donderdag 16 juni 2016

Openbaar Ministerie Curaçao is alert op stemfraude

Voor een nieuwe Staten worden 30 september verkiezingen gehouden

'Rond elke verkiezing bereiken het OM weer signalen dat kiezers zich laten omkopen' 


Op 30 september 2016 vinden verkiezingen plaats voor de nieuwe Staten van Curaçao. De verschillende politieke partijen zullen campagne voeren om zoveel mogelijke stemmen te behalen om op die manier vertegenwoordigd te worden in de Staten. Vrije, geheime en eerlijke verkiezingen staan aan de basis van de democratische rechtsstaat. Het belang hiervan is in de Staatsregeling en in internationale verdragen vastgelegd, zo stelt het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao vandaag, donderdag 16 juni 2016, in een persbericht.

Een kiezer heeft het recht om zonder enige beïnvloeding zijn stem uit te brengen en de inhoud van zijn keuze voor zichzelf te houden. Deelnemen aan de verkiezingen is een belangrijk verworven recht, dat in vele delen van de wereld niet vanzelfsprekend is, aldus het OM.

Een voorbeeld dat verkiezingen niet op een eerlijke manier verlopen is het kopen en verkopen van stemmen, het zij met contant geld of door andere gunsten/beloftes. Rond elke verkiezing bereiken het OM op Curaçao weer signalen, dat kiezers zich laten omkopen om hun stem op een bepaalde partij of persoon uit te brengen. Dit beïnvloedt het vrije en eerlijke verloop van de verkiezen en is bovendien strafbaar.

Het Openbaar Ministerie wijst dan ook op het feit, dat het verboden is om een kiezer te betalen voor zijn stem. Ook is het verboden om als kiezer betaald te worden voor een stem op een bepaalde partij of persoon. Zowel de omkoper als de omgekochte kiezer kan gestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Het Openbaar Ministerie zal gedurende de periode tot aan de verkiezingen extra oplettend zijn op signalen van omkoping en deze onderzoeken.

Artikel 2:44 Wetboek van Strafrecht Curaçao 

Lid 1. 
Hij die bij gelegenheid van een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing door gift of belofte iemand omkoopt om zijn of eens anders kiesrecht hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te oefenen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Lid 2. Met ten hoogste dezelfde straf wordt gestraft de kiezer of de gemachtigde van een kiezer die zich door gift of belofte tot een of ander laat omkopen.

Doekhie (NDP): 'Krijgsraad heeft situatie van anarchie en bandeloosheid gecreëerd'

'De rechterlijke macht is al paar maanden bezig iets te doen om Bouterse in problemen te zetten'


Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) vindt dat de Krijgsraad met haar recente beslissing in het 8 decemberstrafproces een situatie van anarchie en bandeloosheid heeft gecreëerd. 'Zij hebben reeds lang een vonnis op papier. Wanneer ze schreeuwen dat de Amnestiewet een referendum nodig had, vind ik dat het referendum reeds op 25 mei 2015 is uitgesproken toen Bouterse met 34.894 stemmen is gekozen. Nu er wordt gezegd dat niet de president, maar de persoon Bouterse terecht staat, dan moet president Bouterse de rechters opdonderen en strafrechtelijk laten vervolgen. Deze mensen creëren anarchie en bandeloosheid in het land.'

Doekhie benadrukt dat hij de indruk krijgt dat de Surinaamse rechterlijke macht helemaal niet onpartijdig functioneert, omdat geen enkele rechter in de wereld de bevoegdheid beschikt om een wet terzijde te leggen. 'Ze mogen hun mening geven, maar ze zijn verplicht om met die wet te werken. Wie niet kan en niet wil, moet weg. Laten wij goede rechters daar zetten. Dit heb ik ook aan mijn mensen in De Nationale Assemblee (DNA) geadviseerd.'

Hoewel Krijgsraad-presidente Cynthia Valstein-Montnor bij haar laatste beslissing in het 8 decemberstrafproces heeft aangegeven, dat de Krijgsraad na zo'n vier jaar te hebben gewacht geen enkel zicht heeft wanneer het Constitutioneel Hof ingesteld zal worden, vindt de NDP’er dat dit niet wegneemt, dat de Krijgsraad rustig op een besluit van De Nationale Assemblee had moeten wachten. Dit, omdat er onlangs reeds stappen zijn ondernomen om te komen tot de verdere behandeling van de conceptwet op de inrichting van het Constitutioneel Hof. 'Al is het een miljoen jaar, ze moeten wachten', aldus Doekhie.

Volgens de NDP’er probeert men van alles om het staatshoofd klein te krijgen.

'Vanaf Bouterse er is, is men bezig met hem. Eerst probeert men hem te executeren, dan te berechten in Nederland, dan wordt zij zoon Dino in Panama opgepakt en wordt hij in de VS veroordeeld, dan weer een V7 om hem politiek uit te schakelen, dan weer een We zijn Moe en protesten tegen elektriciteits- en waterverhogingen. Daar geen van deze pogingen is gelukt, is de rechterlijke macht al een paar maanden bezig iets te doen om hem in problemen te zetten.'

Volgens Doekhie wist de rechterlijke macht, dat het Constitutioneel Hof binnenkort een feit zou zijn. Vandaar dat hij vindt, dat een spoedbeslissing is genomen. De politicus zegt verder, dat hij uitkijkt naar wat het Openbaar Ministerie (OM), die op 30 juni een strafvoorstel moet presenteren, gaat doen. Hij verwacht in ieder geval niet dat het OM zal meewerken aan de vertrapping van de Grondwet.

Doekhie zegt dat hij door de stap van de Krijgsraad nu twijfels krijgt over de kracht van het nog in te stellen Constitutioneel Hof. Gezien het feit dat rechters zich op het standpunt stellen, dat wetten terzijde gelegd kunnen worden, kan volgens hem ook een situatie worden gecreëerd waar het gehele Hof overboord gegooid kan worden.

Oppositieleiders wachten op uitnodiging president Bouterse voor onderhoud over Krijgsraad/Amnestiewet-kwestie

ABOP-voorzitter Brunswijk heeft met Bouterse gesproken

VHP- en NPS-leiding volgen berichtgeving via de media en wachten af


President Desi Bouterse voert deze dagen met diverse personen gesprekken over de kwestie van het terzijde schuiven van de Amnestiewet door de Krijgsraad. Dit heeft ABOP-leider Ronnie Brunswijk via de media kenbaar gemaakt. Het ligt in de lijn der verwachting, aldus het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 16 juni 2016, dat ook andere oppositieleiders door de president zullen worden uitgenodigd. 

VHP-ondervoorzitter Mahinder Rathipal zegt in een reactie, dat de partij in ieder geval tot dinsdagavond nog geen uitnodiging ontvangen had van de president. Indien er een uitnodiging mocht komen, dan zal in bestuursverband besloten worden of hierop zal worden ingegaan. Ten aanzien van het inhoudelijke van de gesprekken zegt Rathipal, dat hij in het duister tast. Het enige wat hij weet, is wat hij via de media heeft vernomen.

De voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, geeft eveneens aan dat de partij nog geen uitnodiging van de president heeft ontvangen. Rusland wenst verder niet in te gaan op zaken, omdat vooruitlopen volgens hem weleens een verkeerd eind zou kunnen hebben. Hij gaf wel aan de berichtgeving via de media gevolgd te hebben omtrent de bespreking met Brunswijk.

Hij meent echter niet te kunnen wachten op berichtgeving via deze kanalen. Hij wacht liever de officiële berichten vanuit de regering af. Als er een uitnodiging mocht komen, dan zal binnen de partij de zaak bekeken worden, zo zegt Rusland.

'Brunswijk k’ba anga Bouterse'

Belfort (ABOP): 'Wij zijn voor vies en vuil uitgemaakt, wij hebben geen visie, geen kader?'


'Brunswijk k’ba anga Bouterse. Mijn voorzitter, toen duidelijk werd hoe onbetrouwbaar deze mensen zijn, heeft tegen  mij gezegd, al geeft president Bouterse mij de post van vicepresident en alle ministeries, mi k’ba nanga Bouterse, deng mang disie no habi bung', zei ABOP-parlementariër Edward Belfort gisteren in het actualiteitenprogramma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal (KAAK). 

Belfort benadrukte, dat de ABOP-voorzitter, Ronnie Brunswijk, hem dinsdag nog verzekerd heeft dat hij helemaal geen behoefte heeft om in zee te gaan met de NDP.


'Hij (Bouterse) heeft meneer Brunswijk niet kunnen overhalen. Stel dat het zelf zover komt, dang na Brunswijk wang o go drape.'

Volgens de politicus zijn geen van de andere ABOP-Assembleeleden bereid om een samenwerking met de NDP aan te gaan. 'Wij zijn voor vies en vuil uitgemaakt. Wij hebben geen visie? Wij hebben geen kader? De ministers hebben ondermaats gepresteerd en onlangs zijn wij ook ervan beschuldigd dat ik geboefte marrons op Justitie heb geplaatst. Brunswijk k’ba anga Bouterse', aldus Belfort in KAAK.

Man gearresteerd die trachtte platform van vliegtuigen op Hato, Curaçao, binnen te dringen

Opgepakte man wilde aan boord van vliegtuig met bestemming Schiphol gaan

Airport Safety & Security onderzoekt incident


Beveiligingsmedewerkers hebben gistermiddag een man aangehouden die op luchthaven Hato onbevoegd het platform, waar de vliegtuigen staan, probeerde te bereiken. KLM-regiomanager Pieter de Man meldt, zo bericht de Amigoe vanmiddag, donderdag 16 juni 2016, dat hij van plan was in een vliegtuig naar Amsterdam te stappen. De man werd echter onderschept en vervolgens door de autoriteiten meegenomen. 

Hij liep rond in een korte broek en een T-shirt, waardoor hij al snel werd gesignaleerd. De beveiligers van de luchthaven hebben direct actie ondernomen en de politie ingeschakeld. De Man vertelt dat er een standaardprotocol wordt gevolgd op de luchthaven.

'Mensen die toestemming hebben, dragen onder andere een vestje met de naam van het bedrijf. Er gelden verder strikte veiligheidsmaatregelen. Het is niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. De indringer hoorde daar hoe dan ook niet te zijn. Het is daarom belangrijk dat er maatregelen worden genomen om dit te voorkomen. Het gaat hier om de veiligheid van onze passagiers en medewerkers. KLM zet zelf ook beveiligers in rondom de vliegtuigen, maar Curaçao Airport Partners (CAP) is verantwoordelijk voor de toegang tot het platform', aldus de regiomanager.

CAP-woordvoerder Diana Martis zegt, dat er momenteel onderzoek wordt verricht door Airport Safety & Security naar hoe dit voorval heeft kunnen gebeuren. Er kunnen dan ook nog geen nadere uitspraken worden gedaan over het incident.

PdVSA geeft betalingsgarantie af voor olietanker Hero die aan ketting ligt in haven Curaçao

De Hero wordt ingezet voor de bevoorrading van ruwe olie van de Isla-raffinaderij 


De staatsoliemaatschappij van Venezuela, PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.), heeft een betalingsgarantie afgegeven voor de uitstaande betalingen die de door haar gehuurde olietanker ‘Hero’ nog dient te voldoen. Dit bevestigt de directeur van Kompania di Tou Kòrsou (KTK), het sleepbedrijf dat vorige week wegens wanbetaling overging tot vesthouding van de olietankers Hero en Icaro, Suldric Rojer,vanmiddag, donderdag 16 juni 2016, in de Amigoe.

'De gesprekken zijn goed verlopen waarbij PdVSA in Caracas een hogere prioriteit heeft gegeven aan de beschikbaarheid van de tanker Hero, vandaar dat hiervoor een garantie is uitgegeven', aldus de KTK-directeur.

De tankers – zusterschepen – worden voor de bevoorrading van ruwe olie van de Isla-raffinaderij ingezet. De Hero werd dan ook vrijgegeven waardoor het schip inmiddels een bevoorradingstrip achter de rug heeft en weer op het eiland gearriveerd is en aan jetty 5 van de raffinaderij aangemeerd ligt.

Voor de Icaro, die vanaf de vasthouding door KTK, bij de Curaçaose Droogdokmaatschappij (CDM) aangemeerd ligt, is vooralsnog geen regeling getroffen, zo laat Rojer desgevraagd weten. 'Maar, de gesprekken verlopen goed en ook in deze kwestie – wat natuurlijk een commercieel aspect betreft – hoopt KTK op een structurele oplossing voor de uitstaande betaling. En nogmaals, wij hechten aan een goede verstandhouding met onze grote klant PdVSA. Ik wil dan ook omtrent de Icaro vooralsnog niet verder in details treden', aldus Rojer.

Op de vraag wat de status is van een ander zusterschip van de twee voornoemde olietankers, de Nereo, die nu aan jetty 8 van de raffinaderij aangemeerd ligt en of dit schip mogelijk ook uitstaande betalingen heeft, antwoord Rojer:

De plaatsvervangend woordvoerder van de Isla-raffinaderij, Noris Ritfeld, bevestigt ook dat de gesprekken die tussen de Isla-directeur Luis Rivas en Rojer zijn gevoerd, goed zijn verlopen en licht toe: 'PdVSA corporate in Caracas zal de schulden nakomen en de situatie is nu aan het normaliseren. De zaak wordt opgelost.'

Drugszaak op Curaçao tegen ‘Nini’ Fonseca weer verdaagd

Verzoek van advocaat tot voorlopige vrijlating Fonseca weer afgewezen door Hof


Het Hof van Justitie heeft drugszaak ‘Rizinia’ tegen de tot vier jaar cel veroordeelde Burney ‘Nini’ Fonseca vanochtend, donderdag 16 juni 2016, weer aangehouden, aldus de Amigoe.

Er moeten nog getuigen worden gehoord in deze zaak. Die bevinden zich in Nederland, maar hun woonadres is niet bekend. Die getuigen moeten dus nog opgespoord worden voor verhoor.

Reden waarom de zaak dus niet inhoudelijk kon worden behandeld. Dat vindt plaats in de middaguren van 1 september.

Een verzoek tot voorlopige vrijlating van Fonseca in afwachting van de inhoudelijke behandeling, werd ook vandaag door het Hof afgewezen. De advocaat dient die verzoeken bij alle behandelingen in, maar tot nog toe zag het Hof geen redenen om de man voorlopig vrij te laten. Curaçao

Lossen van schepen in containerterminal op Curaçao verloopt traag door te weinig personeel

Bedrijven vrezen dat schepen gaan uitwijken naar Aruba om daar lading te lossen


De dienstverlening van de containerterminal verloopt al een week ‘trager’. Dit melden verschillende welingelichte bronnen tegenover de Amigoe, zo bericht deze krant vanmiddag, donderdag 16 juni 2016. Door een geringe aanwezigheid van werknemers van de Curaçao Port Services (CPS), werd het lossen van schepen in een lager tempo dan normaal afgewikkeld, waardoor er de zorg is, onder bedrijven die afhankelijk zijn van de import, dat schepen zullen uitwijken naar Aruba om aldaar te lossen. 

Het uitwijken van schepen naar de haven van Aruba gebeurt ook wanneer er sprake is van kranen die stuk zijn en er dus niet gelost kan worden. In dergelijke situaties brengt het voor rederijen, die vaak aan de hand van strak ingeplande schema’s werken, vertraging met zich mee en daarbij ook extra kosten.

Ook wordt gewezen op het feit, dat de goederen die op bijvoorbeeld het zustereiland Aruba zijn gelost, tegen extra kosten weer naar Curaçao verscheept moeten worden. Uit verslagen blijkt dat de schepen veelal gepoogd hebben om zoveel mogelijk te lossen met behulp van hun eigen scheepskranen. Dit om de loswerkzaamheden te bespoedigen.

De bronnen geven verder aan dat er ‘uit onvrede over het uitblijven van een cao gestaakt wordt’ waardoor de afgelopen week minder CPS-werknemers op het werk zouden zijn verschenen en dat de effecten daarvan merkbaar werden. Vanochtend zou slechts één werknemer voor de loswerkzaamheden aanwezig zijn geweest. Of dit daadwerkelijk te maken heeft met de ontevredenheid die onder het personeel van Antillean General Transport (AGT) heerst over het uitblijven van een cao, kon niet bevestigd worden, aangezien de voorman van de CBH/OVP-vakbond (Christelijke Bond van Haven en Overig Vervoerpersoneel), Guiseppe Sambo, niet beschikbaar was voor commentaar.

Zoals vorige week woensdag gemeld, gaf Sambo aan dat de ‘werknemers in de haven boos zijn’. In een eerdere verklaring stelde hij: 'Zij vinden dat zij te lang op de afronding van de cao hebben moeten wachten.'

CBH/OVP zit op dit moment bij het Bureau Landsbemiddelaar om over een nieuwe cao te onderhandelen, waarbij een mediastilte is overeengekomen. Ook CPS was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Surinaamse Blue Wing Airlines blijft op zwarte lijst EU

Blue Wing Airlines in april 2008 en mei 2010 getroffen door dodelijke crashes


Drie Indonesische luchtvaartmaatschappijen zijn weer welkom in de Europese Unie. Citilink, Lion Air en Batik Air zijn van de zwarte lijst gehaald, maakte de Europese Commissie (EU) vandaag, donderdag 16 juni, bekend via dit persbericht. Het Surinaamse Blue Wing Airlines is niet uit de lijst verwijderd.

Bij drie ongelukken met Blue Wing-toestellen in het binnenland kwamen de afgelopen acht jaar 27 mensen om het leven. Op 3 april 2008 verongelukte een Antonov An-28 tijdens de landing bij Benzdorp, aan de grens tussen Suriname en Frans-Guyana. Hierbij vielen 19 doden. Aan boord van het toestel bevonden zich werknemers van het Surinaamse telecombedrijf Telesur. Anderhalf jaar later, 14 oktober 2009, vond een ongeluk plaats met weer een Antonov tijdens de landing te Kwamalasamutu in het uiterste zuiden van Suriname. Bij die crash raakten vier van de acht inzittenden gewond en raakte het vliegtuig onherstelbaar beschadigd. Op 15 mei 2010 vond weer een ongeluk plaats met een Antonov An-28. Ongeveer tien minuten nadat het zes passagiers had opgehaald uit het dorpje Godo Olo, stortte het toestel in de buurt van Poeketi door onbekende oorzaak neer. Naast de passagiers kwamen ook de twee piloten om het leven.

Blue Wing Airlines kwam in 2006 op de lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod in de EU, een zwarte lijst van maatschappijen die niet voldoen aan de internationale voorgeschreven luchtveiligheidsregels. In november 2007 werd de maatschappij van de lijst geschrapt, maar in juli 2010 kwam zij er weer op na het ongeluk bij Poeketie.

De Europese Commissie werkt de lijst ieder half jaar bij. Om van de zwarte lijst af te komen, moeten maatschappijen en landen aantonen te voldoen aan de Europese regelgeving. De Indonesische carriers Lion Air, Batik Air en Citilink waren al lange tijd bezig om van de lijst af te komen. Dat is hen nu gelukt. Op de lijst staan nu nog 54 Indonesische maatschappijen. Naast de drie is flagcarrier Garuda de enige maatschappij die op Europa mag vliegen.

Alle luchtvaartmaatschappijen in Zambia mogen weer naar de Europese Unie vliegen, net als Air Madagascar. Zambia werd in 2009 als land op de zwarte lijst gezet, Air Madagascar mocht sinds 2011 niet meer naar Europa.

Goed nieuws was er ook voor Iran Air. De maatschappij mag met meer verschillende toestellen naar Europa vliegen. Dat was alleen maar toegestaan met de A300 en A310. De maatschappij gaat de vloot ingrijpend vernieuwen en heeft onder andere bij Airbus een mega-order neergelegd.

Op de lijst staan nu nog 216 airlines uit 21 landen. Negentien landen staan op de zwarte lijst, wat betekent dat maatschappijen automatisch niet naar de EU mogen vliegen. In totaal gaat dit om 214 maatschappijen.

Zes maatschappijen mogen alleen met specifieke toestellen naar de EU: Afrijet en Nouvelle Air Affaires uit Gabon, Air Koryo uit Noord-Korea, Air Service Comores van de Comoren en Iran Air. De Angolese flagcarrier TAAG maakt de beperkte maatschappijen compleet.

Eurocommissaris Violeta Bulc is tevreden met de voortgang die geboekt is. 'Luchtvaartveiligheid is mijn topprioriteit. Deze nieuwe lijst illustreert onze inspanningen om de veiligheid op het hoogste niveau te houden', zegt ze.

Voor geïnteresseerden, de volledige zwarte lijst:

Illegale goudzoekers in Surgold-concessiegebied vrezen dat zij binnenkort uit gebied gezet worden

Directeur Surgold: 'We hebben goede verstandhouding met goudzoekers en eenieder respecteert de grenzen'


Illegale goudzoekers van Paramacca die actief zijn in het concessiegebied van Surgold/Newmont, Meriangebied, vrezen dat ze binnenkort uitgezet zullen worden. De samenwerkingsovereenkomst die zaterdag is getekend tussen de gemeenschap van Paramacca en Surgold heeft die angst sterker gemaakt. 'Den man teken wan overeenkomst san e meki taki a dyersi taki a presi seri. Wi e frede taki den man o puru unu fu unu wroko presi', zegt goudzoeker Etson Ceder van Paramacca vandaag, donderdag 16 juni 2016, in de Ware Tijd. 

Er wordt onder meer gewerkt in een gebied dat bekendstaat als Toematoe.


 Hij beweert dat veel gezinnen afhankelijk zijn van goudwinning, omdat er geen ander werk in het gebied is. 'We kunnen niet zomaar naar de stad gaan om daar werk te zoeken. Ook zijn we dit werk al gewend.'

Adriaan van Kersen, directeur van Surgold, zegt dat het bedrijf en de overheid deze kwestie zullen aanpakken. Aan de gouddelvers concessie verstrekken kan de oplossing worden. Voorwaarde is dat ze kwikvrij mijnen en Surgold kan hen hierbij helpen.

 Hij benadrukt dat er geen illegale goudzoekers zijn in het gebied waar Surgold zijn goudmijn heeft opgezet. De mensen zitten wel in het concessiegebied, maar komen niet in de buurt van Surgolds goudmijn. 'We hebben een goede verstandhouding met de kleinschalige mijnbouwers in het gebied en eenieder respecteert de grenzen', zegt Van Kersen.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat het ministerie bezig is om de illegaliteit te ordenen. Het ministerie wil concessie uitgeven aan deze goudondernemers, onder voorwaarde, zoals ook een eis is van Surgold/Newmont, dat zij kwikvrij dienen te mijnen.

Nog steeds geen aanhoudingen in zaak vondst van 123 kilo cocaïne te Kwatta

'We hebben wel sterke vermoedens over de herkomst'


Ongeveer drie weken na de vondst van 123 kilo cocaïne te Kwatta, Paramaribo, heeft de politie nog steeds geen verdachten aangehouden. 'We hebben sterke vermoedens over de herkomst, maar we hebben geen aanhouding kunnen verrichten', zegt Humprey Naarden, die leiding geeft aan de anti narcotica-afdeling van het Korps Politie Suriname, vandaag, donderdag 16 juni 2016, in de Ware Tijd.

De drugs werden in 117 pakken aangetroffen in een bouwvallige, onbewoonde, woning te Kwatta, in de omgeving van Weg naar Zee. Naarden zegt, dat een dergelijke lading cocaïne een enorme waarde heeft en niet onbeheerd zal zijn gelaten. De 'bewaking' geschiedde kennelijk op een vernuftige manier. Meer wil hij over deze zaak niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt.

Naarden bevestigt dat vergelijking met enkele jaren geleden de vangst van grote partijen cocaïne behoorlijk is afgenomen. Over het feit of dit komt door een verminderde import of door meer vernuftigheid bij de criminelen, waardoor zij niet gepakt worden, wil hij zich niet uitlaten.

'Maar, dat die handel er nog in behoorlijke mate is bewijst deze vangst wel.' Gelet op de verpakking, is Naarden ervan overtuigd, dat de partij op korte termijn Suriname zou worden uitgesmokkeld.

Suriname protesteert bij Canada over recent negatief reisadvies

'Criminaliteit gaat er altijd zijn, maar het is niet excessief'


Suriname protesteert bij Canada tegen het negatieve reisadvies dat het land sinds maandag via de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft over Suriname. Canada stelt dat hoge criminaliteit in Suriname moet nopen tot een zeer hoge mate van voorzichtigheid bij het reizen naar Suriname. 

'We protesteren hiertegen', zegt minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme vandaag, donderdag 16 juni 2016, in de Ware Tijd. Hij die even waar op het ministerie van Buitenlandse Zaken nu zijn collega Niermala Badrising afwezig is. Zij woont een vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten in de Dominicaanse Republiek bij en zal daar haar Canadese collega ontmoeten en er werk van maken dat Canada haar reisadvies herziet.

'Criminaliteit gaat er altijd zijn. Maar, het is niet excessief. Suriname is in diverse rapporten aangehaald als een van de veiligste landen op het westelijk halfrond.'

Per zogenoemde diplomatieke nota is geprotesteerd tegen het advies van Canada. 'We vinden het een kwalijke zaak dat het advies is gegeven zonder eerst met de Surinaamse autoriteiten te praten', zegt Rusland. De bewindsman vindt het onprettig, dat juist nu het toerisme uit Canada in de lift zit, berichtgeving de deur uitgaat die dit ongunstig beïnvloedt. Hij wijst erop, dat het land vorig jaar ook al een reisadvies had gegeven in verband met het zikavirus en dat dit advies is bijgesteld na protest van Suriname.

Canada vindt dat banditisme en wetteloosheid in Moengo en Albina heersen en ook op de Oost-Westverbinding tussen Paramaribo en Albina. Ook moet de Palmentuin in Paramaribo in het donker worden vermeden en moet in het algemeen worden gelet op zakkenrollers.

In de nota gaat de overheid ook in op wat op een andere buitenlandse website wordt vermeld - aldus de Ware Tijd -, dat het advies ook is ingegeven door gewelddadige protesten in Paramaribo. Suriname wijst de Canadezen erop dat de regering het recht op protesteren respecteert en dat daarbij altijd het aspect van veiligheid en openbare orde voorop wordt gesteld.

MAS doet onderzoek naar incident op Cotticarivier bij Tamarin

Verbazing alom over grote vrachtschepen op smalle CotticarivierAltair werd niet geassisteerd door een sleepboot - Surgold/Newmont vergoedt schade aan eigenaar schoolboot


De Maritieme Autoriteit Suriname, MAS, heeft vanochtend, donderdag 16 juni 2016, de redactie van De Surinaamse Krant in een korte reactie laten weten, dat zij onderzoek doet naar de aanvaring afgelopen dinsdag op de Cotticarivier bij het dorp Tamarin tussen het vrachtschip Altair en de schoolboot Tamarin, die daarbij werd vernietigd.

De MAS maakte 6 mei vorig jaar overigens via een persbericht bekend, dat om de twee tot drie maanden een beloodsing wordt uitgevoerd naar de Cottica- en Commewijnerivier, maar dat de frequentie omhoog mag. Hoe vaak dat nu wordt uitgevoerd vermeldt de MAS niet in haar reactie vandaag.

'Hoe vaak wij het gebied zullen aandoen, is afhankelijk van de scheepvaartagenten. Zij zullen die bedrijvigheid moeten bepalen', aldus de MAS in mei 2015.

Er zijn voorwaarden verbonden aan de zogenoemde beloodsing. 'In sommige gevallen zal een sleepboot nodig zijn om het schip door de bochten van de rivier heen te krijgen. Bij een schip met een maximale lengte van 100 meter is dat niet nodig.' De Altair is echter 118,55 meter lang, zo blijkt uit informatie op de website shipspotting.com.

De aanvaring van dinsdag zou de vierde zijn geweest op de rivier. Alom is verontwaardigd en verbaasd gereageerd op het incident. Velen vragen zich af waarom grote vrachtschepen worden toegelaten op de smalle Cotticarivier, waaraan diverse dorpen zijn gelegen.

Surgold betreurt de twee vaarincidenten, waardoor leerlingen en de vervoerder gedupeerd zijn. De schoolboot van Robby Pinas, waarmee de kinderen worden vervoerd, werd dinsdag geramd door de Altair. Eerder, november vorig jaar (zie hieronder), vond er een ander incident met een schip van de goudmaatschappij plaats, waarvoor Pinas niet werd vergoed.


Het bedrijf zet alles op alles om ervoor te zorgen dat er binnen twee tot drie dagen weer transport beschikbaar is voor de leerlingen. Pinas wordt financieel gecompenseerd zodat hij zijn werk kan hervatten.

Albert Ramdin, Surgolds directeur Externe Relaties, zegt in de Ware Tijd van vandaag, vooruitlopend op de formele afwikkeling van claims, dat het bedrijf ervoor zal zorgen dat er weer vervoer is voor de kinderen van het gebied. Hij is gistermiddag naar Tamarin gegaan waar hij een onderhoud heeft gehad met de kapitein van het dorp en een vertegenwoordiger van de districtscommissaris.

Vooruitlopend op het onderzoek van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) heeft Surgold besloten de drie boten te vervangen. Immers, de kinderen moeten naar school en de mensen moeten werken. Ook de steiger zal worden gemaakt.

Ramdin zegt verder, dat Surgold continu goederen vanaf de Nieuwe Haven naar Moengo over de rivier transporteert. Voor die transporten is de Amerikaanse rederij Intermarine met als lokale vertegenwoordiger VSH verantwoordelijk. 'De verantwoordelijkheid voor wat er ook gebeurt, is voor de rederij', aldus Ramdin. Hij stelt dat wat betreft de schade die de bootsman vorig jaar heeft geleden, de financiële compensatie binnen een week rond zal komen. Surgold zal erop toezien dat dit snel in orde wordt gemaakt.

(Red. De Surinaamse Krant/Shipspotting.com)

Minister Plasterk bezoekt Afpakteam Openbaar Ministerie Curaçao

'Officier van Justitie Rip raakt criminelen waar het pijn doet'Tijdens zijn werkbezoek aan Curaçao heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bezoek gebracht aan verschillende instanties. Zo ook aan het Afpakteam van het Openbaar Ministerie, aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, donderdag 16 juni 2016. 

Op zijn Twitterpagina geeft de Nederlandse minister een pluimpje aan het Afpakteam dat ‘vorig jaar 1 miljoen kostte, maar twee keer zoveel aan afgepakte goederen opleverde’.


Ook maakte Plasterk Officier van Justitie Gert Rip - die op de foto op een in beslag genomen speedboot staat - complimenten omdat hij ‘criminelen raakt waar het pijn doet’.

Pietersz is nog gewoon lid Raad van Commissarissen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

Gemeen- schappelijk Hof van Justitie weerspreekt berichten in Papiaments-talige media

Zittingstermijn Pietersz zou zijn verstreken en hij zou dan ook niet langer in functie zijn


Het eerder door het Hof aangestelde lid Robert Pietersz van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) was en is nog gewoon in functie. Dat heeft de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Evert Jan van der Poel, aan de ministers van Financiën van beide landen laten weten, zo bericht vandaag, donderdag 16 juni 2016, het Antilliaans Dagblad.

Het blijkt dat over deze kwestie onlangs gesprekken zijn gevoerd door de Hof-president met de ministers José Jardim van Curaçao (die namens de eenmansfractie van het Statenlid Glenn Sulvaran deel uitmaakt van de regering) en Richard Gibson van Sint Maarten. Daarbij ging het over de benoemingstermijn van Pietersz als RvC-lid van de CBCS.

Pietersz werd op 26 maart 2012 benoemd als tijdelijk commissaris; totdat beide landen in een definitieve benoeming in de vacature van commissaris zullen voorzien.

Onlangs verschenen in lokale Papiamentstalige media onbevestigde berichten, dat Jardim van oordeel zou zijn dat de termijn van Pietersz na vier jaar, per 26 maart 2016, zou zijn verstreken en dat hij Pietersz dus niet langer in functie zou zijn.

Gaat u naar hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

'Curaçao' heeft geen vertrouwen in de politici op het eiland

Toch is 25,8 procent respondenten onderzoek CBS geïnteresseerd in de politiek...


Het vertrouwen in politici ontbreekt totaal onder de bevolking van Curaçao. Dat blijkt uit een onderzoek naar sociale cohesie van het Centraal Bureauvoor de Statistiek (CBS) - zie onderaan -. Politieke partijen scoren het allerlaagst als er gevraagd wordt naar het vertrouwen in goede bedoelingen van instellingen en organisaties. De partijen komen niet verder dan 2,3 procent. De regering en het parlement scoren niet veel beter met 3,8 procent en 4,1 procent, zo bericht vandaag, 16 juni 2016, het Antilliaans Dagblad.

Toch geeft 63,9 procent van de respondenten aan te gaan stemmen en 25,8 procent zegt geïnteresseerd te zijn in de politiek. Het meeste vertrouwen heeft de bevolking in de kerk, maar ook die scoort minder dan de helft (42,9 procent). Politie en onderwijs halen percentages van 26,5 en 21,2.

Overigens is het vertrouwen in de medemens sowieso vrij laag. Op de stelling ‘de meeste mensen zijn te vertrouwen’ reageert maar 32 procent van de respondenten positief.

Het onderzoek van het CBS is gehouden onder 2.620 huishoudens op Curaçao tussen 6 november vorig jaar en 18 januari. Het doel van het onderzoek was om een beeld te krijgen van hoe het gesteld is met het gevoel van verbondenheid, sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de gemeenschap, aldus het CBS. Het was voor het eerst dat zo’n onderzoek is gehouden. Bij herhaling in de toekomst kunnen ontwikkelingen op het gebied van sociale cohesie worden bestudeerd.

Het vertrouwen in instellingen en mensen is dus laag, maar er komen ook positieve resultaten naar voren. Zo is 89,2 procent van de respondenten tevreden over de relaties binnen het huishouden. Dit noemt het CBS ‘subjectief welzijn’. De meeste mensen voelen zich ook verantwoordelijk voor hun buurt (82,6 procent) en het contact met de buren (77,5 procent). Ongeveer een vijfde van de bevolking is actief in religieuze organisaties (22,1 procent), sport (20 procent) en iets minder op het gebied van cultuur (14,8 procent).

Een overgrote meerderheid (80,9 procent) vindt dat een Curaçaoënaar (Yu di Kòrsou) op het eiland geboren moet zijn en vloeiend Papiaments moet spreken (81,1 procent).

Haagse cardiologen beoordelen hartscans uit Suriname

Cardiologen in Haagse HagaZiekenhuis helpen patiënten op 8.000 kilometer afstandJe zal maar in het Surinaamse district  Nickerie wonen en het aan je hart hebben. Dan pak je niet even de tram naar het ziekenhuis voor een scan. Dat kost je zo een dag. Uren rijden, terwijl je hersens overuren draaien. Want wat nu, als het ernstig blijkt? Maar dat was toen, tot een paar maanden terug. Nu gaan de patiënten naar Den Haag. Digitaal. En dat blijkt stukken sneller, zo schrijft Maja Landeweer vandaag, donderdag 16 juni 2016, in het AD.

Cardioloog Ivo van der Bilt en physician assistent (rechterhand van de specialist) Suresh Ghoerbien turen naar een beeldscherm. Een hart, in 3D, draait rond. Ernaast plaatjes van het binnenste van het orgaan, plakje voor plakje gefotografeerd door een CT-scanner. Deze scan van het hart is van een patiënt die bijna 8.000 kilometer verderop in Suriname woont. De medici hebben hem nog nooit gezien.

De onzekerheid, weet cardioloog Van der Bilt, is fnuikend voor de patiënt. 'Het geeft een enorme druk voor jezelf en de familie als je denkt dat je een hartprobleem hebt. In Nickerie wonen veel Hindoestanen. Binnen die gemeenschap zijn hart- en vaatziekten een groot probleem. Als er iets mis lijkt, wil je zo snel mogelijk uitsluitsel. Wij bekijken de scans zoveel mogelijk dezelfde dag nog. In de helft van de gevallen kunnen we de patiënt gerust stellen.'

Ook in levenden lijve ziet de afdeling cardiologie van het HagaZiekenhuis veel Hindoestanen. Er wonen er veel in Den Haag en ze kampen vaak met hartziekten. Een groot deel van deze Haagse Hindoestanen heeft familie in Nickerie. Mede daarom voelt het Haga zich bij die Surinaamse regio betrokken.

Met een CT-scan is het mogelijk een lichaamsdeel plakje voor plakje weer te geven. Het apparaat wordt vooral gebruikt bij onderzoek van de vaten van de hals, het hoofd, het hart en de longen. De arts kan hiermee bijvoorbeeld zien of de vaten zijn dichtgeslibd.

Van der Bilt wilde direct meehelpen aan het project, een initiatief van oud-collega Maarten van Rossem. De gepensioneerd cardioloog van het HagaZiekenhuis zorgde er mede voor dat er een scanner in Nickerie kwam. Van der Bilt: 'Ze zijn er enorm trots op daar. Het is overal in de media geweest.' Alleen de deskundigheid ontbreekt nog om de scans te beoordelen. 'Dus voorlopig doen wij dat.'

Vrijwillig draaien Ghoerbien en hij een paar uurtjes per week extra. Voor de inwoners van het district in Suriname betekent de komst van de scanner een enorme vooruitgang. Ghoerbien: 'Voorheen moesten patiënten naar Paramaribo. Daar moesten ze zo drie dagen voor uittrekken. Er zijn geen snelwegen daar. Zo'n reis is geen pretje, maar erger is nog: je kunt ook te laat zijn.'

Zes kandidaten voor functie voorzitter bond binnen Korps Politie Suriname

'Vernieuwingsbeweging heeft toch wel veel losgemaakt onder personeel'


Dat zes kandidatenlijsten zijn ingediend om de leiding van het bondsbestuur van de politie over te nemen, blijkt een absoluut record te zijn. 'Ik denk dat deze explosie komt, omdat de vernieuwingsbeweging bij mensen toch wel veel los heeft gemaakt', zegt hoofdinspecteur Rudi Stijnberg vandaag, donderdag 16 juni 2016, in de Ware Tijd. Hij is de voorzitter van de verkiezingscommissie, een functie die hij bij de vorige verkiezingen ook had. 

De ongeveer 2.300 leden kunnen kiezen tussen de inspecteurs Humprey Naarden, Omar Terborg, George Randjietsingh, Raoul Hellings, onderinspecteur Arnie Boldewijn en de agent eerste klasse Lothar Biervliet.

Hellings is de exponent van de verniewingsbeweging en volgens ingewijden zouden hij, Naarden en Boldewijn hoge ogen gooien om de huidige bondsvoorzitter Robby Ramjiawan op te volgen. Ramjiawan stelt zich niet herkiesbaar.

De propagandaperiode is gisteren ingegaan en duurt tot 17 juli, de dag vóór de verkiezingen. Stijnberg heeft gisteren vergaderd met de rivaliserende partijen. 'Ik denk dat er een grote opkomst zal zijn. Ik verwacht desalniettemin geen problemen. De vergadering is goed verlopen en wij hebben consensus bereikt over een aantal zaken. We hebben lekker met elkaar gesproken. Ik heb een beroep gedaan op de mensen om op sportieve manier propaganda te voeren.'

De voorzitter van de verkiezingscommissie reist de komende dagen het land af om in de verschillende regio's vertegenwoordigers aan te wijzen en instructies te geven. Het is de bedoeling dat de uitslag op dezelfde dag bekend wordt gemaakt.

Van der San heeft geen 'drup respect' voor 'witte boord crimineel' advocaat Spong

Directeur Kabinet van de President reageert fel en vijandig ongenuanceerd op Amsterdamse advocaat

'Jij hebt je hele leven lang rechters middels valse getuigenissen bedonderd en op een dwaalspoor gezet'


Kennelijk vindt Spong de ondersteuning van zijn vriend (misschien vriendin) aan de nabestaanden in zijn artikel niet sterk genoeg en voelde hij zich verplicht om vanuit Amsterdam een schepje er bovenop te doen. Gerard Spong is een bekende strafpleiter in Nederland en zijn daden zijn bekend. Door te verwijzen naar mijn mening over het strafproces en daarop een bepaald stempel te drukken verplicht hij mij inhoudelijk op een paar zaken te wijzen. 

Ik ben geen strafpleiter nog minder één met ervaring, dus die technische wenken m.b.t. de werking van het strafrecht waarnaar wordt gerefereerd in zijn artikel, zijn niet voor mij bestemd. Echter wordt terecht gesteld dat de onafhankelijkheid en de onbevangenheid maar ook de onpartijdigheid van de rechter gegarandeerd moeten zijn krachtens bestaande verdragen. Daarom heeft Suriname een bepaling in artikel 106 van onze Grondwet die daarnaar refereert.

Wij gaan ervan uit dat het algemeen bekend is, dat wetten en verdragen bestaan om nageleefd te worden en daar zit precies het probleem dat wij in Suriname ervaren, omdat wij hier wonen en werken en weten hoe de scheidslijnen lopen. Als 'public authority' die langer dan 30 jaren op het hoogste niveau in dit land heeft gefunctioneerd, ben ik in staat als ervaringsdeskundige vast te stellen, hetgeen ik heb gezegd en geschreven.

Als buitenstaander en liefst als vreemdeling neem jij één, twee, drie de vrijheid om ongenuanceerd te spreken over het proces in Suriname, waarbij je geen moment voorbij laat gaan om ook de president van het land te schofferen. Waar haal jij die brutaliteit vandaan om te stellen dat Van der San zich moet onthouden van publieke uitlatingen die in jouw ogen afbreuk kunnen doen aan een eerlijk proces. Jij hebt je hele leven lang rechters (de goedgelovige witte mannen) middels valse getuigenissen bedonderd en op een dwaalspoor gezet en 'vreet' je uit de pot van de onderwereld. 

Waarover zou Van der San bevreesd moeten zijn? Hij heeft zich nog nooit in zijn leven schuldig gemaakt aan één of andere onoorbare handeling waarbij hij moest vluchten omdat de politie erbij werd gehaald.

Dus Gerard houd je bij je leest, wat dat ook bij jou mocht zijn. Goed dat je beseft, dat Van der San geen meningen van anderen in opdracht debiteert en nimmer aan de leiband loopt van personen. Wat Van der San heeft gezegd, heeft hij gezegd en kan het bewijzen. Het moet duidelijk zijn dat Van der San geen baas heeft en derhalve geen 'masters voice'. Voor jou heeft hij in ieder geval geen drup respect als witte boord crimineel.

Paramaribo, 15 juni 2016 
Eugѐne van der San

Geduld bewoners Commewijne wordt op proef gesteld door aanhoudend drinkwaterprobleem

Bouw zuiveringsinstallatie voor oppervlaktewater uit Surinamerivier is vertraagd

'De kosten van de operatie vallen hoger uit' - Overeenkomst met Belgische De Watergroep moet worden herzien


De bewoners van Commewijne moeten iets langer wachten op een definitieve oplossing van het drinkwaterprobleem. De bouw van een zuiveringsinstallatie voor oppervlaktewater uit de Surinamerivier is vertraagd. Het project, dat door de grootste waterleidingmaatschappij van België, De Watergroep, zal worden uitgevoerd, had al lang moeten beginnen, zegt Marlon Oosterling, algemeen directeur van de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM), vandaag, donderdag 16 juni 2016, in de Ware Tijd.

Op dit moment kan niet gezegd worden wanneer het project zal worden uitgevoerd. 'De kosten van de operatie vallen hoger uit. Het bedrag dat aanvankelijk was afgesproken, was alleen voor de bouw van de fabriek. Er zijn wat zaken bijgekomen zoals ontbossing en het aanleggen van een tracé, waardoor de financiering opnieuw uitgewerkt moet worden', stelt Oosterling.

De overeenkomst die Suriname met de Belgen heeft gesloten in januari moet daarom worden herzien. Oosterling zegt. dat overleg gevoerd wordt met het ministerie van Financiën, dat de zaak moet toetsen, rekening houdend met de financiële situatie van Suriname. Ook het Internationaal Monetair Fonds, IMF, moet inzage krijgen in dit soort overeenkomsten, vanwege de financiële samenwerking met de overheid. 'Daar zijn wij nu mee bezig.'

De directeur weet nog niet hoe groot de investering uiteindelijk wordt. Hij is wel optimistisch. 'Suriname gaat zelf betalen voor het project, dat voorgefinancierd wordt door de Belgen. Ze werken eraan mee om de terugbetaling over tien tot vijftien jaar uit te smeren, in plaats van over drie jaar, zoals eerst was afgesproken.'

Breeveld (DOE): 'Wijze waarop regering gang naar IMF heeft voorbereid verdient geen schoonheidsprijs'

'Die hele IMF-kwestie heeft ons overvallen, het had netter gemoeten'


De wijze waarop de regering de gang naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorbereid en aangepakt heeft verdient geen schoonheidsprijs, aldus DOE-voorzitter en -Assembleelid Carl Breeveld vandaag, donderdag 16 juni 2016, in de Ware Tijd. Vooral het parlement in het duister houden stuit hem tegen de borst. 

'Die hele IMF-kwestie heeft ons overvallen. De informatie werd te veel in flarden gegeven. Het had netter gemoeten. Je had de vertegenwoordiging van het volk in een eerder stadium moeten betrekken, zodat dingen goed doorgepraat konden worden en men met elkaar zou kunnen komen tot misschien nog betere zaken dan wat nu gepresenteerd is', zegt de DOE-fractieleider.

Hij vindt dat de informatie die nu door de regering aan de samenleving wordt gegeven veel eerder had moeten zijn verstrekt en beter besproken had moeten worden. De partijleider zegt, dat de coalitieleiders nu vaak bij elkaar komen om beleidsvraagstukken met elkaar te bespreken. Enige tijd geleden was dat niet het geval.

'De afgelopen vier weken hebben we elkaar regelmatig gezien en het beleid met elkaar besproken.'

DOE-minister Regilio Dodson heeft het de afgelopen weken zwaar moeten ontgelden. Vanuit de samenleving, door het bedrijfsleven en door de oppositie in het parlement is er veel kritiek geuit op de beslissing om de tarieven van vooral stroom aan te passen. Burgers beklagen zich erover, dat de tariefsverhoging gekoppeld aan andere kostenverhogende maatregelen en de sterk gestegen prijzen voor goederen en diensten ondraaglijk is. Het bedrijfsleven vindt de nieuwe tarieven en het beleid daarover ondernemersonvriendelijk.

 De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft een minder pijnlijke tarievenstructuur geproduceerd en aan de regering voorgelegd. Zij zegt dat een kleine tariefsverlaging misschien nog mogelijk is, maar het besluit is nog niet genomen.

Advocaat Kanhai verontrust over negeren gewijzigde Amnestiewet door Krijgsraad

Advocaat van Bouterse: 'De Krijgsraad is niet bevoegd de wet te toetsen'


Advocaat Irvin Kanhai heeft aan zijn cliënt, hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces, Desi Bouterse, te kennen gegeven, dat hij verontrust is over het terzijde stellen van artikel 1 van de gewijzigde Amnestiewet van 2012. 

'Hoe de regering dit probleem, waarbij de balans tussen de machten verstoord is, gaat oplossen, daar bemoei ik mij niet mee als advocaat. Maar, ik heb wel mijn verontrusting geuit. Ik heb vandaag weer een onderhoud met mijn cliënt, waar ik zijn mening zal aanhoren', zegt Kanhai vandaag, donderdag 16 juni 2016, op Starnieuws.

Het tussenvonnis van de Krijgsraad, uitgesproken op 9 juni, is nog niet op schrift beschikbaar gesteld. Kanhai hoopt in de loop van vandaag erover te kunnen beschikken. Hij geeft aan dat het om een tussenvonnis gaat waarop geen beroep mogelijk is.

Kanhai vindt het een gevaarlijke zaak wanneer de rechter delen van een wet buiten beschouwing laat. 'De Krijgsraad is niet bevoegd de wet te toetsen en kan niet stellen dat in bepaalde gevallen een gedeelte van de wet buiten beschouwing wordt gelaten', zegt Kanhai. Dit heeft volgens hem niet te maken met een interpretatie van de wet. Wanneer de rechter willekeurig de wet toepast, weten de uitvoerende macht en de wetgevende macht niet meer hoe met de innerlijke waarde van de wet wordt omgegaan door de rechterlijke macht, stelt de advocaat.

Hij blijft erbij, dat er een ernstige situatie is ontstaan. Het Openbaar Ministerie heeft de 8 decemberzaak nooit willen vervolgen. Er is toegestaan, dat een verdachte president van het land kan worden. 'En nu wil men overgaan tot vervolging van een persoon die president van het land is. Anderen die moord hebben begaan, hebben amnestie gekregen. Zij zijn ook niet vervolgd. Nu wil men optreden tegen de persoon die president van het land is. De Amnestiewet wordt selectief toegepast en artikel 1 wordt buiten werking gesteld. Dit is verregaand en levensgevaarlijk," zegt Kanhai. Hij benadrukt dat hij als advocaat zijn bezorgdheid heeft geuit. "Tot daar gaat mijn verantwoordelijkheid', zegt Kanhai.

Artikel 1 Amnestiewet
Artikel 1 lid 1 van de Amnestiewet is op 4 april 2012 als volgt gewijzigd:

In artikel 1 lid 1 is de zinsnede: 'Amnestie wordt verleend aan degenen die in het tijdvak aanvangende op 1 januari 1985 en eindigend op de datum van inwerkingtreding van deze Wet' vervangen door:

'Amnestie wordt verleend aan degenen die in het tijdvak aanvangende op 1 april 1980 en eindigende op 20 augustus 1992:'

Onder verlettering van de onderdelen a, b, c en d in de Amnestiewet 1989 is een nieuw onderdeel a toegevoegd luidende als volgt:

a. Strafbare feiten hebben begaan en/of daarvan worden verdacht en/of zijn gedagvaard in het kader van verdediging van de Staat en/of omverwerping van het wettig gezag;

Na het nieuw onderdeel 'e' zijn twee nieuwe onderdelen 'f' en 'g' toegevoegd luidende als volgt:

f. die in het kader van het conflict in het binnenland en/of de gebeurtenissen in december 1982 en/of andere met de leden a en b in verband staande conflicten in de periode 1 april 1980 tot en met 20 augustus 1992 strafbare feiten hebben begaan en/of daarvan worden verdacht zoals bedoeld in de onderdelen a, b, c, d en e;

g. als verdachten zijn aangemerkt en als zodanig zijn gedagvaard in verband met feiten gepleegd op 7, 8, en/of 9 december 1982 zoals omschreven in de dagvaarding in verband met de artikelen 347, 348, 349 c.q. artikel 72 lid 2 en artikel 360 e.v. van het Wetboek van Strafrecht.

Advocaat Spong: 'Van der San, directeur Kabinet van de President, poogt opzichtig Krijgsraad in diskrediet te brengen'

Amsterdamse advocaat Spong reageert op ingezonden stuk Van der San op Starnieuws

'Van der San is duidelijk bevreesd voor een veroordelende uitspraak van de Krijgsraad'


De uitspraken van Eugene van der San, thans directeur bestuurs- en administratieve aangelegenheden van het Kabinet van de President, dat de Krijgsraad in het 8 decemberstrafproces een politieke lading hebben, komen regelrecht in strijd met de mensenrechtenverdragen. Zij tasten de onafhankelijkheid en onbevangenheid van de rechters van de Krijgsraad aan. Het Europees verdrag van de rechten van de mens en het VN mensenrechtenverdrag, waarin de garantie van onafhankelijke rechtspraak is neergelegd, richten zich ook tot gezagsdragers c.q. ‘public authorities’. Die moeten zich onthouden van publieke uitlatingen die afbreuk kunnen doen aan een eerlijk proces. 

Van der San is duidelijk bevreesd voor een veroordelende uitspraak van de Krijgsraad. Vandaar dat hij – vermoedelijk op last van zijn baas – en overeenkomstig de uitdrukking ‘his masters voice’ nu al opzichtig poogt de Krijgsraad en vooral de onafhankelijkheid van de krijgsraad in diskrediet te brengen. Het is de ouverture naar de klaagzang bij een veroordeling dat sprake is van een politiek vonnis.

De Krijgsraad heeft de behandeling van de zaak aangehouden tot 30 juni 2016 om de auditeur-militair de gelegenheid te geven zijn requisitoir te houden. De wet houdt niets meer en niets minder in dan dat de vervolgingsambtenaar het woord kan voeren. Tot het houden van een requisitoir is de vervolgingsambtenaar in casu de auditeur-militair dus niet verplicht. Volgens de wet dient hij vervolgens zijn vordering voor te lezen en over te leggen. Het achterwege laten van het voorlezen is een grond voor nietigheid van het proces. Dit zou kunnen betekenen dat de auditeur-militair met een weigering het requisitoir te voeren en/of een weigering zijn vordering voor te lezen het proces bij de Krijgsraad zou kunnen saboteren.

De Krijgsraad kan zo’n sabotageactie echter negeren door in dat geval te overwegen dat bij een ontbreken van een requisitoir en/of vordering, hoezeer processueel gezien ook wenselijk, de verdachte daardoor niet in een rechtens te beschermen belang is geschaad. Hij hoeft zich in dat geval immers niet te verzetten tegen een argumentatie die schadelijk is voor zijn procespositie.

Het is voor de vervolgingsambtenaar verder ook niet toegestaan een abstracte eis te formuleren in zijn vordering. Hij mag dus in zijn vordering niet volstaan met het standpunt dat hij zich – zoals dat plechtig heet – refereert aan het oordeel van de Krijgsraad. In populair dagelijks spraakgebruik betekent dit dat hij zich niet mag onthouden van een mening over de sanctie en dus niet mag uitdragen ‘zoek het maar uit’.

Een vage sanctie-eis door het Openbaar Ministerie is ook niet te verenigen met de rechtspositie van het openbaar ministerie in een rechtsorde. Die positie is in één woord te vangen, te weten ‘rechtshandhaving’. Een Openbaar Ministerie dat zich aan deze kerntaak onttrekt, ondermijnt de rechtsstaat en verdient het te worden uitgesloten van enig strafvorderlijke taak.

Het is dus zaak dat de Krijgsraad in dit eindstadium van de zaak zich niet meer van de wijs laat brengen door eventuele chicanes en vertragingstactieken van welke procespartij dan ook. Het Latijnse adagium ‘litis finiri aportet’ (een rechtsstrijd verdient beëindigd te worden) is het enige redelijke rechtsstatelijke doel dat nu nog telt: de Surinaamse rechtsstaat heeft er gewoon recht op het oordeel van zijn rechters in deze maatschappelijk zeer beladen zaak, te weten, de nabestaanden van de slachtoffers hebben er recht op dat nu recht gesproken wordt en last but not least heeft ook de internationale rechtsgemeenschap recht op dat oordeel.

Andere staten en staatshoofden moeten kunnen weten of zij zaken willen doen met een meervoudige moordenaar in geval van veroordeling of een onschuldig te houden president bij een vrijspraak. 

Amsterdam, 15 juni 2016
Gerard Spong