maandag 20 juni 2016

DRS-voorzitter Marica: 'Regering moet verhoging schoolgeld beter bekijken'

'Van 0 naar Srd 250 gaan, terwijl zeker 50% beroepsbevolking geen verhoging salarisverhoging krijgt, zal zeker desastreus zijn'


Dit jaar zullen ouders met kinderen op VOJ en MULO Srd 250 moeten gaan betalen per kind. Het gaat in deze alleen om de bijzondere scholen die vallen onder EBGO, RKBO en Sanatan Dharm. Hoewel deze kosten per jaar eenmalig zijn, is dit bedrag voor de gemiddelde Surinamer niet gemakkelijk op te hoesten, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 20 juni 2016. 

Clifford Marica, voorzitter van de Partij voor Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS), zegt in een reactie, dat de regering het besluit beter moet bekijken. DRS, één van de kleinere partijen tijdens de verkiezingen, had als één van haar voornaamste doelen het stimuleren en werken naar sterkere gezinnen in de samenleving. Verder waren hoofdpunten het opkomen voor arbeiders en een stabiele en gezonde werkatmosfeer. De partij had als voornemen zelf geuit een nieuwe afdeling binnen een bestaand ministerie te starten genaamd ‘gezinszaken’, speciaal gericht op het gezin.

Marica stelt dat de samenleving thans moeilijke economische tijden doormaakt. 'Sommigen zeggen dat het voorzien was, anderen hebben een andere mening. Wij zijn de mening toegedaan dat onderwijs toegankelijk en betaalbaar moet zijn voor iedereen in deze samenleving.'

Hij vindt dat vanwege de economische ontwikkeling de mensen het al zwaar krijgen om hun huishouding te draaien. 'Ik praat dan nog niet over het naar school sturen van de kinderen. Alleen het feit om rond te komen, is al een verschrikkelijke uitdaging voor de mensen. De meest kwetsbare groepen zijn de meest kinderrijke gezinnen.'

Elke aanpassing ten aanzien van het onderwijs heeft een extra impact op het gezin en nog meer op grote gezinnen. 'We weten dat het moeilijk is, maar de regering moet heel serieus naar de situatie kijken, want van 0 naar Srd 250 gaan, terwijl zeker 50% van de beroepsbevolking geen verhoging mocht tegemoet zien in salaris, zal zeker desastreus werken op hun en tevens ook voor het onderwijs zelf. Ik denk dat de regering met al de problemen die zij heeft, wel terdege rekening moet houden met de spin-off die dit besluit met zich meebrengt.'

De regering moet volgens de DRS-voorzitter alle mogelijkheden bekijken om het minst bij onderwijs aanpassingen te brengen. 'De mensen kunnen het nu al niet dragen, wat ervoor kan zorgen dat minder mensen hun kinderen naar school zullen sturen. Dat kan er weer voor zorgen dat de criminaliteit gaat toenemen, gezinnen meer uit elkaar gaan, kortom de spin-off zal onvoorstelbaar hoog zijn.'

Marica begrijpt dat vanwege de economische situatie aanpassingen gedaan moeten worden. Echter blijft de voorzitter erbij, dat deze in andere sectoren gezocht moeten worden en niet in de onderwijssector. Doordat de partij niet in het parlement zit en dus niet mee kan bepalen ter zake de begrotingen, heeft zij niet echt een beeld waar de aanpassingen gedaan kunnen worden. Marica wil echter een beroep doen op de regering om dit zorgvuldig te beschouwen, omdat deze maatregel niet ertoe moet leiden dat er minder geschoolden zijn.

Turks bouwbedrijf stelt nieuw ziekenhuis HNO eerder te kunnen opleveren dan Ballast Nedam

Minister Victorina: 'Oplevering staat gepland voor 28 mei 2018'


Het Turkse Rönesans, ook wel bekend als Renaissance Construction, denkt Hospital Nobo Otrobanda (HNO) eerder op te kunnen leveren dan Ballast Nedam. Dat meldde minister Siegfried Victorina van Gezondheid (PS) vandaag, maandag 20 juni 2016, in de Staten, aldus de Amigoe. 

'De oplevering staat gepland voor 28 mei 2018, maar het management heeft op basis van zijn eerste indruk gemeld eerder klaar te kunnen zijn', aldus de minister, die overigens niet specificeerde wanneer dit dan zal zijn.

In tegenstelling tot de berichtgeving in de media over het gebrek aan ervaring van het constructiebedrijf zei hij, dat dit pertinent onjuist is. 'Rönesans heeft wel degelijk ervaring met het bouwen van ziekenhuizen en heeft er in het verleden veertien gebouwd.'

Om zijn standpunt verder te onderbouwen, zei Victorina dat het bouwbedrijf dat vorig jaar het noodlijdende Ballast Nedam overnam, uit 40.000 werknemers bestaat en qua ranking op het gebied van constructiebedrijven op de tiende plaats staat in in Europa en wereldwijd op plek 37. Zoals de Amigoe eerder al berichtte vrezen meerdere ondernemers dat de kwaliteit van de bouw gevaar loopt nu de nieuwe eigenaar van Ballast Nedam bezuinigingen wil doorvoeren.

Bronnen die, aldus de Amigoe, genoodzaakt zijn om anoniem te blijven omdat contractueel is afgesproken dat alle communicatie via Usona loopt, meldden dat het om bezuinigingen van 30 tot 40 procent gaat. 'Dit is onmogelijk, tenzij je er kwalitatief op achteruitgaat.'

Minister Victorina meldde twee keer met het bestuur te hebben gepraat. 'Ze hebben gekeken naar hoe het staat met werkzaamheden. Een aantal zaken moeten volgens hen beter gaan. Het nieuwe management heeft verzekerd de contracten van Ballast Nedam over te nemen. Ze zullen dus ook het onderhoud aan het gebouw uitvoeren voor de komende vijftien jaar.'

Stakende havenarbeiders Curaçao moeten van Kort Gedingrechter weer aan het werk

Partijen door rechter terug naar cao-onderhandelingstafel gestuurd


De rechter in Kort Geding heeft vakbond CBH/OVP (Christelijke Bond van Haven en Overig Vervoerpersoneel) geïnstrueerd om zijn leden op te dragen het werk te hervatten bij Curaçao Port Services (CPS). Dit bevestigden CBH/OVP-voorzitter Guiseppe Sambo en de CPS-leiding vanochtend, maandag 20 juni 2016, zo bericht de Amigoe.

De rechter stuurde de partijen terug naar de onderhandelingstafel zodat zij binnen een week weer tot een akkoord kunnen komen. Bij de aanvang van de behandeling van het Kort Geding constateerde de rechter, dat zowel de vakbond als het bedrijf bereid was om weer te onderhandelen. De rechter besloot hierop een vonnis aan te houden, terwijl de partijen naar de onderhandelingstafel werden gestuurd om over een totaal cao-pakket te gaan onderhandelen. Mochten de partijen er niet uitkomen dan zal de rechter alsnog een uitspraak in deze zaak doen.

De CPS was naar de rechter gestapt nadat in de afgelopen periode steeds meer leden van de havenvakbond waren gaan staken om te protesteren tegen het uitblijven van een cao. Volgens de vakbond zou het gaan om individuele leden die buiten CBH/OVP aan het staken waren. Deze acties vonden plaats terwijl CPS en CBH/OVP aan de onderhandelingstafel bezig waren om tot een akkoord over de arbeidsovereenkomst te komen. Maar, deze onderhandelingen verliepen niet soepel.

Vorige week vrijdag had Landsbemiddelaar Anthony Obispo een vergadering met beide partijen geleid. Tijdens deze vergadering had CBH/OVP een eis op tafel gelegd, waarbij werd gezegd dat als deze ingewilligd zouden worden, de acties gestaakt zouden worden. CPS kondigde na intern overleg een Kort Geding aan om de actie via de rechter te laten beëindigen. Dit geding diende vanochtend met al bekende resultaat.

De acties, waarbij er onvoldoende personeel of zelfs helemaal niemand kwam opdagen, duurden het hele weekeinde tot vanochtend aan toe. Sambo gaf aan dat hij de rechter diende te respecteren. Maar, hij was ook te spreken over het feit, dat de rechter de partijen naar de onderhandelingstafel terug had gestuurd met de opdracht om binnen een week tot een akkoord te komen.

Na de uitspraak van vanochtend hervatten de werknemers het werk, aldus CPS in een reactie. De vrachtafhandelaar sprak de hoop uit dat de partijen onder leiding van de Landsbemiddelaar deze week in staat moeten zijn om tot een nieuw cao-akkoord te komen. In een reactie stelt Landsbemiddelaar Obispo dat inmiddels met beide partijen is afgesproken dat gedurende de rest van de week zo veel mogelijk in dagelijkse sessies zal worden vergaderd opdat de partijen eruit komen.

Curaçao's MAN-Statenlid Cooper is het niet eens met gang van zaken binnen partij

Discussie binnen partij over nieuwe, nog niet contributie betalende, leden die tijdens congres mochten stemmen


MAN-Statenlid Charles Cooper is het niet eens met de huidige gang van zaken binnen de MAN. Hij heeft de partij een voorstel gedaan om uit de huidige impasse te geraken, verklaarde hij vanochtend, maandag 20 juni 2016, zo bericht de Amigoe. Blijft een antwoord uit, dan zal hij een standpunt moeten innemen over of hij wel of niet lid blijft van de partij. 

In een toelichting verklaart Cooper, dat zijn brief niet als een ultimatum moet worden gezien. 'Daar gaat het niet om. Waar het mij om gaat is, dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen voor de partij. Niemand, de partij niet, ik niet en de leden ook niet hebben er belang bij dat deze situatie voortduurt. Daarom wil ik dat we deze zaak zo snel mogelijk oplossen.'

Over de positie van Cooper is in de afgelopen periode veel gediscussieerd. Hij had zich tot nu toe niet publiekelijk gemengd in de hele discussie die binnen de partij is ontstaan over het feit, dat een week geleden nieuwe leden, die nog geen contributie hadden betaald in staat werden gesteld om tijdens het congres voor een nieuw bestuur te stemmen.

Deze situatie heeft al geleid tot het ontslag van voormalig Eilandsraadslid Urvin Macaay, terwijl een groep ontevreden leden een onderhoud hebben geëist met MAN-leider Hensley Koeiman. Cooper was vorige week niet op het eiland in verband met bijeenkomsten van het Latijns-Amerikaanse parlement in de Dominicaanse Republiek en heeft zich tot op heden niet publiekelijk uitgelaten over het conflict. Hij stelde vanochtend het niet eens te zijn met de handelwijze van het bestuur.

Klik hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

24-Jarige bolletjesslikker gearresteerd op J.A. Pengelluchthaven

Man blijkt 118 cocaïnebolletjes te hebben ingeslikt


De 24-jarige S. M. (24) is afgelopen week aangehouden door de douanerecherche op de Johan Adolf Pengelluchthaven. De man, die op het punt stond naar Nederland te vertrekken, werd tijdens de controle onderworpen aan een urinetest. Bij ondervraging gaf Satishperkash toe 119 cocaïneballetjes te hebben ingeslikt van elk 8 gram. Dat bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 20 juni 2016.

Volgens de verklaring van de verdachte heeft hij de drugs in Nickerie gekocht voor 4.500 Amerikaanse dollar. Hij was van plan de drugs zelf te gaan verhandelen in Nederland. Bij de verdachte werden ook Euro 700 en Srd 220 aangetroffen en in beslag genomen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is de slikker in verzekering gesteld.

Assemblee behandelt 21 juni het, nog niet door Planbureau doorberekend, Stabilisatie- en Herstelplan

VHP'er Gajadien: 'Ik vraag mij daarom af of het op de agenda plaatsen wel nuttig is'


De behandeling van het ‘Stabiliteits- en hersterplan’ in de Assemblee begint morgen, terwijl er nog steeds geen doorberekening van het Planbureau is van de effecten die de maatregelen zullen hebben op de samenleving. Tijdens presentaties van de regering over dit plan was de doorberekening aan het college toegezegd. 

'Ik vraag mij daarom af of het op de agenda plaatsen hiervan wel nuttig is', vraagt het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadin, lid van de commissie van rapporteurs, zich af. Hij zegt vandaag, maandag 20 juni 2016, in de Ware Tijd, dat regeringsdeskundigen hebben aangegeven dat pas over enkele weken de doorberekening af zal zijn.

'Ik weet niet of dit plan nu op de agenda geplaatst is om via slinkse weg andere vraagstukken aan de orde te stellen', zegt het Assembleelid, doelend op hetgeen president Desi Bouterse betitelt als een 'constitutionele crisis'. Gajadien, die geen constitutionele crisis bespeurt, zegt dat voorzitter Jennifer Geerlings-Simons wel ter verantwoording zal worden geroepen over het overleg dat zij met de president heeft gehad.

Naar aanleiding van een brief van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, sprak Bouterse niet alleen met Geerlings-Simons, maar ook de waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks. Gajadin geeft een schot voor de boeg: 'De voorzitter kan geen gesprekken voeren namens het college, dus straks wil ik niet horen dat de Assemblee in kennis is gesteld van de situatie.'

Collega Gregory Rusland van de NPS klinkt sgematigder. Hij zegt dat die kwestie niet op de radar van de NPS is om in het college te bespreken. 'Maar, het moment bepaalt of er voldoende grond is om dat wel te doen.' Waar Rusland en Gajadien elkaar naadloos vinden is, dat zij geen synchronisatie zien tussen het herstelplan en het IMF-programma (Internationaal Monetair Fonds). Gajadien vindt verder, dat ook de suppletoire begroting over 2016, die eind deze maand moet worden ingediend, besproken zou moeten worden in de discussie. 'We zouden die begroting moeten hebben om te zien of die wel correleert.' 

Hieronder de door president Desi Bouterse op 31 mei in het parlement gesproken tekst bij de aanbieding van het plan:

NPS-structuren in spoedvergadering bijeen

Partijvoorzitter Rusland wil achterban informeren over gesprek met president Bouterse

'Mededelingen gedaan door Bouterse van dien aard, dat tot spoedvergadering is besloten'


De voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), Gregory Rusland, heeft na het onderhoud met president Desi Bouterse vanmiddag, maandag 20 juni 2016, besloten om de structuren van de partij in spoedvergadering bijeen te roepen. De partijstructuren zullen geïnformeerd worden over het onderhoud met het staatshoofd. 

Rusland en hoofdbestuurslid Hesdy Pigot van de partij hebben Bouterse vanmiddag aangehoord. De partijvoorzitter zegt, dat hij eerst zijn structuren informeert, voordat hij publiekelijk in zal gaan op de inhoud van het gesprek.

De mededelingen die gedaan zijn tijdens het gesprek met de president, zijn van dien aard dat besloten is gelijk de structuren van de partij te informeren.

Behalve enkele consultaties die gepleegd zijn, komen vanavond in het NPS-partijcentrum Grun Dyari in Paramaribo bijeen het hoofdbestuur, het congresbestuur, de adviesraad, de jongerenraad, oud-Assembleeleden en de oud-ministers.

Pertjajah Luhur: President Bouterse vindt dat veiligheid van de Staat in het geding is

PL-voorzitter Somohardjo spreekt van verontrustende ontwikkelingen


Hendrik Setrowidjojo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL) partijraad, en secretaris Robert Soentik hebben hun partijvoorzitter Paul Somohardjo geïnformeerd over het verloop van het gesprek met president Desi Bouterse vanmiddag, maandag 20 juni 2016. 

De president blijft erbij, dat er sprake is van een constitutionele crisis, waarbij de veiligheid van de Staat in gevaar zou komen.

Somohardjo laat via Starnieuws weten, dat het onderhoud gevoerd is op basis van een brief van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. De bewindsvrouwe heeft haar bezorgdheid geuit over de uitspraak van de Krijgsraad gedaan op 9 juni. De Krijgsraad heeft besloten dat de schorsing van het 8 decemberstrafproces wordt opgeheven en dat de in april 2012 gewijzigde Amnestie niet geldig is verklaard.

Inmiddels heeft de president de uitspraak van de Krijgsraad op papier. Somohardjo zegt, dat de minister een nieuwe brief zal schrijven aan de president. Dat is aan de orde gekomen tijdens het gesprek vanmiddag.

Nu de uitspraak zwart op wit staat, is er volgens de president duidelijk sprake van een constitutionele crisis. De veiligheid van de Staat zou in het geding zijn. Somohardjo vindt de ontwikkelingen verontrustend.

Curaçaoënaar Jean-Julien Rojer en Robin Haase in dubbelspel in actie op Olympische Spelen Rio

Tijdens Spelen Londen werd tweetal in eerste ronde uit toernooi geslagen


Robin Haase en Jean-Julien Rojer (zie foto - Bron: CuracaoSport.com) komen op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro samen in actie in het dubbelspel. Sportkoepel NOC*NSF heeft de voordracht van het tweetal van de tennisbond KNLTB gehonoreerd, zo meldt NOC*NSF vandaag, maandag 20 juni 2016, aldus Paradise FM.

Curaçaoënaar Rojer behoort met zijn Roemeense partner Horia Teacau al jaren tot de wereldtop in het dubbelspel. Momenteel staat hij op de zevende plaats van de wereldranglijst.

In Rio moet Rojer spelen met een landgenoot. Het olympisch tennistoernooi begint op 6 augustus en duurt negen dagen. Er wordt gespeeld op hardcourt.

De 29-jarige Haase en de vijf jaar oudere Rojer kwamen vier jaar geleden ook al in actie op de Spelen in Londen. Destijds verloor het Nederlandse duo in de eerste ronde van Leander Paes en Vishnu Vardhan uit India.

Douane België onderschept in Antwerpse haven 579 kilo cocaïne

Cocaïne verstopt in container met blikken tonijn aan boord zeeschip uit Ecuador


De Belgische douane heeft 579 kilo cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. De drugs zaten verstopt in een container met blikken tonijn. De cocaïne werd op 14 juni gevonden op een schip uit Ecuador, zo heeft Openbaar Ministerie in Antwerpen vandaag, maandag 20 juni 2016, laten weten. 

De container was afkomstig uit de Ecuadoraanse havenstad Guayaquil en werd verscheept met het onder Portugese vlag varende zeeschip Vargas Trader, dat op 13 juni in Antwerpen aanmeerde, zo berichten diverse Belgische media.

Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Pertjajah Luhur ontvangt telefonisch uitnodiging voor 'constitutioneel crisis'-onderhoud met president Bouterse

Partijvoorzitter Somohardjo is verhinderd en stuurt een partijdelegatie


De Pertjajah Luhur (PL) heeft vandaag, maandag 20 juni 2016, telefonisch een uitnodiging gekregen voor een onderhoud met president Desi Bouterse over de vermeende constitutionele crisis. Partijvoorzitter Paul Somohardjo zegt op Starnieuws, dat partijsecretaris Robert Soentik is gebeld. 

'Ik heb een afspraak om een uur vanmiddag en kan niet aanwezig zijn', aldus Somohardjo. Namens de PL zullen partijraadvoorzitter Hendrik Setrowidjojo en Soentik deelnemen aan het gesprek met de president. Somohardjo zegt dat hij zijn afspraak niet kan afzeggen.

'Hoewel het kort dag is, hebben wij besloten de uitnodiging wel te aanvaarden, maar ik kan mijn afspraak niet afzeggen', zegt de PL-voorzitter op.

Somohardjo blijft erbij dat er geen sprake is van een constitutionele crisis. Dit wordt door diverse rechtsgeleerden vandaag in de Ware Tijd benadrukt. Ook de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Harish Monorath, heeft gesteld dat niet gesproken kan worden van een constitutionele crisis.

De beslissing van de Krijgsraad over het opheffen van de schorsing van het 8 decemberstrafproces en het terzijde schuiven van de in april 2012 gewijzigde Amnestiewet moeten volgens Somohardjo worden gerespecteerd.

China heronderhandelt voorwaarden toegezegde miljardenlening aan Venezuela

Regering van China praat met Venezolaanse oppositie


China heronderhandelt met Venezuela over de voorwaarden waarin het eerder miljardenleningen heeft toegezegd aan het Zuid-Amerikaanse land. Vertegenwoordigers van de Chinese regering hebben ook gesproken met de oppositie in het land dat ze eerder zagen als een tegenwicht tegen de overheersing van de VS in de regio. Het gesprek met de oppositie is een teken aan de wand voor de socialistische regering in Caracas. Dat schrijft zakenkrant Financial Times gisteravond, zo bericht het Financieele Dagblad vandaag, maandag 20 juni 2016.

Venezuela maakt een van de diepste crises in zijn tweehonderdjarig bestaan door. Een belangrijke oorzaak is de gekelderde olieprijs.

China is de voornaamste schuldeiser van Caracas en heeft het land sinds 2005 circa $65 miljard aan leningen verstrekt. Het aflossingschema is inmiddels al diverse keren verlengd.

 Angst dat Venezuela niet in staat is zijn internationaal verhandelbare schuld te voldoen, zet al weken druk op de prijs van de staatsobligaties van het land.

Het IMF voorspelde eerder, dat de Venezolaanse economie dit jaar met 8% zal krimpen, terwijl de inflatie 480% zal aantikken. De import is in de afgelopen vijf jaar meer dan gehalveerd en zorgt nu voor acute tekorten aan basisbehoeften. Dat leidde al tot voedselrellen in de hoofdstad.

Diverse deskundigen weerspreken dat sprake zou zijn van constitutionele crisis

'Probleem in privésfeer van president op strafrechtelijk gebied, kan nooit leiden tot constitutionele crisis'


Er is geen sprake van een constitutionele crisis. Althans niet in de context zoals president Desi Bouterse en medestanders de samenleving willen doen geloven. Tot die conclusie komen de rechtsgeleerden Gaetano Best, jurist internationaal strafrechverbonden aan de Universiteit van Amsterdam en volger van het 8 decemberproces, en advocaat Gerold Sewcharan, Armand van de San en politicoloog Hans Breeveld, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 20 juni 2016.

'Nee, er is hoogstens sprake van een crisis in de persoonlijke sfeer of in de sfeer van een bepaalde politieke partij. Maar, de grondwettelijke bevoegdheden van de president en het parlement zijn niet bedoeld om persoonlijke of partijbelangen te behartigen', aldus Best. De bevoegdheden van de president mogen enkel en alleen worden aangewend in het algemeen belang.

Best: 'Het feit dat de hoofdverdachte in het 8 decembermoordenproces toevallig president is, betekent absoluut niet dat zijn eventuele veroordeling door de Krijgsraad een kwestie van algemeen belang is.'

Tot die conclusie komt ook advocaat Sewcharan die daar onderstaand commentaar over heeft geschreven:'Een veroordeling van een zittende president levert voor hem of haar wel politieke schade op. Op zichzelf beschouwd levert een veroordeling van een zittende president, in een situatie als de onderhavige, daarom helemaal geen constitutionele crisis op. Voor de veroordeelde president in kwestie ontstaat er wel een persoonlijke crisis en wel één van strafrechtelijke casu quo strafvorderlijke aard. Een dergelijke persoonlijke crisis mag echter niet verward worden met een eventueel grondwettelijk vraagstuk. Dit dient scherp in de gaten gehouden te worden.'

Hij voegt eraan toe, dat een veroordeling in het 8 decemberstrafproces niet vanzelfsprekend is. Het is tenslotte alleen de Krijgsraad die dat bepaalt.

Een constitutionele crisis ontstaat pas, zegt Best (zie foto - Bron: Universiteit van Amsterdam) wanneer één van drie staatsmachten niet handelt conform de rol die de Grondwet aan hen heeft toebedeeld. Als bijvoorbeeld de regering of het parlement welbewust een bij voorraad uitvoerbare rechterlijke uitspraak naast zich neerlegt, 'kan met recht worden gesproken van een constitutionele crisis'.

Ook als het parlement zijn wetgevende bevoegdheid aanwendt om enge belangen van individuen te behartigen, kan wat Best betreft ook worden gesproken van een constitutionele crisis. 'Wanneer de uitvoerende macht leger en politie bijeenroept om hen door een verdachte in een strafproces en een jurist doelbewust verkeerd te laten informeren over een uitspraak van de rechter, dan is er sprake van constitutionele crisis. Degene die roept dat er sprake is van een constitutionele crisis, is dus zelf de veroorzaker van een constitutionele crisis, want die handelt consequent in strijd met onze Grondwet.'

In het ABC Radio-programma 'Welingelichte kringen' wezen ex-advocaat-generaal Armand van der San en Breeveld gisteren erop, dat een probleem dat een president in de privésfeer heeft op strafrechtelijk gebied, nimmer kan leiden tot een constitutionele crisis. Diens privéproblemen mogen niet vereenzelvigd worden met staatsaangelegenheden.

'Het is nonsens. Er is geen constitutionele crisis', zei Van der San. Dat één van de drie staatsmachten het oneens is met een beslissing van één van de twee andere betekent volgens de jurist niet dat er een constitutionele crisis is ontstaan.

Braziliaanse motorkat Chiquinho een ware internethit

Kat rijdt met baasje vele kilometers langs de kust van Rio de Janeiro

(Bron foto: Fabiola Leoni/O'Globo)

Brazilië heeft een inmiddels wereldberoemde motorkat, Chiquinho. De op Garfield lijkende Chiquinho is het trouwe maatje van Alexandre Goulart en samen rijden ze heel wat kilometers langs de kust van Rio de Janeiro. Dit bericht Metro vandaag, maandag 20 juni 2016.

Alexandre filmt deze ritjes wel eens en plaatst die dan op zijn YouTube-kanaal, waardoor de kat ook ver buiten Brazilië beroemd is geworden.


Chiquinho heeft zijn eigen bikertenue. Tijdens de ritjes ligt hij plat op het stuur en geniet hij van het zonnetje. De avonturen van de twee veroveren het internet en Chiquinho is al een echte kattenster geworden.

'Chiquinho is de liefde van mijn leven', zegt Alexandre. 'Ik heb God gevraagd om hem nog veel levensjaren te geven.' En als u nog niet overtuigd was van het heerlijke leven van deze stoere motorkat... Hij leent zich ook wel eens voor een fotoshoot....met een beachbabe.Canada en Suriname zouden elkaar nauwelijks ontlopen op gebied van veiligheid en criminalteit

De Ware Tijd duikt in statistieken niet betrouwbare websites


De afgelopen week is volgens de Ware Tijd van vandaag, maandag 20 juni 2016, verontwaardigd gereageerd op het negatieve reisadvies van Canada (ministerie van Buitenlandse Zaken) om voorzichtig te zijn tijdens het bezoeken van Suriname, vanwege de ernstige criminaliteit in het land. Waarnemend minister van Buitenlandse Zaken, Andy Rusland, heeft per diplomatieke nota hiertegen geprotesteerd.

Onderzoek van de Ware Tijd naar verschillende internationale websites en indexen die zich bezighouden met veiligheid in de wereld wijst uit, aldus de Ware Tijd, dat Canada en Suriname elkaar bij veiligheid en criminaliteit niet veel ontlopen.

Op de criminaliteitsindex van Numbeo.com scoort Canada 39.65 en Suriname 45.17. Op de veiligheidsschaal scoort Suriname 54.83 en Canada 60.35. Bij Numbeo scoort Canada bij veiligheid om overdag op straat te lopen 'heel hoog' met 82.28 en Suriname 'hoog' met 75.00. Voor wat betreft veiligheid om 's avonds over straat te gaan zitten Canada en Suriname met respectievelijk 55.23 om 50.00 en de kwalificatie 'redelijk' in dezelfde categorie. Over de omvang van criminaliteit zitten de twee landen ook in dezelfde 'redelijke' categorie met 41.73 voor Canada en 42.50 voor Suriname. Bij Numbeo zit Suriname nog in de witte zone, terwijl landen waar de veiligheidsomstandigheden slecht of zeer slecht zijn, in een oranje of rode zone zijn ondergebracht.

Opgemerkt dient te worden, dat informatie op het internet ook leert, dat Numbeo.com niet echt een betrouwbare website is. De gepubliceerde cijfers en percentages op de website worden op geen enkele wijze onderbouwd. Numbeo verschaft daarover geen enkele informatie. Zelfs wordt aangegeven, dat er te weinig informatie over Suriname bij Numbeo binnen komt en daarom worden meer bijdragen gevraagd dan de huidige elf.


De laatste update dateert overigens van januari van dit jaar en de data zijn gestoeld op de 'percepties' van de bezoekers van de website de afgelopen drie jaren...


In de Amerika's is Suriname met een score van 8.0 volgens de toerismewebsite Safedestinations.com het op drie na veiligste land na Canada (8.6), Chili (8.5) en Barbados (8.2). Dit internetportaal heeft de veiligheidssituatie in 26 landen vergeleken. De beoordeling van het Caribisch Gebied, Noord- en Zuid-Amerika is gebaseerd op de moordcijfers en data over drugs en criminaliteit, de waarschijnlijkheid van terrorisme en terrorismeslachtoffers, effectiviteit van de politie, de beveiligingskosten voor bedrijven, betrouwbaarheid van veiligheidsdiensten en vermogensdelicten en geweld. Safedestinations.com publiceert ook niet, met informatie, hoe haar data tot stand zijn gekomen.

Ook andere internationale websites en rapporten over veiligheid schetsen een redelijk gunstig beeld over de veiligheidssituatie in Suriname, althans, volgens de Ware Tijd.

'Criminaliteit zal er altijd zijn. Maar, die is niet excessief. Suriname is in diverse rapporten aangehaald als één van de meest veilige landen op het westelijk halfrond', zegt minister Rusland. Het Canadese reisadvies komt volgens hem juist op een moment, dat het aantal bezoekers uit Canada aan Suriname toeneemt.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Moordenaar van Curaçao's politicus Wiels overgeplaatst naar andere gevangenis

Onduidelijk waarom 'Monster' Kuwas vanuit de EBI Vught is overgeplaatst


De moordenaar van politicus Helmin Wiels, Elvis 'Monster' Kuwas, is overgeplaatst naar een andere gevangenis. Dat bevestigt het management van de gevangenis in Vught vanochtend, maandag 20 juni 2016, in het Antilliaans Dagblad, zo bericht Paradise FM.

Het is niet duidelijk waar hij nu gevangen zit. In elk geval niet in de gevangenis op Curaçao zegt Officier van Justitie Guillano Schoop in een reactie.

Om de veiligheid van Kuwas te waarborgen wordt niet verteld waar hij nu vast zit. In 2014 werd hij overgebracht van Curaçao naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught om veiligheidsredenen. Het is ook niet duidelijk waarom de schutter is overgebracht naar een andere locatie

Ouders leerlingen school Tamarin tegen vervoer kinderen op Cotticarivier

Bezorgde ouders vinden vervoer over rivier te water te gevaarlijk en willen herstel weg Wanhatti-Tamarin


Districtscommissaris Miranda heeft luisterend oor voor ouders en onderneemt actie


Ouders van wie de kinderen met de boot naar school gaan te Tamarin aan de Cotticarivier willen dat niet meer, omdat ze het gevaarlijk vinden. De schoolboot en twee andere boten zijn vorige week dinsdag geramd door een vrachtschip waardoor die in stukken zijn gebroken. De ouders willen dat de weg van Wanhatti naar Tamarin, die nu in slechte staat verkeert, wordt aangepakt, waardoor de kinderen met de bus vervoerd kunnen worden. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 20 juni 2016. 

Waarnemend-districtscommissaris Jerry Miranda (Paramaribo Noordoost) van Marowijne heeft begrip voor het standpunt van de ouders en zal nagaan wat er gedaan kan worden om de weg in orde te maken. Hij zal ook met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS)praten over verhoging van de veiligheid op de rivier.

'We vinden het echt gevaarlijk en willen onze kinderen niet verliezen. Het is de tweede keer dat een schoolboot is aangevaren door een schip. Wat zal er een derde keer gebeuren', vraagt moeder Mathilda Koempai zich af. Haar dochter gaat met de schoolboot. 'Laat lanti de weg in orde maken, dan is het probleem opgelost.'

Emma Rozenhout, moeder van vijf kinderen, is het met haar eens. 'Er zijn ook vierjarigen die met de boot gaan, die niet kunnen zwemmen.' Verwijzend naar een soortgelijk ongeluk zeven maanden geleden (zie video) zegt ze: 'Toen de kinderen uit de boot sprongen, moesten ouderen hen helpen, anders waren ze dood.' De schoolboot was nog in tact, maar had wel schade opgelopen. Ze verwoordt de ongerustheid van de ouders ook op deze manier: 'We eten niet wanneer we merken dat het over tijd is en onze kinderen nog niet thuis zijn. Wat gaat er van mij worden, als mijn vijf kinderen verdrinken?'


Anne Vogeland, moeder van vier kinderen, vreest dat het bij een derde incident fataal kan aflopen. 'Mijn kinderen weten niet te zwemmen en wan derde lesi Gado no o sari unu.' Zij wil dat de ouders een vuist maken om van de regering te eisen dat de weg naar Tamarin wordt aangepakt. Ze zullen eerst de districtscommissaris benaderen.

'Dat is hun volste recht om dat te doen. Ook ik vind het transporteren van kinderen te water gevaarlijk', zegt Miranda. Hij wil al het mogelijke doen om de weg aan te pakken, maar het gaat om het geld. Hij zal alvast een beroep doen op het ministerie van Openbare Werken. 

Garimpeiros (Braziliaanse goudzoekers) aan het werk ergens in het Surinaamse binnenland
Schoolbesturen op Curaçao tevreden met eindexamenresulaten

'De leerlingen hebben het zeer goed gedaan, niet alleen op HAVO en VWO, ook op het VSBO'


De schoolbesturen zijn dit jaar tevreden met de resultaten van de schoolexamens. Diana Lorier-Kooi, directrice van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), laat vandaag, maandag 20 juni 2016, in het Antilliaans Dagblad weten, weten op basis van de cijfers van het eerste tijdvak heel tevreden te zijn. 

'De leerlingen hebben het zeer goed gedaan, niet alleen op HAVO en VWO, ook op het VSBO (Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs). De leerlingen waren duidelijk goed voorbereid. Wat betreft de resultaten bij de havo-leerlingen zien we eigenlijk geen effect wat betreft de aanscherping van de exameneisen. Ook het theorievak techniek, waarvan een ouder beweerde dat de voorbereiding bij het Marnix College niet goed was geweest, is prima gemaakt.'

Directrice van het RKCS Lisette Garmers heeft nog geen totaalplaatje, maar weet wel dat de resultaten op het Maria Immaculata Lyceum (MIL), waar de leerlingen donderdag de uitslag kregen, goed waren.

Rector van het MIL (Maria Immaculata Lyceum), Edgar de Palm, laat in een reactie weten trots te zijn op de eindexamenkandidaten, het personeel en iedereen die een bijdrage aan de goede resultaten heeft geleverd. De Palm gaat ervan uit dat met de herexamens volgende week het slagingspercentage nog omhoog gaat.

Bij het Kolegio Alejandro Paula werd het slagen vrijdag groots gevierd op het schoolplein met veel champagne. Ook hier was men tevreden. De resultaten van havo waren beter dan vorig jaar en het VWO is ‘altijd goed’, aldus de administratie.

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten wenst geen publieke discussie met commissaris Kok

'Reactie Tom Kok doorspekt met onjuistheden en weglatingen relevante feiten'

Berichtgevingen Financieele Dagblad blijven voor irritatie over en weer zorgen


Alhoewel de reactie van Tom Kok, commissaris van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), volgens de directie ‘doorspekt’ is met onjuistheden - ook juridische - en weglatingen van relevante feiten, wenst de CBCS geen publieke discussie met hem aan te gaan, omdat de media niet het gepaste forum vormen voor een interne discussie, alsook met het oog op de geheimhoudingsplicht. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 20 juni 2016.

Wel wenst de CBCS-directie twee zaken ‘over het publieke voetlicht te brengen’, aldus de Raad van Bestuur (RvB) in een ‘verklaring’ naar aanleiding van de uitgebreide reactie van commissaris Kok op de persconferentie die op maandag 13 juni door CBCS-president Emsley Tromp, in response op de recente berichtgeving in het Financieele Dagblad (FD), werd gehouden. De eerste gaat over de positie van de tijdelijk door het Hof benoemde commissaris.

'De heer Kok heeft moeite met zich te schikken naar voldongen feiten. De president van het Gerechtshof, zijnde het orgaan dat ingevolge de wet de bevoegdheid heeft tot benoeming van een tijdelijke commissaris, heeft hierover recentelijk een opinie afgegeven. Als die opinie de heer Kok inhoudelijk niet welgevallig is, staat hem de weg open voor het vorderen van een verklaring voor recht. Dat kan hij doen zonder twijfel te zaaien over de zorgvuldigheid en zuiverheid waarmee de Hof-president in dit dossier te werk gaat.'

Het is voor de CBCS-directie ‘overigens verbazingwekkend’ dat Kok, vier jaar na datum, de rechtsgeldigheid van de tijdelijke benoeming destijds van commissaris Robert Pietersz alsnog ter discussie stelt, nadat hij zelf ‘circa 500 dagen’ met Pietersz in de Raad van Commissarissen heeft samengewerkt ‘én informatie heeft gedeeld’.

Leest u hier het vervolg van dit bericht.

VHP trekt nieuwe leden aan in Brokopondo

'Laat u niet meer misleiden met valse beloftes, de regering heeft onze soevereiniteit verkocht aan IMF'

(Bron foto: VHP)

De VHP heeft zaterdag in haar partijcentrum zo'n honderd nieuwe leden verwelkomd. Voorzitter Chandrikapersad Santokhi zei dat voor hem een hele eer was een structuur uit Brokopondo in het partijcentrum te mogen ontvangen. Hij gaf blijk van waardering en dankbaarheid aan alle aanwezigen uit Brokopondo en gaf aan verheugd te zijn met het gestelde vertrouwen in de VHP. Dit meldt de VHP-mediacommissie in zondag 19 juni 2016 uitgebracht persbericht.

Coödinator van de nieuwe VHP’ers uit Brokopondo, Michel Pumba, zegde toe dat hij zich als verantwoordelijke van de groep opstelt en hun pijn- en zorgpunten zal monitoren. Hij sprak de hoop uit, dat de VHP daadwerkelijk haar ogen zal richten op het binnenland en de problemen ter hand zal nemen.

In zijn korte toespraak benadrukte VHP-voorzitter Santokhi, dat de huidige regering op een slinkse manier iedere keer opnieuw er in slaagt het volk zand in de ogen te strooien.

'De NDP heeft u gepakt met leugens die verpakt waren in kadopapier, toen u na een jaar dat kado opengemaakt hebt zat armoede erin. We hebben als V7 een eerlijke campagne gevoerd en toch hebben mensen op de NDP gestemd. U heeft toen geen foute beslissing genomen, ze hebben u met valse beloftes misleid. Laat u niet meer misleiden met valse beloftes. Het land heeft geen geld meer, de huidige regering heeft onze soevereiniteit verkocht aan het IMF. Ze heeft onze macht in handen gelegd van IMF. De leider van de NDP zei dat ik het land wil verkopen aan blanken, en kijkt u zelf wie het land verkocht heeft aan de blanken. Terwijl de olie-prijs in de wereld is gedaald, wordt het Surinaamse volk voorgehouden dat de oorzaak van de armoede te wijten is aan de internationale crisis, veroorzaakt door de lage prijzen voor olie en goud. Niets is minder waar. Als de prijzen op de wereldmarkt inderdaad dalen, waarom wordt in Suriname juist alles duurder?'

Tal van vragen werden gesteld aan de voorzitter en het werd duidelijk dat de armoede in het land mensonterend begint te worden.

'Alles wat aan het volk was beloofd voor de verkiezingen van 25 mei 2015, blijken loze beloftes te zijn. Als partij hadden wij dat voorspeld en is ook uitgekomen.'

Staande de vergadering werd het Districts Coördinatie Team (DCT) van de VHP voor Brokopondo geïnstalleerd. De komende tijd zal de VHP-structuur verder worden ontwikkeld voor dit district. Voorzitter Santokhi vroeg de aanwezigen om de moed niet te verliezen. 'Hoop doet leven. Er is nog hoop voor Suriname en wij allen moeten de handen in elkaar slaan. Wij moeten de juiste keus maken. En uw keus is zonder twijfel onze nationale partij, de VHP. '

CBvS enkele dagen gastheer van twee Caribische conferenties

Caribische toezichthouder op pensioenfondsen en op verzekeringsmaatschappijen vergaderen in Paramaribo


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal met ingang van vandaag, maandag 20 juni 2016, voor enkele dagen als gastheer van twee belangrijke Caribische conferenties optreden waaraan in totaal 140 personen zullen deelnemen die voornamelijk uit de regio afkomstig zijn. 

Begonnen wordt vandaag en morgen met de conferentie van de Caribbean Association of Pension Supervisors (CAPS), een organisatie van toezichthouders op pensioenfondsen. Vervolgens vindt 22, 23 en 24 juni de conferentie van de Caribbean Association of Insurance Regulators (CAIR) plaats. Zoals de naam al laat doorschemeren nemen toezichthouders op verzekeringsmaatschappijen en op verzekeringsbemiddelaars aan deze tweede conferentie deel.

De CAPS is een uitvloeisel van de Internationale organisatie van toezichthouders op pensioenfondsen (IOPS). Deze Caribische organisatie telt, met inbegrip van de CBvS, twintig leden en heeft tot doel het stimuleren en het ondersteunen van de ontwikkeling van het toezicht op pensioenfondsen in het Caribisch gebied. Jaarlijks wordt een conferentie en een algemene ledenvergadering belegd, waarvan de organisatie tussen de lidlanden rouleert.

Dit jaar is het thema van de conferentie 'Strengthening Pension Supervision and Regulation to Support Financial Stability' en tegen die achtergrond zal de invloed van de mondiale groei van de pensioensector en de regelgeving en het toezicht in de regio aan de orde worden gesteld. Aangelegenheden zoals best practices en normen voor vermogensbeheer, regulering van – en het toezicht op – beleggingen en pensioenfondsen en financiële stabiliteit zullen verwachtbaar ook ruim worden belicht.

De CAIR heeft als doel het stimuleren en het ondersteunen van de ontwikkeling – en de handhaving – van ordening van verzekeringen in het Caribisch gebied, volgens internationaal geaccepteerde normen. Dit doel probeert zij te bewerkstelligen door onder andere interactief met andere verzekeringstoezichthouders problemen, zorgpunten en ervaringen te delen. Ook wordt educatie voor verzekeringstoezichthouders bemoedigd en ondersteund. De CAIR telt twintig leden, waaronder dus ook de CBvS, die toezichthouder is op verzekeringsmaatschappijen die in Suriname gevestigd zijn. Deze jaarlijkse conferentie en de daaraan gekoppelde ledenvergadering wordt ook voor het eerst in Suriname gehouden en zal ongeveer 80 deelnemers hebben.

Het thema van de CAIR conferentie is 'Risk-based Capital for Insurance Companies'- Moving Towards a Regional standard'. Onderwerpen die onder andere aan de orde zullen komen betreffen kapitaaltoereikendheid en solvabiliteit, regionale toezichtstandaarden en herverzekering.

Voorzitter Consumentenkring: 'Suriname gaat ten onder aan gedoogbeleid'

Stopzetten etikettering producten door HI schiet Alleyne in verkeerde keelgat


Het akkoord dat het ministerie van Handel en Industrie (HI) en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hebben bereikt om de controle op etikettering van producten tijdelijk stop te zetten, is de Consumentenkring in het verkeerde keelgat geschoten. 'Het lot van de consument wordt na twee jaar weer te grabbel gegooid', zegt voorzitter Albert Alleyne vandaag, maandag 20 juni 2016, in de Ware Tijd. 

'Producenten en importeurs hebben twee jaar de ruimte gehad om hun zaken in orde te maken. Als het je in twee jaar niet lukt, hoe serieus moet men je nemen? Dan is het piki piki pley.'

Ook benadrukt hij, dat hiermee producenten zichzelf in het been schieten. 'Je moet een goed etiket hebben als je wilt exporteren. Dus hiermee geeft men te kennen dat men klein wil blijven.'

Alleyne beklaagt zich erover, dat Suriname ten onder gaat aan gedoogbeleid.

Lokale producenten kwamen in het geweer nadat HI recent goederen van de schappen haalde die niet voorzien waren van etiketten, althans niet zoals de wet voorschrijft. De VSB en het ministerie kwamen overeen, dat de controle op etikettering voorlopig wordt stopgezet en het heropstarten hiervan gepaard zal gaan met aanwijzingen voor de controlediensten, ondernemers en consumenten. 

De VSB en HI vinden dat de fragiele economische omstandigheden eisen dat een beleid wordt gevoerd dat rust en zekerheid in de samenleving garandeert. Die stelling zet voor de Consumentenkring geen zoden aan de dijk. Alleyne vraagt zich af, of dit moet gaan ten koste van de volksgezondheid. Hij voert een bepaald merk muskietenkaars aan,dat door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zou zijn verboden. Toch blijkt het door Chinese handelaren te worden ingevoerd. 'Ik wil hiermee niet zeggen, dat wat de Chinezen invoeren niet goed is, maar zeg mij wat in die doos zit.' 

NPS-voorzitter Rusland gaat in op uitnodiging president Bouterse over uitspraak Krijgsraad

Bouterse praat met partijvoorzitters over volgens hem ontstane 'constitutionele crisis'

Pertjajah Luhur heeft - nog - geen uitnodiging ontvangen


De leiding van de Nationale Partij Suriname (NPS) heeft een uitnodiging ontvangen voor een overleg met president Desi Bouterse. Het onderhoud is gepland voor vandaag, maandag 20 juni 2016, in het presidentieel paleis. Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, bevestigt vanochtend op Starnieuws dat ingegaan wordt op de uitnodiging. 

Bouterse voert deze dagen gesprekken met diverse politieke leiders over de vermeende constitutionele crisis die zou zijn ontstaan na de uitspraak van de Krijgsraad om de schorsing van het 8 decemberstrafproces op te heffen en de Amnestiewet terzijde te schuiven.

De president heeft afgelopen week een overleg gehad met de waarnemend president van het Hof van Justitie Iwan Rasoelbaks en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons. Er is een vervolg ontmoeting gepland. Aanleiding voor dit overleg is een brief van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie aan het staatshoofd. Zij heeft haar bezorgdheid geuit over een mogelijk constitutioneel vraagstuk.

De Krijgsraad heeft op 9 juni besloten om de Amnestiewet van 2012 niet van toepassing te verklaringen op het 8 decemberproces, waarin Bouterse de hoofdverdachte is. Hiermee zou de Krijgsraad op de stoel van het - nog op te richten - Constitutioneel Hof zijn gaan zitten, vindt onder andere advocaat Irvin Kanhai die Bouterse en diverse andere verdachten verdedigt.

Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur, zegt nog geen uitnodiging te hebben ontvangen voor een gesprek met Bouterse. 'Wij zijn in de vastenmaand en zullen ons nog beraden wat wij gaan doen als wij een uitnodiging ontvangen. In elk geval is er geen enkele constitutionele crisis. Onder mom van'constitutionele crisis moeten er geen handelingen worden gepleegd die het hele volk zullen schaden.'

Bouterse heeft gesproken met Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, en VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Aan beide politici heeft hij meegedeeld, dat er een overleg komt met de politieke partijen die in de oppositie zitten. De ABOP en de VHP stellen, dat ze de president hebben aangehoord en hun bestuur op de hoogte hebben gesteld van de inhoud van het gesprek.

'Gronden in district Brokopondo worden gewoon gegeven of verkocht aan mensen van Paramaribo'

'Mensen hebben zo'n 7 hectare grond terwijl ze recht hebben op 800 vierkante meter'


(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

'Als geen oplossing voor problemen komt kan er een opstand ontstaan'


Bewoners in het district Brokopondo, met name in het gebied te Baling Soela, hebben te kampen met een grondenprobleem. 'Gronden die aan bewoners toebehoren worden gewoon gegeven of verkocht aan mensen van Paramaribo', aldus Sergio Maabo, voorzitter van de Jongeren Initiatiefgroep Binnenland zondag 19 juni 2016 in de webeditie van het Dagblad Suriname.

Hij zegt dat men in dit gebied al ruim vijf jaar zit met een probleem met een ondernemer die de mensen daar terroriseert. Baling Soela valt volgens Maabo onder allodiale eigendommen. Toch krijgt deze ondernemer de kans om activiteiten daar te ontplooien. 'We zijn mensen die lang voor de transmigratie daar zijn. We hebben vernomen, dat mensen ongeveer 800 vierkante meter krijgen. Mensen hebben ongeveer zeven hectare grond daar waar ze nu slechts recht hebben op 800 vierkante meter. Ik als voorzitter doe een beroep op de mensen rond de tafel te komen zitten om hierover te praten, want we gaan de huidige situatie niet accepteren. Men moet eerst netjes met de mensen komen praten voordat zij iets in het binnenland ondernemen.'

De bewoners, vooral de ouderen, maken zich vooral ongerust wat er gaat gebeuren met de stuwdam. Men vraagt zich af wie deze gaat krijgen. Is het de regering of een ander internationaal instituut? Men vraagt zich dit af, omdat men gewend is sinds de Amerikanen daar zijn te hengelen in het meer. Kostgrondjes werden ook in de buurt van het meer opgezet. Als het aan iemand wordt gegeven en er worden verkavelingsprojecten ontplooid, dan vraagt men zich af of de bevolking aldaar nog gebruik gaat kunnen maken van het meer. Ook wil men ten aanzien van de behaalde opbrengst van Alcoa nu zien zodat met dit geld het gebied tot ontwikkeling gebracht kan worden. Niemand weet van de Rosebel goudmijn hoeveel geld in kas gezet wordt dat bestemd is voor Brokopondo.

'We willen zeker dat 10 tot 15% van het geld in de kas van Brokopondo komt zodat dit gebied tot ontwikkeling gebracht kan worden. Het is niet dat we gewoon dit geld willen. Alcoa heeft ons jarenlang onderdrukt. Mensen werden verplicht het gebied te verlaten. Het gebied zat onder water. En pas recent hebben enkele bewoners daar stroom gekregen. Vandaar dat wij dit geld vragen.'

Volgens Maabo heeft de bevolking al aangegeven, dat als er geen oplossing komt in deze zaken, vooral met betrekking tot de grondenkwestie, men bang is dat een opstand kan komen. Omdat mensen het niet gaan pikken dat hun grond afgepikt wordt.

Het Inter Amerikaans Hof voor Mensenrechten in Costa Rica heeft de Staat Suriname veroordeeld tot de wettelijke erkenning van inheemsen en tribale volken. De concrete zaken die gesteld zijn in het vonnis zijn, dat de wettelijke rechten op het grondgebied erkend moeten worden door de Staat. De erkenning moet gebeuren binnen drie jaar. Behalve voor de wettelijke erkenning hebben de volken recht op teruggave van hun gronden die in de loop der jaren aan derden zijn uitgegeven. Ook mogen er geen nieuwe grondtitels worden verstrekt. De Staat is ook veroordeeld tot het wettelijk regelen van de grondenrechten en rechtspersoonlijkheid van alle inheemse en tribale volken in Suriname, om zodoende herhaling te voorkomen en hen meer rechtszekerheid te verschaffen. Hoewel dit vonnis is uitgesproken in verband met de Kali’na en Lokono volken is dit vonnis eveneens van kracht ten aanzien van marronvolken die erkenning willen van hun grondenrechten, aldus Maabo.

Ter informatie: