dinsdag 14 juni 2016

Man (33) in Sarakreek verdronken

Slachtoffer was in dronken toestand met zijn boot vertrokken


Het lichaam van de 33-jarige Gregory Frans (33) is door de politie van Brokopondo zondag uit de Sarakreek opgevist. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 14 juni 2016. 

De politie kreeg zaterdag via de Centrale Meldkamer de melding, dat een man te Sarakreek ter hoogte van het plaatsje Kobais zou zijn verdronken.

Uit het voorlopig politieonderzoek is gebleken, dat Frans in de nacht van vrijdag op zaterdag veel alcoholische drank moet hebben genuttigd. Hierna liep hij in beschonken toestand in de richting van de Sarakreek om met de boot zijn weg verder te vervolgen.

Ondanks waarschuwingen van omstanders pakte Frans zijn boot en voer de kreek op. De boot met de machine werd zaterdag in de kreek aangetroffen. Het lichaam van de man werd zondagmiddag drijvend in de Sarakreek aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde dood door verdrinking vast.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is het lichaam afgestaan aan de nabestaanden.


PNP-Statenlid Davelaar wil onderzoek naar uitspraak CBCS-president Tromp over bedreiging

Davelaar maakt zich ernstige zorgen over negatief daglicht waarin CBCS deze dagen staat


Het PNP-Statenlid Humphrey Davelaar hield vanochtend, dinsdag 14 juni 2016, in de Staten een pleidooi voor een onderzoek naar de uitspraken van Emsley Tromp, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), dat hij bedreigd zou zijn. Davelaar stelt zich ernstige zorgen te maken over het negatieve daglicht waarin de CBCS nu staat, zo schrijft de Amigoe.

Aanleiding voor het verzoek van Davelaar waren uitspraken van Tromp, die hij gisteren tijdens een persconferentie deed. Volgens Tromp is hij ermee bedreigd, dat zijn imago en reputatie in zowel de lokale als de internationale pers zouden worden beschadigd. Volgens de PNP-leider is dit een ernstige uitspraak, omdat wie aan de reputatie van de directeur van de CBCS komt, ook het imago van het land raakt. Hij hield daarom een pleidooi voor een uitgebreid onderzoek dat duidelijkheid moet geven over wat er zich bij de Centrale Bank afspeelt. Davelaar vond dat de Staten in dit verband hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Tijdens de Centrale Commissie van de Staten over de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders was Davelaar niet de enige die het over de CBCS had, die conform de nieuwe wet zal worden belast met het toezicht op beide sectoren.

Dit voorstel wordt in de Centrale Commissie behandeld, juist op een moment dat de CBCS volop in de belangstelling staat vanwege publicaties in zowel de lokale als de Nederlandse pers over wantoestanden aangaande het door de Centrale Bank uitgevoerde toezicht. Dit was aanleiding voor vragen van een aantal Statenleden.

Ook Alex Rosaria (Pais) wilde weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de Centrale Bank, die gedeeld wordt met St. Maarten en Curaçao. Hij constateerde dat de Financiën-ministers van beide landen al bijna een jaar niet meer met elkaar hebben gesproken. Voor hem was het dan ook de vraag of Curaçao en St. Maarten de samenwerking willen voortzetten, of dat het niet tijd wordt dat ze besluiten om ieder hun eigen weg te gaan.

PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe stond eveneens stil bij het functioneren van de CBCS. Hij gaf aan dat de Centrale Bank in haar huidige opzet moeilijk functioneert. Hij verwees in dit verband naar het feit dat ‘partijen al vijf jaar aan het stoeien zijn over de invulling van de Raad van Commissarissen en aanpassing van het bankenstatuut’.

Voor PAR-lid Zita Jesus-Leito was het belangrijk dat de regering meer gaat doen aan controle en toezicht, door effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders onder supervisie van de Centrale Bank te plaatsen. Zij wilde dan ook weten welke sectoren de regering in de komende periode onder het toezicht van de CBCS wil gaan plaatsen.

Rosaria wilde verder weten of ook incassobureaus onder het toezicht van de Centrale Bank gaan vallen.

Minister Plasterk op werkbezoek op Curaçao zwijgzaam over berichtgeving Het Financieele Dagblad inzake Ennia en CBCS

Bewindsman vraagt zich af hoe het is gesteld met governance CBCS

'De mening van het Financieele Dagblad is niet de mening van de Nederlandse staat'

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk doet geen concrete uitspraken over het negatieve beeld dat het Financieele Dagblad heeft geschetst van verzekeraar Ennia en het toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) op de verzekeraar. Wel vraagt de minister zich af hoe het staat met de governance van de CBCS, aldus de Amigoe vanmiddag, dinsdag 14 juni 2016.

'De mening van het Financieele Dagblad is niet de mening van de Nederlandse staat', zei Plasterk vanmorgen tijdens het persmoment gedurende zijn werkbezoek aan Curaçao. De vraag naar de ‘governance’ van de CBCS is niet nieuw. In de Rijksministerraad is deze vraag ook al gesteld. Plasterk hoopt hier binnenkort antwoord op te kunnen krijgen.

Ook heeft de Nederlandse minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de opdracht gekregen om naar het toezichtbeleid van de Centrale Bank te informeren bij De Nederlandsche Bank (DNB). 'Belangrijk voor Nederland is dat het toezicht adequaat is. Mede omdat de verzekeraar ook op Bonaire actief is.'

De vraag naar de governance van de CBCS staat volgens Plasterk los van de persoon Emsley Tromp, de president-directeur van de CBCS, die gisteren tijdens de persconferentie Nederland ervan beschuldigde de financiële stabiliteit van Curaçao te willen dwarsbomen.

De samenwerking tussen DNB en de CBCS stond vorig jaar op de agenda van de Rijksministerraad. Tromp heeft uitdrukkelijk aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgesteld om hen additionele opheldering te verschaffen. Volgens Plasterk is het echter niet gebruikelijk om direct te communiceren met de directeur van de bank van een ander land.

Werknemers Openbare Werken Curaçao protesteren tegen misstanden binnen organisatie

'Zij hebben met een enorme onder- bezetting te kampen'


Werknemers van uitvoerings- organisatie Openbare Werken (OW) kwamen vanochtend, dinsdag 14 juni 2016, bij het Abvo-gebouw (Algemene Bond van Overheidspersoneel) Sede Sindikal Frits Brito bijeen voor een vergadering onder werktijd. Met de actie protesteerden zij tegen een groot aantal misstanden bij OW. Door de actie lag de overheidsdienst vanochtend plat, aldus de Amigoe.

Volgens Abvo-bestuurslid Marlon Manuela heeft het personeel tal van klachten over het functioneren van OW. 'Zij hebben met een enorme onderbezetting te kampen. Ze zijn niet in staat om hun normale werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Hierdoor krijgen ze ook met veel kritiek te maken. Maar dit is niet terecht, gezien de enorme onderbezetting waaronder ze moeten werken.'

Volgens Manuela zetten de vakbonden ook vraagtekens bij een veranderingsmanager die bij de overheidsdienst wordt ingezet, terwijl ze met klachten zitten over hun juridische positie die nog steeds niet geregeld is. Aalle klachten van de werknemers werden vanochtend verzameld en gebundeld.

Deze punten zouden aan bod komen in een vergadering die voor vijf uur vanmiddag met de verantwoordelijke minister Suzy Camelia-Römer (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP) gepland stond. Het is nog onduidelijk of het OW-personeel na de middag het werk zou hervatten. Wel was op dat moment afgesproken, dat een Abvo-delegatie morgenochtend om acht uur het personeel op het OW-terrein te Parera zou komen informeren over de uitkomst van het overleg met de minister.

Overigens zou het probleem van de onderbezetting reeds de aandacht van de minister hebben; zij zou hier al mee bezig zijn.

Tweede Kamer akkoord met Rijksvisumwet

Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland bepalen samen welke landen visumplichtig zijn en niet


De Tweede Kamer is vandaag,dinsdag 14 juni 2016, unaniem akkoord gegaan met de Rijksvisumwet, waardoor Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland voortaan samen zullen bepalen welke landen visumplichtig zijn en welke niet. Een motie waarin de VVD vroeg om beter migratiebeleid van Curaçao en Aruba werd verworpen, ondanks steun van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, zo bericht de Amigoe.

De Rijksvisumwet werd vorige week uitgebreid besproken in de Tweede Kamer met inbreng van bijzondere gedelegeerden van Curaçao, Aruba en St. Maarten. Het debat ging voornamelijk over de situatie in Venezuela en de mate waarin de landen op eventuele problemen zijn voorbereid.

VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke wilde aanvankelijk een motie indienen, waarin hij stelde dat er niet of nauwelijks sprake is van vreemdelingenbeleid of -registratie op Curaçao en Aruba. Met name AVP-Statenlid Rene Herdé (Aruba) maakte bezwaar, maar ook minister Koenders constateerde dat die stelling niet klopt, zodat Ten Broeke zijn motie wijzigde.

In de laatste versie (zie hieronder) spreekt hij de zorg uit dat Aruba en Curaçao onvoldoende zicht hebben op het aantal illegale Venezolanen en roept hij Koenders op om aan te dringen op een scherper toelatings- en screeningsbeleid voor Venezolanen. De minister liet vandaag weten dat deze motie zijn goedkeuring heeft.

'De gewijzigde motie doet recht aan het feit dat feitelijke toelating, migratie en asiel landsaangelegenheden zijn. Ik ben in regelmatig contact met de landen over ontwikkelingen in Venezuela en mogelijke gevolgen daarvan voor de Koninkrijkslanden', schreef de PvdA-minister. In de Tweede Kamer was er echter net te weinig steun, aangezien PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en enkele kleinere fracties tegen stemden.

De tekst van de motie van Ten Broeke:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de crisis in Venezuela reeds tot instroom van migranten heeft geleid en mogelijk tot nog veel grotere hoeveelheden migranten kan gaan leiden;

constaterende dat de overheden van Aruba en Curaçao onvoldoende in beeld hebben hoeveel Venezolanen illegaal op de eilanden verblijven;

constaterende dat tegen deze achtergrond ook op Aruba en Curaçao het belang van het treffen van voorbereidende maatregelen wordt onderstreept;

verzoekt de regering er bij de overheden van Aruba en Curaçao op aan te dringen zowel de toelating en screening van Venezolanen als de migratie- en asielwetgeving aan te scherpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ten Broeke

Oud-Assembleelid NPS Tjin-A-Tsoi: 'NDP'er Misiekaba doet aan politiek opportunisme'

'Terwijl een ieder het voelt, zegt een aantal onverantwoorde- lijke mensen dat het goed gaat met het land'

'Is dat geen kwaadwillige informatieverstrekking om politieke winst te halen?'


'Terwijl een ieder het voelt, is een aantal onverantwoordelijke mensen bezig te zeggen dat het goed gaat met het land en dat wij op te grote voet hebben geleefd. Het is dezelfde persoon (André Misiekaba) die toen gezegd heeft, dat wij een tweede Dubai in de regio zullen worden. Dit, terwijl hij wist hoe wij ervoor stonden. Is dat geen politiek opportunisme? Is dat geen kwaadwillige informatieverstrekking om politieke winst te halen?' 

Volgens NPS'er en voormalig lid van De Nationale Assemblee (DNA), Arthur Tjin-A-Tsoi, worden steeds verschillende foefjes gebruikt om alleen regeermacht te garanderen. De NDP-fractieleider is in de afgelopen periode flink onder vuur genomen voor verschillende uitspraken die hij heeft gedaan, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, 14 juni 2016.

Onlangs heeft het ABOP-Assembleelid Edward Belfort tijdens een massameeting van zijn partij aangegeven dat Misiekaba het volk een Dubai belooft had, maar het land juist verworden is tot een Pinabai. Ook de uitspraak van Misiekaba, dat president Desi Bouterse in 2020 weer groots zal worden binnengebracht, wordt door bepaalde politici aangeduid als een uitspraak die bedoeld is om het accent te verleggen.

Tjin-A-Tsoi benadrukt, dat het vooral een dieptepunt was toen politieke leiders het volk kwamen feliciteren, omdat het land een lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft gekregen. 'Als men het geld leent, moet men de samenleving niet feliciteren, maar vertellen hoe en waar het geleende geld precies voor gebruikt zal worden. Het is allemaal zo duister.'

Volgens de politicus wordt steeds het accent door de coalitie verlegd wanneer wordt aangegeven dat alle acties en protestmanifestaties van de vakbeweging en anderen bedoeld zijn om de macht van het land over te nemen. Echter benadrukt hij, dat dit inderdaad het doel van elke politieke organisatie is om regeermacht te kunnen verkrijgen, waardoor een beter leven voor het volk kan worden bewerkstelligd.

Stichting Toerisme Suriname presenteert cijfers over toeristen in Suriname in 2015

Aantal toeristen in Suriname in 2015 is met 9.5% gedaald ten opzichte van 2014De Stichting Toerisme Suriname (STS) presenteerde gisteren de statistieken van het onderzoek naar alle toeristen die Suriname in 2015 bezochten. De statistieken zijn bedoeld om de samenleving de toeristische informatie te presenteren en om een overzicht te geven inzake toerisme in Suriname over de afgelopen periode, zo bericht vandaag, dinsdag 14 juni 2016, het Dagblad Suriname.

In vergelijking met 2014 is het bezoekersaantal in 2015 met 9.5% afgenomen. In 2014 bezochten 251.611 toeristen Suriname, terwijl in 2015 227.699 toeristen het land aandeden. Piekperioden voor de komst van toeristen waren de maanden juli en december. In juli vanwege de vakantie en in december vanwege de Surifesta. Hierbij moet ook gelijk worden benadrukt, dat men voor de definitie van een toerist, ervan uitgaat dat het een persoon is die reist naar Suriname, dat voor hem of haar een land buiten zijn of haar gebruikelijke standplaats of milieu is. Een toerist verblijft per definitie niet meer dan een jaar voor vrije tijd, zaken en andere doeleinden in Suriname en wordt ook niet beloond voor zijn of haar activiteiten in het land.

De meeste toeristen komen uit Brazilië, Frankrijk, Frans-Guyana, Guyana en Nederland.

De grootste instroom kwam vanuit Nederland met een aantal van 82.225 mensen. In 2014 stond het aantal op 92.104 mensen. In 2015 is er een afname van 24.62% van het bezoekersaantal uit Brazilië geconstateerd. Volgens de stichting zou deze afname bijvoorbeeld kunnen hebben gelegen aan de daling van de prijs van goud in 2015.

Het bezoekersaantal uit Canada steeg daarentegen van 1.826 mensen in 2014 naar 2.613 personen in 2015. De STS indiceert dat deze toename zou kunnen liggen aan de toename van economische activiteiten van Canadezen in Suriname. Ook noteert men een toename van bezoekers uit Trinidad & Tabago van 5.081 naar 5.849.

De stichting benadrukt dat er nog een onderzoek moet worden uitgevoerd naar de reden van de afname van de instroom van toeristen om een wetenschappelijke onderbouwing aan te geven. Men kan dus over indicaties spreken, maar niet met zekerheid aangeven wat het probleem precies is.

'Factor arbeid staat aan basis van elke economische ontwikkeling'

Minister van Arbeid wil 'arbeid' als rode draad in Ontwikkelingsplan 2017-2021 regering

(Bron foto: ministerie van Arbeid)
Moestadja spreekt over Ontwikkelingsplan met delegatie Planbureau


De factor arbeid staat aan de basis van elke economische ontwikkeling van Suriname. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid zal zich daarom sterk maken, dat de factor arbeid als rode draad terug gevonden zal worden in het Ontwikkelingsplan 2017 – 2021 dat nu door de regering wordt voorbereid. De minister maakte deze insteek vandaag, dinsdag 14 juni 2016, toen hij functionarissen van het Planbureau op bezoek had voor een werkbespreking over de strategische benadering van het ontwikkelingsproces in de periode 2017 – 2021, zo meldt zijn ministerie in een persbericht.

Het Planbureau is direct betrokken bij de voorbereiding van het nieuwe Ontwikkelingsplan en was daarom bij de minister en directie van het ministerie. De kern van de zienswijze van de minister is dat 'manpower' gezien moet worden als de voornaamste bepalende factor voor het welslagen van het ontwikkelingsplan.

Als basisvoorwaarde voor de zo gewenste economische ontwikkeling is volgens de minister een goede gezondheid en vitaliteit van de beroepsbevolking onmisbaar, waardoor de inzetbaarheid van werkenden vergroot kan worden.

Voor de zo gewenste algehele verhoging van de arbeidsproductiviteit tegen de achtergrond van de zo gewenste economische ontwikkeling van ons land, zal door de regering meer dan eens geïnvesteerd moeten worden in beroepsgezondheidszorg, arbeidsbescherming, goede arbeidsverhoudingen en 'decent work'. Deze strategische gebieden liggen aan de basis van elke ontwikkeling, ongeacht in welke economische sector die zich voordoen. Moestadja ziet daarom graag dat factor arbeid geïntegreerd wordt in het totaal plan.

Hij zal bij de regering pleitten dat deze benadering consequent toegepast zal worden. Intussen heeft het ministerie een beleidsnota in voorbereiding waarin haarscherp zal worden aangegeven hoe gewerkt zal worden aan een welzijnsamenleving met de werkende mens als basis. De beleidsnota zal als basis dienen voor de bijdrage van het ministerie aan het Ontwikkelingsplan 2017 – 2021.

Sapoen en Chitan liggen niet wakker van beslaglegging bij Centraal Hoofdstembureau

Sapoen: 'Ik en Chitan zijn in dit stadium niet aan zet'

'Parlementariërs zijn gekozen voor vijf jaren, in afwachting daarvan laten wij ons niet afleiden door terugroepacties'


De beslaglegging van de oppositiepartijen, VHP, NPS en Pertjajah Luhur (PL) op bezittingen van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en bankrekeningnummers van het CHS, het ministerie van Binnenlandse Zaken en van Financiën deert de PL-dissidenten en rechtsgeldig teruggeroepen Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan niet. Dit zegt Sapoen vandaag, dinsdag 14 juni 2016, in het Dagblad Suriname.

'Ik en Chitan zijn in dit stadium niet aan zet, omdat wij zelf ook geen gevolg kunnen geven aan het vonnis. Het vonnis is gericht naar het CHS toe en zij heeft op basis van de wet gemeend uitvoering te geven.'

Volgens de politicus zit het land met een juridisch dilemma, waar uitvoering van een vonnis regelrecht kan betekenen dat andere wetten kunnen worden overtreden. 'Parlementariërs zijn gekozen voor een periode van vijf jaren. In afwachting daarvan laten wij ons niet afleiden door terugroepacties.'

Sapoen brengt ook in herinnering, dat er momenteel ook een bodemgeschil bij de civiele rechter loopt dat zonder meer niet terzijde kan worden geschoven. Volgens hem bestaat altijd de mogelijkheid dat de uitspraak in bodemgeschil totaal verschilt met het vonnis dat in Kort Geding door de rechter is gewezen. In zo'n geval kan er volgens hem voor een nog erger juridisch dilemma worden gezorgd.

Op de vraag of hij wel bereid is afstand te doen van zijn parlementszetel, zegt Sapoen het volgende. 'Ik respecteer de wet en respecteer elke uitspraak van de rechter, maar in dit stadium van het proces ben ik niet degene die aan zet is.' 

De stappen die door de oppositiepartijen nu worden genomen, waren volgens Sapoen reeds lang voorzien. 'Ze doen wat goed is, omdat zij het recht aan hun zijde hebben gehad', stelt hij.

Van 7 mei tot en met 6 juni is de dwangsom opgelopen tot Srd 310.000. Ook moet het CHS de proceskosten van Srd 480 betalen, alsook Srd 325 voor de betekening van het vonnis. De politieke partijen VHP, NPS en Pertjajah Luhur zijn samen met de kandidaten Barkat Mohab Ali en Prim Sardjoe overgegaan tot executeren van het vonnis. Een deurwaarder heeft vrijdag bij het CHS beslag gelegd op een vergadertafel met dertien stoelen, een flatscreen tv, bureaustoelen, filekasten, koelkast en tot op ijsboxen.

Volgens PL-voorzitter Paul Somohardjo is het vonnis niet uitgevoerd zoals het door de rechter was voorgeschreven. Het CHS had moeten schrijven naar De Nationale Assemblee en meedelen dat de leden Sapoen en Chitan op basis van het vonnis zijn teruggeroepen. Het CHS stelt de uitslag van de verkiezingen vast op basis van de processen-verbaal van de hoofdstembureaus. De hoofdstembureaus van Wanica en Saramacca moeten bijeenkomen om op basis van de kandidatenlijst, te formaliseren wie de opvolgers zijn.

Man boos op huisarts die borstkanker bij zijn vrouw heeft genegeerd

'Niets aan de hand, maak je geen zorgen, je bent te jong om borstkanker te krijgen'

In thuisland Filipijnen wordt na een ongeluk in ziekenhuis borstkanker bij vrouw geconstateerd


'Ik wil mijn vrouw terug in mijn armen', zegt Rieno Brouwer vandaag, dinsdag 14 juni 2016, in de Ware Tijd. Hij verwijt zijn huisarts dat door diens nalatig handelen bij zijn vrouw Jenieve Morga pas in een laat stadium borstkanker is ontdekt. Hij eist dat alle tot nu toe gemaakte medische kosten van ongeveer 23.500 euro door de arts worden terugbetaald. 

De 25-jarige vrouw is nu op de Filipijnen waar ze vecht voor haar leven.

'Dit alles had niet hoeven te gebeuren, als onze arts haar had doorverwezen om een scan te maken of naar een oncoloog had gestuurd voor verder onderzoek', zegt Brouwer.

Morga ging rond januari dit jaar naar de huisarts, omdat ze iets voelde in haar borst. 'Niets aan de hand, maak je geen zorgen. Je bent te jong om borstkanker te krijgen', herinnert Brouwer zich de diagnose van de arts.

Zijn vrouw vertrok in september voor tijdelijk verblijf naar haar geboorteplaats op de Filipijnen. Een maand later werd ze aangereden door een auto en belandde in een ziekenhuis. Op dat moment ontdekten de artsen een tumor in haar borsten, die zich al zeven maanden aan het ontwikkelen was.

Brouwer ging met een foto naar de arts in Suriname. 'Dat is niets', was haar reactie volgens de man. 'Ze schreef mij slaappillen voor, omdat ik volgens haar erg overstuur was en heel slecht kon slapen. Ik kreeg niet eens excuses.' 

VHP-Assembleelid en ondernemer Girjasing constateert spanningsveld door stijgende prijzen

'Het wordt steeds zwaarder voor importeurs en winkeliers om afzet voor hun producten te vinden'


Goederenimporteur Shailendra Girjasing van het bedrijf Firgos Suriname N.V., die tevens voor de VHP-Assembleelid is, zegt vandaag, dinsdag 14 juni 2016, in het Dagblad Suriname, dat het steeds zwaarder wordt voor importeurs en winkeliers om afzet te vinden voor hun producten. Als straks de douanekoersen marktconform worden zal dit alleen maar moeilijker worden. 

Men moet er volgens hem rekening mee houden, dat niet alleen de douanekoers maar ook de verhoogde elektriciteitskosten evenals de verhoogde opslag- en distributiekosten in de prijzen van goederen meegenomen zullen worden.

De consument kan zich steeds minder permitteren waardoor de importeurs ook minder zijn gaan importeren. Er ontstaat volgens Girjasing nu een spanningsveld want ‘je moet in feite je prijzen aanpassen, maar je kunt niet want anders kan je, je producten niet verkopen’. Je hebt een situatie van verhoging van kosten bij constante inkomsten. Los van het feit dat vele importeurs minder gaan importeren zullen zij ook producten van lagere kwaliteit halen om zodoende toch nog afzet te hebben.

Girjasing zegt het jammer te vinden, dat Suriname in deze situatie terecht zijn gekomen. Hij blijft erbij dat de crisis voorkomen had kunnen worden indien beter met het geld van de Staat was omgegaan.

Arrestant pleegt zelfmoord in cellenhuis Paradise in Nickerie

Man was verdachte van diefstal


D. C. heeft zich vrijdagavond door ophanging in het cellenhuis van Paradise, in het district Nickerie, om het leven gebracht. Hij was als verdachte van diefstal ingesloten door de politie, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 14 juni 2016.

De man werd 26 mei aangehouden en in verzekering gesteld.

Agenten ontdekten 's avonds het lichaam van de arrestant.

Nederlander met drugs gearresteerd in Braziliaanse stad Niterói

Drugs per post in uitgehold boek naar Brazilië verstuurd


(Bron foto: Federale Politie Brazilië) 
Man riskeert gevangenisstraf van 25 jaar


Een Nederlander is opgepakt voor drugssmokkel in de Braziliaanse stad Niterói, een voorstad van Rio de Janeiro. Hij had 880 xtc-pillen, 500 lsd-zegels en een hoeveelheid mdma (methylenedioxy-methamphetamine) bij zich. De Braziliaanse federale politie meldt dat vandaag, dinsdag 14 juni 2016.

De Nederlander riskeert 25 jaar celstraf.

De drugs zaten verstopt in een uitgehold boek (zie foto), dat per post naar Brazilië was verstuurd. Een man werd opgepakt toen hij het wilde afhalen bij het postkantoor. De Nederlander zat buiten in een auto op hem te wachten. In het voertuig werd lsd gevonden.

De Nederlander en zijn handlanger zitten vast op verdenking van internationale drugshandel.

Canadese overheid raadt reizigers naar Suriname aan om voorzichtig te zijn

Negatief reisadvies Canada voor Suriname


Canada maant zijn burgers tot 'een hoge mate van voorzichtigheid' bij het reizen naar Suriname. De nieuwe waarschuwing is vandaag, dinsdag 14 juni 2016, uitgebracht en is te wijten aan de hoge criminaliteit, aldus het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken op haar website.

'Roofovervallen en wetteloosheid zijn een probleem in de plaatsen Albina en Moengo en langs de Oost-Westverbinding tussen Paramaribo en Albina', aldus de Canadezen. Burgers die naar Suriname reizen doen dat op eigen risico.

De Palmentuin moet in het donker worden vermeden als gevolg van illegale activiteiten en het gebrek aan politiebewaking, stelt het Canadese ministerie. Canadezen moeten op hun hoede zijn voor gewelddadige en kleine criminaliteit, zoals zakkenrollerij en overvallen die gebruikelijk zijn in de hoofdstad Paramaribo, en afgelegen gebieden - vooral in de belangrijkste zaken- en winkelwijken.

'Buitenlanders zijn vooral het doelwit. Zorg ervoor dat uw persoonlijke bezittingen, paspoorten en reisdocumenten te allen tijde veilig zijn. Toon geen tekenen van rijkdom. Vermijd het alleen lopen in het donker buiten de directe omgeving van de grote hotels.'

Verder meldt het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken dat er op ieder moment demonstraties, protesten, marsen en stakingen kunnen zijn in de hoofdstad en in de rest van het land en op de meest belangrijke wegen en dat zij soms ontaarden in geweld. Ook wordt vermeld dat er buiten Paramaribo nauwelijks sprake is van politieaanwezigheid.

Onderstaand een deel van het reisadvies zoals die te lezen is op de website van het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken:

Security
The decision to travel is your responsibility. You are also responsible for your personal safety abroad. The purpose of this Travel Advice is to provide up-to-date information to enable you to make well-informed decisions.

Crime

Violent and petty crime such as pickpocketing and robbery are common in the capital, Paramaribo, and outlying areas, especially in the major business and shopping districts. Foreigners are particularly targeted. Ensure that your personal belongings, passports and travel documents are secure at all times. Do not show signs of affluence. Avoid walking alone after dark outside the immediate vicinity of major hotels. Theft from vehicles also occurs.

Banditry and lawlessness are a problem in the cities of Albina and Moengo, and along the East-West Highway between Paramaribo and Albina. The Palm Garden (“Palmentuin”) in the Dutch area of Paramaribo should be avoided after dark due to illicit activities and the lack of police presence.

Demonstrations

Demonstrations, protests, marches and strikes may occur at any time in the capital, throughout the country and on main highways; sometimes they become violent. Local transportation services can be disrupted. Roadblocks may occur on main roads at any time, causing traffic disruptions. Do not attempt to cross blockades, even if they appear unattended. Because of the unpredictable nature of these demonstrations and the potential for violence, avoid large gatherings and demonstrations, and monitor local news reports.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws/ministerie van Buitenlandse Zaken Canada)

Afrika Museum te Berg en Dal, Gelderland, viert 18 juni festival Keti Koti

Sabrina Starke en Jörgen Raymann aanwezig op festival

Graciëlle Panka en Renette van Bossë-Seedorf in museum (Bron foto: Gelderlander)

Naar verwachting zo'n 2.000 mensen vieren komende zaterdag in het Afrika Museum te Berg en Dal, Gelderland, het festival 'Keti Koti', dat staat voor 'verbroken ketenen'. Zij herdenken de afschaffing van de slavernij in Suriname, op 1 juli precies 153 jaar geleden, zo bericht de regionale krant De Gelderlander vandaag, dinsdag 14 juni 2016.

Op 1 juli 1863 kregen de circa 33.000 slaven in Suriname en zo'n 12.000 slaven op de Antillen hun vrijheid.

'Op het festival is het voor mij vooral belangrijk om stil te staan bij alle vrijheden die we hebben.De vrijheid van geloof, geaardheid, vrijheid van meningsuiting. Twee eeuwen geleden hadden de slaven die vrijheden niet. Heel veel mensen lieten ook het leven. Hoe lang geleden het ook is, de achtergronden mag je niet vergeten', zegt Graciëlle Panka (41) uit Millingen, die zelf Surinaamse roots heeft.

Samen met haar tante Renette van Bossé-Seedorf (62) is ze een van de aanwezigen op het festival. De laatste jaren staan er meer dan dertig kramen met onder meer Surinaamse gerechten als roti, bojo (creoolse cake), Engelse pastei en zoute vis. Ook zijn er veel traditionele Surinaamse kleren te koop.

'Zulke kleding dragen we nog op gelegenheden. Het is typisch Surinaams om in grote, wijde kleding te lopen, met vele lagen. Van oudsher is zoveel mogelijk bedekt, zodat mannen niet in verleiding gebracht worden', aldus Van Bossé. 'Zelf verkoop ik ook geborduurde kleding.'

Vrijheid en gastvrijheid is is het thema van dit jaar. Naast een optreden van Sabrina Starke zijn dit jaar ook Young Cosje en Black Harmony te beluisteren. Jörgen Raymann gaat samen met het publiek op zoek naar de betekenis van vrijheid en gastvrijheid. In het Afrika Museum is een Caribische markt. Hier zijn kleding, sieraden, verzorgingsproducten en eten en drinken te vinden. Bezoekers kunnen deelnemen aan lezingen, workshops, dansvoorstellingen en rondleidingen. Daarnaast vertellen woordkunstenaars verhalen uit de slavernij door de eeuwen heen.

Het festival begint om 11.00 uur. 
De entree bedraagt 14 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen. 
Het adres is de Postweg 6 in Berg en Dal.

Fansi's Stilte van Tessa Leuwsha genomineerd voor dé literaire jongerenprijs Gouden Inktaap

Leerlingen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar vormen de jury

Uitreiking prijs 15 maart 2017


Vanaf september zullen zo'n 1.500 jongeren in Nederland, Vlaanderen, Suriname, Curaçao en Aruba beginnen aan het leesavontuur van De Inktaap, dé literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied. Dat meldt De Inktaap. De Inktaap is de literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied, waarbij scholieren worden geconfronteerd met actuele literatuur, waaronder de keuze van de jury’s van de ECI Literatuurprijs, de Fintro Literatuurprijs, de Libris Literatuur Prijs en de nominatie uit de Caraïben. De Inktaap is daarmee in feite de supercup van de Nederlandse letteren, zo bericht de nationaleonderwijsgids.nl vandaag, dinsdag 14 juni 2016.

De genomineerden zijn: Het hout van Jeroen Brouwers (ECI Literatuurprijs 2015), Fansi’s stilte van Tessa Leuwsha (Caribische nominatie), Jij zegt het van Connie Palmen (Libris Literatuur Prijs 2016) en Malva van Hagar Peeters (Fintro Literatuurprijs 2016).

Fansi’s Stilte van Leuwsha, die al jaren in Suriname woont (in Amsterdam in 1967 is geboren uit een Hollandse moeder en Surinaamse, creoolse vader), werd door een jury met vertegenwoordigers uit Suriname, Aruba en Curaçao voorgedragen voor de prijs. Onder hen bevonden zich universitair docent Nederlands Hilde Neus en Jerry Dewnarain, literair recensent van de Ware Tijd.

In Fansi’s stilte probeert Leuwsha de levensloop van haar grootmoeder Fansi en haar ooms en tantes te achterhalen. Het verhaal omvat het persoonlijke verslag van haar ontmoetingen met familieleden in Paramaribo, Nickerie, Eindhoven en de Achterhoek. Terwijl Leuwsha haar grootmoeder portretteert als kind van een Engelse zendelingsdochter en een zwarte man, biedt ze tegelijkertijd inzage in de geschiedenis van Suriname na de afschaffing van de slavernij.

Elk jaar doen meer dan honderd scholen uit de vijf landen mee aan De Inktaap. Leerlingen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar vormen de jury. Zij lezen onder begeleiding van hun docenten de boeken, wisselen leeservaringen uit met jury's over de grens en kiezen vervolgens in een slotdebat op school hún winnaar. De resultaten van alle jurygroepen samen bepalen wie De Inktaap 2017 verdient.

Op 15 maart 2017 vindt de feestelijke slotdag plaats waarop De Inktaap wordt uitgereikt aan de schrijver van het winnende boek. Ongeveer duizend jongeren zijn daarbij aanwezig. Voor de aanwezige jongeren wordt het een bijzondere dag, omdat zij de genomineerde auteurs kunnen ontmoeten en bevragen. Ook gaan zij met elkaar in debat en zijn er workshops.

De Inktaap is een initiatief van de Taalunie, Canon Cultuurcel van het Departement Onderwijs en het departement Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Stichting Lezen Nederland. Het project wordt uitgevoerd door Passionate Bulkboek in Rotterdam, Villanella in Antwerpen en de Taalunie in Suriname en op Curaçao.

Ouders leerlingen Gijsbertusschool bezorgd na mogelijke aanranding leerling door mede-leerling in toilet

MinOWC zwijgt, omdat er een politieonderzoek zou lopen


Verdachte scholier zou probleemgedrag aan de dag leggen


Ongerustheid bij ouders van leerlingen van de Gijsbertusschool in Paramaribo na een mogelijk geval van aanranding. Er is paniek ontstaan nadat ze hadden vernomen dat een jongen in de derde klas anderhalve week geleden vermoedelijk door een klasgenoot in het toilet is aangerand. Ouders vrezen voor de veiligheid van hun kinderen. Dit zijn woorden van de Ware Tijd van vandaag, dinsdag 14 juni 2016.

De Ware Tijd bericht te hebben vernomen, dat de leerkrachten uit voorzorg leerlingen tijdens de les niet toestaan naar het toilet te gaan. Ouders zijn boos hierover. Omdat er een politieonderzoek loopt, wil het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zich nog niet inhoudelijk inlaten met de zaak.

De verdachte zou, zo zou de Ware Tijd ook hebben vernomen, een leerling zijn met probleemgedrag. Hij zou van een vorige school zijn afgeschreven en door de inspectie op de Gijsbertusschool zijn ingeschreven. Naar verluid woont de jongen samen met zijn zus in een opvanggezin.

Onderdirecteur van Onderwijs Muriël Hoepel en het hoofd Inspectie Basis Onderwijs Lisette Slengard-Gravenberch ontkennen echter, dat de jongen is afgeschreven om zijn gedrag. Hij zou zijn overgeplaatst wegens verhuizing naar een adres dichtbij de Gijsbertusschool. Slengard-Gravenberch vindt dat er geen hetze moet ontstaan tegen een bepaalde groep kinderen. Ze noemt het normaal dat sommige kinderen probleemgedrag vertonen. Hoepel vult aan dat de jongen door de Dienst Begeleiding van het ministerie wordt begeleid. 'Niet omdat een kind probleemgedrag vertoont, moet je hem niet inschrijven.'

Het is haar wel bekend dat de jongen, net als andere leerlingen, soms een potlood afpakt of een duw geeft aan een ander. Hoepel zegt dat voor dit soort gevallen de school een zorgplan dient te hebben en benadrukt dat het onderwijs niet alleen voor leerlingen is met goed gedrag. In zijn algemeenheid worden 'probleemleerlingen' aangemeld bij de Dienst Begeleiding, nadat de school zelf geprobeerd heeft het probleem op te lossen. Een ingehuurde psycholoog bepaalt of het kind een ander type onderwijs nodig heeft.

Hoepel: 'De taak van het ministerie en de school is om de ongerustheid weg te werken. Als er eventueel sprake is van molest dan moeten dader en het slachtoffer door ons worden begeleid. Elk kind heeft recht op onderwijs.'

Louis Voigt vertrekt per 8 juli als SLM-directeur

'Vanwege persoonlijke redenen' ziet hij af van contract- verlenging

Regering moet op zoek naar nieuwe directeur


Louis Voigt legt zijn functie als directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) per 8 juli neer. Dit is vandaag, dinsdag 14 juni 2016, medegedeeld aan het personeel van de luchtvaartmaatschappij.

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat het contract van Voigt op 8 juli verloopt en dat hij het niet wenst te verlengen. In de mededeling zou staan, dat Voigt 'na een weloverwogen besluit vanwege persoonlijke redenen' zijn functie als directeur neerlegt per 8 juli.

Voigt is ook president-commissaris van de SLM.

De regering, die enige aandeelhouder is van de SLM, zal een nieuwe directeur benoemen. Wie in aanmerking komt voor deze functie is nog niet duidelijk. Binnen de SLM is er veel weerstand tegen het beleid van de regering, waarbij de vertrekhal te Zanderij wordt overgeheveld naar de NV Luchthavenbeheer. De bond is hier fel tegen gekant en dat is ook duidelijk kenbaar gemaakt aan Voigt. Vermoedelijk heeft dit ertoe geleid dat Voigt het voor gezien houdt, zo schrijft althans Starnieuws.

OM Curaçao gaat oud-premier Schotte en oud-minister Jamaloodin niet voor 'landverraad' vervolgen

'Aangifte biedt onvoldoende aanknopingspunten om Schotte en Jamaloodin te vervolgen'Het Openbaar Ministerie (OM) laat vandaag, dinsdag 14 juni 2016, in een persbericht weten, dat zij de aangifte van dertig bezorgde burgers tegen de leider van de MFK en oud-premier, Gerrit Schotte en voormalig minister van Financiën voor MFK George Jamaloodin grondig heeft bestudeerd en beoordeeld. 

De aangifte geeft geen aanleiding tot het instellen van nieuwe onderzoeken. Ook geeft de aangifte onvoldoende aanknopingspunten om de heer Schotte en de heer Jamaloodin te vervolgen wegens landverraad, aldus het OM.

Het Openbaar Ministerie heeft de aangevers op 10 juni 2016 gemotiveerd in kennis gesteld van haar beslissing. Met de aangifte wordt melding gemaakt van verschillende mogelijke strafbare feiten. Een deel van deze feiten is reeds in onderzoek geweest bij de Landsrecherche Curacao en heeft geen aanleiding gegeven om een of meerdere personen te vervolgen.

De informatie uit de aangifte leidt thans niet tot een andere beoordeling. Een ander deel van de in de aangifte genoemde feiten is momenteel nog in onderzoek bij de Landsrecherche Curaçao. Eerst na afronding van deze onderzoeken kan daarover worden gecommuniceerd. Voor het overige geeft de aangifte geen aanleiding tot het instellen van nieuwe onderzoeken.

Het Openbaar Ministerie ziet op dit moment geen aanleiding om nadere informatie te verstrekken.

Rechter: Isla-raffinaderij Curaçao verantwoordelijk voor olievervuiling saliña bij Jan Kok augustus 2012

Gerecht in Eerste Aanleg veroordeelt Isla tot betaling 38.000 euro voor schoonmaak- en onderzoekskosten


De Isla-raffinaderij is verantwoordelijk voor de olievervuiling van de saliña bij Jan Kok in augustus 2012. Dat heeft het Gerecht in Eerste Aanleg gisteren geoordeeld in een zaak die was aangespannen door Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties (SSP), de eigenaren van het terrein tegen de raffinaderij. De Isla is veroordeeld tot het betalen van 38.300 euro voor de kosten die gemaakt zijn voor de schoonmaak en het onderzoek naar de schade. Op herhaling is een dwangsom van een half miljoen gulden vastgesteld, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 14 juni 2016. 

Het gerecht acht bewezen, dat de olie die het binnenwater is binnengestroomd afkomstig is van een ‘oil spill’ uit de terminal van de Isla bij Bullenbaai. De olie was afkomstig van zogenoemde ‘slops’ (olieresten vermengd met water) uit een tank bij Bullenbaai. De afsluiter van de tank was open blijven staan, terwijl bij een controle ten onrechte was gerapporteerd dat deze dicht was. Gezien de heersende stroming en de wind op die dag, is het aannemelijk dat de olieresten de saliña bij Jan Kok hebben bereikt.

De Isla is er niet in geslaagd bewijs te leveren voor een andere oorzaak voor de vervuiling. Bovendien was in een persbericht aanvankelijk de verantwoordelijkheid al erkend. Ook getuigenverklaringen hebben daarin geen verandering gebracht.

Een beroep van Isla op de ‘geringe geldelijke waarde’ van het terrein wordt door de rechter verworpen. Een beschermd natuurgebied kan niet op economische gronden als een ‘total loss’ worden gezien.

De procedure heeft lang geduurd, omdat verschillende getuigen gehoord moesten worden en omdat de zaak tot twee keer toe is geschorst, zodat de partijen konden proberen tot een regeling te komen. Dat is niet gelukt.

Isla moet nog een ‘nadere’ schadevergoeding betalen, maar die moet nog worden berekend. Daarnaast moeten er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Mocht het bedrijf toch opnieuw vervuiling veroorzaken, dan moet de Isla 500.000 gulden betalen als dwangsom. Die vervalt als de Isla een voorziening aan de ingang van het binnenwater bouwt om olie te weren.

Eigenaar Da Costa Gomez bereid iets te doen aan monument Cinelandia te Punda, Curaçao

Toekomstige invulling pand Cinelandia nog niet bekend


Gewerkt wordt aan een MoU tussen VVRP en eigenaar over herstel monument


Er is een Memorandum of Understanding (MoU) in de maak waarin moet worden opgenomen wat concreet gedaan moet worden om het monument Cinelandia in Punda te renoveren. Dat laat minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) vandaag, dinsdag 14 juni 2016, via het Antilliaans Dagblad weten.

Het nieuws van de MoU komt na een gesprek tussen Camelia-Römer en Cinelandia-eigenaar Fernando da Costa Gomez vorige week, dat door de minister als positief en constructief werd ervaren. Hoewel Da Costa Gomez onbereikbaar was voor commentaar, liet de VVRP-minister weten dat hij ervoor open stond iets te doen aan het monument en de omgeving.

Wat na herstel de functie wordt van het bekende monument, is vooralsnog onduidelijk. De minister wilde zich daar nog niet over uitlaten. Bij het eventuele herstel van het bouwvallige gebouw vormt de constructie van Pietermaai Parking - de parkeergarage ernaast - volgens de minister een hindernis.

Klik hier om het volledig bericht te lezen.

Met komst Damen Shipyards bij Curaçaose Dok Maatschappij wordt meteen nieuw drijvend dok geplaatst

Oude drijvend dok wordt deze dagen ontmanteld

Een Damen Shipyards drijvend dok (Bron foto: Damen Shipyards)

Bij het binnentreden van Damen Shipyards, gevestigd in het Nederlandse Gorinchem, bij de Curaçaose Dok Maatschappij (CDM) per 1 september, zal het ‘floating dok’een van de eerste dingen zijn die wordt aangepakt. Dat zegt minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling (MEO) vandaag, dinsdag 14 juni 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Javier Rodrigues, die bij CDM waarneemt tijdens de afwezigheid van directeur Getmar Caldera, laat weten dat werknemers al zijn begonnen met de ontmanteling van het oude drijvend dok, die ondertussen al jaren niet meer functioneert.

Het drijvend dok wordt vooral gebruikt voor de reparatie van grote(re) schepen en is heel belangrijk voor de volwaardige operatie van de scheepswerf. Een nieuw drijvend dok betekent volgens Rhuggenaath een capaciteitsuitbreiding van meer dan 30 procent, hetgeen op zijn beurt weer meer banen zou opleveren. Bovendien verhoogt dit het rendement, aldus de minister van Economische Ontwikkeling.


Om het complete artikel te kunnen lezen klikt u hier.

President Centrale Bank Curaçao: 'Er wordt een georkestreerde campagne tegen top bank gevoerd'

'Men wil verwarring en paniek zaaien en daarmee geloofwaardigheid ondermijnen'


Tromp reageert tijdens persconferentie op onder andere berichtgeving Het Financieele Dagblad


De voormalige directeur Eric Garcia van de onder noodregeling geplaatste Girobank - waartegen aangifte is gedaan - en het lid Tom Kok van de Raad van Commissarissen (RvC) van de CBCS zijn verantwoordelijk voor de ‘georkestreerde campagne’ tegen de Centrale Banktop ‘om verwarring en paniek te zaaien en daarmee de geloofwaardigheid te ondermijnen’.  Dit bericht vandaag, dinsdag 14 juni 2016, het Antilliaans Dagblad.

'Onrust is echter nergens voor nodig', zei Centrale Bankpresident Emsley Tromp gistermiddag tijdens een ingelaste persconferentie, want - zo stelt hij met klem - met het toezicht door de CBCS op de lokale financiële instellingen, waaronder verzekeraar Ennia, is niets mis.

De Centrale Bank heeft - eerst als BNA en sinds 2010 als CBCS - gedurende 30 jaar dat Tromp er leiding aan geeft geen sectorbrede financiële crises gekend, zoals wel in Amerika en ook veelvuldig in Nederland het geval is geweest.

'De CBCS heeft dan ook een uitstekende track record', aldus Tromp, die vraagt hem ‘te beoordelen op mijn resultaten en mijn werk en niet af te gaan op valse beschuldigingen en roddels’. Tromp wilde gisteren ‘for once and for all’ afrekenen met alle insinuaties en verdachtmakingen in zijn richting. Dit had hij het liefst eerder al in de formele setting van de Staten van Curaçao willen doen, maar die gelegenheid kreeg hij tot nu toe niet. Vandaar de persconferentie, waar vrijwel alle lokale media op af waren gekomen.

Lees hier het gehele bericht.

Directeur van STS wil andere benadering statistieken over toerisme en toeristen

'Het is belangrijk om veel meer informatie te halen uit wat er gebeurt op toerismegebied'

De toerist is niet de bezoeker van familie en vrienden


Jerry A-Kum, directeur van de Stichting Toerisme Suriname (STS), wil toerismestatistieken anders aanpakken. Het is volgens hem steeds een uitdaging om aan te geven wat er verkeerd gaat of wat anders aangepakt moet worden. Hij deelt mee, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 14 juni 2016, dat met het Algemeen Bureau voor Statistiek (ABS) een intentieverklaring getekend is om statistieken te analyseren en er meer uit te halen, via een werkgroep. 

'Iedereen is het erover eens, wil je een gedegen beleid voeren, wil je weten wat er allemaal concreet gebeurd, dan moet je er veel meer mee doen qua onderzoek.' 

In augustus komt volgens A-Kum een toerisme statistiekdeskundige uit Indonesië op bezoek voor het verzorgen van een training. Deze training is cadeau gekregen van een, niet bij naam genoemde, internationale organisatie uit Turkije, voor institutionele versterking van de STS. Personeel van STS, het ABS, de Centrale Bank van Suriname, Dienst der Belastingen en de Anton de Kom Universiteit van Suriname worden in de gelegenheid gesteld om deze training te volgen. Het is de bedoeling om een standaard statistiekraamwerk op te zetten en 'exit surveys' te houden.

Aan vertrekkende reizigers uit Suriname zullen vragen gesteld worden over de ervaring in Suriname, hoe het anders moet en waar het land in uitschiet, zodat er gericht beleid gevoerd kan worden. Er moeten gegevens zijn om concreet zaken aan te kunnen pakken en te ontwikkelen. Producten moeten gericht zijn op wat de toerist aangeeft, benadrukt de STS directeur. Hij heeft het vooral over de echte toeristen, en niet de bezoekers aan familie en vrienden.

A-Kum benadrukt dat het belangrijk is om veel meer informatie te halen uit wat er gebeurt in Suriname op toerismegebied. De gegevens moeten gebruikt worden om toerisme verder te ontwikkelen en om voor een betere balans te zorgen tussen wat wordt aangeboden en wat men verlangt.

James Akewaje, die verantwoordelijk is voor educatie, kwaliteitsbewaking en informatie, zegt dat de STS samen met het Surinaams Standaarden Bureau gewerkt heeft aan standaarden voor onder andere accommodatie en transport. 'Om het geheel te ontwikkelen moet je bepaalde zaken in orde hebben, waarbij statistieken een belangrijke rol spelen. Door de cijfers die je binnenkrijgt, weet je waaraan je moet werken om het product te verbeteren.'

Inheemse organisaties spreken hun afkeuring over politieoptreden te Wit Santi uit

VIDS en OSIP zullen de nodige nationale en internationale stappen ondernemen


De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) en de Organisatie van Samenwerkende Inheemse dorpen in Para (OSIP) spreken hun scherpe afkeuring uit over het gewelddadig politieoptreden tegen twee traditionele gezagsdragers van het inheems dorp Wit Santi, op woensdag 8 juni, zo laten de organisaties vandaag, 14 juni 2016, in een verklaring weten. 

De twee gezagsdragers, het dorpshoofd en een ander dorpsbestuurslid, werden door een groot aantal leden van het Mobiele Bijstandsteam, zwaarbewapend en gekleed in overvaltenue, bij aankomst thuis uit hun auto gesleurd, geslagen en geschopt, over prikkeldraad heen getrokken en afgevoerd als waren ze zware criminelen.

Het steekt des te meer, omdat de traditionele gezagsdragers in hun recht stonden om onaangekondigde en ongeoorloofde beheersdaden in hun dorp, tegen te gaan. Er was een dag tevoren reeds een waarschuwing uitgegaan naar de landmeters die daar werkten in opdracht van de NV Luchthavenbeheer. De waarschuwing werd in de wind geslagen en de meetapparatuur werd in beslag genomen. De in beslag genomen apparatuur is dezelfde middag netjes ingeleverd bij de politiepost te Zanderij in bijzijn van voormelde landmeters aan wie expliciet gevraagd is of er niets ontbreekt. De politiecommandant van de post Zanderij was overigens steeds heel correct in het contact met het dorpshoofd.

Het kan er dus niet in, dat vier uren later de gezagsdragers geheel onverwachts op een dergelijke gewelddadige manier worden gearresteerd.

Prompt en tactvol optreden van de districtscommissaris Armand Jurel en andere sleutelpersonen, heeft verdere escalatie kunnen voorkomen.

VIDS en OSIP zullen de nodige nationale en internationale stappen ondernemen tegen dergelijk, onacceptabel gewelddadig optreden dat kan worden beschouwd als intimidatie en onderdrukking van gerechtvaardigd handelen van de gezagsdragers bij het opkomen voor de mensenrechten van hun gemeenschap.

Inwoners Atjoni hebben weer toegang tot schoon drinkwater

Internaat beschikt ook weer over drinkwater

SWM start met vervangen asbestwaterleidingen in Commewijne 


Atjoni beschikt na maanden weer over schoon en veilig drinkwater. SWM-directeur Marlon Oosterling bevestigt vandaag, dinsdag 14 juni 2016, op Starnieuws dat de watervoorziening in orde is gemaakt. Ook het internaat kan weer over water beschikken. 

De waterbakken zijn gisteren weer gevuld, nadat de storing was opgeheven. Er waren veel klachten vanuit de leiding van de scholengemeenschap en de overige diensten van Atjoni over de situatie.

De Dienst Watervoorziening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en SWM hebben ervoor gezorgd dat het defect verholpen is.

Oosterling zegt, dat de SWM ook op zich genomen heeft om de buizen van Commewijne te vervangen. 'Als het maandag niet zo hevig zou regenen, zouden de werkzaamheden al begonnen zijn', zegt Oosterling. In dit gebied zijn asbestleidingen die vervangen moeten worden. Het werk zal nu worden uitgevoerd door SWM. Het waterprobleem in Commewijne wordt grondig aangepakt, zo beweert Oosterling.

VHP distanteert zich van een privékwestie van Assembleelid Jogi

Jogi schakelt in geschil met aannemer een bevriende minister in


Naar aanleiding van een bericht verschenen in de media met betrekking tot een prominent lid van de VHP, de heer M. Jogi, moge het volgende dienen, zo schrijft de VHP in onderstaande maandag 13 april 2016 uitgebrachte verklaring.

De VHP staat voor rechtsstatelijkheid en zal zich daarvoor blijven inzetten. Dit biedt rechtszekerheid aan hetgeen een conditie is voor een gezonde ontwikkeling van onze samenleving en biedt bovendien eenieder gelijke kansen op bescherming door het recht. Misbruik van bevoegdheden, door wie dan ook, past niet in het beleid van de VHP.

Uit het in de media beschreven geval blijkt, dat de heer M. Jogi een civielrechtelijke overeenkomst heeft met een aannemer om enkele werken te verrichten in een aan hem toebehorend gebouw, waarbij de wijze van uitvoering plaatst vindt in de privé en civielrechtelijke relatie tussen Jogi en de aannemer.

Volgens de heer M. Jogi heeft hij een vriend, die thans minister is, gevraagd om bemiddeling in deze slepende kwestie, om zijn belang in de afgesproken prestatie te realiseren. Deze bemiddeling moet gezocht worden in de persoonlijke relatiesfeer die Jogi heeft met de minister. Gezien het feit dat de heer M. Jogi en de andere partij aangifte hebben gedaan bij de politie in betreffende kwestie is het goed om het resultaat van het onderzoek af te wachten. Het is onze overtuiging dat de vaste werkwijze van de politie van hoor en wederhoor, zal worden toegepast, waardoor recht wordt gedaan.

De VHP erkent het primaat van het recht en doet derhalve een beroep op eenieder om bij het zoeken naar oplossingen in conflicten wet en recht acht te nemen. Gezien het feit dat deze zaak afspeelt in een privé- en civielrechtelijke sfeer distantieert de VHP verder zich van deze zaak en kijkt uit naar het resultaat van het onafhankelijke onderzoek van de politie.

DOE blijft vooralsnog deel uitmaken van de coalitie - Partij houdt vervroegde verkiezingen hoofdbestuur

'Het is onvolwassen om te stellen dat partij uit coalitie zou moeten'

Onder vuur liggend hoofdbestuurslid Stutgard verlaat vroegtijdig spoedvergadering Congres


DOE blijft in de coalitie. Dit is besloten tijdens een, volgens Starnieuws vanochtend, dinsdag 14 juni 2016, gisteren gehouden 'heftige' spoedvergadering van het congres van de partij. Hoofdbestuurslid Ricky Stutgard was op de vergadering, maar heeft enorm veel kritiek gekregen. Uiteindelijk verliet hij de vergadering vroegtijdig. 

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat veel kernen niet te spreken waren over het agendapunt waarin besloten zou worden of DOE in de coalitie blijft. Partijleden vinden dat de vergadering niet hierover moest gaan, maar dat het bestuur en de organen van de partij geëvalueerd moesten worden. 

Er werd kritiek geleverd op het functioneren van het bestuur. De leden willen dat er een evaluatie komt over het functioneren van het hoofdbestuur, het Assembleelid, de minister, het Staatsraadslid en het lid van de Rekenkamer. Besloten is dat onderlinge problemen binnenshuis zullen worden opgelost. Leden spuwden hun gal over de gang van zaken binnen de partij. Aangegeven werd dat het onvolwassen is om nu te stellen dat DOE uit de coalitie moet stappen.

Besloten werd dat er vervroegde hoofdbestuursverkiezingen komen. Het bestuur onder leiding van partijvoorzitter en Assembleelid Carl Breeveld heeft een maand de tijd om een commissie te benoemen voor de organisatie van de vervroegde verkiezingen.

Over het blijven in de coalitie NDP-BEP-DOE is er geen besluit genomen. De kernen vonden dat dit agendapunt nu niet aan de orde is. Er is een motie aangenomen, waar twintig kernen voor gestemd hebben en twee zich hebben onthouden van stemming. Diverse kernen wilden dat het bestuur staande de vergadering zou aftreden, maar zover is het niet gekomen. Eerder was besloten dat de procedure tot royement ingezet zou worden tegen hoofdbestuurslid Ricky Stutgard. Dit is nog niet gedaan.

Uit de vergadering bleek, dat ook Breeveld geen voorstander is om de coalitie te verlaten. De motie, die geamendeerd werd door kern Tourtonne 3 en werd aangenomen door de kernen luidt als volgt:

Overwegende dat:

• Geen duidelijke evaluatie over het functioneren van de minister, het DNA-lid, het Staatsraadlid, het Rekenkamerlid, het hoofdbestuur en de samenwerking in de coalitie heeft plaatsgevonden;
• Het huidige hoofdbestuur niet in zijn volledigheid en naar behoren functioneert;
• Onderliggende problemen binnen de partij eerst structureel moeten zijn opgelost, alvorens zulke zwaarwichtige besluiten genomen worden.

Vinden wij van Kern Tourtonne 3, dat agendapunt 3 'Besluit inzake wel of niet doorgaan in de coalitie NDP-BEP-DOE' voor dit moment NIET correct is en in de huidige formulering NIET in stemming gebracht kan worden.


Met het oog op het voornoemde willen wij de volgende motie indienen ter behandeling tijdens dit congres:
1. Het hoofdbestuur zal binnen een maand een commissie benoemen om vervroegde verkiezingen te organiseren.
2. Dat het nieuw gekozen hoofdbestuur terstond een evaluatie pleegt van de participatie van de minister, het DNA-lid, het Staatsraadlid, het Rekenkamerlid, het voormalig hoofdbestuur en de samenwerking in de coalitie;
3. Op basis van bovenstaande evaluatie een strategie bepaalt voor de verdere voortgang van de partij in samenspraak met de partijstructuren.