zaterdag 28 mei 2016

MinOWC verbiedt bidgroepen op openbare scholen

Ministerie stuurt herinneringscirculaire rondIn een circulaire van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) staat vermeld, aldus het Dagblad Suriname van vandaag, zaterdag 28 mei 2016, dat bidgroepen op openbare scholen niet zijn toegestaan. De onderdirecteur van het ministerie, Muriel Hoepel, geeft aan dat het hier een herinneringsschrijven betreft. Het is volgens haar geen nieuwe regel. 

Hoepel verduidelijkt dat er op openbare scholen geen godsdienstonderwijs verzorgd mag worden. Godsdienst komt niet voor op het rooster en dit is volgens haar altijd al zo geweest. ‘Als dit dan toch gebeurt, moet er een schrijven komen’, stelt Hoepel.

Het is bekend. dat er op vele openbare middelbare scholen vooral gebedsgroepen van jongeren met een christelijke achtergrond zijn, die in de pauzes bij elkaar komen om te bidden. Daarnaast zijn er ook andere groepen en culturen of zelfs sekten die een of andere vorm van gebed uitvoeren op scholen.

In het verleden waren er op bepaalde middelbare scholen zelfs satanische sekten actief die jongeren interesseerden voor hun beleving. Gebedsgroepen of andere religie verkondigers zijn dus geen nieuw verschijnsel op middelbare scholen, maar ze zijn er al jaren.

'Het kan zijn dat bidgroepen gedoogd zijn door schooldirecteuren en daarom is het schrijven gestuurd om expliciet erop te wijzen dat dit niet het gebruik is op de openbare scholen’, zegt de Hoepel ten aanzien hiervan. Er is volgens haar natuurlijk wel een aanleiding geweest op basis waarvan dit schrijven nu is gestuurd naar de scholen, maar daarop wilde de onderdirecteur niet ingaan. Ten overvloede wordt er in de circulaire vermeld, dat alle burgers van Suriname vrij zijn in het belijden van hun godsdienst en dat juist daarom geen enkele vorm van godsdienstonderwijs op het lesrooster is toegestaan.

Twee door Vreemdelingendienst Curaçao opgepakte Nederlandse jongens, met roots in Dominicaanse Republiek, mogen blijven

Moeder was eerder aangehouden wegens ontbreken geldige verblijfspapieren


Om humanitaire reden is zij vrijgelaten en aanvraag verblijf is in heroverweging


Twee kinderen die door de Vreemdelingendienst tijdelijk waren opgepakt blijven gewoon op het eiland met hun moeder. Hun Dominicaanse moeder was op 27 april aangehouden en in de vreemdelingenbarak van de SDKK-gevangenis geplaatst om te worden uitgezet, omdat ze niet over geldige verblijfspapieren beschikt. Dat meldde de Extra, zo bericht Paradise FM vandaag, zaterdag 28 mei 2016. 

Haar zoons, halfbroers, die vanwege hun vaders Nederlandse paspoorten hebben, bleven alleen thuis achter tot de Vreemdelingendienst hen ook meenam. Tot uitzetting is het niet gekomen. De moeder is om humanitaire redenen vrijgelaten en de aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt in heroverweging genomen.

Albert Schoop, divisiehoofd Immigratie, zegt in het Antilliaans Dagblad in een reactie: 'Elk geval van illegaal op het eiland verblijvende ouders met kinderen is weer anders. Maar, het uitgangspunt is altijd hetzelfde, kinderen worden nooit en te nimmer verwijderd.' 

Groot oppervlak in parkgebied Groot Piscadera op Curaçao kaal geschraapt

Onduidelijk of werkzaamheden zijn toegestaan in een bestemmingsgebied 'park'


Dat een groot oppervlak van alle begroeiing is ontdaan en geëgaliseerd is (zie foto's - Bron: de Amigoe), in een gebied dat in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) als bestemming ‘parkgebied’ heeft meegekregen, dat viel vanochtend, zaterdag 28 mei 2016, op, zo schrijft de Amigoe. 

Het kaal geschraapte terrein bevindt zich ten westen van Centrum Piscadera waar een grote watertank geplaatst is.

Omdat vandaag de verantwoordelijke instanties gesloten zijn, is het niet duidelijk of deze werkzaamheden zijn toegestaan aangezien binnen bestemmingsgebieden ‘parkgebied’ hiervoor een aanlegvergunning nodig is.

Vakbonden op Curaçao hechten veel waarde aan dialoogtraject

Lokale vakbonden in retraite bijeen in Veneto Hotel om eigen functioneren te bespreken


Het vakbondswezen op Curaçao is nog steeds overtuigd van het belang van het dialoogtraject van de afgelopen jaren. Dit stelt Edmond ‘Chika’ Franciska, voorzitter van vakbondscentrale Sentral di Sindikatonan di Kòrsou in een reactie op de vakbondsretraite die eerder deze week plaatsvond, zo bericht vandaag, zaterdag 28 mei 2016, de Amigoe.

Tijdens de retraite in het Veneto Hotel stonden lokale vakbonden stil bij hun eigen functioneren en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. Daarnaast was er ook een presentatie van het Nationaal Ontwikkelingsplan voor Curaçao.

 Franciska, in het dagelijks leven voorzitter van Aqualectra-vakbond STK, is zeer te spreken over de opkomst bij de bijeenkomst van afgelopen donderdag. 'Er kwamen wel 33 gedelegeerden van lokale vakbonden opdagen. Zij namen actief deel aan de verschillende discussies. Er was geen sprake van stil blijven zitten. Er waren levendige discussies.'

Uit de retraite is een aantal dingen naar voren gekomen, aldus de SSK-voorzitter. Hij benadrukt dat de ingeslagen weg van dialoog verder door de vakbonden bewandeld zal worden. Via dialoog wil het lokale vakbondswezen bereiken dat het zijn invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling van het eiland. In dit verband verwijst Franciska naar het Nationaal Ontwikkelingsplan voor Curaçao, waar het vakbondswezen volgens hem een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Hij wijst onder meer naar de bijdragen op het gebied van volksgezondheid en openbaar vervoer, die in het plan zijn opgenomen, terwijl de vakbonden er ook op hebben aangedrongen dat bij onderwijs meer naar vorming in het algemeen moet worden gekeken.

'Wij geloven in het belang van de economische ontwikkeling van het eiland. In dit verband is het belangrijk dat wij gaan investeren in de vorming van onze arbeidskrachten, zodat wij straks geen arbeidskrachten moeten importeren omdat wij te weinig werknemers hebben gevormd om bij de economische ontwikkeling te kunnen worden ingezet.'

Maar, Franciska gaat nog een stap verder. Hij wijst erop dat vorming ook belangrijk is om van werknemers entrepreneurs te kunnen maken. 'Dan heb je mensen die niet alleen aan de economische ontwikkeling kunnen bijdragen, maar er ook van kunnen profiteren. Hier moeten wij ons in de toekomst op gaan richten.'

Tijdens de retraite zijn de bonden ook, onder leiding van voormalig Sitek-voorzitter Sidney ‘Bicho’ Justiana, ingegaan op het functioneren van vakbonden en hoe de solidariteit onder elkaar vergroot kan worden. Volgens Franciska is afgesproken dat de bonden hun onderlinge communicatie moeten verbeteren. Als voorbeeld noemt hij dat bij acties duidelijker moet worden aangeven wat het doel van hun actie is en wat ze hiermee willen bereiken. 'Dit zal alleen maar tot meer begrip leiden en daarnaast ook solidariteit van collega-vakbonden met zich meebrengen', aldus de SSK-voorzitter. 

Voor wat solidariteit betreft, benadrukt Franciska, zijn alle vakbonden het erover eens dat het vakbondswezen een bijdrage wil leveren aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. Dit is ook het thema van het arbeidsmanifest dat tijdens de retraite werd goedgekeurd en dat volgende week door de vakbonden zal worden gepresenteerd.

Carmabi-directeur: 'Bestuursbenoemingen zijn geheel conform de wet en statuten stichting verlopen'

'Ik ben heel erg blij dat we nu weer een bestuur hebben, aangezien er slechts twee leden waren'


De benoemingen binnen het bestuur van Carmabi, dat nu zeven leden telt waarvan er vier door de overheid benoemd zijn, zijn volgens Carmabi-directeur Paul Stokkermans ‘geheel conform de wet en de statuten van de stichting verlopen’, zo laat hij vandaag, zaterdag 28 mei 2016, via de Amigoe weten.

'Als directeur heb ik geen zeggenschap of stemrecht binnen het bestuur, maar ik heb het proces van de benoemingen nauwlettend gevolgd en ervoor gewaakt dat Carmabi zich aan de wet houdt. Een SBTNO-advies (Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten) was in dezen niet nodig en overigens worden de statuten door hen onjuist geïnterpreteerd', aldus Stokkermans.

De Amigoe meldde gisteren, dat er sprake was van een coup binnen Carmabi door de regering. Stokkermans: 'Ik ben heel erg blij dat we nu weer een bestuur hebben, aangezien er slechts twee leden over waren. Een bestuursloze stichting kan immers tot chaos leiden. Om een voorbeeld te noemen, ik heb slechts beperkte tekenbevoegdheid en ben voor akkoord van het bestuur afhankelijk. Als we te lang zonder bestuur hadden gezeten had dit de dagelijkse gang van zaken bijzonder nadelig kunnen beïnvloeden. Het bestuur heeft in het verre verleden een clausule in de statuten ingebouwd dat wanneer er sprake is van een daling van leden onder het vereiste minimum van vijf, er conform artikel 5A lid 1 leden benoemd kunnen worden, ook door de overheid.

Het bewuste artikel luidt:

'Wanneer door het ontstaan van vacatures het totaal aantal bestuursleden is gedaald tot onder artikel 4, sublid 1 vereiste minimum (vijf leden) zal daarin door de overblijvende bestuursleden casu quo het overblijvende bestuurslid en/of de regering van Curaçao binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) moeten worden voorzien door de benoeming van één of meer opvolger(s), in de overige gevallen zijn de bestuursleden of lid en/of de regering van Curaçao bevoegd in een vacature te voorzien.'

Om het volledig artikel te kunnen lezen klikt u hier.

Het wordt tijd dat Bouterse leert te communiceren als president met samenleving

Lackin: 'Iedereen is welkom bij NDP-bijeenkomst in Ocer'


NDP'er Winston Lackin ontkent stellig dat president Desi Bouterse een deel van de samenleving uitsluit door alleen vanmiddag, zaterdag 28 mei 2016, tijdens een NDP-bijeenkomst in partijcentrum Ocer in Paramaribo uitleg te geven over de huidige situatie. Hij geeft toe, dat de bijeenkomst een NDP-vergadering betreft, maar 'deze vergadering is voor iedereen toegankelijk. Iedereen is welkom', zo beweert hij, aldus de Ware Tijd.

Lackin zegt dat de kadervergadering geen besloten vergadering is en roept alle geïnteresseerden op om aanwezig te zijn. Bouterse zal volgens Lackin de totale samenleving via een ander platform informeren 'en dat is in De Nationale Assemblee'. Dat is volgens hem de juiste manier om de gehele Surinaamse gemeenschap te betrekken. Maar, dat - samenleving informeren in de Assemblee - zou dan moeten gebeuren, alvorens de eigen NDP-achterban toe te spreken in het partijcentrum Ocer..... Nu maakt Bouterse op een verkeerde wijze gebruik van zijn twee posities, president van Suriname en voorzitter van de NDP.

Met name de vakbeweging, maar ook parlementariërs en anderen klagen al geruime tijd dat er door de regering totaal geen openheid wordt gegeven over onder meer de afspraken met het IMF, Internationaal Monetair Fonds. Ook parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons vindt dat de regering veel meer moet doen aan voorlichting. Met name over de IMF-kwestie is er volgens haar te weinig gecommuniceerd met het volk. Zij vindt het erg belangrijk dat burgers moed ingesproken wordt door de regering.

De NDP-voorzitter zal de kaderleden vanmiddag uitvoerig informeren over de richting die de regering opgaat. In grote lijnen zal hij ingaan op het herstel- en stabilisatieplan en ook op de IMF-kwestie.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Medewerkers Kindertelefoon hebben last van vervelende mannen die bellen en hinderlijke kinderen

Mannen uiten bedreigingen en maken seksueel getinte opmerkingen


De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname meldt vandaag, zaterdag 28 mei 2016, dat medewerksters van de Kindertelefoon heel veel last ondervinden van overlast bellers. Dit probleem doet zich al sedert 2014 voor.

Meerdere mannen bellen en molesteren de zogenoemde belcounselors met seksueel getinte uitlatingen en bedreigingen. Het is gebleken, dat ook kinderen nodeloos de 123-lijn bellen en deze bezet houden met scheldpartijen. Kinderen die zomaar bellen kunnen ervoor zorgen dat telefoontjes van kinderen die echt in nood verkeren niet worden behandeld.

Deze handelingen zijn strafbaar. Tegen al deze bellers zullen sancties worden getroffen. Natrekken en opsporen van al deze bellers is, aldus de politie, heel goed mogelijk.

Massaverkrachting van 16-jarig meisje leidt tot ophef en demonstraties in Brazilië

Kwestie wakkert weer discussie aan over positie vrouw in seksistische cultuur Zuid-AmerikaBrazilië gruwt van een schokkende massaverkrachtingszaak. Een 16-jarig meisje is afgelopen week in een sloppenwijk van Rio de Janairo verkracht. Daarbij waren zeker dertig mannen aanwezig. Twee dagen later werden beelden van de verkrachting op Twitter geplaatst. De politie zegt zeker vier van de daders in beeld te hebben. Dit berichten vandaag, zaterdag 28 mei 2016, vele nationale en internationale media.

De zaak heeft opnieuw de discussie aangewakkerd over de positie van vrouwen in de ’seksistische’ Zuid-Amerikaanse machocultuur.


De tiener, die zegt voor haar leven te vrezen, bracht zaterdag een bezoek aan een favela in het westen van Rio de Janeiro. Ze was korte tijd alleen met een vriend, maar toen ze de volgende dag wakker werd, wist ze zich niets meer te herinneren. Het meisje ontwaakte in een ander gebouw, met tientallen mannen met pistolen. Volgens haar familie kwam ze vervolgens thuis in mannenkleren.

Twee dagen later dook er online een video van 40 seconden op waarin het meisje naakt en versuft te zien was. Eén van de mannen plaatste een foto online met zijn gezicht naast het geslachtsdeel van het meisje. De beelden werden overigens snel verwijderd.

Volgens de oma van het slachtoffer is er sprake van wraak. Het meisje zou de jongen die ze opzocht onlangs hebben bedrogen.

Geweld tegen vrouwen is een groot probleem in het land waar komende de zomer de Olympische Spelen plaatsvinden. 'Het is absurd dat we in de 21e eeuw nog met deze barbaarse vergrijpen moeten af zien te rekenen', aldus interim president Michel Temer.
Op sociale media wordt schande gesproken van de zaak. De hashtag #EstuproNuncaMais (geen verkachtingen meer) was trending topic voorafgaand aan een protestmars gisteren in Rio.


(Red. De Surinaamse Krant)

Grillige koers zorgt voor 'paniek' onder middenklasse en bedrijfsleven

Ontbreken samenhangend overheidsplan om Suriname uit crisis te trekken leidt tot stijgende koers


Het feit dat de overheid na een maand nog geen samenhangend plan heeft aangeboden om het land uit de crisis te leiden, is de belangrijkste oorzaak van de gestegen koersen. De koers voor de Amerikaanse dollar is gestegen naar Srd 6,78 na de volledige vrijlating van de valutamarkt ongeveer een maand geleden. 'Niemand weet wat de overheid gaat doen om meer valuta in het land te krijgen. Nu is het gros van de middenklasse en het bedrijfsleven in paniek', zegt een prominent lid van de Vereniging van Cambiohouders op anonieme basis vandaag, 28 mei 2016, in de Ware Tijd. 

'Eenieder met een beetje spaargeld gaat op zoek naar dollars, omdat de overheid niet voor richting en rust zorgt. Ook het bedrijfsleven wantrouwt de bedoelingen van de overheid. Bijvoorbeeld een bedrijf als de Surinaamse Brouwerij, dat dagelijks miljoenen Srd's verdient, gaat met deze opbrengsten op zoek naar dollars, omdat ze geen risico's wil nemen.' De cambiohouder voegt eraan toe dat, in tegenstelling tot een jaar geleden, de middenklassers nu oprecht huiverig zijn om met Srd's op zak te blijven.

'Zelfs leerkrachten die het zich kunnen permitteren gaan liever op zoek naar bijvoorbeeld tweehonderd euro in plaats van Srd's te houden vanwege de onzekerheid. De middenklasse is, in tegenstelling tot de minder draagkrachtigen, wel in staat de situatie te analyseren en heeft richting van de overheid nodig.'

Ook iemand uit de bankensector laat weten, dat cliënten steeds meer het zekere voor het onzekere nemen om te vragen naar valuta. Ook hij ziet als grootste probleem het gebrek aan leiderschap en 'eerlijke en oprechte transparantie over hoe de crisis bestreden zal worden'. De bankier is blij met het nieuws, dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de lening van 478 miljoen Amerikaanse dollar aan Suriname heeft goedgekeurd. 'Het IMF is in staat om de overheid onder druk te zetten om eindelijk orde op zaken te stellen.' 

VSB weet nog niet of zij deelneemt aan 2e protestmanifestatie vakbeweging op 2 juni

ASFA-voor- zitter Bilkerdijk: 'ASFA gaat niet op straat'


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft nog geen standpunt ingenomen over de geplande protestactie van donderdag 2 juni onder leiding van vakcentrale C-47 en de Associatie voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS). Het bestuur van VSB vergadert maandag hierover en zal vervolgens hoogstwaarschijnlijk een algemene ledenvergadering beleggen alvorens met een standpunt uit te komen. Dit zegt directeur Steven Mac Andrew vandaag, zaterdag 28 mei 2016, in de Ware Tijd. 

De actieleiders hebben het bestuur inmiddels officieel op de hoogte gesteld van de straatactie op 2 juni. 'Asfa gaat niet op straat', zegt voorzitter Wilgo Bilkerdijk. Hij zegt echter, dat zijn organisatie individuele bedrijven die aan de protestmanifestatie willen meedoen niet zal beletten. 'Als zij willen meedoen is het hun democratisch recht.'

De ASFA-voorzitter zegt overigens, dat het platform van samenwerkende bedrijfslevenorganisaties inmiddels een strategie overeengekomen is om haar invloed op het herstelplan van de regering te vergroten. Bilkerdijk zwijgt echter over de strategie. 'Daarover mag ik u niets zeggen. Dat houden wij voor onszelf.'

Het platform bestaat naast de ASFA en VSB, de Algemene Aannemers Vereniging, de Toerisme Unie van de Republiek Suriname en de Vereniging van Surinaamse Winkeliers. Bij de eerste protestmanifestatie hadden de VSB en Asfa al een afzijdige houding. Hoewel de verenigingen het erover eens zijn, dat de stroomtarieven onherroepelijk moeten worden teruggedraaid, hebben zij ervoor gekozen niet actief te participeren.

EBS-vakbondsleider Geerlings: 'Alle EBS'ers betalen gewoon hun eigen stroomrekening'

'We kennen geen gratis stroom hier' 


Werknemers in dienst van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) betalen aanzienlijk minder voor hun stroomverbruik. 'EBS’ers betalen maximaal Srd 15 voor stroom per maand, terwijl hun verbruik hoog is. Dit is in hun cao opgenomen als arbeidsvoorwaarde. 1.500 EBS’ers betalen minder dan Srd 100 per maand. Dat is bekend van hen, alleen durft niemand het aan te pakken.' Dit zijn enkele opmerkingen vanuit de samenleving, waarmee de redactie van het Dagblad Suriname in de afgelopen periode mee is geconfronteerd, zo bericht het dagblad vandaag, zaterdag 28 mei 2016. Dit is één van de discussiepunten binnen de energiesector en specifiek binnen de EBS. 

Een der meningen is, dat indien de overheid stopt met subsidies, ook de subsidie aan de werknemers van de EBS moet worden teruggedraaid. ‘Spreken wij terecht van subsidies?’

Vakbondsleider Steve Geerlings vindt deze benaming onjuist. 'Alle EBS’ers betalen hun rekeningen. We kennen geen gratis stroom hier. Het is noch een subsidie, noch een korting', stelt Geerlings. De vakbondsman kan niet specifiek aangeven wat het personeelstarief is. Op basis van het verbruik kan het dat bepaalde mensen meer dan Srd 100 betalen. Het kan ook Srd 30 zijn. Het hangt volgens hem totaal van het verbruik af, 'Het personeel betaalt gewoon een personeelstarief', aldus Geerlings. Dit werd vastgelegd in de tijd toen de EBS nog de Overzeese Gas- en Elektriciteitsmaatschappij NV (Ogem) was. Destijds moesten de werknemers vanwege verschillende redenen een verhoging krijgen. Omdat de Ogem toen niet voldoende geld had, heeft men een personeelstarief vastgesteld, dat nu ook vastgelegd is in de collectieve arbeidsovereenkomst.

'Alle bedrijven hebben privileges voor hun werknemers. Mensen praten niet erover, maar ook de SLM en Telesur bijvoorbeeld hebben dat. Als de rekeningen verhoogd worden voor de samenleving, gaan die van ons ook omhoog', zegt Geerlings.

Gregory Rusland, gewezen minister van Natuurlijke Hulpbronnen, stelt dat in zijn periode dit onderwerp geen prioriteit heeft genoten. Hij richtte zich op andere zaken. 'Vandaar de EBS in onze periode positief draaide. Wij waren al op het punt om te beginnen met het aflossen van de schulden. Na 2010 kwam er een wisseling bij de wacht van de EBS, met al de gevolgen van dien', stelt Rusland.

Met de nieuwe situatie van de energietarieven wordt alles afgewenteld op de samenleving. Dat betekent dat er consequenties zijn, in de zin van dat wat niet betaald wordt aan de ene kant, aan de andere kant wel betaald moet worden. Ondanks deze situatie stelt Rusland dat de werknemers van het bedrijf niet van de ene op de andere dag moeten worden opgezadeld met een nieuwe tarievenstructuur, gezien het personeelstarief een verworvenheid is in het kader van hun arbeidsrecht. Rusland bedoelde niet aan te geven, dat er niet naar moet worden gekeken. Indien het personeel de volle slag zal moeten betalen, zoals een groot deel van de samenleving wenst, zou er volgens Geerlings voor het EBS-personeel een ander model moeten worden bedacht.

Volgens Rusland zal het personeel anders moeten worden tegemoet gekomen. 'Toen deze regeling kwam, moesten de salarissen van de EBS’ers meer zijn. We hebben meer dan 30-35 jaar ermee geleefd', stelt Geerlings. Gezien het feit dat, deze regeling een faciliteit is die een deel van het loon dekt, werd Geerlings gevraagd of loonsverhoging een optie zou moeten zijn. Hij reageerde positief op een loonsverhoging als een mogelijkheid.

Stichting Toerisme Suriname gaat samenwerking aan met ABS

STS en ABS willen adequate productie van statistieken in belang toerismesector


De Stichting Toerisme Suriname (STS) en het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) gaan samenwerken. Jerry A-Kum van de STS en Iwan Sno van het ABS hebben daartoe gisteren, vrijdag 27 mei 2016, een Memorandum of Understanding (MoU), getekend (zie foto - Bron: STS). Het is de bedoeling dat de organisaties zullen samenwerken om te komen tot adequate productie van statistieken in het belang van de toerismesector in Suriname, aldus de STS in een persbericht.

De twee organisaties zullen een werkgroep instellen voor onder meer het gezamenlijk aanpakken van kwesties betreffende datakwaliteit. Binnen de werkgroep zal regelmatig van gedachten worden gewisseld over de uitkomsten van onderzoek en cijfers van de twee instanties. De resultaten zullen met elkaar vergeleken worden om de plausibiliteit te testen.

Verder zullen de STS en het ABS samenwerken aan de bevordering van een eenduidige interpretatie van toerismestatistieken.

De samenwerking houdt ook in,dat de STS en het ABS samen optrekken bij het verbeteren van de harmonisatie en vergelijkbaarheid van STS en ABS statistieken en het bevorderen van het voldoen van deze statistieken aan regionale en internationale standaarden. Zij zullen verder activiteiten ontplooien gericht op het op elkaar afstemmen van onderzoek qua inhoud en timing, ter verbetering van de efficiëntie van Surinames Nationaal statistieksysteem.

IMF negeert verzoeken van oppositiepartijen

'Wij gaan controle als oppositie versterken op naleving bestemming en wijze besteding IMF-geld'


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de verzoeken van de oppositiepartijen, VHP, NPS, Pertjajah Luhur (PL)en ABOP aan haar laars gelapt. Nu de 478 miljoen Amerikaanse dollar aan zogenoemde betalingsbalanssteun aan Suriname gisteren door het IMF is goedgekeurd, zal de oppositie er alles aan doen dat de zorgpunten, die zij eerder zowel nationaal en internationaal heeft geuit, worden nageleefd. De miljoenenlening aan Suriname zal in elk geval met argusogen worden gemonitord. Dat schrijft het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 28 mei 2016.

'De goedkeuring was te verwachten en wij van de oppositie zullen ons blijven inzetten nationaal en internationaal dat de zorgpunten van oppositie, zoals aangegeven in brief van de oppositie, voldoende aandacht zullen krijgen en nageleefd zullen worden bij de leningsvoorwaarden, de bestemming van de gelden en bij het inbouwen van veiligheidskleppen door het IMF ter voorkoming van corruptie. Maar ook bij het evalueren van de besteding van de gelden. Wij zullen ook onze controle als oppositie versterken op de naleving van de bestemming en bestemmingscondities en de wijze van besteding van de gelden', zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

Het IMF zegt in haar gisteren uitgebrachte verklaring, dat zij meegaat met het Herstel-en Stabilisatieprogramma van de Surinaamse overheid. Het programma is uitgesmeerd over twee jaar. Het is nog steeds niet duidelijk tegen welke voorwaarden de leningen zijn aangegaan.

Opmerkelijk is dat de volksvertegenwoordiging dit herstelplan nog steeds niet onder ogen heeft gehad. Eerder had de oppositie middels een brief en een teleconferentie haar ongenoegen voor de ondersteuning geuit aan het IMF. De VHP, NPS, PL en ABOP waren het samen met de vakbeweging eens, dat de afschaffing van subsidies op de energietarieven terstond moest worden teruggedraaid. Maar, de regeringblijkt alle eisen, om in aanmerking te komen voor de lening, te hebben doorgevoerd. Wil de regering gebruik blijven maken van de steun van het IMF, zal zij deze maatregelen in stand moeten houden.

De VHP zal na haar massameeting in Nickerie vandaag wederom gesprekken voeren met verschillende groeperingen om mogelijkheden te bekijken voor een gezamenlijke strijd tegen het wanbeleid van de regering.

'Als de VHP hebben wij onze eigen protestactie, die tot uiting zal komen middels een grote VHP-informatiebijeenkomst vandaag in Nickerie, waarbij wij de economische en de politieke situatie zullen bespreken. Daarna gaan wij weer in consultatie met de politieke partijen, de private sector en de vakbonden, maar ook andere organisaties en bewegingen, teneinde na te gaan wat hun bereidheid nu is om gezamenlijk te strijden tegen het wanbeleid van de regering', zegt de politicus.

Ondertussen maakt de vakbeweging zich op om volgende week opnieuw een protestmanifestatie te houden tegen de gang van de regering naar het IMF en de verhoging van de stroomprijzen. Het geld van het IMF komt als betalingsbalanssteun en is voornamelijk gericht op stabilisatie van de valutamarkt.

Curaçao heeft een buitengewoon opsporingsambtenaar voor dieren

Benoeming volgt op voordracht van Stichting Dierenhulp


Curaçao heeft er een buitengewoon opsporingsambtenaar bij voor dieren in de persoon van Marlon Jamaloodin (zie foto - Bron: Jamaloodin/Facebook). Jamaloodin werd door minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) benoemd, aldus bericht vandaag, zaterdag 28 mei 2016, het Antilliaans Dagblad 

Deze benoeming volgde op voordracht van Stichting Dierenhulp.

'Ik ben dankbaar voor de benoeming en de voordracht, omdat dierenwelzijn mij zeer na aan het hart ligt. En ik zal mijn uiterste best doen om de dieren van Curaçao te dienen', aldus Jamaloodin.

De Stichting Dierenhulp werkt al enige tijd nauw samen met de fractie van PAIS om te komen tot een dierenwelzijnswet.

Cabaretier Jörgen Raymann gaat zich inzetten voor de bescherming van haaien rond 'Nederlands' Caribische eilanden

Raymann is ambassadeur van Save Our SharksCabaretier Jörgen Raymann gaat zich als ambassadeur van Save ourSharks inzetten voor de bescherming van haaien. In die functie zal hij volgende maand het Caribisch deel van het Koninkrijk bezoeken. Raymann: 'Ik ben gek op de oceaan en op alles wat er leeft. Als Surinaamse Nederlander en frequent bezoeker van de Caribische eilanden voel ik me bovendien verbonden met het Caribisch gebied. Haaien zijn niet alleen bijzondere dieren om te zien, maar zijn ook van onschatbare waarde voor het gezond houden van het koraalrif. Daar hebben lokale vissers natuurlijk belang bij, want een gezond rif leidt tot meer vis en hogere visvangsten. Ook zijn haaien van groot economisch belang: duiktoeristen komen liefst naar plekken waar ze haaien kunnen zien.'

De Save our Sharks-campagne richt zich op bescherming van haaien rond Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Tijdens de driejarige campagne wordt gewerkt aan betere wetgeving en handhaving voor bescherming op de eilanden, het vergroten van de kennis over haaien door wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en aan het vergroten van kennis over haaien bij de bevolking op de eilanden en in Nederland. Jaarlijks organiseert Save our Sharks de Dutch Caribbean Shark Week.

Dit jaar worden van 18 tot 26 juni verschillende activiteiten georganiseerd. Na de aftrap in Nederland reist Raymann af naar het Caribisch gebied. Hier bezoekt hij diverse evenementen en gaat hij in gesprek met bewoners, vissers, politici en journalisten

'De haaien die rond de eilanden leven zijn voor mensen volstrekt ongevaarlijk, dat is iets waar veel mensen nog niet genoeg van op de hoogte zijn. Ik hoop te kunnen bijdragen aan een betere bescherming van haaien en waar nodig hun imago op te vijzelen.'

Wereldwijd worden haaien bedreigd door overbevissing en vernietiging van hun leefgebied. Haaien worden ook vaak ‘gewoon’ gedood uit onverschilligheid en onwetendheid. Veel soorten worden met uitsterven bedreigd. Ook rond Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten is het aantal haaien de afgelopen jaren afgenomen.

Natuurorganisaties Arikok van Aruba, Stinapa van Bonaire, Carmabi van Curaçao, SCF van Saba, Stenapa van Statia en de Nature Foundation van Sint Maarten, verenigd in de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), voelden de noodzaak actie te ondernemen. Het project, waarin bescherming, voorlichting en onderzoek elkaar aanvullen en versterken, wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

In strafzaak 'Baywatch' tegen vijf Kustwachtmedewerkers Curaçao straffen geëist van zes en acht jaar

OM: 'Nee, de Kustwacht is niet corrupt, maar zeer beperkt aantal Kustwachters is corrupt gebleken'


Is de Kustwacht corrupt? Die vraag werd gisteren tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak Baywatch door de Officier van Justitie gesteld. In deze zaak wordt onderzoek verricht naar drugssmokkel en illegaal vuurwapenbezit door onder andere Kustwachtmedewerkers. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 28 mei 2016.

De conclusie die het Openbaar Ministerie (OM) heeft getrokken na grondig onderzoek binnen het instituut van de Kustwacht: 'Nee, de Kustwachtorganisatie is niet corrupt. Een zeer beperkt aantal Kustwachters is corrupt gebleken. Mede dankzij inspanningen van de Kustwacht zelf zijn drie verdachte Kustwachters in beeld gekomen. Baywatch heeft geen zicht gegeven op nog meer verdachte kustwachters. Het OM gaat ervan uit, dat de rotte appels nu zijn verwijderd en ziet de Kustwacht nog steeds als betrouwbare partner in de bestrijding van de criminaliteit.” 

Er werden straffen geëist van zes en acht jaar.

Het onderzoek Baywatch werd in mei 2015 opgezet na informatie van de Criminele Inlichtingendienst bij de Koninklijke Marechaussee. In overleg met onder andere de leiding van de kustwacht is toen een embargo-onderzoek gestart, zo gaf de Officier van Justitie gisteren te kennen. Andere betrokken partners in dit onderzoek waren de Landsrecherche Curaçao, de Koninklijke Marechaussee en de Nederlandse Rijksrecherche.

De verdachten in de zaak zijn de vrouw T.R. (30) en de mannen W.W. (34), R.F. (32),  O.S. (32) en Z.D. (29). Drie van de verdachten zitten vast in afwachting van het onderzoek en in afwachting van het vonnis. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij onder andere de smokkel van 20 kilo cocaïne en vier vuurwapens op 18 augustus 2015 op Klein Curaçao. Z.D. en O.S. zijn betrokken bij een poging tot drugssmokkel die op 22 september 2015 via Lagun Curaçao moest bereiken. Tot slot worden de drie Kustwachters T.R., R.F. en O.S. ook het overtreden van hun ambtsgeheim als ambtenaar en als buitengewoon agent van de politie tenlastegelegd.

De eis die voor de verdachten is gesteld, is conform hun participatie, aldus de officier. Zo is voor T.R. een gevangenisstraf van acht jaar geëist, tegen W.W. een celstraf van zes jaar, tegen R.F. acht jaar, tegen O.S. acht jaar en tegen Z.D. negen jaar. Het Gerecht in Eerste Aanleg doet over drie weken uitspraak in deze zaak.

Inrichting nieuw Hospital Nobo Otrobanda gebaseerd op zo kort mogelijk verblijf

'Zo laat mogelijk erin, zo snel mogelijk eruit, dat is de bedoeling'Het uitgangspunt van de inrichting van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) is dat het verblijf in het ziekenhuis zo kort mogelijk duurt. 'Dan moet wel de rest van de keten, zoals de thuiszorg, goed ingericht zijn', zegt Peter Bosman, medisch deskundige van uitvoeringsorganisatie Usona/Berenschot, vanochtend, zaterdag 28 mei 2016, in het Antilliaans Dagblad.

'Zo laat mogelijk erin, zo snel mogelijk eruit. Dat is de bedoeling', zei Bosman donderdagmiddag tijdens een rondleiding in het HNO in aanbouw.

In drie bouwlagen van het nieuwe ziekenhuis worden de wat hij noemt ‘zware functies’ voor medischspecialistische behandelingen ondergebracht. De verpleegafdelingen komen in vier uitbouwen. De constructie van twee van de vier ‘vingers’ is klaar, maar voordat die van de andere twee kan worden voltooid moet de zuidwestvleugel van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) worden gesloopt.

Op de tweede verdieping in het hart worden nu de prefabwanden van de 72 spreek- en onderzoekkamers geplaatst. Twee kamers voor 36 medisch-specialisten. 'Dat is voor de komende jaren genoeg. We gaan ervan uit dat er op andere delen van het eiland centra komen waar medisch-specialisten patiënten zien. Specialisten zijn dan wel in dienst van het ziekenhuis maar niet fysiek in het gebouw aanwezig.'

In het Sehos lagen gedetineerden op een gewone afdeling. Op de begane grond, van HNO, grenzend aan de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ), zijn twee kamers speciaal voor gevangen van het SDKK. Bosman: 'Dit is het domein van de open gevangenis met een aparte ingang en lift. De kamers hebben ramen met kogelvrij glas en zijn ook bruikbaar als isolatiecel voor psychiatrisch patiënten.'

Het HNO heeft plaats voor 300 bedden, ongeveer 50 minder dan het Sehos nu heeft. Voor kort verblijf en dagbehandeling zijn er 24 bedden met uitbreidingsmogelijkheden tot 36. Vooral het aantal zware specialistische functies, zoals neonatologie, hartkatheterisatie en radiotherapie, wordt uitgebreid. Daarbij is rekening gehouden met de behoefte in de regio en samenwerking met andere eilanden.

Krishna Mathoera, VHP: ‘Angst-, verdeel- en heers-werkwijze president hebben gefaald’

'De gangsters, waarvoor Bouterse het volk had willen behoeden, zitten in zijn eigen partij'


Het VHP-Assembleelid Krishna Mathoera zegt, dat een jaar na verkiezingen, de waarschuwingen van president Bouterse, welke hij ‘op een bermmeeting in Ocer had gedaan, zijn uitgekomen’. ‘Indien de gangsters aan de macht zouden komen, zou het volk pienaren en Suriname zou wederom afhankelijk worden van witte mannen’, zei hij toen, zo bericht het Dagblad Suriname vrijdag 27 mei 2016.

‘De gangsters zijn niet aan de macht, maar president Bouterse zit te smeken om het IMF (Internationaal Monetair Fonds) met diezelfde witte mannen en het land zit in een crisis. Zijn werkwijze van angst, verdeel en heers hebben gefaald en de president moet zich inzetten om te redden, wat er nog te redden valt.’ 

Op die bewuste meeting op 31 december 2013, zei de president, dat de verkiezingen van 2015 zouden gaan over de belangrijke strijd van rekolonisatie tegen dekolonisatie. Een strijd om de soevereiniteit en het behoud van Suriname en het daarmee gepaarde gaande verarming van het volk. De president hield de massa voor, dat indien de gangsters, waarmee hij de VHP bedoelde, aan de macht zouden komen, het volk zou verarmen. Letterlijk zei president Bouterse a volk au kraboe, a volk au kraboe.

‘De gangsters, waarvoor hij het volk had willen behoeden, zitten dus in zijn eigen partij, NDP, die de macht heeft. Het volk is verarmd door hun hebzucht en teki njangs en a volk e kraboe now. ‘Dezelfde NDP is bezig Suriname wederom te koloniseren met het binnenhalen van het IMF, terwijl juist de oude politieke partijen hadden gezorgd voor de onafhankelijkheid. De vele verhogingen zijn het bewijs, dat de president het niet voor het zeggen heeft, maar het IMF. Het bestuur van het land zal in handen komen van witte mannen. Hij zal slechts een ceremoniële president zijn. Zijn eigen volk zal lijden, zonder dat hij nu iets te zeggen heeft. Dit had hij als president kunnen voorkomen, als hij in de afgelopen zes jaren goed beleid had gevoerd, waarbij hij alle gelederen uit de samenleving had betrokken bij de besluitvorming. Indien de president daadwerkelijk overleg had gepleegd en had geluisterd en bijtijds had ingegrepen, dan kon hij de verspilling en corruptie tegengegaan. Het volk zou zich harder inzetten en eensgezind het land opbouwen. Dan hadden we geen crisis nu. In plaats daarvan voerde hij een zogenaamde oorlog door iedereen, die kritiek had uit te schakelen en verdeeldheid te zaaien. Daarbij heeft hij overheidsinstituten, De Nationale Assemblee, de staatsmedia, de financiële middelen inclusief de monetaire deviezenvoorraad en heel onrealistische projecten ingezet om zichzelf te bewijzen. Deze werkwijze heeft niet gewerkt en het volk is de enige verliezer.’ 

‘De president moet zijn werkwijze drastisch wijzigen. Hij moet zich niet beperken tot het verdelen van pakketten en lenen, maar moet staatsmanschap tonen, indien hij die bezit. Hij moet de crisis stoppen en de weg naar herstel aangeven. Hij moet zijn gezag gebruiken om solidariteit te bewerkstelligen en de economie te stabiliseren. Hij moet het geschonden vertrouwen terugwinnen, door zelfbehoud los te laten en zelf het voorbeeld te geven van de bezuinigingen. Hij moet transparantie geven en corruptie en verspilling aanpakken. Hij moet deskundigheid mobiliseren en partijloyaliteit laten varen. Hij moet een breed gedragen nationaal plan doen ontwikkelen en deze laten uitvoeren. Dan alleen zal het volk winnen en Suriname gedekoloniseerd worden.’

Eigenaar Chinees restaurant Fa Tai in Maagdenstraat spant Kort Geding aan tegen districtscommissaris Miranda

Miranda trekt bedrijfsvergunning Fa Tai in en sluit restaurantVet in keuken en volle vetput aangetroffen bij controle


De eigenaar van restaurant Fa Tai aan de Maagdenstraat in het centrum van Paramaribo heeft een Kort Geding aangespannen tegen Jerry Miranda, districtscommissaris Paramaribo-Noordoost. Miranda heeft de bedrijfsvergunning woensdag ingetrokken en het restaurant onmiddellijk gesloten, omdat er vet in de keuken was aangetroffen en de vetput vol was en geledigd zou moeten worden. Oude kapotte stoelen die aan de achterzijde van het restaurant waren geplaatst wilde Miranda ook weg hebben, zo bericht de Ware Tijd vrijdag 27 mei 2016.

Miranda leidde woensdag zelf de inval bij de eetgelegenheid. Kort na de sluiting plaatste het districtscommissariaat op haar Facebookpagina een bericht over de sluiting en foto's van de aangetroffen situatie. Na klachten van de restauranthouder werden de foto's verwijderd.

Eigenaar Kiem Hung Lau eist dat Miranda veroordeeld wordt de vergunning binnen een etmaal na zijn eventuele veroordeling terug te geven. Ook dient hij een rectificatie te plaatsen over het gewraakte persbericht en de foto's. De restaurateur beklaagt zich erover, dat de foto's in zijn zaak op de Facebookpagina geplaatst werden tussen foto's van een andere eetgelegenheid, waardoor bezoekers van de pagina de indruk hebben gekregen dat het om zijn zaak ging. De man zegt enorme schade te lijden. Hij kreeg niet de kans eventuele misstanden te corrigeren en hij vindt dat Miranda met de sluiting te rigoureus en naar willekeur heeft gehandeld.

Mocht de districtscommissaris veroordeeld worden en nalaten het vonnis uit te voeren is een dwangsom geëist van Srd 100.000 per dag voor elk van de twee eisen.

Kabinet van de President: IMF steunt definitief Stabiliteits- en Herstelprogramma 2016-2018

CBvS ontvangt van IMF 478 miljoen Amerikaanse dollar zogenoemde betalingsbalanssteun

Bouterse feliciteert op radio regering en samenleving met IMF-steun....


De directie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF-Board) heeft vrijdag 27 mei 2016 goedkeuring hebben gegeven aan de ondersteuning van het Stabiliteits- en Herstelprogramma van de regering Suriname. Hiertoe zal de Centrale Bank van Suriname (CBvS) 478 miljoen Amerikaanse dollar ontvangen als zogenoemde betalingsbalanssteun.

Dit maakte, zo berichten diverse media, waaronder de Ware Tijd Online en Starnieuws, het Kabinet van de President in twee zinnen bekend.

Overigens berichtte de Ware Tijd nog, dat nadat het Kabinet van de President ruchtbaarheid aan het besluit van het IMF had gegeven, president Bouterse zijn regering en de samenleving op de radio met deze ontwikkeling feliciteerde. Ongetwijfeld zal hij hiervoor zijn perschef hebben gebruikt, Clifton Limburg, die presentator is van het aan de NDP gelieerde programma 'Bakana Tori' op de staats radiozender SRS. 

Velen zullen zich echter vertwijfeld hebben afgevraagd wat of wie er te feliciteren valt, nu Suriname in de handen ligt van het machtige IMF.

In de loop van gisteravond verscheen onderstaande IMF-verklaring:


IMF Executive Board Approves US$478 Million Stand-By Arrangement for Suriname


Press Release No. 16/251
May 27, 2016

The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) today approved a 24-month Stand-By Arrangement (SBA) for Suriname, in an amount equivalent to SDR 342 million (about US$478 million or 265 percent of quota), to support the government’s economic reform program. The Board’s approval of the arrangement enables the immediate disbursement of an amount equivalent to SDR 58 million (about US$81 million). The home-grown program supported by the arrangement aims to facilitate Suriname’s adjustment to the fall in the prices of major commodity exports, restore confidence, and pave the way to economic recovery. A critical ingredient of the program is fiscal consolidation, to restore fiscal and external current account stability. The program also includes reforms to the exchange rate and monetary policy framework, to enhance Suriname’s resilience to the current and to possible future shocks, and allow a steady rebuilding of foreign reserves. It contains a comprehensive set of structural reforms to support private-sector led growth. Crucially, the program includes support measures to protect the most vulnerable during this period of economic adjustment. The program will also catalyze support from other multilateral institutions, including the Caribbean Development Bank, the Inter-American Development Bank (IDB), the Islamic Development Bank, and the World Bank Group, as well as from bilateral creditors.

Following the Executive Board’s discussion, Mr. Mitsuhiro Furusawa, Deputy Managing Director and Acting Chair of the Board, issued the following statement:

“Suriname has been hit hard by the drop in the international prices of its main exports and the closure of the country’s alumina production. Combined with a delayed policy response in the context of an election cycle, these developments have caused substantial fiscal and external current account deficits, a run-down of international reserves and an economic downturn. In the second half of 2015, the authorities started to tighten fiscal policy and prepared a comprehensive reform program to address Suriname’s challenges.

“The main objectives of the authorities’ program are to restore macroeconomic stability and confidence, and to pave the way to economic recovery while protecting the most vulnerable during the adjustment process. Fiscal consolidation is a critical ingredient of this program to reduce imbalances. The authorities’ fiscal reforms include elimination of electricity price subsidies and the introduction of a value added tax. To soften the impact of the adjustment on the poor, the authorities’ agenda emphasizes a strengthening of the social safety net.

“The program aims to rebuild Suriname’s international reserves. The authorites’ decision to move to a market-determined exchange rate will strengthen the economy’s resilience to commodity price shocks. Together with the expected expansion in gold exports and the program’s catalytic effect on external financing, this step will improve the current account balance and contribute to raising reserves to prudent levels. “To reduce inflation and stabilize expectations, the program includes steps to tighten liquidity conditions. The start of T-bill auctions and the planned roll out of open market operations will support the goal of returning inflation to single digits. The Central Bank of Suriname also needs to stand ready to address rising banking sector risks.

“Implementing the structural reform agenda is essential to ensure a prosperous future for Suriname. To support the recovery and to raise medium-term growth, the authorities’ program includes reforms to improve the business environment. These reforms will promote economic diversification and encourage foreign direct investment. The reforms will be supported by technical assistance from the IMF and other development partners.”

ANNEX

Recent Developments

Suriname has been hit hard by the drop in the international prices of its main export commodities, gold and oil, and the closure of the country’s alumina production. In 2011, revenues from the sale of the three commodities accounted for 88 percent of exports and 40 percent of government revenue. The subsequent price declines and the closure of alumina refinery Suralco in late-2015 have cut these revenues and caused substantial fiscal and external current account deficits. The fiscal deficit reached 8.8 percent of GDP in 2015, compared with a small surplus in 2011, with the bulk of the worsening reflecting the drop in government mineral revenue. The current account has worsened from a surplus of 5.7 percent of GDP in 2011 to a deficit of 15.6 percent of GDP in 2015 due to the drop in mineral exports. Reflecting the fall in net exports and intervention by the Central Bank of Suriname (CBvS), official foreign reserves have declined to perilously low levels. These negative external developments, combined with the closure of Suralco’s alumina refinery in late 2015, have pushed the economy into a recession, with growth of -2 percent expected in 2016. Consumer price inflation has reached 37 percent in March 2016, up from an average of 4 percent during 2013–15, on the back of the fall in the value of the exchange rate and utility tariff hikes.

Program Summary
Against this background, the Surinamese authorities have embarked on a program to restore macroeconomic stability and confidence, and pave the way to economic recovery, while protecting the most vulnerable during the process of adjustment. To support this program, they have requested IMF financial assistance.
The program includes the following key elements:

Fiscal policy: The large drop in mineral revenues necessitates bold fiscal measures to bring government finances back to a sustainable level. The program targets a reduction of the fiscal deficit from 8.8 percent of GDP in 2015 to less than 1.5 percent of GDP by 2018. The fiscal adjustment is based primarily on phasing out electricity subsidies, wage restraint, an increase in fuel taxes, and, to create an efficient source of non-mineral revenue, introducing a value added tax (VAT). To support the fiscal adjustment, the program will introduce reforms to strengthen the fiscal policy framework, including a Sovereign Wealth Fund Law to improve mineral revenue management; setting up a procurement department to ensure cost-effectiveness of public sector purchases; and the building of a modern Treasury Department. Technical assistance from both the IMF and the Inter-American Development Bank (IDB) will develop necessary capacity in these areas.

Social protection: To help soften any negative impact of the macroeconomic adjustment on the poor, the program includes measures to strengthen the social safety net, including through increased spending on social cash transfer programs. The prospective increases in electricity prices will be structured so that those who are the biggest consumers will bear more of the adjustment than the small consumers. The program also provides tax breaks to protect taxpayers’ purchasing power.

Monetary and foreign exchange policy: The program envisages strengthening the country’s international reserve position and calibrating monetary policy to return inflation to single digits. The system of foreign currency auctions, and, more recently, the authorization of commercial banks and foreign exchange bureaus to freely determine exchange rates, have facilitated Suriname’s transition to a floating market-determined exchange rate, which will strengthen the economy’s resilience to commodity price shocks.

Structural reforms: The program also includes substantial structural reforms to improve the business environment, support the recovery, and strengthen medium-term growth. The reforms will promote the economy’s diversification and attract foreign direct investment, and will be supported by technical assistance from the IMF, the Caribbean Development Bank, the IDB, the Islamic Development Bank, and the World Bank. Enhancing the productivity and competitiveness of Suriname’s agricultural sector is of particular importance. The program also includes legal reforms to accelerate the process of starting a company, enforcing contracts, promoting competition, protecting investors, registering property, and expanding access to finance.

Suriname, which joined the Fund on April 27, 1978, has a quota of SDR 128.90 million (about US$181.75 million). For additional information on IMF and Suriname see: http://www.imf.org/external/country/SUR/

(Red. De Surinaamse Krant)