zondag 29 mei 2016

OM Curaçao: Per 1 juni 2016 is ‘Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging’ van kracht

'Doel aanwijzing is te komen tot uniforme, transparante en verantwoordelijke voorlichtingspraktijk'


Per 1 juni 2016 is de 'Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging' uitgevaardigd. Het betreft een Aanwijzing in de zin van Artikel 5, lid 4 Rijkswet Openbaar Ministeries uitgevaardigd door de Procureur-generaal (PG) van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden), zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao vandaag, zondag 29 mei 2016 in een persbericht.

De 'Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging' verschaft kaders voor het pers- en communicatiebeleid van het Openbaar Ministerie (OM) en regelt de samenwerking en afstemming op dit terrein met de verschillende opsporingsdiensten zoals het Korps Politie Curaçao (KPC), Korps Politie Sint Maarten (KPSM), Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), Recherche Samenwerkings Team (RST), de Landsrecherches van Curaçao en Sint Maarten, de Kustwacht, de Koninklijke Marechaussee en het Afpakteam.

Doel van de aanwijzing is te komen tot een uniforme, transparante en verantwoordelijke voorlichtingspraktijk. In de aanwijzing wordt onder andere bepaald wie in welke fase van een zaak de communicatie en voorlichting doet, wat voor soort informatie wel en niet wordt vrijgegeven en op welke manier dat gebeurt.

Bij de voorlichting over strafzaken zal het van groot belang zijn dat de juiste balans wordt gevonden tussen openheid en transparantie enerzijds en de belangen van een eerlijke procesgang, het opsporingsbelang en de privacy van de betrokkenen anderzijds. Dit betekent dat bij het OM in ieder afzonderlijk geval een belangenafweging dient te worden gemaakt tussen enerzijds openheid en transparantie en anderzijds het onderzoeksbelang. Het uitgangspunt hierbij is: transparantie wanneer het mogelijk is, terughoudendheid wanneer het nodig is.

Aanwijzingen en richtlijnen worden uitgevaardigd en gepubliceerd ten behoeve van de duidelijkheid en de ambitie van het Parket Procureur-generaal om de consistentie in het strafvorderingsbeleid te vergroten. In het kader van deze transparantie is de 'Aanwijzing Voorlichting Opsporing en Vervolging' met ingang van heden op de website van het Openbaar Ministerie geupload.Op de website zijn ook de volgende richtlijnen en aanwijzingen na te lezen:
 Aanwijzing taken en inzet Landsrecherche per 1 februari 2016
 Aanwijzing hoge en bijzondere transacties per 1 januari 2016
 Richtlijn illegaal vuurwapen- en munitiebezit per 1 maart 2015
 Richtlijn diefstal met geweld per 1 juni 2015
 Richtlijn opium delicten per 1 juli 2015
 Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao per 1 juli 2014

President Bouterse presenteert herstelplan 31 mei in De Nationale Assemblee

Plan wordt dan eindelijk, met de nodige vertraging, aan Assembleeleden gepresenteerd


President Desi Bouterse presenteert het 'Stabilisatie- en herstelplan 2016-2018 - Van crisisbeheersing naar transformatie van de economie' dinsdag 31 mei in De Nationale Assemblee. De openbare vergadering begint om half een 's middags, zo bericht Starnieuws zondagochtend 29 mei 2016. 

Bouterse presenteerde 22 april maatregelen die deel uitmaken van het 'Surinaams plan voor crisisbeheersing en aanzet tot transformatie van de economie' in het parlement en liet weten, dat zaken nog doorgerekend moesten worden. Het had binnen een week gepresenteerd moeten worden aan de Assemblee, maar dat is niet gebeurd, zonder enige opgave van reden voor het niet presenteren.

Intussen heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vrijdag goedkeuring gegeven om het programma van Suriname te ondersteunen. Het gaat om 478 miljoen Amerikaanse dollar betalingsbalanssteun aan de Centrale Bank van Suriname.

Het eerst deel van 81 miljoen wordt naar verwachting begin volgende week beschikbaar gesteld. Naast deze steun komen de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Caribbean Development Bank ook in met ongeveer een half miljard dollar. Daarnaast leent de Islamitische Ontwikkelingsbank de Surinaamse overheid 1.75 miljard Amerikaanse dollar.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Autoriteiten Colombia bevrijden in de 'Bronx' van Bogota 200 seksslavinnen

Onder de vrouwen bevinden zich zo'n 70 minderjarige meisjes...

(Bron foto: Caracol Radio)

De Colombiaanse autoriteiten hebben gisteren tweehonderd seksslavinnen bevrijd bij een grote politieactie in de hoofdstad Bogota. Van de vrouwen waren zeker zeventig meisjes minderjarig. Dat heeft de burgemeester van Bogota, Enrique Peñalosa bekendgemaakt, zo berichten vandaag, zondag 29 mei 2016, diverse Colombiaanse en internationale media.

Bij de actie zouden zo'n 2.500 agenten betrokken zijn geweest, die vier maanden was voorbereid. De invallen vonden plaats in de 'Bronx' van Bogota, een wijk die bekendstaat vanwege het criminele karakter.

'We zullen nooit een onafhankelijk republiek van criminaliteit toelaten in Bogata, waar kinderen worden uitgebuit', schreef Peñalosa op Twitter.


Bij de actie werden drie bendes opgerold en onder meer wapens, drugs en geld in beslag genomen.


'Het wordt tijd dat we het regeringsbeleid gaan afwijzen en de strijd gaan opvoeren'

VHP-voorzitter Santokhi: 'De regering moet het mandaat teruggeven aan het volk'


De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) maakt zich op voor nieuwe verkiezingen en is klaar om regeerverantwoordelijkheid te nemen. Tijdens een druk bezochte informatievergadering in het VHP-centrum in Nieuw-Nickerie gisteravond, hebben verschillende sprekers aangegeven dat het nu genoeg is en de tijd daar is om actie te ondernemen, zo bericht Starnieuws vandaag, zondag 29 mei 2016.

'De economie is al kapot gemaakt, er is crisis in de politiek, de soevereiniteit van het land is verkocht aan het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en er is een bestuurlijke- en managementcrisis', sprak VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi.

'Deze regering heeft het vermogen en de kracht niet om dit land tot ontwikkeling, tot grote hoogten te brengen.'

De regering zegt alle problemen op te lossen met het IMF, zei Santokhi. 'Het wordt tijd dat we dit gaan afwijzen en de strijd gaan opvoeren.'

De VHP-voorzitter ging onder andere in op de voorwaarden die het IMF heeft gesteld aan de betalingsbalanssteun van 478 miljoen Amerikaanse dollar. Afbouwen van subsidies op water en stroom, belastingverhogingen, verhogingen van de brandstofprijs en herinvoeren van wegen- en voertuigenbelasting, zijn enkele van de eisen van het IMF.

Santokhi stelde, dat de regering keer op keer de samenleving heeft bedrogen. Hij heeft het bedrog van de regering steeds met feiten blootgelegd. 'En daarom zijn we bezorgd. dat deze gelden van het IMF onzorgvuldig zullen worden besteed.'

Met 1,2 miljard Amerikaanse dollar aan monetaire reserves en 3 miljard aan extra inkomsten, hebben ze in hun regeerperiode geen ontwikkeling kunnen brengen. En nu gaan ze een half miljard lenen om ontwikkeling te brengen, schetste Santokhi de ironie van het verhaal van deze regering. 'Onze kleinkinderen zijn de hypotheek geworden, de toekomst van dit land is belast met de lening van het IMF. En daarom moeten wij strijd leveren.'

De VHP houdt 3 juli bestuursverkiezingen en streeft ernaar met een sterk bestuur te komen om de strijd verder aan te gaan. 'Versterk de eenheid, de onderlinge samenwerking en de structuren. In eenheid zullen wij strijd leveren tegen de vijand.'

Santokhi zei verder, dat de regering het mandaat moet teruggeven aan het volk. De VHP-leider is ervan overtuigd, dat zijn partij de grootste partij wordt en haar kracht gaat vergroten door zich te bundelen met anderen.

Hieronder de volledige tekst van de toespraak van Santokhi:

President Bouterse informeert eerst eigen NDP-achterban in Ocer over IMF-lening herstelplan en niet 't volk

'Er zaten mensen aan tafel met regering met dubbele agenda, er zijn maskers gevallen'


(Bron foto: NDP)
Misiekaba: 'Mijn lieve vrouw Jenny vroeg mij drie dagen geleden, André komt het wel goed?, en ik zei, ja het komt goed'


President Bouterse heeft gisteravond, zaterdag 28 mei 2016, zijn eigen NDP-achterban in het niet volledig gevulde partijcentrum Ocer te Paramaribo geïnformeerd over de lening bij het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en het herstelprogramma, in plaats van dat hij eerst, via bijvoorbeeld, een televisietoespraak, het volk toespreekt. Hij beweert immers nog steeds volkspresident te zijn, maar alleen voor zijn eigen volk, kennelijk. Maar, sprak hij gisteravond als president of als NDP-voorzitter? Het zou vreemd zijn als hij als partijvoorzitter ingaat op de inhoud van het herstelplan terwijl dat nog niet eens in handen is gesteld van bijvoorbeeld de Assemblee. In zijn toespraak bedankte hij, president Bouterse, diverse personen in zijn omgeving voor de steun de afgelopen periode, waaronder de Nationale Voorlichtingsdienst, maar vooral zijn perschef, Clifton Limburg, kreeg complimenten voor zijn inzet, vaak tot vroeg in de ochtend. Maar, die mensen worden daar allen voor betaald.

Bouterse haalde in zijn speech weer fel uit naar Jan en Alleman in het politieke oppositionele spectrum. Uit zijn verbitterde woorden kwam een lucht van allergie en weerzin en een onvermogen om als leider van wie of wat dan ook om te gaan met kritiek en democratische actie. Zo beweerde hij dat er maskers gevallen zijn. Terwijl hij bezig is om te kijken hoe het land uit de problemen moet geraken en gesprekken te voeren met mensen, zitten ze daar met een dubbele agenda, sprak Bouterse. Zij willen dat 'Bouterse weg moet'. 'Bouterse ne gwe neks, Bouterse gaat nergens.'

Bouterse blijkt ook problemen ermee te hebben, dat de oppositiepartijen partijen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben gevraagd om het land geen geld te geven. De president kan het ook niet waarderen, dat nadat er heel wat werk is verzet, 'ene Chandrika komt met ik heb een plan' En hij heeft ook 4.5 miljard om dit uit te voeren'. Bouterse vindt dat als er werkelijk een plan was, dit gepresenteerd moest worden. Als het beter zou zijn dan dat van de regering, dan zou de regering dat uitvoeren, aldus Bouterse. Maar, hij beweerde zeker te weten, dat in het plan 'alleen maar b.s. staat' ofwel 'bullshit'. 'Het zijn slagen in de lucht', van de VHP.

De president zei verder, dat het volk op 25 mei vorig jaar op hem gestemd heeft en hem een tweede termijn heeft gegeven. 'Niemand haalt mij weg. Ook de mensen die moe zijn niet. 'Als je moe bent, ga dan slapen', sneerde hij in de richting van de protestgroep van Curtis Hofwijks, 'We Zijn Moe'. Hij beweerde ook, dat er gedemonstreerd wordt, terwijl niet eens een tiende van de hoeveelheid mensen die op hem gestemd heeft, op straat kan worden gebracht.

De president ging natuurlijk in op de overeengekomen steun van het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Hij onderkent dat velen het moeilijk hebben, maar hij beloofde dat uit de situatie zal worden geraakt. Hij legde ook uit wat het Stabiliteits- en Herstelplan in grote lijnen inhoudt. 'Ons herstelplan kan de toets der internationale kritiek doorstaan.'Voordat Bouterse rond half op het Ocer-podium zijn opwachting maakte hadden anderen het woord gevoerd.

André Misiekaba, fractieleider van de NDP in De Nationale Assemblee schreeuwde op de hem bekende wijze de aanwezigen toe: 'Elke crisis biedt ook kansen. Iedereen voelt het. Ook ik voel het. Mijn lieve vrouw Jenny vroeg mij drie dagen geleden, André komt het wel goed? En ik zei, ja het komt goed. Suriname heeft mij gevormd om sterk te zijn en niet zwak te zijn. Daarom mi no e go anga mi ede. Wat ik zeker weet is, dat 2018 weer een superjaar zal zijn. En wij in 2020 weer aan de macht zullen komen. En daarom wan tu man de na paniek.'

De voorzitster van het parlement, Jennifer Geerlings-Simons: 'Als ik de keus had, dan was ik niet naar IMF gegaan, maar als we plotseling minder verdienen hebben we geen keus. De investeringen die we hebben gepleegd in de afgelopen jaren in goud en olie gaan ons over enkele maanden helpen uit het dal. Maar, die tijd moeten we overbruggen, want er moeten salarissen worden betaald, subsidies, gezondheidszorg, noem maar op. Als de oppositie vijftien jaar geleden op podia en via de media hadden gezegd en gedaan wat ze nu zeggen, dan zouden we veel verder zijn vandaag. Het is belangrijk dat yu no arki sma law law. Want ze hebben het al die jaren niet kunnen doen.'

Assembleelid Amzad Abdoel: 'No las bribi. Hopoe de. Uitdagingen waarvoor wij als jonge natie niet bang voor moeten zijn. Kansen die wij als natie maximaal moeten beschikken. Deze regering beschikt over moed, durf, uithoudingsvermogen, daadkracht. Ook al zijn onze inkomsten terug gegaan, wij gaan alles doen om ons volk tegemoet te komen. Goedkeuring van het herstelplan zorgt dat ook andere internationale instituten meer vertrouwen krijgen in ons land. Als zij dat hebben vraag ik aan u, no las bribi. Hopoe de. Het IMF heeft het Surinaams plan goedgekeurd. Zelfs nadat de oppositie ze heeft gesproken, heeft het IMF het plan goedgekeurd. Ze hebben jarenlange ervaring, ze kennen alle cijfers en maken zelf analyses. Dit is geen Nieuw Front-regering, het is een NDP-regering die in de afgelopen 5 jaar heeft gedaan wat geen enkele regering heeft gerealiseerd! Het is geen Nationale Assemblee met Somohardjo, maar Jenny Simons die daar de leiding heeft. Daarom vraag ik aan u nogmaals no las bribi. Hopoe de.'

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/NDP)

Drie winkeliers op een dag overvallen door gewapende mannen

Winkels overvallen te Wit Santi, in de Welgedacht B-weg en te Geyersvlijt in Paramaribo


Drie winkeliers zijn gisteren, zaterdag 28 mei 2016, overvallen. Bij een overval op een winkel in het inheemse dorp Wit Santi, door twee met een koevoet en een houwer bewapende mannen, liep een vrouw verwondingen op aan haar hoofd.

Starnieuws meldt vernomen te hebben, dat een van de verdachten is aangehouden door de politie. Hij heeft een schotverwonding opgelopen in de hals en werd onder politiebewaking vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het is nog niet duidelijk wat zij hebben gestolen.

De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bericht later op de dag dat de verdachten de 15-jarige D.B. (15) en D.S. (18). Korte tijd na de overval meldde de tweede verdachte zich op het politiebureau. Bij ondervraging gaf hij toe samen met zijn kompaan de beroving te hebben gepleegd. Op zijn aanwijzing zijn de buit gemaakte belkaarten en het geld achterhaald. Beiden zijn in verzekering gesteld.

In de Welgedacht B weg te Wanica werd een winkel door met vuistvuurwapens bewapende vier mannen overvallen. Zij hebben een jachtgeweer, de dagopbrengst, telefoontoestellen en belkaarten buitgemaakt. Drie slachtoffers hebben letsels opgelopen.

De politie van Geyersvlijt otving een melding, dat vier mannen een roofoverval hadden gepleegd op een winkel. Zij waren bewapend met vuistvuurwapens en zijn ervandoor gegaan met de dagopbrengst.

Sylvana Simons, Donald Trump en Oostenrijkse verkiezingen gespreksonderwerpen ’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara, Amsterdam

Panel bespreekt IMF-steun aan Suriname en maakt sterkte/zwakte-analyse van de vakbeweging


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 29 mei 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:

* Haatcampagne Sylvana Simons: is Nederland racistisch?
Presentatrice en BN'er (Bekende Nederlander) Sylvana Simons heeft publiekelijk gekozen voor de politieke partij DENK. Een ongekende racistische haatcampagne op social media was haar beloning. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels besloten tot een onderzoek naar het racisme jegens de Simons.
Maar, is Nederland racistisch? Zo ja, hoe diep zit dit racisme?
Hoe komt het Simons' keus voor DENK voor deze reactie heeft gezorgd?
Moeten we de onzin op sociale media serieus nemen?
Zijn de haatreacties op sociale media maatgevend voor de mening van de gemiddelde Nederlander? Moeten allochtonen autochtone Nederlanders naar de mond praten en kritiek inslikken om geaccepteerd te worden?
Wat betekent deze haatcampagne en de opkomst van DENK voor het emancipatieproces van allochtonen?

* Donald Trump onstuitbaar
Donald Trump heeft de Republikeinse nominatie binnen. Afgelopen week kwam hij op een totaal van 1.238 kiesmannen en passeerde daarmee de minimumgrens van 1.237 kiesmannen. Vrij makkelijk heeft de - waarschijnlijk - aanstaande president van de VS zijn opponenten teruggestuurd naar moeder de vrouw. Bij de Democraten ligt de zaak anders. Omdat de bejaarde Bernie Sanders niet opgeeft, is Hillary Clinton genoodzaakt om tot het eind de strijd met hem aan te gaan.
Maakt Clinton enige kans tegen Trump?
Zal Sanders zijn steun uitspreken voor Clinton?
Grote landen in de wereld bereiden zich al voor op het presidentschap van Trump. Wat kunnen we van president Trump verwachten?
Wat zal Trumps triomf betekenen voor de populisten in Europa?

* Populisten verliezen in Oostenrijk, Europa juicht: te vroeg?
Vorige week zijn er presidentsverkiezingen gehouden in Oostenrijk. De kandidaat van het rechts-populistische FPö verloor met een verschil van 0,6 procent. Brussel slaakte hoorbaar een zucht van verlichting: het populistische tij zou zijn gekeerd.
Is populistisch-rechts in West-Europa terug in zijn hok?
Is het verzet tegen het neoliberalisme, de EU, immigratie en de islam, en de bedreiging van de eigen identiteit verdwenen?
 Dit is niet een tijd om naïef te zijn. In juni vindt het Brexit-referendum plaats in het Verenigd Koninkrijk. In november wordt -waarschijnlijk- Donald Trump verkozen tot president van de VS. Volgend jaar zijn er verkiezingen in drie sleutellanden in de EU, namelijk Nederland, Duitsland en Frankrijk.
Wie kan de populisten afhouden van regeringsdeelname? Is het niet terecht dat ze op grond van hun democratisch verkregen mandaat meeregeren?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

Aandacht voor het akkoord tussen Suriname en het IMF. 
Het lijkt erop, dat het IMF (Internationaal Monetair Fonds) de regering-Bouterse uit een moeilijk parket gaat redden. De reddingsboei biedt handvatten om de staatsfinanciën op korte termijn weer enigszins gezond te krijgen. Bovendien stijgt de olieprijs weer een beetje, wat goed nieuws is voor de regering. De regering Bouterse maakt goede kans haar tweede termijn vol te maken. We moeten ons geen illusies maken: in het NDP-kamp betekent 'nog vijf' dus echt nog vijf.

Ondertussen gaat een deel van de vakbeweging door met protestmanifestaties. Onder het mom van het opkomen voor de werkers, streven de betreffende vakbondsleiders niets minder dan met name het aftreden van Bouterse na, terwijl de straat op wordt gegaan onder het mom van protest tegen de verhoogde stroomtarieven en de IMF-steun.


Het vergt geen ingewikkeld denkwerk om in te zien, dat de vakbeweging niet in staat zal zijn om president Bouterse te verjagen. De zwakte van de vakbeweging is dat ze verdeeld is; de machtigste vakcentrale - waarvan de voorzitter namens de NDP in het parlement zit - steunt de regering onvoorwaardelijk. Bovendien heeft de huidige regering bij de verkiezingen van 25 mei vorig jaar een overweldigend mandaat gekregen van het electoraat. Die kiezers zullen voor het merendeel niet in verzet komen tegen de door hun gekozen en dus eigen regering; ze doorzien de strategie van de opstandige vakbondsleiders en gaan niet de straat op.
De strategie om de regering weg te krijgen door middel van vakbondsacties is een instrument uit het verleden. De NDP bedient zich vandaag de dag van doortrapte mobilisatietechnieken om de massa achter zich te krijgen. 'Straatacties hebben geen zin', heeft Bouterse gezegd. Hij lijkt gelijk te krijgen. En de beweging 'Wij zijn moe' dan? Tja, de naam zegt het al: geen energie over om een regering die met een overweldigend mandaat is verkozen vooralsnog weg te krijgen.
Het panel doet moeite om actueel commentaar te krijgen uit Paramaribo.

Het panel van 'Welgeinfor- meerd' wordt deze keer gevormd door Owen Venloo en Iwan Bottse en de presentatie is in handen van Krishna Salikram.

Dit programma wordt zondag 29 mei 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Bushoudersorganisatie PLO neemt niet deel aan protestmanifestatie vakbeweging 2 juni

'Geen enkele organisatie staat de PLO bij wanneer wij in problemen verkeren'


'De Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) zal niet deelnemen aan het nationale protest, dat op 2 juni wederom wordt georganiseerd door delen van de vakbeweging', zegt PLO-voorzitter John Mahadewsingh zaterdag 28 mei 2016 in De West. 

Hij zegt dat geen enkele organisatie de PLO bijstaat wanneer zij in problemen verkeert, daarom zal de PLO ook niet deelnemen aan dit protest.

Mahadewsingh zegt dat er in ieder geval bussen nodig zullen zijn, zodat de mensen die deel zullen nemen aan het protest op de plaats van bestemming kunnen aankomen. Hij zegt dat dit ook een van de redenen is waarom de PLO zich uitsluit van deelname aan het protest.

'Als de PLO ook gaat staken, dan zullen er geen bussen zijn voor de mensen', aldus de PLO-voorzitter.

Mahadewsingh zegt verder, dat de PLO een goede samenwerking heeft met de overheid. Hij zegt ook dat er soms momenten zijn dat het een beetje stroef gaat bij het uitbetalen van de subsidies, maar dat wil niet zeggen dat de PLO het vertrouwen in de overheid zal opgeven. Hij zegt nog geloof te hebben in de regering.

Nederlander (24) uit Suriname op vliegveld Cayenne, Frans-Guyana, gearresteerd met 2.5 kilo cocaïne

Drugs verstopt in twee pakketten Chinese tayersoep

(Bron foto: franceguyane.fr)

Nederlander veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf


De Franse douane heeft zondag 22 mei 2016 de 24-jarige Nederlander G.B. aangehouden op de Félix Éboué luchthaven van Cayenne (Frans-Guyana) met 2.5 kilo cocaïne uit Suriname. De drugs was verborgen in twee pakketten Chinese tayersoep, zo schrijft De West in haar editie van zaterdag 28 mei 2016. 

G.B. heeft zich deze week al moeten verantwoorden voor de rechter. De cocaïne was verwerkt in twee plastic zakken met Chinese soep.

Voor de rechter probeerde de advocate van de man uit te leggen, dat naïviteit van de verdachte geleidt heeft tot een situatie.

Volgens de verklaring van B. zou hij in aanraking zijn gekomen met een taxichauffeur in Suriname. Tijdens hun vriendschappelijke ontmoeting zou de taxichauffeur aan de Nederlander hebben gevraagd om hem een dienst te verlenen. De taxichauffeur zou een ticket betalen en B. gratis rijden naar het vliegveld indien hij een pakket kon bezorgen in Frankrijk. Het leek een goede deal en B. accepteerde het aanbod zonder te weten wat de inhoud was van het pakket.

Maar, eenmaal onderweg zou de taxichauffeur de Nederlander hebben bedreigd met de dood als hij de koffer niet zou nemen.

'Hij wilde de taxichauffeur een handje helpen en hij heeft het pakketje geaccepteerd. Hij was naïef, dat moet erkend worden', zei advocate Fabienne Landry tegen de rechter. De rechter zag het echter anders en veroordeelde de Nederlander tot drie jaar cel en een douaneboete van 30.000 euro.

Overval piraten op Guyanese vissersboot in Surinaamse wateren

Een Guyanese opvarende komt om het leven en drie collega's en boot worden vermist
De Guyanese politie heeft zaterdag 28 mei 2016 vijf mannen gearresteerd voor hun mogelijke betrokkenheid bij een piratenaanval op een vissersboot in Surinaamse wateren, voor de kust van Nickerie, waarbij een opvarende om het leven is gekomen en drie anderen en de boot worden vermist. Dat berichten onder andere de Guyanese nieuwswebsite Demerara Waves en de Jamaica Observer.

'Vanochtend, afgaande op ontvangen informatie, zijn agenten naar het adres No. 65 Village Foreshore te Corentyne gegaan, waar zij een boot zagen die voldeed aan de beschrijving van de boot van de piraten. Vijf mannen die aan boord waren zijn gearresteerd en in verzekering gesteld', aldus de politie in een verklaring.

Volgens de Guyanese autoriteiten vond de overval gisteravond laat plaats op het moment dat de vissersboot in de zogenoemde 'Lower Shell Area' voor de kust van Nickerie in Suriname was. De politie zegt, dat zij inmiddels de Surinaamse collega's hebben geïnformeerd over de overval.

De dode is geïdentificeerd als de 44-jarige Hemchand Sukhdeo, die een van de vier opvarenden was van de vissersboot met als kapitein Seepersaud Persaud.

Volgens informatie is Persaud door de vijf piraten, die bewapend waren met kapmessen, overboord gegooid. Hij kon worden gered, zo meldt de politie, door een andere vissersboot.

De piraten namen als buit twee buitenboordmotoren mee, bonden de vier opvarenden vast en gooiden Seepersaud Persaud overboord. Het gebied op zee is doorzocht, maar noch de vissersboot noch de overige drie opvarenden zijn gevonden.