vrijdag 10 juni 2016

Suriname zet eerste stappen op weg naar bescherming cultureel erfgoed onder water

AdeKUS en Universiteit van Leiden werken samen om scheepswrakken te lokaliseren


Suriname heeft stappen gezet om te komen tot het beheer en de bescherming van cultureel erfgoed dat zich onder water bevindt, zoals scheepswrakken voor de kust, rivieren waarlangs plantages gevestigd zijn en waren en de gebouwen, dorpen en andere zaken die door de aanleg van het Prof. dr. ir. W.J. van Blommensteinmeer ofwel het stuwmeer onder water zijn komen te liggen. 

Bijzonder erfgoed ligt bijvoorbeeld onder water voor de kust bij de Surinamerivier, waar op z’n minst drie koopvaardijschepen liggen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers tot zinken zijn gebracht, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 10 juni 2016.

De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en de Universiteit van Leiden werken samen om de wrakken te lokaliseren en meer informatie boven water te halen. In samenwerking met de Kustwacht van het ministerie van Defensie en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is onderzoek in deze richting gestart.

Er wordt gewerkt met moderne technologie, met name sonar, om meer te weten te komen over deze wrakken. Tot duiken is het tot nu toe niet gekomen vanwege het risico dat daarmee gepaard gaat, het ontbreken van apparatuur, zoals een decompressietank die nodig is om diep te kunnen duiken.

In Suriname is wel duikapparatuur aanwezig, die vooral in het bezit is van particulieren, maar de duikbenodigdheden verkeren in erbarmelijke toestand.

Volgens de onderwaterarcheoloog Martijn Manders van de Universiteit van Leiden doet Suriname er goed aan om samenwerking op dit stuk binnen Suriname te bevorderen. Zo zouden de Kustwacht, de MAS, het ministerie van Volksgezondheid, organisaties en particulieren kunnen samenwerken. De UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) heeft in de regio een aantal duikers getraind, het capaciteitsprobleem kan door samenwerken enigszins worden weggewerkt als deze duikers samenwerken.


Het aanwezig zijn van een de compressietank komt niet alleen duikers met decompressieverschijnselen ten goede. Ziekenhuizen met patiënten met wonden ten gevolge van diabetes of bestraling kunnen er ook gebruik van maken om de wonden bijvoorbeeld sneller te doen genezen. Ook regionaal kan er samen gebruik worden gemaakt van een decompressietank. Zo beschikt Frans Guyana er ook niet over. In de Caraïben beschikken heel weinig landen over een decompressietank.

Internationale samenwerking hoeft geen onoverkoombaar probleem te zijn. Het Surinaams onder water cultureel erfgoed is voor een goed deel gezamenlijk wereld cultureel erfgoed. Suriname zou best kunnen deelnemen aan bestaande internationale programma’s, omdat Nederland, Frankrijk de VS en andere landen een binding hebben met het onderwater cultureel erfgoed van Suriname. Als interessante internationale samenwerking werden genoemd de zoektocht naar het wrak van het Slavenschip Leusden bij de monding van de Marowijnerivier en de koopvaardijschepen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Surinaamse kust tot zinken zijn gebracht. De samenwerking zal structureel en langdurig moeten plaatsvinden. Het heeft weinig zin om hier en daar projectjes uit te voeren.


Lees ook ter informatie dit artikel over een onderzoek naar een scheepswrak voor de Surinaamse kust.

Van Dijk, SBF: 'Nieuwe wetten hebben weinig zin als controlerende instituten heel zwak zijn'

'Goede dialoog, goed uitgedokterd plan zijn voorwaarden voor succes,  niet iets dat je achteraf doet'


De instituten in het land zijn heel erg zwak. Ze zijn niet in staat om politici, beleidsmakers en andere verantwoordelijken tot orde te roepen. De tijd is meer dan rijp om in beraad te gaan en deze instituten daadwerkelijk sterk te maken, stelt Gilbert van Dijk, general manager van het Suriname Business Forum/Center vandaag, vrijdag 10 juni 2016, op Starnieuws.

Het Internationaal Monetair Fonds, IMF, is helemaal niet nodig geweest om wetten te maken die allang in orde moesten zijn, geeft hij aan. De nieuwe wetten hebben ook weinig zin als de instituten die controle uitoefenen zwak blijven, zegt Van Dijk.

Het IMF heeft gisteren een informatiesessie gehouden met het bedrijfsleven. Er zijn kritische en indringende vragen gesteld. De ondernemers hebben ook hun zorgen geuit tegenover het fonds. 'Het gesprek is verhelderend geweest, we hebben het nodige gehoord, maar er zijn nog zoveel vragen', aldus Van Dijk.

De SBF-vertegenwoordiger haalt aan, dat er ook veel ongenoegen is over het achteraf informeren van de samenleving. 'Als je goed, zakelijk, oprecht dialoog voert en afspraken nakomt, zal alles wat je onderneemt gedragen worden. Doe je dat achteraf, moet het je niet verbazen dat er draagvlak ontbreekt.' 

Van Dijk vreest dat als de verhogingen definitief komen heel veel ondernemingen het niet zullen overleven. 'Een goede dialoog, een goed uitgedokterd plan is voorwaarde voor succes. Niet iets dat je achteraf doet.'

De zwakte van de instituten die controle horen uit te oefenen en sancties dienen op te leggen is met de komst van het IMF wederom aangetoond, stelt Van Dijk. 'Ze zijn niet in staat mensen tot de orde te roepen zonder dat we erupties krijgen. Als iets niet goed gaat, is op straat komen een optie. Maar, we moeten toch in staat zijn om politici, beleidsmakers, verantwoordelijken op een normale manier tot de orde te roepen?'

Hij vindt dat de samenleving moet beseffen dat de instituten erg zwak zijn en in beraad erover moet gaan. 'Ze moeten sterk worden zodat we een vuist kunnen maken tegen dingen waarmee we het niet eens zijn. We wonen hier, we weten allemaal wat er mis is, wat er moet gebeuren, welke wetten moeten komen tegen corruptie, tegen misbruik van staatsmiddelen, maar dwingen we het af? Nu zal het IMF het komen doen en moeten we nog de basis vinden om ons aan de nieuwe wetten te houden. Zonder sterke controle en sancties gaan we niet modern worden en blijven we in de complete wanorde waar mensen niet tot orde geroepen en gestraft worden.'

5 Jaar cel geëist tegen verkrachtende jeugdleider Kinderoorden Brakkeput op Curaçao

Verdachte ontkent jongen vanaf 14-jarige leeftijd te hebben verkracht


De misbruikzaak Kinderoorden Brakkeput tegen verdachte C. V. (35) werd vanochtend, vrijdag 10 juni 2016, voortgezet en Officier van Justitie Ludmila Forbes-Vicento eiste vijf jaar cel tegen hem. Ook wil ze dat V. voor een periode van acht jaar uit zijn ambt als jeugdleider wordt ontzet, zo bericht de Amigoe 's middags.

Vlak voor het ter perse gaan van de Amigoe, was advocate Paula Janssen aan het pleiten, de uitspraak volgde hierna.

V. ontkent de jongeman J.C. vanaf veertienjarige leeftijd te hebben verkracht. Hij kon echter op vragen van de rechter niet verklaren waarom de jongen hem valselijk zou beschuldigen van verkrachting. C. was zijn pupil.

Na problemen met de internaatleiding, trok de jongen weer in bij zijn moeder. Ook daar had hij problemen en ging bij V. wonen. Die heeft de moeder van de jongen gevraagd om aan niemand te vertellen dat het jongetje bij hem woont, aldus de Officier van Justitie en  dat bewijst volgens haar, dat hij de jongen in isolatie hield. Zo mocht hij ook geen mobiele telefoon hebben en werd hij bedreigd met uithuisplaatsing dan wel terugplaatsing in de GOG (Gouvernements Opvoedings Gesticht, nu JJIC, Justitieel Jeugdinrichting Curaçao) wat het jongetje natuurlijk niet wilde. Die bedreigingen werden steeds geuit als de jongeman geen seksuele relatie met de man wilde.

V. dreigde zelfs met het plegen van zelfmoord. De relatie duurde daardoor voort totdat het slachtoffer zeventien jaar werd.

De zaak tegen M. M. (34), die ook met kinderen van het internaat werkte en onzedelijk zou hebben betast, zal apart worden behandeld, aldus het Openbaar Ministerie.

'Illegale bouwwerkzaamheden westzijde Piscaderabaai op Curaçao gaan vrolijk door'

Ondanks sommatie autoriteiten om met werkzaamheden te stoppen gaat bouw gewoon door
(Bron foto: de Amigoe)
Mocht schriftelijke sommatie genegeerd worden dan worden aanwezigen op bouwlocatie aangehouden


'De illegale bouwwerkzaamheden aan de westzijde van de Piscaderabaai zijn na eergisteren vrolijk doorgegaan', aldus een bezorgde burger, die verslag uitbrengt in de Amigoe van vandaag, vrijdag 10 juni 2016, van hetgeen hij sinds afgelopen woensdag heeft kunnen observeren. 

De werkzaamheden zijn voortgezet nadat de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov) eergisteren, met versterking van de politie handhavend heeft opgetreden tegen de illegale bouwwerkzaamheden. De aanwezigen werden op locatie mondeling gesommeerd om onmiddellijk de werkzaamheden te staken, aangezien voor het opgetrokken bouwwerk geen bouwvergunning is aangevraagd, noch is verstrekt en er voor de pierconstructie in het water ook geen toestemming is.

ROP heeft vanmiddag de stopbrief op locatie bezorgd.

De politie laat weten, dat mocht de schriftelijke sommatie genegeerd worden en de werkzaamheden worden voortgezet, degenen die op locatie betrapt worden, het gevaar lopen om aangehouden te worden. Ook worden in een dergelijk geval de kosten op de verantwoordelijken verhaald.

Zoals eerder gemeld is dit terrein in privébezit, maar aan iedere bouwonderneming dient een bouwvergunning te worden verstrekt alvorens men daadwerkelijk tot bouw over mag gaan. Volgens welingelichte bronnen, zo schrijft de Amigoe, is het terrein in bezit van de familie Attaf.

Nederlandse Bank bezorgd over integriteit Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

DNB krijgt van ministerie van Financiën 'uitbreiding van haar prudentiële toezichtbevoegd- heden'


De Nederlandse Bank (DNB) heeft wegens toenemende zorgen over de werking en integriteit van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) gevraagd om ‘uitbreiding van haar prudentiële toezichtbevoegdheden’ en deze ook gekregen van het ministerie van Financiën. Zo blijkt uit het rapport ‘Staat van het Toezicht 2015’ van de centrale bank van Nederland, aldus de Amigoe vanmiddag, vrijdag 10 juni 2016.

'(...) DNB is voor een adequate invulling van haar prudentiële toezicht in de BES afhankelijk van een goed functionerende en integere Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). In het licht van toenemende zorgen hieromtrent heeft DNB gevraagd om uitbreiding van haar prudentiële toezichtbevoegdheden. Inmiddels is de wens tot ruimere informatiebevoegdheden door het ministerie van Financiën gehonoreerd. Indien DNB twijfelt aan de financiële soliditeit van een bank of verzekeraar met bijkantoor in de BES, kan en zal DNB door deze nieuwe wettelijke bepaling in het vervolg rechtstreeks (financiële) informatie opvragen bij het hoofdkantoor op Curacao of Sint Maarten, en daardoor effectiever kunnen optreden dan tot dusverre. (...)'

aldus het rapport op pagina 41:

Commissariaat Para laat producten zonder afdoende etikettering uit winkels verwijderen

Districtscommissaris Jurel zegt inbeslagname jammer te vinden, maar komt er niet onderuit


Cassavewater, cassavebrood en consumptie-ijs zonder etikettering worden van de schappen gehaald in winkels in het district Para (zie foto - Bron: Commissariaat Para). Districtscommissaris van Para, Armand Jurel, vindt dat jammer, maar komt er niet onderuit, omdat het algemeen vereist is dat voorverpakte goederen worden voorzien van een etiket met informatie over het gebruik, de kwaliteit en de aard van het goed. Dit meldt het commissariaat vandaag, vrijdag 10 juni 2016.

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) voert samen met andere diensten controle uit op handelszaken in Para, daarbij worden producten zonder etikettering van de schappen gehaald en in beslag genomen.

Volgens Jurel leidt dit tot groot verlies in de ondernemingsbranche van de kleine man. Maar, etikettering moet de consument nu eenmaal voldoende informatie verschaffen over het product. Mensen moeten zich ervan bewust zijn wat ze aangeboden krijgen door vermelding van de fabrikant, gebruiksinstructie, netto inhoud, houdbaarheidsdatum en vervaldatum.

Het BOG stelt dat de consument daar alle recht op heeft. De districtscommissaris van Para roept kleine ondernemers die deze producten produceren op, om zich te registreren bij het Burger Informatie Centrum Para (BIC). Het BIC zal deze ondernemers faciliteren met een training van het Surinaams Standaarden Bureau in de vereisten voor het etikettering van voorverpakte goederen. Jurel wilt hiermee de kleine ondernemers en anderen belanghebbenden stimuleren in het aanbieden van hun producten op een waarheidsgetrouwe, informatieve en niet misleidende manier.

Fiscaal jurist Makka: 'Suriname heeft het volk al gedurende zes jaar armer gemaakt'

'Regering voert een economie van manipulatie en bedrog'

Suriname heeft per 30 april Srd 8.2 miljard staatsschuld


Suriname heeft per 30 april 2016 een staatsschuld van Srd 8,2 miljard. Op basis van de door het Bureau voor de Staatsschuld gehanteerde wisselkoers van Srd 3,35 per Amerikaanse dollar komt deze staatsschuld op 2.4 miljard Amerikaanse dollar. Suriname heeft een buitenlandse schuld van Srd 4.281 miljoen en een binnenlandse schuld van Srd 3.920,3 miljoen.

Uit de door het Bureau voor de Staatsschuld geactualiseerde cijfers blijkt verder, dat Suriname nog een leenruimte heeft van maar 12,3 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

'Op basis van de laatste leningshandelingen en de hieruit voortvloeiende cijfers van de Staat, met name de IMF-lening, waarvan een eerste bedrag van 81 miljoen Amerikaanse dollar aan de Centrale Bank van Suriname is overgemaakt, kunnen wij concluderen dat Suriname het volk al zes jaar lang armer heeft gemaakt', aldus fiscaal jurist Robby Makka vandaag, vrijdag 10 juni 2016, op dnieuws.com (Diaspora Nieuws).

Suriname gebruikte volgens hem toen en nu ook teveel de blauwe pen voor leningen. Deze pen gebruikte men ook voor het opmaken van de monetaire reserve, de reserve die feitelijk op is. Het is de economie van manipulatie en bedrog. Deze vorm van economie bijt in zijn eigen staart zodra tegenover elke zogenaamde mooie creditratingscore, de welvaartsvernietiging in Srd staat in de vorm van meer leningen, probleemschulden, stressprotesten en maatschappelijke kosten. Maar, lening onderzoekers gaan altijd aan dit probleem voorbij. Ook die van het IMF, zoals laatstelijk gezegd tijdens de persconferentie. Ze inventariseren, classificeren, beschrijven en doen aanbevelingen, maar de echte oorzaak van schuldproblemen: het vertrouwen of het gebrek eraan, de redelijkheid, corruptierisico’s, geldillusie, et cetera blijven buiten schot.

'Net zoals computers bescherming nodig hebben tegen virussen, zo moet je de consument behoeden voor staatsschuld', aldus Makka.

De cijfers van het bureau verder analyserend, zegt Makka dat de wisselkoers waartegen de valuta schulditems omgezet zijn in Srd is gebaseerd op de wisselkoers per 2014, te weten Srd 3,35 voor de Amerikaanse dollar. De ruimte voor het aangaan van nieuwe buitenlandse en binnenlandse leningen per 30 april 2016 is als volgt:
Buitenlandse schuld: Srd 1.736,6 miljoen.
Binnenlandse schuld: Srd 378,3 miljoen.

De vlottende buitenlandse schuld betreft achterstallige aflossingen, interestbetalingen en boete rentes op leningen die op korte termijn moeten worden afgelost. De vlottende schuld is een korte termijnschuld en heeft een originele looptijd van een jaar of minder. De middellange termijnschuld heeft een originele looptijd van één tot en met vijf jaar.
De buitenlandse leningen die tot deze categorie behoren, zijn die van de ING Bank N.V.
Bij de binnenlandse schuld behoren de volgende schulden tot deze categorie: schatkistbiljetten, leverancierskrediet van de Suriname Road & Civiltechnical Company N.V. ten behoeve van de bouw van het Streekziekenhuis Wanica en een kredietfaciliteit van de DSB N.V. (De Surinaamsche Bank) ten behoeve van de aankoop van onroerend goed en infra werken te Smalkalden, district Para.

De lange termijnschuld heeft een originele looptijd van meer dan vijf jaar. Het BBP-cijfer van het meest recente kalenderjaar tegen lopende marktprijzen cijfer die door het Algemeen Bureau voor Statistiek (ABS) gepubliceerd is in augustus 2015, bedraagt Srd 17.194,136 miljoen voor het jaar 2014, welke een voorlopig cijfer is van het BBP over 2014.

RaVakSur en BvL: 'Het IMF heeft geen sociaal gezicht'

Bonden vrezen toenemende prijsstijgingen goederen en diensten en verdere ontwaarding van Srd


RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) en de BvL (Bond van Leraren) hebben vandaag, vrijdag 10 juni 2016, een persconferentie gehouden om een beeld te schetsen van het gesprek dat zij gisteren hebben gevoerd met een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zo bericht de Ware Tijd.

Als reactie op het gesprek met het IMF stelt de vakbeweging, dat haar eerder bekendgemaakte visie over de financiële instelling bevestigd is geworden. De vakorganisaties zijn van mening, dat het IMF een financiële instelling ‘zonder een sociaal gezicht’ is.

RaVakSur en de BvL hebben ook een reactie geformuleerd op het Stabilisatie- en Herstelplan van de regering, waarin ook aanbevelingen zijn opgenomen. De vakorganisaties voerden aan dat het plan geen concrete doelen bevat. Ook concludeert de vakbeweging, dat net als in het verleden, ook in dit plan geen sprake is van 'anticyclisch' begrotingsbeleid. Hierdoor kan de economie wederom in problemen geraken, wanneer de overheid geconfronteerd raakt met gedaalde grondstofprijzen.

'De overheid had eigenlijk nooit verrast mogen worden', zei Armand Zunder, die de analyse behandelde. Andere oorzaken die volgens de vakbeweging tot de crisis hebben geleid zijn corruptie, te hoge staatsuitgaven, mismanagement van staatsmiddelen, overmatige monetaire financiering en vriendjespolitiek. Gezien de huidige maatregelen in het Stabilisatie- en Herstelplan, verwachten zij dat dit met de huidige koers opnieuw staat te gebeuren. Ze vrezen voor de toenemende prijsstijgingen van goederen en diensten en verdere ontwaarding van de Surinaamse munt en de totale impact daarvan op de samenleving in haar geheel.

Minister Pengel informeert UNAIDS in New York over vorderingen Suriname in bestrijding HIV/AIDS

Zorgpunt blijft het 'identificeren van personen die geïnfecteerd zijn met HIV'Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft van woensdag tot en met vandaag, vrijdag 10 juni 2016, Suriname vertegenwoordigd op de UNAIDS High level meeting in New York, VS. De bewindsman sprak de aanwezigen toe en gaf onder andere aan, dat Suriname momenteel werkt aan het opstarten van het ‘Fast Track’ initiatief in de strijd tegen HIV/AIDS, en zich verplicht tot het behalen van de Sustainable Development Goal betreffende de uitbanning van HIV tegen 2030. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid vandaag in een persbericht.

De 'Political Declaration on HIV and AIDS: on the Fast-Track to Accelerate the Fight against HIV and to End the AIDS Epidemic by 2030', werd woensdag unaniem aangenomen. Die moet ertoe bijdragen:
• Dat landen elk meer geld vrijmaken om HIV in hun land te bestrijden
• Dat donoren meer geld beschikbaar stellen om HIV te bestrijden
• Dat internationale samenwerking wordt verhoogd op het gebied van HIV en Seksueel Reproductieve Zorg
• Dat factoren die de HIV epidemie aandrijven, met name stigma en discriminatie tegen mensen die met HIV leven of stigma en discriminatie tegen mensen die kwetsbaarder zijn om HIV op te lopen, drastisch worden verminderd.

Minister Pengel deed in zijn gisteren gehouden toespraak (zie foto - Bron: ministerie van Volksgezondheid) een terugblik en gaf aan dat in het afgelopen decennium Suriname voor wat betreft de strijd tegen HIV het volgende bereikt heeft:
• Verbetering met betrekking tot het voorkomen van overdracht van Moeder op kind.
• Een toenemend aantal personen dat leeft met HIV en die toegang heeft tot antiretrovirale medicamenten.
• Erkenning van het feit dat we minder mensen verliezen aan AIDS, en de afname van het aantal nieuwe HIV besmettingen.
• Als laatst, maar niet minder belangrijk dient te worden erkend dat Suriname zijn toewijding in de afgelopen jaren heeft getoond door nationaal het HIV programma te financieren door 60% van de totale HIV uitgaven zelf te bekostigen.

Ondanks deze vooruitgang die tot nog toe is geboekt blijven er zorgelijke tekortkomingen zoals; het identificeren van personen die geïnfecteerd zijn met HIV, het koppelen en behouden van personen die leven met HIV in het zorgsysteem, aldus de minister van volksgezondheid.

Het ministerie schrijft het van essentieel belang te vinden, dat deze tekortkomingen worden aangepakt zodat een herhaalde HIV epidemie kan worden voorkomen. Verder gaf de minister aan dat de Surinaamse overheid erkend, dat het van levensbelang is dat de inspanning wordt verhoogd in de strijd tegen HIV/AIDS zodat de vooruitgang voortgezet kan worden. Zo moeten onderliggende oorzaken van ongelijke toegang tot gezondheidszorg worden aangepakt. En ook dient er een ‘Zero Tolerance’ beleid te worden gevoerd ten aanzien van schending van seksuele reproductieve gezondheidsrechten, daar aangetoond is dat dit factoren zijn die de tekortkomingen in HIV bestrijding, behandeling en hulpverlening in stand houden.

De minister zei tot slot, dat Suriname deze High Level Meeting als een gunstige gelegenheid beschouwt om nieuwe gebieden in de wereld te bereiken met betrekking tot alternatieve mechanismen, verbeterde efficiëntie ten einde toegang tot HIV zorg voor alle mensen te verbeteren. Verder dat Internationale samenwerking in het algemeen, maar Zuid-Zuid samenwerkingen in het bijzonder, mogelijkheden zijn om meer te putten uit HIV programma’s en om deze te versterken. De Surinaamse overheid staat als ontwikkelingsland zeer positief tegenover verbeterde internationale toegang tot betaalbare medicamenten.

Bond Personeel SLM wil acceptabele oplossing in geschil met NV Luchthavenbeheer

Overhevelen vertrekhal van SLM naar Luchthavenbeheer is nekslag voor SLM

Bondsvoorzitter Maaijen zinspeelt op 'andere vakbondsmiddelen' ofwel actie, staking


De Bond van Personeel in dienst van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (BPSLM) wil een rechtvaardige en acceptabele oplossing in de kwestie rond het overhevelen van de vertrekhal van de SLM naar de NV Luchthavenbeheer en is bereid om, als de noodzaak daartoe bestaat, bepaalde vakbondsmiddelen in te zetten. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 10 juni 2016.

De vakorganisatie accepteert de gedachte van minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) niet, dat de NV Luchthavenbeheer eigenaar is van de grond en dat als zodanig alle opstallen op dit terrein onder beheer moeten staan van deze organisatie.

Begin deze maand werd bekend, dat het ministerie van TCT de vertrekhal te Zanderij wil afstoten aan de NV Luchthavenbeheer. Binnen de SLM is hierover grote verontwaardiging ontstaan. De SLM stelt, dat zij behoorlijk heeft geïnvesteerd in de gebouwen en dat vaak is geprobeerd om titel op de grond te krijgen.

Bondsvoorzitter Robby Maaijen zegt daarentegen, dat de SLM miljoenen aan inkomsten zal derven als het besluit wordt geëffectueerd. De SLM heeft veel geld gestopt in vooral de vertrek- en aankomsthal.

Diverse afdelingen van de SLM zijn op Zanderij gehuisvest, waaronder de catering, de cargo en de technische dienst. Volgens Maaijen betekent overhevelen van de vertrekhal de nekslag van de SLM. Minister Rusland blijft er echter bij dat de terreinen op Zanderij toebehoren aan de NV Luchthavenbeheer en dat het belang van Suriname is gediend met de uitvoering van het luchtvaartsectorplan.

'Er is beleid ontwikkeld, waarin mensen nog moeten wennen aan de nieuwe constructie.'

De bond zegt, dat de minister eerst moet voldoen aan zeven punten alvorens hij de ‘landlord’-gedachte van de bewindsman kan accepteren. De vakorganisatie eist de presentatie van een luchtvaartplan, de garantie van continuïteit van de SLM en de bestaanszekerheid van de werknemers. Vliegveiligheid en veilige werkomstandigheden moeten zijn gegarandeerd en de passagiers moeten zijn beschermd tegen hoge prijzen, aldus de bond verder. Een en ander kan door duidelijke wetgeving, aldus Maaien.

Ook moeten de eisen van grondafhandelingsbedrijven worden geregeld om onder andere luchtvaartmaatschappijen te beschermen. De leden van de bond zijn gisteravond in vergadering bijeengekomen en hebben hun eisen vervat in een verklaring.

Voorzitter Stichting 8 December 1982 verwacht verzet Bouterse nu 8 decemberproces wordt voortgezet

'Zij geven zich niet gemakkelijk gewonnen, we kennen ze, het zijn geen makkelijke jongens'


Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de Stichting 8 December 1982, verwacht dat hoofdverdachte Desi Bouterse in het 8 decemberstrafproces zich niet zal neerleggen bij het besluit van de Krijgsraad van gisteren, dat het proces wordt voortgezet en dat de Amnestiewet niet rechtsgeldig is verklaard. Hij verwacht dat er zowel in de rechtszaal als daarbuiten barrières zullen worden opgeworpen om berechting te voorkomen. 

'Zij geven zich niet gemakkelijk gewonnen. We kennen ze. Het zijn geen makkelijke jongens, maar we moeten moedig blijven en geloof hebben in de rechtsstaat', aldus Oemrawsingh vandaag, vrijdag 10 juni 2016, in de Ware Tijd.

Hij verkeert niet in een hoera-stemming, omdat hij beseft dat het einde van de zaak nog niet in zicht is. 'Wij hebben nog een heel traject voor ons.'

De voorzitster van de Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede, Betty Goede, is wel opgelucht. 'Wij zijn erg blij dat de schorsing is opgeheven', zegt ze. Zij verwacht wel dat er eind juni meer duidelijkheid in de zaak zal zijn. Goede vindt het belangrijk, dat er een uitspraak komt, of zij nou tevreden ermee zal zijn of niet. Dit is met name belangrijk voor de geloofwaardigheid van het land als rechtsstaat.

Zij onderstreept verder nog, dat het niet zo kan zijn, dat burgers voor 'veel kleinere' delicten stevig worden berecht en dat anderen voor moord vrijuit gaan.

Pedro Pablo Kuczynski nieuwe president Peru met nipte voorsprong op concurrente Keiko Fujimori

Econoom haalt 41.000 stemmen meer dan Keiko Fujimori, dochter van ex-president Alberto Fujimori


De neoliberale economische expert Pedro Pablo Kuczynski is in Peru verkozen tot de opvolger van president Ollanta Humala. De 77-jarige Kuczynski won de tweede ronde van de verkiezing van zondag met 50,1 procent van de stemmen van de rechts-populistische Keiko Fujimori. Dat hebben de verkiezingsautoriteiten gemeld nadat alle stemmen werden geteld, zo berichten diverse nationale media. 

Het gaat om een zeer nipte overwinning: Kuczynski behaalde 50,12 procent, Fujimori 49,88 procent. De econoom haalde 41.000 stemmen meer dan de dochter van ex-president Alberto Fujimori, die in de gevangenis zit vanwege misdaden tegen de menselijkheid.

Het gaat om de meest nipte verkiezingsuitslag ooit in Peru. 'Nu is het tijd om aan de toekomst van ons land te werken', schreef Kuczynski donderdag op Twitter. 'We willen een verenigd Peru, dat de dialoog wil aangaan. We mogen de dialoog niet verwarren met zwakheid. We gaan werken voor alle Peruanen', zei de ex-bankier van Wall Street in een korte overwinningstoespraak.


Hij reikte ook de hand aan zijn tegenstanders en riep op in gesprek te gaan. 'We zijn geen verdeeld Peru, tussen het noorden en het zuiden of tussen de kust en de bergen, we zijn één land.'Persbureau AP wijst er wel op, dat Fujimori haar nederlaag nog niet heeft toegegeven. Bovendien moeten de gerechtelijke autoriteiten zich bovendien eerst nog uitspreken over een 50.000-tal stembiljetten vooraleer de winnaar officieel uitgeroepen kan worden.


Fujimori liet al weten geen commentaar te geven tot de allerlaatste stem is geteld. 'We verdienen het dat alle stemmen van het Peruaanse volk worden geteld. Het verkiezingsproces is nog niet afgelopen, niemand mag al victorie kraaien', zijn partijwoordvoerder Pedro Spadaro.

Bij de eerste ronde van de verkiezing in april won Fujimori nog 40 procent van de stemmen, tegen 21 procent voor Kuczynski. De verandering in het stemgedrag kwam er onder meer, omdat Kuczynski had gewaarschuwd dat de corruptie en de criminaliteit waaraan Fujimori's vader werd gelinkt, met zijn dochter weer zouden kunnen opduiken.

De opkomst bij de verkiezing bedroeg 80 procent. De ambtsoverdracht staat gepland voor 28 juli.


(Red. De SurinaamseKrant/Het Laatste Nieuws/Twitter/Facebook)

Ramnandanlal (PALU) vindt IMF-overeenkomst inhoudelijk goed, maar regerings Stabilisatie- en Herstelplan erg vaag

'Regering lijkt niet erg serieus met uitvoeren Stabilisatie- en Herstelplan'

'Bevolking moet productie-minded gemaakt worden'


Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de PALU en ex-Assembleelid, heeft getracht een vergelijking te maken tussen het Stabilisatie- en Herstelplan en de IMF-overeenkomst (Internationaal Monetair Fonds). Als hij de twee documenten naast elkaar legt, dan ziet hij dat de overeenkomst zeer goed is uitgewerkt. 

De IMF-overeenkomst bevat naar zijn mening een goed gedefinieerd tijdsplan, met meetmomenten en concrete resultaten, op basis waarvan de voortgang en uitvoering zal worden gemonitord. Het Stabilisatie- en Herstelplan echter is erg vaag, onsamenhangend en het heeft geen goed gedefinieerd tijdsplan, noch meetmomenten en concrete resultaten. En dan te bedenken dat aan dit plan ruim negen maanden is gewerkt vanaf het aantreden van regering Bouterse II.

Hierbij krijgt de politicus de indruk, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 10 juni 2016, dat de regering kennelijk niet serieus is met het uitvoeren van dit plan.

'Als de regering alleen de IMF-overeenkomst tot uitvoering brengt en verder weinig doet uit het Stabilisatie- en Herstelplan, dan zullen wij gegeven de externe factoren er wel uit komen. De externe factoren hebben te maken met de daling van goud-, aluminium- en olieprijzen, die ertoe bijgedragen hebben dat Suriname minder inkomsten heeft en ons land nu in een financiële crisis is terechtgekomen. We zien dat dezelfde externe factoren nu aan het verbeteren zijn. Bovendien komt later dit jaar de Newmont goudmijn in productie, waaruit de Surinaamse regering extra inkomsten zal genereren. Ook de Staatsolie raffinaderij zal eind dit jaar de productie uitbreiden, waarbij Suriname deviezen zal besparen door minder olie te importeren. De vooruitzichten van de externe factoren zien er goed uit en we zullen dan als land er wel uitkomen, ook als de prijzen van goud en olie op hetzelfde niveau blijven als nu, zonder verder maar iets uit te voeren uit het Stabilisatie- en Herstelplan.'

Van 2000 tot 2013 hebben namelijk ook de Front-regeringen Venetiaan-II en -III en de regering Bouterse-I van deze toevallige omstandigheid geprofiteerd en flink gespaard. Ramnandanlal meent dat opeenvolgende Front-regeringen toen ook weinig hebben gedaan aan het doorbreken van onze afhankelijkheid van de mijnbouw. Ook de bevolking is flink verwend door de inkomsten uit de mijnbouw.

'Waar we voor pleiten, is een duurzame oplossing. Deze crisis moeten we gebruiken om eindelijk een aantal hervormingen door te voeren. En vooral de bevolking bewust te maken dat we de mooie sociale voorzieningen die wij allemaal willen hebben, niet gaan kunnen betalen als we niet in de productie gaan. Sociale investeringen moeten hand in hand gaan met investeringen in de reële sfeer', stelt Ramnandanlal.

De bevolking moet volgens hem productie minded gemaakt worden in deze crisis en er moeten faciliteiten gecreëerd worden voor nationale ondernemers. Met name productie-investeringen in de duurzame sectoren toerisme, agrarische sector en dienstensector moeten voorrang krijgen, omdat daar ook veel mogelijkheden zijn voor duurzame werkgelegenheid. Als we dit niet doen, valt Suriname naar zijn inschatting bij de volgende neergang van mijnbouwprijzen weer in een diep dal.

Echter moet ook worden aangehaald, dat zowel de minister van Financiën, als de vertegenwoordigers van het IMF onlangs op hun gezamenlijke persconferentie hebben aangegeven, dat er provisies zijn getroffen om zulke schokken te voorkomen. Verder zullen deze investeringen in de productie geen duurzaam karakter hebben als Surinamers niet tegelijkertijd investeren in andere randvoorwaarden.

'De huidige crisis zoals de PALU dat ziet, is niet alleen een financiële crisis, het is alomvattend: crisis in de sociale hulpverlening, ethische crisis, crisis in de gezondheidssector, crisis in de huisvesting, crisis bij de rechterlijke macht, et cetera. We zullen met prioriteit een aantal hervormingen ook in die sectoren moeten doorvoeren. Anders zullen de andere financiële hervormingen en de investeringen in de productie een minder duurzaam effect hebben. Er ontbreekt nog veel in het Stabilisatie- en Herstelplan', aldus Ramnandanlal.

BuZa-minister Koenders reageert voorzichtig optimistisch op voortgang 8 decemberstrafproces

'Het is een eerste stap, maar we moeten nu even kijken of dat ook daadwerkelijk wat betekent'


Koenders hoopt binnenkort zijn Surinaamse collega te spreken tijdens OAS-top in de Dominicaanse Republiek


Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken (BuZa) noemt het 'een eerste stap', dat het proces in Suriname over de 8 decembermoorden in 1982 wordt hervat. Hij vindt het 'positief' dat het wordt voortgezet, 'maar we moeten nu even kijken of dat ook daadwerkelijk wat betekent', zo bericht het persbureau ANP vandaag, vrijdag 10 juni 2016.

Mogelijk spreekt hij met zijn Surinaamse collega, Niermala Badrising, over een paar dagen tijdens een top van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in de Dominicaanse Republiek, zei hij vandaag. Hij wil dan om nadere uitleg vragen.

Het besluit is verder volgens hem vooral belangrijk voor de nabestaanden van de vijftien doodgeschoten tegenstanders van het toenmalige militaire regime.

Het proces tegen president Desi Bouterse werd in april 2012 geschorst, nadat het parlement een gewijzigde Amnestiewet had aangenomen. De Krijgsraad heeft die schorsing gisteren opgeheven en de Amnestiewet terzijde geschoven. Het proces wordt nu op 30 juni voortgezet en dan wordt ook een strafeis tegen Bouterse en de medeverdachten verwacht.

Panka (NDP): 'Pad van verzoening in 8 decembermoordenzaak moet niet verlaten worden'

'Over de uitspraak laat ik mij niet uit'


Hij staat nog steeds achter de argumenten die zijn aangedragen voor wijziging van de Amnestiewet in 2012. Oud NDP-parlementariër en mede indiener van de wijziging, Ricardo Panka, zegt vandaag, vrijdag 10 juni 2016, in de Ware Tijd in reactie op de beslissing van de Krijgsraad van gisteren om het 8 decemberstrafproces gewoon voort te zetten en de gewijzigde Amnestiewet terzijde te schuiven, dat de samenleving voor het goed afsluiten van de Decembermoordenkwestie niet het pad van verzoening moet verlaten. 

'Over de uitspraak laat ik mij niet uit', zegt Panka.

Het VHP-Assembleelid Asiskoemar Gajadien, die bij de behandeling van de wet een van de felle opposanten was, laat zich wel uit over de uitspraak. 'De Krijgsraad heeft bevestigd wat wij altijd al hebben aangevoerd. de wet is nietig, omdat er wordt geïntervenieerd in een rechtszaak die reeds gaande is. De Grondwet verbiedt dit.'

Gajadien meent, dat op de eerste plaats het gaat om de rechtstaat. 'Wanneer het recht zijn beloop zou hebben gehad en het een maatschappelijke kwestie zou worden, dan is het een andere zaak waar wij als gemeenschap over zouden kunnen praten.'

Panka diende de wetswijziging destijds in samen met Melvin Bouva, Anton Paal, Ronnie Tamsiran, André Misikaba en Rachied Doekhie. De voornaamste argumenten waren het gelijkheidsbeginsel (ten opzichte van de binnenlandse oorlog), het voorkomen van instabiliteit, mocht hoofdverdachte Desi Bouterse worden veroordeeld en het verzoenen van de samenleving. Panka zegt dat hij nog steeds achter deze argumenten staat.

Ook meent hij, dat wat in de wet staat nog steeds moet worden uitgevoerd. Immers, daarin is opgenomen dat er een Constitutioneel Hof moet komen en ook dat er een waarheids- en verzoeningscommissie moet worden ingesteld.

Hofwijks, 'We Zijn Moe', vindt informatiesessie IMF 'teleurstellend, in één woord teleurstellend'

'Bijstelling van het IMF- programma is vereist om herstel draaglijk te maken'

'Er is op zeker 75 procent van vragen die we hebben gesteld, geen concreet antwoord gegeven'


‘We Zijn Moe’ is geenszins van plan om haar protestacties te staken, deelt Curtis Hofwijks na de informatiesessie van het IMF (Internationaal Monetair Fonds), mee, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 10 juni 2016. Hofwijks geeft aan, dat er geen makkelijke weg is uit de situatie, maar dat bijstelling van het programma vereist is om herstel draaglijk te maken en om excessen te voorkomen. Het volk heeft het recht om dit van de regering te eisen en moet er gebruik van maken, stelt Hofwijks.

'Teleurstellend, in één woord teleurstellend', zegt Hofwijks over de informatiesessie van het IMF. 'Er is op zeker 75 procent van de vragen die we hebben gesteld, geen concreet antwoord gegeven. Er zijn wel raakvlakken geweest over de lage wereldmarktprijzen voor olie en goud, maar we verschillen van mening over de werkelijke oorzaak van de crisis.'

Hofwijks blijft erbij dat de regeringen onder leiding van president Desi Bouterse, dé boosdoeners zijn van de crisis in het land. 'Natuurlijk dragen de lage wereldmarktprijzen bij aan de situatie. In 2010 was de goudprijs lager dan vandaag. Toen hadden we geen crisis. Het gaat er om hoe je omgaat met de middelen die je hebt. In 2013 kwamen de ernstige waarschuwingen, maar ook aanbevelingen. Er is niet geluisterd, er zijn zelfs twee ministers van Financiën vervangen geworden, zodat men populistische maatregelen kon doordrukken om een verkiezing te winnen. Je hebt gewonnen en nu zitten we met de gebakken peren.'

Hofwijks stelt, dat het programma gewijzigd en aangevuld moet worden met bijvoorbeeld een strak sanerings- en bezuinigingsprogramma voor de overheid en een pakket aan concrete productie stimulerende maatregelen. 'We zijn het eens met het IMF dat het een bittere pil is en dat er geen makkelijke weg is hieruit, maar het moet wel draaglijk blijven. Deze regering heeft zoveel adviseurs, wat hebben wij ervoor terug gehad? Niets. No return on investments. Je kan niet bij ons komen halen wat jij hebt vermorst. Begin jij in te leveren. Geef anders invulling aan de bezuinigingen. Ze zijn eigenlijk een gat aan het graven voor de economie. Bij wie ga je zonder de middenklasse de belasting trekken om de sociaal zwakkeren te ondersteunen en de salarissen van hoogwaardigheidsbekleders te betalen?'

De man van 'We Zijn Moe' roept de bevolking op om van de regering te eisen dat het programma anders wordt uitgevoerd. 'Het volk heeft voor hen gekozen om voor hen te werken. Als wij het niet eens zijn met het plan, dan moet je teruggaan naar het IMF en zeggen dat we het niet eens zijn en dat er anders invulling aan gegeven moet worden.'

Het volgende protest van ‘We Zijn Moe’ staat gepland voor zaterdag 18 juni te Spanhoek.

Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer zou met zijn auto staande zijn gehouden op grond van 'etnisch profileren'

Vermeer: 'Dus jij hebt het gevoel dat ik een crimineel ben?'


Motoragent: 'Met alle respect, de ramen zijn getint, ik kon niet eens zien wat erin zat, de auto valt op' 


Op internet staat een filmpje waarin te zien is hoe Feyenoord-keeper Kenneth Vermeer in zijn auto staande wordt gehouden door een politie-agent, zo berichten vandaag, vrijdag 10 juni 2016, diverse media, waaronder de NOS en het AD. Vermeer vraagt aan de agent waarom hij is aangehouden, waarop de politieman antwoordt dat zijn auto de aandacht trekt. De keeper reageert vervolgens geïrriteerd. 'Dus jij hebt het gevoel dat ik een crimineel ben?', vraagt Vermeer. 

De agent ontkent dat Vermeers huidskleur er iets mee te maken heeft. 'Met alle respect, de ramen zijn getint. Ik kon niet eens zien wat erin zat. De auto valt op', zegt de agent.


Feyenoord zegt, dat de club het incident beschouwt als een privéaangelegenheid, omdat het tijdens de vakantie van Vermeer is gebeurd.

Het filmpje is volgens Vermeers zaakwaarnemer Winnie Haatrecht, vandaag in het AD, van gisteren. 'De agenten keerden om toen ze Kenneth in zijn auto voorbij zagen rijden. Dit is gewoon etnisch profileren.'

Volgens Haatrecht was er geen sprake van een reguliere verkeerscontrole. 'Het gebeurde gisteren in Almere, daar woont hij. Die agenten keerden speciaal om toen Kennenth voorbij kwam rijden. Dit was gewoon een geval van etnisch profileren. Hij maakt het zo vaak mee, vertelde hij me.''

In het filmpje is te zien hoe een voorbijganger zich met de discussie bemoeit en over etnisch profileren begint. Als de agent die persoon wegduwt lijkt Vermeer woedend uit zijn auto te springen. Dan stopt het filmpje. 'Maar, er is niks gebeurd. Die jongen die wordt weggeduwd is Kenneths neef. Maar, het is bij een discussie gebleven. Kenneth wil er ook verder niks mee. Hij maakt het alleen vaker mee.'

Het filmpje werd online geplaatst door het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) en bereikte binnen een paar uur duizenden kijkers via Facebook, maar werd daarna weer verwijderd. Vervolgens werd het op Twitter geplaatst. Het NiNsee zegt, dat het filmpje via whatsapp bij hen terecht kwam. 'Van wie precies kunnen we niet nagaan', zegt een woordvoerder.

 De politie Almere heeft nog geen reactie gegeven.

Arrestatie in Nederland in onderzoek moord Wiels, de 'Maximus-zaak'

Gearresteerde verdachte zou ex-vrouw van 'Pretu' zijn


Minister Navarro: 'Ik heb goede hoop dat de Maximus-zaak binnen 90 dagen wordt opgelost'


De autoriteiten hebben gisteren in Nederland een nieuwe arrestatie verricht in de zaken Magnus/Maximus. Dat bevestigt Guillano Schoop, de Officier van Justitie op Curaçao belast met de woordvoering in deze zaak, vandaag, vrijdag 10 juni 2016, in het Antilliaans Dagblad. Schoop liet weten niet uit te sluiten dat de verdachte naar Curaçao wordt overgebracht voor nader onderzoek.

Over de identiteit van deze nieuwe verdachte wilde de Officier van Justitie gisteren ‘in het kader van het lopend onderzoek’ niets kwijt.

Eerder meldden onbevestigde berichten, dat de persoon die gisteren in Nederland is aangehouden de ex-vrouw van Luigi Florentina, alias Pretu, zou zijn. Pretu pleegde in september 2013 zelfmoord in het cellencomplex van Barber. Hij werd daar toen als verdachte in de zaak Magnus vastgehouden.

Minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) liet gisteren nog weten dat de zaak Maximus, het onderzoek naar de financiers en opdrachtgevers van de moord op Helmin Wiels, nog voor de verkiezingen kan worden opgelost. De minister heeft daar nog alle vertrouwen in, zo zei hij gisteren. Navarro heeft verschillende keren gezegd dat hij minister blijft tot de zaak is opgelost. Op de vraag of hij na de verkiezingen van 30 september opnieuw minister wil worden en of de zaak Maximus voor die tijd is opgelost, zei de bewindsman: 'Ik heb goede hoop dat de zaak binnen 90 dagen wordt opgelost.'

Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op het strand van Marie Pampoen op Curaçao. Hij was de leider van de toen grootste politieke partij, Pueblo Soberano.

Curaçao's minister Rhuggenaath tekent met Cubaanse collega overeenkomst voor nauwere samenwerking

Beide eilanden streven naar hechtere banden en samenwerking


Tijdens zijn bezoek deze week aan Cuba in verband met een handelsmissie, heeft minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling samen met de Cubaanse minister van Buitenlandse Handel en Investeringen, Rodrigo Malmierca Díaz, een Memorandum of Understanding getekend (MoU) om de handel, investeringen en samenwerking tussen de twee landen te stimuleren. Dat meldt vanochtend, vrijdag 10 juni 2016, het Antilliaans Dagblad.

In het MoU komt ook de waarborging van duurzame economische ontwikkeling tussen Curaçao en Cuba aan bod. Met betrekking tot dit specifieke punt wordt er in het MoU aandacht besteed aan aspecten zoals arbeidscreatie, het genereren van deviezeninkomsten, het benutten van innovatiepotentieel en het stimuleren van kennisuitwisseling, zo geeft het ministerie van Economische Ontwikkeling in een schriftelijke verklaring te kennen.

'Het MoU dient als basis voor een structurele samenwerking tussen Curaçao en Cuba. Zowel minister Malmierca Díaz als minister Rhuggenaath heeft de klemtoon gelegd op het werkelijk ten uitvoer leggen van de projecten die passen in de aangegeven samenwerkingsgebieden. Op langere termijn zal dit moeten leiden tot een gestructureerd programma en concrete acties tussen de eilanden.'

Premier Whiteman van Curaçao heeft vertrouwen in PdVSA en Venezuela inzake Isla toekomst

'Beter een goede buur dan een verre vriend'


Whiteman spreekt geen slecht woord over buurman in ernstige problemen Venezuela


Premier Ben Whiteman (PS) heeft alle vertrouwen in PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) en Venezuela als partners voor de toekomst van de raffinaderij op Curaçao na 2019. Beter een goede buur dan een verre vriend, was de kern van de boodschap op een persconferentie gisteren. Dat oliemaatschappij PdVSA in financieel zwaar weer zit maakt de premier niet nerveus, zei hij, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 10 juni 2016.

Tijdens zijn bezoek aan Cuba voor de bijeenkomst van de Associatie van Caribische Staten (ACS) afgelopen weekend heeft Whiteman een ‘lange bilaterale ontmoeting’ gehad met president Nicolás Maduro van Venezuela.'Het belangrijkste gesprekspunt was de toekomst van de raffinaderij. We gaan heel snel een nieuw Memorandum of Understanding sluiten. Onze mensen zijn aan beide kanten daar nu druk mee bezig en als het klaar is ga ik naar Caracas.' 

Voor de modernisering van de Isla, die enkele miljarden dollars gaat kosten, kan PdVSA zelf een strategische partner zoeken, aldus Whiteman. 'Ons Multidisciplinair Projectteam (MDPT) heeft al 18 geïnteresseerde bedrijven en organisaties gevonden. Maar PdVSA kan zelf ook partners aandragen.'

Wie die partners zijn kon de premier niet zeggen. Zorgen over de financiering maakt Whiteman zich niet. 'Venezuela heeft de grootste olievoorraad ter wereld. Ik ben ervan overtuigd dat ze de interne problemen waar ze nu mee kampen zullen overwinnen.' Verder heeft Venezuela zich altijd een goede buur getoond, zei Whiteman. 'Denk aan 1985, toen Shell ons heeft laten zitten met de rotzooi. Venezuela hoefde niet te helpen, maar heeft de raffinaderij toch gehuurd. En toen de Build Own Operate-centrale met slechte tweedehands spullen in elkaar bleek te zijn gezet, viel de raffinaderij verschillende keren langdurig uit. Maar, PdVSA heeft nooit een claim ingediend.'

Medio volgende maand verwacht Whiteman dat deskundigen komen helpen om de uitstoot van de Isla terug te dringen. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties had hierbij hulp aangeboden, want deze specialisten zijn erg duur. 'Het gaat om de supervisie op de raffinage om de uitstoot te beperken en om juristen die moeten helpen met de milieuwetgeving voor de toekomst.'

De premier zegt dat er groen licht is om voor de uitvoering offertes te vragen van bedrijven uit Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten. Hij verwacht dat dit snel kan worden afgerond, zodat er volgende maand ‘concrete actie te zien zal zijn’.

Regering gaat samenleving via voorlichtingscampagne informeren over IMF-programma

Media gaat door regering gebruikt worden om haar- en IMF-boodschap te brengen....


De regering treft voorbereidingen voor een grootscheepse voorlichtingscampagne over het IMF-programma (Internationaal Monetair Fonds). De Nationale Voorlichtingsdienst zal daarin een voorhoederol vervullen, maar ook de media zal om medewerking worden gevraagd, zegt regeringsadviseur Winston Lackin, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 10 juni 2016.

Lackin is belast met de coördinatie van het communicatiebeleid van de overheid. In overleg met het ministerie van Financien en het IMF heeft hij de persconferentie van afgelopen dinsdag voorbereid.

'We vinden het als regering belangrijk, dat de samenleving breed de gelegenheid krijgt om alle vragen zelf aan het IMF te stellen om eventuele onduidelijkheden weg te maken.'

Behalve met de media zijn ook informatiesesssies met groepen en organisaties gepland. De vakbeweging, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties hebben vandaag een ontmoeting met de IMF-delegatie. Gisteren waren de coalitie- en oppositiepartijen aan de beurt. 

Lackin: 'We willen dat de Surinaamse samenleving zo breed en effectievelijk mogelijk geïnformeerd wordt zodat we het vertrouwen terug kunnen krijgen en deze zware periode samen kunnen dragen.' 

Hij verwacht dat de media een belangrijke rol zullen spelen bij het informeren van de samenleving. Er zal de komende drie jaren ook intensief contact en overleg zijn met het IMF, dat in augustus een permanent kantoor in Suriname vestigt. De media zullen ook toegang hebben tot de functionarissen die het fonds hier zal stationeren. Joshua Charap krijgt de leiding van het kantoor in Suriname.

'Gaandeweg het traject zullen ook de media in de gelegenheid zijn vragen rechtstreeks te stellen aan dit kantoor', aldus de oud-minister van Buitenlandse Zaken.

Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten willen bijstelling IMF-programma

Valies: 'Het is een en al ellende dat we zullen meemaken als programma verder wordt doorgevoerd'

'We gaan parlement confronteren met situatie en haar verzoeken dat ze regering tot orde roept'


De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) willen dat het IMF-programma wordt bijgesteld. 'Het is een en al ellende dat we zullen meemaken als dit programma verder wordt doorgevoerd', zegt Wilgo Valies, voorzitter van BvL en ALS vandaag, vrijdag 10 juni 2016 op Starnieuws. 

De vertegenwoordigers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben gisteren voor maatschappelijke groepen en de vakbeweging een informatiesessie gehouden. 'Deels zijn we wijzer geworden en is onze visie van het IMF bevestigd', aldus Valies.

De vakbondsleider zegt, dat op veel vragen geen concreet antwoord is gekomen van de IMF-vertegenwoordigers. Aan het IMF werd voorgesteld om de maatregelen over een langere periode te spreiden, zodat er ademruimte is voor de werkende klasse.

'Het enige lichtpunt is dat ze hebben aangegeven dat ze de bevindingen van hun eigen kwartaalrapportages en de bijdragen van de groepen zullen meenemen. Maar, ze hebben niet aangegeven of het programma bijgesteld zal worden.' Valies vreest het ergste voor werknemers als de maatregelen genoemd in de overeenkomst worden uitgevoerd.

Behalve de introductie van nieuwe belastingen en verhogingen op brandstof, is ook een loonbeperking aangekondigd. 'De koopkracht wordt steeds minder en een loonsverhoging zit er niet in. Dit zal leiden tot een echt debacle in het land. We hebben besloten naar De Nationale Assemblee te stappen, We gaan het parlement confronteren met de situatie en haar verzoeken dat ze de regering tot orde roept. We moeten om de tafel om na te gaan hoe we uit de moeilijke situatie komen. Als werkers zijn we bereid onze bijdrage te leveren, maar het moet wel te dragen zijn.'

Valies zegt dat er vooralsnog geen acties gevoerd worden. De vakbeweging wil rust. De situatie is nu zo erg, dat er mensen dood kunnen gaan. Zo zorgelijk is het gesteld, maar de regering heeft nog steeds geen oren naar de roep uit de samenleving, zegt Valies. 'We willen dialoog. Aan de hand van de reactie van het parlement en de opstelling van de regering, zal blijken of we het pad van confrontatie op zullen gaan.'

Advocaat van hoofdverdachte 8 decemberproces Bouterse zet alles op alles om besluit Krijgsraad op te heffen

Kanhai: 'Krijgsraad kan niet voorbij gaan aan gewijzigde Amnestiewet'


Irvin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse en diverse andere verdachten in het lang voortslepende 8 decemberstrafproces, zegt vanochtend, vrijdag 10 juni 2016, op Starnieuws, verrast te zijn met de uitspraak gisteren van de Krijgsraad. Hij meent dat de Krijgsraad niet voorbij kan gaan aan de gewijzigde Amnestiewet die op 4 april 2012 is aangenomen in De Nationale Assemblee en een dag later van kracht werd. 

Hij zal alle juridische mogelijkheden inzetten om het besluit van de Krijgsraad om de schorsing op te heffen in het 8 decemberproces aan te vechten.

Kanhai beweert, dat het vonnis van de Krijgsraad van 11 mei 2012 nog recht overeind staat. De Krijgsraad had toen gesteld, dat eerst de prealabele vraag beantwoord moest worden of er geen sprake van inmenging is in een zaak die aanhangig is gemaakt bij de rechter. Die vraag is volgens Kanhai nog niet beantwoord.

Bij alle wetten die aangenomen worden vindt volgens hem inmenging plaats. 'De wetten zijn juist bedoeld om in te grijpen in zaken om regulerend op te treden', stelt de raadsman.

Hij zal in elk geval in beroep gaan tegen het besluit van de Krijgsraad. Daarnaast zal hij op de zitting van 30 juni excepties opwerpen. Kanhai haalt aan, dat in de Krijgsraad ook nieuwe rechters zijn, die het proces niet meegemaakt hebben. De advocaat vindt dat het belangrijk is dat rechters de getuigen gehoord hebben. Hij vindt wel, dat het inderdaad te lang duurt om het Constitutioneel Hof in te stellen. Dat is een minpunt, stelt de advocaat.

Kanhai blijft erbij, dat het Openbaar Ministerie in deze zaak niet ontvankelijk is, door de Amnestiewet. De advocaat-generaal kan besluiten om geen strafeis te stellen. Hij kan ook vrijspraak vragen, maar uiteindelijk beslist de rechtbank. Met de uitspraak van de Krijgsraad is volgens Kanhai een ernstige situatie ontstaan, waarbij de rechtsstaat en de openbare orde in gevaar worden gebracht. Hij zal in na overleg met zijn cliënten zijn verdere strategie bepalen. 'Maar, ik ga alle laden opentrekken.'

Problemen bij landing vliegtuig Medische Zending op vliegveld Lawa

Toestel bij landing beschadigd geraakt - Drie passagiers en piloot ongedeerd
Een vliegtuig van de Medische Zending (MAF, Mission Aviation Fellowship) is donderdag 9 juni 2016 bij de landing op vliegveld Lawa beschadigd. De drie passagiers en de piloot zijn met de schrik vrijgekomen. 

Faizel Baarn, waarnemend hoofd van de Luchtvaartdienst, bevestigde gisteravond op Starnieuws, dat een incident heeft plaatsgevonden, maar benadrukt dat de oorzaak nog niet bekend is. De drie inzittenden zijn opgevangen.

Baarn heeft de piloot telefonisch gesproken. Hij heeft aangegeven, dat het toestel niet gecrasht is. Er moet nog een grondig onderzoek plaatsvinden. Dit gebeurt, zoals gebruikelijk, onder leiding van de procureur-generaal.

Het toestel was eerder op de dag vanuit luchthaven Zorg en Hoop in Paramaribo opgestegen. Er kunnen geen verdere bijzonderheden worden versterktm omdat er nog onderzoek moet plaatsvinden.