zondag 5 juni 2016

'Geleefde uren'; Alphons Levens

Geleefde uren


De leeftijd
die zij van jou hebben afgedrukt
in de krant,
in dat overlijdensbericht,
klopt niet;
komt niet overeen met de werkelijkheid.

Minstens hadden zij beslist
moeten aftrekken
de uren waarin jij in winkels
prijzen vergeleek,
vervaldata las en thuis
meterstanden opnam.

Minstens hadden zij ook beslist
moeten aftrekken
de uren waarin jij
in rijen en files hebt gestaan
of ging van apotheek naar apotheek
met hetzelfde recept in de hand.

Alphons Levens,
4 juni 2016.

Deken Orde van Advocaten: 'CHS moet vonnis gewoon uitvoeren'

Monorath: 'Een rechterlijke beslissing moet altijd uitgevoerd worden'


Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, vindt dat vonnissen van de rechter altijd geëerbiedigd dienen te worden. 'Het is niet belangrijk of een partij eens is of oneens is met het vonnis. Een rechterlijke beslissing moet altijd uitgevoerd worden. In het geval van het Centraal Hoofdstembureau heeft de Kort Gedingrechter besloten dat het vonnis bij voorraad uitvoerbaar is', zegt Monorath vandaag, zondag 5 juni 2016, op Starnieuws.

Monorath vindt dat advocaten precies weten hoe een rechtsstaat hoort te functioneren. Diverse juristen/advocaten zijn lid het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Niet alleen de Kort Gedingrechter, maar ook het Hof van Justitie heeft zich uitgesproken in deze zaak.

'Het CHS dient uitvoering te geven aan het vonnis. Er zijn geen andere rechtsmiddelen in Suriname. Vanaf de uitspraak van de kortgedingrechter, had het vonnis al uitgevoerd moeten worden. Het CHS had moeten schrijven naar De Nationale Assemblee en meedelen dat de leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan op basis van het vonnis zijn teruggeroepen', zegt Monorath.

Zij mogen niet meer deelnemen aan activiteiten van De Nationale Assemblee. De deken stelt. dat een directeur van een bedrijf ook kan worden aangehouden in een strafproces. De rechter kijkt niet naar hoe het bedrijf zonder een directeur verder zal draaien. Dit geldt ook voor De Nationale Assemblee, die dan met 49 leden verder kan, totdat voorzien is in de vacature. Onlangs nog hebben ministers bedankt voor het lidmaatschap van De Nationale Assemblee. Hetzelfde geldt voor de Assembleeleden Rabin Parmessar (NDP en Anton Paal (PALU).

'Toen was het college ook niet compleet, maar heeft normaal gefunctioneerd', haalt Monorath aan. De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten wijst er verder op, dat het CHS de uitslag van de verkiezingen vaststelt op basis van de processen-verbaal van de hoofdstembureaus. De hoofdstembureaus van Wanica en Saramacca moeten bijeenkomen om op basis van de kandidatenlijst, te formaliseren wie de opvolgers zijn.

Monorath vindt dat het CHS geen enkel belang bij heeft om het vonnis niet uit te voeren, zoals gesteld door het Hof van Justitie, het hoogste rechtsprekende orgaan in Suriname. Hij hoopt dat terstond het vonnis wordt uitgevoerd, in het belang van het functioneren van de rechtsstaat.

VHP'er Kalloe: 'Grondverkoop 94 hectare te Tawajaripolder RGB aan LVV moet onderzocht worden'

'Zo zie je waarom steeds weer om uitstel is gevraagd van behandeling Anti-Corruptiewet'

'Er is geen openbare inschrijving geweest'


'Zo zie je waarom er steeds weer om uitstel is gevraagd voor behandeling van de Anti-Corruptiewet', zegt VHP-Assembleelid Jitendra Kalloe, lid van de parlementaire commissie Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vandaag, zondag 5 juni 2016, in de webeditie van de Ware Tijd, in reactie op eerdere mediaberichten over de aankoop van een terrein, dat in grondhuur was uitgegeven. Het gaat om ongeveer 94 hectare in de Tawajaripolder, voor het ministerie van LVV. 

De koop is vlak voor de verkiezingen van mei vorig jaar gesloten met de eigenaar, Global Vastgoed, voor ruim Srd 10 miljoen. De politicus vindt dat er onderzoek moet komen in deze zaak om precies te weten wat de eigenlijke waarde van het terrein is. Er zou een inschrijving moeten zijn gehouden, waarna uit meerdere aanbiedingen een keuze zou moeten worden gemaakt. 'Dat is in dit geval niet gebeurd en men heeft niet kunnen vergelijken. Er is ook gezegd dat de vorige eigenaar infrastructuur had aangelegd, maar infrastructuur is meer dan het aanleggen van een dam.'

Hij vindt het vreemd, dat er vlak vóór de verkiezingen zo'n 'grote' aankoop is gedaan. Hij voorspelt dat er binnenkort nog meer van zulke gevallen boven water zullen komen.

Collega-commissielid Remi Tarnadi (NDP) vindt niet dat er direct kan of moet worden gesteld dat er sprake is van corruptie, omdat er duidelijk is gesteld waarvoor de grond bestemd is. Als het departement grond nodig heeft om een project uit te voeren ter stimulering van de agrarische sector, moet LVV die kopen als er geen domeingrond beschikbaar is. Hij zegt dat de overheid een les hieruit moet leren en niet a la dol domeingrond moet uitgeven, zodat zulke situaties voorkomen kunnen worden.

Wat het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer nu moet doen, is een inventaris maken van de beschikbare gronden en aangeven waarvoor die gebruikt zullen worden.

Onderdirecteur Landbouw van het ministerie Ashween Ramdin stelt, dat LVV bewust geen ruchtbaarheid heeft gegeven aan het kassenteeltproject. 'Nu zijn we een jaar verder en zou men dus weer zeggen dat een project is aangekondigd maar dat er is niets van terecht is gekomen.'

Het project zal in samenwerking met de particuliere sector en buitenlandse investeerders uit onder andere Israël worden uitgevoerd. Toen het terrein vorig jaar werd aangeschaft, was het Masterplan Agriculture, waarvan het project deel uitmaakt, nog niet af. Het plan is dit jaar afgerond en in maart gepresenteerd. Ramdien hoopt dat er eind dit jaar beweging komt in dit project. Er worden nu nog gesprekken gevoerd met de partners. Het terrein ligt volgens hem op een strategisch goede plek. 'Het is de bedoeling dat er ook een packing house daar wordt neergezet.'

Hij wil geen uitspraak doen over 'geruchten' dat er sprake is van corruptie in deze kwestie.

Granaat gegooid naar auto uitgever Guyanese krant Kaieteur News

Explosief komt niet tot ontploffingEen granaat is gisteravond iets na tien uur gegooid naar de auto van de uitgever van de Guyanese krant Kaieteur News, Glenn Lall. De auto stond geparkeerd bij het kantoor en drukkerij van de krant in Saffon Street, Charlestown, zo bericht Kaieteur News vandaag, zondag 5 juni 2016, op haar website. De granaat kwam niet tot ontploffing.

De gealarmeerde politie heeft de straat afgezet.

De granaat werd gegooid juist op het moment personeel en All de eerste nachtwake hielden voor journalist (misdaadverslaggever) Dale Andrews (45) die gisterochtend overleed.

Stafmedewerkers zeggen dat ze een klap hoorden en enkele momenten later ontdekten ze de granaat naast het linker voorwiel van de auto van Lall (zie foto).

In het verleden werd al eens brand gesticht in het kantoor van de krant in Saffon Street en diverse medewerkers zijn jaren geleden, 2006, doodgeschoten toen de krant nog was gevestigd te Eccles, East Bank Demerara.

Chef 'Misdaad' van de redactie van Kaieteur News, Chief Wendell Blanhum, bevestigt het incident tegenover Stabroek News. Hij zegt het nog te vroeg te vinden om over een motief te spreken.

Een bron heeft tegenover Stabroek News gezegd, dat de granaat werd gegooid vanuit een grijze auto, mogelijk een Toyota Spacio.

(Red. De Surinaamse/Krant/Kaieteur News)

St. Vincentius Ziekenhuis werkt aan milieuvriendelijk afvalwaterbeheer

Directeur Hindori ontvangt adviesrapport met aanbevelingen van Wereld Waternet in AmsterdamHet St. Vincentius Ziekenhuis heeft een adviesrapport met aanbevelingen voor verbeterd afvalwaterbeheer, opgesteld door Kevin Wijtenburg van Wereld Waternet in Amsterdam, ontvangen. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor het opstellen van richtlijnen voor het beperken van het lozen van verontreinigde restanten in het afvalwaterstelsel van het ziekenhuis. Hierdoor zal het afvalwater van het ziekenhuis minder belastend worden voor het milieu, zo laat het ziekenhuis in zaterdag 5 juni 2016 uitgebracht persbericht weten. 

Algemeen directeur Manodj Hindori is blij met deze concrete aanbevelingen voor verbetering van het afvalwaterbeheer in het St. Vincentius Ziekenhuis. Hij is van plan om in overleg te treden met de andere ziekenhuizen om na te gaan hoe bij hen het afvalwaterbeheer is geregeld. Vooral gelet op de vele chemische stoffen die in ziekenhuizen worden gebruikt en die potentieel schadelijk kunnen zijn voor het milieu, vindt hij dat een verantwoord ziekenhuisafvalwaterbeheer op de landelijke agenda moet komen.

In feite zou afvalwaterbeheer voor elke sector moeten worden verankerd in wet- en regelgeving, bij voorkeur in de milieuwet.

Vorig jaar had het St. Vincentius Ziekenhuis al een situatieanalyse naar zijn afvalwatermanagement laten verrichten door twee studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Op basis van de berekende afvalwaterproductie en de samenstelling van het afvalwater van het ziekenhuis, bleek de noodzaak om het afvalwater te zuiveren alvorens het te lozen op het milieu.

Aangezien er in Suriname nog geen specifieke wet- en regelgeving is voor ziekenhuisafvalwater, heeft het St. Vincentius Ziekenhuis Wereld Waternet benaderd om te adviseren over afvalwaterbeheer in Nederlandse ziekenhuizen en aan de hand daarvan aangepaste richtlijnen voor het ziekenhuis in Suriname op te stellen. Een specifieke rioolwaterzuiveringsinstallatie aanleggen, zoals in de Nederlandse ziekenhuizen geldt, is een zeer kostbare aangelegenheid. Door de relatief kleine afvalstromen in het St. Vincentius Ziekenhuis is een eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie, niet doelmatig. Daarom moet de focus van het ziekenhuis vooralsnog liggen op preventie van verontreiniging van afvalwater en op het veilig afvoeren van afvalwater.

Het ziekenhuis kent al het systeem van gescheiden septic tanks en speciale vetopvangputten. Het slib dat uit de afvalputten wordt gehaald mag echter niet worden verspreid op het terrein, maar moet apart worden afgevoerd naar een veilige stortplaats. Preparaten en chemicaliën van bijvoorbeeld de apotheek of het laboratorium, mogen ook niet in de afvoer worden weggegoten, maar behoren apart te worden opgevangen en als medisch afval te worden behandeld. Verder moeten niet goed werkende septic tanks worden vervangen door tanks met een langere verblijftijd en een hoger rendement. Het afvalwaterbeleid moet in werkprotocollen worden omschreven en medewerkers moeten hierin worden getraind.

Ook zou de afvoer vanuit het rioolstelsel van het ziekenhuis naar de Sommelsdijckse kreek moeten worden opgeschoond en moet de kwaliteit van afvalwater nauwlettend worden bewaakt.

Minister Dodson streeft naar Srd 0,02 verlaging kostprijs energie

Met Staatsolie en Suralco/Alco gaan overheid en IMF praten over prijsberekening


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen hoopt dat de kostprijs van energie in etappen omlaag gebracht kan worden. Nu is de prijs vastgesteld op ongeveer Srd 0,92 op basis van een koers van Srd 5,50 voor de Amerikaanse dollar voor een kilowattuur (kWh). 

'Wij streven ernaar om de prijs terug te brengen naar 14 Amerikaanse dollarcent en uiteindelijk naar 12 cent per kWh', zegt de bewindsman vandaag, zondag 5 juni 2016, op Starnieuws.

Samen met een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal gebogen worden over de kostprijs en het huiswerk dat tot nu toe is gemaakt. Met Staatsolie en Suralco/Alcoa, leveranciers zijn van energie, wordt opnieuw gesproken over de berekening van de prijs. Zo is aan Alcoa aangegeven dat de energie niet thermisch wordt opgewekt, waardoor de prijsvorming lager moet liggen.

Een andere zaak die bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) van belang is, is dat er bezuinigd wordt. Het bedrijf is daar al mee begonnen. Samen met deskundigen van het IMF worden de zaken doorgenomen, ook de contracten die gesloten zijn.

Dodson zegt, dat met ongeveer tweehonderd EBS-werknemers een afvloeiingsregeling moet worden afgesproken. Gekeken wordt naar mensen die dicht tegen hun pensioen aanzitten en personen voor wie er niet veel taken zijn. Ook contractors worden onder de loep genomen. De komende week is er een algemene vergadering van aandeelhouders. Dan zal de afslanking van het bedrijf aan de orde komen en onder welke voorwaarden dit zal gebeuren. Ook met de bond moet verder om de tafel worden gezeten. De minister zegt dat zaken in goed overleg zullen worden afgewikkeld.

De daling van de kostprijs moet ook aannemelijk gemaakt worden en gebaseerd zijn op feiten, stelt de bewindsman. Hij verwacht dat bij de verhoging in september de kostprijs al lager zal zijn. Per januari 2017 moet de subsidie aan de EBS worden afgebouwd, zoals overeengekomen is met het IMF.

Suriname Ambulance & Emergency Medical Services introduceert ambulance-motor en -auto

SurAEMS wil sneller hulp bieden door drastische verbetering aankomsttijd


Ambulances ondervinden door het drukke verkeer behoorlijk wat vertraging wanneer ze onderweg zijn naar de plekken waar ze nodig zijn. Suriname Ambulance & Emergency Medical Services (SurAEMS) heeft zich ten doel gesteld om de aankomsttijd drastisch te verbeteren zodat er sneller hulp geboden kan worden. De dienst heeft gistermiddag, zaterdag 4 juni 2016, twee nieuwe typen van ambulances geïntroduceerd, een motorfiets en een personenwagen. 

SurAEMS is al langer dan jaar actief in het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, zo schrijft Starnieuws. Met de lancering van een eigen ambulancedienst kan de organisatie eindelijk uitvoeren waarvoor ze opgericht is, zegt Roël Brug, directeur en voorzitter van SurAEMS.

Het bedrijf begint de dienst met drie ambulances: een traditionele, een Nissan X-Trail en een Yamaha motor. De vierde ambulance wordt later dit jaar toegevoegd. SurAEMS heeft een goede samenwerking met het Korps Politie Suriname. 'Men kan ons vanaf vandaag bellen (08960124) en ook via de Centrale Meldkamer (115)'


'Wij gaan de aanrijdtijd van ambulances flink inkorten.Vooral met de motorfiets. Die kan nog even op het trottoir rijden. De gewone ambulance heeft veel last van het drukke verkeer en niet iedereen op de weg werkt mee.'

De personenwagen en de motor worden ingezet om de eerste handelingen bij ongelukken te plegen, benadrukt Brug. Ze zijn uitgerust met de basisbenodigdheden en de motor wordt bestuurd door een verpleegkundige die de handelingen mag plegen, aldus Brug.

Hij zegt verder, dat er meer gesprekken komen met de verzekeringsmaatschappijen. Een rit met de gewone ambulance kost Srd 200, met de motor en de personenwagen is dat Srd 50. 'De Srd 200 is nog te declareren, maar die Srd 50 niet, In gevallen waarbij de gewone ambulance na de first responders toch moet uitrukken, komt die Srd 50 te vervallen.'

’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara Amsterdam, bespreekt Amsterdamse herdenking 1 juli en Sylvana Simons en Zwarte Piet

Panel gaat in op recente ontwikkelingen in Suriname en op IMF-steun


Het panel van het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara bespreekt zondagavond 5 juni 2016 weer diverse actuele, Nederlandse-, Surinaamse- en wereldnieuwsitems, met in het eerste uur van zes uur tot zeven uur onder andere aandacht voor:

* Traditionele 1 juli-herdenking, door `anderhalve man en een paardenkop in Amsterdam`, verplaatst naar 30 juni. Hoe haalt men het in het hoofd om, zonder een georganiseerde nationale discussie en inspraak, deze traditionele en ook spirituele datum eventjes te veranderen. De gemoederen in Afro-kringen laaien steeds hoger op en het ziet ernaar uit dat er acties gaan komen als dit besluit van het NiNsee-bestuur (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) niet van tafel gaat.

* Gaat de actie van honderden BN'ers om Zwarte Piet op 6 december voorgoed uit te zwaaien, gecombineerd met Sylvana Simons' acties, misschien ertoe leiden, dat Zwarte Piet verdwijnt en plaatsmaakt voor allerlei andere Pieten, die door hun verschijning geen enkele groep in de samenleving negatief mogen stereotyperen, zoals de VN dat heeft geformuleerd.
En wat gaat de burgemeester van Maassluis doen, want de landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in de gemeente Maassluis.
Inmiddels is bekend geworden, dat Maassluis bij de landelijke intocht op 12 november op de wal vooral donkerbruine en zwarte Pieten inzet. Dat heeft burgemeester Edo Haan laten weten aan RTV Rijnmond.
Misschien moet premier Rutte hem even bellen over welke Pieten wel en niet gewenst zijn.

Actiegroepen tegen Zwarte Piet dreigen overigens de intocht  in Maassluis te verstoren. Mitchell Esajas van Stop Blackface zegt tegen Nieuws en Co op NPO Radio 1, dat vreedzame demonstraties tot op heden niets hebben opgeleverd. 'We hebben heel lang vreedzaam gedemonstreerd, maar er verandert weinig tot niets. We zullen onze actie en interventies moeten aanpassen.' Volgens Esajas begint het geduld bij een hoop mensen op te raken. Vreedzame protesten in Gouda en Meppel hebben volgens hem weinig effect gehad en de frustratie zit bij sommigen dan ook diep. Hij verwacht dat dit jaar terug te zien bij de intocht. Volgens Jerry Afriyie van Nederland wordt beter is Zwarte Piet een voorbeeld van institutioneel racisme. 'De gedachte erachter is dat witte mensen beter zijn dan zwarte mensen', zo beweert hij.

* Sylvana Simons heeft met haar media-optreden de afgelopen weken een boost gegeven aan de nationale racisme-discussie, die startte met de nationale Zwarte Piet-discussie en via de Turkije en DENK-discussie is uitgekomen bij een discussie over het zogenoemd etnisch profileren door de politie en nut en noodzaak van etnisch georiënteerde politieke partijen. Gaan wij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in 2017 zien, dat de etnische groepen zich prominent gaan manifesteren via DENK, de partij van de dissidente PvdA-Kamerleden Tunahan Kuzu en partijvoorzitter Selçuk Öztürk? We zullen het zien.

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

* De redactie probeert, eventueel telefonisch, interviews te hebben met Surinamers die in de actualiteit zijn gekomen over brandende actuele kwesties. Tevens proberen wij ter zake deskundige Surinamers te interviewen over de recente ontwikkelingen in Suriname, met name naar aanleiding van het uit te voeren IMF-Aanpassingsprogramma (Internationaal Monetair Fonds), dat erg veel protesten oproept vanuit de Surinaamse bevolking.

Het panel van 'Welgeinformeerd' wordt deze keer gevormd door Wesley Amzand en Iwan Bottse en de presentatie is in handen van Owen Venloo.

Dit programma wordt zondag 5 juni 2016 tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

President Bouterse benadrukt op Cuba tijdens staatshoofdentop ACS belang intensieve samenwerking

Perschef Kabinet van President beweert dat bewust verkeerde info is verspreid over reiskosten


De zevende vergadering van staatshoofden en regeringsleiders van de Associatie van Caribische Staten (ACS) is afgesloten in Havana, Cuba, met een Actieplan 2016-2018. Hierin zijn actielijnen vervat voor verdere inspanning voor duurzame ontwikkeling, aanpak van effecten van natuurrampen en drugsbestrijding, zo bericht het Kabinet van de President zaterdag 4 juni 2016.

President Desi Bouterse, die de vergadering ook heeft bijgewoond (zie foto - Bron: Kabinet van de President), benadrukte het belang van intensieve samenwerking op diverse gebieden.

De perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg, vindt het nodig om in dezen via Starnieuws te vermelden, dat - volgens hem - opzettelijk verkeerde informatie wordt verspreid over de reiskosten. Wie of wat die informatie zou hebben verspreid wordt echter niet vermeld en of het opzettelijk is gebeurd is ook een vraagteken of slechts alleen een waarheid voor Bouterse en zijn perschef. De redactie van Starnieuws heeft Limburg hierover kennelijk niet aan de tand gevoeld.
De Surinaamse delegatie is opgehaald door een vliegtuig van de Cubaanse regering en wordt ook teruggevlogen naar Paramaribo. De totale kosten zijn begroot op 29.000 Amerikaanse dollar, waarvan 5.000 onvoorzien, aldus Limburg.

'Er wordt bewust gepubliceerd dat de reis 290.000 Amerikaanse dollar heeft gekost. Dit is absoluut niet waar', beweert Limburg, die er kennelijk niet even bij wil stil staan dat mogelijk per ongeluk een 0 (nul) teveel is vermeld i.c. getypt en mogelijk weer willens en wetens een bepaalde sfeer wil creëren.

Overigens, minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken zei 22 december 2015 tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, dat een dienstreis van een presidentiële delegatie Suriname zo'n 290.000 Amerikaanse dollar kost. Volgens de bewindsvrouwe zijn de kosten variabel en afhankelijk van de vergaderlocatie, samenstelling van de delegatie en de aard van de vergadering.

De president stond in Havana ook stil bij Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, de Parijs Overeenkomst over klimaatverandering en de Addis Abeba 'Action Agenda' voor de financiering van ontwikkeling. Deze documenten bieden positieve perspectieven voor het harmoniseren van bilaterale en regionale inspanningen voor duurzame ontwikkeling.

Tijdens de top hebben lidlanden zich ook uitgesproken voor opheffing van de economische, handels- en financiële blokkade tegen Cuba en werd de nieuwe secretaris-generaal, June Soomer, uit St. Lucia, aangesteld. De president heeft verder diverse bilaterale gesprekken met samenwerkingspartners van Suriname.


(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Vertraagde SLM-vlucht van 3 juni wordt maandag 6 juni uitgevoerd door Portugese charter Hi Fly

Deel passagiers vertraagde vlucht is 4 juni met KLM naar Schiphol gevlogen


De SLM-vlucht van gisteren zal definitief maandag 6 juni worden uitgevoerd. De passagiers zullen worden vervoerd met een toestel van de Portugese charter luchtvaartmaatschappij Hi Fly. Een deel van de passagiers is overgeboekt op de KLM-vlucht van zaterdagmiddag 4 juni 2016.

Surinam Airways laat weten, dat door een technisch mankement vlucht PY 994 is afgelast. De luchtvaartmaatschappij heeft een vliegtuig van Hi-Fly ingehuurd.

De PY 993 van zaterdag vanuit Amsterdam zal normaal volgens schema worden uitgevoerd. Vanwege verplichte rust van de bemanning van Hi Fly zullen de passagiers van de PY 994 van vandaag naar Amsterdam morgen, zondag 6 juni 2016, vervoerd worden.

Inmiddels wordt gewerkt aan het zo snel als mogelijk oplossen van het technische mankement. Surinam Airways biedt haar verontschuldigingen aan voor het ontstane ongerief.