woensdag 22 juni 2016

Ontrouwing granman Belfon Aboikoni in juli

Uitstel benoeming nieuwe granman mogelijk fataal voor weduwe granman Belfon Aboikoni


RO-minister moet kapitein Albert Aboikoni tot de orde roepen


De Lo-oudsten uit de Matjaw hebben besloten dat de ontrouwing in juli zal geschieden. Na het heengaan van granman Belfon Aboikoni is het rouwproces volgens Kapitein Alosa Aboikoni, een der Lo-oudsten, niet gegaan hoe het behoorde te gaan. Er moest een nieuwe granman gekozen worden en door de oudsten binnen de Lo werd besloten dat Konu Pavion zou optreden als waarnemend granman en hij werd als zodanig benoemd. Hij moet ervoor zorgen dat er een nieuwe granman gekozen en benoemd wordt, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 22 juni 2016.

Maar, kapitein Albert Aboikoni heeft zichzelf benoemd als granman van het dorp. Hij heeft zijn kapiteinschap overgedragen aan een neefje, zodat hij het granmanschap op zich kon nemen. Dit heeft hij echter gedaan zonder de ondersteuning van de familie en de oudsten van de Lo.

Volgens Alosa Aboikoni zijn er binnen de familie drie zusters, namelijk Boobi, Amina en Adisie. Albert Aboikoni maakt deel uit van de Adisie bere (lijn). Belfon Aboikoni was ook van de Adisie bere. Meneer Songo Aboikoni was ook van de Adisie, wat betekent dat al drie zonen van de Adisie bere granman zijn geworden. De familie zegt nu, dat er geen granman meer gekozen mag worden vanuit de Adisie bere. Albert Aboikoni kan geen granman worden.

 Als er al drie zonen vanuit de Adisie lijn granman zijn geworden, is het tijd dat dit overgedragen wordt naar een andere lijn en dat is in deze de Amina bere (lijn). Dat is dus het besluit van de familie, de oudsten van de Lo en de Saamaka-gemeenschap.

Dit geschil dateert van na de dood van Belfon Aboikoni. Men was nauwelijks met de begrafenis bezig, toen de broer van Belfon, Albert Aboikoni, samen met Johan Pansa door middel van het opsteken van hun hand zichzelf hebben benoemd tot granman en waarnemend granman. De familie was en is niet eens hiermee. Dat heeft ertoe geleid dat het rouwproces langer heeft geduurd.

Volgens Kapitein Sosef Aboikoni is het voor het eerst in de geschiedenis voorgekomen, dat een rouwproces twee jaar heeft geduurd. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de weduwe van Belfon Aboikoni. Doordat zij het rouwproces niet kan afronden, is zij ziek geworden en vertoeft momenteel in een ziekenhuis. De familie vreest dat zij binnen het afronden van het proces zal overlijden, wat nare gevolgen kan hebben voor de familie. Vandaar dat de familie ook een oproep doet naar de gemeenschap en degene die Albert Aboikoni steunt, om het proces van ontrouwing te ondersteunen, zodat de weduwe het rouwproces kan afronden.

Een granman is verantwoording schuldig aan de president. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) moet zorgen, dat de granman gefaciliteerd wordt. Echter stellen de oudsten, dat het ministerie misschien onbewust meewerkt aan het bieden van ondersteuning aan van de zelfbenoemde granman Albert Aboikoni. Dat stellen zij vast aan de hand van het feit, dat hij bezig is een aantal gebouwen te bezetten op Asidonhopo.

De waarnemende granman, Konu Pavion, was met een delegatie vertrokken om een krutu te beleggen in de krutu-oso, maar die werd gegrendeld aantroffen. De delegatie moest elders vergaderen. De politie werd op hoogte gesteld en deze zaak is zelfs op de tafel van de RO-directeur beland. Vanwege geuite dreigingen heeft de RO-directeur in plaats van Aboikoni tot orde te roepen, de delegatie aangeraden om liever niet te vergaderen. Vandaar dat er ook een beroep gedaan wordt om het RO-ministerie om Albert Aboikoni tot orde te roepen .

'Nieuw stopwoord'; Alphons Levens

Nieuw stopwoord


Maar dit kan toch niet
zo door blijven gaan
dat zij in haast elke zin
het woord natuurlijk gebruiken…

Zo natuurlijk is niet alles
wat wij in ons leven beleven.
Je schrikt weleens van wat zoal onbewust
vanzelfsprekend wordt gevonden.

Alphons Levens,
19 juni 2016.

'Owru Cul'-project SVB en FIFA is niet stopgezet

VSB-voorzitter Krishnadath reageert op beweringen in QN Sport op SCCN

'Het is grote kolder die daar uitgekraaid is, bedoeld om met opzet goede naam en faam die we hebben te besmetten'


Het ‘Owru Cul’ project van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) en de Wereldvoetbalbond FIFA is niet stopgezet. Integendeel, er is juist groen licht gegeven voor de tweede fase en het sportcomplex zal 10 november ‘up and running’ zijn, zei SVB-voorzitter John Krishnadath maandag tijdens een persconferentie, in reactie op een uitzending van QN Sport op SCCN televisie zondagavond waarin werd beweerd, dat de FIFA de bouw heeft stopgezet, omdat zaken niet volgens de regels zouden zijn gedaan. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 22 juni 2016.

De redactie van het programma zou volgens Krishnadath de informatie hebben gekregen van Dayasankar Mathoera, ondervoorzitter van de SVB. Mathoera ontkent dit echter en Quaraisy Nagessersing van QN Sports bevestigt op Starnieuws, dat hij de informatie niet heeft ontvangen van Mathoera. 'Wij hebben niet met Mathoera gesproken. We hebben niet gesproken over malversaties en fraude. De informatie die we binnen hebben gekregen van een bestuurslid is dat FIFA het project heeft gestopt omdat er geen openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden.'  Met een panel is hier verder op ingegaan. De informatie van de informant is ook onderwerp geweest in het sportprogramma van ABC Televisie.

'Het is grote kolder die daar uitgekraaid is, bedoeld om met opzet de goede naam en faam die we hebben, te besmetten,' aldus Krishnadath maandag. Een deel van het SVB-bestuur, de architect en aannemer betrokken bij het project, zijn op de persconferentie ingegaan op de gedane beweringen in QN Sport. Ze hebben daarnaast aangegeven hoe het project tot stand gekomen is en wat de huidige stand van zaken is. Het sportcomplex moet de SVB in staat stellen zelf geld te verdienen. De bouw van het complex is weliswaar gestopt maar dat is tijdelijk geeft men aan. De fundering van enkele lichtmasten moest versterkt worden maar door het slechte weer kunnen de hijskranen de bouwplaats niet betreden.

Door de zware regens is de grond niet stabiel genoeg voor de gevaartes. Met het plaatsen van de masten zal fase 1 afgerond zijn. Dan zijn opgeleverd de beheerderswoning, vier mini voetbalvelden, compleet met omrastering en grasmatten, en de veldverlichting. Dit gedeelte loopt een maand achter op schema door de opgetreden complicaties.

Fase twee houdt in de bouw van een sportcafé, een restaurant, een brug en aanleg van een park. De contracten waren door administratieve wijzigingen in de organisatie van FIFA, pas vorige week, bijna drie maanden later getekend, aldus de SVB. Uit vrees voor de boete van 1.500 Amerikaanse dollar voor elke dag dat de deadline van oplevering is gemist, heeft de ondernemer zelf kapitaal voorgeschoten en is hij in maart, volgens het origineel plan, begonnen aan de bouw.

Daniel Krebs, belast met de ‘income generation projects’ van de FIFA is 16 juni geweest om de contracten te tekenen. Hij heeft daarbij ook de sleutels van de beheerderswoning overhandigd laten de bestuursleden met foto’s zien. Het opzetten van het complex kost totaal 1.1 miljoen Amerikanse dollar, compleet gefinancierd door Fifa.

'In Suriname is men niet gewend dat zaken van zo'n omvang eerlijk kunnen verlopen', zei Krishnadath. 'Het complex zal de grandeur van de FIFA uitstralen. Ze zal het aan de regio als voorbeeld stellen van wat men kan doen met middelen van de FIFA.' Dat is de reden waarom er zo hard en stipt volgens de regels wordt gewerkt, meent Krishnadath.

Van 1 tot en met 6 juli zal een accountant van de FIFCA de boeken van de SVB komen doornemen, voegt hij er aan toe. 'Daarom doet het pijn als we verdachtmakingen moeten aanhoren.'


De SVB zal geen stappen ondernemen tegen de programmamakers van QN Sport.

Nagessersing stelt, dat er vaker malversaties geconstateerd zijn sinds het aantreden van dit bestuur. De voorzitter is vaker de kans is geboden om in het programma duidelijkheid te brengen in ‘verdachte’ zaken. Vier uitnodigingen van QN Sports en één van de Sportautoriteit zijn afgeslagen. Over de andere misstanden bij de SVB is er ook geen duidelijkheid gebracht, ook niet met persconferenties, merkt Naggesersing op. 'We weten dat er drie eilandjes zijn, dat ze elkaar niet lusten. We weten ook niet wat de reden is dat informatie regelmatig wordt gelekt. Als er commentaar geleverd wordt op iets kom naar het programma om duidelijkheid te brengen of om het tegendeel te bewijzen. Daarvoor hoef je geen persconferentie te gaan houden.'

Vijf verdachten in Curaçaose Baywatch-zaak veroordeeld tot celstraffen van vijf tot ruim zeven jaar

Verdachten beschuldigd van import cocaïne en van verboden wapenbezit

Onder verdachten drie oud-personeelsleden Kustwacht


In de Baywatch-zaak zijn vanmorgen, woensdag 22 juni 2016, straffen van tussen de vijf en ruim zeven jaar opgelegd aan de vijf verdachten van cocaïne-import en verboden vuurwapenhandel. Dat is bijna conform de eis van het Openbaar Ministerie, twee weken geleden. Het is nog niet bekend of de vijf, waaronder drie oud-medewerkers van de kustwacht, in hoger beroep gaan, aldus de Amigoe. 

Thalysia ‘Taly’ R. (30) en Wilson ‘Papito’ W. (34), Rahim ‘Hulk’ F. (32), Othniël ‘Sexo’ S. (32) en Zahir ‘Pedrito’ D. (29) waren vanmorgen niet bij de uitspraak aanwezig, omdat gevangenbewaarders korte tijd het werk hadden neergelegd en daardoor de gedetineerden niet op tijd naar de rechtbank konden.

Thalysia R. kreeg een gevangenisstraf van 80 maanden opgelegd, Othniël S. kreeg 78 maanden en Rahim F. 90 maanden. Zahir D., tegen wie negen jaar cel was geëist, kreeg een gevangenisstraf van zeven jaar opgelegd en Wilson W. moet een gevangenisstraf van 60 maanden uitzitten.

Voor Thalysia werd bewezen geacht dat zij betrokken is geweest bij de invoer van 20 kilo cocaïne en vier vuurwapens op 17 en 18 augustus 2015. Voor het schenden van het ambtsgeheim als Kustwachtambtenaar werd zij vrijgesproken, omdat dit niet wettig en overtuigend bewezen werd geacht.

Othniël S. was ten tijde van de strafbare feiten ook bij de Kustwacht werkzaam. De schending van zijn ambtsgeheim en betrokkenheid bij de invoer van cocaïne op 22-23 september 2015 werden bewezen geacht en hij kreeg 78 maanden cel. Adequaat De rechter zei hierover vanmorgen: 'De verdachte heeft telkens zijn ambtsgeheim geschonden en voorzag de transporteurs van cruciale informatie bij de voorbereiding. Zo verschafte hij meermalen informatie over de inzet van de vloot van de kustwacht. Dat het transport uiteindelijk werd afgeblazen en het dus bij de voorbereiding is gebleven, is uitsluitend te danken aan het adequate handelen van politie en justitie.'

In verband met de erbarmelijke detentieomstandigheden in de politiecellen in Rio Canario, waarin de verdachte na zijn aanhouding een week heeft verkeerd, is een strafkorting van twee maanden toegepast.

Leest u hier het gehele bericht.

Kwestie Curaçaose verzekeraar Ennia en CBCS op agenda Rijksministerraad

Minister Plasterk: 'Zorgen de Nederlandsche Bank zullen worden geadresseerd in Rijksministerraad'


De Rijksministerraad vergadert op korte termijn over de ontwikkelingen bij verzekeraar Ennia en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zei dat gisteren in antwoord op vragen van SP-Eerste Kamerlid Meta Meyer, zo bericht vanmiddag, woensdag 22 juni 2016, de Amigoe.

Meyer vroeg hoe de Nederlandse regering de uitbetaling van pensioenen aan Ennia-klanten kan garanderen en PVV-Eerste Kamerlid Kees Kok haalde de berichten over Ennia aan als voorbeeld van corruptie, fraude en misdaad in het Caribisch gebied.

'Het vernietigende DNB-rapport over de gang van zaken bij de leeg getrokken verzekeraar Ennia op Curaçao is opnieuw illustratief, met tienduizenden ongedekte polissen tot gevolg.'

Plasterk bevestigde dat De Nederlandsche Bank (DNB), verantwoordelijk voor het toezicht op financiële instellingen in Caribisch Nederland, onderzoek heeft gedaan naar Ennia en zich zorgen maakt over het toezicht door CBCS. 'Die zorgen zullen worden geadresseerd in de Rijksministerraad. Binnenkort wordt er een brief in de Rijksministerraad besproken over dit onderwerp', zei Plasterk

'Eventueel zal er een wetgevingstraject worden ingezet om te zorgen dat De Nederlandsche Bank voor de informatie ter uitvoering van haar toezicht niet langer volledig afhankelijk is van de CBCS. Het is door het ministerie van Financiën dus serieus opgepakt.'

Gevangenbewaarders Sentro pa Detenshon i Korekshon Kòrsou leggen korte tijd het werk neer

Actie reactie op een geweldsincident dinsdag 21 juni in gevangenis


Gevangenbewaarders van het Sentro pa Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) hebben vanmorgen, woensdag 22 juni 2016, korte tijd het werk neergelegd. Aanleiding was een geweldsincident gisteren in Blok 4. Hierbij brak een vechtpartij uit tussen enkele gedetineerden van Blok 4, waarbij een van hen van het balkon naar beneden werd gegooid. Hij liep inwendig letsel op en wordt medisch behandeld. Dit meldt de Amigoe.

De aanleiding voor de vechtpartij is volgens waarnemend directeur Rudsel Ricardo ruzie onderling wegens het stelen van elkaars spullen. Deze zaak is in onderzoek, zo verklaarde hij vanmorgen voor een lokaal radiostation. Blok 4 is normaliter een rustig blok waar weinig incidenten plaatsvinden. 

Voor gevangenbewaarders was het incident aanleiding om vanmorgen een onderhoud te vragen met de gevangenisdirectie, in dit geval de waarnemend directeur. Zij hebben hun zorgen geuit, maar volgens Ricardo heeft de directie de rust onder het personeel kunnen terugbrengen.

'De veiligheid is nooit in het geding geweest, in dit soort gevallen zorgen wij altijd dat deze gegarandeerd is.' De korte actie – het onderhoud duurde ongeveer een halfuur – had wel gevolgen voor het aanvoeren van de gedetineerden wier zaak vandaag behandeld werd in de rechtbank. Zo konden de verdachten in de Baywatch-zaak de uitspraak niet persoonlijk bijwonen.

Volgens Kenneth Bremer van de ambtenarenvakbond ABVO (Algemene Bond van Overheidspersoneel) is na het overleg het werk weer gewoon hervat. 'Er zullen altijd zorgen zijn. Het is per slot van rekening een gevangenis met aan de ene kant bewaarders en aan de andere kant gedetineerden, met ieder hun eigen belang. Maar, gaandeweg proberen we samen de situatie te verbeteren.'

Zorgen bij Medische Zending Werknemers Organisatie over gezondheidszorg binnenland

Projecten zijn opgeschort en dienstverlening toegebracht door precaire financiële situatie


Binnen de Medische Zending Werknemers Organisatie (MZWO) neemt de bezorgdheid toe, daar er tot op heden geen uitvoering wordt gegeven aan de goedgekeurde begroting en de te ontvangen subsidie. Nadat er eind vorig jaar één miljoen Srd is gestort, is daarna geen cent meer overgemaakt, aldus de MZWO in een vandaag, woensdag 22 juni 2016, uitgebrachte verklaring (zie hieronder).

De ontvangen één miljoen Srd is toen besteed aan het aflossen van schulden en betaling van het personeel. De leiding van de Medische Zending is vrijwel elke dag bezig met de betrokken instanties. Intussen komt de gezondheidszorg in het binnenland steeds meer in gevaar.

Vanwege de ontstane situatie wordt gewerkt met een crisismanagementplan, waardoor de dienstverlening aanmerkelijk wordt terug gebracht en zelfs projecten zijn opgeschort.

Wij zijn ons ervan bewust. dat grote delen van de gemeenschap zich niet kunnen voorstellen wat dit allemaal te betekenen heeft voor de mensen in het binnenland. Deze situatie heeft voor grote delen van de binnenland bewoners zeer ernstige consequenties waardoor onder andere het volgende zich voordoet:

 Stopzetting van de Community-based activiteiten zoals huisbezoeken en voorlichting;
 Geen vaccinaties met als gevolg toename van kinderziekten;
 Gevaar voor veilig moederschap vanwege het uitblijven van prenatale controle;
 Stopzetting baarmoederhalsscreening en andere specialistische missies, alsook de malariabestrijding. Het een en ander moet gezien worden in het verlengde van:
 Geen contract verlenging van Filipijnse artsen, met als gevolg weinig of geen artsen;
 Terugbrengen van politochten door de artsen;
 Weinig benodigdheden en medicamenten op de poli’s.

Indien deze situatie aanhoudt, zullen de poli’s open zijn, maar zonder medicamenten en ook geen transport voor emergency patiënten.

De medewerkers van de MZ op het veld (in het binnenland) krijgen het steeds moeilijker, omdat de bewoners denken dat zij geen hulp willen bieden. Hierdoor wordt de druk op hen steeds groter en de mensen dag en nacht aankloppen voor hulp die niet geboden kan worden.

Aan de top van al deze problemen maakt de M.Z.W.O. zich zorgen, daar de CAO onderhandelingen reeds enige tijd zijn stopgezet en er ook geen uitvoering wordt gegeven aan de reeds overeengekomen punten. Het grootste gevaar dat om de hoek staat is het feit, dat er straks ook geen salarissen kunnen worden uitbetaald.

Vanuit deze plaats doen wij een dringend beroep op alle betrokken instanties om het daarheen te leiden. dat liever vandaag dan morgen eraan wordt gewerkt, dat de Medische Zending kan beschikken over de gelden vanuit de overheid.

Drie verdachten van een criminele bende gearresteerd

Drie verdachten waren actief in verschillende bendes 


Drie verdachten zijn n de nacht van donderdag op vrijdag vorige week aangehouden door de politie van Rijsdijk, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname pas vandaag, woensdag 22 juni 2016. 

Via de Centrale Meldkamer kregen agenten een melding, dat een voertuig zich verdacht ophield in de Palisadeweg in het district Wanica. Bij aankomst op de plek werden drie mannen aangehouden. Bij controle in het voertuig werden drie brushcutters, een kettingzaag, een cirkelzaag en breekwerktuigen (zie foto - Bron: Korps Politie Suriname) aangetroffen en in beslag genomen. De drie verdachten werden ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

(Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

Uit de politieadministratie bleek, dat iemand donderdag 16 juni aangifte had gedaan van diefstal door middel van braak, waarbij eerder vermelde goederen zijn gestolen. De aangever, die was opgeroepen zich te melden op het politiebureau, herkende zijn goederen.

Het drietal M. H. (32), M. F. (30) en O. P. (23) zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het politieonderzoek heeft uitgewezen, dat deze verdachten, die in verschillende bendes opereren, zich schuldig hebben gemaakt aan meerdere strafbare feiten.

O. P., alias 'Bonjo', werd opgespoord voor diefstal met geweld dinsdag 26 april te Atjoni in het district Brokopondo. Bij deze diefstal werden van het ministerie van Regionale Ontwikkeling twee buitenboordmotoren gestolen. De verdachte heeft zich ook schuldig gemaakt aan andere strafbare feiten gepleegd in dit district en andere plaatsen. Orpheo heeft zich recentelijk in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 juni schuldig gemaakt aan een inbraak in het ressort Para. Door de aanhouding van één van zijn kompanen dezelfde nacht werd hij in beeld gebracht.

Met de aanhouding van deze verdachten is een viertal inbraken in het ressort Para opgelost.

Echtpaar overvallen en gekneveld achtergelaten door vier mannen

Bewoner met hoofdwond naar een ziekenhuis


Een echtpaar is gisterochtend overvallen in hun woning aan de Edciusweg, een zijstraat van de Kwattaweg in Paramaribo, niet ver van de afslag naar de Tweede Rijweg. Volgens de bewoonster waren vier mannen de woning door braak binnengedrongen. Zij hebben het echtpaar in hun slaap overrompeld en vervolgens mishandeld en gekneveld achtergelaten, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 22 juni 2016.

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Google Earth)

De overvallers zochten geld en waardevolle sieraden in de woning en haalden alles overhoop. De buit betreft een fors geldbedrag in euro's en een grote hoeveelheid sieraden.

Volgens de slachtoffers waren de overvallers gemaskerd. Zij hadden elk een pantykous over hun gezicht getrokken. De mannen forceerden een deur en via de ontstane opening zijn ze het huis binnen gekomen.

De bewoner heeft tijdens de overval een barst aan zijn hoofd opgelopen en werd voor medische behandeling verwezen naar een ziekenhuis. De politie van Kwatta is belast met het onderzoek. De daders zijn onbekend.

DA'91: 'Het volk wordt op stang gejaagd met scenario’s van een op handen zijnde staat van beleg'

'Het is niet in het belang van de rechtstaat Suriname om het volk angst aan te jagen'

'Persoonlijke crisis en angst van president mag nimmer worden afgewenteld op de totale samenleving'


Op 30 juni vindt conform de eis van de Krijgsraad de formulering van de strafeis plaats door de Auditeur Militair. DA’91 constateert dat in de aanloop naar deze dag het complete Surinaamse volk op stang gejaagd wordt met scenario’s van een op handen zijnde Staat van Beleg of autocoup. De creatie van een sfeer van angst is zeker niet in het belang van de vrije en onafhankelijke rechtspraak. DA’91 is overtuigd dat de rechtstaat in stand gehouden moet blijven en ook nu niet onder druk hoort te staan. Het is niet in het belang van de rechtstaat Suriname om het volk angst aan te jagen waar er ons inziens geen enkele grondslag voor is.

Persoonlijke crisis is geen institutionele crisis
De rechtszaak aangaande de 8 decembermoorden heeft als hoofdverdachte Desiré Bouterse, de huidige president van ons land. Dat Bouterse, nu dat het finale moment van de rechtszaak nadert, een persoonlijke crisis zou doormaken, zou aannemelijk zijn, was het niet zo, dat zelfs daarover twijfels bestaan. Dit aangezien het deze zelfde heer Bouterse is, die in 2000 per brief de waarnemend procureur-generaal het schriftelijk verzoek deed het onderzoek naar de 8 decembermoorden aan te vangen. Aan dit onderzoek zou volgens hem zelfs eventuele vervolging moeten worden verbonden. Dit om een einde te maken aan het politiek misbruik maken van deze issue. (Reformatorisch Dagblad, 6 september 2000, p. 6). Het zou dus verwachtbaar moet zijn dat ook Bouterse uitkijkt naar de finale uitspraak in deze rechtszaak. En als hij, onverklaarbaar genoeg, daar niet gelukkig mee zou zijn, dan kwalificeert zijn ontevredenheid of angst voor het eindresultaat nog steeds niet als een constitutionele crisis.

De wijze en de reden waarom de Krijgsraad heeft besloten over te gaan tot voortzetting van de rechtszaak voldoet aan alle voorwaarden zoals gesteld in onze wetgeving, ook onze hoogste wetgeving, de Grondwet. Hun handelen kwalificeert dus ook niet voor het suggereren, laat staan uitroepen, van een constitutionele crisis.

Nog vreemder zou het zijn als onze minister van Justitie en Politie de voortgang van het proces zou kwalificeren als een voorwaarde voor een constitutionele crisis. Mevrouw Van Dijk-Silos is zich namelijk zeer bewust van het feit, dat de internationale gemeenschap, met name de VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten, telkenmale en ook weer tijdens de recente zittingen in oktober 2015 en eerder dit jaar hebben aangegeven, dat Suriname er zorg voor moet dragen dat dit proces, evenals het Moiwana proces, ongestoord voortgang moet hebben en dat de gewijzigde Amnestiewet van 2012 onvoorwaardelijk moet worden teruggenomen. In het kader hiervan verwijst de VN Commissie naar de Algemene Opmerking no.31 ( 2004) met betrekking tot de aard van de algemene wettelijke verplichting opgelegd aan alle staten die partij zijn bij het Verdrag, in het bijzonder art. 18, waar de Commissie stelt dat staten die partij zijn daders van vergrijpen zoals marteling, willekeurige of buitengerechtelijke moord/executies, of gedwongen verdwijning niet mogen ontlasten van hun persoonlijke verantwoordelijkheid. De voortgang van het proces voldoet dus aan de eisen zoals ook gesteld door de internationale gemeenschap en zou de minister juist moeten behagen.

Rust nodig
Er is dus geen bezoekje aan de president voor nodig om te weten, dat er absoluut geen constitutionele crisis is en kan zijn. Scenario's van een op handen zijnde presidentiële coup, afkondiging van de staat van beleg en dergelijke zijn daarom ook niet logisch en disproportioneel. En niet in het belang van een vrije en onafhankelijke rechtspraak. De persoonlijke crisis en angst van de huidige president mag nimmer worden afgewenteld op de totale samenleving. Door de gemeenschap angstig te maken is het niet ondenkbaar dat deze angst ook tot de Krijgsraad doordringt en niemand is gebaat met een uitspraak beïnvloed door angst. De burger Bouterse en de 24 ander verdachten moeten, zoals elke burger van ons land, terecht staan en het oordeel in alle rust aanhoren. Het willen vóórkomen van een oordeel zou alleen als reden kunnen hebben lijfsbehoud.

Maar, een oordeel vóórkomen middels het plegen van een autocoup zou de situatie voor Suriname en de verdachten van kwaad tot erger maken. De internationale samenleving zou namelijk gelijk reageren, zoals we gezien hebben bij de autocoup van Fujimori. De VS blokkeerde gelijk alle middelen die zij ten dienste stelden van Peru, en met het IMF en de OAS ontstonden er ook fricties. Kortom het resulteerde in een internationaal isolement. Wanneer het willen voorkomen van een oordeel door de burger Bouterse, nu president, dus de basis zou vormen voor de gedachte van een autocoup dan zou dat zeker niet van intelligentie getuigen. Vooral gezien het feit, dat zijn al dan niet schuldig bevonden worden, geen noemenswaardige dramatische gevolgen voor hem als persoon zal hebben, daar hij nu zelf president is en zichzelf gelijk gratie kan verlenen. Moreel-ethisch zou deze president daar zeker geen problemen mee hebben.

Het eindoordeel
Dit alles overwegende roept DA’91 alle burgers van Suriname op zich niet te laten opjagen, met allerlei angstaanjagende scenario's, maar geloof te hebben in de rechtstaat en de Krijgsraad de ruimte te geven om in een atmosfeer van vertrouwen, geloof en respect haar oordeel te vellen in deze al zo lang voortdurende rechtszaak. Angst zaaien is niet in het belang van de rechtstaat en dient slechts het belang van diegenen die willen ontkomen aan het finale oordeel. De verdachten hebben recht op afronding van deze zaak, en nog meer hebben de nabestaanden van diegenen die vermoord zijn op 8 december 1982 recht op rechtspraak. Als burgers van Suriname moeten en verdienen wij dit te laten geschieden in een sfeer van rust, onbevreesdheid en rotsvast vertrouwen in onze rechtstaat.

DA’91 Publiciteitsdienst

Oud-voorzitter MAN Cooper door twee politieke partijen op Curaçao benaderd voor positie twee op verkiezingslijsten

'Ik herken de MAN, die ik jaren geleden in 2004 heb helpen redden, niet meer'


Oud-leider van MAN Charles Cooper is door twee politieke partijen benaderd om tijdens de komende Statenverkiezingen in september de nummer twee op de lijst in te nemen. Dat heeft Cooper tegenover Radio Direct bevestigd, aldus vandaag, woensdag 22 juni 2016, het Antilliaans Dagblad.

Eerder deden al verschillende geruchten de ronde dat Cooper bij de komende verkiezingen - die op 30 september 2016 plaatsvinden - op nummer twee van de lijst van de partij van boezemvriend en inmiddels veroordeelde oud-premier Gerrit Schotte (MFK) zou staan.

Aangezien Schotte vanwege de screeningswet geen minister-president meer kan worden, wordt gefluisterd dat zijn beste vriend Cooper - in het geval MFK de verkiezingen wint - dan als eerstvolgende op de lijst, namens MFK, premier zal worden.

Cooper wilde de namen van de partijen die hem hebben benaderd niet noemen. Hoewel het MAN-Statenlid zegt de politieke partijen die hem hebben benaderd geen antwoord te hebben gegeven, liet hij tijdens het interview wel weten ontevreden te zijn over de partij waar hij al jaren deel van uitmaakt.

'Ik herken de MAN die ik jaren geleden in 2004 heb helpen redden niet meer. Dat was toen een partij waar werkelijke democratie zegevierde, er was eenheid. Ik ga de vuile was niet buiten hangen, maar de partij van toen herken ik niet meer.'

Cooper zegt daarom afgelopen zondagavond een brief te hebben gestuurd naar MAN-leider Hensley Koeiman waarin hij de voorman van de blauwe partij een voorstel doet hoe MAN kan worden gered.

Leest u hier het complete bericht.

Curaçao Zoo presenteert het tienjarenplan van de dierentuinDierentuin ook actief op social media en heeft haar website vernieuwd


De Curaçao Zoo hield gisteren een bijeenkomst waarbij het tienjarenplan van de dierentuin werd gepresenteerd. De afgelopen periode is de dierentuin al onder handen genomen, maar er staan nog meer renovaties en uitbreidingen gepland, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 22 juni 2016.

Ook de website is in een nieuw jasje gestoken: www.curacaozoo.com. De zoo is tevens op verschillende sociale mediakanalen actief, zoals Facebook, Twitter (helaas niet actueel) en Instagram.

Minister Etienne van der Horst (PAIS) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) was bij de feestelijke gelegenheid aanwezig.

Gevangene zou van balkon in gevangenis op Curaçao zijn geduwd

Politie spreekt van poging tot moordHet is mis in blok vier van de gevangenis. Dat weet de Èxtra te berichten, aldus Paradise FM vanochtend, woensdag 22 juni 2016. Een gevangene zou daar van het balkon zijn geduwd. De gevangene heeft hierbij inwendig letsel opgelopen. De politie ziet dit als een poging tot moord. 

Een speciaal onderzoeksteam is nu op deze zaak gezet. Er wordt dan ook gekeken wat er aan de hand is in blok vier waardoor de man van het balkon is geduwd.

Volgens directeur van de SDKK-gevangenis (Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou) Urny Floran is het blok altijd relatief rustig en zitten er 35 gevangenen. Er zijn wel eens confrontaties tussen de gevangenen maar dat blijft vaak bij kleine opstootjes.

Bezwaren tegen stopzetten project One Laptop Per Child door ministerie van Onderwijs Curaçao

Minister Dick wil vrijgekomen gelden besteden aan digitale schoolborden in de klas


Ace Suares, tot voor kort programmamanager digitalisering onderwijs en gevraagd om het Plan Digitalisering uit te voeren, is het niet eens met het stopzetten van het project One Laptop Per Child (OLPC), waarmee een bedrag van 19 miljoen gulden was gemoeid. De minister van Onderwijs, Irene Dick (PS), heeft onlangs aangegeven met de ontwikkelingen in de tijd mee te willen gaan en het geld te willen besteden aan digitale schoolborden in de klas. Dit meldt vandaag, woensdag 22 juni 2016, het Antilliaans Dagblad.

Het grootste bezwaar van Suares is, dat de minister met dit besluit geheel voorbijgaat aan het educatieve doel van het OLPC-project.

Suares, van het bedrijf Suares & Co: 'Het OLPC-project beoogt om de kinderen individueel de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen, zowel op school als buiten school, ‘s middags, in het weekend en in de vakanties. In plaats daarvan wil het ministerie miljoenen investeren in apparaten die buiten schooltijd niet gebruikt worden. Een laptop of tablet stimuleert de kinderen zelfstandig informatie op te zoeken, huiswerk te maken, en deel te nemen aan de digitale wereld. Het OLPC-project past beter binnen de principes van het funderend onderwijs. Een digitaal bord is een klassikaal instrument, dat op zichzelf weinig ruimte biedt voor differentiatie. Laptops of tablets bieden meer mogelijkheden om de individuele ontwikkeling van de leerlingen te ondersteunen. Naast het OLPC-project was er in het Plan Digitalisering ook ruimte voor het ontwikkelen van leermiddelen en het versterken van de infrastructuur van een aantal scholen.'

Klik hier om het volledig artikel te lezen.

Algemeen Pensioenfonds Curaçao leent Curaçao Ports Authority 58 miljoen gulden

Miljoenen zijn bestemd voor bouw tweede megapier bij Otrobanda, Willemstad
Havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA) en het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) hebben een akkoord bereikt voor de financiering van de tweede megapier. Dat is gisteren bekendgemaakt, zo bericht vandaag, woensdag 22 juni 2016, het Antilliaans Dagblad.

Met de constructie van de tweede megapier bij Otrobanda in Willemstad is een totaalbedrag gemoeid van 42.660.000 dollar (bijna 42,7 miljoen dollar ofwel 76 miljoen gulden). Daarvan wordt zo’n 32,7 miljoen dollar (58 miljoen gulden) door APC gefinancierd.

APC is het grootste pensioenfonds van Curaçao. 'Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit een syndicaatlening zou worden', zegt Giovanny Pieternelle, senior director van NIBanc (National Investment Bank), door CPA aangesteld als zogeheten ‘lead arranger’.

'Dit zou hebben ingehouden dat er meerdere financiële instellingen als financiers voor dit project zouden zijn aangewezen.' APC gaf echter aan bereid te zijn het hele bedrag op zich te nemen als een langetermijnlening. De NIBanc is in dit traject opgetreden als lead arranger namens CPA. De lead arranger is de agent in een financieringstraject die in dit geval namens het overheidshavenbedrijf op zoek is gegaan naar de meest gunstige financieringsvoorwaarden voor dit project.

Gaat u naar hier om het gehele bericht te kunnen lezen.

Conservation International Suriname en inheems dorp Alalapadu storten zich op productie paranoot

CI-S steunt bewoners met aanschaf machine om noten te verwerken


Natuurbeschermingsorganisatie Conservation International Suriname (CI-S) treft samen met de gemeenschap van het inheemse dorp Alalapadu, in het district Sipaliwini, in het diepe zuiden van het land, voorbereidingen om zich te richten op de productie van de paranoot. Er valt op jaarbasis ruim 650.000 Amerikaanse dollar te verdienen met de export van olie uit Braziliaanse noten, aldus CI-S. De boom die deze noten draagt komt in grote aantallen voor in het Amazoneregenwoud in het zuiden van Suriname, maar zijn potentie is tot nu toe onbenut gebleven. 

Naar schatting komen er zo'n zevenduizend van de Bertholletia Excelsa-boom voor in het gebied. Uit dit aantal kan 18.000 liter olie gehaald worden. De internationale marktprijs voor één liter olie is ongeveer 36 Amerikaanse dollar.

Sheila Marhé, technisch directrice van CI-S, zei gisteren tijdens een workshop van het ministerie van Handel en Industrie over de diversificatie van de economie, dat er nu onderzoek gedaan wordt naar het precieze aantal bomen. Nagegaan zal worden hoeveel olie ze kunnen leveren.

Ze gaf een uiteenzetting over de economische bijdrage van natuurproducten. De organisatie zal een machine aanschaffen voor het dorp om de noten te verwerken. De bedoeling is dat ter plaatse te doen, om werkgelegenheid te scheppen. Een meevaller is, dat de boom zichzelf door het ecosysteem in stand houdt. Daardoor is er zekerheid over de groei ervan.

Een belangrijke voorwaarde is, dat er geen activiteiten ontplooid mogen worden die het ecosysteem verstoren. Over dat gedeelte hoeft er geen ongerustheid te bestaan, want het zuidelijk deel van Suriname is in maart 2015 aangewezen als beschermd gebied. Hieronder valt ook het gedeelte waar de bomen voorkomen.

Conservation International heeft als bemiddelaar in het project met Alalapadu een niet bij naam genoemd lokaal bedrijf geïnteresseerd om de olie in de experimentele fase af te nemen. Dit bedrijf, gespecialiseerd in het maken van zeep en shampoo, importeert dezelfde olie. Er zijn ook buitenlandse afnemers op het oog, maar die zijn nog niet benaderd. 'We zitten nog echt in de beginfase en willen nog geen verwachtingen scheppen', zegt Marhé.

Ter extra informatie:
'13 Health Benefits of Brazil Nuts, According to Science (+7 Delicious Recipes)'

NDP'er Abdoel heeft diverse vragen over inhoud Stabilisatie- en Herstelplan

'De vraag is wat voor soort plan wij nodig hebben om inkrimping economie zoveel mogelijk te beperken'

'Horen opzetten van denksportcentrum en olympisch zwembad wel in deze fase thuis in het plan?'


Amzad Abdoel, voorzitter van de commissie van rapporteurs van het Stabilisatie- en Herstelplan in het parlement, stelde gisteren in De Nationale Assemblee bij de behandeling van het plan, dat er veel vragen over het plan zijn en dat hij die ook heeft. Dit is ook in de commissie en uit gesprekken met diverse deskundigen gebleken. Het plan stippelt het pad uit dat bewandeld moet worden tussen 2016 en 2018 om de periode van neergang te overbruggen en een sterke basis te leggen voor verdere ontwikkeling van land en volk. De maatregelen moeten de crisis beheersen en de economie transformeren. 'Een uitdagend doel, mevrouw de voorzitter', concludeerde Abdoel gisteren, aldus Starnieuws vanochtend, woensdag 22 juni 2016.

Het is volgens de NDP-parlementariër niet de eerste keer is dat het land te maken heeft met een negatieve groei van het reële Bruto Binnenlands Product (BBP). In 1980 was de inkrimping van de economie 8,8%, in 1987 6,2% en 1993 is de negatieve groei 6,7% geweest. Voor dit jaar er een inkrimping geprojecteerd van ongeveer 2%. Voor de jaren 2017 en 2018 is er weer een groei in het vooruitzicht gesteld van 2,5% om 2,3%.

'De vraag die wij ons kunnen stellen is wat voor soort plan wij nodig hebben om de inkrimping van de economie zoveel als mogelijk te beperken en de basis te leggen om uit de neergang te geraken', aldus Abdoel.

Hij zei, dat de structuur van de economie ook moet worden veranderd. In het plan zijn crisis-, hervormings- en groeimaatregelen opgenomen. De doelen die gesteld zijn, kunnen volgens Abdoel worden gemeten. Hij heeft diverse vragen gesteld over de huidige stand van zaken.

Hij vraagt of er na de eerste overboeking van een deel van de lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aan de Centrale Bank van Suriname verbetering van de wisselkoers te merken is.
Abdoel vraagt zich af of een aantal projecten wel prioriteit hebben.
Hij vraagt de richting om de projecten toe te lichten die voorkomen in het plan.
Hij wil weten of het opzetten van een denksportcentrum en olympisch zwembad wel in deze fase thuishoort?

Op enkele algemene vragen wenste het Assembleelid ook antwoord van de regering:
1. Beschikt de regering wel over de capaciteit om dit plan uit te voeren? Moet er niet een project versterking uitvoeringscapaciteit ook in het plan zijn?
2. Hoe zal de monitoring en evaluatie van de uitvoering plaatsvinden?
3. Wat zullen de consequenties zijn indien de gestelde doelen niet worden gehaald?
4. In de overeenkomst met het IMF is er voor een aantal zaken wel een deadline vastgesteld? Wat zullen de consequenties zijn als die deadlines niet worden gehaald?
5. Kan dit plan in tijd worden aangepast aan de omstandigheden?

Kritiek op pro-regerings optreden staatsrechtgeleerde Polanen in media inzake 'constitutionele crisis'

'Polanen gooit z'n goede naam te grabbel door vaak commentaar te geven in voordeel regering'

Polanen: 'Amnestiewet mag niet worden toegepast tijdens 8 decemberproces en dit proces moet dan ook onmiddellijk worden stopgezet'


Staatsrechtsgeleerde Sam Polanen stelt dat zijn onafhankelijkheid niet in het geding is. Hij zegt dit vandaag, woensdag 22 juni 2016, in de Ware Tijd naar aanleiding van kritiek op zijn optreden in regeringsgezinde programma’s en de informatieverschaffing aan leger en politie over naar wat bekend is geworden als de constitutionele crisis. 

Critici beweren het tegendeel en stellen dat de gerespecteerde Polanen zijn goede naam te grabbel gooit door vaak commentaar te geven in het voordeel van de regering.

De staatsrechtgeleerde daarentegen stelt, dat hij neutraal is in het benaderen van zaken en dat hij in zijn presentaties over dit onderwerp zijn vak heeft uitgeoefend. 'Staats -en bestuursrecht, daarover heb ik gesproken. Ik heb de opdracht van niemand uitgevoerd om dingen te zeggen. Als dat zo zou zijn, dan zou ik niet meer onafhankelijk zijn, en daar sta ik op.'

Polanen zegt, dat dit soort kritiek altijd komt oplaaien als hij een voorlichtingsbijeenkomst heeft gehouden. 'Ik word gemangeld en in de molen gegooid. Als ik heel eruit kom heb ik geluk, anders begraven zij mij.'

Hij constateert dat de Krijgsraad van mening is veranderd ten oprichtte van 2012 en voegt eraan toe dat deze rechtbank niet toetsingsbevoegd is en op de stoel van een nog niet bestaand Constitutioneel Hof is gaan zitten. De Krijgsraad heeft de gewijzigde Amnestiewet van 2012 ter zijde gelegd en beslist dat het 8-decemberstrafproces moet worden doorgaan. Op 30 juni zal de Krijgsraad de strafeis bepalen tegen de verdachten. 'De taken om te toetsen zijn toebedeeld aan dat Hof, dat overigens nog niet bestaat, en niet aan de Krijgsraad.'

Volgens de staatsrechtgeleerde mag de Amnestiewet niet worden toegepast tijdens het strafproces en moet dit proces onmiddellijk worden stopgezet. Ook zegt hij dat in de Grondwet staat, dat niemand aan een afgekondigde wet mag komen.

Politieonderzoek naar schoten op woning procureur-generaal zonder resultaat afgerond

Schoten op woning Roy Baidjnath Panday niet aangetoond


Het politieonderzoek naar schoten nabij de woning van procureur-generaal Roy Baidjnath Panday is afgerond. Het tactisch en technisch onderzoek heeft onvoldoende aanknopingspunten opgeleverd om de verdenking, dat op het huis van de procureur-generaal geschoten is, nader te concretiseren. 

Op 1 juni was een schot gehoord nabij de woning van Baidjnath Panday. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie had de veiligheid rond zijn persoon en zijn omgeving meteen opgevoerd.

Vernomen wordt dat de getroffen voorzorgsmaatregelen gehandhaafd blijven. De procureur-generaal zegt vandaag, woensdag 22 juni 2016, in een reactie op Starnieuws, dat hij tevreden is. 'Er is adequaat onderzoek gedaan door de politiediensten.'

Barricade weg naar Zanderij door bewoners La Diligence door politie beëindigd

Bewoners blokkeerden weg uit onvrede over huisuitzetting twee senioren burgers


De barricade van de weg naar Zanderij ter hoogte van kilometer 42 (zie foto - Bron: Anthony Janki/de Ware Tijd)is opgeheven door de politie. De persoonlijke eigendommen van bewoners van plantage La Diligence zijn langs de weg gezet, waardoor de weg weer begaanbaar is voor het verkeer, zo bericht de Ware Tijd vanochtend, woensdag 22 juni 2016.

De weg naar Zanderij was gistermorgen gebarricadeerd door boze bewoners die protesteerden tegen de ontruiming van twee senioren burgers. De senioren zijn naar aanleiding van een rechterlijk bevel via een deurwaarder ontruimd uit hun huis. Diverse persoonlijke eigendommen van het gezin lagen hierdoor op straat.

Door de barricade ontstonden files aan beide kanten van de weg.

Misiekaba (NDP): 'Er is geen vraagstuk van wel of geen amnestie'

Oppositie van oordeel dat er geen constitutionele crisis is

NDP-fractievoorzitter Misiekaba doet aan stemmingmakerij: 'Er zijn krachten die chaos en anarchie willen'


Voor NDP-fractieleider André Misiekaba is er geen vraagstuk van wel of geen amnestie. Hierover heeft De Nationale Assemblee al in april 2012 beslist en amnestie gegeven, aldus de NDP'er. Misiekaba riep gisteren in De Nationale Assemblee - waar op de agenda stond de behandeling van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 - de regering op om het land met vaste hand te regeren. 'Er zijn krachten die chaos en anarchie willen', beweerde Misiekaba, die er niet voor terugdeinst om aan stemmingmakerij te doen.

Coalitiepartner Celcius Waterberg, fractieleider van de BEP, stelde dat de Amnestiewet door het parlement is aangenomen en afgekondigd door de regering. Discussie hierover is volgens hem een gepasseerd station. Waterberg sprak over een mogelijke rechtelijke dwaling. Hij voerde aan dat er niet getornd wordt aan de positie van De Nationale Assemblee, die de wetten maakt. Het college mag niet worden overruled door een van de andere machten, aldus de BEP'er.

President Desi Bouterse heeft, volgens Starnieuws vandaag, woensdag 22 juni 2016, zonder in details te treden, De Nationale Assemblee voorgehouden dat de situatie ernstig is. Er zijn volgens hem krachten die de orde en rust in het land willen verstoren. Hij zei dat hij niet bang is, 'maar zaken maken je wel angstig'.

Paul Somohardjo, fractieleider van de Pertjajah Luhur, zei dat hij de president niet zo kent. Hij wordt angstig naar aanleiding van een brief van de minister van Justitie en Politie. Volgens Somohardjo zijn er diverse rechtsgeleerden die andere inzichten hebben. Er is volgens hem geen sprake van een constitutionele crisis.Marinus Bee, waarnemend fractieleider van ABOP, wilde weten wie voor de crisis zorgt. Om welke groep gaat het? Hij vroeg om een uiteenzetting van hoe het is gebeurdm dat er een constitutionele crisis zou zijn ontstaan. Hij wil inzage in de brief van minister Jennifer van Dijk-Silos die zoveel angst bij de president, regering en samenleving creëert.

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi verwees naar de verklaring van zijn partij. Hij vroeg de president om de consultaties voort te zetten. Ook internationale deskundigen zouden erbij betrokken kunnen worden. Volgens Santokhi zijn er nationaal ook genoeg deskundigen.

Ook NPS-voorzitter Gregory Rusland deelde mee dat zijn partij met een verklaring is gekomen. De NPS-structuren zien geen constitutionele crisis. Iedereen wordt opgeroepen om het hoofd koel te houden.

Carl Breeveld van DOE zei dat niemand gebaat is bij onrust en chaos. De oplossing moet binnen wet en recht gevonden worden. Ook hij kijkt uit naar de brief van de minister van Justitie en Politie.

De president bedankte de Assembleeleden voor de interventies en zei dat bruikbare zaken naar voren waren gebracht. Hij zei verder, dat de regering er alles aan zal doen om te voorkomen dat er chaos ontstaat en dat een oplossing binnen recht en wet gevonden zal worden.

Geruchten over vertrek enige cardiochirurg in Suriname uit AZP

AZP-directeur Brahim ontkent vertrek: 'Vertrek Voigt zou een ramp zijn' 

Vertrek betekent, dat in Suriname geen hartoperaties meer uitgevoerd kunnen worden...


Net zoals bij andere afdelingen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft ook de Thorax-afdeling in dit ziekenhuis te kampen met de nodige problemen. Nu circuleren er geruchten, dat de enige cardiochirurg in Suriname en werkzaam bij AZP, Pieter Voigt, op vertrek staat. Voigt is een chirurg uit Nederland, zo bericht het Dagblad Suriname dinsdag 21 juni 2016. 

Indien Voigt vertrekt, kunnen er geen hartoperaties meer in Suriname worden uitgevoerd. Patiënten zullen dan naar het buitenland moeten voor hartoperaties. Dat is een kostbare zaak.

'Het is wel zo dat wij ons zorgen maken om de continuïteit van de disciplines van onze top klinische gezondheidszorg, maar het is niet zo dat Voigt op vertrek staat', zegt de algemeen directeur van het AZP, Antoine Brahim. 'Hij is de enige cardiochirurg in Suriname, dus als hij zou vertrekken zouden wij het ten zeerste betreuren. We zullen alles wat in ons vermogen ligt doen om hem niet alleen te behouden, maar ook de continuïteit van het hele Thorax-centrum Paramaribo, dat eigenlijk draait op de aanwezigheid van een cardiochirurg in Suriname, te garanderen.'

Het zou volgens hem ‘een drama voor de gezondheidszorg’ zijn als Voigt zou vertrekken. Brahim benadrukt, dat hij tot op dit moment in ieder geval geen bevestiging van een mogelijk vertrek van de cardiochirurg heeft ontvangen. Hij stelt daarom, dat het ‘absoluut niet zo’ is dat Voigt weg gaat.

Hoofdredacteur de Ware Tijd in Nieuwsuur: ''Bouterse stuurt aan op noodtoestand om strafeis te voorkomen'

Brave: 'Bouterse en zijn mensen zijn alles aan het doen om hem in het zadel te houden'

Lilian Gonçalves, juriste en mensenrechtenactiviste, is dinsdag 21 juni te gast in Nieuwsuur


Volgens de oppositiepartijen in Suriname wil president Desi Bouterse aansturen op een noodtoestand. Bouterse zou zo een veroordeling voor zijn aandeel in de 8 decembermoorden van 1982 willen voorkomen. Bouterse sprak gisteren met de oppositionele partijen. De Nationale Partij Suriname (NPS) vond het gesprek zo verontrustend, dat de partijtop vannacht in een spoedvergadering bijeenkwam. 'Er wordt een onheilspellend pad betreden', zei de partij na afloop, zo is dinsdag 21 juni 2016 te lezen op de website van het Nederlandse actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

Ook de Pertjajah Luhur (PL) maakt zich zorgen. Bouterse hield afgelopen weekend al 'constitutioneel overleg' met de rechterlijke macht, de voorzitter van het parlement en de leger- en politietop. Ook werden het leger en de politie geïnformeerd over de volgens Bouterse na de uitspraak van de Krijgsraad ontstane zogenoemde 'constitutionele crisis'.

Aanleiding voor de gesprekken is de uitspraak van de Krijgsraad vorige week, dat de vervolging van de 24 verdachten van de decembermoorden moet doorgaan. President Bouterse is hoofdverdachte in dat jarenlang durende proces.

'Het is politiek lijfsbehoud', zegt Iwan Brave, hoofdredacteur van de Ware Tijd. 'Bouterse en zijn mensen zijn alles aan het doen om hem in het zadel te houden. Ze gebruiken alle middelen in het wettelijk kader, dat ze flink aan het uitrekken zijn, om hem te beschermen.'
Lilian Gonçalves, juriste en mensenrechtenactiviste (zie foto - Bron: Amnesty International) is vanavond te gast in Nieuwsuur. Haar man en broer zijn 8 december 2982 vermoord. Zij denkt dat iedere burger zich zorgen moet maken. 'Een president, die de macht naar zich toetrekt. Dat betekent dat de democratie en rechtsstaat ophoudt met bestaan.' De Amnestiewet was zijn laatste strohalm.

Ook Brave denkt dat Bouterse aanstuurt op een noodtoestand. 'Met de constitutionele crisis stuurt de president aan op een noodtoestand, net als in Venezuela. Dit is de aanloop daarnaartoe', zegt Brave. Bouterse wil daarmee het proces van de 8 decembermoorden stilleggen.

 Volgens Brave zijn Bouterse en zijn partij onzeker geworden nadat de Krijgsraad oordeelde dat de omstreden Amnestiewet van tafel moet omdat hij ingrijpt in een lopend proces. 'De Amnestiewet was zijn laatste strohalm. Ik denk dat ze geen ander antwoord hebben dan op deze manier te reageren.' Toch denkt de hoofdredacteur dat de zaak met een sisser afloopt. 'Als ik kijk naar hoe Suriname zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld, dan ga ik ervan uit dat het spannend wordt, maar zal Bouterse aan het kortste eind trekken.'