vrijdag 17 juni 2016

'Niemand weet wat criteria zijn op basis waarvan mensen worden genomineerd voor VHP-hoofdbestuur'

Hoofdbestuurslid VHP Sietaram uit stevige kritiek op samenstelling nieuw hoofdbestuur'

'Een corruptief bestuur leidt tot een corruptieve regering' - 'Personen geselecteerd op basis van vriendjespolitiek'


De huidige samenstelling van het nieuwe hoofdbestuur van de VHP is niet gekozen in de geest van hoop. Hoop die de nieuwe voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, zou moeten verpersoonlijken. Voorzitter Santokhi kreeg te maken met de harde realiteit van de VHP, waarbij personen niet worden geselecteerd op basis van performance criteria, maar vriendjespolitiek.

Santokhi als nieuwe leider, veranderaar, krijgt nu een pakslaag van de harde kern van de VHP. Ik ben van mening, dat het hoofdbestuur, de motor van de VHP, in de toekomst de motor van dit land zal worden. Het is principieel dat je eerlijke, deskundige, hardwerkende, vaderlandslievende mensen nomineert. De kandidatenlijst van het hoofdbestuur is niet in zijn geheel een weergave hiervan.

Santokhi wil gaan voor natievorming. Natievorming door een corrupte elite leidt nimmer tot natievorming. Het lijkt mij democratischer wanneer voorzitter Santokhi als nieuwe voorzitter, de veranderaar, vooraf aan alle leden de criteria om tot hoofdbestuurslid verkozen te worden openbaar had gemaakt. Niemand weet wat de criteria zijn op basis waarvan mensen worden genomineerd voor het hoofdbestuur. Er worden 25 hoofdbestuursleden gekozen. Het vooraf bekend maken van de criteria door de voorzitter zou de change moeten garanderen.

De samenstelling van dit hoofdbestuur is een groot raadsel en dus het bewijs van het falen van een nieuwe leider. Er zijn enkele hoofdbestuursleden die wederom op de kandidatenlijst staan en die mij stof tot verder nadenken geven over welke criteria zijn gebruikt. De VHP die zo prat gaat op de democratische rechtsstaat, die de NDP beschuldigt op alle podia dat zij de rechtsstaat heeft geschonden, biedt een VHP parlementariër wederom een plaats in het hoofdbestuur, waarbij desbetreffende persoon, zijnde oppositie, een minister van de coalitie met name de NDP zover gekregen heeft om een kleine man middels militairen te laten opbrengen. Hij heeft daarmee de Grondwet, de rechtsstaat, de kritiek van de VHP geschonden.

Vooraf bekend maken van de criteria en toepassen ervan zou de verandering in de VHP moeten betekenen. Het niet nomineren van bepaalde huidige hoofdbestuursleden is vreemd, maar het is moeilijk om op te komen voor jezelf. De partij heeft nog steeds corruptieve,conservatieve vriendjespolitieke criteria toegepast.Voorzitter Santokhi heeft de change die aan de achterban beloofd is niet waar kunnen maken.

De tijd om nog hearings te houden met leden om te kijken of er toch nog een alternatieve lijst kon worden samengesteld was niet meer mogelijk aangezien de vergadering die de kandidaten voor het hoofdbestuur moest bepalen vijf dagen voor het indienen van kandidatenlijsten werd gehouden. Leden hadden daardoor geen gelegenheid om een alternatief te presenteren. Het zou,volgens mij democratischer zijn als het dagelijks bestuur hearings had gehouden onder de kernen.

Als VHP'ers inderdaad change willen brengen moet dat beginnen bij de selectie van de motor van de partij. Deze vormen morgen de regering. Een corruptief bestuur leidt tot een corruptieve regering.

Rewtie Sietaram,
hoofdbestuurslid VHP

Controle op etikettering producten in winkels door ECD voorlopig stop gezet

Ondernemers leggen klachten op tafel bij overheid over wijze van controle


Een delegatie van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), bestaande uit Marlon Telting, bestuurslid Industrie, Steven Mac Andrew, directeur, en 'Communications Officer' Winston Leckie, heeft overleg gevoerd met de waarnemend minister van Handel en Industrie (HI), Mike Noersalim, de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, en de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel. In dit overleg stonden centraal de acties die de afgelopen dagen zijn gehouden in diverse buurten van Suriname door overheidsinstanties, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 17 juni 2016.

De delegatie van de VSB bracht tijdens het onderhoud de klachten en gevoelens van haar leden uit de sectoren handel en industrie naar voren en wees op de economische en maatschappelijke consequenties van de gehouden acties, waaronder controle van vervaldata op producten en het aanwezig zijn van voldoende informatie op etiketten. Zo hebben bepaalde producenten in de afgelopen dagen geen producten kunnen verkopen, omdat afnemers bang zijn gemaakt en bevreesd zijn voor andere acties.

De delegatie van de VSB bracht tijdens het onderhoud ook naar voren, dat bepaalde producten, met name tabak en alcohol, nationaal en internationaal gevrijwaard zijn van het hebben van een vervaldatum, maar dat leden van het team van de overheid hiervan totaal niet op de hoogte waren. Voorts bracht de delegatie van de VSB onder de aandacht van de bewindslieden, dat de acties voornamelijk non-food producten betroffen, inclusief zaken als servetten, toiletpapier, reinigingsmiddelen, haargels, aerosols, zepen en zelfs alcolade, dat al jaar en dag in Suriname wordt verkocht.

Tenslotte benadrukte de VSB, dat er ook klachten zijn ontvangen over de bevoegdheden die de ambtenaren zeggen te hebben en de door hun gevolgde procedures.

De bewindslieden stelden, dat het beleid van de regering gericht is op de diversificatie van de economie en in het bijzonder de lokale productie wenst te stimuleren.

Partijen zijn overeengekomen dat de ECD-controle (Economische Controledienst) op etikettering tot nader order wordt stopgezet. Het heropstarten hiervan zal gepaard gaan met duidelijke aanwijzingen aan controlediensten, ondernemers en consumenten door het Surinaamse Standaarden Bureau, SSB, en het ministerie van HI.

Tabaksproducten en alcoholische producten hoeven niet voorzien te zijn van een vervaldatum conform nationale wetgeving en internationaal gebruik, waar zegels noodzakelijk zijn maar ontbreken zal wel worden opgetreden. Er zal maandelijks overleg gevoerd worden tussen de partijen, zodat er informatie-uitwisseling kan plaatsvinden, inclusief over voorvallen in de markt, aangezien dialoog op dit moment de voorkeur geniet boven andere opties.

De overheidsinstanties zullen hun controleactiviteiten gericht op vervallen consumptiegoederen, vergunningsvoorwaarden, smokkelwaar, medicamenten en prijsopdrijving onverkort voortzetten. De overheid zal middels haar voorlichtingsapparaat de gemeenschap, in het bijzonder winkeliers en consumenten op de hoogte stellen van hetgeen overeengekomen is.

Jogi (VHP) ontvangt deel van bij hem verduisterde spullen terug

‘Het feit dat ik mijn spullen terugkrijg, betekent dat ik inderdaad ben benadeeld’

'Bepaalde figuren hebben gepoogd mijn goede naam en eer te schaden'


‘Het feit dat ik mijn spullen terugkrijg, betekent dat ik inderdaad ben benadeeld’, zegt het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vandaag, vrijdag 17 juni 2016, in het Dagblad Suriname. De politicus heeft woensdagavond een deel van zijn spullen, die volgens hem door elektricien Kishan Gangadien waren verduisterd, teruggekregen. 

Volgens de parlementariër heeft zijn recente brief aanr procureur-generaal Roy Baidjnath Panday ervoor gezorgd, dat de agenten van Saramacca er meteen werk van hebben gemaakt en een inval in de woning van Gangadien hebben gedaan. Daar werd een deel van de spullen aangetroffen.

Jogi benadrukt echter, dat de ‘zogenaamde installateur’ een deel van zijn originele spullen, die hij zelf bij de handelsonderneming Jetzza had gekocht, had vervangen met inferieure spullen uit China. Dit heeft hij gisteren laten bevestigen bij een bezoek aan de onderneming. 'De bonnen die ik in mijn handen heb, bevestigen dit ook', zegt Jogi, verwijzend naar zijn aankoopbonnen.

De VHP’er hekelt het feit, dat bepaalde figuren, die hij niet bij naam wenst te noemen, gepoogd hebben zijn goede naam en eer te schaden. 'Je probeert mensen te helpen zodat zij een broodje kunnen verdienen, maar dan rennen zij links en rechts, laten zich beïnvloeden door andere mensen en geven dan valse verklaringen uit waar zij mijn goede naam en eer aantasten. Ik heb niets misdaan, integendeel zie ik dat mensen die anderen bestelen, worden beschermd.'

Deze zaak zal hij niet zo laten. Jogie bekijkt op dit ogenblik alle mogelijkheden met zijn raadsman Irvin Kanhai. Wat Gangadien betreft, wenst hij graag dat deze ‘mega-oplichter’ wordt opgesloten.

Volgens Jogi was de afspraak uitdrukkelijk, dat alle spullen thuis bij hem zouden worden opgeslagen en dat Gangadien de nodige spullen elke werkdag bij hem moest afhalen. Hierdoor zou hij gedegen controle kunnen uitoefenen. De eerste dag nam de elektricien enkele spullen mee. In december 2015 kwam Gangadien volgens de parlementariër de tweede dag terug en nam vervolgens de hele doos mee. Als reden werd aan hem aangegeven dat het lastig voor hem was om elke dag te komen. 'Daarna heb ik niets meer van hem vernomen. Toen ik hem belde, zei hij dat hij ziek was. Daarna nam hij zijn telefoon niet meer op.'

De politicus stelt, dat hij de ‘zogenaamde installateur’ op den duur door zijn voorman heeft laten bellen, waarna Gangadien hem weer verzekerde de werkzaamheden met spoed af te ronden. Uiteindelijk heeft Jogie toch niets meer van hem vernomen.

Jogi benadrukt, dat hij in tegenstelling tot wat anderen beweren, niemand heeft gekidnapt of heeft laten kidnappen. Jogi zegt dat hij het erg vindt dat ‘deze meneer’ zelfs zover is gegaan om de politie in de maling te nemen door zichzelf als slachtoffer aan te merken. 'Naast het feit dat hij zes andere mensen heeft opgelicht, heeft hij nu ook de politie in de maling genomen. Zo zou Gangadien volgens hem ook een zekere Veldhuizen voor Srd 2.000 hebben opgelicht. Bij Donk zou hij spullen hebben gekocht, maar daarbij beloofd hebben deze achteraf te betalen, omdat hij zijn geld thuis was vergeten. De betaling is sinds maart 2016 tot nu toe uitgebleven. Ook zou Gangadien de winkelier Wen Srd 1.000 lichter hebben gemaakt, toen hij een offerte voor hem moest maken. Hij zou bouwstroom regelen aangezien hij grote contacten bij de EBS had. Met deze case kunnen wij dit soort zaken bestrijden', aldus Jogi.

Chauffeur dienstauto districtscommissaris van Wanica veroorzaakt aanrijding

Bestuurder auto districtscommissaris verleent geen voorrang


Een dienstvoertuig van de districtscommissaris van Wanica, Roline Samsoedien, is gistermorgen tegen elf uur betrokken geweest bij een aanrijding op de kruising van de Welgedacht C-weg en de Mawakaboweg. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 17 juni 2016 (zie foto's - Bron: Dagblad Suriname).

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de Isuzu D-Max van de districtscommissaris over de Welgedacht C-weg reed en geen voorrang verleende aan een Honda, met als gevolg een frontale aanrijding.

Een inzittende van de Honda raakte gewond. De D-Max belandde na de botsing in een trens. De districtscommissaris was op dat moment niet in haar dienstauto.

De politie van Santo Boma onderzoekt de aanrijding verder.

SP-Tweede Kamerlid Van Raak wil weten wie Ansary heeft gescreend voor Ennia op Curaçao

VVD-Kamerleden vragen ook enige opheldering over kwestie Ennia in reactie op berichten Financieele Dagblad


Wie heeft zakenman Hushang Ansary gescreend bij de overname van Ennia? Welke rol hadden de Nederlandse minister van Financiën, De Nederlandse Bank en de voormalige Bank van de Nederlandse Antillen bij de screening? Het zijn vragen die SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak vandaag, vrijdag 17 juni 2016, gesteld heeft aan de ministers Jeroen Dijsselbloem van Financiën en Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit bericht de Amigoe.

Aanleiding voor de vragen zijn de berichten in Het Financieele Dagblad, dat verzekeraar Ennia financieel uitgehold zou zijn door Ansary. Hij zou geld van Ennia gebruikt hebben voor investeringen in of leningen aan andere bedrijven waar hij eigenaar van is, zoals het Mullet Bay resort op St. Maarten. De krant baseerde zich op een geheim rapport van De Nederlandse Bank.

'Wie was eindverantwoordelijk voor de screening van de persoon Hushang Ansary, toen deze rond 2005 zijn intrede deed in de financiële wereld in de voormalige Nederlandse Antillen?', vraagt Van Raak. Ook vraagt hij naar mogelijke belangenverstrengelingen bij Ennia, de financiële risico’s van beleggingen door de verzekeraar en de rol van KPMG als externe accountant van Ennia.

Tot slot vraagt hij naar de gevolgen voor klanten van Ennia. 'Hoe kunt u garanderen dat de mensen op Aruba, Bonaire, Curaçao en St. Maarten volledig en zonder zorg verzekerd kunnen zijn van hun polissen en pensioenen?'

Overigens hebben vandaag de VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en André Bosman aan de ministers van Financiën en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderstaande vragen gesteld over de berichten 'Antilliaanse verzekeraar leeg getrokken', 'Balletje-balletje op de Antillen met reserves van verzekeraar Ennia' en 'Spin in het Antilliaanse web verschijnt in vizier van DNB':

1
Kent u de bovenstaande berichten uit Het Financieele Dagblad van 10 juni 2016? 1) Wat vindt u van deze berichten? Wat zijn de gevolgen als een verzekeraar zoals Ennia op Curaçao omvalt (ook in financiële zin)?

2
Wie houdt toezicht op de verzekeraar Ennia, maar natuurlijk ook op andere verzekeraars en banken op Curaçao, Aruba en Sint Maarten? Wat is de kwaliteit van de lokale toezichthouders op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, zoals de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)? Welke gevolgen kan slechte kwaliteit van de lokale toezichthouders voor Nederland hebben?

3
Wat zijn de exacte rollen en verantwoordelijkheden van De Nederlandsche Bank (DNB) bij het financieel toezicht en dit soort kwesties op Curaçao, maar ook op Aruba en Sint Maarten? Welke bevoegdheden heeft DNB, bijvoorbeeld om in te grijpen?

4
Klopt het dat DNB onderzoek heeft gedaan naar de verzekeraar Ennia op Curaçao? Zo ja, waarom? Klopt het dat DNB een vernietigend rapport heeft geschreven over de verzekeraar Ennia? Van welke datum is dit rapport? Klopt het dat DNB in 2011 al is gewaarschuwd voor problemen bij de verzekeraar Ennia? Waarom is er toen niet iets mee gedaan?

5
Wat betekent dit uiteindelijk allemaal voor de verantwoordelijkheid van Nederland voor de financiële instellingen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten? Wat betekent dit voor Nederland en de Nederlandse belastingbetaler in het geval een financiële instelling, bijvoorbeeld een bank of verzekeraar, op Curaçao, Aruba en/of Sint Maarten dreigt om te vallen of omvalt door wanbeheer en/of falend toezicht van de (lokale) toezichthouder? In hoeverre zou Nederland deze financiële instelling dan moeten redden? Deelt u de mening dat dit volstrekt onwenselijk en ondenkbaar? Zo nee, waarom niet?

6
In hoeverre zorgen de in het artikel genoemde extra bevoegdheden voor DNB en uitbreiding van haar mandaat ook direct dan wel indirect voor extra verantwoordelijkheden voor Nederland en welke gevolgen heeft dit? Hoe was de verantwoordelijkheid van Nederland anders geweest?

7
Wat wordt bedoeld met de passage in het DNB-jaarverslag 2015: “In het licht van toenemende zorgen hieromtrent heeft DNB gevraagd om uitbreiding van haar prudentiële toezichtbevoegdheden. Inmiddels is de wens tot ruimere informatiebevoegdheden door het ministerie van Financien gehonoreerd.”? Wanneer heeft DNB die bevoegdheden gekregen, van wie en in welk kader?

8
Is er op Curaçao, Aruba en/of Sint Maarten wet- en regelgeving voor de financiële sector, om er net als in Nederland en Europa, voor te zorgen dat de financiële instellingen niet langer gered hoeven te worden door de belastingbetaler? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? Indien er een risico bestaat dat Nederland financiële instellingen moet redden op Curaçao, Aruba en/of Sint Maarten, wat doet u dan om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat de Nederlandse belastingbetaler niet (meer) gaat opdraaien voor falende financiële instellingen op Curaçao, Aruba en/of Sint Maarten?

9
Hoe is een en ander geregeld voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), die bijzondere gemeenten zijn van Nederland? Wat zijn de daar de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Vallen deze onder alle wet- en regelgeving van Nederland en onder de Nederlandse toezichthouder? Zo nee, waarom niet?

Weer werkonderbreking bij Curaçao Port Services in containerterminal haven

Arbeiders ontevreden over al drie jaar uitblijven nieuwe cao

Landsbemiddelaar: 'Aangezien cao-onderhandelingen volop gaande zijn en niet spaak zijn gelopen, is er geen reden om te staken'


De 120 werknemers van het stuwadoorsbedrijf van de Curaçao Port Services (CPS) die werkzaam zijn in de containerterminal, hebben vanochtend, vrijdag 17 juni 2016, uit onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao hun werk neergelegd. Dit bevestigt de vakbondsleider van vakbond CHH/OVP, Guiseppe Sambo, desgevraagd, zo bericht de Amigoe.

Dat de afgelopen week reeds sprake was van stakingen door het niet verschijnen op het werk, ontkent Sambo. Sambo: 'Iedereen was aan het werk, pas vandaag heeft men het werk neergelegd.'

Om de reeds lopende cao-onderhandelingen tussen de vakbond en CPS, was vanochtend door Landsbemiddelaar Anthony Obispo om tien uur een vergadering met de partijen belegd. Zoals gisteren gemeld, hebben verschillende welingelichte bronnen tegenover de Amigoe verklaard dat er vanaf afgelopen donderdag sprake was van een haparende dienstverlening bij de containerterminal. De bronnen gaven aan, dat er ‘uit onvrede over het uitblijven van een cao gestaakt werd’ waardoor de afgelopen week minder CPS-werknemers op het werk zouden zijn verschenen.

De Landsbemiddelaar licht toe ook van deze berichten kennis te hebben genomen en naar aanleiding daarvan, voor vanochtend de vergadering met CPS en de vakbond te hebben ingepland. Op de vraag of de haperende dienstverlening in de containerterminal van de afgelopen week te wijten was aan een verkapte vorm van staken, stelt de Landsbemiddelaar: 'Aangezien de onderhandelingen waarover de partijen een mediastilte hebben afgesproken, volop gaande zijn en niet spaak zijn gelopen, is er geen reden voor acties ofwel om te staken. Dit zal dan ook besproken worden', aldus Obispo.

Sambo, die vanochtend de werknemers bijstond, bevestigde de ontmoeting met de Landsbemiddelaar te zullen bijwonen, maar gaf de volgende toelichting: 'De werknemers hadden in aanloop verklaard dat als wij het gesprek met de Landsbemiddelaar vanochtend aan zouden gaan, zij vanochtend hun werk neer zouden leggen. Dit is dus ook gebeurd. De mensen zijn gewoonweg boos, omdat zij al drie jaar op een nieuwe cao wachten.'

‘Afspraken over alternatief integriteitsonderzoek CBCS-directeur Tromp niet nagekomen’

Lid Raad van Commissarissen Kok van CBCS slaat terug in kwestie Tromp/Financieele Dagblad


Tom Kok, lid van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die tijdens de persconferentie van bankdirecteur Emsley Tromp maandag onder vuur kwam te liggen, bevestigt vanmiddag, vrijdag 17 juni 2016, in de Amigoe, dat er door de bank opdracht is gegeven een onderzoek naar hem in te stellen, maar volgens hem is dit gebaseerd op ‘bedenkselen van de president’. 

Hij slaat op zijn beurt terug door te stellen, dat als het integriteitsonderzoek naar Tromp dat in 2015 werd gestart ‘gewoon zou zijn uitgevoerd, de beschamende publieke vertoning ons allen bespaard zou zijn gebleven’.

Kok laakt ook het feit, dat er nog steeds geen nieuwe commissarissen zijn benoemd en kondigt verder aan vragen te gaan stellen over de verkoop van Ennia aan Hushang Ansary op Aruba. Tom Kok reageert tegenover de Amigoe in een zeer uitgebreide reactie - die integraal staat afgedrukt op pagina 9 van de papieren versie van de Amigoe -, op de aantijgingen aan zijn adres tijdens de persconferentie die Tromp gaf naar aanleiding van een artikel in het Financieele Dagblad. Daarin werden de centrale bank en Tromp zelf in twijfel getrokken.

Een dag eerder schreef de krant, dat verzekeraar Ennia op Curaçao onder de ogen van de CBCS zou zijn leeggezogen. Tromp stelde tijdens de persconferentie dat Kok hem zou hebben zwartgemaakt bij het ministerie van Financiën in Nederland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en De Nederlandsche Bank (DNB). Dit zou de aanleiding zijn geweest voor DNB om vorig jaar in de Rijksministerraad haar zorgen uit te spreken over de effectiviteit en integriteit van de CBCS.

Volgens Kok hebben Tromp, lid van de Raad van Bestuur (RvB) Jerry Hasselmeyer en commissarissen Robert Pietersz en Carel Lopez de uitvoering van het integriteitsonderzoek naar Tromp gefrustreerd. Uiteindelijk leidde dit tot een Kort Geding in december 2015 en werd overstemming bereikt tussen de RvC en de RvB over een alternatieve aanpak voor het onderzoek, geeft Kok aan. 'Maar afspraken die daarbij zijn gemaakt zijn door de RvB nog niet nagekomen. Het kort geding is dus nog hangende.'

Om de rest van dit bericht te kunnen lezen gaat u naar hier.

De VS geeft artefacten uit 17e, 18e en 19e eeuw uit omgeving Jodensavanne en Cassipora terug aan Suriname

Amerikaanse ambassadeur Nolan overhandigt dozen met voorwerpen aan Jodensavanne Foundation


De Amerikaanse ambassadeur Edwin R. Nolan heeft dinsdag meerdere dozen met handnijverheidsproducten aan het bestuur van de Jodensavanne Foundation en de Suriname Archeologische Dienst overhandigd. De voorwerpen dateren uit de zeventiende, achttiende, en negentiende eeuw en omvatten fragmenten van aardewerk, porselein, en ijzerwerk die werden ontdekt door amateur-archeologen nabij de Jodensavanne en Cassipora, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 17 juni 2017 aan de hand van een persbericht van de ambassade van de VS van dinsdag 15 juni (zie onderaan).

Directeur Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Stanley Sidoel en archeoloog dr. Cheryl White waren ook aanwezig voor de repatriëring van de artefacten.

'Ik ben vereerd om terug te keren een stukje geschiedenis van Suriname aan de Jodensavanne Foundation', zei ambassadeur Nolan. 'Ik weet zeker dat de amateur-archeoloog die deze heeft ontdekt, enthousiast zou zijn geweest om ze te zien zoals ze nu zijn. Echter, zonder de juiste wetenschappelijke benadering van de materialen, is het onmogelijk om deze reconstrueren of om het geheel te bevatten vanuit een sociaal-culturele context.'Het uiteindelijke resultaat is het verlies van historische informatie. Nolan wil deze 'tijdelijk' verloren voorwerpen terugbrengen naar hun rechtmatige plaats. De items worden verondersteld te zijn verwijderd in de jaren negentig en uiteindelijk in de handen van de Amerikaanse architect Rachel Frankel terecht te zijn gekomen.

Frankel erkende dat deze artefacten/handnijverheidproducten gerepatrieerd moesten worden en nam contact op met Harold Sijlbing en Stephen Fokké van de Jodensavanne Foundation. 'Dit zal een belangrijke referentie collectie worden, waarin toekomstige items die ontdekt zijn op de site vergeleken kunnen worden', zei dr. White. De objecten zullen worden beoordeeld en gecatalogiseerd door de Archeologische Dienst en Suriname Museum.

PRESS RELEASE

U.S. Embassy assists in repatriation of cultural artifacts from Jodensavanne

June 15, 2016
PARAMARIBO—On Tuesday, June 14, Ambassador Edwin R. Nolan handed over several boxes of artifacts to the board of the Jodensavanne Foundation and the Suriname Archaeological Service.  The artifacts date back to the 17th, 18th, and 19th centuries and include fragments of pottery, porcelain, and iron work that were uncovered by amateur archaeologists in the vicinity of Jodensavanne and Cassipora.  Director of Culture Stanley Sidoel and 2014-15 U.S. Fulbright Scholar and archaeologist Dr. Cheryl White were also present for the repatriation of the artifacts.
“I’m honored to be returning a piece of Suriname’s history to the Jodensavanne Foundation,” said Ambassador Nolan. “I’m sure the amateur archaeologist who uncovered them was as excited to see them as we are today.  However, there is a right way to go about removing culturally significant artifacts.  Without the proper scientific recording of materials from a site, it is impossible to reconstruct or understand the culture that produced it. The ultimate result is the loss of historical information.  It gives me great pleasure to return these temporarily lost items to their rightful place—here in Suriname.”
The items are believed to have been removed in the 1990s and eventually ended up in the hands of U.S. architect Rachel Frankel who recognized that these artifacts needed to be repatriated and contacted Harrold Sijlbing and Stephen Fokké at the Jodensavanne Foundation.
“When the Jodensavanne Foundation brought the matter to our attention, we were happy to help get the artifacts back from the United States to Suriname,” said Ambassador Nolan.
The objects will be reviewed and cataloged by the Archaeological Service and Suriname Museum.
“This will become an important reference collection to which future items uncovered at the site can be compared,” said Dr. White.

Advocaat Sewcharan bespreekt uitspraak Krijgsraad 9 juni in 8 decemberstrafproces
Minister Peneux treedt in overleg met vicepresident Adhin en minister Badrising over behuizing directoraat Cultuur

'Deze panden hadden allang afgebroken en vervangen moeten worden door moderne gebouwen'

'Ik ben bij de directeur naar het toilet geweest en ik vond het niet kunnen'


Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Robert Peneux stond vanmorgen, vrijdag 17 juni 2016,  op een ongepland moment het personeel van het directoraat Cultuur te woord. Daar had hij een kort onderhoud met directeur Stanley Sidoel. Toen hij eenmaal op vertrek stond, stuitte hij op het personeel en enkele bondsleden die hem stonden aan te staren, zo schrijft de Ware Tijd.

'Ik weet dat het niet gemakkelijk voor u is. Maar, ik doe mijn best om binnen drie weken een oplossing voor u te vinden. Ik onderken dat de behuizing hier onmenselijk is. Ik ben bij de directeur naar het toilet geweest en ik vond het niet kunnen. Deze panden hadden allang afgebroken moeten worden en vervangen door moderne gebouwen. Maar, geeft u mij de tijd om met vicepresident Adhin en minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) Niermala Badrising in overleg te treden', sprak Peneux.

Het geschil gaat over barakken van het directoraat die zijn afgebroken en afgestaan aan BuZa met als 'afspraak', dat het directoraat ook enkele units ter beschikking krijgt. Daarbij zijn tekeningen gemaakt en notulen opgesteld, maar geen overeenkomst waarin de afspraak is vastgelegd.

Jonge Braziliaanse inheemse Guarani-Kaiowa activist (26) doodgeschoten door gewapende boeren


Inheemse activisten in staat Mato Grosso do Sul door zo'n 70 gewapende boeren aangevallen

Minstens zes andere activisten ernstig gewond - Ontzetting in Brazilië over aanval


Een inheemse activist is afgelopen dinsdag doodgeschoten in het zuidwesten van Brazilië en minstens zes anderen zijn ernstig gewond geraakt, toen hun kamp werd aangevallen door een groep gewapende boeren, aldus de nationale inheemse stichting FUNAI (Fundação Nacional do Índio) in een donderdag 16 juni 2016 uitgegeven verklaring, zo bericht de Reuters Thomson Foundation.

De 26-jarige Clodiode Rodrigues de Souza, lid van de Guarani-Kaiowa inheemse gemeenschap, werd dinsdag gedood en vijf andere volwassen en een kind moesten ernstig gewond worden opgenomen in een ziekenhuis, aldus de FUNAI.

De activisten hadden een kamp opgezet om extra druk uit te oefenen op de regering om hun grondrechten officieel erkend te krijgen, toen zij werden aangevallen door ongeveer zeventig boeren op motoren, tractoren en in vrachtwagens, aldus getuigen. Amateur videobeelden van de confrontatie, vanaf enige afstand gefilmd, tonen activisten die rennen om dekking te zoeken voor kogels en branden in de groene velden van het Braziliaanse hart van de agrarische sector.'De Guarani-Kaiowa hebben tientallen jaren gestreden voor erkenning van hun door anderen in bezit genomen gronden', aldus FUNAI in de verklaring, eraan toevoegend dat het ministerie van Justitie en de federale politie onderzoek doen naar de aanval en schietpartij.

Afgelopen maand erkende de FUNAI het betwiste stuk grond als zijnde inheemse grond, maar de Guarani-Kaoiwa hebben nog steeds geen formele titel op het land ontvangen, ongeveer 20 kilometer van de stad Caarapo, niet ver van de grens met Paraguay, zo berichten lokale media.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Sommige boeren en plantage-eigenaren in de staat, bekend vanwege de soya-, suiker- en veeproductie, zijn niet blij met de beslissing om het land in handen te geven van de oorspronkelijke bewoners, eigenaren, de Guarani-Kaiowa.


Volgens Amnesty International ontving een klein aantal van de Guarani-Kaiwoa families dinsdag een gerechtelijk bevel om de grond in Mato Grosso do Sul te verlaten. Dat besluit volgde, volgens Amnesty International, op klachten van boeren die beweren, dat zij de rechthebbende eigenaren van het land zijn, ondanks dat het door de FUNAI is beloofd aan de inheemsen.


'Dialoog en wederzijds respect zijn noodzakelijk om een sociale verbintenis te creëren om de problemen van de inheemsen en boeren in het zuiden van de staat Matto Grosso do Sul', stelt de FUNAI.


(Red. De Surinaamse Krant/FUNAI/Reuters Thomson Foundation)

Nederlands marineschip Zr.Ms. Groningen onderschept 400 kilo cocaïne in Caraïbisch gebied

Bemanning verdacht vaartuig gooit verzwaarde lading overboord


Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Groningen heeft 400 kilo cocaïne onderschept in het Caraïbisch gebied. Dat gebeurde tijdens een patrouille bij de Bovenwindse Eilanden Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba, zo bericht de Koninklijke Marine vandaag, vrijdag 17 juni 2016.

Het was het patrouillevliegtuig van de Kustwacht, de Dash 8, dat een verdacht vaartuig waarnam waarvan de bemanning een lading overboord zette. Daarop werd de boordhelikopter van de Groningen, de NH90 (zie foto - Bron: Koninklijke Marine), gelanceerd om de exacte locatie van de lading vast te stellen.

De FRISC, het snelle onderscheppingsvaartuig van de Groningen, is naar deze locatie gevaren om de lading aan boord te nemen. Het bleek om cocaïne te gaan, die goed was verpakt en verzwaard, zodat deze moeilijk traceerbaar was in zee.

Zr.Ms. Groningen is vanmorgen ceremonieel binnen gelopen in de haven van St. Maarten. Daar is de cocaïne overgedragen aan de autoriteiten op St. Maarten. Het schip zal na de Kustwachtperiode deelnemen aan de jaarlijkse orkaannoodhulpoefening bij de Bovenwindse Eilanden. Daarna vertrekt ze naar Curaçao, waar ze volgende week ceremonieel zal binnenlopen.

Top politie en leger in spoedberaad bijeen

Beraad zou handelen over door president Bouterse geconstateerde 'constitutionele crisis'

Sam Polanen en Harvey Naarendorp informeren leiding politie en leger over recent vonnis Krijgsraad


De leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) en de top van het Nationaal Leger (NL) zijn op dit moment, rond het middaguur, vandaag, vrijdag 17 juni 2016, in spoedberaad bijeen. Het overleg vindt plaats in de Politie Academie en handelt vermoedelijk over de ‘constitutionele crisis’ die klaarblijkelijk enkel en alleen door president Desi Bouterse is geconstateerd.

Waartoe dit beraad moet leiden is vooralsnog onduidelijk.

Bouterse voert deze week consultatiegesprekken over 'zijn' vermeende in het leven geroepen constitutionele crisis. Hij heeft reeds met coalitiepartners gesproken, met ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk, met de parlementsvoorzitter en met de waarnemend president van het Hof van Justitie.

De president constateerde een constitutionele crisis, nadat de Krijgsraad besloten heeft de 8 decemberstrafzaak voort te zetten, maar vooral het negeren van de Krijgsraad van de Amnestiewet. Hierdoor riskeert Bouterse als hoofdverdachte in het proces op 30 juni een strafeis van het Openbaar Ministerie tegen zich.

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat de top van genoemde gewapende machten zijn geïnformeerd door Sam Polanen en Harvey Naarendorp. Aanwezig waren onder andere minister Ronni Benschop van Defensie en korpschef Agnes Daniel.

Polanen en Naarendorp hebben de aanwezigen voorgehouden, dat het vonnis nog niet op papier is, maar dat het besluit duidelijk is. De Krijgsraad heeft artikel 1 van de Amnestiewet niet van toepassing verklaard op het proces. Polanen en Naarendorp hebben herhaaldelijk aangegeven, dat dit niet kan.

Enkele officieren wilden weten, waarom er niet gewacht is tot het vonnis op schrift is gesteld. Hierop werd echter, volgens Starnieuws, geen duidelijk antwoord gegeven. De boodschap van de juristen was, dat de Krijgsraad niet correct heeft gehandeld door de Amnestiewet terzijde te schuiven. Er zijn verder geen beslissingen genomen, het ging om een informatiesessie.
 
(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Minister Navarro waarschuwt voor criminaliteit met doel regering Curaçao te destabiliseren

'Het zijn criminelen met politieke aspiraties'

'Het is geen nieuws dat er criminelen zijn die tot de regering toe willen treden, dat is bij iedereen bekend'


Er zijn sterke aanwijzingen, dat criminelen de laatste tijd atrako’s orkestreren met het doel om de regering in de aanloop naar de verkiezingen in diskrediet te brengen en de samenleving te destabiliseren. 'Het zijn criminelen met politieke aspiraties', zo stelt minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie in een reactie hierop, vanochtend, vrijdag 17 juni 2016, in het Antilliaans Dagblad.

Navarro zegt, dat er criminelen zijn die door middel van het plegen van atrako’s het volk willen laten zien dat ‘deze regering niet in staat is om de nodige bescherming te bieden’. 'Het is geen nieuws dat er criminelen zijn die tot de regering toe willen treden, dat is bij iedereen bekend', aldus de bewindsman, die in dit verband geen namen noemt.

Volgens hem is de politie nu alle informatie over dit onderwerp aan het analyseren.

De bevolking moet volgens de minister extra alert zijn en de politie meteen waarschuwen zodra men iets verdachts ziet. 'Ik roep burgers op om nauw samen te werken met de politie, zo kunnen wij deze ontwikkeling remmen. De politie heeft nu een andere aanpak en is in staat om snel te reageren en samen te werken bij meldingen.'

De politie heeft de afgelopen vier weken daders van 28 atrako’s op heterdaad, of vlak na de overval weten te betrappen, zo laat Navarro weten. Hoewel het volgens de Justitieminister lastig is de intellectuele daders van deze overvallen op te pakken, gaat de politie nu voor een intensievere aanpak op straat, ook na middernacht. Hiervoor worden behalve de politie ook de VKC, de marechaussee en de Curaçaose Militie ingezet.

'Justitie wil met een krachtig signaal aan de criminelen duidelijk maken dat het menens is', aldus Navarro. 'De politie zit er bovenop, dat kan ik garanderen. Wij weten dat er in dit land meer beschaafde mensen dan mafioso’s zijn.'

Curaçao Airport Partners sluit lening bij Maduro & Curiel's Bank voor uitbreiding luchthaven Hato

Project wordt volledig gefinancierd door lokale lening


Curaçao Airport Partners (CAP) en de Maduro & Curiel’s Bank hebben een akkoord getekend voor een lening van 82 miljoen gulden die door CAP gebruikt zal worden voor het uitbreidingsproject van de luchthaven, zo bericht vandaag, 17 juni 2016, het Antilliaans Dagblad.

Tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van MCB hebben CAP-ceo Ralph Blanchard en managing director van MCB Michael de Sola het contract getekend.

Het is de eerste keer dat CAP een project volledig financiert met een lokale lening. (Bron foto: CAP)

Curaçao's jong zeiltalent (15) droomt van deelname aan Olympissche Spelen 2020 en start fondsenwerving

Tijn van der Gulik: 'Het belangrijkste is geld om mijn plannen te kunnen uitvoeren'


Zeiltalent Tijn van der Gulik (15) (zie foto - Bron: Van der Gulik/Facebook) droomt ervan om mee te doen aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, Japan Daarvoor moet hij nog een paar hindernissen nemen. De eerste is goed presteren, maar hij is vastbesloten een professioneel niveau te halen. Daarom is hij een fondsenwervingscampagne begonnen voor Tokio 2020, die met name is gericht op bedrijven die hem willen sponsoren. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 17 juni 2016.

'Een Olympische campagne vergt precieze planning en organisatie', zegt Van der Gulik in een rondgestuurde e-mail. 'Maar, het belangrijkste is geld om mijn plannen te kunnen uitvoeren.'

Voor het seizoen 2016-2017 heeft de op Curaçao geboren en getogen zeiler 27.000 dollar nodig. De jaren daarna zullen nog duurder zijn. De jonge zeiler heeft voor de fondsenwerving een fraaie brochure samengesteld waarin hij zijn plannen uit de doeken doet, geïllustreerd met foto’s en informatie over zijn prestaties in de Laser Radial-klasse. Ook is er een verzameling van artikelen die er over hem zijn verschenen bijgevoegd.

Het eerste evenement dat Van der Gulik wil varen met het sponsorgeld is het jeugdwereldkampioenschap in Ierland volgende maand. Daarvoor is al 8.000 dollar nodig. Mocht dat niet lukken dan blijft hij thuis trainen voor een volgende kans.

Het is overigens nog niet zeker dat het zeiltalent voor Curaçao kan uitkomen in 2020. De procedure voor erkenning door het Internationaal Olympisch Comité van Curaçao als zelfstandig land is nog gaande. Als dat niet lukt, moeten Curaçaose sporters voor Nederland of Aruba uitkomen.

St. Wan Okosie ziet uit naar verhoging uitkering voor mensen met een beperking - Maar, waar blijft 't vangnet?

Minister Dogojo heeft aangekondigd uitkering te verhogen naar niveau armoedegrens

Armoedegrens is echter nog steeds niet vastgesteld door Planbureau


Het stemt de vertegenwoordigers van personen met een beperking tevreden, dat de minister van Welzijn, Joan Dogojo, heeft aangekondigd dat de uitkering voor deze doelgroep zal worden opgetrokken naar het niveau van de armoedegrens. Maar, die grens moet nog worden vastgesteld door het Planbureau. 

De visueel beperkte Aniel Koendjbiharie van Stichting 'Wan Okasie' is blij en spreekt van een eerste stap. Hij zegt, zo bericht de Ware Tijd vrijdag 17 juni 2016, dat het aanpassen van de uitkering naar het niveau van de armoedegrens in het verleden keer op keer is beloofd. Toen realisatie moeilijk leek is gevraagd het bedrag op te trekken tot het niveau van de AOV. 'Mischien kunnen wij met het aangepaste bedrag leven. Alleen moeten we kijken hoeveel de armoedegrens bedraagt.'

Koendjbiharie herhaalt, dat het maandbedrag van Srd 325 achterhaald is, onder andere omdat mensen met een beperking hulpmiddelen nodig hebben om hun leven te verbeteren. 'Onze uitkering stelt nu niets voor. Met de huidige koersontwikkeling is het minder dan 50 Amerikaanse dollar per maand. Dit betekent dat wij met iets meer dan met 1 Amerikaanse dollar op dagbasis moeten overleven.'

Hij vraagt zich af hoe iemand hiervan zou moeten leven. Hij wil weten waarom het vangnet zolang op zich laat wachten. 'Met de huidige situatie is het isolement waarin we verkeren verergerd.'

Ook Natasia Hanenberg-Agard, directeur van het Blindencentrum, juicht het voornemen toe. Zij zegt dat de huidige uitkering is gedevalueerd naar Srd 100. 'Het geld is niet eens genoeg voor bijvoorbeeld voeding en elektriciteit. Het bedrag dat ze ontvangen is heel karig.' De directeur zegt verder, dat optrekken van het bedrag een grote hulp zou betekenen. Zij hoopt dat hier voortvarend aan gewerkt wordt. Verhogen naar het niveau van AOV is voor haar niet meer dan een minimale verhoging.

LVV wil met GPS fuikvissers gaan ordenen

Fuikvissers veranderen vanwege slechte vangst van locatie en belanden op locaties van anderen


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gaat locaties van fuikvissers via satelliet vaststellen, met het global positioning system (GPS). Hiermee wil LVV ordening brengen onder de fuikvissers en daarmee onderlinge spanningen bij hen wegnemen. Sommige fuikvissers veranderen willekeurig van locatie wegens tegenvallende vangst, waardoor ze op andermans stek belanden. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 17 juni 2016.

Zojindra Arjune, beleidsmedewerker van het onderdirectoraat Visserij, zegt dat ook de overheid debet is aan de ontstane situatie vanwege het achterwege laten van controle. LVV heeft landelijk meer dan driehonderd vergunningen uitgegeven voor fuiklocaties.

'Als bijvoorbeeld een fuikvisser op de plek komt van een concurrent dan gaat die op zijn beurt weer naar een andere plek die mogelijk weer van een andere fuikvisser is. Hierdoor ontstaat chaos en wordt de zaak onoverzichtelijk', schetst Arjune de wanordelijke gang van zaken.

Ook illegale fuiknetvissers maken misbruik van onoverzichtelijke situatie. 'Als deze illegalen merken dat andere debatteren over een plek en niet zeker zijn van hun locatie, vestigen deze zich gewoon op die locatie.'  

Arjune is ook coördinator van het project 'Ordening en organiseren van fuiknetvisserij in Suriname' waarvan het vaststellen van fuiklocaties met GPS onderdeel is. De fuikvisserij wordt bedreven in de monden van de Suriname-, Commewijne-, Coppename-, Corantijnrivier. Met de fuikopstellingen wordt gevist op garnalen en vis.

De ordening van deze sector is ook noodzakelijk voor de garantie van duurzame visserij in Suriname. LVV wil onder meer fuikvissers bewust maken van de voordelen van ordening en het behouden van visbestanden.

Mark Lall van Visserscollectief Nieuw Amsterdam juicht de ordening toe. Vooral het vaststellen fuiklocaties met GPS wordt omarmt. Lall verwacht dat fuikvissers niet van locatie zullen veranderen als ze worden gecontroleerd. 'Ook bij de monding van de Suriname- en Commewijnerivier hebben wij problemen rondom fuikstanden die wegens verplaatsing overlappingen zijn ontstaat en deze problemen moeten opgelost worden.'

Ter extra informatie:

COVAB levert 27 gediplomeerde verpleegkundigen af

'Levenslang leren zal een constant factor moeten zijn in uw loopbaan'


Op de Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen, het Elsje Finck Sanichar College (COVAB) hebben gisteren 27 verpleegkundigen hun diploma ontvangen en de eed afgelegd. Caroline de Baas, hoofd van de Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen, zegt dat de druk van de hervormingen steeds sneller wordt, zo is vanochtend, vrijdag 17 juni 2016, op Starnieuws te lezen.

'Cliënten worden kritischer, gaan zelfstandig op zoek naar informatie en willen ook mede bepalen wat voor zorg ze appreciëren', zei De Baas. Zij stelde, dat men altijd open moet staan voor kritiek, omdat je daaruit kunt leren, sterker en er wijzer van wordt.

Volgens Onderwijsmanager van de Basisopleidingen Haidy Cooman-Dompig is het bestaansrecht van de opleiding in Nickerie bewezen met weer een slagingspercentage van 100 procent. Vijf jaar geleden is er van start gegaan met een groep studenten, die is uitgegroeid naar zeven groepen op verschillende niveaus. Het is volgens haar een stukje deconcentratie van COVAB. Met deze opleidingen is het bestaansrecht in Nickerie bewezen.

Het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis in Nieuw Nickerie en de Regionale Gezondheidsdienst hebben hierdoor verrijking en uitbreiding van verpleegkundig kader, en daardoor meer mogelijkheden om de kwaliteit van gezondheidszorg in het district te verbeteren.

Cooman-Dompig benadrukte het belang van multidisciplinair en preventief werken aan de beroepsgroep. Nationaal is een toename van chronisch zieken merkbaar, wat de preventieve taken van verpleegkundigen steeds belangrijker maakt. Ook ICT is volgens haar een van de belangrijke peilers waarop de gezondheidszorg steunt. De technologie biedt snelheid, gemak en een betere multidisciplinaire samenwerking. Verder worden patiënten steeds mondiger en zijn ze goed geïnformeerd. De positieve kant hiervan is dat cliënt en verpleegkundige partners in de zorg kunnen zijn. Het vraagt van de verpleegkundigen dat die hun zaken bijhouden.

'Levenslang leren zal een constant factor moeten zijn in uw loopbaan', drukte ze de geslaagden op het hart. De groep geslaagden bestaat uit 25 verpleegkundigen en 2 ziekenverzorgenden. De grootste groep, 20 studenten, is door COVAB Nickerie opgeleid.

'Theatraal constitutioneel overleg Bouterse lijkt een poging tot bestuurlijke inmenging in het 8 decemberstrafproces'

Theo Para: 'Het sanctioneren van moord is een strafrechtelijk en geen constitutioneel vraagstuk'

'Begrip constitutioneel lijkt als schaamlap te worden gebruikt voor anti-constitutioneel gedrag'


President Bouterse heeft Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, zijn partijgenote, en waarnemend president Iwan Rasoelbaks van het Hof van Justitie, in zijn paleis bijeen geroepen voor een 'constitutioneel overleg' over een 'constitutioneel vraagstuk'. Het laatste is de cryptische duiding door de regering-Bouterse van het oordeel van de Krijgsraad, dat het 8 decemberstrafproces voortgang moet vinden en niet mag worden gehinderd door inmenging middels de Amnestiewet van 2012, de zogeheten zelfamnestiewet. 

De Grondwet voorziet niet in een overleg tussen de president, Assembleevoorzitter en de (waarnemend) president van het Hof van Justitie. In artikel 110 van de Grondwet worden de bevoegdheden van de president met betrekking tot andere organen, geregeld. Het initiëren van genoemd 'constitutioneel overleg' valt niet binnen de grondwettelijke bevoegdheden van de president met betrekking tot andere organen, zoals limitatief opgesomd in artikel 110.

Het non-transparante 'constitutioneel overleg' is dus helemaal niet constitutioneel! De president wekt de indruk, het begrip 'constitutioneel' als schaamlap te gebruiken voor anti-constitutioneel gedrag.

De Grondwet is immers helder over de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Artikel 54 lid 2a zeg,t dat beslissingen van hogere organen bindend zijn voor lagere organen, maar voegt daaraan toe: Deze bepaling geldt niet voor rechtsprekende organen.

Artikel 131 lid 3 schrijft voor: Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig is verboden.

De president, zelf hoofdverdachte van de 8 decembermoorden, heeft zijn wetgevende macht in 2012 misbruikt om met een zelfamnestiewet zich te mengen in het strafproces om zijn vervolging te obstrueren. Binnen de context van afwezigheid van een Constitutioneel Hof, heeft de Krijgsraad inzake het lopende 8 decemberstrafproces, de onrechtmatige Amnestiewet niet van toepassing verklaard.

Bouterse, de hoofdverdachte van meervoudige moord, wordt als persoon, niet als president vervolgd. Elke democraat in zo'n situatie zou aftreden om de statuur van het presidentschap niet te compromitteren en om een constitutionele crisis te voorkomen. Helaas heeft Suriname anno 2016 geen democraat als president.

Het theatrale 'constitutioneel overleg' lijkt, na de mislukte inmenging in het 8 december strafproces middels de onrechtmatige amnestiewet, een poging tot bestuurlijke inmenging in het strafproces. Het staat dan ook haaks op het beginsel van de scheiding der machten. Voor juristen, die hun professionele integriteit niet hebben verkwanseld, staat het boven elke twijfel verheven: het sanctioneren van moord is een strafrechtelijk en geen constitutioneel vraagstuk.

Theo Para

Hoofd CASAS: 'Plaatsing Blue Wing op zwarte lijst EU bezorgt je toch wel een vlek'

'Ik ben blij dat Blue Wing stappen onderneemt om van die lijst af te komen'


'Ik ben blij dat Blue Wing nu stappen onderneemt om van die zwarte lijst af te komen. Het is wel een private maatschappij, maar als land bezorgt het je toch wel een vlek', zegt Brian de Souza, hoofd van de Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) vandaag, vrijdag 1 juni 2016, in de Ware Tijd, in reactie  op het nieuws dat de carrier gisteren weer op de zwarte lijst van de Europese Unie (EU) is geplaatst. Dat is sedert 6 juli 2010 onafgebroken het geval. 

'Dat gebeurde toen op basis van de incidenten met de Antonov-vliegtuigen. Maar, het is helaas zo dat zolang jij er niets tegen doet, je automatisch op die zwarte lijst blijft', nuanceert De Souza de plaatsing.

De Souza weet dat Blue Wing enkele maanden geleden buitenlandse juristen in de arm heeft genomen om haar status in Europa aan te vechten. 'Maar, zo'n proces vergt wat tijd.'

Blue Wing wordt achtervolgd door drie zeer ernstige incidenten uit het verleden. Het eerste was in april 2008, toen nabij Benzdorp een toestel crashte en er negentien doden vielen. In oktober 2009 was er een harde landing op Kwamalasamutu, waarbij geen doden vielen, maar het toestel wel onherstelbaar werd beschadigd. In mei 2010 volgde een crash te Poketie, waarbij acht doden te betreuren vielen. Dat zorgde ervoor dat de maatschappij die in 2007 door optreden van haar juristen van de zwarte lijst was gehaald, er weer op kwam.

De Souza zegt verder, dat voordat de maatschappij op de zwarte lijst verscheen, in 2010, er een videoconferentie was, waarbij door CASAS zaken zijn uitgelegd. 'Toen had men geen vragen meer. Dus waren wij verrast over de blacklisting', zegt De Souza, die zich laat ontvallen dat hij het eindresultaat onder die omstandigheden wel voorbarig vindt.

Ook, omdat de onderzoeksresultaten van die ongevallen nog niet binnen waren. Sedert dat moment is, hoewel de maatschappij steeds weer op de lijst werd geplaatst, de CASAS niet geconsulteerd. Maar dat hoeft ook niet, omdat de maatschappij wordt geëvalueerd en niet de toezichthouder.

VHP-verklaring in reactie op gesprek met president Bouterse over vermeende 'constitutionele crisis'

Partij doet op iedereen een beroep alles na te laten wat polariserend kan werken


VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft woensdag een gesprek gehad met president Desi Bouterse over de volgens Bouterse ontstane constitutionele crisis, ontstaan na de uitspraak van de Krijgsraad die onlangs besloot de in april 2012 gewijzigde Amnestiewet terzijde te schuiven en dat op 30 juni een strafeis volgt in het 8 decemberstrafproces waarin Bouterse hoofdverdachte is. Over het gesprek heeft de VHP gisteren, donderdag 16 juni 2016, onderstaande verklaring uitgebracht:

'De president heeft de voorzitter van de VHP geïnformeerd dat conform een schrijven van de minister van Justitie en Politie er een constitutionele crisis is ontstaan in het land als gevolg van de recente uitspraak van de Krijgsraad.

Naar aanleiding hiervan zegt de president er toe te zijn overgegaan groepen en organisaties hiervan op de hoogte te stellen. De voorzitter van de VHP heeft de president aangehoord en toegezegd deze informatie te zullen delen met zijn politieke organisatie. Zulks heeft inmiddels plaatsgevonden en de partijleiding is van oordeel dat:

- vraagstukken van deze aard binnen het kader van wet en recht dienen te worden opgelost, 
- in een democratische rechtsstaat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en door haar genomen beslissingen dienen te worden gerespecteerd, 
- in een geordende samenleving de weg van overleg en dialoog altijd gevolgd dient te worden, 
- bij het zoeken naar oplossingen zo breed mogelijk nationaal consultaties te plegen en desgewenst, internationaal aanvullende bijdragen in te roepen. 

De VHP doet een dringend beroep op eenieder om ter wille van rust en harmonie in de samenleving altijd de nodige wijsheid en takt aan de dag te leggen en alles na te laten wat polariserend kan werken.'

Omwonenden barricaderen toegang tot vuilstort Ornamibo

Protest gericht tegen jarenlange overlast door stank en rook - OW: 'Actie is politiek gestuurd'


Toename van aantal omwonenden met ademhalingsproblemen


Bewoners van Ornamibo (Wanica) hebben gisteren de toegang tot de vuilstortplaats Ornamibo gebarricadeerd (zie foto's - Bron: Facebook). Er werd geprotesteerd tegen de onhoudbare stank, de regelmatige rookontwikkeling door vuilbranding en de gevolgen daarvan. De bewoners en de medewerkers van ‘lande’ zijn elkaar verbaal in de haren gevlogen. Toen de vertegenwoordiger van het ministerie van Openbare Werken, Raoel Swedo, het woord wilde voeren liepen de bewoners weg, zo bericht Starnieuws vanochtend, vrijdag 17 juni 2016.

De bewoners zijn de situatie meer dan zat, zegt Reshmi Biharisingh, voorzitster van de Actiegroep SOS (Stop Ornamibo Stort). Sinds de ingebruikname van de stortplaats in 1998 wordt door de omwonenden geprotesteerd. De situatie is nu dusdanig ernstig, dat het aantal personen met ademhalingsproblemen is toegenomen.

Ondertussen wordt ook gewoon afval in de Parakreek gestort. Het water raakt verontreinigd, waardoor sommige buurtbewoners zijn overgestapt op regenwater.

Er is geen scheiding van afval, kadavers, plastics, metalen en ander afval materiaal worden op de zelfde hoop ‘gedozerd’. Er wordt ook gewoon vuil gedumpt in de afvoerkanalen waarbij bij regenval er nog meer viezigheid vrijkomt.

Swedo, hoofd van de voorlichtingsdienst bij OW, vindt dat de protestactie politiek gestuurd is. Hij is namens minister Siegfried Wolff poolshoogte gaan nemen.

Aan actievoerder John Marapin heeft hij op de vuilnisbelt uitgelegd, dat het ministerie bezig is te werken aan een oplossing. Er zouden plannen zijn om de vuilstortplaats om te bouwen naar een bedrijf dat een bepaalde olie gaat produceren voor energieopwekking. Het ministerie is bezig met vijf investeerders, zei Swedo. Marapin heeft Swedo erop gewezen, dat dit verhaal al zes jaar aan de bewoners is voorgehouden. Swedo heeft geprobeerd de groep bij de barricade toe te spreken maar zij keerden hem, onder aanvoering van Asiskumar Gajadien, VHP-Assembleelid voor Wanica, de rug toe.


Tussen de bewoners en de medewerkers van de vuilnisbelt ontstond een verbale confrontatie ontstaan. De medewerkers vinden dat hun brood in gevaar komt. De bewoners beschuldigen de arbeiders van ‘tyuku nemen’ voor het toelaten van bepaald afval. Ook wordt hen onkunde bij de verwerking van het vuil aangemeten. De arbeiders hebben de actievoerders net zo fel van repliek gediend.

Biharisingh hoopt dat er snel een oplossing komt in de situatie. Op het verzoek om een gezondheids- en bodemonderonderzoek in het gebied te laten uitvoeren is nooit geantwoord, voert ze aan. Biharisingh is van mening, dat bij zoveel protest het geoorloofd is dat de minister persoonlijk de gedupeerden toespreekt. 'Dit is niet alleen een probleem van de buurt. Als men bewust is van wat men hier allemaal stort, zou iedereen achter ons staan. De vissen in de Parakreek belanden echt op de markt. Als we het kwikprobleem hier naast plaatsen heeft Suriname gewoon een milieuprobleem.' Er wordt een week gewacht op een reactie van de autoriteiten.