maandag 13 juni 2016

Bus- en boothouders schoolvervoer hervatten 14 juni weer grotendeels hun werk

Deel bus- en boothouders is zaterdag en vandaag uitbetaald


Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS), heeft zijn leden geadviseerd om scholieren en leerkrachten vanaf morgen weer te vervoeren. Een deel van de bus- en boothouders is zaterdag en gisteren uitbetaald. 

Themen zegt vandaag, maandag 13 juni 2016, op Starnieuws dat er rekening mee wordt gehouden dat veel scholieren repetities moeten maken en in hun examenperiode zitten. Gehoopt wordt dat alle achterstallige betalingen zo vlot mogelijk worden gedaan. Op twee banken was nog niet gestort voor leden. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.

De stukken over de maand mei zijn al in orde gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Themen verwacht dat het nu vlot zal verlopen met de uitbetaling.

Hij zegt het verder jammer te vinden, dat kinderen in deze tijd gedupeerd zijn geworden. Het gaat vooral om leerlingen van de randdistricten en het binnenland die de dupe zijn geworden omdat de overheid te laat was met de uitbetaling.

Verdachte van woninginbraak door buurman doodgeschoten

Drie overige verdachten door politie gearresteerd


Een verdachte van een woninginbraak heeft vandaag, maandag 13 juni 2016, het leven gelaten bij een beschieting vandaag in de Wayamboweg in het district Saramacca. Vier gewapende mannen waren een woning binnengedrongen, zo bericht Starnieuws. 

Een buurman, die de indringers opmerkte, heeft op de mannen geschoten en die schoten terug.

Starnieuws schrijft vernomen te hebben, dat de politie, die snel ter plekke was, de overige drie verdachten heeft aangehouden. Zij worden verhoord door de politie. Het lijk is in beslag genomen voor obductie. De mannen waren gewapend met vuistvuurwapens en jachtgeweren.

De buurman heeft geschoten met een jachtgeweer. Een van de overvallers liep een schotwond op en is overleden in het voertuig waarin de mannen reden. De burger die geschoten heeft wordt eveneens verhoord door de politie.

De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bericht vanmiddag het volgende over het schietincident:

'De politie van Jarikaba kreeg op maandag 13 juni via de Centrale Meldkamer de melding van diefstal middels geweldpleging aan de Wayamboweg in het district Saramacca.

Politie-eenheden speelden in op de algemene oproep. Een manspersoon die uit het bos kwam, werd door Surveillance Wanica aangehouden. Twee anderen die te voet liepen richting Paramaribo werden door de politie van Jarikaba staande gehouden. Zij gaven aan dat zij zomaar door burgers zijn beschoten en dat het voertuig waarin zij zaten daardoor een lekke band had.

Op aanwijzing van de mannen deden de wetsdienaren de plek aan, waar het voertuig was achtergelaten. In het voertuig trof de politie het levenloze lichaam van een vierde manspersoon aan. Het lijk vertoonde schotverwondingen. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Het lijk is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek in deze zaak wordt overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.'

Tweede Kamerlid Recourt (PvdA) vraagt minister Koenders opheldering over situatie Venezuela

Recourt wil onder meer weten wat eventuele gevolgen zijn voor Curaçao, Aruba en Bonaire


PvdA-Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (zie foto - Bron: Twitter) heeft opheldering gevraagd over de actuele ontwikkelingen in Venezuela aan de Rijksministerraad. Met zijn brief, gericht aan minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, geeft hij gevolg aan de afspraken die gemaakt zijn tijdens het laatste Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko), zo bericht de Amigoe vandaag, maandag 13 juni 2016.

Recourt, voorzitter van het Ipko, vraagt onder meer informatie over de huidige politieke, economische en maatschappelijk ontwikkelingen in Venezuela, de verwachte gevolgen voor Curaçao, Aruba en Bonaire, de mate van overleg tussen de landen van het Koninkrijk en de onderwerpen die bij dat overleg te sprake komen.

De minister krijgt het verzoek om voor 1 juli te antwoorden.

Vorige week ging Koenders overigens uitgebreid in op de situatie in Venezuela tijdens het debat over de Rijksvisumwet. Hij benadrukte dat er zeer intensief wordt overlegd met de regeringen van Curaçao en Aruba, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de historische en economische banden tussen Venezuela en de Caribische landen.

'Men moet voorzichtig omgaan met uitlatingen die worden gedaan over Curaçaose entiteiten'

Statenvoorzitter Franco reageert op berichtgeving in Het Financieele Dagblad


'Men moet voorzichtig omgaan met de uitlatingen die worden gedaan over Curaçaose entiteiten die een waarborgfunctie in de samenleving hebben en hier niet snel verder op voortborduren.' Dat stelt Statenvoorzitter Mike Franco (Pais) in een reactie op de berichten die in Het Financieele Dagblad (FD) zijn verschenen, aldus de Amigoe vanmiddag, maandag 13 juni 2016.

'Dit om te voorkomen dat deze verder internationaal in een negatief daglicht worden gesteld.'

Het FD schreef, dat verzekeraar Ennia financieel is uitgehold door zijn eigenaar, Hushang Ansary, onder het toeziend oog van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Als gevolg van de zogenaamde uitholling zou het pensioen van ‘tienduizenden polishouders bij Ennia’ in gevaar verkeren. Het FD baseert zich op een vertrouwelijk rapport uit 2015 van De Nederlandsche Bank (DNB). De centrale bank in Nederland heeft de Nederlandse minister van Financiën vorig jaar om een ‘uitbreiding van haar prudentiële toezichtbevoegdheden’ gevraagd en deze ook gekregen. Dit wegens toenemende zorgen over de werking en integriteit van de CBCS.

Franco vormt zich nog geen mening over de kwestie. Hij vindt dat er goed geluisterd moet worden naar de reacties van Ennia en CBCS. Het bedrijf stelde vrijdag al, dat alle pensioenen van zijn klanten gewaarborgd zijn. De centrale bank, die op de financiële instelling toezicht moet houden zou vanmiddag een persconferentie houden.

'Wij moeten kunnen vertrouwen op de transparantie van de entiteiten op Curaçao, maar het is echter moeilijk te bewijzen dat een stelling over een organisatie feitelijk onjuist is. Het is belangrijk om kennis te nemen van de reacties van beide betrokken organisaties', laat de Statenvoorzitter weten. 

Ook de politiek leider van PAR, Zita Jesus-Leito, wil nog geen mening geven over de kwestie voor de officiële persconferentie. 'Wij willen eerst genoeg informatie verzamelen. Maar gedurende de afgelopen jaren heeft CBCS goed gefunctioneerd, onze gulden is sterk. Wat ook van belang is, is dat Ennia zijn klanten ervan heeft verzekerd dat hun pensioenen geen gevaar lopen.'

In Nederland hebben de VVD en de SP vragen aangekondigd over het FC-artikel. Bij de VVD worden ze schriftelijk ingediend door Aukje de Vries, lid van de Tweede Kamercommissie voor Financiën. Partijgenoot André Bosman gaf aan, dat de partij vooral benieuwd is naar de reden dat DNB onderzoek deed naar Ennia en welke afspraken DNB en CBCS hebben over hun onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheden.

SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak vindt dat de CBCS niet functioneert. 'De financiële strooptocht die Ansary op de Antillen kon uitvoeren doet vermoeden dat de Centrale Bank wel vaker zwicht voor de druk van financiële criminelen', schrijft hij vandaag op de site The Post Online. Hij verwijst daarin ook naar de poging van oud-premier Gerrit Schotte om de financiële rechterhand van zakenman Francesco Corallo een functie bij de Centrale Bank te geven. Voor de SP’er is het nieuws ook aanleiding om weer te twijfelen over de rol van KPMG als accountant van Ennia. 'Op het moment dat de toezichthouder zo opzichtig faalt, moet de accountant extra op zijn hoede zijn. Maar KPMG heeft niet opgetreden toen Ansary het geld op de Antillen liet verdwijnen. Mogelijk heeft het accountantskantoor de oliemiljardair zelfs geadviseerd hoe hij dit het beste kon doen.'

Diverse fracties partijen op Curaçao laten verstek gaan bij info-bijeenkomst over verkiezingen door gouverneur

Partijen plaatsen vraagtekens bij de hoedanigheid waarin de gouverneur ze had uitgenodigd
De fracties van PS, MAN, MFK en de onafhankelijke leden Glenn Sulvaran en Marilyn Moses zijn vanochtend, maandag 13 juni 2016, niet komen opdagen bij een informatieve bijeenkomst die door gouverneur Lucille George-Wout was opgeroepen. Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezige fracties van Pais, PNP, PAR en onafhankelijk Statenleden geïnformeerd over alles wat te maken heeft met de komende verkiezingen, zo schrijft de Amigoe.

De uitnodiging van de gouverneur deed in de afgelopen dagen veel stof opwaaien. De MFK-fractie had in het bijzonder veel vragen over in welke hoedanigheid de gouverneur de uitnodiging had verstuurd. De MFK stelde, dat de gouverneur als vertegenwoordiger van het Koninkrijk niks te zeggen heeft over het houden van verkiezingen. De partij koos er dan ook voor om vandaag weg te blijven.

Tijdens het overleg van vanochtend legde de gouverneur uit, dat zij de Statenfracties had uitgenodigd in haar hoedanigheid als landsorgaan, als hoofd van de regering. Het doel was om alle fracties te informeren over de drie wetten die in de komende periode een rol zullen spelen in de aanloop naar de verkiezingen, op de verkiezingsdag zelf en bij de formatie van een nieuwe regering.

Om de rest van dit bericht te kunnen lezen gaat u naar hier.

Leveranciers halen producten uit een supermarkt te De Nieuwe Grond

Politie krijgt melding inbraak in supermarkt en sommeert 'plunderaars' goederen terug te plaatsen


De politie van De Nieuwe Grond heeft zaterdag enkele leveranciers, die bezig waren goederen uit een supermarkt te halen, gesommeerd deze terug te plaatsen op de rekken. De politie had een melding van een inbraak in een supermarkt gekregen waarbij alle goederen werden meegenomen door plunderaars, zo bericht de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 13 juni 2016.

Ter plaatse aangekomen trof de politie de leveranciers aan. Volgens hun verklaring mochten zij de geleverde goederen aan de winkeleigenaar terugvorderen. Zij gaven aan goederen op rekening te hebben geleverd aan de winkeleigenaar, maar al maanden niet te zijn betaald. Naar zeggen van de leveranciers is de winkelier met de noorderzon vertrokken richting zijn geboorteland. Voor zijn vertrek heeft de man een sleutel bij een familielid achtergelaten met de mededeling dat de leveranciers hun goederen terug mochten nemen. Het familielid overhandigde de sleutel aan een medewerker die de winkel opende, zodat zij de goederen konden terugnemen.

Op een bepaald moment ontstond er een chaotische situatie ter plaatse. Iedereen die zich in de winkelruimte bevond werd aangehouden. De leveranciers werden gesommeerd de goederen die zij al uit de winkel hadden gehaald terug te zetten. Zij werden vervolgens overgebracht naar het politiebureau. 

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie zijn de leveranciers bij proces-verbaal gehoord en heengezonden. Het dossier zal worden opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Steun IMF legt verdeeldheid binnen vakbeweging bloot

'Er worden verschillende standpunten ingenomen in relatie tot de situatie in het land'

'De Moederbond geeft de regering toch het voordeel van de twijfel met het IMF-programma'


Er is een duidelijk verschil te merken tussen de houding van de verschillende vakorganisaties jegens de maatregelen die door de regering worden getroffen en nog volgen om de financieel-economische situatie te beteugelen. Bepaalde vakorganisaties hebben een heel andere benadering in de zin van het geven van het voordeel van de twijfel aan het beleid, terwijl andere organisaties er gewoon radicaal tegenover staan, aldus vandaag, maandag 13 juni 2016, het Dagblad Suriname.

De progressieve Vakcentrale C-47 wijst er telkens op, dat de regering faalt in haar communicatie met de samenleving, terwijl vanuit De Moederbond en de Centrale voor Landsdienaren Organisatie (CLO) soortgelijke klachten zelden gehoord worden.

Volgens het NDP-Assembleelid Patrick Kensenhuis, die voorzitter is van de vaste commissie van Arbeid in de De Nationale Assemblee, is de verdeeldheid binnen de vakbeweging momenteel duidelijk zichtbaar. Er is geen eenheid en eenduidigheid en er worden verschillende standpunten ingenomen in relatie met de situatie in het land.

De CLO als de grootste vertegenwoordiger van de ambtenaren heeft een totaal andere zienswijze. De organisatie wenst acties van de regering in plaats van telkens met nieuwe documenten te komen. De Moederbond aan de andere kant staat ook apart. Daartegenover staan C-47, de PWO (Progressieve Werknemers Organisatie) en de BvL (Bond van Leraren), die een heel ander standpunt aanhangen.

'Wij hadden gehoopt dat de situatie toch anders zou zijn', stelt Kensenhuis. Het is duidelijk dat C-47, PWO en de BvL niet staan achter de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en zich ook niet kunnen vinden in het herstelprogramma van de regering, zoals dat is opgesteld. Men wenst graag onmiddellijke versterking van de koopkracht van de werknemers, iets dat volgens hen met de aanwezigheid van het IMF niet mogelijk zal zijn.

'De Moederbond geeft de regering toch het voordeel van de twijfel met het programma. Zij kunnen wel leven met de IMF-overeenkomst. CLO kan ook met het programma werken. Zij zijn in ieder geval geen directe voorstaanders van loonsverhogingen', aldus Kensenhuis.

Kijkende naar de wijze waarop de tegenstanders van het IMF-programma zich opstellen, ziet Kensenhuis een politiek gewicht daarachter. Naar zijn mening is er sprake van een stukje politieke beïnvloeding, dat in beginsel achterwege gelaten zou moeten worden. De politicus is ondanks de houding van dit deel van de vakbeweging van mening, dat de regering moet blijven praten. 'Natuurlijk zul je die tegenwerking hebben, maar men heeft de ondersteuning van de andere kant van de vakbeweging. Ik blijf er echter bij dat de groep die nog geen geloof heeft in het programma, alsnog betrokken wordt in de benadering van de regering.'

Personeel ADRON in Nickerie heeft salaris mei nog niet ontvangen

Sinds aantreden nieuw bestuur SNRI zou 'alles bij ADRON chaotisch' zijn

'Ze zijn ook spoorloos en komen niet meer opdagen op ADRON, ze laten de arbeiders in de steek'


De werknemers van het Anne Van Dijk Rijstonderzoekscentrum (ADRON) in Nickerie zijn radeloos. Tot op heden hebben ze nog geen salaris ontvangen over de maand mei, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 13 juni 2016. Hun salaris over de maand april ontvingen zij ook al laat, op 16 mei 2016. 

Het dagblad schrijft, dat het personeel lopende leningen heeft en vanwege de verlate uitbetalingen boeterente moet betalen. Ook de betaling vaste lasten, zoals dat van water en stroom, komt hierdoor in gedrang.

De arbeiders stellen, dat sinds het nieuw bestuur van de Stichting Nationaal Rijstonderzoeks Instituut (SNRI), onder leiding van Johnie Mahespalsingh, is aangetreden alles bij ADRON chaotisch is.

'Ze zijn ook spoorloos en komen niet meer opdagen op ADRON. Ze laten de arbeiders in de steek', geeft een arbeider van ADRON aan, verwijzend naar Mahespalsingh en twee andere bestuursleden. Als de arbeiders nu opkomen voor hun rechten worden ze volgens hem bedreigd met ontslag. Het probleem is volgens de arbeiders het feit dat zij niet zijn aangesloten bij een vakorganisatie. 'De arbeiders durven daarom niet op te komen voor hun rechten, want ze zijn bang voor broodverlies', stelt een andere arbeider.

Zonder goed zaaizaad is de rijstbouw gedoemd te mislukken. Dit is waar ADRON een belangrijke rol bij speelt. Bij het aantreden van de regering Bouterse/Ameerali zou de regering heel wat deskundigen naar huis hebben gestuurd en hun plaatsen werden naar verluidt ingenomen door politieke vrienden en loyalisten van deze regering. In deze periode werd Mahespalsingh eerst ondervoorzitter en later voorzitter van het bestuur van SNRI. Er ontstond naar aanleiding hiervan ook een hele heisa toen de voormalige directeur van ADRON, Soedeschand Jairam, werd ontheven.

Ied-Ul-Fitr op woensdag 6 juli - Nationale vrije dag


BvL-voorzitter: 'Herwaarderingsovereenkomst met Staat is gesloten voor deal met IMF'

Valies: ''Het gaat ons niet zozeer om loonsverhoging, maar herpositionering leerkrachten'


Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BVL), stelt dat de recentelijk gesloten ‘herwaarderingsovereenkomst’ tussen de BVL en de Staat een uitgemaakte zaak is. 'Wij hebben een overeenkomst met de Staat en in beginsel moet de Staat zich hieraan houden. Beide partijen moeten zich hieraan houden. Wij hebben ons aan ons deel gehouden en zij behoren zich ook aan hun deel te houden', aldus de bondsvoorzitter vandaag, maandag 13 juni 2016, in het Dagblad Suriname.

De aanleiding voor deze reactie van Valies is het feit, dat nu duidelijk naar voren is gekomen dat het IMF geen salarisverhogingen voor ambtenaren in 2016 voorstaat. De vraag die nu rijst is of de regering de BVL slechts een worst heeft voorgehouden door een overeenkomst tot herwaardering met hen aan te gaan. De eerste aanpassing moet namelijk dit jaar al geschieden.

'De overeenkomst is gesloten voordat de overeenkomst met het MF is gesloten', aldus Valies. Reden waarom hij ervan uitgaat dat de regering hier rekening mee zal moeten houden. De overeenkomst is immers gemaakt op grond van de stand van zaken op dat moment. Dit, gelet op de plaats en de rol die de leraren vervullen voor wat betreft de ontwikkeling van het land en mede vanwege de huidige achterstelling van de leraren.

'Het gaat bij ons ook niet zozeer om een loonsverhoging, maar om een herpositionering van de leraren, een aparte loonstructuur voor de leraren.'

Er is hier volgens hem sprake van een nuanceverschil. Valies geeft aan, dat men wil komen tot een nieuwe situatie, waarbij een nieuw systeem gehanteerd wordt binnen de huidige loonstructuur.

Ten aanzien van de Memorandum of Understanding tussen de regering en het IMF stelt Valies, dat de vakbond reeds op de hoogte is van de passage hierin vervat, waarin staat dat de loonsom voor de ambtenaren moet worden teruggebracht en wel met ongeveer 1%. Dit komt volgens hem feitelijk neer op het bevriezen van de loonsom op een bepaald niveau. 'De loonsom moet enigszins beperkt worden en dit kan op verschillende manieren.' Valies zoekt het onder andere in de richting van minder overuren voor ambtenaren. Overuren maken namelijk een wezenlijk deel uit van de loonsom. Ook andere vormen van bezuinigingen kunnen volgens Valies worden toepast.

TV-station SCTV in Paramaribo getroffen door blikseminslag

Ruim helft apparatuur beschadigd geraakt, maar zender hoopt spoedig weer uit te zenden


Het Surinaamse Chinese Televisie Station (SCTV) is vanmorgen, maandag 13 juni 2016, tijdens zware regen- en onweersbuien getroffen door blikseminslag. Ruim de helft van de apparatuur is beschadigd geraakt. Het personeel doet er alles aan om uiterlijk om twee uur vanmiddag de uitzending te hervatten, aldus manager Vincent Liu op Starnieuws. 

De schade wordt geraamd op minimaal 5.000 Amerikaanse dollar. Bijna alle apparatuur die aangesloten was op een bepaald telefoonnetwerk toen de bliksem insloeg is beschadigd. Een deel van de computers en mixers dat nodig is voor de verwerking van informatie en de uitzending heeft het begeven. Internet en telefoneren gaat ook niet. Het getroffen deel van de uitzendapparatuur is nog geen drie weken geleden geïnstalleerd.

'We zijn genoodzaakt deze mixers opnieuw te bestellen. Als we dat vandaag nog doen zijn ze er binnen twee weken. Maar, op dit moment proberen we uiterlijk om twee uur de uitzending te hervatten. Het zal nog steeds digitaal zijn, maar niet in high definition', zegt Liu.

SCTV is een essentiële bron van informatie voor de Chinese gemeenschap in Suriname.

Sharman (VHP) wil graag weten of ambtenaren worden 'afgevloeid' of salarissen gekort

Bemoeienis IMF gaat zeker tot afvloeiingen leiden

Regering moet van IMF minder geld uitgeven aan salarissen...


Het Stabilisatie- en Herstelplan, zoals gepresenteerd door de regering, bevat tal van maatregelen die de last op de burger zullen verzwaren, terwijl het inkomen ofwel salaris niet zal toenemen. Wat hierbij zeker niet vergeten mag worden is wat er zal gebeuren met het ambtenarenapparaat. De dreiging van afvloeiing is reëel aanwezig, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, maandag 13 juni 2016. 

Regeringsfunctionarissen stellen met klem, dat er geen afvloeiing zal plaatsvinden. Daartoe bood minister van Financiën Gilmore Hoefdraad persoonlijk de garantie. Vakbonden aan de andere kant stellen dat zelfs als een eis. Voorzitter Robby Berenstein van de Progressieve Vakcentrale C-47 spreekt echter vaak van de overtuiging, dat de komst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zeker zal leiden tot afvloeiingen.

Het VHP-Assembleelid Dew Sharman vraagt zich intussen af waar hij de waarheid precies zou kunnen vinden. Afvloeiing of inkrimping salarissen?

Het Internationaal Monetair Fonds stelt, dat de salarissen slechts 7.8% van het bruto Binnenlands Product mogen zijn. Op de begroting van 2016 is echter 10.3% van het BBP gereserveerd voor salarissen. Dit betekent simpelweg, dat de regering conform de afspraak met het IMF minder geld moet uitgeven aan salarissen.

'Hoe denkt de regering hiermee om te gaan? Wat betekent dit voor het ambtenarenapparaat? Zullen er ambtenaren worden afgevloeid of zullen de salarissen inkrimpen?', vraagt Sharman zich af. De politicus denkt dat de ambtenaren dit niet doorhebben en straks met de harde realiteit geconfronteerd zullen worden.

Met een verhoogd kostenplaatje en minder of geen salaris komen deze mensen direct in financiële nood en daardoor in armoede terecht. De regering informeert de ambtenaren hierover niet en blijkt volgens het Assembleelid vooralsnog ook niet nagedacht te hebben over alternatieven. In een goed plan zouden deze zaken goed moeten zijn uitgewerkt. 'Primair is het de verantwoordelijkheid van de regering om de samenleving oprecht te informeren over de feitelijke situatie, de te verwachten gevolgen en de wijze waarop de samenleving ermee zou moeten omgaan. Zaken op hun beloop laten, zal onvermijdelijk zorgen voor maatschappelijke onrust', aldus Sharman.

Hoofdbrandweerkazerne in Paramaribo staat blank

Wateroverlast- probleem kazerne is niet nieuw, maar is nooit verholpen


De hoofdbrandweerkazerne aan de Verlengde Gemenelandsweg in Paramaribo staat blank als gevolg van de zware regenval en onweer van afgelopen nacht. Het voor- en achterterrein evenals de garages zijn ondergelopen, waardoor het betreden van het terrein voor velen een hele uitdaging, of zelfs onmogelijk was, zo bericht Starnieuws vanochtend, maandag 13 juni 2016.

Slechts degenen met laarzen aan slaagden erin hun bestemming te bereiken, aldus Starnieuws.

Het probleem van wateroverlast bij de kazerne is niet nieuw, maar de situatie door opeenvolgende verantwoordelijken op zijn beloop gelaten. Het is gebleken, dat de kazerne lager ligt dan omliggende percelen, waardoor het water zich daar ophoopt.

Voor het merendeel van het personeel, dat voor de uitvoering van dagelijkse taken al over laarzen beschikt, is dit probleem te overbruggen. Voor het ondersteunend burgerpersoneel is dit echter een brug te ver.

Landelijk zijn vanochtend diverse berichten van wateroverlast. De zware neerslag heeft alles te maken met een storing in de atmosfeer. Doordat de afvoerkanalen en goten vol zitten, kan het water ook niet weg. In de binnenstad is het een chaos, mensen waden zich door de ondergelopen straten en het spreekt voor zich, dat ook het verkeer veel hinder ondervindt.

Apotheek Al-Azizah stelt door SZF gediscrimineerd te worden

Alleen SZF-patiënten met BZSR-kaart mogen hun SZF-recept indienen bij Al-Azizah


Apotheek/Pharmacy Al-Azizah, gevestigd aan de Slangenhoutstraat/Calcuttastraat (Abrabroki-Saron-Beekhuizen) in Paramaribo voelt zich zwaar gediscrimineerd door het Staatsziekenfonds (SZF). Volgens arts en apotheker S. Rahman is na afstemming met het SZF door de ziektekostenverzekeraar bepaald, dat slechts SZF-patiënten die een BZSR-kaart (Basiszorgverzekering Self Reliance) hebben, hun SZF-recepten mogen aanbieden bij Al-Azizah, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 13 juni 2016.

Dit betekent volgens haar, dat alle overige SZF-patiënten niet bij hun kunnen worden geholpen.

'Deze onbegrijpelijke en onmenselijke discriminatie van SZF-patiënten is door het SZF aan onze apotheek opgelegd. Pogingen om een contract te sluiten met SZF ten behoeve van haar verzekerden, worden geboycot om drogredenen', zegt de apotheker.

Volgens Rahman beperkt de ziektekostenverzekeraar haar eigen verzekerde patiënten, onder andere de  vrijwillig verzekerden met een SZF-basiszorg, studenten met een SZF-basiszorg, verplicht SZF-verzekerden, meeeverzekerden en toekomstige verzekerden, met dit gedrag.

De apotheker benadrukt dat deze discriminatie tussen verzekerden zich alleen voordoet bij de verzekerden van het SZF. Bij het ter perse gaan van het dagblad was het nog niet gelukt om een reactie van SZF-directeur Rick Kromodihardjo los te krijgen.

Nieuwe televisiezender Asosye gericht op de binnenlandbewoners

Om de doelgroep te bereiken zal veelal in het Aucaans worden gesproken


Mario Pinas is op 20 mei gestart met de proefuitzendingen van TV Asosye op kanaal 20.4 die tot eind juni duren. Asosye (Aucaans) betekent vrij vertaald 'verkondigen'. Hoewel dit station nog niet tot diep in het binnenland kan worden ontvangen, heeft het als doelgroep de binnenlandbewoners, zegt Operations Mananger Gill Nasa, vandaag, maandag 13 juni 2016, op Starnieuws.

Momenteel is de reikwijdte in het oosten tot Stolkertsijver, in het zuiden tot Zanderij en omgeving, in het westen Saramacca en Groot-Paramaribo.

Volgens Nasa is gebleken dat de doelgroep in heel wat opzichten van informatie is verstoken. 'Met Asosye TV willen we onze doelgroep op een objectieve en luchtige wijze van informatie voorzien.' Om de doelgroep te bereiken, zal ook veelal de Aucaanse taal worden gebezigd. Dit station zal volgens Nasa bijdragen om de doelgroep te helpen om uit de achtergestelde positie te komen.

Momenteel wordt gewerkt aan informatieve programma's met daarin ook verwerkt de actualiteiten. Verder biedt het station sport, entertainment, educatieve en culturele programma's aan. De eigen Surinaamse producties worden sterk gepromoot. De leiding van dit station weet dat de tv-markt in Suriname aan het verzadigen is. Met ondersteuning van de doelgroep en de rest van de gemeenschap heeft dit station een grote kans van slagen, stelt Nasa. Het is nieuw en fris, veelbelovend en de gemotiveerde medewerkers ondersteunen het concept.

'We weten nu al dat we veel kijkers aan het binden zijn. Ook de adverteerders beginnen zich langzaam maar zeker aan te melden. Voor de verdere integratie van de doelgroep, is het belangrijk dat de rest van de gemeenschap ook meer over de Aucaanse gemeenschap te weten komt. Asosye TV zal ook hier als uitlaatklep dienen.'

Wapen en persoonlijke spullen gestolen uit auto BBS'er

Auto blijkt gewoon afgesloten te zijn, voorzien van alarm en geen sporen van braak 


Een BBS’er (Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname) heeft vrijdagavond aangifte bij de politie van Zanderij gedaan in verband met een inbraak uit zijn voertuig. De man had die avond zijn auto geparkeerd op het terrein van de J.A. Pengelluchthaven te Zanderij, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 13 juni 2016.

Toen hij iets over acht uur 's avonds terugkwam bij zijn auto merkte de ambtenaar op dat de tas, waarin hij zijn dienstwapen met bijbehoren munitie en andere persoonlijke spullen had bewaard, uit zijn wagen was ontvreemd. Na de ontdekking schakelde hij meteen de politie in.

Frappant in deze is, dat het voertuig na de ontdekking van de diefstal op slot bleek te zijn. Er zijn geen sporen van forceringen aangetroffen en bovenal is de wagen voorzien van alarm. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Minister Dodson doorbreekt sinds februari eindelijk stilte over scalians op Marowijnerivier

Halfslachtig pappen en nathouden gedoogbeleid regering leidt tot aantasting biodiversiteit grensrivier

Dodson stelt met Frans-Guyana commissie samen om 'kwestie te bespreken', maar goudpontons lijken gewoon te mogen blijven


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen doorbreekt eindelijk sinds februari zijn hardnekkige stilzwijgen over de aanwezigheid van diverse scalians op de Marowijnerivier ter hoogte van Maripasoula. De redactie van De Surinaamse Krant was het die de bewindsman in februari van dit jaar, en onlangs weer, informeerde over de scalians, na verkregen van de Frans-Guyanese non-gouvernementele organisatie Hurleurs de Guyane, met foto's, over de goudpontons. Overigens zijn Assembleeleden ook niet happig om te reageren op vragen over de scalians op de grensrivier en het stilzwijgen, tot vandaag, van Dodson, met uitzondering van DOE-Assembleelid Carl Breeveld - de partij van Dodson - die vanmiddag, maandag 13 juni 2016, De Surinaamse Krant via e-mail slechts laat weten 'De minister moet hierop antwoorden. Ik heb hem gevraagd dat te doen.'De Surinaamse Krant had de bewindsman een paar keren via e-mail benaderd met de vraag of hij op de hoogte is van de aanwezigheid van de scalians op de grensrivier en zo ja, of en welke actie hij tegen de pontons zou ondernemen. Maar, Dodson heeft geen enkele keer gemeend te moeten reageren. Gedogen en zwijgen gaan kennelijk hand in hand bij de minister van Natuurlijke Hulpbronnen.

Dodson heeft echter eindelijk vandaag via de Ware Tijd laten weten dat binnenkort, samen met Frans-Guyana, een commissie wordt ingesteld om de kwestie te bespreken.

'Ook dorpen van Frans-Guyana zetten deze goudmachines in op de Marowijnerivier, en de Fransen juichen de ordening toe', aldus Dodson. Het zou volgens hem nu gaan om twaalf scalians en tien kleine goudpontons. Mogelijk zullen deze goudactiviteiten gedoogd, maar wel aan regels gebonden worden, zoals het niet extreem vervuilen van de rivier. Het wordt waarschijnlijk het oplossingsmodel dat wordt toegepast in Lebi Doti in Brokopondo, waar een deel van de opbrengsten van de scalians in de kas van het dorp vloeit om projecten voor die gemeenschap uit te voeren.

'Dat model werkt daar heel goed en we kunnen dat ook toepassen in bijvoorbeeld het Langatabikigebied', zegt de minister.

Het heeft er dus alle schijn van dat, zoals De Surinaamse Krant eerder al berichtte, de regering weer de biodiversiteit vernietigende scalians gaat gedogen, met alle gevolgen van dien. Dit is een halfslachtig beleid van pappen en nathouden. Overigens is het vanzelfsprekend, dat de Fransen de (vermeende) 'ordening' toejuichen, zoals Dodson stelt. Immers, de Fransen treden al langere tijd wel daadkrachtig tegen scalians op hun wateren op. Zij worden zonder pardon vernietigd. Pontonhouders aan de Franse zijde van de Marowijnerivier die op de hoogte zijn van de komst van gendarmerie en het leger, nemen de benen, en verplaatsen hun scalians naar de Surinaamse zijde van de rivier, omdat zij weten dat Suriname niet optreedt....

Dat Dodson als een van de regels waaraan scalianhouders stelt, dat de rivier 'niet extreem' vervuild mag worden is natuurlijk absurd. Hij zou juist een beleid moeten voeren waarin helemaal geen sprake is van vervuiling van de Marowijnerivier. Immers, het vervuilen van de grensrivier heeft ook gevolgen van de bewoners van inheemse dorpen die aan de oevers van de rivier zijn gelegen....

Hoofdkapitein Albert Kamil van Paramacca juicht de zogenoemde ordening, waar duss feitelijk geen sprake van is, toe. Hij zegt dat ongeveer tien goudpontons actief zijn in het Langatabikigebied. Door hun activiteiten worden zand en grind opgehoopt in de rivier, waardoor vaargeulen dichtgaan. Kamil herinnert zich dat enkele maanden geleden twee boten waren vastgelopen op de rivier en de mensen genoodzaakt waren om daar te overnachten. Hij vreest dat zich hierdoor ongelukken, met als gevolg de dood, kunnen voordoen.

(Red. De Surinaamse Krant)

Staatsrechtgeleerde Polanen acht opsluiting na eventuele veroordeling Bouterse onwaarschijnlijk

Immuniteit president wordt opgeheven op moment dat hij aftreedt...


Het zal volgens staatsrechtsgeleerde Sam Polanen niet zo makkelijk zijn om president Desi Bouterse op te sluiten. Ook al zou de Krijgsraad überhaupt tot een veroordeling komen in het 8 decemberstrafproces, waarbij gevangenneming van Bouterse wordt gelast, dan zou de president niet zonder meer kunnen worden opgesloten. Behalve dat de president internationaal onschendbaar is, bestaat er volgens Polanen ook een ongeschreven regel, dat zaken van staatshoofden, die verdacht worden van een strafbaar feit, op een andere manier worden afgehandeld. 

Hij zegt dat er in andere democratische landen eerst een onderzoek wordt verricht via het parlement. Deze immuniteit verliest het staatshoofd echter op het moment dat hij aftreedt. 'Anders zou je een staatshoofd voor ieder wissewasje kunnen opsluiten. En dan krijg je de raarste dingen.'

Polanen onderstreept dat hierdoor niet alleen de persoon geschaad wordt, maar ook het ambt. De staatsrechtsgeleerde vindt dat deze regel in de Grondwet had moeten worden opgenomen om het ambt adequaat te beschermen. Hij zegt dat tijdens de discussie in verband met de wijzigingsvoorstellen van de Grondwet voorstellen zijn gedaan om een dergelijke regel in te voeren. Hij wil niet ingaan op de vraag, waarom dit tenslotte niet is meegenomen.

Polanen vertaalt de recente uitspraak van de Krijgsraad om de Amnestiewet niet te betrekken in het proces, overigens als een situatie, waarbij de rechter op de stoel is gaan zitten van een - niet bestaand - Constitutioneel Hof. De belangrijke rechtsvraag die volgens hem hieruit voortvloeit, is of de rechter deze bevoegdheid toekomt.

Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons: 'Wetten kunnen niet opzij worden gezet door wie dan ook.' Zij onderstreept dat zowel het volk, het parlement, de regering, als de rechterlijke macht, aan de wetten van het land onderworpen zijn en zich dan ook eraan moeten houden. 'Ik ga ervan uit dat we de rechtsstaat in stand willen houden. Dat betekent de wetten eerbiedigen, zonder uitzondering en onafhankelijk van je opvattingen over enige specifieke wet.'

De politica (NDP) ontwijkt de vraag of het parlement op een andere manier zal proberen om een veroordeling van de verdachten van de 8 decembermoorden te voorkomen.

IMF blijft Surinaamse samenleving voorzien van informatie over haar steun en werkzaamheden

'Het is onze vaste overtuiging dat we het programma moeten blijven uitleggen'


Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal in contact blijven met de Surinaamse gemeenschap om zo veel mogelijk informatie te verstrekken over de financiële hulp aan Suriname. 'Het zou onredelijk en ook niet realistisch zijn om te geloven dat in één week van de bijeenkomsten we in staat zijn om alle twijfels, misvattingen en zorgen weg te nemen. Het is onze vaste overtuiging dat we de verschillende groepen moeten blijven betrekken en het programma blijven uitleggen, zodat mensen een duidelijk beeld en weloverwogen mening over ons werk hebben', zegt IMF-perschef Raphael Anspach vandaag, 13 juni 2016, in de Ware Tijd.

Voor de organisatie waren de bijeenkomsten 'heel waardevol'. De afgelopen week heeft een IMF-delegatie tijdens verschillende sessies informatie verstrekt aan onder andere politieke partijen, vakbeweging, bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en de universiteitsgemeenschap.

'Ik hoop dat de verschillende groepen die we hebben ontmoet en de Surinaamse bevolking nu meer informatie hebben. Maar, het werk eindigt niet hier', zegt Anspach.

Medio juli opent het IMF een kantoor in Suriname met Joshua Charap als lokale vertegenwoordiger. Hij zal intensief in contact staan met de regering en de samenleving, om de uitvoering van het herstructureringsprogramma van de regering te helpen begeleiden.

'We zijn aangemoedigd door het niveau van betrokkenheid en we kijken uit naar voortzetting van deze dialoog.'

De komende periode zal het IMF-team in nauw contact blijven met de autoriteiten om informatie uit te wisselen, gegevens te verzamelen, en verder overleg te plegen met hen over de voortgang van het programma. Dit zal gebeuren ter voorbereiding van de evaluatiemissie die in augustus naar Paramaribo komt, om na te gaan wat de regering tot dan heeft gedaan om aan de hand van adviezen en aanbevelingen van het IMF de Surinaamse economie te herstructureren, teneinde de economische problemen waarmee het land te kampen heeft op te lossen.

In augustus zal er weer gesproken worden met politieke en sociaal-maatschappelijke organisaties.

Kuststrook Suriname getroffen door zwaar onweer

Bij zware regenval stromen nog steeds wegen en erven onder water, omdat regering verzaakt ontwateringsprobleem op te lossen


Hevige regenbuien en zwaar onweer hebben vanochtend, maandag 13 juni 2014, grote delen van Paramaribo en omgeving onder water gezet. Het verkeer zat muurvast op verschillende punten in de binnenstad. Ook buiten de hoofdstad wordt geklaagd. In verschillende delen langs de kustlijn wordt wateroverlast gemeld. De regenbuien gaan gepaard met zwaar onweer. Dit bericht Waterkant.net.

Het weer heeft in verschillende wijken woonerven onder gezet. Auto’s komen vast te zitten, ook omdat de scheiding tussen straat en berm niet meer te onderscheiden is. Hier en daar zijn auto’s te zien die het hebben begeven.

Op zijn Facebookpagina laat een bewoner van de buurt Tourtonne in Paramaribo vanochtend weten 'Zo te zien moet ik vandaag een boot aanschaffen om over straat te gaan. Tourtonne lijkt wel Venetië'.

Hoewel het de afgelopen weken vaker hevig heeft geregend, is het nu erger met de wateroverlast. Afvoerkanalen en kleinere afwateringssystemen zijn niet in staat het vele water in zo korte tijd op te vangen. Overal zijn voetgangers te zien die zich door het water waden.

Door de chaotische situatie hier en daar, moeten de mensen zich tussen het rijdend verkeer begeven. Op sommige scholen is het water de klaslokalen binnengedrongen.

Weer wordt duidelijk dat het waterprobleem in Paramaribo nog steeds niet door is opgelost. Achtereenvolgende regeringen hebben er jarenlang mee te maken gekregen, maar tot de dag van vandaag is het probleem niet opgelost, terwijl het bekend is dat er volledige ontwateringsplannen voor Groot Paramaribo zijn, maar die liggen onder lagen stof te vergaan in bureaulade's van het ministerie van Openbare Werken.

De Ware Tijd bericht, dat de regenval zelfs in staat is de rechtsgang ernstig te verstoren. De rechtszalen en de cellen in het gerechtsgebouw aan de Fred Derbystraat zijn onder water gelopen. Als gevolg hiervan is de behandeling van alle strafzaken die vandaag op de rol stonden uitgesteld naar 8 augustus.

Op haar website waarschuwt de Meteorologische Dienst voor het slechte weer. 'Zware onweersbuien op sommige plaatsen, soms met sterke windstoten, vooral boven het kustgebied. Neerslag gebieden verplaatsen zich van oost naar west', meldt de dienst. De bewolking is afwisselend.

Er zullen, volgens de Meteodienst perioden van matige tot zware regenbuien en onweersbuien boven Suriname zijn. De atmosfeer boven het land bevat nog voldoende vochtige lucht en een storing heeft gunstige invloed op de verdere ontwikkeling van stapelwolken.

(Red. De Surinaamse Krant/Waterkant.net/de Ware Tijd)

Regering is zwijgzaam over gang van zaken rond verhoging douanetarieven...

Douanetarieven zijn geen issue in Stabilisatie- en Herstelplan


Na enorme beroering te hebben veroorzaakt onder het bedrijfsleven met de vrij plotselinge drastische verhoging van de douanetarieven in januari, zwijgt de overheid als het graf over wat ondernemers uiteindelijk zullen moeten betalen. Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 13 juni 2016. Ook in het zogeheten 'Herstel- en stabilisatieplan' waarmee de regering het land uit de huidige crisis wil leiden, wordt geen woord gerept hierover. 

Egon Audhoe, vertegenwoordiger van de verschepings- en postbedrijven in Suriname, zegt dat de overheid de verhoging na veel ophef heeft aangehouden. 'Wij maken ons echter nog altijd zorgen over wat ze van plan is te doen. Als ze de verhoging toch zou doordrukken zal het funest zijn voor de handel en werkgelegenheid.'

De aanhouding blijkt ook uit een officieuze melding enkele maanden geleden van de Douanedienst. Daarbij zijn de bedrijven geïnstrueerd om er rekening mee te houden, dat een aangepaste verhoging in voorbereiding is. In bepaalde branches worden uit protest geen betalingen voor douanediensten verricht.

'Wij zijn al vijf maanden verder en het ministerie van Financien, noch de Belastingdienst reageert op onze brieven waarin wij om opheldering vragen', zegt Audhoe.

Ook Jayant Padarath, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, zegt dat er geruime tijd niets van de regering is vernomen over dit onderwerp.

 De overheid besloot in januari om de tarieven voor controlewerkzaamheden door douaniers binnen sommige bedrijven te verhogen. De tarieven, die uit de dagen van de Surinaams gulden dateren, zijn wel aan verhoging toe, maar de verhoging van januari van tussen 1.200 en 7.000 procent, bleek voor diverse sectoren te gortig.

Jong Nederlands stel op huwelijksreis in Dominicaanse Republiek overleden

Stel overlijdt na onwel te zijn geworden na deelname aan excursie naar natuurgebied

Punta Cana

Twee jonge Nederlanders zijn gisteren tijdens hun huwelijksreis onder mysterieuze omstandigheden overleden in de Dominicaanse Republiek. Het echtpaar, Jeroen Venema (31) en Michou de Graaf (28) uit Voorburg, had via TUI een huwelijksreis geboekt naar een luxe resort in Punta Cana, aldus bericht vandaag, maandag 13 juni 2016, onder andere de Telegraaf.

'Ze hebben een reguliere dagexcursie naar een natuurgebied gemaakt samen met tal van andere toeristen. Toen we weer terug waren in het hotel werden ze beiden niet goed. Ze zijn met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, waar ze zijn overleden. Naar de doodsoorzaak wordt nog gezocht', aldus gisteravond de woordvoerster van TUI. Er is mogelijk sprake van voedselvergiftiging, maar dat kon gisteravond niet worden bevestigd door de touroperator.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)
'Het vreemde is, dat andere mensen op die excursie geen klachten hebben, voor zover we nu weten.'

De familie van het paar is inmiddels ingelicht. De lichamen van de twee zijn nog in een ziekenhuis op het eiland. Politie en justitie zijn bezig met een onderzoek.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt van reisorganisatie TUI de bevestiging te hebben gekregen over het vakantiedrama. Hun overlijden was gisteravond laat nog niet officieel bekendgemaakt door de lokale autoriteiten, maar dat zou snel volgen, aldus een woordvoerster van het ministerie. Ook lokale media hadden er tot gisteravond niet over bericht.

Er wordt volop gespeculeerd over hun uiterst vreemde overlijden. Voedselvergiftiging, een allergie, contact met giftige dieren of vruchten, maar ook gebruik van gevaarlijke drugs, pillen in hun drankjes, medische fouten of een misdrijf worden niet uitgesloten.

Curaçao's minister Navarro: 'Niet onwaarschijnlijk dat tien politiewagens door onderwereld in brand zijn gestoken'

'Twee brandhaarden sluiten toeval uit'

'De onderwereld voelt de hete adem van Justitie' - 'Er zijn mensen in de pers werkzaam die de onderwereld helpen'


Het in brand steken van tien politiewagens afgelopen zaterdag bij de politiegarage, is een duidelijk geval van brandstichting. 'Het is niet onwaarschijnlijk dat de brand door de onderwereld aangestoken. Maar, Justitie zal niet wijken', aldus minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie vandaag, maandag 13 juni 2016, in het Antilliaans Dagblad.

'Het is een duidelijk geval van brandstichting. Toen de brandweer en de politie arriveerden, waren er twee brandhaarden. Dat sluit de mogelijkheid uit dat er toeval in het spel was', aldus Navarro.

De daders moeten naar het oordeel van de minister gezocht worden in de onderwereld. De brandstichting is volgen hem een reactie op de manier waarmee Justitie de criminaliteit keihard bestrijdt. 'Ik heb het gevoel dat, omdat wij zoveel druk op de onderwereld uitoefenen, zij op deze manier reageren. De onderwereld voelt de hete adem van Justitie', aldus de minister. 'Wij blijven gewoon met dezelfde intensiteit optreden tegen de criminelen. Wij zullen niet wijken.'

Volgens de minister zijn er in de pers mensen werkzaam die de onderwereld helpen. 'Er is sprake van een PR van de onderwereld. Het is een stevige campagne die gevoerd wordt met de hulp van pseudo journalisten en mensen die hun mening vanachter de microfoon ventileren. Het zijn gefrustreerde personen die nooit een toegevoegde waarde voor deze samenleving hebben of zullen hebben.'

Justitie gaat onverminderd door met de strijd tegen criminaliteit. 'Justitie gaat om rake zware klappen toe te dienen aan de criminaliteit. Zowel in hun portemonnee als in hun strafrechtelijke vervolging en gevangenneming. Wij zullen geen millimeter wijken', aldus Navarro.

Curaçao kan besparen op medische kosten door medicijnen uit Cuba te halen

Premier Whiteman: 'Het gaat met name om een middel belangrijk voor nierpatiënten'


Curaçao kan besparen op medische kosten door medicijnen uit Cuba te halen. Premier Ben Whiteman maakte vorige week bekend, dat hij in de marge van zijn bezoek aan het land voor de vergadering van de Associatie van Caribische Staten (ACS) ook heeft gesproken over de levering van medicijnen en in het bijzonder een middel dat belangrijk is voor nierpatiënten. 

'We hebben een evaluatie gedaan voor een middel dat helpt bij de productie van erytropoëtine. Normaal maakt je lichaam dat enzym aan, maar bij nierpatiënten gebeurt dat niet of te weinig. Nierpatiënten hebben het nodig om rode bloedlichaampjes aan te maken. Daarom krijgen ze bij de dialyse dit medicijn toegediend. We hebben uitgerekend dat dit op Curaçao 4,7 miljoen gulden per jaar kost', aldus de premier vandaag, maandag 13 juni 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Erytropoëtine is bij de meeste mensen bekend als epo, een middel dat sporters gebruiken om meer zuurstof in het bloed te krijgen. Het is in de sport een verboden middel, maar voor nierpatiënten heel belangrijk. Het middel wordt nu uit Europa naar Curaçao gehaald, maar het wordt ook op Cuba gemaakt.

Volgens Whiteman heeft een team met een epidemioloog, een internist en een immunoloog naar dit medicijn laten kijken en het oordeel is positief. 'Cuba is het zelf gaan maken om de kosten te drukken en dat is een succes. Ze maken genoeg om het ook te kunnen exporteren. Dat is voor ons veel goedkoper en de werking is hetzelfde.'

Hoeveel goedkoper het voor Curaçao is om het middel uit Cuba te halen, kon de premier niet zeggen. Wel zei hij het plan is om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor de levering van dit medicijn en andere medicijnen.

Korps Politie Curaçao wil meer agenten op straat om haar zichtbaarheid te vergroten

Meer agenten op straat vanwege toename aantal overvallen


De politie wil meer agenten op straat inzetten om de zichtbaarheid van het korps te vergroten. Deze maatregel is genomen nadat de autoriteiten hebben vastgesteld, dat het aantal atrako’s in mei van dit jaar is toegenomen in vergelijking met de maanden daarvoor, zo heeft de politie in een verklaring bekendgemaakt, aldus vanochtend, maandag 13 juni 2016, het Antilliaans Dagblad.

Tot en met april vonden er dit jaar gemiddeld 50 atrako’s per maand plaats, voor de maand mei ligt het aantal op 74. In 2015 werden er in totaal 641 atrako’s gepleegd.

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie willen in 2016 het aantal overvallen terugbrengen tot 600. De politieteams die belast zijn met de handhaving van de openbare orde, zijn 24 uur per dag beschikbaar. Er is in nauwe samenwerking met de recherche een speciaal team samengesteld. Dit team waarschuwt de politie en reageert snel op meldingen die via de alarmlijn 911 binnenkomen.

Klikt u hier om het complete artikel te kunnen lezen.

President Centrale Bank op Curaçao gaat in op berichtgeving in Het Financieele Dagblad

Het FD publiceert over financieel toezicht op eiland en integriteit CBCS

Wensley Tromp belegt persconferentie


Centrale Bank-president Emsley Tromp heeft in het weekend aangekondigd later vandaag, maandag 13 juni 2016m een persconferentie te geven, waarin hij uitgebreid zal ingaan op de publicaties in Het Financieele Dagblad (FD) de afgelopen dagen en waarbij hij alle vragen zal beantwoorden. Hij wilde gisteren nog niet ingaan op wat hij van plan is te verklaren, zo bericht het Antilliaans Dagblad.

Wel stelt Tromp in het verleden vaker te hebben aangegeven dat hij de gelegenheid had willen hebben om in te gaan op de speculaties en soms zeer verstrekkende verwijten aan zijn adres, zoals met betrekking tot zaken zoals vermeld in het Rekenkamerrapport, het PwConderzoek en andere zaken.

De verwachting is dat Tromp vanmiddag die tekst en uitleg zal geven. De afdeling Bedrijfscommunicatie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) verzond zaterdag de uitnodiging voor de persconferentie voor drie uur vanmiddag. Die zaterdag publiceerde het FD opnieuw een uitvoerig artikel over het financiële toezicht op Curaçao, nadat deze Nederlandse krant op vrijdag al een stortvloed aan berichten de wereld instuurde, met name over verzekeringsmaatschappij Ennia maar ook over de integriteit van de CBCS.

Gaat u naar hier om de rest van dit bericht te kunnen lezen.

DOE neemt besluit over al of niet verdere deelname aan coalitie

Partij komt in spoedvergadering bijeen met slechts een inhoudelijk agendapunt


Sinds enige tijd heerst binnen de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE)  verdeeldheid over de koers die gevaren moet worden. Een deel van de partij, onder wie hoofdbestuurslid Ricky Stutgard, vindt dat DOE uit de coalitie moet treden, terwijl, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 13 juni 2016, 'een overgroot deel hier niks van wil horen'. 

Het congres van DOE komt vanavond in een besloten spoedvergadering bijeen, waar naar Starnieuws schrijft te hebben vernomen, harde noten zullen worden gekraakt.

Het enige inhoudelijke agendapunt is het nemen van een besluit inzake wel of geen continuering van de partij binnen NDP-BEP-DOE coalitie. Diverse kernen hebben moties voorbereid die zij aan de orde zullen stellen op het congres. Zij zijn verrast door de agenda, omdat over het algemeen werd aangenomen dat de organen van de partij zouden worden geëvalueerd, een jaar na de verkiezingen. 

Partijvoorzitter Carl Breeveld had op een persconferentie op 25 mei aangekondigd, dat binnen DOE binnenkort ‘processen in werking zullen treden’ tegen hoofdbestuurslid Stutgard, die publiekelijk zijn ongenoegen over de partij heeft geuit. Vernomen wordt, aldus Starnieuws, dat deze stappen uitgebleven zijn, maar Breeveld en Stutgard zouden inmiddels met elkaar hebben gesproken.

Slechte beurt Suriname bij IACHR - Deadline voor verantwoording over Tout-Lui-Faut-doden niet gehaald

'Suriname heeft meer tijd gevraagd om de informatie voor te bereiden'


Suriname heeft de deadline van de Inter- Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR, Inter-American Commission on Human Rights) om verantwoording af te leggen over de Tout Lui Faut-doden, niet gehaald. Suriname kreeg in februari drie maanden de tijd om tekst en uitleg te geven over de schietpartij waarbij de ongewapende verdachten Errol Harryson, Jules Goddard, Kenneth Amzink en Urbian Burleson op 13 juni 2012 in hun auto doodgeschoten werden door de politie. Deze informatie had uiterlijk 23 mei naar de IACHR gestuurd moeten worden.

'Suriname heeft meer tijd gevraagd om de informatie voor te bereiden. Het land heeft nu tot 29 juni de tijd gekregen van de mensrechtencommissie', zegt Robert Hewitt, voorzitter van de mensenrechtenorganisatie Allied Collective (AC), zondag 12 juni 2016, in de webeditie van de Ware Tijd.

Surinames verzoek om meer tijd is eerder deze week ingewilligd door de commissie, een werkarm van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

AC heeft medio 2015 aan de OAS gevraagd om een onafhankelijk international onderzoek in te stellen naar de dubieuze omstandigheden rondom het dodelijk incident. In eerste instantie werd op een persconferentie van toenmalig procureur- generaal Subhaas Punwasi en de toenmalig korpschef Humphrey Tjin Liep Sjie, het optreden van de wetsdienaren goedgekeurd. De slachtoffers zouden verdachten zijn van brute roofovervallen die de samenleving in hun greep hielden. De autoriteiten verklaarden toen, dat de wetsdienaren 'genoodzaakt waren gericht te schieten' op de mannen die al dagen in de gaten werden gehouden.

Na aanhoudende twijfels in de samenleving opende het Openbaar Ministerie een onderzoek naar de ware toedracht. Mocht blijken dat de mannen standrechtelijk geliquideerd zijn, dan eist Allied Collective vervolging van zowel de daders als de opdrachtgevers. Daarnaast moeten de nabestaanden gecompenseerd en de naam van de slachtoffers gezuiverd worden. De IAHRC zegt beschikbaar te zijn om te bemiddelen, indien de Staat of de benadeelden aangeven dat ze tot een schikking willen komen buiten proces.