donderdag 9 juni 2016

Bee (ABOP) wil dat minister Hoefdraad zijn 'arrogante houding vaarwel' zegt

'Bewindsman begrijpt totaal niet wat het begrip democratie inhoudt'

Hoefdraad: 'Nergens is vastgelegd dat IMF-overeenkomst eerst door Assemblee goedgekeurd moet worden'


Volgens ABOP-Assembleelid Marinus Bee begrijpt de minister van Financiën totaal niet wat het begrip democratie inhoudt. Minister Gillmore Hoefdraad heeft beweerd, dat het nergens vastgelegd is dat een deal met het IMF (Internationaal Monetair Fonds) eerst door De Nationale Assemblee (DNA) moet worden goedgekeurd. 'Er is wel altijd consultatie met DNA geweest en de precaire situatie is binnen DNA behandeld', stelt de minister.

Bee wijst vandaag, donderdag 9 juni 2016, in het Dagblad Suriname, op geschreven en ongeschreven conventies die de uitspraak van de minister tegenspreken. Hij noemt geen wettelijke regelingen om onnodig discussie te voorkomen.

Volgens de Grondwet echter, worden overeenkomsten met andere mogendheden en met volkenrechtelijke organisaties door of met machtiging van de president gesloten en voor zover de overeenkomst dat eist, door de president bekrachtigd. In het geval van het Memorandum of Understanding met het IMF is er ondertekend door de minister van Financiën.

Artikel 154, lid 4:
4. Voorwaarden voor het aangaan van geldleningen door de Staat worden bij wet geregeld

Overeenkomsten moeten volgens de Grondwet zo spoedig mogelijk aan De Nationale Assemblee worden medegedeeld. Overeenkomsten worden niet bekrachtigd en treden niet in werking dan nadat zij door DNA zijn goedgekeurd.

Volgens Bee dient het parlement goedkeuring te geven aan bilaterale overeenkomsten. Het betekent dat Suriname gebonden wordt aan een internationale instelling. 'Het parlement vertegenwoordigt het volk. Wanneer men slecht bestuur voorstaat en buiten de begroting om zo een zwaarwichtig besluit neemt, zou een zelf respecterende overheid, altijd het parlement moeten betrekken.'

De president zal volgens de politicus corrigerend moeten optreden naar de minister van Financiën. Hij verzoekt de minister om de arrogante houding, die hij nu heeft aangenomen, vaarwel te zeggen.

'Het is aan hem te wijten als president van de Centrale Bank van Suriname, dat wij momenteel met deze problemen zitten. Hij moet zijn arrogante opstelling loslaten. De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft gezegd een bijdrage te willen leveren om het Stabilisatie- en Herstel plan van de overheid te herschrijven, omdat zij minpunten hebben geconstateerd. De minister zegt doodleuk, dat hij de VES niet nodig heeft. De minister moet weten, dat hij niet de eigenaar van het land is. Hij heeft jaren lang Srd 80.000 verdiend. Laat hij de VES een kans geven, want zij doen het zonder enig financieel belang. Hij moet Suriname de kans geven om wederom bovenop te komen. Echter twijfelen wij dat dat onder zijn leiding zal gebeuren', aldus Bee.

Deze verregaande uitspraak van Bee is ook het gevolg van de houding van de leiding van De Nationale Assemblee. De organisatie wordt onder de huidige leiding niet meer gerespecteerd, waardoor de regering volgens Bee blijft doen wat zij hebben wil.

Amazone Partij Suriname reageert op commotie te inheems dorp Wit Santi

APS keurt optreden politie tegen lokaal gezag 'ernstig af'

Partij roept autoriteiten op 'omzichtig' met grondenrechtenkwestie om te gaan


Met grote bezorgdheid heeft de Amazone Partij Suriname (APS) kennis genomen van de gebeurtenissen gisteren in het district Para, waar gezagsdragers van het inheemse dorp Wit Santi door de politie zijn aangehouden en afgevoerd. Dit meldt de APS in een vandaag, donderdag 9 juni 2016, uitgebrachte verklaring.

De APS keurt de wijze van optreden ernstig af, omdat het in deze niet gaat om een criminele daad.

De grondenrechtenkwestie is al geruime tijd heet hangijzer binnen de Surinaamse samenleving en daarom roept de APS de autoriteiten op, zeer omzichtig om te gaan met deze kwestie. De APS pleit voor meer betrokkenheid van de gemeenschappen bij de economische ontwikkelingen aldaar. Samenspraak, samenwerking en wederzijds respect zijn de woorden voor duurzame ontwikkeling.

Communicatie met dorpsbesturen is de daad. Intimidatie en machtsvertoning vanuit de overheidsinstituten zal geen ontwikkeling brengen voor de gemeenschappen. De APS zal de situatie blijven volgen en is inmiddels in beraad over deze kwestie.

Parea wil verklaring ontwikkelen om bedrijven en ngo's te steunen discriminatie LHBT'ers op werkvloer tegen te gaan

Boris Dittrich, Human Rights Watch, vindt het een mooi initiatief


De vereniging voor gayprofessionals, Parea, is van plan een verklaring te ontwikkelen om zo bedrijven en non gouvernementele organisaties te helpen discriminatie van LHBT’ers (Lesbisch, Homo-, Bi-, en Transgender) op de werkvloer tegen te gaan. Dit zei voorzitter Juan Pigot vandaag, donderdag 9 juni 2016, tijdens de Workplace Pride Conference in hotel Torarica in Paramaribo.

'We kunnen het de verklaring van Paramaribo noemen. Het zal geen wettelijke verplichting worden, maar we hopen op die manier ngo’s en het bedrijfsleven te motiveren zich in te zetten voor de rechten van LHBT’ers.' 

Het voorstel van Pigot werd met een luid applaus ontvangen door de aanwezige gasten, waaronder de vertegenwoordigers van zo'n 35 bedrijven.

Boris Dittrich, directeur van de afdeling 'Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights Program' binnen de in New York (VS) gevestigde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, spreekt van een mooi initiatief en hoopt dat de verklaring daadwerkelijk geïmplementeerd wordt bij de instanties.

Parea wil het programma klaar hebben op 17 mei 2017, de internationale dag tegen Homofobie en Transfobie.

VHP: Besluit Krijgsraad inzake hervatting 8 decemberstrafproces 'gunstig voor onze rechtsstaat'

'Door deze beslissing is de rechtsstaat in Suriname overeind gebleven'


Door de Krijgsraad is vanmorgen, donderdag 9 juni 2016, beslist dat de strafzaak tegen de hoofdverdachte Desi Bouterse en medeverdachten in het 8 decemberstrafproces wordt hervat. Het besluit van de Krijgsraad is gunstig voor onze rechtsstaat, aldus de VHP in een uitgebrachte verklaring.

De wetgever heeft er te lang over gedaan om een Constitutioneel Hof in te stellen. Daarom heeft de Krijgsraad nu zelf het constitutioneel vraagstuk beantwoord en komt tot de conclusie, dat de aanpassing van de Amnestiewet een ongeoorloofde inmenging is in een lopende strafzaak, zo schrijft de VHP.

De wetswijziging moet dan ook buiten toepassing blijven. Met deze beslissing van de Krijgsraad is het overduidelijk, dat ze zich wel degelijk mag uitspreken over de rechtmatigheid van de Amnestiewet.

Door deze beslissing is de rechtsstaat in Suriname overeind gebleven, aldus de VHP.

Suriname heeft 'blacklisting' door CFATF op Jamaica weten te voorkomen

CFATF: Suriname heeft beleid inzake bestrijding witwassen criminele gelden verbeterd


Suriname heeft belangrijke stappen gezet ter bestrijding van het witwassen van criminele gelden en de bestrijding van de financiering van terrorisme. Het land heeft haar beleid ten aanzien van Anti Money Laundering en Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) verbeterd. Suriname heeft hiermee voorkomen dat het op de zwarte lijst is geplaatst. De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) heeft dat bekendgemaakt in een verklaring die gisteren in Montego Bay, Jamaica, is vrijgegeven, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 9 juni 2016. 

De organisatie stelt, dat Suriname haar wet- en regelgeving heeft aangepast om te voldoen aan de verplichtingen die zijn overeengekomen in een actieplan. Suriname liep het risico om op de zwarte lijst te komen, als het haar AML/CFT wetgeving niet zou aanpassen.

In 2012 was er een CFATF-missie in Suriname. Sindsdien was er een trage voortgang in het doorvoeren van wijzigingen die nodig zijn om op één lijn te liggen met de Financial Action Task Force Recommendations (FATF).

De CFATF is een organisatie van 27 landen binnen de Caribische regio die afspraken hebben gemaakt om gemeenschappelijk maatregelen te treffen tegen het witwassen van criminele gelden. In november 2014 zijn de strategische tekortkomingen in het AML/CFT-beleid weer onder de aandacht gebracht van de 27 CFATF-leden. Samen met CFATF had Suriname een actieplan ontwikkeld met streefdata om zijn tekortkomingen in de nationale wetgeving voor de bestrijding van het witwassen van criminele gelden en de financiering van terrorisme aan te pakken. De Surinaamse autoriteiten hebben daarom maatregelen genomen om het AML/CFT-beleid na te leven door verbeteringen door te voeren in de strafbaarstelling van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Toch stelde de CFATF vast dat Suriname onvoldoende vooruitgang had geboekt bij het aanpakken van de belangrijke strategische AML/CFT-gebreken waarvoor hervorming van de wetgeving van essentieel belang was. Suriname had tot mei 2016 om de nodige stappen te nemen om deze tekortkomingen in zijn beleid aan te pakken.

Minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos, procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, Ingeborg Geduld-Nijman, directeur van het onderdirectoraat Toezicht Kredietwezen van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Angela Limon-Sof, hoofd Juridische Zaken van de Centrale Bank van Suriname en de directeur Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, Martha Creebsburg, hebben van 6 tot 9 juni de CFTAF-bijeenkomst in Montego Bay, Jamaica bijgewoond.

Suriname heeft na vier jaar weer eens deelgenomen aan deze vergadering. De functionarissen hebben op de bijeenkomst aangegeven welke stappen Suriname heeft ondernomen tegen het witwassen van criminele gelden. Met de acties die tijdens de vergadering zijn ondernomen en de al doorgevoerde verbeteringen is de negatieve beoordeling van Suriname weggevallen.

In november volgt er weer een beoordeling. Als Suriname dan de overige stappen heeft ondernomen die nog gedaan moeten worden, zal hij dan volledig zijn gevrijwaard van het gevaar om op de zwarte lijst te komen.

Uitspraak Hoge Raad over levenslange veroordeling moordenaar Helmin Wiels weer uitgesteld

Onduidelijk wanneer vonnis wordt gewezen


De uitspraak van de Hoge Raad over de levenslange veroordeling van de moordenaar van politicus Helmin Wiels, Elvis ‘Monster’ Kuwas, is kennelijk opnieuw uitgesteld. Er is hierover geen officieel bericht, dus is het ook nog onduidelijk wanneer er wel een vonnis zal zijn. De website van de Hoge Raad meldt vooralsnog niets over deze zaak, aldus de Amigoe vandaag, donderdag 9 juni 2016.

De uitspraak stond oorspronkelijk voor 5 april gepland, maar werd toen uitgesteld tot 7 juni. Toen heeft de woordvoerder van het hoogste rechtscollege in Den Haag ook geen reden hiervoor gegeven. 

Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op het strand van Marie Pampoen op Curaçao. Hij was leider van de toen grootste politieke partij, Pueblo Soberano.

Kuwas kreeg eind augustus 2014 in eerste aanleg levenslang, ook nog voor twee andere moorden, namelijk op Lionel Arnaud in 2012 en Raikel Conception begin 2013. Het Hof bevestigde dat vonnis later en zijn advocate Olga Saleh-Kostrzewski is namens hem hiertegen in cassatie gegaan. Het Openbaar Ministerie heeft bovendien, anders dan wat onder meer zijn advocate bij alle behandelingen benadrukte, geen ongeoorloofde druk uitgeoefend of ontoelaatbare deals gesloten. Kuwas wordt beschouwd als meedogenloos en gewetenloos.

Politieke partij PAR eist voor reces Staten Curaçao opheldering over situatie bouw HNO

Volgens PAR heeft minister Victorina geen grip op 'zorgelijke situatie'


De politieke partij PAR (Partido Antiá Restrukturá) wil voordat het parlement met reces gaat, opheldering over de situatie rondom Hospital Nobo Otrobanda (HNO). Dit met name door de recente geruchten over onenigheid tussen het Turkse Renaissance Construction, de nieuwe eigenaar van Ballast Nedam en diverse onderaannemers, aldus bericht vanmiddag, donderdag 9 juni 2016, de Amigoe.

De openbare vergadering over de laatste ontwikkelingen in de zorg en de voortgang van de bouw van HNO vond op 19 april plaats en werd toen geschorst tot 24 mei, omdat minister Siegfried Victorina van Gezondheid (PS) verklaarde meer tijd nodig te hebben om zich voor te bereiden en antwoord te geven op de vragen van de Statenleden.

Ook tijdens de hervatting van de vergadering bleven tal van vragen echter onbeantwoord. Victorina zei dat veel zaken voor hem eveneens onduidelijk waren. Om die reden werd het overleg tot nader order wederom uitgesteld, zodat hij informatie kon opvragen. Daar het beraad nu al twee keer is uitgesteld en de minister geen grip lijkt te hebben op de situatie, is het volgens de PAR niet wenselijk te lang te wachten met de voortzetting.

'De zorgelijke situatie vergt duidelijkheid op korte termijn. U dient de recente ontwikkelingen met argusogen te bekijken. Dit niet alleen om de bouwkwaliteit van de constructie te garanderen, maar ook om te voorkomen dat de druk die Renaissance legt op de onderaannemers om kortingen door te voeren, niet voor vertraging zorgt. Volgens de planning zullen de aankomende twee weken de laatste Statenvergaderingen plaatsvinden, alvorens ze officieel met reces gaan. We eisen voor die tijd antwoord van de minister', aldus partijleider Zita Jesus-Leito.

Personeel Marriott hotel op Curaçao stelt directie ultimatum

Werknemers willen voor 10 juni vijf uur 's middags geïnformeerd worden over toekomst hotel

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)
Advocate personeel heeft vernomen, dat eind juni hotel voor een paar jaar dicht gaat in verband met renovatie of verkoop


De werknemers van het Curaçao Marriott Hotel weten niet of ze na 30 juni nog een baan hebben. Om hierover opheldering te krijgen heeft advocate Olga Kostrzewski vanmorgen, donderdag 9 juni 2016, de directie van het hotel op Piscadera een ultimatum gesteld. Uiterlijk morgenmiddag vijf uur moet de directie de werknemers informeren over de toekomst van het Marriott op Curaçao, zo bericht de Amigoe.

Het pand waarin het Marriott is gehuisvest is van Rif Resort NV. Marriott huurt dit. Momenteel lopen er onderhandelingen om het Rif Resort te verkopen. Eerste gegadigde is de Orco Group. Die heeft van begin af aan gezegd, dat indien zij het hotel koopt dit voor een grondige renovatie een aantal jaren gesloten zal zijn. De onderhandelingen met de Orco Group horen deze week af te lopen. Als de verkopers er niet met de Orco Group uitkomen, zullen de gesprekken met nummer 2-koper, Lionstone Development, opstarten.

Volgens Kostrzewski, die 56 hotelwerknemers vertegenwoordigt, vond er op 29 april een informatiesessie voor het personeel over de toekomst van het hotel plaats. Zij verwachtten daar uitsluitsel te krijgen over hun rechtspositie, maar kregen die niet. 'Bij die voorlichtingssessie is niet gezegd, dat het hotel zijn deuren op 30 juni sluit voor renovatie. Dat is de informatie die we uit media hebben vernomen', zegt Kostrzewski.

Ze is zelf op onderzoek gegaan en via welingelichte bronnen werd bevestigd, dat het hotel eind van de maand voor een paar jaar dichtgaat. 'Wij weten nu niet of de sluiting te maken heeft met de renovatie of de verkoop van het hotel. Ik heb vanmorgen voor de laatste maal een brief naar de directie gestuurd waarin we uiterlijk morgen vijf uur in de middag een definitief antwoord willen hebben over onder andere de rechtspositie van de werknemers. Als een reactie uitblijft stappen we naar de rechter. Als er wel een reactie komt, gaan we deze eerst bekijken en vervolgens beslissen of we rechtsmaatregelen gaan treffen en welke.'

Het kan volgens de advocate niet zo zijn, dat de werknemers na 30 juni zonder salaris komen te zitten. Sinds eind vorig jaar schrijft de advocate brieven aan de directie van het Marriott hotel met de vraag voor informatie over de toekomstplannen. Tot nu toe kreeg ze nul reacties op haar brieven.

Momenteel voldoet het Rif Resort niet aan zijn financiële verplichtingen. In totaal heeft het Rif Resort een schuld van 134 miljoen gulden bij de Curaçaose regering. In 2003 heeft de toenmalige regering van de Nederlandse Antillen het Rif Resort een bedrag van 54 miljoen gulden geleend. Hierdoor is het bedrag in de boeken opgelopen tot 134 miljoen gulden, inclusief rente. Met de verkoop van het hotel wordt een deel van de schuld afbetaald. Belangrijker is dat de nieuwe eigenaar een financiële injectie in het hotel stopt voor de renovatie. Hierdoor krijgt ook het toerisme op Curaçao een impuls.

Volgens minister van Financiën José Jardim is het van belang, dat het Marriott het hotel blijft opereren en dat er ook daadwerkelijk in het pand wordt geïnvesteerd. Vorig jaar zei de minister, dat hij niet in de positie is om uitspraken te doen over baangarantie voor de 250 werknemers van het Marriott Hotel. Alles rondom de afwikkeling van de verkoop is aan de huidige en nieuwe eigenaar, aldus Jardim toentertijd. De overheid bewaakt slechts of het verkoopproces volgens de geldende wetten loopt. 'De beste garantie voor behoud van werk op de lange termijn is het hotel aan de partij te verkopen die bereid is om te investeren.'

Tot afgelopen maandag was het niet mogelijk om online een kamer na 30 juni te boeken. Inmiddels is dat wel weer mogelijk op de website van het Marriott.

AKMOS-voorzitter: 'IMF betalingsbalans is alleen om buitenlandse schulden te betalen'

Binda: 'Hoe gaat men in Suriname de middelen genereren voor ontwikkeling en productie?'


Het geld van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, is volgens voorzitter Sham Binda van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS) niet bedoeld voor lokale investeringen. 'Betalingsbalans steun is om je buitenlandse schulden te betalen', zo zegt hij vandaag, 9 juni 2016, in het Dagblad Suriname.

De druk naar de buitenlandse schulden moet afnemen, maar wat gebeurt er met de lokale productie? Er zijn veel vragen onbeantwoord gelaten concludeert Binda. 'Hoe gaat men in Suriname de middelen genereren voor ontwikkeling en productie?' Dit kan volgens Binda niet uit het programma gehaald worden.

'Herstructurering zal uit eigen middelen moeten gebeuren.' De grootste vraag in dit alles blijft volgens hem waar het geld vandaan moet komen om de lening terug te betalen. De herstructureringsaanpassingen van de regering lijken hem een droom ‘want de diepgang ontbreekt’. Daarom verwacht hij niet veel van de uitvoer van het herstelprogramma.

'Het is een ambitieus programma zonder time table', stelt Binda. Er zijn geen duidelijk onderbouwde plannen gegeven hoe hetgeen in het herstelprogramma staat, tot stand gebracht gaat worden. Er moet veel meer duidelijkheid komen. Ook is het vaag hoe de monitoring van het programma zal geschieden.

Binda vraagt zich verder af of er openbaarheid gegeven gaat worden over alle investeringen die gepleegd gaan worden en of er openbare aanbestedingen gehouden zullen worden. De ondernemer vraagt zich ook af over welke periode de rente van 1.5% op de lening van het IMF zal worden uitgesmeerd. Verder is niet duidelijk wat de straffen zullen zijn indien Suriname niet voldoet aan de eisen gedurende de loop van het programma. Het IMF vertoont volgens Binda overigens veel overeenkomsten met het ‘kas moni’ systeem, want er worden geen vragen gesteld door het IMF, maar het geld wordt gewoon gegeven, ook op basis van de inzet, is nu gebleken.

FIBOS ontvangt eindelijk deel achterstallige subsidie over 2014 van overheid

MinOWC zegt toe dat binnenkort ongeveer helft subsidie 2015 wordt uitbetaald

De Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) heeft een deel van haar achterstallige overheidssubsidie over 2014 ontvangen. Het gaat om 25% achterstand dat nu weggewerkt is. De overheid was vanwege de precaire financieel economische situatie niet in staat om eerder aan haar verplichting te voldoen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 9 juni 2016. 

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft bij de uitbetaling toegezegd, dat de achterstallige subsidie over het schooljaar 2015 binnenkort met ongeveer 50% zal worden ingelopen.

Een ander wordt tegenover het dagblad bevestigd door drs. Soenderpersad Hanoeman van de Stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker. Hij zegt, dat hoewel het een druppel op een hete plaat is, alle beetjes zijn meegenomen. Hij hoopt dat de regering in het belang van degelijk onderwijs woord zal kunnen houden en de achterstand in subsidie over het schooljaar 2015-2016 spoedig zal inlopen en de subsidie over het komend schooljaar tijdig zal uitbetalen.

Door het niet nakomen van de overheidsverplichting zijn de schoolorganisaties van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname, de Stichting Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs, Stichting Scholen met de Bijbel, Stichting African Methodist Episcopal Church , Vereniging Sanatan Dharm, Stichting Scholengemeenschap Arya Dewaker, Vereniging Surinaamse Moeslim Associatie, Stichting Suriname International School, Schoolbestuur Evangelische Methodisten Gemeente, Stichting Eerste Surinaamse Huishoudschool en de Wesleyaanse Gemeente in een benarde financiële positie komen te verkeren.

Vakbondsleider Leeflang: 'Werknemers mogen hun borst nat maken, mensen gaan hun banen verliezen'

'Het Stabilisatie- en Herstelplan is geen plan'


'Het Herstel- en Stabilisatieplan van de overheid is geen plan', zegt vakbondsleider Murwin Leeflang. vandaag, donderdag 9 juni 2016, in het Dagblad Suriname. Het IMF (Internationaal Monetair Fonds) heeft volgens de vakbondsleider, ook kijkende naar het IMF-programma, een aantal zeer cruciale voorwaarden gesteld. De regering heeft dat op haar manier in haar plan gepresenteerd. 

'Als ik de werknemers in Suriname iets zou moeten zeggen, dan zeg ik hierbij dat zij hun borsten mogen nat maken. Mensen hoeven niet te trachten om mij voor de gek te houden. Mensen zullen hun banen verliezen. Ook ambtenaren zullen met ontslag gaan. De overheid moet bezuinigen. Niemand moet dus werknemers voor de gek ouden. Als het niet nu gebeurt, zal het ergens de komende maanden gebeuren, maar het zal worden uitgevoerd.'

In het programma, dat onlangs op de website van het IMF werd gepubliceerd (en op de homepage van de website van De Surinaamse Krant te vinden is), is ruimte gecreëerd voor de verlaging van de inkomstenbelasting en ondersteuning van de sociale en de kapitaaluitgaven. Ook is in het programma opgenomen het streven naar een efficiënte nieuwe bron van niet-minerale inkomsten en het ingrijpend veranderen van de belastingregeling van een vluchtig op inkomen gebaseerd, naar een meer stabiele consumptie gebaseerd belastingstelsel.

Daarnaast zijn er de afschaffing van subsidie op elektriciteit, een hogere brandstofbelasting, hogere belastingen voor verzekeringsmaatschappijen, hogere belastingen op de verkoop van alle belastbare goederen en diensten, de introductie van motorrijtuigenbelasting, enzovoorts.

Krijgsraad heft schorsing van 8 decemberstrafproces op ...

Met opheffing schorsing proces gaat Krijgsraad voorbij aan Amnestiewet

Auditeur-militair zal 30 juni strafeis bepalen tegen hoofdverdachte Bouterse en medeverdachten


De Krijgsraad heeft vanochtend, donderdag 9 juni 2016, besloten dat schorsing van het 8 decemberstrafproces is opgeheven. Auditeur-militair Roy Elgin zal 30 juni zijn strafeis bepalen tegen hoofdverdachte Desi Bouterse en de andere verdachten van de 8 decembermoorden. 

De Krijgsraad gaat voorbij aan de Amnestiewet die april 2012 is aangenomen door De Nationale Assemblee, zo schrijft Starnieuws. De zaak zal nu normaal worden behandeld.

In mei 2012 had de Krijgsraad besloten de vervolging te schorsen, totdat een besluit zou zijn genomen over de inmenging in het strafproces. De Krijgsraad, onder leiding van president Cynthia Valstein-Montnor, heeft nu besloten dat de zaak verder zal gaan. Het Hof van Justitie had het Openbaar Ministerie hiertoe opgedragen.

De president van de Krijgsraad vindt dat de wet ingrijpt in een lopend proces. De rechtsgeldigheid van de wet had getoetst moeten worden door een Constitutioneel Hof. Maar, omdat zo’n hof er nog niet is en de oprichting ervan ook niet op korte termijn te verwachten is, vindt de militaire rechter dat het proces niet binnen een redelijke termijn afgerond kan worden. Daarom moet de schorsing worden opgeheven en het proces worden hervat.

Auditeur-militair Roy Elgin moet op 30 juni zijn requisitoir houden. Ook de nabestaanden mogen zich voegen in alle zaken. Tot nu toe mochten zich voegen in de zaak van Roy Ritfeld, die hoger beroep had aangetekend. De nabestaanden mogen voor de schade die zij ondervonden hebben een vergoeding vragen. Zij hadden ook gevraagd om mede bewijslast te helpen leveren.(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/NOS/ANP)

'Of wij nou van elkaar houden of niet, wij hebben elkaar nodig'

Ondervoorzitter Assemblee Bouva (NDP) reageert op stevige woorden minister Hoefdraad over de VES

Econoom Samson veroordeelt 'arrogante' houding bewindsman - 'Hij zou op z'n minst luisterend oor moeten hebben voor kritiek, maar dit is gewoon niet netjes'


In tijden van crisis moet iedereen samenwerken om uit de problemen te komen. 'Of wij nou van elkaar houden of niet, wij hebben elkaar nodig', is de reactie van NDP'er Melvin Bouva, ondervoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), op de stevige woorden van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, afgelopen dinsdag tijdens een persconferentie van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) en de monetaire autoriteiten, aan het adres de Vereniging van Economisten (VES). 

Bouva vindt, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 9 juni 2016, dat de VES een dergelijke reactie van de bewindsman heeft uitgelokt doordat ze haar bevindingen, die bestemd waren voor leden van het parlement, zonder nuancering heeft gestuurd naar de media.

'Wij zijn nog in overleg met elkaar om te komen tot een sterk en breed gedragen plan. Het is na maandenlange inspanning van de regering, beleidsmakers, politici en deskundigen samengesteld en heeft de noodzakelijke basis. De bijdrage van betrokkenen als de VES kan voor de verdere aanscherping ervan helpen zorgen. Het is absoluut niet nodig om op welke manier ook de show te komen stelen.'

Guillermo Samson, onafhankelijke econoom en criticus, veroordeelt de 'arrogante' houding van de bewindsman.

'Hij was de monetaire autoriteit die verantwoordelijk is voor het beleid, dat ons in deze situatie heeft gestort. Nu is hij verantwoordelijk voor het beleid om ons uit dezelfde crisis te halen. Hij zou op zijn minst een luisterend oor moeten hebben voor kritiek. Maar, dit is gewoon niet netjes.'

Bouva roept partijen op om het pad van overleg te kiezen. Hij zegt begrip te hebben voor de reactie van de bewindsman, die dinsdag vrij bot was over de scherpe kritiek van de VES op de inhoud van het zogeheten 'Stabilisatie- en herstelplan 2016-2018' van de regering. De economen vinden dat het document niet voldoet aan de basisvereisten en onvoldoende aandacht schenkt aan productie- en exportverhogende maatregelen.

Nederlander vermoord in Panama

Nog onbekende man vermoedelijk gedood bij roofoverval


Een Nederlander is in Panama om het leven gebracht, vermoedelijk bij een roofoverval. Drie mannen en een vrouw zijn gearresteerd. Diverse spullen van de Nederlander zijn teruggevonden, zo bericht vandaag, donderdag 9 juni 2016, de Panamese krant Diario Dia a Dia.

Het is niet bekend wie de Nederlander is en wanneer de moord werd gepleegd. Het gebeurde in het plaatsje Caimitillo, ten noorden van de hoofdstad Panama-Stad, aldus de politie in het Midden-Amerikaanse land.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Bewoners bij Bureau Dak- en Thuislozen betalen maandelijks Srd 125 huur

Directeur Doekhie:  'Zou u iemand gratis bij u laten inwonen?'


Personeel is het echter niet eens met de huurmaatregel voor beschamend slecht uitziende slaapplek en vermoedt gesjoemel met gelden


Directeur Reza Doekhie van het Bureau Dak- en Thuislozen (BDT) bevestigt vandaag, donderdag 9 juni 2016, in de Ware Tijd, dat dak- en thuislozen die worden opgevangen Srd 125 per maand moeten betalen voor het verblijven in de inrichting. Deze maatregel is begin dit jaar ingevoerd. 'Zou u iemand gratis bij u laten inwonen?', vraagt hij retorisch. 

In tegenstelling tot Doekhie, vinden personeelsleden van het bureau het niet in de haak, dat het geld van de mensen wordt ingehouden voor een dienst die de overheid op zich heeft genomen. Bovendien vinden de personeelsleden, dat de slaapplek er beschamend slecht uitziet.

Invoering van 'huurgeld' was volgens de directeur noodzakelijk, omdat de subsidie die van de overheid niet toereikend bleek voor de exploitatie en om de bewoners, die veelal verslaafden zijn, te verzorgen en te begeleiden.

'Zij krijgen niet alleen een slaapplek, maar ook driemaal daags voeding en wij moeten elektriciteit en water betalen.' Bovendien vindt Doekhie de maatregel gerechtvaardigd, mede door een opmerking van de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, tijdens een bezoek aan de inrichting. De BDT-directeur zegt, dat de bewindsman daarbij bevreemding had uitgesproken, dat de bewoners volledig kosteloos daar onderdak krijgen. De Srd 125 wordt afgetrokken van de onderstand van Srd 325 per maand, die de meeste dak- en thuislozen van de overheid als ondersteuning ontvangen.

Het personeel van het Bureau Dak- en Thuislozen vermoedt gesjoemel met het geld van de bewoners. Doehkie ontkent dit en legt uit, dat het geld voor de bewoners wordt opgehaald en beheerd, maar dat zij te allen tijde inzage hebben in wat het saldo is. Zij krijgen de gelegenheid om elke vrijdag op te geven wat ze willen kopen, waarna zij het geld daarvoor krijgen. Er wordt volgens Doekhie weliswaar op gelet, dat ze niet onnodig veel ongezonde of dure goederen kopen.

Geen bonus voor directie en managers Staatsolie ondanks winst

Directeur Elias: 'We zijn geen billion dollar company meer, maar kunnen dat weer zijn als de olieprijs stijgt'


Directieleden en managers bij Staatsolie zullen, hoewel het bedrijf al haar doelen heeft gehaald en winst heeft geboekt, geen bonus ontvangen. Met de aandeelhouders is overeengekomen, dat het personeel wel zijn aandeel in de winst krijgt. Het laten liggen van de winstuitkeringen is onderdeel van het strakke bezuinigingsprogramma bij Staatsolie. Het bezuinigingsprogramma heeft ertoe bijgedragen, dat Staatsolie ondanks de zeer lage prijzen voor ruwe olie, toch nog winst heeft kunnen boeken in 2015, zei Rudolf Elias (zie foto - Bron: Staatsolie), algemeen directeur van Staatsolie, gisteren tijdens een presentatie van de cijfers over 2015. 

In 2014 bedroeg de opbrengst 1.042 miljard Amerikaanse dollar, voor 2015 is deze geslonken naar 569 miljoen. De bruto geconsolideerde winst voor 2015 bedraagt 28,9 miljoen Amerikaanse dollar, 93 procent minder dan 2014. De bijdrage aan de staatskas was in 2015 25 miljoen. In 2014 was dat nog 259 miljoen.

Elias blijft positief, omdat de toekomstperspectieven van Staatsolie rooskleurig blijven zolang de prijs van ruwe olie niet onder de 30 dollar gaat. 'We zijn geen billion dollar company meer, maar dat kunnen we weer zijn zodra de prijs weer stijgt. Maar, dat is nu niet zo van belang, belangrijk is dat wij blijven produceren en winst blijven maken.'

'The Letter of the Managing Director' uit het nog te publiceren Jaarverslag 2015:Staatsolie heeft de hoogste productie ooit in 2015 gehaald, maar door de lage prijs voor een vat ruwe olie, zijn de grote winsten uitgebleven. Er is op alle fronten bespaard, zei Elias. Samen met de vakbond zijn er meer dan 900 ideeën voor bezuinigingen in kaart gebracht. Veel zijn toegepast en anderen worden nog bestudeerd. Veel projecten en investeringen zijn gestopt. Zo worden er minder bronnen aangeboord en zijn investeringen in bijvoorbeeld Surgold gestaakt, illustreerde directeur Elias.

'De inkomsten waren te laag waardoor wij voor 20 procent konden investeren. De regering is ingekomen met 5 procent, zodat wij onze 25 procent aandeel in de goudmijn konden garanderen.'

De bezuinigingen houden ook in dat bedrijfsauto’s in langere termijnen worden afbetaald, dat er geen personeel en consultancy wordt aangetrokken, dat er efficiënter wordt ingekocht en zijn het aantal software licenties teruggebracht. 'Er zijn veel ideeën voor bezuiniging. We kunnen niet alles uitwerken, maar concreet hebben we op het budget van 2016 dat 326 miljoen Amerikaanse dollar bedraagt, 92 miljoen kunnen besparen', zei financieel directeur Agnes Moensi-Sokowikromo.

Naast de personeelsstop wordt personeelsleden de kans gegeven het bedrijf te verlaten, zonder dat hun pensioen in gevaar komt. Van de 1.080 medewerkers hebben zich iets meer dan honderd aangemeld. Elias gaf aan, dat de directie en management het voorbeeld hebben gegeven door ook in te leveren. 'Het begint bij ons, als wij niet bezuinigen heeft het geen zin om het aan iemand anders te vragen. Zo werkt het nu eenmaal.'

De bezuinigingen hebben ervoor gezorgd, dat uiteindelijk elk vat ruwe olie met 10 dollar minder wordt geproduceerd. Dit levert op jaarbasis een besparing van ruim 60 miljoen Amerikaanse dollar, sprak Elias. Op de algemene ledenvergadering is besloten dat een deel van de winstuitkering niet wordt opgenomen. 'De directie en managers krijgen geen winstuitkering. Waar we wel voor gevochten hebben is dat de mensen die lange uren hebben gemaakt zodat we een topproductie hebben gehaald, wel een deel krijgen van hun winstuitkering.'

Elias kondigde verder aan, dat het bezuinigingsprogramma onverkort doorgaat en dat alle besparingen worden vastgehouden. Hierdoor maakt het bedrijf zich sterk voor de volgende golf van schommelende wereldmarktprijzen. Staatsolie gaat ook de productie opvoeren.

'IMF is niet de bad guy, het heeft niet gezorgd voor verkwisting, verspilling en corruptie'

Santokhi (VHP): 'Wij hebben geen vertrouwen dat de regering de IMF-gelden goed zal gebruiken'


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zegt vandaag, donderdag 9 juni 2016, op Starnieuws dat de regering verantwoordelijk is voor de crisis en niet het Internationaal Monetair Fonds, IMF.

'Het IMF is niet de bad guy, Het heeft niet gezorgd voor verkwisting, verspilling en corruptie. Wij zouden geen IMF hebben binnengehaald, omdat wij meerdere opties hebben. De regering had geen andere optie en is verantwoordelijk voor het binnenhalen van het IMF en de gevolgen ervan naar de samenleving. Wij zullen de samenleving beschermen en erop toezien dat de gelden conform de bestemming en doelen gebruikt worden', aldus Santokhi.

'Er is geen vertrouwen in de regering en wij hebben ook geen vertrouwen in dat de regering de gelden goed zal gebruiken. Daarom eisen we goed beleid, bestuur en besteding, zodat de economie, het bestuur en de rechtsstaat weer op spoor komen.'

In een gesprek met de IMF-delegatie gisteren zijn kritische vragen gesteld en de zorgpunten over het slechte bestuur en de afzwakking van de rechtsstaat nogmaals benadrukt. Santokhi meent dat zo'n ingrijpend programma onvoldoende tot haar recht zal komen met een regering, die niet de goede kenmerken heeft van good governance en die de rechtsstaatprincipes niet nauw neemt.

'Wij zien graag een integraal en samenhangend programma van versterking van de macro economie, versterking van goed bestuur en rechtsstaat, en dat het IMF, de IDB en de Wereldbank ook aanvullende programma's hierover opstellen. De armoedegrens nu moet als baseline opgenomen worden bij de start van de uitvoering van het programma. Er moeten beschermende maatregelen getroffen worden naar de samenleving', stelt Santokhi.

De VHP, NPS, Pertjajah Luhur en ABOP hebben gisteren het IMF ook aangeboden om de oppositie te zien als controleorgaan. De oppositionele partijen willen helpen toezien op de rechtmatige en doelmatige besteding van de financiële middelen. Zij willen ook alle 'record reviews' en driemaandelijkse rapportages krijgen.

Advocaat Essed heeft geen idee wat hij vandaag, 9 juni, kan verwachten bij voortzetting 8 decemberproces

'Auditeur-militair blijft volhouden, dat - niet bestaand - Constitutioneel Hof eerst uitspraak moet doen'


De Krijgsraad houdt vanmorgen, donderdag 9 juni 2016, weer een zitting in het 8 december strafproces. 'Ik ben er echter niet zeker van wat de Krijgsraad zal doen. Gaat de Krijgsraad een eigen standpunt innemen over het bevel van het Hof van Justitie of gaat de Krijgsraad een standpunt innemen ten aanzien van de mening van de Auditeur-Militair die heeft gesteld dat hij het bevel niet kan uitvoeren?', vraagt advocaat Hugo Essed zich af, een van de gemachtigden van de nabestaanden, op Starnieuws.

De verdaagde zitting die op 6 mei zou worden gehouden wordt vandaag gehouden. Het Hof van Justitie heeft op 27 november 2015 op verzoek van de nabestaanden aan het Openbaar Ministerie het bevel gegeven om tot verdere vervolging in de 8 december strafzaak over te gaan en daartoe de opheffing van de schorsing te vorderen.

'Tot grote verbazing van de nabestaanden heeft de auditeur-militair Roy Elgin niet de opheffing van de schorsing van de vervolging gevorderd, maar heeft hij juist uitvoerig betoogd waarom zijn inziens het bevel van het Hof van Justitie niet uitvoerbaar is', zegt Essed.

'De mening van de auditeur-militair is ondanks het uitdrukkelijk bevel van het Hof van Justitie, dus geen millimeter gewijzigd en hij blijft erbij dat het Constitutioneel Hof - dat noch niet is ingesteld - eerst een uitspraak moet doen'.

Essed zegt verder, de indruk te hebben dat ook de Krijgsraad verrast was met dit standpunt en daarom heeft aangegeven dat zij zich nader wil beraden. 'Ik wacht met spanning af wat de Krijgsraad zal doen, maar ik ga er vanuit dat op de komende zitting meer duidelijkheid zal ontstaan over het verdere verloop. Wordt de schorsing van de vervolging gehandhaafd, of zal de Krijgsraad eigener beweging de schorsing opheffen? Volgens mij wordt het hoe dan ook een cruciale zitting', concludeert Essed.

Ex-topbasketballer Antwerp Giants laat vrouwen cocaïne smokkelen

Masudi (35) bezocht kort na elkaar Suriname, Dominicaanse Republiek en Peru om contacten te leggen


De voormalige Antwerp Giants top basketballer Jeff Masudi (35) is van zijn voetstuk gevallen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij acht cocaïnetransporten opgezet vanuit Zuid-Amerika. Hij riskeert 7 jaar cel en 30.000 euro, zo bericht de Gazet van Antwerpen vandaag, donderdag 9 juni 2016.

Jeff Masudi (35) is een naam als een klok in basketbalmiddens. In zijn elfjarige profcarrière speelde de boomlange Antwerpenaar – hij meet net geen twee meter – bij topclubs over de hele wereld. In 2006 beëindigde Masudi zijn loopbaan in zijn thuisstad, bij de Antwerp Giants.

In mei 2015 werd Masudi in Borgerhout in de boeien werd geslagen. Maandenlang verdween hij achter tralies op verdenking van een grootschalige internationale handel in cocaïne. De ex-basketballer zou een cruciale rol spelen in maar liefst acht cocaïnetransporten vanuit Zuid-Amerika.

'In discotheken werden de smokkelaars geronseld, meestal vrouwen met financiële problemen', zei de aanklager. 'Masudi regelde reisdocumenten en zette de smokkelaars op het vliegtuig. Zelf ging hij ook vaak naar het buitenland. Hij bezocht kort na elkaar Suriname, Dominicaanse Republiek en de Peruaanse hoofdstad Lima. Niet om daar te basketballen, maar om contacten te leggen.'

Masudi kijkt aan tegen een effectieve gevangenisstraf van zeven jaar en 30.000 euro boete. Naast de ex-basketbalspeler stonden gisteren nog 27 tussenpersonen, ronselaars en smokkelaars terecht. Zij riskeren celstraffen tot zes jaar cel en boetes die oplopen tot 24.000 euro.

Masudi moest gisteren slikken, toen hij de forse strafeis hoorde. Daarom veranderde hij plots, zonder medeweten van zijn advocaat, van verdedigingsstrategie. 'Ik ga niet langer ontkennen. Ik heb inderdaad met bepaalde mensen gesprekken gevoerd. Zij hebben me opdrachten gegeven.'

De uitspraak volgt eind juni.

Districtscommissaris Ramdhani van Coronie vervangen door collega Joeloemsingh van Nickerie

RO-minister Dikan: 'Vervanging maakt deel uit van het beleid'

Ramdhani is ter beschikking gesteld van de minister


Districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani heeft gisteren de leiding van het district Coronie overgedragen aan zijn collega Wedprekash Joeloemsingh van Nickerie. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zegt vanochtend, donderdag 9 juni 2016, in een reactie op Starnieuws, dat het vervangen van de districtscommissaris, deel uitmaakt van het beleid. 

Ramdhani, zijn collega's Mavrick Boejoekoe (Paramacca) en Gracia Emanuel (Boven Suriname) worden ter beschikking gesteld van de minister. Joeloemsingh heeft voorlopig de leiding overgenomen en zal verdere instructies afwachten. Ramdhani moet zich voorlopig melden in Paramaribo bij Regionale Ontwikkeling.

De overdracht aan Joeloemsingh heeft vrij plotseling plaatsgevonden.

De minister zegt dat in feite per 1 juni de overdracht aan nieuwe districtscommissarissen zou plaatsvinden. Besloten is om in afwachting daarvan alvast de districtscommissaris van Coronie te ontlasten.

Ramdhani werd in augustus 2011 benoemd tot districtscommissaris van Saramacca. In april vorig jaar werd hij overgeplaatst naar Coronie.

Er zijn kandidaat-districtscommissarissen klaargestoomd om over te nemen op enkele posten. De minister verwacht dat binnenkort hier uitvoering aan wordt gegeven. De kandidaten moeten nog benoemd en beëdigd worden door president Desi Bouterse. Dikan zegt dat ze al klaar zijn om het werk te verrichten.

Het is mottentijd op Curaçao

Vanuit bijgeloof worden veel van de grote nachtvlinders gedood..


Op Curaçao heerst een bijgeloof dat als er een grote bruine mot in je huis zit er een dode valt in de familie. Dit bijgeloof zorgt ervoor dat veel van deze dieren nodeloos worden doodgemaakt. Op dit moment wordt de black witch moth of Ascalapha odorata (zie foto - Bron: Michelle da Costa Gomez) op heel Curaçao gespot, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 9 juni 2016.

De nachtvlinders schuilen overdag voor de zon op een donker en koel plekje. Van dichtbij zien deze motten er verre van 'saai' bruin uit en hebben verschillende iriserende fraaie patronen, waaronder twee opvallende 'ogen' op de vleugels.

De motten kunnen zo'n 14 tot 15 centimeter groot worden en zijn slechts twee weken lang te zien. Meestal is dat aan het begin van een regenseizoen. In plaats van een slecht, dus gewoon een goed teken.

Curaçao Airport Partners geeft laatste reactie op kwestie Curaçao Winery

Met laatste persverklaring is de zaak voor CAP afgedaan....

'De afspraak met de Winery was van tijdelijke aard'


Met een laatste reactie op de commotie die is ontstaan na het nieuws van het vertrek van The Curaçao Winery waarbij de oogst mogelijk verloren zou gaan, is voor Curaçao Airport Partners (CAP) de zaak afgedaan. In een nieuwe persverklaring - naar eigen zeggen hun laatste in verband met deze kwestie - houdt CAP voet bij stuk dat de afspraak met de Winery van tijdelijke aard was. Dit is vandaag, donderdag 9 juni 2016, te lezen in het Antilliaans Dagblad.

'De directie van CAP vindt het betreurenswaardig, dat wij nu in een negatief daglicht worden geplaatst wegens de beëindiging van de overeenkomst en hierdoor wederom genoodzaakt zijn te bewijzen dat er vanuit de zijde van CAP altijd steun en samenwerking is geweest voor het project.'

Volgens CAP heeft het project op Hato volledige medewerking gekregen van CAP en bovendien gebruik mogen maken van drie hectare land, alsook gratis watergebruik. 'Alles ten behoeve van ondersteuning van het testproject dat van grote economische waarde voor Curaçao zou kunnen zijn.' 

Net als in een eerdere reactie stelt CAP, dat met The Winery middels mailcommunicatie is afgesproken, dat het bedrijf tijdelijk gebruik zou kunnen maken van het terrein te Hato.

De Curaçao Winery weersprak afgelopen maandag overigens de uitspraak van Curaçao Airport Partners, dat de wijnbouw bij Landhuis Hato een tijdelijk project betrof. Dat zei eigenaar Roelof Visscher die dag in de Amigoe.

Klik hier om het gehele bericht te lezen.

(Red. De Surinaamse Krant/Antilliaans Dagblad/Amigoe)

Curaçao, Aruba en Sint Maarten willen af van de dubbele taaltoets in de Rijkswet Nederlanderschap

Arubaans Statenlid Bikker dient met andere gedelegeerden amendement in in Tweede Kamer

Staten wil met amendement einde maken aan ongelijke behandeling van nieuwkomers


Curaçao, Aruba en Sint Maarten willen dat de dubbele taaltoets uit de Rijkswet op het Nederlanderschap wordt geschrapt, maar de Nederlandse regering voelt daar niets voor. Namens de parlementen van de drie landen diende het Arubaanse Statenlid Andin Bikker (PDR) samen met de andere aanwezige bijzondere gedelegeerden, onder wie het Curaçaose Statenlid Glenn Sulvaran, gisteren in de Tweede Kamer een amendement daartoe in, zo bericht vandaag, donderdag 9 juni 2016, het Antilliaans Dagblad.

Dat gebeurde tijdens het debat van de Kamer met staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) over een wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Belangrijkste verandering is de verlenging van de termijn van vijf naar zeven jaar die vreemdelingen onafgebroken (legaal) in het Koninkrijk moeten hebben verbleven alvorens zij een verzoek tot naturalisatie kunnen indienen. Tegen die verlenging maakten de Statenleden eveneens bezwaar, reden waarom zij nog een tweede amendement indienden dat ook al niet op de genade van het kabinet-Rutte kan rekenen.

Met dat tweede amendement beogen de Staten een uitzondering in de Rijkswet op te nemen voor investeerders en renteniers die zich in het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben gevestigd of dat willen en tenminste 500.000 dollar investeren. Gevreesd wordt dat anders de concurrentiepositie van de landen bij het aantrekken van buitenlandse investeerders wordt aangetast. Met het amendement de dubbele taaltoets af te schaffen, willen de Staten een einde maken aan een ongelijke behandeling van nieuwkomers.

Hieronder de tekst van het amendement:

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel F, onderdeel 3, komt te luiden:
3. Het vijfde lid komt te luiden:
5. De termijn bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt op vijf jaren gesteld voor de verzoeker die in een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen mate financieel heeft geïnvesteerd in een in een van de landen van het Koninkrijk gelegen onroerende zaak of aldaar gevestigde onderneming, dan wel in een fonds of contractueel samenwerkingsverband dat in een zodanige onroerende zaak of onderneming heeft geïnvesteerd.

Toelichting

Zowel Nederland, Aruba, Curaçao als Sint Maarten kent toelatingsregelingen1 voor bonafide kapitaalkrachtige buitenlandse investeerders die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zulks ter bevordering van investeringen in de (kennis)economie en groei van de werkgelegenheid. Een zodanige investeerder kan in een groot aantal landen die soortgelijke toelatingsregelingen kennen, meteen, of één, twee of vijf jaar na rechtmatige toelating (“residency”) om toekenning van nationaliteit (“citizenship”) verzoeken. Het onderhavig amendement beoogt dan ook te voorkomen dat de voorgestelde verlenging van de standaard-naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaren, de respectievelijke toelatingsregelingen voor bonafide potentiële investeerders c.q. gepensioneerden (onnodig) minder aantrekkelijk zou kunnen maken. Voor wat betreft de termijn van rechtmatige toelating wordt deze gesteld op in totaal vijf jaren voorafgaand aan het verzoek op grond van artikel 8 van de Rijkswet. De toelatingsregelingen staan open voor bonafide buitenlandse investeerders, zodat het vanzelfsprekend is dat tegen een verzoeker geen bedenkingen mogen bestaan voor toelating voor onbepaalde tijd in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Bikker De Sousa-Croes
Sulvaran
Thijsen
De Weever
Marlin-RomeoGaat u naar hier wanneer u het complete bericht wilt lezen.

Toerismesector Curaçao blijft belangrijke inkomstenbron voor eiland

Eerste vier maanden 2016 335 miljoen door toeristen gepompt in lokale economie

(Bron foto: eigen foto
© Red. De Surinaamse Krant)

De toeristensector heeft gedurende de eerste vier maanden van dit jaar een directe impact van 335 miljoen gulden voor de lokale economie gegenereerd. Dat maakt de Curaçao Tourist Board (CTB) bekend, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, donderdag 9 juni 2016.

Toeristen uit Europa hebben in die periode in totaal 167 miljoen gulden op Curaçao uitgegeven, hetgeen gelijk is aan 49,9 procent van het totaal. Europa wordt gevolgd door Noord-Amerika dat 83 miljoen gulden in het economielaatje heeft gestopt en tot slot Zuid-Amerika dat 66 miljoen gulden voor de lokale economie heeft gegenereerd. De inkomsten afkomstig van de overige toeristen worden berekend op 19 miljoen gulden.

Uit voorlopige cijfers van CTB blijkt dat het verblijfstoerisme in april met 3 procent is gestegen. Het gaat hier om 1.218 toeristen meer dan in april een jaar eerder.

Om het gehele artikel te kunnen lezen klikt u hier.

Stichting 8 december 1982 vindt aanslag op procureur-generaal een 'laffe daad'

'De aanslagplegers zijn lafhartig door de aanslag niet op te eisen'

'Krachten in onze samenleving wensen achter een rookgordijnmethode hun misdadige plannen uit te voeren'


De mensenrechtenorganisatie ‘Stichting 8 december 1982’ vindt de beschieting vorige week op het huis van procureur-generaal Roy Baidjnath Panday een laffe daad. Door tot nu toe onbekenden zijn op 1 juni schoten uit een vuurwapen gelost op de woning van procureur-generaal. De mensenrechtenorganisatie schrijft in een uitgebrachte verklaring, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 9 juni 2016, blij te zijn dat er niemand gewond is geraakt. 

'De aanslagplegers zijn lafhartig door de aanslag niet op te eisen, waardoor we als samenleving in het ongewisse blijven zoals bij vele aanslagen op personen en instituten in ons land sinds 1980. De Stichting veroordeelt deze laffe daad', schrijft de organisatie in een verklaring.

Als volgens de stichting niet wordt geprotesteerd 'lopen we het risico dat er aanslagen worden gepleegd op burgers die vrijwillig hun verantwoordelijkheid willen nemen ter versterking van onder andere de menselijke beschaving en rechtsstaat'. Gewezen wordt op de verschillende aanslagen en moorden zoals die op toenmalig politie-inspecteur Herman Gooding, de Moiwana-slachting, mortieraanslagen op het politiebureau Nieuwe Haven in de jaren '90 en andere incidenten als 'belangrijke maatschappelijke pijnpunten van onze tijd'.

De Stichting roept op dat het justitieel onderzoek in een breed perspectief wordt geplaatst 'aangezien er krachten in onze samenleving zijn die achter een 'rookgordijnmethode' hun misdadige plannen wensen uit te voeren'.

De organisatie verklaart zich solidair met de procureur-generaal in zijn taak ter uitvoering van de strafrechtelijke handhaving, zodat de rechtsorde in Suriname optimaal is gewaarborgd.

Barricade weg naar Zanderij door bewoners Wit Santi na paar uur opgeheven

Grensgeschil met NV Luchthavenbeheer leidt tot escalatie en arrestatie kapitein en basja


(Bron foto's: Marvin Moesan, Burger Informatie Centrum Para)
Inwoners Wit Santi verontwaardigd over arrestatie van hun kapitein en basja - Gemoederen verhit


Bewoners van Wit Santi hebben gisteravond de weg naar Zanderij van ongeveer negen uur tot middernacht gebarricadeerd. De bewoners protesteerden met hun actie tegen de aanhouding van kapitein Patrick Mande en een basja. Regiocommandant commissaris Robby Ramjiawan van het Korps Politie Suriname bevestigt vanochtend, donderdag 9 juni 2016, op Starnieuws dat de bewoners in eerste instantie de barricade niet wilden opheffen. Zij eisten de vrijlating van de gevangen genomen kapitein en de basja. 

De actie leidde tot lange files op de weg. Bovendien landde er na middernacht ook een vliegtuig, dat zorgde voor extra verkeer richting de J.A. Pengellucthaven. De twee mensen waren gearresteerd, omdat zij vernielingen zouden hebben aangebracht na een grensgeschil met NV Luchthavenbeheer.

Marvin Moesan van het Burger Informatie Centrum Para zei, dat ook de voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), Lesley Artist, en NDP-Assembleelid Patrick Kensenhuis ter plekke waren. Getracht werd om door te praten het probleem op te lossen.

Enkele minuten voor middernacht werd de barricade opgeheven. Districtscommissaris Armand Jurel bemiddelt in het geschil tussen het dorp en NV Luchthavenbeheer. De kapitein en de basja van het dorp zijn vrijgelaten, in algemeen belang, zo werd gezegd.

Ramjiawan zegt dat het Openbaar Ministerie heeft ingestemd met bemiddeling. NV Luchthavenbeheer gaat eveneens akkoord met de bemiddeling van de districtscommissaris. De voorzitter van de VIDS Lesley Artist zal meehelpen om een oplossing te vinden.

Kapitein Patrick Mande van Wit Santi vindt dat hij en zijn basja onterecht zijn aangehouden door de politie. Nadat hij iets vóór middernacht werd vrijgelaten heeft hij zijn mensen toegesproken.

Mande heeft meegedeeld aan de districtscommissaris en andere autoriteiten, dat hij geen vernielingen heeft aangericht. In opdracht van NV Luchthavenbeheer werd het terrein, dat volgens Mande toebehoort aan Wit Santi en Hollandse Kamp, opgemeten. Hij heeft samen met de basja besloten om de spullen van de landmeter te verwijderen, omdat er beheersdaden zouden worden verricht binnen hun grenzen. De politie had de kapitein opgeroepen om zich te melden op het bureau. Dit is ook gebeurd en de spullen werden teruggegeven, deelde de kapitein mee.

De bewoners en andere gezagsdragers zijn er niet over te spreken. dat de politie de kapitein en de basja, 's middags in het dorp heeft aangehouden. Zij werden in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiebureau. Vanaf toen is de mobilisatie begonnen om in actie te komen. 

Rodney Biswane, lid van het dorpsbestuur van Wit Santi, zegt in de Ware Tijd, dat de plaatselijke bevolking vooral boos werd, omdat naar verluid de NV Luchthavenbeheer de politie heeft gebeld en die op haar beurt het Arrestatieteam heeft gestuurd om de twee mensen op te halen. 'Ze zijn als criminelen afgevoerd met zakken op het hoofd. Het kan niet zo zijn, dat onze rechten op eigen grond en het eventueel veiligstellen daarvan op deze manier worden afgestraft. Wij gaan dat niet pikken', aldus Biswane.

Cheung (NPS) plaatst vraagtekens bij geloofwaardigheid IMF

'Wij moeten niet vergeten, dat vooral Derde Wereldlanden er niet beter op zijn geworden na IMF-lening'


‘Je best doen, maar tegelijkertijd je ook voorbereiden op het slechtste’, is het motto van politica Noreen Cheung van de NPS. Cheung kijkt niet echt op van de lening van bijna 500 miljoen Amerikaanse dollar die Suriname is aangegaan bij het Internationaal Monetair Fonds, IMF. Wel plaatst zij vraagtekens bij de geloofwaardigheid van het IMF, zo schrijft het Dagblad Suriname woensdag 8 juni 2016.

Gebleken is volgens Cheng, dat een hoofd van het IMF in opspraak is geraakt vanwege verduistering van geld. Cheung voegt eraan toe, dat indien de beleidsmakers in Suriname al het verdampte en verdwenen geld zou laten terugvloeien naar het volk, zij niet op de deur van het IMF hoefde aan te kloppen.

De politica waarschuwt de gemeenschap, dat een IMF-lening, die zo gemakkelijk in de schoot van deze regering wordt geworpen, een regering die bewezen heeft master te zijn in het voeren van een niet transparant beleid, een geheel foutieve handeling is. Het land zal er absoluut niet beter van worden. Het volk zal jarenlang de lening moeten terugbetalen.

'Wij moeten niet vergeten dat vooral Derde Wereldlanden, en Suriname is ook een Derde Wereldland, er niet beter op zijn geworden, ondanks het aangaan van een IMF-lening. Integendeel, die landen zijn in een diepere financiële put beland.'

Cheung ziet helemaal geen toekomst voor Suriname tegemoet met deze IMF-lening. Zoals is gebleken, heeft slechts de coalitie het besluit genomen om een lening aan te gaan met het IMF. De coalitie heeft dat op eigen houtje bepaald. Hoewel Suriname een democratische rechtstaat is, hebben de beleidsmakers verzuimd een volksreferendum te houden. Ondanks het feit dat het volk zich middels straatdemonstraties heeft uitgesproken dat zij geen IMF wil, gaan de beleidsmakers geheel voorbij aan de wil van het volk.

Minister Moestadja spreekt op 105e Internationale Arbeidsconferentie van de ILO in Genève

Bewindsman benoemt Surinaamse vorderingen op terrein van arbeids- bescherming en -verhoudingen


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft woensdag 8 juni 2016 de 105e Internationale Arbeidsconferentie (ILC) toegesproken (zie foto - Bron: ministerie van Arbeid). Deze ILC wordt jaarlijks gehouden in Genève, Zwitserland. Moestadja deed in zijn toespraak verslag over de vorderingen die geboekt zijn in Suriname op het gebied van arbeidsbescherming, arbeidsverhoudingen, en werkgelegenheid in het kader van het Decent Work Country Programme, zo bericht het ministerie in een persbericht.

Sinds Suriname in 1976 als onafhankelijke republiek lid is geworden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft het land zicht verplicht om jaarlijks verslag te doen aan de conferentie over vorderingen die betrekking hebben op arbeid.

De conferentie kan gezien worden als het internationaal parlement van de arbeid, waaraan afgevaardigden van de overheid, werkgevers en werknemers van 187 lidlanden deelnemen.

Op de jaarlijkse ILC worden internationale arbeidsnormen in de vorm van verdragen en aanbevelingen aangenomen. Ook doen lidlanden verslag van de vorderingen die ze geboekt hebben op het gebied van arbeid.

De aandacht op deze conferentie werd gevestigd op het bouwen van een toekomst die gebaseerd is op menswaardig werk voor iedereen. Waardig werk wordt door de Internationale Arbeidsorganisatie gezien als een basisvoorwaarde voor wereld vrede en sociale rechtvaardigheid voor iedereen. Op deze conferentie doen de lidlanden ook verslag over de toepassing van arbeidsverdragen -en aanbevelingen in hun eigen land.

Hieronder de tekst van de toespraak van minister Moestadja:


Speech by the Honorable mr. drs. SOEWARTO MOESTADJA
Minister of Labour
REPUBLIC of Suriname
105th Session ILC


Mister/Madam Chair, all protocols observed, good afternoon ladies and gentlemen,

The government of Suriname wishes to renew its sincere commitment to Decent Work and to the new Sustainable Development Goals 2030 (SDG’s). These are the guiding principles for the unfolding of a sustainable development program which is now redefining the state by implementing policies to stabilize and improve the economy and social life.

The Director-General appropriately emphasizes the aspects of social protection, social dialogue, labour standards and employment in his last report. Social partners in Suriname along the same line identified modernization of labour legislation, further commitment to core standards, strengthening of Labour Inspection and labour market information as priority areas to diminish the current ‘decent work deficit’ in Suriname within our Decent Work Program.


With regard to employment as an aspect of decent work and in relation to fair migration practices, a new and a revised law on public and private employment agencies are on its way to parliament. These laws are now based on ILO Convention No. 181 and ILO Recommendation No. 188. With regard to ‘fair migration’, labour inspectors were trained on trafficking in persons in May 2016. The UNDOC is rendering its assistance to provide tailor made training for labour inspectors on forced labour and worst forms of child labour.
Falling within the ILO’s Women at Work Initiative and rights centered approach to development, a Maternity Protection Act based on ILO Convention No. 183 is drafted and will be submitted to the Labour Advisory Board this year.
In order to promote job security we will also consult the Board on the already drafted Labour Contracts Law this year to deal with unlawful use of short term contracts. Both laws are already placed on the agenda of the Board as well as the review and possible revision of the termination of employment legislation in relation to our Decent Work Program. The dismissal system is perceived as ‘cumbersome’ by the social partners. In order to enable productive employment and improve productivity, a fundamental review of the occupational safety and health legislation and system is ongoing by a commission within the Decent Work Program. New legislation and a modern policy with a redefinition of roles of the social partners and the State are expected in the beginning of next year.

Adherence to core standards is a fundamental part of decent work and the SDG’s and of our stabilization and reform program 2016-2018 called ‘From Crisis Management to Transformation of the Economy‘. After government approval in December 2015, ratification of the remaining three core conventions on child labour (No. 138) and equality of treatment (No. 100 and No. 111) will be discussed in parliament. An ILO and EU commissioned gap analysis will enable amendment of child labour and equality legislation in August 2016, also within the Decent Work Program.

The data gap is a big obstacle in our efficient contribution to and mainstreaming in the general socio-economic policy. The ministry is now in close cooperation with the ILO Caribbean Office and CARICOM to implement a functional Labour Market Information System. Efforts supported by the Caribbean Office to include informality in Labour Force Surveys, could facilitate the formalization of the informal economy which is critical for achieving the SDG’s and decent work.

The government recognizes that private business activity and investment are key drivers of productivity, growth, jobs and sustainable development as the Director General mentions in its report. In our new plans on reshaping the economy and resetting its base against the background of new world market realities, our ministry identified employment projects for the short and midterm to be implemented with multilateral support. All above is again within the context of decent work and the SDG’s. Therefore in conclusion, we like to express our endorsement of the ILO End to Poverty Initiative.

I thank you!

Oppositieleden uiten zich kritisch over 'slordig' Stabilisatie- en Herstelplan

VHP'er Nurmohamed: 'Er zijn prognoses gemaakt die niet zijn verklaard'

Etnel, NPS: 'Wat ik erg vind is, dat deze regering een loopje neemt met mijn intelligentie'


VHP-parlementariër Riad Nurmohamed vindt het Stabilisatie- en Herstelplan van de regering een heel slordig document. 'Als je een plan schrijft, moet het heel transparant zijn. Het moet nauwkeurig uitgewerkt zijn. De informatie moet duidelijk geprojecteerd zijn. Er zijn prognoses gemaakt, die niet zijn verklaard', stelt Nurmohamed woensdag 8 juni 2016 in het Dagblad Suriname. 

NPS-parlementariër Patricia Etnel uit haar ongenoegen op social media. 'Al langer dan een maand wordt door de huidige leiders het gouden plan beloofd, een soort herstel en stabilisatie. Welnu, uiteindelijk komt het plan richting het parlement. Bij het lezen van het plan, als ik het zo mag noemen, is de eerste vraag die in mij opkomt: wie heeft het geschreven? Adviseurs? Of zijn het mensen geweest die totaal geen kaas hebben gegeten van het woord plan, laat staan wat een plan moet zijn. Wat ik erg vind, is dat deze regering een loopje neemt met mijn intelligentie', schrijft Etnel:


NPS-voorzitter Gregory Rusland spreekt niet van een plan, maar van een gewoon document. In het document zijn er een aantal zaken aangehaald waarvan men uitgaat dat men die wil realiseren.

'Natuurlijke vragen wij ons af hoe men dat zal realiseren en wat het kader is waarmee men dat wil gaan doen. Kijkende naar de definitie van het woord plan zou de hele detaillering van de verschillende projecten die men zal uitvoeren moeten worden opgenomen. Ook moest men aangeven hoe dat allemaal zou lopen en wat de verdiencapaciteit zou zijn van de projecten, om te weten hoe zij de lening zullen terugbetalen. Die zaken zijn niet opgenomen in het Stabilisatie- en Herstelplan van de regering. Men heeft het document naar het parlement gestuurd. Wij zullen dus erover praten. Alleen vraag ik me af in hoeverre dat allemaal zin heeft', stelt Rusland.

De basis van het hele plan van de regering is de Standby Agreement met het IMF. Dat is getekend zonder dat het parlement, tevens bepaalde ministers, inzage hadden. Die transparantie is zoek. Rusland denkt dat de regering overmoedig is en dat zij denkt dat niemand haar iets kan doen. Vandaar dat men zich niet druk maakt over het geven van openheid aan zaken.

Volgens hem merkt het volk de gevolgen daarvan wel. Hij verwijst naar de zaak van Diepakkoemar Chitan en Raymond Sapoen, waarbij zelfs de rechters machteloos staan. De advocatenvereniging geeft aan, dat de vonnissen uitgevoerd moeten worden, terwijl de veroordeelden doodleuk zeggen dat zij het niet zullen doen.

Uiteindelijk moet nog blijken welke document in het parlement zal worden besproken; het plan van de regering of de intentieverklaring met het IMF. Daar bestaat bij Nurmohamed ook onduidelijkheid over. Volksvertegenwoordigers van de oppositie zijn de mening toegedaan, dat dit document beter eerst door de Surinaamse regering aan de samenleving zou worden gepresenteerd. ‘Op zo'n manier lijkt het erop alsof de regering vooral het parlement niet voorziet van informatie.’

IMF bevestigt opmerking NPS-voorzitter Rusland, dat Suriname nu voor eerste keer IMF-geld leent

Vanwege wereldcrisis ontvingen in 2009 alle IMF-leden 'Special Drawing Rights'Nu bestaat de IMF-lening uit gelden die door andere IMF-lidlanden aan Suriname worden geleend


De delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die deze week in Suriname is, heeft dinsdag tijdens een persconferentie bevestigd, dat voor de eerste keer aan Suriname geld is geleend. Dit bericht Starnieuws woensdag 8 juni 2016. President Desi Bouterse beweerde vorige week in De Nationale Assemblee, dat de Nieuw Front-regering niet geprotesteerd heeft toen zij in 2009 125 miljoen Amerikaanse dollar miljoen aan speciale trekkingsrechten (SDR's, Special Drawing Right, IMF-munteenheid) heeft gekregen. Toen was de regering-Venetiaan aan het bewind.


Daniel Leigh, hoofd van de IMF-delegatie, zei dat het IMF voor de eerste keer een programma van Suriname ondersteund. Het land is sinds 1975 lid van het IMF, dat een organisatie is van de Verenigde Naties.


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën voegde hieraan toe, dat na de wereldcrisis in 2008 een allocatie heeft plaatsgevonden van de SDR's naar de landen toe. Suriname heeft zonder enige condities 125 miljoen Amerikaanse dollar ontvangen en dat heeft de deviezenreserves in 2009 behoorlijk opgekrikt, zei Hoefdraad.

Communications officer Raphael Anspach van het IMF zei, dat hetgeen de minister naar refereert een algemene allocatie was voor alle alle leden van het IMF, niet alleen voor Suriname. Dit had te maken met de wereldcrisis destijds. Toen werd besloten de geldhoeveelheid te doen toenemen in de landen door de SDR's toe te kennen. Op de vraag waarom er toen geen condities waren en nu wel, antwoordde Leigh. dat elk land geld heeft bij IMF. Zo had ook Suriname SDR's, die deel uitmaken van de internationale reserves van Suriname. Er is nu nog een bedrag van 50 miljoen aan trekkingsrechten, dat al opgeteld is in de reserves.

'Het verschil is dat de ondersteuning die nu komt voor 478 miljoen Amerikaanse dollar afkomstig is van de andere lidlanden, Zij lenen dit geld aan Suriname. Er is een verschil tussen eigen reserves en de lening', aldus Leigh.

NPS-voorzitter Gregory Rusland had tegenover Starnieuws al ontkracht, dat de regering-Venetiaan ooit een beroep had gedaan op middelen van het IMF. Hij zei dat Bouterse bij de presentatie van het Stabiliteits- en Herstelplan in De Nationale Assemblee mededelingen gedaan heeft die bezijden de waarheid zijn.