zaterdag 18 juni 2016

Regering Brazilië schiet in financiële nood verkerende deelstaat Rio de Janeiro te hulp

Gouverneur Pezão kan, omgerekend, 750 miljoen euro extra tegemoet zien


De Braziliaanse regering schiet de staat Rio de Janeiro financieel te hulp na een noodkreet van de gouverneur, Luiz Fernando Pezão (zie foto - Bron: Twitter) over de enorme tekorten van de deelstaat. President Michel Temer heeft volgens een van zijn medewerkers het plan om de berooide deelstaat met omgerekend 750 miljoen euro extra draaiende te houden. Dat melden vandaag, zaterdag 18 juni 2016, diverse lokale Braziliaanse media.

Pezão riep gisteren, dat zijn deelstaat platzak is en sprak van een noodtoestand. De tekorten zijn onder meer een gevolg van de door een slepend recessie tegenvallende belastingopbrengsten en de tegenvallers bij de inkomsten uit de olie-industrie voor de kust van Rio de Janeiro.

Er is niet genoeg geld meer voor kerntaken zoals het onderwijs, het openbaar vervoer en de openbare orde, klaagde Pezão.

Burgemeester Eduardo Paes van de stad Rio de Janeiro, de grootste stad in de staat, zegt dat de noodsituatie geen gevolgen zal hebben voor de Olympische Spelen. Die beginnen op 5 augustus en trekken naar verwachting een half miljoen bezoekers.


De Braziliaanse interim-president Temer zei deze week dat zijn regering er alles aan zal doen om de Spelen ongehinderd te laten doorgaan.
Naar verwachting maakt Temer maandag precies bekend wat voor noodfondsen hij ter beschikking stelt.

(Red. De Surinaamse Krant/Reuters/NOS/Twitter)

PALU waarschuwt voor afbraak van het sociaal zekerheidsstelsel

'Sociale voorzieningen moeten uit de gevarenzone worden gehaald'

'Regering verdient geen schoonheidsprijs voor haar crisismanagement'


De Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) waarschuwt voor de afbraak van het sociaal zekerheidsstelsel. Wat allang duidelijk had moeten zijn is, dat ook de sociale voorzieningen die in het leven zijn geroepen in de afgelopen vijf jaren duidelijk niet gegarandeerd kunnen worden als ze alleen maar afhankelijk zijn van onze inkomsten uit de mijnbouw. 

Ondanks herhaaldelijke oproepen zijn de investeringen in de duurzame nationale productie uitgebleven. De effecten van de vele maatregelen die getroffen zijn in het kader van de crisis, zijn voor alle lagen van de samenleving goed voelbaar. Er wordt herhaaldelijk een beroep gedaan op de burger om de broekriem aan te halen, zonder dat duidelijk gemaakt wordt wat de uitkomsten van het beleid zullen zijn. De snelle ontwikkelingen op de valutamarkt en de invloed die dit heeft op het dagelijks leven van de Surinamer, zal de druk op het zwakke sociaal zekerheidsstelsel verhogen.

De PALU maakt zich zorgen over de wijze waarop de regering deze problemen zal aanpakken. Tot nu toe verdient de regering geen schoonheidsprijs voor haar crisismanagement. De getroffen en weer vaak teruggedraaide maatregelen hebben voor meer onrust en onzekerheid gezorgd in de samenleving.

Nog steeds is Suriname voor meer dan 80% afhankelijk van de inkomsten uit de niet-duurzame mijnbouw sector. De mate van afhankelijkheid van de internationale grondstofprijzen is met de huidige crisis op pijnlijke wijze blootgelegd. De ontwikkeling van Suriname zal in een versneld tempo ter hand moeten worden genomen. De ontwikkeling van de duurzame productie moet daarbij gestimuleerd worden.

De progressieve benadering dat investeringen in de sociale sfeer gepaard moeten gaan met investeringen in de reële sfeer, is nu een dringende noodzaak. De samenleving moet kunnen rekenen op een stabiel en duurzaam zekerheidsstelsel, ook als de voorraden uit de mijnbouwsector over 20-30 jaren uitgeput raken.

 In de afgelopen vijf jaren heeft de PALU herhaaldelijk gewezen op het belang van de ontwikkeling van vooral de landbouwsector. Bij elke begrotingsbehandeling zijn nota’s van wijzingen ingediend voor meer geld voor onder andere de landbouw sector. De noodzakelijke gelden voor de landbouwsector zijn uiteindelijk mondjesmaat vrijgemaakt en hebben dus niet kunnen resulteren in onder andere, het verwezenlijken van een serieuze aanzet om de regionale voedselschuur te worden. Het door de PALU opgestart landbouwproject om de rijstteelt in Coronie nieuw leven in te blazen heeft geen voortgang kunnen vinden ondanks de beloften van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Nu Suriname in een financiële crisis is terecht gekomen dringt het besef door hoe belangrijk het voor ons land is om meer en verschillende bronnen van inkomsten te hebben. Het is dan ook toe te juichen dat diverse groepen en organisaties in de samenleving hebben gepleit voor meer investeringen in de duurzame productie. Dit besef moet nu doorklinken bij de meerderheid van de samenleving. Maar, ook elke regering moet vanaf nu dit inzicht omzetten in concrete investeringen in de nationale productie. Startende ondernemers moeten meer kansen krijgen. Alle Surinamers moeten 'productie minded' gemaakt worden.

De in het vooruitzicht gestelde leningen van de multi-laterale banken (IDB, IsDB en CDB) en een deel van onze inkomsten uit de mijnbouw zullen ingezet moeten worden om startende ondernemers met financieel haalbare productie voorstellen te ondersteunen.
Een nationaal investeringsfonds moet daarvoor worden opgezet naast een Souvereign Whealth Fund (SWF). Terwijl de gelden van een SWF in het buitenland belegd zullen worden, zullen de gelden uit het nationale investeringsfonds voor nationale investeerders beschikbaar moeten zijn om te investeren in de nationale productie. De investeringen in de nationale productie zullen tevens een stabiliserend en een inkomsten diversifiërend effect hebben, net zoals een SWF.

Door de PALU is herhaaldelijk benadrukt dat de investeringen in de sociale sfeer hand in hand gaan met de investeringen in de reële sfeer. De regering zou er goed aan doen nu het moment aan te grijpen om progressief beleid te ontwikkelen en de uitgebleven investeringen in de reële sfeer te plegen.

De uitdagingen waarvoor wij als land staan zijn enorm, maar de noodzakelijke hervormingen in ons economisch bestel zijn een belangrijke voorwaarde om de samenleving te beschermen middels het sociaal zekerheidsstelsel.

De PALU roept de beleidsmakers op om de ontwikkeling vanuit een duurzaam perspectief te benaderen en te voorkomen dat de sociale voorzieningen op termijn geen effectief instrument meer blijken te zijn, om de zwakkeren uit de samenleving weerbaar te maken.

 ---- Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) 
Suriname 
info: www.palu-suriname.org

Santokhi blijft de leider van de VHP

Termijn indiening kandidatenlijsten bestuursverkiezing 3 juli is verstreken

Een van de opvallende namen in lijst nieuw bestuur is vakbondsman Leeflang


Chandrikapersad Santokhi blijft de voorzitter van de VHP. De termijn voor indiening van kandidatenlijsten voor de bestuursverkiezing van 3 juli is voorbij. De verkiezingscommissie, onder leiding van Ajay Moensi, heeft de enige kandidatenlijst die ingediend is voor de bestuursverkiezing gecontroleerd en goed bevonden. De VHP deelt mee, dat de lijst een resultaat is van hearings die de partijvoorzitter de afgelopen vier maanden gehouden heeft. Ruim honderd personen uit de partij hebben hun mening gegeven het nieuw te kiezen bestuur. 

Ondervoorzitter Mahinder Rathipal zegt vanmiddag, zaterdag 18 juni 2016, op Starnieuws dat op basis van de gewijzigde statuten nu de partij vijf ondervoorzitters kent in plaats van vier. Twee vrouwen, Maaltie Sardjoe en Urmila Joella, zijn ondervoorzitters en lid van het dagelijks bestuur. Het aantal bestuursleden is uitgebreid van 21 naar 25. 

De objectieve resultaten uit de hearings heeft Santokhi in een matrix vastgelegd en gepresenteerd aan personen die hij heeft gehoord om te toetsen of men zich erin kon herkennen. Behalve vier vrouwen en vier jongeren, zijn veldwerkers, wetenschappers, ondernemers en landbouwers op de lijst. Opvallende naam is die van de bekende vakbondsleider Murwin Leeflang. Voorts is er rekening gehouden met alle religiën, districts- en stadsmensen. Alle vijftien organen van de partij zijn met meer dan 60% vernieuwd, zegt de VHP. 

De definitieve lijst van het aankomende VHP-bestuur ziet er als volgt uit: 

1. Santokhi Chandrikapersad - voorzitter
2. Oehlers Glen P - ondervoorzitter
3. Rathipal Mahinderpersad - ondervoorzitter
4. Sardjoe maaltie - ondervoorzitter
5. Gajadien Asiskumar - ondervoorzitter
6. Joella Urmila - ondervoorzitter
7. Kandhai Ganeshkoemar - secretaris
8. Badjalala Sarwankoemar - penningmeester
9. Avianko Henk 
10. Nurmohamed Riad
11. Dijksteel Harty Stanley
12. Isrie Ravish
13. Pherai Shaubaagjewatie
14. Ori Henry 
15. Bhageloe Soerendre
16. Jogi Mahinderpersad
17. Kalloe Jitendra
18. Leeflang Murwin 
19. Ramdien Harriet 
20. Sardjoe Ritesh
21. Thakoer Vidjaiprekash 
22. Boedhoe Shiraz 
23. Soekhai Adhir 
24. Henar Patrick 
25. Soenderpersad Lall Mahinderpersad

VHP reageert op ongezouten kritiek hoofdbestuurslid Sietaram op gang van zaken rond bestuursverkiezing

'Wees zelf de verandering die je in de partij wilt zien, verbeter de wereld, begin bij jezelf'


Met verwijzing naar het artikel van mevrouw Rewtie Sietaram wenst de VHP-mediacommissie vandaag, zaterdag 18 juni 2016, als volgt te reageren.

Wees zelf de verandering die je in de partij wilt zien. Verbeter de wereld begin bij jezelf. Als mevrouw Sietaram change wil hebben in de VHP, dan moet zij bij zichzelf beginnen en de vinger niet naar anderen wijzen. Wees wijs, wijs niet. Als je naar een ander wijst als oorzaak van je eigen falen is dat niet op zijn plaats. Het is beschamend.

In aanloop naar de komende hoofdbestuursverkiezingen op zondag 3 juli 2016 heeft de voorzitter van de VHP, consultatieronde gehouden binnen haar structuren. Als richtlijn is gebruikt de betrokkenheid van de leden binnen de structuren alsook de evaluatie van de afgelopen verkiezingen. Tevens is er gezorgd voor een balans tussen mannen, vrouwen, jong, oud, landelijke representatie, ondernemers, wetenschappers, landbouwers en multi-etnische samenstelling. Voorts is rekening gehouden met alle religiën. Meer dan 60 % van het bestuur is vernieuwd.

Tevens is er voor elk hoofdbestuurslid dat niet terugkomt op de kandidatenlijst een positie aangeboden in besturen van de statutaire organen.

En in deze case heeft mevrouw Rewtie Sitaram het aanbod gehad om voorzitter te worden van de VHP-Adviesraad. Echter, zij heeft pertinent geweigerd daarvan gebruik te maken. Ze heeft een grote kans voorbij laten gaan.

De VHP-mediacommissie betreurt het dat een hoofdbestuurslid zich op deze manier heeft laten gelden en gaat verder tot de orde van de dag.

VHP mediacommissie

Deken Orde van Advocaten: 'Er is geen sprake van een constitutionele crisis'

Monorath: 'Uniek in wereld dat zittende president in een strafzaak wordt vervolgd in zijn eigen land'


Harish Monorath, Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova), vindt dat de recente beslissing van de Krijgsraad in het 8 decemberstrafproces geen enkele constitutionele crisis heeft veroorzaakt. ‘Artikel 131 lid 3 van de Grondwet stelt duidelijk dat er geen enkele inmenging mag plaatsvinden in rechtszaken die in behandeling zijn bij de rechterlijke macht’, stelt de jurist vandaag, zaterdag 18 juni 2016, in het Dagblad Suriname. 

Monorath, die zelf niet weet wat president Desi Bouterse precies bedoelt met een constitutionele crisis, zegt dat politici kennelijk met het vraagstuk zitten over wat precies een eventuele veroordeling van het staatshoofd, die hoofdverdachte in deze zaak is, met zich mee zal brengen.

Naast het feit dat Bouterse een ongeschreven immuniteit geniet als staatshoofd, waar hij in zijn functie geen celstraf hoeft uit te zitten, is het volgens de Deken uniek in de wereld, dat de zittende president van een land in een strafzaak wordt vervolgd in zijn eigen land. Het enige wat dit volgens hem betekent, is dat de democratie in het land wel leeft.

Los van wat de uitspraak in deze zaak zal zijn, dienen alle mensen, zowel de president als leden van het parlement, de rechters wel te eerbiedigen. ‘Als het een ambassadeur, een minister, Assembleelid, directeur of oud-president was, had geen beest ernaar gekeken. Nu, omdat het de huidige president is, wil men de behandeling stoppen.’ 

De advocaat denkt dat de hele wereld op dit moment aan het wachten is op wat er precies zal gebeuren. De uitspraak in het 8 decemberstrafproces zal volgens hem voor nieuwe internationale jurisprudentie zorgen.

Monorath benadrukt dat Suriname een executieve president kent. Dit betekent dat zelfs De Nationale Assemblee (DNA) met twee derde meerderheid hem niet rechtstreeks kan afzetten. 'Dan nog hoeft hij niet af te treden. Hij beslist dat vanwege zijn executieve functie. De president kan nu alleen aftreden als hij dat wil.’ 

Volgens de ex-parlementariër van Nieuw Suriname zou zo'n actie wel beteken, dat het staatshoofd geen enkele steun meer zou genieten van de volksvertegenwoordiging en automatisch zijn begrotingen niet goedgekeurd zou kunnen krijgen. De enige manier om de president af te laten treden, is dat hij dat ambtshalve doet, na zijn ambtstermijn in 2020 of bij zijn overlijden.

Monorath zegt dat het belangrijk is te kijken naar wanneer de Amnestiewet is goedgekeurd en wanneer het 8 decemberstrafproces is opgestart. ‘De wetgevende macht kan geen ad hoc wetten maken, terwijl de rechterlijke macht ook niets anders mag doen dan een vonnis wijzen op basis van de wet en het bewijsmateriaal dat op de rechtszitting is gepresenteerd.’ 

Een goed voorbeeld volgens hem is bij het erfrecht waar volgens het oud-erfrecht erkende kinderen minder konden erven dan wettige kinderen. Na de wijziging van deze wet mogen nu alle kinderen evenveel erven. Als er een oude boedel is opengevallen, waar de vader en moeder zijn overleden toen de oude wet gold, en je wil anno 2016 verdelen, wordt het volgens de oude regeling verdeeld. In dit specifiek geval was het 8 decemberstrafproces in vergelijking met de situatie uit het erfrecht reeds aanhangig gemaakt voordat de omstreden Amnestiewet in 2012 werd aangenomen. ‘Precies op het moment dat het requisitoir moest worden gehouden, is de amnestiewet gekomen.’

Volgens Monorath was de Amnestiewet bovendien niet correct aangenomen, omdat in de eerste plaats De Nationale Assemblee (DNA) niet de instantie is die zelf mag beslissen aan wie zij wel of niet amnestie mag geven. Amnestie moet volgens hem worden gevraagd. De beslissing van de rechter moet volgens hem daarom geëerbiedigd worden. 'Als men het eens of oneens is met de rechter zijn er rechtsmiddelen om dat te toetsen. In dit specifiek geval zijn de rechtsmiddelen reeds uitgeput.’ Volgens de advocaat gaat het merendeels om de verzoeken om het strafproces te schorsen en om te wachten op de instelling van het Constitutioneel Hof. ‘Het woord recht op recht betekent dat beide partijen recht hebben.’

Curaçao Port Services spant Kort Geding aan om stakende arbeiders weer aan 't werk te krijgen

Kort Geding dient maandagochtend 20 juni om half acht

Nog steeds onvrede bij personeel over lang uitblijven van nieuwe cao


Curaçao Port Services (CPS) spant een Kort Geding aan, omdat gisteren 120 werknemers van het stuwadoorsbedrijf CPS die werkzaam zijn in de containerterminal het werk hadden neergelegd uit onvrede over het uitblijven van een nieuwe cao. De zitting kon pas maandagochtend om half acht door het gerecht worden ingepland en ondertussen blijkt de containerterminal nog steeds plat te liggen, bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 18 juni 2016.

Landsbemiddelaar Anthony Obispo had gisterochtend om tien uur een vergadering met de partijen belegd over de reeds lopende cao-onderhandelingen tussen de vakbond en CPS. 'De bijeenkomst duurde tot twaalf uur, waarbinnen de vertegenwoordiging van de vakbond CHH/OVP een eis op tafel had gelegd waarbij werd gezegd dat bij inwilliging de acties gestaakt zouden worden', aldus de Landsbemiddelaar. Hij licht toe dat nadat CPS om tijdelijke schorsing van de bijeenkomst vroeg, met het voornemen om deze om twee uur 's middags weer te hervatten, CPS zich vervolgens leek te bedenken en aangaf een Kort Geding aan te spannen om de mensen weer aan het werk te krijgen.

De kans is groot, dat de CPS-werknemers tot en met maandag de werkzaamheden niet zullen hervatten. Hierdoor zullen mogelijk meerdere schepen, vanwege strakke reisschema’s, naar Aruba moeten uitwijken om te kunnen lossen. In dergelijke gevallen komen er voor bedrijven zoals bijvoorbeeld voedselleveranciers – die sterk afhankelijk zijn van bevoorrading middels import –extra kosten bij voor het terugverschepen van de lading vanuit Aruba naar Curaçao.

Zoals gemeld hebben verschillende welingelichte bronnen tegenover de Amigoe verklaard, dat er vanaf vorige week donderdag sprake was van een haperende dienstverlening bij de containerterminal. De werknemers zouden ‘uit onvrede over het uitblijven van een cao staken’ door in kleinere getale op het werk te verschijnen. De bronnen geven aan dat er grote onvrede zou heersen over ‘een zware onderbezetting van kraanbestuurders’. Omdat deze zich ziek zouden hebben gemeld, konden de overige werknemers geen werkzaamheden verrichten, omdat zij hiervoor afhankelijk zijn van de inzet van kranen.

De vakbondsleider van vakbond CHH/OVP, Guiseppe Sambo, ontkende gisteren dat er de afgelopen week sprake was van een verkapte vorm van staken. Landsbemiddelaar Obispo: 'Ik heb tijdens de ontmoeting gisteren aan de heer Sambo gevraagd of er daadwerkelijk eerder sprake was van stakingen. Hij gaf aan dat er acties werden gevoerd door individuelen, zonder medeweten van de vakbond. De vakbond stelde dat, ondanks het feit dat dit buiten CHH/OVP om heeft plaatsgevonden, de bond zich nu achter de werknemers schaart en de staking steunt.'

Uit het grote aantal ontmoetingen deze week tussen de partijen en de Landsbemiddelaar – ongeveer vijf – is op te maken, dat de onderhandelingen niet soepel verliepen. Of hij ervan op de hoogte is of de stakingen dit weekeinde gehandhaafd blijven na zijn contact met Sambo, stelt Obispo: 'Dat weet ik niet. De werknemers werken officieel van maandag tot en met vrijdag, waarbij het weekeinde als overtime geldt. Anderzijds is in hun cao wel vastgesteld dat zij tijdens hun werkzaamheden ook overtime dienen te draaien.'

Ombudsman Curaçao wil duidelijkheid over de zogenoemde community boxes

Concincion: 'Wij kunnen ons wenden tot de Staten of in ergste geval rechtszaak aanspannen'


De Ombudsman van Curaçao heeft nog steeds geen duidelijkheid gekregen van de regering over de gezamenlijke postbussen in de wijken, de zogenoemde community boxes en evalueert welke vervolgstappen er genomen kunnen worden. Naar aanleiding van binnengekomen klachten over de postbussen in de wijken, heeft het Bureau Ombudsman vorig jaar al vragen gesteld aan het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Tot op heden is het antwoord uitgebleven, aldus vandaag, zaterdag 18 juni 2016, de Amigoe.

Ombudsman Keursley Concincion vindt het wel erg lang duren. 'Het is het bureau ter ore gekomen dat de VVRP-minister een ambtenaar heeft aangesteld om zich speciaal met de verzoeken van de Ombudsman bezig te houden. Ik neem aan dat de vragen over de community boxes hier ook bij horen', aldus Concincion. Als een reactie uitblijft gaat het bureau evalueren welke vervolgstappen er genomen kunnen worden.

'Onze bevoegdheden zijn gelimiteerd, maar we kunnen ons wenden tot de Staten of in het ergste geval een rechtszaak aanspannen', aldus de Ombudsman. Hij betreurt de situatie: 'Het uitblijven van een reactie van het VVRP-ministerie beïnvloedt onze credibility en onze service.' 

De gezamenlijke postbussen zijn al een tijd in opspraak. Sommige burgers zijn het niet eens met het inzetten hiervan. Zij denken aan ouderen die slecht ter been zijn of mensen die geen auto hebben. Volgens sommigen druist het invoeren van deze postbussen zelfs tegen de wet in. Ondertussen gaat het project gewoon door.

Afgelopen donderdag meldde VVRP-minister Suzy Camelia-Romer tijdens de ministeriële persconferentie dat de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) zich bezighoudt met het ontwerp van de op te knappen pleinen, zoals plenchi Shon Tin in Boca Samí. Op dit plein zullen in de toekomst ook de community boxes geplaatst worden. ROP heeft zich voorgenomen om ook met de wijkbewoners te communiceren, om zo hun ideeën aan het project per wijk toe te voegen.

'De informatieavond van afgelopen woensdag in Boca Samí verliep heel goed. Wij hebben aangekondigd Shon Tin te zullen opknappen. Het leuke is dat burgers zelf hebben voorgesteld om bij dit project artiesten uit de wijk te betrekken', aldus de VVRP-minister.

Regering Curaçao heeft geen financiële ruimte om ouderdomsuitkering te verhogen of pensioenpremie te verlagen

Regering reageert op vragen van fracties PAR en Pais


Er is op dit moment geen financiële ruimte om de ouderdomsuitkering AOV te verhogen of de pensioenpremie te verlagen. Dit stelt de regering in haar memorie van antwoord op vragen, gesteld tijdens de behandeling van het wetsvoorstel om de AOV-uitkering voor niet-ingezetenen met 10 procent te verlagen, zo bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 18 juni 2016.

Tijdens de behandeling in de Centrale Commissie hadden de fracties van de PAR en Pais vragen gesteld over een mogelijke verhoging van het AOV-pensioen. Beide fracties wensten van de regering te horen of dit haalbaar is. De pensioenuitkering bedraagt op dit moment 862 gulden per maand. De aov-premie is voor 2016 vastgesteld op 9 procent voor de werkgever en 6 procent voor de werknemer.

Vooral tijdens deze prille verkiezingscampagne zijn er tal van partijen die zich sterk maken voor een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd, verhoging van het pensioen en het verlagen van de premie. Maar, volgens de regering is verhoging van de uitkering en/of verlaging van de premie op dit moment niet haalbaar. De financiële ruimte hiervoor is op dit moment niet aanwezig, aldus de regering.

'Indien desondanks zou worden gekozen voor een dergelijke verhoging van het pensioen of verlaging van de pensioenleeftijd, zullen de daaruit voortvloeiende tekorten jaarlijks hetzij moeten worden opgevangen met een premieverhoging, hetzij moeten worden aangevuld vanuit de landsbegroting.'

Dit zal volgens de regering gepaard gaan met lastenverzwarende maatregelen of bezuinigingen op de grootste begrotingskosten. Hieronder vallen onder meer personeelslasten, gezondheidszorg of subsidies. De regering acht geen van deze oplossingen wenselijk.

 In het memorie van antwoord gaat de regering ook in op de vraag van zowel de MAN als de MFK-fractie waarom de regering ervoor heeft gekozen om op de uitkeringen te korten, en niet met andere alternatieven is gekomen. De MFK-fractie noemt in dit verhaal alternatieven, zoals het innen van de logeergeldenbelasting, het extra heffen op ligplaatsen van jachten of boten, het beperken van het gebruik van consultants bij de ministeries en de introductie van een algemene ziektekostenverzekering en een algemeen pensioen.

In haar antwoord stelt de regering dat met het huidige voorstel wordt beoogd bij te dragen aan een oplossing voor het opvangen van de extra kosten van de in 2013, bij gelegenheid van de verhoging van de pensioenleeftijd van 60 naar 65 jaar, getroffen overgangsregeling. Ook vanuit de landsbegroting wordt er een bijdrage geleverd. Tot en met 2019 zal de regering een bedrag van 210 miljoen gulden bijdragen aan het schommelfonds van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als er na het optimalisatietraject rond het functioneren van het overheidsapparaat extra middelen vrijkomen, kunnen deze ook worden gebruikt voor lastenverlichting en opvang van de sociale problematiek, aldus de regering.

Stabilisatie- en Herstelplan wordt 21 juni behandeld in Assemblee

Plan werd 31 mei deels door president Bouterse aan parlement gepresenteerd


Het 'Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018' wordt dinsdag vanaf half een 's middags behandeld door De Nationale Assemblee. Daarvoor komt het parlement in huishoudelijke vergadering bijeen. Dit meldt Starnieuws vandaag, zaterdag 18 juni 2016.

President Desi Bouterse presenteerde het plan deels op 31 mei aan De Nationale Assemblee.

De behandeling van het plan had in eerste instantie op 7 juni moeten worden behandeld, maar dat werd uitgesteld. De parlementaire commissie onder leiding van NDP'er Amzad Abdoel, die het plan voorbereidt voor openbare behandeling, had meer tijd nodig om verschillende betrokkenen te horen. 

De commissie heeft onder andere gesproken met vertegenwoordigers van de Vereniging van Economisten in Suriname, de Vereniging van Bankiers, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Winkeliers- en Ondernemersvereniging Suriname, de Centrale van Landsdienaren Organisaties, de Moederbond, Consumentenbond en vertegenwoordigers van de ministeries van Handel en Industrie, Welzijn, Volkshuisvesting, Landbouw Veeteelt en Visserij, Volksgezondheid en Natuurlijke Hulpbronnen.

De commissie zal verslag doen over de gevoerde besprekingen tijdens de huishoudelijke vergadering.

Braziliaanse autoriteiten stellen zeven verdachten van groepsverkrachting in staat van beschuldiging

16-Jarig meisje eind mei door tientallen mannen verkracht

Slechts een verdachte tot heden achter slot en grendel


De Braziliaanse autoriteiten hebben gisteren zeven verdachten van een groepsverkrachting, in een arme buitenwijk van Rio de Janeiro eind mei, in staat van beschuldiging gesteld. Een 16-jarig meisje heeft verklaard, dat tientallen mannen zich aan haar hebben vergrepen. Dat bericht onder andere vandaag, zaterdag 18 juni 2016, de Braziliaanse nieuwswebsite Extra, een editie van Globo.

Hoofdonderzoekster Cristiana Bento heeft gevraagd om de aanhouding van de verdachten die worden aangeklaagd. Een van de mannen was al opgepakt.Dankzij foto's en videobeelden op zijn telefoon kwam de politie ook andere mogelijke daders op het spoor. De zaak kwam aan het licht door een video op Twitter. In het filmpje is te zien hoe het 16-jarige slachtoffer bewusteloos, naakt en bloedend wordt gefilmd. 'Kijk eens waar de trein doorheen is gedenderd', zeggen mannen lachend buiten beeld, 'door meer dan dertig bezwangerd.'

De video werd massaal gedeeld. Het meisje verklaarde, dat de mannen gewapend waren, de militaire politie denkt dat ze lid zijn van de drugsbende in de wijk. De misdaad maakt een golf van woede los in het land.

De tiener gaf zelf aan misbruikt te zijn door 33 mannen. Of dat klopt is nog onduidelijk. Volgens Bento is het onderzoek nog in volle gang, maar tot dusver wijst niets erop dat het inderdaad ging om 33 daders.

Het gaat niet om een incident in Brazilië. In de noordoostelijke deelstaat Piauí werd eind mei een 17-jarig meisje vastgebonden teruggevonden. Ze was verkracht door vijf jongens. In dezelfde deelstaat werden een jaar eerder vier minderjarige meisjes na martelingen en een groepsverkrachting van een rots gegooid. Eén meisje overleed aan haar verwondingen.

In 2014 en 2015 werden meer dan 47.000 aangiften van verkrachting in Brazilië gedaan. Dat komt op meer dan 5 verkrachtingen per uur. Volgens het Braziliaanse Forum voor Publieke Veiligheid zou dat maar 35 procent zijn van het werkelijke totaal.

(Red. De Surinaamse Krant/Telegraaf/Trouw/Extra.Globo)

Kritische noten NDP-politica Vreedzaam over functioneren Uitvoeringsorgaan Basiszorg en Zorgraad

'De dataverzameling is niet optimaal en voorlichting kan beter'


Het Uitvoeringsorgaan Basiszorg en de Zorgraad hebben hun werk niet zorgzaam uitgevoerd, zegt Jennifer Vreedzaam, voorzitster van de parlementaire commissie Volksgezondheid en NPS-Assembleelid. Individuele personen, maar ook instanties, zijn het hiermee eens, omdat ze vinden dat ze niet uit hun problemen worden geholpen. De politica noemt de dataverzameling niet optimaal, maar ook de sociaal-maatschappelijke begeleiding ontbreekt. Over het laatste zegt ze vandaag, 18 juni 2016, in de Ware Tijd, dat het ministerie van Welzijn ook een inbreng moet hebben. 

'We hebben bijvoorbeeld geen data over waarom mensen zich niet kunnen verzekeren en concrete voorstellen hiervoor naar de Zorgraad toe ontbreken.  Ook de voorlichting kan beter.

De Assemblee heeft onvoldoende informatie over bepaalde aspecten, zegt Vreedzaam. Ze heeft eerder informatie over knelpunten, waarmee het orgaan te maken heeft, opgevraagd, maar ze vindt toch niet voldoende te zijn geïnformeerd. 'We willen bijvoorbeeld weten hoe de mensen de nieuwe wet vinden. Het Uitvoeringsorgaan is de'tussenpersoon, die met de wet in de hand, de mensen moet begeleiden, zodat ze toegang krijgen tot de zorg.'In de afgelopen maanden heeft de commissie bij belanghebbenden informatie verzameld die zal bestuderen, om vervolgens het Uitvoeringsorgaan weer uit te nodigen voor een gesprek.
'We hebben geen ruzie. Wij zijn de wetgever, maar we controleren ook hoe het beleid wordt uitgevoerd en we hebben een duidelijke opinie hierover.'

Rachel Perri, directrice van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg vindt dat het orgaan zich wel degelijk van zijn taken kwijt. 'We moeten naar het veel bredere plaatje kijken.' Dat het orgaan bepaalde zaken over ondermeer transparantie en dataverzameling niet uitvoert komt volgens haar door verschillende factoren. Dit kan gebeuren doordat belangengroepen, waarvan het afhankelijk is, hun werk nog niet in orde hebben gemaakt of ze werken niet mee. Het orgaan moet onder andere controle uitoefenen op de uitvoering en is ook belast met de registratie en dataverzameling van verzekerden.

Inwoners district Brokopondo lijken niet geïnteresseerd te zijn in veiligheid

Slechts 24 personen namen deel aan zes maanden durende veiligheidstraining in district


Voor de veiligheidstraining in het district Brokopondo, die, met een korte onderbreking, ongeveer zes maanden heeft geduurd, was weinig animo. Slechts 24 mensen uit onder meer Klaaskreek, Marchallkreek en Nieuw Koffiekamp hebben eraan deelgenomen. De certificaatuitreiking vond gisteren plaats te Klaaskreek, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 18 juni 2016.

De organisatoren hadden een grotere deelname verwacht, vooral omdat in het district vrij veel ongelukken gebeuren, zoals gevallen van verdrinking en ongelukken op de goudvelden, waar soms mensen onder afkalvend zand in goudputten bedolven raken.

'Het is jammer dat er niet voldoende belangstelling was voor de training. We hadden meer mensen verwacht', zei penningmeester Andoyo Karsters van stichting Platform voor Gemeenschapsontwikkeling in Veiligheid. Dit platform heeft samen met de stichting Centrum voor Integrale Ontwikkeling Brokopondo en Grassalco, die een en ander heeft gefinancierd, het project uitgevoerd.

De deelnemers zijn getraind in water-, brand- en voedselveiligheid, spoedeisende hulp en veiligheid op bergen en in dalen. 'Het gaat om de algemene veiligheid, zelfredzaamheid van de lokale gemeenschap en wat de mensen kunnen doen bij een incident in afwachting op professionele hulp', zei Karsters. Hij wees erop, dat volgens statistieken de grootste bedreigingen voor Suriname zijn overstroming, rukwinden en brand.

Kapitein Michel Walden van Klaaskreek zegt, dat het platform het traditioneel gezag vooraf op de hoogte heeft gesteld van de training en dat de gezagsdragers enkele mensen hiervan op de hoogte hebben gesteld. Als er weer een training zal worden verzorgd, zal een krutu worden belegd om zoveel mogelijk mensen te interesseren deel te nemen.

ABOP-Assembleelid Bee spreekt MAS en Surgold over aanvaring op Cotticarivier

'MAS gaat komst van vrachtschip op Cotticarivier bekendmaken via Radio BOP en TV Assoseye'

OW gaat onderzoeken of een weg het dorp Tamarin kan ontsluiten


Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee heeft afgelopen dagen afzonderlijke gesprekken gevoerd met directeur Cornelis Amafo van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en Albert Ramdin, Director External Relations, van Surgold/Newmont. Bee heeft de veiligheid van vooral leerlingen die gebruik maken van boottransport op de Cotticarivier, aangekaart, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 18 juni 2016.

Deze week, dinsdag, werd de schoolboot geramd door het vrachtschip Altair, dat lading naar Moengo vervoerde voor Surgold (zie videobeelden).

Inmiddels heeft Surgold laten weten, dat de schade die geleden is door de aanvaring zal worden vergoed. De boothouder wordt vergoed en er wordt gezorgd voor nieuwe zwemvesten. Dit is de vierde keer dat er een incident plaatsvond. Bij Tamarin ramde het schip ook de aanlegsteiger. De schoolboot, die aangemeerd lag, brak in stukken.'We hebben samen gekeken naar mogelijkheden om incidenten te voorkomen. Met de MAS is overeengekomen, dat wanneer schepen de Cotticarivier aandoen, dit bekendgemaakt wordt via Radio BOP en TV Assoseye. Hierdoor zijn de mensen tijdig op de hoogte', aldus Bee.

Met het ministerie van Openbare Werken zal gesproken worden over mogelijkheden om Tamarin te ontsluiten door een weg aan te leggen. Zo kunnen de kinderen veilig met een bus worden vervoerd van en naar school. Bee heeft de MAS en Surgold aangeraden om een zogenoemde gran krutu (dorpsvergadering) te houden om de mensen in de omgeving op de hoogte te stellen van de activiteiten en de frequentie op de rivier.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Elsa Rozendal heeft de partij PAIS op Curaçao verlaten

Rozendal voelt zich niet meer thuis in de partij


Elsa Rozendal (zie foto - Bron: Rozendal/Facebook) is uit de partij PAIS gestapt. Dat laat voorzitter Mike Franco in een korte verklaring weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 18 juni 2016. Rozendal, die ook bestuurslid was, zegt zich niet meer thuis te voelen in de partij.  

Franco dankt haar namens de partij voor de steun die zij gegeven heeft en wenst haar succes.

Rozendal viel de laatste tijd op door haar veelvuldige persberichten waarin zij de naam van haar partij niet meer noemde, zo schrijft het Antilliaans Dagblad.

Curaçao's minister Rhuggenaath: 'Ik roep CPS-directie en ook vakbond op om vooral de rust te bewaren'

'De huidige onrust is funest voor het internationale imago van onze haven'

Bewindsman ergert zich: 'Concessie-kwestie heeft niets te maken met cao-onderhandelingen'


Minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath (PAR), betreurt het dat blijkbaar de uitonderhandelde en de eerdaags te tekenen concessie tussen de Curaçao Ports Authority (CPA) en Curaçao Port Services (CPS) door de CPS-directie ingezet wordt tegen de werknemers van het bedrijf in de onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao). 

'Dit is onterecht. De concessie heeft niets te maken met de cao-onderhandelingen. Ik roep de CPS-directie en ook de vakbond op om vooral de rust te bewaren en zo snel mogelijk tot overeenstemming te komen. Want de huidige onrust is funest voor het internationale imago van onze haven. Bovendien leidt dit tot extra kosten bij invoer van producten die straks ook weer verhaald worden op de consument', aldus de bewindsman vandaag, zaterdag 18 juni 2016, in het Antilliaans Dagblad.

De werknemers staakten gisteren, omdat er met de bemiddelaar maar niet tot een cao-overeenkomst gekomen kan worden. Guiseppe Sambo, vakbondsvoorzitter van de bond CBH/OVB, stelt dat de CPS-directeur Fernando da Costa Gomez de nieuwe concessie inzet als motief om de cao-onderhandelingen te vertragen.

Rhuggenaath: 'De concessie heeft in feite niets te maken met de cao. De CPS mag 22 jaar lang als monopolist het werk in de Brionwerven en de containerhaven voortzetten. De exclusiviteit is alleen per direct ingevoerd voor havengebieden waar de CPS nu niet actief is. Mochten er aanbieders zijn in andere havengebieden dan wordt de CPS daar niet van uitgesloten. Het is alleen zo dat het bedrijf dan meedoet met andere bedrijven en concurrentie daarin een rol gaat spelen. Verder is het wel zo dat de CPS binnen de nieuwe concessie verantwoordelijk wordt voor het vernieuwen van de kranen en havenkades, begroot op 50 miljoen gulden. Het bedrijf krijgt twee jaar de tijd de vernieuwingen af te krijgen en vanaf dan gaat de 20 jaar exclusiviteit bij de Brionwerven en containerhaven in. Dus in feite heeft CPS nog 22 jaar zekerheid. En vergeet daarbij dan niet dat het weliswaar een hele investering is, die 50 miljoen gulden, maar dat de CPS daar ook nog 20 jaar lang de vruchten van mag plukken.'

Lid RvC van Centrale Bank Curaçao Kok heeft zo z'n twijfels bij brief Hof over CBCS-commissaris Pietersz

'Het lijkt er sterk op dat slechts sprake is van brief president Hof die daarin zijn privémening uit'


Het lid Tom Kok (zie foto - Bron: Kok/Facebook) van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank CBCS trekt de waarde van het besluit van Hof van Justitie-president Evert Jan van der Poel over het in functie blijven van CBCS-commissaris Robert Pietersz in twijfel. Dat bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, zaterdag 18 juni 2016.

'Recent heeft de president van het gerechtshof een brief geschreven over de positie van commissaris Pietersz. De vraag is wat de status is van die brief en op basis waarvan de president van het Hof een juridische opinie heeft afgegeven. Er is niet sprake van een normale, onafhankelijke rechtsgang waarbij iedereen wordt gehoord. Het lijkt er sterk op dat er slechts sprake is van een brief van de president van het gerechtshof die daarin zijn privémening uit.'

Dit schrijft Kok in een reactie op de opgelaaide controverse over en binnen de CBCS.

Het Antilliaans Dagblad berichtte afgelopen week, dat Pietersz toch gewoon in functie was en is, zo besliste de Hof-president na gesprekken hierover met de ministers van Financiën José Jardim van Curaçao en Richard Gibson van Sint Maarten. Het dagblad formuleerde het nog voorzichtig, dat Jardim van oordeel is dat Pieterszs sinds eind maart dit jaar geen commissaris meer is omdat de termijn van vier jaar is verlopen.

Uit de reactie van Kok blijkt duidelijk dat dit inderdaad is wat minister Jardim wil. Hofpresident Van der Poel stelt echter dat de termijn van vier jaar wel geldt voor ‘gewone’ door de regering voorgedragen commissarissen, maar niet voor een RvC-lid dat door het Hof is benoemd; ook al betreft dit een tijdelijke benoeming.

Gaat u naar hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

VHP bedankt vaders voor hun inzet bij ontwikkeling van hun kinderen en Suriname

VHP Vaderdag-boodschap


De Vooruitstrevende Hervormingspartij(VHP) acht het van belang om even stil te staan bij de figuur van vader. Net als Moederdag vond ook Vaderdag zijn bakermat in Amerika. Toen Moederdag werd ingevoerd, kon de tegenpool ‘Vaderdag’ niet lang meer uitblijven. Vaderdag is een dag waarop wij onze vaders en voorvaderen danken voor hun harde werk zodat wij vandaag de dag kunnen eten en drinken maar veel sterker nog dat hij ons ruggesteun is en ons opvangt wanneer we het moeilijk hebben. 

Vaderdag, de dag waarin onze vaders een keertje in het middelpunt staan. Het is een feestdag waarop vaders in de schijnwerpers worden gezet.

Vaderdag heeft verschillende aspecten. Verwennen van vaders is daar een van. Vaderdag is niet alleen bedoeld voor vaders maar ook voor alle mannen die figureren als een vaderfiguur. Het gaat om de fundamentele kwaliteit van de relatie tussen vader en kind. Als die geborgd is, dan ontstaat van daaruit de ruimte en de mogelijkheid voor vaders om meer te zorgen en meer te investeren in hun kinderen. Kinderen hebben het recht op opvoeding en verzorging door hun beide ouders. De vader moet een open en eerlijke communicatie met de kinderen hebben over het sociale leven, zodat de kinderen mentaal klaargestoomd kunnen worden om productieve en capabele mensen te kunnen zijn door uitleg te geven en kennis over te dragen op een vreedzame manier. Vaders kunnen hun kinderen veel meer leren dan wanneer er alleen opdrachten worden gegeven. Hij hoort een netwerk van mensen op te bouwen die een positieve invloed zullen hebben op zijn kinderen.

Het is belangrijk dat vaders bewust omgaan met hun verantwoordelijkheden als het gaat om hun kinderen. Hoewel een mens niet perfect kan zijn moet de vader zijn best doen om zo voorbeeldig mogelijk te zijn. Wetende dat zijn kinderen meer naar zijn gedrag en daden zullen kijken dan naar zijn woorden luisteren. Hij hoort te wijzen hoe het moet.

De vader moet een veilige plaats creëren zodat zijn kinderen beschermd kunnen zijn. Een plaats waar zij zich veilig kunnen voelen en waar ze naar terug kunnen trekken uit de buitenwereld, een thuis waar zij zich mentaal, moreel en spiritueel kunnen ontwikkelen. De vader moet hard zijn best doen om zichzelf te ontwikkelen en te verbeteren. Door steeds meer te leren zal de vader ook steeds een betere vader kunnen worden.

De vader moet zich ook sociaal en maatschappelijk ontwikkelen, zodat hij meer weet over hoe het zit in de maatschappij. In deze tijd zou het betekenen dat hij ook weet wat voor factoren maatschappelijk een rol spelen in het leven van zijn kinderen, zodat hij erop weet in te spelen.

Aan de vaders: probeer van begin af een band met je kind op te bouwen, wacht niet tot je kind tegen een bal aan kan trappen; wees een goed voorbeeld voor je kinderen; neem normen en waarden in acht, dan nemen die kinderen het goede voorbeeld van je over.

De VHP bedankt alle vaders voor hun inzet bij de ontwikkeling van hun kinderen en ons geliefd land Suriname.

De partij wenst het hele Surinaamse volk maar in het bijzonder alle vaders een prettige en zinvolle Vaderdag toe.

VHP Mediacommissie

Trotse NPS feliciteert oud-president Venetiaan met zijn 80e verjaardag

'Venetiaan was in staat met zijn coalitie het land vanuit een nul-optie op te bouwen'

'Zijn regeringen hebben schuldenlast Suriname niet vergroot, integendeel schulden werden afgelost'


Bijval van mensen is leuk, maar subjectief. Bijval van de feiten blijkt nu en die feiten spreken boekdelen. Wat zich nu manifesteert is iets anders dan wat er geweest is tot 2010. Zo sprak oud-president en gewezen voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) al in 2013 toen hij door de partij werd gehuldigd tot erevoorzitter. Venetiaan herdenkt vandaag zijn 80e jaardag. 

Hij is in 1964 na zijn studie in Nederland naar Suriname teruggekeerd. Hij heeft sindsdien zijn krachten gegeven voor land en volk. Venetiaan was 49 jaar in de actieve politiek, heeft de NPS 19 jaren geleid en is drie termijnen president van de republiek Suriname geweest.

Na zijn presidentschap in 2010 heeft hij drie jaren gefunctioneerd als lid van De Nationale Assemblee (DNA) en heeft in een brief aan de parlementsvoorzitter in oktober 2013 aangegeven ingaande 27 oktober van dat jaar zijn DNA-lidmaatschap te beëindigen.

In gesprekken heeft de NPS-erevoorzitter gezegd veel strijd, veel succes en veel tegenslag te hebben gehad. Ondanks de moeilijke momenten, waaronder de staatsgrepen van 1980 en 1990, 'de dingen die vanwege politieke duisternis op ons zijn afgekomen', de vliegramp van 7 juni 1991 en de jungle oorlog, is het mede dankzij de NPS steeds gelukt om een bijdrage te leveren om die situaties te normaliseren. De partij is steeds weer in staat geweest de Surinaamse gemeenschap uit de blubber te trekken. Venetiaan was in staat met zijn coalitie het land vanuit een nul-optie op te bouwen. Zijn regeringen hebben de schuldenlast van Suriname niet vergroot, integendeel zijn schulden afgelost.

Wat wij zien is dat het de huidige regeerders maar niet lukt die resultaten neer te zetten. De erevoorzitter verwijst daarom terecht naar het bekende gezegde: ‘Dyompo tek’ taki na noti...’ Citaten van Venetiaan: 'De feiten die zich vandaag presenteren, geven in elk geval iedere NPS'er die oprecht is en ieder lid van de oppositie, voldoende stof om voor zichzelf, om voor zijn partij, om voor zijn vrienden en landgenoten, om voor het heel land Suriname, duidelijk te maken dat wat zich nu manifesteert iets anders is dan wat er geweest is tot 2010. Soms denk ik eraan hoe wij bij herhaling op straat zijn geweest, hoe wij bij herhaling rapportages hebben gekregen om te vechten voor recht en vrijheid, voor ontwikkeling, voor democratie, voor rechtstaat, voor de positie van de rechterlijke macht. Wij weten hoe wij op straat hebben gestaan om de economie van Suriname te redden, om belangrijke (economische) instituten, belangrijke staatsbedrijven niet teloor te laten gaan.'

Zoals Venetiaan stelt, ligt het aan de nieuwe generatie Surinamers om met de nu geldende mogelijkheden, de nu geldende methodes en technieken, te vechten en te strijden voor het belang van het volk van Suriname. Deze woorden moeten blijven doorklinken in onze gemeenschap. De NPS heeft de boodschap begrepen en zet al haar ten dienste staande legale middelen in om wederom het roer van de Staat Suriname over te nemen en de nationale ontwikkelingskoers wederom in gang te zetten.

De NPS is ervan overtuigd en blij dat de spirit en het integer leiderschap van oud-president Venetiaan juist nu nog meer erkend en enorm gemist wordt in de Surinaamse samenleving. Deze spirit en integriteit staan ook hoog in het vaandel van de NPS en haar huidige leiders. Zij zegt haar erevoorzitter dank voor de wijsheid en het inzicht gedurende zijn actieve politieke loopbaan.

Ook nu nog zal gezien zijn rijke politieke achtergrond, dankbaar gebruik worden gemaakt van zijn visie in menige actuele vraagstukken.

Ondanks het feit dat Venetiaan heeft aangegeven in klein verband zijn jaardag te willen vieren, zullen partijgenoten op hun eigen manier deze grote zoon van Suriname gedenken. Zijn rol van betekenis voor individuen en grote groepen van mensen, zowel nationaal als internationaal is een bijzondere nalatenschap. De NPS is trots op haar erevoorzitter en wenst hem een plezierige viering van zijn 80ste verjaardag toe.

Alle structuren en leden van de partij feliciteren de erevoorzitter en wensen hem Gods rijkste zegen, goede gezondheid en levensvreugde in deze fase van zijn leven toe. De NPS feliciteert ook het Surinaamse volk met de viering van de jaardag van onze erevoorzitter Ronald Venetiaan en spreekt de hoop uit dat hij een voorbeeld zal zijn voor personen die ambitie hebben om ons volk te leiden.

De Nationale Partij Suriname (NPS) 
Voorzitter dr. Gregory Rusland

Orde van Advocaten vindt dat beslissingen van rechters gerespecteerd moeten worden

'Recente uitspraken, vooral van parlementariërs, zijn nodeloos opruiend en doen afbreuk aan gezag rechtelijke macht'

'De uitspraken wekken vermoedens op dat rechtelijke macht moet worden gedesavoueerd' - Raad SOAV heeft advocatenverenigingen wereldwijd geïnformeerd 


Naar aanleiding van diverse in de media geuite beschuldigingen aan het adres van de rechterlijke macht en onlangs nog onder de kop 'President moet Rechterlijke Macht opdonderen', zie dagblad Suriname d.d. 15 juni 2016, waarbij zij zelfs is beschuldigd dat zij doende is anarchie en bandeloosheid in ons land te creëren, heeft de Raad van Bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten gemeend het onderhavige vrijdag 17 juni 2016 aan de gemeenschap mede te delen. 

Alhoewel het een grondwettelijke recht is van eenieder om zijn mening te uiten, wordt het recht van meningsuiting beperkt, zoals door de wetgever is aangegeven met de woorden 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet'. De Raad van Bestuur van de SOVA is van mening, dat dergelijke uitingen niet alleen gevoelens van onbehagen opwekken jegens de belangrijkste pijler van de Trias Politica maar meer nog deze schenden het aangezicht van Vrouwe Justitia en in het bijzonder het gezicht van de rechtsstaat Suriname.

Ingevolge artikel 133 lid 3 van de Grondwet is de rechtelijke macht het enig orgaan dat met rechtspraak belast is en is één van de drie pijlers van de democratie waarop de rechtstaat gestoeld is. De rechtelijke macht zorgt voor orde en rust in de samenleving en reguleert de maatschappij middels rechtspraak, voornamelijk in die gevallen waar de overige twee pijlers van de Trias Politica (wetgevende- en uitvoerende macht) hun taken niet/ opzettelijk niet naar behoren uitvoeren. Hierdoor is het gezag van de rechtelijke macht gewaarborgd.

Elementair principe binnen de democratie is dat de beslissingen van een rechtelijke autoriteit door eenieder in het bijzonder door de wetgevende - en de uitvoerende macht dienen te worden gerespecteerd.

Ingevolge diverse verdragen voor de rechten van de mens, waar Suriname ook partij bij is, zijn diverse rechten van burgers gewaarborgd en heeft een ieder het recht om zijn beklag te doen bij een gerechtelijk orgaan respectievelijk hogere organen hetzij nationaal als internationaal, wanneer hij meent in zijn belangen of rechten te zijn geschaad. Dit is een waarborg voor de rechtszekerheid welke inherent is aan de rechtsstaat.

Recente uitspraken in het bijzonder van parlementariërs, zijn nodeloos opruiend en doen afbreuk aan het gezag van de rechtelijke macht en wekken vermoedens op dat de rechtelijke macht moet worden gedesavoueerd of buitenspel moet worden gezet met name in gevallen van politieke belangen en/of enkele individuele enge belangen. Dergelijke zaken wekken gevoelens van anarchie op, waardoor niet alleen belangen van burgers maar meer nog belangen van de rechtstaat Suriname in gevaar worden gebracht.

De Raad van de Surinaamse Orde van Advocaten meent dat onder geen enkel beding zij zal toestaan dat de rechtelijke autoriteiten in ons land op welke wijze dan ook zullen worden belemmerd de op hun genomen taken in vrijheid uit te oefenen. Beïnvloeding, onderdrukstelling of inmenging zijdens de uitvoerende of van de wetgevende macht dient ten zeerste te worden vermeden. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht moet onder alle omstandigheden en te allen tijde gewaarborgd blijven. Immers, als advocatenorganisatie in ons land is de SOVA mede de bewaker van het recht en heeft mede de taak erop toe te zien dat rechtstoepassing, handhaving en rechtsbescherming op deugdelijke wijze geschiedt en in het bijzonder is gegarandeerd.

Gezien de ernst van de gedane uitlatingen heeft de Raad gemeend Advocatenverenigingen wereldwijd te moeten informeren.

Paramaribo, 17 juni 2016. 
De Raad van Bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten.

Illegale goudzoeker overlijdt in Koolhovenmijn in IAmGold/Rosebel-concessiegebied

Goudzoeker slaat met twee anderen op vlucht voor politie en springt in mijn


De politie heeft gistermiddag, vrijdag 17 juni 2016, het lichaam van een goudzoeker aangetroffen in een bosschage op het terrein van IAmGold/Rosebel Gold Mines, in het district Brokopondo. Drie illegale gouddelvers waren op heterdaad betrapt in het concessiegebied van het bedrijf, zo bericht Starnieuws 's avonds.

De politie van Brownsweg, die belast is met het onderzoek, meldt dat de mannen in de Koolhovenmijn (zie map - Bron: IAmGold/Red. De Surinaamse Krant) sprongen toen zij werden betrapt op illegale activiteiten. Een van de mannen kwam in problemen.

De man nog geholpen zijn door de twee andere goudzoekers om de oever te bereiken. Het is nog niet duidelijk hoe de man is komen te overlijden. Het politieonderzoek is nog gaande.

Voor geïnteresseerden ter informatie: