maandag 27 juni 2016

Water staat het Academisch Ziekenhuis Paramaribo tot aan de lippen

AZP heeft dringend 40 miljoen Surinaamse dollar nodig 

'Met Srd 40 miljoen kunnen wij de komende drie maanden het hoofd boven water houden en enige rust brengen'


De waarborging van de continuïteit van operaties in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) ziet er kritiek uit. Voor de zeer korte termijn heeft het AZP minimaal Srd 40 miljoen nodig om zijn schulden af te lossen. De schuld bij de banken beloopt rond de Srd 18 miljoen. Bij de acute crediteuren beloopt de schuldenlast ongeveer Srd 22 miljoen, zo bericht het Dagblad Suriname maandag 27 juni 2016. 

'Op dit moment verlangt vrijwel elke leverancier vooruitbetaling van ons. Leningen bij de banken zijn niet meer mogelijk. Met de Srd 40 miljoen kunnen wij de komende drie maanden het hoofd boven water houden en enige rust brengen', stelt AZP-directeur Antoine Brahim.

Daarnaast zijn er sinds 2014 onderhandelingen gaande over de verhoogde tarieven die voor de ziekenhuisdirecteur niet hebben geleid tot acceptabele resultaten. De ligdagtarieven van de ziekenhuizen zijn onlangs eenzijdig door de Zorgraad met 11% verhoogd. Het tarief van het AZP van drie jaren geleden was Srd 662,50. In Amerikaanse dollars omgezet tegen een valutakoers van Srd 3,35 was dat 197 Amerikaanse dollar. Met de 11% verhoging van het tarief komt ment bij een koers van Srd 7.20 op een tarief van 102 Amerikaanse dollar. De verhoging biedt hierbij dus geen soelaas. De Nationale Ziekenhuisraad (NZR) heeft hierover zijn bijzondere teleurstelling uitgesproken.

'De raad beraadt zich op dit moment. Met 11% verhoging, na ongeveer drie jaren, kunnen wij absoluut de normale exploitatie van de ziekenhuizen niet op een goede manier continueren', stelt Brahim.

Ook is de oudbouw van het AZP momenteel onder grote druk. Het plafond van de Intensive Care Unit (ICU) bijvoorbeeld vraagt onmiddellijk aandacht. Deze week beginnen de werkzaamheden voor de vervanging van het plafond. De werkzaamheden zijn zodanig gepland, dat de dienstverlening naar de gemeenschap toe zo min mogelijk stagneert. Vanaf de aanvang van de werkzaamheden zullen er 11 dagen in plaats van 15 ICU-bedden, 10 ICU-bedden beschikbaar zijn. Dit geeft volgens Brahim de ernst van de situatie van de fysieke infrastructuur aan.

De bond van het personeel bij het AZP was afgelopen vrijdag genoodzaakt om zijn uitgeschreven algemene ledenvergadering (alv) af te blazen. Met de directie van het ziekenhuis was afgesproken dat er nieuwe voorstellen zouden komen over het wensenpakket 2015. De bond zal erop aandringen om aan het begin van deze week de reactie van de directie binnen te hebben om de leden over de vorderingen van de gesprekken te informeren. Het gaat bij de bond om de secundaire voorzieningen waar de werknemers recht op hebben.

Volgens Brahim is er een verschil tussen het wensenpakket dat is ingediend en hetgeen het ziekenhuis zich kan veroorloven. De onderhandelingen zijn nog gaande. Zowel de bondsvoorzitter als de directeur wenst niet in detail te treden over de inhoud van de onderhandelingen. Volgens Brahim wordt er werk van gemaakt om aan het begin van deze week schriftelijk te reageren op het laatste gesprek met de bond.

De bond heeft begrip voor de problemen van het ziekenhuis, maar volgens bondsvoorzitter Maurits Blackson doen de belangen van de werknemers van de organisatie ook niet onder. Die verdienen ook evenveel aandacht. Het ziekenhuis heeft met veel meer te maken dan alleen onderhandelingen met de bond. De dagelijkse werkzaamheden binnen de organisatie worden volgens Brahim onder moeilijke omstandigheden verricht. Dit, zowel met betrekking tot de fysieke infrastructuur van de oudbouw als met de dagelijkse werkzaamheden waar men onder beperkende omstandigheden het werk moet doen.

Oud-RO minister Betterson start publieke discussie over exit Suriname uit CARICOM

'Wat heeft CARICOM ons opgeleverd, de nationale productie is kapot en we worden overspoeld met producten uit Caribisch gebied'


'Brexit is nauwelijks achter de rug of er wordt nu al gesproken over Nexit (Nederland uit de Europese Unie, EU) en Dexit (Denemarken eruit). De Europese Unie brokkelt af, omdat individuele leden geen heil meer zien in de samenwerking. What about Suriname? Wordt het geen tijd om na te denken over een Suexit (Suriname uit de CARICOM)?' Dit vraagt gewezen minister van Regionale Ontwikkeling, Stanley Betterson, zich af, de internationale ontwikkelingen op de voet volgend, aldus vandaag, maandag 27 juni 2016, het Dagblad Suriname. Hij startte met deze vraagstelling een discussie op social media:


Volgens Betterson heeft zijn vraagstelling alleen de intentie om Surinamers tot het denken te zetten. Een vertrek uit de CARICOM (Caribbean Community) ziet hij nog niet zitten, maar hij wenst wel inzicht in de voordelen van deelname aan deze Caribische organisatie.

'Wat heeft Caricom ons in 21 jaren opgeleverd. Onze nationale productie is kapot en we worden overspoeld met allerlei producten van de Caribische zee (eilanden). Hoe zullen zij trouwens reageren op Brexit?', vraagt Betterson zich af. Het is nog niet duidelijk voor wat voor implicaties de Brexit zal zorgen. Het kan inderdaad een sneeuwbaleffect teweeg brengen, waardoor meerdere landen uit de EU treden.

'Wat wij niet moeten vergeten, is dat de meeste Caribische landen in de Common Wealth zitten en wij met hun in de CARICOM zitten. De effecten op hun kunnen ook effecten hebben op Suriname', stelt de gewezen minister.

Er wordt al jaren gesproken over de achteruitgang van de Surinaamse producent als gevolg van deelname van Suriname aan de CARICOM Single Market and Economy. Er wordt vaker aan de bel getrokken, maar veelal wordt gesteld, dat de zaak moet worden geëvalueerd. Die evaluatie blijft maar uit en de achteruitgang blijft onbeschreven. 'Wij weten van het verleden dat onze productie op een bepaald niveau was. Sinds wij zijn toegetreden tot de CARICOM zien wij dat wij nauwelijks wat produceren. Wij hebben op gegeven moment te maken gekregen met goedkope producten, waardoor onze nationale productie helemaal ten onder is gegaan', stelt Betterson.

Hij vindt, dat het scheiden van de CARICOM vooralsnog geen optie hoeft te zijn. Hij ziet mogelijkheden. 'Ik zie het uitreden niet als een antwoord. Wij kunnen niet vergeleken worden met een machtig Groot-Brittannië. Als wij onszelf vergelijken met de rest van het Caribisch gebied zijn wij ook achter. Wij hebben hun juist nodig', stelt Betterson. Echter dient de Surinaamse ondernemer volgens Betterson te worden gestimuleerd om competitief te kunnen zijn naar de CARICOM toe.

Het model van de EU klonk een aantal jaren geleden zaligmakend. Heel wat Surinamers dachten voor de CARICOM volgens Betterson al aan het model van de EU. Nu is duidelijk te zien, dat het model niet heeft gewerkt. Bij de Britten gaat het niet zo zeer om een handelsvraagstuk.

Oud-vakbondsman Freddy Brug (70) overleden

Brug is jarenlang voorzitter geweest van de bond bij de Rosebel-goudmijn


Oud-vakbondsleider Freddy Brug is vanmorgen, maandag 27 juni 2016, overleden, zo bericht Starnieuws. De 70-jarige Brug heeft drie jaar geleden afscheid genomen van de vakbondswereld en deed het rustig aan. Hij was jarenlang voorzitter van de Rosebel Goldmines Werknemers Bond (RGWO). 

Brug werd actief in de vakbeweging in 1979. Hij werd toen voorzitter van de personeelsbond bij de Belastingen. Deze vakorganisatie was aangesloten bij de AVVS De Moederbond onder leiding van wijlen Cyrill Daal. Brug heeft de RGWO drie jaar geleid, waarna hij zich niet meer herkiesbaar heeft gesteld.

Lloyd Read van de vakcentrale C-47 heeft in 2013 die bond overgenomen, nadat hij de verkiezingen had gewonnen.

Brug had ook afstand genomen van De Moederbond, nadat tal van bonden ontevreden waren met handelingen van Moederbondsvoorzitter Errol Snijders. Brug was tijdelijk voorzitter van het interim-bestuur van de Moederbond in 2012.

Nieuw bestuur Body Building en Weightlifting bond maakt kennis met minister Sport- en Jeugdzaken

Bond wil weightlifting nieuw leven in blazen met hulp ministerie


'Ik ben blij met het enthousiasme van dit nieuwe bestuur. Laten wij nagaan hoe wij de jongeren overal een kans kunnen geven om zich te bewijzen op het gebied van krachtmeting', zei minister Faizal Abdoelgafoer van Sport- en Jeugdzaken vandaag maandag, 27 juni 2016, aldus de webeditie van de Ware Tijd. 

Het nieuwe bestuur van de Body Building en Weightlifting bond, onder leiding van Winston Wielzen, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Abdoelgafoer.

Het bestuur wordt vertegenwoordigd door Winston Wielzen (voorzitter), Earnie Eenig (pr-officer), Rachida Huijzen (penningmeester), Milton Haynes (commisaris), Ravin Tikai (secretaris) en Daphne Hoft (tweede secretaris). Zij hebben de minister ingelicht over de verschillende sportonderdelen die onder de paraplu van de bond vallen. Het ministerie blijft hierin een faciliterende en coördinerende rol vervullen.

Een van de doelen van de bond is om weightlifting een nieuw leven in te blazen middels ondersteuning van het ministerie. Er zijn plannen voor een voedingsseminar en zal er aan worden gewerkt om de sport tevens in de districten en het binnenland te kunnen faciliteren. Ook heeft voorzitter Wielzen het jaarplan van de bond aangeboden aan minister Abdoelgafoer.

Momenteel kunnen wedstrijd-atleten zich enkel gedurende meetmomenten, zoals powerlifters, bikini fitness en Eddy Wielzen Open, bewijzen. Het bestuur wil zich inzetten om meer wedstrijden te organiseren voor de sport.


Overigens kan de bond ook rekenen op voldoende media-aandacht vanwege de dubbele petten - niet ongebruikelijk overigens in Suriname - van het bestuurslid Eenig (zie foto - Bron: ABC), die dankbaar en ongegeneerd van zijn dubbele petten gebruikmaakt.

Hij heeft de afgelopen periode opvallend veel en uitgebreid aandacht aan 'zijn' sport besteed in de door hem gepresenteerde programma's Magazine 4, Topsport en Start & Finish van ABC Televisie.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Sitek dient bij Staten Curaçao voor 2e keer in 3 jaar tijd initiatiefwet bevordering veiligheid op school

Wetsvoorstel overhandigd aan Pais-fractievoorzitter Rosaria


Voor de tweede keer in drie jaar tijd heeft onderwijsbond Sitek (Sindikato di Trahadó den Edukashon na Kòrsou) een initiatiefwet voor de bevordering van veiligheid en bescherming op school bij de Staten ingediend. De vakbond diende het voorstel al in 2013 bij de Staten in. Maar, Sitek-voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn moet nu constateren, dat er niets mee is gebeurd. 

Het voorstel werd vanochtend, maandag 27 juni 2016, voor de tweede keer bij de Staten ingediend, zo bericht de Amigoe. Tijdens een ceremonie werd het overhandigd aan Pais-Statenlid Eugene Cleopa, die het vervolgens aan Pais-fractievoorzitter Alex Rosaria overhandigde, die het op zijn beurt aan Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (ook van Pais) overhandigde.

Volgens Plantijn heeft Pais het voorstel uit 2013 geadopteerd. De onderwijzersvakbond heeft de hoop dat nu het een initiatiefvoorstel van een Statenlid betreft, het sneller in behandeling zal komen. Het initiatiefvoorstel brengt een aantal punten bij elkaar, waar Sitek zich al jaren sterk voor maakt. Het doel is om een veilige en beschermde omgeving op het schoolplein te creëren.

De wet bestaat uit preventieve-, maar ook straf- en curatieve maatregelen. In het voorstel wordt overgaan tot een in de wet geregeld verbod op alcohol, drugs en wapens op het schoolplein, terwijl er in de wet ook melding wordt gemaakt van een traject voor het opvangen van leerlingen die een correctieve behandeling nodig hebben.

Curaçao's nutsbedrijf Aqualectra heeft niet voldoende reservecapaciteit

Situatie te danken aan onderhoud aan een installatie op Mundu NoboAqualectra beschikt over onvoldoende reservecapaciteit. Waarschijnlijk zal er vanaf vandaag, maandag 27 juni 2016, tijdens de piekuren geschakeld moeten worden. Dat laat het nutsbedrijf in een persbericht weten, zo bericht de Amgoe.

De precaire situatie wordt veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan een installatie met een capaciteit van 20 MW op Mundu Nobo. Deze werkzaamheden nemen tien dagen in beslag.

Daarnaast levert de BOO-energiecentrale minder stroom. Ook de windmolens zullen onvoldoende elektriciteit opwekken.

Aqualectra verwacht dat er vooral in de vroege middag grote vraag zal zijn naar elektriciteit. Het nutsbedrijf vraagt consumenten om spaarzamer gebruik te maken van elektriciteit.

Prijzen van hemden schooluniformen verhoogd

'Vroeger had men tegen deze periode al uniformhemden gekocht, maar nu wacht men af'


'Vroeger had men tegen deze periode al uniformhemden gekocht nu wacht men af', zegt de manager van warenhuis Kirpalani NV, Naushad Nizruin, vandaag, maandag 27 juni 2016, in de Ware Tijd. Bij de winkels Lucky Store en Beyrouth Bazaar zou volgens de Ware Tijd de situatie niet anders zijn. 

De uitspraak van Nizruin is gestoeld op de noodzakelijke aanpassing van de tarieven voor uniformen van basis- en VOJ-scholen. De koersstijging van Srd 3.35 naar minimaal Srd 7 voor een Amerikaanse dollar en de verhoogde douanetarieven liggen ten grondslag aan de tariefsaanpassing. 

Winkelzaken die klaargemaakte uniformen binnenhalen zijn nu genoodzaakt om hun tarieven met honderd procent aan te passen ten opzichte van vorig jaar. Terwijl ondernemers die uniformstof inkopen en zelf de hemden stikken, de prijs met een lager percentage hebben aangepast. Het verschil qua prijzen ligt ook aan de kwaliteit van de hemden.

De prijzen variëren tussen Srd 14,50 en Srd 30.

Particuliere lijnbushouders blijven massaal weg bij herregistratie ministerie van TCT

Bushouders zijn het steeds weer registreren moe geworden


Particuliere lijnbushouders zullen massaal wegblijven bij de herregistratie van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) tussen 15 augustus en 16 september, omdat ze zich al diverse keren hebben geregistreerd. Dat besloot de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) zaterdag tijdens de jaarvergadering in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), zo bericht de Ware Tijd maandag 27 juni 2016.

'Zonder overleg met de PLO moet eenieder zich registreren. We hebben ons al twee keer geregistreerd en hebben twee keer Srd 25 betaald en nu is dat bedrag Srd 35', zegt voorzitter John Mahadewsingh. De PLO stuurt vandaag een protestbrief naar het ministerie van TCT.

Hij adviseerde de bushouders geen gehoor te geven aan de oproep tot herregistratie. Er heeft al twee keer een herregistratie plaatsgevonden en drie keer is teveel, aldus de PLO. De organisatie had op verzoek van het ministerie van TCT een lijst opgestuurd met het aantal bushouders dat subsidie krijgt.

Mahadewsingh vraagt zich nu af wat voor nut het heeft om de bushouders te herregistreren. Dat kan het ministerie volgens hem niet uitleggen. In de bekendmaking van TCT staat, dat het ministerie de bushouders oproept om zich te herregisteren voor de opschoning, ordening van het vergunningsbestand en ter vaststelling van het aantal lijnbussen dat actief openbaar vervoerdiensten aanbiedt. Ook staat in de bekendmaking dat vergunninghouders die zelf rijden en chauffeurs die de defensive drive-training nog niet hebben gevolgd, zich alsnog hiervoor moeten opgeven.

'We hebben er geen moeite mee dat de mensen volgens de vergunningvoorwaarden deze training moeten volgen.'

President Bouterse wil Assemblee over situatie rond Krijgsraad-uitspraak achter gesloten deuren informeren

Bouterse wil in comité-generaal informatie verschaffen, omdat staatsveiligheid in gevaar zou zijn


President Desi Bouterse heeft Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vanochtend gevraagd om achter gesloten deuren de volksvertegenwoordiging te informeren over de situatie rond de uitspraak van de Krijgsraad. De president wil in comité-generaal woensdag informatie verschaffen over deze zaak, waarbij volgens hem de staatsveiligheid in gevaar is, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 27 juni 2016.

De Krijgsraad heeft bepaald, dat het 8 decemberstrafproces 30 juni wordt voortgezet en dan zal een strafeis tegen de verdachten worden uitgesproken.

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien heeft Geerling-Simons gevraagd wanneer informatie van de regering komt over de vermeende constitutionele crisis. De president had vorige week gezegd, dat gewacht werd op een nieuwe, tweede, brief van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. Zij had een schrijven gericht aan de president na de uitspraak van de Krijgsraad op 9 juni, nadat bekend werd dat de vervolging van de verdachten in het 8 decemberproces op 30 juni voortgang zal vinden. Bouterse is zoals bekend als persoon hoofdverdachte in deze moordzaak. Volgens de minister is er sprake van een constitutioneel vraagstuk.

De president zei, nadat het vonnis op schrift beschikbaar was, de situatie veel erger bleek te zijn. Hij deelde mee dat de staatsveiligheid in gevaar is gebracht door de uitspraak van de Krijgsraad. De waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, heeft inmiddels publiekelijk gesteld dat er geen sprake is van een constitutionele crisis, omdat die nooit kan ontstaan op basis van de uitspraak van de Krijgsraad, stelde hij.

 De Assembleevoorzitter zal in overleg treden met de president om na te gaan of de besloten vergadering morgen worden gehouden. Zij zal later hier mededelingen over doen.

Costa Ricaan (25) doodgeschoten te Rooi Santu op Curaçao

Man in het hoofd geschoten en handen aan elkaar gebonden


In Rooi Santu is gisterochtend de 25-jarige Marc Anthony Borgart doodgeschoten. De schietpartij vond rond half twee 's nachts plaats. De toegesnelde hulpdiensten konden niets meer voor de Costa Ricaan doen, hij was toen al overleden, aldus Paradise FM vandaag, maandag 27 juni 2016. 

De man is in het hoofd geschoten en zijn handen waren aan elkaar gebonden. Vooraf aan de schietpartij is Borgart mishandeld, zo laat de politie weten. Hij is daarna naar binnen in het huis gesleept en geliquideerd.

In de woning in Rooi Santu werden naast het levenloze lichaam van de 25-jarige man geld en een kogelwerend vest aangetroffen. De politie roept iedereen met meer informatie over deze liquidatie op zich te melden. Dat kan ook anoniem via het nummer 108.

Overheid wil suiker en verzadigde vetten financieel belasten in strijd tegen chronische ziekten

Minister Pengel wil wetgeving inzake belastingheffing op verzadigde vetten en suiker


Het ministerie van Volksgezondheid wil in de strijd tegen chronische ziekten wetgeving in het leven roepen inzake belastingheffing op suiker en verzadigde vetten. 'Mensen die suiker verwerken in hun producten gaan extra belasting betalen voor import. Datzelfde geldt voor verzadigde vetten, die een grote impact hebben op de gezondheid', aldus minister Patrick Pengel. 

De wetsontwerpen zullen binnenkort voor goedkeuring naar De Nationale Assemblee worden gestuurd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 27 juni 2016.

Het is de bedoeling dat niet alleen voor de import van verzadigde vetten extra belasting betaald wordt, maar ook voor producten waarin deze voorkomen. Pengel zegt, dat hoewel in Suriname geen verzadigde vetten geproduceerd worden, die toch voorkomen in een scala van producten.

Met wetgeving kan de gemeenschap worden beschermd. 'Uiteindelijk ligt het aan het individu om een keuze te maken of men die producten wel of niet gebruikt. Het is het niet Coca Cola die die soft naar je mond brengt. Het is een gedeelte bescherming, maar ook een gedeelte eigen bescherming.'

Het ministerie is in dit kader zes weken geleden bijeengekomen met onder andere fabrikanten en bakkerijen. De bijeenkomst was bedoeld om te kijken naar wat in voeding zit en wat de effecten daarvan zijn. De bewindsman zegt dat een aantal bedrijven bereid is gevonden om mee te werken aan het proces. De komende tijd zal verder worden onderzocht hoe bepaalde zaken met regelgeving op een ondernemersvriendelijke manier kunnen worden aangepakt.

Pengel gelooft dat deze stap vruchten zal afwerpen, omdat de groep die ervan overtuigd is dat er verandering moet komen, steeds groter wordt.

Veeboeren verwachten ondersteuning van overheid bij verkrijgen van gras voor hun runderen

Boeren moeten zich in, illegale, bochten wringen om aan gras te komen


Boeren verwachten stimulansen van de overheid als het gaat om voedselzekerheid voor hun vee. Vooral in de regentijd, wanneer de weilanden onder water staan, is het een uitdaging om aan gras te komen. Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehoudersbond, zei dit gisteren tijdens een algemene ledenvergadering, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 27 juni 2016.

Om aan gras te komen moeten de boeren volgens hem verschillende risico’s nemen. Eén daarvan is dat boeren soms, zonder toestemming, gras gaan stropen op openstaande terreinen van derden, in andere gevallen wordt er gras geplukt langs de weg, waar het gevaar bestaat om aangereden te worden door een passerend voertuig.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij had een masterplan opgesteld voor een grasproject, waarbij de overheid op verschillende arealen gras zou laten planten. De boeren zouden hiermee voldoende voorraad kunnen betrekken. Hiermee zou ook werkgelegenheid worden gecreëerd en de overheid zou eraan verdienen, maar het project laat op zich wachten. De particulieren die gras leveren zijn niet in staat aan de vraag te voldoen. Een nadeel is dat deze particulieren hun investeringen in de verkoopprijs meenemen.

Veehouder Radjinderkoemarsing Mannising heeft een vast persoon waar hij zijn gras afneemt en per week geeft hij al gauw tweehonderd Surinaamse dollar daaraan uit. Een volwassen koe heeft gemiddeld veertig kilo gras per dag nodig. Ramlagan verwacht ondersteuning in de vorm van machines aan de boeren om, ongeacht de weersomstandigheden, gemakkelijk aan gras te komen.

Hij stelt ook voor, dat de overheid braakliggende terreinen gebruikt voor het produceren van gras. Boeren stelden voor om naar het voorbeeld van Nederland, gras waaraan conserveermiddelen en vitamines worden toegevoegd, in bulk op te slaan en te verkopen aan de boer.

Assemblee zet behandeling Stabilisatie- en Herstelplan voort

Parlement behandelt conceptwet Constitutioneel Hof


De Nationale Assemblee heeft voor vandaag, maandag 27 juni 2016, twee openbare vergaderingen op haar agenda staan. De behandeling van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 wordt vanaf elf uur vanochtend voortgezet. Enkele Assembleeleden moeten nog aan het woord komen in de eerste ronde van de behandeling. Dit bericht Starnieuws.

Het is nog niet duidelijk of over het plan gestemd zal worden. Het is als een discussiestuk aangeboden aan De Nationale Assemblee. De regering moet nog ingaan op al de vragen die gesteld zijn en de status van het plan.

Een tweede openbare vergadering begint om drie uur vanmiddag en dit betreft de verdaagde vergadering van afgelopen vrijdag.

Er staan drie ontwerpwetten op de agenda. Het gaat om een nadere wijziging van de Vuurwapenwet, en een wijziging van de Wet op Hazardspelen. Het gaat om een initiatiefwet die op 1 maart is ingediend. De conceptwet Constitutioneel Hof staat ook op de agenda.

Wijk Boka in Willemstad op Curacao krijgt fleurige 'community boxes'

Naar verwachting worden de brievenbussen in augustus geplaatst

Community boxes zijn succes op Jamaica en in Canada


In de wijk Boka van Willemstad worden op drie centrale plekken fleurige ‘community boxes’ geplaatst. Dat laat directeur Andy Louisa van CPost vandaag, maandag 27 juni 2016, via het Antilliaans Dagblad weten. De verwachting is, dat de brievenbussen in augustus van dit jaar worden geplaatst. Boka is daarmee de derde wijk met community boxes, eerder werden zij bij Marchena en Groot Kwartier geplaatst. 

Het plan voor fleurige in plaats van muisgrijze boxen ontstond tijdens een buurtbijeenkomst bij Boka. Daar werden de bewoners ingelicht over de reden om de brievenbussen te plaatsen. Bij die bijeenkomst, vorige week, was ook minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning aanwezig.

'In de postwereld is het volume van brieven afgenomen. Dat zie je overal in de wereld. Maar, de post is wel verplicht om de dienst te blijven leveren. Om dat op een rendabele manier te kunnen doen, zijn de community boxes in Jamaica en Canada met succes gelanceerd', aldus Louisa.

Kunstenaars van Boka zelf zullen betrokken worden om de brievenbussen en de plek waar zij komen te staan, een kleur te geven, zo legde Louisa uit. De community mailboxes bij Groot Kwartier zijn grijs. Er was eerst wat weerstand in de wijk tegen de brievenbussen, en dan vooral van één figuur die dat breeduit in de media ventileerde, aldus Louisa. 'Maar, het gros van de bewoners staat achter het plan en heeft ideeën aangeleverd. Zoals het idee om een pleintje waar de boxen komen te staan op te vrolijken.'

Groep van zestien bezorgde MAN-leden op Curaçao uitgegroeid tot twintig man

Groep overweegt juridische stappen of vertrek uit partij

Geschil over proceduregang bij verkiezing nieuw bestuur


De leiding van MAN blijft volhouden, dat de procedure die eerder deze maand is gevolgd bij het kiezen van een nieuw bestuur, volgens de regels is verlopen. Dat staat in de vijf pagina’s tellende brief die gisteravond terug is gestuurd aan de groep van bezorgde MAN-leden die inmiddels is uitgegroeid tot twintig personen. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 27 juni 2016.

De groep, die door oud-bestuursvoorzitter Everardus van der Meent wordt geleid, overweegt juridische stappen, maar geeft tegelijkertijd te kennen dat massaal vertrek bij de blauwe partij ook een mogelijkheid is.

De ontevredenheid ontstond na het congres eerder deze maand waarbij een nieuw bestuur voor de partij werd gekozen. Bij het congres kregen de aanwezigen te horen dat het bestuur had besloten tot kwijtschelding van de contributie. Maar, zo gaf Van der Meent eerder te kennen, aspirant-leden hebben het niet het recht om tijdens een congres te stemmen. Zij worden pas lid nadat zij de contributie hebben betaald.

'Hoe kan er dan in hun geval sprake zijn van kwijtschelding?', vraagt Van der Meent zich af.

Gaat u naar hier om de rest van dit bericht te kunnen lezen.

Minimumleeftijd om chauffeur te mogen zijn van particuliere bus verlaagd naar 23 jaar

'Ik ben blij voor bushouders die jongeren of zonen hebben, die niet mochten rijden, omdat ze nog geen 25 waren'


Personen vanaf 23 jaar mogen voortaan een particuliere bus besturen. Voorheen was de minimumleeftijd vastgesteld op 25 jaar. De beschikking hiervoor werd vrijdag getekend door minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Een maximumleeftijd voor buschauffeur is er niet, maar als het vermoeden bestaat, dat een buschauffeur niet in staat is te rijden, moet die een medische verklaring overleggen aan het ministerie. 

'Ik ben blij voor bushouders die jongeren of zonen hebben, die niet mochten rijden omdat ze nog geen 25 jaar waren', zei John Mahadewsingh, voorzitter van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), zaterdag tijdens de jaarvergadering in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, aldus de Ware Tijd van vandaag, maandag 27 juni 2016.

Hij zei, dat de organisatie de laatste twee maanden vaart heeft gezet achter het verzoek om de minimumleeftijd te verlagen en hierover is intensief vergaderd met het ministerie van TCT. In de afgelopen periode moest een aantal mensen zich melden bij het ministerie in verband met hun leeftijd en dat heeft tot veel problemen geleid.

Er zijn buschauffeurs van tussen de 23 en 25 jaar. De PLO is jaren bezig geweest om het ministerie gedocumenteerd ervan te overtuigen, dat het grootste deel van de jongeren in staat is om op een verantwoorde wijze bij te dragen aan het openbaar vervoer. 'Het heeft ons veel moeite gekost om het ministerie over te krijgen', zei Mahadewsingh.

Hij weet dat er tijdens vergaderingen van De Nationale Assemblee en de Raad van Ministers veel vragen hierover zijn gesteld aan de minister van TCT. De huidige bewindsman, Andy Rusland, wil dat ook de jongere buschauffeur zijn brood kan verdienen in de sector.

Nareen Gajadin nieuwe waarnemend directeur ADRON in Nickerie

Gajadin is al ruim 14 jaren werkzaam bij het ADRON


Agronoom (landbouwdeskundige)Nareen Gajadin (zie foto - Bron: LinkedIn) mag zich sinds zaterdag waarnemend directeur van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON) noemen. Hij is benoemd op voordracht van de Stichting Nationaal Rijstonderzoeksinstituut, waar ADRON een werkarm van is. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe was speciaal hiervoor naar Nickerie gegaan, zo schrijft Starnieuws maandagochtend, 27 juni 2016. 

Gajadin is ruim veertien jaar werkzaam bij ADRON, waar hij tijdens het voorzitterschap van Badresein Sital gedurende veertien maanden waarnam in deze functie.

Voorzitter Johnny Mahespalsingh, die al ruim twee jaren belast was met de waarneming van de functie, zegt dat het een weloverwogen voordracht is geweest en dat de juiste persoon benoemd is door de regering. Hij vertrouwt erop, dat Gajadin het uitgestippeld beleid zal voortzetten.

Minister Algoe zei, dat de prins Bernhardpolder gebruikt zal worden waarvoor het was opgezet, namelijk het produceren van genoeg kwalitatief zaaizaad. De prins Bernhardpolder staat centraal voor de padieverbouwers, omdat zowel de oostelijke als de westelijke polders makkelijk het bedrijf kunnen bereiken.

Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer gaf aan, dat binnenkort gesprekken gevoerd zullen worden met LVV om de gronden op naam van de instituten te laten plaatsen. Ook hij feliciteerde de nieuwe directeur met zijn nieuwe functie.

Gajadin bedankte eenieder voor het in hem gestelde vertrouwen en zei zijn uiterste best te gaan doen om de doelen van ADRON op een hoger niveau te brengen. Die doelen zijn het verhogen van de kwaliteit, verhogen van de productie en het verlagen van de kosten. Deze doelen wil hij bereiken door samen te werken met de landen Colombia en de Filipijnen en met de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het CELOS (Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname) en de boeren in het district. Hij gaat zich ook sterk maken voor het trainen van de boeren.

Afdeling Identiteit CBB voorlopig dicht wegens het niet voorradig hebben van materiaal

CBB test materiaal dat nieuwe leverancier ID-kaarten gaat leverenHet Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) zal vandaag, maandag 27 juni 2016, testen of het materiaal, dat de nieuwe leverancier voor ID-kaarten zal leveren, aan de eisen voldoet. Indien het goed bevonden wordt, dan zal de dienstverlening naar verwachting deze week zijn genormaliseerd. Dit meldt Starnieuws.

Directeur John Saharie heeft vrijdag bekendgemaakt, dat de afdeling Identiteit tot nader order gesloten is wegens het niet voorradig hebben van materiaal. In de afgelopen dagen konden burgers, die een ID-kaart kwamen maken, niet optimaal geholpen worden. De dienstverlening was gestagneerd, omdat het CBB door zijn oude voorraad heen was en het testen van het nieuwe materiaal pas maandag kan plaatsvinden. Vanwege deze situatie was de afdeling donderdag en vrijdag gesloten.

Vorig jaar waren was op de afdeling ID-kaarten al een aantal veranderingen doorgevoerd om de dienstverlening te verbeteren. Zo wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van digitale camera’s, waarbij de foto direct wordt opgeslagen.

Binnen het CBB vinden er diverse transformatieprocessen plaats, die uiteindelijk moeten leiden tot een algehele verbetering van de dienstverlening. Zo worden de werkprocessen beschreven om na te gaan hoe deze efficiënter kunnen worden ingezet. Voor de afdeling ID-kaarten is het werkproces reeds beschreven.

De Telegraaf: Nog geen oplossing voor crisis Suriname

Geloof in Suriname dat 8 decemberstrafproces 30 juni gewoon doorgang vindt


Steeds meer juristen, parlementsleden en andere deskundigen in Suriname gaan er vanuit, dat de zitting van de Krijgsraad over het 8 decembermoordenproces aanstaande donderdag, 30 juni, gewoon doorgaat. Toch durft niemand zijn hand daarvoor in het vuur te steken, omdat de kans bestaat dat president Desi Bouterse een manier vindt om het strafproces te blokkeren, zo schrijft de Telegraaf vandaag, maandag 27 juni 2016.

Volgens Bouterse, die hoofdverdachte is in het decembermoordenproces, is in Suriname sprake van een constitutionele crisis. Deze zou zijn ontstaan zijn doordat de Krijgsraad begin juni besloot de omstreden Amnestiewet niet van toepassing te verklaren in dit strafproces. Door deze uitspraak is het proces na een schorsing van vier jaar weer hervat.

Bouterse kondigde vorige week aan met maatregelen, 'binnen recht en wet', te komen om de crisis op te lossen. Tot vandaag is echter niet bekend welke maatregelen dit zullen zijn. Overigens spreekt de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos van een 'constitutioneel vraagstuk' en niet van een constitutionele crisis.

Inmiddels heeft de waarnemend president van het Hof van Justitie gezegd, dat er geen sprake is van een crisis en ook de rechtstaat niet in gevaar is. De procureur-generaal heeft aangegeven dat besluiten van rechters altijd gerespecteerd moeten worden.

Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, denkt ook dat het proces gewoon doorgaat.

Twee eerder genoemde uitwegen voor Bouterse - het afkondigen van de noodtoestand of het met spoed instellen van een Constitutioneel Hof - zijn volgens hem juridisch niet mogelijk. Een derde optie, het toepassen van artikel 148 uit de Grondwet, zou misschien wel tot stopzetting kunnen leiden. 'Dit artikel geeft de regering toestemming om via de procureur-generaal een vervolging stop te zetten als de staatsveiligheid in gevaar is. Maar dit is nog nooit in Suriname toegepast, dus het is moeilijk daar nu uitspraken over te doen’, aldus Monorath.

Hij gaat er vanuit gaat dat fanatieke aanhangers van Bouterse hun dreigementen om de rechtszaal te blokkeren niet zullen uitvoeren.

(Red. De Surinaamse Krant/de Telegraaf)

Advocaat Essed: 'Grootste leugen Bouterse was verhaal over betrokkenheid van buitenlandse vijand bij couppoging'

'Met constitutionele crisis wil Bouterse laten doen geloven dat weer een vijand chaos wil scheppen'


Niet het verhaal van toenmalig legerleider en voorzitter van het Beleidscentrum, Desi Bouterse, dat de vijftien 8 decemberslachtoffers op de vlucht waren doodgeschoten is de grootste leugen van 8 december 1982. 'De grootste leugen van Bouterse is het verhaal, dat er een buitenlandse vijand was die samen met deze mensen die vermoord zijn een coup zou plegen', zegt advocaat Hugo Essed vandaag, maandag 27 juni 2016, in de Ware Tijd. 

Het militair gezag hield de samenleving destijds voor, dat indien die vermeende coup was geslaagd een groot aantal onschuldige burgers om het leven zou zijn gekomen. De regering heeft geen enkel bewijs voor die bewering destijds kunnen leveren. 'Men heeft daarvoor nul bewijs. Niet eens een halve jachtgeweer, niet eens één brief, niet eens één geluidsopname. Niets, niets, niets heeft men', aldus Essed.

Volgens Essed, die advocaat is van nabestaanden in het 8 decemberstrafproces, is met de constitutionele crisis die president Desi Bouterse de samenleving probeert aan te praten 'exact hetzelfde aan het gebeuren'. De president wil de samenleving volgens hem doen geloven dat er weer een vijand bezig is chaos in het land te scheppen en de regering uit het zadel wil wippen. Nu is het de Krijgsraad die kennelijk met derden samenspant.

Essed is ingenomen met het feit, dat de waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, in een interview in heldere bewoordingen heeft aangegeven, dat wat het Hof betreft er geen sprake is van een constitutionele crisis zoals door de president wordt beweerd. Essed hoopt dat de regering niet in strijd met de Grondwet zal handelen om de voortzetting van het 8 decemberstrafproces te stoppen. Als de geldende rechtsregels worden gevolgd, kan niemand het proces meer stoppen.

'Niet de waarnemend president van het Hof van Justitie, niet de president van het land, niet de voorzitter van De Nationale Assemblee heeft ook maar enige bevoegdheid om de Krijgsraad te beletten zijn werk te doen. Die bevoegdheid staat in geen enkele wet, ook niet in de Grondwet', aldus Essed.

Twee meisjes (13 en 14) te Sunny Point, Paramaribo, mogelijk seksueel misbruikt

Politie door buurtbewoners geïnformeerd over 'seksueel actieve' meisjes

Meisjes zijn opgenomen in een ziekenhuis


Buurtbewoners van Sunny Point in Paramaribo hebben de politie van hun verzorgingsgebied geïnformeerd over twee meisjes van 13 en 14 jaar die in die buurt seksueel actief zouden zijn.

Uit informatie blijkt, zo schrijft het Dagblad Suriname zondag 26 juni 2016, dat de politie van Santo Dorp een onderzoek heeft ingesteld en de twee meisjes heeft opgebracht voor een onderzoek. Beide meisjes werden verwezen naar een specialist voor medisch onderzoek en advies. Het resultaat was positief, beide meisjes zijn seksueel actief.

Tot nu toe hebben de meisjes de namen van de dader(s) niet genoemd. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan Opa Doeli. Deze gespecialiseerde afdeling zal beide slachtoffers ondervragen en proberen de naam of de namen van de daders te achterhalen. Beide meisjes zijn opgenomen in een ziekenhuis.

Den Blauwvinger: Er was eens ...


COLUMN: … en andere sprookjes


Er was eens
een uit 2001/2002 daterend ontwateringsplan voor Groot-Paramaribo
een project tramlijn tussen Paramaribo en Onverwacht
een project uitdiepen Surinamarivier bij Paramaribo
een project iguanafokboerderij in het district Coronie
een Caribische voedselschuur
een Amazone Resources rivierwaterexportplan
een effectie bescherming van het Brownsberg Natuurpark
een ban op export van in het wild gevangen dieren
een ban op het gebruik van kwik door goudzoekers
een aloë vera-project in het district Coronie
een project nieuwe snelweg tussen Paramaribo en Zanderij
een zonnepaneel voor het achterland
een zogenaamd toerismebeleid
een ministerie met een functionerende en reagerende afdeling Voorlichting
een spreekverbod voor Limbo en overige negatieve stemmingmakers
een functionerende presidentiële Commissie Ordening Goudsector
een cassavefabriek in het district Para
een herinrichtingsplan voor de vuilstort Ornamibo
een controle op producten in supermarkten
een SGS shipment controlesysteem in de haven van Paramaribo
een Chinese prefabwoningbouwfabriek in Para die 3.000 woningen per jaar zou fabriceren
een ordening en opschoning van de 'incestueuze' mediasector
een korjaal op een van de Surinaamse wateren met zwemvesten voor passagiers
een basisschool met mooi, nieuw meubilair en mooi, nieuw lesmateriaal
een Assemblee zonder schreeuwende en vuil smijtende politici
een politiekorps met voldoende inkt, toiletpapier en auto's die rijden
een minister met kennis van zaken
een ministerie met hbo-beleidsmedewerk(st)ers
een volkspresident
een bekennende hoofdverdachte in 't 8 decemberstrafproces
een constitutionele crisis
een constitutioneel vraagstuk
een bedreiging van de staatsveiligheid
een noodtoestand
een strijdbare vakbeweging
een dialoog
een veroordeling
en vele, vele andere sprookjes...

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
25 juni 2016
Amsterdam-Paramaribo