woensdag 1 juni 2016

Unie van Surinaamse Vrouwen neemt deel aan protestmanifestatie 2 juni van vakbeweging

'USV is diep verontwaardigd dat beloofd sociaal contract verworden is tot wurgcontract'


De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) ondersteunt de protestmanifestatie op 2 juni van de vakbeweging en het bedrijfsleven tegen verhoogde stroom- en watertarieven en de gang naar het IMF (Internationaal Monetair Fonds). De USV is diep verontwaardigd over de manier waarop gedurende een jaar tijd het sociaal contract welke beloofd was aan het volk, verworden is tot een wurgcontract. 

Naast het politieke schaakspel vóór en na de verkiezing werd tegelijkertijd het economische schaakspel ingezet. Een schaakspel welke zelfs schaakgrootmeester Karpov zou doen sidderen. De spelregels werden eenzijdig bepaald. De strategie die is toegepast doet denken aan dat van een silent killer. Het eerste doelwit was de staatskas, die uitgeput werd. Het tweede doelwit was de middenklasse: specialisten (negen maanden geen salaris ontvangen), aannemers die failliet zijn geraakt e.a. Ze kregen een appeltje voor de dorst als zoethoudertje. Immers de middenklasse zal niet makkelijk de straat op gaan en voor sociale onrust zorgen.


De gang naar het IMF is intussen reeds ingezet. Dit zal terug te vinden zijn in de kosten van de vele dienstreizen van de ex-governor van de Centrale Bank al dan niet bijgestaan door de huidige minister van Buitenlandse Zaken. De verkiezingswinst werd behaald.

De volgende strategie was tijdwinst voor IMF en het garanderen van sociale rust vanwege de lege staatskas. Doelgroep: maatschappelijke groeperingen, bedrijfsleven, politieke partijen, vakbeweging en anderen.

Een nieuw wapen werd als middel in deze strijd gebruikt namelijk het magisch woord 'dialoog' de nette jongens zijn dol op dit woord. Allerhande schijnbewegingen van dialoog en toezeggingen met bovengenoemde groeperingen werden ingezet; deze strategie van sociale manipulatie werd als bevredigend ervaren.

Al gauw werd de derde veldslag geleverd nu op de gehele middenklasse; brandstofverhoging, hyperinflatie, wisselkoersen, valutaveilingen en anderen en de eerste verhoging van de stroomtarieven conform de eisen van het IMF. De economie van het land werd op het schaakbord geplaatst, een economische chaos was het gevolg.

De mofinawans worden in deze fase nog rustig gehouden het middel dat gebruikt wordt is spirituele indoctrinatie daar zijn ze dol op, gecombineerd met zogenoemde voedselpakketten en zogenoemde tegemoetkoming voor de stroomtarieven. Bevriende vakbondsleiders worden ingezet zodat de koningin vrij spel heeft op het schaakbord. De grote groep ambtenaren en parastatale bedrijven worden in toom gehouden. De werknemers van de kleine parastatale bedrijven die maanden geen salaris hebben ontvangen blijven de roependen in de woestijn. Hun vakbondsleiders horen hun noodkreten niet, die zijn Oost-Indisch doof en ziende blind. De ILO-conventies waar Suriname aan gebonden is hebben ze samen met hun geweten weggewist. Ook delen van het bedrijfsleven maken de keus om de koningin vrij spel te geven.

Recent in het geheugen is de maagdelijke opstelling van de nieuwbakken voorzitter van de VSB die de verleiding niet kon weerstaan van het magische woord dialoog; bezwijkt voor de worst die hem wordt voorgehouden en met de moordende stroomtarieven die binnen 8 maanden zal worden doorgevoerd kiest hij voor een pijnlijke ervaring om daarmede de toekomst van vele bedrijven en arbeiders op het spel te zetten. In deze eerste fase zijn reeds bijkans 80 bedrijven gesloten. Het IMF heeft een valse start gemaakt. Door de dragers van de zware last van het noodkrediet, te weten de volksvertegenwoordigers, het bedrijfsleven, en de vakbeweging uit te sluiten van enige informatie over het pakket aan maatregelen en is IMF medeplichtig aan een groot sociaal- en financieel onrecht jegens het Surinaamse volk.

Moraal en ethiek zijn normen en waarden die ook door het bankwezen in acht dienen te worden genomen.

Met het goedkeuren van het plan door het IMF is de buit binnengehaald en wordt de vierde veldslag geleverd; een genadeslag voor allen dus ook voor de mofinawans.

Op 2 juni zal een petitie worden aangeboden, ditmaal aan De Nationale Assemblee. De USV doet een oproep aan alle Surinamers ongeacht tot welke politieke partij u behoort om gezamenlijk in een vreedzame demonstratie uw misnoegen te uiten tegen de desastreuze maatregelen. Zij doet een oproep aan de Assembleeleden om de eed die zij hebben afgelegd bij hun beëdiging in acht te nemen. Zij herinnert hen aan de betrekkelijkheid van het leven. De stoel waarop u zit is tijdelijk, maar uw geweten draagt u tot de dood. Allen die meewerken aan het doordrukken van het IMF door de strot van het volk moeten weten dat wanneer u het kwaad omhelst zal het kwaad ook u en uw geliefden eens omhelzen. Bezint eer Gij begint!

Unie van Surinaamse Vrouwen 
Drs. Asha Mungra (voorzitter)


Onderstand nog steeds niet door overheid uitbetaald

Voorzitster BBGO: 'Dit is echt een kwalijke zaak, omdat het om groep gaat met heel lage uitkering'


Meer dan 3.200 onderstandgenietenden hebben nog steeds hun uitkering niet ontvangen. Normaliter wordt die op de twintigste van de maand gestort. 'Dit is echt een kwalijke zaak, omdat het gaat om een groep die een heel lage uitkering krijgt namelijk tussen Srd 225 en Srd 350', zegt Renate Wouden, voorzitster de Bond Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO), vandaag, woensdag 1 juni 2016, in de Ware Tijd.

Onderstandgenietenden zijn personen die op contractbasis hebben gewerkt voor de overheid, maar niet in vaste dienst waren. Met als gevolg dat zij geen pensioen ontvangen. Deze groep, die tevens wordt vertegenwoordigd door BBGO, heeft hierover zijn beklag gedaan bij de organisatie.

'De mensen hebben jarenlang bij de overheid gewerkt, maar hebben buiten hun schuld om geen vaste aanstelling gekregen', zegt Wouden. Zij heeft niet kunnen achterhalen waarom de gedupeerden hun geld nog niet hebben ontvangen. Het gaat voornamelijk om schoonmaaksters en wachters met een diensttijd van soms 25 jaar of langer. Zij moeten maandelijks rondkomen met de schrale onderstand en de Algemene Oudedagsvoorziening van Srd 525.

Een medewerker van de afdeling Onderstand van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt, dat zij hun werk al hebben gedaan en dat het ministerie van Financiën ervoor moet zorgdragen dat deze personen hun geld krijgen. 'Wij doen papierwerk en we hebben dat allang gedaan, sinds voor de vijftiende van deze maand. Wij worden ook plat gebeld door boze onderstandgenietenden en onze oren zijn moe', zegt de medewerker.

Dit is al de tweede maand dat deze situatie zich voordoet. De Centrale van Betaaldienst was niet bereikbaar voor commentaar.

OM niet in staat om alle mogelijk strafbare uitlatingen tegen Sylvana Simons te beoordelen

Meeste mensen die Simons op social media hebben beledigd gaan vrijuit


De meeste mensen die Sylvana Simons op sociale media hebben beledigd, zullen vrijuit gaan. Er is zo veel gereageerd, dat het Openbaar Ministerie (OM) onmogelijk alle uitlatingen kan beoordelen. Het gaat volgens Justitie om zo'n 40.000 reacties. 'Die kunnen we niet allemaal vervolgen', zegt persofficier Gabriëlle Hoppenbrouwers. 'Dat zou het apparaat te veel belasten.' 

Het OM beperkt zich daarom tot de zwaarste gevallen, aldus het NOS Journaal en Elsevier vandaag, woensdag 1 juni 2016. De selectie gaat wat justitie betreft in overleg met Simons. 'Zij zal waarschijnlijk in de aangifte zelf al aangeven welke uitlatingen ze als heel discriminerend en beledigend heeft ervaren.'

Gisteren deed Simons aangifte bij de politie van racistische, seksistische en discriminerende reacties op haar toetreding tot de politieke beweging Denk. Het OM zei vorige week dat het zonder aangifte geen onderzoek kan beginnen.

Na de selectie komt de digitale recherche eraan te pas. 'Die moet de uitlatingen linken aan personen, waarbij we soms de hulp van de social media nodig hebben. Omdat die niet altijd meewerken, moeten we soms vorderingen indienen. Dat kan betekenen dat het allemaal lang gaat duren', zegt Hoppenbrouwers.

Niet alle strafbare uitlatingen kunnen met resultaat worden vervolgd. 'We kijken dan ook naar de haalbaarheid van de vervolging. Het kan heel ingewikkeld zijn, bijvoorbeeld omdat het om buitenlandse IP-adressen gaat.'

Veel van de beledigingen zijn op Facebook en Twitter geplaatst met anonieme accounts, wat het vinden van de daders lastig maakt. Ook werken social media vaak niet mee met juridische onderzoeken.

Veel Nederlanders reageerden op felle wijze op het nieuws dat Simons zich aansluit bij de politieke partij DENK. Zo werd een Facebook-pagina opgericht waarop werd opgeroepen om Simons op 6 december uit te komen zwaaien. Andere gebruikers noemden haar ‘Zwarte Piet’ en stelden voor Simons in de zee te gooien.

De reacties die tegen Simons zijn gericht, hebben volgens Hoppenbrouwers parallellen met die voetballer Leroy Fer over zich heen kreeg toen hij eind 2014 een selfie van gekleurde Oranje-spelers op Instagram zette. De voetbalbond KNVB deed aangifte. 'We hebben toen een heleboel reacties bekeken en een selectie gemaakt van mogelijk strafbare uitlatingen. Uiteindelijk zijn we ertoe gekomen om vier mensen te vervolgen, van wie er drie een geldboete hebben gekregen.'

Dat maar een selecte groep wordt vervolgd, is volgens Hoppenbrouwers geen kwestie van rechtsongelijkheid. 'Het gaat erom dat we grenzen stellen. Je hebt het hier over een botsing van grondrechten. Iedereen is vrij om te zeggen wat jij wil, maar er zijn grenzen. Of er nu honderd mensen worden vervolgd of drie, maakt niet zo veel uit.'

Vakbondsleider Naarendorp: 'Regering heeft geen rekening gehouden met effecten van IMF-lening'

'Men heeft nu die lening en klapt in de handjes, de regering is volgens haar redenering gered'
De regering heeft zich volgens vakbondsleider Robby Naarendorp de afgelopen periode teveel geconcentreerd op het verkrijgen van de lening van het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Hierbij is volgens Naarendorp geen rekening gehouden met de effecten van de lening.

'Men heeft nu die lening en klapt in de handjes. De regering is volgens haar redenering gered. Nu zullen wij de gevolgen zien. Wij worden constant geconfronteerd met arbeiders, die aangeven dat zij de prijzen in de winkels niet meer aan kunnen. Rond eind juni zullen de verhoogde stroomtarieven daarop komen Wij kennen de bestedingsattitude van deze regering. Zal de lening ertoe leiden dat deze samenleving ervan beter zal worden? De geschiedenis herhaalt zich. Het moment figuren uit deze regering aan de macht zijn, moeten wij opnieuw starten', zei de vakbondsvoorman gisteren tijdens een persconferentie, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 1 juni 2016.

Naarendorp zei ook, dat een paar volksvertegenwoordigers niet op een lijn kunnen denken met de mensen die zij vertegenwoordigen. Hij noemde geen namen.

'Ik hoor zelfs één zeggen dat oem pina pikien so - doelende op het NDP-Assembleelid Ronald Hooghart -. Wij hebben de mensen daar niet gezet om het volk te laten pinaren. Ze zijn geplaatst om verbetering te brengen voor deze samenleving. Een ander komt zeggen, dat binnen zes maanden de zaak normaal wordt', zei Naarendorp, doelende op Celsius Waterberg (BEP). 'Men denkt dat men te doen heeft met simpele geesten in deze samenleving.'

Volgens Naarendorp doen sommige volksvertegenwoordigers ook voorkomen alsof deze situatie de schuld is van de samenleving. 'Misschien hebben ze gelijk, maar wanneer ik een voorzitter van een fractie van een partij hoor, schaam ik me - doelende op André Misiekaba, NDP -. Hij vertelt de samenleving in een interview dat de samenleving ervoor heeft gezorgd, dat wij in deze situatie verkeren. Als de reporter vraagt wat hij bedoelt, zegt hij dat wij honderd soorten bruine bonen en honderd soorten pindakaas importeren. Dit, terwijl dit zelfde Assembleelid een jaar terug de samenleving vertelde dat wij op weg zijn naar een tweede Dubai. Nu vraag je je af pe Dubai go?. Je hebt de samenleving voor de gek gehouden om nu te zeggen dat het onze schuld is', aldus Naarendorp.

Onderhandelingscommissie Plantage Onoribo eist namens bewoners compensatie van Billiton en Suralco

Met chemicaliën verontreinigde grond moet schoongemaakt worden


Voor geleden materiële en immateriële schade wordt compensatie geëist van mijnbouwgiganten


De Vereniging Plantage Onoribo heeft gisteren een commissie geïnstalleerd om met de mijnbouwbedrijven BHP-Billiton en Suralco/Alcoa te onderhandelen en tot overeenstemming te komen. Het gaat om teruggave van het Groot Onoribo-gebied met de aanwezige opstallen aan de nazaten van Plantage Onoribo. Ook wordt geëist dat de plantage wordt schoongemaakt en het uitgegraven gebied wordt hersteld. Dat wil onder andere zeggen, ontgifting van de besmette grond. Er wordt tevens naar compensatie gevraagd vanwege geleden materiële en immateriële schade. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 1 juni 2016.

Met voorzitter Kenneth Gemert bestaat de onderhandelingscommissie uit de heren Hugo Blanker, Erwin Knoppel, Edwin Watson en mevrouw Werndy Mulder. De commissie wordt bijgestaan door de adviseurs Winston Kout, Lothar Boksteen, Winston Caldeira, Glenn Gemerts, Armand Zunder, Frank Playfair, Carlo Hunsel en Ronald Schet.

BHP Billiton en Suralco/Alcoa wordt verweten onbehoorlijk te zijn omgegaan met de rechten en belangen van de erfgenamen, waardoor zij materiële en immateriële schade hebben geleden. Zo zij de eigenaren nimmer gecompenseerd voor de materiële en immateriële schade. Gezegd wordt dat de bevolking aanzienlijk is geslonken vanwege vroege sterfte ten gevolge van de besmetting van het gebied met onder andere chemicaliën.

Voorzitter Gemert: ‘Wij stellen de multinationals Alcoa/Suralco & de Billiton derhalve aansprakelijk voor de verwoesting en vervuiling van Onoribo en de schade en het eed die zij ons generaties lang hebben aangedaan.'

De onderhandelingscommissie wil zo spoedig mogelijk met de mijnbouwbedrijven in overleg treden. Om het beste resultaat eruit te halen, zal de commissie medewerking, advies en ondersteuning zoeken bij internationale organisaties, instituten en landen die bekwaam zijn in soortgelijke onderhandelingen, over expertise beschikken en/of soortgelijk leed hebben ondervonden.

Curaçao's epidemioloog Izzy Gerstenbluth: 'WHO-advies is op eiland niet uitvoerbaar'

'Seks dient veilig te gebeuren of men kan er voor kiezen helemaal geen seks te hebben'

'Momenteel zijn er 208 bevestigde zika-gevallen op Curaçao'


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert in haar meest recente zika-richtlijnen om ten minste acht weken te wachten met onveilige seks of het verwekken van een baby, indien men in een gebied woont waar zika heerst of daarnaartoe reist. Epidemioloog Izzy Gerstenbluth meldt dat dit advies niet uitvoerbaar is op Curaçao, zo bericht de Amigoe vanmiddag, woensdag 1 juni 2016.

De internationale gezondheidsdienst maakte eerder al bekend dat zika seksueel overdraagbaar is.

'Mensen die geïnfecteerd zijn met het virus of in een gebied wonen waar sprake is van lokale overdracht, dienen veilige seks te hebben door een condoom te gebruiken, of voor een periode van ten minste vier weken onthouding te beoefenen.'

Dit advies is op 30 maart aangescherpt, waarmee deze periode is verdubbeld naar acht weken. Deze aanbeveling volgt na de wetenschappelijke bevinding dat het virus, langer dan eerder werd gedacht, aanwezig is in het bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Er geldt een strenger advies als stellen bezig zijn met het plannen van een zwangerschap en de man zika-symptomen heeft: 'Wacht ten minste zes maanden met geslachtsgemeenschap alvorens dit voort te zetten.' 

In reactie op de WHO-aanbevelingen zegt de nationale epidemioloog Izzy Gerstenbluth dat dit advies niet uitvoerbaar is op Curaçao. 'Wij wonen in een gebied waar de vector voorkomt. Wat wij doorgaans wel adviseren is maatregelen te nemen om te voorkomen dat zwangere vrouwen muggenbeten oplopen. We geven informatiefolders mee waarin duidelijk wordt gemaakt dat seksuele transmissie van het virus mogelijk is. Seks dient veilig te gebeuren of men kan er voor kiezen helemaal geen seks te hebben.'

Zoals reeds bekend is zika een mild verlopende ziekte. '80 procent van de mensen is asymptomatisch. Ze hebben geen idee dat ze geïnfecteerd zijn, dus hoe lang moet je dan wachten om geslachtsgemeenschap te hebben? Binnen een land waar het virus voorkomt, is het advies eigenlijk niet realiseerbaar', aldus de specialist.

Gerstenbluth meldt, dat uit de meest recente update, medio mei, is gebleken dat er momenteel 208 bevestigde zika-gevallen op Curaçao zijn. Dit betreft een totaaloverzicht van alle laboratoria die zika-testen uitvoeren op het eiland. Bij deze uitspraak plaatst hij echter wel een kanttekening, omdat niet iedereen die besmet is, tijdig, een test laat uitvoeren. 'Dat een test niet positief is, wil dus niet zeggen dat de persoon nooit besmet is geweest. Het kan zijn dat de patiënt de test te laat heeft laten uitvoeren. Daarnaast gaat het gros van de mensen niet naar het lab, waardoor het daadwerkelijke aantal dat zika heeft gehad, vele malen hoger ligt.'

Onderwerp integriteit leidt tot stevige discussie en verwijten tijdens Interparlementair Koninkrijksoverleg

Caribische Statenleden wijzen op tekortkomingen in democratie Nederland

(Bron foto: Voorzitster Staten Aruba Marisol Lopez Tromp)

Nederlandse Tweede Kamerleden attenderen weer op goksector op Curacao en St. Maarten


Het onderwerp integriteit zorgde vandaag, 1 juni 2016, in Den Haag voor een stevige discussie en onderlinge verwijten tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko). De Caribische Statenleden grepen het onderwerp aan om te wijzen op tekortkomingen binnen de Nederlandse democratie, terwijl de Nederlandse delegatie de goksector op Curaçao en St. Maarten ter sprake bracht, zo schrijft de Amigoe.

De goksector werd uiteraard genoemd door de Tweede Kamerleden Ronald van Raak van de SP en André Bosman (VVD). Van Raak vroeg in eerste instantie de hulp van Curaçaose Statenleden om informatie te krijgen over de cijfers van telecombedrijf UTS, de rol van accountantskantoor KPMG en de verstrekking van licenties aan online gokbedrijven. Bosman wees op het belang van duidelijkheid over de cijfers van overheidsbedrijven en financiële risico’s.

Het verzoek werd beantwoord door de Curaçaose Statenvoorzitter Mike Franco (Pais), die wees op de stappen die de Staten zelf hebben genomen; het onderzoek door de Rekenkamer naar UTS en de conclusie van de rechter dat de Rekenkamer niet inzage in alles kan krijgen, aangezien het een zelfstandige NV is.

'Onze rechtspraak is hetzelfde als in Nederland', benadrukte Franco. Maar, de jaarverslagen van UTS zijn wel openbaar, zei hij. 

Klik hier om het complete bericht te lezen.

Interparlementair Koninkrijksoverleg vraagt Rijksministerraad opheldering over Venezuela

'Het is niet langer de vraag of situatie in Venezuela uit de hand loopt, maar wanneer'

Statenlid Sulvaran: 'Het is een naderende orkaan, die steeds in sterkte toeneemt'


De Rijksministerraad moet Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland zo snel mogelijk inlichten over voorbereidingen op het moment waarop de situatie in Venezuela geheel uit de hand loopt, inclusief de opvang van eventuele vluchtelingenstromen. Met dit dringend verzoek drong het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) vandaag, woensdag 1 juni 2016, aan op meer aandacht voor dit ingelaste onderwerp op de agenda, zo bericht de Amigoe.

Het is niet langer de vraag of de situatie in Venezuela uit de hand loopt, maar vooral wanneer dit zal gebeuren, benadrukten verschillende Statenleden vandaag.

AVP-fractieleider Rene Herdé schetste met een korte inleiding de laatste stand van zaken: de plunderingen van transportwagens, het grote aantal politieke gevangenen, de grote armoede en de bedrijven die hun productie stilleggen. 'Ik richt me met name tot alle sceptici die denken dat de problemen in Venezuela wel over zullen waaien. Een vreedzame oplossing voor de problemen lijkt steeds verder weg. Het is de vraag welke plannen de militairen in Venezuela hebben', zei hij.

Herdé wees ook op de noodzaak om Curaçao, Aruba en Bonaire als tussenstop te zien voor vluchtelingen, zodat er afspraken met omliggende landen nodig zijn voor hulp bij de opvang. Het onafhankelijke Curaçaose Statenlid Glenn Sulvaran omschreef de situatie als een naderende orkaan, die steeds in sterkte toeneemt. 

Gaat u naar hier om het gehele artikel te kunnen lezen.

VHP'er Gajadien: 'De president houdt bewust samenleving voor de gek'

'Indien Bouterse herstel van economie wil, dan zal zijn gedrag en toon moeten veranderen'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien is ervan overtuigd dat president Desi Bouterse de samenleving bewust voor de gek houdt. Volgens de politicus leeft het staatshoofd in een omgekeerde wereld en doet hij juist het tegengestelde van zaken die hij belooft, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 1 juni 2016.

Zo is de wisselkoers, zoals eerder beloof, niet omlaag gebracht, maar juist verhoogd. Ook bij de verhoging van de energietarieven heeft het staatshoofd volgens hem aangegeven dat hij deze aanhoudt, terwijl hij dit bewust niet had gedaan.

'Terwijl de president op 12 mei aangeeft dat hij de stroomtarieven gaat aanhouden, had hij reeds een akkoord getekend met Lagarde van het IMF. Dus, hij heeft de samenleving bewust laten denken dat de tarieven zouden worden aangehouden, terwijl dat nooit het geval was', sprak Gajadien gisteren in De Nationale Assemblee bij de presentatie van het herstelplan door Bouterse.

Volgens de politicus zorgt dit ervoor dat mensen in de samenleving steeds het geloof in de regering verliezen. Hij benadrukte, dat het staatshoofd het verlies van geloof echter vertaalt als te zijn een bedreiging.

'Wij gaan geen herstel kunnen bewerkstelligen als er geen geloof en vertrouwen is in het bestuur' Gajadien zei, dat indien de president daadwerkelijk herstel van de economie wil hebben, hij sowieso zijn gedrag en toon zal moeten wijzigen.

Santokhi, VHP-voorzitter: 'Ja, dit herstelplan heeft kansen'

'Er zijn kansen. indien de regering serieus de richtlijnen van het IMF volgt'


'Ja, dit plan heeft kansen', is het antwoord van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi op de vraag van de redactie van de Ware Tijd vandaag, woensdag 1 juni 2016, of bij een goede uitvoering van het herstelplan van de regering, de Surinaamse economie weer op zijn pootjes terechtkomt. Het herstelplan wordt financieel ondersteund door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). President Desi Bouterse presenteerde het herstelplan gisteren aan De Nationale Assemblee. 

Santokhi constateert, dat er bedreigingen zijn naar de samenleving toe, omdat de armoede zal toenemen wanneer impopulaire en kostenverhogende maatregelen worden doorgevoerd. Daartegenover zijn er kansen indien de regering 'serieus de richtlijnen van het IMF volgt'. Dan zal zeker verbetering optreden in het economische systeem, versterking van het bestuur en wetgeving komen die nodig is om de economie te stabiliseren. Het land zal ook gedwongen worden om beter om te gaan met zijn geld.

'Je bent in feite de soevereiniteit over het financieel beheer kwijt, omdat het IMF zal controleren hoe jij je geld besteed. Ik hoop dat het land hieruit leert wat er kan gebeuren als je niet spaart voor de volgende generaties. Wat er gebeurt als je een verkwistend beleid voert', zegt Santokhi.

Santokhi hoopt, dat de bevolking goed omgaat met de nu geboden kansen. De regering dient er wel voor te zorgen dat de bedreigingen, zoals armoede, wat de economisch zwaksten in de samenleving verder in de verdrukking kan brengen, met prioriteit aanpakt. Het sociaal vangnet zal niet alleen versterkt moeten worden, maar ook dienen er inkomstenverhogende maatregelen getroffen te worden, waarvan de middelen terug gekanaliseerd worden naar sociaal zwakkeren. Er mag geen al te grote economische druk op de bevolking gelegd worden, waardoor die zich niet kan ontplooien, vindt de VHP-leider.

'Als je alles constant en binnen een jaar van het volk afpakt, denk ik dat heel veel mensen niet meer in staat zullen zijn om te leven.' 

Nieuwsuur dinsdag 31 mei 2016 - Jonge Surinamers bezorgd over hun toekomst(Bron foto: Nieuwsuur/Harmen Bierboom)

Mitchel Winters (21) heeft zich mogelijk bewust door agent laten neerschieten...

Onderzocht wordt of bij dood van Winters sprake was van 'suicide by cop'

Rijksrecherche leidt onderzoek naar dood 21-jarige Winters


De 21-jarige Mitchel Winters (zie foto - Bron: Winters/Facebook), die afgelopen maandagavond in een park in Schiedam door politiekogels om het leven kwam, heeft zich opzettelijk laten doodschieten door een agent. Dat stellen althans bronnen dichtbij het onderzoek, zo berichten vandaag, woensdag 1 juni 2016, de Telegraaf en RTV Rijnmond. 

De jonge inwoner van Capelle aan den IJssel was volgens hen degene die het alarmnummer 112 belde met de mededeling dat hij was beroofd in het Prinses Beatrixpark en dat er op hem was geschoten. De talentvolle kickbokser gaf zijn eigen signalement door bij de door hem verzonnen overvaller.

Agenten gingen vervolgens op zoek naar de dader in het park. Daar kwam een politieman Winters tegen, die voldeed aan het signalement van de berover. Volgens de bronnen volgde de Capellenaar de bevelen niet op die de agent gaf en wekte de indruk dat hij een wapen trok. De politieman schoot daarop gericht op de jonge man en raakte hem dodelijk in het hart. In een noodweersituatie mag de politie gericht op de romp schieten.

Overigens werd er bij Winters, wiens vader Jerry Landveld in augustus 2010 in Nijmegen ook door politiekogels om het leven kwam, geen wapen gevonden. Het doelbewust om het leven laten brengen door politie gebeurt in Nederland nauwelijks. Het zogeheten suicide by cop komt daarentegen in Amerika regelmatig voor.

RTV Rijnmond bericht, dat de Rijksrecherche het onderzoek naar de gebeurtenissen leidt.

Een aantal belangrijke vragen moet worden beantwoord, aldus de regionale omroep. Wie is bijvoorbeeld de anonieme beller die via 112 melding maakte van de beroving? Die persoon heeft zich vooralsnog niet meer gemeld. Een andere belangrijke vraag is: wie is er beroofd? Er heeft zich tot nu toe niemand bij de politie gemeld als slachtoffer.

De politie houdt er daarom rekening mee dat de Capellenaar zelf de melding heeft gedaan. Hij had een telefoon bij zich, naar later bleek zonder simkaart. Maar, je kunt ook zonder simkaart bellen met 112. Je belt dan anoniem, omdat een mobieltje zonder simkaart immers geen telefoonnummer heeft.

Van die 112-melding heeft de politie geluidsopnamen, omdat elk 112-gesprek automatisch wordt opgeslagen. Om vast te stellen of de stem van Mitchel is, kan de Rijksrecherche de opname laten horen aan de familie. Dat was gisteren nog niet gebeurd. En als de Capellenaar inderdaad de melder was, dan is de vraag: waarom deed hij dat? En waarom gaf hij zijn eigen signalement door? Waarom bellen met een telefoon zonder simkaart? Waarom zou hij in het Beatrixpark tegen agenten hebben geroepen: ‘Schiet dan, schiet dan’?

Bronnen rond het onderzoek zeggen, zoals ook door de Telegraaf wordt bericht, dat de handelingen van de Capellenaar passen in het scenario dat Mitchel zijn dood zelf heeft uitgelokt, suicide by cop. Die mogelijke verklaring wordt ondersteund door de dood van de vader van Mitchel.

Suicide by cop is een van de theorieën waarmee de politie rekening houdt. Maar het kan nog steeds dat de 112-beller zich meldt, of dat het slachtoffer van de beroving alsnog opduikt. En de kans bestaat nog steeds dat er in het Beatrixpark toch een vuurwapen gevonden wordt.

Inmiddels is op Facebook de pagina 'Justice for Mitchel Winters' te vinden.

(Red. De Surinaamse Krant/RTV Rijnmond/Telegraaf)

Grote brand op sloperij te Gato, Curaçao

Rook in wijde omtrek te zien


Een grote brand woedde gisteren op de sloperij in Gato (zie foto - Bron: Èxtra). De brandweer rukte met groot materieel uit om de brand te bestrijden. Het vuur op de sloperij verspreide zich snel. Een grote hoeveelheid plastic en karton ging daarbij in vlammen op. 

Bij de brand kwam een behoorlijke hoeveelheid rook vrij en was dan ook in de wijde omtrek te zien. Uiteindelijk heeft de brandweer het vuur onder controle gekregen en geblust.

Volgens de Èxtra, zo bericht Paradise FM vandaag, woensdag 1 juni 2016, is het niet de eerste keer dat op de bewuste sloperij bij Gato brand is uitgebroken.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google earth)

Met goedkeuring wijziging Wet op Hazardspelen mogen Surinamers vijf dagen per maand naar casino...

Surinaamse casinobezoekers moeten zich laten registeren om gokje te wagen


Casino's vrezen banenverlies door wetswijziging


Als de voorgestelde wijziging van de Wet op Hazardspelen uit 1962 in de huidige vorm wordt goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA), dan zullen Surinamers vijf dagen per maand naar het casino mogen gaan. Ook zullen ze zich moeten registreren voordat ze worden toegelaten. Deze maatregelen zullen leiden tot banenverlies, vrezen casino's. In de sector werken 2.400 mensen, van wie zestig procent laag opgeleid is. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 1 juni 2016.

Het wetsontwerp (zie hieronder) is 1 maart 2016 ingediend door de parlementsleden Jennifer Geerlings-Simons, Sylvana Afonsoewa, Celsius Waterberg, Ronald Hooghart, Naomi Samidin en Keshopersad GangaramPanday.Casinohouders hebben hun personeel schriftelijk voorbereid op mogelijk ontslag en roepen het personeel op een petitie te ondertekenen. Ook wordt het casinopersoneel voorbereid op een stil protest.

'Het is bijzonder prematuur om te vinden dat de wet zal leiden tot sluiting van casino's. Er zijn in het ontwerp voorstellen. Als de Vereniging van Casinohouders met voorstellen komt, worden die zeker ook meegenomen', zegt parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons. Ze zegt ook dat de Vereniging wordt betrokken bij de totstandkoming van de wet.

Voor Simons is belangrijk, dat Surinamers toestemming krijgen om naar het casino te gaan. Nu wordt een gedoogbeleid gevoerd, omdat de huidige Wet op Hazardspelen 1962 (zie hieronder) alleen toeristen toestemming geeft het casino te betreden.De voorzitter van de Vereniging van Casinohouders, Jules Ramlakhan, voorspelt dat als de wet in de huidige vorm tot stand komt, casino's zullen sluiten of afslanken. Hij vindt het niet voorbarig, dat casino's tijdig hun personeel uitleggen dat er onzekerheid dreigt.

Ramlakhan zegt verder, dat de vereniging inderdaad is gehoord en dat de toezegging is gedaan dat de twee punten, namelijk beperking van het aantal bezoeken en toegangsgeld, eruit zouden worden gelaten. Een van de gevolgen van de wet kan ook zijn, dat hierdoor de illegaliteit haar kans krijgt waarbij geen controle is op gokverslaving, witwassen en verlies van belasting. Hij zegt dat is aangegeven dat zowel de overheid als casinohouders gezamenlijk tactvol te werk zullen gaan bij het maken van beleid. 

Restaurant Fa Tai heeft vergunning terug zonder herinspectie

Fa Tai in centrum Paramaribo weer voor publiek geopend


Restaurant Fa Tai is sinds afgelopen vrijdag, na drie dagen gesloten te zijn geweest, weer open voor het publiek. Het restaurant heeft vrijdag zijn vergunning terug ontvangen zonder dat er een herinspectie is uitgevoerd. 

'Ik heb mijn vergunning gewoon teruggekregen. De reden ken ik ook niet. Ze hebben de opdracht gegeven om een paar plekken schoon te maken, maar het was niet zo erg dat het restaurant gesloten moest worden', zegt eigenaar Peter Lau vandaag, woensdag 1 juni 2016, in de Ware Tijd.

Hij stelt, dat hij na de sluiting nog steeds geen rapport heeft ontvangen zoals toegezegd, niet van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en ook niet van het districtscommissariaat.

Lau maakt zich minder druk om de financiële schade. Hij maakt zich wel enorme zorgen om de naam van het restaurant dat 45 jaar bestaat en in diskrediet is gebracht. De afgelopen twee dagen heeft hij al een terugval gemerkt in het aantal bezoekers. Hij denkt dat dit komt door de foto's van het restaurant die op de Facebookpagina van het districtscommissariaat waren gepubliceerd, maar die achteraf zijn verwijderd.

'Ze hebben me kapot gemaakt. Waar gewerkt wordt is het sowieso vies. De districtscommissaris moet ons helpen en corrigeren en niet mensen kapot maken op Facebook. Dit moeten vele bedrijven weten, mensen mogen niet in jouw bedrijf komen en foto's schieten.' Inmiddels heeft het restaurant een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen het districtscommissariaat. De districtscommissaris van Paramaribo Noord, Jerry Miranda, wenst niet te reageren op de kwestie-Fa tai.

Regering streeft naar voorkomen verdere daling koopkracht door compenserende maatregelen

Lage- en midden-inkomensgroepen mogen niet in 'onaanvaardbare sociale nood' belanden


De regering heeft zich voorgenomen de deviezenuitgaven van het land in lijn te brengen met de verdiencapaciteit. Bezuinigingen om het begrotingstekort binnen de gestreefde 3 tot 5% te houden, zullen leiden tot koopkrachtdaling. Als grootste uitdaging in de periode van de uitvoering van haar Stabilisatie- en Herstelprogramma 2016-2018 ziet de overheid dan ook het voorkomen dat de koopkracht te ver daalt. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 1 juni 2016.

President Desi Bouterse heeft het programma gisteren gepresenteerd in De Nationale Assemblee. In het plan van de regering staat dat voorkomen moet worden dat de koopkracht zover daalt, dat vooral de lokale productiebedrijven moeten sluiten en de lage- en midden-inkomensgroepen in 'onaanvaardbare sociale nood' komen te verkeren. Het programma voorziet in compenserende maatregelen om de koopkracht van specifieke groepen te beschermen en om verslechtering van de inkomensverdeling tegen te gaan.

Voor de Sociaal Economische Raad (SER) is ook een rol in het geheel toebedacht. De SER zal zo spoedig mogelijk worden geconsulteerd over het geven van richtlijnen voor compensatie van loon- en salaristrekkers in de particuliere sector en de vaststelling van een reële armoedegrens die in lijn is met de betaalcapaciteit van de overheid en het bedrijfsleven.

In het document staat dat het besteedbaar inkomen van de sociaal zwakkere personen en huishoudens door compenserende maatregelen zoveel mogelijk moet worden teruggebracht naar het niveau van de officiële armoedegrens. Behalve verstrekking van het basispakket aan zwakke huishoudens, wordt ook het programma met veertig basisgoederen geëvalueerd en opnieuw ingesteld.

De subsidie van het openbaar vervoer, schoolvervoer en transport van personen met een beperking wordt voortgezet. Inkomens onder de armoedegrens hoeven geen solidariteitsheffingen te betalen. Er zijn ook geen kostenverhogende maatregelen voor de gezinnen voor de toegang tot kwalitatief goed onderwijs. Er komt een verruiming van de mogelijkheden voor studietoelagen en –leningen.

De regering heeft zich voorgenomen tweedekansonderwijs te creëren.

Kleinverbruikers zoals gedefinieerd in het advies van de SER zijn gevrijwaard van de tariefaanpassing van gas, water en elektriciteit. Er komen minimum- en maximumprijzen voor basisgoederen en economisch strategische goederen. Zo zullen goederen die behoren tot de eerste levensbehoeften nog steeds onbelast zijn.

Bbp daalt in 2016 met maximaal 2% door Urgentie Investeringsprogramma regering

Srd 1.2 miljard zit in Urgentie Investerings- programma voor uitvoering diverse plannen en projecten


Het Bruto Binnenland Product (BBP) zal dit jaar maximaal 2% dalen door het Urgentie Investeringsprogramma van de regering. Met dit programma en zijn spin-off effecten is een bedrag van Srd 1,2 miljard gemoeid. De weerbaarheid van de ondernemers en werknemers wordt daarmee vergroot en ook de groeicapaciteit. Dit staat in het Strategisch en Herstelprogramma 2016-2018, dat gisteren door president Desi Bouterse aan De Nationale Assemblee werd gepresenteerd, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 1 juni 2016.

Het Urgentie Investeringsprogramma is opgedeeld in drie subgroepen. Voor verbetering van de fysieke infrastructuur voor de productieve sector en overige economische activiteiten is Srd 396,9 miljoen begroot. Met de uitvoering van dit programma ziet de regering op korte termijn de productie en export groeien. Zij stelt, dat hiermee een te sterke daling van het BBP gedurende de stabilisatieperiode dit jaar wordt voorkomen. Binnen deze subgroep is voor de opzet van kinderopvang in de districten Srd 4,5 miljoen begroot, terwijl er voor renovatie en uitbreiding van dienstencentra SRD 7,1 miljoen is becijferd.

Voor het maken van een civieltechnisch bestek (verkavelingsplan) voor de woningbouw is Srd 21, 76 miljoen opgebracht.

Het ziekenhuis van Wanica komt ook voor in het Urgentie Investeringsprogramma. Voor dit ziekenhuis is Srd 193,7 miljoen begroot, terwijl voor de Dormitory Wanica Hospital Center Srd 20,8 miljoen is begroot. Voor het EBS-netwerk voor het Wanica Ziekenhuis heeft de regering Srd 48,75 miljoen opgebracht en voor de drinkwaterlevering aan dit ziekenhuis Srd 29,2 miljoen.

Met de tweede subgroep investeringen in sleutel productiebedrijven is Srd 595 miljoen becijferd en uitgewerkt. Ontwikkeling van de veehouderij (Srd 289,3 miljoen) en rehabilitatie pompgemaal Wageningen en de opzet van een nieuw gebouw (Srd 197,6 miljoen) zijn de grootste posten binnen deze groep. Voor de rehabilitatie en herstructurering van Alliance is Srd 32,2 miljoen begroot.

Voor de derde subgroep, die te maken heeft met investeringen in zogenoemde sleutelaspecten, is Srd 223,2 miljoen ingevuld. In deze subgroep gaat het om arbeidsinspectie en veiligheid, crash ICT-programma en communicatie, arbeidsbemiddeling en bescherming en de opzet en exploitatie van noodopvang voor slachtoffers van mensenhandel en- smokkel. Binnen deze groep is Srd 150 miljoen uitgetrokken voor wat de regering noemt ‘conditional cash transfer’ aan huishoudens in ernstige armoede.

Fitch Ratings stelt kredietwaardigheid Suriname niet bij

Ratingbureau lijkt niet onder de indruk van IMF-steun


Kredietbeoordelaar Fitch Ratings ziet momenteel geen enkele reden om de kredietwaardigheid van Suriname naar boven bij te stellen. De overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal er niet toe leiden dat op korte termijn hier verandering in komt. Dat heeft Fitch gisteren, 31 mei 2016, via een persbericht (zie hieronder) bekendgemaakt.


Hieronder de volledige tekst van het door Fitch op 31 mei uitgebrachte persbericht:

31 MAY 2016 11:13 AM EST
Fitch: IMF Loan Ups Suriname Liquidity, Fiscal Challenges Remain


Fitch Ratings-New York-31 May 2016: The IMF's two-year stand-by arrangement with Suriname will help improve the sovereign's external liquidity and stabilize its exchange rate in the short run by providing an up to USD478 million liquidity credit line (including a USD81 million immediate disbursement) to the central bank. Strengthening fiscal policy and reducing external vulnerabilities are key to improving Suriname's resilience to commodity price shocks and stabilize its ratings, Fitch Ratings says.

The IMF stand-by arrangement is included in Fitch's baseline scenario and will have no impact on Suriname's 'B+' sovereign rating in the near term. The Negative Outlook reflects risks to the program implementation. Negative rating triggers include further deterioration of external liquidity and/or sovereign external debt service capacity, continued macroeconomic instability, and failure to consolidate public finances. The reform program is front-loaded and the government has already implemented a number of actions to secure IMF support. However, the credit profile will likely stabilize only if Suriname builds a track record of compliance with the program over time.

The IMF program benchmarks are designed to strengthen fiscal policy -- a key positive, medium-term rating sensitivity -- and provide Suriname greater exchange rate and fiscal flexibility in the event of commodity price shocks. Updating the budgeting framework and reporting aims to improve public financial management and accountability. A proposed value-added tax could diversify the government's revenues away from volatile oil and gold prices. The reduction of electricity subsidies, begun in October 2015, is the most important part of the fiscal consolidation in the short run. While electricity tariff increases are politically unpopular (sparking street demonstrations earlier this month), they could save the government and taxpayers between 1.5% and 5% of GDP annually. Treasury bill auctions begun this month will provide the government short-term financing in local currency but come at a high 23% annualized cost.

In 2016, imports will shrink, alleviating pressure on external finances due to tighter fiscal policy, weak household demand, and completing construction work on the Merian gold mine and a new oil refinery. Rising gold production from the mine will could lift gold exports and produce a small current account surplus in 2017. However, more than USD285 million in principal repayments due to public-sector external debt for the refinery, and the government's 25% stake in the gold mine, will hamper a quick accumulation of international reserves.

Implementation of public-financial management measures is key to restoring Suriname's macroeconomic stability and reducing inflation. Suriname has reached cabinet-level agreement on a 2016 budget that Fitch forecasts will reduce the overall deficit to 4% of GDP in 2016 (in line with the IMF target), dependent on revenue performance, the timing of electricity tariff increases, and capital spending. A revised supplementary budget could be introduced later in 2016. Rising inflation and unemployment in the private sector are downside political risks to Suriname's first IMF program. Labor union agreement on wages during 2016 is central to the government's ability to contain public wage growth.

In March the central bank adopted a floating exchange rate. The increasingly frequent FX auctions have increased flexibility of the exchange rate as an automatic stabilizer. As of May 27, the Suriname dollar has depreciated 68% year to date, easing pressure from real appreciation in recent years. However, SRD depreciation and an electricity tariff hike raised inflation to 36.6% yoy in March.

Suriname's external liquidity deteriorated in 2014 and 2015 as the country's current account deficit widened to 17% of GDP last year and the central bank intervened in the FX market supporting the former currency peg. Falling oil and gold prices further reduced export revenues. This was accompanied by above-average government spending during the 2015 election year.

Overvallers openen vuur op agenten op Santa Rosaweg bij Paseta - Curaçao

Agenten gaan af op melding van een overval en worden vervolgens onder vuur genomen

(Bron foto: Extra)

Geen gewonden, maar wel schade aan diverse auto's


Er heeft gisteravond een schietpartij plaatsgevonden aan de Santa Rosaweg in Willemstad ter hoogte van Paseata. Dat meldt de Èxtra vanochtend, woensdag 1 juni 2016, aldus Paradise FM. De schietpartij gebeurde tijdens een overval. 

De politie kreeg een melding van een overval en trof de overvallers aan bij Paseata. De verdachten hebben daarop het vuur geopend op de politie. Daarop schoten de agenten terug, maar de overvallers wisten weg te komen. Er is niemand gewond geraakt bij de schietpartij, maar wel zijn er verschillende voertuigen geraakt en beschadigd.

Na de schietpartij werd de omgeving afgezet om onderzoek te kunnen doen. De politie roept alle getuigen op of mensen met meer informatie over de overvallers zich te melden. Overigens is onduidelijk wie of wat is overvallen en of de daders daar werkelijk in zijn geslaagd.

Door agent in Schiedam doodgeschoten man is een Curaçaoënaar - Schietincident door raadsels omgeven

21-Jarige man werd aangezien voor persoon die een man kort ervoor had beroofd

Vader jongen in 2010 in Nijmegen door agent doodgeschoten...


De man die maandagavond in het Schiedamse Prinses Beatrixpark overleed nadat hij door een agent was neergeschoten, is een Curaçaoënaar. Dat weet de Èxtra, aldus Paradise FM vandaag, woensdag 1 juni 2016. Bij de man is geen wapen gevonden. 

Het gaat, zo meldt de Telegraaf. om de 21-jarige Mitchel Winters, klaarblijkelijk, van Curaçaose afkomst en woonachtig in Capelle aan den IJssel.

Die politieman was met collega’s naar een melding van een beroving gegaan. Telefonisch had een man aan de politie doorgegeven, dat hij was beroofd en dat er op hem zou zijn geschoten. Het signalement dat werd gegeven, leek op dat van de man met wie de politie in het park werd geconfronteerd. Die werd uiteindelijk door de agent neergeschoten. De man werd dodelijk getroffen en overleed ter plekke.

De Telegraaf bericht vandaag, dat de vader van de 21-jarige Mitchel Winters ook door een politieagent is doodgeschoten. Het ging hierbij om de 40-jarige Jerry Landveld die op 20 augustus 2010 op de Neerbosscheweg bij het Bastion Hotel in Nijmegen werd neergeschoten nadat hij een politiehond doodstak die hem aanviel. Ook zou hij agenten met een mes hebben bedreigd. De politie schoot daarna zes keer op de benen en voet van Landveld. Die werd daar echter niet door gestopt, waarna er twee keer met dodelijke gevolgen op het bovenlichaam gevuurd is. De agenten zijn toen niet vervolgd, omdat ze uit noodweer en volgens de ambtsinstructie handelden.

De familie maakte daar tegen bezwaar met een zogenoemde artikel 12-procedure. Het Arnhemse gerechtshof oordeelde echter ook, dat de agenten uit noodweer en volgens de ambtsinstructie handelden.

Zoon Mitchel uit Capelle aan den IJssel kwam maandagavond rond acht uur om het leven door een politiekogel in de buurt van kinderboerderij ’t Hoefblad in het Prinses Beatrixpark in Schiedam. De jongeman, een fervent kickbokser, had geen wapen op zak. Er waren geen andere politiemensen aanwezig toen de agent het slachtoffer dodelijk raakte.

In het Beatrixpark werd op dat moment gezocht naar een verdachte van een beroving waarbij zou zijn geschoten. Het slachtoffer van die beroving alarmeerde de politie en gaf een signalement door. Mitchel voldeed aan dat signalement. Opmerkelijk is dat het Openbaar Ministerie niet weet of Mitchel de verdachte berover of het slachtoffer is. De persoon die de melding deed bij het alarmnummer is niet gevonden.

Het AD schrijft vandaag onder andere dat de toedracht van de schietpartij in het Schiedamse Beatrixpark door raadsels is omgeven. Van het slachtoffer werd gedacht dat hij een vuurwapen had, maar hij bleek ongewapend. Van de 'beroofde' man die de politie belde, ontbreekt elk spoor.

President Bouterse: 'We hebben ongeveer 200 miljoen Amerikaanse dollar per jaar nodig'

'Dat betekent dat we ergens dit bedrag in vreemde valuta moeten lenen'

'Wat we nu nodig hebben is de handen in elkaar slaan om ons geliefd land te redden'


Het grootste probleem van Suriname op dit moment is dat er veel minder deviezen zijn om het dagelijkse huishouden te draaien. 'Om de importen niet zoveel te beperken dat er onherstelbare maatschappelijk schade ontstaat (medicamenten, levensmiddelen) moeten we over meer deviezen beschikken. Maar dit zal niet op korte termijn lukken via hogere export en vanwege de internationale grondstoffen economische recessie. We hebben ongeveer 200 miljoen US-dollar per jaar nodig. Dit betekent dat we ergens dit bedrag in vreemde valuta moeten lenen om deze moeilijke periode in 2016 te overbruggen',zei president Desi Bouterse maandag in De Nationale Assemblee bij de presentatie van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 1 juni 2016.

De exportopbrengsten zijn drastisch afgenomen, waardoor het leven niet op dezelfde manier door kan gaan. Niet alleen de overheid krijgt minder uit de mijnbouwsector, maar ook de particuliere toeleveringsbedrijven en hun arbeiders. 'Wat moet je nu direct doen als rechtgeaarde Surinamer die in deze tijd van crisis het landsbelang vooropzet en alle partij- en/of andere belangen aan de kant zetten voor later? In elk geval geen chaos creëren. Wat we nu nodig hebben is de handen in elkaar slaan om ons geliefd land te redden.'

De voor de hand liggende maatregelen die getroffen moeten worden zijn:
- Deal met het deviezen tekort, want dit is van alle problemen het meest kritiek. Elke Surinamer kan volgens de president begrijpen dat gegeven de deviezensituatie de volgende maatregelen onvermijdelijk zijn als crisisbeheersing:
i) Beperk de importen zoveel als mogelijk. Door de afhankelijkheid van importen kan dit slechts in beperkte mate zonder al te grote schade te veroorzaken aan de productiestructuren, de maatschappelijke verhoudingen en gezinnen.
ii) Pas de wisselkoers aan. Als er veel minder deviezen zijn maar nog even veel of meer personen klaar staan om dollars te kopen met hun Srd, zal de prijs voor de Amerikaanse dollar stijgen. Het is onder de huidige omstandigheden ook de enige manier om de importen te beperken.
iii) Arrangeer betalingsbalanssteun.

De overheidsuitgaven moeten in lijn gebracht worden met de overheidsinkomsten, werkend vanuit een maximaal toegestaan begrotingstekort. Dit kan volgens Bouterse op twee manieren, enerzijds de inkomsten van de overheid te vermeerderen en anderzijds de uitgaven te verminderen.

'We hebben al tientalen jaren op een bepaalde manier onze samenleving ingericht en dat maakt bezuinigen erg moeilijk en gecompliceerd. Maar, meer nog, de overheid is in Suriname tegelijkertijd een van de voornaamste motoren voor de economische groei en als er teveel en in een te korte tijd bezuinigd wordt, daalt de economische activiteit met alle gevolgen voor de bedrijven, voor de werkgelegenheid en voor de inkomens van de gezinnen. Er moet dus ook een derde maatregel bij komen, budgetsteun. Die kunnen we alleen krijgen door een lening. Met deze lening kan de overheid op een nauwkeurig afgemeten manier de economische activiteiten blijven stimuleren en zo voorkomen dat de economie en werkgelegenheid te ver in elkaar krimpt', sprak de president.

Opties
- Verhogen van de inkomsten van de overheid op korte termijn. Hier is voor de hand liggend dat de overheid:
(1) Bepaalde belastingen opnieuw in te voeren en of bestaande belastingen te verhogen uitgaande van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.
(2) Zogenaamde niet-belasting ontvangsten van de overheid verhoogd.

- Verlagen van de uitgaven van de overheid op korte termijn. Dit is misschien wel het moeilijkste, zei de president. Hierbij is belangrijk te kijken naar hoe groot bepaalde uitgaven zijn en dus hoeveel er bespaard kan worden.
(1) De uitgaven aan de ministeries van Sociale Zaken, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Volksgezondheid zijn samen 60% van de totale begroting. Dit zijn vaste lasten van de overheid waarop moeilijk bezuinigd kan worden.
(2) De subsidie voor nutsvoorzieningen is een van de grootste uitgavenposten van de overheid: het totaal van deze subsidies was bijna 20 procent van de totale overheidsuitgaven minimaal Srd 1 miljard in 2014. Opeenvolgende regeringen wilden dit afbouwen en hebben dit geprobeerd, maar om politieke redenen is dit nooit succesvol geweest. Er kan volgens de president hier veel bespaard worden, vooral ook door de subsidie aan personen die daar eigenlijk niet voor in aanmerking komen te stoppen. Over de concrete uitwerking hiervan is de regering nog steeds in overleg en waarschijnlijk zal dit wederom met het IMF besproken moeten worden.
(3) Beperk onnodige uitgaven en verspilling.
(4) Zie erop toe dat de comptabiliteitswet nauwkeurig wordt nageleefd en de overheidsadministratie up-to-date is. 'Vooral het probleem van de zwevende bestelbonnen, dat we sinds de jaren '70 kennen moet onmiddellijk gestopt worden', zei de president.

Oud-directeur FBI: 'Het risico voor een aanslag op Curaçaose luchthaven Hato is niet groot'

CAP houdt 'Aviation Security Conference' over veiligheid van luchtvaart'


Het risico voor een aanslag op luchthaven Hato is niet groot, aldus John Pistole (zie foto - Bron: Department of Homeland Security, VS), oud-directeur van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. Pistole was een van de sprekers tijdens de door Curaçao Airport Partners (CAP) georganiseerde Aviation Security Conference (AVSEC) over veiligheid in de luchtvaart, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 1 juni 2016.

Pistole benadrukte, dat waakzaamheid geboden blijft. 'Terroristen zoeken altijd naar een ongewoon doelwit. Met wekelijks vluchten met Boeing 747’s vanuit Amsterdam, van Air Berlin, van Blue Jet en meer verkeer moet Curaçao zeker alert blijven.'

Helaas is geen enkel land ter wereld vrij van het risico van een terroristische aanslag, volgens Pistole. Luchtvaart is vanwege de media-aandacht een aantrekkelijk doelwit voor een terroristische aanslag. Daarom is het van groot belang dat luchthavens wereldwijd samenwerken en informatie delen.

'Luchthavens kunnen van elkaar en van elkaars fouten leren en zo ‘best practices’ creëren. Landen en organisaties moeten informatie met elkaar uitwisselen.' Ted Martin, senior aviation security inspector uit Trinidad & Tobago sprak over ‘Insider Threat.’ Martin is op Trinidad onder andere verantwoordelijk voor het electronic database management. Insider threat gaat over het risico dat terroristen door ‘mensen van binnen’ worden geholpen, zoals werknemers, aannemers of uitzendkrachten.

Het was de derde keer dat CAP de AVSEC-conferentie organiseert. De conferentie en de aansluitende workshop zijn gericht op werknemers op het gebied van veiligheid en inspectie in de luchtvaart zoals supervisors, coördinatoren en inspecteurs. Deelnemers zijn nu nog afkomstig uit de verschillende landen van het Koninkrijk, maar CAP streeft naar uitbreiding van informatie-uitwisseling in de Caribische regio.

Curaçao, Aruba en St. Maarten willen Gemeenschappelijk Hof voor Geschillenbeslechting

Staatsrechtsgeleerde Van Rijn prefereert een rol van de Hoge Raad


In de concept-Rijkswet Geschillenregeling die door de drie Caribische landen is ingediend wordt gesproken over een Gemeenschappelijk Hof voor Geschillenbeslechting. Dat zou bestaan uit drie leden en drie plaatsvervangende leden, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 1 juni 2016.

De Hoge Raad benoemt de voorzitter en diens plaatsvervanger. Het tweede lid komt ‘uit het midden van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State van het Koninkrijk’. Het derde lid wordt benoemd door het Hof. Alle leden worden bij koninklijk besluit door de minister van Koninkrijksrelaties voor een periode van tien jaar benoemd. De uitspraken van het Hof zijn bindend, een belangrijk verschil met het voorstel van minister Plasterk, die de Raad van State een zwaarwegend advies wil laten uitbrengen.

In een position paper op verzoek van de Staten van Curaçao schrijft staatsrechtgeleerde Arjen van Rijn dat dit voorstel bij voorbaat een beperking kent, omdat de RvS zelf bij het geschil betrokken kan zijn. 'De vrijheid om ook in die gevallen geschilbeslechting toe te passen moet blijven bestaan.'

Van Rijn voelt het meest voor een rol van de Hoge Raad, maar wijst ook een apart hof niet af. Hij kiest in de conclusie van zijn position paper voor het voorstel van Curaçao met enkele kleine aanpassingen, waaronder het stellen van termijn voor het aanhangig maken van geschillen.

De geschillen die door het nieuwe Hof moeten worden beoordeeld gaan over de verenigbaarheid van rijkswetsvoorstellen en besluiten van de ministerraden met het Statuut, de reglementen voor de gouverneur en met andere Rijkswetten. Van Rijn tekent daarbij aan dat voorgenomen rijkswetsvoorstellen wel eerst in het parlement behandeld moeten worden voor ze eventueel aan de geschillenregeling onderworpen worden. Anders zou de bevoegdheid van de Staten-Generaal worden doorkruist.

De hoogleraar gaat uitgebreid in op de onderwerpen die kunnen worden voorgelegd aan het Geschillenhof. Hij voelt het meeste voor het Curaçaose voorstel, dat er pas een geschil is als regering of parlement van een van de Caribische landen dit aanhangig maakt. In het voorstel van Plasterk is een bezwaar van de Gevolmachtigde minister hiervoor al een reden.

Nederland wordt overspoeld met Zuid-Amerikaanse cocaïne

Politie signaleert stijgende betrokkenheid motorclubs bij handel in cocaïne 

Tassen met cocaïne tussen lading hout uit Brazilië, oktober 2015 (zie video)

Nederland wordt overspoeld met cocaïne. In de afgelopen tien maanden ontdekten politie, Justitie en douane al meer dan 30.000 kilo coke. Niet eerder in de Nederlandse misdaadhistorie wisten rechercheteams in zo korte tijd zo veel harddrugs vanuit Zuid-Amerika te onderscheppen, aldus de Telegraaf vandaag, woensdag 1 juni 2016.

De Nationale Politie maakt zich hier grote zorgen over en spreekt van een mogelijk ’veranderd businessmodel’ bij drugskartels uit Colombia, Peru en Bolivia.

Chef van de landelijke recherche Wilbert Paulissen: 'De partijen zijn vaker enorm groot. De vraag is kennelijk toch zeer fors en hoge risico’s op onderschepping worden geaccepteerd.'

De overvloed van cocaïne veroorzaakt veel negatieve bijverschijnselen, zoals liquidaties en het omkopen van opsporingsambtenaren. Ook signaleert de politie meer betrokkenheid van motorbendes bij cokehandel. Sommige clubs leveren een compleet pakket, van de aanschaf in Colombia en de smokkel naar Nederland tot het verder distribueren door Europa.

Maurice Luxembourg van het programma Drugs van de Landelijke Eenheid: 'De eerste leden van Nederlandse chapters van motorclubs in Zuid-Amerika zijn al gesignaleerd.'

C-47 voorzitter Berenstein: 'Het einde van de IMF-eisen is nog niet in zicht, dit is slechts het begin'

'Vakbondsleiders in diverse landen hebben negatieve ervaringen me het IMF'

Protestmanifestatie donderdag 2 juni gaat gewoon door


C-47-voorzitter Robby Berenstein zegt, dat er nog meer eisen gekoppeld zijn aan de financiering van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) dan wat er tot nu toe bekend geworden is. Hij legt uit dat de toegezegde 478 miljoen Amerikaanse dollar in achttien porties zal worden overgemaakt en dat de regering voor elke overmaking aan een aantal voorwaarden zal moeten voldoen, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 1 juni 2016. 'Het einde van de IMF-eisen is nog niet in zicht. Dit is slechts het begin.'

Berenstein zegt op Starnieuws in een reactie op de toespraak van president Desi Bouterse gisteren bij de presentatie van het herstelplan in De Nationale Assemblee, dat juist de regering het pad van dialoog heeft verlaten. 'Terwijl de vakbeweging en het bedrijfsleven in gesprek waren met de regering, is eenzijdig de stroomverhoging doorgevoerd. Er was juist overeengekomen dat er geen nieuwe verhogingen zouden komen na oktober vorig jaar. Er is ook nooit gezegd door de regering dat er gesproken werd met het IMF. Dit is door de keel van ons gedrukt. Dialoog is geen kreet, maar een levenshouding. Dat is niet gebleken bij de regering.'

De vakbondsleider laat verder via Starnieuws weten, dat het Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) samenwerkt met het IMF. Berenstein wijst er op, dat beide organen zijn van de Verenigde Naties, maar met totaal andere karakters. 'Bij het ILO zijn de overheid, de werkgevers en werknemersorganisaties gelijkwaardige partners. Er worden besluiten op basis van consensus genomen. Het IMF is een financiële instelling die zijn geld terug wil hebben, zonder zich druk te maken om de sociale consequenties. Vakbondsleiders uit verschillende landen hebben negatieve ervaringen met het IMF.'


C-47 belegde maandag een persconferentie om aan te geven dat de acties niet worden beëindigd. Donderdag wordt weer om tien uur 's morgens verzameld op het Kerkplein in Paramaribo en daar vandaan zal weer gelopen worden naar het gebouw van De Nationale Assemblee waar een petitie zal worden aangeboden.

Doordat NDP-voorzitter Desi Bouterse zaterdag tijdens een NDP-bijeenkomst inpartijcentrum Ocer, duidelijk heeft toegegeven, dat de verhoging van de stroomtarieven een voorwaarde van het IMF is, is de verwarring compleet bij Berenstein. Eerder is dit namelijk steevast ontkend door de regering. 'Maar, als zou blijken dat het een IMF-eis is, zou het ons niet verbazen. Het is bekend dat IMF dergelijke keiharde eisen stelt.' C-47 ziet dan ook geen enkele reden om te moeten afzien van het massaprotest.

De eisen die eerder golden, blijven van kracht. Berenstein blijft de receptuur van het IMF afwijzen en houdt vast aan de eis dat de verhoging van de stroomtarieven moet worden teruggedraaid. Dit maal zullen de demonstranten naar De Nationale Assemblee gaan om de volksvertegenwoordigers te dwingen de regering tot de orde te roepen. Berenstein constateert dat de regering nog steeds geen concrete stappen heeft gezet om de problemen van het volk te verlichten. 

Volgens C-47-ondervoorzitter Robby Naarendorp gaan Assembleeleden te licht over de situatie in het land en de effecten op de burgerij. Naarendorp waarschuwt dat de samenleving pas eind juni met de verhoogde stroomtarieven geconfronteerd zal worden. Het sneeuwbaleffect daarvan moet ook nog zijn doorslag krijgen.

'Ik hoor een volksvertegenwoordiger zeggen dat wij een beetje moeten pinaren. Wij hebben de volksvertegenwoordigers niet daar gezet om mensen te laten pinaren', reageert Naarendorp op uitspraken van NDP-parlementariër Ronald Hooghart, tevens voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties, CLO, en in die hoedanigheid de afgelopen maanden constant negatieve kritieken heeft geuit over vakbondscollega's.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Starnieuws)

Ouders leerlingen Stoelmanseiland barricaderen vliegveld

Actie ouders uit onvrede over uitblijven onderwijs voor hun kinderen door staking leerkrachten

De airstrip te Stoelmanseiland (Bron foto: Niels de Koe)

Leerkrachten in actie vanwege ontbreken van elektriciteit


Om hun ernstige ongenoegen te uiten over het uitblijven van onderwijs voor hun kinderen hebben de ouders op Stoelmanseiland maandag de landingsbaan van het vliegveld gebarricadeerd. Zij hebben lege olievaten op de baan gelegd, waardoor het moeilijk werd voor vliegtuigen om te landen, zo bericht het Dagblad Suriname haar editie van dinsdag 31 mei 2016.

Indien Paramaribo geen noemenswaardige reactie geeft, zal de actie worden voortgezet. De ouders zeggen massaal op te komen voor hun kinderen, die dreigen een schooljaar te verliezen vanwege de staking van het schoolpersoneel op het VOJ Stoelmanseiland. De leerkrachten hebben op dit moment allen de schoolonderzoeken onder streng protest voortgang laten vinden.

Zij voeren actie vanwege het uitblijven van elektriciteit op het eiland. Sinds de onderwijsgevenden na de Paasvakantie terug zijn in het dorp is de stroom twee dagen later tot vandaag de dag uitgevallen. Hierdoor kunnen zij zich in de avond niet goed voorbereiden op de lessen van de volgende dag.

Ressortraadslid van het gebied, Lilian Deel zegt, dat de overheid snel wat moet doen om de dieselgenerator weer aan het praten te kijken. Deel en de lokale schooldirecteur zeggen dat de voedselproducten van de leerkrachten bederven zonder goede koeling. Leerkrachten nemen normaliter genoeg producten mee voor vier weken en die moeten in de koelkast. Deel zegt verder, dat het uitblijven van brandstof het werk inderdaad moeilijk maakt. Zij heeft tevergeefs geprobeerd contact te maken met de districtscommissaris van het gebied. 'Daarom heb ik maar contact gemaakt met Assembleelid Rudolhp Zeeman (BEP). Vervolgens heeft Zeeman geprobeerd de overheid in Paramaribo te contacten, echter zonder resultaat.'

Oppositie ontevreden over polariserende wijze van presentatie Bouterse van het herstelplan

Rusland (NPS): 'De hoogste leiding zou tijd moeten maken om naar de mensen te luisteren'

Somohardjo (PL): 'Als de president het niet meer aankan, dan willen wij overnemen'


De oppositie in De Nationale Assemblee is niet blij met de presentatie die president Desi Bouterse gisteren heeft gehouden over het Stabilisatie- en herstelplan 2016-2018. Zijn toon heeft voor meer irritatie gezorgd bij de oppositie dan voor verheldering zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 1 juni 2016.

Oppositieleden verweten het staatshoofd dat hij polariserend is geweest in zijn uiteenzetting.

De fractieleider van de NPS, Gregory Rusland, zei dat de president zich ervan bewust moet zijn dat hij de leiding heeft over het land. 'Als wij merken dat delen van de samenleving problemen ondervinden en vragen om gehoord te worden dan vinden wij dat de hoogste leiding tijd zou moeten maken om naar de mensen te luisteren.'

Rusland wilde weten in hoeverre de bijdrage van het parlement nog op prijs gesteld wordt, daar het programma reeds is aangeboden aan het IMF. De politicus zei verder, dat op basis van dit plan het IMF toezeggingen heeft gedaan en een lening aan Suriname heeft verstrekt en constateert dat de contouren van het plan door het IMF zijn afgehandeld, buiten delen van het parlement.

'Ik dacht de president fini fini zou uitleggen sang psa nanga a moni', zei de fractieleider van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo, doelend op de miljoenen die de eerste regering onder leiding van Bouterse ter beschikking had. Hij voorspelt, dat de koers alleen maar zal dalen door hard werken en niet door te kiezen voor het IMF. 'Als de president het niet meer aankan, willen wij overnemen. Niet door chaos te creëren maar met democratische principes.'

De waarnemend fractieleider van de ABOP, Marinus Bee, ziet de noodzaak om het land over te leveren aan IMF nog niet in. De politicus tekende protest aan tegen het feit, dat het Stabilisatie- en herstelplan eerst aan het IMF is aangeboden en pas daarna aan het parlement.

Nog steeds scalians actief op Marowijnerivier

Frans-Guyanese organisatie Hurleurs de Guyane bericht weer over goudpontons op rivier

Surinaamse overheid neemt afwachtende houding aan en treedt niet op


Op de Marowijnerivier ter hoogte van het dorp Maripasoula, gelegen in Frans-Guyana, zijn nog steeds scalians actief. Dit laat het Franse burgercollectief Hurleurs de Guyane, dat strijd tegen illegale goudwinning in Frans- Guyana, dinsdag 31 mei 2016, weten (zie hieronder). De Surinaamse Krant berichtte dinsdag 16 februari 2015 ook al over de aanwezigheid van zo'n twintig goudpontons op de 'Maroni'.

De redactie van De Surinaamse Krant heeft destijds, in februari, tevergeefs getracht een reactie te verkrijgen van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij is uiteraard naar aanleiding van de heden ontvangen informatie uit Frans-Guyana wederom voor een reactie benaderd.

Maar, het heeft er alle schijn van dat de scalians geen prioriteit zijn voor de bewindsman, dat in tegenstelling tot de Franse autoriteiten. En, dat weten de scalianeigenaren, immers zodra zij ook maar een gendarme zien, dan vertrekken ze snel naar de Surinaamse zijde van de rivier, wetende dat Suriname toch een gedoogbeleid voert en niet zo snel in actie komt.

Hurleurs de Guyane dringt aan op overleg tussen Frankrijk en Suriname over de aanpak van de goudpontons op de Marowijnerivier. Voorzover bekend heeft een dergelijk specifiek overleg nog niet plaatsgevonden...

(Red. De Surinaamse Krant)

Bouterse bij presentatie herstelplan: 'Ondanks tegenslagen en oppositie blijft regering weg van consensus en dialoog volgen'

President wijst op hypocrisie bij oppositie: 'In 2009 ontving Nieuw Front-regering 125 miljoen IMF-geld'


Een belangrijk deel van de toespraak van president Desi Bouterse gisteren in De Nationale Assemblee bij de presentatie van het herstelplan, besteedde hij aan politieke acties die ondernomen worden tegen de regering. Ondanks tegenslagen en teleurstelling zal de regering, de weg van overleg en consensus blijven volgen, benadrukte de president. Hij betoogde dat de prijs van economische en politieke chaos altijd te hoog is en 'het arme volk' altijd de hoogste prijs daarvoor betaalt. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 1 juni 2016.

Plannen en maatregelen die op overleg en consensus steunen, kunnen efficiënter worden uitgevoerd en een grotere impact hebben, zei Bouterse. De regering heeft gisteren het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 aangeboden aan De Nationale Assemblee.De president haalde aan dat Suriname na de onafhankelijkheid lid is geworden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en dat sindsdien contributie wordt betaald aan het IMF. De huidige parlementaire oppositiepartijen hebben in de afgelopen veertig jaren nooit geprotesteerd tegen het lidmaatschap en de contributiebetalingen.

'Het IMF is opgericht en bestaat alleen voor het geven van het soort van leningen dat we nu vragen. Hoe kunnen we veertig jaar lang lid zijn van een deelorganisatie van de Verenigde Naties, nooit een woord van protest te hebben laten horen over de contributie die we betalen, maar dan alleen om de regering in een kwaad daglicht te plaatsen zeggen dat het een racistische en half criminele organisatie is', sprak zei Bouterse.

De president voerde aan, dat de Nieuw Front-regering ook niet geprotesteerd heeft toen ze van het IMF ongeveer 125 miljoen Amerikaanse dollar heeft kregen in zogenoemde Special Drawing Rights. Dit is te lezen in het door het IMF geproduceerde rapport over Suriname van de Artikel IV consultatie van 2009, aldus Bouterse.

'Dit is onprofessioneel en politiek gedoe dat een serieuze technische discussie over het regeringsbeleid onmogelijk wil maken', stelde de president.

Hij benadrukte dat wat men moet doen, is naar de feiten kijken en de leningsvoorwaarden van het IMF technisch en kritisch beoordelen. Een deel van de IMF-voorwaarden heeft juist als doel corruptie en verspilling snel en drastisch te stoppen middels wetgeving en scherpe controle op de middelen.

'Is politiek conflict de enige weg die nog mogelijk is en hoe lang gaat het duren?', vroeg Bouterse zich hardop af. Hij zei dat politieke leiders grote verantwoordelijkheid hebben. Het is volgens hem gemakkelijk een open conflict te beginnen, maar veel moeilijker is de escalatie daarvan of lopende conflicten te stoppen. 'De huidige situatie in verschillende landen geeft ons een beeld van hoe de uitkomsten van overleg en consensus kunnen verschillen van die van conflict en confrontatie. Het meest destructief zijn de langlopende conflicten die de economische, de sociale en politieke structuur van een land duurzaam kunnen vernietigen.'

Bouterse liet verder weten, dat de regering op het pad van dialoog blijft. Maar, er zijn volgens hem krachten die chaos en confrontatie willen. Mensen roepen op tot een machtswisseling. Dat is geen probleem, maar dat moet gebeuren in 2020, aldus Bouterse.