uitvoeren van een eigen hervormingsprogramma ook vooruit zijn gegaan. Echter hebben opeenvolgende regeringen in Suriname steeds nagelaten om dit te doen en zich gewoon laten leiden door verkiezingswinst. Nu denkt hij wel. dat het besef bij de regerende partijen doorgedrongen is dat partij overschrijdende hervormingen doorgevoerd moeten worden.

'Wij hebben verzuimd een eigen nationaal hervormingsprogramma te initiëren en dat maakt dat wij dat nu gaan moeten doen. Wil je dat het gras groeit, dan heb je externe expertise en financiering nodig. Het IMF is in dat opzicht de instantie bij uitstek die dat onder heel zachte voorwaarden kan begeleiden', aldus Sapoen.

'Mensen zeggen zo mooi, dat wij diasporakapitaal hier hebben en andere banken daar hebben. De andere banken zijn pas geïnteresseerd wanneer ze weten, dat landen een bepaald vermogen hebben om terug te betalen. Dat kunnen landen pas wanneer hun economisch structuur daarvoor ingericht is.'

Volgens de politicus is bij het aangaan van leningen bij andere financiële instellingen belangrijk, dat landen een comptabiliteitswet hebben, hun stroomrekening op tijd kunnen betalen, een goede Investeringswet en een goede wet op de jaarrekening op tafel kunnen leggen. Dan pas zijn deze banken geneigd om een lening te verschaffen. Sapoen benadrukt, dat deze wetten echter al lang in orde hadden moeten worden gemaakt, omdat zij reeds jaren opgenomen zijn in beleidsnotities van verschillende ministeries. Zo ligt iets als de Investeringswet al zeker zes tot zeven jaren op het bord van het ministerie van Financiën. Ook de Consumentenbeschermingswet en de wet op intellectual property rights liggen al jaren in de la van de ministerie van Handel & Industrie en Justitie en Politie.

Sapoen zegt verder, dat als hij uitgaat van de verklaring van de regering, hij weet dat Suriname al voldaan heeft aan alle prior actions die door het IMF zijn gesteld. Los van het IMF had Suriname volgens hem reeds bijzondere inspanningen gepleegd om de uitgaven te verminderen en de inkomsten te verhogen. Volgens hem zullen wij precies als andere landen door deze zure appel moeten doorbijten.

'Wij zitten nu in een heel andere situatie die verschilt van de jaren ’90. Toen had je alleen Nederland die donor was en de afname van bauxiet en aluinaarde nog goed was. Nu heb je een bredere basis waarmee de verdiencapaciteit kan worden vergroot', aldus Sapoen.

De negativiteit richting het IMF komt naar zijn mening voort uit de ervaring die bepaalde landen met haar hebben gehad waar in het ene geval het IMF wordt gezien als de reddende engel en in het ander geval als de boosdoener. 'Het heeft natuurlijk voor het grootste deel te maken met jouw eigen inspanningen als land', aldus de politicus.

Personeel VOJ Stoelmanseiland in actie vanwege al drie weken ontbreken van stroom

'Er is geen zicht op wanneer brandstof weer wordt aangevoerd voor het eiland'


Het personeel van de VOJ-Stoelmanseiland, in het zuidoosten van het land, is sinds maandag in actie en geeft dus geen les uit onvrede over de afwezigheid van stroom in het gebied. Al drie weken is het eiland verstoken van stroom en ‘s avonds is het lastig om de lessen voor te bereiden om optimaal les te kunnen geven aan de ruim 184 leerlingen. Directeur Erwin Mallet zegt, dat het personeel dagelijks tot half twee 's middags op school blijft. 

'Als we naar huis gaan, dan is het voor je denkt gauw weer avond en dan zit je zonder verlichting te kijken naar blaadjes die gecorrigeerd moeten worden.'

Ook in het tweede kwartaal moesten de onderwijsgevenden een bepaalde periode doorbrengen in het donker. Nadat zij eind april terugkeerden van de Paasvakantie in Paramaribo, viel de stroom drie dagen nadien uit en is tot heden niet hersteld. 'En er is geen zicht op wanneer brandstof weer wordt aangevoerd voor het eiland', zegt Mallet.

Hij heeft het Bureau Voortgezet Onderwijs Juniorniveau en het Bureau Nijverheid Onderwijs reeds in kennis gesteld. De bureaus hebben vervolgens contact gemaakt met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, die brandstof levert voor de gebieden in het achterland.

Parlementariër Rudoph Zeeman van de BEP uit het Tapanahonigebied is ten einde raad. 'De overheid moet liever vandaag dan morgen iets doen. Jammer dat onze kinderen weer de dupe worden.' De parlementariër zal dit probleem verder aankaarten bij relevante functionarissen in Paramaribo. Ook de 25 kinderen van het internaat Stoelmanseiland zitten 's avonds in het donker.

BvL-voorzitter Valies roept alle onderwijsgevenden op om 2 juni aan 2e protestmanifestatie deel te nemen

'Met stap naar IMF heeft regering stukje soevereiniteit van Suriname prijsgegeven'

BvL typeert IMF als geldschieter en dat is eigenlijk een crimineel


'Het moment de regering gekozen heeft voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de regering een stukje soevereiniteit van het land prijsgegeven', zegt Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de onlangs ontstane Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) vandaag, vrijdag 27 mei 2016, in het Dagblad Suriname.

Volgens Valies zal de totale samenleving worden gemobiliseerd. Hij riep gisteren tijdens een persconferentie van de vakbeweging alle leerkrachten op om deel te nemen aan de tweede manifestatie van de vakbeweging op 2 juni in reactie op de toch ingevoerde tweede verhoging van de stroomtarieven. Ook de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname zal aan de manifestatie deelnemen.

Tijdens de uitleg van het crisisplan heeft de BvL het IMF getypeerd als een geldschieter. 'In onze samenleving hebben wij het fenomeen van geldschieters. Die mensen zijn eigenlijk criminelen. Zij houden helemaal geen rekening met de gezinnen', stelt Valies.

De vakbeweging werd ook voorgehouden dat het IMF nu een sociaal gezicht heeft gekregen vanwege de transformatie binnen de organisaties. Echter wijst de maatschappelijke realiteit uit, dat Suriname wordt geconfronteerd met de eisen van het IMF. Wanneer grote delen van de samenleving aangeven dat het wegvallen van subsidies zal leiden tot een debacle in gezinnen, moet een zichzelf respecterende overheid, volgens Valies, daar niet aan voorbij gaan.

'Men is tot de conclusie gekomen, dat aan de laatste manifestatie 10.000 mensen hebben deelgenomen. In de benadering van de regering is de 10.000 uit de 500.000 mensen te verwaarlozen', stelt Valies. Hij brengt in herinnering, dat het parlement bij de eerste fase van verhoging van de energietarieven in rep en roer was. Volksvertegenwoordigers hebben gesteld, dat de samenleving een tweede verhoging niet zal kunnen dragen.

'Niet eens een maand verder doet men alsof er niets aan de hand is en men het zal dragen. De realiteit is anders en wij zijn niet in staat meer offers op te brengen', stelt Valies.

Na goedkeuring IMF-steun zouden meerdere ministers het veld moeten ruimen of reshuffelen...

NDP wil coalitie versterken


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, vrijdag 27 mei 2016, te hebben vernomen 'uit gezaghebbende kring', dat na eventuele goedkeuring van de lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Suriname mag rekenen op een reshuffling van de regering Bouterse-Adhin. Het zou gaan om meerdere ministers - mogelijk zes - die het veld zullen ruimen of de leiding krijgen op een ander ministerie. 

De machthebbers trachten buiten de NDP-kring gezaghebbende personen te enthousiasmeren om in de rijdende trein te stappen. Hiermee willen de NDP en bondgenoten hun coalitie versterken.

Er wordt in politieke en vakbondskringen verondersteld dat reshuffling mogelijk is. Oud-minister, vakbondsleider, voorzitter van de Progressieve Werknemersorganisatie en econoom Armand Zunder, zegt dat het des president is om ministers te benoemen en te ontslaan. Voor hem behoort reshuffling van de ministers tot een mogelijkheid. Het zou zo kunnen zijn, dat de president op het punt staat zijn kabinet van ministers te reshufflen mede vanwege het feit, dat een coalitiepartner binnen zijn regering afwijkende standpunten heeft met partner NDP, de grootste en machtigste coalitiepartij.

De motivatie van de herverdeling van de regering zou ook het resultaat kunnen zijn van het ‘Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018’, met als subtite: ‘Van crisisbeheersing naar transformatie van de economie’.

Openbare Werken start 29 mei met registratie bedrijven voor meer transparantie

Nieuwe registratie is initiatief van minister Camelia-RömerUitvoeringsorganisatie Openbare Werken (UOOW) start maandag 29 mei 2016 met de registratie van aannemers, leveranciers en consultants. Deze nieuwe registratie is een initiatief van minister Suzy Camelia-Römer. Met de nieuwe registratie beoogt Openbare Werken meer transparantie naar bedrijven die opdrachten uitvoeren voor UOOW. Eveneens is het hierdoor voor de eigen organisatie UOOW eenvoudiger en sneller de kwaliteit van een bedrijf en haar referenties te beoordelen, zo bericht vandaag, vrijdag 27 mei, het ministerie van VVRP (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) in een persbericht.

Uitsluitend bedrijven die staan ingeschreven en conform de gestelde voorwaarden zijn geregistreerd komen in aanmerking voor onderhandse aanbestedingen. Alle bestaande bedrijven, ook die al vóór de nieuwe registratiedatum bij Openbare Werken zijn ingeschreven, dienen zich opnieuw aan te melden.

De nieuwe registratie werkt vervolgens met een roulatiesysteem; ieder bedrijf dat op de lijst staat vermeld en is ingeschreven komt in aanmerking voor een opdrachtverstrekking. De registratie vindt elk jaar plaats, waardoor ook nieuwe bedrijven de kans wordt geboden voor uitvoeringswerkzaamheden.

De registratieformulieren worden afgegeven bij OW bij de receptie van de blauwe barak, aan de rechterzijde van de Parkeerplaats (Landhuis Parera). De formulieren kunnen ook worden afgehaald bij Bentana di Informashon in Saliña en later tevens gedownload via de website www.gobiernu.cw. Samen met de drie verschillende formulieren (aannemers, leveranciers en consultants) is een folder waarin exact is beschreven waar de inschrijver aan moet voldoen. Het ingevulde registratieformulier kan vervolgens worden afgegeven aan de receptie van de blauwe barak UOOW. Het formulier wordt niet geaccepteerd indien het niet aan de voorwaarden voldoet en de onderliggende bescheiden ontbreken.

Het is vanzelfsprekend, zo schrijft het ministerie, dat de eerste inschrijvers – boven aan de lijst – eerder in aanmerking kunnen komen voor een opdrachtverstrekking van OW. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier, buigt een toetsingscommissie zich over de overlegde stukken; voldoet het aan de voorwaarden, kwaliteitseisen, ervaring, referenties, continuïteit, efficiëntie, integriteit. Voldoet het bedrijf aan de gestelde voorwaarden, dan vindt erkenning plaats door het ministerie van VVRP op basis van aanbeveling van de UOOW en registratienummer. Pas dan komt het bedrijf in aanmerking voor een eventuele opdracht van de UOOW.

SPSB neemt financiering Chinese prefab woningbouw door Broad Homes van de staat over

Staat niet in staat door Broad Homes te bouwen woningen te betalen


De overheid kan vanwege haar precaire financiële situatie de woningen die geleverd zullen worden door de Chinese huizenfabriek Broad Homes Suriname niet betalen. Daarom is besloten dat de fabriek zelf met de investering inkomt en kunnen woningzoekenden via de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) in aanmerking komen voor financiering. Dat maakten de minister van Financiën, de directeur van de SPSB en de directeur van Broad Homes Suriname gisteravond tijdens een persconferentie bekend, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 27 mei 2016.

Voor de investering in Suriname krijgt Broad Homes Suriname, dochteronderneming van het in China gevestigde Broad Homes International, een injectie van 500 miljoen Amerikaanse dollar van de Chinese overheid.

De bedoeling is dat een deel van de bouwmaterialen in China gekocht worden en de rest lokaal. 

Broad Homes-directeur Jimmy Jiang verwacht dat dit jaar tussen de 150 en 200 huizen gebouwd zullen worden. De eerste partij van 150 huizen komt in Wanica, waar al bouwrijpe grond beschikbaar is, zei SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto. De bank wil de huizen voor maximaal Srd 150.000 aanbieden, tegen gunstige rentetarieven en lange looptijd. Ook de infrastructuur zal door de huizenfabriek worden gefinancierd.

Minister Gillmore Hoefdraad (Financiën) noemt de samenwerking tussen de SPSB en Broad Homes uniek, omdat het hier gaat om directe buitenlandse investeringen. De staat hoeft hierdoor geen cent uit te geven, wat gunstig uitvalt vanwege de slechte positie van staatsfinanciën momenteel. De half miljard Amerikaanse dollar die Broad Homes van de Chinese regering los kreeg om in Suriname te investeren, is aldus Hoefdraad, deel van een omvangrijker investeringspakket dat de Chinese president Xi Jinping, zo'n twee jaar geleden aan de CARICOM-landen had toegezegd.

Insel Air, Curaçao, gaat drie keer per week van Georgetown naar Boa Vista vliegen

Na Manaus is Boa Vista vanaf 4 juli tweede Braziliaanse bestemming Insel Air


De Curaçaose luchtvaartmaatschappij Insel Air gaat vliegen van Guyana naar Brazilië. Vanaf 4 juli zullen zij drie keer per week vliegen van Georgetown naar Boa Vista meldt Luchtvaartnieuws.nl, aldus Paradise FM op Curaçao vandaag, vrijdag 27 mei 2016.

De vluchten worden uitgevoerd met een Fokker 70.

Boa Vista is na Manaus de tweede Braziliaanse bestemming in het routenetwerk van Insel Air. De vliegtijd van Boa Vista naar Georgetown bedraagt iets meer dan een uur. De vlucht van de Guyanese hoofdstad naar Curaçao duurt twee uur. Op Hato kunnen passagiers overstappen op Insel Air-vluchten naar andere bestemmingen in het Caribisch Gebied, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika.

Wetenschappers VS ontdekken op eiland van Bahama's nieuwe boa constrictor

De zilveren boa met opvallende metallic kleur
Amerikaanse wetenschappers hebben op een afgelegen eiland van de Bahama's een nieuwe boa constrictor ontdekt. De chilabothrus argentum, de zilveren boa, is ongeveer een meter lang en heeft een opvallende metallic kleur. Dit melden vandaag, vrijdag 27 mei 2016, diverse internationale media en wetenschappelijke nieuwswebsites als phys.org.

De groep wetenschappers van de Harvard University kwam de slang eenvoudig op het spoor toen deze zich op een nacht zelf meldde door over het hoofd van de expeditieleider te kronkelen. De slapende bioloog werd wakker door de slang en wekte ogenblikkelijk zijn verbaasde collega's. In totaal werden twintig zilveren boa's geteld.


De vondst van een nieuwe slangensoort is een zeldzaamheid. De zilveren boa staat meteen op de lijst met bedreigde diersoorten, want op het eiland komen wilde katten voor bij wie de slang op het menu staat, zo meldt het blad Breviora van Harvard (zie hieronder).


Slithery new species
Researchers discover Silver Boa in the Bahamas Islands


HARVARD UNIVERSITY


The team encountered the first individual, a beautiful meter-long silvery female, climbing in a Silver Palm tree near the water's edge on a remote island in the southern Bahamas. As dusk approached, Harvard graduate student and team member Nick Herrmann called out on the radio: "Hey, I've got a snake here." The rest of the team came crashing back to his position, and collectively gasped when they saw the boa. Expedition member Dr. Alberto Puente-Rolón, a professor at Universidad Interamericana de Puerto Rico Arecibo and global expert on West Indian Boas, remarked that this animal appeared unlike any species of boa yet known. The group then set about a systematic survey to locate additional animals, turning up four more individuals by the middle of the night. After recording data from these specimens, the team had lain down on the beach to rest until dawn. During the night, as Dr. Reynolds slept, a boa crawled down from the forest, across the beach, and directly onto his head. This caused him to awake with a start, and upon realizing what had happened, he awoke the others to inform them that they had found their sixth animal.

After returning to Harvard, the team quickly set about analyzing the data they had collected from the new snakes, including genetic data from tissue samples they had obtained. These analyses demonstrated that this unusual silvery boa was indeed a new species, having diverged from other boas in the last several million years. They named it the Silver Boa, Chilabothrus argentum, based on its silver coloration and the first specimen's location in a Silver Palm (Cocothrinax argentata).

Dr. Reynolds led a second expedition to the islands in October 2015, directly after Hurricane Joaquin had slammed the Bahamas. That expedition yielded an additional 14 captures despite the hurricane damage and loss of most of the leaves off of the trees. These animals were measured and sampled, as well as permanently marked with internal electronic tags so that they will be easily identifiable. Importantly, the team discovered that feral cats also roam the island, and as major reptile predators their presence is almost certainly threatening these newly discovered boas. Dr. Reynolds and his co-authors have also determined that the Silver Boa is Critically Endangered based on Red List Criteria proposed by the International Union for Conservation of Nature, and hence is one of the most endangered boid snakes globally. Conservation measures are being put into place with the cooperation of local organizations such as the Bahamas National Trust. The hope is to protect these new animals, and to prevent them from going extinct not long after having been discovered.

Robert Henderson, Curator of Herpetology Emeritus at the Milwaukee Museum of Natural History, and one of the world's experts on boas, said: "Worldwide, new species of frogs and lizards are being discovered and described with some regularity. New species of snakes, however, are much rarer. Graham Reynolds and his co-authors have not only discovered and described a new species of snake, but even more remarkable, a new species of boa. That's rare, exciting, and newsworthy. The beautiful Bahamian Silver Boa, already possibly critically endangered, reminds us that important discoveries are still waiting to be made, and it provides the people of the Bahamas another reason to be proud of the natural wonders of their island nation.

The paper is currently in press at the journal Breviora.

###

Image File Download: http://www.rgrahamreynolds.info/silver_boa/
Image Credit: R. Graham Reynolds

Contact Information: Graham Reynolds, https://biology.unca.edu/faces/graham-reynolds-phd, 828-232-5153
Jonathan Losos, jlosos@oeb.harvard.edu, 617-495-9835
Amy Jessee, University of North Carolina at Asheville, ajessee@unca.edu

Reference: Reynolds, R.G., A.R. Puente-Rolón, K.J. Aviles-Rodriguez, A.J. Geneva, and N.C. Herrmann. Discovery of a remarkable new boa from the Conception Island Bank, Bahamas. Breviora.

Regering gaat SER advies vragen over vaststelling armoedegrens

Concept Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018: 'Regering wil voorkomen dat koopkracht te ver daalt'


Binnen afzienbare termijn zal de regering de Sociaal Economische Raad (SER) advies vragen over richtlijnen voor compensatie van loon- en salaristrekkers bij het bedrijfsleven. Ook zal de SER om advies gevraagd worden over de vaststelling van een reële armoedegrens 'die in lijn is met de betaalcapaciteit van de overheid en het bedrijfsleven'. Dat stelt de regering in het concept- Stabilisatie-en Herstelplan 2016-2018, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 27 mei 2016. 

Het doel van de stabilisatie is de deviezenuitgaven van het land in lijn te brengen met 'onze verdiencapaciteit'. Ook moet het begrotingstekort van de overheid binnen de gestelde doelen blijven.

De voorgenomen bezuinigingen zullen volgens de regering leiden tot koopkrachtdaling. De grootste uitdaging is daarom 'voorkomen dat de koopkracht te ver daalt, waardoor vooral lokale productiebedrijven moeten sluiten en de lage- en middeninkomensgroepen in onaanvaardbare sociale nood komen te verkeren'.

 Als compensatie van de verhoogde kosten voor de huishoudens als gevolg van het stabilisatieprogramma, zal de regering 'zo goed als mogelijk compenserende maatregelen uitvoeren om de koopkracht van specifieke groepen te beschermen. De maatregelen zijn er ook op gericht om verslechtering van de inkomensverdeling tegen te gaan. Hierbij zal waar nodig advies van de SER gevraagd worden', zo stelt de regering in haar conceptplan.

Staatsolie-directeur Elias verwacht dit jaar goed af te sluiten

'Belangrijke ontwikkeling is het operationeel worden van de Surgold/Newmont Merian-goudmijn' 


Terwijl de eerste helft van 2016 moeilijk verloopt, vanwege de lage wereldprijs voor olie, verwacht Staatsolie het jaar goed af te sluiten. Dit zei Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie, woensdag tijdens het 22e handelscongres van Inter-Expo, waar ruim honderd bedrijven uit het buitenland aan deelnemen, uit vooral Nederland en het Caribisch gebied. Dit bericht de Ware Tijd vrijdag 27 mei 2016.

De olieprijs klimt gestaag en brak woensdag de grens van 50 Amerikaanse dollar per vat, na eerder dit jaar onder de 30 dollar te hebben gelegen.

'Daarnaast is een heel belangrijke ontwikkeling, het operationeel worden van de Surgold/Newmont Merian-goudmijn waar de eerste productie van goud rond september/oktober zal plaatsvinden. Dit belooft heel goed te zullen zijn voor Staatsolie en Suriname. Wij kunnen nu al rekenen op meer goud dan waar wij voor hebben ingekocht in het project. Suriname mag letterlijk rekenen op één miljoen troy ounce, ofwel ruim 30.000 kilo, meer dan waar wij voor hebben betaald', zegt Rudolf Elias.

Dit komt volgens hem, omdat nu al blijkt dat er meer goud in de grond ligt in het Meriangebied dan de ruim 380.000 kilo aan bewezen reserves. 'Er is zeker 25 procent meer dan aanvankelijk gedacht', laat hij weten.

Staatsolie heeft 229 miljoen Amerikaanse dollar betaald voor vijf procent van de aandelen in Surgold. De Surinaamse overheid heeft een additionele vijf procent in handen.

De ogen zijn momenteel ook gericht op het zogeheten offshore blok 52 waar de Maleisische oliemaatschappij Petronas met een proefboring bezig is. Daarnaast zijn alle ogen ook gericht op blok 42, precies op de maritieme grens met Guyana, en dicht bij de plek waar Guyana een gigantische olievondst heeft gedaan vorig jaar.

SZF krijgt medewerking van Ziekenhuisraad, artsen en apotheken

Instanties willen soepele overgang van Self Reliance naar het SZF


De directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Rick Kromodihardjo, heeft medewerking kunnen verkrijgen van drie grote groepen medische dienstverleners. Na een succesvol gesprek met de Nationale Ziekenhuisraad, zijn er ook constructieve overleggen geweest met de Vereniging van Medici in Suriname en het Overlegorgaan Apotheken. Zij zullen meewerken, zodat verzekerden bij Self Reliance een soepele overgang zullen hebben naar het SZF, zegt Kromodihardjo vandaag, vrijdag 27 mei 2016, op Starnieuws. 

Er zijn afspraken gemaakt over de werking van de basiszorgverzekering voor de categorie 0-16 jaar en 60+'ers onder de vlag van het SZF. De verzekerden kunnen zich met hun huidige pasjes melden bij deze drie zorgverleners, zoals zij dat tot nu toe gewend waren te doen.

Terwijl de zorg verleend wordt, zullen nieuwe verzekeringspasjes worden aangemaakt en gedistribueerd door het SZF. Deze pasjes zijn niet af per 1 juni, aldus Kromodihardjo. Daarom worden afspraken gemaakt met alle betrokkenen waardoor patiënten geholpen kunnen worden.

De artsen, specialisten en ziekenhuizen hebben inmiddels de SZF-instructies ontvangen hoe de verzekerden op te vangen. De directeur van het staatsbedrijf deelt verder mee, dat nu ook gesprekken aangegaan zullen worden met paramedici om de basiszorgverzekering voort te zetten. Het SZF zal een grootscheepse voorlichtingscampagne voeren om de instructies ook door te geven aan de samenleving.

RGB-minister reikt in Nieuw Nickerie toewijzingsbeschikkingen uit aan ruim 300 inwoners district

Districtscommissaris Joeloemsingh en minister waarschuwen grondspeculanten


Ruim driehonderd Nickerianen hebben gisteren hun toewijzingsbeschikking ontvangen in Nieuw Nickerie. Ook een deel van de mensen van Back Pro behoort tot de gelukkigen. Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) beloofde, dat de groep van Back Pro die nog niet aan de beurt is gekomen binnen drie maanden geholpen zal worden, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 27 mei 2016.

Belanghebbenden van Back Pro waren niet zeker of het project voortgang zou vinden. Er waren kanttekeningen geplaatst op het project. Deze kwestie kwam ook aan de orde in De Nationale Assemblee. Volgens diverse personen zou de grond niet geschikt zijn voor de bouw van woningen. De bewindsman stelde dat er onderzoek is verricht voordat het besluit werd genomen om de gronden uit te geven.

 Minister Relyveld drukte de nieuwe perceeleigenaren op het hart om hun beschikking zo snel als mogelijk in te laten inschrijven in het register van MI-GLIS (Management Instituut voor Grondregistratie en Land Informatie Systeem). Hij vroeg de mensen om niet te speculeren met de gronden. Wettelijk is het ook niet toegestaan om de verkregen gronden binnen twee jaren te verkopen. Volgens hem zijn er veiligheidskleppen ingebouwd en zullen de namen achterhaald worden bij een nieuwe aanvraag. Deze komen dan niet meer in aanmerking. Deze voorzorgsmaatregelen dienen ter motivatie van de belanghebbenden om te bouwen op hun verkregen perceel.

De NDP-Assembleeleden Rachied Doekhie en Guilliano Snip vroegen de mensen om de laatste handelingen te plegen, zodat alle gedane moeite niet teniet gedaan wordt. Volgens Doekhie zullen op korte termijn ook in Wageningen beschikkingen uitgereikt worden.

Joeloemsingh heeft ook speculanten gewaarschuwd om geen terreinen op te kopen van mensen die een bouwkavel hebben gehad in het Bak Progebied. Volgens hem zullen de terreinen namelijk nooit overgeschreven worden op naam van de speculant, waardoor deze zijn geld zal verliezen.

Ministerie van LVV test teelt van wortelen in Suriname

'Suriname moet werken aan importvervanging' 


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is bezig met het testen van wortelteelt in Suriname. Er zijn intussen drie variëteiten uitgetest. Na drie testen is gebleken dat de variëteit Sancalerio Carrotta (een naam die overigens op bijvoorbeeld het internet niet te vinden is...), telkens een goede productie oplevert. Uit het productiecijfer is de conclusie getrokken, dat deze variëteit goed gedijt in Suriname, zo bericht het ministerie donderdag 26 mei 2016 in een persbericht.

Het teeltproces, vanaf het zaaien tot het oogsten, duurt 90 dagen. De grond mag niet veel vocht hebben, anders barsten en smelten de wortelen.

'Suriname moet werken aan importvervanging en de bedoeling is om buitenlandse groentesoorten ook in Suriname op grote schaal te telen. Op deze manier wordt werkgelegenheid gecreëerd. Het betekent verder verhoogde inkomsten voor de agrariërs en besparing van deviezen', zegt minister Soeresh Algoe van LVV.

In het kader van diversificatie, stimulatie en promotie van de landbouwgewassen zoekt LVV naar betere variëteiten van gewassen. Alvorens de nieuwe variëteiten voor commerciële doeleinden worden geplant, moeten er eerst proeven worden genomen om na te gaan welke variëteiten het beste groeien onder Surinaamse klimatologische omstandigheden. Er wordt nagegaan hoe de gewassen reageren op de temperatuur, bodemgesteldheid, ziektes en plagen.

Het ministerie van LVV heeft diverse testen gedaan op enkele gewassen zoals bloemkool, broccoli en paprika, waarbij het resultaat positief is. Deze gewassen groeien ook goed in Suriname, aldus LVV.

Oud-minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) van Curaçao is in Venezuela

Jamaloodin zou in Venezuela zijn vanwege gezondheidsredenen


Oud-bewindsman is verdachte in 'Maximus'-onderzoek naar opdrachtgevers moord op Wiels - OM: 'Hij heeft geen beperking'


Voormalig minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) is in Venezuela. Dat melden verschillende media, aldus vanochtend, vrijdag 27 mei 2016, het Antilliaans Dagblad. Hij zou om gezondheidsredenen naar het buurland zijn gereisd. Jamaloodin is verdachte in het onderzoek Maximus naar de opdrachtgevers voor de moord op politicus Helmin Wiels in 2013.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat desgevraagd weten, dat het Jamaloodin vrij staat om te reizen. 'Hij heeft geen beperking', zegt woordvoerder Norman Serphos. 'Wij hebben geen informatie over de verblijfplaats van de verdachte', voegt Guillano Schoop, woordvoerder in de zaak Maximus, eraan toe.

Berichten dat Jamaloodin bezig zou zijn om een Venezolaans paspoort te verwerven kan het OM dan ook bevestigen noch ontkennen. Bovendien is hij ook daar vrij in. Mocht het waar zijn dan gaat dit voor Justitie pas een rol spelen als de ex-minister wordt veroordeeld.

Schoop: 'Verdachten zijn niet verplicht om bij de behandeling van hun rechtszaak aanwezig te zijn. Pas na een veroordeling zullen we proberen die persoon naar Curaçao te halen.' Venezuela levert geen eigen staatsburgers uit

Steeds meer Venezolanen komen Curaçao niet binnen of worden van eiland verwijderd

Veel Venezolanen hebben onvoldoende middelen van bestaan of zijn illegaal op eiland


Steeds meer Venezolanen komen Curaçao niet binnen of worden van het eiland verwijderd. Zij hebben onvoldoende middelen van bestaan of verblijven illegaal op het eiland. Albert Schoop, divisiehoofd bij Immigratie kan geen concrete cijfers geven, maar schetst een duidelijke trend, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 27 mei 2016. 

De eerste vierenhalve maand van 2016 is het aantal Venezolanen dat al bij aankomst op de luchthaven Hato van Curaçao werd teruggestuurd, in vergelijking met dezelfde periode in 2015, met 320 procent toegenomen. Hoeveel precies mag hij niet zeggen, maar volgens Schoop gaat het om honderden mensen. Het gaat in de meeste gevallen om mensen die onvoldoende middelen van bestaan hebben om zelf in hun onderhoud te kunnen voorzien tijdens het verblijf op het eiland.

'Zij hebben 50 of 100 dollar bij zich. Daar kan je niet van leven', zegt Schoop. Alleen als de betreffende persoon kan aantonen over genoeg geld te beschikken of dat iemand garant staat, mag hij het eiland binnenkomen.

Voor het complete bericht gaat u even naar hier.

Milieu- en recyclingbedrijf Green Force op Curaçao gaat bierkratten inzamelen

Naast schoner milieu is het doel van Green Force om het plastic te hergebruikenMilieu- en recyclingbedrijf Green Force gaat bierkratten inzamelen. Op zaterdag 4 juni tussen elf uur 's morgens en een uur 's middags kunnen oude bierkratten worden ingeleverd op de parkeerplaats van Albert Heijn in Zeelandia. Voor elk ingeleverd krat wordt 50 cent betaald, aldus vandaag, 27 mei 2016, het Antilliaans Dagblad.

Bierkratten worden vaak op willekeurige  plaatsen achtergelaten, ook langs de kant van de weg. En als ze wel netjes worden opgeruimd komen ze op de landfill terecht.

'Het is velen een doorn in het oog, ook milieubedrijf Green Force en nu gaan we er iets aan doen', aldus eigenaar Timo Brouwer. Iedereen die een oud bierkrat inlevert krijgt naast de 50 cent ook een lot, waarmee een Dolphin Swim bij de Dolphin Academy kan worden gewonnen. En de eerste 50 mensen die kratten komen inleveren krijgen ook een gratis boodschappentas.

Naast een schoner milieu is het doel van Green Force om het plastic te hergebruiken. Als de kratten lang in de zon liggen worden ze broos en kunnen ze niet meer gerecycled worden. Green Force wijst vooral op de vele Zulia-kratten die door de problemen met de import overal liggen.

Green Force kan zelf met speciale machines de kratten verwerken en zal het materiaal exporteren voor hergebruik in het Europa. Het gaat alleen om bierkratten, dus niet om kratten van frisdrank en fruit- of broodkratten. Polar en Zulia zijn de belangrijkste, maar ook andere biermerken zijn welkom. Ze moeten wel leeg zijn, dus zonder flesjes.

'Mensen krijgen er een beetje geld voor terug, een schone tuin en een mooier eiland zonder rondslingerende bierkratten', aldus Green Force.

Raad van Ministers Curaçao akkoord met concessie Curaçao Port Services

Minister Rhuggenaath blij dat punt gezet kan worden achter discussie over monopolie in haven


De partijen zijn er eindelijk uit. De Raad van Ministers - na een presentatie van Curaçao Ports Authority (CPA) over de laatste resultaten van de onderhandelingen met Curaçao Port Services (CPS) - is gisteren akkoord gegaan met de concessie. Ondertekening van het nieuwe contract zal spoedig plaatsvinden, aldus minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling vanochtend, vrijdag 27 mei 2016, in het Antilliaans Dagblad. 

De Economieminister is tevreden dat nu een punt kan worden gezet achter de decennialange discussie omtrent het monopolie in de haven. Dit betekent, zo stelt Rhuggenaath, meer concurrentie en meer investeringen in de haven.

'Dit brengt duidelijkheid voor investeerders, zowel lokaal als internationaal, en bewijst de ernst waarmee de regering en de Staten dit thema heeft behandeld. Het is geen gemakkelijk onderwerp, met verschillende dimensies, maar uiteindelijk zijn we er samen uitgekomen. Ik zie het dan ook niet als een persoonlijke prestatie, maar als iets voor heel Curaçao.'

De nieuwe concessie beslaat een periode van 20 jaar en vergt een investering van 50 miljoen gulden door CPS voor de renovatie van de kade en de aankoop van twee nieuwe containerkranen om de huidige kranen - die regelmatig uitvallen - te vervangen. In de concessie is opgenomen, zo geeft Rhuggenaath aan, dat de kranen binnen maximaal twee jaar operationeel moeten zijn.

'Wat betreft de kadewerkzaamheden; die kunnen meteen beginnen, maar zal een gefaseerd project zijn.'

Met de nieuwe concessie vervalt het recht van CPS op exclusiviteit in de haven. Het nieuwe contract geldt alleen voor de werf waar CPS nu opereert en niet voor toekomstige containerhavens. CPA blijft conform de nieuwe concessie verantwoordelijk voor de kadewanden. Tevens moet CPA het onderhoudsplan van CPS goedkeuren. Tot slot is in de nieuwe concessie opgenomen dat er bij afloop van het contract een openbare aanbesteding zal plaatsvinden.

Geen oogoperaties in AZP door defect koelingssysteem operatiekamer oogheelkunde

AZP-directeur hoopt dat begin volgende week probleem is opgelost


Twintig patiënten die aan hun oog behandeld moesten worden konden door de oogheelkundige afdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) niet worden behandeld. Het koelingssysteem in de operatiekamer van de oogheelkunde, heeft het begeven. Er kunnen geen operaties worden verricht onder deze omstandigheden. 

AZP-directeur Antoine Brahim zegt vanochtend, vrijdag 27 mei 2016, op Starnieuws het bijzonder te betreuren dat patiënten naar huis gestuurd moesten worden. Het koelingssysteem en losse units hebben al enige tijd mankementen. Twee weken geleden is aan een bedrijf een offerte opgevraagd voor vervanging van het systeem. Het bedrijf begint volgens Brahim in de ochtenduren met de werkzaamheden, en zal zaterdag en zondag doorwerken.

De AZP-directeur hoopt dat begin volgende week het probleem wordt opgelost.

Morgen zullen patiënten ook niet geholpen kunnen worden. Brahim deelt mee, dat de vervanging tussen de 20.000 en 30.000 Amerikaanse dollar zal kosten. Het bedrijf waarmee in zee wordt gegaan heeft besloten zonder een voorschot te beginnen met de werkzaamheden.

Brahim legt uit dat toen het koelingssysteem van het Medisch Diagnostisch en Behandelcentrum (MDBC) acht jaar geleden geïnstalleerd werd, de bestemming van dit gebouw nog niet helemaal duidelijk was. De oogheelkunde is ook hierin ondergebracht. Het systeem is niet berekend op zo'n intensief gebruik. De mankementen zijn al enige tijd te merken, maar het gaat om een grote investering. Het ziekenhuis had de middelen niet om het systeem te vervangen.

'Wij zullen alles in het werk stellen om het bedrijf te betalen. Het is een uitdaging in deze moeilijke situatie waarin de ziekenhuizen verkeren. Wij zijn blij dat het bedrijf uit humanitaire overwegingen besloten heeft om geen contant geld te eisen voor de werkzaamheden die nu verricht zullen worden', zegt Brahim.

Nu is uitstel niet meer mogelijk, want de behandeling van patiënten is onder deze omstandigheden niet meer mogelijk. De AZP-directeur hoopt dat de vervanging in het weekend in orde komt.

Suriname gaat weer in protest de straat op - 'Het is slechts een kwestie van tijd voordat alles lamgelegd wordt'

Vakbeweging houdt tweede grootse protest- manifestatie op 2 juni

Aanleiding besluit regering om ondanks afspraken en dialoog stroomtarieven te verhogen en om in zee te gaan met IMF


Op 2 juni wordt een tweede protestmanifestatie gehouden tegen het beleid van de regering. Aanleiding voor het tweede volksprotest is, dat de regering ondanks afspraken en dialoog toch de verhoging van stroomtarieven heeft doorgedrukt en in zee gaat met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Er wordt een grotere massa verwacht. 'Maar, het is slechts een kwestie van tijd voordat alles lamgelegd wordt', zei Robby Berenstein, voorzitter van C-47, donderdag 26 mei 2016 tijdens een persconferentie. 

Berenstein weet niet hoelang hij ‘rustige’ protestacties kan garanderen, omdat de effecten van de tweede verhoging van de stroomtarieven op huishoudelijke budgetten pas in juni voelbaar zullen zijn. Daarnaast moeten de andere effecten zich nog manifesteren. In september worden de stroomtarieven weer verhoogd.

De tweede actie komt 'op een moment waar we zaken nog onder controle hebben', zei Berenstein. 'U moet ervan uitgaan, dat als de situatie zich zo gaat voortzetten dat er een moment komt dat mensen zich niet gaan houden aan onze ordelijkheid van actievoeren. Mensen gaan uit zichzelf op straat komen en krijgen we chaos. Dat moeten we proberen te voorkomen.'

Sham Binda, voorzitter van de AKMOS (Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname) en Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) stellen, dat de situatie steeds onhoudbaarder wordt. De gevolgen van de tweede verhoging zullen heel gauw in de winkels merkbaar zijn, deelde Binda mee. Steeds meer lokale producenten zullen hun deuren moeten sluiten. Valies zei, dat er toch ook handelaren zullen zijn die wel voordeel gaan hebben aan een deal met het IMF. Vooral importeurs. 'De regering doet er goed aan om te luisteren naar de samenleving, omdat IMF niet het enige antwoord op het financieel-economisch probleem is.'

Binda zei verder, dat nu al blijkt dat salarissen van ambtenaren laat gestort worden. Daarmee wordt het steeds moeilijker om de ambtenaar te weerhouden om deel te nemen aan straatacties.

De eisen blijven overeind staan, zei Berenstein. 'We zijn tegen de receptuur van het IMF en we willen de verhogingen teruggedraaid hebben. Den maatregel dis’ e klaar unu op verschillende facetten van het leven. De inflatie houdt aan, de waarde van de munt daalt elke dag, er komt geen compensatie, geen verhoging van salarissen. Hoe ga je de economie draaiende houden?', vroeg Berenstein zich hardop af.

'Gelet op de houding van de regering hebben we geen andere keus, dan onze acties voort te zetten. Donderdag gaan we wederom een protestmanifestatie houden.'

De organisatie is nog niet zover om het land plat te leggen. 'Maar, dat is slecht een kwestie van tijd. 'Velen beseffen nog niet wat er gebeurd. Misschien wacht men op het ergste. Men zegt dat a no te a wiri fadon a watra e pori. Je kan even goed zeggen, dat de kruik zolang te water gaat tot ie barst. Wij willen juist voorkomen dat het barst.'