donderdag 2 juni 2016

'Vernieuwers' binnen politie moeten bondsvoorzitter Ramjiawan publiekelijk verontschuldigingen aanbieden

Zogenoemde vernieuwers hebben Ramjiawan beledigd en beschuldigd van corruptie


De Kantonrechter heeft vandaag, donderdag 2 juni 2016, uitspraak gedaan in het Kort Geding dat de bondsvoorzitter van het Korps Politie Suriname, Robby Ramjiawan, had aangespannen tegen de drie leden van de zogenoemde Vernieuwingsbeweging Politiebond, zo bericht het Dagblad Suriname. 

De leden hadden tijdens een persconferentie de voorzitter zwaar beledigd en hem ervan beschuldigd dat hij gelden van de leden ten eigen baten had aangewend en hij werd daarbij betiteld als de grootste schurk die de bond ooit heeft gekend.

De rechter heeft vandaag in voordeel van Ramdjiawan beslist. De leden moeten via de lokale dagbladen hun verontschuldigen aanbieden. Een van de 'vernieuwers', Raoul Hellings, zegt in een reactie, dat hij en zijn mede-vernieuwers gehoor zullen geven aan het vonnis.

Commissariaat Para en ministerie van OW maken trenzen schoon

Zo'n 20 kilometer trenzen aan weerszijde wegen worden in 6 weken tijd opgeschoond


De loostrenzen langs de Indira Gandhi- en de Kennedyweg worden vanaf de Pallisadeweg tot de Hoykreek opgehaald. Het Ministerie van Openbare Werken (OW) en het commissariaat van Para zullen maatregelen treffen waar inritten niet goed zijn geplaatst en de waterdoorstroming stremmen,zo bericht het commissariaat vandaag, donderdag 2 juni 2016.

Volgens districtscommissaris Armand Jurel moet er een vlotte doorstroming zijn om te voorkomen dat het water over de weg stroomt en het verkeer daar last van ondervindt.

Ongeveer 20 kilometer trenzen aan weerszijde van de wegen worden binnen zes weken opgeschoond. Het baggermateriaal wordt in de berm geplaatst om te drogen en daarna afgevoerd met 10-ton trucks, zegt Aniel Ramoutar, namens de aannemer aan wie dit werk gegund is.

Volgens Ramoutar is het niet verstandig om het materiaal meteen af te voeren, omdat het wegdek vies kan raken met modder en ander afval dat uit de laadbakken kan stromen. De aannemer belooft geen de plantjes langs de weg niet te vernietigen en vraagt de medewerking van weggebruikers om begrip te tonen voor het ongemak dat zal ontstaan op plaatsen waar gewerkt wordt.

Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland gaan intensiever samenwerken met VS bij bestrijding georganiseerde criminaliteit

Samenwerking met VS bestaat al jaren, maar is nooit formeel vastgelegd

De vier Justitie-ministers van de landen van het Koninkrijk plus die van de VS tijdens de ondertekening. Vlnr. Loretta Lynch (VS), Ard van der Steur (Nederland), Arthur Dowers (Aruba), Nelson Navarro (Curaçao) en Edson Kirindongo (St. Maarten)

Minister Navarro: 'We kunnen nu samen een vuist ballen tegen de georganiseerde criminaliteit'


Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland gaan intensiever samenwerken met de Verenigde Staten bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. De vier Justitie-ministers van het Koninkrijk en hun Amerikaanse collega Loretta Lynch legden dat vanmiddag, donderdag 2 juni 2016, formeel vast in een Memorandum of Understanding, aldus de Amigoe. 

'De effectiviteit van de politie, het Openbaar Ministerie en gerechtelijke instanties in het Caribische deel van het Koninkrijk worden geïntensiveerd door de bestaande samenwerking uit te breiden. De versterking van rechtshandhaving en het rechtssysteem zal structureel bijdragen aan de strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde en zware criminaliteit en terrorisme', zei de Nederlandse minister van Justitie Ard van der Steur bij de ondertekening. 'Ik ben blij met de nauwe samenwerking van alle partijen op dit gebied.'

Zowel Lynch als Van der Steur gaf geen nadere toelichting, maar de ministers van Curaçao, Aruba en St. Maarten wel. Ze zeiden desgevraagd dat er al jaren sprake is van goede samenwerking met de VS, maar dat die samenwerking eigenlijk nooit formeel werd vastgelegd.

'Het was deels afhankelijk van de goede relatie die betrokkenen persoonlijk hadden met de autoriteiten in de VS', zei Justitie-minister Edson Kirindongo van St. Maarten.

'We kunnen nu samen een vuist ballen tegen de georganiseerde criminaliteit', onderstreepte de Curaçaose minister Nelson Navarro het belang van de samenwerking.

Naast de formele vastlegging is er ook sprake van een intensivering, maar daar moet nog nadere invulling aan worden gegeven. Het zal volgens Navarro onder meer gaan om de uitwisseling van gegevens, maar om bijvoorbeeld deskundige ondersteuning.

Volgens de Arubaanse minister Arthur Dowers hebben de afspraken verder als gevolg dat de Caribische landen veel meer gebruik kunnen maken van trainingsprogramma’s en cursussen voor bijvoorbeeld de politie of gevangenispersoneel, de recherche, immigratie en de douane. 'De Verenigde Staten organiseren die voor landen van de CARICOM, maar wij kwamen daar nooit voor in aanmerking, omdat we beschouwd werden als deel van het Nederlands Koninkrijk', zei hij.

 Alle drie de ministers prezen overigens de mate waarin ze betrokken werden bij de totstandkoming van het akkoord, zodat er ook daadwerkelijk rekening is gehouden met de belangen van het Caribisch gebied.

'Bonam'-moordzaak op Curaçao door Hof van Justitie verdaagd tot 27 oktober

Verdachte Hogesteger heeft steeds ontkend zijn echtgenote Cristina Barry te hebben vermoord


De moordzaak tegen Arthur Hogesteger, veroordeeld tot 24 jaar cel voor de (uitlokking van) moord op zijn vrouw Cristina Barry, is vandaag, donderdag 2 juni 2016, door het Hof van Justitie aangehouden. Hij stond vanochtend terecht, nadat hij in beroep was gegaan tegen het vonnis, zo bericht de Amigoe 's middags.

Er zijn twee data geprikt, 1 september voor een pro forma-behandeling om de stand van zaken te bespreken, en 27 oktober voor de inhoudelijke behandeling. Beide openbare zittingen beginnen om half tien in de ochtend.

De zaak trekt altijd veel publiek en dat was ook vandaag het geval. De zaak van vandaag was een regiezitting. De verdediging kreeg de kans om verzoeken in te dienen voor meer onderzoek, zoals het horen van getuigen. Dat heeft de verdediging ook gedaan.

Hogesteger heeft altijd ontkend iets te maken te hebben gehad met de moord op zijn vrouw en de verdediging stelt dat het Openbaar Ministerie een tunnelvisie heeft gehad bij het onderzoeken van deze zaak. Hogesteger vermoedt dat zijn ex-vriendin Micaella R. en haar vriend of althans vader van haar dochter, Giovanny N., Barry hebben vermoord na een mislukte poging om hem op te lichten.

Het OM is overtuigd dat Hogesteger schuldig is, rekeninghoudend met de DNA-sporen die op de plaats delict, oftewel de tuin van het stel in Bonam, zijn gevonden. De aanvullende onderzoeken zullen meer duidelijkheid moeten verschaffen met betrekking tot de stelling van de verdediging. Of dat gaat lukken, wordt later duidelijk.

Geen steun Eerste en Tweede Kamer voor voorstel Gemeenschappelijk Hof Geschillenbeslechting

Caribische Statendelegaties krijgen tijdens Ipko handen niet op elkaar voor voorstel


In Den Haag werd vandaag, donderdag 2 juni 2016, niet het resultaat bereikt waar de Caribische Statendelegaties op gehoopt hadden, maar een definitieve regeling voor geschillen binnen het Koninkrijk lijkt wel een stapje dichterbij. De vergadering was het laatste officiële overleg van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) met uitzondering van de vaststelling van definitieve afspraken, die morgen plaatsvindt, zo bericht de Amigoe. 

De Statendelegaties van Curaçao, Aruba en St. Maarten beseften van tevoren dat ze geen definitieve steun zouden krijgen van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer voor hun voorstel. Het betreft de oprichting van een Gemeenschappelijk Hof voor Geschillenbeslechting dat een bindend oordeel geeft over strikt juridische geschillen. Maar. de Caribische delegaties hoopten wel dat de Nederlandse delegatie zou erkennen dat het Caribische voorstel voldoet aan de uitgangspunten van het vorige Ipko. Dit is volgens hen niet het geval met de voorstellen van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarin de Raad van State een advies uitbrengt bij geschillen, maar de Rijksministerraad vrijwel altijd het laatste woord heeft.

'We kunnen op zijn minst naar beide voorstellen kijken en vaststellen of ze aan de uitgangspunten voldoen', zei de Curaçaose Statenvoorzitter Mike Franco (Pais).


De Nederlandse delegatie gaf bij monde van GroenLinks-Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort aan dat de uitgangspunten niet gewijzigd zijn, maar afzonderlijke partijen vroegen toch voorzichtig naar alternatieven. De Eerste Kamerleden Sophie van Bijsterveldt (CDA) en Frank van Kappen (VVD) wilden bijvoorbeeld weten of de Caribische landen wel genoegen zouden nemen met een regeling voor strikt juridische geschillen.


Klikt u hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

DENK-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk krijgen aanwijzing van Tweede Kamer

Kamerleden op vingers getikt vanwege ongebruikelijk persmomentje met Sylvana Simons in Kamer


Collega Kamerleden onaangenaam verrast: 'Daar heb je Hare Majesteit. ze ís toch geen Kamerlid?'


De DENK-Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk krijgen een aanwijzing van de Tweede Kamer. Ze worden op de vingers getikt vanwege het dinsdag ingelaste persmomentje over Sylvana Simons’ aangifte tegen discriminatie. Simons is geen Kamerlid. De Tweede Kamer vindt dat het dan ook niet de bedoeling dat ze het parlementsgebouw gebruikt als podium voor wat haar op het hart ligt, zoals ook de rest van Nederland die eer niet toekomt, zo bericht de Telegraaf vandaag, donderdag 2 juni 2016.

De griffier van de Tweede Kamer heeft binnenkort een gesprek met Kuzu en Öztürk, om hen op het hart te drukken dat volgende persbijeenkomsten van Sylvana in hun eigen kamers moeten plaatsvinden of buiten het parlementsgebouw.


Persmomenten van aspirant-politici worden vaak in perscentrum Nieuwspoort georganiseerd, dat officieel geen deel uitmaakt van de Kamer.

Demonstraties vinden doorgaans op het Plein plaats, voor de deur van de volksvertegenwoordiging.

Het ingrijpen van de griffier volgt op klachten van andere partijen, die vinden dat de gastvrijheid van de Kamer door gast Simons misbruikt is. Medewerkers en Kamerleden staken de afgelopen dagen hun verbazing niet onder stoelen of banken, toen ze zagen dat er midden in de wandelgangen van het parlement ineens een persoploopje werd georganiseerd door de partij van Simons, DENK. Uitspraken als 'Daar heb je Hare Majesteit' en 'Ze ís toch nog helemaal geen Kamerlid?', vielen te horen, terwijl Simons aankondigde aangifte te doen wegens 'racistische en seksistische uitlatingen' die op social media, e-mails en in krantenartikelen (!) zouden zijn gedaan.

De daders moeten volgens Simons 'op gepaste manier aangepakt worden'. Hoe Kuzu en Öztürk op de reprimande reageren is onduidelijk. DENK praat niet met De Telegraaf, omdat deze krant eerder kritisch gepubliceerd heeft over de twee Turks-Nederlandse Kamerleden, toen ze met veel rumoer de PvdA-fractie verlieten.

Vakbeweging krijgt minder mensen op de been voor tweede protestmanifestatie

Assemblee- voorzitter Geerlings-Simons neemt petitie organisaties in ontvangst

Gebouw Assemblee zwaar beveiligd door politie en andere 'eenheden'


De tweede protestmanifestatie van de vakbeweging, van vandaag, donderdag 2 juni 2016, heeft minder mensen op de been gebracht dan die van vrijdag 13 mei (zie foto's - Bron: We Zijn Moe). De vakbeweging keert zich nog steeds tegen de verhoging van de stroomtarieven en tegen de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Na de manifestatie en toespraken op het Kerkplein in Paramaribo togen de paar honderd demonstranten naar De Nationale Assemblee om een petitie aan te bieden aan voorzitter Jennifer Geerlings Simons.


Het duurde even voordat zij naar buiten kwam om de petitie in ontvangst te nemen. Aanvankelijk werd gevraagd om tien personen naar binnen te sturen. De petitie zou binnen in ontvangst worden genomen. De demonstranten eisten echter, dat de Assembleevoorzitter naar buiten zou komen om de eisen aan te horen.

Na enige tijd kwam Geerlings-Simons geflankeerd door Assembleeleden bij de poort om de petitie te accepteren. Het gebouw van De Nationale Assemblee was door de politie en andere eenheden zwaar beveiligd. Dit zorgde voor kritiek van Assembleeleden die vonden dat het om een vreedzame actie ging en de zware beveiliging dus nergens voor nodig was.

De Assembleevoorzitter zei, nadat ze de petitie in ontvangst had genomen, te begrijpen dat mensen het moeilijk hebben. Er zal hard worden gewerkt om het land zo snel mogelijk uit het dal te halen, sprak ze. Alle eisen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zullen worden onderzocht. Het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 wordt bestudeerd door een commissie die is ingesteld door coalitie- en oppositieleden. Volgens Geerlings-Simons komt geld dat beschikbaar komt door de overeenkomst met het IMF het volk ten goede.. Zij is ervan overtuigd dat het land eruit komt, omdat soortgelijke situaties zich eerder ook hebben voorgedaan.

Volgens Robby Naarendorp, ondervoorzitter van C-47, zijn mensen vandaag belemmerd om deel te nemen aan de protestmanifestatie.

Hof van Justitie wijst vordering Centraal Hoofdstembureau af


Terugroeping Chitan en Sapoen blijft gehandhaafd en CHS moet voorzien in vacatures Assemblee


Het Hof van Justitie heeft vandaag, donderdag 2 juni 2016, de vordering van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) afgewezen om het vonnis op te schorten inzake de terugroeping van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. Het Hof bevestigt hiermee, dat het vonnis van de Kantonrechter dat de twee Assembleeleden rechtsgeldig teruggeroepen zijn. Dit meldt Starnieuws.

Advocaat Irvin Kanhai had namens het CHS gevraagd om het vonnis op te schorten totdat in bodemprocedure is beslist. Hij gaf aan dat het vonnis van de Kantonrechter niet uitvoerbaar is. Aan het CHS werd opgedragen om te voorzien in de vacatures die ontstaan zijn door het terugroepen van Sapoen en Chitan. Het CHS heeft het proces-verbaal betekend aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De raadkamer van het Hof heeft maandag alle partijen gehoord. Behalve d advcaten Kanhai en Gerold Sewcharan mochten ook de direct betrokkenen het woord voeren. De Pertjajah Luhur, NPS, VHP en de kandidaten Barkat Mohabali (VHP) en Prim Sardjoe (NPS) deden ook hun zegje.

Het Hof van Justitie heeft vandaag de voorziening die Kanhai namens het CHS heeft gevraagd dus afgewezen.

'President Bouterse wil actievoerders intimideren met president onwaardige uitspraken'

Binda (AKMOS): 'Het is intimidatie als we horen dat rubberkogels en traangas worden geïmporteerd'


Dat president Desi Bouterse in de afgelopen periode een aantal uitspraken heeft gedaan die niet bij de functie van president horen, geeft aan dat het staatshoofd de actievoerders, die vanochtend, donderdag 2 juni 2016, door de vakbeweging bij de nationale protestmanifestatie worden begeleid, wil intimideren. Tot deze conclusie komt Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Bedrijven in Suriname (AKMOS). 

'Op een politieke manier probeert men alle soorten berichtgevingen de samenleving in te sturen om de mensen te intimideren. Het zijn intimidatie uitdrukkingen wanneer wij horen dat er rubberen kogels en traangas worden geïmporteerd. Hij probeert constant de acties te frustreren. Het zijn bedoeld om mensen bang te maken', zegt Binda in het Dagblad Suriname.

De AKMOS-voorzitter benadrukt, dat de protesten van de vakbeweging nimmer een politieke achtergrond hebben, zoals het staatshoofd en delen van zijn regering willen doen geloven.

'De vakbeweging en het bedrijfsleven zijn niets anders dan een deel van het volk. Het zijn geen vreemdelingen en buitenlanders die op straat gaan. Het is de massa, de massa is het volk', aldus Binda.

De eis van de groep blijft ondanks de inspanningen overeind. Dat is op dit moment niet het naar huis sturen van de regering, maar het wegzetten van de receptuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Binda stelt. dat de vakbeweging steeds heeft aangetoond op een democratische en vreedzame wijze haar eisen te stellen. 'Als hij geen oor heeft voor deze eisen, dan zullen wij het voor zijn verantwoordelijkheid laten. Uiteindelijk zal het volk bepalen wat er verder zal gebeuren', aldus Binda.

Binda zegt verder, dat Bouterse en zijn minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, niet moeten denken dat zij God zijn, wanneer wederom via een ‘afvallig programma’ wordt aangegeven dat de overeenkomst met het IMF niet kan worden teruggedraaid. 'Dan wanen zij zich eigenaar en God van het land. Als de massa een eis stelt en je bent een goede democraat, een goede bestuurder van het land, dan zal je dan naar die massa moeten luisteren.'

Volgens hem weet de samenleving nog steeds niet wat de onderliggende deals zijn met het IMF, omdat dit pas op 6 juni wordt bekendgemaakt.

De AKMOS-voorzitter stelt, dat het niet de vakbeweging is die bepaalt of deze regering naar huis moet gaan. Dat is de taak van het volk, die de macht wel heeft. 'Het volk bestaat niet alleen uit mensen uit de vakbeweging, maar ook uit politieke aanhangers. Wij moeten de regering wel wijzen dat het niet zo door kan gaan, omdat mensen straks geen eten zullen hebben. De vakbeweging moet dan later niet verweten worden dat zij niets tegen deze chaos heeft gedaan.'

Jogi (VHP): 'Vergadering Assemblee 31 mei was een misleiding van het volk'

'Leiding parlement heeft bewust met regering samengewerkt om Assemblee te desavoueren'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi is nog steeds niet te spreken over het feit dat de leiding van De Nationale Assemblee (DNA) afgelopen dinsdag bewust met de regering heeft samengewerkt om de kracht van de volksvertegenwoordiging te desavoueren. 'De DNA-vergadering van dinsdag was een misleiding van de volkswil, omdat de leiding van het parlement bewust met de regering heeft samengewerkt om de volksvertegenwoordiging te desavoueren', aldus Jogi vandaag, 2 juni 2016, in het Dagblad Suriname.

De politicus benadrukt, dat dit alles mosterd na maaltijd is, vooral als hij naar de recente uitspraak van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën luistert, dat de overeenkomst met het IMF, Internationaal Monetair Fonds, niet meer teruggedraaid kan worden.

'Wanneer de minister van Financiën heel uitdrukkelijk stelt, dat de overeenkomst met het IMF niet meer teruggedraaid kan worden, ondersteunt de uitspraak van de minister datgene wat ik zeg. De regering heeft dit willens en wetens gedaan. Zij heeft lak aan het parlement.' 

Volgens de parlementariër is niet de ontwikkeling van het land voor de regering belangrijk, maar het geld. Ook wil de regering volgens hem geen interventie hebben van het parlement over wat de ontwikkelingsrichting zal zijn en hoe de middelen gebruikt zullen worden. Naar zijn inziens heeft de regering om deze reden het parlement buiten spel gezet. Hij vraagt zich af wat de rol van het parlement nu is, nu alle zaken van het IMF al zijn afgerond.

'In welke mate is het nu nog mogelijk om de zinvolle bijdrages, die er zijn mee te nemen in het plan dat reeds bestaat? Is er amendement mogelijk? Anders is het niet zinvol dat het parlement debatteert en zoveel geld uitgeeft, maar niets kan doen', aldus de parlementariër.

Hoeveel geld wordt in totaal geleend? Jogi heeft tijdens de vergadering in het parlement ook duidelijk gevraagd hoeveel geld de regering in totaal van plan is te gaan lenen. Volgens de politicus is het belangrijk te weten wat er precies met de gelden van het IMF zullen worden gedaan en wat de regering precies bedoelt met ‘betalingsbalanssteun’. 'Betekent betalingsbalanssteun, dat het geld ergens in een kluis gaat liggen van de Centrale Bank? Of betekent het, dat met dat geld projecten en zaken zullen worden uitgevoerd?'

Volgens de politicus heeft Hoefdraad eerder aangegeven dat de 478 miljoen Amerikaanse dollar van het IMF niet aangetekend moet worden als een lening.

'Wanneer de regering de voorgestelde maatregelen van het IMF uitvoert, zoals de energietarieven, betekent het dat zij geld zal overhouden. Wanneer Srd 4 miljoen op jaarbasis bij de EBS wordt gesubsidieerd, gaat die Srd 4 miljoen nu overblijven. Wat zal er met dit geld worden gedaan?'

Volgens de VHP’er krijgen we op basis van deze conclusie niet alleen geld van het IMF en andere internationale financiële instellingen, maar gaat zij miljoenen Srd’s nu besparen. Belangrijk daarom volgens hem is om te weten wat er met dit geld zal worden gedaan. Dit, om te voorkomen dat deze gelden verbrast of voor verkeerde prioriteiten worden gebruikt. 'Na zoveel offers van het volk moet het duidelijk zijn dat het volk hiervan beter zal worden', aldus Jogi.

Schoten gelost op woning procureur-generaal Roy Baidjnath Panday

'Wij hebben de beveiliging van hem meteen verhoogd'


Er zijn schoten gelost op de woning van procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, donderdag 2 juni 2016. De functionaris en gezin zijn ongedeerd gebleven. Er zijn wel maatregelen getroffen. De beveiliging rond de procureur-generaal en zijn omgeving is opgevoerd. 

'Wij hebben de beveiliging van hem meteen verhoogd', zegt een bezorgde minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie in een eerste reactie. De politie heeft uiteraard ook een onderzoek ingesteld.

Er is nog geen aanwijzing voor uit welke hoek de aanslag komt. Details kunnen ook nog niet worden vrijgegeven. 'Dit is meestal zo wanneer men met een zware zaak bezig is', aldus Van Dijk-Silos.

Roy Baidjnath Panday werd eerder dit jaar aangesteld door president Desiré Bouterse. Hij dient al jaren bij het Openbaar Ministerie en was eerder advocaat-generaal. Baidjnath Panday heeft zich door de jaren heen laten kennen als een no nonsense functionaris.

Grote ontevredenheid bij leiding Politiebond en Korps over niet dragen zwemvesten agenten gekapseisde boot

'Als er geen zwemvest is, moet jij niet in de boot stappen'

Minister Van Dijk-Silos: 'Als het waar is dat er geen vesten waren, is dat het toppunt van nalatigheid vanuit de leiding'


Voorzitter Robby Ramjiawan van de Surinaamse Politiebond adviseert zijn leden om desnoods een werkopdracht te weigeren, als zij zonder zwemvest in een boot vervoerd zullen worden. 'Als er geen zwemvest is, moet jij niet in de boot stappen', zegt hij reagerend op kritiek van leden die beweren dat het korps niet voor zwemvesten voor zijn personeel zorgt. De voorzitter weigert dit echter te geloven, aldus de Ware Tijd van vandaag, donderdag 2 juni 2016. 

Wat aan hem gerapporteerd is, is dat gehuurde boten over zwemvesten beschikken, maar dat de agenten ze niet graag gebruiken. Hij zegt na te zullen gaan wat in het geval van het bootongeluk maandagmiddag op de Marowijnerivier in het Lawagebied gebeurd is. De bondsvoorzitter waarschuwt dat de aard van het politiewerk gevaarlijk is en dat politieagenten hiermee rekening moeten houden.

Ook commandant Frank Amier van Regio Oost en ressortcommandant John Koorndijk van Albina zeggen dat er voldoende zwemvesten beschikbaar zijn. 'Ik heb die mannen de vesten van mijn afdeling gegeven, maar die dingen liggen maar daar.'

Nabestaanden van de 26-jarige agent Josua Moredjo, die maandag bij een bootongeluk op de Marowijnerivier ontkwam, zijn hiervan echter niet overtuigd. Zij zijn gisterochtend naar het hoofdkwartier van de politie gegaan om verhaal te halen. 'En dat hebben wij ook aan korpschef Agnes Daniel gevraagd, maar zij had op dat moment nog geen volledige rapportage en kon niet bevestigen of de agenten wel of geen vesten ter beschikking hadden.'

De familie betreurt overigens ook, dat ze na ruim anderhalve dag na het incident geen formele verklaring van de politie had, waardoor zij zelf naar de korpschef is gestapt. Ook minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie tast in het duister over de zaak. Zij wacht nog op rapportage van de korpschef.

'Ik hoor de tegenstrijdigheden ook. Als het waar is dat er geen vesten waren, is dat het toppunt van nalatigheid vanuit de leiding. Maar, als de korpsleden de vesten hebben laten liggen, is dat ook een kwalijke zaak. Je moet ook voor je eigen veiligheid zorgen. De zaak is in onderzoek', zegt Van Dijk-Silos.

VSB wil aanvullingen aanbrengen in Stabilisatie- en Herstelplan

'Wij hebben herhaaldelijk gevraagd om de mogelijkheid voorstellen te doen'

Het bedrijfsleven heeft bij de regering gepleit voor ruimte om aanvullingen te mogen plegen op het zogeheten 'Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018’. Dat gebeurde gisteren tijdens een officiële presentatie van de inhoud van het document door een regeringsdelegatie, onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 2 juni 2016. 

'Wij hebben herhaaldelijk gevraagd om de mogelijkheid voorstellen te doen. Er is ook nadrukkelijk gevraagd dat de zaken die wij zullen aandragen daadwerkelijk worden meegenomen', zeiden zowel Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) als zijn collega Wilgo Bilkerdijk van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa), na afloop van de presentatie. 

Volgens Renten is nadrukkelijk gevraagd aan de regering om daadwerkelijk voorstellen uit de particuliere sector mee te nemen, vanwege recente ervaringen waarbij het bedrijfsleven het gevoel kreeg dat het niet serieus werd genomen. Desgevraagd zei Ahin, dat het de regering menens is om rekening te houden met de adviezen van de sociaal maatschappelijke partners.

Een andere bedoeling van de presentatie was om het bedrijfsleven inzicht te geven in de investeringsmiddelen die straks vrijkomen van instellingen als de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Islamitische Ontwikkelingsbank en de Caribische Ontwikkelingsbank.

'Samen moeten wij nagaan hoe de particuliere sector kan profiteren van de gelden die vrijkomen, bijvoorbeeld door gezamenlijke investeringen.' Ook is het streven de effecten van de diverse plannen te onderzoeken, om verzachtende maatregelen te treffen.

OM Curaçao in Jaarverslag 2015: Toename strafzaken op Curaçao met 15.5%

Toename door intensieve samenwerking met politiekorps Curaçao 

84 Vuurwapens in 2015 geconfisqueerd


De instroom van (straf)zaken op Curaçao in het jaar 2015 is met 15.5 % toegenomen. Door een flinke investering in het VVC-proces (veel voorkomende criminaliteit), mede dankzij intensieve samenwerking met het politiekorps KPC, kon een boost worden gegeven aan de instroom van zaken, zo bericht het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao vandaag, donderdag 2 juni 2016. 

Daarnaast kon door het bewerkstelligen van een kwaliteitsinhaalslag, het aantal sepots fors worden verlaagd. Het sepot percentage is gedaald van 49 % naar 31%. Zowel bij technische, als beleidssepots is een daling gerealiseerd.

Door meer sturing te geven aan de wijze van HURA-afdoeningen (Hustisia Rapido, snelrecht), kon een stijging van dertig procent bij het aantal voorwaardelijke sepots worden bereikt. Tevens zijn er meer reclasseringsmaatregelen opgelegd als voorwaardelijke straf (van 21 in 2014 naar 39 in 2015).

Vuurwapens op Curaçao blijven een probleem. Er vinden veel overvallen plaats waarbij vuurwapens worden gebruikt en daarnaast ook veel schietpartijen, al dan niet met doden of gewonden. In totaal werden er in 2015 84 vuurwapens in beslag genomen en aangeboden aan de Technische Recherche voor nader onderzoek.

Onder deze vuurwapens bevonden zich ook automatische vuurwapens. De stijging van het gebruik van automatische vuurwapens op het eiland is zorgwekkend. Van de zijde van de politie en justitie zijn er in 2015 regelmatig acties gehouden, zowel controles als onderzoeken gericht op de inbeslagname van vuurwapens en munitie.

Meer informatie kunt u lezen in het jaarverslag 2015 van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao:

Marineschip zr.ms. Groningen vertrekt naar het Caribisch gebied

Groningen wordt ingezet bij bewaking grensgebied overzeese landgebieden en bestrijding drugssmokkelHet marineschip zr. ms. Groningen vaart eind deze week uit naar het Caribisch gebied. Daarmee is de inzet in de Middellandse Zee om te helpen bij de vluchtelingenstromen op zee van de baan. Dat was na de missie tegen piraterij in Afrikaanse wateren aanvankelijk de bedoeling, zo bericht vandaag, donderdag 2 juni 2016, het Dagblad van het Noorden.

Het patrouilleschip wordt nu voor vier maanden ingezet in de wateren rond Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

De Nederlandse krijgsmacht verzorgt de defensieve taken voor deze eilanden. De Groningen wordt ingezet bij de bewaking van het grensgebied van de overzeese landgebieden. Ook wordt met inzet van Amerikaanse teams ingezet bij de bestrijding van drugssmokkel.

De bemanning is verder voorbereid op hulpverlening bij natuurrampen zoals orkanen en milieudelicten. Het orkaanseizoen begint op 1 juni.

Voor de missie in de west wordt de bemanning van het schip uitgebreid met een NH90 Helikopterteam en een team van het korps Mariniers. Buitenlandse militaire worden ook aan boord verwacht van het Amerikaanse Coast Guard team en van een Antilliaans Kustwachtteam. De kortgeleden aangetreden commandant van de Groningen kapitein Luitenant ter zee Hugo Sinke verwacht dat de Groningen eind september/begin oktober terugkeert in de haven van Den Helder.

Het traject van de Surinaamse seabobvisserij

Duurzame visserij op tropische garnalen mogelijk

(Bron foto: Tomas Willems/YouTube)
ILVO/UGent-onderzoeker Tomas Willems verdedigt in Universiteit van Gent zijn doctoraat 'An ecosystem approach to fisheries management: the Atlantic Seabob shrimp (Xiphopenaeus kroyeri) in Suriname'


Een duurzame visserij op seabobgarnalen in Suriname is wel degelijk mogelijk, zegt ILVO-UGent (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek / Universiteit van Gent) onderzoeker Tomas Willems naar aanleiding van de verdediging van zijn doctoraat vandaag, donderdag 2 juni 2016, in de Universiteit van Gent, zo bericht ILVO vandaag in een persbericht. 

Deze tropische garnalenvisserij verkreeg reeds een MSC-certificering (Marine Steward Council) in 2011, maar er waren toch nog een aantal hiaten in de kennis rond de ecologie van de seabobgarnaal en het ecosysteem waar deze soort deel van uitmaakt. Op basis van zijn resultaten bevestigt Willems de positieve aanpak van het huidige visserijbeheer, maar hij stelt nog enkele bijkomende maatregelen voor. Vooral de beperking van de bijvangsten moet grondiger worden aangepakt. Hij wijst eveneens op de noodzaak voor verder onderzoek naar de impact van de garnalenvisserij op het lokale voedselweb, want de seabobgarnaal blijkt een sleutelrol te vervullen in de lokale mariene voedselketen.

De Surinaamse seabobvisserij laat zien dat een ecosysteembenadering van het visserijbeheer in de praktijk wel degelijk werkt, maar dat daarvoor alle betrokken partijen samen moeten werken en dat een continue evaluatie en verbetering van het beheer noodzakelijk is.

Seabobs: het label en de kennishiaten
Ondanks de toename van aquacultuur wordt 60% van de garnalen nog steeds in het wild gevangen, voornamelijk in tropische kustzeeën. De tropische garnalenvisserij is zodoende wereldwijd de belangrijkste leverancier van garnalen, maar ze staat in een slecht daglicht. Dat komt vooral door het grote aandeel ongewenste bijvangst dat samen met de garnalen wordt opgevist. Deze bijvangst bestaat vaak uit jonge exemplaren van commerciële vissoorten, waardoor de garnalenvisserij een negatief effect heeft op andere, meestal kleinschalige visserijen in de regio. Daarnaast kunnen ook zeeschildpadden, roggen en haaien in de bijvangst voorkomen, wat de populaties van deze kwetsbare soorten in gevaar brengt.

De bovengenoemde socio-economische en ecologische problemen zijn een gevolg van een visserijbeheer dat zich enkel en alleen richt op de doelsoort, zonder de impact van de visserij op het ecosysteem in rekening te brengen. Dit eenzijdig visserijbeheer wordt gelukkig meer en meer achterwege gelaten en vervangen door een visserijbeheer dat de complexiteit erkent van de ecosystemen waarin de visserijen actief zijn. Dat heet dan een 'ecosysteembenadering van het visserijbeheer'. Concreet betekent dit dat de visserij rekening houdt met (1) de voedselrelaties tussen de beviste soorten en hun prooien en predatoren, (2) indirecte interacties tussen verschillende vissersvloten en (3) de impact van de visserij op mariene habitats en gemeenschappen. De zorgwekkende toestand waarin veel visbestanden zich bevinden laat ook de consument niet koud: die laat van zich horen via een toenemende vraag naar duurzame visserijproducten en dus impliciet naar een beter visserijbeheer.

Bovenstaande problematiek vormde de aanleiding tot initiatieven ter verduurzaming van de Surinaamse visserij op Atlantische seabobgarnaal Xiphopenaeus kroyeri, een soort die vooral door Europeanen geconsumeerd wordt. De doorgedreven acties leverden deze seabobvisserij in 2011 een keurmerk van de Marine Stewardship Council op, het meest gekende en gerespecteerde ecolabel in de visserij. Het keurmerk was echter geen eindpunt, maar de start van een traject voor verdere verbetering. Tijdens de MSC-beoordelingen werd namelijk benadrukt dat er belangrijke informatie ontbrak om de impact van seabobvisserij op de structuur en de werking van het mariene ecosysteem grondig te evalueren. Daarop werd door ILVO in samenwerking met UGent een onderzoeksproject geïnitieerd om relevante kennis aan te reiken die nodig is voor een verbeterde ecosysteembenadering van het beheer van de seabobvisserij in Suriname. Op basis van de nieuw verworven kennis over (1) de structuur en werking van het beviste ecosysteem, (2) de rol van de seabob in het lokale voedselweb en (3) de impact van de seabobvisserij op het plaatselijke ecosysteem, formuleerde onderzoeker Tomas Willems aanbevelingen voor een nog duurzamer visserijbeheer.


Kustwateren van Suriname: het ecosysteem
Het ecologisch onderzoek op het Surinaamse continentaal plat was in het verleden nogal beperkt. Dankzij de studie van Tomas Willems over de bodemgemeenschappen van ongewervelden en vissen werd het marien onderzoek in de kustwateren van Suriname (terug) op de kaart gezet. Hij ontdekte een duidelijke overgang tussen twee verschillende ecosystemen. Het water dichtbij de kust is sterk beïnvloed door uitvloei van de rivieren, waardoor de bodem modderig en het water erg troebel is. In dit ‘estuariene’ kustsysteem komen meer dan 60 soorten bodemvissen voor, maar slechts een beperkt aantal ongewervelde bodemdieren, waarvan de seabobgarnaal de enige abundante soort is (tot 1380 garnalen per 1000m²). Rond de -30 m dieptelijn is een duidelijke verandering merkbaar naar een meer ‘oceanisch’ systeem, gekenmerkt door zanderige bodems en helderder water. Hier werden minder soorten vis aangetroffen, maar de bodem wordt er wel bevolkt door een soortenrijke gemeenschap van ongewervelden, waaronder slangsterren, krabben, zeesterren en heremietkreeften.

Seabob: eten en gegeten worden
Uit dieetanalyses blijkt dat seabobgarnalen omnivoor zijn, en dus zowel plantaardig als dierlijk materiaal verorberen. Toch zijn ze vrij kieskeurig want voedselbronnen met een lage voedingswaarde, zoals bijvoorbeeld bladafval van mangroves, laten ze links liggen. Het meeste voedsel (tot 64%) halen ze uit microscopische algen die op de ondiepe slikplaten in de intergetijdenzone groeien. Daarnaast eten ze ook roeipootkreeftjes, vlokreeftjes en lucifergarnaaltjes (Lucifer faxoni). Seabobgarnalen staan op hun beurt op het menu bij tenminste 11 van de 13 meest voorkomende vissoorten in het Surinaamse kustecosysteem. Sommige vissen zijn gespecialiseerde garnaleneters. Bij anderen staat ofwel vis of een meer gevarieerd dieet van bodemdieren op het menu, maar bij al deze vissoorten maken seabobgarnalen een aanzienlijk deel uit van het dieet. Deze resultaten tonen aan dat de seabobgarnaal een sleutelfunctie heeft binnen het voedselweb: het is een alomtegenwoordige soort die de energie kanaliseert van de basis van het voedselweb naar het niveau van de predatoren.

Seabobvisserij: de impact
Via analyse van de vangsten uit de commerciële seabobvisserij werd een inschatting gemaakt van de impact van dit type visserij op het ecosysteem. Per uur vissen werd gemiddeld 205 kg vangst genoteerd, waarvan gemiddeld 59% bestond uit seabobgarnalen, 4% uit grotere vissen (die eveneens worden aangeland) en 37% uit bijvangst (vooral kleine vissen rond de 10 cm, kwallen en ongewervelde bodemdieren). Ondanks deze hoge bijvangst, scoort de Surinaamse seabobvisserij, met per kg gevangen seabobgarnalen gemiddeld 0.8 kg bijvangst, nog relatief ‘goed’ als tropische garnalenvisserij. De teruggegooide bijvangst bevat echter vissoorten van commercieel belang voor de artisanale kustvisserij in Suriname, en daarnaast werden verschillende kwetsbare soorten kraakbeenvissen gevangen, waaronder vijf soorten roggen en de elektrische rog Narcine bancroftii.

Om bijvangsten van die kwetsbare soorten te verminderen worden in de seabobvisserij al meerdere jaren ‘Turtle Excluder Devices’ (TEDs) en ‘Bycatch Reduction Devices’ (BRDs) ingebouwd in de visnetten. Tomas Willems ging via vangstvergelijkingen na of die ook effectief werken voor roggen. Uit de resultaten blijkt dat de bijvangst van roggen verlaagt met 36% wanneer een BRD-TED-combinatie wordt gebruikt in de sleepnetten. Vooral grote roggen konden ontsnappen uit de netten, wat dus positief is, maar de sterfte van juveniele roggen en de kleinere roggensoorten kan negatieve gevolgen hebben voor hun populaties.

Verdere verduurzaming De Surinaamse seabobvisserij nam in functie van het MSC-label reeds maatregelen met betrekking tot (1) de spreiding van de visserij over het gebied, (2) de toegelaten visserij-inspanning, (3) diverse visserij-technische aspecten en (4) een duurzamer visserijbeheer.

Op basis van de resultaten van zijn onderzoek stelt Tomas Willems dat de ruimtelijke spreiding van de visserij gehandhaafd kan worden en dat het huidige verbod op sleepnetvisserijen in minder dan 18 meter waterdiepte zeker bestendigd moet worden ter bescherming van de kraamkamerfunctie van de kustwateren. Als tweede ruimtelijke maatregel stelt hij voor om een ‘move-on rule’ te implementeren, die ervoor zorgt dat er niet meer gevist mag worden in een bepaald gebied wanneer het aandeel van de bijvangst te groot wordt.

De visserij-inspanning in de seabobvisserij wordt momenteel geregeld door middel van een ‘Harvest Control Rule’ (HCR). Deze regel bepaalt het toegestane aantal visdagen op basis van de vangsten. Gezien de cruciale rol van de seabobgarnaal in het voedselweb, adviseert hij om strikt vast te houden aan de vangstbeperkingen opgelegd door de huidige HCR, maar eveneens om de HCR te her-evalueren op basis van alle nieuwe en beschikbare gegevens. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de huidige visserijdruk de rol van de seabobgarnaal in het voedselweb beïnvloedt, en of er bijkomende beheersmaatregelen (bv. vangstquota) nodig zijn. De bijvangst van ondermaatse commerciële soorten en kwetsbare kraakbeenvissen blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarom moet verder onderzoek gebeuren naar vistuig dat de bijvangst nóg verder kan terugdringen.

Tot slot benadrukt Willems de cruciale rol van de Seabob Werkgroep, een platform dat alle belanghebbenden (vissers, reders, verwerkers, ngo’s, onderzoekers, beheerders en verantwoordelijken) in de Surinaamse visserij samenbrengt. Deze werkgroep buigt zich op regelmatige tijdstippen over de te nemen maatregelen, streeft een consensus na en volgt de uitvoering van de maatregelen op.

Tomas Willems: 'Het toepassen van een ecosysteembenadering in het visserijbeheer wordt vaak gezien als een complexe en bijna onmogelijke opgave. Het traject van de seabobvisserij toont aan dat we dit proces niet moeten zien als een revolutie maar een evolutie, waarbij verandering gebeurt in kleine stappen en er gestreefd wordt naar continue verbetering. Het participatief beheer - waarin alle belanghebbende hun zeg hebben - is daarbij cruciaal, naast de beschikbaarheid van betrouwbare informatie én ondersteunend ecosysteemonderzoek. De Surinaamse seabobvisserij laat zien dat ecolabels een katalyserende rol kunnen spelen in de toepassing van een degelijke ecosysteembenadering. Het MSC-label was een belangrijke mijlpaal in de verduurzaming van de seabobvisserij, maar er is steeds ruimte voor verbetering. De resultaten van dit doctoraatsonderzoek vormen daartoe mee de wetenschappelijke basis.'

Tomas Willems verdedigt vandaag, donderdag 2 juni om vier uur 's middags, zijn doctoraatsonderzoek “An ecosystem approach to fisheries management: the Atlantic Seabob shrimp (Xiphopenaeus kroyeri) in Suriname”. De openbare verdediging vindt plaats in auditorium Valère Billiet van gebouw S8 op de campus Sterre, Krijgslaan 281, te Gent. De promotoren van het doctoraat zijn prof. dr. Magda Vincx en prof. dr. Marleen De Troch van de Universiteit Gent, dr. Kris Hostens en dr. Annelies De Backer van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, en prof. dr. Jan Mol van de Anton de Kom Universiteit van Paramaribo, Suriname.

Politiebond schiet kosten van twee chartervluchten naar Marowijnegebied voor

Voorzitter bond: 'Het ministerie heeft heen geld gereserveerd voor zulke calamiteiten'


De Surinaamse Politie Bond (SPB) heeft geld voorgeschoten aan het ministerie van Justitie en Politie om twee charters uit te voeren naar het Marowijnegebied. Blue Wings voerde dinsdag een vlucht uit, nadat maandag werd gerapporteerd dat politieagent Joshua Moredjo (26) vermist werd. Dit meldt Starnieuws vandaag, donderdag 2 juni 2016.

De voorzitter van de SPB, Robby Ramjiawan, bevestigt dat uit de bondskas is voorgeschoten. Het gaat om Srd 14.000 voor een charter van Blue Wings. Er is hulp vanuit Paramaribo gestuurd door de korpsleiding om te helpen zoeken naar de vermiste agent.

Gum Air voerde gisteren een vlucht uit voor Srd 11.500 om het lichaam van de agent op te halen.

Het voorgeschoten bedrag wordt in juli en augustus terugbetaald. Ramjiawan zegt, dat er geen bedrag gereserveerd is bij het ministerie voor zulke calamiteiten.

Een boot met zeven leden van het Regionale Bijstand Team (RBT) Oost voer begin deze week in een sula tegen vermoedelijk een rotsblok aan. Alle inzittenden belandden in het water. Moredjo verdween in de diepte en kon niet worden gered. Ramjiawan zegt dat de dood van de jonge collega een schok is voor het korps. Overigens is inmiddels bekend, dat de agenten in de boot geen zwemvest droegen...

Ministerie van RGB koopt vlak voor verkiezingen 2015 voor zo'n Srd 10 miljoen 93.67 hectare grond in Tawajaripolder

In grondhuur uitgegeven grond aangekocht ten behoeve van ministerie van LVVHet ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 2 juni 2016, voor de verkiezingen van vorig jaar 93,67 hectare dat in grondhuur was uitgegeven, gekocht voor bijna Srd 10 miljoen. De koopsom is opgebracht op de post ‘Landbouw infrastructuur en export promotion’ van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Voor dit stuk land is het equivalent van € 2.341.757,50 tegen de geldende dagkoers van Srd 4.15, betaald. Het ministerie van Financiën heeft de koopsom van Srd 9.718.293,63 overgemaakt aan Global Vastgoed NV.

Opvallend in deze transactie zijn, aldus Starnieuws, de data waarop de documenten in orde zijn gemaakt.

Op 18 februari 2015 krijgt minister Andy Rusland van Financiën de offerte van het terrein groot 93,6703 hectare in de Tawajaripolder (bekend als no. 34) in het district Wanica. De offerte is gedaan door Adjai Bhiekhemsing, directeur van Global Vastgoed NV aan de Dr. Sophie Redmondstraat.

Op 20 maart 2015 deelt vicepresident Robert Ameerali in een missive de minister van RGB mee, dat naar aanleiding van zijn voorstel van 5 maart 2015, met codering geheim, de Raad van Ministers in de vergadering van dinsdag 10 maart 2015, de aankoop van het terrein ten noorden van het Panamakanaal heeft goedgekeurd. Het in grondhuur uitgegeven perceelland wordt aangekocht door het ministerie van RGB ten behoeve van het ministerie van LVV. De aankoopsom van bijna Srd 10 miljoen is opgebracht op de ontwerpbegroting van LVV voor het dienstjaar 2015.

Op 25 maart 2015 vraagt RGB-minister Steven Relyveld zijn collega van LVV, Soeresh Algoe, met spoed om de autorisatie van het overeengekomen bedrag om de koop van het terrein te effectueren. 

Op 18 mei 2015 wijzigt vicepresident Ameerali de missive van 20 maart 2015. In deze missive (van 18 mei) staat, dat RGB het voorstel voor aankoop heeft gedaan op 27 april (en niet 5 maart zoals in de missive van 20 maart). Er wordt nu vastgelegd dat het grondhuurrecht op het perceelland in algemeen belang vervallen wordt verklaard tegen een betaling van een overeengekomen schadeloosstelling aan Global Vastgoed NV. De schadeloosstelling is € 2.341.757,50 en zal de tegenwaarde in Surinaams courant worden betaald tegen de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname (93,6703 x 10.000 x € 2,50). Per vierkante meter is € 2,50 betaald.

Op 20 mei 2015 tekent minister Rusland van Financiën voor de autorisatie van het aangevraagde bedrag van SRD 9.718.293,63. (€ 2.341.757,50 x koers 4.15)

Op 21 mei 2015 krijgt minister Algoe van LVV de factuur van de ‘schadeloosstelling’ van directeur Adjai Bhiekhemsing, van Global Vastgoed NV. Op dezelfde dag worden de bestelbonnen op naam van Global Vastgoed gemaakt en goedgekeurd door LVV. Op de bestelbonnen is de omschrijving ‘betreft schadeloosstelling vanwege overname 93,6703 hectare perceelland, missive268’ gebruikt. Toenmalige LVV-directeur Gerrit Breinburg heeft de bestelbonnen getekend.

Nationaal voetbalteam Curaçao verslaat Guyana met mooie cijfers, 5-2

Bondscoach Kluivert: 'De jongens hebben de afspraken prima uitgevoerd, dit is fantastisch'Bondscoach Patrick Kluivert wilde scoren met Curaçao en dat gebeurde gisteravond op Curaçao tegen Guyana in de Caribbean Cup: 5-2. 'Ik ben tevreden. De jongens hebben de afspraken prima uitgevoerd. Dit is fantastisch.' Feliticiano Zschusschen scoorde drie keer, Gino van Kessel (nummer 9) twee keer, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, donderdag 2 juni 2016. 


Al na 6 minuten scoorde Zschusschen, maar Guyana kwam al snel op gelijke hoogte. Van Kessel maakte kort voor rust 2-1. Vroeg in de tweede helft viel de beslissing met twee goals binnen enkele minuten.


Volgende week volgt de wedstrijd tegen de Amerikaanse Maagdeneilanden, maar de derde ronde is voor Curaçao nu al in zicht.

Douane Curaçao neemt diverse illegale artikelen in beslag op barkjes

Onder in beslag genomen producten vooral veel viagrapillen


Bij een controle van de barkjes aan de Sha Caprileskade heeft de douane gisteren heel wat illegale artikelen in beslag genomen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 2 juni 2016.

Onder andere sterke drank, sigaretten en vooral veel viagrapillen (zie foto - Bron: Douane Curaçao).

Orde van Advocaten roept advocatuur op om van 16 tot en met 19 juni geen piketdiensten te draaien

Deken Orde van Advocaten informeert minister Navarro van Justitie over actie advocatuur

Advocaten eisen onder andere functionerende paniekknoppen in spreekruimtes SDKK en cellencomplexen


Raadslieden worden in een ledenvergadering van de Orde van Advocaten van 14 juni aanstaande opgeroepen om met ingang van donderdag 16 juni tot en met zondag 19 juni geen piketdiensten te doen. Dat staat in een brandbrief die deken Rogier van den Heuvel namens de Orde naar minister Nelson Navarro van Justitie heeft verzonden. Het Antilliaans Dagblad schrijft vandaag, donderdag 2 juni 2016, in het bezit te zijn van een kopie hiervan. 

Het bestuur van de Orde gaat de leden in de komende vergadering ook oproepen om de acties frequenter en over langere periodes te houden. De acties gaan door ‘totdat het wetgevingstraject voor een nieuwe Advocatenlandsverordening daadwerkelijk is voortgezet, de paniekknoppen in alle spreekruimtes van het SDKK (Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou) en cellencomplexen functioneren en voor alle toevoegingszaken (op elk rechtsgebied) voorzien is in een reële vergoeding en automatische jaarindexering’, zo staat in de brandbrief vermeld.

De brief vermeldt ook dat er in het verleden vaker vergeefs is geprobeerd om met de minister over de aandachtspunten te beraadslagen. Op 13 juni heeft de Orde nog wel een afspraak met minister Navarro, zegt Van den Heuvel.

De pijnpunten van de advocaten worden in de brief afzonderlijk behandeld. Een medewerker van de minister informeerde een raadsvrouw dat er paniekknoppen in het SDKK waren geïnstalleerd. Deze bleken echter bij controle door advocaten niet te werken. In de vrouwenvleugel zijn er zelfs geen paniekknoppen aangebracht. Het personeel bij het SDKK is ook niet op de hoogte van de paniekknoppen. Bij Rio Canario en Barber zijn er in de cellencomplexen nog geen knoppen geïnstalleerd.

De piketvergoeding en bijstand bij politieverhoren moeten aangepast worden. 'De verhoging van de vergoeding voor de gefinancierde rechtshulp kan in redelijkheid niet langer worden uitgesteld. Eerder is gesproken over een verhoging van 900 naar 1.000 gulden om de inflatie van de afgelopen jaren te dekken.'

 De juridische procedures worden complexer, goede rechtsbijstand is een kwestie van maatwerk, zo wordt in de brief betoogd. Maar, de advocaten die op basis van een toevoeging werken, krijgen desondanks geen vergoeding die de kosten dekt om het maatwerk te leveren.

St. Kitts & Nevis te sterk voor natio Suriname, thuisteam wint met 1-0

Volgende tegenstander is 4 juni St. Vincent & the Grenadines in Paramaribo
De nationale voetbalselectie van Suriname heeft gisteravond met 1-0 verloren van het thuisspelende St. Kitts & Nevis. In het Warner Park Sporting Complex scoorden de eilanders in de eerste helft de enige goal in de groep 5-wedstrijd van de Caribbean Cup, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 2 juni 2016.

Volgens natio captain Gilberto Eind, heeft Suriname ondanks het verlies een goede wedstrijd gespeeld. 'Er zijn enkele goede kansen gecreëerd, maar jammer genoeg konden we het net niet vinden.' 

Het was de eerste ontmoeting van Suriname in poule 5 van de tweede ronde van de Caribbean Cup. Suriname ontvangt zaterdag in het André Kamperveen Stadion in Paramaribo St. Vincent & the Grenadines, de andere tegenstander in de tweede ronde.

St. Vincent & the Grenadines, dat vrijgeloot was in de eerste ronde, speelt vervolgens 7 juni thuis tegen St. Kitts & Nevis. De winnaar van de groep plaatst zich automatisch voor de derde ronde.

Overige uitslagen: 
groep 1: Grenada - Puerto Rico 3-3;
groep 2: Martinique - Guadeloupe 2-0;
groep 3: Curacao - Guyana 5-2;
groep 4: Frans-Guyana tegen Bermuda werd niet uitgespeeld. Bij het affluiten stond Bermuda met 0-0 voor.

Leden VSB mogen deelnemen aan protestmanifestatie vakbeweging

VSB gelooft niet dat de manifestatie het gewenste resultaat zal opleveren


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) laat haar leden vrij om te besluiten of zij deel willen nemen de protestdemonstratie van vandaag, donderdag 2 juni 2016. De VSB belegde gisteravond een spoed vergadering. Er is begrip voor de protestdemonstratie, maar de VSB denkt niet dat de actie het gewenste resultaat zal opleveren. Het bestuur heeft mandaat om in dialoog met de regering te blijven. 

De gisteravond genomen besluiten: 

■ Leden van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) bijeen in een Bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 01 juni 2016, besluiten om het bestuur van de Vereniging wederom mandaat te geven om de dialoog met de overheid omtrent het gevoerd beleid, inclusief het vaststellen van de energietarieven en de plannen ter sanering van de economie, zo lang als mogelijk voort te zetten. 

■ De leden geven aan, dat dit proces geheel in lijn is met de kernwaarden van de VSB, namelijk sociale dialoog en tripartisme. Alhoewel er niet over alle onderwerpen overeenstemming is, met de partijen, die meedoen met de protestdemonstratie, overheerst wel het gevoel van onvrede over het tot nu toe gevoerd beleid van de overheid. 
■ De leden verklaren volledig te begrijpen, dat andere groeperingen, met name de Vakbeweging en andere organisaties van het bedrijfsleven, op dit moment kiezen voor andere methoden om hun terechte ontevredenheid over het beleid en de voorgenomen plannen kenbaar te maken. De leden betreuren het tevens dat de overheid tot nu toe heeft nagelaten om middels dialoog de enorme crisis waar ons land zich in bevindt aan te pakken. 

■ Gelet op het bovenstaand, is het besluit van de ledenvergadering dat de individuele leden met inachtneming van de specifieke bedrijfsomstandigheden de mogelijkheid zullen bekijken op welke wijze zij invulling kunnen geven aan het verzoek ter ondersteuning van de protestdemonstratie.

Vertrekhal J.A. Pengelluchthaven wordt mogelijk afgestoten naar NV Luchthavenbeheer

Bond bij SLM is bezorgd en vreest banenverlies


Bondsvoorzitter Maaijen: 'Wij blijven wakker en zullen onze ogen en oren in het veld goed gebruiken'


De bond bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) is bezorgd over het feit, dat de vertrekhal van de J.A. Pengelluchthaven wordt afgestoten naar NV Luchthavenbeheer. Bondsvoorzitter Robby Maaijen heeft gisteren met zijn leden vergaderd over de situatie, zo bericht Starnieuws vanochtend, donderdag 2 juni 2016.

Het personeel is onzeker over zijn toekomst en dat van het bedrijf. Veel mensen vrezen dat ze hun baan zullen verliezen. Maaijen zegt in een reactie, dat er een onderhoud is geweest met de directie van het bedrijf en met minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme. Uit de gesprekken kan de bond opmaken dat het niet om loos alarm gaat. De minister heeft aangegeven dat het bedrijf wordt gerationaliseerd. Volgens de bewindsman is er geen definitief besluit genomen. Er worden verschillende opties bekeken.

'Wij blijven wakker en zullen onze ogen en oren in het veld goed gebruiken. Na het gesprek met de minister hebben wij een goed gevoel, maar wij krijgen nog antwoord', zegt de vakbondsleider. 

Maaijen wijst er op dat diverse afdelingen van de SLM op de luchthaven zijn gehuisvest. Het gaat om onder andere de vertrekhal, de catering, de cargo en de technische dienst. De SLM heeft veel geld gestopt in vooral de vertrek- en aankomsthal, maar de titel op de grond heeft het bedrijf nooit gekregen. Indien de vertrekhal in handen komt van NV Havenbeheer, dan zal de SLM volgens de vakbondsleider miljoenen aan inkomsten derven. Dit zal de nekslag van het bedrijf zijn.

Deskundigen hebben een rapport opgesteld om het bedrijf in rustiger vaarwater te brengen, vertelt de vakbondsleider. Terwijl de aanbevelingen worden uitgewerkt om het bedrijf gezond te maken, wordt er volgens hem in het proces ingegrepen. De bond zal niet toestaan dat mensen hun baan verliezen en in onzekerheid hun werk doen. De rust moet weer terugkeren bij de mensen. Tijdens de vergadering hebben de leden uiting gegeven aan hun bezorgdheid. Niemand is nu zeker van de toekomst. De bond wil garanties hebben dat het bedrijf niet wordt uitgehold, terwijl er juist wordt gewerkt aan de gezondmaking.

Nabestaanden door agent in Schiedam doodgeschoten Mitchel Winters doen aangifte tegen agent

Advocaat Roethof: 'Familie wil duidelijk maken dat ten onrechte dodelijke schoten zijn gelost'


De nabestaanden van Mitchel Winters gaan aangifte doen tegen de agent die de 21-jarige jongen uit Capellenaar heeft doodgeschoten. Dat zei hun advocaat Gerald Roethof woensdagavond 1 juni 2016, in RTL Late Night (zie video). 

'Het gaat erom dat de familie duidelijk wil maken dat het onacceptabel is dat iemand is die gezond en ongewapend uit huis ging, op gegeven moment wordt doodgeschoten', zei Roethof. 'De familie wil duidelijk maken dat er ten onrechte dodelijke geschoten zijn gelost.'


Volgens Roethof moet onderzoek uitwijzen of Mitchel inderdaad gedreigd heeft te gaan schieten, zoals het Openbaar Ministerie beweert. 'Op dit moment is er alleen een verklaring van de persoon die wat mij betreft vanaf morgen verdachte is. Want dan wordt er aangifte gedaan. De politie heeft hem nog niet aangifte gedaan', zei Roethof.

'Als er morgen aangifte wordt gedaan, is hij wel verdachte. Ik laat me nu nog niet leiden door het verhaal van de agent. Ik zeg niet dat de agent liegt, maar er wordt wel aangifte gedaan.'

De familie van Mitchel acht het onwaarschijnlijk dat hij zelfmoord heeft willen plegen. 'Het is nog maar de vraag of Mitchel dit zo gewild heeft. Het zou kunnen. Want laten we eerlijk zijn: hoe vaak worden er geen valse 112-meldingen gedaan? En is het zo dat iedereen die een valse 112-melding doet, zelfmoord wil plegen? De gedachte en de stelling dat iemand zelfmoord heeft willen plegen door politiekogels, is veel te kort door de bocht', aldus Roethof.

President Bouterse heeft zijn beveiliging opgevoerd

'Wij weten dat mensen oproepen voor machtswisseling, het mag, ik heb geen enkel probleem'


President Desi Bouterse heeft zijn beveiliging laten opvoeren. In het Assembleegebouw mag nu, zoals gewoonlijk, niet op de wandelgangen worden gestaan als het staatshoofd arriveert. Alle aanwezigen moeten van de beveiliging in de publieke kamer gaan wachten, totdat Bouterse het gebouw heeft betreden. Ondertussen maakt de vakbeweging zich op om morgen voor de tweede keer, na vrijdag 13 mei, massaal tegen het beleid van de president te protesteren. Dit bericht het Dagblad Suriname woensdag 1 juni 2016.

Bouterse zei gisteren in De Nationale Assemblee (DNA), bij zijn presentatie van het herstelplan, dat er momenteel krachten zijn, die chaos in de gemeenschap willen creëren. 'Wij weten dat mensen oproepen voor machtswisseling. Het mag, ik heb geen enkel probleem. U kunt het ook proberen in 2020', zei het staatshoofd in de richting van de oppositieleiders in het parlement.

Volgens Bouterse wil de oppositie dat hij verandert, maar ‘als ik verander…..ik heb al 26 zetels. If mi verander, dan na 35 zetel mi ow kisie now. Laat mij liever precies zo slecht blijven als ik ben. Ik ga niet kunnen veranderen.'

Boutere liet zich in de Assemblee duidelijk niet teneer slaan door de vele negatieve opmerkingen richting zijn gedrag in de afgelopen periode. Volgens hem weet het volk wel dat hij voor ze werkt. Voor de zoveelste keer liet hij blijken niet bereid te zijn de macht van het land over te dragen.