zaterdag 11 juni 2016

Tien politiewagens Korps Politie Curaçao bij Saliña in brand gestoken

Auto's stonden geparkeerd in politiegarage bij Saliña


De politie laat in een zeer kort bericht weten dat tien politiewagens, die geparkeerd stonden in de politiegarage bij Saliña in Willemstad, vanochtend, zaterdag 11 juni 2016, om vier uur in brand zijn gestoken. Dit meldt de Amigoe.

Er is sprake van aanzienlijke materiële schade. Het is bij politiewoordvoerder Imro Zwerwer niet bekend of die garage van beveiligingscamera’s is voorzien.

De rechercheafdeling van de politie is gestart met een uitgebreid onderzoek in deze zaak.

Kompania di Tou Kòrsou verplaatst een van de twee vastgehouden 'Panamese' olietankers

Door Venezolaanse PdVSA gehuurde tankers wegens wanbetaling aan ketting gelegd


Eén van de twee olietankers die door PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) gehuurd zijn en vanwege wanbetaling vastgehouden worden door Kompania di Tou Kòrsou (KTK), is ‘als tijdelijke oplossing door het sleepbedrijf verplaatst’. Dit bevestigt KTK-directeur Suldric Rojer vandaag, zaterdag 11 juni 2016, in de Amigoe.

'Wij hechten natuurlijk bijzonder aan een goede verstandhouding met onze grote klant PdVSA. Vandaar dat er nu gesprekken worden gevoerd met de agentschappen die de schepen vertegenwoordigen, om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.'

De twee tankers ‘Hero’ en ‘Icaro’, die al ongeveer twee weken op Curaçao aangemeerd liggen, worden wegens wanbetaling in de haven vastgehouden. De olietanker ‘Hero’ is inmiddels door KTK naar jetty 8 van de Isla-raffinaderij verplaatst waar het schip niet in de weg ligt voor de bevoorrading van de raffinaderij. De drukste jetty’s van de raffinaderij, zijn de 4, de 5 en de 6. KTK heeft detentierecht bij het uitblijven van betaling.

Rojer geeft aan dat voor de betaling van de sleepkosten, een standaardtermijn van dertig dagen geldt. 'We stellen ons uiteraard flexibel op en het is heus niet zo dat wij op de 31e dag tot vasthouding overgaan. Maar in dit geval heeft KTK, door het uitblijven van de betalingen, op enig moment proactief moeten handelen om tot een overeenkomst dan wel een oplossing te komen. De agenten doen echt hun best, waarbij het streven van KTK is, dat de situatie niet verder escaleert', aldus de KTK-directeur.
Om het complete artikel te kunnen lezen gaat u naar hier.  

Twintig partijen hebben zich inmiddels aangemeld voor Statenverkiezingen Curaçao 30 september

Acht huidige partijen in Staten hebben kenbaar gemaakt deel te nemen aan verkiezingen


Het blijft gissen hoeveel politieke partijen op maandag 8 augustus een lijst zullen indienen om aan de Statenverkiezingen van 30 september mee te kunnen doen. Volgens een voorzichtige telling van de Amigoe ligt de teller nu op twintig partijen. Maar, in de komende weken zal duidelijk worden of dit aantal overschreden zal worden, of dat er toch minder partijen de startlijn voor de verkiezingen zullen halen, zo schrijft de Amigoe vandaag, zaterdag 11 juni 2016.

Bij de samenstelling van deze lijst is in eerste instantie rekening gehouden met de partijen die bij de verkiezingen van 19 oktober 2012 in de Staten zijn gekozen. Het gaat hierbij om Pueblo Soberano (PS), Movementu Futuro Kòrsou (MFK), Partido pa Adelanto i Inovashon Soshal (Pais), Partido Alternativa Real (PAR), de MAN en de Partido Nashonal di Pueblo (PNP).

Maar. er moet ook rekening worden gehouden met Statenleden die zich van hun fracties hebben afgescheiden en die als onafhankelijk lid zijn doorgegaan. Dat zijn er op dit moment drie. Het gaat hierbij om Omayra Leeflang (voorheen PAR), Glenn Sulvaran (oud-PAR) en Marilyn Moses (voormalig Pais). Twee van hen hebben in de afgelopen periode aangegeven met een nieuwe partij aan de verkiezingen mee te zullen doen. Leeflang heeft Un Kòrsou Hustu (UKH) opgericht, terwijl Moses actief is met haar Movementu Progresivo (MP). Van Sulvaran is nog niet bekend of en wat hij gaat doen. Van een toenadering tot de PAR is vooralsnog niks vernomen.

Vanuit de Staten zijn er dus tot nu toe acht partijen die hebben aangegeven aan de verkiezingen mee te zullen doen. In 2012 wisten twee partijen geen zetel te behalen: Frente Obrero Liberashon 30 di Mei (FOL) en de Democratische Partij (DP), die in dat jaar een lijstcombinatie aanging met Laboral, de vroegere Partido Laboral Krusada Popular (PLKP). De PLKP komt sowieso niet meer terug. Het roze partijgebouw aan de Winston Churchillweg is inmiddels verkocht. Maar, de DP en de FOL hebben aangekondigd er op 8 augustus te zullen zijn. DP probeert het bij deze verkiezingen met een nieuwe formule: een lijst met alleen maar vrouwen.

De FOL, met Anthony Godett weer aan het hoofd, is wederom van de partij. De partij vierde onlangs het feit dat zij 47 jaar terug werd opgericht. Hierdoor komt het totaal aan partijen op tien.

Klikt u hier om het gehele bericht in de Amigoe te kunnen lezen.

Deken van Advocaten: 'Presidentschap Bouterse voorkomt dat hij eventuele celstraf moet uitzitten'

'Bouterse kan pas worden ingesloten nadat hij is afgetreden als president'


Zolang Desi Bouterse de functie van president van Suriname invult, hoeft hij geen enkele celstraf uit te zitten. Tot deze conclusie komt Harish Monorath, Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, vandaag, zaterdag 11 juni 2016, in het Dagblad Suriname. 'Indien de president wordt veroordeeld, kan hij niet worden ingesloten totdat hij is afgetreden als president.'

Staatshoofden en regeringsleiders zijn onschendbaar voor strafvervolging door andere staten. Volgens de Deken beschikt de president, die hoofdverdachte is in het 8 decemberstrafproces, op dit moment dezelfde immuniteit in eigen land. Vandaar dat hij niet voor zijn bestaande veroordelingen in het buitenland kan worden ingesloten. De soevereiniteit die Suriname toekomt, leidt dus tot immuniteit van zijn president.

Monorath benadrukt, dat deze immuniteit niet wegneemt, dat een ieder in Suriname voor gepleegde strafbare handelingen kan worden veroordeeld. 'Een wet geldt voor een ieder. Dus zowel voor een gewone burger als voor de president. Dit betekent dat indien er over zou worden gegaan tot een vervolging, dat iedereen veroordeeld zou kunnen worden.' Het probleem ontstaat pas wanneer de celstraffen moeten worden uitgezeten.

De advocaat stelt, dat deze zaak nog een lang traject te gaan heeft voordat er een definitief einde aan komt. Vooral het feit dat de verdachten na een vonnis in eerste aanleg altijd de mogelijkheid hebben in hoger beroep te gaan bij het Hof van Justitie. In dit geval is het ook best wel mogelijk dat de eventuele veroordeelden rustig de appelzaak kunnen afwachten, zonder dat zij de celstraffen van de Krijgsraad hoeven uit te zitten.

Monorath vindt het uitgangspunt van de Krijgsraad een logische, die hij zelf ook had verwacht. Volgens hem geeft artikel 131 lid 3 van de Grondwet duidelijk aan, dat er geen inmenging mag plaatsvinden in rechtszaken die in behandeling zijn bij de rechterlijke macht:

HOOFDSTUK XV

DE JUSTITIE EERSTE AFDELING ALGEMEEN

Artikel 131

1. Er wordt in Suriname recht gesproken in naam van de Republiek.

2. Geen feit is strafbaar dan op grond van een daaraan voorafgaande wettelijke bepaling.

3. Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden.

De Krijgsraad heeft op basis hiervan geoordeeld dat zij ruim vier jaar heeft gewacht zonder dat het Constitutioneel Hof is ingesteld.

Monorath, voormalig lid van De Nationale Assemblee (DNA), zegt dat hij in 2012 een fel tegenstander was bij de aanname van de omstreden Amnestiewet. De Krijgsraad heeft volgens hem nu de inmenging bevestigd.

In dit geval mag de wetgever volgens Monorath geen ad-hoc beslissingen of wetten maken om ambtsdragers te beschermen. Dit is volgens hem ook door de Krijgsraad benadrukt toen gesteld werd dat de amnestiewet is aangenomen nadat het 8 decemberstrafproces reeds was aangevangen. 'Ik weet niet welke laden en kasten advocaat Irwin Kanhai zal opentrekken.'

De Deken vindt ook dat een eventuele spoedinstelling van het Constitutioneel Hof nu mosterd na de maaltijd zal zijn, omdat er dan wederom een situatie zou worden gecreëerd die de amnestiewet reeds heeft gedaan. De advocaat benadrukt, dat machthebbers wel allerlei situaties kunnen creëren. Een voorbeeld volgens hem is Venezuela waar wijlen ex-president Hugo Chavez van democratie over is gegaan naar een niet-democratisch systeem. Hier heeft het voormalig Venezolaans staatshoofd door onenigheid met anderen verschillende functionarissen, waaronder rechters, vervangen en systemen veranderd om in zijn voordeel te pleiten. Indien de wetgever in Suriname samen met de president ertoe overgaat verschillende onethische tools te gebruiken, zal dat voor een situatie zorgen waar het parlement aan gezag zal inboeten.

Om sociaal regeringsbeleid uit te kunnen voeren is Srd 200 miljoen nodig

'Ministerie moet in staat zijn mensen in armoede of die daarin dreigen terecht te komen op te vangen'


Projecties van het ministerie van Welzijn wijzen uit dat Srd 200 miljoen nodig is om het sociale beleid van de regering uit te voeren. Dit stelt minister Joan Dogojo voor in het Stabilisatie- en Herstelplan van de regering. De minister is van oordeel, dat er bijzonder veel aandacht aan de sociale agenda van het ministerie geschonken zal worden, vooral omdat verwacht wordt dat de economie verder zal krimpen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, 11 juni 2016.

'Het departement moet in staat zijn om mensen die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen op te vangen.'

Dogojo zegt, dat het bedrag nog moet worden goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA). Zij zegt verder, dat de sociale agenda niet door het Internationaal Monetair Fonds,IMF, betaald wordt, maar mogelijk door de Caribische Ontwikkelings Bank en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Het ministerie kan projectvoorstellen indienen bij deze banken.

Het bestand van on- en minvermogenden met 130.000 cliënten is teruggebracht naar 50.000 personen, onder wie studenten voor wie het ministerie de premie betaalt. Het ministerie blijft garant staan voor zij die de premie van hun ziektekosten verzekering niet zelf kunnen betalen. Ze zullen wel goed gescreend worden. De verzekering blijft een jaar geldig en daarna volgt een nieuw screening.

Ook wordt gewerkt aan het wijzigen van de structuur van sociale bijstand aan instellingen en personen. 'Zij zullen niet meer onvoorwaardelijk geld krijgen. Er zullen voorwaarden aan gekoppeld worden.' Het ministerie kan de levensmiddelenpakketten voor instellingen en personen nog voor een jaar garanderen. Er zijn voor de komende tien maanden 120.000 pakketten beschikbaar. Hiermee is Srd 20 miljoen gemoeid. Het aantal pakketten zal bepaald worden op basis van de maandbehoefte die zal worden vastgesteld via de registraties op de wijkkantoren.

Districtscommissaris Pinas heeft Brokopondo verlaten

Districtscommissaris Nerkust van Paramaribo Zuidwest zwaait scepter te Brokopondo


Districtscommissaris Yvonne Pinas heeft het beheer over het district Brokopondo overgedragen aan haar collega Mike Nerkust van Paramaribo Zuidwest. Dit heeft te maken met de aangekondigde reshuffling van de districtscommissarissen, zo bericht Starnieuws vanmiddag, zaterdag 11 juni 2016. 

Districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani van Coronie droeg woensdag al het roer over aan zijn collega Wedprekash Joeloemsingh van Nickerie. Ook de districtscommissarissen Mavrick Boejoekoe (Paramacca) en Gracia Emanuel (Boven Suriname) worden ter beschikking gesteld van minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling.

Vooruitlopend op de benoeming van nieuwe districtscommissarissen die inmiddels een training achter de rug hebben, worden de districtscommissarissen alvast ter beschikking gesteld van de minister. Het is nog niet duidelijk hoe de uiteindelijke bezetting eruit zal zien.

Het lag in de bedoeling om de districtscommissarissen per 1 juni te vervangen, maar de formaliteiten moeten nog worden afgewikkeld.

'Als mensen in de supermarkten gaan, lijkt het alsof men wandelt op een begraafplaats'

Vakbondsman Leeflang bezorgd over huidige situatie waarin vele werknemers zich bevinden

'Als men de prijzen in een supermarkt ziet, lijkt het alsof men de namen op de grafstenen ziet'


Vakbondsleider Murwin Leeflang maakt zich ernstig zorgen over de huidige situatie waarin het grootste deel van de werknemers van het land verkeert. Naar zijn mening heerst er al geruime tijd veel demotivatie bij de werknemers, dat duidelijk te merken is in het dagelijks leven, zeker in de zin van de ontwaarding van de Surinaamse dollar. 

'Als mensen in de supermarkten gaan, lijkt het alsof men wandelt op een begraafplaats. Als men de prijzen ziet, lijkt het alsof men de namen op de grafstenen ziet. Als je uiteindelijk buiten de supermarkt komt, moet je diep ademhalen', aldus Leeflang vandaag, zaterdag 11 juni 2016, in het Dagblad Suriname. Deze frustratie was duidelijk te zien tijdens de twee protestmanifestaties, die door de vakbeweging waren georganiseerd. Ook de protest groep ‘We Zijn Moe’ krijgt wekelijks meer aanhang voor haar acties.

Volgens Leeflang geeft het beleid van de overheid vooralsnog geen zekerheid aan de werknemers in het land, waardoor demotivatie steeds meer toeneemt. Critici zijn van mening, dat de huidige economische situatie door dit huidige type regering opzettelijk wordt gecreëerd om het volk afhankelijk te houden. Dit, om in de toekomst gebruik te kunnen maken van de afhankelijkheid om aan de macht te blijven.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei onlangs in klare taal, dat zowel hij als de president in geen enkel geval weer in zo'n diep dal terecht willen komen. De onderhandelingen die onlangs gevoerd zijn met zowel internationale als nationale organisaties vergen volgens de minister te veel tijd en energie, die zij niet nog een keer wensen te investeren.

Leeflang stelt geen geloof te hebben in deze regering. 'Wij moeten de zaken eerlijk benaderen. De regering had geld om dingen te doen, om zelfs inkomsten te genereren. Dat geld is opgeraakt. Men is weer gaan lenen en men is constant aan het lenen bij internationale instellingen', aangevende dat het beleid een omslag vergt indien positieve veranderingen gewenst zijn.

Voor wat de communicatie met de vakbeweging betreft, vindt Leeflang de overheid ook een slechte job doen. Leeflang ziet graag meer openheid en eerlijkheid bij het presenteren van zaken. De president heeft al eerder aangegeven, dat acties vanuit de vakbeweging in de huidige situatie niet nodig zijn. Dan nog kwam de vakbeweging twee keren op straat. Dat brengt een grotere spanning tussen de overheid en een deel van de vakbeweging. De vraag is, of de overheid wel zin heeft om met dit deel van de vakbeweging te praten. 'Als de overheid ervoor kiest om met delen van de vakbeweging niet te praten, is dat voor haar rekening. Wat voor ons belangrijk is, is het belang van de werkende klasse', aldus Leeflang.

Voorspelbare reacties NDP'ers Bouva en Abdoel op voortzetting 8 decemberproces en positie hoofdverdachte Bouterse

Bouva: 'Het is zorgwekkend en triest'

Abdoel: 'Ik vrees een constitutionele crisis, omdat de rechter niet bevoegd is een wet terzijde te leggen'


Wat de politieke gevolgen zullen zijn indien president Desi Bouterse, hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces, wordt veroordeeld is voor NDP-parlementariërs niet belangrijk. Hun grootste zorg nu is de volgens hun onterechte bevoegdheid van de rechterlijke macht om een wet, die door het parlement is goedgekeurd en vervolgens door de president is afgekondigd, 'naast zich neer te leggen'

Zowel Melvin Bouva als Amzad Abdoel reageert verbaasd op de veroordeling van de rechter. 'Het is zorgwekkend en triest', zegt Bouva, met gevoel voor drama, vandaag, zaterdag 11 juni 2016, in de Ware Tijd.

De Krijgsraad beschouwt de wijziging van de Amnestiewet in april 2012 als inmenging in het strafproces en zal de wet daarom niet toepassen in deze zaak. Daarnaast wordt aangevoerd, dat het strafproces al vier jaar stagneert doordat er nog geen Constitutioneel Hof is. Verder ziet de Krijgsraad ook geen duidelijke aanwijzingen over wanneer dit instituut wordt ingesteld.

Bouva beweert echter, dat er juist wel werk wordt verzet om te komen tot de instelling van het Constitutioneel Hof. Hij verwijst naar het 'baanbrekende' werk door de vorige commissie van rapporteurs onder leiding van oud-parlementariër Ricardo Panka. De komst van de OAS-missie (Organisatie van Amerikaanse Staten) naar Suriname was hierin een hoogtepunt geweest. Het parlement heeft vorige week tijdens een huishoudelijke vergadering een nieuwe commissie van rapporteurs benoemd, met Bouva als voorzitter. Hij vindt niet dat de benoeming van deze commissie lang is uitgebleven uitgaande vanaf het aantreden van het zittende parlement in juni 2015.

Collega-parlementariër en NDP'er Amzad Abdoel wil niet eens praten over een mogelijke veroordeling van zijn partijvoorzitter en president. Abdoel vreest meer voor een 'constitutionele crisis', omdat hij, net als Bouva, vindt dat de rechter niet bevoegd is om een wet terzijde te leggen. 'Alleen het Constitutioneel Hof is bevoegd de wet te toetsen.'

De parlementariër tekent aan, dat deze rechtszaak geen eenvoudige is, gezien de politieke en maatschappelijke gevoeligheid. Hij geeft daarom voorkeur aan waarheidsvinding en verzoening.

Suriname werkt aan vaststelling armoedegrens

Minister Dogojo van Welzijn wil uitkering mensen met beperking verhogen tot armoedegrens


Deskundigen van het Planbureau en andere instituten werken aan de vaststelling van een armoedegrens. Minister Joan Dogojo van Welzijn vindt dit nodig om onder meer de voorzieningen van personen met een beperking tot het niveau van de armoedegrens op te kunnen trekken. Het is de bedoeling om het bedrag van Srd 300 per maand, dat deze mensen ontvangen, aan te passen, aldus de bewindsvrouwe vandaag, zaterdag 11 juni 2016, in de Ware Tijd. 

Op verschillende momenten heeft de groep gevraagd de tegemoetkoming op te trekken naar het niveau van de AOV van Srd 525 per maand.

'Er is geen algemeen geaccepteerde definitie voor de armoedegrens in Suriname. De tijd dwingt ons om er harder tegen aan te gaan om zo het sociale beleid beter en doelmatiger uit te kunnen voeren', zegt Dogojo. Ze denkt dat op deze manier de sociaal zwakkeren beter in kaart worden gebracht.

Het bestand van personen met een beperking en chronische ziekten was volgens de minister behoorlijk uit zijn voegen gegroeid, maar is intussen opgeschoond en teruggebracht van 18.000 personen naar 13.000. Het ministerie wil personen met een beperking op een aparte wijze benaderen. Daarnaast zal worden vastgesteld welke andere kwetsbare groepen in aanmerking kunnen komen voor een uitkering.

De ondersteuning aan mensen die op dit moment tussen de Srd 40 en Srd 50 per maand krijgen, wordt ook geëvalueerd. De bewindsvrouwe vindt dat dit anders moet, 'vooral met het oog op de transitie'. Afgestapt moet worden van het beeld van een uitgaven ministerie of een ministerie dat pakketten uitdeelt, naar een instantie die kwetsbare personen opvangt en begeleidt.

Verzekeraar Ennia op Curaçao niet blij met artikel in Het Financieele Dagblad

'Veel is uit de context gehaald en diverse feiten zijn niet correct'


Schatrijke Iraans Texaanse eigenaar Hushang Ansary (90) zou Ennia hebben uitgemolken


Verzekeraar Ennia plaatst grote vraagtekens bij een artikelenserie gisteren in Het Financieele Dagblad. Volgens ceo Ralph Palm is veel uit de context gehaald en zijn diverse ‘feiten’ niet correct. 'Er is geen sprake van dat verzekeraar Ennia is leeggetrokken', zegt hij verwijzend naar de FD-kop, die gisteren en ook vandaag, zaterdag 11 juni 2016, nog het gesprek van de dag is, aldus het Antilliaans Dagblad.

'Zo is bijvoorbeeld hetgeen gesteld wordt over Mullet Bay feitelijk onjuist', heeft de verzekeringsmaatschappij intussen ook aan relaties laten weten. Palm licht toe: 'Geschreven wordt dat de heer Hushang Ansary Mullet Bay op Sint Maarten aan Ennia heeft verkocht. Dat is niet de waarheid. Mullet Bay betrof een kapitaalstorting van Ansary, nodig omdat het eigen vermogen onder de vorige eigenaar praktisch negatief was. Mullet Bay is ingebracht voor 571 miljoen gulden en nu getaxeerd op 771 miljoen. Ansary heeft voor die kapitaalstorting niets terugontvangen.'

De bewering dat Ennia door Ansary zou zijn ‘uitgehold’ noemt de directie daarom ‘absurd’. Eerder is het tegendeel het geval, zegt de ceo wijzend op de stijging van de reserves en de waarde. FD baseert zich op een vertrouwelijk rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) van 1 juni 2015, waarin zou staan dat de verzekeraar te veel afhankelijk is van één crediteur (lees: Ansary) en dat er risico’s kleven aan ‘de significante en ondoorzichtige onderlinge posities binnen de groep’

De reactie van ENNIA gisteren gepubliceerd op haar website:

ENNIA reactie op artikel FD van 10 juni 2016
vrijdag 10 juni 2016


Naar aanleiding van het artikel “Antilliaanse verzekeraar leeg getrokken” verschenen in de editie van vrijdag 10 juni van Het Financieele Dagblad (FD), deelt de directie van ENNIA het volgende mede:

ENNIA betreurt publicatie van het artikel dat vanmorgen in het FD is verschenen. Dit artikel is gebaseerd op een vertrouwelijk rapport van de Nederlandse Bank van juni 2015. Het artikel betreft het onderwerp ‘investeringen’ dat al vaker is besproken en baseert zich op gegevens die uit de context zijn gehaald. Tevens worden enkele belangrijke gegevens genoemd die niet met de waarheid stroken. Zo is bijvoorbeeld hetgeen gesteld wordt over Mullet Bay, feitelijk onjuist.

ENNIA is een professionele verzekeraar die al 68 jaar op de Antillen is gevestigd. Sinds de overname van Delta Lloyd door de Ansary-groep in 2005, is het eigen vermogen gegroeid van een vermogen van ANG 31.5 miljoen in 2005 naar een vermogen van bijna ANG 269 miljoen per eind 2015. De totale activa zijn toegenomen van ANG 909 miljoen in 2005 naar ANG 2 miljard per eind 2015, de verplichte voorzieningen die moeten worden aangehouden om de belangen van de polishouders te allen tijde te garanderen zijn gestegen van ANG 790 miljoen in 2005 naar ANG 1.7 miljard per ultimo 2015.

Zoals bekend zijn sinds de financiële crisis van 2008, wereldwijd de regels, met name solvabiliteitsregels, waaraan banken, verzekeraars en andere financiële instellingen moeten voldoen, enorm aangescherpt. Dit is ook het geval in Curaçao en Bonaire waar de CBCS respectievelijk de DNB toezicht uitoefent. ENNIA heeft altijd nauw samengewerkt met de verschillende toezichthouders, om zorg te dragen dat ENNIA aan de wet en regelgeving blijft voldoen. In dit verband zijn wij overtuigd dat de belangen van alle polishouders meer dan voldoende gewaarborgd zijn en blijven.

Gaat u naar hier om het complete artikel te kunnen lezen.

'Kwestie Marriott Hotel en Rif Resort houdt regeringen Curaçao al ruim 20 jaar bezig'

Minister Jardim: 'Nu doet Schotte alsof hij degene is die de zaak kan redden'

De entree van Marriott (Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)

De situatie omtrent exploitant Marriott Hotel van het Rif Resort is een dossier dat wisselende regeringen al meer dan twintig jaar bezighoudt. Dat stelde minister  van Financiën José Jardim gisteren tijdens een interview op Radio Direct, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, zaterdag 11 juni 2016.

'Het dossier bestond dus ook ten tijde van het kabinet-Schotte, maar ook hij heeft het doorgeschoven. Nu wil hij doen overkomen alsof hij degene is die de zaak kan redden.'

Jardim gaf aan kennis te hebben genomen van uitlatingen van MFK eerder deze week waarbij de oppositiepartij onder andere te kennen gaf, dat de regering zit te duimendraaien terwijl honderden werknemers van het hotel voor hun baan vrezen.

In zijn reactie bij Radio Direct liet Jardim gisteren weten, dat onterecht de indruk wordt gewekt dat de regering de eigenaar is van het complex. 'De eigenaar, het Rif Resort, heeft een schuld uitstaan bij de regering, maar dat maakt de regering nog niet de eigenaar van het hotel', aldus Jardim.

De Financiënminister verklaarde verder, dat het betreffende dossier Curaçao al meer dan twintig jaar achtervolgt. 'Verschillende regeringen hebben getracht een oplossing te vinden. Dit dossier bestond ook in 2010 en bij het vertrek van Schotte in 2012 heeft hij het ook onopgelost achtergelaten.'

Ter informatie:

Surinaamse ambtenaren kunnen in 2016 een loonsverhoging vergeten...

CLO beseft, dat overheid nu niet in staat is salarisaan- passing door te voeren

Bestuurslid Miskin: 'We zijn realistisch, iedereen weet dat er op dit moment geen geld is'


Ambtenaren krijgen dit jaar geen loonsverhoging, de overheid heeft daar geen geld voor. De regering heeft zich juist voorgenomen om dit jaar de loonkosten van de overheid in procenten van het bruto nationaal product (bnp) uitgedrukt omlaag te brengen. In de begroting voor dit jaar is dat teruggebracht naar 7.8 procent van het bnp. In 2015 was dat nog 8.7 procent. Dit was onhoudbaar en ver boven het gemiddelde van de voorafgaande vijf jaren, stelt de regering in de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), aldus de Ware Tijd vandaag, 11 juni 2016.

In het Stabiliteits- en herstelplan heeft de regering voor 2017 en 2018 wel loonsverhogingen opgenomen.

Inmiddels heeft de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) een onderhoud gehad met vicepresident Ashwin Adhin over verbetering van de positie van ambtenaren en landsdienaren. Daarbij werd het wensenpakket, dat de CLO in april bij de regering had ingediend, besproken. Het ging om een aftastend gesprek, zegt CLO-bestuurslid Michael Miskin.

Het streven van de vakcentrale is dat het nettoloon binnen de ambtenarij wordt gebracht naar het niveau van 2012 tegen de toen geldende wisselkoers van Srd 3.35 voor de Amerikaanse dollar. Ofschoon de CLO voorstander is van loonsverhoging, beseft de organisatie, dat gelet op de precaire financiële situatie de overheid niet in staat is een salarisaanpassing door te voeren.

'We zijn realistisch. Iedereen weet dat er op dit moment geen geld is. Als we zien dat bushouders en andere groepen niet worden betaald en dat organisaties hun subsidies niet krijgen, heeft het geen enkele zin om nu te vragen naar loonsverhoging. Wij willen met de regering een traject uitzetten om de waarde van de laatste loonsverhoging, die dateert van 2012, teruggeven wordt in deze regeerperiode. Dat is onze target', aldus Miskin, die overigens de laatste tijd voorzitter Ronald Hooghart lijkt te hebben vervangen als de spreekbuis van de vakcentrale.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Ministerie van RGB reikt te Wanica grondbeschikkingen uit aan 650 bewoners

Bewindsleden Relyveld en Algoe wijzen erop dat gronden voor ongevraagd doel gebruikt moeten worden


Het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft gisteren aan 650 personen een toewijzingsbeschikking voor grond in Wanica uitgereikt. Die personen moeten binnen vier maanden hun grond inschrijven bij het Grondregistratie- en Informatiesysteem (GLIS), anders verliezen zij hun recht er op. 

RGB-minister Steven Relyveld zei, dat ook bij een bereidverklaring de persoon moet voldoen aan voorwaarden, zoals het laten vervaardigen van een opmetingskaart door een landmeter. Als hij of zij zich houdt aan alle voorwaarden, dan komt hij of zij in aanmerking voor een toewijzingsbeschikking.

Zijn collega Suresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij zei, dat de grond gebruikt moet worden voor het doel waarvoor ze is aangevraagd en toegewezen. Hij wees erop dat er grond wordt aangevraagd voor landbouw, maar dat die na de toewijzing wordt verkaveld.

Relyveld stelde, dat hij niet werkt aan bestemmingswijziging van gronden. 'De gronden worden eerst verkaveld en daarna wordt bestemmingswijziging aangevraagd, om ons onder druk te zetten onder het mom van gepleegde investeringen.'

Advocaat Sewcharan begrijpt niet dat juristen en politici niet inzien dat Amnestiewet inmenging in proces is

Advocaat van verdachte Ritfeld in 8 decemberproces twijfelt aan deskundigheid sommige juristen


Advocaat Gerold Sewcharan is ervan overtuigd, dat de wijziging van de Amnestiewet door het parlement in april 2012 een inmenging is in het 8 decemberstrafproces. De advocaat, die de verdachte Roy Ritfeld in dat proces verdedigt, kan zich niet voorstellen dat sommige juristen dit niet inzien. 

Met name politici, maar ook juristen, vinden dat de aanname van de Amnestiewet niet tot inmenging gerekend kan worden. 'Dat is niet juist', stelt Sewcharan vandaag, zaterdag 11 juni 2016, in de Ware Tijd.

Hij onderstreept dat De Nationale Assemblee insprong toen het Openbaar Ministerie op het punt stond haar requisitoir te houden en zegt dat de wetswijziging ervoor zorgde, dat de specifieke verdachten in het 8 decembermoordenproces niet vervolgd konden worden. 'Dat is inmenging.' Daarenboven stelt de jurist, dat er nooit eerder een poging is gewaagd om amnestie te verlenen aan deze verdachten en dat het parlement juist op het cruciale moment ingrijpt. 'Al die jaren was er geen behoefte?', vraagt hij zich af.

Sewcharan erkent dat het parlementaire werk voornamelijk bestaat uit het maken van wetten en dat dit een doorlopend proces is. Wat hij ook onderschrijft is, dat er altijd zaken in behandeling zullen zijn, terwijl er wetten worden gemaakt. Toch zullen deze wetten volgens hem geen betrekking hebben op lopende zaken.

'Het maken van wetten heeft ook beperkingen', zegt hij. Eén daarvan is, dat er geen wetten mogen worden gemaakt, die een terugwerkende kracht hebben. Een andere beperking is, dat een wet niet mag leiden tot inmenging.

Critici zeggen dat dit niet tot inmenging gerekend moet worden, anders zou het betekenen dat het parlement - doordat het constant wetten maakt - zich voortdurend mengt in rechtszaken. Sewcharan twijfelt aan de deskundigheid van juristen die deze benadering ondersteunen. 'Deze opvatting is niet juridisch.'

De advocaat is, in tegenstelling tot vele anderen, niet verrast door de uitspraak van de Krijgsraad om de schorsing van het 8 decemberproces op te heffen en de gewijzigde Amnestiewet te negeren, omdat dit in het verlengde ligt van een eerder besluit van het Hof van Justitie.

Wisselkoers voor Amerikaanse dollar heeft de Srd 7 grens overschreden

Tegen verwachting in blijven koersen stijgen

Wisselkoers voor Euro nadert de grens van Srd 8


De waardevermindering van de Surinaamse dollar gaat nog steeds door. Al drie dagen is de wisselkoers van de Amerikaanse dollar boven de Srd 7, zo bericht Starnieuws vanochtend, zaterdag 11 juni 2016.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft voor maandag de indicatieve koers gesteld op Srd 7,06 voor een Amerikaanse dollar. De opkoopkoers is Srd 6,93. De richtprijs voor de euro is Srd 7,99. De opkoopprijs is Srd 7,81. Diverse banken en cambio's bieden een hogere koers.

Algemeen werd verwacht dat de koers niet verder omhoog zou gaan. Dit blijkt nog steeds niet het geval te zijn. De vraag naar vreemde valuta blijkt nog steeds groter te zijn dan het aanbod.

De governor van de CBvS, Glenn Gersie, zei eerder deze week tijdens een persconferentie met het Internationaal Monetair Fonds en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, dat de hoeveelheid Srd's in omloop wordt verminderd. Wanneer mensen niet te veel Srd's hebben, zullen zij deze ook niet omzetten in valuta of aanschaf van consumptiegoederen. Hij deelde mee, dat gewerkt wordt aan het herstel van het vertrouwen in de Srd.

Oppositie laat beslag leggen op inboedel Centraal Hoofdstembureau

CHS is nog steeds niet overgegaan tot uitvoering vonnis


Op een vergadertafel met dertien stoelen, een flatscreen tv, bureaustoelen, archiefkasten, koelkast en tot op ijsboxen is gisteren door een deurwaarder beslag gelegd bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS). Van 7 mei tot en met 6 juni is de dwangsom opgelopen tot Srd 310.000, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 11 juni 2016.

De politieke partijen VHP, NPS en Pertjajah Luhur (PL) zijn samen met de Assembleekandidaten Barkat Mohab Ali (VHP) en Prim Sardjoe (NPS) overgegaan tot executeren van het vonnis.

Paul Somohardjo, voorzitter van PL, zegt dat het CHS het vonnis niet heeft uitgevoerd zoals door de kantonrechter is bevolen. Daarom is ertoe overgegaan om de dwangsom op te eisen. Er is ook beslag gelegd op de bankrekening van CHS, Binnenlandse Zaken en Financiën.

Naast het beslag leggen op spullen van CHS, zullen nog meer acties worden ondernomen. Somohardjo wil om strategische redenen hier nu niet op ingaan. 'Bij ons gaat het er om dat het rechterlijke vonnis wordt uitgevoerd. De dissidente PL-Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan zijn rechtsgeldig teruggeroepen en het CHS moet voorzien in de ontstane vacatures en dat is niet gebeurd', aldus de partijvoorzitter.

Advocaat Essed: 'Volgens strafdossiers is er overstelpend bewijs hoofdverdachte Bouterse'

Advocaat nabestaanden slachtoffers 8 december 1982 verwacht 30 juni schuldig- verklaring Bouterse


Hugo Essed, een van de advocaten van de nabestaanden van de slachtoffers van de 8 decembermoorden, vindt dat de Krijgsraad de juiste beslissing heeft genomen door de schorsing van de vervolging van het 8 decemberstrafproces op te heffen. Hij vindt, dat ook het juiste middel hiertoe is gebruikt door de gewijzigde Amnestiewet van 5 april 2012 niet van toepassing te verklaren. 

De nabestaanden hadden eerder betoogd dat zulks mogelijk was', zegt Essed vrijdag 10 juni 2016, op Starnieuws.

De Krijgsraad heeft besloten nu tot deze stap over te gaan, omdat na vier jaar wachten er nog steeds geen zicht is op de instelling van een Constitutioneel Hof om eventueel de Amnestiewet te toetsen. Essed is het eens met de Krijgsraad dat een redelijke termijn om een zaak te berechten reeds lang is verstreken.

De Krijgsraad heeft ook besloten dat de nabestaanden zich mogen voegen in alle zaken in het 8 decemberstrafproces. Volgens het Surinaams recht mogen zij alleen maar een schadeclaim indienen. Dit is ook gebeurd. Wanneer de verdachten schuldig worden bevonden, dan wordt er een schadevergoeding aan de nabestaanden toegekend. Dit op basis van de maatstaven zoals het Amerikaanse Hof van de Rechten van de Mens heeft gesteld in andere zaken waarin Suriname veroordeeld is. In het Wetboek van Strafrecht is alleen de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen, legt Essed uit. De nabestaanden hadden volgens Essed zich het liefst gebaseerd op het Inter-Amerikaans verdrag. Dan was er ook de bevoegdheid om een bijdrage te leveren aan het bewijs. Dat is de grootste wens van de nabestaanden, maar deze is niet gehonoreerd door de Krijgsraad.

Essed zegt, dat volgens de Krijgsraad alleen gebruik kan worden gemaakt van het Wetboek van Strafvordering. De nabestaanden willen dat het recht moet zegevieren en dat een deugdelijke berechting plaatsvindt. Essed stelt verder, dat er volgens de strafdossiers overstelpend bewijs is tegen diverse verdachten, in elk geval tegen de hoofdverdachte, Bouterse Hij verwacht dat de auditeur-militair in zijn strafeis zal bevinden dat in ieder geval de hoofdverdachte schuldig is.