dinsdag 7 juni 2016

IMF overtuigd dat Suriname over twee jaar begint met afbetaling lening

'Er zijn genoeg veiligheidskleppen ingebouwd die moeten waarborgen dat programma slaagt'


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is ervan overtuigd, dat Suriname in staat zal zijn over twee jaar een aanvang te maken met de terugbetaling van de lening van 478 miljoen Amerikaanse dollar. Er is grondig gekeken naar het economisch herstelplan dat de regering uitvoert en ook naar externe factoren die van invloed zouden kunnen zijn. Dit bleek dinsdagmiddag, 7 juni 2016, uit de persconferentie van de monetaire autoriteiten en een IMF-delegatie die momenteel in Suriname verblijft. Dit bericht de Ware Tijd Online.

Er zijn voldoende veiligheidskleppen ingebouwd die moeten waarborgen dat het programma slaagt, zei IMF-delegatieleider Daniel Leigh. Het programma zal volgens hem alleen slagen 'als de autoriteiten dat daadwerkelijk ook willen'.

Het IMF verwacht dat Surinames internationale reserves in 2018 ongeveer 860 miljoen dollar zal bedragen. Hierdoor zal het land makkelijk in staat zijn de lening af te lossen. De eerste van acht delen moet in 2019 terugbetaald worden. De betalingen zullen tot 2023 doorgaan.

De IMF-functionaris zei, dat eerst een studie is gedaan naar de omstandigheden waarin Suriname zich bevindt alsook naar de economische indicatoren voor de komende periode. Om te garanderen dat de gestelde doelen worden gehaald zal er om de drie maanden een evaluatie plaatsvinden om onder andere na te gaan of Suriname daadwerkelijk werkt aan wederopbouw van de internationale reserves. Mochten er zich zaken buiten de invloedssfeer van de regering voordoen waardoor de deviezenpot niet zoals beoogd groter wordt zullen de veiligheidskleppen in stelling gebracht worden.

'In alle IMF-programma's zijn aanpassers ingebouwd. Ook zal geregeld overleg gevoerd worden met de autoriteiten om na te gaan of zaken zoals wetgeving al bij het parlement zijn ingediend', aldus Leigh.

Ministerie van HI: 'Houders pompstations mogen niet zelf zomaar benzineprijs verhogen'

Pompstation Zanderij door commissariaat Para gesloten: eigenaar had benzineprijs zelf aangepast


Al dagen gonst het in het land rond, dat brandstofprijzen omhoog gaan. Het ministerie van Handel en Industrie (HI) laat vandaag, dinsdag 7 juni 2016, echter in een persbericht weten, dat de prijzen niet zijn aangepast. De districtscommissaris van Para heeft vandaag een pompstation van Zanderij gesloten, omdat de pompstationhouder de brandstofprijzen eigendunkelijk had verhoogd. 

Het ministerie benadrukt de instantie te zijn die bevoegd is de prijzen van benzine bij de pomp vast te stellen. Dit gebeurt in overleg met de oliemaatschappijen.

Het op eigen houtje wijzigen van de benzineprijs door servicestationshouders is dan ook niet toegestaan. HI doet een beroep op de servicestationhouders de prijzen, die door de overheid zijn bepaald, te handhaven en niet het heft in eigen handen te nemen door verhoogde prijzen aan de consument door te rekenen.

'Voor de goede orde kan worden gemeld, dat het besluit is genomen dat er op dit moment geen verhoging van de vastgestelde pompprijs zal plaatsvinden', aldus HI. Op de samenleving wordt een beroep gedaan om officiële berichten van HI af te wachten en niet in paniek te raken.

Woning in Jamesstraat te Nieuw Nickerie uitgebrand

Alleen de muren van de woning staan nog overeind

Brandweer adviseert bevolking bij brand niet politie te bellen, maar meteen de brandweer, 231123


Een laagbouw stenen woning in de Jamesstraat te Nieuw Nickerie is vanmiddag, dinsdag 7 juni 2016, door brand verwoest.. Rond kwart voor zes werd de melding gedaan door de politie van Nieuw Nickerie. De brandweer was binnen vier minuten ter plaatse, aldus Starnieuws.


(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Hoofdbrandmeester Steve Sibelo zegt, dat het sein brandmeester al na 13 minuten is gegeven. De woning is van binnen geheel uitgebrand. Alles is verloren gegaan, alleen de muren zijn nog intact. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur zich naar de belendende panden kon uitbreiden.

Sibelo zegt verder, dat de melding waarschijnlijk laat binnen kwam, omdat men eerst de politie heeft gebeld, waardoor kostbare minuten verloren zijn gegaan. Het publiek van Nickerie kan de brandweer rechtstreeks bellen op het nummer 231123.

Volgens verklaring van de bevelvoerder was het pand op het moment van de brand niet bewoond. Het betreft een vakantiewoning van een familie, die in dezelfde staat woont. Het huis was tegen brand verzekerd. De eigenaar van het pand zegt, dat hij in Nieuw Nickerie was toen hij hoorde dat er brand was. Hij snelde zich naar het huis, maar het was al te laat.

Gajadien (VHP) trekt zich weinig aan van beschuldigingen van NDP'er Doekhie

'Als ik een steen werp op een hoopje poep, kan ik ook bevlekt worden'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zegt vandaag, dinsdag 7 juni 2016, in het Dagblad Suriname, dat hij zich niet wenst te begeven op het niveau van NDP-parlementariër Rachied Doekhie. De NDP’er had in een eerder vraaggesprek met de redactie van het dagblad beweerd, dat de VHP'er laptops en een dienstwagen van het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft verduisterd. Ook zou hij vuilophalers hebben misbruikt om zijn huis te laten bouwen. 

'Je kan iemand wel uit een riool halen, maar de innerlijke rioolbevuiling van een persoon kan je niet weghalen. Als ik een steen werp op een hoopje poep, kan ik ook bevlekt worden', aldus Gajadien.

Gezien het feit, dat de opgesomde beschuldigingen door Doekhie om strafbare feiten gaat, daagt hij hem uit om de bewijzen naar de procureur-generaal te brengen.

De VHP’er zegt verder, dat hij gemakkelijk Doekhie voor het gerecht kan slepen voor deze gedane uitspraken, maar dat zal hij niet doen. 'Ik zal hem niet belangrijker maken dan hij nu wenst te zijn. Deze gelden kan ik liever gebruiken om aan arme mensen te geven, die juist behoefte hebben aan dit geld. Bovendien gelooft niemand hem.'

De parlementariër blijft bij zijn eerdere uitspraken gedaan bij de afgelopen massameeting van de VHP in Nickerie. 'Niet alleen Doekhie, maar de totale NDP heeft het volk voor de gek gehouden en de gelden opgesoupeerd.'

Barbaarse praktijken - zweepslagen - traditioneel gezag Pusugrunu leiden tot zelfmoord RO-ambtenaar

'Hij is vernederd in bijzijn van publiek, onder wie kinderen, die de berechting hebben gefilmd'

Ambtenaar informeerde districtscommissaris dat bestuursopzichter uit woning was gezet door traditioneel gezag


Een mededeling van Rinaldo ‘Doru’ Lafanti, ambtenaar van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), aan districtscommissaris Gracia Emanuel van Boven-Saramacca is verkeerd gevallen bij het traditioneel gezag. Hij meldde haar vorige week maandag telefonisch, dat de bestuursopzichter van Pusugrunu uit zijn dienstwoning was gezet door het traditionele gezag. Emanuel heeft vrijwel gelijk gerapporteerd aan het ministerie, die vervolgens contact heeft gemaakt met het traditionele gezag van de stam der Matuariërs, aldus bericht de Ware Tijd dinsdag 7 juni 2016.

Dat viel niet in goede aarde bij granman Lesley Valentijn en andere lokale dignitarissen. Zij beweren dat Lafanti heeft gelogen.

Lafanti werd diezelfde maandag volgens traditioneel gebruik van de stam berecht. Hij moest een 'boete' betalen in de vorm van flessen rum en kreeg zweepslagen in bijzijn van dorpsbewoners. Ook moest Lafanti tijdens de krutu in opdracht van het traditionele gezag de districtscommissaris telefonisch melden dat hij had gelogen.

Hij heeft ongeveer een half uur na de straf zichzelf voor zijn huis doodgeschoten met een jachtgeweer.

'Hij is vernederd in bijzijn van publiek, onder wie kinderen, die de berechting hebben gefilmd. Hij heeft gewoon de waarheid gesproken en daarvoor wordt een persoon niet gestraft', zegt een familielid, er op doelend, dat het traditionele gezag de bestuursopzichter daadwerkelijk uit het huis had gezet. De familie van Lafanti is niet te spreken over het geval en zal hierover vergaderen om te besluiten welke stappen ondernomen zullen worden. Het familielid noemt de granman 'een dictator die naar niemand luistert'.

Ook wordt vermoed dat een vete tussen de families Lafantie en Asaf, waaruit Valentijn komt, een rol heeft gespeeld bij zijn berechting. Toen graman Oscar Lafanti overleed had hij een persoon aangewezen als zijn opvolger, maar daarmee was de familie Asaf het niet eens. 'Ik heb het gevoel dat dat ook heeft gespeeld. Doru was de enige Lafanti die in het gebied woonde', zegt het familielid. Valentijn ontkent dat de vete een rol heeft gespeeld. 'Wij hebben de man gestraft conform de wetten van het traditionele gezag. Wat anderen beweren is een grote leugen.'

De granman vindt niet dat het gezag buiten zijn boekje is gegaan. 'Het straffen is niet onze uitvinding. Dat wordt al eeuwen zo gedaan door onze voorouders.' Valentijn zegt dat na de veroordeling vrede is gesloten met Lafanti zoals dat gebruik is. Kort nadat de veroordeelde weg was, kregen ze het bericht dat hij zelfmoord had gepleegd. 'Dat is droevig, maar wij hebben dat niet in de hand', beweert Valentijn.

Meer aanhoudingen op Curaçao in drugszaak Ninja

Autoriteiten vallen 3 woningen binnen, arresteren 4 personen en nemen 5 kilo cocaïne in beslag

Eerder werd als verdachte onder andere zoon van Statenlid Cijntje aangehouden


Een team bestaande uit onder anderen agenten van de Divisie Georganiseerde Criminaliteit (DGC) en de marechaussee, drong vanochtend vroeg, dinsdag 7 juni 2016, drie woningen binnen voor onderzoek naar drugsactiviteiten en witwassen van geld. Vier personen zijn aangehouden en er is tevens vijf kilo cocaïne in beslag genomen, aldus OM-woordvoerder Norman Serphos 's middags in de Amigoe. 

De huiszoekingen vonden plaats in de Donkerstraat, de Sto. Domingoweg en de Esperanzaweg, onder leiding van een rechter-commissaris en het Openbaar Ministerie. Het betreft een vervolg op de drugszaak Ninja, waarbij de zoon van parlementariër Melvin ‘Mac’ Cijntje betrokken is. Hij werd samen met vier andere mannen op 24 mei aangehouden, nadat er zes huiszoekingen waren verricht in onder andere de wijken Wishi/Marchena en Koraal Specht. Toen zijn tijdens de huiszoekingen grote hoeveelheden Amerikaanse dollars en Antilliaanse guldens, een witte Audi, een vuurwapen, kogels en een paar telefoons in beslag genomen.

Ook de huiszoekingen in de Kaya Chikucha, Residencias Palma Real, Edisonstraat, Tra’i Seru en Kaya Djo Mathilda zijn verricht door de DGC, in samenwerking met het arrestatieteam, de douane en de marechaussee, onder supervisie van een rechter-commissaris. Alle verdachten in deze zaak zitten nog vast, ook de zoon van Cijntje.

Er zijn dus in totaal negen verdachten betrokken bij deze zaak en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Pueblo Soberano vindt brief kinderen vermoorde partijleider onacceptabel

'Wij betreuren de inhoud van deze brief en accepteren dit niet en gaan stappen ondernemen'


De kinderen van de vermoorde PS-leider Helmin Wiels, Helmin Wiels junior en Savannah Wiels, eisen in een brief de door hun vader opgerichte partij terug. Pueblo Soberano (PS) is niet meer de partij waar hun vader ooit voor stond, vinden zij en ook willen zij dat de partij niet onder die naam deelneemt aan de verkiezingen in september.

Maar, de huidige PS-leiding vindt de brief onacceptabel en kondigt ‘stappen’ aan. In een kort persbericht stelt het PS-bestuur kennis te hebben genomen van de brief van de erfgenamen van hun partijoprichter. 'Wij betreuren de inhoud van deze brief en accepteren dit niet. Pueblo Soberano zal de nodige stappen ondernemen om duidelijkheid te krijgen in de zaak. Zodra deze duidelijkheid er is, zullen wij dit aan iedereen communiceren.'

Partijleider Jaime Cordoba zat vanochtend eerst in een vergadering, maar was later niet voor commentaar bereikbaar.

Binnen de partij zou met verbazing zijn gereageerd op zowel de kritiek, als de eis van de kinderen van de partijoprichter. Anonieme bronnen wijzen er op, dat de naam en het logo al vanaf 2003 door de partij worden gebruikt en dat de partij sinds 2005 officieel bij de notaris staat ingeschreven als zijnde Pueblo Soberano. De overheersende gedachte binnen de partij is dat het aan de erven Wiels is om aan te tonen of de naam en het logo aan hen toebehoren.

In de brief, gericht aan het parlement, ministers en Statenleden van de PS, uiten de kinderen van Wiels felle kritiek op de stand van zaken binnen de partij die hun door vader is opgericht. Zij constateren dat in de drie jaar na de moord op hun vader, de partij uit elkaar aan het vallen is. Een heleboel leden zijn vertrokken, terwijl anderen bezig zijn met hun eigen politieke partij. De kinderen geven toe dat zij als nabestaanden niks te zeggen over de partij, maar stellen dat de personen die nu de leiding hebben binnen de partij, zich niet meer houden aan waar de PS voor moet staan. 'Het doel, de ideologie, de visie en missie van Pueblo Soberano zijn in onze ogen verdwenen.'

De kinderen van Wiels verzoeken de huidige PS-leiders en gezagsdragers om de naam Pueblo Soberano niet meer te gebruiken of uit de partij te stappen. Savannah Wiels en haar broer Helmin Wiels jr. verzoeken de partij om niet onder de naam Pueblo Soberano aan de komende verkiezingen mee te doen. 'De hele organisatie moet rust nemen en een grondige evaluatie ondergaan van hoe het nu verder moet met de partij.'

Zij benadrukken, dat zij verder als nabestaanden de naam Pueblo Soberano (PS), maar ook het logo als merk hebben vastgelegd bij het Bureau Intellectuele Eigendom in 2013. Maar, in de verklaring die naar de pers en de huidige PS-leden is verstuurd, staat dat de vastlegging van de naam en het logo in 2015 is verlopen, nadat een betaling van 200 gulden, voor de envelop waarin de naam en het logo zijn vastgelegd, niet werd overgemaakt.

Toetsing van Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit weer uitgesteld

Curaçao wil graag weer Amerikaanse FAA veiligheidscategorie 1 binnen slepen


De definitieve toetsing van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA) moet wederom worden verschoven. Het was de bedoeling dat dit in maart zou worden verricht door de Federal Aviation Administration (FAA), maar de overeenkomst daartoe is nog niet opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 

CBA-directeur Oscar Derby zegt vanmiddag, dinsdag 7 juni 2016, in de Amigoe weten, dat de FAA heeft verklaard afhankelijk te zijn van het ministerie en zich heeft verontschuldigd voor de vertraging. 'De overeenkomst moet worden opgesteld door hun advocaten. Ik ben niet op hoogte van de reden waarom het zo lang duurt.' Afhankelijk van de uitkomst moeten de nodige aanpassingen worden doorgevoerd. Tot slot moet er ook een additionele audit plaatsvinden, waarna de Amerikaanse luchtvaartautoriteit zal bepalen of CBA voldoende in staat is toezicht op de luchtvaartoperaties te houden en de categorie 1-status terugkrijgt.

Derby zegt verder, dat de CBA zich in de tussentijd alvast voorbereidt op die audit. 'De technische review, waarop we nu wachten, dient als een controle op de voortgang.' Normaliter vindt die technische toetsing dus voor de audit plaats, maar als de burgerluchtvaartorganisatie aan de andere vereiste voorwaarden voldoet en het advies van de FAA opvolgt, kan het zijn dat de audit toch mag worden uitgevoerd. Dit alternatieve traject kan worden ingezet na een aanbestedingsprocedure van 22 weken waarin een consultancybedrijf wordt gekozen om de opdracht uit te voeren. Daarna zal de laatste audit worden verricht.

In september vorig jaar maakte minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP, PNP) kenbaar, dat er ‘hard wordt gewerkt aan het terugkrijgen van de categorie 1-status’.

De FAA degradeerde in 2012 de veiligheidscategorie van Curaçao van 1 naar 2, omdat de CBA onvoldoende in staat was toezicht op de luchtvaartoperaties te houden. De beslissing van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit was gebaseerd op de internationale (veiligheid)eisen, die volgens FAA onvoldoende zijn verwerkt in de wet- en regelgeving van Curaçao, gerekend naar de maatstaven van de International Civil Aviation Organisation (Icao).

Na de ontmanteling van de voormalige Nederlandse Antillen in oktober 2010 kreeg Curaçao namelijk niet automatisch de categorie 1-certificering van de Antillen. Er moesten eerst verbeteringen doorgevoerd worden met betrekking tot wetgeving, het opleiden van het personeel en de faciliteiten. De vertraging van de definitieve toetsing heeft tot gevolg dat Curaçaose luchtvaartmaatschappijen nog geen nieuwe routes naar de VS mogen starten.

Brunswijk (ABOP): 'Belfort is verantwoordelijk voor wat hij zegt'

'Ik ga hem niet tegenhouden wanneer hij zijn uitspraken doet.' 


De niet zo regeringsvriendelijke uitspraken van het ABOP-Assembleelid Edward Belfort moeten op zijn conto worden geschreven, zegt zijn partijvoorzitter en fractieleider Ronnie Brunswijk vandaag, dinsdag 7 juni 2016, ten overvloede in de Ware Tijd. 'Elke parlementariër is vrij in zijn handelen. Belfort is verantwoordelijk voor wat hij zegt.'

Brunswijk stelt verder, dat Belfort niet namens de partij in De Nationale Assemblee zit, maar namens het volk. 'Ik ga hem niet tegenhouden wanneer hij zijn uitspraken doet.' 

Brunswijk vindt overigens, dat regeringsgezinde personen niet te horen waren toen ditzelfde lid zijn stem bij de verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter van het parlement op de kandidaat van de NDP, Jennifer Geerlings-Simons, uitbracht. 'Toen was hij wel goed. Nu hij tegen de regering is, wordt het hem kwalijk genomen.'

Tijdens de protestmanifestatie van de vakbeweging vorige week donderdag liep Belfort, leuzen scanderend, mee. 'Weg met Bouta. Bouta moet weg.' 

Ook zijn recente optreden in het actualiteitenprogramma 'In de Branding' van Apintie TV verdient volgens regeringsgezinde personen geen schoonheidsprijs - de Ware Tijd gaat verder niet in op wie die vermeende regeringsgezinde personen zijn -. Belfort zei, dat de NDP na de verkiezingen mensen aan het ronselen was.

 Belfort, die in het vorige kabinet minister van Justitie en Politie was, verklaart nu dat hij geen minister had willen worden, maar ertoe gedwongen werd de functie te aanvaarden. 'In het vorige kabinet wilde ik al lang opstappen, maar mijn partij heeft mij geadviseerd om aan te blijven.'

Op de laatst gehouden ABOP-partijbijeenkomst in het Flamboyant Park zei Belfort: 'Bouterse zegt steeds bakra basi a keba. Nu is hij op zijn knieën gegaan voor de witte man', doelend op het IMF.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Voor het eerst sinds 2009 weer officiële kranslegging bij herdenkingsmonument SLM-ramp 1989

TCT-minister zegt Stichting Kleurrijk Voetbal steun toe bij volbrengen in 1989 gestrande missie


De regering zal er alles aan doen om het verzoek van de Stichting Kleurrijk Voetbal, om de niet volbrachte missie van 1989 tot een goed einde te brengen. Minister Andy Rusland van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) zegt, dat er ook op regeringsniveau de andere verzoeken van de stichting besproken zullen worden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 7 juni 2016.

Het gaat om het mogelijk maken van een vlucht van nieuwe generatie kleurrijk voetballers naar Suriname, met als doel een wedstrijd te spelen ter ere van het Surinaamse voetbal, het opzetten van een herdenkingsmonument bij het kantoor van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) en het oprichten van een voetbalacademie in Suriname.

Rusland legde vandaag namens de regering een krans bij het monument voor de 176 slachtoffers van de vliegramp van 7 juni 1989. Hij zegt, dat het voldoen aan het verzoek van stichting Kleurrijk Voetbal een morele plicht is van Suriname aan de stichting, de omgekomen voetballers, de muziekgroep de Dravers boys en alle nabestaanden.

Tijdens zijn toespraak gaf hij aan met gemengde gevoelens aanwezig te zijn. Enerzijds om het leed van de slachtoffers, dat misschien wel verwerkt, maar nog altijd een diepe wond is. Anderzijds de wetenschap, dat het doel waarmee de jonge voetballers naar Suriname kwamen nog niet is volbracht.

Na de herdenking bij het monument in 2009 was het vandaag de eerste keer dat er officieel kransen zijn gelegd.

Voorzitter Roy de Miranda van de Stichting Kleurrijk Voetbal memoreerde de slachtoffers en in het bijzonder de voetballers en de muzikanten. In 2009 bij de laatste officiële herdenking is aan de toenmalige regering het verzoek al gedaan en waren toezeggingen. De Miranda benadrukte, dat de voetballers op verzoek naar Suriname kwamen voor het Surinaamse voetbal. Het volbrengen van de missie zal een gepast eerbetoon zijn, terwijl de voetbalacademie volledig in het belang is van het Surinaamse voetbal. Hiervoor is al een plan op papier gezet.

Nationale herdenking afschaffing slavernij 30 juni in Amsterdamse Oosterpark

Keti Koti Festival vindt 1 juli in het Oosterpark plaats

(Bron foto: gemeente Amsterdam)
Herdenking door organisatie NiNsee opgesplitst in twee dagen


Op 30 juni is de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Oosterpark in Amsterdam. Op het Surinameplein is overdag een kinderherdenking. Het Keti Koti Festival, de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij, is op 1 juli in het Oosterpark. Dit meldt vandaag, dinsdag 7 juni 2016, de gemeente Amsterdam op haar website.

De organisatie, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), laat via haar website weten:

Het NiNsee heeft waargenomen dat er een grote diversiteit bestaat in de (landelijke) momenten van herdenken en vieren van de formele afschaffing van de slavernij door Nederland, dit jaar 153 jaar geleden. Binnen de Afro-gemeenschap in Nederland vindt hier al langer debat over plaats. Er is met name grote moeite met de onmiddellijke overgang van bezinning naar de viering. Ook de invulling en het bereik van de Nationale Herdenking is onderwerp van debat.

Vanuit deze gedachte en in de verwachting een grotere en bovenal gepaste waardigheid te geven aan deze beide momenten heeft het NiNsee een positie ingenomen voor een nieuwe opzet van het herdenken en vieren. NiNsee wil ruimte geven voor meer verdieping en verbreding. Eén dag geheel in het teken van het herdenken van en het bezinnen op het slavernijverleden en de huidige sociaal-maatschappelijk positie van de nazaten en één dag om te vieren en gezamenlijk naar de toekomst te kijken. Ook wordt beoogd om jongeren, die relatief onbekend zijn met de Nationale Herdenking, nadrukkelijker te betrekken. Dit mede ingegeven door het streven om grotere zichtbaarheid, erkenning en betere inbedding van het slavernijverleden in het collectieve gedachtegoed van onze samenleving gestalte te geven en te verduurzamen.

Nationale herdenking
De Nationale Herdenking zal plaatsvinden op 30 juni in het Oosterpark in Amsterdam bij het Nationaal Monument Slavernijverleden. Aanvang zeven uur 's avonds. Tijdens de herdenking zal er een vlaggenceremonie zijn met volksliederen van de landen binnen het Koninkrijk en de Republiek Suriname. Tevens zal er als onderdeel van de plechtigheid een defilé worden georganiseerd voor alle aanwezigen. Een lid van het college van Burgemeester & Wethouders legt een krans namens het Gemeentebestuur bij het Nationaal Slavernijmonument.

Kinderherdenking
Voorafgaand aan de Nationale Herdenking in het Oosterpark vindt tussen elf uur 's ochtends en twee uur 's middags op het Surinameplein in Amsterdam-West een speciale Kinderherdenking plaats waar educatie over het slavernijverleden centraal staat.

Keti Koti Festival
Op 1 juli start om twee uur het Keti Koti Festival, de Nationale Viering in het Oosterpark. De toegang van het festival is en blijft gratis.

Afschaffing slavernij door Nederland
In 2016 is het 153 jaar geleden dat de afschaffing van de slavernij door Nederland werd geproclameerd. In Suriname werden de 'vrijgemaakten' verplicht om nog tien jaar, onder staatstoezicht, voor de slavenhouders te blijven werken. Op de voormalige Nederlandse Antillen voerde Nederland het paga-tera (deelpacht) systeem in. Daarmee was de 'vrijheid' van de tot slaafgemaakten louter een papieren aangelegenheid, de meesten bleven op de velden werken als deelpachters.

Meer informatie
Bij de organisatie: Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) - www.ninsee.nl.

OW: 'De burgerij is zelf medeschuldig dat problemen van verstopte trenzen en rioolbuizen ontstaan'

Percelen aan Frederikshoopweg staan blank door verstopte rioolbuizen

(Bron foto: Dagblad Suriname)

Percelen langs de Fredrikshoopweg, te Pontbuiten in Wanica, liggen momenteel onder water. Het waterprobleem is ontstaan door de verstopte rioolbuizen en de verschillende afmetingen van de buizen die vaak ook niet op de zelfde en de juiste hoogtes zijn aangelegd. De bewoners langs deze weg kunnen zulks beamen. De buurtbewoners hebben een aantal keren brieven geschreven naar het ministerie van Openbare Werken (OW), echter zonder volgens hun enig positief resultaat, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 7 juni 2016.

OW-woordvoerder Raul Swedo zegt in een reactie: 'De burgerij is zelf ook medeschuldig dat deze problemen ontstaan. De mensen moeten zeker ook wat netter zijn. Men klaagt dat gebieden blank liggen, maar wat constateren wij? Het heeft helemaal niet te maken met de afvoer. Alle kolken zitten goed. Wij hebben gemerkt dat de mensen vuil opslaan langs de weg. Uiteindelijk gaat dat in alle rioolputten zitten. Men vraagt het ministerie niet om dat op te schonen, of men neemt zelf ook niet het initiatief om de zaak op te schonen. Men laat het zo. Met als gevolg dat bij regenval alles klem komt te zitten.' De meeste activiteiten die het ministerie de afgelopen tijd qua ontwatering heeft ontplooid komen allemaal alleen door plasticwaren.

Een aannemer komt volgens de buurtbewoners elk jaar de trenzen ophalen, maar haalt alleen gras op. De goten zitten vol met water waardoor toilet- en badkamerwater van huishoudens niet makkelijk geloosd kan worden.

OW is al geruime tijd drukdoende afwateringswerkzaamheden te verrichten. De klacht van deze weg is bekend bij het ministerie. Volgens Swedo wordt het hele systeem in kaart gebracht voor een integrale aanpak. Er wordt onderkend, dat een aantal duikers totaal verkeerd zijn geplaatst. De afdeling Ontwateringswerken is van plan binnenkort een aantal buurten aan te doen, omdat nu is gebleken dat een aantal mensen vaak inritten maken, kanalen en goten dichten zonder duikers te hebben geplaatst. Hierdoor kan het overtollige water heel moeilijk doorstromen.

Den Blauwvinger: Etnisch profileren? Een derde van Nederland schiet in een overtrokken kramp

COLUMN: Maar, meer groepen worden 'apart geprofileerd' door de autoriteiten

Er is meer aan de hand dan slechts etnisch profileren: 100% Controle op Schiphol profileert ook op grond van uiterlijkheden


Twee derde van de Nederlanders heeft geen moeite met zogenoemd etnisch profileren door de politie. Dat blijkt zondag 5 juni 2016 uit de uitkomsten van een opiniepeiling van Maurice de Hond naar aanleiding van de staandehouding op maandag 30 mei door agenten in zijn woonplaats Zwolle van rapper Typhoon. Van de ondervraagden vindt 64% dat etnisch profileren is toegestaan in het kader van misdaadbestrijding. De zanger werd met zijn auto aan de kant gezet, omdat het profiel van de donkere bestuurder niet overeenkwam met de dure auto waarin hij reed.


Collectieve op racisme gefixeerde verontwaardiging
Het leek of heel Nederland collectief verontwaardigd en boos was op de Zwolse politie, die overigens vrijwel meteen excuses aanbood aan de rapper over de staandehouding op grond van etnisch profileren.


Tja, er werd inderdaad een selectieve heisa over gemaakt, nadat het Typhoon zelf was die op zijn social media pagina's aandacht aan het incident besteedde en een foto van zijn luxe auto erbij plaatste. Maar, is het niet het werk van de politie om in 'verdachte' situaties op te treden?

Wordt iemand met het uiterlijk van een 'dak- en thuisloze' die rondrijdt in een mooie luxe auto, ook niet door de politie even ter controle langs de kant van de weg gezet? Dat gebeurt immers ook en ook dat is een vorm van 'etnisch profileren' van de politie, op basis van uiterlijkheden in combinatie met omstandigheden die daar min of meer haaks op staan, gewoon een persoon even ondervragen. Niets mis mee toch? De persoon kan de auto bijvoorbeeld van iemand in bruikleen hebben of de persoon houdt er gewoon een bepaalde leefstijl op na, maar beschikt wel over een mooi inkomen uit gewoon een goed betalende baan. Soit.
Is 100%-controle op Schiphol ook niet vorm van 'etnisch profileren'?
Maar, op Schiphol is 'etnisch profileren' bij de douane en marechaussee ook niet onbekend. Iedereen die van en naar Suriname reist krijgt bij aankomst op Schiphol ermee te maken bij de bekende 100%-controle.

Dagelijks worden gewone mensen - blank en zwart (!) - uit de rij gearriveerde reizigers door de douane en marechaussee geplukt op grond van 'etnisch profileren', op grond van uiterlijkheden.

De reizigers zijn moe, blij in Nederland te zijn na een vlucht van zo'n negen uur. Ze staan in twee rijen voor de hen opwachtende douane-ambtenaren en marechaussee. Met doordringend spiedende ogen worden de gearriveerde passagiers in de gaten gehouden. Intimiderend. Niet iedereen kan daar tegen, krijgt het benauwd, begint te zweten. En dat is voer voor de wachtende hijgerige douaniers en marechaussee. Ook zij gaan af op uiterlijkheden, kleding, haardracht, bonte tatoeages, slecht gebit, bezweet, enzovoorts. Sommige reizigers zijn gewoon potentieel doelwit juist vanwege hun uiterlijkheden, worden na een spervuur van intimiderende van-alles-en-nog-wat-vragen uit de rij gepikt en moeten vervolgens - als ware heuse verdachten - naar een andere ruimte, trap af, om door een paar stoere irritante douaniers en marechaussee danig aan de tand gevoeld te worden. Maar, ook reizigers die moeten uitleggen hoe ze een ticket hebben kunnen kopen terwijl zij bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ontvangen, zijn verdachte drugssmokkelaars, want daar gaat die hele controle om, het onderscheppen van cocaïne en smokkelaars en dat is ook nodig hoor, omdat nog steeds bijna dagelijks domme, naïeve mensen drugs vanuit Suriname Nederland binnen trachten te smokkelen zowel Surinamers, Nederlanders als Surinaamse Nederlanders. Dat iemand een ticket heeft gekregen klinkt voor de douaniers en marechaussee niet altijd geloofwaardig in de oren en de passagier met dat gekregen ticket belandt ook zonder pardon in die andere, verhoor, ruimte, als verdachte.

100%-Controle weer eens tegen het licht houden 
Maar, over deze vorm van 'etnisch profileren' wordt nimmer op die wijze gesproken. Toch is het enigszins met 'etnisch profileren' te vergelijken, immers reizigers uit Suriname zijn voor de autoriteiten vanwege bepaalde karakteristieke uiterlijkheden potentiële drugssmokkelaars, slikkers van cocaïnebolletjes.

Misschien moet daarom ook eens deze dagen die verfoeilijke 100% controle tegen het licht worden gehouden vanuit de invalshoek van 'etnisch profileren'.,,,, en wie gaat excuses aan wie aanbieden?

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
7 juni 2016
Amsterdam-Paramaribo

Man (28) 2.5 jaar cel in voor het opzettelijk infecteren van 17-jarig meisje met HIV...

Met hiv-besmette man heeft kind verwekt bij meisje (17)


De 28-jarige J. M. is gisteren door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht voor het willens en wetens besmetten van een 17-jarige meisje met hiv. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 7 juni 2016.

Er is in deze zaak een DNA-rapport uitgebracht over het inmiddels geboren kind. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat M. de verwekker is. De verdachte heeft vanaf het begin beweerd, dat hij niet wist c.q. niet geloofde dat hij hiv-positief was. Nadat het rapport binnen was en de rechter hem daarmee confronteerde verklaarde de verdachte, dat hij zich kennelijk had vergist. 'Kande mi las mi srefi.'

Hij had eerder met klem ontkend, dat de 17-jarige in verwachting was van zijn kind. De Officier van Justitie achtte het feit echter wettig en overtuigend bewezen en eiste een gevangenisstraf van 3 jaar met aftrek. Zij hield rekening met het feit dat de verdachte een zogenoemd first offender is.

Als bewijsmiddel gebruikte het Openbaar Ministerie de verklaring van het slachtoffer. Op 21 september deed zij aangifte bij de politie. Zij was toen al in verwachting en kreeg te horen dat haar vriend hiv-besmet was. Het meisje heeft zich vervolgens laten onderzoeken en uit dat onderzoek bleek dat zij ook besmet was.

Volgens de rechter heeft de man het meisje in haar bloei van haar leven een ongeneeslijke ziekte overgedragen. Behalve dat dit een strafrechtelijk gevolg heeft, levert de ziekte een sociaal probleem op. Iemand die hiv-besmet is, loopt bijvoorbeeld de kans afgestoten te worden door naasten.

Volgens het Openbaar Ministerie wist de verdachte al sinds 2014 dat hij hiv-positief is. Ondanks dit heeft hij toch onbeschermde seks met het meisje gehad. Zij ging naar de middelbare school.

Advocate Nacatia San A jong betoogde om de verdachte een mildere straf op te leggen aangezien hij een first offender is. De rechter hield rekening met alle omstandigheden van de verdachte en legde hem een celstraf op van 2 jaar en 6 maanden met aftrek.

Op de zitting is overigens niet komen vast te staan of het kind besmet is.

IMF plaatst intentieverklaringen met Suriname op haar website
Amstelveen voetbaltrainer Radjin de Haan denkt nog dagelijks aan de SLM-ramp van 7 juni 1989

De Haan was een van de elf die de ramp overleefden

De ramp heeft De Haan wel gevormd


Amstelveen-trainer Radjin de Haan (zie foto - Bron: Hans van Beek) denkt nog dagelijks aan de SLM-ramp van 7 juni 1989. De Douglas DC8 Super 69 met aan boord 178 passagiers waaronder het Nederlands Kleurrijk elftal stort door de mist neer in Suriname. Alle negen bemanningsleden en 167 passagiers komen om het leven. Elf passagiers en een hond overleven de grootste vliegtuigramp uit de Surinaamse geschiedenis. Onder hun de huidige trainer van Amstelveen Heemraad Radjin de Haan. 

De Haan die met Amstelveen nog strijdt om promotie naar de tweede klasse is blij dat hij vanavond met zijn selectie op het veld staat. 'Dan heb ik tenminste even wat afleiding', zegt hij vandaag, dinsdag 7 juni 2016, op hetamsterdamschevoetbal.nl.

(Bron: Radjin de Haan)
Het is vandaag precies 27 jaar geleden dat de ramp plaatsvond. De Haan: '27 Jaar al weer. De tijd gaat snel. Ik denk er vaak aan, maar als de datum van 7 juni dichterbij komt neemt het allemaal wat grotere vormen aan. Het is dan ineens weer heel dicht bij. Veel herinneringen komen dan weer boven. Natuurlijk het verdriet, maar ook mooie herinneringen hoor. Ik doe op zo’n dag nooit veel. Lekker rustig aan en tijd voor mezelf nemen. Ik ben blij dat ik vanavond op het trainingsveld sta.'

Vijftien spelers van het Kleurrijk Elftal kwamen om het leven. Sigi Lens (Fortuna Sittard), Edu Nandlal (Vitesse) en De Haan (Telstar) ontsnapten aan de dood.

De Haan: 'Ik was negentien en heb heel veel geluk gehad. De grootste schade die ik heb overgehouden is aan mijn rug. Ik had mijn derde rugwervel gebroken, een gescheurde schouderblad en een hoop kneuzingen. Omdat ik zo jong was heb ik heel snel aan mijn herstel kunnen werken. Met een korset om probeerde ik al snel weer te lopen. Dat was mijn doel. Ik wilde niet bij de pakken neerzitten. Nu heb ik nog steeds af en toe last van mijn rug, maar ik kan er prima mee leven. De drive die ik heb mis ik nu wel eens bij mijn spelers. De passie die ontbreekt. Ik kan daar niet zo goed tegen. Winnen of verliezen maakt me niet uit, maar je moet er wel alles aan doen. Ik denk dat ik zaterdag mijn verhaal maar eens aan de spelers ga vertellen. Misschien is dat het laatste zetje dat nodig is om ze optimaal voor te bereiden op de alles beslissende wedstrijd van zaterdag tegen AH’78.'Belgisch correspondent in Suriname Pieter van Maele even gids van boksicoon Mike Tyson

'Alles moest zo geheim mogelijk blijven'

(Bron foto: Het Nieuwsblad/Twitter)
Tyson in Suriname met Amerikaanse zender HBO voor documentaire over .... zangvogels


Pieter Van Maele, een Vlaamse journalist die al enige jaren in Suriname woont en werkt voor Nederlandse, Belgische en Surinaamse bladen en kranten, was dit weekend even gids voor bokslegende Mike Tyson. Die kwam naar het land om... zangvogels te bekijken, zo bericht de Belgische krant het Nieuwsblad vandaag, dinsdag 7 juni 2016.

Twintig uur en vijf vluchten deed bokslegende Mike Tyson erover om afgelopen weekend naar Suriname te reizen. Hij kwam er zangvogels bekijken en Kortrijkzaan Pieter Van Maele was er zijn gids.

'Ik werd gebeld door entertainmentbedrijf HBO, met de vraag om een reportage te fixen over zangvogels', zegt Van Maele.

'Hier is dat een cultuurfenomeen, te vergelijken met vinkenzetten in Vlaanderen. Ze vroegen me om hotels, vluchten en visa te regelen. En, zo bleek uiteindelijk, er kwam ook een special guest: Mike Tyson. Die heeft 1.800 vogels thuis en is een enorme liefhebber. Alles moest zo geheim mogelijk blijven, want hoe meer fans, hoe moeilijker de opnames. Dus regelde ik de hotels onder een schuilnaam. Maar, eens hij hier was, bleek Tyson de vriendelijkheid zelve. Op de foto met iedereen, heel chill in de omgang. We babbelden af en toe over koetjes en kalfjes. Op het einde vroeg ik hem nog om een foto, omdat anders niemand zou geloven dat hij in Suriname was. Zijn antwoord: Ik geloof het eigenlijk zelf nog niet.'

Een derde banen bij XCOR Aerospace Curaçao in VS wordt geschrapt

XCOR wil vanaf Curaçao commerciële ruimtereizen aanbieden


Een derde van de banen bij ruimtereisbedrijf XCOR Aerospace Curaçao wordt geschrapt. Dat komt neer op 25 banen. Het gaat om ontslagen bij de vestiging in Amerika, zegt voorzitter van de Raad van Advies, Ben Droste, tegen het Financieele Dagblad (FD) van vandaag, dinsdag 7 juni 2016, zo bericht Paradise FM op Curaçao. 

Het bedrijf, dat vanaf Curaçao commerciële ruimtereizen zou aanbieden, wil op die manier geld beschikbaar maken voor de ontwikkeling van een nieuwe versie van de raketmotor. Deze motor zou niet op vliegtuigbrandstof maar op waterstof lopen.

XCOR wilde de eerste honderd mensen aanvankelijk al vanaf 2015 de ruimte insturen vanaf Hato. Technische vertragingen gooiden roet in het eten. Het bedrijf geeft daarom nu prioriteit aan de ontwikkeling van een nieuwe versie van de raketmotor.

Over een nieuwe eerste lanceerdatum wil XCOR op dit moment geen uitspraken doen. 'Ik hoop dat we voor 2020 kunnen vliegen', zegt Droste vandaag in het FD.

Omzetbelasting wordt in 2e helft 2016 verhoogd met 2 procent

Regering is verhoging met het ..... IMF overeengekomen


De Omzetbelasting wordt in de tweede helft van dit jaar met twee procent verhoogd. Dat is één van de belastingmaatregelen die de regering met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is overeengekomen. Dit staat in de intentieverklaring die president Desi Bouterse met het IMF heeft getekend, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 7 juni 2016. De omzetbelasting op goederen en diensten bedraagt op dit moment 8 procent. 

De regering is overeengekomen dat de dienaangaande documenten, naast de website van het IMF, ook geplaatst mogen worden op de website van het ministerie van Financiën en van de Centrale Bank van Suriname.

Aan het IMF-programma is een strak rapportageschema gekoppeld. Wat sommige zaken betreft moeten de autoriteiten twee keer per week rapporteren en bij andere maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. De overheid verwacht met de verhoging van de omzetbelasting 0.1 procent van het bruto nationaal product (bnp) aan extra inkomsten binnen te halen. In 2017 wordt met deze belastingverhoging 0.2 procent van het bnp aan extra-opbrengsten verwacht.

Ook andere vormen van belasting heeft de regering toegezegd te zullen verhogen. Zo is in september vorig jaar de solidariteitsheffing ingevoerd wat inhoudt dat de belasting op gasoline en diesel is verhoogd. In de suppletoire begroting die eind deze maand bij het parlement moet worden ingediend zal ook de belasting op kerosine worden verhoogd. Deze maatregelen zullen dit jaar ongeveer 0.9 procent van het bnp (bruto nationaal product) extra in staatskas brengen.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in het parlement verklaard, dat de stroomtarieven in september dit jaar en januari 2017 zullen worden geëvalueerd. In de intentieverklaring spreekt de regering echter niet over evaluatie. September 2016 en januari 2017 zijn gewoon momenten waarop de overheidssubsidie verder wordt afgebouwd. Per 1 januari 2017 moet de subsidie op elektriciteit volledig zijn gestopt en de stroomtarieven marktconform zijn. Naast de kostenverhogende maatregelen heeft de regering de belastingvrije grens voor loontrekkers ook opgetrokken en er komt een programma ter ondersteuning van sociaal zwakkeren. Ook zullen kapitaalsinvesteringen worden gepleegd om nieuwe arbeidsplaatsen te creëren en de economische bedrijvigheid te stimuleren

Leden bond Dienst Watervoorziening van ministerie van NH zijn in staking

Volgens bondsvoorzitter Bear is rechtspositie personeel onduidelijk


'SWM-directeur doet alsof hij minister van NH is'


De bond bij Dienst Watervoorziening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft gisteren een protestactie gevoerd en zal vandaag, dinsdag 7 juni 2016, weer een vergadering houden. Bondsvoorzitter Julius Bear zegt op Starnieuws, dat de rechtspositie van de medewerkers niet duidelijk is en dat Marlon Oosterling, directeur van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) doet alsof hij de minister van NH is. 

Minister Regilio Dodson zegt in een reactie, dat er niks gebeurt zonder goedkeuring van het ministerie. 'Het gaat om beleidsaangelegenheden waarmee de bond niks te maken heeft. Wij zijn voor dialoog, maar zullen niet accepteren dat overgegaan wordt tot anarchie', stelt Dodson.

Hugo Blanker, voorzitter van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL), waarbij de bond van Dienst Watervoorziening is aangesloten, zegt dat er duidelijkheid moet komen over de rechtspositie van de ongeveer tweehonderd ambtenaren. Bear haalt aan, dat er een commissie zou worden benoemd die zich zou buigen over dit soort zaken, maar deze kwestie is nog steeds niet van de grond gekomen. Ondertussen worden voertuigen van de dienst weggehaald voor zogenaamd reparaties door de SWM, zonder dat het duidelijk is wat er gebeurt.

Uit protest werd gisteren een actie gehouden in de Watermolenstraat in Paramaribo. De weg werd gebarricadeerd, waardoor politieoptreden nodig was.

Minister Dodson deelt mee de diverse waterstations in de kustvlakte administratief al overgedragen zijn aan de SWM. Op Peperpot was een acuut probleem. De Dienst Watervoorziening heeft geen middelen om de reparatie te plegen. Om de mensen niet in nood te laten, is op verzoek van NH snel gehandeld door SWM. De voertuigen worden na een servicebeurt ook gebruikt door de SWM voor werkzaamheden die verricht moeten worden. De commissie die zich moet buigen over de dienst, kan binnenkort worden benoemd, zegt Dodson. De Raad van Ministers heeft toestemming hiervoor gegeven.

De commissie zal drie opties bekijken: moet de dienst verzelfstandigd worden of moet ze zo gelaten worden? Een andere mogelijkheid is een fusie met SWM. 'In elk geval wordt niemand naar huis gestuurd. De mensen hebben de status van ambtenaar', benadrukt Dodson.

Kinderen vermoorde Curaçaose politicus Wiels willen dat Pueblo Soberano onder andere naam aan verkiezingen deelneemt

Helmin Jr. en Savannah: 'Dit is voor ons triest, na zijn dood is de hele organisatie uit elkaar gevallen'

'Huidige leiders van partij staan niet achter het gedachtegoed van de partij'


Savannah en Helmin Jr, de kinderen van de vermoorde politieke leider Helmin Wiels, willen niet dat de regeringspartij Pueblo Soberano bij de komende verkiezingen van 30 september onder die naam meedoet. Dat staat in een brief die de kinderen aan de Staten hebben verzonden, zo schrijf het Antilliaans Dagblad vandaag, 7 juni 2016. 

De reden hiervoor is, dat de zoon en dochter drie jaar na de moord op hun vader constateren dat de partij uiteen is gevallen, er zijn zelfs leden die hun eigen politieke partij zijn begonnen.

Aubert Wiels, broer van de vermoorde leider, brak met de PS en richtte 1 Tim Magno op. De voormalige PS-premier Ivar Asjes ging ook weg bij de partij en richtte Partido Pro Kòrsou op. 'Dit is voor ons triest… onze vader was dag en nacht bezig met de organisatie Pueblo Soberano en Movimientu Aliansa Sivil. Na zijn dood is de hele organisatie uit elkaar gevallen.'

De kinderen oordelen, dat Pueblo Soberano een vereniging is met eigen huisregels en statuten. De nabestaanden hebben niets te zeggen over hoe het nu verder moet met de partij. Maar, na observatie van de partij concluderen de nabestaanden dat de huidige leiders niet achter het gedachtegoed van de partij staan. Het doel, de ideologie, de visie en de missie van de partij is in hun ogen verdwenen, zo schrijven zij.

In de brief schrijven zij ook dat zij sinds december 2013, het logo met de naam van de partij als merk hebben geregistreerd bij het Bureau voor Intellectueel Eigendom. Het merk is geregistreerd voor alle papieren, kantoorartikelen, flyers, brochures, vlaggen van Pueblo Soberano. De Statenleden en ministers voor de PS krijgen het verzoek om indien zij toch door willen met de politiek, dat met een andere politieke partij onder een andere naam te doen.

Ook kondigen de kinderen aan dat zij in de toekomst een campagne zullen gaan voeren met de leus ‘Ban Base Bèk ku Pueblo Soberano,’ ‘Laten wij met de Pueblo Soberano teruggaan naar de basis’. Politiek leider Jaime Córdoba was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar. Partijvoorzitter Edward Joseph verklaarde, dat hij van de brief op de hoogte was, maar deze nog niet had gelezen. Curaçao

Curaçaose baseballlegende Hensley ‘Bam Bam’ Meulens opgenomen in Hall of Fame International League

Toetreding tot Hall of Fame geldt als hoogste onderscheiding voor baseballspelers


De Curaçaose baseballlegende Hensley ‘Bam Bam’ Meulens is gisteren toegetreden tot de Hall of Fame van de International League. Dat heeft Meulens - die de hitting coach is van de San Francisco Giants, evenals de bondscoach van Team Kingdom of the Netherlands - gisteren op zijn Facebookpagina bekendgemaakt, aldus vandaag, dinsdag 7 juni 2016, het Antilliaans Dagblad. 

Overigens maakte honkbalsite.com al op 26 januari van dit jaar bekend, dat Meulens toetreedt tot de Hall of Fame van de International League, één van de twee Triple A-competities uit de Amerikaanse Minor League. Dat maakte de International League die dag, 26 januari, bekend. Een plaquette van de voormalig Major Leaguer uit Curaçao is inmiddels aan de Hall of Fame toegevoegd, zo berichtte honkbalsite.com. 

De International League is na de Major League Baseball de hoogste competitie van het Amerikaanse profhonkbal en toetreding tot de Hall of fame geldt als de hoogste onderscheiding voor baseballspelers. Meulens werd geëerd voor zijn geweldige slagprestaties.


De Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond geeft een overzicht van de carrière van Meulens: 

De Curaçaoënaar speelde tussen 1988 en 1993 als opkomend talent in de organisatie van de New York Yankees in de International League voor de Columbus Clippers. Met de Clippers won Meulens in 1992 de Governor’s Cup, de titel in de International League. Twee jaar eerder beleefde Meulens - die de roepnaam ‘Bam Bam’ vanwege zijn slagkracht kreeg - zijn grootste persoonlijke succes in de International League toen hij tot Most Valuable Player werd benoemd. 

Na zijn succesvolle seizoenen voor de Columbus Clippers vertrok Meulens naar Japan en groeide daar al snel uit tot cultheld en publiekslieveling. Met de Yakult Swallows pakte hij in 1995 het Japanse kampioenschap. 

Na zijn terugkeer uit Japan speelde Meulens nog een seizoen in de International League voor de Ottawa Lynx. 

In totaal speelde Meulens 528 wedstrijden in de International League, waarin hij maar liefst 84 homeruns sloeg. 

'Voor de huidige generatie Major Leaguers uit het Nederlands Koninkrijk geldt Meulens als ware inspiratiebron', zo schrijft de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond. 'Wanneer spelers als Didi Gregorius, Andrelton Simmons en Jonathan Schoop na het seizoen terugkeren op Curaçao trekken zij al snel naar Meulens toe om zich onder zijn leiding voor te bereiden op een nieuw Major League-seizoen.'

Nationale voetbalteam Curaçao treedt aan tegen Amerikaanse Maagdeneilanden

Laatste wedstrijd onder leiding van Patrick Kluivert


Team ondersteunt Platform Dierenwelzijn


Het nationale voetbalteam van Curaçao speelt vanavond, dinsdag 7 juni 2016, in het stadion van het SDK voor het laatst onder leiding van Patrick Kluivert. Na de overwinning van 5-2 tegen Guayana is een gelijkspel tegen de Amerikaanse Maagdeneilanden voldoende voor kwalificatie voor de volgende ronde van de Caribbean Cup. 

De oefenwedstijd tegen de selectie van de Eerste divisie werd zaterdag nog met 6-1 gewonnen, zo bericht vandaag het Antilliaans Dagblad.

Kluivert en zijn team hielden bij Building Depot gisteren een zogenoemde meet & greet.

Kluivert en zijn vrouw Rossana kregen ’s middags bezoek van vertegenwoordigers van Platform Dierenwelzijn en Stop Abuso di Animal (Sada). Politieagent Glendon Aniceta (ook bij Sada betrokken) gaf uitleg van de aanpak van dierenmishandeling op Curaçao. De spelers ondersteunen Platform Dierenwelzijn met een financiële bijdrage. Zij gingen met de meegebrachte honden en pups op de foto.

Oud-rijstmagnaat Guptar werkt aan meststof rijstsector met kaf als bestanddeel

Guptar werkt met Golden Touch Ingredients sinds 2014 aan nieuwe vorm van meststof


Hij geeft er nu pas ruchtbaarheid aan, maar voormalig rijstmagnaat Shyam Guptar is al sinds 2014 bezig met de ontwikkeling van meststof voor de rijstsector met rijstkaf als belangrijk bestanddeel. 'We zijn bezig aan de vierde pilot en het ziet er goed uit', zegt Guptar vandaag, dinsdag 7 juni 2016, in de Ware Tijd.

Dat wordt beaamd door zijn partner Arend Mulder van ‘Golden Touch Ingredients’, die het recept heeft ontwikkeld. 'Het resultaat is boven verwachting', zegt Mulder.

Guptar rekent voor dat het slagen van het project verschillende voordelen heeft. Op de eerste plaats kan Nickerie aanzienlijk minder last hebben van de kafverbranding waarover geklaagd wordt, maar waar nog steeds geen oplossing voor is. Op jaarbasis komt ongeveer zeshonderd ton kaf vrij.

Mulder, die technoloog is, ontwikkelde in Europa al een soortgelijke meststof voor de fruit- en groenteteelt. Dit recept is verkocht aan een Zwitserse maatschappij die hem nu onder de naam Condit op de markt brengt. 'Maar, voor dit product hadden wij een vochtig klimaat nodig en vanuit Nederlands perspectief kom je al gauw in Suriname terecht', zegt Mulder.

Beide heren beweren, dat de mest volledig biologisch is en dat kaf een belangrijk bestanddeel is, over de andere bestanddelen willen ze echter niets kwijt.

 Guptar geeft aan dat tot nog toe drie pilots succesvol zijn uitgevoerd en nu een vierde van start gaat met de huidige inzaai. In eerste instantie werd één hectare ingezaaid, maar dat leverde zes balen padie minder dan het gemiddelde op. Met wat gesleutel aan het recept en de mestperiode zit men nu ongeveer één baal onder het gemiddelde. Ondertussen is het proefareaal ook uitgebreid naar zes hectare.

Guptar rekent voor dat een boer die traditioneel met ureum inzaait, alleen aan mest ongeveer 450 Amerikaanse dollar kwijt is. Met het biologische product wordt dat teruggebracht naar ongeveer de helft. Guptar erkent, dat hij nog flink wat werk voor de kiezen heeft, maar heeft er vertrouwen in dat boeren overstag zullen gaan. In elk geval schijnt er bij een bank vertrouwen in het project te zijn.

NPS-voorzitter Rusland: 'Onder regeringen Venetiaan is nooit bij IMF geld geleend'

'IMF-deskundigen bevestigen dat huidige lening enige is die het land ooit van fonds heeft gekregen'


NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt vanochtend, dinsdag 7 juni 2016, op Starnieuws, dat onder de regeringen geleid door president Ronald Venetiaan nooit een beroep is gedaan op middelen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hij zegt, dat president Desi Bouterse vorige week bij de presentatie van het Stabiliteits- en Herstelplan, mededelingen heeft gedaan die bezijden de waarheid zijn. 

'Dit is uitdrukkelijk bij navraag bevestigd door IMF-deskundigen dat de huidige lening aan Suriname de enige is die het land vanaf zijn lidmaatschap in 1975 van het Fonds heeft gekregen', aldus Rusland.

De president zei donderdag, dat 'in 2009 de Nieuw Front-regering ook niet geprotesteerd heeft toen ze van het IMF ongeveer 125 miljoen Amerikaanse dollar heeft kregen in Special Drawing Rights'. Dit is volgens de president te lezen in het rapport over artikel IV consultatie van het IMF in 2009.

Rusland haalde donderdag in De Nationale Assemblee al aan dat het herstelplan niet los kan worden gezien van de Standby Agreement tussen de regering en het IMF. Alles staat en valt daarmee en er zijn harde afspraken gemaakt voor de uitvoering van een traject, waarbij het IMF zal vasthouden aan de afspraken, voert Rusland aan.

'We hebben reeds mogen meemaken, dat toen de president probeerde de elektriciteitstarieven aan te houden, door de regering direct werd aangegeven dat zij wel uitvoering moest geven aan de verhoging van de tarieven, omdat dat is afgesproken met het IMF', haalt de NPS-fractieleider aan.

Rusland vindt het jammer, dat er mensen zijn die in een feeststemming verkeren en de indruk wekken dat het een enorme verdienste is om de lening van het IMF te krijgen. Het IMF is verplicht lidlanden die in grote problemen geraakt zijn te helpen, het betekent alleen dat je een erg slecht beleid hebt gevoerd en nergens anders terecht kan. Na het IMF kunnen andere banken als de IDB, Wereld Bank, de Caribbean Development Bank en de Islamic Development Bank meer leningen verstrekken, maar de NPS maakt zich ernstig zorgen over het verantwoord gebruik van die middelen.

'Als wij nu doorgaan met het beleid van de afgelopen vijf jaar en dezelfde personen die verantwoordelijk zijn voor deze crisis de leiding geven over het Stabilisatie- en Herstelplan, dan zullen wij straks met een enorme schuld zitten en niet weten waar het geld naar toe is gegaan', stelt de NPS-voorzitter.

Suriname zet alles op alles bij CFATF om 'blacklisting' inzake witwassen crimineel geld te voorkomen

Minister Van Dijk-Silos en pg Baidjnath Panday wonen vergadering CFATF op Jamaica bij


Suriname zal op een bijeenkomst van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) aangeven, welke stappen het land heeft genomen tegen het witwassen van criminele gelden. De CFTAF-bijeenkomst wordt deze week gehouden te Montego Bay op Jamaica, zo is vandaag, dinsdag 7 juni 2016, te lezen op Starnieuws.

Indien de maatregelen die Suriname tot nu toe getroffen heeft, geaccepteerd worden, zal het land gevrijwaard zijn van de blacklisting.

 De CFATF is een organisatie van 29 landen binnen de Caribische regio die afspraken hebben gemaakt om gemeenschappelijk maatregelen te treffen tegen het witwassen van criminele gelden.

De delegatie zal zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat Suriname negatief te boek gaat in het verslag van het regionaal orgaan, aldus het ministerie van Justitie en Politie in een persbericht.

Een delegatie bestaande uit onder andere minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk–Silos en procureur-generaal Roy Baidjnath Panday vertegenwoordigt Suriname op de bijeenkomst. Het is voor het eerst in vier jaar tijd, dat Suriname weer deelneemt aan deze vergadering.

Vergadering Assemblee over Stabiliteits- en Herstelplan is uitgesteld

Parlementaire commissie niet gereed met voorbereiding voor openbare vergadering over plan


De huishoudelijke en openbare vergadering van De Nationale Assemblee die vandaag, dinsdag 7 juni 2016, gehouden zouden worden over het Stabiliteits- en Herstelplan, is uitgesteld. Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat de commissie nog niet klaar is met de voorbereiding voor de openbare vergadering over het Stabiliteits- en Herstelplan. 

Het plan dat vorige week werd ingediend door president Desi Bouterse zou vandaag in behandeling worden genomen. Er is een commissie geïnstalleerd die met diverse maatschappelijke groepen van gedachten wisselt over het plan. De commissie moet nog enkele gesprekken voeren en heeft gevraagd om de vergadering uit te stellen.

De commissie staat onder leiding van Amzad Abdoel (NDP). De commissieleden zijn: Asiskumar Gajadien (VHP), Jennifer Vreedzaam (NDP), Gregory Rusland (NPS), Rosselli Cotino (NDP), William Waidoe (Pertjajah Luhur), Grace Watamaleo (NDP), Ronnie Brunswijk (ABOP) en Carl Breeveld (DOE).

Minister Badrising bezoekt eind mei 8e ACP-top van staatshoofden in Papua Nieuw Guinea

Bewindsvrouwe wijst in speech op zware economische tijden en dreigingen gevolgen klimaatverandering

 (Bron foto: ministerie van Buitenlandse Zaken, Bahamas)

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat pas maandag 6 juni 2016 via een persbericht weten, dat op 31 mei en 1 juni de 8ste ACP (The African, Caribbean and Pacific Group of States) topconferentie van staatshoofden en regeringsleiders werd gehouden in Port Moresby, de hoofdstad van Papua Nieuw Guinea. Voorafgaand hieraan kwamen de ACP-ministers van Buitenlandse Zaken bijeen op 30 mei 2016. 

President Bouterse, die een persoonlijke uitnodiging had ontvangen van Peter O' Neil, de prremier van Papua Nieuw Guinea, kon vanwege zogenoemde 'zwaarwichtige verplichtingen' niet aanwezig zijn en liet zich vertegenwoordigen door Niermala Badrising, minister van Buitenlandse Zaken. De minister werd bijgestaan door ambassadeur Reggy Nelson die Suriname in Frankrijk vertegenwoordigd. President Bouterse heeft in een persoonlijk schrijven de premier van Papua Nieuw Guinea geïnformeerd over de 'ernstige reden van zijn besluit'.Aanvankelijk zou Suriname in 2014 gastheer zijn van deze bijeenkomst van de ACP. Het thema van de Topconferentie was 'Repositioning the ACP Group to Respond to the Challenges of Sustainable Development'. Hoog op de agenda stond de behandeling van het rapport van de 'Eminent Person Group' (EPG), die namens de staatshoofden moest nagaan op welke wijze de ACP geherstructureerd kon worden en hoe de samenwerking met de Europese Unie er na 2020 er uit moet zien, zodra de zogenoemde Cotonou overeenkomst afloopt. De 'EPG' werd geleid door Olusegun Obasanjo, voormalig president van Nigeria.

Door verschillende aanwezigen werd het belang van onderlinge samenwerking benadrukt en de enorme potentie van de sectoren landbouw en toerisme werd eveneens naar voren gebracht.

De hoogbejaarde Robert Mugabe (92) president van Zimbabwe, die namens de Afrikaanse regio een openingstoespraak hield, riep alle ACP landen op om meer dan ooit nauwer samen te werken en niet langer slechts te fungeren als leverancier van grondstoffen, die het Westen rijker maakt.

Badrising wees tijdens haar toespraak, evenals andere sprekers, op de moeilijke tijden die diverse economieën thans meemaken, vooral economieën die sterk afhankelijk zijn van extractieve industrieën. Ten aanzien van klimaatverandering gaf zij aan dat Suriname nu reeds de gevolgen daarvan ervaart en dat vooral de kustvlakte gevaar loopt, terwijl Suriname gezien kan worden als een van de weinige landen met een negatieve uitstoot van broeikasgassen.

'Suriname heeft haar verantwoordelijkheid getoond door de Overeenkomst van Parijs te ondertekenen.'

Verder wees de bewindsvrouwe erop dat, indien de ACP een sterke partner van de EU na 2020 wil zijn, de ACP zich zal moeten concentreren op handel, investeringen, politieke dialoog en ontwikkeling. Zij gaf aan dat Suriname zal meewerken om de ACP te helpen transformeren naar een moderne organisatie, die beter in staat zal zijn om te gaan met de uitdagingen waarmee wij allen geconfronteerd worden.

De staatshoofden en regeringsleiders besloten tenslotte, vanwege de zwaarwichtigheid van het EPG Rapport, de regio's de gelegenheid te geven het rapport eerst te bespreken. De Afrikaanse staatshoofden doen dit later deze maand. De CARICOM staatshoofden zullen in juli bijeenkomen, terwijl de staatshoofden van de landen van de Stille Zuidzee in september het rapport zullen bespreken. De ACP Raad van Ministers zal na alle consultaties met voorstellen moeten komen ter implementatie van de aanbevelingen en voor het opzetten van een speciaal fonds.

Internationale reserves worden flink verhoogd door IMF-steun

Eerste 81 miljoen van in totaal 426 miljoen Amerikaanse dollar heeft CBvS ontvangen


Het akkoord met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de internationale reserves flink verhoogd zullen worden. Voor 2016 gaat het om minstens 426 miljoen Amerikaanse dollar en de additionele steun van de Islamitische Ontwikkelingsbank voor ongeveer 160 miljoen. Na de goedkeuring van de IMF Board van het zogenoemde Stand-By programma, is begin vorige week al een eerste deel van 81 miljoen rechtstreeks gestort in de internationale reserves bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en blijft in beheer van de monetaire autoriteit ter versterking van de dekking van onze nationale munt. Dit deelt het ministerie van Financiën mee in een maandag 6 juni 2016 uitgebracht persbericht, aldus Starnieuws.

Deze eerste storting maakt deel uit van de afgesproken 478 miljoen in totaal, die gedurende juni 2016-mei 2018 (24 maanden) vrijkomt als financiële steun van het IMF voor muntversterking. Dit wordt betalingsbalans steun genoemd, aangezien door de toename van de internationale reserves de externe weerbaarheid van de economie versterkt wat weer gunstig is voor de stabiliteit en waarde van de Surinaamse dollar. In de rest van 2016 worden nog eens trekkingen van totaal 126 miljoen Amerikaanse dollar verwacht. In de week van 8-15 juni zijn tevens stortingen van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Caribische Ontwikkelingsbank gepland, van ongeveer 120 miljoen. Ook dit geld wordt toegevoegd aan de internationale reserves. Deze zijn middelen die ter beschikking komen van de overheidsbegroting 2016.

Door deze gelden projectmatig te besteden zal dit ook de lokale productie en werkgelegenheid ten goede komen. Deze 120 miljoen zal ook een structurele boost van de internationale reserves bewerkstelligen.

Onderhandelingen die recentelijk met de Islamitische Ontwikkelingsbank zijn gevoerd geven aan dat er nog dit jaar circa160 miljoen kan worden besteed ter financiering van basisgoederen, medicijnen en importen voor de nutsbedrijven. Dit zal zeer zeker in een verlichting van de druk op de wisselkoers resulteren.

Verder wordt nog dit jaar van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Wereldbank gezamenlijk minstens 100 miljoen verwacht.

Samengevat kan volgens Financiën gesteld worden, dat de internationale reserves van Suriname in de komende maanden een behoorlijke versterking zullen ondergaan, wat de stabiliteit van de economie ten goede zal komen. Het ministerie van Financiën verwacht uit hoofde hiervan een zeer positief effect op de wisselkoers en dat de hoogte van de koers binnen korte tijd een neerwaartse trend zal tonen. Daartoe voert de overheid ook flankerend beleid, zoals fiscale consolidatie, sociale bescherming, het creëren van een goed investeringsklimaat en het bevorderen van de financiële stabiliteit van het geld- en kredietwezen.

Het ministerie doet daarbij de oproep aan de samenleving, zowel bedrijven als individuen, om hieraan de nodige samenwerking te geven. In vele vormen is dit mogelijk, zoals de gang naar lokaal geproduceerde goederen en diensten, en als wel het mijden van een vlucht naar vreemde valuta. Het completeren van de Surgold/Newmont goudmijn in het Meriangebied en het 100% in werking hebben van de raffinaderij van Staatsolie aan het einde van dit jaar zal deviezen genereren op eigen kracht en het gunstige effect op de internationale reserves versterken, aldus het ministerie van Financiën.

Doekhie (NDP): 'Een pagla koeta steelt geen computers van OW'

'Laat Gajadien het volk vertellen hoe hij zijn huis heeft gebouwd'

NDP-Assembleelid haalt uit in reactie op uitspraken Gajadien (VHP) over 'leugenaar' Doekhie


'Meneer Gajadien noemt een ieder boef, bandiet en corrupteling. Maar, laat hij het volk vertellen hoe hij zijn huis heeft gebouwd. Laat hij vertellen wat hij gedaan heeft met die arme vuilophalers op Openbare Werken (OW). Een pagla koeta (gekke hond) steelt geen computers van OW, hij steelt geen D-max pick-up van OW en bewaart het achter zijn huis, zonder een gecamoufleerd dekzeil', zegt NDP-parlementariër Rachied Doekhie maandag 6 juni 2016 in het Dagblad Suriname. 

Tijdens de afgelopen massameeting van de VHP in Nickerie hebben VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien en partijgenoten flink uitgehaald richting Doekhie. Volgens Gajadien is het Nickeriaanse volk bij de afgelopen verkiezingen flink misleid. 'Door de massamedia en een pagla koeta (lees Rachied Doekhie) die flink gelogen hebben. Er is zoveel beloofd aan Nickerianen, maar niets is gerealiseerd. Het geld is gewoon opgesoupeerd door de machthebbers', zei Gajadien tijdens de massameeting.

'Had ik de mensen in 2010 ook misleid? Misschien heb ik de mensen in 2015 misleid met de bouw van nieuwe scholen, water gebracht, huizen gebouwd en door wegen aan te leggen. Als dat misleiden is, zijn deze uitspraken van deze grappenmakers een aanslag op de intelligentie van het Surinaamse volk. Tenminste heeft die pagla koeta meer stemmen dan hem gehaald. Mensen moeten niet klagen.' 

Doekhie onderkent dat de huidige situatie ervoor heeft gezorgd dat mensen minder waarde hebben aan hun Srd’s. Echter vindt hij ook, dat het volk terug moet kijken naar de periode van het Nieuw Front, waar zij niets uit de miljoenen verdragsmiddelen kreeg. 'De waarde van dat geld was nihil, omdat zij niets eruit kregen. Meneer Santokhi en zijn kornuiten hebben dit volk niet eens een koper cent gegeven. Hoeveel waarde heeft die koper cent nu die je toen niet had', stelt de politicus.

De parlementariër vindt dat 60-plussers nu tenminste iets hebben aan die Srd 525 en niet onnodig moeten klagen. 'Tenminste kunnen zij daarmee nog kopen en eten', aldus Doekhie.

Jogi (VHP) vindt dat zijn DOE-collega Breeveld voor de duivel heeft gekozen

'Breeveld heeft zich in een zodanig spinnenweb genesteld, dat hij nu geen enkele kant meer uit kan'

'Nu hebben ze hem met beetje stroop op de lippen blij gemaakt, maar is de Anti-Corruptiewet weer in de ijskast gestopt'


Het Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vindt dat DOE-fractieleider Carl Breeveld blind is voor de financiële crisis in het land. 'Ik ben blij dat er mensen zijn binnen DOE, die niet even blind zijn als anderen binnen de partij. Breeveld is inderdaad de persoon geweest die vanaf het eerste moment heeft gepleit voor een corruptievrije regering en Suriname. Echter zien wij, dat Breeveld zich in een zodanig spinnenweb heeft genesteld dat hij nu geen enkele kant meer uit kan', zegt Jogi maandag 6 juni 2016 in het Dagblad Suriname. 

De politicus benadrukt, dat de DOE-voorzitter nu met ‘dezelfde corrupte en beruchte regering in zee is gegaan en ondanks kritiek van eigen broeders de samenwerking met de NDP voortzet’.

Volgens Jogi is het een kwalijke zaak, dat het nu juist de DOE is die samen met haar minister Regilio Dodson de voorwaarden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uitvoert. 'Waar Breeveld voor de samenleving moest kiezen, heeft hij juist voor de duivel gekozen.'

De VHP’er zegt verder, dat de DOE-fractieleider duidelijk een keus moet maken of hij nog met de duivel in zee zal blijven of de samenleving zal dienen. 'Wanneer hij praat over corruptie, verspilling en zegt dat hij geen voorstander is van dit soort activiteiten, moet hij moedig genoeg zijn om aan te geven voor welke principes hij nu staat. Nu hebben ze hem met een beetje stroop op zijn lippen blij gemaakt, maar is de Anti-Corruptiewet weer in de ijskast gestopt', aldus Jogi.