vrijdag 24 juni 2016

PALU: Crisis behoeft een integrale aanpak

'Crisis is niet alleen financieel-economisch, maar is alomvattend'


Het Assembleelid Cleon Gonsalves Jardin de Ponte van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) zei gisteren, tijdens de behandeling van het Stabilisatie- en Herstelplan in De Nationale Assemblee in het parlement, dat uit dat plan en de IMF (Internationaal Monetair Fonds) overeenkomst blijkt, dat de regering de huidige crisis teveel beschouwt als een financieel economische crisis. 

De vele hervormingen in deze twee beleidsdocumenten zijn teveel van financieel economische aard, terwijl de crisis waar Suriname mee te maken heeft alomvattend is. Het gaat dus niet alleen om een financieel economisch vraagstuk, maar evenzeer om vraagstukken die te maken hebben met alle sectoren van onze samenleving. De crisis behoeft daarom een integrale aanpak, aldus de PALU-parlementariër in zijn toespraak gisteren, waarvan de tekst vandaag, vrijdag 24 juni 2016, door de PALU in handen is gesteld van de media.

Gonsalves: 'We hebben te maken met een morele crisis, een crisis op het gebied van onderwijs, in de gezondheidszorg, een crisis in sociale hulpverlening, huisvesting, rechterlijke macht. De crisis is alomvattend. En bijgevolg moeten de oplossingen ook alomvattend zijn.'

Oplossingen die slechts gericht zijn op bepaalde aspecten van een crisis zonder de overige aspecten erbij te betrekken zullen noodzakelijkerwijs niet het gewenste resultaat hebben. De landbouwsector zal succesvol ontwikkeld kunnen worden indien onder andere het onderwijs in deze sector ook erbij wordt betrokken. Gronduitgifte en landhervorming kunnen slechts op een juiste wijze plaatsvinden indien ook de infrastructuur wordt aangepakt. De productie kan slechts goed ontwikkeld worden indien daarbij wordt meegenomen de immigratie van speciale groepen van arbeiders, en zeker ook de certificering, export- en transportfaciliteiten en afzetmarkten. En op al deze gebieden is een dringende behoefte aan hervorming en crisis beheersing, aldus Gonsalves.

Gonsalves onderscheidde ook de IMF-overeenkomst van het onder behandeling zijnde Stabilisatie- en Herstelplan: 'De realisering van het Stabilisatie- en Herstelplan is afhankelijk gesteld van de financiering en vooral de voortgang van hetgeen is overeengekomen met het IMF. Maar het omgekeerde, dus het over de brug komen van betalingsbalanssteun, is niet afhankelijk van de uitvoering en de voortgang van het herstelplan”. Voorts heeft het uitvoeren van de IMF overeenkomst het gevolg, dat de armen arm zullen blijven, de rijken zullen rijk blijven, maar de middengroep zal verarmen. Terwijl juist de middengroep belangrijk is voor de ontwikkeling van Suriname. De middengroep die voor het merendeel bestaat uit landbouwers en arbeiders, waaronder ook ambtenaren.'

Gonsalves zei, dat de IMF-maatregelen nu onder deze omstandigheden hard aankomen bij de bevolking. Hij vroeg zich af of de regering andere alternatieven voor financiering had onderzocht. Voorts vroeg hij zich of Suriname de IMF-overeenkomst nog kan wijzigen. Zo niet dan zou volgens hem de bespreking ervan in DNA tijdverlies zijn. Veel van de hervormingen die door het IMF worden voor gedicteerd hadden veel eerder kunnen plaatsvinden onder gunstigere omstandigheden. Veel van die hervormingen waren namelijk reeds door onder andere de PALU fractie onder de vorige regering voorgesteld.

Tenslotte gaf hij aan dat in de planning en uitvoering van beleid het een goed gebruik is van groot naar klein te werken. Maar, nu is het crisisplan voor de komende twee jaren in behandeling bij DNA. Hij vroeg zich af wanneer het lange termijnplan, het meerjarenontwikkelingsplan, de DNA zal bereiken. Voorts ontbreekt in dit plan prestatie indicatoren en een duidelijk tijdspad, in tegenstelling tot de IMF-overeenkomst. Bovendien is aangegeven, dat het plan 1.034 miljoen Amerikaanse dollars zal kosten. De plan- en uitvoeringscapaciteit van de afgelopen jaren van de regering is niet meer dan 300 miljoen per jaar voor ontwikkelingsinvesteringen. Meer dan 1 miljard Amerikaanse dollars in twee jaren is dus volgens de huidige trend volstrekt onmogelijk, aldus Gonsalves.

VHP'er Nurmohamed: 'Het lijkt alsof president Bouterse alles dirigeert'

'In een rechtstaat zou Bouterse eigenlijk niet van alles op de hoogte mogen zijn'

'De regering is opgeleid in een cultuur van dictatuur'


Op de agenda vandaag van De Nationale Assemblee (DNA) stond de openbare behandeling van de Wet Constitutioneel Hof. Volgens VHP-volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed is dit het direct gevolg van de betrokkenheid van de persoon van Desi Bouterse in een strafzaak. De president vond het op de DNA-vergadering van dinsdag nodig om het parlement te informeren over de constitutionele crisis. 

'Uit de toespraak van de president kon duidelijk worden geconcludeerd dat hij van alles op de hoogte is, terwijl hij in een rechtstaat eigenlijk niet op de hoogte zou mogen zijn. Het lijkt alsof hij alles dirigeert. De minister van Justitie en Politie moet gewoon uitvoeren wat hij zegt. Dat was duidelijk', stelt Nurmohamed vandaag, 24 juni 2016, in het Dagblad Suriname.

De parlementariër stelt ‘de persoonlijkheid van de handelingen van de president’ niet ter discussie. Het Constitutioneel Hof is al jaren onderwerp van gesprek. Dat zou volgens hem al lang moeten bestaan.

'Waar het nu om gaat, is dat plotseling de rechtelijke macht wel belangrijk is. In de kwestie Sapoen/Chitan was de rechter niet belangrijk. Hier zie je dat er met twee maten gemeten wordt', stelt de parlementariër.

Onlangs heeft het NDP-assembleelid Rachied Doekhie gezegd, dat de rechters door de president ‘opgedonderd’ moeten worden. De samenleving is volgens Nurmohamed niet gediend in een land waar er geen rechtstaat is. 'De samenleving is niet gediend in een land waar er geen democratie is. De regering mag doen wat zij wil. Maar, als men de beginselen van behoorlijk bestuur, van democratie en rechtstaat niet hanteert, creëert men een samenleving die helemaal vernietigd wordt. Het probleem is dat men niet kan inzien wat het verschil is tussen een rechtstaat en een machtsstaat of het belang van de staat en persoonlijke zaken. De regering heeft al lang een machtsstaat gecreëerd', stelt het Assembleelid.

Met de goedkeuring van de wet zal volgens Nurmohamed in ieder geval de discussie over rechtstaat en machtsstaat niet worden beëindigd. 'Het probleem zal niet opgelost zijn, omdat deze regering een andere opleiding heeft. De regering is opgeleid in een cultuur van dictatuur. Deze regering heeft een opleiding van machtsstaat. Je kunt nooit van zo'n regering plotseling vragen om anders te denken. Dit soort type regeringen, zal altijd zo door blijven regeren. De geschiedenis heeft het telkens bewezen. Men heeft altijd een soort van coup gepleegd om terug te gaan naar dictatuur.'

Bond SGTK op Curaçao wil vaart achter cao-onderhandelingen met AAV

'Ontevreden werknemers vinden dat cao-onderhandelingen te lang duren en willen duidelijkheid'

'Er is sprake van een explosieve situatie, wij wachten het voorstel van de AAV'


De onderhandelingen tussen de SGTK (Sindikato General Trahadó Kòrsou) en de aannemersvereniging AAV voor een nieuwe cao voor het personeel in dienst van aannemersbedrijven op het Isla- en COT-terrein zullen in de komende dagen een cruciale fase ingaan. Dan zal AAV een tegenvoorstel indienen voor de financiële invulling van de cao. 

SGTK-voorzitter Alcides Cova constateert dat het geduld bij zijn leden begint op te raken. 'Wij worden iedere dag gebeld door ontevreden werknemers. Zij vinden dat de cao-onderhandelingen te lang duren. Zij willen duidelijkheid. Er is sprake van een explosieve situatie. Wij wachten het voorstel van de AAV af. Zodra dit binnen is, zullen wij ons met onze interne organen van de vakbond gaan beraden over deze situatie', aldus Cova vandaag, 24 juni 2016, in de Amigoe.

Eerder deze week zaten delegaties van SGTK en AAV om de tafel met leden van de Raad van Ministers (RvM). Cova spreekt van een ‘goed gesprek’, waarin de vakbond weer haar bezorgdheid uitsprak over de noodzaak dat de regering met maatregelen komt om de lokale aannemersbedrijven en werknemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van Venezolaanse bedrijven.

Volgens SGTK-voorzitter Cova heeft de vakbond voor de zoveelste keer aangegeven dat er werk gemaakt moet worden van de wet op de ketenaansprakelijkheid en het verbindend verklaren van cao’s. De wet op de ketenaansprakelijkheid maakt de hoofdaannemer van een opdracht aansprakelijk voor voor de belastingen die zijn onderaannemer in verband met (een deel van) het werk moet afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer het werk dat aan hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. De ketenaansprakelijkheidswet maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.

Het verbindend verklaren van cao’s gaat ervan uit, dat een cao voor een bedrijf verbindend kan worden verklaard voor een gehele sector. Cova stelt niet te kunnen begrijpen waarom deze wetten nog steeds niet zijn ingevoerd. 'We praten hier al meer dan twintig jaar over. Maar, nog steeds is het er niet van gekomen en ik begrijp nog steeds niet waarom dat zo is. Deze maatregelen zullen lokale aannemersbedrijven maar ook lokale werknemers meer bescherming geven, terwijl het ook extra inkomsten voor de overheid met zich mee zal brengen. Wie kan hiertegen zijn?'

Volgens Cova heeft de regering aangegeven, dat zij een jurist op beide wetten zal zetten. De SGTK-voorzitter is hoopvol dat nu na al die jaren praten er eindelijk een besluit wordt genomen.

Illegale bouw in Klein Zuurzak op Curaçao gaat gewoon door ondanks bouwstops

'Sterke aanwijzingen dat illegaal ontwikkelde gebouwen, uiteindelijk een bordeel huisvesten'


Omwonenden van een ongeveer 15 hectare groot terrein – een kavel, als onderdeel van plantage Zuurzak die verkaveld werd en in privébezit is – trekken aan de bel over de voortzetting van illegale bouwwerkzaamheden daarop. Nadat er meermaals bouwstops zijn uitgegeven door de uitvoeringsorganisatie ROP, heeft de verantwoordelijke gisteren ‘in hoog tempo toch een dak gerealiseerd’ op het gebouw dat nu nog als een loods aandoet (zie foto - Bron: de Amigoe). 

Een omwonende laat vandaag, vrijdag 24 juni 2016, de Amigoe weten dat ‘er sterke aanwijzingen zijn dat de illegale ontwikkelde gebouwen, uiteindelijk een bordeel dienen te huisvesten’. Verder zijn er op de foto’s ook bouwwerken te zien, die in een groot aantal hokjes onderverdeeld zijn en tevens illegaal gerealiseerd zijn.

Het terrein – dat nog geen adres heeft – bevindt zich op de hoek van Zuurzak, ten noorden van de Caracasbaaiweg en ten oosten van de weg naar Montaña.

Ook laat deze omwonende weten te hebben vernomen, dat de eigenaar van het terrein zou ‘schermen met de uitspraak dat hij voor de werkzaamheden toestemming heeft van een parlementariër’.

Er heerst tevens zorg over de ernstige aantasting van de waterdoorstroomfunctie van het gebied. Uitgelegd wordt dat over dit grote terrein het water middels natuurlijke afwateringswegen – een grote rooi – doorvloeide. Door plaatsing van muren en egalisatie van het terrein is de doorstroom van water bij hevige regenval niet meer mogelijk, zo laat de omwonende weten.

De zorg wordt dan ook uitgesproken in verband met het orkaanseizoen, wanneer er meer regenval wordt verwacht. Verder wordt gewezen op het feit dat het bouwwerk na oktober 2015 is gerealiseerd, nadat de minister van Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Suzy Camelia-Römer (PNP), ‘een streep heeft getrokken’.

D VVRP-minister heeft afgelopen maandag samen met de uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer, het traject ‘Tereno pa tur, pero na òrdu si!’ (terrein voor iedereen, wel volgens de regels) geïntroduceerd. Binnen het traject, dat als doel heeft illegale bouw op ingepikt overheidsterrein tegen te gaan, wordt een ‘zero tolerance’-beleid gehanteerd. De illegale situaties die na de ‘streep’ zijn ontstaan worden niet getolereerd. De bewoner spreekt dan ook zijn verwondering uit over de timing van de voortzetting van de werkzaamheden, aangezien de problematiek omtrent illegale bouw deze week in de media breed werd uitgemeten. In dit geval is de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov) de handhavende instantie aangezien het werkzaamheden betreft zonder bouwvergunning op privéterrein.

Voor de 10.000 illegale situaties – die over een periode van 23 jaar konden accumuleren door gedogen vanuit de overheid – dient per geval toetsing plaats te vinden of er gelegaliseerd kan worden of dat er gehandhaafd moet worden. 'Dit binnen de wettelijke kaders en volgens de vigerende regels.'

Gekoppeld aan de werkzaamheden van het vijftien man tellende team van ‘Tereno pa tur, pero na òrdu si!’, waarvan tien man handhavend kan optreden, is tevens een voorlichtingscampagne naar de bevolking toe gestart. Zo kunnen mensen met vragen de website www.terenopatur.com raadplegen of het nummer 0800-1919 bellen. Ook kunnen burgers bij dit nummer terecht om anoniem melding te doen van illegale bouw op overheidsterrein en het occuperen daarvan.

De VVRP-minister: 'Men dient te beseffen dat niet alle illegaliteit ineens op te lossen is, er is nu in ieder geval een aanvang gemaakt. Het helpt als mensen ook meldingen via het service-nummer doorgeven. Maar, vooralsnog zijn er vrijwel geen meldingen binnengekomen.'

Dit specifieke geval, waarover de minister aangaf intern navraag te zullen doen, valt dus niet onder het handhavingstraject ‘Tereno pa tur, pero na òrdu si!, omdat het privéterrein betreft en ROP reeds een handhavingstraject heeft lopen.

Wet Curaçaose Burgerlucht- en Ruimtevaartautoriteit naar Staten

Wet legt onder andere verzelfstandiging van de dienst vast

Organisatie gaat ook Curaçao's belangen inzake ruimtevaart behartigen


De Landsverordening Curaçaose Burgerluchtvaart- en Ruimtevaartautoriteit (CBRA) is deze week naar de Staten gestuurd. In die wet is onder andere de verzelfstandiging van de dienst vastgelegd en de verschillende vormen van toezicht op de burgerluchtvaart. De organisatie zal daarnaast ook de belangen van Curaçao ten aanzien van de ruimtevaart behartigen, aldus de Amigoe vanmiddag, vrijdag 24 juni 2016. 

De laatstgenoemde wijziging is noodzakelijk in verband met internationale ontwikkelingen en private initiatieven om in de nabije toekomst ruimtevaartactiviteiten uit te gaan voeren vanuit Curaçao. De nieuwe dienst zal zodoende verder gaan onder de naam Curaçaose Burgerluchtvaart- en Ruimtevaartautoriteit. De autoriteit is momenteel een dienst binnen de overheid. De financiering is hierdoor mede afhankelijkheid van de financiële positie van de landsoverheid. Dit heeft tot gevolg dat de dienst qua personeel gebonden is aan de gehanteerde structuren voor ambtelijke organisaties. De salarissen zijn niet marktconform. Daarnaast heeft de organisatie over het algemeen onvoldoende budget om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te trainen.

In de memorie van toelichting staat dat de verzelfstandiging nodig is, om de knelpunten die de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) heeft geconstateerd op het gebied van personeel, organisatie en financiën, op te lossen. De ministeriële verantwoordelijkheid voor de veiligheid zal niet worden doorbroken door de verzelfstandiging. In artikel 25 staat dat de CBRA daarnaast de mogelijkheid heeft om een scholingsinstituut op de richten.

'Diverse luchtvaartautoriteiten beschikken over een trainingscentrum waar het eigen personeel, maar ook personen uit de sector of van andere landen, bijscholing kunnen volgen. Een dergelijk instrument biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van Curaçao als centrum voor training op het gebied van zowel lucht- als ruimtevaart.'

Met betrekking tot het toezicht is in het wetsontwerp vastgelegd dat er additionele instrumenten zullen worden opgenomen voor de bestuurlijke handhaving van de burgerluchtvaart, conform de Luchtvaartverordening.

De invoering van de nieuwe wetgeving is een vereiste voor het terugkrijgen van de categorie 1-status van de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit (CBA). De FAA degradeerde in 2011 de veiligheidscategorie van Curaçao van 1 naar 2, omdat de CBA onvoldoende in staat was toezicht op de luchtvaartoperaties te houden. De beslissing van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit is gebaseerd op de internationale (veiligheids)eisen, die volgens de FAA onvoldoende zijn verwerkt in de wet- en regelgeving van Curaçao, naar de maatstaf van de International Civil Aviation Organisation (ICAO). Als gevolg hiervan is het voor Curaçaose luchtvaartmaatschappijen niet mogelijk om nieuwe vluchten naar de Verenigde Staten te starten.

Minister José Jardim van Financiën verklaarde deze week in de Staten, namens minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), dat de definitieve toetsing van de autoriteit eind 2016, begin 2017 zal plaatsvinden.

St. Antoniusschool te Galibi en onderwijzerswoningen voorzien van zonne-energie

33 Zonnepanelen voorzien school en woningen van stroom


De St. Antoniusschool in Galibi en de leerkrachtenwoningen worden al twee weken voorzien van zonne-energie. De technische overdracht vond afgelopen maandag plaats in aanwezigheid van de schoolleiding en vertegenwoordigers van de dorpsbesturen, zo bericht vandaag, vrijdag 24 juni 2016, het Antilliaans Dagblad.

'Ik ben erg blij', zei de schoolleidster na de oplevering. Voorheen werd de school voorzien van energie door de dorpsgenerator. Al jaren probeert het dorpsbestuur een duurzame energievoorziening te creëren voor de school, die uiteindelijk tot stand is gekomen. De Canadese multinational IAmGold (eigenaar van de Rosebel-goudmijn in het district Brokopondo) financierde het project. De uitvoerder en installateur van de panelen was Nextra Technologies Europe. gevestigd in het Nederlandse Lisse. De eindverantwoordelijke van het project is het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO).

De school en de woningen worden door 33 zonnepanelen voorzien van elektriciteit. Het dorp heeft de transportkosten op zich genomen. Een bekende vakbondsleider bij de Staatsolie bewerkstelligde dat het project tot stand kwam. Het project kostte 60.000 Amerikaanse dollar.

Behalve de St. Antoniusschool in Galibi worden andere scholen elders in het land ook voorzien van deze apparatuur, die de energie opwekt door de zon.

De officiële overdracht van het project vindt op een nader te bepalen datum plaats. Met de 24-uur stroomvoorziening van de school zijn de leerkrachten erg tevreden en trots. Toch zien ze graag dat ook andere behoeften, waaronder sanitair en wasbakken voor de lokalen, aangepakt worden. Een vurige wens van een van de onderwijzeressen is een toilet dichtbij de kleuterklas.

Met deze energievoorziening hoopt ze, dat er meer leerkrachten in het dorp komen werken.

Voorzitter Valies: 'Rechtspersoonlijkheid ALS spoedig rond'

Ruim 1.000 leerkrachten zouden zich al als lid hebben ingeschreven


Vakbondsleider Wilgo Valies laat vandaag, 24 juni 2016, via het Dagblad Suriname, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) weten, dat de rechtspersoonlijkheid van de ALS spoedig wordt verwacht. 

Het bestuur van de alliantie heeft van haar zijde alle stappen ondernomen om zelfstandig te kunnen deelnemen aan het rechtsverkeer. De stukken zijn nu bij het ministerie van Justitie en Politie, dat van zijn kant het verzoek verder moet afwerken.

Landelijk hebben meer dan 1.000 leerkrachten van GLO-, VOJ- en VOS-scholen zich ingeschreven als lid en het aantal neemt steeds toe. Deze groei geeft volgens Valies aan, dat de leerkrachten achter de idealen en de werkwijze van ALS staan.

De alliantie maakt zich sterk voor kwaliteitsonderwijs, een gedegen opleiding voor leerkrachten, continue scholing en bijscholing, goede leermiddelen en een goede onderwijsomgeving. Het eerste bestuur van ALS wordt met voorzitter Valies uitgemaakt door ondervoorzitter Helia Wangsawirana, secretaris-generaal Shaireen Ramadhin, secretaris Rishma Mangre, 1ste penningmeester Unice Kartonadie, 2de penningmeester Sharita Bughoa en de leden Rabindernath Balesar en Radjinder Ramnath.

Internationale Commissie van Juristen: 'Krijgsraad moet in vrijheid haar beslissingen kunnen nemen

'De onafhankelijke rechtspraak is ook in het algemeen belang van Suriname'


De Internationale Commissie van Juristen (ICJ, Genève, Zwitserland) heeft kennisgenomen van het tussenvonnis op schrift in het 8 december-strafproces. In een reactie, zegt de ICJ tegen Starnieuws, dat de organisatie nogmaals het belang van onafhankelijke rechtspraak in Suriname benadrukt. De Krijgsraad is van oordeel dat de strafzaak voortgezet moet worden, zo schrijft de ICJ in een vandaag, vrijdag 24 juni 2016, uitgebrachte verklaring. 

Zoals wij steeds hebben gesteld moet de Krijgsraad in vrijheid haar beslissingen kunnen nemen. Dit is in het belang van zowel de verdachte als de eisers (nabestaanden). De onafhankelijke rechtspraak, is ook in het algemeen belang van Suriname.

Eerder in maart heeft de ICJ al laten weten, dat de allerbeste uitkomst zou zijn als strafproces gewoon wordt voortgezet. Hoe langer het proces duurt, hoe minder vertrouwen de Surinaamse bevolking zal hebben in de rechtspraak.

De organisatie heeft meerdere malen haar bezorgdheid geuit over onacceptabele vertragingen en onduidelijkheden over de voortgang van het proces. De ICJ heeft in 2012 een proceswaarnemer naar Suriname gestuurd wie sindsdien de zaak volgt op afstand. De ICJ vindt dat het in het belang is van de hele samenleving, inclusief de verdachten en slachtoffers, dat er een eerlijk proces plaatsvindt. Hierbij moeten internationale (mensen)rechten normen ook worden gerespecteerd.

Dit eerlijk proces, waarin de waarheid wordt vastgesteld over de gebeurtenissen van december 1982, moet het primaire doel zijn van de Surinaamse regering. Dit is een wettelijke plicht. Eerdere bevelen van het Hof van Justitie om de zaak te hervatten, lijken volgens de organisatie in overeenstemming te zijn met de zogenaamde plicht tot vervolging, volgens internationaal gewoonterecht.

De ICJ kijkt uit naar de inhoudelijke voortzetting van de zaak op 30 juni.

VHP'er Gajadien geen voorstander van leden Constitutioneel Hof uit de politiek

Assemblee behandelt conceptwet Constitutioneel Hof


De behandeling van de ontwerpwet ter uitvoering van artikel 144 lid 4 van de Grondwet van de Republiek Suriname, meer bekend als de Wet Constitutioneel Hof, staat vandaag,  vrijdag 24 juni 2016, als één van de drie wetten opgenomen voor behandeling tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA). 

VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien, lid van de commissie van rapporteurs die deze wet heeft voorbereid, zegt in het Dagblad Suriname, dat tijdens de behandeling enkele belangrijke punten uitgediscussieerd zullen moeten worden. Een van de belangrijkste punten hierbij volgens hem is de bemensing van het Hof. Zoals zaken volgens hem nu eruit zien zullen zowel het parlement als de regering voordrachten doen voor de bemensing van het Constitutioneel Hof. Dit baart hem veel zorgen, omdat aan de ene kant zaken vaak in de politieke sfeer worden getrokken, waardoor Suriname een Constitutioneel Hof krijgt dat veelal in politieke sfeer zal handelen. Wat hem betreft moet de bemensing zeker op een andere wijze plaatsvinden.

Op welk moment toetsen? Nu is het volgens hem wel zo, dat in de Surinaamse Grondwet is opgenomen dat bij specifieke gevallen, de gewone rechter de grondrechten uit hoofdstuk 5 van de Grondwet wel mag toetsen. Ook zou volgens hem bij internationale verdragen, die een ieder verbindende bepaling hebben, de rechter normaal toetsen. Wat nu voorgesteld wordt, is een Constitutioneel Hof tot stand te brengen die al deze toetsingen kan doen en zelfs wetten of delen daarvan al dan niet verbindend te verklaren.

'Al gauw krijg je bij specifieke zaken dat twee organen dezelfde toetsing kunnen doen, waardoor bij verschillende resultaten dit conflicterend zou kunnen werken.'

De VHP’er benadrukt, dat er ook geluiden zijn die vragen om de toetsing te doen voordat het wetsproduct zelf wordt gemaakt. Dit zou volgens hem ook mogelijk zijn op het moment dat de wet door DNA is goedgekeurd. Hierdoor kunnen eventuele problemen voor de afkondiging van de wet worden opgelost. Belangrijk is dat nog vastgesteld moet worden in welke fase de toetsing zal plaatsvinden.

Gajadien stelt, dat de instelling van het Hof geen inmenging zal zijn in het 8 decemberstrafproces, omdat de instelling alleen niets daarmee te maken heeft. Wat deze zaak betreft laat hij over aan de instanties die bezig zijn met de vervolging en berechting.

Naast Gajadien hebben ook Melvin Bouva (NDP, voorzitter), Remi Tarnadi (NDP), Ronnie Brunswijk (ABOP), Silvana Afonsoewa (DNA) William Waidoe (Pertjajah Luhur) en Rudolf Zeeman (BEP) zitting in de commissie.

Naast de behandeling van deze wet staan ook de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Vuurwapenwet en de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Wet Hazardspelen op de agenda.

Misiekaba (NDP) brengt niets nieuws in parlement, maar herhaalt zijn bekende rethoriek

'Oorzaak crisis niet toeschrijven aan corruptie en verspilling'

'Inkomsten staat uit mijnbouwsector zijn drastisch veranderd'


NDP-fractieleider André Misiekaba vindt nog steeds, dat de oorzaak van de crisis niet kan worden toegeschreven aan corruptie en verspilling. Hij onderkent dat er hier en daar sprake is geweest van corruptie en verspilling. Zaken waar bewijzen op tafel kwamen, zijn onderzocht of zijn nog gaande. Na de aanname van de Anti-Corruptiewet zullen mensen ontmoedigd worden om zelfs aan corruptie te denken, aldus Misiekaba gisteren in De Nationale Assemblee bij de behandeling van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 van de regering.

Misiekaba voerde aan, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 24 juni 2016, dat de inkomsten van de Staat uit de mijnbouwsector drastisch zijn veranderd. De regering heeft besloten te bezuinigen, wat niemand graag doet. Hiervoor maakte de politicus een compliment aan de regering.

Misiekaba voerde aan, dat het land vaker in een crisis is beland en wanneer het weer goed gaat, wordt er niet meer gedacht aan diversificatie van de economie of bezuinigingen. Dit moet niet meer gebeuren, want vanaf volgend jaar zal de economie weer aantrekken. Als er geen sprake was geweest van terugval van de grondstoffenprijzen, zou alles gewoon doorgaan, volgens Misiekaba. Dan zouden de nutstarieven nog steeds gesubsidieerd worden tot een niveau van Srd 900 miljoen per jaar. Er zouden gewoon ambtenaren in dienst worden genomen, de economie zou niet gediversifieerd worden. Alles zou gewoon doorgaan, als het inkomen van de Staat was gebleven op het niveau van 2012, betoogde Misiekaba.

'Ook voor de rijken zouden wij water en elektriciteit blijven subsidiëren.'

De regering sprak de hoop uit, dat er een brede discussie komt over het Stabilisatie- en het Herstelplan en dat er consensus wordt bereikt. Misiekaba voerde aan dat sprekers uit de oppositie gesteld hebben dat niets van het plan deugt en dat alles kommer en kwel is. Hij kon zich hier niet in vinden.

Hij had er moeite mee, dat NPS-fractieleider Gregory Rusland zei dat geld stoppen in het kokos- en cacaoproject vergooid geld zal zijn. 'Zonder in details te gaan over waar de manco's zijn worden er kreten geslaakt', zei Misiekaba. Hij heeft zich gestoord aan de wijze waarop er gereageerd is op dit plan van de regering, zonder aan te geven waar eventueel miscalculaties zijn gemaakt. Op deze manier zal er moeilijk consensus worden bereikt over het plan, zei Misiekaba.

 De behandeling van het plan wordt vandaag voortgezet in De Nationale Assemblee. De regering zal maandag antwoorden op de vragen en opmerkingen die gesteld zijn in de eerste ronde van de behandeling.

Minister Rhuggenaath lanceert speciale website met informatie over onlineverkoop

Website helpt ondernemers op weg


Minister Eugene Rhuggenaath (PAR) van Economische Ontwikkeling heeft eerder deze week in samenwerking met CITI (Curaçao Innovation & Technology Institute) een website gelanceerd waarmee de opties voor lokale ondernemers om lokale diensten en producten online te verkopen, worden vermeerderd. De website biedt ondernemers leiding om het verkoopproces voor onlineproducten en - diensten te beginnen, aldus vandaag, vrijdag 24 juni 2016, het Antilliaans Dagblad.

Tevens biedt de nieuwe website de mogelijkheid zelf te kiezen uit twee opties, namelijk de ‘Do-It-Yourself Online’ optie en de optie voor ‘One-on-One Support’.

De eerste optie is een virtuele handleiding die ondernemers de kans geeft het proces zelf te doorlopen. Het vult eerst een lijst in met vragen op het gebied van e-commerce. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn organisatie, markt, juridische punten, techniek en website. Aan het einde van de vragenlijst krijgt de gebruiker een cijfer waarmee wordt aangegeven hoe het bedrijf op elk terrein scoort om vervolgens met het proces voor het online verkopen van diensten en producten te beginnen.

Ook biedt de website een lijst van lokale bedrijven die ondersteuning kunnen bieden op elk genoemd gebied. Via de website kan de ondernemer het gewenste bedrijf meteen benaderen voor hulp of vragen.

De tweede optie is een programma dat vijf ondernemingen de mogelijkheid biedt om gedurende het verkoopproces begeleiding te krijgen van CITI-professionals. Op verzoek van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en gezien de wereldwijde ontwikkeling op het gebied van online verkoop, is CITI vorig jaar begonnen met het lokale e-commercetraject.

OM Curaçao informeert verzekeraars over daling aantal 'atrako's' in 2015 en over andere misdaadcijfers

Autodiefstallen en moorden ook afgenomen vorig jaarHet Openbaar Ministerie (OM) maakte het in haar jaarverslag al bekend, nu laat het ministerie van Justitie in een overzicht aan de verzekeraars hetzelfde weten: het aantal atrako’s is in 2015 gedaald. Hetzelfde geldt voor het aantal autodiefstallen en het aantal moordgevallen. Het aantal verkeersdoden veert volgens de statistiek van het ministerie van Justitie sinds 2012 weer op. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 24 juni 2016.

Uit de cijfers die door het ministerie van Justitie naar de verzekeraars op het eiland zijn gestuurd, blijkt dat het aantal berovingen - gemeten over de periode van 2003 tot 2015 - flink is afgenomen. Het aantal atrako’s (gewapende overvallen) op Curaçao kende in 2004 haar piek met 1.094 gevallen. Het minste aantal atrako-gevallen deden zich in 2010 voor; toen werden 441 gewapende overvallen geregistreerd. In 2015 werden 641 atrako’s geregistreerd.

Autodiefstal vond het minst plaats in 2008; toen werden 253 gevallen van autoroof geregistreerd. In 2004 werden de meeste auto’s (554) gestolen. In 2015 werden 355 autodiefstallen geregistreerd. In het jaar daarvoor was dit aantal 423.

Het aantal moorden is ook afgenomen. De piek is in 2003 te waarnemen; in dat jaar werden 53 personen vermoord. De minste moord- of doodslachtoffers vielen in 2009 (15). Sinds 2013 blijft het aantal moordslachtoffers - volgens de cijfers van het ministerie van Justitie - nagenoeg gelijk. In 2013 werden 21 moord- of doodslachtoffers geregistreerd. In het daaropvolgende jaar was dit aantal 22 en vorig jaar 21.

De verkeersdoden nemen sinds 2012 - toen de minste fatale verkeersslachtoffers werden geregistreerd - weer toe. De meeste verkeersdoden werden in 2004 geregistreerd: 30. De minste doden in het verkeer vielen in 2012 (12). In 2013 was dit aantal 15, in 2014 19 en in 2015 20. De meeste verkeersdoden vallen in december.

Nauwelijks kritische geluiden over 80/20-regeling tijdens CIFA-bijeenkomst - Curaçao

Minister Larmonie-Cecilia: 'De regeling is nog niet afgekondigd en heeft dus nog geen kracht van wet'


Het verwachte vuurwerk bleef uit tijdens de ‘lunch briefing’ gistermiddag met minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) over het beleid ten aanzien van het verstrekken van werkvergunningen. Wel een tot de laatste stoel bezette zaal in La Belle Alliance van Avila Beach Hotel in verband met de bijeenkomst georganiseerd door Curaçao International FinancialServices Association (CIFA), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 24 juni 2016.

Maar, na de presentatie van de bewindsvrouwe van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) bleef het spervuur aan vragen beperkt. Vooraf was rekening gehouden met kritiek op moratorium en de controversiële 80/20- regeling.

Over dit laatste zei de minister dat deze ‘in de maak is’. Dat betekent, verduidelijkte Larmonie-Cecilia zelf, dat de regeling nog niet is afgekondigd en dus nog geen kracht van wet heeft. Wanneer dit naar verwachting wel gebeurt, daarover zij ze niets. Meer in algemene zin benadrukte Larmonie-Cecilia dat het de taak is van elke overheid om er eerst voor te zorgen dat de lokale arbeidskrachten aan een baan komen en dan pas eventueel buitenlandse werknemers. 'Als overheid moeten wij het belang van de eigen bevolking dienen.'


Leest u hier de rest van dit bericht.

Tientallen klanten gedupeerd door bouwbedrijf X-Blocks Suriname - Advocaat gedupeerden: 'Pure oplichting'

Eigenaar Ludwig Bastiaan enkele maanden geleden met geld gedupeerden naar Nederland verdwenen


Tientallen klanten van bouwbedrijf X-Blocks Suriname NV, gevestigd aan de Martin Luther Kingweg in Wanica, hebben advocaten in de arm genomen, omdat de onderneming het afgesproken werk niet uitvoert, terwijl ze daar wel voor hebben betaald. Eigenaar Ludwig Bastiaan is enkele maanden geleden met het geld van de gedupeerden naar Nederland vertrokken, aldus bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 24 juni 2016. De Facebookpagina van het bedrijf is al sinds 11 januari van dit jaar niet geactualiseerd.

Advocaat Karel Hok A Hin, die een aantal gedupeerden vertegenwoordigt, spreekt van 'pure oplichting'. Tegen de Nederlander is inmiddels aangifte bij de Surinaamse politie gedaan.

Uit gesprekken met gedupeerden blijkt dat ze maanden, sommigen zelfs al langer dan een jaar, door de leiding van X-Blocks aan het lijntje zijn gehouden. Ondertussen zijn de huizen nog steeds niet afgebouwd. Wel werden in het gunstigste geval kleine werkzaamheden uitgevoerd. Tot overmaat van ramp is de kwaliteit van het werk dat wel is gedaan, in sommige gevallen zo slecht, dat niet-afgebouwde woningen volgens andere aannemers rijp zijn voor de sloop.

De gedupeerden eisen ontbinding van de overeenkomsten en schadevergoeding. De directie van X-Blocks wast haar handen echter in onschuld.

Assembleeleden zien graag dat regering zeer snel armoedegrens vaststelt

Breeveld (DOE): 'Er is naar onze mening dringend behoefte aan aanpassing sociaal beleid'


Parlementsleden hebben gisteren een beroep gedaan op de regering om zo spoedig mogelijk een officiële armoedegrens vast te stellen. Het is volgens hen van belang, dat dit gedaan wordt, omdat op die manier de regering gerichter beleid kan ontwikkelen om sociaal zwakke burgers te helpen. DOE-fractieleider Carl Breeveld wilde bij de voortzetting van de behandeling van het Stabilisatie- en herstelplan weten hoever de regering is 'om te komen tot een officiële armoedegrens', aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 24 juni 2016. 

Ook VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi vroeg aandacht voor de armoedegrens. Het is volgens hem goed dat deze opnieuw berekend wordt 'en als baseline te gebruiken voor de aanpak van de armoede, want wij willen geen grotere armoede en werkloosheid door de uitvoering van het plan'. 

Breeveld riep de regering op een beleid te voeren dat erop gericht is de steun die aan sociaal zwakkeren gegeven wordt zo in te richten, dat ze uit de achtergestelde positie worden gehaald en zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Er moet een einde komen aan beleid waarbij personen constant in de watten worden gelegd, vindt Breeveld. 'Er is naar onze mening dringend behoefte aan aanpassing van het sociaal beleid. Het verstrekken van paketten stimuleert, wellicht onbedoeld, niet tot zelfredzaamheid van burgers. Mensen helpen zichzelf te helpen. Dat moet het motto zijn. Bovendien willen wij meer transparantie op basis waarvan men in aanmerking hiervoor komt. Door de huidige crisis zal ook het aantal zwakke huishoudens toenemen. Hoe zal de regering hiermee omgaan?'

Hij wilde verder weten hoe het beoogde programma om financiële steun te geven aan mensen in verhouding staat met alle andere bestaande en nog in te voeren sociale projecten. 'Hoe voorkomen we dat er geen dubbele uitkeringen worden verstrekt? Wat zullen de pro's en con's zijn van dit project? Zijn de criteria reeds vastgesteld voor participatie aan dit project?' vroeg Breeveld. 

NDP-fractieleider André Misiekaba voerde aan, dat indien de internationale reserves momenteel op hetzelfde niveau als van 2012 waren, regering en parlement nu niet zouden debatteren over de uitvoering van een economisch herstelplan en diversificatie van de economie. Alleen in tijden van economische crisis in het land speelt dit op, zonder dat daadwerkelijk iets gedaan wordt om zulks te realiseren, zei de politicus.

'Dat luide roepen elke keer om diversificatie is gebleken een politiek zoethoudertje te zijn. Ook nu is het risico aanwezig om te vervallen in business as usual, wanneer de economie vanaf volgend jaar weer gaat aantrekken.'

'Deze vastgestelde ligdagtarieven van Zorgraad zijn uitermate funest voor ziekenhuizen'

'Tarieven verhogen met slechts 11 procent is verre van realistisch'


De ziekenhuizen vinden de ligdagtarieven voorgesteld door de Zorgraad volkomen irreëel. 'Deze vastgestelde tarieven van de Zorgraad zijn uitermate funest voor de ziekenhuizen. Als deze niet snel worden gecorrigeerd gaan de ziekenhuizen het niet kunnen overleven en kunnen zij helemaal geen verantwoorde ziekenhuiszorg meer leveren aan de patiënten', zegt de voorzitter van de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR), Manodj Hindori. Dit is vanochtend, vrijdag 24 juni 2016, te lezen op Starnieuws.

De ziekenhuizen zijn in spoedberaad gegaan over deze nieuwe situatie, die geen enkel lichtpuntje biedt voor de uitermate beroerde financiële positie van de ziekenhuizen, stelt Hindori.

De NZR vindt het volslagen irreëel, dat de Zorgraad met het voorstel komt om de ligdagtarieven over de periode van 1 juli 2013 naar 1 juli 2016 te verhogen met slechts 11%.


Eenieder weet dat de kostenontwikkeling in de afgelopen drie jaar vele malen hoger is geweest dan deze 11%. Alleen het inflatiecijfer van het Algemeen Bureau voor de Statistiek over de afgelopen twaalf maanden bedraagt al 50%. De loonkosten (ongeveer 60% van de totale kosten) zijn met gemiddeld 15% verhoogd in de laatste drie jaren. De overige 40% van de kostencomponenten is rechtstreeks onderhevig aan koersstijgingen en inflatie op de lokale markt.

Medische verbruiksmaterialen, reagentia, medische apparatuur, geneesmiddelen, et cetera zijn met bijna 100% gestegen, terwijl voedingskosten, lokaal aangeschafte producten, enzovoorts met zowat 50% zijn gestegen. Daarbovenop komen volgens de NZR nog eens de sterk verhoogde energietarieven voor de ziekenhuizen. De gemiddelde energiekosten van de ziekenhuizen zijn bijna verdrievoudigd.

'We kunnen ons daarom niet voorstellen dat men toch nog is uitgekomen op een tariefsaanpassing na drie jaren van slechts 11%', aldus Hindori.

Assembleecommissie streeft ernaar om nog in 2016 conceptwet Dierenwelzijn klaar te hebben

Commissievoorzitster Warsodikromo: 'Ik wil dat dit liever vandaag dan morgen gebeurt'


Jenny Warsodikromo (NDP), voorzitster van de parlementaire commissie die de Wet Dierenwelzijn voorbereidt, wil het wetsontwerp nog dit jaar af hebben. In september 2015 is er voor het laatst aan gewerkt. Ze zegt dat gesproken is met diverse belanghebbenden, waaronder de ministeries van Volksgezondheid en Justitie en Politie. Er zijn wijzigingsvoorstellen gedaan, die in regeringsverband besproken zullen worden, waarna het wetsontwerp door De Nationale assemblee zal worden behandeld. 

'Ik wil dat dit liever vandaag dan morgen gebeurt', zegt Warsodikromo over de noodzaak, vandaag, vrijdag 24 juni 2016, in de Ware Tijd.

De wijzigingen houden onder meer bepalingen in over de opvang van dieren, zware straffen voor dierenmishandeling, verbod op dierenwedstrijden, regels voor het fokken en transport van en de handel in dieren. Het doden van dieren mag alleen in belang van het dier. Personen die zich schuldig maken aan dierenmishandeling riskeren volgens het wetsontwerp een boete van maximaal Srd 10.000 en een gevangenisstraf van maximaal twee jaar, maar Warsodikromo sluit verzwaring van deze sancties niet uit.

Dierenrechtenactiviste Cynthia Ashruf reageerde in een eerder interview positief op de voorbereidende wettelijke maatregelen. Haar stichting Henk Abrahams, die zich richt op het welzijn van dieren, heeft ook bijgedragen aan de totstandkoming van de ontwerpwet. Ashruf pleitte voor omscholing in de wijze waarop personen omgaan met hun dieren en sprak de hoop uit dat de politie een aparte afdeling instelt voor het houden van toezicht op dieren.

Breeveld (DOE): 'Regering had overeenkomst met IMF beter moeten voorbereiden'

'Ik zal niet rusten totdat we dit land bevrijd hebben van verspilling en corruptie'


Carl Breeveld, fractieleider van DOE, vindt dat de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) beter door de regering voorbereid had kunnen worden. De Nationale Assemblee, als vertegenwoordiging van het volk, had daarin een prominentere rol kunnen vervullen. Wanneer je als instituut achteraf met een reeds beklonken overeenkomst wordt geconfronteerd, is de kans op verbetering minimaal, aldus Breeveld gisteren in het parlement tijdens de behandeling van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018

DOE heeft altijd gepleit voor overleg, doorpraten, samen naar oplossingen zoeken, alle deskundigheid betrekken. Alleen zo zal het beste resultaat bereikt worden niet alleen, maar is er ook sprake van een optimaal draagvlak, zei Breeveld, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 24 juni 2016.

Breeveld pleitte ervoor om met een 'open mind' te kijken naar bijdragen die de regering heeft ontvangen. Er mag geen ruimte zijn voor wantrouwen, maar juist hier is samenwerking van groot belang.

'Simpel afwimpelen acht ik juist in deze crisissituatie van belang. Tegelijkertijd moet daar de houding zijn van afwegen om het beste eruit te halen. Ik stel dit, omdat we vaker in deze zaal hebben mogen aanhoren hoe projecten en programma's niet tot hun recht kwamen en beschikbare middelen verdampten. Dat moet nu voorkomen worden. Het geld mag niet over de balk gegooid worden. Ik zal niet rusten totdat we dit land bevrijd hebben van de verspilling en corruptie. Ik wil benadrukken dat alle actoren die door ons uitgenodigd waren het accent gelegd hebben op de afronding van de Anti-Corruptiewet', zei Breeveld.

Vicevoorzitter Melvin Bouva, die de vergadering gisteren voorzat, zei dat de Anti-Corruptiewet binnenkort zal worden behandeld. Ook NDP-fractieleider André Misiekaba, die voorzitter is van de commissie van rapporteurs, garandeerde dat de ontwerpwet op zeer korte termijn zal worden behandeld en goedgekeurd.

Breeveld zei op lijn te zijn met Christine Lagarde, directrice van het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds gaf op 11 mei 2016 een verklaring (zie onderaan) uit waarin aangegeven werd, dat omkoperij een wereldwijd probleem is, waar jaarlijks 1.5 - 2 triljoen Amerikaanse dollar mee gemoeid is. Het zorgt voor het instorten van economieën en dat sociale ondersteuning van minder draagkrachten ten haar doel mist. In een toespraak van Lagarde voor de Global Anti-Corruption top op 12 mei in Londen werd aangegeven, dat armoede en werkloosheid symptomen kunnen zijn van chronische corruptie. Terwijl de directe kosten van corruptie bekend zijn zijn de indirecte gevolgen niet te overzien, maar die leiden wel tot lage groei en grotere inkomens ongelijkheid.

VHP-fractieleider Chandrikapersad Santokhi voerde aan, dat het IMF geen corruptie zal toestaan en de aanpak hiervan hoog op de agenda heeft staan. 'Maar we vragen aan het IMF om de aanpak van corruptie ook op te nemen in het programma', sprak Santokhi, verwijzend naar Lagarde.


Fighting Corruption Critical for Growth and Macroeconomic Stability—IMF Paper

IMF Survey
May 11, 2016
  • Corruption undermines growth and economic development
  • Economic and social costs are high
  • Transparency, effective institutions, and leadership key factors of success
By vigorously reducing corruption, countries can improve economic stability and boost growth and development, according to a new IMF staff paper.
Public corruption, defined as an abuse of public office for private gain, afflicts economies at all stages of development. Governments around the world face the challenge of addressing citizens’ increased concerns over high corruption as evidenced by recent scandals in many countries.
“While the direct economic costs of corruption are well known, the indirect costs may be even more substantial and debilitating, leading to low growth and greater income inequality. Corruption also has a broader corrosive impact on society. It undermines trust in government and erodes the ethical standards of private citizens,” said IMF Managing Director Christine Lagarde.
“Given the potential impact of corruption on macroeconomic stability and sustainable economic growth, the IMF has been actively engaged in helping our members design and implement anti-corruption strategies,” she added.
Corruption impedes the conduct of budgetary and monetary policy and weakens financial oversight, ultimately hurting inclusive growth, says the paper, Corruption: Costs and Mitigating Strategies, released today. The analysis presented in the paper draws on extensive literature on the topic as well as on IMF experience gained in many countries. The paper shows that the topic is “macro-critical”—that is, critical to the achievement of macroeconomic stability, which is at the core of the IMF’s mandate.
While hard to measure properly, the economic costs of corruption could be substantial. A recent estimate put the annual cost of bribery at around $1.5 to $2 trillion (roughly 2 percent of global GDP). The economic and social costs of corruption could potentially be even larger.
How corruption hampers economic growth
The paper observes that corruption affects economic development in several ways.
First, it weakens the state’s capacity to raise revenue and perform its core functions. By harming the culture of compliance, corruption increases tax evasion. For instance, when tax exemptions are viewed as arbitrary, citizens’ have less incentives to pay taxes. As a result, the state collects less revenue and is unable to provide public services, with potential negative consequences for growth.
Second, by inflating costs in the public procurement process, corruption undermines the quantity and quality of public spending. Funds can also be siphoned off through off-budget transactions. This lowers resources available for public investment and other priority spending, aggravating infrastructure gaps and impacting on growth.
Third, because of lower public revenues, countries tend to rely more on central bank financing, which creates an inflation bias in the country. At the same time, corruption further weakens financial oversight and stability of the financial system. This arises from poor lending and regulatory practices and weak banking supervision.
Finally, corruption can even raise the cost of accessing financial markets as lenders factor in corruption. The private sector is further hurt because it raises uncertainty for firms and act as a barrier to entry for new entrants. Resources are allocated to rent-seeking activities instead of productive activities.
The social and environmental costs can also be significant. Reduced allocations for social programs and the resources lost through corruption limit the build-up of human capital. At the same time, weaker, poorly enforced environmental regulations lead to more pollution and more than desired extraction of natural resources. In the extreme cases, systemic corruption can lead to political instability and conflict. It has been argued that natural resource abundance can accentuate the situation.
Mitigating strategies
While the paper recognizes that there is no common recipe for all countries, it also emphasizes that a comprehensive approach is crucial. Short-term measures with more immediate impact, must be complemented with preventive measures and strict enforcement. The paper offers policymakers practical guidance, drawing on the IMF’s perspective of helping its members design and implement economic reforms, including anti-corruption strategies. The paper identifies four building blocks:
• Transparency is a pre-requisite. Countries need to adopt international standards on fiscal and financial transparency. Because of the relative share of extractives industries in many economies, transparency in this particular sector is crucial. Governments need also to support international standards on transparent corporate ownership. A free press also plays a key role in exposing corrupt practices.
• To enhance the rule of law, a credible threat of prosecution must exist. Enforcement must also target the private sector. In certain cases, new specialized institutions must be set up where existing ones are corrupt. An effective anti-money laundering framework must be in place to minimize the laundering of proceeds of corruption.
• Excessive regulation creates rents which are allocated at the discretion of public officials and must be eliminated. De-regulation and simplification are cornerstones of efficient anti-corruption strategies. However, it is important to have an adequate institutional framework in place first when transitioning from state controlled monopolistic markets (emerging economies in Eastern Europe).
• A clear legal framework is required. However, all of the best frameworks come to nothing, unless they are implemented. And implementation is all about effective institutions. In particular, a key objective is to develop a cadre of competent public officials who are independent of both private influence and political interference—and are proud of this independence. Finally, leadership plays a critical underlying role. Leaders must set a personal example and ensure decisive action is taken when needed.

Twee pitbulls bijten hond dood te Munder, Paramaribo

Politie doet beroep op eigenaren honden om ze op het erf te houden


De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bericht donderdag 23 juni 2016, dat de politie van het ressort Munder dinsdag een melding ontving dat twee pitbulls een andere hond hadden aangevallen en doodgebeten. De eigenares van de hond heeft aangifte gedaan bij de politie. 

Zij verklaarde, dat haar hond, Bruno, aan de ketting werd gehouden, omdat hij in het verleden over de schutting sprong en wegliep wanneer hij vrij rondliep op het erf. De vrouw wilde haar honden uitlaten toen zij merkte, dat de hond was ontsnapt. De dochter van de vrouw ging op zoek naar de hond. Niet ver van de woning zag zij op een leegstaand perceel twee pitbulls van een buurman. Tussen de twee honden lag Bruno die vreselijk was toegetakeld door de beide agressieve honden.

Met behulp van andere buren werden de gevaarlijke honden verjaagd en kon Bruno naar een dierenarts worden gebracht. Het beest overleefde het niet.

De poort van de eigenaar van de pitbulls stond open, waardoor de honden vrijelijk de straat op konden. De eigenaar van de honden is meermalen aangesproken door de eigenares van Bruno, maar de man gaat steeds tekeer. Hij zal door de politie worden opgeroepen om hem te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Deze agressieve honden zouden evengoed een mens hebben kunnen aanvallen met noodlottige gevolgen, aldus de politie.

Een aantal weken geleden heeft zich een soortgelijk geval voorgedaan, waarbij een pitbull in de Curaçaostraat, Paramaribo, een andere hond heeft doodgebeten. De pitbull liep vrij over straat. De politie doet een beroep op alle eigenaren van honden om deze op hun erf te houden.

Ministerie van Binnenlandse Zaken schenkt ministeries 'verkiezings'-zwemvesten uit 2015

BiZa-minister: 'Wegzetten van de vesten tot volgende verkiezingen zou onverstandig zijn'


Het ministerie van Justitie en Politie heeft donderdag 23 juni 2016 zestig zwemvesten gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ontving er zeventig, zo bericht BiZa in een persbericht.

Het gaat om een deel van een partij die door BiZa was ingekocht voor gebruik tijdens de verkiezingen vorig jaar. Minister Mike Noersalim zei bij de overhandiging aan de vertegenwoordigers van de ministeries, dat op deze wijze kosten bespaard konden worden.

Noersalim gaf aan, dat het wegzetten van de vesten tot de volgende verkiezingen onverstandig zou zijn. Hij zei, dat het ministerie van BiZa verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid van de hele overheid. 'Wij willen niet dat human capital verloren gaat.' Hij bracht hierbij het recente ongeval, waarbij een politieman is verdronken in de Marowijnerivier, in herinnering. De functionaris had geen zwemvest aan, terwijl dat wel moest.

Volgens Muriël Hoepel (zie foto bovenaan - Bron foto's: BiZa) van het MinOWC, zal de afdeling Inspectie heel goed gebruik kunnen maken van de zwemvesten. 'Die afdeling legt bezoeken af aan scholen. De scholen in het binnenland moeten vaak per boot worden aangedaan en de aanwezigheid van zwemvesten zal de veiligheid verder vergroten.'

Ook Justitie en Politie waardeert het gebaar van Binnenlandse Zaken. 'Het Korps Politie Suriname detacheert vaak manschappen naar verschillende delen van het land. Waar er per boot moet worden afgereisd, kan heel goed gebruik worden gemaakt van deze vesten', zei inspecteur Shaam Bhoelan in zijn dankwoord.